Útmutató az MKB Bank Zrt. ingatlanfedezető hiteleinek igényléséhez

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Útmutató az MKB Bank Zrt. ingatlanfedezető hiteleinek igényléséhez"

Átírás

1 Útmutató az MKB Bank Zrt. ingatlanfedezető hiteleinek igényléséhez Segédlet a Hiteligénylési nyomtatvány kitöltéséhez Érvényes: december 11-tıl

2 Tartalomjegyzék 1. Hitelkérelem - MKB ingatlanfedezető hitelek igényléséhez Az igényelt hitel fıbb adatai Az igényelt hitel típusai Az igényelt hitel összege Az igényelt hitel célja Törlesztési mód Kamatperiódus A hitel futamideje Rendelkezésre tartási idı A törlesztırészlet fizetésére választott nap A hitel elszámolására szolgáló számla száma A Hiteligénylı(k) személyi és azonosító adatai A hiteligénylés személyi feltételei Hiteligénylı(k) és vele(velük) egy háztartásban élık jövedelmi és vagyoni helyzete Az igényelt hitelhez kapcsolódó adatok A hitelcéllal érintett ingatlan és a biztosítékként felajánlott kiegészítı ingatlanfedezet adatai A fedezetül felajánlható ingatlan(ok) Nyilatkozatok, benyújtandó dokumentumok köre Kérelem - Akadálymentesítési támogatás iránt Nyilatkozatok, benyújtandó dokumentumok köre Fontos kérdések és válaszok Milyen devizanemben igényelhetı a hitel? Milyen egyéb díjak, jutalékok járulnak a hitelhez? Milyen egyéb biztosítékokat kérhet a bank? Mi az igénylés folyamata? Hogyan történik a szerzıdéskötés? Mi a hitelek folyósításának feltétele? Mennyi az átfutási idı? Hogyan történik a kölcsön folyósítása? Hogyan kell igazolni az akadálymentesítési támogatás felhasználását? Hogyan kell törleszteni a tartozást? Van-e elıtörlesztési lehetıség?

3 Tisztelt Ügyfelünk! Jelen Útmutató kettıs szerepet tölt be. Egyrészt a Hiteligénylési nyomtatvány kitöltéséhez nyújt segédletet Önnek, másrészt a Hiteligénylési nyomtatvány kérdéseihez főzött kommentárokon keresztül eligazítja Önt a hiteltermékek és a hitelezési folyamat vonatkozásában. Kérjük, figyelmesen olvassa végig az Útmutatót és a gyors és gördülékeny ügyintézés érdekében már az elsı látogatás alkalmával legyen szíves magával hozni a kitöltött Hiteligénylési nyomtatványt és a Hiteligénylési nyomtatvány utolsó oldalán az adott hitelcélnál felsorolt dokumentumokat. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a jelen gazdasági körülmények között a deviza alapú hitelek esetében az árfolyamkockázatot nem lehet az eddigi gyakorlat szerint meghatározni, mivel az árfolyamok korábban nem tapasztalt, jelentıs mértékő ingadozása jellemzi a pénzpiacot. Erre tekintettel - ügyfeleink pénzügyi biztonságát szem elıtt tartva - a Bank október 13-ától kezdıdıen határozatlan idıre felfüggeszti a CHF alapú hitelek nyújtását, CHF alapú hitel igénylésére vonatkozó kérelmet nem fogad be. Annak érdekében, hogy Ön könnyebben eligazodhasson Bankunk lakossági ingatlanfedezető hiteleinek rendszerében, kérjük, tekintse át alábbi rövid Terméktájékoztatónkat: MKB Lakáshitel Az MKB Lakáshitelt alapvetıen magyar hatóság által kiállított személyazonosító okmánnyal rendelkezı nagykorú magánszemély (devizabelföldi magánszemély) igényelheti a következı célokra: használt és új lakás/ház vásárlására új lakás/ház építésére, lakáscsere esetén a meglévı lakás/ház értékesítéséig áthidaló hitelként az új lakás/ház vételárának kiegyenlítésére, vagy az építkezés befejezésére a vásárolt vagy meglévı lakás/ház felújítására, bıvítésére, korszerősítésére lakótelek vásárlására Az MKB Lakáshitelek esetében lehetıség van arra is, hogy azokat külföldi magánszemély igényelje. A hitel forintban (MKB Forint Lakáshitel) és euróban (MKB Euró Lakáshitel) is igényelhetı. A hitel minimális összege 2 millió forint vagy ennek megfelelı összegő deviza, a maximális hitelösszeg vásárlás esetén a fedezetül szolgáló ingatlan likvidációs értékének 1 90%-a (nem megfelelı jövedelemfedezettséggel 75%-a), építés, korszerősítés, bıvítés vagy felújítás esetén a likvidációs értékének 80%-a (nem megfelelı jövedelem fedezettséggel 65%-a), azonban kiegészítı ingatlanfedezettel a maximálisan felvehetı hitelösszeg tovább növelhetı. Futamideje akár 35 év is lehet, áthidaló hitelnél maximum 2 év. Kamatozása kamatperióduson belül fix, kamatperiódusonként változó. A hitel igényelhetı az MKB Életbiztosítóval kialakított MKB Értékmegırzı Program keretein belül, illetve a Fundamenta Lakáskasszával kialakított Közös Kassza MKB-Fundamenta Lakás- és Magánhitel Programban is. Ezen speciális konstrukciókról szóló részletes tájékoztatónkat a Hitelkérelem - MKB ingatlanfedezető hitelek igényléséhez c. fejezetben tekintheti át. 1 A likvidációs érték az ingatlan esetleges kényszerértékesítése során várható, banki szakértı által meghatározott érték Maximális hitelösszeg alatt a banki kockázatvállalás maximális összege értendı, amely megegyezik a mindenkori tıketartozás és éven belüli lejáratú hitelszerzıdés esetén hat havi kamat, éven túli lejáratú hitelszerzıdés esetén tizenkét havi kamat együttes összegével. 3

4 MKB Magánhitel Az MKB Magánhitelt magyar hatóság által kiállított személyazonosító okmánnyal rendelkezı nagykorú magánszemély igényelheti (kizárólag devizabelföldi magánszemély). Az MKB Magánhitel a magánszemély tulajdonában lévı ingatlanfedezet mellett bármilyen célra felhasználható (akár hitelkiváltásra is), forintban (MKB Forint Magánhitel), euróban (MKB Euró Magánhitel) igényelhetı! A hitel minimális összege 2 millió forint vagy ennek megfelelı összegő deviza, a maximális hitelösszeg szabad felhasználás esetén a fedezetül szolgáló ingatlan likvidációs értékének 2 80 %-a (nem megfelelı jövedelem fedezettséggel 65%-a). Futamideje maximum 30 év, kamatozása kamatperióduson belül fix, kamatperiódusonként változó. A hitel igényelhetı az MKB Életbiztosítóval kialakított MKB Értékmegırzı Program keretein belül, illetve a Fundamenta Lakáskasszával kialakított Közös Kassza MKB-Fundamenta Lakás- és Magánhitel Programban is. Ezen speciális konstrukciókról szóló részletes tájékoztatónkat a Hitelkérelem - MKB ingatlanfedezető hitelek igényléséhez c. fejezetben tekintheti át. Lakáshitel kiváltása Amennyiben Ön rendelkezik más Banknál lakáshitellel (lehet akár állami támogatott hitel, forint vagy deviza alapú is), illetve meglévı MKB-s lakáshitelét szeretné kiváltani kedvezıbb feltételő hitelre, ebben az esetben is kedvezı megoldást kínál Önnek az MKB Bank. A hitel minimális összege 2 millió forint vagy ennek megfelelı összegő deviza, a maximális hitelösszeg vásárlás esetén a fedezetül szolgáló ingatlan likvidációs értékének 90%-a (nem megfelelı jövedelemfedezettséggel 75%-a). A hitel futamideje elérheti a 30 évet is. Kamatozása kamatperióduson belül fix, kamatperiódusonként változó. Kamattámogatott hitel A kamattámogatás mellett nyújtott forint Lakáshitelt igénybe veheti a fiatal 3, vagy a többgyermekes 4 támogatott személy új lakás felépítéséhez, új lakás vásárlásához, nagykorú támogatott személy lakás korszerősítéséhez. A kamattámogatott kölcsön minimális összege 2 millió forint, a maximális hitelösszeg vásárlás esetén a fedezetül szolgáló ingatlan likvidációs értékének 2 90%-a (nem megfelelı jövedelemfedezettséggel 75%-a), építés esetén a likvidációs értékének 80%-a (nem megfelelı jövedelem fedezettséggel 65%-a), azonban új lakás építése, vásárlása esetén Budapesten és megyei jogú városokban legfeljebb 12,5 millió forint, egyéb településeken legfeljebb 10 millió forint, korszerősítés esetén legfeljebb 5 millió forint lehet, 2 A likvidációs érték az ingatlan esetleges kényszerértékesítése során várható, banki szakértı által meghatározott érték. Maximális hitelösszeg alatt a banki kockázatvállalás maximális összege értendı, amely megegyezik a mindenkori tıketartozás és éven belüli lejáratú hitelszerzıdés esetén hat havi kamat, éven túli lejáratú hitelszerzıdés esetén tizenkét havi kamat együttes összegével. 3 Fiatal: az a háztartásában legfeljebb egy gyermeket nevelı személy, aki nagykorú egyedülálló és a kölcsönkérelem benyújtásakor nem töltötte be a 35. életévét, vagy házasságban, bejegyezett élettársi kapcsolatban, illetve élettársi kapcsolatban élı olyan, a kölcsönkérelem benyújtásakor 35. életévét még nem betöltött személy, akinek házastársa, élettársa, bejegyzett élettársa a kölcsönkérelem benyújtásakor szintén 35 év alatti. 4 Többgyermekes: az a háztartásába legalább két gyermeket nevelı személy, aki nagykorú egyedülálló és a kölcsönkérelem benyújtásakor nem töltötte be a 45. életévét, vagy házasságban, bejegyezett élettársi kapcsolatban, illetve élettársi kapcsolatban élı olyan, a kölcsönkérelem benyújtásakor 45. életévét még nem betöltött személy, akinek házastársa, élettársa, bejegyzett élettársa a kölcsönkérelem benyújtásakor szintén 45 év alatti. 4

