BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETİ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETİ"

Átírás

1 BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITELTERMÉKISMERTETİ TARTALOM 1. SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGHITEL (Forint alapú!) 2. LAKÁSCÉLÚ JELZÁLOGHITEL (Forint alapú!) 3. LAKÁSCÉLÚ ÁLLAMI KAMATTÁMOGATÁSOS KÖLCSÖN 4. SZEMÉLYI HITELEK 5. SZÁMLAHITELEK. TERMÉKÖSSZEHASONLÍTÓ TÁBLÁZAT HATÁLYOS: tıl visszavonásig 1

2 1. Szabad Felhasználású Jelzáloghitel A kölcsön összege: minimum: 1.. Ft, maximum: 3.. Ft. A kölcsön futamideje: minimum: 1 év, maximum: 2 év. Szabad Felhasználású Jelzáloghitel fontosabb jellemzıi: Kamatozás: A kölcsön változó kamatozású, kamata a mindenkori jegybanki alapkamat változását követi, plusz a kamatfelár 5 %. Hitelbírálati díj: egyszeri 1,5 % THM: 12,3 % A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, és a feltételek változása esetén mértéke módosulhat. Törlesztés: A kölcsön törlesztését havi részletekben kell teljesítenie az Adósnak a Hitelintézetnél vezetett bankszámlájáról, vagy pénztári befizetéssel Forintban, minden hónap 2. napján. Elıtörlesztés: Elıtörlesztésre az Adós bármikor jogosult. Elıtörlesztéskor az Adósnak a Hirdetményben közzétett díjat kell megfizetnie, az elıtörlesztés költségmentes. Az Adós a futamidı lejárata elıtt bármikor visszafizetheti a teljes kölcsönösszeget is. Végtörlesztéskor a Hitelintézet nem számít fel költséget. Értékbecslés: A fedezetül felajánlott ingatlanokra kötelezı értékbecslést készíttetni. Az értékbecslést az ügyfél rendeli meg az ügyintézıktıl kapott értékbecslıi listában szereplı értékbecslık egyikétıl, mely költsége az ügyfelet terheli. Igénylési feltételek: Adós/készfizetı kezes: nagykorú, cselekvıképes, devizabelföldi természetes személy, állandó, bejelentett lakhellyel, érvényes állandó személyi igazolvánnyal vagy személyazonosító igazolvánnyal és lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal, (ezek hiányában: jogosítvány, útlevél), munkaviszonnyal rendelkezik, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonya van, és nincs GYESen vagy GYEDen, vagy nyugdíjas, nem szerepel a Központi Hitelinformációs Rendszer adatbázisában. Zálogkötelezett: nagykorú, cselekvıképes természetes személy állandó, bejelentett lakhellyel, érvényes állandó személyi igazolvánnyal vagy személyazonosító igazolvánnyal és lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal, illetve érvényes útlevéllel rendelkezik. Nem szerepel a KHR rendszer adatbázisában. 2

3 További feltétel: Magánszemély tulajdonában álló, a Hitelintézet által elfogadható ingatlanfedezet biztosítékként történı felajánlása, amelyre a Hitelintézet jelzálogjogot jegyeztet be. Egyéb biztosítékok: Amennyiben az igénylı egyedülálló, megfelelı jövedelemmel rendelkezı készfizetı kezest kell bevonni az ügyletbe. Az igényléshez szükséges dokumentumok: Kitöltött és aláírt kölcsönigénylı lap (hitelintézeti nyomtatvány) Munkáltatói jövedelemigazolás, bankszámlakivonat a számlára érkezı jövedelemrıl, nyugdíjas esetén nyugdíjas igazolvány és nyugdíjszelvény, vagy bankszámlakivonat Személyi igazolvány, lakcímkártya, Információs lap a hitelezési limit kiszámításához. Ingatlannal kapcsolatos dokumentumok: 3 napnál nem régebbi tulajdoni lap, hivatalos értékbecslés. Lakásbiztosítási kötvény (folyósítási feltétel a Hitelintézetre történı engedményezés a kölcsönösszeg erejéig) Szabad felhasználású Jelzáloghitelre vonatkozó részletes információk és feltételek a vonatkozó Hirdetményben, a Hitelintézetek Üzletszabályzatában találhatók 3

