Imádott hazám feldicsőülésére intézem minden erőmet. (Táncsics Mihály)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Imádott hazám feldicsőülésére intézem minden erőmet. (Táncsics Mihály)"

Átírás

1 Imádott hazám feldicsőülésére intézem minden erőmet. (Táncsics Mihály) Módosítva: június

2 TARTALOM I. Bevezető 3 II. Nevelési program 5. Személyi feltételek 5 a) Alkalmazottak száma: (álláshelyek száma): 5 b) Pedagógus álláshely szükséglet 5 c) Tervezett osztályszám változás között 6 d) Óraszámok alakulása az engedélyezett osztályszám alapján 7 e) Óraszámok alakulása az engedélyezett osztályszám alapján 9 2. Tárgyi, dologi feltételek 0 3. Irányítási-szervezeti struktúra 3 4. Az iskola kapcsolatai Az iskola hagyományrendszere 2 6. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei Főbb feladatok 27 a) Személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 27 b) Közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok 28 c) Beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenység 3 d) A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek 36 e) Gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok 37 f) A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program 39 g) Szociális hátrányok enyhítését segítő program Eszközjegyzék A szülő, tanuló iskolai és kollégiumi pedagógus együttműködésének formái, továbbfejlesztések lehetőségei Az iskola egészségnevelési és környezeti nevelés programja 52 III. Az iskola helyi tanterve 56. Szakiskolai óratervek 56 a) Asztalos 56 b) Villanyszerelő 57 c) Kőműves 58 d) Ács-állványozó 59 e) Szobafestő-mázoló és tapétázó 60 f) Fényező-mázoló 6 g) Vízvezeték- és központifűtés-szerelő 62 h) P é k 63 i) , Ruhakészítő 64 j) Fodrász 65 k) Burkoló 66 l) Kozmetikus 67 m) Magasépítő technikus 68 n) Ruhaipari technikusképzés technológus szakirány 69 o) Műemléki felújító technikus 70 p) Faipari technikus 7 q) Ipari elektronikai technikus 72 r) Nyelvi előkészítő osztály Szakközépiskolai óraterv tanévtől 74 a) Elektronika elektrotechnikai szakközépiskola 74 b) Építészeti szakközépiskola 76

3 c) Faipari szakközépiskola 78 d) Ruhaipari szakközépiskola 80 e) Általánosan képző 9. 0.osztály Részletes tanagyag és követelmények (külön kötetekben) Az alkalmazott tankönyvek, tanulási segédletek és taneszközök kiválasztásának elvei Az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételei Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái, a tanuló magatartása, szorgalma értékelésének és minősítésének követelményei, a tanuló teljesítménye, magatartása és szorgalma értékelésének, minősítésének formája Az iskolai írásbeli beszámoltatások formái, rendje, korlátai, a tanulók tudásának értékelésben betöltött szerepe, súlya Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei és korlátai Középszintű érettségi vizsga témakörei (külön kötetben) 9 0. Szakközépiskolai és Szakiskolai közismereti programok (külön kötetben) 9. Szakközépiskolai és Szakiskolai Szakmai programok (külön kötetben) 9 2. A tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszerek 9 3. Szakiskola 9-0. osztály (II. kötetben) 95 2

4 I. Bevezető PRAEAMBULUM (Az iskola tömör bemutatása) Veszprém megyei jogú város az Észak-Dunántúl egyik jelentős központja. Legerősebb ma az oktatási, kutatási és a szolgáltató szektor szerepe. Veszprém számára a térségi szerepkör erősítését elsősorban a tercier szektor fejlődése, ezen belül kitüntetetten a kvalifikált munkaerőre épülő üzleti, műszaki szolgáltatások, a pénzügyi egységek, a gazdasági tevékenységet segítő szolgáltatások az oktatási és egészségügyi ágazatok jelenthetik. E szerepet erősíti a Balaton-part közelsége, hiszen a város hatása érezhető a tó egész keleti medencéjében. A város legfontosabb jellemzői a helyi polgárok szemével: műemlékekben gazdag történelmi város, idegenforgalmi centrum, fontos iskolaváros, a hazai szellemi és tudományos élet egyik központja. Ebben a környezetben működik iskolánk 883. óta. Nevünk: Táncsics Mihály Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Címünk: Veszprém, Eötvös Károly u.. Tel: 88/ , Fax: 88/ Az alapító okiratot Veszprém város képviselő testülete adta ki 73/882. dec.. szám alatt. Az iskola fenntartója: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Intézetünk beiskolázási körzete több vonatkozásban kiterjed az egész megyére, míg több vonatkozásban elsősorban Veszprém városára ill. vonzáskörzetére. Hosszú évek átlagában % a helybeli tanulók aránya, míg a megyeszékhelyen kívüliek aránya %. E tanulók egy része (kb %) bejáró, a többiek pedig (0-4 %) kollégiumi elhelyezésben részesülnek. Az osztályok száma 44-ről tervszerűen csökken és 2004-ben 38 lesz, melynek összetétele függ a mindenkori munkáltatói igényektől. Az iskolában korábban a hagyományos hároméves képzési forma volt jellemző, mely 998-ra megszűnik. 994-ben beindítottuk a kísérleti szakmunkásképzést, melynek fő jellemzője, hogy a képzési idő három évről négy évre változott oly módon, hogy az első két évben a tanulók túlnyomóan csak közismereti tantárgyakat tanulnak, majd ezt követően választanak szakmát maguknak, ahol újabb két év tanulás után szakmunkás végzettséget kapnak. Ez a szerkezet előremutató, hiszen a jövő szakképzését (998. szeptember -től) már csak így lehet szervezni. A tanulók általános képzettsége a korábbinál magasabb színvonalú lesz, ezt célozza a NAT fokozatos bevezetése is. 986-ban elsőként az építőipari szakközépiskolai osztályunkat indítottuk, mely mára már országos hírűvé fejlődött. Bizonyítja ezt a felvételik alapján készített rangsor, ahol az első húsz között szerepelünk öt év átlagában. A bútoripar rohamos fejlődése hívta életre 992-ben a faipari szakközépiskolai ágazatunkat, melyet 994-ben a villamosipari követett. Iskolánkhoz került a faipari levelező szakközépiskolai képzés is. 998-ban beindítottuk a ruhaipari szakközépiskolát és a műemléki fenntartó technikusok képzését, mellyel jelentős hiányt pótoltunk. Folyamatosan beiskolázzuk azokat a tanulókat, akik az érettségi vizsga letétele után valamilyen szakmát kívánnak szerezni. A tehetséges, valamint a későn érő tanulók számára lehetővé tettük, hogy a szakmunkásvizsga után kétéves intenzív tanulást követően érettségi vizsgát tehessenek. Sajnos a képzési forma 200-től jelen formájában megszűnt. 3

