Kivonat. Schumalith SHADAR: A negyedik rend. Nők a középkorban. Bp., ,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kivonat. Schumalith SHADAR: A negyedik rend. Nők a középkorban. Bp., 2004. 11-36., 121-167."

Átírás

1 Schumalith SHADAR: A negyedik rend. Nők a középkorban. Bp., , Kivonat A kora középkorra jellemző ordo -rendszert, ami a társadalmat három kategóriába (oratores, bellatores, laboratores) sorolta, a 12. századtól kezdve fokozatosan felváltotta a némileg árnyaltabb társadalmi-szakmai osztályokon alapuló felosztás. Az ilyen társadalomábrázolásokba a nők általában mindig külön társadalmi-gazdasági egységet képeztek. Erre lehetnek példák a 15. századi haláltánc ábrázolások, ahol az újonnan megjelenő női alakok: - foglalkozás (kofa, dajka) - rang (királynő, apátnő) - biológiai-családi állapot (szűz, szerető, mennyasszony, asszony) szerint tűntek fel. Az ilyen alapon létrehozott nő-osztály aztán fogyatékosságai (pl. büszkeség, bujaság, falánkság, állhatatlanság) és pozitív tulajdonságai (szerető feleség és anya képe) alapján tovább volt bontható különböző alosztályokra. Ha tehát azt szeretnénk vizsgálni, hogy milyen szerepet töltöttek be a nők, milyen jogokat élveztek, milyen hátrányos megkülönböztetésnek voltak kitéve, akkor minden egyes alosztályt külön kell tanulmányozni: Egyházi pályafutás szerint: - az alacsonyabb sorból való férfiak számára ez egyfajta felemelkedési lehetőség volt, - a nők számára viszont nem, mert csak a felsőbb osztálybeliek engedhették meg, hogy zárdába vonuljanak. Családi állapot szerint: - a nőket közelebbről érinti/érintette a családi állapot, mint a férfiakat, - népszámláláskor mindig feljegyezték a nők családi állapotát, az egyedülálló nők nem kerültek bele a nyilvántartásba - a családi állapot fontosságát a nők esetén számos mai nyelv is megőrizte (Mrs, Ms, Madame, Madmaiselle stb.) - de a családi állapot nem csak felfogás kérdése volt a jog szempontjából is kulcsfontosságú volt, hiszen teljesen más (tulajdon)joga volt egy férjes, egy özvegy asszonynak és egy hajadonnak. Gazdasági szerep szerint: - hagyományosan az a kép él az emberekben, hogy a női szerepek elsősorban a háztartáshoz köthetők, - ugyanakkor ha közelebbről megvizsgáljuk a nők részvétele a középkori ipari tevékenységekben egyáltalán nem elhanyagolható pl. 13. sz-i párizsi céhszabályzatok alapján közel 100 mesterségből 80-t űzhettek nők. Nők és az irodalmi szerepek: - az irodalmi művekben kibontakozó női szerepek terén is komoly ellentmondásokban ütközhetünk, 1

2 - az ilyformán megjelenő nőképek vagy túlságosan leegyszerűsítettek, vagy közük nincs a valósághoz, egyfajta idealizált képben tetszelegnek (pl. nőket magasztaló udvari költészet) - pl. a görög drámákban különös paradoxon, hogy a való életben tiszteletre méltó asszony kísérő nélkül aligha mutatkozhatott az utcán, a színpadon pedig a nők egyelőek a férfiakkal, vagy túlszárnyalják őket, - közelebb áll akkor a valósághoz a korabeli moralizáló és szatirikus városi irodalom, ami a férfiak és a nők egymáshoz való viszonyát ecsetelte, - érdekes az is, hogy az Ősanya termékenységi kultusza is eltűnt a középkori keresztény civilizációból (kivétel talán a kitárulkozó Szűz ). Nők és a marginalitás: - mivel a nők marginális társadalmi csoportot alkottak, joggal vetődik fel a kérdés, hogy tudatában voltak-e annak, hogy kevesebb jogot élveztek, és ha igen akkor eredendően a világrend természetes részeként fogadták-e el ezt. - a középkorban nincsenek feminista mozgalmak [milyen meglepő] a kitörési pontok keresése a férfi uralommal szemben csupán csak egyéni és személyes megoldáskeresések voltak. - ilyen lehetett pl. a zárdába vonulás, ami legtöbbször nem a buzgó hitélet miatt következett be, hanem mert a zárda viszonylag nagyobb szabadságot biztosított lakói számára (pl. rosszul sikerült házasság, özvegység stb esetén). A) Közjogok és törvény adta jogok 1) Közjogok: A nőket megillető jogokat: - családi állapot, - társadalmi helyzet szerint különböztették meg. A nő nem gyakorolhatott politikai hatalmat (nem lehet parancsnok, bíró, jogász stb), nem vehetett részt a táradalom irányításában. A jog eltiltotta tehát a közszerepektől. De nemcsak az állam, hanem az egyház is korlátozta a nők részvételét. Indokok: - egyház a nők teremtéséből fakadó másodlagosság, és az eredendő bűnbe való részvétel - az állam mérsékelt értelmi képesség, könnyelműség, alattomossággal magyarázta a kizárást. Voltak azonban kivételek, amikor a törvénnyel ellentétben a nők kormányzási hatalmat gyakorolhattak. - öröklés útján hozzájuthatott hűbérbirtok esetén irányíthatta a birtokhoz tartozó területeket, - az apácafőnökök kiterjedt előjogokkal rendelkezhettek, - a nemesasszonyok is olykor kaphattak bizonyos jogosultságokat. 2) Törvény adta jogok: A nők csak saját magukat és férjét képviselhette a bíróság előtt, nem tehettek tanúvallomást és esküdtek se lehettek (persze kivételeket mindig találni) Rendelkeztek tulajdonjoggal, de csak korlátozott perindítási lehetőséggel bírtak, köthettek szerződést, írhattak végakaratot. 2

3 Büntetőjogban ugyanolyan jogai voltak a férjezett és az egyedülálló nőknek, sőt a házas asszonyok akár vádat is emelhettek férjük meggyilkolása ellen. Előfordult, hogy nőt is kijelöltek gyámul, nemcsak saját gyerekeihez, hanem más özvegy férfi árva gyermekeihez is. Nemi erőszak kérdése: - Anglia + Franciao megvakítás vagy kasztrálás vagy halál járt érte, de a legtöbb esetben a perek pénzbírsággal zárultak. - Német területek testi fenyítés - Szicília D-Itália halál - a törvény általában nem kedvezett vádlónak, azaz a nőnek legtöbbször nem zárták ki, hogy hamis a vád, vagy így akarja házasságba kényszeríteni a férfit, vagy esetleg ő is élvezte az aktust. - az utóbbi miatt a 13. sz-tól Angliában ha a nemi erőszakból terhesség lett, a bíróság ejtette az ügyet, mert a középkori felfogás szerint a nőnek ki kellett választania egy bizonyos magot, amely képessé teszi őt a teherbe esésre, és ez csak akkor következhetett be ha szexuálisan ő is kielégült. A büntetés mértéke általában nemek tekintetében egyenértékűnek volt tekinthető természetesen itt is találkozunk kivételes esetekkel, amelyek akár országonként is eltérőek lehettek: - boszorkányságért mindkét nem máglyára került, viszont a női homoszexualitásért nem járt halálbüntetés - ellenben a férfi házasságon kívüli kapcsolatait nem tartották házasságtörésnek, míg a nőét minden esetben, - nőket nem törtek kerékbe, és sokszor a börtönbüntetése is csak házi őrizet volt - terhes nőt nem kínoztak meg és halálos ítéletét is elhalasztották, hogy megmentsék a gyermeket, - a börtönbe külön helységbe zárták őket, vagy nem láncolták le őket - halálos ítéletnél azonban kegyetlenebb halálnemek illeték a nőket míg a férfiakat általában akasztották, a nőket élve eltemették, vagy máglyán elégették. (azért nem akasztották, mert az akasztásnál általában elrettentés céljából lógni hagyták a meztelen testeket, ezt viszont a nőknél erkölcsi okokból illetlenség lett volna) B) Férjes asszonyok ( ) 1) A férjes asszonyok helyzete: A korabeli jogfelfogás és természetesen az akkori normarendszer is azt vallotta, hogy a feleségnek alá kell rendelődnie férjének. Ha ez nem valósult meg, akkor a jog biztosított a férjnek különböző eszközöket, amelyekkel jobb belátásra bírhatta feleségét: megengedett volt a verés, de csak bizonyos keretek között (és természetesen nem ölhette meg). De természetesen léteztek a középkorban is erős jellemű asszonyok, akik férjéket irányították vagy éppen megverték ilyenkor általában a férjet büntették meg, vagy pénzbírságot szabtak ki rá, vagy szamárra ültették ( megszamaraltatás ) 2) Tulajdonjog a házasságban: A kora középkorra rögzült a férfiági vérrokonság elve, de még a későbbi évszázadokban is előfordult, hogy a lányok az anyjuk családnevét örökölték. 3

