Projekt adatlap. Funkcióbővítő városrehabilitáció c. pályázati felhívásokhoz. Kódszám:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Projekt adatlap. Funkcióbővítő városrehabilitáció c. pályázati felhívásokhoz. Kódszám:"

Átírás

1 I. Projt adatlap Fukcióbővítő városrehabilitáció c. pályázati felhívásokhoz Kódszá: DAOP /A/2F-2f DDOP /A/2F-2f EAOP /D/2F-2f EMOP /A/2F-2f NYDOP /A/2F-2f A projt az Európai Uió táogatásával, az Európai Regioális Fejleszté Alap társfiaszírozásával valósulak eg. 1

2 1. TÁMOGATÁSI KONSTRUKCIÓ MEGJELÖLÉSE 1.1. A pályázati felhívás kódszáa ÉMOP /A/2F-2f 1.2. A pályázat azoosító száa ÉMOP /A A PROJEKT ÖSSZEGZŐ ADATAI 2.1. A projt cíe (ax. 25 karakter) Pásztó kistérségi közpot rehabilitációja 2.2. A projt egvalósulásáak helyszíe Régió Észak-Magyarország Megye: Nógrád Kistérség Pásztói Település: Pásztó Lakosságszá: 1 46 fő (26. évi KSH-TSTAR adatbázis alapjá) 2.3. A projt a 311/27. (XI.17.) Kor. redelet által eghatározott koplex prograal segítedő leghátráyosabb helyzetű kistérségbe valósul eg: 2.4. A projt a 24/26. (XI.3.) Kor. Redelet által eghatározott települése valósul eg: e e 2.5. A projt egvalósításáak terve kezdete: 2.6. A projt egvalósításáak terve befejezése: 2.7. A projt elszáolható ei összese 2.8. A projt egészére igéyelt táogatás összege 2.9. A táogatás értéke (összes igéyel táogatás/összes eliserhető ) (%) ,71 % 3. A PÁLYÁZÓ ADATAI 3.1. A pályázó teljes eve: Pásztó Város Ökoráyzata 3.2. A pályázó rövidített eve (aeyibe relevás): Ökoráyzat Pásztó 3.3. Gazdálkodá/jogi forakód: 321 Helyi ökoráyzati veté 2

3 szerv (1992. XXXVIII.tv., 217/1998. (XIII.) Kor. Redelet) 3.4. Törzsszá (ökoráyzat, ökoráyzati társulás): Adószá: Bakszálaszá: Statisztikai szá: Alapítás időpotja (alapító okirat, ökoráyzat eseté alakuló ülés dátua): A pályázó székhelye: Ország: Magyar Régió: Észak-Magyarország Megye: Nógrád Kistérség: Pásztói Település: Pásztó Iráyítószá: 36 Közterület (út, utca, tér, köz, egyéb) Kölcsey Ferec út Házszá: A pályázó postacíe Település: Pásztó Iráyítószá: 36 Közterület (út, utca, tér, köz, egyéb) Kölcsey Ferec út Házszá: 35. Postafiók iráyítószá: 36 Postafiók: 162 Holap: A pályázó hivatalos képviselőjé/képviselői (vezetője, aláírója) adatai Név: Sisák Ire Jáos Beosztás: polgárester Telefo 1: 32/ Telefo 2: 32/46-155/119 Fax 1: 32/46- Fax 2: e-ail: Kapcsolattartó szeély (projt eedzser) adatai Név: Malohegyi Lajos Beosztás: főérök Telefo 1: 32/ Telefo 2: 32/46-155/14 Fax 1: 32/ Fax 2: e-ail: 3

4 3.13. Gazdálkodá adatok (utolsó két lezárt év adatai Ft-ba) Megevezés 27 év 28 év Sajátos űködé bevétele Mérlegfőösszeg Módosított pézaradváy Tartalékba helyezhető pézösszeg Öhibájá kívül hátráyos gazdálkodá helyzetű? (ige/e) e e 4. A MEGVALÓSÍTANI KÍVÁNT AKCIÓTERÜLETI FEJLESZTÉS BEMUTATÁSA Az alábbi potokat kérjük, hogy az előzetes Akcióterületi tervbe foglaltakkal összhagba szíveskedje kitöltei! A kijelölt településfejleszté akcióterület lehatárolása Idikátor típusa Érték az akcióterülete (db) 1. Város közösségi-társadali súlypoti területe Közösségi fukciót ellátó itézéy 1 száa Közigazgatá, vagy közszolgáltatást 1 yújtó közitézéy száa 2. Város gazdasági súlypoti területe Kereskedeli és vedéglátóipari 2 szolgáltatóegység száa Üzleti szolgáltatóegység száa (pl. 4 pézügyi) száa Baraezős terület jogosultsága Pályázatora e voatkozik. 4

5 4.2. Az akcióterület társadali, gazdasági és köryezeti jellezői (axiu 15 karakter) A lakóépesség fiatalos. Nagyobb épsűrűséggel és legkedvezőbb foglalkoztatottsági aráyokkal a sűrű lakott töbök redelkez. A vádorlá egyeleg egatív (kb. - 4,6/1 lakos). A 67 vállalkozás legtöbbje a ikro, ill. kisvállalkozás, 22%-a kiskereskedele, 33%-a üzleti igatla és egyéb szolgáltatások teré űködik. A terelő vállalkozások aráya kic (1%). 21-be ukaélküliségi ráta 5,7%. A városhoz viszoyítva az ált. isk.-i végséggel e redelkezők aráya alacsoy, a felsőfokú végséggel redelkezők aráya agas. Az itt élők jövedelei eghaladják a váro átlagot. Lakásálloáy 65 db (53% összkofortos, 36% kofortos, félkofortos, 11% kofort élküli). A zöldfelületi redszer alkotóeleei fukciói e átgodoltak, e specializáltak, az igéy kis részét képes kielégítei. Zártsorú beépítés jellező, a 6-7-es évbe eelt szabado álló, lapos-tetős, városképbe e illeszkedő épület állaga lerolott. A járdák állapota redezetle, akadályetes közledésre alkalatla. A terület feltártsága e egfelelő, a közpoti fukciókkal bíró épület közötti kapcsolatok e egyértelű. A közűv kiépült, folyaatos oderizálásra szorulak. A legégetőbb feladat a vízhálózat felújítása. A szeyvízhálózat az elúlt évbe kiépült, régi szakaszai feltáratlaok. A közösségi, közigazgatá és közszolgáltatá fukciók szite kivétel élkül itt találhatók, de itt va az oktatá, evelé és kulturális itézéy legtöbbje is Tulajdoviszoyok értékelése A projttel éritett Pásztó Város Ökoráyzat tulajdoba lévő igatlaok /HRSZ(), éritett projt() száa/: HRSZ 742/9 (21); HRSZ 46/3 (2); HRSZ 58 (23); HRSZ 46/1 (19); HRSZ 65/1 (7); HRSZ 62: (5), (3), (22); HRSZ 1846, (18).; HRSZ 1818/2 (16), (17); HRSZ 1799/1 (26); HRSZ 1799/2 (25), (14), (15); HRSZ 5/2 (13); HRSZ 5/4; (12) HRSZ 4/3 (12) (13); HRSZ 4/6, HRSZ 4/5, HRSZ 1789/1, HRSZ 1789/3, HRSZ 1461/3, HRSZ 1461/1: (1); HRSZ 4/1: (24); HRSZ 742/3: (9); HRSZ 1417, HRSZ Pásztó Város Ökoráyzata által egvásárolt terület/igatlaok: HRSZ 1419, HRSZ 1422/1 egy része, HRSZ 144 egy része, HRSZ 1423 egy része, HRSZ 1424 egy része (1-2.) A projttel éritett ÉMÁSZ tulajdoba lévő igatlaok /HRSZ(), éritett projt() száa/: HRSZ 1462: (11) A projttel éritett Róai Katolikus Egyház tulajdoába lévő igatlaok /HRSZ(), éritett projt() száa/: HRSZ 1: (4), (8) A projttel éritett Ciszterci Red Zirci Kogregációja tulajdoába lévő igatlaok /HRSZ(), éritett projt() száa/: HRSZ 6: (6), (8) 4.4. Piaci igéy, lehetőség felérése 5