5 továbbá nem haladhatja meg a jogszabályban meghatározott személyek együttes tulajdoni hányadával arányos költséget, vételárat. Futamideje minimum 2 év, maximum 35 év, azonban az állam a támogatást csak legfeljebb 20 évig biztosítja. Kamatozása kamatperióduson belül fix, kamatperiódusonként változó. Mi a kamattámogatás? Az állami kamattámogatás az Államadósság Kezelı Központ által közzétett állampapírhozamnak, ennek hiányában referenciahozamnak a hitel céljától, illetve a támogatott személy gyermekeinek számától függıen 40-70%-a. (A kamattámogatás pontos mértéke a vonatkozó kondíciós listában megtalálható.) Amennyiben a kölcsön törlesztése során a többgyermekes támogatott személy háztartásában élı eltartott gyermekek száma születés, örökbefogadás, hatósági vagy bírósági határozat alapján növekszik az adós, a házastárs, az élettárs, a bejegyzett élettárs 45. életéve betöltése elıtt, vagy a fiatal támogatott személy többgyerekessé válik az adós, a házastárs, az élettárs, a bejegyzett élettárs 45. életéve betöltése elıtt, úgy a kamattámogatás a gyermekek számának növekedésérıl szóló banki értesítéstıl számított második naptári hónaptól kezdıdıen a kölcsön futamidejébıl hátralévı idıszakra a magasabb gyermekszám alapján számítódik. A jogszabályban a támogatás idıtartama alatt az ügyfél által fizetendı ellenszolgáltatás felsı határa is az állampapírok referencia-hozamához van rögzítve az állampapírok referencia-hozama 110%-ának legfeljebb 3 %-kal növelt mértéke - így a kölcsön meghirdetett kamatlába hónapról hónapra változik, azonban az adott hitelügylet esetében a kamat mértéke kamatperióduson belül fix.. Mi a kamattámogatott hitel igénylés feltétele? A támogatott hitel csak olyan új lakás építésére, új lakás vásárlására nyújtható, ahol a telekár nélkül számított az áfa összegét is tartalmazó építési költség vagy vételár Budapesten és megyei jogú városokban a 25 millió forintot, egyéb településeken a 20 millió forintot nem haladja meg. Korszerősítés esetén a támogatott hitel építési költséghatár nélkül, településtípustól függetlenül nyújtható. A kamattámogatás új lakás építéséhez, új lakás vásárlásához és lakás korszerősítéséhez akkor nyújtható, ha: az igénylınek, házastársának, élettársának, bejegyzett élettársának és gyermekének, valamint a vele együttköltözı családtagjainak, korszerősítés esetén a korszerősítendı lakás kivételével lakástulajdona, állandó lakáshasználati joga, lízingbe vett lakása nincs, valamint nincs folyamatban ezen jogok ingatlan-nyilvántartási bejegyzésére irányuló kérelme, önkormányzati tulajdonban lévı, illetve szolgálati jogviszonyhoz vagy munkakörhöz kötött lakásra bérleti jogviszonya nincs. Ez alól csak azok az esetek képeznek kivételt, amikor olyan lakás legfeljebb 50 %-os tulajdoni hányada van az együttköltözık tulajdonában, amit tulajdonközösség megszüntetése vagy öröklés útján szereztek, vagy a lakás lebontását a települési építésügyi hatóság elrendelte vagy engedélyezte, vagy a lakás több mint két éve öröklés vagy ajándékozás jogcímén, haszonélvezettel terhelten került a tulajdonukba, és a haszonélvezı a lakásban lakik. A rendelet alkalmazásában a lakástulajdonnal egy tekintet alá esik a gazdasági társaság tagja által a társaság részére vagyoni hozzájárulásként szolgáltatott, valamint az építési és használatbavételi (fennmaradási) engedélyben meghatározott céltól, vagy a rendeltetésétıl tartósan eltérı célra használható lakás. vásárlás esetén az eladó az igénylınek nem - a Polgári Törvénykönyvrıl szóló évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 685. b) pontja szerinti - közeli hozzátartozója, továbbá nem élettársa. 5

6 Kamattámogatott hitel esetében az adósnak, házastársának, élettársának, bejegyzett élettársának és szülıi felügyelete alatt álló kiskorú gyermekeinek, valamint az együttköltözı családtagjainak, írásban tett nyilatkozata alapján a július 1-jét megelızıen hatályos jogszabályok, illetve e rendelet alapján államilag támogatott lakásépítési, -vásárlási, -bıvítési, -korszerősítési célú kölcsönük nem állhat fenn, vagy együttes nyilatkozatban kell vállalniuk, hogy amennyiben mégis fennáll ilyen kölcsöntartozásuk, azt az új kölcsönszerzıdés aláírását követı 360 napon belül visszafizetik. A kamattámogatás nyújtásának további feltétele, hogy az igénylı(k) és az együttköltözı(k) a rendelkezésükre álló anyagi eszközöket - a korszerősítés kivételével - az építési költség vagy a vételár kiegyenlítésére használják fel. Az igénylı(k) és az együttköltözı(k) rendelkezésére álló anyagi eszközként kell számításba venni a kamattámogatásra irányuló kérelem benyújtását megelızı 5 éven belül értékesített lakásának, illetve tulajdoni hányadának az eladási árát is, amely csökkenthetı: az értékesített lakást terhelı és a lakás eladása érdekében egyösszegben visszafizetett önkormányzati, munkáltatói támogatással, a lakás eladása érdekében egy összegben kiegyenlített lakáscélú hitelintézeti kölcsön összegével, a számlával igazolt ingatlan-közvetítıi jutalék összegével, a kamattámogatásra irányuló kérelem benyújtását legfeljebb egy évvel megelızıen vásárolt és az építés helyszínéül szolgáló építési teleknek az általános forgalmi adó (a továbbiakban: áfa) összegével növelt vételárával, a kamattámogatással vásárolni kívánt lakás telekárat is tartalmazó vételárának legfeljebb 10%-ával, ha ezen összeg kifizetése a korábbi lakás eladását bejegyzı földhivatali határozat kiadásának idıpontját legfeljebb 120 nappal elızi meg, olyan számlával, szerzıdéssel igazoltan kifizetett összeggel, amelyet az igénylı az általa vásárolni kívánt, de végül a tulajdonába nem került lakás megszerzésére fizetett ki, ha az összeg az értékesítés céljára lakást építı gazdasági társaság bíróság által elrendelt felszámolásának teljes befejezését követıen nem térült meg, a lakásértékesítésbıl származó bevétel után megfizetett és az állami adóhatóság által igazolt személyi jövedelemadó összegével. A kamattámogatással épített, vásárolt, korszerősített ingatlanban a támogatott személyeknek legalább 50%-os tulajdoni hányaddal kell rendelkezniük. Korszerősítéshez csak az építési termékek mőszaki követelményeinek, megfelelıség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól szóló rendelet szerinti megfelelıségi igazolással rendelkezı termékeket lehet felhasználni. A kamattámogatásra való jogosultság megállapítását és mértékének meghatározását új lakás vásárlása esetén a lakásra vonatkozó végleges adásvételi szerzıdés megkötését követı 120 napon belül, építés esetén a végleges használatbavételi engedély kiadása elıtt, korszerősítés esetén a hitelcél megvalósulása elıtt kell kérni a hitelintézettıl. Ha a kérelmezı a fent említett idıpontig nem élt a kamattámogatás igénylésének lehetıségével, erre késıbb már nem tarthat igényt. Fészekrakó hitel Fészekrakó hitelt házastársak, élettársak, valamint gyermeket nevelı személyek vehetik igénybe, ha: a hitelkérelem benyújtásakor a házastársak vagy az élettársak egyike sem töltötte be a 35. életévét, illetve a gyermeket nevelı egyedülálló személy nem töltötte be a 35. életévét, lakással és állami kamattámogatású lakáshitellel nem rendelkeznek; az igénylı(k) ill. gyermekük (együttesen) 100% tulajdoni hányadot szerez a megvásárolandó/építendı ingatlanban; A Fészekrakó hitelt Bankunk a fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásának mellett nyújt. Ezen konstrukció keretein belül a Magyar Állam a központi költségvetés terhére készfizetı kezességet vállal az MKB Forint Lakáshitel termékhez, melyek építési és vásárlási hitelcéllal is igényelhetıek. 6

