prímfaktoriz mfaktorizáció szló BME Villamosmérn és s Informatikai Kar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "prímfaktoriz mfaktorizáció szló BME Villamosmérn és s Informatikai Kar"

Átírás

1 Kvantumszámítógép hálózat zat alapú prímfaktoriz mfaktorizáció Gyöngy ngyösi LászlL szló BME Villamosmérn rnöki és s Informatikai Kar

2 Elemi kvantum-összead sszeadók, hálózati topológia vizsgálata

3 Az elemi kvantumáramk ramkörök felépítése A kvantumszámítógépek elemi műveleteit m Toffoli-kapuval realizáljuk ljuk A Toffoli-kapuk felépíthet thetőek ek az univerzális CNOT elemi kvantumkapukból A felhasznált lt Toffoli-kapuk száma alapvetően en meghatározza a kvantumrendszer teljesítm tményét, ill. annak késleltetk sleltetési si idejét A csomópontok közti k informáci ciócsere csere típust pusától l függf ggően változik ltozik a szüks kséges elemi kapuk száma A rendszeren belül l alkalmazott kommunikáci ció típusa milyen kihatással lesz a számítások sok sebességére?

4 Az elemi kvantumáramk ramkörök felépítése Univerzális lis, reverzibilis kapu A végrehajtv grehajtás s során n nem veszítünk informáci ciót A Toffoli kapu a z értékét akkor módosm dosítja, ha x és s y is 1 : ( ) T x, y, z = z xy.

5 Toffoli kapu kialakítása elemi CNOT kapukból A Toffoli kapu megépítéshez: pont-pont kapcsolat esetén n egy SWAP kapura is szüks kségünk lesz Plusz költsk ltség, de ha nem használunk összefonódott állapotokat, akkor megéri, mert alacsonyabb lesz késleltetési si idő a CNOT-nál Tetszőleges távolságban Csak a szomszédos kvantumbitek között

6 Az elemi kvantumáramk ramkörök Célok felépítése Kvantumáramk ramkörök késleltetési si idejének vizsgálata Az egyes megvalósítások sok kialakítási költsk ltségének pontos meghatároz rozása A teljes feltörési algoritmus végrehajtv grehajtáshoz tervezett kvantumhálózat kialakítása optimális költsk ltségek és végrehajtási idő mellett A csomópontok közti k kommunikáci ció felhasználásával, további redukció a műveletek m végrehajtv grehajtási idejében Az egyes hálózati h topológi giák k részletes r analizálása

7 Az elemi kvantumáramk ramkörök felépítése Az elemi kvantumkapuk realizáci ciójához szüks kséges erőforr forrásigény és késleltetési si idők alapján, explicit módon kiszámíthat tható az egyes kvantumalgoritmusok pontos futási ideje Az algoritmusok futási idejét t mindkét t alap-architekt architektúra ra esetén n kiszámíthatjuk Az összefonódott állapotok használat latával milyen mértékben csökkenthet kkenthető a szüks kséges alkatrészek száma? Milyen kapcsolat áll fenn a kvantumszámítások sok elvégz gzéséhez szüks kséges idő és s az elemi kvantumkapuk megvalósításához választott v módszerek m között? k

8 Kvantumteleportáci ció - Összefoglalás A teleportáci ció segíts tségével egy adott kvantumbit újraépíthető egy fizikailag különbk nböző helyen, azonban az eredeti kvantumállapot megsemmisül A teleportáci cióhoz szüks kséges EPR állapotok elemi kvantumáramk ramkörökkelkkel létrehozhatóak ak Olcsó megvalósítás, s, hatékony működésm A kvantumteleportáci ció kombinálhat lható a kvantum-párhuzamoss rhuzamosság jelenségével A párhuzamos, p elosztott rendszerű kvantumhálózat hatékonys konysága tovább fokozható

9 A kvantumteleportáci ció megvalósítása sa a hálózaton h belül A kvantum kommunikációs busz minden csomóponton belül egy EPR-generálóhoz csatlakozik, amelyen keresztül megvalósítható az összefonódott állapotokra épülő hálózati kommunikáció

10 A kvantumhálózaton belüli li kommunikáci ció típusa A kvantumteleportáci ció segíts tségével, az egyes csomópontok összefonódott állapotokkal kommunikálhatnak A csomópontok közti k kommunikáci ciós s idő zérus A kvantumrendszerünk nk elemi alkotórészeinek kialakításakor két k t lehetőség g közül k l választhatunkv A különbk nböző csomópontokon belüli li kvantumbitek között fizikai kapcsolatot létesítünk Ekkor a kvantumbiteket fizikailag mozgatjuk A kvantumbitek helye változatlan v marad, a köztk ztük folyó kommunikáci ció összefonódott állapotokra épül A kvantumbitek fizikailag nem kerülnek átküldésre

11 A kvantumhálózaton belüli li kommunikáci ció típusa Az elemi CNOT kvantumkapuk megvalósítására két t lehetőségünk van Adat alapú kommunikáci ció Fizikailag mozgatjuk a kvantumbiteket Teleportáci ció alapú kommunikáci ció A kvantumbitek az adott csomópontokon belül l maradnak A kvantumszámítógépek közti k kommunikáci ció típusát t az aktuális hálózati h topológia szerint kell megválasztanunk Milyen hálózati h kialakítások lehetségesek? Mikor optimális a választv lasztásunk? sunk?

12 A csomópontok kommunikáci ciója- Kvantumteleportáci ció ψ H M1 + Ψ M2 X M2 Z M1 ψ ψ 1 ( α 0 + β 1 ) ( ) + 0 = ψ Ψ = + 2

13 A csomópontok kommunikáci ciója- Kvantumteleportáci ció ψ H M1 + Ψ M2 X M2 Z M1 ψ ψ 1 2 ( α 0 ( ) + β 1 ( )) 1 = +

14 A csomópontok kommunikáci ciója- Kvantumteleportáci ció ψ H M1 M2 + Ψ X M2 Z M1 ψ ψ 2 = ( α 0 + β 1 ) + 01 ( α 1 + β 0 ) + ( ) ( ) α 0 β α 1 β 0

15 A csomópontok kommunikáci ciója- Kvantumteleportáci ció ψ H M1 M2 + Ψ X M2 Z M1 ψ 00, 01, 10 vagy 11

16 Kvantumteleportáci ció - Összefoglalás Alice Bob kvantumbitje 00 α 0 + β 1 I 01 α 1 + β 0 X 10 α 0 β 1 Z 11 α 1 β 0 Y = ZX Bob transzformáci ciója Eredmény α 0 + β 1

17 Kvantum párhuzamossp rhuzamosság A kvantum párhuzamossp rhuzamosság segíts tségével a kvantumszámítógépek egy adott f(x) függvényt egyszerre több, különbk nböző x értéken képesek k végrehajtani Csak kvantumos rendszerekben értelmezhető jelenség, klasszikus rendszerekben erre nincs lehetőségünk! A kvantum-párhuzamoss rhuzamosság g felhasználásával, egyetlen kvantumbiten egyszerre elvégezhetj gezhetjük az f(0) és az f(1) műveletet

18 Kvantum párhuzamossp rhuzamosság Bármilyen bináris f függvényre, ahol f : 0,1 0,1 { } { } Létrehozható olyan U f unitér r kvantumáramk ramkör, r, amellyel elvégezhet gezhető az f függvény által meghatározott műveletm Azaz, minden klasszikus rendszerű f művelet egyértelm rtelműen en megfeleltethető egy kvantum- transzformáci ciónak: U f : x, y x, y f ( x) bináris összeadás

19 Kvantum párhuzamossp rhuzamosság Mire képes k a megkonstruált U f kvantumáramkörünk? 0 1 x y x U f y f(x) A kvantumáramkör kimenete: ψ = U = U f f ( 0 1 ) 01 = 0, 1 f (0)

20 Kvantum párhuzamossp rhuzamosság Mi törtt rténik akkor, ha a bemenetre szuperpozíci ciós állapotot adunk? 1 2 ( ) 1 x y x U f y f(x) Kvantum párhuzamosság!!! Az f(0) és az f(1) értékét egyetlen művelettel meghatároztuk. ψ = U = U f f , 0 f (0) + 1, = 2 0, f (0) + 1, f (1) = 2 0 f (1)

21 Kvantum párhuzamossp rhuzamosság - Összefoglalás Szuperpozíci ciós s bemeneti állapot esetén n a kvantumáramk ramkör kimenete is szuperpozíci ciós állapotban lesz! A számítások sok párhuzamosan p hajthatóak ak végre Hatalmas lehetőségek Kvantumalgoritmusok megjelenése Shor prímfaktoriz mfaktorizációs algoritmusa Grover kereső algoritmusa Az egyik legfontosabb kvantum-algoritmus algoritmus: A Deutsch algoritmus

22 A Deutsch algoritmus David Deutsch: Brit fizikus A Deutsch algoritmus a kvantum-párhuzamoss rhuzamosságra épül Egyetlen lépésben l meghatározhatjuk a következk vetkező művelet értékét: t: Egy klasszikus rendszerben ehhez a következk vetkező lépéseket kellene végrehajtanunkv grehajtanunk: 1. Az f(0) értékének kiszámítása sa 2. Az f(1) értékének kiszámítása sa 3. A két k t eredmény bináris összeadásasa Ahol az f továbbra is: f ( 0) f f (1) { 0,1} { 0,1} :