4 2. Lakáscélú jelzáloghitel A HITEL CÉLJA: LAKÁSVÁSÁRLÁS A hitel ingatlan megvásárlásához igényelhetı, a saját források kiegészítése céljából. A kölcsönigénylık köre: Havi rendszeres jövedelemmel rendelkezı, nagykorú, magyar állampolgárságú természetes személyek. Jellemzıi: Nem csak lakóingatlan megvásárlásához vehetı igénybe, hanem bármely ingatlan (pl. tanya, gazdasági épület, megvásárlásához is. Versenyképes kondíciók Nem feltétel a bankszámlamúlt Kezesek, illetve pótingatlanfedezet bevonásával növelhetı az igénybe vehetı hitelösszeg. A kölcsön igényléséhez szükséges dokumentumok: Kölcsönigénylés Munkáltatói jövedelemigazolás a kölcsönigénylık és a kezesek részérıl is és bankszámlakivonat a számlára érkezı jövedelemrıl Nyugdíjas igénylı és kezesek esetén o Nyugdíjas igazolvány vagy a NYUFIG hivatalos tájékoztató levele a tárgyévi nyugdíj o összegérıl és Nyugdíj szelvény vagy a nyugdíj jóváírását bizonyító bankszámlakivonat, vagy banki igazolás Egyéni vállalkozó és ıstermelı igénylık esetében az APEH által kiadott jövedelemigazolás. Információs adatlap ügyfélminısítéshez kezesek és adósok, adóstársak tekintetében. A fedezetül szolgáló ingatlan(ok)ról 3 napnál nem régebbi tulajdoni lap. Hivatalos értékbecslı által kiadott értékbecslés a fedezetül felajánlott ingatlanról. Hitelezési limit kiszámításához szükséges nyilatkozat Adás vételi szerzıdés Fedezet: Készfizetı kezes jövedelme A fedezetül szolgáló ingatlan(ok)ra alapított jelzálogjog Egyéb biztosítékok: A fedezetül szolgáló ingatlan(ok)ra kötött vagyonbiztosítás, melynek kedvezményezettjeként a Takarékszövetkezetet kell megjelölni. A piaci kamatozású ingatlanvásárlási hitel további jellemzıi: A kölcsön összege legfeljebb az adásvételi szerzıdés szerinti vételár 7%áig terjedhet. Futamidı: minimum 12 hó, maximum 24 hónap. Minimum összeg: 5 Ft, maximum igényelhetı összeg: 3 millió Ft. Kamatozása: mindenkori jegybanki alapkamat + 5% kamatfelár. Hitelbírálati díj: egyszeri 1, 5 %, Rendelkezésre tartási jutalék: évi 1 % THM: 12, 12 % 4

5 Törlesztés: A kölcsön törlesztését havi részletekben kell teljesítenie az Adósnak a Hitelintézetnél vezetett bankszámlájáról, vagy pénztári befizetéssel Forintban, minden hónap 2. napján. Elıtörlesztés: elıtörlesztésre az Adós bármikor jogosult, elıtörlesztési díj a mindenkor hatályos Hirdetmény szerint, az elıtörlesztés költségmentes. Az igénybevétel további feltételeirıl a Takarékszövetkezet tájékoztató kiadványai nyújtanak bıvebb információt. A HITEL CÉLJA: INGATLAN ÉPÍTÉS, BİVÍTÉS, FELÚJÍTÁS, KORSZERŐSÍTÉS, KÖZMŐVESÍTÉS A hitel célja: A hitel ingatlanok építéséhez, bıvítéséhez, felújításához, korszerősítéséhez, valamint közmővesítéséhez igényelhetı, a saját források kiegészítése céljából. A kölcsönigénylık köre: Havi rendszeres jövedelemmel rendelkezı, nagykorú, magyar állampolgárságú természetes személyek. Jellemzıi: Gyors hitelbírálat A hitel célja nem csak lakóingatlanra irányulhat, hanem bármely ingatlanra, például tanyára, gazdasági épületre, Versenyképes kondíciók Nem feltétel a bankszámlamúlt Kezesek illetve pótingatlanfedezet bevonásával növelhetı az igénybe vehetı hitelösszeg Alacsony mértékő számlabenyújtási kötelezettség A kölcsön igényléséhez szükséges dokumentumok: Kölcsönigénylés Munkáltatói jövedelemigazolás a kölcsönigénylık és a kezesek részérıl is és bankszámlakivonat a számlára érkezı jövedelemrıl Nyugdíjas igénylı és kezesek esetén o Nyugdíjas igazolvány vagy a NYUFIG hivatalos tájékoztató levele a tárgyévi nyugdíj o összegérıl és Nyugdíj szelvény vagy a nyugdíj jóváírását bizonyító bankszámlakivonat, vagy banki igazolás Egyéni vállalkozó és ıstermelı igénylık esetében az APEH által kiadott jövedelemigazolás. Információs adatlap ügyfélminısítéshez kezesek és adósok, adóstársak tekintetében. A fedezetül szolgáló ingatlan(ok)ról 3 napnál nem régebbi tulajdoni lap. Költségvetés, építési engedély (toldalék építés esetén), értékbecslés a fedezetül felajánlott ingatlanról. Hitelezési limit kiszámításhoz szükséges nyilatkozat. Egyéb dokumentumok az egyedi hitelbírálat függvényében. Fedezet: a készfizetı kezes jövedelme, és a fedezetül szolgáló ingatlan(ok)ra alapított jelzálogjog 5