5 A jövőt illetően is alapvető célunk, hogy minél több fiatal érettségi bizonyítvánnyal és legalább egy szakmai végzettséggel rendelkezzen, amikor elhagyja iskolánkat. A kerettantervek felülvizsgálata alapján a évfolyamokra kidolgoztuk helyi tantervünket, mely lehetővé teszi az átjárhatóságot a különböző ágazatok között. Ezt követően a diákok OKJ szerint szakmát tanulhatnak, vagy belépnek a. majd a 2. osztályba, ahol már szakmai alapozó tárgyakat is tanulnak. A 2. évfolyam befejezését követően - választásuk szerint - közép vagy emeltszintű érettségi vizsgát tesznek, majd továbbtanulhatnak felsőoktatási intézményben, vagy iskolánkban vesznek részt érettségi utáni szakképzésben. A képzési időbe beszámítanak a 9-2. évfolyamban már megtanult szakmai ismeretek is. Szándékaink szerint a későbbiek során részt veszünk akkreditált felsőfokú szakképzésben is. Iskolánk feladata, hogy szolgáltasson, ennek megfelelően elképzelhető, hogy az ipar és a szolgáltatás újabb képzési igénnyel lép föl. Ezeket lehetőségeinkhez mérten továbbra is igyekezünk kielégíteni, miként várhatóan részt veszünk azokban a programokban, melyek a munkaerő alap, át- és továbbképzését célozzák meg. 4

6 II. Nevelési program. Személyi feltételek Megnevezés a) Alkalmazottak száma: (álláshelyek száma): Jelenleg (fő) A program kívánta módosítás (fő) Nevelő-oktató munkát 2 7,5 8,4 8,45 8,8 9,05 végzők száma Nevelő-oktató munkát 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 segítők száma Egyéb munkakörben 52,5 52,5 52,5 52,5 52,5 52,5 foglalkoztatottak száma Összesen: 68 73,5 74,4 74,45 74,8 75,5 A nevelő-oktató munkát végzők közül egyetemet 43 fő, főiskolát 48 fő végzett. Általánosan képző IX. X.XI.XII. OKJ szakmai képzés XI- XIV. b) Pedagógus álláshely szükséglet ,6 52, ,35 53,6 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 Könyvtáros Összesen: 0,35 02,44 02,75 03, 03,35 Kollégium 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 Órakedvezmények: Ig. Igh. koll.vez, gyak.vez, gyak.vez.h. Órakedvezmények: mk.vezetői, osztályfőnöki 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 Közalkalmazotti Tanács, Szakszervezetk Mindösszesen pedagógus álláshely 7,05 8,4 8,45 8,8 9,05 Pedagógusok munkáját közvetlenül segitők 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 Egyéb dolgozók 52,5 52,5 52,5 52,5 52,5 Iskolai összes munkatárs 73,05 74,4 74,45 74,8 75,05 5

7 c) Tervezett osztályszám változás között Általános képzés Szakképzés, Érettségi utáni szakképzés Szakközépiskola Összesen Az osztályszámon belül az osztályok összetételét a szülői, ill. munkáltatói igények határozzák meg. 6

8 d) Óraszámok alakulása az engedélyezett osztályszám alapján OKJ képzés Év Osztály Csop. Alapórater vi órák XI. XII. XIII. XIV. XV. XI. XII. XIII. XIV. XV. XI. XII. XIII. XIV. XV. XI. XII. XIII. XIV. XV , ,5 99, ,5 99, ,5 99, ,5 5 % Összesen Pedagógus álláshely* 8,3 623,8 3,9 8,3 623,8 3,9 8,3 623,8 3,9 8,3 623,8 3,9 Összes szüks. Gyak. csop Gyak. óraszám % Összesen Pedagóg us álláshely * Összes álláshel y ,56 47, ,56 47, ,56 47, ,56 47,75 7

9 XI. XII. XIII. XIV XV , ,5 8,3 623,8 3,9 * A számítást az érvényben lévő 20 ó/hét illetve 25 ó/hét kötelező óraszám alkalmazásával végeztük ,56 47,75 8

10 Általános képzés Szakközépiskola e) Óraszámok alakulása az engedélyezett osztályszám alapján IX. X. XI. XII Oszt. Alapóra Óra 55 % Oszt. Alapóra Óra 56 % Oszt. Alapóra Óra 57 % Oszt. Alapóra Óra 58 % Oszt. Alapóra Óra 59 % % 60, , % 77 6,6 85,2 85,2 Szakiskola IX. X , ,4 49, ,5 82,5 46,2 46, ,5 82, ,5 82,5 47,85 47, ,5 82,5 48,67 48,67 Összesen ,5 389, ,5 40, ,5 407, ,5 44, ,5 420,9 6 Mindösszesen 03,9 053,9 060, ,4 Szükséges álláshely szám * 5,6 52, ,35 53, , % 78,37 62,7 86,4 86, , % 79,75 63,8 87,6 87, , % 8,2 5 64,9 88,8 88,8 * A számítást az érvényben lévő 20 óra/hét kötelező foglalkozással végeztük. 9

11 2. Tárgyi, dologi feltételek Intézményünk 080 m 2 hasznos alapterületen végzi a kollégiumi nevelői, a szakiskolai, a szakközépiskolai, valamint a gyakorlati oktatási tevékenységét. A Jutasi úti iskolaépületekben az elméleti oktatás, a Házgyári úton a gyakorlati oktatás folyik. A Pápai úti műhelyeinkben jelenleg nincs oktatás. Épületeink életkora év körüli, állapotuk közepesnek mondható. A folyamatosan végzett felújítások, karbantartások biztosítják a megfelelő műszaki feltételeket. A tantermek fűtése, világítása megfelel a mai követelményeknek. Felszereltsége jónak mondható, eszközökkel jól ellátottak. A tantermekben központi stúdiónk által üzemeltetett zártláncú TV hálózat van. Rendelkezünk a szükséges számú írásvetítővel, diavetítővel, VIDEÓ-, CD- lejátszókkal, magnetofonokkal, VIDEÓ kazetta és CD lemeztárral, és egyéb az oktatáshoz feltétlenül szükséges eszközzel. Tantermeink: A épületben 2300 m 2 3 tanterem, 3 szaktanterem, 2 szükségterem, B épületben 300 m 2 6 tanterem, 2 szükségterem, Koll. épületben. 285 m 2 5 szaktanterem, 6 szükségterem, Geodézia 27 m 2 szaktanterem, C épületbben 423 m 2 2 szükségterem, Tornaterem 407 m 2 szaktanterem. Tornacsarnok 674 m2, a hozzá tartozó öltözők, WC-k 55 m2 Orvosi rendelő 47 m2 Porta 3 m 2 Fodrász tanműhely 40 m2 Tanműhely 2775 m 2 műhelyekkel, raktárakkal, öltözőkkel (Házgyári út) Tanműhely 634 m 2 jelenleg raktározási feladatot biztosít (Pápai út) Szabadtéri létesítmények: Iskolában (udvar, sportpályák) 275 m 2 Tanműhely.(udvar, tárolóterület) 5248 m 2 Tanműhely II. (udvar) 3033 m 2 Alapító okirat alapján intézményünk beépített és beépítetlen hasznos alapterülete: m 2. Szaktantermeink színvonalas oktatási feltételt biztosítanak, állapotukra utal az a tény, hogy ezek pályázaton nyert, vissza nem térítendő támogatásból létesültek, melyek a következők: tornaterem kémiai labor, geodéziai labor, elektronikai szaktanterem, villamos mérőterem, műemlék képzés szakkollégiuma és médiatára, számítástechnikai szaktantermek (4db). 0

