Tájékoztató a fedezet nélküli Raiffeisen Újrakezdés Hitelrıl

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tájékoztató a fedezet nélküli Raiffeisen Újrakezdés Hitelrıl"

Átírás

1 Tisztelt Ügyfelünk! Jelen tájékoztató kiadványunk azon Ügyfeleinknek szól, akiknek havi törlesztési terhe jelentısen megnıtt a korábbiidıszakhoz képest, vagy váratlan élethelyzettel szembesültek és a havi törlesztırészlet fizetése nehézséget okoz. A kiadvány tartalma: 1. MI A RAIFFEISEN ÚJRAKEZDÉS HITEL FEDEZET NÉLKÜL? MELYEK AZ ÁTSTRUKTURÁLÁSI LEHETİSÉGEK? MILYEN LEHETİSÉGEKET NYÚJT A RAIFFEISEN ÚJRAKEZDÉS HITEL FEDEZET NÉLKÜL? MILYEN HITELEK KIVÁLTÁSÁRA IGÉNYELHETİ A RAIFFEISEN ÚJRAKEZDÉS HITEL FEDEZETNÉLKÜL? MILYEN DEVIZANEMBEN IGÉNYELHETİ? A RAIFFEISEN ÚJRAKEZDÉS HITEL FEDEZET NÉLKÜL TERMÉK IGÉNYBEVÉTELÉNEK FELTÉTELEI A KÖLCSÖNIGÉNYLÉSHEZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK HOGYAN JELEZHETİ A BANK SZÁMÁRA A FIZETÉSI NEHÉZSÉG? HATÁRIDİK A RAIFFEISEN ÚJRAKEZDÉS HITEL FEDEZET NÉLKÜL ÁRAZÁSA ÉS AZ IGÉNYLÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK MILYEN KOCKÁZATAI VANNAK AZ ÁTSTRUKTÚRÁLÁSNAK? EGYÉB FONTOS TUDNIVALÓK... 6 Raiffeisen Bank Zrt. 1/6

2 1. Mi a Raiffeisen Újrakezdés Hitel Fedezet nélkül? Bankunk kiemelten fontosnak tartja, hogy Ügyfelei pénzügyi helyzetének, élethelyzetének megfelelı segítséget nyújtson. A Raiffeisen Újrakezdés Hitel Fedezet nélkül termékünket azok számára ajánljuk, akik hitelüket fizetni szándékoznak, azonban a hitel törlesztése átmeneti nehézséget okoz. Bankunk egy speciális hitelkonstrukciót hozott létre az átmeneti fizetési nehézségekkel küzdı Ügyfelei részére. 2. Ez a hitelkonstrukció lehetıvé teszi, hogy Ön a Raiffeisen Bankkal szemben fennálló, késedelmesen fizetett hitelét, vagy hiteleit, illetve lejárt, esedékes tartozását egy új hitellel kiváltsa/összevonja, illetve bizonyos feltételek mellett a hiteltörlesztés összegét futamidı növeléssel, illetve törlesztırészlet ideiglenes csökkentésével mérsékelje.melyek az átstrukturálási lehetıségek? Személyi Kölcsön ügyleten belüli módosítása: igényelheti fedezetlen Személyi Kölcsön törlesztırészletének maximum 50%-os csökkentését. Ha Személyi kölcsönnel / Hitelkártyával / Bankszámlahitellel / lejárt tartozással rendelkezik, akkor lehetısége van a tartozás kiváltására egyetlen forint alapú fedezet nélküli Raiffeisen Újrakezdés Hitellel. Amennyiben Ön rendelkezik fedezet nélküli személyi kölcsönnel, és fizetési nehézsége merül fel, akkor a meglévı hitelszerzıdésének ügyleten belüli módosításával csökkenthetı a havi törlesztırészlet összege. A meglévı hitel feltételeinek módosításával kapcsolatban, az ezzel kapcsolatos tájékoztatásért kérjük, figyelmesen tanulmányozza át a fizetési könnyítésekrıl kiadott tájékoztató anyagot, vagy érdeklıdjön az igénybe vehetı lehetıségekrıl a Hitelátalakítási Csoportnál a as telefonszámon (a 2-es menüpontot választva). Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy a Raiffeisen Újrakezdés Hitel igénylése nem befolyásolja a KHR 1 rendszerbe való felkerülés feltételeit. 1 Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) a BISZ Zrt. által üzemeltetett olyan adós nyilvántartó rendszer, amelybe a törvényi elıírásoknak megfelelıen a Bank ügyfelei adatait továbbítja a hitelszerzıdés megkötését követıen. A KHR-re vonatkozó részletes információkat megtalálja a KHR-re vonatkozó tájékoztató anyagban. Tájékoztatjuk, hogy az Újrakezdés hitel szerzıdés alapján fennálló Kölcsöntartozás egy Technikai Bankszámlán kerül nyilvántartásra a Technikai Bankszámla bezárásáig, legkésıbb december 31- ig. Azt követıen a Kölcsöntartozás az Ügyfél Banknál vezetett Bankszámláján kerül nyilvántartásra. A Technikai Bankszámla és a Bankszámla számát a kölcsönszerzıdés tartalmazza. Raiffeisen Bank Zrt. 2/6

