A ZUPREVO ÉS A DRAXXIN BORJAK LÉGZÔSZERVI BETEGSÉGE (BRD) ELLENI HATÉKONYSÁGÁNAK ÖSSZEHASONLÍTÁSA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A ZUPREVO ÉS A DRAXXIN BORJAK LÉGZÔSZERVI BETEGSÉGE (BRD) ELLENI HATÉKONYSÁGÁNAK ÖSSZEHASONLÍTÁSA"

Átírás

1 SZARVASMARHA június 4. A ZUPREVO ÉS A DRAXXIN BORJAK LÉGZÔSZERVI BETEGSÉGE (BRD) ELLENI HATÉKONYSÁGÁNAK ÖSSZEHASONLÍTÁSA Kerstin E. Müller 1, Franziska Schmidt 1, Nadja Rohdich 2, Eva Zschiesche 2 és Rainer Röpke 2 1 Clinic for Ruminants and Swine, Faculty of Veterinary Medicine, Freie Universität Berlin [Kérôdzô- és Nagyállatklinika, Állatorvosi Kar, Berlini Szabadegyetem], Berlin, Németország 2 Intervet Innovation GmbH, a member of the MSD Animal Health Group [Intervet Innovációs Rt., az MSD Állategészségügyi Csoport tagja] Schwabenheim, Németország ÖSSZEFOGLALÁS A borjakban elôforduló légzôszervi betegség (BRD) továbbra is súlyos problémát jelent a szarvasmarhatartásban világszerte. A BRD multifaktoriális kóroktana nagy kihívást jelent a szarvasmarhatartók és az állatorvosok számára egyaránt. A BRD megfelelô diagnosztikai vizsgálatokon alapuló hatékony kezelése kulcsfontosságú az állomány egészségének helyreállítása és fenntartása érdekében. Az MSD Animal Health a közelmúltban forgalomba hozatali engedélyt kapott a szarvasmarha légzôszervi betegségének kezelésére és megelôzésére alkalmazandó Zuprevo nevû gyógyszerre. A gyógyszer hatóanyaga, a tildipirozin az elsô tribázikus, 16 tagú gyûrûvel rendelkezô makrolid, melyet a bôr alá történô befecskendezés helyérôl való gyors felszívódás, valamint a tüdôben és a hörgôfolyadékban elért, hosszú ideig megmaradó magas koncentrációk jellemeznek. E farmakokinetikai tulajdonságainak köszönhetôen a Zuprevo különlegesen alkalmas a BRD kezelésére, amint azt egy légzôszervi betegségben szenvedô borjakkal végzett üzemi vizsgálat eredményei is igazolták. E vizsgálatban a Zuprevo egy 21 napos megfigyelési idô során hatásosnak és biztonságosnak bizonyult a BRD kezelésére. A hatás kialakulása a Zuprevo alkalmazásakor volt a leggyorsabb. Összességében: a Zuprevo hatékonysági eredményei statisztikailag igazolható módon nem voltak gyengébbek a Draxxin esetében kapottaknál. A SZARVASMARHA LÉGZÔSZERVI BETEGSÉG- KOMPLEXE KÓROKTAN, DIAGNÓZIS ÉS KEZELÉS A szarvasmarha légzôszervi betegségkomplexe (BRDC) a légutak multifaktoriális eredetû megbetegedése, melyet a környezeti és a gazdaszervezettel kapcsolatos tényezôk és a kórokozók közötti komplex kölcsönhatások eredményeznek (U.S. National Library of Medicine, az Egyesült Államok Országos Orvostudományi Könyvtára). E tényezôk stresszorként hatva károsítják az immunrendszert és a gazdaszervezet más védekezô mechanizmusait, és ezáltal a fertôzô ágensek fokozott terjedéséhez vezetnek. Borjak esetében több olyan kockázati idôszakot azonosítottak, amikor az állatok különösen hajlamosak a légzôszervi betegségek kialakulására: az újszülött kort, a választás körüli idôszakot, valamint a maternális ellenanyagok eltûnése utáni periódust. A húsmarhák és a húsborjak esetében a fentiek mellett még további kockázati idôszakok is vannak, például az állatok hizlalótelepre érkezése és a különbözô eredetû állatok összekeverése utáni elsô tíz nap, valamint minden olyan alkalom, amikor az állatokat átcsoportosítják. E kritikus idôszakok mellett számos egyéb tényezôt is azonosítottak, melyek ugyancsak hozzájárulnak a BRDC járványesetek kialakulásához. Ezek között vannak a gazdaszervezettel kapcsolatos faktorok (a szarvasmarha légutainak anatómiai és funkcionális gyengeségei, genetika), a makro- és mikroklíma egyes tényezôi (hômérséklet, páratartalom, légsebesség, mérgezô gázok, por), a tartástechnológiával kapcsolatos tényezôk (az újszülött borjak tartása, higiénia, takarmányozás, az állomány egészségi állapota), valamint egyes mikroorganizmusok jelenléte (1. ábra). A BRDC szempontjából legfonto- 1

2 sabb szerepet játszó vírusok közé tartozik a szarvasmarha vírusos hasmenésének vírusa (BVDV), a szarvasmarha légúti óriássejtes (respiratory syncytial) vírusa (BRSV) és a szarvasmarha-herpesvírus 1-es típusa (BoHV-1) (Thiery, 2007). Baktériumok, például a Mannheimia haemolytica, a Pasteurella multocida, a Bibersteinia trehalosi, a Histophilus somni és az Arcanobacterium pyogenes, valamint mycoplasmák (M. bovis) ugyancsak jelentôs szerepet játszanak a kórkép elôidézésében (Griffin és munkatársai, 2010). A legtöbb mikroorganizmus a szarvasmarha felsô légutainak normál lakója. Bizonyos stratégiáknak köszönhetôen az utóbbi baktériumok képesek más baktériumokat elnyomva meggyengíteni a gazdaszervezet védekezô mechanizmusait. Több technika is van a szarvasmarha légzôszerveibôl történô mintavételre a BRDC kiváltásában résztvevô mikroorganizmusok kimutatása érdekében (Cooper és Brodersen, 2010). A kevésbé invazív technikák közé tartozik az orrtampon-, köpet-, légcsôtampon és vérminták vétele. A transtrachealis mosási, tracheobronchialis mosási, bronchoalveolaris mosási és tüdôbiopsziás mintavétel az invazívabb eljárások közé tartozik. A (trans)trachealis mosófolyadék vétele alkalmas eszköz a BRDC kiváltásában közremûködô baktériumok kimutatására, mivel igazolták, hogy az egészséges borjak alsó légutai sterilek (Fischer és munkatársai, 1987; Heckert és munkatársai, 1997) (2. ábra). A BRDC-ben szenvedô borjakat a klinikai tünetek alapján négy különbözô kategóriába lehet sorolni (Reinhold, 2001): az I. fokozatba (szubklinikai betegség) azok az élénk viselkedést mutató borjak tartoznak, melyeknél hallgatózással normális légzési hangok hallhatók; a II. fokozatba (kompenzált betegség) a légúti betegség tüneteit mutató, rövid ideig lázas és nem csökkent étvágyú borjakat sorolják; a III. fokozat (nem kompenzált betegség) a nehézlégzést, étvágytalanságot, fokozott vagy akár hörgôi légzési hangokat mutató borjakat foglalja magában; a IV. fokozatba (irreverzibilis megbetegedés) pedig azok a borjak tartoznak, amelyeknél súlyos nehézlégzés, étvágytalanság és hörgôi légzési hangok észlelhetôk, vagy akár a tüdômezô kiterjedt területei felett hiányoznak is a légzési hangok (1. táblázat). A négy súlyossági fokozat mindegyikéhez tartozik egy kezelési tanács (Reinhold, 2001): az I. fokozatba sorolt borjaknak nincs szüksége specifikus kezelésre, a II. fokozatú borjak antibakteriális kezelést igényelnek, míg a III. fokozat esetén antibiotikumok és gyulladáscsökkentô szerek (lehetôleg nem-szteroid gyulladáscsökkentô gyógyszerek) kombinációját kell adni. A IV. fokozatba (visszafordíthatatlan betegség) sorolt borjak esetében valószínûtlen a betegségbôl történô felgyógyulás, mivel ezekben az esetekben már a tüdô kiterjedt és irreverzibilis károsodása következett be, ezért az ilyen állatok esetében eutanáziára van szükség (1. táblázat). 2 EGY ÜZEMI VIZSGÁLAT ISMERTETÉSE A Zuprevo (hatóanyaga a tildipirozin) hatásos a szarvasmarha természetes úton kialakult légzôszervi betegségének (BRD) kezelésében. A korábban elvégzett üzemi vizsgálatok során az elsôdleges hatékonysági végpontot értékelték a kezelés utáni 14. napig; az e vizsgálatokban tanulmányozott másodlagos hatékonysági paraméterek azonban arra utaltak, hogy a hatékonyságot egy 21 napos megfigyelési idô során kell meghatározni. Az itt közölt vizsgálatot az egyetlen 4 mg tildipirozin/ testtömegkilogrammos (ttkg) dózisban szubkután adott Zuprevo üzemi körülmények között kifejtett BRD elleni hatékonyságának igazolása céljából terveztük meg, egy 21 napos megfigyelési idôt alkalmazva. A Zuprevo hatékonyságát a Draxxin nevû törzskönyvezett készítményéhez (hatóanyag: tulathromycin, 2,5 mg/testtömegkilogramm) hasonlítottuk. A vizsgálatot a Helyes Klinikai Gyakorlat, VICH GL9 (CVMP/ VICH/595/98-FINAL) elôírásainak megfelelôen végeztük. ANYAG ÉS MÓDSZER A vizsgálat a vizsgálók által nem ismert csoportbesorolású és pozitív kontrollos elrendezésû volt, és azt Németországban egyetlen vizsgálati helyszínen végezték. A vizsgálatba összesen 104 (11 56 napos) borjút vontak be, kísérleti csoportonként 52 állatot. A 0. napon a BRD következô tüneteit mutató állatokat vontuk be a vizsgálatba (2. táblázat): Rektális hômérséklet 40 C Rendellenes légzés (légzési pontszám 1) Rendellenes általános viselkedés (viselkedési pontszám 1). Az állatokat véletlenszerûen két kezelési csoportba soroltuk: Zuprevo -val (4 mg tildipirozin/ttkg), illetve Draxxin -nal (2,5 mg tulathromycin/ttkg) kezelt csoport. A kezelések egyetlen szubkután injekció formájában történtek. A klinikai vizsgálatok a 0. és a 10. nap között naponta, majd a 21. napon történtek. A 0. és a 2. nap között naponta háromszor (körülbelül 3 órás idôközökkel), a 3. és a 10. nap között pedig naponta egyszer végeztünk vizsgálatokat. A 11. és a 20. nap között az állatok általános egészségi állapotát naponta ellenôriztük. A BRD klinikai tüneteinek kiújulása esetén részletes vizsgálatokat végeztünk. A befecskendezési helyeket a kezelés elôtt, valamint a kezelés utáni 1., 2., 3., 10. és 21. napon megszemléléssel ellenôriztük. A 0. napon a transtrachealis mosás (TTL) technika alkalmazásával az összes állattól mintákat vettünk bakteriológiai vizsgálatra. A 0. és a 21. napon le mér tük az állatok súlyát, és az összes állattól vett savópárminták vizsgálatával információkat gyûj-

