Imádott hazám feldicsőülésére intézem minden erőmet. (Táncsics Mihály)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Imádott hazám feldicsőülésére intézem minden erőmet. (Táncsics Mihály)"

Átírás

1 Imádott hazám feldicsőülésére intézem minden erőmet. (Táncsics Mihály) Módosítva: június

2 TARTALOM I. Bevezető 3 II. Nevelési program 5. Személyi feltételek 5 a) Alkalmazottak száma: (álláshelyek száma): 5 b) Pedagógus álláshely szükséglet 5 c) Tervezett osztályszám változás között 6 d) Óraszámok alakulása az engedélyezett osztályszám alapján 7 e) Óraszámok alakulása az engedélyezett osztályszám alapján 9 2. Tárgyi, dologi feltételek 0 3. Irányítási-szervezeti struktúra 3 4. Az iskola kapcsolatai Az iskola hagyományrendszere 2 6. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei Főbb feladatok 27 a) Személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 27 b) Közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok 28 c) Beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenység 3 d) A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek 36 e) Gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok 37 f) A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program 39 g) Szociális hátrányok enyhítését segítő program Eszközjegyzék A szülő, tanuló iskolai és kollégiumi pedagógus együttműködésének formái, továbbfejlesztések lehetőségei Az iskola egészségnevelési és környezeti nevelés programja 52 III. Az iskola helyi tanterve 56. Szakiskolai óratervek 56 a) Asztalos 56 b) Villanyszerelő 57 c) Kőműves 58 d) Ács-állványozó 59 e) Szobafestő-mázoló és tapétázó 60 f) Fényező-mázoló 6 g) Vízvezeték- és központifűtés-szerelő 62 h) P é k 63 i) , Ruhakészítő 64 j) Fodrász 65 k) Burkoló 66 l) Kozmetikus 67 m) Magasépítő technikus 68 n) Ruhaipari technikusképzés technológus szakirány 69 o) Műemléki felújító technikus 70 p) Faipari technikus 7 q) Ipari elektronikai technikus 72 r) Nyelvi előkészítő osztály Szakközépiskolai óraterv tanévtől 74 a) Elektronika elektrotechnikai szakközépiskola 74 b) Építészeti szakközépiskola 76

3 c) Faipari szakközépiskola 78 d) Ruhaipari szakközépiskola 80 e) Általánosan képző 9. 0.osztály Részletes tanagyag és követelmények (külön kötetekben) Az alkalmazott tankönyvek, tanulási segédletek és taneszközök kiválasztásának elvei Az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételei Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái, a tanuló magatartása, szorgalma értékelésének és minősítésének követelményei, a tanuló teljesítménye, magatartása és szorgalma értékelésének, minősítésének formája Az iskolai írásbeli beszámoltatások formái, rendje, korlátai, a tanulók tudásának értékelésben betöltött szerepe, súlya Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei és korlátai Középszintű érettségi vizsga témakörei (külön kötetben) 9 0. Szakközépiskolai és Szakiskolai közismereti programok (külön kötetben) 9. Szakközépiskolai és Szakiskolai Szakmai programok (külön kötetben) 9 2. A tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszerek 9 3. Szakiskola 9-0. osztály (II. kötetben) 95 2

4 I. Bevezető PRAEAMBULUM (Az iskola tömör bemutatása) Veszprém megyei jogú város az Észak-Dunántúl egyik jelentős központja. Legerősebb ma az oktatási, kutatási és a szolgáltató szektor szerepe. Veszprém számára a térségi szerepkör erősítését elsősorban a tercier szektor fejlődése, ezen belül kitüntetetten a kvalifikált munkaerőre épülő üzleti, műszaki szolgáltatások, a pénzügyi egységek, a gazdasági tevékenységet segítő szolgáltatások az oktatási és egészségügyi ágazatok jelenthetik. E szerepet erősíti a Balaton-part közelsége, hiszen a város hatása érezhető a tó egész keleti medencéjében. A város legfontosabb jellemzői a helyi polgárok szemével: műemlékekben gazdag történelmi város, idegenforgalmi centrum, fontos iskolaváros, a hazai szellemi és tudományos élet egyik központja. Ebben a környezetben működik iskolánk 883. óta. Nevünk: Táncsics Mihály Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Címünk: Veszprém, Eötvös Károly u.. Tel: 88/ , Fax: 88/ Az alapító okiratot Veszprém város képviselő testülete adta ki 73/882. dec.. szám alatt. Az iskola fenntartója: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Intézetünk beiskolázási körzete több vonatkozásban kiterjed az egész megyére, míg több vonatkozásban elsősorban Veszprém városára ill. vonzáskörzetére. Hosszú évek átlagában % a helybeli tanulók aránya, míg a megyeszékhelyen kívüliek aránya %. E tanulók egy része (kb %) bejáró, a többiek pedig (0-4 %) kollégiumi elhelyezésben részesülnek. Az osztályok száma 44-ről tervszerűen csökken és 2004-ben 38 lesz, melynek összetétele függ a mindenkori munkáltatói igényektől. Az iskolában korábban a hagyományos hároméves képzési forma volt jellemző, mely 998-ra megszűnik. 994-ben beindítottuk a kísérleti szakmunkásképzést, melynek fő jellemzője, hogy a képzési idő három évről négy évre változott oly módon, hogy az első két évben a tanulók túlnyomóan csak közismereti tantárgyakat tanulnak, majd ezt követően választanak szakmát maguknak, ahol újabb két év tanulás után szakmunkás végzettséget kapnak. Ez a szerkezet előremutató, hiszen a jövő szakképzését (998. szeptember -től) már csak így lehet szervezni. A tanulók általános képzettsége a korábbinál magasabb színvonalú lesz, ezt célozza a NAT fokozatos bevezetése is. 986-ban elsőként az építőipari szakközépiskolai osztályunkat indítottuk, mely mára már országos hírűvé fejlődött. Bizonyítja ezt a felvételik alapján készített rangsor, ahol az első húsz között szerepelünk öt év átlagában. A bútoripar rohamos fejlődése hívta életre 992-ben a faipari szakközépiskolai ágazatunkat, melyet 994-ben a villamosipari követett. Iskolánkhoz került a faipari levelező szakközépiskolai képzés is. 998-ban beindítottuk a ruhaipari szakközépiskolát és a műemléki fenntartó technikusok képzését, mellyel jelentős hiányt pótoltunk. Folyamatosan beiskolázzuk azokat a tanulókat, akik az érettségi vizsga letétele után valamilyen szakmát kívánnak szerezni. A tehetséges, valamint a későn érő tanulók számára lehetővé tettük, hogy a szakmunkásvizsga után kétéves intenzív tanulást követően érettségi vizsgát tehessenek. Sajnos a képzési forma 200-től jelen formájában megszűnt. 3