3 Mennyi idıre lehet igényelni az ideiglenes törlesztırészlet csökkentését? Az ideiglenes törlesztırészlet csökkentés egy év idıtartamra igényelhetı, továbbá az ideiglenes törlesztırészlet csökkentés bármikor megszüntethetı. Az ideiglenes törlesztırészlet csökkentés lejártát követıen a hitel törlesztése az aktuálisan fennálló tartozás, illetve irányadó árfolyam alapján kerül meghatározásra. MindigFix személyi kölcsön esetében kizárólag abban az esetben vehetı igénybe futamidı növelés,, ha az eredeti tartozás kiváltásra került Újrakezdés hitel folyósításával. 3. Milyen lehetıségeket nyújt a Raiffeisen Újrakezdés Hitel Fedezet nélkül? A havi törlesztés csökkentésére a futamidı növelésével, illetve a törlesztırészletet ideiglenes csökkentésével van lehetıség ügyleten belüli szerzıdésmódosítással. A törlesztırészlet csökkentése maximum 3 év futamidı hosszabbítással kombinálható, amely egy alkalommal igényelhetı. 4. Milyen hitelek kiváltására igényelhetı a Raiffeisen Újrakezdés Hitel Fedezet nélkül? Fedezet nélküli Személyi Kölcsön minden típusa (továbbiakban Személyi Kölcsön ) Fedezetlen Bankszámlahitel Bármely kártyához kapcsolódó hitelkeret (Hitelkártya, Okoskártya) Lejárt tartozás 5. Milyen devizanemben igényelhetı? A Raiffeisen Újrakezdés Hitel fedezet nélkül kizárólag forint alapon igényelhetı. Raiffeisen Bank Zrt. 3/6

4 6. A Raiffeisen Újrakezdés Hitel Fedezet nélkül termék igénybevételének feltételei A ) Általános feltételek: a kiváltandó tartozás összege minimum Ft, maximum Ft a Raiffeisen Újrakezdés Hitel hitel futamideje minimum 12, maximum 84 hónap lehet (kivéve, ha a kiváltandó hitelösszeg nem éri el a Ft-ot, ekkor a maximum futamidı 36 hónap), ha a kiváltandó Személyi kölcsön ügyletben adóstárs szerepelt, akkor az adóstárs (minden korábbi ügyletekben szereplı adóstárs) az új ügyletbe is kötelezıen bevonásra kerül, az ügyleti kamat a teljes futamidıre rögzített. Az Ügyfél részére folyósítható kölcsön összege a Bank által elvégzett hitelbírálat függvénye. B) Speciális feltétel: Nem igényelhetı fedezet nélküli Raiffeisen Újrakezdés Hitel, illetve az igénylés elutasításra kerül, amennyiben az Ön bankszámlájával szemben azonnali beszedési megbízást nyújtottak be, illetve azon ilyen tétel áll sorban. C) Minimális feltételek: magyarországi állandó lakcím minimum 18 éves életkor a hitel igénylésekor; lejáratkor legfeljebb 71 éves életkor, amennyiben az adós életkora a hitel lejáratakor meghaladja a 71 évet, az ügylet jóváhagyásához a mindenkor aktuális Raiffeisen Személyi Kölcsön termék igénylési feltételeknek megfelelı adóstárs bevonása szükséges, amely esetben jelenleg az adóstárs életkora a hitel igénylésekor minimum 25, a hitel lejáratakor legfeljebb 68 év lehet. vezetékes otthoni, vagy mobiltelefon (elıfizetéses vagy feltöltıkártyás) elérhetıség 7. A Kölcsönigényléshez szükséges dokumentumok Kitöltött igénylılap (szerzıdéskötést megelızıen kerül aláírásra) Adós, adóstárs részérıl érvényes személyi igazolvány, lakcímkártya és adóigazolvány Amennyiben az ügyfél nem rendelkezik személyi igazolvánnyal, akkor új kártyaformátumú érvényes vezetıi engedély vagy útlevél is elfogadható Nem magyar állampolgárságú devizabelföldi igénylı esetén személyi igazolvány külföldiek részére és lakcímkártya (amennyiben magyarországi állandó lakcíme van), vagy útlevél és letelepedési engedély Nyugdíjas adóstárs bevonása esetén az éves nyugdíjértesítıt szükséges mellékelni. Egyedi ügyféltájékoztató Átütemezés kockázatairól szóló tájékoztató Raiffeisen Bank Zrt. 4/6

