Összehasonlítás az egyes törlesztéskönnyítési lehetıségekrıl a fizetési nehézségekkel küzdı adósok részére 1

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Összehasonlítás az egyes törlesztéskönnyítési lehetıségekrıl a fizetési nehézségekkel küzdı adósok részére 1"

Átírás

1 Összehasonlítás az egyes törlesztéskönnyítési lehetıségekrıl a fizetési nehézségekkel küzdı adósok részére Tisztelt Ügyfelünk! Jelen tájékoztatóban néhány példán keresztül szeretnénk bemutatni az egyes törlesztéskönnyítési módozatok törlesztı re gyakorolt hatását, ezzel is elısegítve, hogy a lehetı legtöbb információ álljon rendelkezésére ahhoz, hogy milyen fizetéskönnyítési módozatot válasszon törlesztési problémájának megoldására! Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az itt bemutatott törlesztés könnyítési módok igénylése esetén az ügyfél helyzetét megvizsgálva annak mértékérıl és odaítélésérıl a Bank egyedileg dönt, kivéve a rögzített árfolyam és a évi CLXII. Törvény a Fogyasztóknak nyújtott hitelekrıl jogszabály feltételeinek megfelelése esetén történı 5 éves futamidı hosszabbítást. Utóbbi esetekben jogszabályi megfelelés esetén az adott fizetéskönnyítési mód igénybe vehetı. Az alábbi fizetéskönnyítési módok érhetıek el Bankunknál: Hátralék összegére maximum 6 hónap idıtartamú fizetés, fennálló hitel törlesztésének megfizetése, felfüggesztése, csökkentése mellett Átmeneti idıszakra (maximum 12 hónap) csak kamat- és kezelési költség fizetés vagy csökkentett törlesztı. Futamidı hosszabbítás Rögzített történı törlesztés Az egyes fizetési módok es leírását megtalálja a Tájékoztató a Sopron Banknál elérhetı fizetési könnyítések formáiról és a Tájékoztató a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítésérıl címő tájékoztatókban. 1. Hátralék összegére maximum 6 hónap idıtartamú fizetés, fennálló hitel törlesztésének megfizetése, felfüggesztése vagy csökkentése mellett A hátralékot Ügyfél 6 hónap alatt törleszti, közben a teljes hitel törlesztı et fizeti Hátralék összege: 1.000,- CHF Annuitásos törlesztı Hátralék törlesztı e 169 CHF 169 CHF Fizetési kötelezettség a 551 CHF 478 CHF hátralék törlesztésének idıszakában Ügyfél 6 hónapig fenti táblázat szerinti többletfizetési kötelezettséget vállal, ezzel megszőnik hátraléka. A 6 hónap lejáratát követıen az eredeti annuitásos törlesztı et fizeti tovább. Példa 2: A hátralékot Ügyfél 6 hónap alatt törleszti, közben csak kamatot és kezelési költséget fizet Hátralék összege: 1.000,- CHF Összehasonlítás az egyes törlesztéskönnyítési lehetıségekrıl a fizetési nehézségekkel küzdı adósok részére 1