5 A jövőt illetően is alapvető célunk, hogy minél több fiatal érettségi bizonyítvánnyal és legalább egy szakmai végzettséggel rendelkezzen, amikor elhagyja iskolánkat. A kerettantervek felülvizsgálata alapján a évfolyamokra kidolgoztuk helyi tantervünket, mely lehetővé teszi az átjárhatóságot a különböző ágazatok között. Ezt követően a diákok OKJ szerint szakmát tanulhatnak, vagy belépnek a. majd a 2. osztályba, ahol már szakmai alapozó tárgyakat is tanulnak. A 2. évfolyam befejezését követően - választásuk szerint - közép vagy emeltszintű érettségi vizsgát tesznek, majd továbbtanulhatnak felsőoktatási intézményben, vagy iskolánkban vesznek részt érettségi utáni szakképzésben. A képzési időbe beszámítanak a 9-2. évfolyamban már megtanult szakmai ismeretek is. Szándékaink szerint a későbbiek során részt veszünk akkreditált felsőfokú szakképzésben is. Iskolánk feladata, hogy szolgáltasson, ennek megfelelően elképzelhető, hogy az ipar és a szolgáltatás újabb képzési igénnyel lép föl. Ezeket lehetőségeinkhez mérten továbbra is igyekezünk kielégíteni, miként várhatóan részt veszünk azokban a programokban, melyek a munkaerő alap, át- és továbbképzését célozzák meg. 4

6 II. Nevelési program. Személyi feltételek Megnevezés a) Alkalmazottak száma: (álláshelyek száma): Jelenleg (fő) A program kívánta módosítás (fő) Nevelő-oktató munkát 2 7,5 8,4 8,45 8,8 9,05 végzők száma Nevelő-oktató munkát 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 segítők száma Egyéb munkakörben 52,5 52,5 52,5 52,5 52,5 52,5 foglalkoztatottak száma Összesen: 68 73,5 74,4 74,45 74,8 75,5 A nevelő-oktató munkát végzők közül egyetemet 43 fő, főiskolát 48 fő végzett. Általánosan képző IX. X.XI.XII. OKJ szakmai képzés XI- XIV. b) Pedagógus álláshely szükséglet ,6 52, ,35 53,6 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 Könyvtáros Összesen: 0,35 02,44 02,75 03, 03,35 Kollégium 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 Órakedvezmények: Ig. Igh. koll.vez, gyak.vez, gyak.vez.h. Órakedvezmények: mk.vezetői, osztályfőnöki 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 Közalkalmazotti Tanács, Szakszervezetk Mindösszesen pedagógus álláshely 7,05 8,4 8,45 8,8 9,05 Pedagógusok munkáját közvetlenül segitők 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 Egyéb dolgozók 52,5 52,5 52,5 52,5 52,5 Iskolai összes munkatárs 73,05 74,4 74,45 74,8 75,05 5

7 c) Tervezett osztályszám változás között Általános képzés Szakképzés, Érettségi utáni szakképzés Szakközépiskola Összesen Az osztályszámon belül az osztályok összetételét a szülői, ill. munkáltatói igények határozzák meg. 6

8 d) Óraszámok alakulása az engedélyezett osztályszám alapján OKJ képzés Év Osztály Csop. Alapórater vi órák XI. XII. XIII. XIV. XV. XI. XII. XIII. XIV. XV. XI. XII. XIII. XIV. XV. XI. XII. XIII. XIV. XV , ,5 99, ,5 99, ,5 99, ,5 5 % Összesen Pedagógus álláshely* 8,3 623,8 3,9 8,3 623,8 3,9 8,3 623,8 3,9 8,3 623,8 3,9 Összes szüks. Gyak. csop Gyak. óraszám % Összesen Pedagóg us álláshely * Összes álláshel y ,56 47, ,56 47, ,56 47, ,56 47,75 7

9 XI. XII. XIII. XIV XV , ,5 8,3 623,8 3,9 * A számítást az érvényben lévő 20 ó/hét illetve 25 ó/hét kötelező óraszám alkalmazásával végeztük ,56 47,75 8

10 Általános képzés Szakközépiskola e) Óraszámok alakulása az engedélyezett osztályszám alapján IX. X. XI. XII Oszt. Alapóra Óra 55 % Oszt. Alapóra Óra 56 % Oszt. Alapóra Óra 57 % Oszt. Alapóra Óra 58 % Oszt. Alapóra Óra 59 % % 60, , % 77 6,6 85,2 85,2 Szakiskola IX. X , ,4 49, ,5 82,5 46,2 46, ,5 82, ,5 82,5 47,85 47, ,5 82,5 48,67 48,67 Összesen ,5 389, ,5 40, ,5 407, ,5 44, ,5 420,9 6 Mindösszesen 03,9 053,9 060, ,4 Szükséges álláshely szám * 5,6 52, ,35 53, , % 78,37 62,7 86,4 86, , % 79,75 63,8 87,6 87, , % 8,2 5 64,9 88,8 88,8 * A számítást az érvényben lévő 20 óra/hét kötelező foglalkozással végeztük. 9