4 Szintén a középkorban rögzült az a szokás is, hogy mind a vő, mind a mennyasszony hozzájárult a házassághoz ezzel ötvöződött a római és a germán jog: - római jog a feleség hozományt vitt, - germán jog a férj fizetett a mennyaszonyért. A közös vagyon kérdése országonként eltérő gyakorlatot mutatott: - volt ahol a házasságot követően a két fél vagyona egyesült, - volt ahol csak a házasság után szerzett vagyont tekintették közösnek. a közös vagyonért minden esetben a férj felelt. amennyiben közösen vettek fel kölcsönt, és nem tudták visszafizetni, a férj vagyonát kobozták el, hasonlóan, ha a férjet kivégezték, a feleség vagyonát elkobozhatták, fordított esetben azonban nem. amíg férje élt a feleség egyáltalán nem rendelkezhetett a vagyonuk felett csak ékszerei és ruhái felett (vég)rendelkezhetett. a férj nem adhatta el / zálogosíthatta el a feleség beleegyezése nélkül: - közös vagyonukat, - a feleség által vitt vagyonrészt, - az özvegyi járadékot. 3) Törvény adta jogok: a férjezett asszony, bár 18 év felett jogilag nagykorúnak számított, a házasságkötéssel újra gyámság alá került (férje gyámsága alá), és visszaesett a kiskorúakhoz hasonló jogi kategóriába. Csak a férj beleegyezésével: - köthetett szerződést, - végrendelkezhetett, - indíthatott polgári pert, - vehetett fel kölcsönt. Bűnügyi esetekben (testi sértés, erőszak stb.) a férj beleegyezése nélkül is indíthatott pert a feleség. 4) Özvegyek: Az özvegyek a 14. századig egyházi, majd a világi bíróságok fennhatósága és védelme alá tartoztak. Ezek bibliai és germán hagyományokra mentek vissza: - bibliai tanítások az özvegyek az elnyomottak (persone miserabile) csoportjába tartoztak, akiket az egyháznak szárnyai alá kell vennie, - germán jog az özvegy különleges védelemre szorul, mert meghalt a gyámja. Egy özvegyasszony a következőket tehette: - özvegy státuszban maradt (ordo viduarium) - világi életet élt, de szingli maradt, - csatlakozott valamely szerzetesrendhez, - újraházasodott az egyház elfogadta. A helyes özvegyi viselkedésre különböző írások is készültek pl. Fracesco Barberino: - ne beszéljenek sokat második házastársuknak előző férjükről, - ne akarjanak olyan szokásokat bevezetni, amelyeket előző férjüknél alkalmaztak, stb. Az özvegyek újraházasodása azonban sokszor jól jött a társadalmi szükségleteknek ezzel tudta csökkenteni a városokban vagy a vidéken fellépő férfi / nő hiányt. 4

5 Az újraházasodás kérdése azonban nem mindig volt szabad döntés kérdése: - sokszor akaratuk ellenére kényszerítették őket újabb házasságba ez főleg a nemesi körökben volt megfigyelhető, - vagy ha épp férfihiány volt az adott társadalomban. A 14. századtól egyre több helyen tűnik fel (elsősorban vidéken) az a szokás, amely az özvegyek újraházasodása ellen tiltakozik ilyenkor a fiatalok (döntően az irigykedő agglegények) összevergődtek és az özvegy ablaka alatt harsány fülsértő zenebonát csaptak. Kezdetben a férfi és a nő özvegyek újraházasodása ugyanazon társadalmi megítélés alá esett de voltak időszakokban azonban a férfiak újraházasodását erőteljesebben gúnyolták. A nők közül özvegyasszonyok élvezték a középkorban a legtöbb szabadságot aki megözvegyült nem kellett más akaratának alávetnie magát, helyre álltak a jogai: - az özvegyi járadék értelmében férje vagyonának ½ - 1/3 részét is megkaphatta, - élete végéig részesült juttatásokban - halála után a tulajdon visszaszállt a férje családjára. A középkori társadalmakban a nők státusa a kulturális felépítménytől függött nem pedig a biológiai-testi fejlettségtől (mint pl. sok primitív társadalomban, ahol a vérzés kezdete vagy a szüzesség elvesztése tekinthető életkorhatárnak.) Sokszor azonban a szabadság miatt nem házasodtak újra a nők ezt már Szent Jeromos is felismerte hiszen így felszabadultak a férfi uralom alól: - ez elsősorban a nemes asszonyokra volt jellemző, - sokuk közülük zárdába vonult ezzel tartván fel női szabadságát. 5) Anyák: A korbeli források kevésbé tárgyalják az anyaság kérdését kétségkívül hangsúlyosabban jelennek meg férfi-női szerepekkel foglalkozó írások. A teológusok csak érintőlegesen tárgyalják, hogy: - a gyermekeknek apára van szükségük, - az apáknak vallásos nevelésben kell gyermekeiket részesíteni - a házasságtörő kapcsolatok fattyak születéséhez vezetnek, akik valóságos apa nélkül nőnek fel. A gyermekek világra hozását a kereszténység teszi értékké megtaníthatjuk neki Isten tiszteletét. A 12. században alakul ki a Szent Anya kultusz: - a korabeli művészet egyik legkedveltebb témája a kicsiny fiát a karjaiban ringató, és a keresztre feszített holtestet magához ölelő Mária képe. - az udvari költészetben és a művészetekben kibontakozó ilyesfajta anyakép azonban nem tükrözte a valóságot a középkori anyák nem az önfeláldozás, a gyengédség és az érzékenység mintapéldái voltak. A középkori irodalmi művek szinte kivétel nélkül az asszony férje iránti hűségét és engedelmességét hangsúlyozza, nem pedig a gyermekek gondozásának kötelezettségét. A rossz nőket ábrázoló fabliau-k sem a rossz anya szerepét hangsúlyozzák, hanem a férfival való rossz kapcsolatot. a gyermekek egyszerűen szóba se kerülnek. Az egyházi prédikációk sem a gyermekekkel való törődést hangsúlyozzák, hanem a Isten tiszteletét. Kérdés: mi az oka az anyaszerep ilyen fokú elhárításának? 1.) kétségtelenül a középkor attitűdökkel függ össze. 5

6 2.) a gyermekeknek szinte egyáltalán nem volt helye a középkori társadalomban mini-felnőttek (Ariés-tézis) 3.) a gyermekek sokszor teherként, vagy a bűn okozójaként jelentek meg (egy korabeli írásban szerepel: Ha vannak gyermekeid, teljen bennük kedved, és neveld őket rendesen. Ha meghalnak kiskorukban, fogadd el sorsodat. Ne keseregj, ne bánkódj túlzottan. Gondolj arra, mennyi törődéstől kíméled meg magad! ) a gyermeknemzést bűntudat kíséri, mivel a gyermekek bűnben fogannak, és elterelik a figyelmet Isten tiszteletéről. 4.) minden ember bűnben született 5.) magas gyermekhalandóság 6) A házassági törvény megsértései: Mivel az egyház kölcsönös hűséget követelte a házastársaktól, bármelyik fél is sértette meg azonos büntetésben részesült: - böjtölés - ima - pénzbírság, - kaloda. A házasságtörés kérdése általában az egyházi bíróságok hatáskörébe tartozott, de gyakran világi bíróságok is foglalkoztak ilyen ügyekkel elsősorban az egyéni bosszúállást kívánták visszaszorítani. (angliai János királynak vannak olyan törvényei, amelyek igen súlyosan birtok elkobzás elítéli a felszarvazott férj által elkövetett kasztrálást) Az egyéni bosszú rendszerint csak a nemesekre volt jellemző. A legtöbb esetben egyházi vagy világi bíróság járt el ilyen ügyekben, ahol a férfi és nő ugyanazon büntetés alá esett. Bár elvileg egyenlőmértékben büntettek nőknél minden házasságon kívüli kapcsolat házasságtörésnek minősült, míg a férfiaknál csak a férjes asszony esetén (özveggyel, vagy vénlánnyal való közösülés a paráználkodás kategóriájába esett). ennek oka a férfi magasabb társadalmi pozíciója volt. A reconquista területén igen szigorúan büntették ha valaki zsidóval vagy mohamedánnal követett el házasságtörést a legsúlyosabba a halálbüntetés volt. 7) Törvénytelen gyermekek: A fattyúgyermekek csak a hajadon anyáknak jelentettek problémát, a férjes asszony törvénytelen fiát általában elfogadta a család, és törvényesnek tartotta a társadalom minden rétege. Az egyház felfogása szerint a fattyúgyermekek különösen a bűn (paráznaság, házasságtörés) megtestesítői voltak, de minekután a magzatelhajtást és a csecsemőgyilkosságot még inkább ellenezte, ezért toleranciát tanúsított a fattyakkal szemben. Természetesen a középkorban a fattyak nem számítottak ritkaságnak szinte minden társadalmi rétegben feltűntek, sőt a gergelyi reformok előtt a papságban szinte megszokottnak számított, hogy a papoknak törvénytelen leszármazottaik voltak (általában az anyjuk nevét kapták) ez a századra csökken, de nem tűnik el. Fattyak a társadalomban: 1.) Rabszolgák: 6