7 A készfizetı kezesség a hitelintézettıl igényelt kölcsön összegének a hitel fedezetéül szolgáló, a hitelcél szerinti lakásingatlan hitelbiztosítéki értékének 60%-át meghaladó részére, legfeljebb e hitelbiztosítéki érték 100%-áig terjed. Az állami kezességvállalás mértéke a garantált hitelrész és az erre felszámított kamat és kezelési költség 100%-a. A teljes kölcsönösszeg nem haladhatja meg a telekárral együtt számított, általános forgalmi adót tartalmazó vételár/építési költség 70%-át. A Fészekrakó hitelbıl finanszírozott ingatlan maximális vételára/építési költsége: Új lakás * Használt lakás Budapest és megyei jogú város 15 MFt 12 MFt Más település 12 MFt 8 MFt * új lakás építése vagy vásárlása esetén: a telekár nélkül számított általános forgalmi adót tartalmazó építési költsége vagy vételára A készfizetı kezességvállalásért az Állam egyszeri kezességvállalási díjat számít fel, melynek mértéke a garantált (állami készfizetı kezességvállalással érintett) hitelösszeg 2 %-a. Közös Kassza MKB-Fundamenta Lakás- és Magánhitel Program A Közös Kassza MKB-Fundamenta Lakás és Magánhitel program a lakáscélú és szabad felhasználású jelzáloghitelek, valamint a lakás-takarékpénztári megtakarítás elınyeit egyesíti magában. A Fundamenta Lakástakarék-pénztárral együttmőködésben az alábbi termékeink igényelhetık: o o MKB Forint Lakás- és Magánhitelek vagy MKB Euró Lakás- és Magánhitelek A lakás-takarékpénztári szerzıdésben Ön azt vállalja, hogy a szerzıdéses összeg elérése érdekében meghatározott rendszerességgel a választott megtakarítási módozatnak megfelelı összeget havonta megtakarít. Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy Közös Kassza MKB Fundamenta Magánhitel program keretében csak a június 30-ig megkötött szabad felhasználású megtakarítási szerzıdések vehetık figyelembe! A Fundamenta szerzıdéses összeg több részbıl tevıdik össze: a Fundamentánál vezetett lakástakarékpénztári számlán felhalmozott megtakarításból, a jóváírt kamatból, az állami támogatásból (jelenleg szerzıdésenként maximum évi forint, amely havi forint megtakarítás mellett érhetı el, az állami támogatás feltételeinek teljesítése esetén), valamint a lakás-takarékpénztártól opcionálisan igényelhetı lakáskölcsön összegébıl. A lakás-takarékpénztári szerzıdés idıtartama minimum négy, maximum nyolc év lehet. Ön a megtakarítási idı elteltét követıen lakáscélra felhasználhatja a lakás-takarékpénztári szerzıdésben foglalt szerzıdéses összeget (havi megtakarítások összege, állami támogatás, jóváírt kamat). Egy természetes személy több lakás-takarékpénztári szerzıdéssel rendelkezhet, de csak egy lakástakarékpénztári szerzıdés kedvezményezettje lehet, ugyanis a kedvezményezett személyére igényli meg a lakás-takarékpénztár az állami támogatást. Így tehát Ön köthet megtakarítási szerzıdést akár házastársa, gyermekei részére is, maximálva ezzel az állami támogatásból fakadó elınyöket. A MKB-Fundamenta Lakás és Magánhitel program esetében a lakás-takarékpénztári megtakarítás futamideje alatt Ön a kölcsön tıkerészének megfelelı havi megtakarítási összeget a Fundamenta számára fizeti be a megtakarítási számlára, míg a kamatot és a kezelési költséget a Bank felé fizeti meg. Az állami támogatással és betéti kamattal növelt megtakarítás összege a lakás-takarékpénztári szerzıdés futamidejének lejártakor a Banknál fennálló tıketartozásának csökkentésére kerül felhasználásra. A fennmaradó tıketartozását a hitel hátralévı futamideje alatt Ön közvetlenül a Banknak törleszti a standard ingatlanfedezető hitelek feltételrendszere szerint. A Fundamenta megtakarítás nem szerzıdésszerő fizetése esetén a Bank jogosult a hitelszerzıdést felmondani. 7

8 MKB Értékmegırzı Program Engedje meg, hogy szíves figyelmébe ajánljuk az MKB Értékmegırzı Programot, mely magába foglalja az MKB Bank által nyújtott ingatlanfedezető Lakás- és Magánhitelt, a hozzá kapcsolódó MKB Értékmegırzı Életbiztosítást, valamint az MKB Védıháló Csoportos hitelfedezeti életbiztosítást. Az MKB Értékmegırzı Program keretében igényelhetı hiteltermékek: o MKB Euró Lakáshitel o MKB Euró Magánhitel Az MKB Értékmegırzı Program esetében a kamatfizetés és a tıke törlesztése a futamidı során elválik egymástól a következık szerint: o a tıketörlesztés a futamidı végén az MKB Hitelfedezeti Záradékkal kiegészített MKB Értékmegırzı Életbiztosítás elérési összegbıl történik, melyhez a biztosítási díjat havonta szükséges az MKB Életbiztosító számára megfizetni. Az MKB Bank a futamidı végén fennálló tartozást meghaladó többlet-megtakarítást az adós MKB Banknál vezetett számláján jóváírja, illetve ha a szerzıdıtıl eltérı kedvezményezett volt megnevezve, a kedvezményezett számára kifizeti. o a kamat- és kezelési költség megfizetése hónapról-hónapra közvetlenül az MKB Bank számára történik. Az Értékmegırzı Lakáshitellel megvalósítható hitelcélok: o használt és új lakás/ház vásárlása, o új lakás/ház építése, o a vásárolt vagy meglévı lakás/ház felújítása, bıvítése, korszerősítése. A lakáshitel egyazon ingatlanfedezet mellett - külön szerzıdés keretében - több célra is igényelhetı, így például egyszerre igényelhetı lakásvásárlási, illetve lakás felújítási hitel. Az Értékmegırzı Magánhitellel megvalósítható hitelcélok: a magánhitel bármilyen célra felhasználható. Életbiztosítási szolgáltatások MKB Értékmegırzı Életbiztosítás MKB Értékmegırzı Programhoz tartozó MKB Védıháló Csoportos hitelfedezeti életbiztosítás Kockázatviselési idıszakban életbenlét esetén az MKB Életbiztosító az MKB Bank - mint elsıdleges kedvezményezett - részére a lejáratkori biztosítási szolgáltatás összegét (az elérési biztosítási összeget és a többlet-hozam számla értékét) fizeti ki. Az MKB Bank a biztosítási szolgáltatás összegét a hitelbıl fennálló követelése kiegyenlítésére számolja el. Az elszámolást követıen fennmaradó összeget, többlet megtakarítást az MKB Bank az ügyfél/kedvezményezett számláján jóváírja. nincs szolgáltatás Kockázatviselési idıszakban bekövetkezı halál esetén Az MKB Életbiztosító az MKB Bank - mint engedményes - részére kifizeti az aktuális lejárati biztosítási összeg 50%-át, illetve az aktuális többlet-hozam számlán felhalmozott összeget Az MKB Életbiztosító az MKB Bank részére megfizeti az egyéni haláleseti szolgáltatást (az aktuális lejárati biztosítási összeg 50%-a és az aktuális többlet-hozam összege) levonása után még fennmaradó tartozást a fennálló tıketartozás és járulékainak összegéig Amennyiben 50% feletti baleseti rokkantág következik be, úgy az aktuális tıketartozás és járulékai kerülnek kifizetésre a Biztosítótól a Bank részére. A felvehetı hitelösszeg maximális nagyságát, és a kamatlábakat, illetve a hitelhez kapcsolódó egyéb díjakat, költségeket az aktuális kondíciós lista tartalmazza. MKB Ingatlanhitel Az MKB Ingatlanhitelt azoknak a hatóság által kiállított személyazonosító okmánnyal rendelkezı nagykorú magánszemélyeknek (devizabelföldi magánszemély) ajánljuk, akik nem lakáscélú ingatlannal (pl. üdülı, 8

9 üzlethelyiség) kapcsolatos terveiket szeretnék megvalósítani, fedezetül pedig akár a megvásárolandó ingatlant is felajánlani kívánják. A hitel célja lehet: használt és új - nem lakáscélú ingatlan vásárlása, ingatlancsere esetén a meglévı ingatlan értékesítéséig áthidaló hitelként az új ingatlan vételárának kiegyenlítése, valamint a vásárolt vagy meglévı nem lakáscélú ingatlan felújítása, bıvítése, korszerősítése. A hitel forintban (MKB Forint Ingatlanhitel), vagy euróban (MKB Euró Ingatlanhitel) igényelhetı. A hitel minimális összege 2 millió forint vagy ennek megfelelı összegő deviza, a maximális hitelösszeg vásárlás esetén a fedezetül szolgáló ingatlan likvidációs értékének 5 90%-a (nem megfelelı jövedelem fedezettséggel 75%-a), felújítás, bıvítés, korszerősítés esetén a likvidációs értékének 2 80%-a (nem megfelelı jövedelem fedezettséggel 65%-a), áthidaló hitel esetén likvidációs értékének 65%-a. Az MKB Ingatlanhitel futamideje akár 35 év is lehet, áthidaló hitel esetén maximum 2 év. Kamatozása kamatperióduson belül fix, kamatperiódusonként változó. 1. Hitelkérelem - MKB ingatlanfedezető hitelek igényléséhez 1.1. Az igényelt hitel fıbb adatai Az igényelt hitel típusai Ebben a részben kérjük megjelölni az igényelni kívánt hiteltípust, melynek kiválasztásához segítséget nyújt Önnek fenti Terméktájékoztatónk, Call Centerünk a 06/ telefonszámon. Tekintettel arra, hogy egy nyomtatványon több hiteltermékre vonatkozó igénylés is beadható, kérjük, amennyiben azonos hiteltermékbıl eltérı összegben/céllal/futamidıre kíván igénylést benyújtani, azt a Megjegyzés rovatban jelezze! Amennyiben Ön megfelelı jövedelem nélkül kíván hiteligénylést benyújtani, azt kérjük a megfelelı oszlopban jelezze! Az igényelt hitel összege Kérjük, a kiválasztott hiteltípus(ok) mellett jelölje meg az igényelt hitelösszeget forintban. A hitelösszeg meghatározásához a fenti Terméktájékoztatók, illetve a Kondíciós Lista nyújtanak segítséget. Kiegészítésül néhány további fontos megjegyzés: o Ingatlan fedezető hitelek estén az igényelhetı összeg alsó határa lehet Ft abban az esetben, ha már meglévı (vagy két hiteltermék együttes igénylése esetén) hiteléhez, mint kiegészítı hitel igényli. o Maximális hitelösszeg alatt a banki kockázatvállalás maximális összege értendı, amely megegyezik a mindenkori tıketartozás és éven belüli lejáratú hitelszerzıdés esetén hat havi kamat, éven túli lejáratú hitelszerzıdés esetén tizenkét havi kamat együttes összegével. o A nyújtható hitel összegét befolyásolja továbbá a kötelezıen alkalmazandó adósminısítés eredménye o Az MKB Értékmegırzı Program esetében igényelhetı maximális hitelösszegeket a vonatkozó Kondíciós Listában találhatja meg, azonban fel szeretnénk hívni a figyelmét, hogy a maximális hitelösszeg nem haladhatja meg a 30 millió Ft-ot az MKB Értékmegırzı Program esetében.. 5 A likvidációs érték az ingatlan esetleges kényszerértékesítése során várható, banki szakértı által meghatározott érté Maximális hitelösszeg alatt a banki kockázatvállalás maximális összege értendı, amely megegyezik a mindenkori tıketartozás és éven belüli lejáratú hitelszerzıdés esetén hat havi kamat, éven túli lejáratú hitelszerzıdés esetén tizenkét havi kamat együttes összegével. 9