11 2. Tárgyi, dologi feltételek Intézményünk 080 m 2 hasznos alapterületen végzi a kollégiumi nevelői, a szakiskolai, a szakközépiskolai, valamint a gyakorlati oktatási tevékenységét. A Jutasi úti iskolaépületekben az elméleti oktatás, a Házgyári úton a gyakorlati oktatás folyik. A Pápai úti műhelyeinkben jelenleg nincs oktatás. Épületeink életkora év körüli, állapotuk közepesnek mondható. A folyamatosan végzett felújítások, karbantartások biztosítják a megfelelő műszaki feltételeket. A tantermek fűtése, világítása megfelel a mai követelményeknek. Felszereltsége jónak mondható, eszközökkel jól ellátottak. A tantermekben központi stúdiónk által üzemeltetett zártláncú TV hálózat van. Rendelkezünk a szükséges számú írásvetítővel, diavetítővel, VIDEÓ-, CD- lejátszókkal, magnetofonokkal, VIDEÓ kazetta és CD lemeztárral, és egyéb az oktatáshoz feltétlenül szükséges eszközzel. Tantermeink: A épületben 2300 m 2 3 tanterem, 3 szaktanterem, 2 szükségterem, B épületben 300 m 2 6 tanterem, 2 szükségterem, Koll. épületben. 285 m 2 5 szaktanterem, 6 szükségterem, Geodézia 27 m 2 szaktanterem, C épületbben 423 m 2 2 szükségterem, Tornaterem 407 m 2 szaktanterem. Tornacsarnok 674 m2, a hozzá tartozó öltözők, WC-k 55 m2 Orvosi rendelő 47 m2 Porta 3 m 2 Fodrász tanműhely 40 m2 Tanműhely 2775 m 2 műhelyekkel, raktárakkal, öltözőkkel (Házgyári út) Tanműhely 634 m 2 jelenleg raktározási feladatot biztosít (Pápai út) Szabadtéri létesítmények: Iskolában (udvar, sportpályák) 275 m 2 Tanműhely.(udvar, tárolóterület) 5248 m 2 Tanműhely II. (udvar) 3033 m 2 Alapító okirat alapján intézményünk beépített és beépítetlen hasznos alapterülete: m 2. Szaktantermeink színvonalas oktatási feltételt biztosítanak, állapotukra utal az a tény, hogy ezek pályázaton nyert, vissza nem térítendő támogatásból létesültek, melyek a következők: tornaterem kémiai labor, geodéziai labor, elektronikai szaktanterem, villamos mérőterem, műemlék képzés szakkollégiuma és médiatára, számítástechnikai szaktantermek (4db). 0

12 Számítástechnikai szaktantermeink számítógépei hálózatba kötve működnek, tanrend szerint valamennyi tanuló, szükség szerint felnőtt dolgozóink is elsajátíthatják a kezelési ismereteket. A szükséges szoftverek jogtiszták, rendelkezésre állnak, fejlesztésük folyamatos. SULINET program biztosítja az internet hálózat ingyenes használatát a tanulók és felnőtt dolgozók munkájához. A testedzés feltételeit egy kisméretű (200 m2) tornaterem, egy tornacsarnok (674 m2) egy erősítő terem (60 m2), valamint a mai igényeknek megfelelő öltöző, fürdő biztosítja. A nemrégiben újonnan aszfaltozott szabadtéri sportpálya javítja a testnevelés tárgyi feltételeit. Az iskolai szertárakban a szükséges demonstrációs eszközök, falitáblák, modellek, makettek rendelkezésre állnak Felnőtt dolgozóink, tanulóink munkáját a több, mint kötetes könyvtár használatával segítjük. Az állomány tartalmazza a kötelező irodalmat, a szakmai irodalmat, a szakmai folyóiratokat és szépirodalmi műveket, valamint tartós tankönyveket (szótárakat, atlaszokat). A könyvtár használatot főállású könyvtáros segíti. A szabadidő eltöltésére a pinceklub áll rendelkezésre. A kollégiumi férőhelyek színvonala a folyamatos nyílászáró cserék ellenére csak közepesnek mondható. A kollégiumban 4 ágyas szobák és a folyosóból nyíló kiszolgáló helyiségek (WC, fürdő, mosdó) szolgálja 40 fő kollégista elhelyezési lehetőségét. A pihenéshez és tanuláshoz klubhelyiség és 4 tanulószoba áll rendelkezésre. A kollégisták és menzát igénybevevő tanulók kultúrált körülmények között étkezhetnek az ez évben felújított iskolai étteremben, és büfé szolgáltatást is igénybe vehetnek. Tanműhelyünk felszereltsége átlagon felüli, oktató gépparkja dinamikusan fejlődik, a mai igényeknek megfelelő korszerű, univerzális műszerekkel felszerelt műhelyei a következők: építőipari labor, hegesztő tanműhely, villanyszerelő, tanműhely kőmüves tanműhely, műemlék-építész tanműhely csőhálózat-szerelő tanműhely, asztalos tanműhely, ács-állványozó tanműhely, ruhakészítő tanműhely, fodrász tanműhely, festő-mázoló tanműhely. Tanulóink és az eszközök szállítását NISSAN teherautó, FIAT DUCATÓ és egy FORD kis tehergépkocsi, valamint HYUNDAI autóbusz biztosítja.