6 26. ov.-be készült egy kérdőíves felérés a városközpoti akcióterülete telephellyel redelkező közel 6 vállalkozás körébe. A egkérde 63%-a több it 5 éve űködik, 88% hosszú távra tervezi tevékeységét jelelegi telephelyé. 58% folytatja saját tulajdoú igatlaba tevékeységét, 42% bérleéybe. A vállalkozásokak eltérő a piaci fejlődésükkel kapcsolatos várakozásaik. A várható gazdasági köryezet alapjá, a fizetőképes kereslet csökkeésével és üzleti eredéyeik rolásával száolak. A egkérde zöe pozitíva áll a városközpot egújításához. A projt szite 1%-os táogatottsága va, de elleérdelt is akadak pl. az egyik vedéglátóipari egység tulajdoosa attól tart, hogy a közledésfejleszté beavatkozások következéyét üzleti forgala jeletőse lecsökke. Ugya a vállalkozók véleéye a értékbe eltér, de a egkérde több it 3/4-e godolja úgy, hogy a fejlesztés az igatlaok értéké övedését fogja eredéyezi. 19% szerit a projt e lesz ilye hatása. A válaszadók egyike se vélte úgy, hogy a beruházás eredéyét csökkei fog üzleti eredéye, és idösszese 17%-uk godolja, hogy a fejlesztés e járul hozzá aak javulásához. A vállalkozások több it fele szerit közepese, vagy jeletőse fog javuli üzleti eredéyük, de legtöbbe (31%) csak kisértékű javulást tartaak reálisak. A jeletős táogatottság elleére csak 33% az aráya azokak, akik a városrehabilitáció őket kedvezőe éritő fejleszté eleeire saját forrásokat is ozgósítaáak. Eleyésző, idösszese 2%, akik jeletősebb összeggel is hozzájárula a projthez. Valaeyi vállalkozás készséges az egységes, rede településkép kialakítása érdébe telephelyeik külső egjeleésé (holokzat, rláfelület) egységesítésébe Az akcióterület fejlesztésé célja, részcéljai Átfogó cél és specifikus célok Idikátor egevezése Átfogó cél: A városközpot turisztikai-közösségi Megújuló közösségi haszálatú szerepé erősítése itézéy száa, (db) Specifikus célok: Közösségi (oktatá-kulturális, közig.) Megújuló közösségi fukciójú épület itézéy fejlesztése száa, (db) A közledés és a parkolá helyzet javítása Parkolók szááak övedése, (db) A piac vásárló- és kereskedőbarát fejlesztése Piaco kereskedők aráyáak övedése, (%) A Fő utca piaci igéy egfelelő Kereskedeli tevékeység élékülése átalakítása élékülése, (%) Műelék és köryezetük egújítása, A fejlesztéskel éritett űelék korszerűsítése száa, (db) A közterület iőségé javítása Zöldfelület állapotáak javulása, (%) Ifrastrukturális korszerűsítés Terület haszálati-értéké övedése, (%) Közbiztoság javítása Térfigyelő redszerrel ellátott ter.aráyáak övedése, (%) Város-rehabilitációról való Iforációellátottság értéké iforációellátottság javítása javulása, (%) Helytörtéeti iseret eljuttatása a fiatal geerációhoz Akcióba részt vevő fiatalok száa, (fő) Köryeudatos életfora terjesztése A szerve akcióba részt vevők száa, (fő) 6

7 5. A PÁLYÁZAT TARTALMA 5.1. A projt összefoglaló tartala (a terve fejlesztés rövid leírása, a végleges projt tartala) (ax. 2 karakter) Pásztó belváros akcióterülete a váro fukciók hordozója. A városközpotra voatkozó projt esetébe elsősorba a közpoti szerepkör erősítése a cél, ely egyilvául a közösségi itézéy, közterület és űeléki köryezet felújításával, valait a közledé és parkolá helyzet javításával, továbbá egyéb váro ifrastrukturális fejlesztéskel. A projt összességébe hozzájárulak a városközpot turisztikai-közösségi és egybe közpoti szerepköré erősítéséhez. A terve projt az alábbiakat célozzák eg: Közösségi (oktatá kulturális) itézéy fejlesztése (Csoháy Galéria; Kéttayelvű giáziu; Zeeiskola; Művelődé Közpot egújítása, Turisztikai fogadóhelyiség kialakítása) A közledés és a parkolá helyzet javítása (Polgáresteri Hivatal, Deák Ferec utca, Szet Ire tér, Cllag tér, Bötőút kialakítása a Polgáresteri Hivatal felé) Piac vásárló- és kereskedőbarát korszerűsítése (ifrastruktúra felújítás, új piaccsarok építés, vizesblokk kialakítás, parkolók redezése) Fő utca piaci igéy egfelelő átalakítása Műelék és köryeztük egújítása, korszerűsítése (Műelék kolostor együttes, Műelék teplo) Közterület iőségé javítása (Múzeu tér; Műelék teplo kerített kertje; Kolostor kert; Cllag tér; Új turisztikai fogadóhely körüli zöldfelület egújítása; Huyadi u. Kölcsey u. Fő u. új tér kialakítása, Szet Ire tér rostrukciója, Polgáresteri Hivatal előtti tér rostrukciója) Ifrastrukturális korszerűsítés (Polgáresteri Hivatal, Deák Ferec utca, Kossuth utca Műeléki töb eltroos hálózata, Traszforátorház rostrukciója,; Térfigyelő redszer kialakítása, Váro útbaigazító táblaredszer) 5.2. A projt első fordulós változatához képest törtét változások (az akcióterületi tervbe eszközölt változtatások és rövid idoklásuk) (ax. 4 karakter) A piacál a terve hrsz parkoló területéhez pályázatba szereplő 1422/1, 1423 hrsz. igatlaoko felül szükség volt az hrsz. igatla területrészé egvásárlására. A kedvezőbb parkoló kialakítás érdébe kellett a területet szélesítei, a pályázatba egjelölt fajlagos értéke került a tulajdoossal egállapodi, az adásvételi szerződést egköti és a területe tervszite 31 parkolót kialakítai. Az "Új tér kialakítás" léyegébe az 1846 hrsz-e valósul eg. Az akcióterülete ás pályázati táogatással egvalósuló "Huyadi Út gyűjtő úttá átépítése" cíű projt Fő úti csatlakozásáál változott az útvoal vezetése. Részbe a BB dötés egfelelő csökketés iatt: 1. A "Váro iráyítóredszer"-él potosítottuk a agytáblák éretét és leírását, valait 25 db kisebb útbaigazító tábla készül tartóoszlopokra szerelve, ert így részletesebb útbaigazítás érhető el az akcióterülete. 7

8 2. A "Váro holap egújítása"-ál új elekel bővült tartalo, ert a holap fejlesztéseiél, prograjaiál törtét korszerűsítés ezt lehetővé teszi és szélesebb körű tájékoztatást yújt. 3. A "Helytörtéeti progra"-ál lehetőséget biztosítuk civil szervezet is a prograba való részvételre és a prograal összefüggésbe hozható kézűves tevékeység beutatására. Ezáltal szélesebb körbe vesz részt a prograba. 4. Marketig kiadváy éretét csökketettük, példáyszáát öveltük, ert így agyobb töegtájékoztatás biztosítható. A kétfordulós eljárásred iatt változott a projt egvalósításáak kezdete és befejezése. Változott a projt elszáolható e, a táogatás értéke, és az igéyelt táogatá összeg. Részbe a BB dötése, részbe az ÁFA változása iatt. Mivel az első fordulóba jóváhagyott elszáolható össz ettó részére ek a táogatás, így az ÁFA-visszaigéylő parter, ÉMÁSZ Kft tevékeységeiél (1. A Fő utca egújítása, 12. A Deák Ferec utca egújítása, 11. A traszforátorház rostrukciója, 23. Műeléki töb eltroos hálózatáak felújítása) a projttartalo egy részét e elszáolható két, ökoráyzati átvállalással valósítjuk eg. E oká csökke a projt összes elszáolható e. Az igatlavásárlás e átkerült az előkészítő szakaszba, s Pásztó Város Ökoráyzata vásárolta eg a Piac bővítéséhez szükséges igatlaokat, így az Ökoráyzat öereje e tevékeységre eső saját erő részrévé eelkedett, a Városgazdálkodá Kft.-é csökket. A űszaki elleőri feladat ellátására beérke ajálatok eghaladták a Bíráló Bizottság dötésé egfelelőe ódosított veté táblákba terve összeget. A külöbözet az adiisztrációs ről kívájuk e sorra átcsoportosítai. Erre átcsoportosítá lett beyújtva. Változott a Végső Akcióterületi kidolgozásáak összege, a hiáyzó összeget a űszaki tervezé ből kívájuk átcsoportosítai. Erre átcsoportosítá lett beyújtva. A tervelleőr az adiisztrációs ről a szakértői be, a űszaki elleőrrel egy sorra kerül át. Potos kidolgozásra került az idikátorok, eghatározásra került az eergiaegtakarítás értéke. A Bíráló Bizottság dötésé egfelelő észrevétel beépítésre került. A két forduló közötti előrehaladásak egfelelőe egtörtét a VAT tartaláak potosítása és véglegesítése. A VAT-ba -haszo elezés készült. Az egyéb kel kapcsolatba a kozorciui tagok egállapodtak abba, hogy a kozorciui vezetője aktiválja és száol el a Táogató felé az egyéb kel kapcsolatba, azaz az egyéb re jutó táogatást is ő kapja. A kozorciui tagok egyéb re jutó öerőt illetőe a tagok egállapodtak, hogy az egész rájuk jutó öerőből az egyéb re jutó részt az elszáoló és boyolító kozorciu vezető részére átadják. E egfelelőe a veté táblákba is a fő kozorciui parterél jeleje eg ez a, a hozzájuk kapcsolódó öerő és a táogatás is. 8