10 o Az MKB-Fundamenta Lakás- és Magánhitel Program keretén belül már akár 1 millió forintos minimális hitelösszeggel igényelhetı lakáshitel vagy szabad felhasználású ingatlanfedezető hitel Az igényelt hitel célja Amennyiben Ön bizonytalan a hitel céljának megítélésében, ennek meghatározásához segítséget nyújt az alábbi táblázat: Hitel típusa Hitel célja* Lakáscélú hitel MKB Forint vagy Euró Lakáshitel MKB Értékmegırzı Program MKB-Fundamenta Lakás- és Magánhitel Program 1 MKB Kamattámogatott hitel új vagy használt lakás/ház vásárlása új lakás/ház építése áthidaló hitel lakáscsere vagy lakás/házépítés esetére (Értékmegırzı és Fundamenta Programban nem lehetséges) lakótelek vásárlás felújítás** bıvítés*** korszerősítés**** új lakás vásárlása új lakás építése korszerősítés**** Nem lakáscélú ingatlan hitel MKB Forint, Euró Ingatlanhitel új vagy használt nem lakáscélú ingatlan vásárlása áthidaló hitel ingatlancsere esetére felújítás** bıvítés*** korszerősítés**** Szabad felhasználású hitel MKB Forint, Euró Magánhitel - MKB Értékmegırzı Program - MKB-Fundamenta Lakás- és Magánhitel Program keretén belül is!***** szabad felhasználás *A hitel egyazon fedezet mellett - külön szerzıdés keretében - több célra is igényelhetı, így Ön egyszerre kérhet áthidaló és lakásépítési hitelt vagy lakásvásárlási és felújítási hitelt. **Felújításnak tekinthetı az építési vagy szakhatósági engedélyt nem igénylı munkák elvégzése. Ilyen lehet például a lakás/ház belsı és külsı tatarozása, parkettázása, festése, mázolása, egyebek. ***Bıvítésnek minısül a tetıtér-beépítés (a lakás alapterületének bıvítése a tetıtérben, mely az eredeti tetıszerkezet elbontása nélkül helyiség/ek, helyiségcsoport/ok vagy önálló rendeltetési egység építésével új építményszint létrehozását jelenti, ide tartozik a családi vagy ikerházon megvalósuló tetıtér beépítés is), az új lakást nem eredményezı emeletráépítés (meglévı épület épületmagasítással járó, függıleges irányú bıvítése új építményszint létesítése érdekében), illetve a toldalékos bıvítés (olyan építési munka, amelyek eredményeképpen 50%-ot elérı arányban az igénylı tulajdonában lévı lakása, a lakás hasznos alapterületének növelésével legalább egy lakószobával bıvül). **** korszerősítés a lakás komfortfokozatának növelése céljából víz-, csatorna-, elektromos-, gázközmő bevezetése, illetve belsı hálózatának kiépítése, fürdıszoba létesítése olyan lakásban, ahol még ilyen helyiség nincs, központosított főtés kialakítása vagy cseréje, beleértve a megújítható energiaforrások (pl. napenergia) alkalmazását is, az épület szigetelése, beleértve a hı-, hang-, illetve vízszigetelési munkálatokat, a külsı nyílászárók energiatakarékos cseréje, tetı cseréje, felújítása, szigetelése. A korszerősítés része az ehhez közvetlenül kapcsolódó helyreállítási munka, a korszerősítés közvetlen költségeinek 20%-áig. ***** Kizárólag június 30-ig megkötött 324 és 423 módozatú megtakarítással kombinálható! Törlesztési mód Törlesztési mód alatt az igényelt hitelösszeg visszafizetését értjük. Két törlesztési mód közül van Önnek lehetısége választani deviza hitelek esetén: egyenletes törlesztési mód: A nyilvántartott hitelek törlesztése havonta - a kamatperióduson belül - devizában azonos összegő törlesztırészletekben történik. A törlesztırészlet magába foglalja a havonta változó összegő tıke, kamat és kezelési költség összegét. 10

11 lineáris törlesztési mód: A nyilvántartott hitel törlesztésekor Önnek havonta devizában azonos összegő tıketörlesztést, és változó összegő (a fennálló tartozás után számított) kamatot és kezelési költséget kell fizetnie. Ebben a konstrukcióban a fizetendı törlesztırészlet összege (devizában számolva) hónapról - hónapra csökken. Forint hitelek törlesztése egyenletes módon (azonos összegő törlesztırészletekben) történik Kamatperiódus Kamatperiódus alatt azt az idıszakot értjük, amely idıszak alatt a kamatperiódus kezdı napjára megállapított kamat mértéke nem változik. Forint hitelek esetében a kamatperiódus 1 év, míg devizahitelek (EUR) esetében 3 hónap. Fel szeretnénk hívni figyelmét arra, hogy a hitel futamideje a kamatperiódus egész számú többszöröse kell hogy legyen! A hitel futamideje A hitel futamidejének meghatározása során az alábbi szempontokon kívül javasoljuk figyelembe venni a törlesztırészlet összegét is, mivel hosszabb futamidı esetén a törlesztırészlet összege alacsonyabb. Az MKB Forint vagy Euró Lakáshitelek közül o a lakás/ház vásárlásra és építésre, valamint felújításra, bıvítésre, korszerősítésre nyújtott hitel akár 35 évre igényelhetı, o az áthidaló hitel futamideje 2 év is lehet. Az MKB Forint vagy Euró Ingatlanhitel futamideje nem lakáscélú ingatlan vásárlás, valamint felújítás, bıvítés, korszerősítés esetén maximum 35 év, áthidaló hitel esetén pedig 2 év lehet. Az MKB Forint vagy Euró Magánhitel 30 éven belül bármilyen futamidıre igényelhetı. Az MKB Kamattámogatott hitel futamideje minimum 2 év, maximum 35 év, azonban az állam a támogatást csak legfeljebb 20 évig biztosítja Rendelkezésre tartási idı Rendelkezésre tartási idı - a teljes futamidı részeként - ez idıszak alatt Önnek lehetısége van a rendelkezésére tartott hitelösszegbıl több részletben lehívni a szükséges összeget, ily módon az igénybe nem vett hitelösszeg után nem kell hitelkamatot fizetnie. A rendelkezésre tartási idı lakás/ház/egyéb ingatlan vásárlása esetén mind az áthidaló, mind a hosszúlejáratú hitelnél nem haladhatja meg az adásvételi szerzıdésben az utolsó vételárrész fizetésére kitőzött határidıt, építésnél az áthidaló és a hosszú lejáratú hitel esetében is legfeljebb 12 hónap, felújítás, bıvítés, korszerősítés esetén pedig legfeljebb 6 hónap lehet. A kölcsönösszeg részfolyósítása esetén a rendelkezésre tartási idıszak lejártáig az igénybe vett összeg után csak kamatot és kezelési költséget kell fizetnie A törlesztırészlet fizetésére választott nap A törlesztırészlet fizetésére Önnek lehetısége van a hónap 1. és 27. napja közötti napot megjelölni. Javasoljuk, hogy a választásnál vegye figyelembe, hogy fizetése vagy bevételei mikor érkezik a számlájára, célszerő lehet a törlesztırészlet fizetésére választott napot ehhez a naphoz igazítani, figyelembe véve továbbá, hogy devizahitel esetében az esedékes törlesztırészlet forint fedezetét - az átváltás miatt - 4 munkanappal korábban kell biztosítania a számláján. 11

12 A hitel elszámolására szolgáló számla száma Kérjük, hogy azt az MKB-nál vezetett forint/deviza számla számát jelölje meg, amelyikre a hitel havi törlesztırészleteit kívánja befizetni vagy átutalni A Hiteligénylı(k) személyi és azonosító adatai A Hiteligénylık személyére vonatkozó azonosító adatok értelemszerően töltendık ki. A Hiteligénylı(k) személyének meghatározásához az alábbi információk nyújtanak segítséget A hiteligénylés személyi feltételei Az MKB Forint vagy Euró Lakás-, Ingatlan-, és Magánhitelt érvényes magyar hatóság által kiállított személy azonosító okmánnyal rendelkezı, 18. életévét betöltött magánszemélyek igényelhetik. MKB Lakáshitelt és MKB Ingatlanhitelt bármely devizabelföldi és devizakülföldi magánszemély igényelhet, MKB Magánhitelt kizárólag devizabelföldi magánszemély igényelhet. A hiteligénylési feltétel, hogy o az igénylık ne szerepeljenek a Központi Hitelinformációs Rendszerben (KHR) azzal, hogy nem kizáró feltétel amennyiben a hiteligénylı szerepel a KHR-ben, azonban a kérdéses tartozás teljes rendezése és a hiteligénylés között legalább 6 hónap eltelt; o az igénylık legalább 3 hónapos, próbaidıt letöltött munkaviszonnyal rendelkezzenek (amennyiben a próbaidı még nem telt le, akkor a megelızı munkahelyen minimum 6 hónapos munkaviszony igazolása szükséges, a két munkaviszony között maximum 1 hónap átmeneti idıszak fogadható el); o a munkaviszony lehet határozott vagy határozatlan idejő is. Az MKB Kamattámogatott hitelt új lakás vásárlási és új lakás építési célra fiatal 6, vagy többgyermekes 7 támogatott személy, korszerősítési célra nagykorú támogatott személy igényelheti Adósok Adósok csak az egy háztartásban élı személyek vagy közvetlen hozzátartozók (házastárs, gyermek, szülı, testvér, élettárs) lakáscélú és nem lakáscélú ingatlanhitelek esetében a hitelcéllal érintett ingatlan tulajdonosai lehetnek, feltéve, hogy rendelkeznek érvényes magyar hatóság által kiállított személy azonosító okmánnyal. Ha Ön házasságban él, akkor Önöknek kötelezıen adósként kell szerepelniük az ügyletben, abban az esetben is, ha egyébként házastársa nem válik tulajdonosává vagy jelenleg nem tulajdonosa a hitelcéllal érintett, illetve fedezetként felajánlott ingatlannak, és nem rendelkezik figyelembe vehetı jövedelemmel. A fentieket kiegészítendı az MKB Értékmegırzı Program esetén legalább az egyik Adósnak/Kezesnek rendelkeznie kell a hitel összegével megegyezı lejárati biztosítási összegő MKB Értékmegırzı Életbiztosítással. Ugyanakkor egy MKB Értékmegırzı Program biztosítékául (legfeljebb) két MKB Értékmegırzı Életbiztosítás is szolgálhat, amennyiben ezek lejáratkor várható minimális biztosítási összege együttesen megegyezik a hitel összegével. 6 Fiatal: az a háztartásában legfeljebb egy gyermeket nevelı személy, aki nagykorú egyedülálló és a kölcsönkérelem benyújtásakor nem töltötte be a 35. életévét, vagy házasságban, bejegyezett élettársi kapcsolatban, illetve élettársi kapcsolatban élı olyan, a kölcsönkérelem benyújtásakor 35. életévét még nem betöltött személy, akinek házastársa, élettársa, bejegyzett élettársa a kölcsönkérelem benyújtásakor szintén 35 év alatti. 7 Többgyermekes: az a háztartásába legalább két gyermeket nevelı személy, aki nagykorú egyedülálló és a kölcsönkérelem benyújtásakor nem töltötte be a 45. életévét, vagy házasságban, bejegyezett élettársi kapcsolatban, illetve élettársi kapcsolatban élı olyan, a kölcsönkérelem benyújtásakor 45. életévét még nem betöltött személy, akinek házastársa, élettársa, bejegyzett élettársa a kölcsönkérelem benyújtásakor szintén 45 év alatti. 12