6 Egyéb biztosítékok: a fedezetül szolgáló ingatlan(ok)ra kötött vagyonbiztosítás, melynek kedvezményezettjeként a Takarékszövetkezetet kell megjelölni A piaci kamatozású ingatlan építési jellegő hitel további jellemzıi: A kölcsön összege legfeljebb a költségvetés szerinti bekerülési költség 7%áig terjedhet. A kölcsön összegének legalább 3%át számlákkal kell igazolni. Futamidı: minimum 12 hó, maximum 24 hónap Az igényelhetı kölcsön minimum összege: 5 ezer Ft, maximum összege: 3 millió Ft. Kamatozása: a mindenkori jegybanki alapkamat + 5% kamatfelár. Hitelbírálati díj: egyszeri 1, 5 % Rendelkezésre tartási jutalék: évi 1% THM: 12, 12 % Törlesztése: A kölcsön törlesztését havi részletekben kell teljesítenie az Adósnak a Hitelintézetnél vezetett bankszámlájáról, vagy pénztári befizetéssel Forintban, minden hónap 2. napján. Elıtörlesztése: Az adós bármikor jogosult, a mindenkori Hirdetményben közétett díj megfizetése mellett elıtörleszteni, az elıtörlesztés költségmentes. Az igénybevétel további feltételeirıl a Takarékszövetkezet tájékoztató kiadványai és dolgozói nyújtanak bıvebb információt.

7 3. Lakáscélú állami kamattámogatásos kölcsön Az állam a 134/29. ( VI.23.) Kormány rendelet alapján a fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneihez kamattámogatást nyújt. A jogosultak köre: A kamattámogatással biztosított hitel házastársak, élettársak, valamint gyermeket nevelı egyedülálló személyek vehetik igénybe, ha: Kamattámogatást vehet igénybe: a./ a fiatal és több gyermekes támogatott személy ( Budapesten és megyei jogú városban a 25 millió Ftot, egyéb települése a 2 millió Ftot meg nem haladó telekár nélkül számított komfortos lakás építésére b./ nagykorú támogatott személy építési költséghatár nélkül település típustól függetlenül lakás korszerősítésre. Igénylınek és vele együtt költözı családtagjainak lakástulajdona, bérleti jogviszony nem lehet. nem lehet lak A kölcsön célja: Új lakás felépítése, amire az építési engedélyt 25. jan. 31.ét követıen adták ki. Értékesítés céljára épített új lakás, melyre az adásvételi szerzıdést 29. júl.1.jét követıen adták ki. Lakás korszerősítésre. Kölcsön összege maximum: Budapesten és megyei jogú városban legfeljebb 12,5 millió FT Egyéb településen 1 millió Ft. Lakás korszerősítés esetén 5 millió Ft. A kölcsön igényléséhez szükséges dokumentumok: Kölcsön és támogatásigénylés valamint a jogszabály által kitöltendı nyilatkozatok Munkáltatói jövedelemigazolás a kölcsönigénylık és a kezesek részérıl is és bankszámlakivonat a számlára érkezı jövedelemrıl Nyugdíjas igénylı és kezesek esetén o Nyugdíjas igazolvány vagy a NYUFIG hivatalos tájékoztató levele a tárgyévi nyugdíj o összegérıl és Nyugdíj szelvény vagy a nyugdíj jóváírását bizonyító bankszámlakivonat, vagy banki igazolás Egyéni vállalkozó és ıstermelı igénylık esetében az APEH által kiadott jövedelemigazolás. Információs adatlap ügyfélminısítéshez kezesek és dologi adósok esetén. Hitelezési limit kiszámításához szükséges nyilatkozat A fedezetül szolgáló ingatlan(ok)ról 3 napnál nem régebbi tulajdoni lap, továbbá térképmásolat vagy társasházi alapító okirat az ingatlan típusától függıen ) Építés esetén érvényes és jogerıs építési engedély és tervrajz, valamint a tervezı, vagy más szakember által készített, építtetı által aláírt költségvetés Vásárlás esetén adásvételi szerzıdés Születési anyakönyvi kivonatok illetve házassági anyakönyvi kivonat Élettársak esetén az élettársi viszony és annak idıtartamáról, büntetıjogi felelısség mellett kiállított nyilatkozat. Egyéb dokumentumok a hitelügylet egyedi jellemzıinek függvényében 7