12 Számítástechnikai szaktantermeink számítógépei hálózatba kötve működnek, tanrend szerint valamennyi tanuló, szükség szerint felnőtt dolgozóink is elsajátíthatják a kezelési ismereteket. A szükséges szoftverek jogtiszták, rendelkezésre állnak, fejlesztésük folyamatos. SULINET program biztosítja az internet hálózat ingyenes használatát a tanulók és felnőtt dolgozók munkájához. A testedzés feltételeit egy kisméretű (200 m2) tornaterem, egy tornacsarnok (674 m2) egy erősítő terem (60 m2), valamint a mai igényeknek megfelelő öltöző, fürdő biztosítja. A nemrégiben újonnan aszfaltozott szabadtéri sportpálya javítja a testnevelés tárgyi feltételeit. Az iskolai szertárakban a szükséges demonstrációs eszközök, falitáblák, modellek, makettek rendelkezésre állnak Felnőtt dolgozóink, tanulóink munkáját a több, mint kötetes könyvtár használatával segítjük. Az állomány tartalmazza a kötelező irodalmat, a szakmai irodalmat, a szakmai folyóiratokat és szépirodalmi műveket, valamint tartós tankönyveket (szótárakat, atlaszokat). A könyvtár használatot főállású könyvtáros segíti. A szabadidő eltöltésére a pinceklub áll rendelkezésre. A kollégiumi férőhelyek színvonala a folyamatos nyílászáró cserék ellenére csak közepesnek mondható. A kollégiumban 4 ágyas szobák és a folyosóból nyíló kiszolgáló helyiségek (WC, fürdő, mosdó) szolgálja 40 fő kollégista elhelyezési lehetőségét. A pihenéshez és tanuláshoz klubhelyiség és 4 tanulószoba áll rendelkezésre. A kollégisták és menzát igénybevevő tanulók kultúrált körülmények között étkezhetnek az ez évben felújított iskolai étteremben, és büfé szolgáltatást is igénybe vehetnek. Tanműhelyünk felszereltsége átlagon felüli, oktató gépparkja dinamikusan fejlődik, a mai igényeknek megfelelő korszerű, univerzális műszerekkel felszerelt műhelyei a következők: építőipari labor, hegesztő tanműhely, villanyszerelő, tanműhely kőmüves tanműhely, műemlék-építész tanműhely csőhálózat-szerelő tanműhely, asztalos tanműhely, ács-állványozó tanműhely, ruhakészítő tanműhely, fodrász tanműhely, festő-mázoló tanműhely. Tanulóink és az eszközök szállítását NISSAN teherautó, FIAT DUCATÓ és egy FORD kis tehergépkocsi, valamint HYUNDAI autóbusz biztosítja.

13 A pedagógiai program céljaihoz rendelt eszközrendszer jelenleg mintegy eft értékben (értékcsökkenésüket leszámítva) állnak rendelkezésre. Új és használt oktatási és szemléltető eszközök Sportszer, hangszer Szellemi termékek (szoftverek) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök Iskolai gépek, berendezések Tanműhelyi szakmai gépek, berendezések Járművek Kézi-gépi szerszámok 2790 eft 4652 eft 579 eft 4435 eft 3857 eft eft 6448 eft 7774 eft Feltételeink további javítását tervezzük az elkövetkezendő időszakban: számítógépek használatának bővítése (szertárak, szaktantermek, laborok) szoftverek folyamatos bővítése Internet kapcsolat fejlesztése NAT követelményekhez rendelt eszközök fölmérése, beszerzése Könyvtárunk fejlesztése A feltételek javításához szükséges források megteremtése: költségvetési támogatás Szakképzési Alap és egyéb pályázatok készítése Szakképzési hozzájárulás megszerzése a munkáltatóktól Bérbeadások Tanfolyamok szervezése Ésszerű határokon belül vállalkozások szorgalmazása Alapítvány kamatainak felhasználása Szerződés alapján eszközök átvétele Célunk: épületeink külső és belső állagának folyamatos javítása, rekonstrukciója, a környezet esztétikájának folyamatos javítása, a rongálások megakadályozása az esztétikus környezet nevelő hatásának fokozása érdekében. 2

14 3. Irányítási-szervezeti struktúra Igazgatás Igazgató Feladatköre: az iskola egyszemélyi felelős vezetője. Hatásköre: a vezetése alá rendelt iskola, tanműhely és a kollégium nevelő- oktató- képző, valamint gazdasági csoport munkájának irányítása, továbbá a munkáltatóknál folyó gyakorlati oktatásnak pedagógiai segítése. Képviseli az iskolát az állami szervek, hatóságok, intézmények, tömegszervezetek és magánszemélyek előtt. Megbízás időtartama: 5 év Megbízó: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának képviselőtestülete. Igazgatóhelyettesek: Általános igazgatóhelyettes: Feladatköre: Az igazgató közvetlen segítője. Közvetlenül felügyeli: - a faipar, nyomdaipar, ruhaipar, vegyes- és szolgáltatóipar az iskolánál oktatott szakmáinak szakmai elméletét tanító tanárok munkáját. - az oktatástechnológus és oktatástechnikus munkáját, - az iskola adminisztrációs nyilvántartási, statisztikai adatszolgáltatási és beiskolázási munkáit, - tanulóviszonnyal kapcsolatos feladatokat, - az iskola fegyelmi bizottságának munkáját, - a károkozók felelősségre vonását, a kár megtéríttetését, - és irányítja az iskola pályaválasztási munkáját. Hatásköre: az igazgató távolléte, valamint akadályoztatása esetén teljes jogkörrel és felelősséggel helyettesíti, (kivéve a felnőtt dolgozók kinevezése és munkaviszony megszüntetése) továbbá a gazdasági igazgatóhelyettessel együttesen az iskola költségvetése terhére kötelezettséget vállalhat. Megbízás időtartama: határozatlan, a visszavonásig érvényes Megbízó: a mindenkori iskola igazgatója Nevelési igazgatóhelyettes: Feladatköre: az igazgató közvetlen segítője. Közvetlenül felügyeli : - közismereti tantárgyakat tanítók munkáját - a közismereti tantárgyi szakmai munkaközösségek munkáját, 3

