1. Érvelések. Az élet kezdete mint etikai probléma. 1. Érvelések az abortusz vita kapcsán 2. Történeti megközelítés 3.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. Érvelések. Az élet kezdete mint etikai probléma. 1. Érvelések az abortusz vita kapcsán 2. Történeti megközelítés 3."

Átírás

1 Az élet kezdete mint etikai probléma 1. Érvelések az abortusz vita kapcsán 2. Történeti megközelítés 3. Mai álláspontok 1. Érvelések Bioetikai kérdés, de nem csupán Az abortusz kérdése filozófiai, jogi kérdés Vajon a megtermékenyített petesejt éppolyan ember, mint bármelyikünk? Ha a terhesség bűncselekmény eredménye, akkor büntethető-e a gyermek az apa helyett, mégpedig halállal? Az anya és a gyermek életveszélye esetén dönthetünk-e az anya javára, a gyermek élethez való jogát nem véve figyelembe? Beszélhetünk-e, inkább élethez való jogról? 1 2 1

2 A válaszadáskor több álláspont körvonalazódik, de szigorúan elmondható, hogy a végső két logikus érvelés homlokegyenest ellentétes egymással (1) Konzervatív: tiltja az abortuszt (2) A liberális: megengedi (3) A legelterjedtebb e két álláspont között helyezkedik el: mérsékelt, amely a gyakorlathoz és a józan észhez áll közelebb Érvelés a magzat morális státuszáról Nehéz bármilyen érvet elfogadni, ami előítéleten alapul A magzat státuszának tisztázása a kérdés: Ember vagy sem? 3 4 2

3 A magzat és az anya azonos státuszú 1. - Ha igen, akkor minden abortusz gyilkosság, még az orvosi indokkal elvégzettek is, így büntetni kell. Ez pedig a tiltott abortuszok számát fogja növelni, ezzel pedig az anyák halálozási arányát is érinti. - Bizonyított tény, hogy a tiltott abortuszpolitika ugyan csökkenti a magzati halálozást, de növeli a tiltott magzatelhajtást és az anyai halálozást (nem csak illegális abortusz estén), de összességében növeli a megmentett magzatok számát - Ez esetben tehát a magzat és az anya élete megint nem lesz egyenértékű, a magzat státusza fontosabb tényezővé válik az anyáéval szemben 5 6 3

4 Magzat és az anya nem azonos státuszú 2. Ha a magzatot nem tekintjük egyenlő státuszúnak az anyával, azaz nem embernek tekintjük. - Ebben az esetben a magzati halálozás aránya lényegesen magasabb - Ehhez be kéne bizonyítani azt, hogy a magzat kevésbé ember, mint mi Az abortuszvita tárgya éppen ennek bizonyíthatósága körül forog 2. Történeti megközelítés: tiltás Fogamzásgátlás és abortusz közötti különbséget a vallás például nem látja A múlt század közepére minden ma ismert fogamzásgátlási technika ismert volt, gyógyszer kivételével Ha a fogamzásgátlás tiltott volt, ennek okát az alulnépesedésben kell keresni Fontos: A magzat státuszának tisztázása nélkül az érvek nem működhetnek 7 A fogamzásgátlás és az abortusz tiltásában a társadalmi stabilitást látták 8 4

5 A történelem során inkább elítélték az abortuszt különböző okok miatt Az 1960-as évektől vált gyakorlattá a nők reproduktív szabadságának a gondolata, fontossá vált, hogy egy család hány gyermeket kíván felnevelni, és azok megszületésének idejét is meghatározza - gazdasági okok A) Tiltás demográfiai okokból Előfordult, hogy egy közösség hatalmának, katonai és politikai erejének érdekében tiltották az abortuszt (Spártánban, Olaszo.- ban Mussolini idején, a hitleri Németo.ban, Sztálin alatt a Szovjetunióban.) A fogamzásgátlás a magánbűnből mindenki jogává vált

6 Differenciális termékenység Megfigyelték, hogy a társadalom fejlődésével az utódok száma csökken, de csak egyes rétegekben Az iskolázottabbak esetében csökken, a hátrányos helyzetűeké nő A probléma ilyenkor az, hogy a domináns kultúra rétege fenyegetve érzi magát, bajnak látják, hogy nem a nemkívánatos rétegek termékenysége csökken (USA: a bevándorlók első hullámának rétege volt a domináns, a később érkezettek a nemkívánatos réteg) ) Két reakció lehetséges 1. a politika növelheti a kívánatos csoportok termékenységét külső kedvezményekkel 2. próbálják csökkenteni a nemkívánatos rétegek növekedését; diszkriminatív népességpolitika, náci Németo. Elítélendő

7 B) Tiltás a férfiak jogainak védelmében Elítélték abortuszt Rómában a tulajdonos védelme érdekében: elrendelték az abortuszt, ha a rabszolganő gazdája a nőt csak szexuális célokra használta, de megtiltották az abortuszt és a fogamzásgátlást, ha a rabnő pénzért eladható utódot hoz a világra, azaz hasznot termel A görögöknél a fentihez hasonló volt a gyakorlat De ez esetben nem csak az abortusz volt elfogadott, hanem a csecsemők kitevése is Az abortuszt akkor tartották elfogadhatatlannak, ha arról az anya az apa nélkül döntött Ez esetben is a férfi nemzési jogát védték, hiszen nem az abortuszt ítélték el, hanem azt a tényt, hogy a nő megfosztotta a férjet a döntési jogtól

8 Nem a magzatot tekintették károsultnak, hanem az apát, a tulajdonost Itt már látható a tény, hogy a nőt nem tekintették olyan mértékben embernek, mint a férfit Ez a történelemben sokáig így is maradt Arisztotelész A nő csupán helyét adja a magzatnak, de a nemzésében nem kap szerepet A nő biológiai egyenjogú szerepét a nemzésben csak közötti vizsgálatok idején tisztázták A nő önrendelkezési jogát egy abortusz kérdés esetében tehát ennek megfelelően közelítették meg, vagyis a nő önrendelkezési jogát nem ismerték el

9 A fogamzásgátlást is tiltották sokáig, a múlt század közepén Angliában és Amerikában néhány szabadgondolkodó vállalta fel népszerűsítését az orvosok is többnyire ellenezték a születésszabályozást A fogamzásgátlást obszcénnak minősítették 1873-ban egy konferencián (Comstock Act) és csak kizárólag orvosok számára elérhető könyvekben tárgyalták, orvosi kézikönyvekből kihagyták, fogamzásgátlási tanácsot tilos volt adni (USA, Franciao.) ben USA-ben indult el az a mozgalom, ami már propagálta a születésszabályozást 1937-ben már törvénybe iktatták, hogy orvos adhat tanácsot fogamzásgátlásra, ha azt a nő kéri, ez esetben vényre lehetett beszerezni az eszközt Az orális fogamzásgátlók használat csak a 1960 években kezdett elterjedt lenni törvényben mondták ki, hogy a nem házasoknak is joguk van a fogamzásgátlók használatára 1973 abortusz elfogadása, az időpont nem véletlen, az amerikaiak nem tettek különbséget a fogamzásgátlás és az abortusz között 18 9

10 C) Tiltás az anya érdekének védelmében A tiltás oka az anya élete végett a 20 század elejéig az antibiotikumok hiánya indokolta A 20 század elejéig veszélyes beavatkozásnak minősült, de ez az orvostudomány fejlődésével változott Ezzel magyarázták az 1973-as (USA) legális abortuszt is a törvényalkotók A gyermekágyi szövődményekben többen halnak meg átalagosan, mint művi vetélésben D) Korlátozó abortusztörvények enyhülése A 60-as évektől a korábban abortusz tilalmat gyakorló országokban enyhítő tendencia figyelhető meg Okok: - a feminista mozgalmak, nők jogaiért harcolók - a születendő gyermek életminőségének függvénye: prenatális diagnosztika - túlnépesedéstől való félelem - az abortusz végzésének orvosi biztonsága - annak figyelembevétele, hogy a korábbi tiltás ellenére az abortuszok száma magas volt