7 - Itáliában és az Ibériai-fsz.-en az Afrikából származó rabszolganőktől származhattak gyermekek - ezek általában apjuk nevét kapták - a gyermeket szülő rabszolga társadalmi megítélése is javulhatott ezzel. 2.) Nemesek: - a középkorban itt is sok fattyúval találkozunk - a 15. sz-i Franciaországban pl. különösen nagy méltóságra tehettek szert (érseki, katonai pozíciókra is szert tehettek) ezzel azzal is összefüggött, hogy a nemesség a lehető legtöbb rangbeli emberrel próbálta konszolidálni hatalmát az egyre erősödő monarchiában - az alacsonyabb rangú nemességnél is elismerték a fattyakat - sokszor apjuk kegyenceivé, bizalmasaivá váltak a törvénytelen gyermekek a lányoknál nem lehetett ezt elvárni, de többnyire róluk is gondoskodtak az apák. 3.) Parasztság: - egyértelmű kapcsolat volt a nők gazdasági helyzete és a fattyak születése között, - a házasságon kívüli gyerekeket szülő asszonyok többsége a falvak szegényebb rétegeiből származtak, - a parasztok körében általában az anyák nevelték a fattyú gyermekeket, akik később férjhez mentek valamelyik osztályukbeli férfihoz, de nem mindegyikük talált férjet. 4.) Polgárság: - itt is feltűnhettek fattyak. A nem várt gyermek születése: - sok nő már a szülést követő néhány órával visszament dolgozni - igyekeztek titokban tartani férjeik előtt a gyermek valódi apját - a csupasz földön szültek sokszor emiatt haltak meg a csecsemők - gyakori volt a csecsemőgyilkosság (sokszor előtte maga próbálta megkeresztelni) Ha a csecsemőgyilkosság kitudódott a nőt halálraítélték (máglya, vagy élve eltemetés). A 13. századtól azonban már különbséget tettek az első alkalommal és a visszaeső elkövetők között. 8) Fogamzásgátlás: A középkorban ismerték a fogamzásgátlást, amelynek praktikái elsősorban a római és a görög időkre mentek vissza (Rhazes, Avicenna, Arisztotelész és Hippokratész munkái) - különféle növényekből párolt főzetek, folyadékok bevitele a méhbe közösülés után / előtt, - közösülés után elvégezendő tornagyakorlatok nőknek, - péniszre kent kenőcsök - coitus interruptus - homoszexuális kapcsolatok. Az egyház azonban a fogamzásgátlást főbenjáró bűnnek tartotta, mert az eszeveszett kéjvágy megnyilvánulását látták benne. A fogamzásgátlás középkori alkalmazásáról alkotott történészvélemények alapján két csoportot különíthetünk el: 7

8 - katolikus történészek bizonyítani próbálják, hogy az egyházi tiltás miatt az emberek egyáltalán nem használtak fogamzásgátlót (ezért magas a csecsemőgyilkosságok aránya), - Noonan a fogamzásgátlás szerepet játszott a középkori társadalmakban, de nem volt olyan mértékű, hogy veszélyeztette volna a demográfiát. Az igazságot valószínű az utóbbihoz közel találhatjuk a fogamzásgátlást valószínű a házasságtörő aktusok során alkalmazták a nem várt fattyú gyermekek megakadályozására. de hozzá kell tenni, hogy nagyon kevés adat áll rendelkezésünkre, mivel érthető módon a bíróságokon nem feszegették ezt a kérdést. Az hogy viszonylag sok fattyúgyermek született, bizonyíthatja, hogy még a házasságon kívüli kapcsolatokban sem mindig alkalmaztak fogamzásgátlást. A homoszexuális viszony és az állatokkal való fajtalankodás máglyahalállal járt. Mivel a fogamzásgátlást inkább tekintették női bűnnek, ezért annak tiltása erősebben érintette őket. 8

Központi Statisztikai Hivatal. 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.3. Baranya megye

Központi Statisztikai Hivatal. 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.3. Baranya megye Központi Statisztikai Hivatal 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.3. Baranya megye Pécs, 2013 Központi Statisztikai Hivatal, 2013 ISBN 978-963-235-347-0ö ISBN 978-963-235-999-9 Készült a Központi

Részletesebben

Az Anjouk évszázada II. I. (Nagy) Lajos

Az Anjouk évszázada II. I. (Nagy) Lajos SZAMOSI LÓRÁNT Az Anjouk évszázada II. I. (Nagy) Lajos 1. Az apai örökség Lajos, Károly Róbert harmadik fia alig 16 éves volt mikor édesapjától átvette Magyarország kormányzását 1342-ben. Ő az egyetlen

Részletesebben

Nők a munkaerőpiacon. Frey Mária

Nők a munkaerőpiacon. Frey Mária Nők a munkaerőpiacon Frey Mária Magyarországon az elmúlt évtizedekben igen magas női gazdasági aktivitás alakult ki. Ez akkoriban egyben azt is jelentette, hogy a nők túlnyomó része effektíve dolgozott.

Részletesebben

A VÁROSOK SZÜLETÉSE ÉS A RENDISÉG KIALAKULÁSA (11-13. század)

A VÁROSOK SZÜLETÉSE ÉS A RENDISÉG KIALAKULÁSA (11-13. század) Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra Egyén, közösség, társadalom Népesség, település, életmód A VÁROSOK SZÜLETÉSE ÉS A RENDISÉG KIALAKULÁSA (11-13. század) Városok A mezőgazdaság fejlődésével és

Részletesebben

A CSALÁDOK ÉS HÁZTARTÁSOK ELŐRESZÁMÍTÁSA, 1986-2021 BUDAPEST 1988/2

A CSALÁDOK ÉS HÁZTARTÁSOK ELŐRESZÁMÍTÁSA, 1986-2021 BUDAPEST 1988/2 A CSALÁDOK ÉS HÁZTARTÁSOK ELŐRESZÁMÍTÁSA, 1986-2021 BUDAPEST 1988/2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 7 I. AZ ELŐRESZÁMÍTÁS FELTÉTELRENDSZERE ÉS VÉGREHAJTÁSA... 10 1. A népesség családi állapot szerinti összetételének

Részletesebben

Z G I A T K Ö E R É E T T N

Z G I A T K Ö E R É E T T N Z G I A K Ö E R É E N B. D. Dezső (szül. 1930-) (B.D.-el nem sikerült kapcsolatba lépnünk, ezért az ő történetét, amelyet a Holokauszt Dokumentációs Központ irattárában őriznek, álnéven tudjuk csak közzétenni.)

Részletesebben

FÉRFIAK KLUBJA - Női teszt a férfi értékekről 2015 Minden jog fenntartva.

FÉRFIAK KLUBJA - Női teszt a férfi értékekről 2015 Minden jog fenntartva. 1 Ez a kutatás és az elemzése, annak minden szerzői joga és a szerzői joghoz kapcsolódó vagyoni jog a Férfiak Klubja tulajdona. Részeinek vagy egészének felhasználása kizárólag forrásmegjelöléssel, a Férfiak

Részletesebben

GONDOLATOK A MAGYARORSZÁGI ANALFABÉTIZMUS

GONDOLATOK A MAGYARORSZÁGI ANALFABÉTIZMUS Dr. Endrefi Istvánné GONDOLATOK A MAGYARORSZÁGI ANALFABÉTIZMUS TÖRTÉNETÉBŐL Bár csak az 1872. évi szentpétervári nemzetközi statisztikai kongresszus határozta el, hogy a jövőben a népszámlálások kérdőpontjai

Részletesebben

A családi háttér és az iskolai utak eltérései

A családi háttér és az iskolai utak eltérései 13 Szanyi-F. Eleonóra A családi háttér és az iskolai utak eltérései Az alábbi cikk első része egy, e folyóiratban korábban megjelent írás (Hiányszakmát tanuló végzős szakiskolások; ÚPSz 211/6) folytatása.