15 - kulturális- nevelőmunkát, - a sportmunkát - a szakköri tevékenységeket, - a könyvtáros munkáját, - szabadidő szervező(k) munkáját - az iskola diákmozgalmat segítő tanárok munkáját. Az órarend szerkesztője, a hit és vallásoktatás tárgyi helyiségbéli, időrendbeli feltételei megteremtésének a felelőse. Hatásköre: az igazgató és az általános igazgatóhelyettes együttes távollétében az igazgatót teljes jogkörrel helyettesíti. (Kivéve a kötelezettség vállalás és felnőtt dolgozók munkajogi esetei.) Megbízás időtartama: határozatlan, a visszavonásig érvényes Megbízó: a mindenkori iskola igazgatója Műszaki igazgatóhelyettes: Feladatköre: az igazgató közvetlen segítője. Közvetlenül felügyeli: - építőipari-, és villamosipari szakközép valamint szakmunkásképző iskolai szakmai, elméleti tantárgyak tanító pedagógus munkáját, - az építőipari, a csőszerelő és a villamosipari szakmai munkaközösségek munkáját, - az érettségi, képesítő, osztályozó és különbözeti vizsgáztatást, szakmunkás vizsgáztatást, valamint a tantárgyi vizsgáztatást - a szükséges szakvélemények beszerzése után kiadja az üzembehelyezési engedélyt. - az iskola egészségvédelmét, valamint az iskolaorvos és ápoló munkáját. (Kivéve a kötelezettség vállalás és felnőtt dolgozók munkajogi esetei.) Hatásköre: Az igazgató és az általános igazgatóhelyettes együttes távollétében az igazgatót teljes jogkörrel helyettesíti. Megbízó: a mindenkori iskola igazgatója A kollégiumvezető Feladatköre: az igazgató közvetlen segítője. Közvetlenül felügyeli: - az iskolához tartozó Fiúkollégium nevelőmunkáját, - kollégiumi nevelőtanárok munkáját, - a kollégiumi fegyelmi bizottságának munkáját, - a kollégium ifjúságvédelmét, - és segíti a diákönkormányzat érvényesülését, - az állami gondozottak ellátását. 4

16 A gazdasági igazgatóhelyettes Feladatköre: az igazgató közvetlen segítője. Közvetlenül szervezi, irányítja: - az iskola gazdálkodását, ügyel a rendelkezésre bocsátott anyagi eszközök ésszerű felhasználására, az iskola épületeinek, berendezéseinek rendeltetésszerű használatára és gondoskodik a nevelő-oktató munka gazdasági feltételeiről. - Gazdasági ügyekben - az igazgató megbízása, illetőleg távolléte esetében - az iskolát képviseli. - Az ügyintéző, az ügyvitelt és kisegítő munkát ellátók esetében javaslattal él az igazgató felé munkaügyi kérdésekben. -Utalványozási jogköre a bér- és személyi jellegű kiadások kivételével az iskolai gazdasági tevékenység egészére terjed ki a könyvelési csoportvezető ellenjegyzése mellett. Közvetlenül irányítja a csoportvezetők és a gondnok munkáját. Hatásköre: az igazgató távolléte, valamint akadályoztatása esetén az általános igazgatóhelyettessel együtt az iskola költségvetése terhére kötelezettséget vállalhat. Tanműhelyvezető Feladatköre: az igazgató közvetlen segítője. Közvetlenül irányítja: - az iskolai és vállalati tanműhelyekben, a csoportos oktatási és egyéni munkahelyeken szervezett gyakorlati oktatás szakmai, pedagógiai és módszertani munkáját, az építőipari, a faipari és villamosipari szakközépiskola gyakorlati képzését. - az iskolai és a vállalati állományú szakoktatók szakmai irányítását, valamint pedagógiai felügyeletét, - a szakmaorientációs gyakorlatokat, - az át- és továbbképzések gyakorlati oktatásának szervezése. - ruhakészítő szakma pedagógiai munkáját Gyakorlati oktatásvezető helyettes Feladatköre: a tanműhelyvezető közvetlen segítője. Közvetlenül irányítja: - a villanyszerelő, csőhálózat-szerelő, asztalos, szobafestő szakma szakmai, pedagógiai és termelő munkáját, - a fenti szakmák szakmunkásait, valamint a gk.vezetők, a raktáros, az adminisztrátor és a takarító munkáját. 5

17 Gyakorlati oktatásvezető helyettes II.: Feladatköre: a tanműhelyvezető közvetlen segítője. Közvetlenül irányítja: - az építőipari szakmák szakmai, pedagógiai és termelő munkáját, - az építőipari szakmunkások munkáját, - az orientációs képzést - a tanműhelyi karbantartást. Személyzeti- továbbképzési és munkaügyi munkatárs: Feladatköre: az igazgató közvetlen segítője. Közvetlenül szervezi, irányítja: - az iskola személyzeti- továbbképzési- munkaügyi tevékenységét, - az iskola munkavédelmi vezetői feladatait, - a beszámoltató oktatást, - az iskola ifjúságvédelmét. Az iskolai diákönkormányzatot segítő tanár: Feladatköre: a nevelési igazgatóhelyettes közvetlen segítője. Közvetlenül irányítja, szervezi: - a tanórán kívüli nevelőtevékenységet, - a diákközösségek munkájának összehangolását, - tanórán kívüli tevékenységet segítő pedagógusok munkáját, felkészítésüket, továbbképzésük koordinálását, - a diákönkormányzat munkájának segítését, - a tanórán kívüli nevelési kérdésekkel foglalkozó testületi ülések és fórumok előkészítését, az ifjúsági szervezetekkel való kapcsolattartást. Könyvelési csoportvezető: Feladatköre: a gazdasági igazgatóhelyettes közvetlen segítője. Közvetlen irányítja és ellenőrzi az anyag, eszköz és főkönyvi könyvelést. Hatásköre: a gazdasági igazgatóhelyettes tartós távolléte esetén a pénztár, a bankbizonylatok és az anyagok utalványozását ellátja, valamint teljes joggal helyettesíti. Iskolai gondnok: Feladatköre: a gazdasági igazgatóhelyettes közvetlen segítője. 6