5 8. Hogyan jelezhetı a Bank számára a fizetési nehézség? Fizetési nehézségét az alábbi csatornákon jelezheti: Közvetlenül a Hitelátalakítási Csoportnál a as telefonszámon (a 2-es menüpontot választva), munkanapokon hétfıtıl csütörtökig 8:00-tól 18:00 óráig, pénteken 8:00-15:00 óráig. Bármely bankfiókban személyesen. -ben az címen. Bejelentésével kapcsolatban Bankunk írásban, vagy az Ön által megadott telefonszámon visszajelez Önnek. 9. Határidık A kölcsönszerzıdésben foglalt valamennyi folyósítási feltétel teljesítésére a szerzıdéskötéstıl számított 15 banki munkanap áll Ügyfeleink rendelkezésére. Amennyiben a fedezet nélküli Raiffeisen Újrakezdés Hitelhez kapcsolódóan közokiratba foglalt kötelezettségvállaló nyilatkozat benyújtása kötelezı, azt lehetıség szerint a szerzıdéskötés napján, vagy az azt követı elsı munkanapon szükséges visszajuttatni a bankfiókba. Amennyiben a tervezett folyósítás napját megelızı utolsó munkanapig nem teljesül a kölcsönszerzıdésben meghatározott valamennyi folyósítási feltétel, akkor a szerzıdésben rögzített bontó feltétel bekövetkezik, és a szerzıdés folyósítás nélkül megszőnik. Adós legkésıbb a kölcsön folyósítását megelızı második munkanapig a Bankhoz benyújtott írásbeli nyilatkozattal jogosult a szerzıdést indokolás nélkül felmondani. 10. A Raiffeisen Újrakezdés Hitel fedezet nélkül árazása és az igényléséhez kapcsolódó költségek A fedezet nélküli Raiffeisen Újrakezdés Hitel árazása a mindenkor aktuális kondíciós listában meghirdetettek szerint alakul, azonban a sztenderd termékekre meghirdetett kedvezmények nem vehetık igénybe. Az ügyleti kamat a szerzıdéskötéskor rögzítésre kerül, függetlenül a kölcsön folyósításakor aktuális kamatszintjétıl, amely az Ön számára lehet kedvezıbb, illetve kedvezıtlenebb is. hitelbírálati díj: A Bank a fedezet nélküli Raiffeisen Újrakezdés Hitellel kapcsolatban jelenleg nem számít fel hitelbírálati díjat, szerzıdésmódosítási díj: A fedezet nélküli Raiffeisen Újrakezdés Hitellel kiváltott ügyletek esetében szerzıdésmódosítási díj a hitelek elıtörlesztésével kapcsolatban nem kerül felszámításra. Raiffeisen Bank Zrt. 5/6

6 Banktól független további díjak: Közokiratba foglalt kötelezettségvállaló nyilatkozat díja Ft feletti kölcsönösszeg felett, valamint összeghatártól függetlenül, ha az eredeti követelés közokiratba foglalt kötelezettségvállaló nyilatkozatba volt foglalva: a közokiratba foglalt kötelezettségvállaló nyilatkozat díját a Bank az Ügyfél számára meghitelezi, amennyiben azt önerıbıl rendezni nem képes. 11. Milyen kockázatai vannak az átstrukturálásnak? A Bank számszaki példákkal alátámasztott, részletes kockázati tájékoztatót bocsát az Ügyfél rendelkezésére, mely jelen tájékoztató mellékletét képezi. 12. Egyéb fontos tudnivalók A tájékoztató nem teljes körő, a Fedezet nélküli Raiffeisen Újrakezdés Hitelrıl részletesen munkatársaink nyújtanak tájékoztatást. Amennyiben a kiváltandó hitelhez kapcsolódott Hitelfedezeti Védelem biztosítás, a hitel kiváltásakor a Hitelfedezeti Védelem biztosítás megszőnik. Jelenleg a Raiffeisen Újrakezdés Hitelhez Hitelfedezeti Védelem biztosítás nem igényelhetı. Felhívjuk figyelmét, a Magyar Nemzeti Banknak a fogyasztóvédelmi honlapjára (https://felugyelet.mnb.hu/fogyasztoknak) és az ott szereplı termékleírásokra, összehasonlítást segítı alkalmazásokra (hitelkalkulátor, háztartási költségvetés-számító program). A kézirat január 21-én került lezárásra. Raiffeisen Bank Zrt. 6/6