11 Korábban tehát a fogamzásgátlás és az abortusz nem választódott el Az abortusz enyhítését is társadalmi okokkal indokolták nem a magzat státuszával A mai viták viszont nem erről szólnak: az ellenzők a magzat státuszának védelmében szólalnak meg E) Tiltás a magzat élete védelmében Már a pythagóreusok tiltották De a magzat életének védelmében való tiltás csak a kereszténységgel terjedt el A katolikus álláspont ma: mind az abortusz, mind a fogamzásgátlás tiltott, a terhesség egyetlen elkerülési módja: a nemi élet kerülése, időszakos tartózkodás, a felek beleegyezésével

12 A korai kereszténység még a görög hagyományokhoz állt közelebb. Az emebryo a lélek vegetatív részével bír, csak az első mozgás után mondható, hogy megörökölte a racionális lélekrészt is Tertullianus a 3. században nem osztotta Arisztotelész fenti tanát, szerinte a racionális lélek már a fogantatással jelen van, de az ő vélekedése ekkortájt még kisebbséget képviselet Ágoston: az átlelkesült embryot megölni gyilkosság, a nem átlelkesültet megölni még nem az A 13. században Aquinói Szent Tamás tovább erősítette ezt: a nem átlelkesült magzat megölése, kisebb bűn, mint az átlelkesülté 23 Késleltetett átlelkesülés tana A lélek ezek szerint akkor költözik az embryoba, ha az már emberi formával rendelkezik, emberi szervei már kialakultak, mert nem emberi testben emberi lélek nem létezhet Az átlelkesülés előtt a magzat élő, de csak mint egy növény, állat, még nem emberi lélekkel A magzat az élet fiziológiai szintjén van, de spirituálisan még nem létezik, nem emberi személy Ez a tan a századig maradt; mikoroszkóp: a spermiumot egyesek mini emberi lénynek látták: teljes emberi formával 24 12

13 3. Mai álláspontok Performizmus tana Az egyedfejlődés puszta növekedés, kiindulópontja egy parányi ember formájú élőlény, minden szervvel rendelkezik és már a spermiumban megtalálható Három álláspont körvonalazódik A) konzervatív B) liberális C) mérsékelt 1708-ban a performalista elmélet mellett fogalt állást az egyház, de az első mozgás előtti abortuszra nem vonatkoztatták teljes szigorral

14 Konzervatív álláspont Az egyedi emberi élet a fogamzással kezdődik. A megtermékenyített petesejt morálisan éppolyan ember, mint mi Elpusztítása éppoly bűn, mint egy felnőtt megölése A fejlődő embryo és a későbbi magzat és csecsemő hasonlóságára lapozzák érvüket Az abortuszt ezért tiltani kell Liberális álláspont A magzat emberi jogokra csak életképessé válásakor vagy élve születésekor tesz szert Ezelőtt jogilag és erkölcsileg nem tekinthető embernek, noha biológiai értelemben már az Ez a felfogás a fejlődő embryo és a későbbi magzat, újszülött közötti különbségekre hivatkozik A helyes abortuszpolitika ezen álláspont szerint a passzív, ha az anya abortuszt akar végeztetni, akkor annak tiltása az ő személyiségjogának korlátozását jelenti egy morális értelemben még nem ember személyiségjogával szemben Ezért ilyenkor az anya kívánságát kell figyelembe venni

15 Mérsékelt álláspont A kettő között helyezkedik el A méhen belüli fejlődés során van egy szakasz, melyen túljutva a magzat erkölcsi személy lesz, e szakasz után az embryo morális értelemben ember, de előtte még nem az Szélsőséges érvelés A mérsékeltek szerint nehéz egyenértékűen negatívan értékelni a spirált használó anyát és a csecsemőt megölő anyát De ez fordítva is képtelenség Az újszülött megölése nem lehet rosszabb, mint a spirál használata

16 Konzervatív álláspont és kritikája Az abortusz erkölcsileg elfogadhatatlan, az élet a fogamzással kezdődik Ellenvetések 1. az élet sejtszerű és szervezeti formáinak megkülönböztetése - definiálni kéne az emberi élet fogalmát Az emberi élet elpusztítása bűn. Emberi élet alatt érző, kommunikáló cselekvő lény státuszát értik, erkölcsi személyre gondolnak. Manapság a megtermékenyítet petesejtet elpusztítását, bár biológiailag emberi életet jelentenek nem tekintik bűnnek Vérvételkor emberi sejtek milliói pusztulnak A megtermékenyített petesejt bár biológiailag ember fejlődik belőle, még csak egy sejt Egyetlen sejtet elpusztítani tehát éppúgy nem bűn mint a vérvétel során több millió elpusztítása sem az

17 Konzervatív válasz az ellenérvre A zigóta aktuálisan tényleg csak egy sejt, potenciálisan azonban már erkölcsi személy, gondolkodó ember A zigótát nem azért kell védeni ami most, hanem, ami lesz Ez a potenciális argumentum, amelynek a konzervatív érvelésben kitüntetett szerepe van A potenciális argumentum Egy vérsejt elpusztulása nem problematikus, mert az csak egy sejt, nem lesz belőle semmi, főleg nem ember A zigóta bármi is jelenleg, ember lesz Ezért jobban védendő, mint egy közönséges sejt Erre az érvre 2 féle válaszreakció lesz

18 1. ha jelenleg potenciálisan ember, akkor most még nem az, jelenleg tehát még nem ember, csak az lesz. Tehát ha csak potenciálisan ember, akkor csak potenciálisan vannak emberi jogai. 2. túl messzire visz ez az érvelés: az abortusz elfogathatatlan, mert meggátolja a zigóta emberré fejlődését, ugyanezért mindennemű fogamzásgátlásnak is rossznak kell lennie, mert az is meggátolja a fejlődési folyamatot Ha az argumentum következetes volna, akkor elvetné a fogamzásgátlást is az abortusszal együtt

19 Az emberi státusz kritériumai A) - Életképesség B) - Ratio, észbeli fejlettség C) - Élve születés A) Életképessé válás mint kritérium Az abortusz addig végezhető el, amíg életképessé nem válik a magzat Ez előtt lehet abortuszt végezni, de utána nem az életképességet általában az embryo méhen kívüli életben maradási esélyéhez kötik Ma már 500 gr súlyú magzat is életben maradhat inkubátorban Tehát az életképesség az orvostechnika fejlettségétől függ. Régen csak 1000 gr felett tudtak babákat inkubátorban nevelni. Az életképesség határa tehát nehezen definiálható!

20 Az sem zárható ki, hogy a jövőben már megtermékenyített petesejtet inkubátorban nevelnek ki Ekkor majd az életképesség a fogamzással fog kezdődni? Köv. Annak eldöntése, hogy a magzat mikortól ember nem függhet az orvostechnika fejlettségétől! Az életképesség: statisztikai fogalom, vagyis önkényes Kalkulációja: az az időpont, amelyet bizonyos (nagy) százalékú megszületett magzat túlél De ez változó országonként: más a fejlett országokban és más a szegényebbekben Az ember meghatározása és jogok meghatározása technológia és statisztika alapján nem határozható meg

21 B) Az öntudat és a racionalitás, mint kritériuma az emberi státusznak A legnépszerűbb liberális álláspont Milyen lények életét kell morális kötelességből védeni? Az embert de ez nem bizonyul elegendő válasznak Elkülönítik a (i) biológiai értelemben vett embereket a (ii) morális értelemben vett emberektől, ezek erkölcsi személyek Problémás! Probléma 1. Erkölcsi személyek lehetnek nem emberek is: a vallások istenei, angyalai, mitológiai figurák Olyan lények, akiket emberként tisztelünk Probléma 2. De biológiailag élő emberről kijelenthető, de nem személy az, pl. agyhalott Erkölcsi védelmet tehát erkölcsi személyek érdemelnek, függetlenül attól, hogy biológiailag emberek-e