13 A pedagógiai program céljaihoz rendelt eszközrendszer jelenleg mintegy eft értékben (értékcsökkenésüket leszámítva) állnak rendelkezésre. Új és használt oktatási és szemléltető eszközök Sportszer, hangszer Szellemi termékek (szoftverek) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök Iskolai gépek, berendezések Tanműhelyi szakmai gépek, berendezések Járművek Kézi-gépi szerszámok 2790 eft 4652 eft 579 eft 4435 eft 3857 eft eft 6448 eft 7774 eft Feltételeink további javítását tervezzük az elkövetkezendő időszakban: számítógépek használatának bővítése (szertárak, szaktantermek, laborok) szoftverek folyamatos bővítése Internet kapcsolat fejlesztése NAT követelményekhez rendelt eszközök fölmérése, beszerzése Könyvtárunk fejlesztése A feltételek javításához szükséges források megteremtése: költségvetési támogatás Szakképzési Alap és egyéb pályázatok készítése Szakképzési hozzájárulás megszerzése a munkáltatóktól Bérbeadások Tanfolyamok szervezése Ésszerű határokon belül vállalkozások szorgalmazása Alapítvány kamatainak felhasználása Szerződés alapján eszközök átvétele Célunk: épületeink külső és belső állagának folyamatos javítása, rekonstrukciója, a környezet esztétikájának folyamatos javítása, a rongálások megakadályozása az esztétikus környezet nevelő hatásának fokozása érdekében. 2

14 3. Irányítási-szervezeti struktúra Igazgatás Igazgató Feladatköre: az iskola egyszemélyi felelős vezetője. Hatásköre: a vezetése alá rendelt iskola, tanműhely és a kollégium nevelő- oktató- képző, valamint gazdasági csoport munkájának irányítása, továbbá a munkáltatóknál folyó gyakorlati oktatásnak pedagógiai segítése. Képviseli az iskolát az állami szervek, hatóságok, intézmények, tömegszervezetek és magánszemélyek előtt. Megbízás időtartama: 5 év Megbízó: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának képviselőtestülete. Igazgatóhelyettesek: Általános igazgatóhelyettes: Feladatköre: Az igazgató közvetlen segítője. Közvetlenül felügyeli: - a faipar, nyomdaipar, ruhaipar, vegyes- és szolgáltatóipar az iskolánál oktatott szakmáinak szakmai elméletét tanító tanárok munkáját. - az oktatástechnológus és oktatástechnikus munkáját, - az iskola adminisztrációs nyilvántartási, statisztikai adatszolgáltatási és beiskolázási munkáit, - tanulóviszonnyal kapcsolatos feladatokat, - az iskola fegyelmi bizottságának munkáját, - a károkozók felelősségre vonását, a kár megtéríttetését, - és irányítja az iskola pályaválasztási munkáját. Hatásköre: az igazgató távolléte, valamint akadályoztatása esetén teljes jogkörrel és felelősséggel helyettesíti, (kivéve a felnőtt dolgozók kinevezése és munkaviszony megszüntetése) továbbá a gazdasági igazgatóhelyettessel együttesen az iskola költségvetése terhére kötelezettséget vállalhat. Megbízás időtartama: határozatlan, a visszavonásig érvényes Megbízó: a mindenkori iskola igazgatója Nevelési igazgatóhelyettes: Feladatköre: az igazgató közvetlen segítője. Közvetlenül felügyeli : - közismereti tantárgyakat tanítók munkáját - a közismereti tantárgyi szakmai munkaközösségek munkáját, 3

15 - kulturális- nevelőmunkát, - a sportmunkát - a szakköri tevékenységeket, - a könyvtáros munkáját, - szabadidő szervező(k) munkáját - az iskola diákmozgalmat segítő tanárok munkáját. Az órarend szerkesztője, a hit és vallásoktatás tárgyi helyiségbéli, időrendbeli feltételei megteremtésének a felelőse. Hatásköre: az igazgató és az általános igazgatóhelyettes együttes távollétében az igazgatót teljes jogkörrel helyettesíti. (Kivéve a kötelezettség vállalás és felnőtt dolgozók munkajogi esetei.) Megbízás időtartama: határozatlan, a visszavonásig érvényes Megbízó: a mindenkori iskola igazgatója Műszaki igazgatóhelyettes: Feladatköre: az igazgató közvetlen segítője. Közvetlenül felügyeli: - építőipari-, és villamosipari szakközép valamint szakmunkásképző iskolai szakmai, elméleti tantárgyak tanító pedagógus munkáját, - az építőipari, a csőszerelő és a villamosipari szakmai munkaközösségek munkáját, - az érettségi, képesítő, osztályozó és különbözeti vizsgáztatást, szakmunkás vizsgáztatást, valamint a tantárgyi vizsgáztatást - a szükséges szakvélemények beszerzése után kiadja az üzembehelyezési engedélyt. - az iskola egészségvédelmét, valamint az iskolaorvos és ápoló munkáját. (Kivéve a kötelezettség vállalás és felnőtt dolgozók munkajogi esetei.) Hatásköre: Az igazgató és az általános igazgatóhelyettes együttes távollétében az igazgatót teljes jogkörrel helyettesíti. Megbízó: a mindenkori iskola igazgatója A kollégiumvezető Feladatköre: az igazgató közvetlen segítője. Közvetlenül felügyeli: - az iskolához tartozó Fiúkollégium nevelőmunkáját, - kollégiumi nevelőtanárok munkáját, - a kollégiumi fegyelmi bizottságának munkáját, - a kollégium ifjúságvédelmét, - és segíti a diákönkormányzat érvényesülését, - az állami gondozottak ellátását. 4

16 A gazdasági igazgatóhelyettes Feladatköre: az igazgató közvetlen segítője. Közvetlenül szervezi, irányítja: - az iskola gazdálkodását, ügyel a rendelkezésre bocsátott anyagi eszközök ésszerű felhasználására, az iskola épületeinek, berendezéseinek rendeltetésszerű használatára és gondoskodik a nevelő-oktató munka gazdasági feltételeiről. - Gazdasági ügyekben - az igazgató megbízása, illetőleg távolléte esetében - az iskolát képviseli. - Az ügyintéző, az ügyvitelt és kisegítő munkát ellátók esetében javaslattal él az igazgató felé munkaügyi kérdésekben. -Utalványozási jogköre a bér- és személyi jellegű kiadások kivételével az iskolai gazdasági tevékenység egészére terjed ki a könyvelési csoportvezető ellenjegyzése mellett. Közvetlenül irányítja a csoportvezetők és a gondnok munkáját. Hatásköre: az igazgató távolléte, valamint akadályoztatása esetén az általános igazgatóhelyettessel együtt az iskola költségvetése terhére kötelezettséget vállalhat. Tanműhelyvezető Feladatköre: az igazgató közvetlen segítője. Közvetlenül irányítja: - az iskolai és vállalati tanműhelyekben, a csoportos oktatási és egyéni munkahelyeken szervezett gyakorlati oktatás szakmai, pedagógiai és módszertani munkáját, az építőipari, a faipari és villamosipari szakközépiskola gyakorlati képzését. - az iskolai és a vállalati állományú szakoktatók szakmai irányítását, valamint pedagógiai felügyeletét, - a szakmaorientációs gyakorlatokat, - az át- és továbbképzések gyakorlati oktatásának szervezése. - ruhakészítő szakma pedagógiai munkáját Gyakorlati oktatásvezető helyettes Feladatköre: a tanműhelyvezető közvetlen segítője. Közvetlenül irányítja: - a villanyszerelő, csőhálózat-szerelő, asztalos, szobafestő szakma szakmai, pedagógiai és termelő munkáját, - a fenti szakmák szakmunkásait, valamint a gk.vezetők, a raktáros, az adminisztrátor és a takarító munkáját. 5