23 A Deutsch algoritmus 0 H x x H 1 H y U f y f(x) ψ 0 = 01 ψ 1 =

24 A Deutsch algoritmus A Deutsch algoritmus x x y y f(x) H H H 0 1 ± + ± = = (1), (0) ha (1), (0) ha 2 f f f f ψ U f

25 A Deutsch algoritmus 0 H x x H 1 H y U f y f(x) A kapott eredmény átírása után : ψ 3 = ± f (0) f 0 1 (1) 2 Azaz, megkaptuk a keresett műveleti értéket: f ( 0) f (1)

26 A kvantumhálózat felépítése A kvantumhálózat építőelemei Elemi kvantumkapuk (X, Y, Z, H, CNOT) Kvantumáramk ramkörök és s azok kvantumos tulajdonságai (swap, no-cloning cloning) Teleportáció Kvantum párhuzamossp rhuzamosság Deutsch algoritmus Shor, Grover

27 Hálózati kialakítás Alapvetően en a következk vetkező hálózati topológi giákban gondolkodhatunk Egy buszos topológia Gyűrű topológia Teljes összeköttetés Két t buszos kialakítás Két t buszos, teljes összeköttetés

28 A kvantum kommunikáci ciós-busz A csomópontok közti távolság legyen rugalmasan kezelhető Eltérő környezetben, eltérő távolságok esetén is működnie kell Egy chip-en belül (mikro nano tartomány) WAN-on belül egyaránt működnie kell (több km) A nyaláb állapotának vizsgálatából, minden információhoz hozzájuthatunk az összefonódott állapotot alkotó csomópontok kvantumbitjeinek értékeiről.

29 A kvantumhálózat felépítése Egy közös k s busz esetén Az összes csomópont egy közös k s kvantum-buszt használ Ütközés s léphet l fel Két t buszos architektúra ra esetén Minden csomópont két k t kvantumbitet használ l a kommunikáci cióra A két k t kvantumbit egy-egy, egy, egymást stól l független f kommunikáci ciós s buszra csatlakozik Párhuzamos működésm

30 A kvantumhálózat felépítése A kvantum-hálózatban klasszikus elemek is szerepelnek A klasszikus elemek elsődleges feladata a kvantum-csomópontok kiszolgálása, illetve azok ellátása valós idejű mérési eredményekkel. A klasszikus elemek egy felügyeleti eszközként funkcionálnak a modellen belül, amely elemek folyamatosan figyelik és monitorozzák a kvantumelemek működését. Az egyes csomópontok között megtalálhatjuk mind a klasszikus, mind pedig a kvantumos valós-idejű kapcsolódási pontokat. A kvantum alapú kapcsolat implementálására a kvantumbusz szolgál.

31 A kvantumhálózat felépítése Szimpla busz Duplikált busz Soros elrendezés

32 A kvantumhálózat felépítése Teljes összeköttetés Duplikált, teljes összeköttetés

33 A kvantumhálózat felépítése A hálózati h elrendezés s során n követendk vetendő célok A leghatékonyabb működést biztosító topológia megtalálása Magas számítási si teljesítm tmény Alacsony késleltetk sleltetési si idő Kialakítási költsk ltségek alacsonyan tartása Teleportáci ciós s hibák elkerülése Kvantum hibajavító algoritmusok alkalmazása Megbízhat zható működés

34 Elemi kvantum összeadók Elemi összeadók VBE algoritmus (Vedral-Barenco-Ekert) Elemi összeadó, carry-vel BCPD algoritmus (Beckman,Chari, Devabhaktuni, Preskill ) CDKM algoritmus (Cuccaro-Draper-Kutin- Moulton ) Elemi összeadó, carry-vel Összeadó+carry look ahead (gyors átvitel előrejelz rejelzés)

35 Elemi kvantum összeadók Két t kvantumbites VBE összeadó (carry-ripple) Megvalósíthat tható a kvantum- teleportáci ció segíts tségével A csomópontok bevonásával val a párhuzamos működésm kihasználhat lható Vizsgálat Szüks kséges elemi áramkörök számának megállap llapítása Redukciós s lehetőségek vizsgálata

36 Elemi kvantum összeadók Elosztott rendszerre épülő, 2 kvantumbites VBE összeadás Cél: A B csomópontnak az A csomópont c0 kvantumbitjére lenne szüksége

37 Elemi kvantum összeadók Ténylegesen mennyire befolyásolja ez elemi összeadók k sebessége az algoritmus teljes futási idejét? A prímfaktoriz mfaktorizáció alapú algoritmus egy 1024 bites szám m faktorizáci ciójához elemi összeadás s szüks kséges Egy 100 mikrosec-es es elemi összeadó esetén n ez nagyjából 5 perc Egy 1 msec-es es késleltetésű elemi összeadó esetén n kb. egy óra

38 Összegzés A kvantumszámítógép p alapú támadás vizsgálat latának szempontjai Csomópontok közti k kommunikáci ció típusa Fizikai kontaktus alapú Kvantum-teleport teleportáció alapú Elemi összeadók k típusa t analizálása VBE CKDM Átvitelképzés s gyorsítása: sa: carry-look look-ahead Hálózati topológia szerinti vizsgálat Bemeneti méret m változtatv ltoztatása 16, 128, 1024 bit

39 Kvantum architektúrák Legközelebbi szomszéd d elvű kommunikáci ciós s architektúra ra Ekkor a kvantumbiteket fizikailag mozgatjuk Lassú SWAP műveletek!! m Tetszőleges távolst volságú kommunikáci ciós s architektúra ra A kvantumbitek helye változatlan v marad, a köztk ztük k folyó kommunikáci ció összefonódott állapotokra épül Hat bites carry-szelekciós összeadás A kvantumteleportáci ció segíts tségével, a távoli csomópontok összefonódott állapotok segíts tségével kommunikálhatnak egymással

40 Kvantum-összead sszeadók k komplex 8-bites VBE Adatküldés alapú vs transzformációküldés alapú teleportáció A piros körök az adatküldés alapú teleportációval kommunikálnak egymással, megosztott EPR állapotokkal analízise A kékkel jelzett esetben a csomópontok transzformációküldés alapú teleportációval kommunikálnak egymással, megosztott EPR állapotokkal. A transzformációküldés alapú teleportáció esetén, a kommunikáció költségét a csomópontokat elválasztó vonalat keresztező kapuk száma adja meg. Az adatküldés alapú teleportációra épülő kommunikáció esetén, a piros elválasztó vonal a teleportálandó kvantumbitek számát adja meg.

41 Kvantum-összead sszeadók k komplex 6-bites CDKM összeadó Kisebb és s gyorsabb, mint a VBE Egy elosztott rendszeren belül azonban több t interakciót t igényel a csomópontokt pontoktól A csomópontok közti k párhuzamos kommunikáci cióval jelentősen felgyorsíthat tható analízise

42 Kvantum ripple-carry összeadó Ezen összeadók teljesítménye az alkalmazott topológiától függetlenek

43 Kvantum feltételes-összeadó áramkör Jelentős eltérés teljesítménybeli eltérés lehet, az alkalmazott topológiától függően Összefonódott állapotok előállításához szükséges időmennyiség miatt

44 Elemi kvantumkapuk késleltetésese Egy klasszikus kapu kapcsolási si ideje 10ns Kvantumos kapuk esetén NOT 1ns CNOT 10ns CCNOT 50ns Összefonódott állapotok generálása 10ns 1000ns közöttk 1000ns esetén: fénysebesség km/s (300000*10e3 m/s) * (1/(1000*10 9 s)) => 0.03 cm (utat tesz meg a fény f EPR generálás s között!) k

45 Kapcsolat a frekvencia és s a kvantumbitek száma közöttk BCDP algoritmus 5n darab kvantumbit esetén Összefonódott állapotokkal: 2800 Hz-es órajel, Toffoli-kapukkal Közvetlen kapcsolat esetén: : 78 khz-es órajel, 2 kvantumbites elemi kvantumkapukból 100n darab kvantumbit esetén Összefonódott állapotokkal: 1.13 Hz-es órajel, Toffoli-kapukkal Közvetlen kapcsolat esetén: 130 Hz-es órajel, 2 kvantumbites elemi kvantumkapukból

46 A kvantum architektúra ra tulajdonságai A kvantum prímfaktoriz mfaktorizációs algoritmus erőforr forrásigénye: Kvantumbitek száma ma: : n bites szám m esetén n 5n kvantumbit szüks kséges Kvantumkapuk száma 53 n 3 A kvantumalgoritmus órajele: : 1 Hz 1 GHz A teljesítm tmény lineárisan emelkedik az órajellel Az 530 bites szám m faktorizáci ciója, - a 104 darab klasszikus PC egy hónapnyih időig igényével szemben egyetlen, 1 MHz-es órajelű kvantumszámítógépnek nagyjából 1 óráig tart!

47 A kvantum architektúra ra tulajdonságai Hogyan tudunk gyorsítani? Gyors kapukat alkalmazunk Bit-helyi helyiértékenként nt párhuzamosan p hajtjuk végre v az összeadástst Az n-bites párhuzamos összeadó (ripple adder terjedő,, végighullv gighullámzó összeadó) Egy egyszerű párhuzamos összeadót t kialakíthatunk n db teljes összeadóból.. A párhuzamos p összegzéshez shez annyi idő szüks kséges, amennyi idő alatt a legkisebb helyiért rtéken keletkező átvitel (carry( carry) ) hatása el tud jutni a legnagyobb helyiért rtékig. A legkedvezőtlenebb esetben minden helyiért rtéken történhet változás s a keletkező átvitel értékében.