Részletesebben

A nemzetiségi oktatás irányításának szervezete és tevékenysége Magyarországon az 50-es évek első felében

A nemzetiségi oktatás irányításának szervezete és tevékenysége Magyarországon az 50-es évek első felében Iskolakultúra, 25. évfolyam, 2015/9. szám DOI: 10.17543/ISKKULT.2015.9.75 Tóth Ágnes tudományos főmunkatárs, MTA TK Kisebbségkutató Intézet egyetemi docens, PTE BTK Német Történelem és Kultúra Délkelet-Közép-Európában

Részletesebben

AZ ADATOK ÉRTÉKELÉSE

AZ ADATOK ÉRTÉKELÉSE AZ ADATOK ÉRTÉKELÉSE Magyarország népessége az első hivatalos népszámláláskor (1870) a mai területre számítva 5 011 310 fő volt, a 2005. április 1-jei eszmei időpontú mikrocenzus adatai alapján 10 090

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZETÉNEK KUTATÁSI JELENTÉSEI 81.

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZETÉNEK KUTATÁSI JELENTÉSEI 81. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZETÉNEK KUTATÁSI JELENTÉSEI 81. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZET Igazgató Spéder Zsolt Készítették Kamarás Ferenc,

Részletesebben

A DEMOGRÁFIÁI ÉS A SZOCIOLÓGIAI ÉLETRAJZ EGYESÍTÉSE A NŐI ÉLETÜT V IZSG ÁLATA ALAPJÁN DR. M O LNÁR LÁSZLÓ

A DEMOGRÁFIÁI ÉS A SZOCIOLÓGIAI ÉLETRAJZ EGYESÍTÉSE A NŐI ÉLETÜT V IZSG ÁLATA ALAPJÁN DR. M O LNÁR LÁSZLÓ A DEMOGRÁFIÁI ÉS A SZOCIOLÓGIAI ÉLETRAJZ EGYESÍTÉSE A NŐI ÉLETÜT V IZSG ÁLATA ALAPJÁN DR. M O LNÁR LÁSZLÓ A gazdaságilag aktív nő életútjának, életciklusainak kutatását bemutató tanulmányomban (Molnár,

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK Nappali tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK Nappali tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK Nappali tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány REFORMTÖREKVÉSEK A MAGYAR KÖZIGAZGATÁSBAN AZ EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOK

Részletesebben

A Kosban Majdnem állandó szexuális izgalom. Korai erotikus tapasztalatok. Erőszakos cselekedetek a fizikai szerelmi aktusban.

A Kosban Majdnem állandó szexuális izgalom. Korai erotikus tapasztalatok. Erőszakos cselekedetek a fizikai szerelmi aktusban. LILITH A sumér hitvilágban Lilith a nagy magasságok szelének istennője, akit gonoszsága miatt száműztek az édenkertből. A világ teremtésében játszott szerepe azonban nem tisztázott. Az ókori Keleten keveréklényként

Részletesebben

Elekes Zsuzsanna. Egészségkárosító magatartások

Elekes Zsuzsanna. Egészségkárosító magatartások Elekes Zsuzsanna Egészségkárosító magatartások Ez a tantárgyi prezentációs anyag az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg, a TAMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-0043

Részletesebben

Az átlagember tanítvánnyá tétele

Az átlagember tanítvánnyá tétele február 1 7. Az átlagember tanítvánnyá tétele SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Máté 15:32-39; 16:13-17; Lukács 2:21-28; 12:6-7; 13:1-5; Jakab 2:1-9 Mikor pedig Galilea tengere mellett járt, látá Simont

Részletesebben

ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19

ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19 ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19 20 Elõszó A román és a magyar életkörülmények alakulása a dualizmus korabeli Magyarországon és Nagy-Romániában (1867-1940) A kézirat szerzõje a fenti kérdés áttekintésével olyan

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2014/126. A népesedési folyamatok társadalmi különbségei. 2014. december 15.

STATISZTIKAI TÜKÖR 2014/126. A népesedési folyamatok társadalmi különbségei. 2014. december 15. STATISZTIKAI TÜKÖR A népesedési folyamatok társadalmi különbségei 214/126 214. december 15. Tartalom Bevezető... 1 1. Társadalmi különbségek a gyermekvállalásban... 1 1.1. Iskolai végzettség szerinti különbségek

Részletesebben

A HAZAI ORVOSI KÖZIGAZGATÁS TÖRTÉNETE

A HAZAI ORVOSI KÖZIGAZGATÁS TÖRTÉNETE A HAZAI ORVOSI KÖZIGAZGATÁS TÖRTÉNETE Kapronczay Károly Az újkori európai államok közigazgatása a 18. században formálódott ki. Mintául az erõsen központosított porosz hivatali rendszer szolgált, amely

Részletesebben

2. Téma. Az állam kialakulásának ázsiai, antik és germán újtai

2. Téma. Az állam kialakulásának ázsiai, antik és germán újtai 2. Téma Az állam kialakulásának ázsiai, antik és germán újtai 1. Ázsiai út 1.1. Az ázsiai út meghatározása 1.2. A kialakulás folyamata 2. Az antik út 2.1. Kialakulásának előzményei 2.2. Az antik út folyamata

Részletesebben

A MAGUKAT BAPTISTÁNAK VALLÓK SZOCIODEMOGRÁFIAI SAJÁTOSSÁGAI. Készítették: Kocsis-Nagy Zsolt Lukács Ágnes Rövid Irén Tankó Tünde Tóth Krisztián

A MAGUKAT BAPTISTÁNAK VALLÓK SZOCIODEMOGRÁFIAI SAJÁTOSSÁGAI. Készítették: Kocsis-Nagy Zsolt Lukács Ágnes Rövid Irén Tankó Tünde Tóth Krisztián A MAGUKAT BAPTISTÁNAK VALLÓK SZOCIODEMOGRÁFIAI SAJÁTOSSÁGAI Készítették: Kocsis-Nagy Zsolt Lukács Ágnes Rövid Irén Tankó Tünde Tóth Krisztián 2013 1 Tartalomjegyzék 1. Előszó...3 2. Bevezető...3 3. A baptisták

Részletesebben

Ki fizeti a részidős hallgatók felsőoktatási tanulmányait? 1

Ki fizeti a részidős hallgatók felsőoktatási tanulmányait? 1 154 kutatás közben W Ki fizeti a részidős hallgatók felsőoktatási tanulmányait? 1 A kutatásban azt vizsgáljuk, hogy az észak-alföldi konvergencia régió két felsőoktatási intézményében (Debreceni Egyetem,

Részletesebben

Mit közvetítenek a női magazinok 2012-ben?

Mit közvetítenek a női magazinok 2012-ben? Haraszti Adrienn Tömör Ágnes Mit közvetítenek a női magazinok 0-ben? A Nők Lapja, a Kiskegyed, az Éva és a Cosmopolitan magazinok 0-es évfolyamának tartalomelemzése Bevezetés A tömegkommunikáció korszakában

Részletesebben

A MARKETING ESZKÖZEI. A szebbik nem a reklámokon. A tudományos szint

A MARKETING ESZKÖZEI. A szebbik nem a reklámokon. A tudományos szint A MARKETING ESZKÖZEI A szebbik nem a reklámokon Néhány éve még élénk viták folytak az erotika és a reklám kapcsolatáról. Ma már nem kelt megbotránkozást a női szépség ábrázolása a reklámokon. A Palmers

Részletesebben

A Szerzői Jogi Szakértő Testület szakvéleményei

A Szerzői Jogi Szakértő Testület szakvéleményei A Szerzői Jogi Szakértő Testület szakvéleményei Munkaviszonyban alkotott bankjegykép átdolgozása és pénzkibocsátás során való felhasználása Ügyszám: SZJSZT 16/2006 A megbízó által feltett kérdések: 1.

Részletesebben

A romániai magyarság termékenysége 1992-2002 között, regionális összehasonlításban

A romániai magyarság termékenysége 1992-2002 között, regionális összehasonlításban Veres Valér A romániai magyarság termékenysége 1992-2002 között, regionális összehasonlításban A romániai magyarság létszámcsökkenésének egyik fő oka az alacsony gyermekvállalási kedv. E tanulmány fő célja

Részletesebben

AZ EGYSZÜLŐS CSALÁDDÁ VÁLÁS TÁRSADALMI MEGHATÁROZOTTSÁGA 2 BEVEZETÉS DOI: 10.18030/SOCIO.HU.2013.3.22

AZ EGYSZÜLŐS CSALÁDDÁ VÁLÁS TÁRSADALMI MEGHATÁROZOTTSÁGA 2 BEVEZETÉS DOI: 10.18030/SOCIO.HU.2013.3.22 MONOSTORI JUDIT 1 AZ EGYSZÜLŐS CSALÁDDÁ VÁLÁS TÁRSADALMI MEGHATÁROZOTTSÁGA 2 DOI: 10.18030/SOCIO.HU.2013.3.22 BEVEZETÉS Az családokról való ismereteink bizonyos dimenziók vonatkozásában igen gazdagok.