3 töttünk az esetleges egyidejû vírus- és mycoplasmafertôzésekre vonatkozóan. A haptoglobin-koncent rációkat a 0., 1., 2., 3., 10. és 21. napon vett vérsa vómintákban fotometriás vizsgálattal határoz tuk meg. A 0. és a 21. nap közötti idôszakban ellenô riztük és feljegyeztük az állatok takarmányfelvételét is. A kezelést akkor tekintettük sikertelennek, és az érintett állatokat akkor vontuk ki a vizsgálatból, ha azok megfeleltek a következô kritériumoknak: A 2. és a 10. nap között: 40 C-os rektális hômérséklete és ( 2-es légzési pontszám és 2-es viselkedési pontszám). A 11. és a 20. nap között: 40 C-os rektális hômérséklete vagy 2-es légzési pontszám vagy 1-es viselkedési pontszám. A 21. napon: 40 C-os rektális hômérséklete vagy 1-es légzési pontszám vagy 1-es viselkedési pontszám. Amennyiben a vizsgálat 0. és 21. napja között a BRD-vel összefüggô okokból (a kezelés sikertelensége, késôi sikertelenség) állatokat kellett kivonni a vizsgálatból, ezektôl az állatoktól a vizsgálatból való kivonás napján a TTL technikával ismét mintát vettünk bakteriológiai vizsgálatra. A vizsgálatot sikeresen befejezô 6 (3 Zuprevo -val és 3 Draxxin -nal kezelt) állaton a 21. napon kórbonctani vizsgálatot végeztünk. A tüdôszövetbôl mintát vettünk bakteriológiai vizsgálatra, és meghatároztuk a tüdôelváltozás-pontszámokat. Az elsôdleges hatékonysági kritérium a kezelés 21. napon meghatározott sikeraránya volt, melyet a 21. napon még a vizsgálatban maradt állatok százalékos aránya alapján határoztunk meg. EREDMÉNYEK A kezelés hosszú távú sikeraránya (a sikeres kezelés aránya a 21. napon) 72,1% (31/43) volt a Zuprevo csoportban és 62,2% (28/45) a Draxxin csoportban [a vizsgálati terv szerinti (PP) populációra vetítve]. A kezelés rövid távú sikeraránya (a kezelés 10. napon meghatározott idôközi sikeraránya) 83,7% (36/43) volt a Zuprevo -val kezelt csoportban és 84,4% (38/45) a Draxxin -nal kezelt csoportban (PP). A kezelés rövid távú (10. napi) sikerét követô hosszú távú (a napon meghatározott) sikertelenségének (késôi sikertelenség) aránya a Zuprevo csoportban 13,9% (5/36), a Draxxin csoportban pedig 26,3% (10/38) volt. A Zuprevo a 3 vizsgálati kritérium egyike tekintetében sem adott rosszabb eredményt, mint a Draxxin (3. táblázat). A Zuprevo -val kezelt csoportban nem történt elhullás, a Draxxin -nal kezelt állatok közül ugyanakkor kettô elhullott [1 a vizsgálati terv szerinti (PP), 1 pedig a kezelési szándék szerinti (ITT) populációban]. A rektális hômérséklet (3. ábra), a légzési és a viselkedési pontszámok (4. ábra), valamint a légzésfrekvencia mindkét kezelési csoportban (PP) jelentôsen csökkent az 1. naptól kezdve. A napi súlygyarapodás vagy a tüdôpontszámok tekintetében nem volt szignifikáns különbség a csoportok között (PP). A kezelés elôtt a vizsgálatba vont állatok légzôszerveibôl a TTL módszerrel (ITT) a Mannheimia (M.) haemolytica (18,3%), a Pasteurella (P.) multocida (31,7%) és a Histophilus (H.) somni (1,0%) baktériumokat izoláltunk. A vizsgálatból való kivonás idején az izolátumok megoszlása a következô volt: 8,3% M. haemolytica, 33,3% P. multocida és 0,0% H. somni (ITT). Mycoplasma (M.) bovis-t nem sikerült izolálni; 4 állatnál azonban egyidejû M. bovis fertôzés állt fenn, amint azt a szerológiai áthangolódás kimutatta (ITT). Meghatároztuk a tildipirozin minimális gátló koncentrációit (MIC) (4. táblázat). A haptoglobinszintek mindkét kezelési csoportban a betegség állapotát tükrözték (be nem mutatott adatok). A vizsgálat idôtartama alatt a takarmányfelvétel tekintetében nem volt különbség a két csoport között. A hatás kialakulásának ideje (vagyis a kezelés elsô hatásainak kialakulása, amint azt a <39,5 C-os rektális hômérséklete és a viselkedési pontszám = 0 értéke jelezte) a Zuprevo -val kezelt csoportban 26,8 óra, a Draxxin -nal kezelt csoportban pedig 39,4 óra volt (PP) (5. táblázat). A befecskendezéskor a Zuprevo -val kezelt csoportban az állatok 86,5%-a, a Draxxin -nal kezelt csoportban pedig a borjak 65,4%-a nem mutatott fájdalomra utaló reakciót (ITT). A Zuprevo csoportban a kezelt állatok 9,6%-ánál, a Draxxin csoportban pedig azok 13,5%-ánál lehetett megfigyelni reakciókat a befecskendezés helyén (ITT). Összesen 16 esetben jelentettek nemkívánatos eseményt (egyidejû betegségek, pl. otitis, hasmenés, sántaság, omphalitis), 12 esetben a Zuprevo -val és 4 esetben a Draxxin -nal kezelt csoportban. Egy kivételével (melyet ismeretlen eredetûnek minôsítettek) nagy valószínûséggel e nemkívánatos események egyike sem függött öszsze a vizsgálati gyógyszerrel (ITT). KÖVETKEZTETÉSEK Az egyetlen 4 mg/testtömegkilogrammos dózisban szubkután adott Zuprevo egy 21 napos megfigyelési idôszak során végzett vizsgálatok alapján hatásosnak és biztonságosnak bizonyult a szarvasmarha légzôszervi betegségének kezelésében. A hatás kialakulása a Zuprevo esetében volt a leggyorsabb. Összességében: a Zuprevo hatékonysági eredményei statisztikailag igazolható módon nem voltak gyengébbek a Draxxin esetében kapottaknál. 3