48 A szimuláci ciós s program beáll llításai Csomópontok beáll llításai Kvantumbitek száma Órajelfrekvencia Kvantum-architekt architektúra ra Legközelebbi szomszéd d elvű kommunikáci ció Kvantumösszead sszeadók k típusat Kvantum-mem memóriakezelési paraméterek Hibajavító algoritmus tulajdonságai Kvantumhálózat beáll llításai Kvantumcsomópontok száma Hálózati topológia Kvantumbusz beáll llításai EPR-állapot előáll llítási idő Teleportáci ciós s algoritmus paraméterei

49 Tesztelt konfigurácók A szimuláci ciós s program Conditional sum összeadó Carry-lookahead összeadó CDKM ripple-carry összeadó Első, második és harmadik konfiguráció eredményei, 50n- 250n kvantumbites rendszerben A legjobb teljesítményt mindhárom összeadó esetén, a 210n-es rendszerméret felé közelítve mértem. eredményei

50 A szimuláci ciós s program eredményei A tetszőleges távolságú és legközelebbi szomszéd elvű kommunikációs architektúrára épülő konfigurációk összteljesítménye. Konklúzió: Tetszőleges távolságú kommunikáció carry előterjesztés Legközelebbi szomszéd CDKM ripple carry

51 A konfiguráci ciók k teljesítm tményének nek összehasonlításasa Feltételes teles-összegző alapú és s a CDKM ripple-carry alapú összeadó, 1 MHz-es órajelfrekvencia esetén, 2n 2 es rendszerméret ret mellett. Az I-es konfiguráci ció csupán 0.3Hz-es frekvenciát igényel egy tetszőleges távolst volságú kommunikáci ciós architektúra ra esetén, míg m g a III-as legközelebbi szomszéd-elv elvű konfiguráci ciónak 27Hz-es órajelfrekvencia szüks kséges egy 576 bites szám faktorizáci ciójához. [sec] [sec]

52 A konfigurációk teljesítményének összehasonlítása Amíg, az 1 MHz-es frekvencia esetén, egy 6000 bites szám faktorizációjához nagyjából fél percre volt szükség, addig 1 Hz-es frekvencia esetén mintegy fél évre lenne szükség. [nap] [év]

53 A szimuláci ciós s program eredményei Egy 576 bites szám esetében az I. konfiguráció, tetszőleges távolságú kommunikációs technológia alkalmazása során, mintegy tizenháromezerszer jobb teljesítményt biztosít, mint a BCDP alapú implementáció. Egy 6000 bites szám esetében az eltérés nagyjából egymilliószorosra emelkedik.

54 EPR-állapot generálási idők VBE összeadó eredményei A VBE illetve CDKM összeadó esetén, az EPRállapotok generálása párhuzamosítható a soros, illetve a szimpla és duplikált teljes összeköttetésű hálózat esetén. Azonban, a buszrendszerre épülő hálózati topológiák esetében a csomópontok nem képesek egymással párhuzamosan kommunikálni, így jelentősen nagyobb késleltetési idővel kell kalkulálnunk. A carry-előterjesztéses összeadók használata így, busz-topológiák esetén nem javasolt, az összeadó tényleges erejét a teljes összeköttetésű hálózatok esetén képes megmutatni. CDKMalapú összeadó eredményei A carryelőterjesztéses összeadó eredményei

55 Időegység alatt átküldendő adatmennyiség meghatározása Azon algoritmust nevezhetjük hatékonyabbnak, amely esetben a szükségesen átteleportálandó adatelemek száma kisebb Az időegység alatt teleportált adategységek száma, a tesztelt hálózati topológiák illetve a bitmértetek változtatásának függvényében, VBE illetve CDKM összeadó esetén A legoptimálisabb megoldást a carryelőterjesztéses, teljes összeköttetésű konfiguráció jelenti.

56 Hálózati topológia analizálása Teljes összeköttetésű hálózat A vizsgálat két k t bemeneti paramétere az EPR-állapotok előáll llításához szüks kséges időmennyis mennyiség,, illetve az összeadandó számok bitben kifejezett hossza A carry-el előterjesztéses, ses, CDKM illetve VBE összeadók k késleltetk sleltetési si ideje, teljes összeköttetésű hálózati topológia és transzformáci cióküldés-alapú, illetve adatküld ldés-alapú teleportáci ciós algoritmus esetén Utóbbi esetben a késleltetk sleltetési si idők minden esetben alacsonyabbak, illetve a magas EPR-gener generálási idők k esetén nem jelenik meg az előző esetben tapasztalt, carry-el előterjesztéses ses összeadó lassulása. sa. Az adatalapú teleportáci ciós s protokoll alkalmazásával a kvantumhálózat működése felgyorsíthat tható,, illetve a carry-el előterjesztésre sre épülő rendszerek esetén, a rendszer késleltetése se még m g magas EPR- generálási idők k esetében is alacsonyan tartható.

57 Hálózati topológia analizálása Duplikált, lt, teljes összeköttetésű hálózat A transzformáci cióküldésre épülő teleportáci ciós s protokoll esetében jelentősen jobb eredményeket tapasztalhatunk, a szimpla összeköttetésű hálózaténál. A jelentős s javulás s azonban elsősorban sorban a carry-el előterjesztéses ses összeadóra érvényes, míg g a többi t összeadónál l minimális mértm rtékű változást mértem. m A carry-el előterjesztéses, ses, CDKM illetve VBE összeadók k késleltetk sleltetési si ideje, duplikált lt teljes összeköttetésű hálózati topológia és transzformáci cióküldés-alapú illetve adatküld ldés-alapú teleportáci ciós s algoritmus esetén A carry-el előterjesztéses ses összeadó teljesítm tménye még m g nagy késleltetk sleltetési si idővel rendelkező EPR-gener generálás során n sem csökkent jelentősen, így ezen hálózati h topológi giával valamelyest kompenzálhat lható a transzformáci cióküldés alapú teleportáci ció használat latával együtt járój teljesítm tménycsökkenés.

58 Leggyorsabb összeadó megtalálása 1. Teljes összeköttetésű hálózat, transzformáci cióküldés-alapú teleportáci ció Magas EPR-állapot generálási idők k mellett a carry- előterjeszt terjesztésesses összeadót t gyakorlatilag nem használhatjuk. Ekkor a VBE ripple-carry összeadó jelenti az optimális választv lasztást, st, míg m g egy rövid r késleltetk sleltetési si idővel jellemezhető hálózat esetén n a carry- előterjeszt terjesztéses ses összeadóval nagyságrendekkel grendekkel jobb eredményeket érhetünk el. 2. Duplikált, lt, teljes összeköttetésű hálózat transzformáci cióküldés-alapú teleportáci ció Alacsony késleltetk sleltetési si idők k mellett a carry- előterjeszt terjesztéses ses összeadó eredménye tovább javult, ugyanakkor a CDKM összeadó teljesítm tménye elérte, illetve meg is haladta a VBE teljesítm tményét, elsősorban sorban az alacsony bitméretek ( bit ) esetén. 3. Sín n topológia, transzformáci cióküldés-alapú teleportáci ció Sín n topológia esetén n a CDKM szinte minden esetben gyorsabbnak bizonyult. Egyedül l alacsony bitméretek (16-32 bit) esetén, illetve jelentősen nagy EPR- generálási idő esetén n haladja meg a VBE összeadó teljesítm tménye a CDKM összeadó teljesítm tményét

59 A legjobb teljesítm tményt nyújt jtó összeadó és hálózati topológia párosp rosításoksok EPR-gener generálási idő 10ns Soros összeköttetésű hálózat, CDKM ripple-carry alapú összeadókkal Duplikált, lt, teljes összeköttetésű hálózat, carry-el előterjesztésesses összeadókkal Alacsony EPRgenerálási idők mellett, a carry-előterjesztéses összeadó teljesítménye egy konstans értékkel közelíthető, függetlenül az összeadott számok méretétől.

60 A legjobb teljesítm tményt nyújt jtó összeadó és s hálózati h topológia párosp rosításoksok EPR-gener generálási idő 1000ns A carry-el előterjesztésesses összeadó késleltetési si ideje átlagosan 30-szeres szeresére nőtt, n amely növekedést csak és s kizárólag az EPR-állapotok generálási idejének megemelése okozta. Ugyanakkor, a CDKM összeadó esetén n minimális szintű teljesítm tményesésről l beszélhet lhetünk, amely a gyakorlati alkalmazások során irrelevánsnak tekinthető. Egy kevésb sbé jó minőségű, zajos kommunikáci ciós csatorna esetén amelyen keresztül l csak hosszú késleltetési si idők k mellett valósíthat tható meg az EPRállapotok generálása a CDKM összeadó ugyanazon teljesítm tmény leadására képes, mint egy jobb minőségi kommunikáci ciós hálózat esetén. A carry-el előterjesztéses ses összeadók k rendkívüli módon m érzékenyek az EPRállapotok generálási idejére.