8 Fedezet: A fedezetül szolgáló ingatlan(o)kra alapított jelzálogjog Készfizetı kezes jövedelme Egyéb biztosítékok: A fedezetül szolgáló ingatlan(ok)ra kötött vagyonbiztosítás, melynek kedvezményezettjeként a Takarékszövetkezetet kell megjelölni Kamattámogatás mértéke: a./ hat vagy több gyermek esetében az állampapír hozam 7 % b./ öt gyermek esetében az állampapír hozam 4 %a c./ négy gyermek esetében az állampapír hozam 59 %a d./ három gyermek esetében az állampapír hozam 55 %a e./ két gyermek esetében az állampapír hozam 52 %a f./ fiatal támogatott személy esetében az állampapír hozam 5 %a g./ lakás korszerősítés esetén az állampapír hozam 4 %a A hitel kondíciója: Kamat: változó / az állampapír hozam, ill. referenciahozam 11 % + 3 százalékpont Futamidı: minimum 12 hó, maximum 24 hó. Az igényelhetı minimum összeg: 5 ezer Ft, maximum összeg 1 millió Ft. Hitelbírálati díj: egyszeri 1,5 % Rendelkezésre tartási jutalék: évi 1 % THM: 1, 5 % 8

9 4. Személyi hitelek A személyi kölcsönt mindennapi használati tárgyakra, eszközökre, átmeneti pénzügyi nehézségek, különbözı élethelyzetek megoldására ajánljuk. A kölcsön összege szabadon felhasználható, felhasználási célhoz nem kötött kölcsön. A kölcsönigénylık köre: Havi rendszeres jövedelemmel rendelkezı, nagykorú, természetes személyek. Elınyei: Gyors hitelbírálat Szabadon, bármire felhasználható, akár hitelkiváltásra is Versenyképes kondíciók Nem feltétel a bankszámlamúlt A kölcsön igényléséhez szükséges dokumentumok: Kölcsönigénylés Munkáltatói jövedelemigazolás a kölcsönigénylık és a kezesek részérıl is és bankszámlakivonat a számlára érkezı jövedelemrıl Nyugdíjas igénylı és kezesek esetén o Nyugdíjas igazolvány vagy a NYUFIG hivatalos tájékoztató levele a tárgyévi nyugdíj o összegérıl és Nyugdíj szelvény vagy a nyugdíj jóváírását bizonyító bankszámlakivonat, vagy banki igazolás közüzemi számlák és befizetési csekk, illetve bankszámlakivonat Információs lap a hitelezési limitszámításhoz. Fedezet: A Személyi hitel munkabér, nyugdíj fedezet felajánlása mellett igényelhetı. A személyi hitel további jellemzıi: Az igényelhetı kölcsön összege: minimum: 5 Ft, maximum 1 Ft. Futamidı: minimum 12 hó, maximum 12 hó. THM: 28,82 % 31,44 % A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, és a feltételek változása esetén mértéke módosulhat. A hitelkamat változó, éves mértéke: éven belüli hitelnél 22%, éven túli hitelnél 24%. Kezelési költség: egyszeri 4%. Törlesztés: A kölcsön törlesztését havi részletekben kell teljesítenie az Adósnak a Hitelintézetnél vezetett bankszámlájáról, vagy pénztári befizetéssel Forintban, minden hónap 2. napján. Elıtörlesztés: Elıtörlesztésre az Adós bármikor jogosult, Elıtörlesztési díj a mindenkor hatályos Hirdetmény szerint, amely költségmentes. Az Adós a futamidı lejárata elıtt bármikor visszafizetheti a teljes kölcsönösszeget is, végtörlesztéskor költséget nem számítunk fel. A Személyi hitelre vonatkozó részletes információk és feltételek a vonatkozó Hirdetményben, a Takarékszövetkezetünk Üzletszabályzatában találhatók. 9