4 Irodalom: 1. Cooper, V.L., Brodersen, B.W. (2010): Respiratory Disease Diagnosis of Cattle. The Vet. Clin. North Am. 26(2): Fischer, W., Amtsberg, G., Luitjens, B. (1987): Vergleichende Untersuchungen zur Keimbesiedlung der Nasen- und Tracheobronchialschleimhaut bei bronchopneumonisch erkrankten Kälbern und Jungrindern. Tierärztl. Umsch. 42(6): Griffin, D. Chengappa, M.M., Kuszak, J., McVey, D. (2010): Bacterial Pathogens of the Bovine Respiratory Disease Complex. The Vet. Clin. North Am. 26(2): Heckert, H.-P., Rohn, M., Hofmann W. (1997): Diagnostische Probenentnahmen bei infektiösen Atemwegserkrankungen der Rinder. Der Praktische Tierarzt 78(12): Reinhold, P. (2001): Untersuchungen zur Bestimmung pulmonaler Funktionen beim Rind. Habilitationsschrift Freie Universität Berlin. 6. Thiry, E. (2007): Clinical Virology of Ruminants. Wolters-Kluwer, France pp TÁBLÁZATOK ÉS ÁBRÁK makro- és mikroklíma tartástechnológia az újszülött borjak gondozása túlzsúfoltság takarmányozás (elválasztás) a kolosztrális védelem hiánya higiénia gazdaszervezet genetika immunrendszer általános kondíció mikroorganizmusok 1. ábra: A szarvasmarha légzôszervi betegségének kóroktana 2. ábra: A transtrachealis mosással (TTL) történô mintavételi technika 41,0 2.4 Rektális hőmérséklet, C 40,5 40,0 39,5 39,0 38,5 38,0 0. nap, 1. időpont 0. nap, 2. időpont 0. nap, 3. időpont 1. nap, 1. időpont 1. nap, 2. időpont 1. nap, 3. időpont 2. nap, 1. időpont 2. nap, 2. időpont 2. nap, 3. időpont 3. nap A vizsgálat napja 4. nap 2.0 Zuprevo Zuprevo Draxxin Draxxin Átlagos viselkedési pontszám 5. nap 6. nap 7. nap 8. nap 9. nap 10. nap 0. nap, 1. időpont 0. nap, 2. időpont 0. nap, 3. időpont 1. nap, 1. időpont 1. nap, 2. időpont 1. nap, 3. időpont 2. nap, 1. időpont 2. nap, 2. időpont 2. nap, 3. időpont 3. nap 4. nap 5. nap 6. nap 7. nap 8. nap 9. nap 10. nap A vizsgálat napja 3. ábra: A rektális hômérsékleti értékek alakulása [a vizsgálati terv szerinti (PP) populációra vetítve] 4. ábra: A viselkedési pontszámok alakulása [a vizsgálati terv szerinti (PP) populációra vetítve] 4

5 1. táblázat: A szarvasmarha légzôszervi betegségének súlyossági osztályozása a klinikai tünetek és a kezelési javaslat alapján (Reinhold, 2001) Fokozat Leírás Kezelés I Szubklinikai (élénk viselkedés, normális légzési hangok) Nincs kezelés II III IV Kompenzált (légúti betegség tünetei, normális étvágy, rövid lázas idôszak) Nem kompenzált (nehézlégzés, étvágytalanság, fokozott vagy hörgôi légzési hangok) Visszafordíthatatlan (súlyos nehézlégzés, teljes étvágytalanság, hörgôi vagy akár hiányzó légzési hangok) *hörgôi váladékoldók adása, ha javallt 2. táblázat: A vizsgálat ütemterve Antibiotikumok* Antibiotikumok és NSAID-ok* Eutanázia Vizsgálati nap 0. nap Cselekvés Klinikai vizsgálat Bevonás Súlymérés Kezelési csoportokba sorolás A csoport Zuprevo kezelés: 4 mg tildipirozin/ttkg Klinikai vizsgálat 2 B csoport Draxxin kezelés 2,5 mg tulathromycin/ttkg Minta A befecsken dezési hely értékelése TTL és vérsavóminta vétele 1 Igen nap Klinikai vizsgálat 3 Klinikai vizsgálat 3 Vérsavó: 1. és 2. nap 2 Igen nap Klinikai vizsgálat naponta egyszer (ütemezett) Vérsavó: 3. és 10. nap 2 3. és 10. nap nap Az általános egészségi állapot megfigyelése, szükség szerint vizsgálat (nem ütemezett vizsgálat) nap BRD miatti kivonás TTL 21. nap Klinikai vizsgálat, súlymérés 3 állat boncolása 4 3 állat boncolása 4 Az állatkísérletes fázis vége 1 Vérsavóminták vétele az ellenanyagok és a haptoglobin szintjének meghatározására 2 Vérsavóminták vétele a haptoglobin meghatározására 3 Naponta egyszer 4 A vizsgálatot sikeresen kezeltként befejezô állatok Vérsavóminta vétele 1 Tüdôszövet Vizsgálat esetén Igen 3. táblázat: Hatékonysági eredmények. Paraméter Zuprevo Draxxin Hosszú távú kezelési siker a 21. napon (a kezelés sikere a 21. napon) 72,1%* (31/43) 62,2% (28/45) Rövid távú kezelési siker a 10. napon (idôközi siker a 10. napon) 83,7%* (36/43) 84,4% (38/45) Hosszú távú sikertelenség ( nap) a rövid távú (10. napi) sikert követôen (késôi sikertelenség, nap) 13,9%* (5/36) 26,3% (10/38) * statisztikailag igazolhatóan nem rosszabb, mint a Draxxin esetében kapott eredmény 4. táblázat: A tildipirozin minimális gátló koncentrációi (MIC értékei) Paraméter A tildipirozin MIC értéke (μg/ml) M. haemolytica (N=21) P. multocida (N=42) H. somni (N=1) Minimum MIC 0,25 0,25 2 Maximum MIC 0, táblázat: A hatás kialakulásának ideje [a vizsgálati terv szerinti (PP) populációra vetítve] Paraméter A hatás kialakulásának ideje (óra)* Átlag Szórás Minimum Maximum Zuprevo (N=31) 26,8 18,9 5,8 96,0 Draxxin (N=28) 39,4 42,8 10,8 216,0 * a kezelés elsô hatásainak kialakulása, amint azt a <39,5 C-os rektális hômérséklete és a viselkedési pontszám = 0 jelezte 5

A Zuprevo preventív hatékonysága a szarvasmarha légzôszervi betegségének Mannheimia haemolytica ráfertôzéssel végzett vizsgálatában

A Zuprevo preventív hatékonysága a szarvasmarha légzôszervi betegségének Mannheimia haemolytica ráfertôzéssel végzett vizsgálatában szarvasmarha 2012. szeptember 17. A Zuprevo preventív hatékonysága a szarvasmarha légzôszervi betegségének Mannheimia haemolytica ráfertôzéssel végzett vizsgálatában Markus Rose, Wibke Metz, Joachim Ullrich,

Részletesebben

A SZARVASMARHA LÉGZŐSZERVI BETEGSÉG-KOMPLEXE

A SZARVASMARHA LÉGZŐSZERVI BETEGSÉG-KOMPLEXE VII. Praxismenedzsment Konferencia Budapest, 2013. november 23. A SZARVASMARHA LÉGZŐSZERVI BETEGSÉG-KOMPLEXE Fodor László Szent István Egyetem, Állatorvos-tudományi Kar, Járványtani és Mikrobiológiai Tanszék

Részletesebben

A BRDC KÓROKTANA ÉS TÜNETTANA AETIOLOGY AND CLINICAL SIGNS OF BRDC

A BRDC KÓROKTANA ÉS TÜNETTANA AETIOLOGY AND CLINICAL SIGNS OF BRDC Nemzetközi Szarvasmarha Akadémia Szarvasmarha telepi BRDC menedzsment a gyakorlatban Budapest, 2012. november 30. A BRDC KÓROKTANA ÉS TÜNETTANA AETIOLOGY AND CLINICAL SIGNS OF BRDC Fodor László Szent István

Részletesebben

I. Makroszkópos patológia (Klasszikus kórbonctan) II. Mikroszkópos patológia (Kórszövettan; Elektronmikroszkópia)

I. Makroszkópos patológia (Klasszikus kórbonctan) II. Mikroszkópos patológia (Kórszövettan; Elektronmikroszkópia) Morfológiai - alaktani orvostudományi ág. Diagnosztikai patológia (klinikopatológia). Metodikai, vizsgálati szintek (diagnosztikai algoritmus): I. Makroszkópos patológia (Klasszikus kórbonctan) II. Mikroszkópos

Részletesebben

VeyFo. VeyFo Jungtier - Oral Mulgat

VeyFo. VeyFo Jungtier - Oral Mulgat VeyFo VeyFo Jungtier - Oral Mulgat Különleges táplálási igényeket kielégítő/diétás/ kiegészítő takarmány borjak, malacok, bárányok, kecskegidák és kutyák részére Használati utasítás Trimetox 240 oldat

Részletesebben

ÁLLATOK KLINIKAI VIZSGÁLATAI

ÁLLATOK KLINIKAI VIZSGÁLATAI ÁLLATOK KLINIKAI VIZSGÁLATAI ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Állatokon végzett tanulmányok A CV247 két kutatásban képezte vizsgálat

Részletesebben

A szarvasmarhák vírusos hasmenése ( BVDV) Nemzetközi mentesítési tapasztalatok

A szarvasmarhák vírusos hasmenése ( BVDV) Nemzetközi mentesítési tapasztalatok A szarvasmarhák vírusos hasmenése ( BVDV) Nemzetközi mentesítési tapasztalatok Dr. Peter Franken Budapest 2013 BVD elleni védekezés a szarvasmarhaállományokban 1. Bevezetés és holland szarvasmarha-adatok

Részletesebben

Állítsuk meg a bárányok kokcidiózist! Bogdán Éva haszonállat termékmenedzser Bayer Hungária Kft.