17 Gyakorlati oktatásvezető helyettes II.: Feladatköre: a tanműhelyvezető közvetlen segítője. Közvetlenül irányítja: - az építőipari szakmák szakmai, pedagógiai és termelő munkáját, - az építőipari szakmunkások munkáját, - az orientációs képzést - a tanműhelyi karbantartást. Személyzeti- továbbképzési és munkaügyi munkatárs: Feladatköre: az igazgató közvetlen segítője. Közvetlenül szervezi, irányítja: - az iskola személyzeti- továbbképzési- munkaügyi tevékenységét, - az iskola munkavédelmi vezetői feladatait, - a beszámoltató oktatást, - az iskola ifjúságvédelmét. Az iskolai diákönkormányzatot segítő tanár: Feladatköre: a nevelési igazgatóhelyettes közvetlen segítője. Közvetlenül irányítja, szervezi: - a tanórán kívüli nevelőtevékenységet, - a diákközösségek munkájának összehangolását, - tanórán kívüli tevékenységet segítő pedagógusok munkáját, felkészítésüket, továbbképzésük koordinálását, - a diákönkormányzat munkájának segítését, - a tanórán kívüli nevelési kérdésekkel foglalkozó testületi ülések és fórumok előkészítését, az ifjúsági szervezetekkel való kapcsolattartást. Könyvelési csoportvezető: Feladatköre: a gazdasági igazgatóhelyettes közvetlen segítője. Közvetlen irányítja és ellenőrzi az anyag, eszköz és főkönyvi könyvelést. Hatásköre: a gazdasági igazgatóhelyettes tartós távolléte esetén a pénztár, a bankbizonylatok és az anyagok utalványozását ellátja, valamint teljes joggal helyettesíti. Iskolai gondnok: Feladatköre: a gazdasági igazgatóhelyettes közvetlen segítője. 6

18 Az iskola vagyontárgyainak, valamint az oktatás tárgyi eszközeinek fejlesztése, karbantartása és pótlása, a "fejlesztési és karbantartási terv" alapján. Közvetlen irányítja: - a kisegítő és technikai személyzet valamint gépkocsivezető munkáját. Külső tagokkal rendelkező testületek: Iskolaszék: Hatásköre: az iskola működésében érintett közösségek képviselői érdekeit szervezett keretek között egyeztethessék, közös érdekeiket képviselhessék és érvényesíthessék. Mandátuma: augusztus 3-ig tart. Létszáma: 0 fő Összetétele: fő fenntartói, fő területi gazdasági kamarai, 3-3 fő szülői, tantestületi és tanulói képviselettel Működési rendje: adott feladattól függően évente 2-3 alkalommal ülésezik. Szülői Munkaközösség: Hatásköre: - Véleményezi az iskola pedagógiai programját, házirendjét, munkatervét, valamint az SzMSz szülőkkel és tanulókkal kapcsolatos pontjait. - Véleményt nyilváníthat és javaslattal élhet a szülőkkel és tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. - Dönt a szülők képviseletéről az Iskolaszékben. Mandátuma: folyamatos, lemondás esetén választással pótolják a hiányzókat. Létszáma: osztályonként fő Összetétele: Szülők és fő tanári segítő. Működési rendje: Legalább évente egyszer ülésezik, de szükség szerint az elnök összehívhatja a munkaközösséget. Csak pedagógusokból álló testület: Kibővitett vezetői testület Feladatköre: az iskola működését és a nevelőtestületet érintő folyamatosan felmerülő aktuális iskolai feladatokra javaslatok előkészítése a tantestület felé. Mandátuma: folyamatos Létszáma: Összetétele: 26 fő vezetők, munkaközösség-vezetők, érdekképviseleti vezetők. Működés rendje: iskola életét érintő nevelőtestületi döntések előtt, de évente legalább 4 alkalommal Munkaközösségek: Közismereti: - Fizika - matematika - Idegen nyelvi 7

19 - Számítástechnika - Magyar, történelem és közművelődés - Osztályfőnöki - Testnevelés Szakmai: - Faipari - Építőipari - Szolgáltatóipari - Villamosipari 8

20 Igazgató Minőségbizt. csoport Személyzeti-Munkaü. és Továbbképz. F.tanácsos Iskolatitkár Belsőellenőr Közismereti igh. Általános igh. Műszaki igh. Kollégium vez. Tanműhelyvezető Gazdasági igh. Fizika mk. Épitőipari mk. Nevelők Tm.vez.h.I. Tm.vez.h.II Könyv.csv. Gondnok Idegen nyelvi mk. Villamosip. mk. Szakokt. Szakokt. Ügyv.dolg. Szakmunk. Magyar mk. Eü.ápoló Szakmunk. Szakmunk. Raktáros Kisegítők Matematika mk. Faipari mk Gk.vezető Ép.szakk. Oszt.főn. mk. Szolg.ip. mk Adminiszt. Test.nev. mk. Tan.nyilv Raktáros Heg.gyak.okt. Könyvtáros Okt.technol Kisegítő és minősítése Számítástechn.mk. 9

