BOLYGÓ HOLLANDI BORISMERETI KÉPZÉS FELNÕTTKÉPZÉSI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET NYILVÁNTARTÁSI SZÁM: PA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BOLYGÓ HOLLANDI BORISMERETI KÉPZÉS FELNÕTTKÉPZÉSI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET NYILVÁNTARTÁSI SZÁM: PA-5041. gaborhollandi@gmail.com"

Átírás

1 BOLYGÓ HOLLANDI BORISMERETI KÉPZÉS AZ 10. ÉVE SZAKMABELIEK ÉS BORKEDVELÕK RÉSZÉRE! WWW. W W.BOLYGOHOLLANDI.HU HU ÉS A KERTÉSZ CSALÁDI PINCÉSZET SZERVEZÉSÉBEN A SZÉKESFEHÉRVÁRI MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK TÁMOGATÁSÁVAL FELNÕTTKÉPZÉSI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET NYILVÁNTARTÁSI SZÁM: PA-5041 ÉRDEKLÕDÉS ÉS JELENTKEZÉS: KERTÉSZ ZSUZSANNA: HOLLANDI GÁBOR: KERTÉSZ ZOLTÁN: kerteszpince.hu

2 NYARÁN ÚGY DÖNTÖTTEM, HOGY SZE RETNÉM MINÉL TÖBB EMBERREL MEGIS- MERTETNI A MAGYAR BOROKAT ÉS A BORKULTÚRÁT. AZ SEM MELLÉKES, HOGY GAZDASÁGILAG IS HASZNOSÍTANI LEHET AZ E TÉREN SZERZETT TAPASZTALATOKAT. MEGLÁTÁSOM SZERINT A VENDÉGEK NAGY TÖBBSÉGE IS SZERETNE EGY FINOM ÉTELHEZ EGY KÍVÁLÓ BORT ELFOGYASZTANI. EZÉRT INDÍTOTTAM BOLYGÓ HOLLANDI NÉVEN EGY BORISMERETI TANFOLYAMOT SZAKMABELIEK ÉS BORKEDVELÕK RÉSZÉRE EGYARÁNT. A KÉPZÉS ELMÉ- LETI ÉS GYAKORLATI JELLEGÛ, MINDENKI SZÁMÁRA ÉRTHETÕ, MELYBEN A HALLGATÓK MEGISMERIK A KÜLÖNBÖZÕ SZÕLÕFAJTÁKAT, A BELÕLLÜK KÉSZÜLT KÜLÖNBÖZÕ BOROKAT ÉS A BORKÉSZÍTÉS EÉLMÉLETÉT. EZÁLTAL MEGISMERHETIK A FAJTÁK JELLEMZÕIT. MEGTANULJÁK A BOROK SZERVÍROZÁSÁVAL, KISZE- RELÉSÉVEL ÉS AZ ÉTEL PÁROSÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓKAT BEN MÁR A HARMINCHARMADIK OSZTÁLY TETT SIKERES VIZSGÁT. TANFOLYAMUNK ÉRDEMJEGGYEL ELLÁTOTT OKLEVELET AD. SZÍNVONALÁT ÉS KOMOLYSÁGÁT AZ OKTATÓK ÉS A VIZSGABIZOTTSÁG TAGJAI GARANTÁLJÁK, HISZ TÚL KOMOLY SZAKEMBEREK AHHOZ, HOGY A NEVÜKET ADJÁK OLYAN TELJESÍTMÉNYHEZ, MELY NEM TAKAR VALÓS TUDÁST. HOLLANDI GÁBOR HEAD SOMMELIER