Részletesebben

MEGTAGADÓ IMA A ROMA NÉP SZÁMÁRA

MEGTAGADÓ IMA A ROMA NÉP SZÁMÁRA Salamon Tornáca Misszió Web: www.judaoroszlanja.gportal.hu Email: info.judaoroszlanja@gmail.com Tel: 06-30 / 385 6381 Tel: 06-70 / 352 9739 MEGTAGADÓ IMA A ROMA NÉP SZÁMÁRA Az Úr a szivünkre helyezte azt,

Részletesebben

A BELFÖLDI VÁNDORMOZGALOM STRUKTURÁLIS ÉS TERÜLETI SAJÁTOSSÁGAI MAGYARORSZÁGON 1 DÖVÉNYI ZOLTÁN

A BELFÖLDI VÁNDORMOZGALOM STRUKTURÁLIS ÉS TERÜLETI SAJÁTOSSÁGAI MAGYARORSZÁGON 1 DÖVÉNYI ZOLTÁN A BELFÖLDI VÁNDORMOZGALOM STRUKTURÁLIS ÉS TERÜLETI SAJÁTOSSÁGAI MAGYARORSZÁGON 1 DÖVÉNYI ZOLTÁN A probléma felvetése A vándormozgalmak motívumai szerteágazóak, ezek részletes számbavételét ezúttal mellőzzük.

Részletesebben

A gyermekvállalási magatartás változása és összefüggései a párkapcsolatok átalakulásával

A gyermekvállalási magatartás változása és összefüggései a párkapcsolatok átalakulásával Földházi Erzsébet A gyermekvállalási magatartás változása és összefüggései a párkapcsolatok átalakulásával Magyarországon az 1980-as évek elejétől fogy a népesség, 2011-ben a lélektani határnak is számító

Részletesebben

Öregedés és nyugdíjba vonulás

Öregedés és nyugdíjba vonulás 7. fejezet Öregedés és nyugdíjba vonulás Monostori Judit Főbb megállapítások» A demográfiai öregedés, vagyis az idősebb korosztályok arányának növekedése az egyik meghatározó társadalmi-demográfiai jelenség

Részletesebben

Mester Béla: Szabadságunk születése

Mester Béla: Szabadságunk születése balázs péter Mester Béla: Szabadságunk születése A modern politikai közösség antropológiája Kálvin Jánostól John Locke-ig. Budapest, argumentum kiadó Bibó istván szellemi műhely, 2010. Balog iván, dénes

Részletesebben

A rendszer ilyenfajta működése azzal a következménnyel járt, hogy a budapesti lakosok mind az egyazon lakásra pályázók egymással szemben, mind az

A rendszer ilyenfajta működése azzal a következménnyel járt, hogy a budapesti lakosok mind az egyazon lakásra pályázók egymással szemben, mind az Nagy Ágnes: Állampolgár a lakáshivatalban: politikai berendezkedés és hétköznapi érdekérvényesítés, 1945 1953 (Budapesti lakáskiutalási ügyek és társbérleti viszályok) Kérdésfeltevés Az 1945-től Budapesten

Részletesebben

A házassági bontóperek szabályozásának változásai. Szerző: dr. Szénási-Varga Nóra. Szolnok, 2016.

A házassági bontóperek szabályozásának változásai. Szerző: dr. Szénási-Varga Nóra. Szolnok, 2016. A házassági bontóperek szabályozásának változásai Szerző: dr. Szénási-Varga Nóra Szolnok, 2016. 1 1. A polgári házasság jogi kezdetei A házasság felbontásának polgári szabályai a polgári házasságkötés

Részletesebben

Női pálya a karrierben tanulmány eredmények Hatodik rész. Dolgozó nők a magánéletben

Női pálya a karrierben tanulmány eredmények Hatodik rész. Dolgozó nők a magánéletben Női pálya a karrierben tanulmány eredmények Hatodik rész Dolgozó nők a magánéletben A válaszolók 52%-a gyermektelen, 19-19%-nak egy vagy két gyermeke van, legkevesebben (1%) a 3-nál több gyermekes családanyák

Részletesebben

A HATALOM ÉS AZ URALOM FOGALMA

A HATALOM ÉS AZ URALOM FOGALMA Farkas Zoltán (egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Szociológiai Intézet) ÖSSZEFOGLALÓ A tanulmány első részében a szerző először röviden utal a hatalom fogalmának jellemző felfogásaira, majd a hatalmat

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ALKOTMÁNYA / ALAPTÖRVÉNYE. (2011. április 25.) ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART. Nemzeti Hitvallás / Nemzeti Nyilatkozat

MAGYARORSZÁG ALKOTMÁNYA / ALAPTÖRVÉNYE. (2011. április 25.) ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART. Nemzeti Hitvallás / Nemzeti Nyilatkozat MAGYARORSZÁG ALKOTMÁNYA / ALAPTÖRVÉNYE (2011. április 25.) ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART Nemzeti Hitvallás / Nemzeti Nyilatkozat Mi, a magyar nemzet tagjai, az új évezred kezdetén, felelőséggel minden magyarért,

Részletesebben

Szakál Ferenc Pál A szükséges pedagógus-státuszok számításának változásai és egyéb összefüggései

Szakál Ferenc Pál A szükséges pedagógus-státuszok számításának változásai és egyéb összefüggései Szakál Ferenc Pál A szükséges pedagógus-státuszok számításának változásai és egyéb összefüggései 1. A státusz-meghatározás korábbi szabályai, módja Emlékeim szerint korábban nem volt egységesen előírt

Részletesebben

- XX és XY (kromoszomális nem) / külső és belső nemi szervek, hormonháztartás (biológiai nem) - tanult nem / nemi szerep (társadalmi nem, gender)

- XX és XY (kromoszomális nem) / külső és belső nemi szervek, hormonháztartás (biológiai nem) - tanult nem / nemi szerep (társadalmi nem, gender) - fizikai adottságok (magasság, testsúly, izomerő, stb.) - állóképesség, erőnlét - érzelmi stabilitás / labilitás - szexuális örömérzés eltérő mintázata - gyermekszülés / táplálás képessége - termékenység

Részletesebben

MÉGIS. Kertész Imre atya emlékére

MÉGIS. Kertész Imre atya emlékére MÉGIS A legjobbat add a világnak, amid csak van, s ha verést kapsz érte cserébe, MÉGIS A LEGJOBBAT ADD A VILÁGNAK, AMID CSAK VAN! ( a calcuttai gyermekotthon faláról ) Kertész Imre atya emlékére Kertész

Részletesebben

Ki és miért Ítélte Jézust halálra?

Ki és miért Ítélte Jézust halálra? Ki és miért Ítélte Jézust halálra? A kérdés nem oly egyszerű, mint az ember fölületes elgondolás után hiszi, mert az evangéliumirók nem voltak jelen a történteknél, csak másoktól hallották a történet folyamatát

Részletesebben

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ. Buda-vidék présház- és pincekultúrája Építészeti és társadalomnéprajzi megközelítés (XIX XX. század)

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ. Buda-vidék présház- és pincekultúrája Építészeti és társadalomnéprajzi megközelítés (XIX XX. század) Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI DISSZERTÁCIÓ TÉZISEK Muskovics Andrea Anna Buda-vidék présház- és pincekultúrája Építészeti és társadalomnéprajzi megközelítés (XIX XX. század)

Részletesebben

Vállalkozás alapítás és vállalkozóvá válás kutatás zárójelentés

Vállalkozás alapítás és vállalkozóvá válás kutatás zárójelentés TÁMOP-4.2.1-08/1-2008-0002 projekt Vállalkozás alapítás és vállalkozóvá válás kutatás zárójelentés Készítette: Dr. Imreh Szabolcs Dr. Lukovics Miklós A kutatásban részt vett: Dr. Kovács Péter, Prónay Szabolcs,

Részletesebben

Családtervezési döntések

Családtervezési döntések Pongrácz Tiborné Családtervezési döntések Amagyar társadalom demográfiai magatartását már hosszabb ideje sajátos kettősség jellemzi, amely a társadalom tradicionális értékrendje és a tényleges népesedési

Részletesebben

Mi a legszembetűnőbb különbség az Állam és a Törvények között a szövegrészlet alapján?