22 Mitől lesz egy lény erkölcsi személy? Milyen tulajdonságokkal kell rendelkeznie ahhoz, hogy élete ugyanolyan védelemben részesüljön, mint az általános emberé? Racionalista kritérium szerint: - az tesz egy lényt emberré, ha van öntudata, gondolkodásra, kommunikációra, szabályok betartására képes, vágyat képes érezni saját léte iránt A magzat nem ilyen, sőt a csecsemő sem Tehát: Egy magzat nem érdemelne több védelmet, mint egy fejlett idegrendszerű felnőtt állat De ez problémás Állítás: erkölcsi személy csak az öntudattal rendelkező ember lehet, szélsőséges ilyen tulajdonságokkal néhány éves gyerekek sem rendelkeznek Az elv alapján a csecsemők megölését se helytelenítsük De ez annyira szemben áll az érzéseinkkel, hogy ezt inkább elvetjük

23 C) Születés mint kritérium Tehát a racionális öntudat nem feltétele, hogy jogilag felelős emberről beszéljünk Ezen kritérium szerint újszülöttek megölése erkölcsileg indokolható lehetne, hisz nincs öntudatuk, ezért nem fogadható el Hogy egy emberi lénynek jogai lehessenek meg kell születnie Veleszületett jogok De: A legtöbb ország gyakorlata nem tekinti ugyanolyan jogú embernek a magzatot mint az újszülöttet A magzatnak születés előtt nincs neve, a kort a születéstől számítják, nem a fogantatástól, az abortált magzatról nem állítanak ki okiratot, nem temetik el

24 Ellenérv: - a mai orvostechnika lehetővé teszi a magzat méhen belüli vizsgálatát Ez alapján tudjuk, hogy fiziológiailag nincs különbség a születés előtt egy órával a magzat és az újszülött között Hogy az élethez való jog a születéssel kezdődjön nagy különbséget kéne látni a két állapot között De nincs A magzat jogai nem függhetnek attól a fizikai tértől, amiben tartózkodik Sőt, ha a magzat méhen belüli megölhető, akkor a méhen kívülit is, hiszen nincs közöttük fiziológiailag eltérés

25 Az élve születés kritériuma A nők önrendelkezési jogán alapuló érvelés Absztrakciós kísérlet A) Jane English példája - egy orvost egy elmebeteg elrabol és az agyából törölni akarja orvosi tudását hipnózissal, tehát tönkreteszi a hátralévő életét, karrierjét. Az orvos csak úgy kerülheti ezt el, ha megöli az őrültet. Az őrült megölését itt megértjük. Az abortusznál analógiásan meg kéne értenünk a tinédzserek abortuszát is Három álláspont alakul ki a példa alapján: 1. a támadásra védekezéssel fel kell készülni 2. el kell kerülni a támadást, úgy hogy nem megyünk olyan környékre, ahol az előfordulhat 3. ha már megyünk olyan környékre, akkor vigyünk védekező eszközöket 4. de csak akkor ölhetjük meg a támadót, ha ellene másként védekezni már nincs jogunk Csak akkor öljük meg, ha a támadó valóban meg akarja ölni az áldozatot Ez esetben csak egy megengedett abortusz lehet ha az anya életét kell megmenteni

26 B) Absztrakciós kísérlet Judith Jarvish Thomson példája - arra ébredsz, miután elraboltak álmodban, hogy egy eszméletlen hegedűművész fekszik melletted akinek halálos vesebetegsége van Rád van kötve, te látod el a veseellátását, egyedül te vagy erre anatómiailag alkalmas Ha lekapacsolnák rólad ezzel megölnék a hegedűművészt A művész veséje 9 hónap múlva meggyógyul, majd akkor le lehet rólad kapcsolni Kérdés: morálisan kötelező-e ebbe belemennünk, testünket, vérkeringésünket adnunk? Thomson válasza: nem Ha valami felett jogunk van akkor az a saját testünk feletti jogunk

27 Kérdés: morálisan kötelező-e ebbe belemennünk, testünket, vérkeringésünket adnunk? Thomson válasza: nem Ha valami felett jogunk van akkor az a saját testünk feletti jogunk. Analógiásan: a magzat nem az anya része, hanem az anya testének használója, egy embernek egy másik ember testét használni csak akkor van joga, ha a másik ember ebbe beleegyezik E nélkül senkinek nincs joga a másik ember testének használatára, akkor se ha az élete fenntartásáról van szó

28 A szervátültetésnél ez a gyakorlat működik. A szülő a gyereknek nem adja kötelesség szerint a veséjét, hanem elébb dönt. Nagyon nemes tett, ha a szülő megteszi. De a döntésnek csak az ő erkölcsi alapja szab határt, az ő szabad döntése. A magzat megtartása éppen ezért az anya döntése. A két példa esetében közös: a magzatot épp olyan tudatos racionális lények tekinti, mint minket és mégis elfogadhatónak tartja az abortuszt Az abortuszkérdés tehát nincs megoldva azzal, hogy kijelentjük a magzatról, hogy ember, pedig sokan ezt állítják

29 A két érv azt igyekszik igazolni, hogy a magzat ember léte ellenére indokolható az abortusz Az önvédelemből való emberölést is elfogadjuk Az élve születés a magzati jogok megszerzésének kezdete azért mert ekkor különül el testileg a magzat az anyától Ha el is fogadjuk, hogy az abortusz emberölés, mégis indokolható olykor speciális körülmények esetén, annak ellenére, hogy a magzat racionális ember éppúgy mint, mi

30 Ezután a nő már védheti testi integritását anélkül, hogy kárt tenne a magzatban, előtte azonban nem. De Az anyának az abortusszal nem a magzat megöléséhez van joga, hanem ahhoz, hogy a magzatot a méhéből eltávolítsák, testi integritását helyreállítsák, ami sajnos ma még a magzat pusztulásával jár ma. A test helyreállításhoz van joga de ahhoz nincs, hogy a lényt megölje. A jogának sajnos következménye ma, hogy a magzat elpusztul. De ha az orvostudomány odáig jut, hogy a magzatot sértetlenül inkubátorban nevelheti akkor annak majdani a lekapcsolásához a nőnek nincs joga csak ahhoz, hogy eldöntse az inkubátorban és nem a méhében nőjön a gyermek

31 Ellenérvek a thomsoni érv ellen 1. A példák abszurditása maga 2. Felelősség argumentum - az elrabolt és a művész nem rokonok; az anya okozza a magzat függőségi állapotát, a példában a művész vesebaját nem az elrabolt okozta 3. A természetességi érv: a terhesség természetes folyamat a példák erőszak eredményei vagyis ami természetes az elfogadható- de ez megingatható az alapján, hogy mi a természetes 4. A szándék argumentum nem a hegedűművész halála volt az elrablott szándéka az anyák sok esetben nem a testi integritásuk miatt abortálnak hanem valami egyéb miatt, pl. szegénység elkerülése, és ennek az elkerülésnek a negatív hozadéka a magzat halála A példa akkor volna helyes ha a magzatokat kiemelnék és majd ha már letelt a 9 hónap éppen megkapnák az anyák, ha valóban csak a testi integritásuk miatt vállalnák az abortuszt

32 Thomson érve csak a nemi erőszak áldozataira lesz tehát elfogadható érv A thomsoni példa tanulsága - egy ember egy másik ember testét csak annak beleegyezésével használhatja (1978 McFall esete) még akkor is ha az ő testi függőségért a másik ember a felelős még akkor is, ha két ember egymásnak közeli rokona, még akkor is ha az egyik a másik halálát akarja Erkölcsileg ilyen esetekben elítéljük aki nem segít a másiknak, de jogilag senki sem kényszeríthető saját teste vagy annak egy részének használatba adására akkor se, ha az számára csekély kockázattal jár De hozzátenném, hogy erkölcsileg nagyon is nagyra tartjuk azt, aki nem mond nem-et a segítségre pedig jogilag megtehetné!!!!