18 Az iskola vagyontárgyainak, valamint az oktatás tárgyi eszközeinek fejlesztése, karbantartása és pótlása, a "fejlesztési és karbantartási terv" alapján. Közvetlen irányítja: - a kisegítő és technikai személyzet valamint gépkocsivezető munkáját. Külső tagokkal rendelkező testületek: Iskolaszék: Hatásköre: az iskola működésében érintett közösségek képviselői érdekeit szervezett keretek között egyeztethessék, közös érdekeiket képviselhessék és érvényesíthessék. Mandátuma: augusztus 3-ig tart. Létszáma: 0 fő Összetétele: fő fenntartói, fő területi gazdasági kamarai, 3-3 fő szülői, tantestületi és tanulói képviselettel Működési rendje: adott feladattól függően évente 2-3 alkalommal ülésezik. Szülői Munkaközösség: Hatásköre: - Véleményezi az iskola pedagógiai programját, házirendjét, munkatervét, valamint az SzMSz szülőkkel és tanulókkal kapcsolatos pontjait. - Véleményt nyilváníthat és javaslattal élhet a szülőkkel és tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. - Dönt a szülők képviseletéről az Iskolaszékben. Mandátuma: folyamatos, lemondás esetén választással pótolják a hiányzókat. Létszáma: osztályonként fő Összetétele: Szülők és fő tanári segítő. Működési rendje: Legalább évente egyszer ülésezik, de szükség szerint az elnök összehívhatja a munkaközösséget. Csak pedagógusokból álló testület: Kibővitett vezetői testület Feladatköre: az iskola működését és a nevelőtestületet érintő folyamatosan felmerülő aktuális iskolai feladatokra javaslatok előkészítése a tantestület felé. Mandátuma: folyamatos Létszáma: Összetétele: 26 fő vezetők, munkaközösség-vezetők, érdekképviseleti vezetők. Működés rendje: iskola életét érintő nevelőtestületi döntések előtt, de évente legalább 4 alkalommal Munkaközösségek: Közismereti: - Fizika - matematika - Idegen nyelvi 7

19 - Számítástechnika - Magyar, történelem és közművelődés - Osztályfőnöki - Testnevelés Szakmai: - Faipari - Építőipari - Szolgáltatóipari - Villamosipari 8

20 Igazgató Minőségbizt. csoport Személyzeti-Munkaü. és Továbbképz. F.tanácsos Iskolatitkár Belsőellenőr Közismereti igh. Általános igh. Műszaki igh. Kollégium vez. Tanműhelyvezető Gazdasági igh. Fizika mk. Épitőipari mk. Nevelők Tm.vez.h.I. Tm.vez.h.II Könyv.csv. Gondnok Idegen nyelvi mk. Villamosip. mk. Szakokt. Szakokt. Ügyv.dolg. Szakmunk. Magyar mk. Eü.ápoló Szakmunk. Szakmunk. Raktáros Kisegítők Matematika mk. Faipari mk Gk.vezető Ép.szakk. Oszt.főn. mk. Szolg.ip. mk Adminiszt. Test.nev. mk. Tan.nyilv Raktáros Heg.gyak.okt. Könyvtáros Okt.technol Kisegítő és minősítése Számítástechn.mk. 9

21 4. Az iskola kapcsolatai Iskolánk jellegénél fogva rendkívül kiterjedt kapcsolatrendszerrel rendelkezik. Évente megközelítőleg munkáltatóval állunk kapcsolatban, ahol a tanulók gyakorlati oktatása történik. Ezen túlmenően a fenntartó, irányítási és más államigazgatási, önkormányzati szervvel, a társadalom különböző szerveivel működünk együtt. Szociális és Családügyi Minisztérium Oktatási Minisztérium Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Nemzeti Kulturális Örökség Minisztérium Kamarák Szakmai szervezetek Munkáltatók Szülők Tanulók Rendőrség Honvédség Egészségügyi intézmények Társadalombiztosítás Polgári Védelem Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata ISKOLA Sajtó Külföldi testvériskolák Egyesületek Egyházak Kisebbségi önkormányzatok Sportegyesületek Kulturális egyesületek Nemzeti Szakképzési Intézet Országos Közoktatási Intézet Megyei Pedagógiai Intézet Megyei Munkaügyi Központ Művelődési Intézetek (színház, mozi, múzeumok, könyvtár, stb.) Általános és középiskolák, kollégiumok Főiskolák, egyetemek Települési önkormányzatok Gépjárművezető-képzők Karitatív szervezetek Vöröskereszt 20

22 5. Az iskola hagyományrendszere Az iskola sajátos arculatának kialakításában, rendszeres ápolásában fontos szerepe van a hagyományoknak. Ezért iskolai ünnepélyt tartunk - tanévnyitáskor, záráskor - nemzeti ünnepeken - a végzősök szalagavatásakor - ballagáskor Megemlékezünk a tanévenként esedékes jelentős történelmi eseményekről, személyiségekről, évfordulókról. Az iskola névadójáról Táncsics Mihályról tanévenként a "Táncsics Napok" keretében - az elsős évfolyamok Táncsics Mihályról és koráról vetélkednek - rajz és termék kiállítást rendezünk a tanulók munkáiból - kulturális műsort készítünk és ezzel kapcsolódunk az évenkénti Alma Mater városi rendezvénysorozathoz - tanévenként 2-3 alkalommal iskolai discoban szórakozhatnak a diákok. Rendszeresen tanulmányi, kulturális, sportversenyeken veszünk részt, amelyet az iskola éves munkatervében rögzítünk: SZKT, OKTV, OSZTV, szavaló, prózamondó, diákszínjátszó, énekkari és majdnem minden jelentős sportágban sportversenyeken. A múzeumi világnap balácai rendezvényein aktívan részt vesznek tanulóink. - történelmi szituációs játékkal, - a pékek lepény sütéssel. A szakmai munkaközösségek szakmai napokat tartanak, ahol az ipar, a kereskedelem új technológiáit, anyagait a gyártó vagy forgalmazó képviselői mutatják be. A helytörténeti ismeretek bővítése céljából kirándulásokat szervezünk és rendszeresen segítjük a múzeumot. Ha szükséges a diákok fizikai munkájukkal vesznek részt ásatásokban, feltárásokban, felújításokban. A kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulók és kollektívák "Táncsics dij"-ban részesíthetők. Az iskola életével kapcsolatos jelentős eredmények regisztrálására "Emlék-könyv"-et vezetünk. A jelentős tanulmányi-, kulturális és sporteredményeket elérő tanulókat az iskolarádión, időszerű kiadványokban és az iskolai hirdetőn népszerűsítjük a jó példamutatás céljából. Minden tanévben az egész iskolára kiterjedő - napos tanulmányi kirándulást szervezünk - hazánk nevezetességeinek megismerésére. (Ezzel részben pótoljuk a családi kirándulásokat.) A tantestület tagjainak is kirándulást szervezünk a tanév végén. Decemberben karácsonyi, júniusban pedagógus napi házi ünnepségen vesz részt a tanári kar. Ez utóbbin adják át a törzsgárda okleveleket. 2