Mi a legszembetűnőbb különbség az Állam és a Törvények között a szövegrészlet alapján? PLATÓN TÖRVÉNYEK Mi a legszembetűnőbb különbség az Állam és a Törvények között a szövegrészlet alapján? Vajon Platón szerette-e volna, hogy megvalósuljon az Állam utópiája? Igen Ne feledjük, Platón a peloponnészoszi

Részletesebben

ÉVFOLYAMDOLGOZAT. A h o n v é d e l mi k ö t e l e z e t t s é g a l k o t má n yjogi p r o b l é má i

ÉVFOLYAMDOLGOZAT. A h o n v é d e l mi k ö t e l e z e t t s é g a l k o t má n yjogi p r o b l é má i SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Állam- és Jogtudományi Kar Szeged ÉVFOLYAMDOLGOZAT A h o n v é d e l mi k ö t e l e z e t t s é g a l k o t má n yjogi p r o b l é má i Konzulens: Dr. Tóth Károly Egyetemi Docens

Részletesebben

GODA KÁROLY A SOPRONI VÁROSVEZETŐ RÉTEG A 15 16. SZÁZADBAN A POLGÁRMESTERI ÉS VÁROSBÍRÓI TISZTSÉG ÖSSZEHASONLÍTÓ IGAZGATÁS- ÉS TÁRSADALOMTÖRTÉNETE

GODA KÁROLY A SOPRONI VÁROSVEZETŐ RÉTEG A 15 16. SZÁZADBAN A POLGÁRMESTERI ÉS VÁROSBÍRÓI TISZTSÉG ÖSSZEHASONLÍTÓ IGAZGATÁS- ÉS TÁRSADALOMTÖRTÉNETE GODA KÁROLY A SOPRONI VÁROSVEZETŐ RÉTEG A 15 16. SZÁZADBAN A POLGÁRMESTERI ÉS VÁROSBÍRÓI TISZTSÉG ÖSSZEHASONLÍTÓ IGAZGATÁS- ÉS TÁRSADALOMTÖRTÉNETE a doktori disszertáció tézisei I. A hagyomány kritikája,

Részletesebben

CSALÁDTÁMOGATÁS, GYERMEKNEVELÉS, MUNKAVÁLLALÁS

CSALÁDTÁMOGATÁS, GYERMEKNEVELÉS, MUNKAVÁLLALÁS 4. CSALÁDTÁMOGATÁS, GYERMEKNEVELÉS, MUNKAVÁLLALÁS Makay Zsuzsanna Blaskó Zsuzsa FŐBB MEGÁLLAPÍTÁSOK A magyar családtámogatási rendszer igen bőkezű, és a gyermek hároméves koráig elsősorban az anya által

Részletesebben

Zálogjog a feudális magyar jogban

Zálogjog a feudális magyar jogban bodzási balázs Zálogjog a feudális magyar jogban I. BEVEZETÉS: TULAJDONI VISZONYOK A 19. SZÁZAD ELEJÉN A 19. század elején a magyar társadalmat még a feudális tagoltság jellemezte. A feudális vonások tükröződtek

Részletesebben

Az ügyvédi hivatás alkotmányjogi helyzete

Az ügyvédi hivatás alkotmányjogi helyzete Sulyok Tamás Az ügyvédi hivatás alkotmányjogi helyzete PhD értekezés doktori tézisei I. A kutatási téma előzményeinek rövid összefoglalása: Az ügyvédi hivatás alkotmányjogi helyzetéről a kelet közép -

Részletesebben

Műveltség és társadalmi szerepek: az arisztokrácia változó társadalmi szerepei Kora újkori szekció (Papp Klára)

Műveltség és társadalmi szerepek: az arisztokrácia változó társadalmi szerepei Kora újkori szekció (Papp Klára) Műveltség és társadalmi szerepek: az arisztokrácia változó társadalmi szerepei Kora újkori szekció (Papp Klára) Orosz István (Debreceni Egyetem, Magyarország) Szőlőbirtokos arisztokraták Tokaj-Hegyalján

Részletesebben

- Tudományos szándék vagy egzisztenciális, hitélmény határozta meg azt a döntését, hogy teológiát tanult és a papi hivatásra készült?

- Tudományos szándék vagy egzisztenciális, hitélmény határozta meg azt a döntését, hogy teológiát tanult és a papi hivatásra készült? MŰHELYBESZÉLGETÉS FABINY TAMÁS Vermes Géza - a zsidó Jézus és a Holt-tengeri tekercsek kutatója A magyar származású, ma Angliában élő zsidó történészt két kutatási terület tette világhírűvé: A Qumránban

Részletesebben

www.homeschooling.ro Az Egyesült Államokbeli otthonoktató mozgalom áttekintése (Részletek a Romániai Otthonoktatók Egyesületének hírleveléből)

www.homeschooling.ro Az Egyesült Államokbeli otthonoktató mozgalom áttekintése (Részletek a Romániai Otthonoktatók Egyesületének hírleveléből) www.homeschooling.ro Az Egyesült Államokbeli otthonoktató mozgalom áttekintése (Részletek a Romániai Otthonoktatók Egyesületének hírleveléből) Az egyre jobban terjedő otthon oktató mozgalom sok kérdés

Részletesebben

A NŐK FÖLSZABADÍTÁSA Irta: JE KÉMJE VA M.

A NŐK FÖLSZABADÍTÁSA Irta: JE KÉMJE VA M. fenyegeti és ugyanakkor, amikor a tőkés világban egyre nagyobb riadalommal, mind kapkodóbb elővigyázatossági és elodázó intézkedésekkel várják a iga&dasági válság kirobbanását, a szovjet kormány folytatja

Részletesebben

Meghívó a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság 2015. II. félévi programjaira

Meghívó a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság 2015. II. félévi programjaira Meghívó a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság 2015. II. félévi programjaira 2015. szeptember 24. 17. óra A soproni gazdapolgárok: a Göschl család példája Előadó: dr. Krisch András (főlevéltáros,

Részletesebben

FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓJA

FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓJA Munkaügyi Központja FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓJA 1 1. Vezetői összefoglaló 1.1 Főbb megyei munkaerő-piaci adatok 2013-ban a nyilvántartásban szereplő álláskeresők száma a 2012. decemberi értékről

Részletesebben

HÁTTÉRANYAG AZ ALAPTÖRVÉNY NEGYEDIK MÓDOSÍTÁSÁHOZ

HÁTTÉRANYAG AZ ALAPTÖRVÉNY NEGYEDIK MÓDOSÍTÁSÁHOZ HÁTTÉRANYAG AZ ALAPTÖRVÉNY NEGYEDIK MÓDOSÍTÁSÁHOZ I. ELŐZMÉNYEK 1. A módosítás indoka Az Országgyűlés 2013. március 11-én elfogadta az Alaptörvény negyedik módosítását (a továbbiakban: Módosítás). A Módosítást

Részletesebben

A KORAI GYERMEKVÁLLALÁST MEGHATÁROZÓ TÉNYEZŐK A CIGÁNY NŐK KÖRÉBEN JANKY BÉLA

A KORAI GYERMEKVÁLLALÁST MEGHATÁROZÓ TÉNYEZŐK A CIGÁNY NŐK KÖRÉBEN JANKY BÉLA A KORAI GYERMEKVÁLLALÁST MEGHATÁROZÓ TÉNYEZŐK A CIGÁNY NŐK KÖRÉBEN JANKY BÉLA Bevezetés Tanulmányunkban azt vizsgáljuk, hogy milyen mérhető tényezők befolyásolhatják a korai gyermekvállalást a cigány nők

Részletesebben

A CSALÁD VÁLTOZÓBAN: A MAGYAR HELYZET Bíró László, a MKPK családreferens püspöke Előadás a RENOVABIS-KONGRESSZUSÁN FREISING, 2006. SZEPT. 1.

A CSALÁD VÁLTOZÓBAN: A MAGYAR HELYZET Bíró László, a MKPK családreferens püspöke Előadás a RENOVABIS-KONGRESSZUSÁN FREISING, 2006. SZEPT. 1. A CSALÁD VÁLTOZÓBAN: A MAGYAR HELYZET Bíró László, a MKPK családreferens püspöke Előadás a RENOVABIS-KONGRESSZUSÁN FREISING, 2006. SZEPT. 1. Bevezetés: a hagyományos családmodell megváltozásának folyamata

Részletesebben

A nők társadalmi jellemzői az észak-alföldi megyékben

A nők társadalmi jellemzői az észak-alföldi megyékben A nők társadalmi jellemzői az észak-alföldi megyékben Központi Statisztikai Hivatal 2012. március Tartalom Bevezető... 2 Demográfiai helyzetkép... 2 Egészségügyi jellemzők... 12 Oktatás és kutatás-fejlesztés...