3 1. BEVEZETÕ A BOROK VILÁGÁBA MÁRCIUS A FEHÉRSZÕLÕ FAJTÁI ÁPRILIS ELÕ ADÓK: DR. BO TOS ER NÕ, A BORKÉP MAGAZIN FÕSZERKESZTÕ, CÍM ZE TES EGYE TE MI TA NÁR; DR. SÁRKÁNY PÉTER, BORÁSZ, NEMZETKÖZI BORBÍRÁLÓ, A MAGYAR ÉLELMISZERIPARI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET BORÁSZATI SZAKOSZTÁLYÁNAK ELNÖKE HOL LAN DI GÁ BOR, BORKÓSTOLÁS ALAPISMERETEI (A BOR SZÍNE, ILLATA ÉS ÍZHATÁSA) BORBÍRÁLAT LÉPÉSEI, BOROK ELEMZÉSE MAGYARORSZÁG BORVIDÉKEI BORKATEGÓRIÁK, HUNGARICUMOK, TERMÉKISMERET DR. HAJDÚ EDIT, A KECSKEMÉTI SZÕLÉSZETI ÉS BORÁSZATI KUTATÓ INTÉZET TUDOMÁNYOS FÕMUNKATÁRSA FEHÉRBOR SZÕLÕFAJTÁI (MAGYAR ÉS VILÁGFAJTÁK) FEHÉRBOR KÉSZÍTÉSÉNEK TECHNOLÓGIÁJA MINÕSÉGI ELVÁRÁSOK, BORBETEGSÉGEK

4 3. A PEZSGÕ TÖRTÉNETE ÉS KÉSZÍTÉSE ÁPRILIS ELÕ ADÓK: QUIRIN KÁR OLY, TÖRLEY PEZSGÕPINCÉSZET KFT., PEZS GÕ MES TER; SZAKMAI LÁ TO GA TÁS A TÖR LEY PEZS GÕ GYÁR BAN XXII. KER. BU DAFOK, AN NA UTCA 5 7. A PEZS GÕ TÖR TÉ NE TE, KÉ SZÍ TÉ SE, FAJ TÁI CHAM PAGNE, HAB ZÓ BOR, GYÖNGYÖZÕBOR SZER VÍ RO ZÁ SI MÓD KÓS TO LÁS, ELEM ZÉS, BÍRÁLAT TÖRLEY PEZS GÕ GYÁR XXII. BUDAPEST (BU DA FOK) AN NA UTCA A KÉKSZÕLÕ FAJTÁI ÁPRILIS PROF. DR. ROSIVALL LÁSZLÓ, SEMMELWEIS ORVOSTUDOMÁNYI EGYETEM EGYETEMI TANÁR DR. HAJDÚ EDIT, A KECS KE MÉ TI SZÕ LÉ SZE TI ÉS BO RÁ SZA TI KU TA TÓ IN TÉ ZET TUDOMÁNYOS FÕMUNKATÁRSA; VIDA PÉTER, FÕBORÁSZ, VIDA PINCÉSZET TULAJDONOSA; A BOR ÉS EGÉSZSÉG A MAI TUDOMÁNY SZEMÉVEL VÖRÖSBOR SZÕLÕFAJTÁI VÖRÖSBOR KÉSZÍTÉSÉNEK TECHNOLÓGIÁJA VÖRÖSBOROK CSOPORTOSÍTÁSA ÉS SZEMPONTJAI, A SILLER ÉS A ROZÉ

5 5. TOKAJI BORVIDÉK ÁPRILIS PÁLINKA, MINT HUNGARICUM GYAKORLATI OKTATÁS ÁPRILIS ÁRVAY JÁNOS, FÕBORÁSZ, AZ ÉV BORTELMELÕJE 2003; ÁRVAY PINCÉSZET TULAJDONOSA DR. MOLNÁR PÉTER, PATRÍCIUS BORHÁZ. BIRTOKIGAZGATÓ TOKAJI BORVIDÉK BEMUTATÁSA TOKAJI BOROK KÉSZÍTÉSE, FAJTÁI, ÉVJÁRATAI TOKAJI BORKÜLÖNLEGESSÉGEK CSEH GÁBOR, OKLEVELES PÁLINKASZAKÉRTÔ, A SPIRITUS PRIMUS PÁLINKAHÁZ IGAZGATÓJA; BÍRÓ LAJOS, A BOCK BISZTRÓ SHEFJE ÉS TÁRSTULAJDONOSA; PÁLINKA KÉSZÍTÉSE, FAJTÁI, SZERVÍROZÁSI MÓDJA BETEKINTÉS A MAGYAR ÉS NEMZETKÖZI GASZTRÓNOMIÁBA A BOROK KISZERELÉSE ÉS FELSZOLGÁLÁSA BOROK ÉS ÉTELEK PÁROSÍTÁSA POHÁRISMERET