23 A lehetőségek figyelembevételével évente megjelentetjük az iskola értesítőjét, amelyben a szokásos fejezeteken (névsorok, eredmények, igazgatói beszámoló) kívül tanárok és diákok dolgozatait adjuk közre. Kollégium Az iskolától függetlenül is meg kell tartani a kollégiumi tanévnyitó-, tanévzáró ünnepi közgyűlést, továbbá azokat az ünnepeket, megemlékezéseket, amelyek haladó hagyományként élnek. Törekedni kell arra, hogy a kollégiumi ünnepélyek szervezési és tartalmi munkájából a diákönkormányzat minél nagyobb részt vállaljon. Egyéb szervezett összejöveteleket (ismerkedési est, klubdélután) lehetőleg a diákönkormányzat szervezze, rendezze a kollégiumvezető egyetértésével. 6. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei Pedagógiai alapelvek Nyitottság: környezetünk állandó változásokon megy keresztül, folyamatos változásoknak vagyunk tanúi nap mint nap. Ezért ezek megismerése, bennük való aktív részvétel elengedhetetlen. Nemzeti és európai identitástudat: egy időben legyen hazáját ismerő, szerető és tisztelő ember, valamint az európai népek tisztelője közös európa gondolatának aktív támogatója. Felelősségtudat: ismerje és érezze ennek a különösen fontos jellemvonásnak a szükségességét, a döntések és cselekedetek munkatársakra, közösségekre gyakorolt hatását. Kitartás: olyan jellemvonás, mely nélkül az ember tartós eredményt nem érhet el. Munkájában és tanulásban jellemezze a tanulót. Differenciált bánásmód és oktatás: a pedagógus a munkája során igazodik a tanuló személyiségéhez, az oktatás során az adottságaihoz és képességeihez. Erkölcsiség: az emberi együttélés alapvető követelményét elvben és gyakorlatban is igyekszünk megmutatni és ilyen életre nevelni tanulóinkat. Minőség: minden kornak követelménye, ma az egyik legfontosabb tényező. Nevelési célok feladatok A személyiség formálása, melynek eredményeként sokoldalúan fejletté válik az iskolai tanulmányokat befejező diák. Általános cél, hogy a gyermek a nevelés-oktatás során megértse és elsajátítsa a mobilis ember fő jellemzőit. Ennek segítségével be tudjon kapcsolódni a gazdasági élet gyorsan változó rendszerébe. Lépést tudjon tartani a változó- növekvő követelményekkel, szükség szerint önképzéssel, továbbképzéssel. A fenti célkitűzést a nevelés-oktatás során az alábbi területeken kívánjuk elérni. Az értelmi nevelés alapjául szolgáló érzékelés, észlelés fejlesztése, önálló megfigyelőképesség kialakítása a tanórai kísérleteknél, szakmai gyakorlaton, orientációs foglalkozásokon. Továbbá a szellemi fejlődéshez szükséges emlékezés, képzelet és gondolkodás fejlesztése az ok-okozati összefüggések megvilágításával, problémafelvetéssel és a tanulók aktív szereplésének elérésével. 22

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2015 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

Az Országos Képzési jegyzékkel kapcsolatos normák gyűjteménye

Az Országos Képzési jegyzékkel kapcsolatos normák gyűjteménye Az Országos Képzési jegyzékkel kapcsolatos normák gyűjteménye 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 5. (1) A köznevelési intézményekben folyó pedagógiai munka szakaszai a következők: d) az iskolai

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2016 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 2014/2015. tanév 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre,

Részletesebben

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból Piacsek László Zoltán szakképzési tanácsadó Iparkamara A kamara feladatai, szerepe a szakképzésben 1. Gyakorlati képzőhelyek

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

Tervezett képzési formák, tagozatok, osztályok, szakmacsoportok és ezek belső kódszámai: Képzési szakképzési célcsoportok:

Tervezett képzési formák, tagozatok, osztályok, szakmacsoportok és ezek belső kódszámai: Képzési szakképzési célcsoportok: Információ a 2016-2017. évi Megyei Pályaválasztási Tájékoztatóhoz Intézmény neve: Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági, Nyomdaipari Szakközépiskola és Szakiskola Intézmény címe: 3300 Eger, Mátyás király

Részletesebben

C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA

C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA I. A KÉPZÉS PEDAGÓDIAI CÉLJA: Az általános műveltséget erősítő előképzettség, valamint a szakmacsoportos alapozó ismeretek megszerzése után a szakmai elméleti és gyakorlati ismeretek

Részletesebben

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet és a 32/2008.

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

Osztályszám Tagozatkód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (angol olasz)

Osztályszám Tagozatkód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (angol olasz) GYŐRI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. utca 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu OM azonosító:

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

Osztályszám Tagozatkód (tanult idegen nyelv) Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (német angol)

Osztályszám Tagozatkód (tanult idegen nyelv) Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (német angol) KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. u. út 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu, honlap: www.krudy.gyor.hu

Részletesebben

Igazgató neve: Molnár György Pályaválasztási felelős neve: Gajdácsi Andrea igazgatóhelyettes Intézmény egyedi kódszáma:101496

Igazgató neve: Molnár György Pályaválasztási felelős neve: Gajdácsi Andrea igazgatóhelyettes Intézmény egyedi kódszáma:101496 Információ a 2017-2018. évi Megyei Pályaválasztási Tájékoztatóhoz Intézmény neve: Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági, Nyomdaipari Szakgimnázium és Szakközépiskola Intézmény címe: 3300 Eger, Mátyás király

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

Márki Sándor Általános Iskola

Márki Sándor Általános Iskola Márki Sándor Általános Különös közzétételi lista 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Részletesebben

Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata. RAABE konferencia

Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata. RAABE konferencia Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata RAABE konferencia Budapest, 2013.02.28 dr. Gera Tibor Valamennyi iskolában A nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, KAPCSOLATTARTÁSÁNAK RENDJE, A PEDAGÓGUSOK MUNKÁJÁNAK SEGÍTÉSÉBEN

Részletesebben

A Veszprémi Táncsics Mihály Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

A Veszprémi Táncsics Mihály Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium A Veszprémi Táncsics Mihály Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 8200 Veszprém, Eötvös K. u. 1. Tel: 88/420-066, 420-004 Fax: 88/420-004 E-mail: iskola@tmvp.hu Honlap: www.tmvp.hu Intézményvezető:

Részletesebben

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján KÖZZÉTÉTELI LISTA A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2. Beiratkozás ideje, a fenntartó által engedélyezett osztályok száma

Részletesebben

Általános tudnivalók. Szakközépiskolai képzések

Általános tudnivalók. Szakközépiskolai képzések Bereczki Máté Kertészeti, Élelmiszeripari és Mezőgazdasági - Gépészeti Szakképző Iskola 6500 Baja, Szent Antal u. 96. OM azonosító: 027975 Honlap: www.bereczki-baja.hu Telefon: (79) 423-744 Igazgató: Horváth

Részletesebben

A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV

A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV A nevelőtestület összetétele, feladatai A nevelőtestület létszáma 14 fő, csoportok száma 13 Név Szak óraszám feladat Kurinszky László földrajz - népművelő munkaközösség-vezető,