Tájékoztató a Raiffeisen Újrakezdés Hitel Jelzálogfedezettel termékrıl

Tájékoztató a Raiffeisen Újrakezdés Hitel Jelzálogfedezettel termékrıl Tisztelt Ügyfelünk! Jelen tájékoztató kiadványunk azon Ügyfeleinknek szól, akiknek havi törlesztési terhe jelentısen megnıtt a korábbi idıszakhoz képest, vagy váratlan élethelyzettel szembesültek és a

Részletesebben

Tájékoztató a Raiffeisen Újrakezdés Hitel Jelzálogfedezettel termékről

Tájékoztató a Raiffeisen Újrakezdés Hitel Jelzálogfedezettel termékről Tisztelt Ügyfelünk! A Raiffeisen Bank 2009. szeptember 16-án az elsők között írta alá a lakosság részére hitelt nyújtó pénzügyi szervezetek Ügyfelekkel szembeni tisztességes magatartásáról szóló Magatartási

Részletesebben

Tájékoztató a hitel átütemezési lehetıségekrıl

Tájékoztató a hitel átütemezési lehetıségekrıl TÁJÉKOZTATÓ A RAIFFEISEN BANKNÁL FIZETÉSI NEHÉZSÉG ESETÉN ELÉRHETİ HITEL ÁTÜTEMEZÉSI LEHETİSÉGEKRİL MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE Bankunknál 2008 óta érhetık el a lakossági Ügyfelek számára fizetéskönnyítési,

Részletesebben

Tájékoztató a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítésérıl

Tájékoztató a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítésérıl Tájékoztató a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítésérıl Tisztelt Ügyfelünk! Az egyes devizák jelentıs árfolyam ingadozása egyre több Ügyfélnek okoz jelentıs törlesztési problémát. Az alábbiakban

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2009. október 26. napjától visszavonásig

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2009. október 26. napjától visszavonásig HIRDETMÉNY Az ÁHF Általános Hitel és Finanszírozási Zrt. hivatalos tájékoztatója az ügyfelekkel megkötött egyedi kölcsönszerzıdések esetén alkalmazott kondíciókról, kamatokról, díjakról, jutalékokról és

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. Üzletszabályzata. a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretrıl

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. Üzletszabályzata. a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretrıl AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének Üzletszabályzata a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretrıl Hatályos 2009. november 1-jétıl a hivatalosan közzétett változtatásig AXA Bank Europe

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe által nyújtott. Folyószámla-hitelkeret Terméktájékoztató

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe által nyújtott. Folyószámla-hitelkeret Terméktájékoztató AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe által nyújtott Folyószámla-hitelkeret Terméktájékoztató hatályos 2009. november 1-jétıl a hivatalosan közzétett változtatásig AXA Bank Europe SA Magyarországi

Részletesebben

Útmutató az MKB Bank Zrt. ingatlanfedezető hiteleinek igényléséhez

Útmutató az MKB Bank Zrt. ingatlanfedezető hiteleinek igényléséhez Útmutató az MKB Bank Zrt. ingatlanfedezető hiteleinek igényléséhez Segédlet a Hiteligénylési nyomtatvány kitöltéséhez Érvényes: 2009. december 11-tıl Tartalomjegyzék 1. Hitelkérelem - MKB ingatlanfedezető

Részletesebben

Összehasonlítás az egyes törlesztéskönnyítési lehetıségekrıl a fizetési nehézségekkel küzdı adósok részére 1

Összehasonlítás az egyes törlesztéskönnyítési lehetıségekrıl a fizetési nehézségekkel küzdı adósok részére 1 Összehasonlítás az egyes törlesztéskönnyítési lehetıségekrıl a fizetési nehézségekkel küzdı adósok részére Tisztelt Ügyfelünk! Jelen tájékoztatóban néhány példán keresztül szeretnénk bemutatni az egyes

Részletesebben

Hitelkisokos Igazodjon el a hitelek világában!