9 5.3. A projt keretébe terve beavatkozások összefoglalása Az alábbi összefoglaló táblázat segítségével utassa be a projt keretébe terve, a pályázat táogatástartalába beszáított beavatkozásokat/kokrét tevékeységet! Megjegyzés: a baraezős területe egvalósuló fejlesztéset az adott területe kialakítadó fukció szerit szükséges besoroli! Tevékeység típusa Gazdasági fukciót erősítő Váro fukciót erősítő Közösségi fukciót erősítő Közszféra fukciót erősítő Az ifrastrukturális beruházásokat kiegészítő kisléptékű ( soft ) ele Fiaszírozó strukturális alap Tevékeység eve Tevékeység helyszíe (utca házszá, hrsz ha relevás) ERFA ERFA ERFA ERFA ERFA ESZA 1-2. A piac és köryezete ifrastrukturális fejlesztése, valait vizesblokk és parkoló kialakítás Magyar u. Csap u. Klapka Gy. Köz HRSZ: 144, 147, 1417, 1419, 8. A Múzeu tér zöldfelületei egújítása: Műelék teplo kerített kertje, Kolostor kert Múzeu tér 1,5 HRSZ: 1, 6 Tevékeység eve 9. Cllag téri közpark egújítása Tevékeység helyszíe (utca házszá, hrsz ha relevás) Cllag tér HRSZ: 742/3 3. Turisztikai fogadóhelység kialakítása Múzeu tér 4. HRSZ: Műelék teplo rostrukciója Múzeu tér 1. HRSZ: A Zeeiskola épületé egújítása Deák Ferec u. HRSZ: 4/1 25. A kéttayelvű giáziu épületé egújítása Fő utca 58. HRSZ: 1799/2 27. Térfigyelő redszer kialakítása Fő u. - Deák F. u. - Kölcsey u. és a űeléki egyed térségébe 28. Váro útbaigazítótáblaredszer kialakítása Akcióterület utcái, űelék 31. Pásztói helytörtéeti progra kidolgozása és bevezetése (Pásztó törtéele oktatásáak beépítése az iskolai taayagba) Helyi köryeudatosság terjesztése, tájékoztatók szeléletforáló akciók - 9

10 Tevékeység eve 1. A Fő utca egújítása Tevékeység helyszíe (utca házszá, hrsz ha relevás) Fő utca HRSZ: 1461/1; 1461/3; 4/5; 4/6; 1789/1, 1789/3 Tevékeység eve 11. A traszforátorház rostrukciója (városképbe illesztése) Tevékeység helyszíe (utca házszá, hrsz ha relevás) Deák Ferec u. HRSZ: 1462 Tevékeység eve 12. Deák Ferec utca egújítása Tevékeység helyszíe (utca házszá, hrsz ha relevás) Deák Ferec u. a Fő u. és a űeléki töb közötti szakasza HRSZ: 5/4, 4/3 Tevékeység eve 13. Zeeiskola körüli közterület egújítása Tevékeység helyszíe (utca Fő utca, 54/b HRSZ: 5/2, 4/3 5. Csoháy Galéria egújítása (űelék töb) Múzeu tér 4. HRSZ Műelék kolostor együttes egújítása (űelék töb) Múzeu tér 5. HRSZ: 6 7. Művelődé Közpot köryezeté egújítása (űelék töb) Deák F. u. 14. HRSZ: 65/1 26. A Polgáresteri Hivatal épületé egújítása Kölcsey F. út 35. HRSZ: 1799/1 29. Marketig kiadváy készítése Pásztó városáról - 3. A váro holap egújítása, a városrehabilitációs projt holapo törtéő épszerűsítése 1

11 házszá, hrsz ha relevás) Tevékeység eve 14. Kéttayelvű giáziu előtti közterület egújítása Tevékeység helyszíe (utca házszá, hrsz ha relevás) Fő u. 58 HRSZ: 1799/2 Tevékeység eve 15. A Polgáresteri Hivatal parkolójáak rostrukciója Tevékeység helyszíe (utca házszá, hrsz ha relevás) Fő utca 58. HRSZ: 1799/2 Tevékeység eve 16. A Polgáresteri Hivatal előtti tér rostrukciója Tevékeység helyszíe (utca házszá, hrsz ha relevás) Kölcsey út 35 HRSZ: 1818/2 Tevékeység eve 17. Bötőút kialakítása a Polgáresteri Hivatal felé (Kölcsey u. egyitása Tevékeység helyszíe (utca házszá, hrsz ha Kölcsey Ferec út HRSZ: 1818/2 11

12 relevás) Tevékeység eve 18. Új tér kialakítása Huyadi u. Kölcsey u. Fő u. Tevékeység helyszíe (utca házszá, hrsz ha relevás) Huyadi u. Kölcsey u. Fő u. találkozása HRSZ: 1846 Tevékeység eve 19. A Kossuth utca rostrukciója Tevékeység helyszíe (utca házszá, hrsz ha relevás) Kossuth utca HRSZ: 46/1 Tevékeység eve 2. A Szet Ire tér rostrukciója Tevékeység helyszíe (utca házszá, hrsz ha relevás) Szet Ire tér HRSZ: 46/3 Tevékeység eve 21. Cllag tér lötő útjáak felújítása Tevékeység helyszíe (utca házszá, hrsz ha relevás) Cllag tér Szet Ire tér felé eső része HRSZ: 742/9 Tevékeység eve 22. Új turisztikai fogadóhely körüli zöldfelület redezés Tevékeység helyszíe (utca Múzeu tér 4. HRSZ: 62 12

13 házszá, hrsz ha relevás) Tevékeység eve 23. Műelék töb eltroos hálózatáak egújítása Tevékeység helyszíe (utca házszá, hrsz ha relevás) Múzeu tér HRSZ: 58 13

14 5.4. Szászerűsíthető eredéy Az egyes projtele idikátorai Az itegrált fejleszté projt átfogó idikátorai Mutató eve Városrehabilitáció s beavatkozások által éritett terület agysága Mutató típusa Mérték (output/ egység eredéy) Bázis érték Mii álisa elvárt célért ék Célérték elérésé időpotja Célérték az 5 éves kötelező fetartá időszak végé Mutató forrása output ha 7, ,7 Ökoráyzat Pásztó Mutató érésé ódszere és gyakorisága Éves gyakoriság Táogatással éritett lakosok száa a rehabilitált településrésze output fő KSH Az akcióterület lakosságszá elezését az éves KSH adatok alapjá a projtgazda készítteti el a tevékeység közvetle zárásakor, és azok eredéyeit kötelezőe fetartadó 5 éves időszak végé. Teretett ukahely száa Teretett ukahely száa - ők eredéy fő Ökoráyzat Pásztó eredéy Fő Ökoráyzat Pásztó A kedvezéye jeletése az eredéyről a tevékeység közvetle zárásakor, és azok eredéyeit kötelezőe fetartadó 5 éves időszak végé. A kedvezéye jeletése az eredéyről a tevékeység közvetle 14