13 Az MKB-Fundamenta Lakás- és Magánhitel Program keretében az egyes lakás-takarékpénztári szerzıdések esetén: o a szerzıdıknek és/vagy kedvezményezett(ek)nek 421, 422, illetve 321, 322, 323 módozatú lakás-takarékpénztári szerzıdés esetében adósként kell szerepelniük a hitelügyletben (figyelembe véve a fentieket), o magánhitel, szabad felhasználású hitel estében kiskorút az ügyletbe bevonni tilos, lakáscél esetén tulajdon-jog szerzés mellett lehetséges o június 30-ig megkötött 423 és 324 módozatú megtakarítási szerzıdések esetén a szerzıdıt és/vagy kedvezményezettet adósként vagy biztosítékot nyújtó 3. személyként kell bevonni a hitelügyletbe o a kizárólag kedvezményezettként megjelölt fél, amennyiben haszonélvezeti joggal rendelkezik az adott ingatlana vonatkozóan, készfizetı kezesként köteles részt venni az ügyletben, o 3-as módozat esetén kizárólag a elıtt kötött szerzıdések vonható be az MKB- Fundamenta Lakás- és Magánhitel Programba Készfizetı kezesek Két esetet kell megkülönböztetnünk. Az egyik, amikor a jövedelem megerısítése miatt válik szükségessé készfizetı kezes bevonása, a másik esetben pedig a bank határozza meg a kötelezı készfizetı kezesek körét. Ha Önök egyetemleges adósként együtt igénylik a hitelt és együttesen megfelelı jövedelemmel rendelkeznek, az adósminısítés során pozitív eredményt értek el, valamint a fedezetként felajánlott ingatlan az Ön(ök) tulajdonában van, készfizetı kezes bevonása alapvetıen nem szükséges. A jövedelem megerısítése céljából legfeljebb két olyan magánszemély készfizetı kezességvállalása fogadható el, aki érvényes a magyar hatóság által kiállított személy azonosító okmánnyal rendelkezik, betöltötte a 18. életévét, továbbá rendelkezik legalább a minimálbérnek megfelelı jövedelemmel és megfelel az MKB adósminısítésének. Készfizetı kezes bevonására akkor is sor kerülhet, ha a fedezetként felajánlott ingatlant haszonélvezeti jog terheli, o A haszonélvezı készfizetı kezesként történı bevonása a hitelügyletbe kötelezı! a fedezetként felajánlott ingatlan nem az adósok tulajdonában van, o A biztosítékot nyújtó harmadik személy (dologi adós/ zálogkötelezett) készfizetı kezesként történı bevonása az ügyletbe nem kötelezı! egyedülállók vagy egykeresıs család esetében, o Megfelelı minısítéső készfizetı kezes bevonása vagy életbiztosítás Bankra történı engedményezése kötelezı! A haszonélvezıként kötelezıen, illetve dologi adósként opcionálisan bevont készfizetı kezesekre a jövedelmi és adósminısítési szempontok nem vonatkoznak. Harmadik személy által nyújtott zálogbiztosíték esetén a hitelszerzıdések kétoldalú közjegyzıi okiratba foglalása kötelezı! 1.3. Hiteligénylı(k) és vele(velük) egy háztartásban élık jövedelmi és vagyoni helyzete A Hiteligénylı(k) a jövedelmi és vagyoni helyzetére vonatkozó kérdések értelemszerően töltik ki. 13

14 1.4. Az igényelt hitelhez kapcsolódó adatok A hitelügyletben résztvevık meghatározásához segítséget nyújtanak az adósokról és kezesekrıl jelen Útmutató 1.2. pontjában foglaltak. A hitelügyletben a Hiteligénylıkön kívüli résztvevıkrıl u.n. Kiegészítı adatlap kitöltése szükséges, amely a standard Hitelkérelmi nyomtatvány egyszerősített változata, így szintén jelen Útmutató alapján tölthetı ki. A hitelcéllal érintett ingatlanra vonatkozó kérdések értelemszerően válaszolandók meg. A vásárlás/építkezés/bıvítés/korszerősítés/felújítás forrásaira vonatkozó rész értelemszerően töltendı ki, 1.5. A hitelcéllal érintett ingatlan és a biztosítékként felajánlott kiegészítı ingatlanfedezet adatai A megvásárolni/építeni/bıvíteni/korszerősíteni/felújítani kívánt ingatlan és a biztosítékként felajánlott kiegészítı ingatlanfedezet adatai értelemszerően töltendık ki, figyelembe véve az 1.1. pontban a hitelcéllal kapcsolatosan leírtakat A fedezetül felajánlható ingatlan(ok) A hitel fedezetéül több ingatlan is befogadható, ha a felajánlott ingatlanokra teljesül, hogy: Magyarország területén található, belterületi (illetve külterületi nem mezıgazdasági célú ingatlanok és tanya) magánszemély tulajdonában lévı, ranghely fenntartással nem terhelt, elsısorban elsı helyi jelzálogjoggal terhelhetı, önállóan forgalomképes, az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzett lakóingatlan (családi ház vagy lakás), vagy építés alatt lévı lakás/ház, építési telek üdülı, iroda, kereskedelmi üzlethelység. Az ingatlan fekvésétıl és az igényelt hitel futamidejétıl függetlenül önállóan hitelfedezetként nem vonhatók be: 5M forint verifikált piaci érték alatti lakóház (családi ház, sorház, üdülı, telek, stb.), 3M forint verifikált piaci érték alatti társasházi lakás, 8M forint verifikált piaci érték alatti vályoggal vegyes szerkezető ingatlan, továbbá értéktıl függetlenül: könnyőszerkezetes illetve rönkház Építıipari Mőszaki Engedély (ÉME) és Építésügyi Minıségellenırzı Tanúsítvány (ÉMI) nélkül, valamint vályog szerkezető épület értéktıl függetlenül. A szabály a hitel elsıdleges biztosítékául szolgáló ingatlanra vonatkozik. Kiegészítı fedezetként bevonható vályog vagy vegyes falazású épület értékkorlátozás nélkül. A fedezetül felajánlott ingatlan(ok) tulajdoni lapján a tulajdonos(ok) tulajdonjogának bejegyzettnek kell lennie, kivéve az ingatlan vásárlás esetét, ekkor feltétel, hogy az eladó tulajdonjoga bejegyzett legyen, a vevı tulajdonjog bejegyzési kérelme, vagy a tulajdonjog fenntartással történı eladás ténye pedig az ingatlan nyilvántartásban széljegyként nyilvántartásba vételre kerüljön Jelzáloggal terhelt ingatlanok a következı szabály szerint fogadhatóak be: - más banki, illetve egyéb (pl. munkáltatói, önkormányzati stb.) terhek teljes bejegyzett jelzálogjog összege együttesen maximum a hitelbiztosítéki érték 10%-a lehet, 14