Állítsuk meg a bárányok kokcidiózist! Bogdán Éva haszonállat termékmenedzser Bayer Hungária Kft. Állítsuk meg a bárányok kokcidiózist! Bogdán Éva haszonállat termékmenedzser Bayer Hungária Kft. Mi a bárány-kokcidiózis? Kórokozó Eimeria spp. Kórokozóképes ség E. ovinoidalis +++ E. crandallis +/++ E.

Részletesebben

M. A. H. FOOD CONTROLL Kft. Mikrobiológiai vizsgáló Laboratóriuma Állategészségügyi Diagnosztikai Részleg BROILER PROGRAM

M. A. H. FOOD CONTROLL Kft. Mikrobiológiai vizsgáló Laboratóriuma Állategészségügyi Diagnosztikai Részleg BROILER PROGRAM BROILER PROGRAM Telepítés utáni mintavétel: élőállat-szállító autóról vett, lezárt csomagolású alompapír és 10 db útihulla (vagy 25 g meconium), mely a MSZ EN ISO 6579:2002/A1:2007 és a 180/2009 (XII:

Részletesebben

A BVD és IBR mentesítés diagnosztikája : lehetőségek és buktatók. Pálfi Vilmos Budapest 2013. 02. 21.

A BVD és IBR mentesítés diagnosztikája : lehetőségek és buktatók. Pálfi Vilmos Budapest 2013. 02. 21. A BVD és IBR mentesítés diagnosztikája : lehetőségek és buktatók Pálfi Vilmos Budapest 2013. 02. 21. IBR és BVD mentesítés IBR mentesítés 1. ge negatív állomány kialakítása 2. IBR negatív állomány kialakítása

Részletesebben

Pulyka légzőszervi betegségek

Pulyka légzőszervi betegségek Pulyka A kórokozók Légzőszervi Gyakorlati helyzet Betegségek Alacsony patogenitású madárinfluenza XXIII. DERZSY NAPOK 2015. június 4-5. Zalakaros A jelenlegi megoldások Merial Avian Technical Services

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Légzőszervi szakápoló szakképesítés. 2440-06 Légzőszervi szakápolás modul. 1. vizsgafeladat. 2011. november 10.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Légzőszervi szakápoló szakképesítés. 2440-06 Légzőszervi szakápolás modul. 1. vizsgafeladat. 2011. november 10. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Részletesebben

SZARVASMARHA. A szarvasmarhák légzőszervi betegsége (BRDC) elleni vakcinázás és gyógykezelés hazai nagy létszámú szarvasmarhaállományokban

SZARVASMARHA. A szarvasmarhák légzőszervi betegsége (BRDC) elleni vakcinázás és gyógykezelés hazai nagy létszámú szarvasmarhaállományokban MAGYAR ÁLLATORVOSOK LAPJA 2015. ÁPRILIS 137. / 203-210. I Vaccination and medication against bovine respiratory disease complex (BRDC) in Hungarian large-scale cattle herds Part 2 Ózsvári László 1* Búza

Részletesebben

LIMOUSIN TENYÉSZÜSZŐK VÁLASZTÁSI MUTATÓINAK VIZSGÁLATA

LIMOUSIN TENYÉSZÜSZŐK VÁLASZTÁSI MUTATÓINAK VIZSGÁLATA Limousin tenyészüszők választási mutatóinak vizsgálata 1 () LIMOUSIN TENYÉSZÜSZŐK VÁLASZTÁSI MUTATÓINAK VIZSGÁLATA KOVÁCS A. 1 -BÁDER E. 1 - MIHÁLYFI I. 2 -GYÖRKÖS I. 3 1 Nyugat-Magyarországi Egyetem Mezőgazdaság-

Részletesebben

MEGNEVEZÉS, GYÓGYSZERFORMA, GYÓGYSZER HATÁSERŐSSÉG, ALKALMAZÁSI MÓD, A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY KÉRELMEZŐI ÉS JOGOSULTJAI A TAGÁLLAMOKBAN

MEGNEVEZÉS, GYÓGYSZERFORMA, GYÓGYSZER HATÁSERŐSSÉG, ALKALMAZÁSI MÓD, A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY KÉRELMEZŐI ÉS JOGOSULTJAI A TAGÁLLAMOKBAN I. MELLÉKLET MEGNEVEZÉS, GYÓGYSZERFORMA, GYÓGYSZER HATÁSERŐSSÉG, ALKALMAZÁSI MÓD, A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY KÉRELMEZŐI ÉS JOGOSULTJAI A TAGÁLLAMOKBAN Tagállam Forgalomba hozatali engedély jogosultja

Részletesebben

A klinikai vizsgálatokról. Dr Kriván Gergely

A klinikai vizsgálatokról. Dr Kriván Gergely A klinikai vizsgálatokról Dr Kriván Gergely Mi a klinikai vizsgálat? Olyan emberen végzett orvostudományi kutatás, amely egy vagy több vizsgálati készítmény klinikai, farmakológiai, illetőleg más farmakodinámiás

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS Veraflox 25 mg/ml belsőleges szuszpenzió macskák részére

HASZNÁLATI UTASÍTÁS Veraflox 25 mg/ml belsőleges szuszpenzió macskák részére HASZNÁLATI UTASÍTÁS Veraflox 25 mg/ml belsőleges szuszpenzió macskák részére 1. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJÁNAK, TOVÁBBÁ AMENNYIBEN ETTŐL ELTÉR, A GYÁRTÁSI TÉTELEK FELSZABADÍTÁSÁÉRT FELELŐS-GYÁRTÓ

Részletesebben

I.sz. MELLÉKLET A KÉSZÍTMÉNY JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓJA

I.sz. MELLÉKLET A KÉSZÍTMÉNY JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓJA I.sz. MELLÉKLET A KÉSZÍTMÉNY JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓJA 1 1. AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY NEVE Aivlosin 42,5 mg/g gyógypremix sertések részére 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL Hatóanyag: Tilvalozin

Részletesebben

Sertés Akadémia 1.2.0. 6. óra

Sertés Akadémia 1.2.0. 6. óra II. Modul: Összefüggelemz Sert Akadémia 1.2.0. 6. óra Esttanulmányok - 3-5 RESPIG auditban rzt vett telep általános betegség-auditjának megvitatása dr. Búza László ResPig koordinátor 1 Általános audit

Részletesebben

Antibiotikumok a kutyapraxisban

Antibiotikumok a kutyapraxisban Antibiotikumok a kutyapraxisban Antibiotikum választás Bakteriális fertőzés Célzott Empirikus Megelőző Indokolt esetben Ismert betegség kiújulásának megelőzésére Rizikócsoportoknál Mikor ne adjunk? Nem

Részletesebben

I. MELLÉKLET. 6/1. oldal

I. MELLÉKLET. 6/1. oldal I. MELLÉKLET AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY MEGNEVEZÉSE, GYÓGYSZERFORMÁJA, HATÁSERŐSSÉGE, ÁLLATFAJOK, ALKALMAZÁSI MÓDOK, A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJA LISTÁJA A TAGÁLLAMOKBAN 6/1. oldal Tagállam

Részletesebben

Háromféle gyógynövénykivonat hatása a barramundi (Lates calcarifer) természetes immunválaszára

Háromféle gyógynövénykivonat hatása a barramundi (Lates calcarifer) természetes immunválaszára Háromféle gyógynövénykivonat hatása a barramundi (Lates calcarifer) természetes immunválaszára Ardó László 1, Rónyai András 1, Feledi Tibor 1, Yin Guojun 2, Neill J. Goosen 3, Lourens de Wet 3, Jeney Galina

Részletesebben

BRDC általános állománydiagnosztika. Dr. Cseh Kálmán keszovet@t-online.hu

BRDC általános állománydiagnosztika. Dr. Cseh Kálmán keszovet@t-online.hu BRDC általános állománydiagnosztika Dr. Cseh Kálmán keszovet@t-online.hu Melyik az elsődleges az állománydiagnózis, vagy az egyedi diagnózis? 1. Egyedi diagnózis 2. Állomány diagnózis 3. Mindkettő egyformán

Részletesebben

Az apróvadtenyésztés állategészségügyi gondjai

Az apróvadtenyésztés állategészségügyi gondjai Az apróvadtenyésztés állategészségügyi gondjai Dr. Beregi Attila Ph.D. Szent-István Egyetem Vadvilág Megőrzési Intézet Gödöllő 2011. Fogalom meghatározás Állathigiénia: integráló tudomány megelőzi a termelési

Részletesebben

Telepspecifikus vakcinák engedélyezésének jogi és szakmai háttere

Telepspecifikus vakcinák engedélyezésének jogi és szakmai háttere Telepspecifikus vakcinák engedélyezésének jogi és szakmai háttere Dr. Kulcsár Gábor Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, Állatgyógyászati Termékek Igazgatósága 2016. június 2. Tartalom Mik azok a

Részletesebben

1.sz. MELLÉKLET A KÉSZÍTMÉNY JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓJA

1.sz. MELLÉKLET A KÉSZÍTMÉNY JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓJA 1.sz. MELLÉKLET A KÉSZÍTMÉNY JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓJA 1 1. AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY NEVE ZUPREVO 40 mg/ml oldatos injekció sertések számára 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL Egy ml tartalmaz:

Részletesebben

A 2013/5. SZÁM TARTALMA. Kővágó Cs., Balka Gy., Mándoki M., Abonyi T., Rusvai M.: A borjak

A 2013/5. SZÁM TARTALMA. Kővágó Cs., Balka Gy., Mándoki M., Abonyi T., Rusvai M.: A borjak A 2013/5. SZÁM TARTALMA SZARVASMARHA Kővágó Cs., Balka Gy., Mándoki M., Abonyi T., Rusvai M.: A borjak újszülöttkori pancytopeniája néven ismert kórkép és annak hazai előfordulása. Irodalmi összefoglaló

Részletesebben

Mennyibe kerül a BVD?