Abortusz, a legalitás határai. Szerző: dr. Faix Nikoletta

Abortusz, a legalitás határai. Szerző: dr. Faix Nikoletta Abortusz, a legalitás határai Szerző: dr. Faix Nikoletta Az abortusz mind erkölcsi, mind társadalmi, mind jogi megítélése változott az évek során. Egymással szöges ellentétben álló csoportok, álláspontok

Részletesebben

A magzat életének védelme az új alkotmányban

A magzat életének védelme az új alkotmányban HÁMORI ANTAL A magzat életének védelme az új alkotmányban 1967-ben született Komlón. Állam- és jogtudományi, valamint kánonjogi doktor, okl. levéltáros, etika- és hittanár. Egyetemi tanulmányait az ELTE

Részletesebben

III. Testi fejlıdés. Szeptember 25., péntek, 20 óra

III. Testi fejlıdés. Szeptember 25., péntek, 20 óra III. Testi fejlıdés Szeptember 25., péntek, 20 óra László lépett be utoljára a közösségi terembe, amely hatalmas boltíves helyiség volt, bútorzatául pedig egy nagy asztal szolgált, körülötte néhány paddal

Részletesebben

Tájékoztató az örökbefogadásról

Tájékoztató az örökbefogadásról Tájékoztató az örökbefogadásról (Forrás: Család- és Népesedéspolitikai Főosztály) Az örökbefogadást a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) szabályozza. Az örökbefogadás célja az, hogy annak a gyermeknek,

Részletesebben

6. FEJEZET. A nyúl felnevelése

6. FEJEZET. A nyúl felnevelése 6. FEJEZET A nyúl felnevelése 6.1 A szopósnyulak nevelése 6.1.1 Tejtermelés A szopósnyulak 19-21 napos korukig kizárólag tejet fogyasztanak. Életbemaradásuk, növekedésük és fejlődésük eddig a korig az

Részletesebben

Az emberi embrió szabályozásának kérdéseiről

Az emberi embrió szabályozásának kérdéseiről Vörös Judit ügyvédjelölt, Galavits, Ábrahám & Kondacs Ügyvédi Iroda (Budapest) 1. Előszó Napjainkban úgy tűnik, a jogalkotók egyre inkább felismerik az emberi élet, személyiség mint érték védelmének fontosságát.

Részletesebben

KUTATÁS KÖZBEN. A nemkormányzati szervezetek gyermekvédelmi tevékenysége Ukrajnában. kutatás közben 879

KUTATÁS KÖZBEN. A nemkormányzati szervezetek gyermekvédelmi tevékenysége Ukrajnában. kutatás közben 879 kutatás közben 879 KUTATÁS KÖZBEN A nemkormányzati szervezetek gyermekvédelmi tevékenysége Ukrajnában Cikkünk áttekinti az ukrajnai civil szektor szociális területen kifejtett tevékenységét 1990-től napjainkig,

Részletesebben

Gyerekszoba - pszichológus szemmel

Gyerekszoba - pszichológus szemmel Gyerekszoba - pszichológus szemmel A babaváró családok egyik legfontosabb problémája, hogy milyen legyen a gyerekszoba, hogyan, milyen bútorokat válasszanak, milyen tapétát, függönyt vagy kiságyat vásároljanak.

Részletesebben

Pongrácz Tiborné S. Molnár Edit: A gyermekvállalási magatartás alakulása

Pongrácz Tiborné S. Molnár Edit: A gyermekvállalási magatartás alakulása Pongrácz Tiborné S. Molnár Edit: A gyermekvállalási magatartás alakulása (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Pongrácz Tiborné S. Molnár Edit (1997): A

Részletesebben

Tájékoztató az örökbefogadás feltételeiről

Tájékoztató az örökbefogadás feltételeiről Tájékoztató az örökbefogadás feltételeiről (Forrás: Gyermekvédelmi és Gyámügyi Főosztály) Az örökbefogadást a Családjogi törvény (1952. évi IV. törvény) szabályozza. Az örökbefogadás célja az, hogy annak

Részletesebben

Családjog 1. óra. 1. Helye a jogrendszerben: A polgárjogon belül tudjuk elhelyezni, de külön jogág.

Családjog 1. óra. 1. Helye a jogrendszerben: A polgárjogon belül tudjuk elhelyezni, de külön jogág. Családjog 1. óra 1. Helye a jogrendszerben: A polgárjogon belül tudjuk elhelyezni, de külön jogág. Jogrendszer szempontjából a polgárjog része! 2. Forrásai: - alkotmány (védi a házasság intézményét, védi

Részletesebben

Aki elbocsátja feleségét, és mást vesz el, házasságtörő, és aki férjétől elbocsátott asszonyt vesz el, szintén házasságtörő.

Aki elbocsátja feleségét, és mást vesz el, házasságtörő, és aki férjétől elbocsátott asszonyt vesz el, szintén házasságtörő. Válás és újraházasodás a Biblia szemszögéből Ebben az írásunkban a Biblia válás és újraházasodás kérdésére vonatkozó kijelentéseivel szeretnénk foglalkozni. Az Újszövetség világosan elutasítja a válást.

Részletesebben

Pongrácz Tiborné S. Molnár Edit: Gyermeket nevelni

Pongrácz Tiborné S. Molnár Edit: Gyermeket nevelni Pongrácz Tiborné S. Molnár Edit: Gyermeket nevelni (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Pongrácz Tiborné S. Molnár Edit (1996): Gyermeket nevelni in: Társadalmi

Részletesebben

MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK X. ORSZÁGOS KONSZENZUS KONFERENCIÁJA

MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK X. ORSZÁGOS KONSZENZUS KONFERENCIÁJA A MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK ORSZÁGOS EGYESÜLETE SZERVEZÉSÉBEN MEGRENDEZÉSRE KERÜLT MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK X. ORSZÁGOS KONSZENZUS KONFERENCIÁJA 2010. BALATONKENESE Előszó A Módszertani

Részletesebben

Biológia orientáció 9. osztály

Biológia orientáció 9. osztály Biológia orientáció 9. osztály 1 Tematikai egység címe Kültakaró és mozgás A szervezet anyag- és energiaforgalma A belső környezet állandósága A fogamzástól az elmúlásig Környezetvédelem Számonkérés Összefoglalásra,

Részletesebben

Az alábbiakban kifejtem hozzászólásomat a biztosítási kárrendezési gyakorlat lehetséges ügyfélszempontú javításáról közzétett konzultációs anyagukhoz.

Az alábbiakban kifejtem hozzászólásomat a biztosítási kárrendezési gyakorlat lehetséges ügyfélszempontú javításáról közzétett konzultációs anyagukhoz. Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete B u d a p e s t Tisztelt Felügyelet! Az alábbiakban kifejtem hozzászólásomat a biztosítási kárrendezési gyakorlat lehetséges ügyfélszempontú javításáról közzétett

Részletesebben

Módosítási javaslatok a Munka Törvénykönyvéhez az ILO javaslatai alapján

Módosítási javaslatok a Munka Törvénykönyvéhez az ILO javaslatai alapján Módosítási javaslatok a Munka Törvénykönyvéhez az ILO javaslatai alapján ÁLTALÁNOS MEGJEGYEZÉSEK AZ ILO ÉSZREVÉTELEKBEN 1. Az ILO megjegyzi, hogy az ILO észrevételek hiánya a Memorandumban nem említett

Részletesebben

MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK XI. ORSZÁGOS KONSZENZUS KONFERENCIÁJA

MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK XI. ORSZÁGOS KONSZENZUS KONFERENCIÁJA A MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK ORSZÁGOS EGYESÜLETE SZERVEZÉSÉBEN MEGRENDEZÉSRE KERÜLT MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK XI. ORSZÁGOS KONSZENZUS KONFERENCIÁJA 2011. BALATONKENESE 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

A Magyar Orvosi Kamara Etikai Kódexe. Elfogadta a Magyar Orvosi Kamara Küldöttközgyűlése 2011. szeptember 24-én

A Magyar Orvosi Kamara Etikai Kódexe. Elfogadta a Magyar Orvosi Kamara Küldöttközgyűlése 2011. szeptember 24-én A Magyar Orvosi Kamara Etikai Kódexe Elfogadta a Magyar Orvosi Kamara Küldöttközgyűlése 2011. szeptember 24-én A törvény értelmében hatályba lép 2012. január 1-én 1 Előszó A Magyar Orvosi Kamara működését