15 - Magyar Állam által bejegyzett terhek (támogatásokhoz kapcsolódó Magyar Állam javára szóló jelzálogok) mértéke a hitelbiztosítéki érték maximum 20%-a lehet, - más banki, egyéb terhek, illetve a Magyar Állam javára bejegyzett jelzálogok összegének együttes mértéke nem haladhatja meg a hitelbiztosítéki érték 20%-át. A hitelkérelem befogadásakor széljegyként fennálló teherhez kapcsolódó zálogjog törlését engedélyezı okirat, illetve lakás/ház/egyéb ingatlan vásárlása esetén az Ön(ök) tulajdonszerzésére irányuló kérelem és ezen hitelcélhoz kapcsolódó önkormányzati vagy munkáltatói kölcsön jelzálogjoga szerepelhet. A bank lakáscélú és nem lakáscélú ingatlan hiteleknél fı szabályként a hitelcéllal érintett ingatlanon alapít jelzálogjogot, amelyek a következık lehetnek: lakás/ház/lakótelek/egyéb ingatlan vásárlására igényelt hitel esetében a megvásárolni kívánt ingatlan, áthidaló hitelnél az eladásra szánt, meglévı ingatlan, építésre, felújításra, bıvítésre, korszerősítésre igényelt hitel esetében az építendı, felújítandó, bıvítendı, korszerősítendı ingatlan. MKB Forint vagy Euró Magánhitel esetében az Ön(ök) tulajdonában lévı ingatlan szolgálhat fedezetként Nyilatkozatok, benyújtandó dokumentumok köre Kérjük, legyen szíves figyelmes elolvasni a Nyilatkozatokat és amennyiben rendelkezik címmel az elektronikus adatközlésre vonatkozó részben kérjük azt olvashatóan megjelölni szíveskedjék. Amennyiben a hitelkérelem Külsı Értékesítési Partner közvetítésével kerül benyújtásra, kérjük szíveskedjen kitölteni és aláírni a Titoktartási kötelezettség alóli felmentésrıl szóló Nyilatkozatot is. A benyújtandó dokumentumok körét a könnyebb érthetıség kedvéért hitelcél szerint csoportosítottuk. Amennyiben sikeresen kitöltötte Hitelkérelmi nyomtatványunkat/nyomtatványainkat, kérjük, legyen szíves aláírni és tanúkkal hitelesíttetni. A további ügyintézés tekintetében bármely fiókunk rendelkezésére áll. 15

16 2. Kérelem - Akadálymentesítési támogatás iránt Súlyosan mozgáskorlátozott személy részére, egy alkalommal akadálymentes új lakás építéséhez/vásárlásához legfeljebb Ft, meglévı lakáson végzett akadálymentesítéshez legfeljebb Ft támogatás igényelhetı, ha az építtetı/vásárló vagy az általa eltartott közeli hozzátartozó vagy élettárs mozgássérült. A súlyos mozgáskorlátozottságot a következıképpen lehet igazolni: a) a 164/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet 2. a), b), c) pontjában meghatározott támogatásokra vonatkozóan a súlyos mozgáskorlátozottságot megállapító, a lakhely vagy tartózkodási hely szerint illetékes települési önkormányzat jegyzıje, illetıleg a Kormány általános hatáskörő területi államigazgatási szerve által hozott jogerıs határozat, b) a 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet 3. számú melléklet szerinti OOSZI szakértıi vélemény, ha az igénylı e melléklet G) pont b) alpontja szerint súlyos mozgássérült, c) az a) és b) pont szerinti igazolások hiányában a lakóhely szerint illetékes rehabilitációs szakrendelés orvosának szakvéleménye arról, hogy a magánszemély a 164/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében meghatározottak alapján súlyos mozgáskorlátozott. Az akadálymentesítési támogatás iránti kérelmet az igénylınek a lakóhelye szerint illetékes mozgássérültek egyesületéhez kell benyújtania, a Mozgássérültek Egyesületeinek Országos Szövetségének (MEOSZ) címzetten. A támogatást a Bank a MEOSZ javaslata alapján folyósítja Nyilatkozatok, benyújtandó dokumentumok köre Kérjük, legyen szíves figyelmes elolvasni a Nyilatkozatokat és amennyiben rendelkezik címmel az elektronikus adatközlésre vonatkozó részben kérjük azt olvashatóan megjelölni szíveskedjék. A benyújtandó dokumentumok körét a könnyebb érthetıség kedvéért hitelcél szerint csoportosítottuk. Amennyiben sikeresen kitöltötte Kérelmi nyomtatványunkat, kérjük, legyen szíves aláírni és tanúkkal hitelesíttetni. A további ügyintézés tekintetében bármely fiókunk rendelkezésére áll. Jelen Útmutató kötelezı, elválaszthatatlan melléklete az L6 Lakossági jelzálog fedezető kondíciós lista, valamint az L8 Lakossági általános és speciális rendelkezések címő kondíciós lista. 16

17 3. Fontos kérdések és válaszok Annak érdekében, hogy Ön minél könnyebben eligazodhasson az ingatlanfedezető hitelek rendszerében, az alábbiakban megválaszolunk néhány gyakori kérdést: 3.1. Milyen devizanemben igényelhetı a hitel? Az MKB Lakás-, Ingatlan- és Magánhitel esetében a választást Önre bízzuk, hitelét igényelheti forintban, euróban. Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben a devizahitel folyósítása és a hitel törlesztése egyaránt forintban történik, az átváltáshoz folyósításkor az MKB pénztári deviza vételi árfolyamot, törlesztéskor az MKB kereskedelmi deviza eladási árfolyamot alkalmazzuk, így Önnek az árfolyamváltozások hatásával számolnia kell. A fenti kockázati tényezık kezelése érdekében lehetıséget biztosítunk Önnek, hogy az MKB Értékmegırzı Program kivételével a hitel futamideje alatt - a kamatperiódus fordulónapján - devizahitelét forinthitellé váltsa át, illetve lehetıség van a hitel devizában történı törlesztésére is Milyen egyéb díjak, jutalékok járulnak a hitelhez? A bank által felszámított díjak: hiteligénylési díj a hitelfedezeti-érték vizsgálata az ingatlanfedezető pénzkölcsön nyújtására irányuló banki szolgáltatás részeként, a törlesztés idıtartama alatt, a fedezet mennyiségi, minıségi, értékbeli vagy egyéb változásának (pl. fedezetcsere), illetve az ügyfél által kezdeményezett egyéb szerzıdésmódosítás (pl.: átütemezés) következtében szükségszerően felmerülı tevékenység. A hitelfedezet-vizsgálati díj megfizetése forintban történik. helyszíni szemle díja (több részletben történı folyósítás esetén az egyes folyósításokhoz kapcsolódó készültségi fok ellenırzés), szerzıdéskötési díj, kezelési költség, ügyintézési díj, hátralékkezelési díj, szerzıdésmódosítási díj elıtörlesztés, vagy egyéb szerzıdésmódosítás esetén, rendelkezésre tartási jutalék, személyes ügyfélmegkeresés díja, adminisztrációs díj. Egyéb, a hitel igénybevételéhez kapcsolódó, Önt terhelı díjak és költségek: az elıírt okmányok beszerzésének költsége, jelzálogbejegyzés és -törlés illetéke a szerzıdések közokiratba foglalásának költsége. Az aktuális kamatokról, díjakról és jutalékokról kondíciós listánkból tájékozódhat Milyen egyéb biztosítékokat kérhet a bank? Az MKB fenntartja magának a jogot, hogy a konkrét ügylet ismeretében meghatározza az esetleges további biztosítékok körét és mértékét, amelyek a következık lehetnek: kiegészítı ingatlanfedezet, 17

18 életbiztosítás engedményezése (egyedülállók és egykeresıs családok esetében standard feltétel, amely megfelelı készfizetı kezes bevonásával helyettesíthetı), óvadékként zárolt betét vagy értékpapír, készfizetı kezes Mi az igénylés folyamata? A Hitelkérelem nyomtatvány kitöltése és az adott hitelcélnak megfelelı valamennyi okirat bankhoz történı benyújtása után ellenırizzük a benyújtott dokumentumok teljeskörőségét, ezt követıen kerül sor a biztosítékul felajánlott ingatlan(ok) értékelésére. Az ingatlanok értékének megállapítását követıen kerül sor az ügylet hiteldöntésre történı elıterjesztésére és a hiteldöntésre. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy elutasítás esetén a Hiteligénylési díj nem kerül visszatérítésre! 3.5. Hogyan történik a szerzıdéskötés? Pozitív hiteldöntést követıen kollégáink telefonon egyeztetnek idıpontot Önökkel a szerzıdések aláírása végett. A szerzıdések aláírásánál, valamint a szerzıdések közokiratba foglalásánál fontos, hogy a hitelügyletben résztvevı valamennyi személy egyidıben jelen legyen. Fıszabályként egyoldalú közokiratba foglalt tartozáselismerı nyilatkozat aláírására kerül sor. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az MKB Értékmegırzı Program esetében a szerzıdés megkötéséhez szükséges az MKB Hitelfedezeti Záradékkal ellátott MKB Értékmegırzı Életbiztosítási szerzıdés létrejötte. Az MKB-Fundamenta Lakás- és Magánhitel Program esetében a szerzıdéskötés alapvetı feltétele, hogy a lakás-takarékpénztári megtakarítás megkötésre kerüljön (ide értve a kapcsolódó nyilatkozatokat is) és a kapcsolódó díjakat, valamint az elsı megtakarítás összegét Ön befizesse Mi a hitelek folyósításának feltétele? Minden hiteltípus esetében: a hitel- és jelzálogszerzıdéseket egy-, illetıleg kétoldalú közokiratba kell foglalni, a fedezetként felajánlott ingatlan(ok)ra vagyonbiztosítást/építési szerelési biztosítást kell kötni és ennek kedvezményezettjeként az MKB-t kell megjelölni, illetve ha már rendelkezik biztosítással, akkor ennek megfelelıen azt módosítani szükséges. A kedvezményezettség bejegyzésérıl szóló biztosítói igazolást (nyilatkozatot) a bank részére át kell adni, a fedezetként felajánlott ingatlan(ok) tulajdoni lapján az MKB javára szóló jelzálogjognak széljegyként nyilvántartásba vételre kell kerülnie (a kölcsön folyósítása elıtt tehát még egy tulajdoni lap bemutatása szükséges). Lakás/ház vásárlása (áthidaló hitel is) esetén: Amennyiben a hitelkérelem benyújtásakor még csak elıszerzıdéssel rendelkeztek, úgy a hitelszerzıdés megkötéséig be kell nyújtani a végleges adásvételi szerzıdést is (itt jegyezzük meg, illetve kérjük, hogy az adásvételi szerzıdésbe lehetıség szerint foglalják be a következı kiegészítést is: - Felek elıtt ismert, hogy a Bank a kölcsön nyújtását ahhoz a feltételhez kötötte, hogy az adásvétel tárgyát képezı ingatlanra a Bank javára jelzálogjog és az azt biztosító elidegenítési és terhelési tilalom kerüljön kikötésre. - A szerzıdı felek hozzájárulnak ahhoz, hogy a Bank jelzálogjoga és az azt biztosító elidegenítési és terhelési tilalom - a Vevı tulajdonjogának bejegyzésével együtt - az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre kerüljön. A tulajdonjog fenntartással történt eladásról rendelkezı adásvételi szerzıdéseket csak olyan ingatlanok esetében tudjuk elfogadni, amely ingatlanok még nincsenek feltüntetve az ingatlan-nyilvántartásban. Az 18