10 5. Számla hitelek Átmeneti pénzügyi nehézségek megoldására ajánlott konstrukció, mely szabadon felhasználható. A folyószámlahitel elınyei: Gyors hitelbírálat Kezes és ingatlan fedezet nélkül igényelhetı Szabadon, bármire felhasználható Versenyképes kondíciók Nincs minimális jövedelemelıírás A hiteligénylık köre: A folyószámlahitel igénylésére jogosultak a nagykorú, devizabelföldi természetes személyek, akik legalább 3 hónapja rendelkeznek a Takarékszövetkezetnél vezetett lakossági bankszámlával, amelyre a szerzıdés megkötését megelızıen legalább három hónapon keresztül rendszeres jóváírás érkezett. A hitel igényléséhez szükséges dokumentumok: Kölcsönigénylés Információs adatlap ügyfélminısítéshez Hitelezési limitszámításához szükséges nyilatkozat közüzemi számlák, befizetési csekk vagy bankszámlakivonat Fedezet: A folyószámlahitel fedezet felajánlása nélkül igényelhetı. Egyéb biztosítékok: Hitelfedezeti életbiztosítás, melynek kedvezményezettjeként a Takarékszövetkezetet kell megjelölni A folyószámlahitel további jellemzıi: A kölcsön összege: legfeljebb a szerzıdés megkötését megelızı 3 hónapon keresztül a számlára érkezı rendszeres jóváírások egyhavi átlagának háromszorosa, maximum 1 5 Ft. Minimum hitel: 5 Ft. Futamidı: minimum 12 hónap, maximum 48 hó. Kamatozása: változó Éves kamat: 23% Kezelési költség: évi 2 % Rendelkezésre tartási jutalék: évi, 5% THM: 35, 39% A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, és a feltételek változása esetén mértéke módosulhat. Elıtörlesztés: Elıtörlesztésre az Adós bármikor jogosult. Elıtörlesztéskor az Adósnak a Hirdetményben közétett díjat kell megfizetnie, mely költségmentes. Az Adós a futamidı lejárata elıtt bármikor visszafizetheti a teljes kölcsönösszeget is, végtörlesztéskor a Hitelintézet nem számít fel költséget. Az igénybevétel további feltételeirıl a Takarékszövetkezet tájékoztató kiadványa és munkatársai adnak bıvebb információt. 1

11 11 1. táblázat: BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET ELİZETES TÁJÉKOZTATÁS TERMÉKÖSSZEHASONLÍTÁS, 21. JÚLIUS 1TİL HITEL KONST RUKCIÓ MEGNEVE ZÉSE Szabad felhasználású jelzáloghitel (Forint alapú) Lakáscélú jelzáloghitel (Forint alapú Lakáscélú állami kamattámogat ásos kölcsön Fogyasztási / Személyi hitel Számlahitel IGÉNY LÉSI FELTÉ TELEK Ingatlan fedezet, havi rendszeres jövedelem Ingatlan fedezet, havi rendszeres jövedelem 134/29. Kormányrendelet határozza meg Havi rendszeres jövedelem Havi rendszeres jövedelem számlára érkezése Lejárat elıtti FUTAM IDİ (HÓNAP) Min. Max IGÉNYELHETİ HITELÖSSZEG (FT) Min. 1 millió Max. 3 millió 3 millió 1 millió 1 millió 1,5 millió THM Jegybanki alapkamat változást követi, 12,3 % Jegybanki alapkamat változást követi, 12,12 % állampapír átlaghozam változást követi, 1,5 % 28,8231,44 35,39 HITELKAMAT ÉVES MÉRTÉKE (%) Mindenkori jegybanki alapkamat + 5 %, 1,25 % Mindenkori jegybanki alapkamat + 5 %, 1,25 % állampapír átlaghozam változást követi, 8,95 % KEZELÉSI KÖLTSÉG ÉVES MÉRTÉKE (%) KÉSEDELMI KAMAT ÉVES MÉRTÉKE (%) FOLYÓSÍTÁSIG FIZETENDİ DÍJAK THM számításánál figyelembe veendı költségek, díjak Hitelbírálati díj egyszeri 1,5 % Értékbecslési díj Jelzálogjog bejegyzés díja Hitelbírálati díj vagy folyósítási jutalék egyszeri 1,5 %., Rendelkezésre tartási jutalék évi 1 % Értékbecslési díj Helyszíni szemle díja Jelzálogjog bejegyzés díja Hitelbírálati díj egyszeri 1,5 % Értékbecslési díj Helyszíni szemle díja Jelzálogjog bejegyzés díja Kezelési költség egyszeri 4 % Kezelési költség évi 2 %, Rendelkezésre tartási jutalék évi,5 % Számlavezetési költség Egyéb díjak Közjegyzıi díj Ingatlan biztosítási díj Ügyvédi költség, Közjegyzıi díj, Ingatlan biztosítási díj Ügyvédi költség, Ingatlan biztosítási díj SIGNÁL kölcsönfedezeti életbiztosítás éves díja SZERZİDÉSMÓDO SÍTÁSI DÍJ Egyéb A fennálló tıketartozás,5 %a, min. 1., Ft, max. 5., Ft A fennálló tıketartozás,5 %a, min. 1., Ft, max. 5., Ft A fennálló tıketartozás,5 %a, min. 1., Ft, max. 5., Ft A fennálló tıketartozás,5 %a, min. 1., Ft, max. 5., Ft TÖRLESZ TÉSI LEHETİ SÉG Annuitásos Annuitásos Annuitásos Annuitásos Lejáratkor egyösszegő MEGJEGYZÉS Hitelbírálattól függıen plussz fedezet bekérése. Lejárat elıtti lehetséges. Hitelbírálattól függıen plussz fedezet bekérése. Lejárat elıtti lehetséges. Kamattámogatás mértékét a gyermekek száma határozza meg. Hitelbírálattól függıen plussz fedezet bekérése. Lejárat elıtti lehetséges. Lejárat elıtti lehetséges.

BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETŐ ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETŐ ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETŐ ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ TARTALOM 1. SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGHITEL (Forint alapú!) 2. LAKÁSCÉLÚ JELZÁLOGHITEL (Forint alapú!) 3. SZEMÉLYI JELLEGŰ

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY

AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY A lakossági, vállalkozói, önkormányzati hitelek és egyéb kockázatvállalások esetén alkalmazott kondíciók 1 Érvényes 2010. március 25. A/1. sz. melléklet: Lakossági forint kölcsönök

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY

AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY A lakossági, vállalkozói, önkormányzati hitelek és egyéb kockázatvállalások esetén alkalmazott kondíciók 1 Érvényes: 2010. június 01. A/1. sz. melléklet: Lakossági forint kölcsönök

Részletesebben

Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepénél felvehetı jelzáloghitelek általános feltételei

Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepénél felvehetı jelzáloghitelek általános feltételei Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepénél felvehetı jelzáloghitelek általános feltételei Hatályos 2009. január 1-tıl a hivatalosan közzétett változtatásig AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe,

Részletesebben

Hatály: 2015. január 1. Közzététel:2014. december 31.

Hatály: 2015. január 1. Közzététel:2014. december 31. 341/2011. (XII.29.) Korm. rend. szerinti Otthonteremtési kamattámogatásos lakáscélú hitelek Hitel célja: a) új lakás építése, vásárlása, b) használt lakás vásárlása, korszerűsítése, valamint legalább komfortos,

Részletesebben

A Deviza alapú JOLLY JOKER KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI SZABÁLYAI

A Deviza alapú JOLLY JOKER KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI SZABÁLYAI A Deviza alapú ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI SZABÁLYAI Hatályos: 2008. február 2-tıl Tartalomjegyzék I. Bevezetı rendelkezések... 2 II. Dologi fedezet nélkül nyújtott Deviza Alapú JOLLY JOKER Kölcsön... 3 II.1.

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe által nyújtott Sprint jelzáloghitelek Termékleírás és igénylési feltételek

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe által nyújtott Sprint jelzáloghitelek Termékleírás és igénylési feltételek AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe által nyújtott Sprint jelzáloghitelek Termékleírás és igénylési feltételek Hatályos 2009. január 1-tıl a hivatalosan közzétett változtatásig AXA Bank Europe

Részletesebben

Az igényelhető hitel devizaneme: HUF

Az igényelhető hitel devizaneme: HUF Lehetséges hitelcélok: A kölcsönterméket hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni. Az igényelhető hitel devizaneme: HUF Igénylési feltételek: a. nagykorú, cselekvőképes, megfelelő mértékű igazolt jövedelemmel

Részletesebben

Kiváltó Hitel eljárásrend

Kiváltó Hitel eljárásrend Hodász-Porcsalma Takarékszövetkezet 4334 H O D Á S Z Széchenyi út 8. Kiváltó Hitel eljárásrend Hatályba lépés dátuma: 2011.október 17. Tartalomjegyzék Az utasítás hatálya... 3 Kapcsolódó jogszabályok...3

Részletesebben

1/a. sz. melléklet. A jelzáloghitel felhasználása: A kölcsön lehet lakáscélú (új vagy használt lakás vásárlására folyósított) vagy szabadfelhasználású

1/a. sz. melléklet. A jelzáloghitel felhasználása: A kölcsön lehet lakáscélú (új vagy használt lakás vásárlására folyósított) vagy szabadfelhasználású A jelzáloghitel felhasználása: A kölcsön lehet lakáscélú (új vagy használt lakás vásárlására folyósított) vagy szabadfelhasználású A fedezetként felajánlott ingatlan területi elhelyezkedése: a Takarékbank

Részletesebben

1/a. sz. melléklet. A hitelnyújtás általános feltételei: A hitel forintban folyósítható.