Részletesebben

Magyarajkú, nem-magyar állampolgárságú tanulók nevelésének, oktatásának helyzete a magyar közoktatásban. Készítette: Kováts András és Medjesi Anna

Magyarajkú, nem-magyar állampolgárságú tanulók nevelésének, oktatásának helyzete a magyar közoktatásban. Készítette: Kováts András és Medjesi Anna Magyarajkú, nem-magyar állampolgárságú tanulók nevelésének, oktatásának helyzete a magyar közoktatásban Készítette: Kováts András és Medjesi Anna Budapest, 2005 1 Összefoglaló A magyar nemzetiségű külföldi

Részletesebben

A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási helyzete

A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási helyzete VÉDETT SZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási helyzete Felmérés az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatásával Készítette: Balogh Zoltán, Dr. Czeglédi

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-2350/2016. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-2350/2016. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-2350/2016. számú ügyben Előadók: dr. Szabó-Tasi Katalin dr. Borza Beáta dr. Lápossy Attila Az eljárás megindulása A panaszos civil szervezet elnöke a szervezet

Részletesebben

Az erősebbik nem? Június a férfiak hónapja, ezért követjük a Költőt, aki ezzel a felszólítással kezdi nevezetes eposzát:

Az erősebbik nem? Június a férfiak hónapja, ezért követjük a Költőt, aki ezzel a felszólítással kezdi nevezetes eposzát: Az erősebbik nem? Június a férfiak hónapja, ezért követjük a Költőt, aki ezzel a felszólítással kezdi nevezetes eposzát: Férfiuról szólj nékem, Múzsa És ha már a magas kultúránál tarunk még két irodalmi

Részletesebben

AZ ELIDEGENITÉS FOGALMA A KÁNONJOGBAN

AZ ELIDEGENITÉS FOGALMA A KÁNONJOGBAN PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM KÁNONJOGI POSZTGRADUÁLIS INTÉZET VALLÁSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA KÁNONJOGI PROGRAM AZ ELIDEGENITÉS FOGALMA A KÁNONJOGBAN PhD tézisek Készítette: Fügedy Antal Levente Témavezető:

Részletesebben

NARACOM INFORMATIKAI KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ

NARACOM INFORMATIKAI KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ NARACOM INFORMATIKAI KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ Létrehozás dátuma: 2003.10.01 Utolsó módosítás dátuma : 2009.05.22 Érvényes: 2009.06.25-től

Részletesebben

Pedagógusnők női szerepválságban?

Pedagógusnők női szerepválságban? Rovatcím Tanulmányok Borbáth Katalin Horváth H. Attila Pedagógusnők női szerepválságban? A mai magyar nőkérdés néhány összefüggése és közvetett hatásuk a tanulókra Hol tart most a nőkérdés Magyarországon?

Részletesebben

Az őrültek helye a 21. századi magyar társadalomban

Az őrültek helye a 21. századi magyar társadalomban Az őrültek helye a 21. századi magyar társadalomban Ez a címe annak a kutatási programnak, amely az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpontban, Légmán Anna szociológus vezetésével mutatja be, hogyan jelennek

Részletesebben

jellemezhető csoportot; továbbá azt, hogy az értékorientációk összefüggnek az egészségmagatartás mutatóival.

jellemezhető csoportot; továbbá azt, hogy az értékorientációk összefüggnek az egészségmagatartás mutatóival. Opponensi vélemény dr. Pikó Bettina: Fiatalok lelki egészsége és problémaviselkedése a rizikó- és protektív elmélet, a pozitív pszichológia és a társadalomlélektan tükrében című akadémiai doktori értekezéséről

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemrıl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemrıl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemrıl E törvény célja, hogy az Alkotmányban foglalt elvek alapján szabályozza az egészséget nem veszélyeztetı

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ a felcsúti új Faluház megépítése tárgyú, a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásra TARTALOMJEGYZÉK ÚTMUTATÓ

Részletesebben

A fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatása ***II

A fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatása ***II P7_TA-PROV(2011)0324 A fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatása ***II Az Európai Parlament 2011. július 6-i jogalkotási állásfoglalása a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról,

Részletesebben

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól OptiJUS Opten Kft. 1 2004. évi CXL. törvény 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 2015.07.01. óta hatályos szöveg Az Országgyűlés abból a célból,

Részletesebben

KÖNYVEKRŐL. Ádám G yörgy: Az orvosi hálapénz M agyarországon. (Magvető Kiadó, Budapest 1986.)

KÖNYVEKRŐL. Ádám G yörgy: Az orvosi hálapénz M agyarországon. (Magvető Kiadó, Budapest 1986.) KÖNYVEKRŐL Ádám G yörgy: Az orvosi hálapénz M agyarországon (Magvető Kiadó, Budapest 1986.) Magam sem hittem volna, hogy Ádám György m onográfiájával az orvosi hálapénz ilyen újszerű megközelítését és

Részletesebben

Engedelmeskedjetek egymásnak

Engedelmeskedjetek egymásnak Erdélyi Gyülekezet Zalatnay István Reménység Szigete 2010. augusztus 22. Lekció: 4Móz 9,15-23 Textus: Ef 5,21-6,9 Engedelmeskedjetek egymásnak Engedelmeskedjetek egymásnak, Krisztus félelmében. Az asszonyok

Részletesebben

ADATOK AZ ÚJSZÜLÖTTEK NEMI ARÁNYA KUTATÁSÁNAK TÖRTÉNETÉHEZ DR. REX-KISS BÉLA

ADATOK AZ ÚJSZÜLÖTTEK NEMI ARÁNYA KUTATÁSÁNAK TÖRTÉNETÉHEZ DR. REX-KISS BÉLA K Ö Z L E M É N Y E K A mai kor élettudományának kétségtelen legbiztatóbb fejezete az, amely az öröklés csodálatos jelenségére akar fényt deríteni. G.P. (1935) ADATOK AZ ÚJSZÜLÖTTEK NEMI ARÁNYA KUTATÁSÁNAK

Részletesebben

2015. december: A meddőség kezelése a szociológus szemével - Vicsek Lilla

2015. december: A meddőség kezelése a szociológus szemével - Vicsek Lilla 2015. december: A meddőség kezelése a szociológus szemével - Vicsek Lilla Vicsek Lilla a Budapesti Corvinus Egyetem Szociológia és Társadalompolitika Intézetének docense. Az utóbbi években elsősorban a

Részletesebben

Kórházügyi helyzetkép, 2015

Kórházügyi helyzetkép, 2015 Kórházügyi helyzetkép, 2015 Sopron, 2015. november 24. Velkey György, Magyar Kórházszövetség Kórházügyi kérdések 1. Van-e elegendő forrás? - Ki vagy mi felelős a kórházi adósságért? 2. Kórházközpontú-e

Részletesebben

AZ ELSŐ ÉS MÁSODIK DEMOGRÁFIAI ÁTMENET MAGYARORSZÁGON ÉS KÖZÉP-KELET-EURÓPÁBAN

AZ ELSŐ ÉS MÁSODIK DEMOGRÁFIAI ÁTMENET MAGYARORSZÁGON ÉS KÖZÉP-KELET-EURÓPÁBAN AZ ELSŐ ÉS MÁSODIK DEMOGRÁFIAI ÁTMENET MAGYARORSZÁGON ÉS KÖZÉP-KELET-EURÓPÁBAN Készült az ОТKA 400 kutatási program keretében BUDAPEST 1995/1 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZET

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Külgazdasági vállalkozás szakirány SZÁRMAZÁSI SZABÁLYOK ALKALMAZÁSA A KUMULÁCIÓ JELENTŐSÉGE NEMZETKÖZI

Részletesebben

Tisztelt Nevelők, Pedagógusok!