61 A szimulációs program eredményei A moduláris hatványozó algoritmus által igényelt elemi összeadások, illetve teleportációs lépések száma

62 Tolerálhat lható hibavalósz színűségek alakulása 90%-osan megbízhat zhatóságú kommunikáci ció A teleportációs lépések számának emelésével együttjáró hibavalószínűség emelkedés mértéke jelentősen lecsökkenthető, a megfelelő kvantum hibajavító eljárás implementálásával

Kvantum-kommunikáció komplexitása I.

Kvantum-kommunikáció komplexitása I. LOGO Kvantum-kommunikáció komplexitása I. Gyöngyösi László BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar Klasszikus információ n kvantumbitben Hány klasszikus bitnyi információ nyerhető ki n kvantumbitből? Egy

Részletesebben

Kvantum-hibajavítás II.

Kvantum-hibajavítás II. LOGO Kvantum-hibajavítás II. Gyöngyösi László BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar A Shor-kódolás QECC Quantum Error Correction Coding A Shor-féle kódolás segítségével egyidejűleg mindkét típusú hiba

Részletesebben

Kvantumkriptográfia III.

Kvantumkriptográfia III. LOGO Kvantumkriptográfia III. Gyöngyösi László BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar Tantárgyi weboldal: http://www.hit.bme.hu/~gyongyosi/quantum/ Elérhetőség: gyongyosi@hit.bme.hu A kvantumkriptográfia

Részletesebben

A kvantum-kommunikáció leírása sűrűségmátrix segítségével

A kvantum-kommunikáció leírása sűrűségmátrix segítségével LOGO A kvantum-kommunikáció leírása sűrűségmátrix segítségével Gyöngyösi László BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar Hogyan tekinthetünk a sűrűségmátrixokra? Zaos kvantumrendszerek kvantumállapotra

Részletesebben

Kvantumszámítógépes algoritmusok

Kvantumszámítógépes algoritmusok Kvantumszámítógépes algoritmusok Hallgatói jegyzetek Ivanyos Gábor el adásai alapján Debreceni Egyetem, 0 tavaszi félév Tartalomjegyzék. Bevezetés (Barnák Albert) 3.. n dimenziós kvantumrendszer.........................

Részletesebben

Az INTEL D-2920 analóg mikroprocesszor alkalmazása

Az INTEL D-2920 analóg mikroprocesszor alkalmazása Az INTEL D-2920 analóg mikroprocesszor alkalmazása FAZEKAS DÉNES Távközlési Kutató Intézet ÖSSZEFOGLALÁS Az INTEL D 2920-at kifejezetten analóg feladatok megoldására fejlesztették ki. Segítségével olyan

Részletesebben

Kvantum-informatika és kommunikáció féléves feladatok (2010/2011, tavasz)

Kvantum-informatika és kommunikáció féléves feladatok (2010/2011, tavasz) Kvantum-informatika és kommunikáció féléves feladatok (2010/2011, tavasz) 1. Ön egy informatikus öregtalálkozón vesz részt, amelyen felkérik, hogy beszéljen az egyik kedvenc területéről. Mutassa be a szakmai

Részletesebben

Kvantum-hibajavítás I.

Kvantum-hibajavítás I. LOGO Kvantum-hibajavítás I. Gyöngyösi László BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar Ismétléses kódolás Klasszikus hibajavítás Klasszikus modell: BSC (binary symmetric channel) Hibavalószínűség: p p 0.5

Részletesebben

A DRF 13/03-06 típusú digitális mikrohullámú rádiórelé rendszer

A DRF 13/03-06 típusú digitális mikrohullámú rádiórelé rendszer A DRF 13/03-06 típusú digitális mikrohullámú rádiórelé rendszer DENK ATTILA Orion ÉH ÖSSZEFOGLALÁS A közlemény 13 GHz-es frekvenciasávban működő DRF 13/03 06 típusú rádiórelé rendszert ismerteti. A berendezés

Részletesebben

FÖLDELÉS HATÁSOSSÁG ÉS TRANSZFER POTENCIÁL KAPCSOLATA

FÖLDELÉS HATÁSOSSÁG ÉS TRANSZFER POTENCIÁL KAPCSOLATA MEE 57. Vándorgyűlés és Kiállítás Siófok 2010. szeptember 15-17. A4 Szekció Alállomások műszaki kérdései FÖLDELÉS HATÁSOSSÁG ÉS TRANSZFER POTENCIÁL KAPCSOLATA Ladányi József egy. tanársegéd BME Villamos

Részletesebben

Dr. Illés Zoltán zoltan.illes@elte.hu

Dr. Illés Zoltán zoltan.illes@elte.hu Dr. Illés Zoltán zoltan.illes@elte.hu Operációs rendszerek kialakulása Op. Rendszer fogalmak, struktúrák Fájlok, könyvtárak, fájlrendszerek Folyamatok Folyamatok kommunikációja Kritikus szekciók, szemaforok.

Részletesebben

Távközlő hálózatok és szolgáltatások Távközlő rendszerek áttekintése

Távközlő hálózatok és szolgáltatások Távközlő rendszerek áttekintése Távközlő hálózatok és szolgáltatások Távközlő rendszerek áttekintése Németh Krisztián BME TMIT 2015. szept. 14, 21. A tárgy felépítése 1. Bevezetés Bemutatkozás, játékszabályok, stb. Történelmi áttekintés

Részletesebben

Generátor harmadik harmonikus testzárlatvédelem funkcióblokk leírása

Generátor harmadik harmonikus testzárlatvédelem funkcióblokk leírása Generátor harmadik harmonikus testzárlatvédelem funkcióblokk leírása Dokumentum ID: PP-13-20542 Budapest, 2014. július Verzió Dátum Változás Szerkesztette V1.0 2014.04.24. Első kiadás Kiss Kálmán és Erdős

Részletesebben

VERTESZ Fázisazonosító Felhasználói Leírás

VERTESZ Fázisazonosító Felhasználói Leírás VERTESZ Felhasználói Leírás felhasználói leírás Tartalomjegyzék 1.ÁLTALÁNOS LEÍRÁS... 3 1.1.A készüléken található jelölések jelentése...3 1.2.Biztonsági figyelmeztetés... 3 1.3.A készülékek rendeltetése...

Részletesebben

S8VK-G (15/30/60/120/240/480 W-os típusok)

S8VK-G (15/30/60/120/240/480 W-os típusok) Új termék Kapcsolóüzemű tápegység S8VK-G (15/30/60/120/240/480 W-os típusok) Megbízható és egyszerűen kezelhető Világszerte használható tápegység Mostoha körülmények közt is ellenálló Egyszerű és gyors

Részletesebben

Vektorugrás védelmi funkció blokk

Vektorugrás védelmi funkció blokk Vektorugrás védelmi funkció blokk Dokumentum azonosító: PP-13-21101 Budapest, 2015. augusztus A leírás verzió-információja Verzió Dátum Változás Szerkesztette Verzió 1.0 07.03.2012. First edition Petri

Részletesebben

NEURONHÁLÓS HANGTÖMÖRÍTÉS. Áfra Attila Tamás

NEURONHÁLÓS HANGTÖMÖRÍTÉS. Áfra Attila Tamás NEURONHÁLÓS HANGTÖMÖRÍTÉS Áfra Attila Tamás Tartalom Bevezetés Prediktív kódolás Neuronhálós prediktív modell Eredmények Források Bevezetés Digitális hanghullámok Pulzus kód moduláció Hangtömörítés Veszteségmentes

Részletesebben

Nagy adattömbökkel végzett FORRÓ TI BOR tudományos számítások lehetőségei. kisszámítógépes rendszerekben. Kutató Intézet

Nagy adattömbökkel végzett FORRÓ TI BOR tudományos számítások lehetőségei. kisszámítógépes rendszerekben. Kutató Intézet Nagy adattömbökkel végzett FORRÓ TI BOR tudományos számítások lehetőségei Kutató Intézet kisszámítógépes rendszerekben Tudományos számításokban gyakran nagy mennyiségű aritmetikai művelet elvégzésére van

Részletesebben

Kvantuminformatikai alapismeretek összefoglalása

Kvantuminformatikai alapismeretek összefoglalása Kvantuminformatikai alapismeretek összefoglalása sa Gyöngy ngyösi LászlL szló BME Villamosmérn rnöki és s Informatikai Kar Támadás s kvantumszámítógéppel Egy klasszikus algoritmusnak egy U unitér transzformáci

Részletesebben

XIII. Bolyai Konferencia Bodnár József Eötvös József Collegium, ELTE TTK, III. matematikus. A véletlen nyomában

XIII. Bolyai Konferencia Bodnár József Eötvös József Collegium, ELTE TTK, III. matematikus. A véletlen nyomában XIII. Bolyai Konferencia Bodnár József Eötvös József Collegium, ELTE TTK, III. matematikus A véletlen nyomában Mi is az a véletlen? 1111111111, 1010101010, 1100010111 valószínűsége egyaránt 1/1024 Melyiket

Részletesebben

2015 november: Titkosítás műholdakkal - Bacsárdi László

2015 november: Titkosítás műholdakkal - Bacsárdi László 2015 november: Titkosítás műholdakkal - Bacsárdi László Bacsárdi László mérnök-informatikus és bankinformatikus mérnök, intézetigazgató egyetemi docens: a Nyugat-magyarországi Egyetem Simonyi Károly Karán