Hitelkisokos Igazodjon el a hitelek világában! Hitelkisokos Igazodjon el a hitelek világában! A Kisokos tartalma I. Mielőtt belefogna, érdemes átgondolni II. Milyen típusú hitelek léteznek a Raiffeisen Banknál? III. Mit érdemes figyelembe venni a hitel

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK a fogyasztónak minısülı természetes személy ügyfelekkel kötendı szerzıdésére A jelen Általános Szerzıdési Feltétel (továbbiakban: ÁSZF) magában foglalja a Takarékszövetkezet

Részletesebben

Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepénél felvehetı jelzáloghitelek általános feltételei

Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepénél felvehetı jelzáloghitelek általános feltételei Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepénél felvehetı jelzáloghitelek általános feltételei Hatályos 2009. január 1-tıl a hivatalosan közzétett változtatásig AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe,

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY

AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY A lakossági, vállalkozói, önkormányzati hitelek és egyéb kockázatvállalások esetén alkalmazott kondíciók 1 Érvényes: 2010. június 01. A/1. sz. melléklet: Lakossági forint kölcsönök

Részletesebben

A Deviza alapú JOLLY JOKER KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI SZABÁLYAI

A Deviza alapú JOLLY JOKER KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI SZABÁLYAI A Deviza alapú ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI SZABÁLYAI Hatályos: 2008. február 2-tıl Tartalomjegyzék I. Bevezetı rendelkezések... 2 II. Dologi fedezet nélkül nyújtott Deviza Alapú JOLLY JOKER Kölcsön... 3 II.1.

Részletesebben

Hatálybalépés napja: 2015. február 20.

Hatálybalépés napja: 2015. február 20. Lehetséges hitelcélok: A kölcsönterméket hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni. Az igényelhető hitel devizaneme: Forint Igénylési feltételek: Hiteligénylő: a) Devizabelföldi, természetes személy,

Részletesebben

BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETİ

BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETİ BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITELTERMÉKISMERTETİ TARTALOM 1. SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGHITEL (Forint alapú!) 2. LAKÁSCÉLÚ JELZÁLOGHITEL (Forint alapú!) 3. LAKÁSCÉLÚ ÁLLAMI KAMATTÁMOGATÁSOS

Részletesebben

Függelék (a Függelékben alkalmazott fejezetszámok megfelelnek az Eljárásrendben szereplıknek)

Függelék (a Függelékben alkalmazott fejezetszámok megfelelnek az Eljárásrendben szereplıknek) Függelék (a Függelékben alkalmazott fejezetszámok megfelelnek az Eljárásrendben szereplıknek) B./ Széchenyi Forgóeszközhitelre vonatkozó speciális elıírások 1.2. Széchenyi Forgóeszközhitel igényléséhez

Részletesebben

Hiteliktatószám: sz. szerzıdés 1. számú függeléke

Hiteliktatószám: sz. szerzıdés 1. számú függeléke Hiteliktatószám: sz. szerzıdés 1. számú függeléke Általános Szerzıdési Feltételek Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében Hatálybalépés napja: 2015.02.01. A fenti hitel iktatószámú

Részletesebben

Az euró alapú K&H ingatlanfedezetű személyi hitel kondícióiról Érvényes: devizabelföldi igénylők esetében Hatályos: 2015. január 1.

Az euró alapú K&H ingatlanfedezetű személyi hitel kondícióiról Érvényes: devizabelföldi igénylők esetében Hatályos: 2015. január 1. K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu Az euró alapú kondícióiról Érvényes: devizabelföldi igénylők esetében

Részletesebben

Szerzıdés azonosító száma:... Kapcsolódó számlacsomag típusa:...