15 Teretett ukahely száa hátráyos helyzetű eredéy fő Ökoráyzat Pásztó Új váro fukciók eredéy db Ökoráyzat betelepedése/ a fejlesztés yoá elérhető (köz- és profitorietált) szolgáltatások száa a projt által éritett településrésze Pásztó Lakossági elégedettség A táogatással éritett területe telephellyel redelkező vállalkozások szááak övedése A táogatott projt eredéyét eredéy % Ökoráyzat Pásztó eredéy db Ökoráyzat Pásztó eredéy GJ ,17 Ökoráyzat Pásztó zárásakor, és azok eredéyeit kötelezőe fetartadó 5 éves időszak végé. A kedvezéye jeletése az eredéyről a tevékeység közvetle zárásakor, és azok eredéyeit kötelezőe fetartadó 5 éves időszak végé. Mide egyes rehabilitációs projt sorá eleét kerül felérésre a rehabilitált terület. A felérés gyakorisága a rehabilitációs üte oitorigjához kötődik. Kérdőíves felérés, ait a projtgazda készít el a projt közvetle zárásakor, és azok eredéyeit kötelezőe fetartadó 5 éves időszak végé. A kedvezéye jeletése az eredéyről a tevékeység közvetle zárásakor, és azok eredéyeit kötelezőe fetartadó 5 éves időszak végé. A kedvezéye jeletése az eredéyről a tevékeység közvetle 15

16 elért eergia egtakarítás zárásakor, és azok eredéyeit kötelezőe fetartadó 5 éves időszak végé. Az egyes projtele idikátorai Mutató eve Fejlesztéssel éritett űelék száa Fejlesztéssel éritett épület, építéy száa Mutató típusa Mérték (output/ egység eredéy) Bázis érték Mii álisa elvárt célért ék Célérték elérésé időpotja Célérték az 5 éves kötelező fetartá időszak végé Mutató forrása output db Kulturális Örökségvédeli Hivatal output db Ökoráyzat Pásztó Az átalakítás utá eredéy db Ökoráyzat egjeleő új kisker. üzlet száa Pásztó Mutató érésé ódszere és gyakorisága Kulturális Örökségvédeli Hivatala együttűködve (dokuetált, felújított űelékről igazolás kikérésével) a projtgazda készítteti el a tevékeység közvetle zárásakor, és azok eredéyeit kötelezőe fetartadó 5 éves időszak végé. A kedvezéye jeletése az eredéyről a tevékeység közvetle zárásakor, és azok eredéyeit kötelezőe fetartadó 5 éves időszak végé. A kedvezéye jeletése az eredéyről a tevékeység közvetle zárásakor, és azok eredéyeit kötelezőe fetartadó 5 éves időszak 16

17 Piaco kereskedők aráyáak övedése Projtzárág felújított középület száa Parkolók szááak övedése Kereskedeli tevékeység élékülése Megújuló közösségi fukciójú épület száa eredéy % Ökoráyzat Pásztó output db Ökoráyzat Pásztó output db Ökoráyzat Pásztó Eredéy % Ökoráyzat Pásztó Output Db Ökoráyzat Pásztó végé. A kedvezéye jeletése az eredéyről a tevékeység közvetle zárásakor, és azok eredéyeit kötelezőe fetartadó 5 éves időszak végé. A kedvezéye jeletése az eredéyről a tevékeység közvetle zárásakor, és azok eredéyeit kötelezőe fetartadó 5 éves időszak végé. A kedvezéye jeletése az eredéyről a tevékeység közvetle zárásakor, és azok eredéyeit kötelezőe fetartadó 5 éves időszak végé. A kedvezéye jeletése az eredéyről a tevékeység közvetle zárásakor, és azok eredéyeit kötelezőe fetartadó 5 éves időszak végé. A kedvezéye jeletése az eredéyről a tevékeység közvetle zárásakor, és azok eredéyeit kötelezőe fetartadó 5 éves időszak végé. 17

18 Zöldfelület állapotáak javulása eredéy % Ökoráyzat Pásztó Iforációellátotteredéy % Ökoráyzat ság értéké Pásztó javulása Térfigyelőredszerrel ellátott terület aráyáak övedése output % Ökoráyzat Pásztó Akcióba eredéy fő Ökoráyzat résztvevő taulók Pásztó száa Terület haszálatiértéké övedése eredéy % Ökoráyzat Pásztó A kedvezéye jeletése az eredéyről a tevékeység közvetle zárásakor, és azok eredéyeit kötelezőe fetartadó 5 éves időszak végé. A kedvezéye jeletése az eredéyről a tevékeység közvetle zárásakor, és azok eredéyeit kötelezőe fetartadó 5 éves időszak végé. A kedvezéye jeletése az eredéyről a tevékeység közvetle zárásakor, és azok eredéyeit kötelezőe fetartadó 5 éves időszak végé. A kedvezéye jeletése az eredéyről a tevékeység közvetle zárásakor, és azok eredéyeit kötelezőe fetartadó 5 éves időszak végé. A kedvezéye jeletése az eredéyről a tevékeység közvetle zárásakor, és azok eredéyeit kötelezőe fetartadó 5 éves időszak végé. 18

19 5.5. A projt keretébe terve tevékeység részletes beutatása Tevékeység eve Tevékeység gazdájáak egevezése Piaco űködő vállalkozások Tevékeység helyszíe Utca: Magyar u. Csap u. Klapka Gy. köz A tevékeység helyszíé tulajdoi viszoyai Illeszkedés az útutatóba eghatározott táogatható tevékeységhez Tevékeység besorolása fukció szerit ERFA vagy ESZA típusú tevékeység Tevékeység célja Megvalósulást érő idikátor (egevezés, értékegység, célérték) Tevékeység szakai leírása (ax. 12 karakter) 1-2. A piac ifrastrukturális fejlesztése, valait vizesblokk és parkoló kialakítás Pásztói Városgazdálkodá Kft., csak az igatlavásárlás esetébe Pásztó V. Ökoráyzat Parter: ÉMÁSZ, Észak-agyarországi Regioális Vízűv Rt. Pásztói Városgazdálkodá Kft. (fetartó) Házszá: - Helyrajzi szá: 144, 147, 1417, 1419 HRSZ: 144, 147, 1417 (tulajdo szerzéssel a következő területkel bővült: 1422/1-ból rel, 1423-ból 43 2-rel), 1424-ből rel) 1419: Pásztó Város Ökoráyzat, 1/1 tul.háyad Piac, piaccsarok épületé felújítása, átalakítása, bővítése; helyiség, belső ter kialakítása Gazdasági fukciót erősítő tevékeység ERFA A piac vásárló- és kereskedőbarát korszerűsítése, vizesblokk kialakítás, valait közledé és parkolá helyzet javítása A piaco kereskedők aráyáak övelése, %, 25 Parkolók szááak övedése, db, 45 Az új piaccsarok köyű szerkezetes acél tartóvázas tervezésű, ely a 147 helyrajzi száú (4697 2) piactére valósul eg, úgy hogy a Kövicses-patak eté a 1417 hrsz száú igatlao a eglévő kapubehajtóhoz kapcsolódó út és parkoló létesül. A piac terve (berített) területe: A fedett árusítóhely kialakítása közvetleül az építedő piaccsarok elletti területe terve. A vásárlók kiszolgálása a piac felől 5 széles yitott, árkádos tetővel fedett, árusítótér kialakításával fog törtéi. A piactér a parkolótól és a Kövicses-patak eté terve úttól beto lábazatos, 2 agas acélrács kerítéssel lesz elhatárolva. A piac és köryezeté ifrastrukturális fejlesztése agába foglalja továbbá az ifrastruktúra felújítását: víz, szeyvíz, eltroos hálózat, közvilágítás. A Csap utcai bejárata ellett lévő agyobbik épület átalakításával piaci illehely kialakítása tervezet. (Területe: 39,98 2 ) Az épületbe akadályetes WC és szeélyzeti öltöző is lesz. 19