Mennyibe kerül a BVD? Mennyibe kerül a BVD? (Budapest, 2013. február 21.) Dr. Ózsvári László PhD, MBA SZIE-ÁOTK, Állat-egészségügyi Igazgatástani és Agrárgazdaságtani Tanszék BEVEZETÉS A téma aktualitása, jelentősége BVD előfordulása:

Részletesebben

1.sz. MELLÉKLET A KÉSZÍTMÉNY JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓJA

1.sz. MELLÉKLET A KÉSZÍTMÉNY JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓJA 1.sz. MELLÉKLET A KÉSZÍTMÉNY JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓJA 1 1. AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY NEVE ZUPREVO 40 mg/ml injekció sertések számára 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL Egy ml tartalmaz: Hatóanyag:

Részletesebben

Shoof és Ritchey állategészségügyi és állatkezelési termékek

Shoof és Ritchey állategészségügyi és állatkezelési termékek SHOOF WALKEASE - Korai beavatkozásra csülökápolásban A készlet tartalmazza a Walkease blokkokat, a speciális Walkease ragasztót, egy Surform reszelőt. A használat így egyszerű és nagyon hatékony. Gyors

Részletesebben

A BRDC elleni védekezés állathigiéniai és állományegészségügyi

A BRDC elleni védekezés állathigiéniai és állományegészségügyi A BRDC elleni védekezés állathigiéniai és állományegészségügyi vonatkozásai dr. habil Könyves László egyetemi ajunktus, PhD, Dipl. ECBHM SZIE ÁOTK, Állathigiéniai, Állományegészségtani és Állatorvosi Etológiai

Részletesebben

III. melléklet. Az Alkalmazási előírás és a Betegtájékoztató vonatkozó fejezeteiben szükséges módosítások

III. melléklet. Az Alkalmazási előírás és a Betegtájékoztató vonatkozó fejezeteiben szükséges módosítások III. melléklet Az Alkalmazási előírás és a Betegtájékoztató vonatkozó fejezeteiben szükséges módosítások Megjegyzés: Ezen alkalmazási előírás, betegtájékoztató és cimkeszöveg a referál eljárás eredményeként

Részletesebben

2.6.16. VIZSGÁLATOK IDEGEN KÓROKOZÓKRA HUMÁN ÉLŐVÍRUS-VAKCINÁKBAN

2.6.16. VIZSGÁLATOK IDEGEN KÓROKOZÓKRA HUMÁN ÉLŐVÍRUS-VAKCINÁKBAN 2.6.16. Vizsgálatok idegen kórokozókra Ph.Hg.VIII. - Ph.Eur.7.0 1 2.6.16. VIZSGÁLATOK IDEGEN KÓROKOZÓKRA HUMÁN ÉLŐVÍRUS-VAKCINÁKBAN 01/2011:20616 Azokhoz a vizsgálatokhoz, amelyekhez a vírust előzőleg

Részletesebben

SERTÉS KOKCIDIÓZIS Dr Valler József Vitamed Pharma Kft.

SERTÉS KOKCIDIÓZIS Dr Valler József Vitamed Pharma Kft. Dr Valler József Vitamed Pharma Kft. EGY KIS TÖRTÉNETI VISSZATEKINTÉS : Hazai sertésekben főleg malackorban gyakori az Eimeria debliecki, E.scabra, E. polita véglények előfordulása. Amerikai kutatók Isospora

Részletesebben

NÉV, GYÓGYSZERFORMA, HATÁSERŐSSÉG, ALKALMAZÁSI MÓD ÉS A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJÁNAK NEVE ÉS CÍME AZ EURÓPAI UNIÓ TAGORSZÁGAIN BELÜL

NÉV, GYÓGYSZERFORMA, HATÁSERŐSSÉG, ALKALMAZÁSI MÓD ÉS A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJÁNAK NEVE ÉS CÍME AZ EURÓPAI UNIÓ TAGORSZÁGAIN BELÜL I. MELLÉKLET NÉV, GYÓGYSZERFORMA, HATÁSERŐSSÉG, ALKALMAZÁSI MÓD ÉS A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJÁNAK NEVE ÉS CÍME AZ EURÓPAI UNIÓ TAGORSZÁGAIN BELÜL 1 EU Tagország Olaszország JÓD-KAZEINT/TIAMINT

Részletesebben

II. melléklet. Tudományos következtetések és a forgalomba hozatali engedély feltételeit érintő változtatások indoklása

II. melléklet. Tudományos következtetések és a forgalomba hozatali engedély feltételeit érintő változtatások indoklása II. melléklet Tudományos következtetések és a forgalomba hozatali engedély feltételeit érintő változtatások indoklása 10 Tudományos következtetések A Rocephin és kapcsolódó nevek (lásd I. melléklet) tudományos

Részletesebben

PULYKA NEVELÉSI, HÍZLALÁSI TECHNOLÓGIA

PULYKA NEVELÉSI, HÍZLALÁSI TECHNOLÓGIA PULYKA NEVELÉSI, HÍZLALÁSI TECHNOLÓGIA (TOJÁSTÓL VÁGÓHÍDIG) Törzsállomány Keltető Előnevelő Hízlaló 57 hét 1.,29-33 hét előnevelés, felkészítés a tojástermelésre 2.,24 hét tojástermelés 5 + 28 nap 1. Tojás

Részletesebben

I. sz. MELLÉKLET A KÉSZÍTMÉNY JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓJA

I. sz. MELLÉKLET A KÉSZÍTMÉNY JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓJA I. sz. MELLÉKLET A KÉSZÍTMÉNY JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓJA 1 1. AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY NEVE Melovem 5 mg/ml oldatos injekció szarvasmarháknak és sertéseknek 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS Veraflox 25 mg/ml belsőleges szuszpenzió macskák részére

HASZNÁLATI UTASÍTÁS Veraflox 25 mg/ml belsőleges szuszpenzió macskák részére HASZNÁLATI UTASÍTÁS Veraflox 25 mg/ml belsőleges szuszpenzió macskák részére 1. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJÁNAK, TOVÁBBÁ AMENNYIBEN ETTŐL ELTÉR, A GYÁRTÁSI TÉTELEK FELSZABADÍTÁSÁÉRT FELELŐS-GYÁRTÓ

Részletesebben

Gyógyszerbiztonság a klinikai farmakológus szemszögéből

Gyógyszerbiztonság a klinikai farmakológus szemszögéből Gyógyszerbiztonság a klinikai farmakológus szemszögéből Prof. dr. Kovács Péter Debreceni Egyetem Klinikai Központ, Belgyógyászati Intézet, Klinikai Farmakológiai Részleg BIZONYÍTÉKON ALAPULÓ ORVOSLÁS (EBM=

Részletesebben

Előzetes kezelési terv, teljeskörű parodontális kezelés lépései

Előzetes kezelési terv, teljeskörű parodontális kezelés lépései Előzetes kezelési terv, teljeskörű parodontális kezelés lépései Előzetes kezelési terv 1. Parodontálisan teljesen egészséges egyén kezelési terve aktuális teendőnk nincs panaszok esetén, illetve legalább

Részletesebben

A VÁGÁSI KOR, A VÁGÁSI SÚLY ÉS A ROSTÉLYOS KERESZTMETSZET ALAKULÁSA FEHÉR KÉK BELGA ÉS CHAROLAIS KERESZTEZETT HÍZÓBIKÁK ESETÉBEN

A VÁGÁSI KOR, A VÁGÁSI SÚLY ÉS A ROSTÉLYOS KERESZTMETSZET ALAKULÁSA FEHÉR KÉK BELGA ÉS CHAROLAIS KERESZTEZETT HÍZÓBIKÁK ESETÉBEN A vágási kor, a vágási súly és a rostélyos keresztmetszet alakulása fehér kék belga és charolais keresztezett hízóbikák esetében 1 () A VÁGÁSI KOR, A VÁGÁSI SÚLY ÉS A ROSTÉLYOS KERESZTMETSZET ALAKULÁSA

Részletesebben

Tudományos következtetések. A Prevora tudományos értékelésének átfogó összegzése

Tudományos következtetések. A Prevora tudományos értékelésének átfogó összegzése II. MELLÉKLET AZ EURÓPAI GYÓGYSZERÜGYNÖKSÉG (EMA) ÁLTAL BETERJESZTETT TUDOMÁNYOS KÖVETKEZTETÉSEK, A POZITÍV VÉLEMÉNY, AZ ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS, A CÍMKESZÖVEG, VALAMINT A BETEGTÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSÁNAK INDOKLÁSA