Tisztelt Nevelők, Pedagógusok! Tisztelt Nevelők, Pedagógusok! A mindennapi közlekedés legsérülékenyebb és legveszélyeztetettebb csoportját a gyerekek képezik, köszönhetően annak, hogy életkoruknál fogva tájékozódási, észlelési és koordinációs

Részletesebben

Jelige: Gaál E. Ottó Tarka fonál

Jelige: Gaál E. Ottó Tarka fonál Jelige: Gaál E. Ottó Tarka fonál Ezerszínü öltözetét, nosza ölti fel Iris, fut le, szokott ívvel vetvén jelt fönt, ahol ível: felleg alatt rejlő fejedelmet fölkeresendő. Iris, Juno szavainak hű hírüladója,

Részletesebben

OM:200298 Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda Miskolc Pedagógia Program

OM:200298 Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda Miskolc Pedagógia Program OM:200298 Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda Miskolc Pedagógia Program Miskolc, 2015. szeptember 09. Készítette: dr. Kovácsné Nikházy Eleonóra igazgató 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési

Részletesebben

A Perinatus Alapítvány programjai a Születés hete rendezvénysorozaton 2011 május 1-8. A részvétel a teljes programon ingyenes

A Perinatus Alapítvány programjai a Születés hete rendezvénysorozaton 2011 május 1-8. A részvétel a teljes programon ingyenes A Perinatus Alapítvány programjai a Születés hete rendezvénysorozaton 2011 május 1-8. A részvétel a teljes programon ingyenes 2011. május 1. vasárnap Úgy szülünk, ahogy születünk? 12 éve dolgozom a születés

Részletesebben

Segédlet a lakásszövetkezetek tisztségviselőinek megválasztásához

Segédlet a lakásszövetkezetek tisztségviselőinek megválasztásához Segédlet a lakásszövetkezetek tisztségviselőinek megválasztásához A lakásszövetkezetek törvényes működésének elengedhetetlen feltétele a tisztségviselők szabályszerű választása. Az alábbiakban áttekintjük

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

Átfogó értékelés Nyírmada Önkormányzat 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Átfogó értékelés Nyírmada Önkormányzat 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 1 Átfogó értékelés Nyírmada Önkormányzat 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Nyírmada Önkormányzat 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról készített

Részletesebben

Stratégiai menedzsment

Stratégiai menedzsment Fülöp Gyula Stratégiai menedzsment Elmélet és gyakorlat Perfekt Kiadó Tartalom Bevezetés... 9 1. A stratégia lényege, stratégiai alapfogalmak... 11 1.1. Katonai gyökerek... 11 1.2. Stratégia az üzleti

Részletesebben

Kávéházi beszélgetések a statisztikáról Az új családformák* (2.)

Kávéházi beszélgetések a statisztikáról Az új családformák* (2.) Rózsa Gábor, a KSH ny. főosztályvezetőhelyettese, E-mail: gaborrozsa47@freemail.hu Kávéházi beszélgetések a statisztikáról Az új családformák* (2.) A Francia Statisztikai Társaság (Société Française de

Részletesebben

5. évfolyam ERKÖLCSTAN

5. évfolyam ERKÖLCSTAN 5. évf. Erkölcstan 5. évfolyam ERKÖLCSTAN Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2016. május 11. BIOLÓGIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2016. május 11. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

SZOCIÁLIS ELLÁTÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATÁNAK SZAKMAI PROGRAMJA

SZOCIÁLIS ELLÁTÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATÁNAK SZAKMAI PROGRAMJA SZOCIÁLIS ELLÁTÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATÁNAK SZAKMAI PROGRAMJA I. Az intézmény célja és szakmai feladatai A szakmai program célja bemutatni, hogy a gyermekjóléti szolgálat a

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 5. A közbeszerzési eljárás főbb eljárási cselekményei. 6. Eljárási időkedvezmények a közbeszerzési törvényben

Tartalomjegyzék. 5. A közbeszerzési eljárás főbb eljárási cselekményei. 6. Eljárási időkedvezmények a közbeszerzési törvényben Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatósága INFORMÁCIÓS CSOMAG a Strukturális Alapokból és a Kohéziós Alapból származó támogatásokat felhasználó

Részletesebben

A MORÁLIS ÉS A JOGI ÉRTÉKELÉS ELTÉRÉSEI

A MORÁLIS ÉS A JOGI ÉRTÉKELÉS ELTÉRÉSEI Takács Albert A MORÁLIS ÉS A JOGI ÉRTÉKELÉS ELTÉRÉSEI Az alkotmányosságról vallott felfogás lényegét 1. aligha lehet jobban szemléltetni, mint ha ez ugyanazon tárgykörben különbözô idôpontokban hozott

Részletesebben

Könyvelői Klub INGATLANOK ÉS BEFEKTETÉSE SZÁMVITELI ÉS ADÓZÁSI KÉRDÉSEI KÖNYVELŐI KLUB - 2013. SZEPTEMBER 11 - BUDAPEST. Áfa

Könyvelői Klub INGATLANOK ÉS BEFEKTETÉSE SZÁMVITELI ÉS ADÓZÁSI KÉRDÉSEI KÖNYVELŐI KLUB - 2013. SZEPTEMBER 11 - BUDAPEST. Áfa KÖNYVELŐI KLUB - 2013. SZEPTEMBER 11 - BUDAPEST Konzultáns: Horváth Józsefné okl. könyvvizsgáló, okl. nemzetközi áfa- és adóigazgatósági adószakértő, jogi szakokleveles közgazdász; költségvetési minősítésű

Részletesebben

A CSERNOBILI KATASZTRÓFA TÁRSADALMI-DEMOGRÁFIAI KÖVETKEZMÉNYEI UKRAJNÁBAN

A CSERNOBILI KATASZTRÓFA TÁRSADALMI-DEMOGRÁFIAI KÖVETKEZMÉNYEI UKRAJNÁBAN A CSERNOBILI KATASZTRÓFA TÁRSADALMI-DEMOGRÁFIAI KÖVETKEZMÉNYEI UKRAJNÁBAN LAKIZA-SZACSUK N.N. OM EL JANEC N.I. A Csernobili Atomerőmű katasztrófája nem csak a Szovjetuniónak jelentett tragédiát, többé-kevésbé

Részletesebben

Sectio Juridica et Politica, Miskolc, Tomus XXIV. (2006), pp. 79-132

Sectio Juridica et Politica, Miskolc, Tomus XXIV. (2006), pp. 79-132 Sectio Juridica et Politica, Miskolc, Tomus XXIV. (2006), pp. 79-132 NŐI BŰNÖK A MAGZATELHAJTÁS, A GYERMEKÖLÉS ÉS A GYERMEKKITÉTEL BÜNTETŐJOGI SZABÁLYOZÁSÁNAK ÁTTEKINTÉSE GILÁNYI ESZTER* Az állam mindig

Részletesebben

B/6 EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÖTELEZETTSÉG A SZERZŐDÉSI JOGBAN (ADÁSVÉTEL, VÁLLALKOZÁS, MEGBÍZÁS, BIZTOSÍTÁS)

B/6 EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÖTELEZETTSÉG A SZERZŐDÉSI JOGBAN (ADÁSVÉTEL, VÁLLALKOZÁS, MEGBÍZÁS, BIZTOSÍTÁS) EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÖTELEZETTSÉG ALAPELVI SZINTEN 4. (1) A polgári jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése során a felek a jóhiszeműség és tisztesség követelményének megfelelően, kölcsönösen együttműködve

Részletesebben

Terület- és településrendezési ismeretek

Terület- és településrendezési ismeretek Terület- és településrendezési ismeretek Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez Szerkesztette: László László Budapest 006. október A TANANYAGOT MEGALAPOZÓ TANULMÁNYOK SZERZŐI: DR. KÖKÉNYESI JÓZSEF

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG. Elnök

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG. Elnök 1 Elnök EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Ügyiratszám: EBH/545/13/2013. Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (, a továbbiakban: hatóság) a kérelmező kérelmére az eljárás alá vonttal szemben a fenti ügyszámon folytatott

Részletesebben

LÁNG ISTVÁN Viharos évünk volt!