2 Annuitásos törlesztı a konstrukció igénybevétele elıtt Hátralék törlesztı e 169 CHF 169 CHF Kamat + kezelési költség 226 CHF* 227 CHF* összege a hátralék törlesztésének idıszakában Teljes fizetési kötelezettség a 395 CHF 396 CHF hátralék törlesztésének idıszakában Annuitásos törlesztı a 390 CHF 312 CHF konstrukció igénybevételét követıen *Átlag fizetési kötelezettség, mivel a hónap napjainak számának függvényében a kamat összege havonta különbözı A hátralék törlesztésének idıszakában az eredeti törlesztı hez képest többlet fizetési kötelezettség keletkezik. Minél hosszabb a futamidıbıl hátralévı idı, a növekedés százalékos mértéke annál nagyobb. A 6 hónap hátralékfizetési idıszakot követıen a havi törlesztı mértéke emelkedik az eredeti törlesztı hez képest. 2. Átmeneti idıszakra (maximum 12 hónap) csak kamat- és kezelési költség fizetés vagy csökkentett törlesztı. Átmeneti idıszakban az ügyfél csak kamatot és kezelési költséget fizet, ezt követın annuitásos törlesztı kerül felszámításra Kamat+kezelési költség összege a türelmi idı alatt Annuitásos törlesztı a türelmi idıt követıen 222 CHF 224 CHF 399 CHF 316 CHF 12 hónapig nem történik tıketörlesztés. Ezen idıszak alatt Önnek csökken a fizetési kötelezettsége. Ezt az idıszakot kell Önnek arra felhasználnia, hogy anyagi tartalékot képezzen és/vagy olyan intézkedéseket hozzon (például másodállás, új munkahely magasabb keresettel, további családtag munkába állása, stb.) mely biztosabbá és erısebbé teszi anyagi hátterét, hogy a türelmi idıt követıen ne jelentsen gondot a megnövekedett törlesztési kötelezettség megfizetése! 3. Futamidı hosszabbítás A törlesztı csökkentése, így a fizetési terhek mérséklése lehetséges a futamidı meghosszabbításával. A évi CLXII. Törvény a Fogyasztóknak nyújtott hitelekrıl alapján a lakáscélú jelzáloghitel esetén, amennyiben a szerzıdése alapján fennálló kötelezettsége teljesítésével a fogyasztó legalább kilencven napos késedelemben van, a fogyasztó a futamidı alatt egy alkalommal írásban kezdeményezheti a futamidı meghosszabbítását legfeljebb öt évvel. Ezen törvény feltételein kívül Összehasonlítás az egyes törlesztéskönnyítési lehetıségekrıl a fizetési nehézségekkel küzdı adósok részére 2

3 is kezdeményezheti a hitel futamidejének meghosszabbítását, ekkor Bankunk egyedi elbírálás alapján dönt a kérelemrıl! A hitel futamidejének meghosszabbítása 5 évvel A futamidı meghosszabbítását követı törlesztı 324 CHF 282 CHF Mielıtt a hitel futamidejének hosszabbításáról dönt, kérjük, mérlegelje, hogy hosszabb ideig áll fent fizetési kötelezettsége, így összességében a megfizetett kamat és egyéb díj is nagyobb összeget tesz ki az eredeti szerzıdéshez képest! 4. Rögzített történı törlesztés Átmeneti idıszakban, három évig (amennyiben a devizakölcsön végsı lejárata korábbi idıpontra esik, akkor a lejárat idıpontjáig) de legkésıbb december 31-ig törvényben rögzített történik a törlesztı ek megfizetése. Az átmeneti idıszakot követıen az aktuális piaci kerül felszámításra a törlesztı. Az átmeneti idıszak alatt az egyes törlesztések idıpontjában érvényes árfolyam és a rögzített árfolyam közti különbség egy úgynevezett győjtıszámlán jelenik meg. Az átmeneti idıszakban így felhalmozott összeget a Bank forintban tartja nyílván, melyet az átmeneti idıszakot követıen az adósnak szintén forintban kell törlesztenie, kamattal növelten. Rögzített való törlesztés (lakáscélú hitelt feltételezve) Feltételezett árfolyam: 260 HUF/CHF A győjtıszámla-hitel összege: ,- HUF Törlesztı feltételezett piaci Törlesztı rögzített hitel törlesztı e e feltételezett HUF HUF HUF HUF HUF Az eredeti 15 év hátralévı futamidın túl ezt a hitelrészt még további 22 évig kell fizetnie HUF HUF HUF Az eredeti 22 év hátralévı futamidın túl ezt a hitelrészt még további 15 évig kell fizetnie Összehasonlítás az egyes törlesztéskönnyítési lehetıségekrıl a fizetési nehézségekkel küzdı adósok részére 3