Szerzıdés azonosító száma:... Kapcsolódó számlacsomag típusa:... MKB HITELKÁRTYA IGÉNYLÉS ÉS SZERZİDÉS (Hatályos : 2012. július 03-tól) Szerzıdés azonosító száma:... Kapcsolódó számlacsomag típusa:... Az igénylés célja: Az igényelt hitelkártya típusa: A hiteligényre

Részletesebben

A..sz. kölcsönszerzıdés 1. sz,. függeléke

A..sz. kölcsönszerzıdés 1. sz,. függeléke A..sz. kölcsönszerzıdés 1. sz,. függeléke ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minısülı természetes személy ügyfelekkel kötendı szerzıdéshez Hatálybalépés napja: 2012.04.01. A jelen Általános Szerzıdési

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELEZÉSI FOGALOMTÁR

LAKOSSÁGI HITELEZÉSI FOGALOMTÁR LAKOSSÁGI HITELEZÉSI FOGALOMTÁR Adós Az a természetes személy ügyfél, akivel a hitelintézet hitelszerzıdést vagy kölcsönszerzıdést köt, mely szerzıdés alapján, a hitelintézet a szerzıdésben meghatározott

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelep által Aranyes

TÁJÉKOZTATÓ Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelep által Aranyes TÁJÉKOZTATÓ Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelep által Aranyesı Extra B 6107 unit-linked életbiztosítás fedezete mellett nyújtott 20+5 és X+5 konstrukciójú jelzáloghitelekrıl Tisztelt Ügyfelünk!

Részletesebben

H I R D E T M É N Y Az OTP BANK SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKÉNEK feltételeiről

H I R D E T M É N Y Az OTP BANK SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKÉNEK feltételeiről H I R D E T M É N Y Az OTP BANK SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKÉNEK feltételeiről Közzététel: 2015. augusztus 24. Hatályos: 2015. augusztus 24-től. (Jelen Hirdetmény hatálybalépésével hatályon kívül helyezi a

Részletesebben

Bankunk 2014. december 17-től a lakossági jelzáloghitelek értékesítését felfüggesztette. 3 havi BUBOR+4,50% (6,59%) 0,50% 0,50% 0,50%

Bankunk 2014. december 17-től a lakossági jelzáloghitelek értékesítését felfüggesztette. 3 havi BUBOR+4,50% (6,59%) 0,50% 0,50% 0,50% Kondíciós lista és Terméktájékoztató KDB Pagoda és Biztosra mehet lakáscélú jelzálogkölcsönre és lakáscélú jelzálogkölcsön kiváltására vonatkozóan 2014. október 15-ét követően befogadott ügyletekre /magánszemélyek

Részletesebben

H I R D E T M É N Y Az OTP BANK SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKÉNEK feltételeiről

H I R D E T M É N Y Az OTP BANK SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKÉNEK feltételeiről H I R D E T M É N Y Az OTP BANK SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKÉNEK feltételeiről Közzététel: 2014. január 21. Hatályos: 2014. január 21-től. (Jelen Hirdetmény hatálybalépésével hatályon kívül helyezi a 2014.

Részletesebben

AEGON Magyarország Hitel Zrt.

AEGON Magyarország Hitel Zrt. AEGON MAGYARORSZÁG HITEL ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2011. május 20. naptól Üzletszabályzat, hatályos 2011. május 20-ától 1/42 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

Hitelkeret szerzıdés Számlahitelhez A Hitel

Hitelkeret szerzıdés Számlahitelhez A Hitel Szerzıdés száma: Hitelkeret szerzıdés Számlahitelhez A Hitel mely létrejött a Kondorosi Takarékszövetkezet (Székhely: 5553 Kondoros, Csabai út 14.), (Cégjegyzékszám: 04 02 000439, nyilvántartó cégbíróság:

Részletesebben

Mérték Induló 1 Normál 2 Esedékesség Jellemző 4,3 % 5,95%

Mérték Induló 1 Normál 2 Esedékesség Jellemző 4,3 % 5,95% K&H Bank Zrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. Telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 Fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény A japán jen alapú K&H ingatlanfedezetű személyi hitel kondícióiról

Részletesebben

500.000 4.999.999 Ft 6,65% 7,65% 500.000 4.999.999 Ft 5,70 % 6,70 % 5.000.000 9.999.999 Ft 5,40 % 6,40 % 10.000.000 14.999.999 Ft 4,90 % 5,90 %

500.000 4.999.999 Ft 6,65% 7,65% 500.000 4.999.999 Ft 5,70 % 6,70 % 5.000.000 9.999.999 Ft 5,40 % 6,40 % 10.000.000 14.999.999 Ft 4,90 % 5,90 % K&H Bank Zrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. Telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 Fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény A svájci frank alapú kondícióiról (már nem igényelhető) Érvényes:

Részletesebben