6 7. VIZSGA MÁJUS 07. ELMÉLET GYAKORLAT VIZSGABIZOTTSÁG TAGJAI: DR. BOTOS ERNÕ, DR. SÁRKÁNY PÉTER, DR. HAJDÚ EDIT, ÁRVAY JÁNOS, QUIRIN KÁROLY, HOLLANDI GÁBOR S OMMELIER KÖZVETÍTÉS! Tegye különlegessé a rendezvényét! Borvacsorákra, borkóstolókra, rendezvényekre, baráti összejövetelekre szakértõ sommelier közvetítése. Szakértõink vállalják az ételekhez (ételsorokhoz) harmonizáló bo rok ki vá lasz tá sát, és azok be mu ta tá sát. ÉRDEKLÕDÉS: , TANFOLYAM ÁRA: FT (részletfizetés lehetséges). Az ár tartalmazza az oktatási díjat, a kóstolandó borokat, italokat, a látogatást a Törley pezsgõgyárban, az oktatási segédjegyzetet és a vizsgadíjat. A TANFOLYAM KEZDETE: MÁRCIUS 26. A tanfolyamra a hallgatók Ft befizetésével regisztrálhatják magukat. OKTATÁS IDÕPONTJA: SZERDAI NAPOKON, HOLLANDI GÁBOR:

7 NÉHÁNY KIEMELT PARTNERÜNK: BOCK PINCÉSZET KERTÉSZ CSALÁDI PINCÉSZET VYLYAN SZÕLÕBIRTOK ÉS PINCÉSZET ÁRVAY PINCÉSZET SZEPSI PINCE VIDA PINCÉSZET BODRI PINCÉSZET TÖRLEY PEZSGÕGYÁR KFT MÁDI KÖR BÉRES SZÕLÕBIRTOK NYAKAS PINCE LUDÁNYI PINCE CSORDÁS-FODOR BORHÁZ NÉMETH-BEZERICS PINCE PANNONHALMI APÁTSÁGI PINCÉSZET WUNDERLICH PINCÉSZET KONYÁRI PINCE FIGULA PINCÉSZET IFDT KFT. LISICZA PINCE SZENT KRISTÓF PINCÉSZET SCHOTT ZWIESEL (POHÁR, KELLÉK) R&S LIEBHERR BORHÛTÕK SZENTKIRÁLYI ÁSVÁNYVÍZ HÚS-MIX KER. KFT. flagrans

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS. Ta nul má nyok HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON. 1956-os Intézet

SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS. Ta nul má nyok HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON. 1956-os Intézet HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON Ta nul má nyok SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS 1956-os Intézet HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON HATVANAS ÉVEK MAGYARORSZÁ GON TA NUL MÁ NYOK Szerkesztette RAINER M.

Részletesebben

Tartalom. Feldobox. 01 Borkollégium - budapest

Tartalom. Feldobox. 01 Borkollégium - budapest Üdvözöljük a feldobó élmények világában! Egyedi ajándékának sokszínû programajánlatából saját maga választhatja ki azt az élményt, amelyre a legjobban vágyik. Kiváló feltételeket és minôségi szolgáltatásokat

Részletesebben

124. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 22., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 210, Ft. Oldal

124. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 22., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 210, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 22., szombat 124. szám TARTALOMJEGYZÉK 82/2007. (IX. 22.) GKM r. A föld gáz köz üze mi dí ja i nak meg ál la pí tá sá ról szóló 96/2003.