4 Példa 2: Rögzített való törlesztés (lakáscélú hitelt feltételezve) Feltételezett árfolyam: 230 HUF/CHF A győjtıszámla-hitel összege: ,- HUF Törlesztı feltételezett piaci Törlesztı rögzített hitel törlesztı e e feltételezett HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF Példa 3: Rögzített való törlesztés (lakáscélú hitelt feltételezve) Feltételezett árfolyam: 200 HUF/CHF A győjtıszámla-hitel összege: ,- HUF Törlesztı feltételezett piaci Törlesztı rögzített hitel törlesztı e e feltételezett HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF Összehasonlítás az egyes törlesztéskönnyítési lehetıségekrıl a fizetési nehézségekkel küzdı adósok részére 4

5 Az itt bemutatott példák törlesztı e a Pszaf rögzített árfolyam kalkulátorával került meghatározásra, melynek elérhetısége: Fenti példákból látható, hogy a jövıbeni árfolyam minél magasabb szinten alakul, az árfolyam rögzítést követıen annál magasabb lesz a törlesztı, illetve a győjtıszámla hitel futamideje annál hosszabb lesz. A győjtıszámlán nyilvántartott hitel futamideje úgy kerül megállapításra, hogy a győjtıszámla hitel törlesztı e nem haladhatja meg a rögzítés idıszakában felszámított utolsó törlesztı 15%-át. A futamidı hosszabbítás azonban legfeljebb 30 évvel haladhatja meg a devizakölcsön eredeti futamidejét, illetve legfeljebb hiteladós 75. életévének betöltéséig terjedhet. A győjtıszámla hitelre vonatkozó hitelkeret-szerzıdés futamideje csak több hiteladós esetén haladhatja meg a hiteladós 75. életévét akkor, ha van olyan hiteladós, aki a futamidı alatt nem tölti be a 75. életévét. Utóbbi két feltétel figyelembe vételével a győjtıhitel törlesztı mértéke meghaladhatja a fenti 15%-os mértéket! Figyelem!A százalékos korlát kizárólag a győjtıszámla hitel törlesztı ére vonatkozik, az eredeti devizahitel törlesztı e az aktuális kerül felszámításra, így az az árfolyam kedvezıtlen alakulása esetén több, mint 15%-al is emelkedhet. Kérjük, a saját hiteladataival végezzen összehasonlítást különbözı árfolyamok feltételezése mellett, ebben Kollégáink szívesen nyújtanak segítséget! Figyelem! A számítás során mind a kamat, mind az árfolyam feltételezett értéken került figyelembe véve, ezen adatok ismeretének hiányában jelenleg nem mondható meg a jövıbeni fizetési kötelezettség, így a kalkulátorral számolt törlesztı ek a feltételezett kamatszint és árfolyam kedvezıtlen alakulása esetén magasabb is lehet! A programban való részvétel feltételeirıl kérjük, tájékozódjon munkatársainknál, a Tájékoztató a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítésérıl címő kiadványunk alapján, illetve a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének honlapján, a oldalon! Egyes fizetési könnyítési módok szerzıdés módosítással járnak. Ehhez és az egyes konstrukciók feltételeihez kapcsolódó díjtételekrıl es tájékoztatást talál a Tájékoztató a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítésérıl és a Tájékoztató a Sopron Banknál elérhetı fizetési könnyítések formáiról címő kiadványokban! Kérjük, a döntés meghozatala elıtt az esetleges járulékos költségek felmerülését is szíveskedjen figyelembe venni! Amennyiben az Ön életében is olyan körülmény állt be (pl. munkahely elvesztése, devizaárfolyamok ingadozása miatti többlet fizetési kötelezettség stb.), ami veszélyezteti fizetıképességét, kérjük, forduljon hiteltanácsadójához, aki segít a megfelelı fizetési könnyítési mód kiválasztásában az Ön személyes helyzetének ismeretében! Munkatársainktól es tájékoztatást kap mind az állami mentıcsomag részeként igénybe vehetı megoldások, mind a Sopron Bank saját fizetéskönnyítési konstrukcióinak feltételeirıl! További információk: Sopron Bank Zrt. fiókjai, Pszaf honlap, tájékoztató fizetési nehézségekkel küzdı adósok részére: Pszaf honlap, árfolyamrögzítı kalkulátor: évi LXXV. Törvény a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítésérıl és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjérıl évi CLXII. Törvény a Fogyasztóknak nyújtott hitelrıl 163/2011. (VIII.22.) Korm. rendelet a győjtıszámlahitelre vonatkozó hitelkeret-szerzıdés esetén az aránytalanul magas havi törlesztési teher mértékérıl A közigazgatási és igazságügyi miniszter 25/2011. (VIII. 22.) KIM rendelete a közjegyzıi díjszabásról szóló 14/1991. (XI. 26.) IM rendelet módosításáról Összehasonlítás az egyes törlesztéskönnyítési lehetıségekrıl a fizetési nehézségekkel küzdı adósok részére 5