Részletesebben

S7021 ADATGYŰJTŐ. 2-csatornás adatgyűjtő számláló és bináris bemenettel. Kezelési leírás

S7021 ADATGYŰJTŐ. 2-csatornás adatgyűjtő számláló és bináris bemenettel. Kezelési leírás S7021 ADATGYŰJTŐ 2-csatornás adatgyűjtő számláló és bináris bemenettel Kezelési leírás Nem hivatalos fordítás! Minden esetleges eltérés esetén az eredeti, angol nyelvű dokumentum szövege tekintendő irányadónak:

Részletesebben

JUMO. Beépíthetõ ház DIN 43 700 szerint. Rövid leírás. Blokkvázlat. Sajátságok. JUMO dtron 16.1

JUMO. Beépíthetõ ház DIN 43 700 szerint. Rövid leírás. Blokkvázlat. Sajátságok. JUMO dtron 16.1 JUMO dtron 16.1 kompakt mikroprocesszoros szabályozó 1. Oldal Beépíthetõ ház DIN 43 700 szerint Rövid leírás A JUMO dtron 16.1 típusú kompakt mikroprocesszoros szabályozók, 48 mm x 48 mm méretû elõlap-kerettel

Részletesebben

Villamos jelek mintavételezése, feldolgozása. Mérésadatgyűjtés, jelfeldolgozás 9. előadás

Villamos jelek mintavételezése, feldolgozása. Mérésadatgyűjtés, jelfeldolgozás 9. előadás Villamos jelek mintavételezése, feldolgozása (ellenállás mérés LabVIEW támogatással) Számítógépes mérőrendszerek Mérésadatgyűjtés, jelfeldolgozás 9. előadás Dr. Iványi Miklósné, egyetemi tanár Schiffer

Részletesebben

Feladatok GEFIT021B. 3 km

Feladatok GEFIT021B. 3 km Feladatok GEFT021B 1. Egy autóbusz sebessége 30 km/h. z iskolához legközelebb eső két megálló távolsága az iskola kapujától a menetirány sorrendjében 200 m, illetve 140 m. Két fiú beszélget a buszon. ndrás

Részletesebben

Rejtett részcsoportok és kvantum-számítógépek

Rejtett részcsoportok és kvantum-számítógépek Ivanyos Gábor MTA SZTAKI MTA, 2007 május 23. Kvantum bitek Kvantum kapuk Kvantum-ármakörök Tartalom 1 Kvantum bitek és kvantum-áramkörök Kvantum bitek Kvantum kapuk Kvantum-ármakörök 2 Háttér Deníció,

Részletesebben

15-ös sorozat - Elektronikus dimmerek 15.10 15.11

15-ös sorozat - Elektronikus dimmerek 15.10 15.11 15- - Elektronikus dimmerek 15- Fényáramszabályozás memóriafunkcióval rendelkező elektronikus dimmerekkel Master-Slave -dimmer ku lönböző típusú fényforrások egyidejű dimmeléséhez Használható halogénlámpákkal

Részletesebben

Logoprint 500. Sajátosságok határérték figyelés eseményjelzés terjedelmes szövegkijelzés statisztika (jelentés) min- / max- és középértékkel

Logoprint 500. Sajátosságok határérték figyelés eseményjelzés terjedelmes szövegkijelzés statisztika (jelentés) min- / max- és középértékkel Meß- und Regelgeräte GmbH A-1232 Wien, Pfarrgasse 48 Magyarországi Kereskedelmi Képviselet Telefon: 00-43-1 / 61-061-0 H-1147 Budapest Öv u. 143. Fax: 00-43-1 / 61-061-59 Telefon/fax: 00-36-1 / 467-0835,

Részletesebben

Választható önálló LabView feladatok 2009 A zárójelben szereplő számok azt jelentik, hogy hány főnek lett kiírva a feladat

Választható önálló LabView feladatok 2009 A zárójelben szereplő számok azt jelentik, hogy hány főnek lett kiírva a feladat Választható önálló LabView feladatok 2009 A zárójelben szereplő számok azt jelentik, hogy hány főnek lett kiírva a feladat 1) Hálózat teszt. Két gépet kössünk össze, és mérjük a kapcsolat sebességét úgy,

Részletesebben

Matematikai alapok. Dr. Iványi Péter

Matematikai alapok. Dr. Iványi Péter Matematikai alapok Dr. Iványi Péter Számok A leggyakrabban használt adat típus Egész számok Valós számok Bináris számábrázolás Kettes számrendszer Bitek: 0 és 1 Byte: 8 bit 128 64 32 16 8 4 2 1 1 1 1 1

Részletesebben

Hidraulika. 5. előadás

Hidraulika. 5. előadás Hidraulika 5. előadás Automatizálás technika alapjai Hidraulika I. előadás Farkas Zsolt BME GT3 2014 1 Hidraulikus energiaátvitel 1. Előnyök kisméretű elemek alkalmazásával nagy erők átvitele, azaz a teljesítménysűrűség

Részletesebben

FEDÉLZETI INERCIÁLIS ADATGYŰJTŐ RENDSZER ALKALMAZÁSA PILÓTA NÉLKÜLI REPÜLŐGÉPEKBEN BEVEZETÉS

FEDÉLZETI INERCIÁLIS ADATGYŰJTŐ RENDSZER ALKALMAZÁSA PILÓTA NÉLKÜLI REPÜLŐGÉPEKBEN BEVEZETÉS Koncz Miklós Tamás FEDÉLZETI INERCIÁLIS ADATGYŰJTŐ RENDSZER ALKALMAZÁSA PILÓTA NÉLKÜLI REPÜLŐGÉPEKBEN BEVEZETÉS Magyarországon megszűnt a nagyoroszi (Drégelypalánk) lőtér, a térségben található egyetlen,

Részletesebben

Az EuroProt készülékcsalád

Az EuroProt készülékcsalád EuroProt rendszerismertető Az EuroProt készülékcsalád A Protecta Elektronikai Kft. EuroProt készülékcsaládja azzal a céllal készült, hogy tagjai a villamosenergia rendszer valamennyi védelmi és automatika

Részletesebben

Beadható feladatok. 2006. december 4. 1. Add meg az alábbi probléma állapottér-reprezentációját!

Beadható feladatok. 2006. december 4. 1. Add meg az alábbi probléma állapottér-reprezentációját! Beadható feladatok 2006. december 4. 1. Feladatok 2006. szeptember 13-án kitűzött feladat: 1. Add meg az alábbi probléma állapottér-reprezentációját! Adott I 1,..., I n [0, 1] intervallumokból szeretnénk

Részletesebben

Az SDH technológia A technológia és a hálózatszervezés összefoglaló áttekintése

Az SDH technológia A technológia és a hálózatszervezés összefoglaló áttekintése A technológia és a hálózatszervezés összefoglaló áttekintése BME Híradástechnikai Tanszék 1998. TARTALOM 1 AZ SDH TECHNOLÓGIA MEGHATÁROZÓ ELŐNYEI...3 2 AZ SDH HÁLÓZAT MŰKÖDÉSÉNEK ALAPELVEI...4 2.1 Jelfolyamsebesség...5

Részletesebben

Abszolút forgójeladók Kimenetek

Abszolút forgójeladók Kimenetek Abszolút forgójeladók Kimenetek Kábelhossz: Az egyes kimenettípusokhoz az elektromágneses zavarok és az alkalmazott kábel függvényében az alábbi maximális kábelhosszak javasoltak: Interész és kimenõáramkör

Részletesebben

11. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985

11. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 11. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int

Részletesebben

MV4 megfigyelővevő. Czigány Sándor, czisanko@freemail.hu. valószínűleg jóval több IC-ből fog állni, mint modern társai, és gyengébbek

MV4 megfigyelővevő. Czigány Sándor, czisanko@freemail.hu. valószínűleg jóval több IC-ből fog állni, mint modern társai, és gyengébbek MV4 megfigyelővevő Czigány Sándor, czisanko@freemail.hu Aki megpróbálkozott már SDR (Software Defined Radio : szoftver rádió) építéssel tudja, hogy nem egyszerű dolog. Az alkatrészek összevadászása, internetes

Részletesebben

Első sorozat (2000. május 22. du.) 1. Oldjamegavalós számok halmazán a. cos x + sin2 x cos x. +sinx +sin2x =

Első sorozat (2000. május 22. du.) 1. Oldjamegavalós számok halmazán a. cos x + sin2 x cos x. +sinx +sin2x = 2000 Írásbeli érettségi-felvételi feladatok Első sorozat (2000. május 22. du.) 1. Oldjamegavalós számok halmazán a egyenletet! cos x + sin2 x cos x +sinx +sin2x = 1 cos x (9 pont) 2. Az ABCO háromszög

Részletesebben

ELŐADÁS 2016-01-05 SZÁMÍTÓGÉP MŰKÖDÉSE FIZIKA ÉS INFORMATIKA

ELŐADÁS 2016-01-05 SZÁMÍTÓGÉP MŰKÖDÉSE FIZIKA ÉS INFORMATIKA ELŐADÁS 2016-01-05 SZÁMÍTÓGÉP MŰKÖDÉSE FIZIKA ÉS INFORMATIKA A PC FIZIKAI KIÉPÍTÉSÉNEK ALAPELEMEI Chip (lapka) Mikroprocesszor (CPU) Integrált áramköri lapok: alaplap, bővítőkártyák SZÁMÍTÓGÉP FELÉPÍTÉSE

Részletesebben

Tanulmányozza az 5. pontnál ismertetett MATLAB-modell felépítést és működését a leírás alapján.