Részletesebben

Székesfehérvári Szakképzési Centrum FELNŐTTOKTATÁS

Székesfehérvári Szakképzési Centrum FELNŐTTOKTATÁS Székesfehérvári Szakképzési Centrum FELNŐTTOKTATÁS Tudnivalók: DIÁKOKNAK A felnőttoktatásra vonatkozó külön rendelkezések Ha a tanuló a nyolc évfolyamos általános iskola elvégzése esetén 17., gimnázium

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY. Az enyingi. Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY. Az enyingi. Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Az enyingi Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8130 Enying, Kossuth u. 65-67. Pedagógia Programjáról Készítette: Szegedi György

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 23.A közoktatás rendszere, a közoktatás igazgatása /Alkotmányos jogok/ Tanszabadság, tanítás szabadsága, tudomány/ tudományos kutatás szabadsága: X. cikk (1) Magyarország biztosítja a tudományos kutatás

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2016-2017-es tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2016-2017-es tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016-2017-es tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 A tevékenységi formák kialakításakor, megválasztásakor meghatározó a tanulók érdeklődése. A foglalkozások szervezését igényelheti

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1, A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Egyetemet végzett pedagógus Szakvizsgázott pedagógus Tanár Tanító Napközis

Részletesebben

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum. Bolyai János Műszaki Szakközépiskolája és Kollégiuma

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum. Bolyai János Műszaki Szakközépiskolája és Kollégiuma Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Bolyai János Műszaki Szakközépiskolája és Kollégiuma Felvételi tájékoztató 2016/2017 OM azonosító: 203058 Iskolakód: 051402 Telephelykód: 03 Cím: 134 Budapest, Váci

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Hevesy György Általános Iskola pedagógiai programjának módosítása

Részletesebben

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév Osztályfőnöki munkaterv 2016/17-es tanév Osztályfőnök: 5.a Fódi Judit 5.b Dienes Gábor 6.a Fekete Nagy Marianna 6.b Orbán Noémi 6.c Brotschollné Szabó Valéria 7.a Lóczy Ágnes 7.b Lipovics Mónika 8.a Arnold

Részletesebben

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata KGF/1352/2/2011. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (2), valamint 89. (1) bekezdésében, a közoktatásról

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

Székely Mihály Szakképzo Iskola, Kollégium, Általános Iskola. 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. www.szvki.hu

Székely Mihály Szakképzo Iskola, Kollégium, Általános Iskola. 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. www.szvki.hu Székely Mihály Szakképzo Iskola, Kollégium, Általános Iskola 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. www.szvki.hu Középiskolai beiskolázási és pályaválasztási tájékoztató Nyílt nap: 2013. november 15. 8.00-tól

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat. 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e

Nagykálló Város Önkormányzat. 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e Nagykálló Város Önkormányzat 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról (a 2/2008. (I.22.) Önk., a 32/2009. (IX.30.)

Részletesebben

Megnevezés (tanult idegen nyelv) Létszám (fő) Tagozatkód

Megnevezés (tanult idegen nyelv) Létszám (fő) Tagozatkód KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. u. út 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu OM azonosító: 030716

Részletesebben

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE. A pedagógus létszám szükséglet meghatározása a berhidai általános iskolákban

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE. A pedagógus létszám szükséglet meghatározása a berhidai általános iskolákban VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. (88) 592-660/166 (88) 592-660/ 225 e-mail: varpalota.tobbcelu.tarsulas@varpalota.hu Iktatószám: 204-2/2012 Ügyintéző:

Részletesebben

Székesfehérvári Szakképzési Centrum Jáky József Középiskolája

Székesfehérvári Szakképzési Centrum Jáky József Középiskolája Székesfehérvári Szakképzési Centrum Jáky József Középiskolája Cím: 8000 Székesfehérvár Deák Ferenc u. 11. Tel/fax: 22/315-012 E-mail: titkarsag@jaky.hu Az intézmény típusa: OKJ szerinti képzés: műszaki

Részletesebben

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2 A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 4. (1) és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 37. (5) alapján Kaposvár Város Önkormányzata

Részletesebben

Alapítás éve: 1997 Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági, Nyomdaipari Szakgimnázium és Szakközépiskola Tel/Fax.: 36/

Alapítás éve: 1997 Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági, Nyomdaipari Szakgimnázium és Szakközépiskola Tel/Fax.: 36/ Alapítás éve: 1997 Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági, Nyomdaipari Szakgimnázium és Szakközépiskola 3300 Eger, Mátyás király út 165. Tel/Fax.: 36/516-8 E-mail: igazgato@iqpont.hu Honlap: www.iqpont.hu

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA

A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola gimnáziumi részére érvényes óraterv, valamint a szakközépiskolai részére érvényes helyi tanterv és óraterv SASHEGYI ARANY JÁNOS

Részletesebben

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója 1. Az intézmény neve: EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIM- NÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2. Címe, telefonszáma: 3300 EGER, IFJÚSÁG

Részletesebben

felvételi tájékoztatója a 2016/2017. tanévre

felvételi tájékoztatója a 2016/2017. tanévre Hordozd a gyertyát! A Kolping Katolikus Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium felvételi tájékoztatója a 2016/2017. tanévre Intézményi adatok: Kolping Katolikus Szakiskola, Speciális Szakiskola

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

Debreceni Vegyipari Szakközépiskola. szakmai ágazati alapozás, szakképzés. Kedves Érdeklődők!

Debreceni Vegyipari Szakközépiskola. szakmai ágazati alapozás, szakképzés. Kedves Érdeklődők! Debreceni Vegyipari Szakközépiskola szakmai ágazati alapozás, szakképzés Kedves Érdeklődők! Miért éppen a Vegyipari? Miért jó itt tanulni? Sokakban vetődnek fel ezek a kérdések a pályaválasztáskor. A válaszokhoz

Részletesebben

Készítette:Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes igazgató tanügyigazgatási-szakértő

Készítette:Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes igazgató tanügyigazgatási-szakértő A lelkesedés nagyon fontos a siker elérése érdekében, lelkesedni pedig csak olyan dolog iránt tud az ember, amit szeret is. Amikor hivatást választunk érdemes tehát figyelembe venni az érdeklődési területeinket,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév 1. A KOLLÉGIUMBAN DOLGOZÓ PEDAGÓGUSOK VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE Név Igazgató Igazgatóhelyettes végzettség Szakképesítés (kompetencia terület) matematika-

Részletesebben

HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK

HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK VII. 1. Szakiskolai óratervek VII. 2. Szakközépiskolai óratervek VII.1. SZAKISKOLAI ÓRATERVEK VII.1.1. Szakmai előkészítő évfolyam (9. évfolyam) I. Alapképzések II. Szocializáció

Részletesebben

Tantárgyi struktúra és óraszámok. (2014/2015. tanévtől)

Tantárgyi struktúra és óraszámok. (2014/2015. tanévtől) Tantárgyi struktúra és óraszámok (2014/2015. tanévtől) Tantárgyi struktúra és óraszámok Kötelező tantárgyak és óraszámok Óraterv a helyi tantervekhez 7 12. évfolyam hat évfolyamos gimnázium Tantárgyak

Részletesebben

Egész napos iskola szervezésekor figyelembe kell venni az alábbi szabályozást.