Az UniCredit Bank Hungary Zrt. által elérhető fizetéskönnyítő lehetőségek, a Hitelkönnyítő csomag

Az UniCredit Bank Hungary Zrt. által elérhető fizetéskönnyítő lehetőségek, a Hitelkönnyítő csomag Az UniCredit Bank Hungary Zrt. által elérhető fizetéskönnyítő lehetőségek, a Hitelkönnyítő csomag Tisztelt Ügyfelünk! Az UniCredit Bank célja, hogy a hiteltörlesztésükben nehézségekkel küzdő ügyfeleinek

Részletesebben

A törlesztı részletek megfizetésével kapcsolatos és a devizaárfolyam változásából eredı kockázat, ami teljes egészében az ügyfelet terheli.

A törlesztı részletek megfizetésével kapcsolatos és a devizaárfolyam változásából eredı kockázat, ami teljes egészében az ügyfelet terheli. Adósminısítés: Olyan minısítési ügymeneti folyamat, melynek során azt bírálja el a finanszírozó, hogy a szolgáltatás igénybevételéhez az ügyfél megfelel-e a szolgáltató által támasztott követelményeknek.

Részletesebben

Lakossági tájékoztató kiadvány

Lakossági tájékoztató kiadvány Lakossági tájékoztató kiadvány Készítette a Gazdasági Versenyhivatal, a Magyar Nemzeti Bank és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete szakértőiből álló Pénzügyi Kultúra Munkacsoport 2012. szeptember

Részletesebben

FINANSZÍROZÁSI KÉRELEM. Személygépjármő hitel KÖLCSÖNBEVEVİ ADATAI

FINANSZÍROZÁSI KÉRELEM. Személygépjármő hitel KÖLCSÖNBEVEVİ ADATAI LOMBARD Lízing Zrt. 6720 Szeged, Somogyi u. 19. Tel.:62/564-777, fax:62/564-760 FINANSZÍROZÁSI KÉRELEM Személygépjármő hitel Szerzıdésszám: KÖLCSÖNBEVEVİ ADATAI Családi és utónév: Elızı (leánykori) név:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS. A Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet által nyújtott szabad felhasználású és lakáscélú jelzáloghitelekről

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS. A Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet által nyújtott szabad felhasználású és lakáscélú jelzáloghitelekről ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS A Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet által nyújtott szabad felhasználású és lakáscélú jelzáloghitelekről készült a Fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény

Részletesebben

Már nem igényelhető fogyasztói hitelek kondíciói

Már nem igényelhető fogyasztói hitelek kondíciói A MagNet Bank Zrt. fogyasztók részére nyújtott már nem igényelhető hitelek kamatairól, alkalmazott díjairól, jutalékairól és költségeiről Érvényes: 2015. január 1-től Közzététel: 2014. december 30. FIÓKJAINK

Részletesebben

HIRDETMÉNY A Polgári Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a NEM forgalmazott lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról

HIRDETMÉNY A Polgári Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a NEM forgalmazott lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETMÉNY A Polgári Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a NEM forgalmazott lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról Érvényes: 2014. január 01. A Hirdetmény közzététele: 2014. január 01.