20 Célcsoport beutatása (ax. 5 karakter) Tevékeység iráti igéy beutatása, idokoltsága (axiu 7 karakter) A beruházás sorá parkolók építése is cél, a tervezet belső út ellett 16 db, az új parkoló területe 29 db, összese 45 db parkoló lesz kialakítva, elyből 1 a ozgáskorlátozottak részére lesz fetartva. A projtele legfőbb célcsoportja piaco űködő vállalkozások, és a vásárlók A vásárlók az egész kistérségből (sőt aak határai túlról) jö, de az elárusítók se csak helyi vállalkozások. A piac kistérségi határo is túlyúló kiskereskedeli szolgáltatá igéyet elégít ki, fejlesztése oderizálása időszerű. Jobb körüléy kialakításával övvő forgalo, és kiskereskedeli tevékeységet végzők szááak övelése valószíűsíthető. Megvalósítás terve kezdete Év: 21 Hóap: április Nap: 1. Megvalósítás terve vége Év: 211 Hóap: szepteber Nap: 3. (év, hóap, ap) e teljes vetés összege az adott tevékeységre voatkozóa Elszáolható 145 agysága Jele pályázat keretébe 72 5 igéyelt táogatás agysága Táogatás aráya az összes 7,98 % elszáolható ből (Táogatás összege/összes elszáolható ) (%) Biztosított saját forrás 72 5 (65 P.Városgaz. N Kft., 7 5 Ft P.V. Ök.) agysága Biztosított saját forrás aráya 7,98 % az összes elszáolható ből (Saját forrás összege/összes elszáolható ) (%) További források További források egevezése Projt-előkészítés helyzete Az öerőt Pásztó Város Ökoráyzata ökoráyzati vetésből közvetve biztosítja, a tulajdoába levő üzeeltető Pásztói Városgazdálkodá Közhaszú Noprofit Kft. feltőkésítésével, ezáltal a gyakorlatba az öerőt a Pásztói Városgazdálkodá Közhaszú Noprofit Kft. adja. A projtfejlesztés időszakába a tervezé közbeszerezé eljárást lefolytatták, a kiválasztott tervező az 2

21 Adiisztratív és eljárá köteleség egedélyezé tervet, valait a teder és kiviteli tervet elkészítette. A kivitelezé közbeszerzés előkészítése folyaatba va. Az egedély jogerőre eelkedése, valait a kivitelezé közbeszerzés lefolytatása Tevékeység eve Tevékeység gazdájáak egevezése 3. Turisztikai fogadóhelység kialakítása Pásztó Ökoráyzat Parter: Kulturális Örökségvédeli Hivatal, Pásztó Váro Múzeu, Csoháy Galéria Tevékeység helyszíe Utca: Múzeu tér Házszá: 4 Helyrajzi szá: 62 A tevékeység helyszíé tulajdoi viszoyai Illeszkedés az útutatóba eghatározott táogatható tevékeységhez Tevékeység besorolása fukció szerit ERFA vagy ESZA típusú tevékeység Tevékeység célja Megvalósulást érő idikátor (egevezés, értékegység, célérték) Tevékeység szakai leírása (ax. 12 karakter) Célcsoport beutatása (ax. 5 karakter) Tevékeység iráti igéy beutatása, idokoltsága (axiu 7 karakter) A HRSZ 62: Pásztó Város Ökoráyzat 1/1 tul.háyad, Nógrád Megye Ökoráyzata száára a Csoháy Galéria épületére határozatla időre haszálati jog va bejegyezve. Település közpoti terei egújítása: közösségi célt szolgáló itézéy, közösségi fukciókat ellátó épület külső és belső felújítása, bővítése, kivételes esetbe új építése, akadályetesítése, alapűködéshez szükséges eszközbeszerzés táogatható Közösségi fukciókat erősítő tevékeység ERFA Közösségi itézéy fejlesztése Megújuló közösségi fukciójú épület száa, db, 1 A fejlesztés a Csoháy Galéria telké található (a valaikori pedagógiai szakszolgálat) jeleleg haszosítatla épületébe valósul eg. A beavatkozás sorá az épület belső rostrukciója ellett a külső holokzat egújítása, szigetelése, szíezése valait a yílászárók cseréje is tervezet. A beruházás sorá az épület bejárata és az illehely akadályetesítése is terve, ezáltal a vízellátás és a szeyvízelvezetés is a projt részét képezi. Az új turisztikai fogadóhelység elsősorba a városba látogató turisták, ásodsorba a váro kulturális, turisztikai iforációk irát érdlődő lakosság. Egy szívoalas turisztikai fogadóhely, egy korrt és egbízható iforációs pot a városba érkező turistákba pozitív képet építe ki a településről, ai arketig szepotból és a város turisztikai sztorba betöltött helyé erősödése és verseyképességé övedésé iráyába hat. 21

22 Megvalósítás terve kezdete Év: 21 Hóap: április Nap: 1. Megvalósítás terve vége Év: 21 Hóap: deceber Nap: 31. (év, hóap, ap) e teljes vetés 9 1 összege az adott tevékeységre voatkozóa Elszáolható 9 1 agysága Jele pályázat keretébe igéyelt táogatás agysága Táogatás aráya az összes,89% elszáolható ből (Táogatás összege/összes elszáolható ) (%) Biztosított saját forrás 9 agysága Biztosított saját forrás aráya,1% az összes elszáolható ből (Saját forrás összege/összes elszáolható ) (%) További források További források egevezése Az öerőt Pásztó Város Ökoráyzata, ökoráyzati vetésből biztosítja Projt-előkészítés helyzete A projtfejlesztés időszakába a tervezé közbeszerezé eljárást lefolytatták, a kiválasztott tervező az egedélyezé tervet, valait a teder és kiviteli tervet elkészítette. A kivitelezé közbeszerzés előkészítése folyaatba va. Adiisztratív és eljárá Az egedély jogerőre eelkedése, valait a kivitelezé közbeszerzés lefolytatása köteleség Tevékeység eve Tevékeység gazdájáak egevezése 4. Műelék teplo rostrukciója Róai Katolikus Egyház (tulajdoos), Parter: Pásztó Ökoráyzat, Pásztó Váro Múzeu, Csoháy Galéria, Kulturális Örökségvédeli Hivatal 22

Vác Város Önkormányzat 11 /2004. (IV.30.) számú rendelet az önkormányzati beruházások és felújítások rendjéről

Vác Város Önkormányzat 11 /2004. (IV.30.) számú rendelet az önkormányzati beruházások és felújítások rendjéről Vác Város Ökormáyzat 11 /2004. (IV.30.) számú redelet az ökormáyzati beruházások és felújítások redjéről Vác Város Képviselőtestülete az ökormáyzati beruházások és felújítások egységes szemléletű gyors

Részletesebben

J A V A S L A T. Város-rehabilitációs pályázathoz EU Önerő Alap támogatás igénylésre

J A V A S L A T. Város-rehabilitációs pályázathoz EU Önerő Alap támogatás igénylésre VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155 FAX: (06-32) 460-918 E-mail: forum@paszto.hu Szám: 1-125/2010. A határozat meghozatala egyszerű szavazattöbbséget

Részletesebben

Projekt adatlap. a Környezet és Energia Operatív Program

Projekt adatlap. a Környezet és Energia Operatív Program Projekt adatlap a Környezet és Energia Operatív Program A Fenntarthatóbb életmódot és fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, terjedésüket elősegítő mintaprojektek A komponens c. pályázati felhívásához

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM

PÁLYÁZATI ADATLAP KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM PÁLYÁZATI ADATLAP KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM Helyi hő és villamosenergia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2012-4.10.0/A Érvényes: 2013.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM

PÁLYÁZATI ADATLAP KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM 1. MELLÉKLET PÁLYÁZATI ADATLAP KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM Megújuló energiaforrás hasznosítására irányuló beruházások finanszírozását szolgáló pénzügyi konstrukció (kedvezményes hitel program)

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ. Leromlott városi területek rehabilitációja TOP-4.3.1-15 Terület: HEVES MEGYE

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ. Leromlott városi területek rehabilitációja TOP-4.3.1-15 Terület: HEVES MEGYE PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ. Leromlott városi területek rehabilitációja TOP-4.3.1-15 Terület: HEVES MEGYE A támogatás célja: A Felhívás célja, a telepszerű körülmények között élők életkörülmények javítása,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS - 1 - ÉMOP-3.1.2/A-2f-2010-0001 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 2. számú módosítása 2. rész amely létrejött egyrészről Pásztó Város Önkormányzata (a Mátra Nyugati Kapuja Pásztó Konzorcium vezetője, mint gesztor)

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 7/2005. (II. 21.) rendelete A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet ódosításáról és a Budapest, XVI. kerület Újszász

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS - 1 - ÉMOP-3.1.2/A-2f-2010-0001 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. számú módosítása 2. rész amely létrejött egyrészről Pásztó Város Önkormányzata (a Mátra Nyugati Kapuja Pásztó Konzorcium vezetője, mint gesztor)

Részletesebben

PROJEKT ADATLAP. a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése. tárgyú pályázathoz.