LÁNG ISTVÁN Viharos évünk volt! I N T E R J Ú LÁNG ISTVÁN Viharos évünk volt! gadó györgy pál interjúja Sokan már saját bőrünkön tapasztalhattuk meg, hogy az éghajlat globális változása nem csupán hőmérsékleti rekordokkal jár, de egyre

Részletesebben

12-es KÖRÖK A SZENT KORONÁÉRT és MAGYARORSZÁGÉRT

12-es KÖRÖK A SZENT KORONÁÉRT és MAGYARORSZÁGÉRT Sokan imádkoznak ma Isteni vezetért Hazánkért, az összefogásért. A KÖRÖK gondolata az összefogásra való törekv tudatos elhatározásaként, a szórványos egyéni imák összefogásáért született, mert minden sóhaj,

Részletesebben

Tanulás melletti munkavállalás a Debreceni Egyetemen

Tanulás melletti munkavállalás a Debreceni Egyetemen HORVÁTH KITTI, KÓSA RITA DIÁNA, MAKAI VIVIEN, NAGY PÉTER, OLÁH KORNÉLIA, OLÁH TÍMEA, OLÁH - PUCSOK ESZTER, SZEDER DÓRA VALÉRIA, TIMKÓ ANIKÓ Tanulás melletti munkavállalás a Debreceni Egyetemen Bevezetés

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Jegyzőjétől

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Jegyzőjétől Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Jegyzőjétől A Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Tárgy: Az avar és kerti hulladék égetés, valamint a szabadtéri tűzgyújtás helyi szabályairól

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 16-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Loibl László Rumi László Szabó

Részletesebben

Folyósítás, igénylés szabályai, banki ügyek, felkészülési idő

Folyósítás, igénylés szabályai, banki ügyek, felkészülési idő Folyósítás, igénylés szabályai, banki ügyek, felkészülési idő 1. Kijött-e már végrehajtási rendelet a legújabb változásokról? 2016. február 11-étől az eddigi szabályozást az új ingatlanok (valamint a kamattámogatás

Részletesebben

A MÁSODIK ABORTUSZDÖNTÉS BÍRÁLATA

A MÁSODIK ABORTUSZDÖNTÉS BÍRÁLATA Tóth Gábor Attila A MÁSODIK ABORTUSZDÖNTÉS BÍRÁLATA Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy az utóbbi évek legjelentôsebb alkotmánybírósági határozata az 1998 novemberében kihirdetett abortuszdöntés. Elsôsorban

Részletesebben

A civilek szerepe a barnamezős területeken. Adalékok a miskolci revitalizációs stratégia kialakításához

A civilek szerepe a barnamezős területeken. Adalékok a miskolci revitalizációs stratégia kialakításához A civilek szerepe a barnamezős területeken. Adalékok a miskolci revitalizációs stratégia kialakításához DABASI HALÁSZ Zsuzsanna Miskolci Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Miskolc hrdabasi@uni-miskolc.hu

Részletesebben

A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság

A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság kölcsön nyújtására, illetve pénzügyi lízingre vonatkozó általános szerződési feltételeket tartalmazó Üzletszabályzata 1 Kifüggesztve:

Részletesebben

A tanulási zavarok hazai kategorizálásnak problémái

A tanulási zavarok hazai kategorizálásnak problémái DIVERZITÁS VIDA GERGŐ: A TANULÁSI ZAVAROK HAZAI KATEGORIZÁLÁSNAK PROBLÉMÁI ViDA gergő A tanulási zavarok hazai kategorizálásnak problémái Magyarországon a sok szempontból korszerűnek mondható 1993. évi

Részletesebben

Átlépni vagy maradni? Nyugdíjdilemma Az összeállítást Fekete Emese készítette. Figyelı

Átlépni vagy maradni? Nyugdíjdilemma Az összeállítást Fekete Emese készítette. Figyelı Élete egyik igen fontos kérdése elıtt áll mintegy 3 millió ember, amikor az elkövetkezı hetekben saját idıskori sorsáról, azaz a majdani nyugdíjáról kénytelen dönteni. A friss nyugdíjtörvények teremtette

Részletesebben

HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2014-2019 Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Az elkészítésben közreműködő külső szakértők: Róka László, Deme Lóránt MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó

Részletesebben

A Kormány 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelete a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről

A Kormány 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelete a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről A Kormány 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelete a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

ERKÖLCSTAN. 1-4. évfolyam

ERKÖLCSTAN. 1-4. évfolyam ERKÖLCSTAN 1-4. évfolyam Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak a fejlesztése,

Részletesebben

Az esélyegyenlıtlenséget kiváltó okok és a hátrányos megkülönböztetés elleni fellépés a munka világában

Az esélyegyenlıtlenséget kiváltó okok és a hátrányos megkülönböztetés elleni fellépés a munka világában Az esélyegyenlıtlenséget kiváltó okok és a hátrányos megkülönböztetés elleni fellépés a munka világában Tanulmány az FSZH részére Budapest, 2010. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális

Részletesebben

Kriopirin-Asszociált Periodikus Szindróma (CAPS)

Kriopirin-Asszociált Periodikus Szindróma (CAPS) www.printo.it/pediatric-rheumatology/hu/intro Kriopirin-Asszociált Periodikus Szindróma (CAPS) Verzió 2016 1. MI A CAPS 1.1 Mi ez? A kriopirin-asszociált periodikus szindrómák (Cryopyrin-Associated Periodic

Részletesebben

Obama elnök 2014. július 18-i nyilatkozata Ukrajnáról 2014.07.18.

Obama elnök 2014. július 18-i nyilatkozata Ukrajnáról 2014.07.18. Obama elnök 2014. július 18-i nyilatkozata Ukrajnáról 2014.07.18. Elnöki nyilatkozat Ukrajnáról Fehér Ház James S. Brady sajtószoba July 18, 2014 11:52 AZ ELNÖK: Jó napot kívánok. A tegnapi napon a maláj

Részletesebben

Az üzletrész-átruházási szerződésről

Az üzletrész-átruházási szerződésről Pintér Attila Az üzletrész-átruházási szerződésről 1. Bevezetés A napi gyakorlatban számtalanszor kötnek a felek üzletrész-adásvételi szerződést, jogviszonyukra pedig a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.

Részletesebben

Laudato si - Áldott légy! Ismertető újságírók számára. Megjegyzés: az első két bevezető oldal után ez a tájékoztató egy-egy oldalon

Laudato si - Áldott légy! Ismertető újságírók számára. Megjegyzés: az első két bevezető oldal után ez a tájékoztató egy-egy oldalon Laudato si - Áldott légy! Ismertető újságírók számára Megjegyzés: az első két bevezető oldal után ez a tájékoztató egy-egy oldalon feltérképez minden fejezetet, röviden összefoglalja értelmüket és rávilágít

Részletesebben

1. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

1. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520. 624-1/2012. iktatószám 1. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 18-án

Részletesebben

A kegyelem és az ítélet Istene

A kegyelem és az ítélet Istene 4. tanulmány január 21 27. A kegyelem és az ítélet Istene SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 3; 6; János 3:17-21; 1Korinthus 3:13; 2Korinthus 5:10; Jelenések 14:6-7 Mert minden cselekedetet az

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2009. október 21. napján tartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2009. október 21. napján tartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2009. október 21. napján tartott üléséről. Jelen vannak: Bezeréti Katalin polgármester, Holovits Huba alpolgármester, Babina Éva, Bóza Attila,

Részletesebben

FOGAMZÁSGÁTLÁSI MÓDSZEREK ALKALMAZÁSA PÁRKAPCSOLATBAN ÉLŐ NŐK KÖRÉBEN

FOGAMZÁSGÁTLÁSI MÓDSZEREK ALKALMAZÁSA PÁRKAPCSOLATBAN ÉLŐ NŐK KÖRÉBEN FOGAMZÁSGÁTLÁSI MÓDSZEREK ALKALMAZÁSA PÁRKAPCSOLATBAN ÉLŐ NŐK KÖRÉBEN Makay Zsuzsanna BEVEZETÉS Az 1990-es évek óta kevés tanulmány foglalkozott a magyar nők és a férfiak fogamzásgátlási szokásaival, pedig