1/a. sz. melléklet. A hitelnyújtás általános feltételei: A hitel forintban folyósítható. Lehetséges hitelcélok A kölcsönt a Takarékbank finanszírozásában megvalósuló új lakásépítési projektek keretében épülő lakások megvásárlásához lehet igényelni. Az igényelhető hitel devizaneme HUF A hitelnyújtás

Részletesebben

A hitel devizaneme: HUF A kölcsön minimális összege: 500.000 Ft, maximális összege 15.000.000 Ft

A hitel devizaneme: HUF A kölcsön minimális összege: 500.000 Ft, maximális összege 15.000.000 Ft ÁLTALÁNOS TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ A FELHASZNÁLÁSI CÉLHOZ NEM KÖTÖTT JELZÁLOGHITELRŐL KISKUN Takarékszövetkezet 6100 Kiskunfélegyháza Gorkij u. 4. Engedélyszám: APTF 795/1997/F 1997. 11.28. Jelen tájékoztató

Részletesebben

Takarék Kiváltó Hitel A konstrukciót a Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet nyújtja 2085 Pilisvörösvár, Fő út 130.

Takarék Kiváltó Hitel A konstrukciót a Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet nyújtja 2085 Pilisvörösvár, Fő út 130. A jelzáloghitel felhasználása A hitel - a 2014. évi LXXVII. számú törvény alapján a forintosítást követően - a más Hitelintézeteknél fennálló jelzálogkölcsönök kiváltására használható fel. A kölcsön lehet

Részletesebben

Bakonyvidéke Takarékszövetkezet

Bakonyvidéke Takarékszövetkezet Ügyféltájékoztató Fogyasztónak nyújtott piaci kamatozású lakáscélú hitelről Cél meghatározása Ki veheti igénybe/ igénybevétel feltételei Benyújtandó dokumentumok Elsősorban a takarékszövetkezet működési

Részletesebben

Bakonyvidéke Takarékszövetkezet

Bakonyvidéke Takarékszövetkezet Ügyféltájékoztató Fogyasztónak nyújtott szabad felhasználású jelzáloghitelről Cél meghatározása Ki veheti igénybe/ igénybevétel feltételei Benyújtandó dokumentumok Felhasználási céltól független, magánszemély(ek)

Részletesebben

DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. 7800. SIKLÓS, FELSZABADULÁS u. 46-48. sz.

DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. 7800. SIKLÓS, FELSZABADULÁS u. 46-48. sz. DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt 7800. SIKLÓS, FELSZABADULÁS u. 46-48. sz. L A K Á S C É L Ú Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Határozat száma: 9/8-4/2009. Hatálybalépés idıpontja: 2009.október 01. Módosítva:

Részletesebben

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT HITELEZÉSI ÉS ÜZLETSZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT HITELEZÉSI ÉS ÜZLETSZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT HITELEZÉSI ÉS ÜZLETSZABÁLYZATA és ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI A PESTI HITEL ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁGNAK Hatályos: 2012. január 02. napjától A./

Részletesebben

Az Adós a kamatot minden hónap utolsó napján köteles a Hitelintézet részére megfizetni.

Az Adós a kamatot minden hónap utolsó napján köteles a Hitelintézet részére megfizetni. A Lombard kölcsönt a Hitelintézet szabad felhasználásra nyújtja. A kölcsön fedezetét bankszámlán elhelyezett forint vagy deviza betét, továbbá értékpapír számlán elhelyezett forgalomképes értékpapír kell

Részletesebben

Lakossági hiteltermékek kondíciói

Lakossági hiteltermékek kondíciói Hirdetmény Lakossági hiteltermékek kondíciói Hirdetmény módosítás okai, melyeket dőlt betűvel jeleztünk: Díjak módosítása, Takarék Kiváltó Hitel közzététele, TakaréPontos hitelek kondícióinak módosítása