Egész napos iskola szervezésekor figyelembe kell venni az alábbi szabályozást. Egész napos iskola szervezésekor figyelembe kell venni az alábbi szabályozást. Köznevelési törvény 27. (1) Az iskolában a nevelés-oktatást ha e törvény másképp nem rendelkezik a nappali oktatás munkarendje

Részletesebben

K I V O N A T. A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. elektronikus példány K I V O N A T A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. TIS ZALÖK VÁROS ÖNKORMÁN YZAT KÉPVIS ELŐ-TES TÜLETÉN EK 10/2010.(II.11.)

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2012-2013-as tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege

Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege 2/a. számú melléklet Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege (A Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 51. sz. melléklet a 86/2011. (V.31..) számú határozathoz INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2013-2014-es tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2013-2014-es tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013-2014-es tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 10. fejezete előírja az oktatási intézményeknek, hogy mely adatokat kell közérdekűnek tekinteni és közzétételi listában megjeleníteni. 1.

Részletesebben

Iskolai pályaválasztási tájékoztatók időpontjai: 2014. november 24. (hétfő) 15 óra 2015. január 05. (hétfő) 15 óra

Iskolai pályaválasztási tájékoztatók időpontjai: 2014. november 24. (hétfő) 15 óra 2015. január 05. (hétfő) 15 óra Igazgató: Pribelszki János E-mail: ig@vejsz.sulinet.hu Honlap: www.vejsz.sulinet.hu (Aktuális információk) www.facebook.com/jendrassik-venesz Középiskola és Szakiskola Telefon: 88/567-430, 88/426-866 Telefax:

Részletesebben

Alapító Okirat. b) Székhelye: 2660 Balassagyarmat-Nyírjes, Nyírjespuszta 5. Pf. 102.

Alapító Okirat. b) Székhelye: 2660 Balassagyarmat-Nyírjes, Nyírjespuszta 5. Pf. 102. Alapító Okirat A Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány Szakképző Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma 1997. július 31-i, többször módosított Alapító Okirata a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért

Részletesebben

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában.

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. A 2016-2017. tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Időpont Esemény 2016. 08.31. Tanévnyitó értekezlet. (nevelőtestület) 2016. 09. 01. Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. 2016. 09. 05-ig Jelentkezés

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Az iskolában folyó felnőttoktatás

Az iskolában folyó felnőttoktatás Az iskolában folyó felnőttoktatás Munkarend A 2015/2016-os tanévben esti és levelező munkarendben kezdjük meg a felnőttoktatási tevékenységünket. Egy tanévben 36, - végzős okon 32 - tanítási héttel számolunk.

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógus azonosító száma 1. 79849671990 főiskola 2. 78216931335 főiskola

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések.

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések. Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete (a továbbiakban: Önkormányzat) a kulturális javak

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Petőfi Sándor Tagiskola Komoró Közzétételi Lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Tanító Fejlesztő pedagógus /szakvizsga/

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 200/1993. (II. 9.) határozatával jóváhagyott, a Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

Bókay János Humán Szakközépiskola

Bókay János Humán Szakközépiskola Beiskolázási tájékoztató a 2015-16. tanévre A tájékoztató a 35/2014. EMMI rendelet és a 20/2012. EMMI rendelet alapján készült. I. Általános adatok Az iskola neve: Bókay János címe: 1086 Budapest, Csobánc

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége. Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Verebi Végh János Tagiskolája 2477 Vereb, Berényi u.4.. OM: 030175 2015/2016. tanév 1.

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 10/2006./II. 15./ rendelete

Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 10/2006./II. 15./ rendelete Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2006./II. 15./ rendelete az önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben igénybe vett szolgáltatásokért fizetendő térítési díjak és tandíjak megállapításának

Részletesebben

Az iskolarendszerű felnőttoktatás kerettantervei

Az iskolarendszerű felnőttoktatás kerettantervei Az iskolarendszerű felnőttoktatás kerettantervei Singer Péter Hajdúszoboszló, 2013. 10. 09. Történeti visszatekintés Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 2001-ben 4 iskolafokozatra készültek kerettantervek:

Részletesebben

Különös közzétételi lista Veszprémi Táncsics Mihály Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 2013/14. tanév

Különös közzétételi lista Veszprémi Táncsics Mihály Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 2013/14. tanév Különös közzétételi lista Veszprémi Táncsics Mihály Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 2013/14. tanév Személyi feltételek Pedagógusok által ellátott 68 fő 1 Végzettség, képzettség tantárgyak és szolgáltatások

Részletesebben

2017-ben is vár benneteket a fennállásának 67. évébe lépő Székesfehérvári Szakképzési Centrum Jáky József Szakgimnáziuma

2017-ben is vár benneteket a fennállásának 67. évébe lépő Székesfehérvári Szakképzési Centrum Jáky József Szakgimnáziuma 2017-ben is vár benneteket a fennállásának 67. évébe lépő Székesfehérvári Szakképzési Centrum Jáky József Szakgimnáziuma Cím: 8000, Székesfehérvár, Deák Ferenc u. 11. Tel/fax: 22/315-012 E-mail: titkarsag@jaky.hu

Részletesebben

KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 2011. november 15.

KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 2011. november 15. KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 0. november 5. Új kép SZAKMACSOPORTOK ISKOLÁNKBAN Szakközépiskolai tagozat Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2011-2012-es tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2011-2012-es tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2011-2012-es tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

Tiszakécskei Móricz Zsigmond Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola Beiskolázási Tájékoztatója

Tiszakécskei Móricz Zsigmond Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola Beiskolázási Tájékoztatója Tiszakécskei Móricz Zsigmond Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola Beiskolázási Tájékoztatója 6060 Tiszakécske, Erkel fasor 10. Telefon: 76/441-255, Fax: 76/440-063 OM azonosító:

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Lucfalvi Általános Iskola 116002, 3129 Lucfalva Rákóczi út 36. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógus

Részletesebben

Székesfehérvári Belvárosi I. István Középiskola Jáky József Tagintézménye

Székesfehérvári Belvárosi I. István Középiskola Jáky József Tagintézménye Székesfehérvári Belvárosi I. István Középiskola Jáky József Tagintézménye Cím: 8000 Székesfehérvár Deák Ferenc u. 11. Tel/fax: 22/315-012 E-mail: titkarsag@jaky.hu Az intézmény típusa: OKJ szerinti képzés:

Részletesebben