PROJEKT ADATLAP. a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése. tárgyú pályázathoz. 1 I. PROJEKT ADATLAP a Közép-Magyarországi Operatív Program Mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése tárgyú pályázathoz Kódszám: KMOP-2013-1.2.1/A 2 PROJEKT ADATLAP 1. TÁMOGATÁSI KONSTRUKCIÓ

Részletesebben

Melléklet a../2016. (..) számú képviselő-testületi határozathoz

Melléklet a../2016. (..) számú képviselő-testületi határozathoz Melléklet a../2016. (..) számú képviselő-testületi határozathoz 1. Az ITS 2.1 A megvalósítást szolgáló beavatkozások bemutatása városrészenként 1. Városközpont című pontjának A1. Nádasdy vár és környezeteközösségi

Részletesebben

Bodrogközben város születik hagyományok a jövő tükrében. Cigánd Város településfejlesztési stratégia és akcióterv (2007).

Bodrogközben város születik hagyományok a jövő tükrében. Cigánd Város településfejlesztési stratégia és akcióterv (2007). CIGÁND VÁROS VÁROSKÖZPONTJÁNAK KOMPLEX REHABILITÁCIÓJA DEÁK ATTILA Terület és településfejlesztési szakértő PÁLYÁZATI ÉS PROJEKTIRODA KFT. Előzmények 2007-20102010 Bodrogközben város születik hagyományok

Részletesebben

PROJEKT ADATLAP A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM

PROJEKT ADATLAP A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM PROJEKT ADATLAP A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM ÉLŐHELYVÉDELEM, -HELYREÁLLÍTÁS, VONALAS LÉTESÍTMÉNYEK TERMÉSZETKÁROSÍTÓ HATÁSÁNAK MÉRSÉKLÉSE C. ELŐKÉSZÍTÉSI PÁLYÁZATI FELHÍVÁSHOZ KÓDSZÁM: KEOP

Részletesebben

Hűtés és fagyasztás 2014 108-001_Ost_HU.indd 1 108-001_Ost_HU.indd 1 16.12.13 12:41 16.12.13 12:41

Hűtés és fagyasztás 2014 108-001_Ost_HU.indd 1 108-001_Ost_HU.indd 1 16.12.13 12:41 16.12.13 12:41 Hűtés és fagyasztás 0 0 alapos ok arra, hogy Liebherr teréket vásároljo 6 A tapasztalat, ai száít BioFresh bizoyíthatóa egészségesebb A Liebherr, it a hűtő- és fagyasztó készülékek szakértője, ár több

Részletesebben

5 Szupertakarékos. 10A legszélesebb választék. A hűtés specialistája. Kiemelt ajánlatok Hűtés és fagyasztás 2012

5 Szupertakarékos. 10A legszélesebb választék. A hűtés specialistája. Kiemelt ajánlatok Hűtés és fagyasztás 2012 0 jó ok, hogy iért Liebherr készüléket válasszo. A tapasztalat, ai száít A Liebherr, it a hűtő-fagyasztó készülékek szakértője ár több it 50 éve következetese tervez és gyárt olya terékeket, aelyek új

Részletesebben

7. ELŐADÁS VÍZI SZÁLLÍTÁS A GLOBÁLIS LOGISZTIKÁBAN

7. ELŐADÁS VÍZI SZÁLLÍTÁS A GLOBÁLIS LOGISZTIKÁBAN 7. ELŐADÁS VÍZI SZÁLLÍTÁS A GLOBÁLIS LOGISZTIÁBAN A terészetes folyai, illetve tegeri utakat igéybe vevő, csak a kikötővel redelkező helyeket felkeresi tudó szállítási ód. A vízi áruszállítást elsősorba

Részletesebben

Projekt adatlap. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

Projekt adatlap. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Projekt adatlap a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása mikro-és kisvállalkozások számára a konvergencia régiókban címmel meghirdetett pályázati felhívásához Kódszám:

Részletesebben

PÁLYÁZAT. Az értékek városa Rétság funkcióbővítő település rehabilitációja című projekt megvalósítására

PÁLYÁZAT. Az értékek városa Rétság funkcióbővítő település rehabilitációja című projekt megvalósítására Észak-Magyarországi Regionális Operatív Program Funkcióbővítő településrehabilitáció EMOP-2007-3.1.2. PÁLYÁZAT Az értékek városa Rétság funkcióbővítő település rehabilitációja című projekt megvalósítására

Részletesebben

Könnyített elbírálású projekt adatlap. a Társadalmi Megújulás Operatív Program

Könnyített elbírálású projekt adatlap. a Társadalmi Megújulás Operatív Program I. Könnyített elbírálású projekt adatlap a Társadalmi Megújulás Operatív Program Hátrányos helyzetű célcsoportok foglalkoztatásának támogatása a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának erősítésével

Részletesebben

JAVASLAT. Pásztó városközponti rehabilitáció kivitelezési szerz désmódosítás

JAVASLAT. Pásztó városközponti rehabilitáció kivitelezési szerz désmódosítás PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-98 /2010. JAVASLAT Pásztó városközponti rehabilitáció kivitelezési szerz désmódosítás

Részletesebben

PROJEKT ADATLAP. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz

PROJEKT ADATLAP. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz 1 I. PROJEKT ADATLAP a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.1/M KMOP-2011-1.2.1/M 2 PROJEKT

Részletesebben

XXII. Nemzetközi Köztisztasági Szakmai Fórum és Kiállítás

XXII. Nemzetközi Köztisztasági Szakmai Fórum és Kiállítás XXII. Nemzetközi Köztisztasági Szakmai Fórum és Kiállítás Alkalmazott Kutatási Noprofit Kft. Szombathely 2012. április 24-25-26. Elektroikai hulladékok szelektív begyűjtése és komplex kezelése Chrabák

Részletesebben

VÁRPALOTA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA PÁLYÁZATOK LIKVIDITÁSI TERVE MINTA 2.A.3.

VÁRPALOTA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA PÁLYÁZATOK LIKVIDITÁSI TERVE MINTA 2.A.3. VÁRPALOTA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA PÁLYÁZATOK LIKVIDITÁSI TERVE MINTA 2.A.3. Szakmai háttéranyag a,,várpalota Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése című pályázathoz Jóváhagyta Máténé Dr. Ignácz

Részletesebben

PUSZTASZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL

PUSZTASZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL Pusztaszentlászló Község Önkorányzata Képviselőtestületének 5/2009.(V.04.). önkorányzati rendelete PUSZTASZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL 1 Pusztaszentlászló Község Önkorányzat

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS LEÍRÁSA

TARTALOMJEGYZÉK JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS LEÍRÁSA TARTALOMJEGYZÉK JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS LEÍRÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV I. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1 A rendelet hatálya 1 Szabályozási eleek 1 Sajátos jogintézények 2 Fogalo eghatározás

Részletesebben

PROJEKT ADATLAP. a Környezet és Energia Operatív Program

PROJEKT ADATLAP. a Környezet és Energia Operatív Program PROJEKT ADATLAP a Környezet és Energia Operatív Program Stratégiai tervezés és projekt előkészítés a 2014-2020. tervezési időszakra c. pályázati felhívásához Kódszám: KEOP 7.9.0/12/A Érvényes: 2012. november.-től

Részletesebben

Településfejlesztés a Vidékfejlesztési Programban

Településfejlesztés a Vidékfejlesztési Programban Településfejlesztés a Vidékfejlesztési Programban Nagyné Virág Szilvia EMVA gazdaságfejlesztési referens Kimle, 2016. február 16. Pályázati felhívás Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója,

Részletesebben

Bük Város Településrendezési terve Felülvizsgálat 2015 Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási terv

Bük Város Településrendezési terve Felülvizsgálat 2015 Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási terv Bük Város Településrendezési terve Felülvizsgálat 25 1. elléklet a 9/25. (VI. 23.) rendelethez BEÉPÍTÉSRE ÁNT TERÜLETEK ÉPÍTÉSI ÖVEZETI ELŐÍRÁSAI i adatok szabályai Telekalakítás szabályai Egyéb szabályozások

Részletesebben

Módosult az óvodafejlesztések érdekében kiírt pályázatok dokumentációja

Módosult az óvodafejlesztések érdekében kiírt pályázatok dokumentációja Módosult az óvodafejlesztések érdekében kiírt pályázatok dokuentációja Az Új Széchenyi Terv keretében egjelent, TÁMOP-3.1.11-12 Óvodafejlesztés cíű pályázatok dokuentációja az alábbi pontokon egváltozott.