Részletesebben

MiFID TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ. befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról

MiFID TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ. befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról MiFID TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról MKB Bank Zrt. 2015. Július Tartalomjegyzék I. Általános információk...6

Részletesebben

58/2014. (XII. 17.) MNB rendelet módosításáról

58/2014. (XII. 17.) MNB rendelet módosításáról A Magyar Nemzeti Bank elnökének 3/2015. (II. 20.) MNB rendelete a fogyasztói kölcsönszerződések érvénytelen szerződéses kikötéseire tekintettel szükséges elszámoláshoz, valamint a fogyasztói kölcsönszerződések

Részletesebben

Unortodox javaslat a deviza- és forintalapú jelzáloghitelek rendezésére

Unortodox javaslat a deviza- és forintalapú jelzáloghitelek rendezésére 2013. TIZENKETTEDIK ÉVFOLYAM 6. SZÁM 469 BERLINGER EDINA WALTER GYÖRGY Unortodox javaslat a deviza- és forintalapú jelzáloghitelek rendezésére Cikkünkben először bemutatjuk a hazai jelzálog-portfólió fő

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő hitel vagy kölcsönszerződéshez Hatálybalépés napja: 2015.03.21. A jelen Általános Szerződési Feltétel (továbbiakban:

Részletesebben

Érvényes: 2014.május 1-től

Érvényes: 2014.május 1-től HIRDETMÉNY a BUDA Regionális Bank Zrt hivatalos tájékoztatója a természetes személyek részére nyújtot hitelek esetén alkalmazot kondíciókró, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési rendjéről Érvényes:

Részletesebben

Elszámolási. és forintosítási tudnivalók

Elszámolási. és forintosítási tudnivalók Elszámolási és forintosítási tudnivalók Bizonytalan abban, hogy Önt érinti-e az elszámolási és forintosítási törvény? Szeretné tudni a határidőket? Tanulmányozza át tájékoztatónkat, hogy megkapja a válaszokat

Részletesebben

OKIRAT AXA Bank Europe SA AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe

OKIRAT AXA Bank Europe SA AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe OKIRAT Amely létrejött egyrészről az AXA Bank Europe SA (BE-1170 Belgium, Watermael-Boitsfort Boulevard du Souveran 25., nyilvántartási szám: RPR BE 0404 476 835 Bruxelles, nyilvántartó bíróság: Banque-carrefour

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS magánszemélyek részére lakásvásárlás céljára

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS magánszemélyek részére lakásvásárlás céljára Szerződés száma: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS magánszemélyek részére lakásvásárlás céljára amely létrejött egyrészről az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., cégjegyzékszám: Fővárosi

Részletesebben

FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet (Cégjegyzékszám: 15-02-050268, KSH szám: 10047114-6419-122-15, székhely: 4900 Fehérgyarmat, Móricz.

Részletesebben

2. Kamatok, díjak, költségek

2. Kamatok, díjak, költségek Kondíciós lista az elszámolással és forintosítással érintett KDB Bank által kezelt lakáscélú és szabadfelhasználású jelzálog kölcsönügyletekre vonatkozóan /magánszemélyek részére/ 1. A kölcsön feltételei:

Részletesebben

HIRDETMÉNY a CODEX Tızsdeügynökség Zrt. által nyújtott szolgáltatásokról, a szerzıdéskötések elıtti tájékoztatás keretében (2015. április 01.

HIRDETMÉNY a CODEX Tızsdeügynökség Zrt. által nyújtott szolgáltatásokról, a szerzıdéskötések elıtti tájékoztatás keretében (2015. április 01. HIRDETMÉNY a CODEX Tızsdeügynökség Zrt. által nyújtott szolgáltatásokról, a szerzıdéskötések elıtti tájékoztatás keretében (2015. április 01.) Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt leendı Ügyfelünk! A CODEX Tızsdeügynökség

Részletesebben

A MagNet Bank Zrt. fogyasztók részére nyújtott, már nem igényelhető hitelek kamatairól, alkalmazott díjairól, jutalékairól és költségeiről.