Tanulmányozza az 5. pontnál ismertetett MATLAB-modell felépítést és működését a leírás alapján. Tevékenység: Rajzolja le a koordinaátarendszerek közti transzformációk blokkvázlatait, az önvezérelt szinkronmotor sebességszabályozási körének néhány megjelölt részletét, a rezolver felépítését és kimenőjeleit,

Részletesebben

Bevezetés az informatikába

Bevezetés az informatikába Bevezetés az informatikába 4. előadás Dr. Istenes Zoltán Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar Programozáselmélet és Szoftvertechnológiai Tanszék Matematikus BSc - I. félév / 2008 / Budapest Dr.

Részletesebben

4. Fejezet : Az egész számok (integer) ábrázolása

4. Fejezet : Az egész számok (integer) ábrázolása 4. Fejezet : Az egész számok (integer) ábrázolása The Architecture of Computer Hardware and Systems Software: An InformationTechnology Approach 3. kiadás, Irv Englander John Wiley and Sons 2003 Wilson

Részletesebben

Kisfeszültségű energiaelosztás

Kisfeszültségű energiaelosztás A villámvédelemről Hogyan károsíthatja a villámcsapás egy épület villamos fogyasztóit? A villám egy magas frekvenciájú villamos jelenség, amely bármely vezetőben, de különösen a kábelekben és a villamos

Részletesebben

HÁROMPONT-KAPCSOLÁSÚ OSZCILLÁTOROK

HÁROMPONT-KAPCSOLÁSÚ OSZCILLÁTOROK A hárompont-kapcsolású oszcillátorok nem meglepő módon a frekvencia-meghatározó hálózatukról kapták a nevüket. Az Armstrong- (más néven Meißner-) oszcillátor mellett a két legősibb oszcillátortípus a Edwin

Részletesebben

Szakmai ajánlás. az egységes villamos energia feszültség minőség monitoring rendszer kialakítására

Szakmai ajánlás. az egységes villamos energia feszültség minőség monitoring rendszer kialakítására ES-891/9/2008. Szakmai ajánlás az egységes villamos energia feszültség minőség monitoring rendszer kialakítására Budapest, Tartalomjegyzék 1. Célkitűzés... 3 2. Bevezetés... 3 3. Nemzetközi kitekintés...

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Oldal 1 / 60 TITEL Kft ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Kábeltelevíziós szolgáltatás nyújtására Szolgáltatási terület: Budapest VIII. kerület (Tisztviselőtelep), Orczy út Vajda Péter u. Könyves Kálmán krt.

Részletesebben

Csak felvételi vizsga: csak záróvizsga: közös vizsga: Villamosmérnöki szak BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar. 2015. január 5.

Csak felvételi vizsga: csak záróvizsga: közös vizsga: Villamosmérnöki szak BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar. 2015. január 5. Név, felvételi azonosító, Neptun-kód: VI pont(45) : Csak felvételi vizsga: csak záróvizsga: közös vizsga: Közös alapképzéses záróvizsga mesterképzés felvételi vizsga Villamosmérnöki szak BME Villamosmérnöki

Részletesebben

WiFi HALRADAR. Használati útmutató

WiFi HALRADAR. Használati útmutató WiFi HALRADAR Használati útmutató Tartalomjegyzék 1 Termék bemutatása... 3 2 A Készülék használatához szükséges előkészületek... 3 2.1 A radar programjának telepítése... 3 2.2 A radar akkumulátorának feltöltése...

Részletesebben

DT13xx Gyújtószikramentes NAMUR / kontaktus leválasztók

DT13xx Gyújtószikramentes NAMUR / kontaktus leválasztók DOC N : DT1361-1393-62 DT13xx Gyújtószikramentes NAMUR / kontaktus leválasztók Felhasználói leírás DT1361, DT1362, DT1363, DT1364, DT1371, DT1372, DT1373, DT1381, DT1382, DT1384, DT1393 típusokhoz Gyártó:

Részletesebben

A mikroszámítógép felépítése.

A mikroszámítógép felépítése. 1. Processzoros rendszerek fő elemei mikroszámítógépek alapja a mikroprocesszor. Elemei a mikroprocesszor, memória, és input/output eszközök. komponenseket valamilyen buszrendszer köti össze, amelyen az

Részletesebben

Csomópontok és üzemi létesítmények

Csomópontok és üzemi létesítmények Csomópontok és üzemi létesítmények Az utak egyes szakaszain lévő útbecsatlakozásokat, útkereszteződéseket és útelágazásokat csomópontoknak nevezzük. A csomópontok feladata a csatlakozó, keresztező és elágazó

Részletesebben

Adatstruktúrák és algoritmusok

Adatstruktúrák és algoritmusok Adatstruktúrák és algoritmusok Attila Házy, Ferenc Nagy 2011. április 6. 2 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 7 1.1. A tárgyról............................. 7 1.2. Alapvető fogalmak, definíciók..................

Részletesebben

Fázishasításos elven működő vezérlő elektronika két rezgőadagoló működtetéséhez, max. 2 x 8A. TS35 sínre szerelhető kivitel (IP 20)

Fázishasításos elven működő vezérlő elektronika két rezgőadagoló működtetéséhez, max. 2 x 8A. TS35 sínre szerelhető kivitel (IP 20) VIBRAC - 218 Fázishasításos elven működő vezérlő elektronika két rezgőadagoló működtetéséhez, max. 2 x 8A. TS35 sínre szerelhető kivitel (IP 20) Tip:006-002-005-008 Jellemzők: Két rezgőadagoló működtetése

Részletesebben

Paraméter csoport. Alapbeállítások

Paraméter csoport. Alapbeállítások Paraméter csoport A1 b1 b2 C1 C2 C3 C4 C6 d1 d2 d3 d4 E1 E2 H1 H2 H3 H4 H5 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L8 n1 n3 o1 o2 o3 o4 U1 U2 U4 Neve Alapbeállítások Működésmód paraméterek Egyenáramú fékezés Fel és lefutási

Részletesebben

Digitális technika VIMIAA01

Digitális technika VIMIAA01 BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR MÉRÉSTECHNIKA ÉS INFORMÁCIÓS RENDSZEREK TANSZÉK Digitális technika VIMIAA01 Fehér Béla BME MIT Digitális Rendszerek Számítógépek

Részletesebben

Csak felvételi vizsga: csak záróvizsga: közös vizsga: Villamosmérnöki szak BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar. 2011. május 31.

Csak felvételi vizsga: csak záróvizsga: közös vizsga: Villamosmérnöki szak BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar. 2011. május 31. Név, felvételi azonoító, Neptun-kód: VI pont(90) : Cak felvételi vizga: cak záróvizga: közö vizga: Közö alapképzée záróvizga meterképzé felvételi vizga Villamomérnöki zak BME Villamomérnöki é Informatikai

Részletesebben

1. Prefix jelentések. 2. Mi alapján definiáljuk az 1 másodpercet? 3. Mi alapján definiáljuk az 1 métert? 4. Mi a tömegegység definíciója?

1. Prefix jelentések. 2. Mi alapján definiáljuk az 1 másodpercet? 3. Mi alapján definiáljuk az 1 métert? 4. Mi a tömegegység definíciója? 1. Prefix jelentések. 10 1 deka 10-1 deci 10 2 hektó 10-2 centi 10 3 kiló 10-3 milli 10 6 mega 10-6 mikró 10 9 giga 10-9 nano 10 12 tera 10-12 piko 10 15 peta 10-15 fento 10 18 exa 10-18 atto 2. Mi alapján

Részletesebben

Felszíni vízrendezés

Felszíni vízrendezés Felszíni vízrendezés Alapfogalmak Mezőgazdasági vízrendezés: célja a természetes hidrológiai körülmények között a mezőgazdasági termelés szempontjából optimális vízgazdálkodási helyzet kialakítása, ehhez

Részletesebben

5 Egyéb alkalmazások. 5.1 Akkumulátorok töltése és kivizsgálása. 5.1.1 Akkumulátor típusok

5 Egyéb alkalmazások. 5.1 Akkumulátorok töltése és kivizsgálása. 5.1.1 Akkumulátor típusok 5 Egyéb alkalmazások A teljesítményelektronikai berendezések két fõ csoportját a tápegységek és a motorhajtások alkotják. Ezekkel azonban nem merülnek ki az alkalmazási lehetõségek. A továbbiakban a fennmaradt

Részletesebben

Radarmeteorológia. Makra László

Radarmeteorológia. Makra László Radarmeteorológia Makra László TARTALOM Bevezetés Interpretáció A radarok története Radar hardver Hogyan működik? Elmélet Gyakorlat Visszaverődési kép Radartípusok 1-2. Hagyományos radar Doppler radar

Részletesebben

Gyakorló feladatok - 2.