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

ÉLMÉNY KATALÓGUS. A Bor Világa

ÉLMÉNY KATALÓGUS. A Bor Világa ÉLMÉNY KATALÓGUS A Bor Világa Üdvözöljük a feldobó élmények világában! Egyedi ajándékának sokszínű programajánlatából saját maga választhatja ki azt az élményt, amelyre a legjobban vágyik. Kiváló feltételeket

Részletesebben

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Állami forrásból valósult meg a 4605-ös számú út nyáregyházi szakaszának felújítása NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Idén számos olyan fejlesztés, építkezés, felújítás valósul meg településünkön, melyekre

Részletesebben

Tá jé koz ta tó a Kép zõ mû vé sze ti Szak mai Kol lé gi um egye di dön té se i rõl 1173

Tá jé koz ta tó a Kép zõ mû vé sze ti Szak mai Kol lé gi um egye di dön té se i rõl 1173 1170 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK Tá jé koz ta tó az Is me ret ter jesz té si és Kör nye zet kul tú ra Szak mai Kol lé gi um pá lyá za tai el bí rá lá sá ról és az egyedi döntésekrõl 1171 Tá jé koz ta

Részletesebben

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ 86. szám Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXXXIV. tv. A re ha bi li tá ci ós já ra dék ról... 6340 2007: LXXXV. tv. A Ma gyar

Részletesebben

42. szám. 2006/42. szám HATÁROZATOK TÁRA 447. Budapest, 2006. szep tem ber 4., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 378, Ft. Oldal

42. szám. 2006/42. szám HATÁROZATOK TÁRA 447. Budapest, 2006. szep tem ber 4., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 378, Ft. Oldal 2006/42. HATÁROZATOK TÁRA 447 Budapest, 2006. szep tem ber 4., hétfõ 42. Ára: 378, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2149/2006. (IX. 4.) Korm. h. Az Európai Közösség és tagállamai, valamint a Koreai Köztársaság kö zött

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek 85. szám TARTALOMJEGYZÉK 22/2005. (VI. 24.) EüM r. A rez gésex po zí ci ó nak ki tett mun ka vál la lók ra vo nat ko zó mi ni má

Részletesebben

VinCE Wineheart CSODÁLATOS ÉLETE

VinCE Wineheart CSODÁLATOS ÉLETE VinCE Wineheart CSODÁLATOS ÉLETE A BORESEMÉNY, AHOL MINDENKI OTT LESZ Emlékeznek Amélie-re? Franciaországban született, ahol a bor illata száll a levegőben. Szerette a kávészemek tapintását, és akkor volt

Részletesebben

AKA RAT DI ÁK SPORT EGYE SÜ LET. Gyógysport Klub 2014/2015. ÉVI PROG RAM JA

AKA RAT DI ÁK SPORT EGYE SÜ LET. Gyógysport Klub 2014/2015. ÉVI PROG RAM JA AKA RAT DI ÁK SPORT EGYE SÜ LET Gyógysport Klub 2014/2015. ÉVI PROG RAM JA Sze re tet tel kö szön töm mind azo kat akik az AKA RAT DSE prog ram fü ze tét ol vas sák! Az AKA RAT DSE prog ram ját az 1973-as

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. november 12. 2012. 9. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3301/2012. (XI. 12.) AB ha tá ro zat jog sza bály fo lya mat ban lé võ ügy ben al kal ma zá sá nak kizárá - sáról... 603

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

IV. ÉVFOLYAM 12. szám 2006. de cem ber 29. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. Elõ fi ze té si díj: egy évre 14 112 Ft

IV. ÉVFOLYAM 12. szám 2006. de cem ber 29. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. Elõ fi ze té si díj: egy évre 14 112 Ft IV. ÉVFOLYAM 12. szám 2006. de cem ber 29. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

19. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 7., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 250, Ft. Oldal

19. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 7., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 250, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 7., csütörtök 19. szám Ára: 250, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2008. (II. 7.) Korm. r. A Kor mány nak a köz igaz ga tá si ha tó sá gi ügyek kel össze

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. 945 Ft

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. 945 Ft CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 945 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Ha tá ro za tok 69/2007. (HK 10.) HM ha tá ro zat 70/2007. (HK 10.) HM ha tá

Részletesebben

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2009. évi XXXV. törvény. Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK.