Részletesebben

Lakossági hiteltermékek kondíciói

Lakossági hiteltermékek kondíciói Hirdetmény Lakossági hiteltermékek kondíciói Hirdetmény módosítás okai, melyeket dőlt betűvel jeleztünk: A Családok Otthonteremtési Támogatása kondícióinak közzététele, a THM értékek és reprezentatív példák

Részletesebben

Tájékoztató a Raiffeisen Újrakezdés Hitel Jelzálogfedezettel termékrıl

Tájékoztató a Raiffeisen Újrakezdés Hitel Jelzálogfedezettel termékrıl Tisztelt Ügyfelünk! Jelen tájékoztató kiadványunk azon Ügyfeleinknek szól, akiknek havi törlesztési terhe jelentısen megnıtt a korábbi idıszakhoz képest, vagy váratlan élethelyzettel szembesültek és a

Részletesebben

ELŐZETES ÜGYFÉL TÁJÉKOZTATÁS A PARTISCUM XI Takarékszövetkezet éven túli referencia kamatos jelzálog hiteléről (értékbecslés nélkül) Hatálybalépés

ELŐZETES ÜGYFÉL TÁJÉKOZTATÁS A PARTISCUM XI Takarékszövetkezet éven túli referencia kamatos jelzálog hiteléről (értékbecslés nélkül) Hatálybalépés ELŐZETES ÜGYFÉL TÁJÉKOZTATÁS A PARTISCUM XI Takarékszövetkezet éven túli referencia kamatos jelzálog hiteléről (értékbecslés nélkül) Hatálybalépés napja: 2014. június 01. Lehetséges hitelcélok: Szabadon,

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek HIRDETMÉNY A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési rendjéről Érvényes: 2013.08.01.-től

Részletesebben

A hitel devizaneme: HUF A kölcsön minimális összege: 100.000 Ft, maximális összege 500.000 Ft

A hitel devizaneme: HUF A kölcsön minimális összege: 100.000 Ft, maximális összege 500.000 Ft ÁLTALÁNOS TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ A FOGYASZTÁSI - SZEMÉLYI KÖLCSÖNÖKRŐL KISKUN Takarékszövetkezet 6100 Kiskunfélegyháza Gorkij u. 4. Engedélyszám: APTF 795/1997/F 1997. 11.28. Jelen tájékoztató nem minősül jogilag

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY

AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY A lakossági, vállalkozói, önkormányzati hitelek és egyéb kockázatvállalások esetén alkalmazott kondíciók 1 Kihirdetve: 2011. január 10. Érvényes: 2011. január 10. Lakosság AL/1.

Részletesebben

Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt.

Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt. Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt. ÁLTALÁNOS Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T FÜGGELÉKEK Hatályos: 2014. október 1-től Tartalomjegyzék A Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt-nél forgalmazott betétformák... 3 Takarékszelvény...

Részletesebben

ELŐZETES ÜGYFÉL TÁJÉKOZTATÁS A PARTISCUM XI

ELŐZETES ÜGYFÉL TÁJÉKOZTATÁS A PARTISCUM XI ELŐZETES ÜGYFÉL TÁJÉKOZTATÁS A PARTISCUM XI Takarékszövetkezet éven túli fogyasztási (ingatlan fedezet nélkül) hiteléről Hatálybalépés napja: 2015. február 9. Lehetséges hitelcélok: Szabadon, hitelcél

Részletesebben

AEGON Magyarország Hitel Zrt.

AEGON Magyarország Hitel Zrt. AEGON MAGYARORSZÁG HITEL ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2011. május 20. naptól Üzletszabályzat, hatályos 2011. május 20-ától 1/42 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

A..sz. kölcsönszerzıdés 1. sz,. függeléke

A..sz. kölcsönszerzıdés 1. sz,. függeléke A..sz. kölcsönszerzıdés 1. sz,. függeléke ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minısülı természetes személy ügyfelekkel kötendı szerzıdéshez Hatálybalépés napja: 2012.04.01. A jelen Általános Szerzıdési

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Érvényes: 2015. június 15-tıl. I. Passzív üzletág kondíciói /betétek/ Lakossági üzletág

H I R D E T M É N Y. Érvényes: 2015. június 15-tıl. I. Passzív üzletág kondíciói /betétek/ Lakossági üzletág H I R D E T M É N Y Érvényes: 2015. június 15-tıl I. Passzív üzletág kondíciói /betétek/ Lakossági üzletág Betét elhelyezés csak névre szólóan történhet Könyves betétek: Éves Kamatláb (%) EBKM (%) ( Változó

Részletesebben