21 4. Az iskola kapcsolatai Iskolánk jellegénél fogva rendkívül kiterjedt kapcsolatrendszerrel rendelkezik. Évente megközelítőleg munkáltatóval állunk kapcsolatban, ahol a tanulók gyakorlati oktatása történik. Ezen túlmenően a fenntartó, irányítási és más államigazgatási, önkormányzati szervvel, a társadalom különböző szerveivel működünk együtt. Szociális és Családügyi Minisztérium Oktatási Minisztérium Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Nemzeti Kulturális Örökség Minisztérium Kamarák Szakmai szervezetek Munkáltatók Szülők Tanulók Rendőrség Honvédség Egészségügyi intézmények Társadalombiztosítás Polgári Védelem Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata ISKOLA Sajtó Külföldi testvériskolák Egyesületek Egyházak Kisebbségi önkormányzatok Sportegyesületek Kulturális egyesületek Nemzeti Szakképzési Intézet Országos Közoktatási Intézet Megyei Pedagógiai Intézet Megyei Munkaügyi Központ Művelődési Intézetek (színház, mozi, múzeumok, könyvtár, stb.) Általános és középiskolák, kollégiumok Főiskolák, egyetemek Települési önkormányzatok Gépjárművezető-képzők Karitatív szervezetek Vöröskereszt 20

22 5. Az iskola hagyományrendszere Az iskola sajátos arculatának kialakításában, rendszeres ápolásában fontos szerepe van a hagyományoknak. Ezért iskolai ünnepélyt tartunk - tanévnyitáskor, záráskor - nemzeti ünnepeken - a végzősök szalagavatásakor - ballagáskor Megemlékezünk a tanévenként esedékes jelentős történelmi eseményekről, személyiségekről, évfordulókról. Az iskola névadójáról Táncsics Mihályról tanévenként a "Táncsics Napok" keretében - az elsős évfolyamok Táncsics Mihályról és koráról vetélkednek - rajz és termék kiállítást rendezünk a tanulók munkáiból - kulturális műsort készítünk és ezzel kapcsolódunk az évenkénti Alma Mater városi rendezvénysorozathoz - tanévenként 2-3 alkalommal iskolai discoban szórakozhatnak a diákok. Rendszeresen tanulmányi, kulturális, sportversenyeken veszünk részt, amelyet az iskola éves munkatervében rögzítünk: SZKT, OKTV, OSZTV, szavaló, prózamondó, diákszínjátszó, énekkari és majdnem minden jelentős sportágban sportversenyeken. A múzeumi világnap balácai rendezvényein aktívan részt vesznek tanulóink. - történelmi szituációs játékkal, - a pékek lepény sütéssel. A szakmai munkaközösségek szakmai napokat tartanak, ahol az ipar, a kereskedelem új technológiáit, anyagait a gyártó vagy forgalmazó képviselői mutatják be. A helytörténeti ismeretek bővítése céljából kirándulásokat szervezünk és rendszeresen segítjük a múzeumot. Ha szükséges a diákok fizikai munkájukkal vesznek részt ásatásokban, feltárásokban, felújításokban. A kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulók és kollektívák "Táncsics dij"-ban részesíthetők. Az iskola életével kapcsolatos jelentős eredmények regisztrálására "Emlék-könyv"-et vezetünk. A jelentős tanulmányi-, kulturális és sporteredményeket elérő tanulókat az iskolarádión, időszerű kiadványokban és az iskolai hirdetőn népszerűsítjük a jó példamutatás céljából. Minden tanévben az egész iskolára kiterjedő - napos tanulmányi kirándulást szervezünk - hazánk nevezetességeinek megismerésére. (Ezzel részben pótoljuk a családi kirándulásokat.) A tantestület tagjainak is kirándulást szervezünk a tanév végén. Decemberben karácsonyi, júniusban pedagógus napi házi ünnepségen vesz részt a tanári kar. Ez utóbbin adják át a törzsgárda okleveleket. 2

23 A lehetőségek figyelembevételével évente megjelentetjük az iskola értesítőjét, amelyben a szokásos fejezeteken (névsorok, eredmények, igazgatói beszámoló) kívül tanárok és diákok dolgozatait adjuk közre. Kollégium Az iskolától függetlenül is meg kell tartani a kollégiumi tanévnyitó-, tanévzáró ünnepi közgyűlést, továbbá azokat az ünnepeket, megemlékezéseket, amelyek haladó hagyományként élnek. Törekedni kell arra, hogy a kollégiumi ünnepélyek szervezési és tartalmi munkájából a diákönkormányzat minél nagyobb részt vállaljon. Egyéb szervezett összejöveteleket (ismerkedési est, klubdélután) lehetőleg a diákönkormányzat szervezze, rendezze a kollégiumvezető egyetértésével. 6. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei Pedagógiai alapelvek Nyitottság: környezetünk állandó változásokon megy keresztül, folyamatos változásoknak vagyunk tanúi nap mint nap. Ezért ezek megismerése, bennük való aktív részvétel elengedhetetlen. Nemzeti és európai identitástudat: egy időben legyen hazáját ismerő, szerető és tisztelő ember, valamint az európai népek tisztelője közös európa gondolatának aktív támogatója. Felelősségtudat: ismerje és érezze ennek a különösen fontos jellemvonásnak a szükségességét, a döntések és cselekedetek munkatársakra, közösségekre gyakorolt hatását. Kitartás: olyan jellemvonás, mely nélkül az ember tartós eredményt nem érhet el. Munkájában és tanulásban jellemezze a tanulót. Differenciált bánásmód és oktatás: a pedagógus a munkája során igazodik a tanuló személyiségéhez, az oktatás során az adottságaihoz és képességeihez. Erkölcsiség: az emberi együttélés alapvető követelményét elvben és gyakorlatban is igyekszünk megmutatni és ilyen életre nevelni tanulóinkat. Minőség: minden kornak követelménye, ma az egyik legfontosabb tényező. Nevelési célok feladatok A személyiség formálása, melynek eredményeként sokoldalúan fejletté válik az iskolai tanulmányokat befejező diák. Általános cél, hogy a gyermek a nevelés-oktatás során megértse és elsajátítsa a mobilis ember fő jellemzőit. Ennek segítségével be tudjon kapcsolódni a gazdasági élet gyorsan változó rendszerébe. Lépést tudjon tartani a változó- növekvő követelményekkel, szükség szerint önképzéssel, továbbképzéssel. A fenti célkitűzést a nevelés-oktatás során az alábbi területeken kívánjuk elérni. Az értelmi nevelés alapjául szolgáló érzékelés, észlelés fejlesztése, önálló megfigyelőképesség kialakítása a tanórai kísérleteknél, szakmai gyakorlaton, orientációs foglalkozásokon. Továbbá a szellemi fejlődéshez szükséges emlékezés, képzelet és gondolkodás fejlesztése az ok-okozati összefüggések megvilágításával, problémafelvetéssel és a tanulók aktív szereplésének elérésével. 22