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2009. évi XXXV. törvény. Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök 68. szám TARTALOMJEGYZÉK Oldal 2009. évi XXXV. tör vény Egyes adótör vények és az zal össze füg gõ egyéb tör vények módosításáról...

Részletesebben

Az in téz mé nyi mar ke ting és a DPR kap cso la ta a Szé che nyi Ist ván Egye te men

Az in téz mé nyi mar ke ting és a DPR kap cso la ta a Szé che nyi Ist ván Egye te men VENDÉGOLDAL Az in téz mé nyi mar ke ting és a DPR kap cso la ta a Szé che nyi Ist ván Egye te men FELSÔOKTATÁSI MŰHELY Filep Bá lint Tamándl Lász ló A Szé che nyi Ist ván Egye tem a Nyu gat-du nán tú l

Részletesebben

Hit, remény, a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május

Hit, remény, a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május Hit, remény, szeretet a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május Hús vé ti üze net Mert úgy sze ret te Is ten e vi lá got, hogy egy szü lött FI át ad ta, hogy aki hisz Ben ne el ne vesszen,

Részletesebben

A demográfiai csökkenés lélektani határa 2013-ban éri el a középfokú oktatást

A demográfiai csökkenés lélektani határa 2013-ban éri el a középfokú oktatást A demográfiai csökkenés lélektani határa 2013-ban éri el a középfokú oktatást INTERJÚ FELSÔOKTATÁSI MŰHELY Beszélgetés Imre Annával, az Oktatáskutató és Fejlesztô Intézet fômunkatársával A fiatalabb korosztályok

Részletesebben

A magyar középiskolák eredményességi mutatói

A magyar középiskolák eredményességi mutatói A magyar középiskolák eredményességi mutatói VENDÉGOLDAL FELSÔOKTATÁSI MŰHELY Neuwirth Gábor A hazai középiskolák eredményességi, rangsorolási vizsgálatai több évtizedes múltra tekintenek vissza. Az iskolák

Részletesebben

Épít ke zõk. Oláh Ro land szo ci á lis mun kás

Épít ke zõk. Oláh Ro land szo ci á lis mun kás Épít ke zõk Jú li us ele jén Ágon te tõ fel újí tás ba fo gott Or sós Flóra és Fá bi - án. A Hab itat Pont és a Köz-Tér-Há ló Ala pít vány köz re mû kö dé - sé vel meg va ló su ló mun kát már áp ri lis

Részletesebben

Az iskolai demokrácia alternatívái A MA GYAR IS KO LA ÉS AZ ÚN. DE MOK RA TI KUS IS KO LÁK TA PASZ TA LA TA I NAK ÖSSZE HA SON LÍ TÁ SA

Az iskolai demokrácia alternatívái A MA GYAR IS KO LA ÉS AZ ÚN. DE MOK RA TI KUS IS KO LÁK TA PASZ TA LA TA I NAK ÖSSZE HA SON LÍ TÁ SA Az iskolai demokrácia alternatívái A MA GYAR IS KO LA ÉS AZ ÚN. DE MOK RA TI KUS IS KO LÁK TA PASZ TA LA TA I NAK ÖSSZE HA SON LÍ TÁ SA A tanár, aki osztályát a büntetésektôl való félelemmel kormányozza,

Részletesebben

Felvételi tájékoztató. Tandíjmentes, iskolarendszerű felsőfokú és emelt szintű képzések nappal és esti tagozaton akadálymentesített környezetben

Felvételi tájékoztató. Tandíjmentes, iskolarendszerű felsőfokú és emelt szintű képzések nappal és esti tagozaton akadálymentesített környezetben Felvételi tájékoztató Tandíjmentes, iskolarendszerű felsőfokú és emelt szintű képzések nappal és esti tagozaton akadálymentesített környezetben 2012 2013 Tisztelt Érdeklődő! Debrecenben, a belváros szomszédságában,

Részletesebben