19 ingatlan-nyilvántartásban feltüntetett olyan ingatlanok esetében, amelyek tulajdoni lapján az eladó tulajdonjoga is bejegyzésre került, csak a függıben tartásos eladást tartalmazó adásvételi szerzıdések alapján fizetendı vételárat áll módunkban hitelezni, ugyanis a bankkölcsönt biztosító zálogjog bejegyezhetısége csak ebben az esetben biztosítható. (A tulajdonjog bejegyzési engedély letétbıl történı felszabadítására és földhivatali benyújtására ebben az esetben is csak a teljes vételár banki finanszírozással történı megfizetése után kerül sor). A függıben tartásos eladás elınyeirıl ill. esetleges kockázatairól jogi képviselıjüktıl tudnak felvilágosítást kérni. A függıben tartással történı eladás alkalmazása esetén javasoljuk az adásvételi szerzıdésben az alábbiakat szerepeltetni - Eladó(k) a jelen adásvételi szerzıdés aláírásával egyidejőleg ügyvéd ügyvédi letétjébe helyezik azon nyilatkozatukat, amellyel feltétlen hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy a Vevı(k) javára arányban, vétel jogcímén a tulajdonjogot a szerzıdés tárgyát képezı Ingatlan vonatkozásában az Ingatlan-nyilvántartásba bejegyezzék. - A letéteményes ügyvéd jogosult és köteles a tulajdonjog bejegyzési engedélyt a vételár Eladó(k) részére történı maradéktalan megfizetését követıen haladéktalanul az illetékes körzeti fölhivatalba benyújtani. - Eladó a jelen szerzıdés aláírásával úgy nyilatkozik, hogy az Inytv.39. (1) bek.. f. pontjában foglaltak szerint az okirat ingatlanügyi hatósági (földhivatali) benyújtásától számított legfeljebb hat hónapos határidı elteltéig a tulajdonjog-bejegyzési engedélyt megadja. - Szerzıdı felek egyidejőleg kérik az eljáró illetékes körzeti földhivatalt, hogy az ingatlannyilvántartásról szóló évi CXLI. törvény 47/A. (1) b) pontja alapján a tulajdonjog bejegyzésére irányuló eljárást a tulajdonjog bejegyzési engedély benyújtásáig tartsa függıben Igazolást kérünk az adásvételi szerzıdésben meghatározott vételár kölcsönösszegen felüli részének megfizetésérıl. Ez az adásvételi szerzıdéssel, vagy az Eladó teljes bizonyító erejő nyilatkozatával, vagy a vételárrészt ügyvédi letétként kezelı ügyvéd által kiállított okirattal igazolható. Az Eladó részérıl az Ön(ök) tulajdonjogának az ingatlan-nyilvántartásba történı bejegyzését megengedı nyilatkozatot az adásvételben közremőködı ügyvédnél/közjegyzınél letétbe kell helyezni. Ennek megtörténtérıl a közremőködı ügyvédtıl/közjegyzıtıl igazolást kérünk, a kölcsön folyósításakor az adásvételi szerzıdésben meghatározott teljesítési határidınek még nem szabad eltelnie. Készültségi fokhoz kötött folyósítás esetén, az adásvételi szerzıdésben az adott vételárrész megfizetésének feltételeként rögzített készültségi fokot a kijelölt mőszaki szakértınek le kell igazolnia. Annak tulajdoni lappal történı igazolása, hogy a megvásárolandó ingatlanra - az adásvételi szerzıdés szerinti Eladó tulajdonjoga bejegyzést nyert; - a Hitelfelvevı tulajdonjog bejegyzési kérelme, vagy a tulajdonjog fenntartással történı eladás ténye az ingatlan-nyilvántartásban széljegyként nyilvántartásba vételre került; Továbbá abban az esetben, ha a megvásárolandó ingatlan nem fedezet vagy nem csak a megvásárolandó ingatlan a fedezet - a Zálogkötelezett tulajdonjoga, a fedezetül felajánlott ingatlan(ok)ra az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzést nyert. Ház építése (áthidaló hitel is), bıvítése esetén: Az építési engedélyhez kötött munkálatok elkezdéséhez szükséges jogerıs építési engedélyt, a hozzá tartozó mőszaki tervdokumentációt és a költségvetést a banknak be kell mutatni. A folyósítás minden esetben csak a helyszíni szemle alapján megállapított készültségi foknak megfelelı arányban történhet a saját erı felhasználása mellett, Annak tulajdoni lappal történı igazolása, hogy a fedezetül felajánlott ingatlanra a Zálogkötelezett tulajdonjoga az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzést nyert. Az igényelt hitelösszeg utolsó részletének (hitelösszeg 5-10%-a, de minimum 500 ezer forint) folyósítására a végleges jogerıs használatbavételi engedély bemutatását, az ingatlan 100%-os készültségi 19

20 fok leigazolását kamattámogatott hitelek esetén elıírt ÁFÁ-s számlák bemutatását - valamint az épületfeltüntetés megindításának igazolását követıen kerülhet sor. követıen, Felújítás, korszerősítés esetén: Annak tulajdoni lappal történı igazolása, hogy a fedezetül felajánlott ingatlanra a Zálogkötelezett tulajdonjoga az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzést nyert. Kamattámogatott hitel esetén a hitel összeg 80%át a bank elılegként kifolyósítja a fennmaradó 20%át csak a kötelezı ÁFÁ-s számla bemutatását követıen. Az MKB Értékmegırzı Program esetén továbbá: Az Értékmegırzı életbiztosítási szerzıdés (biztosítási kötvény) hatályba lépett. Az életbiztosítás kedvezményezettjeként a Bank került megjelölésre Az életbiztosítás díjának havi gyakorisággal történı megfizetésére a Hitelfelvevı a Banknál vezetett számlája terhére csoportos beszedésre felhatalmazást adott. MKB-Fundamenta Lakás- és Magánhitel Program esetében továbbá: Az elıtakarékossági szerzıdés alapján nyitott megtakarítási számla Lakás-takarékpénztár általi zárolásának igazolása megtörtént és megtakarítási számlán elhelyezett mindenkori összegre az óvadéki szerzıdés létrejött. Az elıtakarékossági szerzıdésben vállalt rendszeres megtakarítások összegének havi gyakorisággal történı megfizetésére a Hitelfelvevı a Banknál vezetett számlája terhére állandó átutalási megbízást, vagy csoportos beszedésre felhatalmazást adott. Magánhitelek esetén: Annak tulajdoni lappal történı igazolása, hogy a fedezetül felajánlott ingatlanra a Zálogkötelezett tulajdonjoga az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzést nyert. Hitelkiváltás esetén: A kiváltandó kötelezettség jogosultja által kiállított, 3 napnál nem régebbi, a Bank követelés-kimutatásra alkalmazott formanyomtatványa benyújtásra került. A pontos és részletes folyósítási feltételeket a hitelszerzıdés tartalmazza Mennyi az átfutási idı? A hiteldöntés valamennyi dokumentum rendelkezésre állásától (beleértve az ingatlan hitelfedezeti értékérıl készült jelentést is) számított 1-2 héten belül megtörténik, a kölcsön vagy támogatás folyósítására azonban csak a szerzıdéskötést és az elızıekben ismertetett folyósítási feltételek teljesítését követı 4. munkanaptól kerülhet sor. Kérjük, hogy ingatlan vásárlásnál a fizetési határidı megválasztásakor szíveskedjenek figyelembe venni a hitelnyújtás idıigényét, amely összességében akár 2-6 hét is lehet Hogyan történik a kölcsön folyósítása? A kölcsön folyósítására valamennyi folyósítási feltétel teljesítését követıen, az Ön eseti, írásbeli megbízása (lehívás) alapján kerül sor. Lakás/ház vásárlásához nyújtott hitel esetében a folyósítás az adásvételi szerzıdés szerinti ütemezésben (egy- vagy többrészletben) történik, a folyósított összeget az Eladó adásvételi szerzıdésben megjelölt számlájára vagy az ügyletben közremőködı ügyvéd letéti számlájára utaljuk át. Ház építéséhez/bıvítéséhez nyújtott hitel esetében a folyósítás több részletben, az építkezés készültségi fokához igazítottan, az Ön MKB-nál vezetett, a hitel elszámolására kijelölt forintszámlájára történik. Hitelkiváltás esetén a kiváltandó kötelezettség összegét a jogosult által kiállított követelés kimutatáson feltüntetett bankszámlára utaljuk át. Minden más esetben a folyósítás az Ön MKB-nál vezetett, a hitel elszámolására kijelölt forintszámlájára történik. 20

Útmutató. az MKB Bank Zrt. ingatlanfedezetű hiteleinek igényléséhez

Útmutató. az MKB Bank Zrt. ingatlanfedezetű hiteleinek igényléséhez Útmutató az MKB Bank Zrt. ingatlanfedezetű hiteleinek igényléséhez Segédlet a Hiteligénylési nyomtatvány kitöltéséhez Érvényes: 2015. április 27-től Tartalomjegyzék 1. A lakossági ingatlanfedezetű hitelek

Részletesebben

DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. 7800. SIKLÓS, FELSZABADULÁS u. 46-48. sz.

DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. 7800. SIKLÓS, FELSZABADULÁS u. 46-48. sz. DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt 7800. SIKLÓS, FELSZABADULÁS u. 46-48. sz. L A K Á S C É L Ú Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Határozat száma: 9/8-4/2009. Hatálybalépés idıpontja: 2009.október 01. Módosítva:

Részletesebben

Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepénél felvehetı jelzáloghitelek általános feltételei

Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepénél felvehetı jelzáloghitelek általános feltételei Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepénél felvehetı jelzáloghitelek általános feltételei Hatályos 2009. január 1-tıl a hivatalosan közzétett változtatásig AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe,

Részletesebben

AEGON Magyarország Hitel Zrt.