Részletesebben

ÁLLÍTSUK MEG A NŐK ÉS GYERMEKEK ELLENI ERŐSZAKOT! A CSALÁDON BELÜLI ERŐSZAK ÁLDOZATAINAK SEGÉLYVONALA A HÍVÁS INGYENES

ÁLLÍTSUK MEG A NŐK ÉS GYERMEKEK ELLENI ERŐSZAKOT! A CSALÁDON BELÜLI ERŐSZAK ÁLDOZATAINAK SEGÉLYVONALA A HÍVÁS INGYENES ÁLLÍTSUK MEG A NŐK ÉS GYERMEKEK ELLENI ERŐSZAKOT! A CSALÁDON BELÜLI ERŐSZAK ÁLDOZATAINAK SEGÉLYVONALA 0 800 100 113 A HÍVÁS INGYENES MENEDÉKHÁZ, MENEDÉK A NŐKNEK ÉS GYERMEKEKNEK, A CSALÁDON BELÜLI ERŐSZAK

Részletesebben

POLGÁRI JOGI ALAPISMERETEK

POLGÁRI JOGI ALAPISMERETEK POLGÁRI JOGI ALAPISMERETEK 1 Tananyag letölthetı http://be.ajk.pte.hu Hallgatói információk 2 A tulajdonjog tárgyai Minden birtokba vehetı dolog Ha törvény kivételt nem tesz: pénz, értékpapír, dolog módjára

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Egészségpolitikai Szótár

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Egészségpolitikai Szótár Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Egészségpolitikai Szótár 2014 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Összeállították: Egészségügyért Felelős

Részletesebben

Szakdolgozat GYIK. Mi az a vázlat?

Szakdolgozat GYIK. Mi az a vázlat? Szakdolgozat GYIK szerző: Pusztai Csaba, adjunktus, Közgazdaságtan és Jog Tanszék, EKF, Eger Mi az a vázlat? Elvárásként szerepel a GTI szempontrendszerében az, hogy az őszi félévben a szakdolgozó elkészítsen

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA KÖZSZOLGÁLTATÁSOK SZERVEZÉSE ÉS IGAZGATÁSA

KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA KÖZSZOLGÁLTATÁSOK SZERVEZÉSE ÉS IGAZGATÁSA KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA KÖZSZOLGÁLTATÁSOK SZERVEZÉSE ÉS IGAZGATÁSA Budapest, 2007. KORMÁNYZATI SZEMÉLYÜGYI SZOLGÁLTATÓ ÉS KÖZIGAZGATÁSI KÉPZÉSI KÖZPONT Szerző 1. fejezet, 2. fejezet 1. pont, 5. fejezet

Részletesebben

Herczeg Rita. Gyermeki jogok a gyermekotthonokban

Herczeg Rita. Gyermeki jogok a gyermekotthonokban Herczeg Rita Gyermeki jogok a gyermekotthonokban Tanulmányom a gyermekotthonokban élő gyermekek jogainak érvényesülését vizsgálja a gyermekotthoni házirendeken keresztül. A házirendek vizsgálatát azért

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE KONZULTÁCIÓS DOKUMENTUM AZ INNOVÁCIÓS CÉLÚ ÁLLAMI TÁMOGATÁSRÓL

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE KONZULTÁCIÓS DOKUMENTUM AZ INNOVÁCIÓS CÉLÚ ÁLLAMI TÁMOGATÁSRÓL AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 21.9.2005 COM(2005) 436 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE KONZULTÁCIÓS DOKUMENTUM AZ INNOVÁCIÓS CÉLÚ ÁLLAMI TÁMOGATÁSRÓL HU HU TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 4

Részletesebben

A drámafoglalkozások vezetése A drámaóra vezetése gyökeresen eltérő a hazai gyakorlatban hagyományosnak tekinthető frontális osztálymunkán alapuló

A drámafoglalkozások vezetése A drámaóra vezetése gyökeresen eltérő a hazai gyakorlatban hagyományosnak tekinthető frontális osztálymunkán alapuló A drámafoglalkozások vezetése A drámaóra vezetése gyökeresen eltérő a hazai gyakorlatban hagyományosnak tekinthető frontális osztálymunkán alapuló pedagógiai tevékenységtől. Éppen ezért nagyon sok tanár

Részletesebben

(2005/C 157/19) 1. Bevezetés. a cukorrépa-termelőkre és cukor-gyártókra hárítja a vegyipari célú termelés után járó visszatérítések teljes összegét.

(2005/C 157/19) 1. Bevezetés. a cukorrépa-termelőkre és cukor-gyártókra hárítja a vegyipari célú termelés után járó visszatérítések teljes összegét. C 157/102 HU 2005.6.28. Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye az európai bizottság által a tanácsnak és az európai parlamentnek küldött Fenntartható mezőgazdasági modell kidolgozása Európa

Részletesebben

A nemzetközi vándorlás hatása a magyarországi népesség számának alakulására 1994 2010 között 1

A nemzetközi vándorlás hatása a magyarországi népesség számának alakulására 1994 2010 között 1 Hablicsek László Tóth Pál Péter A nemzetközi vándorlás hatása a magyarországi népesség számának alakulására 1994 2010 között 1 A magyarországi népesség-előreszámítások eddig a zárt népesség elvén készültek,

Részletesebben

SZEMÉLYES TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA

SZEMÉLYES TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA Geo Professional Portfolio Zrt. (1036 Budapest, Lajos u. 48-66. B ép. 2. em) SZEMÉLYES TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA Verziószám Hatály Elfogadó határozat Módosítás

Részletesebben

Papp Gábor Előadás, 2007. október 19. Bűnözés és vándorlás

Papp Gábor Előadás, 2007. október 19. Bűnözés és vándorlás Papp Gábor Előadás, 2007. október 19. Bűnözés és vándorlás Előadásomban arra teszek kísérletet, hogy a bűnözés és a vándorlás kapcsolatát, annak lehetséges megközelítési módjait elméletileg és módszertanilag

Részletesebben

MŰVELŐDÉSI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS ALAPISMERETEK

MŰVELŐDÉSI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS ALAPISMERETEK 06 ÉRETTSÉGI VIZSGA 006. május 8. MŰVELŐDÉSI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM I. A) Informatikai alkalmazások használata

Részletesebben

A HÁZTARTÁSI TERMELÉS PÉNZÉRTÉKE

A HÁZTARTÁSI TERMELÉS PÉNZÉRTÉKE A HÁZTARTÁSI TERMELÉS PÉNZÉRTÉKE SZÉP KATALIN SIK ENDRE A háztartási termelés pénzértékének becslésekor két alapvető elméleti és mérési kérdést kell megoldani: a háztartási termelés volumenének mérését

Részletesebben

"Neonatológiai ügyelet ellátása" szolgáltatás megrendelés

Neonatológiai ügyelet ellátása szolgáltatás megrendelés "Neonatológiai ügyelet ellátása" szolgáltatás megrendelés Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/30 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

69. sz. Ajánlás. Társadalombiztosítási Konferencia Alapokmányát, és

69. sz. Ajánlás. Társadalombiztosítási Konferencia Alapokmányát, és 69. sz. Ajánlás az egészségügyi ellátásról A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa hívott össze Philadelphiába, és amely 1944.

Részletesebben

Szociális és családtámogatások joga

Szociális és családtámogatások joga AGRÁR ÉS MUNKAJOGI TANSZÉK Szociális és családtámogatások joga Záróvizsga tételvázlatok Szerkesztette, és összeállította: dr. Mélypataki Gábor 2015. március 1-jével hatályos anyaggal Tételvázlatok a Szociális

Részletesebben

Szülői elégedettségi felmérés

Szülői elégedettségi felmérés 2011 Szülői elégedettségi felmérés Podmaniczky Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2170, Aszód, Kossuth Lajos u. 72 OM - azonosító: 039978 Tartalom 1. A felmérésről... 3 1.1. A felmérés célja:... 3 1.2.

Részletesebben