Gyakorló feladatok - 2. Mérés és Adatgyűjtés Gyakorló feladatok - 2. Megjegyzés: a feladatok megoldását nem kell beküldeni!. Mintavételezés 0. feladat: Zenét digitalizálunk számítógéppel, sztereóban (2 csatorna), 6 bit felbontással,

Részletesebben

2. Hatványozás, gyökvonás

2. Hatványozás, gyökvonás 2. Hatványozás, gyökvonás I. Elméleti összefoglaló Egész kitevőjű hatvány értelmezése: a 1, ha a R; a 0; a a, ha a R. Ha a R és n N; n > 1, akkor a olyan n tényezős szorzatot jelöl, aminek minden tényezője

Részletesebben

Jármû-elektronika ELEKTRONIKAI-INFORMATIKAI SZAKFOLYÓIRAT. 2003. november. 890 Ft. XII. évfolyam 7. szám

Jármû-elektronika ELEKTRONIKAI-INFORMATIKAI SZAKFOLYÓIRAT. 2003. november. 890 Ft. XII. évfolyam 7. szám XII. évfolyam 7. szám ELEKTRONIKAI-INFORMATIKAI SZAKFOLYÓIRAT 890 Ft 2003. november Jármû-elektronika Gyorsulásszenzorok az autóiparban (2. rész) SZEGEDI ANDRÁS Az elôzô részben bemutatásra került az autóiparban

Részletesebben

E7-DTSZ konfigurációs leírás

E7-DTSZ konfigurációs leírás Dokumentum azonosító: PP-13-20354 Budapest, 2014.március Verzió információ Verzió Dátum Változtatás Szerkesztő Előzetes 2011.11.24. Petri 2.0 2014.01.22. 2. ábra módosítása: Az E7-DTSZ alap konfiguráció

Részletesebben

Mérési útmutató. Széchenyi István Egyetem Távközlési Tanszék. SDR rendszer vizsgálata. Labor gyakorlat 1 (NGB_TA009_1) laboratóriumi gyakorlathoz

Mérési útmutató. Széchenyi István Egyetem Távközlési Tanszék. SDR rendszer vizsgálata. Labor gyakorlat 1 (NGB_TA009_1) laboratóriumi gyakorlathoz Széchenyi István Egyetem Távközlési Tanszék Mérési útmutató Labor gyakorlat 1 (NGB_TA009_1) laboratóriumi gyakorlathoz SDR rendszer vizsgálata Készítette: Budai Tamás BSc hallgató, Unger Tamás István BSc

Részletesebben

III/1. Kisfeszültségű vezetékméretezés általános szempontjai (feszültségesés, teljesítményveszteség fogalma, méretezésben szokásos értékei.

III/1. Kisfeszültségű vezetékméretezés általános szempontjai (feszültségesés, teljesítményveszteség fogalma, méretezésben szokásos értékei. III/1. Kisfeszültségű vezetékméretezés általános szempontjai (feszültségesés, teljesítményveszteség fogalma, méretezésben szokásos értékei. A vezetékméretezés során, mint minden műszaki berendezés tervezésénél

Részletesebben

Mikrofluidika I. - Alapok

Mikrofluidika I. - Alapok Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Mikro és nanotechnika Mikrofluidika I. - Alapok Elektronikus Eszközök Tanszéke www. Ender Ferenc ender@ 1. előadás Bevezetés Mikrofluidikai hatások, arányos

Részletesebben

PCI Express szabvány

PCI Express szabvány Kurucz István Programozó matematikus szak Levelező tagozat PCI Express szabvány A tavalyi évben jelent meg a PCI buszt leváltó PCI Express szabvány, hogy mi is ez az újítás tulajdonképpen, és, hogy jelent-e

Részletesebben

DGSZV-EP DIGITÁLIS GALVANIKUS SZAKASZVÉDELEM. Alkalmazási terület

DGSZV-EP DIGITÁLIS GALVANIKUS SZAKASZVÉDELEM. Alkalmazási terület DGSZV-EP DIGITÁLIS GALVANIKUS SZAKASZVÉDELEM A DGSZV-EP típusú digitális galvanikus szakaszvédelem a PROTECTA kft. EuroProt márkanevű készülékcsaládjának tagja. Ez az ismertető a készüléktípus specifikus

Részletesebben

S435-1. oldal, összesen: 1 - kódig) kódig)

S435-1. oldal, összesen: 1 - kódig) kódig) S435-1. oldal, összesen: 1 - Leírás Az S435 rádiós távvezérlo rendszer egy vagy több távirányítóból és egy vagy több vevokészülékbol áll, amelyeket a berendezés speciális követelményeinek megfeleloen kombinálnak.

Részletesebben

15- 15-ös sorozat - Elektronikus dimmerek 15.91 15.51 15.81. Épu letinstallációs készu lékek

15- 15-ös sorozat - Elektronikus dimmerek 15.91 15.51 15.81. Épu letinstallációs készu lékek - Elektronikus dimmerek 15- Fényáramszabályozás memóriafunkcióval rendelkező elektronikus dimmerekkel Használható izzólámpákkal, halogénlámpákkal (közvetlenül vagy transzformátorral) A 15.81-es típus dimmelhető

Részletesebben

HÍRADÁSTECHNIKAI IPARI KUTATÓ INTÉZET

HÍRADÁSTECHNIKAI IPARI KUTATÓ INTÉZET HÍRADÁSTECHNIKAI IPARI KUTATÓ INTÉZET Az Intézet kapcsolatai A közel 30 éve működő Híradástechnikai Ipari Kutató Intézet a mikroelektronikai alkatrészek kutatása, fejlesztése során a teljes technológiai

Részletesebben

Mutatós műszerek. Lágyvasas műszer. Lapos tekercsű műszerek. Kerek tekercsű műszerek

Mutatós műszerek. Lágyvasas műszer. Lapos tekercsű műszerek. Kerek tekercsű műszerek Mutatós műszerek Lágyvasas műszer Lapos tekercsű műszerek Kerek tekercsű műszerek Lágyvasas műszer Működési elv:mágneses vonzáson és taszításon alapszik 1. Lapos tekercsű műszerek Mágneses vonzáson alapszik

Részletesebben

Elektromágneses terek gyakorlat - 6. alkalom

Elektromágneses terek gyakorlat - 6. alkalom Elektromágneses terek gyakorlat - 6. alkalom Távvezetékek és síkhullám Reichardt András 2015. április 23. ra (evt/hvt/bme) Emt2015 6. alkalom 2015.04.23 1 / 60 1 Távvezeték

Részletesebben

I+K technológiák. Digitális adatátviteli alapfogalmak Aradi Szilárd

I+K technológiák. Digitális adatátviteli alapfogalmak Aradi Szilárd I+K technológiák Digitális adatátviteli alapfogalmak Aradi Szilárd Hálózati struktúrák A számítógép-hálózat egy olyan speciális rendszer, amely a számítógépek egymás közötti kommunikációját biztosítja.

Részletesebben

4.1.1. I 2 C, SPI, I 2 S, USB, PWM, UART, IrDA

4.1.1. I 2 C, SPI, I 2 S, USB, PWM, UART, IrDA 4.1.1. I 2 C, SPI, I 2 S, USB, PWM, UART, IrDA A címben található jelölések a mikrovezérlők kimentén megjelenő tipikus perifériák, típus jelzései. Mindegyikkel röviden foglalkozni fogunk a folytatásban.

Részletesebben

Tartalomjegyzék Informatikai berendezések újrahasznosítására vonatkozó információk Biztonság Fontos tudnivalók az

Tartalomjegyzék Informatikai berendezések újrahasznosítására vonatkozó információk Biztonság Fontos tudnivalók az Tartalomjegyzék Informatikai berendezések újrahasznosítására vonatkozó információk 1 Biztonság 1 Elektromos biztonság 1 Biztonság az üzembe helyezésnél 1 Biztonság tisztítás közben 1 Fontos tudnivalók

Részletesebben

HÁLÓZATOK I. 10. Segédlet a gyakorlati órákhoz. Készítette: Göcs László mérnöktanár KF-GAMF Informatika Tanszék. 2015-16. tanév 1.

HÁLÓZATOK I. 10. Segédlet a gyakorlati órákhoz. Készítette: Göcs László mérnöktanár KF-GAMF Informatika Tanszék. 2015-16. tanév 1. HÁLÓZTOK I. Segédlet a gyakorlati órákhoz. Készítette: öcs László mérnöktanár K-M Informatika Tanszék -. tanév. félév Elosztott forgalomirányítás Bellman-ord algoritmus . eladat B . eladat a, dja meg a

Részletesebben

A típusszámok felépítése

A típusszámok felépítése Háromfázisú feszültségrelé K8AB-PW Ideális választás háromfázisú tápellátások figyelésére ipari berendezéseknél és készülékeknél. 3 vagy 4 vezetékes tápellátások túlfeszültségének és feszültségesésének

Részletesebben

Feladatok és megoldások a 6. heti eladshoz

Feladatok és megoldások a 6. heti eladshoz Feladatok és megoldások a 6. heti eladshoz Építőkari Matematika A3 1. Ha E(X = 1 és D 2 (X = 5, határozzuk meg (a E[(2 + X 2 ], (b D 2 (4 + 3X értékét. 2. Legyenek X 1, X 2,... független azonos eloszlású

Részletesebben

LOGSYS LOGSYS ECP2 FPGA KÁRTYA FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ. 2012. szeptember 18. Verzió 1.0. http://logsys.mit.bme.hu