AEGON Magyarország Hitel Zrt. AEGON MAGYARORSZÁG HITEL ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2011. május 20. naptól Üzletszabályzat, hatályos 2011. május 20-ától 1/42 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

134/2009. (VI. 23.) Korm. rendelet. a fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról. Általános rendelkezések

134/2009. (VI. 23.) Korm. rendelet. a fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról. Általános rendelkezések 134/2009. (VI. 23.) Korm. rendelet a fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról A Kormány a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről szóló 1999. évi CXXV.

Részletesebben

12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet

12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet a lakáscélú állami támogatásokról A Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről szóló 1999. évi CXXV. törvény 91. -a (1) bekezdésének e) pontjában, valamint a Magyar

Részletesebben

Üzletszabályzat. a lakáscélú támogatásokról, illetve a nem konzorciális formában nyújtott OTP Lakás- és jelzálog-típusú hitelekről

Üzletszabályzat. a lakáscélú támogatásokról, illetve a nem konzorciális formában nyújtott OTP Lakás- és jelzálog-típusú hitelekről OTP Bank Nyrt. Üzletszabályzat a lakáscélú támogatásokról, illetve a nem konzorciális formában nyújtott OTP Lakás- és jelzálog-típusú hitelekről Érvényes: 2015. március 11. I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe által nyújtott Sprint jelzáloghitelek Termékleírás és igénylési feltételek

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe által nyújtott Sprint jelzáloghitelek Termékleírás és igénylési feltételek AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe által nyújtott Sprint jelzáloghitelek Termékleírás és igénylési feltételek Hatályos 2009. január 1-tıl a hivatalosan közzétett változtatásig AXA Bank Europe

Részletesebben

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT HITELEZÉSI ÉS ÜZLETSZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT HITELEZÉSI ÉS ÜZLETSZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT HITELEZÉSI ÉS ÜZLETSZABÁLYZATA és ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI A PESTI HITEL ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁGNAK Hatályos: 2012. január 02. napjától A./

Részletesebben

12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet. a lakáscélú állami támogatásokról

12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet. a lakáscélú állami támogatásokról A lakásfinanszírozási kormányrendelet (12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet) egybeszerkesztve az azt módosító 3/2005. (I. 12.) Korm. rendelettel (a módosítások idézõjelben és színnel jelölve). Az egybeszerkesztés

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2012.VIII.14.) hatályos állapota

Részletesebben

Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T

Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A Takarékszövetkezet Igazgatósága a 2010. június 08-i ülésén a 18/2010. számú határozatával egységes szerkezetben elfogadta. Hatályos: 2010. június 11-tıl

Részletesebben

12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet. a lakáscélú állami támogatásokról. I. Általános rendelkezések. 1. Bevezető rendelkezések

12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet. a lakáscélú állami támogatásokról. I. Általános rendelkezések. 1. Bevezető rendelkezések 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet a lakáscélú állami támogatásokról A Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről szóló 1999. évi CXXV. törvény 91. -a (1) bekezdésének e) pontjában, valamint a Magyar

Részletesebben

Üzletszabályzat. a lakáscélú támogatásokról, illetve a nem konzorciális formában nyújtott OTP Lakás- és jelzálog-típusú hitelekről

Üzletszabályzat. a lakáscélú támogatásokról, illetve a nem konzorciális formában nyújtott OTP Lakás- és jelzálog-típusú hitelekről OTP Bank Nyrt. Üzletszabályzat a lakáscélú támogatásokról, illetve a nem konzorciális formában nyújtott OTP Lakás- és jelzálog-típusú hitelekről Érvényes: 2010. december 11. 2 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK a fogyasztónak minısülı természetes személy ügyfelekkel kötendı szerzıdésére A jelen Általános Szerzıdési Feltétel (továbbiakban: ÁSZF) magában foglalja a Takarékszövetkezet

Részletesebben

KÉRELEM hatósági bizonyítvány kiállításához

KÉRELEM hatósági bizonyítvány kiállításához A Hivatal tölti ki! ÁTVETTEM Dátum: Aláírás: Melléklet: 1 KÉRELEM hatósági bizonyítvány kiállításához 1 A kérelmezı személyre vonatkozó személyi adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely,

Részletesebben

MKB Bank Zrt. hó MKB Perspektíva Magánhitel 15. hó MKB Horizont Lakáshitel. hó MKB Horizont Magánhitel 15. hó. hó MKB BUBOR Plusz Lakáshitel

MKB Bank Zrt. hó MKB Perspektíva Magánhitel 15. hó MKB Horizont Lakáshitel. hó MKB Horizont Magánhitel 15. hó. hó MKB BUBOR Plusz Lakáshitel Kapcsolattartó MKB fiók: Kérjük, jelölje meg a kapcsolattartásra választott MKB fiókot MKB Bank Zrt. Szerződésazonosító szám(ok): HITELKÉRELEM MKB INGATLANFEDEZETŰ HITEL IGÉNYLÉSÉHEZ 1 (Hatályos: 2011.

Részletesebben

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ IDŐNYERŐ

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ IDŐNYERŐ ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ az UCB Ingatlanhitel Zrt. IDŐNYERŐ kölcsönéről Az UCB Ingatlanhitel Zrt. széles termékpalettával igyekszik az ügyfelei igényeit szem előtt tartva élethelyzetekre szabott kölcsönöket nyújtani.

Részletesebben

1. Bevezető rendelkezések

1. Bevezető rendelkezések Page 1 of 48 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet a lakáscélú állami támogatásokról 2014.03.15 61 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet a lakáscélú állami támogatásokról A Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről

Részletesebben

(hatályos: 2015.07.01-től)

(hatályos: 2015.07.01-től) ERSTE BANK HUNGARY ZRT. OTTHONTEREMTÉSI KAMATTÁMOGATOTT LAKÁSHITEL (hatályos: 2015.07.01-től) A hitelt igényelheti minden 18. életévét betöltött cselekvőképes természetes személy, aki: támogatott személynek

Részletesebben

FIGYELEMFELHÍVÁS AZ ÜGYFELEK RÉSZÉRE 1

FIGYELEMFELHÍVÁS AZ ÜGYFELEK RÉSZÉRE 1 JELZÁLOG FINANSZÍROZÁSI ZRT Üzletszabályzatának kölcsönügyletekre vonatkozó része Hatályos: 2008. március 14. napjától FIGYELEMFELHÍVÁS AZ ÜGYFELEK RÉSZÉRE A jelen Üzletszabályzat megismerése elıtt nyomatékosan

Részletesebben

Fogalomtár Adásvételi szerződés Adós és adóstárs/ társszerződő: Alacsony törlesztés: Annuitás (egyenletes törlesztés): Árfolyam: Árfolyamkockázat:

Fogalomtár Adásvételi szerződés Adós és adóstárs/ társszerződő: Alacsony törlesztés: Annuitás (egyenletes törlesztés): Árfolyam: Árfolyamkockázat: Fogalomtár Adásvételi szerződés: Lakáslízing esetén a lízingszerződés megkötését követően, az ingatlan eladója és a lízingbeadó, mint vevő között létrejövő szerződés. Adós és adóstárs/ társszerződő: Az

Részletesebben

OTTHONTEREMTÉSI KAMATTÁMOGATOTT HITEL

OTTHONTEREMTÉSI KAMATTÁMOGATOTT HITEL OTTHONTEREMTÉSI KAMATTÁMOGATOTT HITEL Használt lakás vásárlásra - Ügyféltájékoztató Érvényes: 2015 augusztus 4-től Tisztelt Ügyfelünk! Az alábbiakban szeretnénk röviden bemutatni Önnek a Budapest Bank

Részletesebben

Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T. az OTP Jelzálogbank Zrt. által nyújtott, lakáscélú és jelzálog-típusú OTP Hitelekről

Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T. az OTP Jelzálogbank Zrt. által nyújtott, lakáscélú és jelzálog-típusú OTP Hitelekről OTP Jelzálogbank Zrt. Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T az OTP Jelzálogbank Zrt. által nyújtott, lakáscélú és jelzálog-típusú OTP Hitelekről Érvényes: 2015. augusztus 1. 1 2 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1. Az

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ ÚJ LAKÁS VÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ ÚJ LAKÁS VÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ ÚJ LAKÁS VÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL (Érvényes 2015. július 1-jétől) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt Lakásvásárló! A lakásépítési támogatásról szóló

Részletesebben

1. Fogalmak. Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet Fegyvernek Felszabadulás út 138.

1. Fogalmak. Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet Fegyvernek Felszabadulás út 138. Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet Fegyvernek Felszabadulás út 138. Hirdetmény a Takarékszövetkezet Általános Üzletszabályzatának módosításáról fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSVÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSVÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSVÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL (Érvényes 2014. február 28-ától) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt Lakásvásárló! A lakásépítési támogatásról szóló

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY

AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY A lakossági, vállalkozói, önkormányzati hitelek és egyéb kockázatvállalások esetén alkalmazott kondíciók 1 Érvényes: 2010. június 01. A/1. sz. melléklet: Lakossági forint kölcsönök

Részletesebben

Tájékoztató a hitel átütemezési lehetıségekrıl

Tájékoztató a hitel átütemezési lehetıségekrıl TÁJÉKOZTATÓ A RAIFFEISEN BANKNÁL FIZETÉSI NEHÉZSÉG ESETÉN ELÉRHETİ HITEL ÁTÜTEMEZÉSI LEHETİSÉGEKRİL MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE Bankunknál 2008 óta érhetık el a lakossági Ügyfelek számára fizetéskönnyítési,

Részletesebben

Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepénél felvehető jelzáloghitelek általános feltételei

Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepénél felvehető jelzáloghitelek általános feltételei Copyright 2010 AXA csoport Magyarország Minden jog fenntartva. 1. oldal Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepénél felvehető jelzáloghitelek általános feltételei Hatályos 2010. július 16-tól a hivatalosan

Részletesebben