Részletesebben

Máté evangéliuma 1-4,11

Máté evangéliuma 1-4,11 Máté evangéliuma 1-4,11 Máté evangéliuma - Bevezetéstani ismeretek Felépítéséről három fő elmélet van: az események földrajzi helye alapján a krisztológiai váz alapján a beszédgyűjteményekre épülő váz:

Részletesebben

SZÉKELYFÖLD LIMINÁLIS HELYZETEI

SZÉKELYFÖLD LIMINÁLIS HELYZETEI LÕRINCZ D. JÓZSEF SZÉKELYFÖLD LIMINÁLIS HELYZETEI Oláh Sándor: Kivizsgálás. Írások az állam és a társadalom viszonyáról a Székelyföldön, 1940 1989. Csíkszereda, Pro-Print Könyvkiadó, 2008, 387 oldal A

Részletesebben

Dr. Simonik Péter: Honnan jöttek és merre tartottak? Adalékok a tatabányai zsidóság demográfiájához (1868-1945)

Dr. Simonik Péter: Honnan jöttek és merre tartottak? Adalékok a tatabányai zsidóság demográfiájához (1868-1945) 1 Dr. Simonik Péter: Honnan jöttek és merre tartottak? Adalékok a tatabányai zsidóság demográfiájához (1868-1945) A négy község Tatabánya, Alsógalla, Felsőgalla és Bánhida egyesítésével 1948-ban megalakult

Részletesebben

kényszer kényszerrel alkalmasság elbírálásához szükséges vizsgálatokat végzi el

kényszer kényszerrel alkalmasság elbírálásához szükséges vizsgálatokat végzi el Magyar Köztársaság Alkotmánybírósága H-1015 Budapest, Donáti u. 35-45. Tárgy: Indítvány alkotmányellenesség megállapítására Tisztelt Alkotmánybíróság! Az alábbiakban indítványt terjesztek elő A munkaköri,

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZETÉNEK KUTATÁSI JELENTÉSEI 82.

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZETÉNEK KUTATÁSI JELENTÉSEI 82. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZETÉNEK KUTATÁSI JELENTÉSEI 82. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZET Igazgató: Spéder Zsolt Lektorálta: S. Molnár Edit

Részletesebben

Jobbak a nők esélyei a közszférában?

Jobbak a nők esélyei a közszférában? Közgazdasági Szemle, LX. évf., 2013. július augusztus (814 836. o.) Lovász Anna Jobbak a nők esélyei a közszférában? A nők és férfiak bérei közötti különbség és a foglalkozási szegregáció vizsgálata a

Részletesebben

Forray R. Katalin. Értelmiségképzés - cigány diákok a felsőoktatásban. Európai dimenzió

Forray R. Katalin. Értelmiségképzés - cigány diákok a felsőoktatásban. Európai dimenzió 1 Forray R. Katalin Értelmiségképzés - cigány diákok a felsőoktatásban Európai dimenzió A roma közösség, mint etnikai kisebbség, több vonatkozásban is különbözik más nemzeti kisebbségektől. Egyik jellemzőjük,

Részletesebben

Zsidóellenes előítéletesség és az antiszemitizmus dinamikája a mai Magyarországon

Zsidóellenes előítéletesség és az antiszemitizmus dinamikája a mai Magyarországon Zsidóellenes előítéletesség és az antiszemitizmus dinamikája a mai Magyarországon Kovács András 1. Bevezetés A kommunista rendszer 1990-ben bekövetkezett bukása, a szabad véleménynyilvánítás jogának és

Részletesebben

4. A FÉRFIAK ÉS NŐK KÖZÖTTI DISZKRIMINÁCIÓ A MUNKAÜGYI JOGVISZONYOKBAN Peszlen Zoltán. Alkotmányos védelem

4. A FÉRFIAK ÉS NŐK KÖZÖTTI DISZKRIMINÁCIÓ A MUNKAÜGYI JOGVISZONYOKBAN Peszlen Zoltán. Alkotmányos védelem 4. A FÉRFIAK ÉS NŐK KÖZÖTTI DISZKRIMINÁCIÓ A MUNKAÜGYI JOGVISZONYOKBAN Peszlen Zoltán Alkotmányos védelem Általános alkotmányos védelem A nemek közötti hátrányos megkülönböztetés általános tilalmát a Magyar

Részletesebben

Nagy Ildikó: Családok pénzkezelési szokásai a kilencvenes években

Nagy Ildikó: Családok pénzkezelési szokásai a kilencvenes években Nagy Ildikó: Családok pénzkezelési szokásai a kilencvenes években Bevezető A nyolcvanas évek elején egyik megjelent tanulmányában J. Pahl az angol családok pénzkezelési szokásairól írt. A szerző hipotézise

Részletesebben

MAGYARORSZÁG TÁRSADALOMTÖRTÉNETE A SZOCIALISTA KORBAN

MAGYARORSZÁG TÁRSADALOMTÖRTÉNETE A SZOCIALISTA KORBAN MAGYARORSZÁG TÁRSADALOMTÖRTÉNETE A SZOCIALISTA KORBAN MAGYARORSZÁG TÁRSADALOMTÖRTÉNETE A SZOCIALISTA KORBAN Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE

Részletesebben

Katona József, az értékteremtő

Katona József, az értékteremtő 1 Katona József, az értékteremtő A Bánk bán írójának születésére emlékezünk. Katona József drámaíróként a legismertebb, de nekünk, kecskeméti polgároknak személye nemcsak legnagyobb nemzeti drámánk íróját,

Részletesebben

Merítés a KUT-ból IV. GADÁNYI JENŐ. (1896 1960) festőművész emlékkiállítása. HAAS GALÉRIA, Budapest 2000. május 11-től június 10-ig

Merítés a KUT-ból IV. GADÁNYI JENŐ. (1896 1960) festőművész emlékkiállítása. HAAS GALÉRIA, Budapest 2000. május 11-től június 10-ig Merítés a KUT-ból IV. GADÁNYI JENŐ (1896 1960) festőművész emlékkiállítása HAAS GALÉRIA, Budapest 2000. május 11-től június 10-ig A kis zugokat szeretem, mert a részekben azonosul a világ. Kerülő úton,

Részletesebben

A kaleidoszkóp minden arabeszkje

A kaleidoszkóp minden arabeszkje 50 tiszatáj OLASZ SÁNDOR A kaleidoszkóp minden arabeszkje SÁNDOR IVÁN ARABESZK CÍMŰ REGÉNYÉRŐL Borges Az okok című verséből vett sorok jelentéssűrítő és -előlegező mottóként olvashatók Sándor Iván 1991-ben

Részletesebben

2012.11.26. Római jog gyakorlat. Levelező tagozat

2012.11.26. Római jog gyakorlat. Levelező tagozat Római jog gyakorlat Levelező tagozat 1 Feladatok leadása Választási kampány kezdete: 2012. november 26. Választási határidő: 2012. december 07. Leadási határidő papíron: 2012. december 15. min. 1, max.

Részletesebben

Adatgyűjtő Intézet ISKOLAI INTEGRÁCIÓ ÉS SZEGREGÁCIÓ, VALAMINT A TANULÓK KÖZTI INTERETNIKAI KAPCSOLATOK. 2010. november

Adatgyűjtő Intézet ISKOLAI INTEGRÁCIÓ ÉS SZEGREGÁCIÓ, VALAMINT A TANULÓK KÖZTI INTERETNIKAI KAPCSOLATOK. 2010. november Adatgyűjtő Intézet ISKOLAI INTEGRÁCIÓ ÉS SZEGREGÁCIÓ, VALAMINT A TANULÓK KÖZTI INTERETNIKAI KAPCSOLATOK A KUTATÁSI PROGRAM K+ F MELLÉKLETE 2010. november TARTALOM I. Az iskolák és iskolaigazgatók bemutatása...