LOGSYS LOGSYS ECP2 FPGA KÁRTYA FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ. 2012. szeptember 18. Verzió 1.0. http://logsys.mit.bme.hu LOGSYS ECP2 FPGA KÁRTYA FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ 2012. szeptember 18. Verzió 1.0 http://logsys.mit.bme.hu Tartalomjegyzék 1 Bevezetés... 1 2 Memóriák... 3 2.1 Aszinkron SRAM... 3 2.2 SPI buszos soros FLASH

Részletesebben

Modern technológia. a biztonnságos és kényelmes kapuműködtetéshez. Marantec

Modern technológia. a biztonnságos és kényelmes kapuműködtetéshez. Marantec Marantec Modern technológia a biztonnságos és kényelmes kapuműködtetéshez A Marantec motorok biztonságos és megfelelő működését további termékek támogatják - távirányítók, fotocellák, proximity kártyák

Részletesebben

Irányítástechnika. II. rész. Dr. Turóczi Antal turoczi.antal@nik.uni-obuda.hu

Irányítástechnika. II. rész. Dr. Turóczi Antal turoczi.antal@nik.uni-obuda.hu Irányítástechnika II. rész Dr. Turóczi Antal turoczi.antal@nik.uni-obuda.hu Lineáris tagok jelátvivő tulajdonságai Lineáris dinamikus rendszerek, folyamatok Lineáris tagok modellje Differenciálegyenlettel

Részletesebben

Nyilvános kapcsolt. Probléma. Probléma (folyt.) nkábelek és/vagy tilos (magánvezet. Nagyobb távolst. nvezetékek nem keresztezhetnek.

Nyilvános kapcsolt. Probléma. Probléma (folyt.) nkábelek és/vagy tilos (magánvezet. Nagyobb távolst. nvezetékek nem keresztezhetnek. Nyilvános kapcsolt telefonhálózat Mihalik GáspG spár Telefonhálózat és s a számítógéphálózatok Kis távolst volságon a számítógépek összekapcsolhatók k közvetlenk zvetlenül l vezetékkel Nagyobb távolst

Részletesebben

Miskolci Egyetem, Gyártástudományi Intézet, Prof. Dr. Dudás Illés

Miskolci Egyetem, Gyártástudományi Intézet, Prof. Dr. Dudás Illés 6. MENETMEGMUNKÁLÁSOK A csavarfelületek egyrészt gépelemek összekapcsolására (kötő menetek), másrészt mechanizmusokban mozgás átadásra (kinematikai menetek) szolgálnak. 6.1. Gyártási eljárások a) Öntés

Részletesebben

Gi.Bi.Di. gyártmányú, F12 Rally típusú mikroprocesszoros vezérlés 12 V DC motorokhoz

Gi.Bi.Di. gyártmányú, F12 Rally típusú mikroprocesszoros vezérlés 12 V DC motorokhoz 1 Gi.Bi.Di. gyártmányú, F12 Rally típusú mikroprocesszoros vezérlés 12 V DC motorokhoz ÁLTALÁNOS ÓVINTÉZKEDÉSEK Ezen óvintézkedések a termék szerves és alapvető részét képezik, amelyet a felhasználó rendelkezésére

Részletesebben

Robotika. 3. Érzékelés Magyar Attila. Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar Villamosmérnöki és Információs Rendszerek Tanszék

Robotika. 3. Érzékelés Magyar Attila. Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar Villamosmérnöki és Információs Rendszerek Tanszék 3. Érzékelés Magyar Attila Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar Villamosmérnöki és Információs Rendszerek Tanszék magyar.attila@virt.uni-pannon.hu 2011. február 24. 3. Érzékelés 2 3. Tartalom 1. Mobil

Részletesebben

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Irányítástechnika és Informatika Tanszék DARU IRÁNYÍTÁSA

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Irányítástechnika és Informatika Tanszék DARU IRÁNYÍTÁSA Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Irányítástechnika és Informatika Tanszék DARU IRÁNYÍTÁSA Önálló laboratórium beszámoló Készítette: Menyhárt Balázs BDVUD4

Részletesebben

TRIMx-EP DIGITÁLIS SZINKRON KAPCSOLÁS TRANSZFORMÁTOROK. Alkalmazási terület

TRIMx-EP DIGITÁLIS SZINKRON KAPCSOLÁS TRANSZFORMÁTOROK. Alkalmazási terület TRIMx-EP DIGITÁLIS SZINKRON KAPCSOLÁS VEZÉRLŐ KÉSZÜLÉK TRANSZFORMÁTOROK BEKAPCSOLÁSI ÁRAMLÖKÉSÉNEK CSÖKKENTÉSÉRE Alkalmazási terület A TRIMx-EP készülék feladata a transzformátorok bekapcsolási áramlökésének

Részletesebben

Divar 2 - Vezérlőközpont. Kezelési útmutató

Divar 2 - Vezérlőközpont. Kezelési útmutató Divar 2 - Vezérlőközpont HU Kezelési útmutató Divar Vezérlőközpont Kezelési kézikönyv HU 1 Magyar Divar Többfunkciós digitális videofelvevő Divar Vezérlőközpont Kezelési útmutató Tartalom Első lépések.............................................3

Részletesebben

67.22-4300 67.23-4300. 2 NO (záróérintkező) nyitott érintkezők táv. 3 mm NYÁK-ba építhető. Csatlakozók nézetei

67.22-4300 67.23-4300. 2 NO (záróérintkező) nyitott érintkezők táv. 3 mm NYÁK-ba építhető. Csatlakozók nézetei 50 -es teljesítményrelék NYÁK-ba szereléshez, inverterekben történő alkalmazásra 2 vagy 3 záróérintkező (hídérintkezők) nyitott érintkezők távolsága 3 mm, a VDE 0126-1-1, EN 62109-1, EN 62109-2 szerint

Részletesebben

Beadási határidő: 2009.11.22. (éjfél). Beadandó: a program, valamint teljes dokumentáció szövegszerkesztővel

Beadási határidő: 2009.11.22. (éjfél). Beadandó: a program, valamint teljes dokumentáció szövegszerkesztővel 1. Készítsen programot, amely meghatározza a leghosszabb harmadfokú árvízvédelmi készültségű folyószakaszt! 2. Készítsen programot, amely meghatározza a legmagasabb vízállást tartalmazó árvízvédelmi készültségű

Részletesebben

GSM Gate Control Pro 20 GSM Gate Control Pro 1000

GSM Gate Control Pro 20 GSM Gate Control Pro 1000 GSM Gate Control Pro 20 GSM Gate Control Pro 1000 TELEPÍTÉSI ÉS ALKALMAZÁSI ÚTMUTATÓ v1.21.2387 és újabb modulverziókhoz Dokumentumverzió: 1.61 2015.10.19 Jellemzők: Kimenetek vezérlése interneten keresztül,

Részletesebben

2009.03.16. Ezeket a kiemelkedı sebességő számítógépeket nevezzük szuperszámítógépeknek.

2009.03.16. Ezeket a kiemelkedı sebességő számítógépeket nevezzük szuperszámítógépeknek. A számítási kapacitás hiánya a világ egyik fontos problémája. Számos olyan tudományos és mőszaki probléma létezik, melyek megoldásához a szokásos számítógépek, PC-k, munkaállomások, de még a szerverek

Részletesebben

1. Adja meg az áram egységének mértékrendszerünkben (m, kg, s, A) érvényes definícióját!

1. Adja meg az áram egységének mértékrendszerünkben (m, kg, s, A) érvényes definícióját! 1. Adja meg az áram egységének mértékrendszerünkben (m, kg, s, A) érvényes definícióját! A villamos áram a villamos töltések rendezett mozgása. A villamos áramerősség egységét az áramot vivő vezetők közti

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv 5800D Digitális szállópor koncentráció mérő TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 2 2. Biztonsági előírások... 2 3. Műszaki jellemzők... 2 4. A készülék felépítése... 3 5. Működési leírás...

Részletesebben

DMSTetrad LICENSZDÍJ-MENTES HASZNÁLAT, BÁRHOL DIGITÁLIS VEZETÉK NÉLKÜLI MIKROFONRENDSZER

DMSTetrad LICENSZDÍJ-MENTES HASZNÁLAT, BÁRHOL DIGITÁLIS VEZETÉK NÉLKÜLI MIKROFONRENDSZER DMSTetrad DIGITÁLIS VEZETÉK NÉLKÜLI MIKROFONRENDSZER LICENSZDÍJ-MENTES HASZNÁLAT, BÁRHOL A DMSTetrad egy professzionális digitális vezeték nélküli mikrofonrendszer, mely a 2.4 GHz-es sávban licenszdíj

Részletesebben

Követelmények a megbízható működés terén. Információbiztonsági osztályozás a megbízható működés szempontjából. T - T üz T

Követelmények a megbízható működés terén. Információbiztonsági osztályozás a megbízható működés szempontjából. T - T üz T Követelmények a megbízható működés terén Információbiztonsági osztályozás a megbízható működés szempontjából Megbízható működés Az informatikai rendszerek megbízható működését úgy értelmezzük, hogy az

Részletesebben

Számítógép Architektúrák

Számítógép Architektúrák Számítógép Architektúrák Perifériakezelés a PCI-ban és a PCI Express-ben 2015. március 9. Budapest Horváth Gábor docens BME Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék ghorvath@hit.bme.hu Tartalom A

Részletesebben