Részletesebben

a NAT /2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

a NAT /2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1627/2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Állategészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság Debreceni

Részletesebben

Szárazonállás és tejtermelés összefüggései. (gyakorlati tapasztalatok)

Szárazonállás és tejtermelés összefüggései. (gyakorlati tapasztalatok) Szárazonállás és tejtermelés összefüggései (gyakorlati tapasztalatok) 2011. december 3. Dr. Bartyik János Az Enyingi Agrár ZRT. tevékenysége növénytermesztésen és állattenyésztésen alapul, a szarvasmarha

Részletesebben

Az étrend-kiegészítő készítmények hatásossága és biztonságossága. Horányi Tamás MÉKISZ

Az étrend-kiegészítő készítmények hatásossága és biztonságossága. Horányi Tamás MÉKISZ Az étrend-kiegészítő készítmények hatásossága és biztonságossága Horányi Tamás MÉKISZ KÖTELEZŐ SZAKMACSOPORTOS TOVÁBBKÉPZÉS GYÓGYSZERTÁRI ELLÁTÁS SZAKMACSOPORT 2014. április 25. Egészségre vonatkozó állítások

Részletesebben

I. melléklet Tudományos következtetések és az Európai Gyógyszerügynökség által kiadott forgalomba hozatali engedély felfüggesztésének indoklása

I. melléklet Tudományos következtetések és az Európai Gyógyszerügynökség által kiadott forgalomba hozatali engedély felfüggesztésének indoklása I. melléklet Tudományos következtetések és az Európai Gyógyszerügynökség által kiadott forgalomba hozatali engedély felfüggesztésének indoklása 1 Tudományos következtetések A nikotinsav/laropiprant tudományos

Részletesebben

A szubklinikai ketózis előfordulásának vizsgálata magyarországi tejelő tehenészetekben

A szubklinikai ketózis előfordulásának vizsgálata magyarországi tejelő tehenészetekben A szubklinikai ketózis előfordulásának vizsgálata magyarországi tejelő tehenészetekben Szelényi Zoltán Szent István Egyetem, Állatorvos-tudományi Kar, Haszonállat-gyógyászati Tanszék és Klinika Praxismenedzsment

Részletesebben

III. melléklet. Az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató érintett szakaszainak ezen módosításai a referral eljárás eredményeként jöttek létre.

III. melléklet. Az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató érintett szakaszainak ezen módosításai a referral eljárás eredményeként jöttek létre. III. melléklet Az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató érintett szakaszainak módosításai Megjegyzés: Az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató érintett szakaszainak ezen módosításai a referral

Részletesebben

Várandós nők Streptococcus agalactiaeszűrése

Várandós nők Streptococcus agalactiaeszűrése Várandós nők Streptococcus agalactiaeszűrése MALDI-TOF MS módszerrel Pappné Ábrók Marianna, Arcson Ágnes, Urbán Edit, Deák Judit Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar Klinikai Mikrobiológiai

Részletesebben

Alkalmazás engedély jogosultja. 2,5 mg ramipril. 2,5 mg ramipril. 2,5 mg ramipril. 2,5 mg ramipril. 2,5 mg ramipril. 2,5 mg ramipril.

Alkalmazás engedély jogosultja. 2,5 mg ramipril. 2,5 mg ramipril. 2,5 mg ramipril. 2,5 mg ramipril. 2,5 mg ramipril. 2,5 mg ramipril. I. MELLÉKLET AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNYEK NEVEINEK, GYÓGYSZERFORMÁJÁNAK ÉS HATÁSERŐSSÉGÉNEK, AZ ÁLLATFAJNAK, AZ ADAGOLÁS MÓDJÁNAK ÉS AZ EGYES TAGÁLLAMOKBAN A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJAINAK

Részletesebben

Nemzetközi kémiai biztonsági kártyák - Kockázati megjegyzések

Nemzetközi kémiai biztonsági kártyák - Kockázati megjegyzések Nemzetközi kémiai biztonsági kártyák - Kockázati megjegyzések Megjegyzés 1: A megadott koncentráció vagy ennek hiányában a 88/379/EGK Irányelvben megadott általános koncentráció a fém-elem tömegszázaléka,

Részletesebben

PGF Veyx. PGF Veyx 0,0875 mg/ml injekció szarvasmarháknak és sertéseknek A.U.V. Tervezett idejű ivarzás és ovuláció kiváltása

PGF Veyx. PGF Veyx 0,0875 mg/ml injekció szarvasmarháknak és sertéseknek A.U.V. Tervezett idejű ivarzás és ovuláció kiváltása PGF Veyx PGF Veyx 0,0875 mg/ml injekció szarvasmarháknak és sertéseknek A.U.V Tervezett idejű ivarzás és ovuláció kiváltása Vetélés kiváltása a vemhesség 150. napjáig Az ellés megindítása PGF Veyx 0,0875

Részletesebben

Újabb adatok a baromfi mycoplasmosisairól

Újabb adatok a baromfi mycoplasmosisairól Újabb adatok a baromfi mycoplasmosisairól Stipkovits László RT-Europe Kutatási Központ, Mosonmagyaróvár, Hungary Baromfiegészségügyi Társaság November 19, 2012 Budapest Házityúkban és pulykában előforduló

Részletesebben

a NAT /2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

a NAT /2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1628/2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Állategészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság Kaposvári

Részletesebben

Egészségnevelés. Budapest, Sümeginé Hamvas Enikő

Egészségnevelés. Budapest, Sümeginé Hamvas Enikő Egészségnevelés Budapest, Sümeginé Hamvas Enikő A kisgyermek fejlődésének adatai Súlyfejlődés: - Születési súly: átlagosan 2500-3500g - 1. hó: 300g/hó - 2-6. hó: 600g/hó - 7-12. hó: 500g/hó - Ideális súly

Részletesebben

sertés 2011. november 1. J. M. Bollo 1, R. Menjón 1, M. Jiménez 1 és J. V. López 2 Av. Tecnol. porc. VIII (3): 93 98.

sertés 2011. november 1. J. M. Bollo 1, R. Menjón 1, M. Jiménez 1 és J. V. López 2 Av. Tecnol. porc. VIII (3): 93 98. sertés 2011. november 1. AZ M+PAC ÉS EGY MÁSIK, UGYANCSAK EGYDÓZISOS PROGRAM SZERINT ADOTT MYCOPLASMA-VAKCINA HATÉKONYSÁGÁNAK ÖSSZEHASONLÍTÁSA A MYCOPLASMA ELLENI VÉDEKEZÉS GAZDASÁGI ELÔNYEI J. M. Bollo

Részletesebben

A legújabb adatok összefoglalása az antibiotikum rezisztenciáról az Európai Unióban

A legújabb adatok összefoglalása az antibiotikum rezisztenciáról az Európai Unióban A legújabb adatok összefoglalása az antibiotikum rezisztenciáról az Európai Unióban Legfontosabb tények az antibiotikum rezisztenciáról A mikroorganizmusok antibiotikumokkal szemben kialakuló rezisztenciája

Részletesebben

Populációbecslés és monitoring. Eloszlások és alapstatisztikák

Populációbecslés és monitoring. Eloszlások és alapstatisztikák Populációbecslés és monitoring Eloszlások és alapstatisztikák Eloszlások Az eloszlás megadja, hogy milyen valószínűséggel kapunk egy adott intervallumba tartozó értéket, ha egy olyan populációból veszünk

Részletesebben

Biológiai biztonság: Veszély: - közvetlen - közvetett

Biológiai biztonság: Veszély: - közvetlen - közvetett Biológiai biztonság Biológiai biztonság: Minden biológiai anyag potenciálisan kórokozó és szennyező; a biológiai biztonság ezen biológiai anyagok hatásaira (toxikus hatások, fertőzések) koncentrál és célja

Részletesebben

Pécsi Többcélú Kistérségi Társulás (7621 Pécs, Perczel u. 2.) Állati melléktermék gyűjtő-átrakó telep Kővágószőllős 022/46 hrsz.