Részletesebben

1. Turisztikai szolgáltatások fejlesztése a régiókban DAOP-2.1.1/K-11 DDOP-2.1.1/I-11 ÉAOP-2.1.1/H-11 ÉMOP-2.1.1/C-11 KDOP-2.1.1/G-11 KMOP-3.1.

1. Turisztikai szolgáltatások fejlesztése a régiókban DAOP-2.1.1/K-11 DDOP-2.1.1/I-11 ÉAOP-2.1.1/H-11 ÉMOP-2.1.1/C-11 KDOP-2.1.1/G-11 KMOP-3.1. o ldal 1 Tisztelt Partnerünk! Az alábbiakban szeretném felhívni a figyelmét az Új Széchenyi Terv Gyógyító Magyarország Egészségipari Program pályázati lehetőségeire: 1. Turisztikai szolgáltatások fejlesztése

Részletesebben

J a v a s l a t. kötelező önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázatainak benyújtására

J a v a s l a t. kötelező önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázatainak benyújtására J a v a s l a t kötelező önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázatainak benyújtására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály Ó z

Részletesebben

Az új építőipari termelőiár-index részletes módszertani leírása

Az új építőipari termelőiár-index részletes módszertani leírása Az új építőipari termelőiár-idex részletes módszertai leírása. Előzméyek Az elmúlt évekbe az építőipari árstatisztikába egy új, a korábba haszálatos költségalapú áridextől eltérő termelői ár alapú idexmutató

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Bartók és Hunyadi utcák tervezését érintő döntésekhez.

ELŐTERJESZTÉS a Bartók és Hunyadi utcák tervezését érintő döntésekhez. Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS a Bartók és Hunyadi utcák tervezését érintő döntésekhez. Répcelak Város Önkormányzata pályázat útján a Kvarcit Bt.-t választotta ki a Bartók utcában zárt csapadékcsatorna,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a KÉPVISELŐ-TESTÜLET szeptember 15-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a KÉPVISELŐ-TESTÜLET szeptember 15-ei ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 177/2016. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. szeptember 15-ei ülésére Tárgy: VEKOP-6.2.1-15 azonosítószámú, A leromlott településrészeken

Részletesebben

1. számú melléklet 168/2008. (XII. 31.) FVM rendelethez

1. számú melléklet 168/2008. (XII. 31.) FVM rendelethez 1. számú melléklet 168/2008. (XII. 31.) FVM rendelethez 1. Az R. 1. számú mellékletének 1.1 Az alábbi helyi közösségek vonatkozásában alkalmazandó pontozás: alcím 29. sora helyébe a következő szövegrész

Részletesebben

Önkormányzati pályázati elképzelések, eredmények 2008-2009. években Berhidán

Önkormányzati pályázati elképzelések, eredmények 2008-2009. években Berhidán i pályázati elképzelések, eredmények 2008-2009. években Berhidán Sorszám Pályázati cél pályázó Projekt helyzete Támogatási igény- összeg Megjegyzés 1 TIOP-1.1.1/07/1 Informatikai infrastruktúra fejlesztése

Részletesebben

2010.10.27. Kalocsai Kornél Miskolc 2010. október 21.

2010.10.27. Kalocsai Kornél Miskolc 2010. október 21. 21.1.27. Kalocsai Kornél Miskolc 21. október 21. 1. Célok az értékelés fıbb kérdései, elemzett pályázati struktúra 2. Pénzügyi elırehaladás értékelése 3. Szakmai elırehaladás értékelése 4. Egyéb külsı

Részletesebben

Nagy Miklós Csaba egyéni vállalkozó Nagy Miklós egyéni vállalkozásának fejlesztése

Nagy Miklós Csaba egyéni vállalkozó Nagy Miklós egyéni vállalkozásának fejlesztése Nagy Miklós Csaba egyéni vállalkozó Nagy Miklós egyéni vállalkozásának fejlesztése Szakmai anyag a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából a Térségi és helyi vállalkozások

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

Regionális Operatív Program keretében benyújtandó pályázathoz szükséges elızetes döntések

Regionális Operatív Program keretében benyújtandó pályázathoz szükséges elızetes döntések 78. sz. elıterjesztés Egyszerő szótöbbség Elıterjesztés Tolna Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 2008. március 27-i ülése VI. napirendi pontjához: Regionális Operatív Program keretében benyújtandó

Részletesebben

Azon kistérségek, amelyek a rendelet hatályba lépése előtt szereztek kedvezményezettséget, de e rendelet alapján már nem jogosultak kedvezményre,

Azon kistérségek, amelyek a rendelet hatályba lépése előtt szereztek kedvezményezettséget, de e rendelet alapján már nem jogosultak kedvezményre, ÚTMUTATÓ AZ NYDOP-2007-5.3.1 KONSTRUKCIÓ KERETÉBEN BEÉRKEZETT PÁLYÁZATOK SZAKMAI ÉRTÉKELÉSÉHEZ u u 3. A projekt céljának értékelése A pályázatban megfogalmazott célok, műszaki megoldások mennyire felelnek

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT ADATLAP KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM

KIEMELT PROJEKT ADATLAP KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM KIEMELT PROJEKT ADATLAP KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése c. kiemelt projekt konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2015-5.7.0 Érvényes: 2015. május

Részletesebben

A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK. Kapcsolattartási pont(ok): Telefon: +36 (28) 452-751

A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK. Kapcsolattartási pont(ok): Telefon: +36 (28) 452-751 A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe Hivatalos név: Pécel Város Önkormányzata Postai cím: Kossuth tér 1. Város/Község:

Részletesebben

ÉMOP-3.1.2/A-2008-0031

ÉMOP-3.1.2/A-2008-0031 KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatásban részesített projekt megvalósítására 1. Preambulum A Mátra Nyugati Kapuja Pásztó Konzorcium (a továbbiakban Konzorcium) a II. Nemzeti Fejlesztési Terv

Részletesebben

1. Sajószentpéteri Területi Szociális Ellátó Központ Integrálása (ÉMOP- 4.2.1/C-2f-2009-0001)

1. Sajószentpéteri Területi Szociális Ellátó Központ Integrálása (ÉMOP- 4.2.1/C-2f-2009-0001) Észak-magyarországi Operatív Program, Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások komplex, valamint bölcsődék önálló fejlesztése: Sajószentpéteri Területi Szociális Ellátó Központ Integrálása

Részletesebben

ADJUNKTUS NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM, A VÁROSFEJLESZTÉS ZRT VEZÉRIGAZGATÓJA

ADJUNKTUS NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM, A VÁROSFEJLESZTÉS ZRT VEZÉRIGAZGATÓJA AZ OPERATÍV VÁROSFEJLESZTÉS AZ ÉPÍTÉSZETI ÖRÖKSÉG INTEGRÁLT VÉDELMÉNEK SZOLGÁLATÁBAN BAJNAI LÁSZLÓ PhD EGYETEMI ADJUNKTUS NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM, A VÁROSFEJLESZTÉS ZRT VEZÉRIGAZGATÓJA AZ OPERATÍV

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT 1 VERŐCE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT 2 Verőce Község Önkorányzata 9/2010. (X. 06.) önkorányzati rendelete VERŐCE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL Módosította: 3/2011. (I. 12.) és 10/2012.