Imádott hazám feldicsőülésére intézem minden erőmet. (Táncsics Mihály)

Imádott hazám feldicsőülésére intézem minden erőmet. (Táncsics Mihály) 1 Imádott hazám feldicsőülésére intézem minden erőmet. (Táncsics Mihály) Tartalomjegyzék I. Nevelési program... 3 1.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai,

Részletesebben

A BKF KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BKF KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BKF KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2009. A BKF Kommunikációs Alapítvány által fenntartott BKF KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKKÖZÉPISKOLA BUDAPEST PEDAGÓGIAI PROGRAM Jóváhagyási záradékok

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA B U D A P E S T 2012.

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA B U D A P E S T 2012. Adjátok kezébe a kérdéseket, és hagyjátok, hadd oldja ő meg maga. Ne azért tegyen szert a tudásra, mert ti megmondjátok neki, Hanem azért, mert magától megétette: ne tanulja a tudományt, hanem fedezze

Részletesebben

KÓS KÁROLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2030 ÉRD, ERCSI ÚT 8. OM azonosító: 032647 Telefon: 06-23-365-531 E-mail cím: kos.erd@hawk.hu Honlap: www.kos-erd.

KÓS KÁROLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2030 ÉRD, ERCSI ÚT 8. OM azonosító: 032647 Telefon: 06-23-365-531 E-mail cím: kos.erd@hawk.hu Honlap: www.kos-erd. KÓS KÁROLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2030 ÉRD, ERCSI ÚT 8. OM azonosító: 032647 Telefon: 06-23-365-531 E-mail cím: kos.erd@hawk.hu Honlap: www.kos-erd.hu Intézményvezető: Weszprémy Barna Gábor PEDAGÓGIAI PROGRAM

Részletesebben

ÖVEGES JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Perkó László igazgató

ÖVEGES JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Perkó László igazgató ÖVEGES JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Perkó László igazgató 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ INTÉZMÉNY JOGI STÁTUSZA, ALAPADATOK 4 2. AZ ISKOLA RÖVID TÖRTÉNETE, HAGYOMÁNYOK 5 3. AZ ISKOLA

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. ISKOLÁNKRÓL... 8. 1.1 Az iskola alapítása, előzmények... 8 2 ÉRTÉKEK, CÉLOK, NEVELÉS... 10

TARTALOMJEGYZÉK 1. ISKOLÁNKRÓL... 8. 1.1 Az iskola alapítása, előzmények... 8 2 ÉRTÉKEK, CÉLOK, NEVELÉS... 10 TARTALOMJEGYZÉK 1. ISKOLÁNKRÓL... 8 1.1 Az iskola alapítása, előzmények... 8 2 ÉRTÉKEK, CÉLOK, NEVELÉS... 10 2.1 Értékrend, alapelvek... 10 2.2 Célrendszer... 11 2.3 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos

Részletesebben

Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület

Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület Szerencs, 2013.03.25. Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület 1 Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni,

Részletesebben

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M P E D A G Ó G I A I P R O G R A M W e s s e l é n y i M i k l ó s M ű s z a k i S z a k k ö z é p i s k o l a é s S z a k i s k o l a B u d a p e s t 2001 2013 óh, hatalmas Sors, adj egy férfias, munkásan

Részletesebben

A keszthelyi Zöldmező Utcai Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

A keszthelyi Zöldmező Utcai Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény A keszthelyi Zöldmező Utcai Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A 2014. Tartalom Az iskola adatai...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. június

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. június PEDAGÓGIAI PROGRAM Bethlen Gábor 2008. június Bethlen Gábor 2/455 BEVEZETŐ RÉSZ...10 1 AZ ISKOLA ARCULATA...10 1.1 Az iskola rövid története...10 1.2 Az iskolai hagyományok...10 1.3 Képzési kínálat...11

Részletesebben

Pedagógiai program. Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola Balassagyarmat Hétvezér u. 26.

Pedagógiai program. Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola Balassagyarmat Hétvezér u. 26. 2013 Pedagógiai program Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola Balassagyarmat Hétvezér u. 26. A pedagógiai program legitimációja A pedagógiai program hatálya: A Mikszáth Kálmán Gimnázium,

Részletesebben

Tájékozódás a térben...210 Tájékozódás az időben...215 Tájékozódás a térben...215 Tájékozódás az időben...221 Tájékozódás a térben...

Tájékozódás a térben...210 Tájékozódás az időben...215 Tájékozódás a térben...215 Tájékozódás az időben...221 Tájékozódás a térben... TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ...3 A./NEVELÉSI PROGRAM...7 I. PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK...7 II. AZ ISKOLÁNKBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI...9 III. A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL

Részletesebben

MINERVA ÉRETTSÉGIZETTEK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

MINERVA ÉRETTSÉGIZETTEK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MINERVA ÉRETTSÉGIZETTEK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 1 Véleményem szerint az országnak, a hazának egyik legfontosabb kérdése az, hogy ki neveli, és hogy neveli eljövendő generációit. Füst

Részletesebben

GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM

GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM Érvényes: 2007. 07.01.-től 2014. 08. 31-ig /A 2000. 08.22.-én elfogadott,

Részletesebben

Pedagógiai program D O R O G

Pedagógiai program D O R O G Zsigmondy Vilmos Gimnázium és Informatikai Szakközépiskola Dorog Otthon tér 3. 2511 Dorog Pf.: 8 33-431-675 dogim@freemail.hu Fax: 33-441-340 http://antares.dorogi-gimn.sulinet.hu Pedagógiai program Összeállította:

Részletesebben

Pedagógiai Program. Budapest, 2013. március 31.