Pécsi Többcélú Kistérségi Társulás (7621 Pécs, Perczel u. 2.) Állati melléktermék gyűjtő-átrakó telep Kővágószőllős 022/46 hrsz. Pécsi Többcélú Kistérségi Társulás (76 Pécs, Perczel u..) Állati melléktermék gyűjtőátrakó telep Kővágószőllős 0/46 hrsz. HACCP terv Pécsi Többcélú Kistérségi Társulás (76 Pécs, Perczel u..) Állati melléktermék

Részletesebben

laborvizsgálatok Dr. Markus Gabriella Markus Tejlabor kft. mgvet@chello.hu www.markustejlabor.shp.hu 30-9346-794

laborvizsgálatok Dr. Markus Gabriella Markus Tejlabor kft. mgvet@chello.hu www.markustejlabor.shp.hu 30-9346-794 Staphylococcus aureusmentesítés és az ehhez tartozó laborvizsgálatok Dr. Markus Gabriella Markus Tejlabor kft. mgvet@chello.hu www.markustejlabor.shp.hu 30-9346-794 Amit a Staphylococcus aureusról feltétlenül

Részletesebben

A szarvasmarhák légzőszervi komplex tünetegyüttese (BRDC) elleni védekezés lehetőségei. International Cattle Academy, Budapest. Dr. Búza László MSD AH

A szarvasmarhák légzőszervi komplex tünetegyüttese (BRDC) elleni védekezés lehetőségei. International Cattle Academy, Budapest. Dr. Búza László MSD AH A szarvasmarhák légzőszervi komplex tünetegyüttese (BRDC) elleni védekezés lehetőségei International Cattle Academy, Budapest Dr. Búza László MSD AH 1 Óravázlat LÉGZŐSZERVI BETEGSÉGEK ELLENI VÉDEKEZÉS

Részletesebben

Légzőszervi betegségek nagyüzemi telepeken

Légzőszervi betegségek nagyüzemi telepeken Légzőszervi betegségek nagyüzemi telepeken Dr Horváth-Papp Imre Pannon Poultry Services A legfontosabb légzőszervi betegségek Fertőző Bronchitis ORT TRT / APV Mycoplasmosis Aspergillosis ILT ND ** Slide

Részletesebben

Miért kell a nyuszimat vakcinázni?

Miért kell a nyuszimat vakcinázni? Miért kell a nyuszimat vakcinázni? A mixomatózis és a nyulak vérzéses betegsége (RHD- Rabbit Haemorrhagic Disease) két akár halálos kimenetelû (de megelôzhetô) fertôzô betegség, amely a nyulakat veszélyezteti.

Részletesebben

Ha nem akarsz mellé-nyúl-ni, használj Nobivac Myxo-RHD-t! MSDay-MOM park, 2013.02.21. dr. Schweickhardt Eszter

Ha nem akarsz mellé-nyúl-ni, használj Nobivac Myxo-RHD-t! MSDay-MOM park, 2013.02.21. dr. Schweickhardt Eszter Ha nem akarsz mellé-nyúl-ni, használj Nobivac Myxo-RHD-t! MSDay-MOM park, 2013.02.21. dr. Schweickhardt Eszter Áttekintés Miért éppen a nyuszik? Védekezés módja Vakcina jellemzői Vakcina működése Ráfertőzési

Részletesebben

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS 1 1. A GYÓGYSZER MEGNEVEZÉSE VPRIV 200 egység por oldatos infúzióhoz. 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL Egy injekciós üveg 200 egység* velagluceráz-alfát tartalmaz.

Részletesebben

A forgalomba hozatali engedély jogosultja. Nemzetközi szabadnév. Hatáserőss ég. Gyógyszerform a. EU/EGT tagállam

A forgalomba hozatali engedély jogosultja. Nemzetközi szabadnév. Hatáserőss ég. Gyógyszerform a. EU/EGT tagállam I. Melléklet Az állatgyógyászati készítmények neveinek, gyógyszerformáinak, hatáserősségeinek, a célállatfajoknak, az alkalmazási módoknak, forgalombahozatali engedélyek tagállamokbeli jogosultjainak felsorolása.

Részletesebben

Intenzíven terjed az influenza

Intenzíven terjed az influenza Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2015. 4. hét Intenzíven terjed az influenza A 4. naptári héten tovább nőtt az influenzás panaszok miatt

Részletesebben

ELSŐ TERMÉKENYÍTÉS IDEJE TEJELŐ TEHÉNÁLLOMÁNYOKNÁL

ELSŐ TERMÉKENYÍTÉS IDEJE TEJELŐ TEHÉNÁLLOMÁNYOKNÁL Első termékenyítés ideje tejelő tehénállományoknál 1 (6) ELSŐ TERMÉKENYÍTÉS IDEJE TEJELŐ TEHÉNÁLLOMÁNYOKNÁL BÁDER E. 1 - GERGÁCZ Z. 1 - GYÖRKÖS I. 2 - BÁDER P. 1 - KOVÁCS A. 1 - GYÖRFFY E. 1 - BOROS N.

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI TENK MIKLÓS ORSZÁGOS ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET

SZENT ISTVÁN EGYETEM ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI TENK MIKLÓS ORSZÁGOS ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET SZENT ISTVÁN EGYETEM ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA A SZARVASMARHÁK MYCOPLASMA BOVIS FERT ZÖTTSÉGÉNEK VIZSGÁLATA DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI TENK MIKLÓS ORSZÁGOS ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET BUDAPEST 2005

Részletesebben

Ez az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató az előterjesztési eljárás eredménye alapján jött létre.

Ez az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató az előterjesztési eljárás eredménye alapján jött létre. II. melléklet Az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató módosítása az Európai Gyógyszerügynökség előterjesztésére Ez az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató az előterjesztési eljárás eredménye

Részletesebben

HOLSTEIN-FRÍZ KERESZTEZETT TEHÉNÁLLOMÁNYOK KÜLLEMI TULAJDONSÁGAINAK ALAKULÁSA

HOLSTEIN-FRÍZ KERESZTEZETT TEHÉNÁLLOMÁNYOK KÜLLEMI TULAJDONSÁGAINAK ALAKULÁSA Holstein-fríz keresztezett tehénállományok küllemi tulajdonságainak alakulása 1(6) HOLSTEIN-FRÍZ KERESZTEZETT TEHÉNÁLLOMÁNYOK KÜLLEMI TULAJDONSÁGAINAK ALAKULÁSA BÁDER P. 1 - BÁDER E. 1 BARTYIK J 2.- PORVAY

Részletesebben

1. Adatok kiértékelése. 2. A feltételek megvizsgálása. 3. A hipotézis megfogalmazása

1. Adatok kiértékelése. 2. A feltételek megvizsgálása. 3. A hipotézis megfogalmazása HIPOTÉZIS VIZSGÁLAT A hipotézis feltételezés egy vagy több populációról. (pl. egy gyógyszer az esetek 90%-ában hatásos; egy kezelés jelentősen megnöveli a rákos betegek túlélését). A hipotézis vizsgálat

Részletesebben

HUMAN IMMUNDEFICIENCIA VÍRUS (HIV) ÉS AIDS

HUMAN IMMUNDEFICIENCIA VÍRUS (HIV) ÉS AIDS HUMAN IMMUNDEFICIENCIA VÍRUS (HIV) ÉS AIDS Dr. Mohamed Mahdi MD. MPH. Department of Infectology and Pediatric Immunology University of Debrecen (MHSC) 2012 Diagnózis HIV antitest teszt: A HIV ellen termel

Részletesebben

Állategészségügyi szabályok 2014. augusztus 8-10.

Állategészségügyi szabályok 2014. augusztus 8-10. BAROMFI, NYÚL, PRÉMES ÁLLAT, ERDEI és SZÁRNYAS VAD élőállat bemutató Tyúk, pulyka olyan helyről szállítható, melynek 10 km-es sugarú körzetében baromfira átragadó, bejelentési kötelezettség alá tartozó

Részletesebben

Dózis Gyógyszerforma Alkalmazási mód Tartalom (koncentráció) megnevezés. engedély jogosultja

Dózis Gyógyszerforma Alkalmazási mód Tartalom (koncentráció) megnevezés. engedély jogosultja I. MELLÉKLET FELSOROLÁS: MEGNEVEZÉS, GYÓGYSZERFORMA, GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNY- DÓZIS, ALKALMAZÁSI MÓD, KÉRELMEZŐ ÉS A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJA A TAGÁLLAMOKBAN Tagállam Forgalomba hozatali engedély

Részletesebben

Tüdőszűrés CT-vel, ha hatékony szűrővizsgálatot szeretnél! Online bejelentkezés CT vizsgálatra. Kattintson ide!

Tüdőszűrés CT-vel, ha hatékony szűrővizsgálatot szeretnél! Online bejelentkezés CT vizsgálatra. Kattintson ide! Tüdőszűrés CT-vel, ha hatékony szűrővizsgálatot szeretnél! Nap mint nap, emberek millió szenvednek valamilyen tüdőbetegség következtében, ráadásul a halálokok között is vezető szerepet betöltő COPD előfordulása

Részletesebben

11.3. A készségek és a munkával kapcsolatos egészségi állapot

11.3. A készségek és a munkával kapcsolatos egészségi állapot 11.3. A készségek és a munkával kapcsolatos egészségi állapot Egy, a munkához kapcsolódó egészségi állapot változó ugyancsak bevezetésre került a látens osztályozási elemzés (Latent Class Analysis) használata

Részletesebben

I. sz. MELLÉKLET A KÉSZÍTMÉNY JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓJA

I. sz. MELLÉKLET A KÉSZÍTMÉNY JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓJA I. sz. MELLÉKLET A KÉSZÍTMÉNY JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓJA 1 1. AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY NEVE Meloxidyl 1,5 mg/ml belsőleges szuszpenzió kutyáknak 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL 1 ml tartalmaz

Részletesebben

Jelentés a munkavállalói létszámról. részállású:

Jelentés a munkavállalói létszámról. részállású: Jelentés a munkavállalói létszámról Foglalkozás-egészségügyi szolgálat neve: címe: orvosok száma: ápolók száma: alkalmazott egyéb személyek száma: Osztály A B C D főállású: részállású: Jelenleg ellátott

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ ÍRÁSBELI VIZSGAFELADATHOZ. Légzőszervi szakápoló szakképesítés Légzőszervi szakápolás modul. 1.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ ÍRÁSBELI VIZSGAFELADATHOZ. Légzőszervi szakápoló szakképesítés Légzőszervi szakápolás modul. 1. Emberi Erőforrások Minisztériuma Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes

Részletesebben

Biomatematika 13. Varianciaanaĺızis (ANOVA)

Biomatematika 13. Varianciaanaĺızis (ANOVA) Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar Biomatematikai és Számítástechnikai Tanszék Biomatematika 13. Varianciaanaĺızis (ANOVA) Fodor János Copyright c Fodor.Janos@aotk.szie.hu Last Revision Date:

Részletesebben

Campylobacter a baromfi ólban, Campylobacter az asztalunkon. Dr. Molnár Andor Állatorvos, tudományos munkatárs Pannon Egyetem, Georgikon Kar

Campylobacter a baromfi ólban, Campylobacter az asztalunkon. Dr. Molnár Andor Állatorvos, tudományos munkatárs Pannon Egyetem, Georgikon Kar Campylobacter a baromfi ólban, Campylobacter az asztalunkon Dr. Molnár Andor Állatorvos, tudományos munkatárs Pannon Egyetem, Georgikon Kar Bemutatkozás Ausztria-Magyarország határon átnyúló együttműködési

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS Veraflox 60 mg és 120 mg tabletta kutyák részére

HASZNÁLATI UTASÍTÁS Veraflox 60 mg és 120 mg tabletta kutyák részére HASZNÁLATI UTASÍTÁS Veraflox 60 mg és 120 mg tabletta kutyák részére 1. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJÁNAK, TOVÁBBÁ AMENNYIBEN ETTŐL ELTÉR, A GYÁRTÁSI TÉTELEK FELSZABADÍTÁSÁÉRT FELELŐS-GYÁRTÓ

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS. Rheumocam 20 mg/ml injekció szarvasmarháknak, sertéseknek és lovaknak

HASZNÁLATI UTASÍTÁS. Rheumocam 20 mg/ml injekció szarvasmarháknak, sertéseknek és lovaknak HASZNÁLATI UTASÍTÁS Rheumocam 20 mg/ml injekció szarvasmarháknak, sertéseknek és lovaknak 1. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJÁNAK, TOVÁBBÁ AMENNYIBEN ETTŐL ELTÉR, A GYÁRTÁSI TÉTELEK FELSZABADÍTÁSÁÉRT

Részletesebben

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Azonosító szám: TÁMOP-4.1.2-8/1/A-29-11 Az orvosi biotechnológiai

Részletesebben

Munkatársi, munkahelyi kapcsolatok Stressz mint cardiovasculáris rizikófaktor. Lang Erzsébet Vasútegészségügy NK. Kft.

Munkatársi, munkahelyi kapcsolatok Stressz mint cardiovasculáris rizikófaktor. Lang Erzsébet Vasútegészségügy NK. Kft. Munkatársi, munkahelyi kapcsolatok Stressz mint cardiovasculáris rizikófaktor Lang Erzsébet Vasútegészségügy NK. Kft. Pécs Kardiológia ????? Miért??? Lehet, hogy külön utakon járunk?! Együtt könnyebb?

Részletesebben

Az állatgyógyászati készítmény neve, gyógyszerformája, hatáserőssége, célállat fajok, alkalmazás módja és a kérelmezők listája a tagállamokban

Az állatgyógyászati készítmény neve, gyógyszerformája, hatáserőssége, célállat fajok, alkalmazás módja és a kérelmezők listája a tagállamokban I. melléklet Az állatgyógyászati készítmény neve, gyógyszerformája, hatáserőssége, célállat fajok, módja és a kérelmezők listája a tagállamokban 1 Tagállam EU/EGT Kérelmező Termék neve Nemzetközi szabadnév

Részletesebben

[Biomatematika 2] Orvosi biometria

[Biomatematika 2] Orvosi biometria [Biomatematika 2] Orvosi biometria 2016.02.29. A statisztika típusai Leíró jellegű statisztika: összegzi egy adathalmaz jellemzőit. A középértéket jelemzi (medián, módus, átlag) Az adatok változékonyságát

Részletesebben

Súlyos infekciók differenciálása a rendelőben. Dr. Fekete Ferenc Heim Pál Gyermekkórház Madarász utcai Gyermekkórháza

Súlyos infekciók differenciálása a rendelőben. Dr. Fekete Ferenc Heim Pál Gyermekkórház Madarász utcai Gyermekkórháza Súlyos infekciók differenciálása a rendelőben Dr. Fekete Ferenc Heim Pál Gyermekkórház Madarász utcai Gyermekkórháza Miért probléma a lázas gyermek a rendelőben? nem beteg - súlyos beteg otthon ellátható

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Epidemiológiai szakápoló szakképesítés Epidemiológiai szakápolás modul. 1. vizsgafeladat november 16.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Epidemiológiai szakápoló szakképesítés Epidemiológiai szakápolás modul. 1. vizsgafeladat november 16. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Korlátozott terjesztésű Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig minősítő neve: Vízvári László minősítő beosztása: főigazgató JVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

A Ritka Betegség Regiszterek szerepe a klinikai kutatásban Magyarósi Szilvia (SE, Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete)

A Ritka Betegség Regiszterek szerepe a klinikai kutatásban Magyarósi Szilvia (SE, Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete) A Ritka Betegség Regiszterek szerepe a klinikai kutatásban Magyarósi Szilvia (SE, Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete) I. Ritka Betegség regiszterek Európában II. Ritka betegség regiszterek

Részletesebben

Kocák MMA szindrómája. Néhány alapvető információ. Sabine Filios, Robrecht Froyman BHC-AH-M Veterinary Services

Kocák MMA szindrómája. Néhány alapvető információ. Sabine Filios, Robrecht Froyman BHC-AH-M Veterinary Services Kocák MMA szindrómája. Néhány alapvető információ Sabine Filios, Robrecht Froyman BHC-AH-M Veterinary Services Mastitis-metritis-agalacia szindróma (MMA) Definíció Bevezetés Etiológia Patofiziológia Klinikai

Részletesebben

I. melléklet. Tudományos következtetések és a forgalomba hozatali engedély(ek) feltételeit érintő módosítások indoklása

I. melléklet. Tudományos következtetések és a forgalomba hozatali engedély(ek) feltételeit érintő módosítások indoklása I. melléklet Tudományos következtetések és a forgalomba hozatali engedély(ek) feltételeit érintő módosítások indoklása 1 Tudományos következtetések Figyelembe véve a Farmakovigilancia Kockázatértékelő

Részletesebben

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót!

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! BETEGTÁJÉKOZTATÓ Mielőtt elkezdené szedni ezt a gyógyszert, olvassa el figyelmesen

Részletesebben

A harkányi gyógyvízzel végzett vizsgálataink eredményei psoriasisban között. Dr. Hortobágyi Judit

A harkányi gyógyvízzel végzett vizsgálataink eredményei psoriasisban között. Dr. Hortobágyi Judit A harkányi gyógyvízzel végzett vizsgálataink eredményei psoriasisban 2007-2011 között Dr. Hortobágyi Judit Pikkelysömörre gyakorolt hatása 2007-től 2009-ig 1. Lokális hatása 2. Szisztémás hatása 3. Állatkísérlet

Részletesebben

A bioüzemanyag-gyártás melléktermékeinek felhasználása, a tejtermelő tehenek takarmányozásában

A bioüzemanyag-gyártás melléktermékeinek felhasználása, a tejtermelő tehenek takarmányozásában A bioüzemanyag-gyártás melléktermékeinek felhasználása, a tejtermelő tehenek takarmányozásában Dr. Gergácz Zoltán Ügyvezető igazgató Agárdi Farm Kft. Seregélyes-Elzamajor Agárdi Farm Kft. Tehenészete Seregélyes-Elzamajor

Részletesebben

A gümőkór járványtani helyzete Magyarországon. Dr. Jánosi Szilárd, NÉBIH ÁDI

A gümőkór járványtani helyzete Magyarországon. Dr. Jánosi Szilárd, NÉBIH ÁDI A gümőkór járványtani helyzete Magyarországon Dr. Jánosi Szilárd, NÉBIH ÁDI Gümőkór (tuberculosis, TBC) kórokozói különböző emlős állatfajok és az ember gümőkórja M. tuberculosis complexbe tartozó fajok

Részletesebben

LÉGZÉSFUNKCIÓS VIZSGÁLATOK. Pulmonológiai Klinika

LÉGZÉSFUNKCIÓS VIZSGÁLATOK. Pulmonológiai Klinika LÉGZÉSFUNKCIÓS VIZSGÁLATOK PhD kurzus Prof. Dr. Magyar Pál Pulmonológiai Klinika GYORS REVERZIBILITÁS TESZT Milyen gyógyszerrel végezzük? 400 µg β2 agonista vagy 800 µg antikolinerg szer,

Részletesebben