A MagNet Bank Zrt. fogyasztók részére nyújtott, már nem igényelhető hitelek kamatairól, alkalmazott díjairól, jutalékairól és költségeiről. A MagNet Bank Zrt. fogyasztók részére nyújtott, már nem igényelhető hitelek kamatairól, alkalmazott díjairól, jutalékairól és költségeiről. Hatályba lépés, érvényesség: 2015. február 1-től visszavonásig

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott tájékoztató az

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott tájékoztató az Copyright AXA 2014 1. oldal AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott tájékoztató az Újrakezdő tartozásrendezésre vonatkozó termék feltételeiről

Részletesebben

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye vállalkozások, önkormányzatok részére nyújtható hitelekről

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye vállalkozások, önkormányzatok részére nyújtható hitelekről A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye vállalkozások, önkormányzatok részére nyújtható hitelekről Érvényes: 2015. június 16-tól 1. Hitelekre vonatkozó általános díjtételek Díjtétel megnevezése

Részletesebben

Az OTP Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Általános Szerződési Feltételei. I. A lakás-előtakarékossági szerződés

Az OTP Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Általános Szerződési Feltételei. I. A lakás-előtakarékossági szerződés Az OTP Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Általános Szerződési Feltételei I. A lakás-előtakarékossági szerződés 1. A lakás-előtakarékossági szerződés fogalma A lakás-előtakarékossági

Részletesebben

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Magyar Nemzeti Bank

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Magyar Nemzeti Bank Köszöntő A pénz nem boldogít, járja a mondás, még ha így is van, akkor nem is kell vele foglalkozni?! Ha tisztában vagyunk azzal, miként működik a pénz világa, mikor és mire kell figyelnünk, sokkal egyszerűbbé

Részletesebben

Ügyirat száma: a Széchenyi Beruházási Hitel Konstrukcióban való részvételhez

Ügyirat száma: a Széchenyi Beruházási Hitel Konstrukcióban való részvételhez Ügyirat száma: A Vállalkozás neve (cégneve): A Vállalkozás cégjegyzékszáma/nyilvántartási száma: Képviseletre jogosultak neve és beosztása: A Vállalkozás székhelye: Nyilatkozat a Széchenyi Beruházási Hitel

Részletesebben

Magyar joganyagok - 42/2014. (XI. 7.) MNB rendelet - a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseinek érvénytelen 1. oldalszerződéses kik

Magyar joganyagok - 42/2014. (XI. 7.) MNB rendelet - a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseinek érvénytelen 1. oldalszerződéses kik Magyar joganyagok - 42/2014. (XI. 7.) MNB rendelet - a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseinek érvénytelen 1. oldalszerződéses kik 42/2014. (XI. 7.) MNB rendelet a pénzügyi intézmények fogyasztói

Részletesebben

- továbbiakban: Számlatulajdonos(ok) között a jelen szerződésben foglalt feltételek mellett.

- továbbiakban: Számlatulajdonos(ok) között a jelen szerződésben foglalt feltételek mellett. amely létrejött egyrészről a HITELSZERZŐDÉS lakossági fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez BRB BUDA Regionális Bank Zrt. Székhely: Cégjegyzékszáma: 13-10-041397 Adószáma: 24808833-2-44

Részletesebben

A Polgári Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója a vállalkozói hitelek esetén alkalmazott kondíciókról

A Polgári Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója a vállalkozói hitelek esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETMÉNY A Polgári Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója a vállalkozói hitelek esetén alkalmazott kondíciókról Érvényes: 2014. május 1. A Hirdetmény közzététele: 2014. május 5. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK A kamatok

Részletesebben

Fogyasztóvédelmi tájékoztató

Fogyasztóvédelmi tájékoztató Fogyasztóvédelmi tájékoztató Mindennapjaink során számtalan kisebb-nagyobb döntést kell hoznunk, jelentıs részük pedig valamilyen termék vásárlásával vagy szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos. Minden

Részletesebben

í t é l e t e t : I n d o k o l á s

í t é l e t e t : I n d o k o l á s Fővárosi Ítélőtábla 16.Gf.40.128/2015/5. A Fővárosi Ítélőtábla a Dávid, Stanka, Szikla Ügyvédi Iroda (...) által képviselt. (...) felperesnek a Dezső és Társai Ügyvédi Iroda (...) és dr. Zaicsek Károly

Részletesebben