Pedagógiai Program. Budapest, 2013. március 31. II. Rákóczi Ferenc Közgazdasági Szakközépiskola 1075 Budapest, Wesselényi utca 38. OM azonosító szám: 035428 Tel.: (+361) 342-4905, FAX: (+361) 342-1984 E-mail: rakoczi@mail.rakoczif.hu Honlap: http://www.rakoczif.hu

Részletesebben

Fabriczius József Esti Gimnázium. Pedagógia program

Fabriczius József Esti Gimnázium. Pedagógia program Fabriczius József Esti Gimnázium Pedagógia program 2013-2017 1 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS...4 Az iskola alaptevékenysége... 5 Az intézmény sajátossága... 6 Az iskola földrajzi, társadalmi helyzete, tárgyi

Részletesebben

OM: 028407. Békéscsaba, 2014.

OM: 028407. Békéscsaba, 2014. KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT BÉKÉSCSABAI TANKERÜLET BÉKÉSCSABAI SZÉCHENYI ISTVÁN KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM OM: 028407 Békéscsaba, 2014. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

1. BEVEZETŐ. 1.1. Történeti előzmények. Biztató

1. BEVEZETŐ. 1.1. Történeti előzmények. Biztató . BEVEZETŐ.. Történeti előzmények Biztató Őrizd álmaidat, mert azokkal jutsz előre, írd őket az ég levelére, vésd az iszonyú kőbe, de meg ne add magad! jöjjenek esések, ellenérvek, csak tovább, tovább,

Részletesebben

K L E B E L S B E R G I N T É Z M É N Y F E N N T A R T Ó

K L E B E L S B E R G I N T É Z M É N Y F E N N T A R T Ó K L E B E L S B E R G I N T É Z M É N Y F E N N T A R T Ó K Ö Z P O N T Ú J S Z Á S Z I V Ö R Ö S M A R T Y M I H Á L Y Á L T A L Á N O S I S K O L A P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A Félig sem olyan

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A veszprémi DEÁK FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA - 8200 Veszprém, Aradi vértanúk útja 2. OM azonosító: 037033 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Elfogadta a Nevelőtestület: 2013.03.26. 2 Tartalomjegyzék Bevezető...4 Iskolánk

Részletesebben

Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola. Helyi nevelési program

Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola. Helyi nevelési program Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola Helyi nevelési program 2. oldal Az iskola bemutatása Az iskola megnevezése: Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola Székhelye: 1165 Budapest, Mátyás király

Részletesebben

Széchenyi István Gimnázium 1118 Budapest, Rimaszombati út 2-4. PEDAGÓGIAI PROGRAM OM: 102794 2013.09.01- Baski Ferenc. igazgató

Széchenyi István Gimnázium 1118 Budapest, Rimaszombati út 2-4. PEDAGÓGIAI PROGRAM OM: 102794 2013.09.01- Baski Ferenc. igazgató Széchenyi István Gimnázium 1118 Budapest, Rimaszombati út 2-4. PEDAGÓGIAI PROGRAM OM: 102794 2013.09.01- Baski Ferenc 1 igazgató Tartalomjegyzék FEJEZET FEJEZET CÍME SZÁMA Fedőlap Tartalomjegyzék AZ ISKOLA

Részletesebben

1. 5. 1. 5. 1. 1. 5. 2 1. 6. 2. NEVELÉSI PROGRAM...

1. 5. 1. 5. 1. 1. 5. 2 1. 6. 2. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 4 1. 1. Kedves Olvasó!... 4 1. 2. Rövid iskolatörténet... 4 1. 3. Intézményünk fő tevékenység-területei az alapító okiratunk alapján... 4 1. 3. 1. Alapvető szakfeladataink:...

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS-BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Bolyai János Tagintézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM NAGYKANIZSA 2013.

ZRÍNYI MIKLÓS-BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Bolyai János Tagintézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM NAGYKANIZSA 2013. ZRÍNYI MIKLÓS-BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Bolyai János Tagintézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM NAGYKANIZSA 2013. Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 4 1. AZ ISKOLA MŰKÖDÉSÉNEK TÖRVÉNYI HÁTTERE... 4

Részletesebben

Budapest, 2012. június 30. - 1 -

Budapest, 2012. június 30. - 1 - Budapest, 2012. június 30. - 1 - Pedagógiai program Általános adatok 1. Az iskola neve: Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola 2. Az iskola fenntartója: Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. Egressy Gábor Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola 1149 Budapest, Egressy út 71. Levelezési cím: 1143 Budapest, Pf. 142. Honlap: www.egressy.eu ikt. 670/2/2014_PP Módosításokkal egybeszerkesztett és felülvizsgált

Részletesebben

A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE. Szentes, 2004.

A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE. Szentes, 2004. A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE Szentes, 2004. 1 TARTALOM A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE... 1 I. Helyzetelemzés...6 II. Az iskola nevelési - oktatási céljai, alapelvei,

Részletesebben

A Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium

A Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium BéKSZI Pedagógiai Program 2008. Hatályos 2010. június 15 Ikt. szám: D-41/2010 A Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2008 Jóváhagyásra került Békéscsaba Megyei Jogú Város

Részletesebben

Tokaji Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium. Pedagógiai program

Tokaji Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium. Pedagógiai program Tokaji Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Pedagógiai program 2014 1 Tartalomjegyzék Bevezető az iskola bemutatása I. Az iskola nevelési programja I.1. A nevelő-oktató

Részletesebben