Részletesebben

Az antik világ nemi erkölcse

Az antik világ nemi erkölcse Az antik világ nemi erkölcse (T elein, X. évi., 8-'), '...m i, s.vrk.: liinődi A., líu d ap est, 1912, 108-112.) D r. K erényi Krtroly r. m. ( m ár elő ad ása a T e le ia E gyesületben, ((lynrsfrásos lejegyzés

Részletesebben

MAGYARORSZÁG TÁRSADALOMTÖRTÉNETE A POLGÁRI KORBAN

MAGYARORSZÁG TÁRSADALOMTÖRTÉNETE A POLGÁRI KORBAN MAGYARORSZÁG TÁRSADALOMTÖRTÉNETE A POLGÁRI KORBAN MAGYARORSZÁG TÁRSADALOMTÖRTÉNETE A POLGÁRI KORBAN Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK

Részletesebben

Természeti adottságok

Természeti adottságok Földrajzi fekvése Téglást az ész.47 42 és a kh. 21 40 földrajzi koordinátáknál található A település Észak- Alföldön van Hajdú-Bihar valamint Szabolcs-Szatmár-Bereg megye határán Két legközelebbi nagyváros

Részletesebben

Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához

Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához Örültem, hogy a baloldal megemlékezik a magyar baloldal legnagyobb alakjáról. Nemcsak a magyar baloldal, de a magyar

Részletesebben

1004/2010. (I. 21.) Korm. határozat. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlőségét Elősegítő Nemzeti Stratégia - Irányok és Célok 2010-2021

1004/2010. (I. 21.) Korm. határozat. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlőségét Elősegítő Nemzeti Stratégia - Irányok és Célok 2010-2021 1004/2010. (I. 21.) Korm. határozat a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlőségét Elősegítő Nemzeti Stratégia - Irányok és Célok 2010-2021 1. A Kormány a) elfogadja a jelen határozat mellékletét képező a Nők

Részletesebben

20. A FARIZEUS ÉS A VÁMSZEDŐ (Lk 18,9-14) Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1.

20. A FARIZEUS ÉS A VÁMSZEDŐ (Lk 18,9-14) Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. 20. A FARIZEUS ÉS A VÁMSZEDŐ (Lk 18,9-14) Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: Dr. Budai Gergely: Az evangéliom Lukács szerint. kézirat, Ráday

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 21.5.2007 COM(2007) 253 végleges - A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

Részletesebben

Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum 7400 Kaposvár, Fő u. 10. Bejelentkezés: +36 30 869 6052. www.smmi.hu

Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum 7400 Kaposvár, Fő u. 10. Bejelentkezés: +36 30 869 6052. www.smmi.hu Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum 7400 Kaposvár, Fő u. 10. Bejelentkezés: +36 30 869 6052 www.smmi.hu 2 I. 1. FELADAT A tulipános láda egyik felét már kifestette a mester. Fejezd be te a másik

Részletesebben

Első rész ALAPRENDELKEZÉSEK

Első rész ALAPRENDELKEZÉSEK CSALÁDJOGI TÖRVÉNY (A SZK Hivatalos Közlönye, 18/2005. szám és 72/2011. - másik törvény) Első rész ALAPRENDELKEZÉSEK A törvény tartalma 1. szakasz Ez a törvény a házasságot és a házassági viszonyokat,

Részletesebben

A SPECIÁLIS SZAKISKOLAI TANULÓK ESÉLYEI

A SPECIÁLIS SZAKISKOLAI TANULÓK ESÉLYEI A SPECIÁLIS SZAKISKOLAI TANULÓK ESÉLYEI I SKOLARENDSZERüNK RÉGÓTA KÜZD A SZOCIÁLISAN HÁTRÁNYOS helyzetű fiatalok képzésének gondjaival. 1990-től e réteg számára újfajta iskolatípus jelent meg: a speciális

Részletesebben

1978. évi IV. törvény. a Büntető Törvénykönyvről ÁLTALÁNOS RÉSZ. A büntető törvény célja. I. fejezet. A büntető törvény hatálya.

1978. évi IV. törvény. a Büntető Törvénykönyvről ÁLTALÁNOS RÉSZ. A büntető törvény célja. I. fejezet. A büntető törvény hatálya. 1978. évi IV. törvény a Büntető Törvénykönyvről ÁLTALÁNOS RÉSZ A büntető törvény célja 1. I. fejezet A büntető törvény hatálya Időbeli hatály 2. A bűncselekményt az elkövetése idején hatályban levő törvény

Részletesebben

1998. évi XIX. törvény. a büntetőeljárásról ELSŐ RÉSZ. I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. Az eljárási feladatok megoszlása

1998. évi XIX. törvény. a büntetőeljárásról ELSŐ RÉSZ. I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. Az eljárási feladatok megoszlása 1998. évi XIX. törvény a büntetőeljárásról ELSŐ RÉSZ I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK Az eljárási feladatok megoszlása 1. A büntetőeljárásban a vád, a védelem és az ítélkezés egymástól elkülönül. A bíróság

Részletesebben

A munkaviszonyból keletkező kötelmek szabályozásáról

A munkaviszonyból keletkező kötelmek szabályozásáról Gazdaság és Jog A munkaviszonyból keletkező kötelmek szabályozásáról I. Az előzmények 1. Régi kodifikációs szabály szerint a jogelméleti viták eldöntésére nem a jogalkotó hivatott. Különösen igaz ez a

Részletesebben

KÍVÁNT ÉS NEM KÍVÁNT TERHESSÉGEK, GYERMEKEK 1 KAMARÁS FERENC

KÍVÁNT ÉS NEM KÍVÁNT TERHESSÉGEK, GYERMEKEK 1 KAMARÁS FERENC KÍVÁNT ÉS NEM KÍVÁNT TERHESSÉGEK, GYERMEKEK 1 KAMARÁS FERENC TÖRTÉNETI VISSZATEKINTÉS Az európai népesség történelme során biológia kapacitásának csak egy töredékét használta ki ahhoz, hogy biztosítsa

Részletesebben

Tárkány KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

Tárkány KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE Tárkány KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE 2013. TULAJDONOS NEVE BEOSZTÁSA ÁTVÉTEL DÁTUMA PÉLDÁNY SORSZÁMA ÉRVÉNYESÍTŐ PECSÉT HELYE Karbantartásra kötelezett példány: Karbantartásra nem kötelezett példány:

Részletesebben

1. Érvelések. Az élet kezdete mint etikai probléma. 1. Érvelések az abortusz vita kapcsán 2. Történeti megközelítés 3.

1. Érvelések. Az élet kezdete mint etikai probléma. 1. Érvelések az abortusz vita kapcsán 2. Történeti megközelítés 3. Az élet kezdete mint etikai probléma 1. Érvelések az abortusz vita kapcsán 2. Történeti megközelítés 3. Mai álláspontok 1. Érvelések Bioetikai kérdés, de nem csupán Az abortusz kérdése filozófiai, jogi

Részletesebben

A nemi bűnözés és társadalom általi megítélése Udvarhely vármegye területén a 19. század folyamán

A nemi bűnözés és társadalom általi megítélése Udvarhely vármegye területén a 19. század folyamán Acta Siculica 2012 2013, 695 708 A nemi bűnözés és társadalom általi megítélése Udvarhely vármegye területén a 19. század folyamán 1 KŐVÁRY László 1874, 158 159. Kőváry László (1819 1907) erdélyi magyar

Részletesebben

ÓKOR Rómaiak az Augustus-korban

ÓKOR Rómaiak az Augustus-korban ÓKOR Rómaiak az Augustus-korban A témához mérten kis terjedelmű kötetben a hangsúly a rómaiakon és nem Augustus korán van. A mű ugyanis az Európa népei sorozat részeként jelent meg, minden bizonnyal terjedelmi

Részletesebben

Spárta katonai állama

Spárta katonai állama Spárta katonai állama Tematika: 1. A görög történelem hajnalán 2. A görög istenek a görög vallás az olümpia 3. Athén társadalma és állama 4. Spárta katonai állama 5. A görög perzsa háborúk A tehetségfejlesztő

Részletesebben

Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS?

Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS? Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS? Több mint 25 éves hívő életem során számtalanszor találkoztam a címben megfogalmazott kifejezéssel. Először persze nem tudtam, hogy mi is állhat mindennek

Részletesebben

TÁRSADALMI-GAZDASÁGI TRENDEK A NÉPESSÉG IDŐFELHASZNÁLÁSÁBAN*

TÁRSADALMI-GAZDASÁGI TRENDEK A NÉPESSÉG IDŐFELHASZNÁLÁSÁBAN* A TÁRSADALMI-GAZDASÁGI TRENDEK A NÉPESSÉG IDŐFELHASZNÁLÁSÁBAN* FALUSSY BÉLA A szerző az időfelhasználás alapvető szerkezeti változásait a társadalomban és a gazdaságban hosszú távon lezajlott meghatározó

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

Régi új vagyonjog. Aktuális jogtörténet. Szerző: Kepesné dr. Bekő Borbála

Régi új vagyonjog. Aktuális jogtörténet. Szerző: Kepesné dr. Bekő Borbála Régi új vagyonjog Aktuális jogtörténet Szerző: Kepesné dr. Bekő Borbála 2015. október 2. Budapest A házastársi joghelyzet nem a másik házasfél fölött, hanem annak irányában való jog, csakúgy miként a kötelmi

Részletesebben