Részletesebben

Célterület adatlap. Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete vállalkozás célú fejlesztés

Célterület adatlap. Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete vállalkozás célú fejlesztés Iktatószám: 231/11//1/211 Célterület adatlap Célterület azonosító: HACS neve: Jogcím: Célterület megnevezése: UMVP intézkedés: Vonatkozó HPME kódja Vonatkozó HPME megnevezése Jászsági Kistérségi Helyi

Részletesebben

Azonosító: Kitöltő: Balatonszepezd Község Önkormányzata PDF készült: :45:55. III. Adatlap

Azonosító: Kitöltő: Balatonszepezd Község Önkormányzata PDF készült: :45:55. III. Adatlap Igénylésazonosító: 316 336 III. Adatlap a belterületi utak, járdák, hidak felújítására Önkormányzat neve: Balatonszepezd Község Önkormányzata Önkormányzat egy lakosra jutó adóerő képessége: 16 961 Maximálisan

Részletesebben

REOIL. növeli a transzformátorok élettartamát. www.ekofluid.sk/hu/

REOIL. növeli a transzformátorok élettartamát. www.ekofluid.sk/hu/ 5 öveli a traszformátorok öveli a traszformátorok A techológia előyei A költségek csökketéseek folyamatos kéyszere és a zavartala eergiaellátás ehézségei szükségessé teszik a traszformátorok tervezett

Részletesebben

RÁBAKÖZI TAKARÉKSZÖVETKEZET

RÁBAKÖZI TAKARÉKSZÖVETKEZET Vállalkozások és egyéi vállalkozók részére vezetett pézforgalmi számlák kamatairól, valamit a voatkozó betétbiztosítási feltételekről Érvéyes: 2013. szeptember 11-től I. KAMATMÉRTÉKEK Éves kamatláb EBKM

Részletesebben

Paktum Hírlevél. közzétételét. Amellett, hogy rendszeresen tájékoztat majd a Hegyháti Paktum aktuális történéseirõl, szeretne gyakorlatias

Paktum Hírlevél. közzétételét. Amellett, hogy rendszeresen tájékoztat majd a Hegyháti Paktum aktuális történéseirõl, szeretne gyakorlatias Paktum Hírlevél p A Vasi Hegyhát Többcélú Kistérségi Társulás kiadváya p 2007. jauár p 1. szám p Kedves Olvasó! A Hírlevél, melyet kezébe tart, az elkövetkezõkbe még kilec alkalommal jeleik majd meg. Feladatáak

Részletesebben

Sajtó háttérbeszélgetés 2013.08.09. Olimpia park rekonstrukciója rövid leírás

Sajtó háttérbeszélgetés 2013.08.09. Olimpia park rekonstrukciója rövid leírás Sajtó háttérbeszélgetés 2013.08.09. Olimpia park rekonstrukciója Érintett közterületek: Olimpia park, Stollár B. utca, Balassi B. u. 6-10., Széchenyi rkp. Széchenyi rkp. Markó utca Balassi B. u. Balaton

Részletesebben

6. melléklet. A Sárbogárd városközponti akcióterület. költség haszon elemzése

6. melléklet. A Sárbogárd városközponti akcióterület. költség haszon elemzése 6. melléklet A Sárbogárd városközponti akcióterület költség haszon elemzése Városháza (polgármesteri hivatal) Ügyfélszolgálat Információs központ kialakítása, akadálymentesítéssel Pénzügyi bevételek 0

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. (1013 Budapest, Attila út 13/A.

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. (1013 Budapest, Attila út 13/A. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő és cíe: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. (1013 Budapest, Attila út 13/A.) 2. A közbeszerzés tárgya és ennyisége: Vagyongazdálkodási szakértői

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. az ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM. Kisléptékű településfejlesztés vidékfejlesztési program kiegészítésére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. az ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM. Kisléptékű településfejlesztés vidékfejlesztési program kiegészítésére PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM Kisléptékű településfejlesztés vidékfejlesztési program kiegészítésére c. konstrukciójához Kódszám: ÉMOP-3.1.3-11 1 A. támogatás célja ÉS HÁTTERE

Részletesebben

Az ÉAOP végrehajtásának tapasztalatai, eredményei. Dr. habil. Mező Ferenc Ügyvezető ÉARFÜ Nonprofit Kft.

Az ÉAOP végrehajtásának tapasztalatai, eredményei. Dr. habil. Mező Ferenc Ügyvezető ÉARFÜ Nonprofit Kft. Az ÉAOP végrehajtásának tapasztalatai, eredményei Dr. habil. Mező Ferenc Ügyvezető ÉARFÜ Nonprofit Kft. Az Észak-Alföldi Operatív Program keretszámai Eredeti OP keret Prioritás OP forrás M EUR Mrd HUF

Részletesebben

HOSZÚHETÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI

HOSZÚHETÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI HOSZÚHETÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ KÉSZÍTETTE: HÜBNER TERVEZŐ KFT 7621 Pécs, János u. 8. 2016. árcius hó HOSZÚHETÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI

Részletesebben

Ingatlanok értékelése hozamszámítással 1-2. 1

Ingatlanok értékelése hozamszámítással 1-2. 1 Piaci érték: Igatlaok értékelése hozamszámítással 1-2. 1 Elıadás Igatlavagyo-értékelı és közvetítı Szakképzés, Igatlakezelı Szakképzés A-. modul Az az ár, amelyért az igatla méltá- yosa,, magájogi szerzıdés

Részletesebben

Pályázati figyelő 2010. augusztus

Pályázati figyelő 2010. augusztus Jelmagyarázat Műemlék-felújításhoz pályázatok A) Magyar pályázatok kapcsolódó 1 ot (célok) Támogatási keret Támogatás összege Nemzeti Kulturális Alapprogram Múzeumi Szakmai Kollégium Érvényes működési

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-302. E-mail: polgmhiv@hajduszob.hu Ikt. sz.: 2747-1/2013. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Önkormányzata

Részletesebben

INGATLAN LEÍRÁSA #6 KISKŐRÖS, DÓZSA GYÖRGY ÚT 28. BEÉPÍTETT INGATLAN Hrsz.: 2715 Az értékelt vagyontárgy Az ingatlan környezete Az értékelt ingatlan Bács-Kiskun megyében, Kiskőrösön helyezkedik el. A város

Részletesebben

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 33/2009. (IX.30.) Önk. R E N D E L E T E

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 33/2009. (IX.30.) Önk. R E N D E L E T E NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 33/2009. (IX.30.) Önk. R E N D E L E T E a város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról (Egységes szerkezetben az 1/2008. (I.07.) Önk., a 16/2006. (IV.27.) Önk.,

Részletesebben

I. II. III. IV. A közbeszerzés várható időpontjai. Hirdetmény feladásának ideje. Mennyisége. Teljesítés ideje: Építési beruházások

I. II. III. IV. A közbeszerzés várható időpontjai. Hirdetmény feladásának ideje. Mennyisége. Teljesítés ideje: Építési beruházások 1 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat a Építési beruházások 1. Belterületi csapadék- és belvízelvezetés problémáinak megoldása Hódmezővásárhely Tarján városrészben és az Ipari Parkban 2 db

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatását célzó pályázaton való részvételre E L Ő T E R J E S Z T É S

TÁRGY: Javaslat az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatását célzó pályázaton való részvételre E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 201. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Javaslat az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatását célzó pályázaton való részvételre E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD

Részletesebben

Értékelési szempontok 1

Értékelési szempontok 1 1. sz. melléklet a 135/2008. (X. 18.) FVM rendelethez Értékelési szempontok 1 1.1 Az alábbi helyi közösségek vonatkozásában alkalmazandó pontozás: 1. Duna-Pilis-Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület 2. Abaúj

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÉRTESÍTŐ. Ipartelepítés a Közép-Dunántúlon. Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása /Közép-Magyarországi régióban/

PÁLYÁZATI ÉRTESÍTŐ. Ipartelepítés a Közép-Dunántúlon. Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása /Közép-Magyarországi régióban/ PÁLYÁZATI ÉRTESÍTŐ Ipartelepítés a Közép-Dunántúlon Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása /Közép-Magyarországi régióban/ Telephelyfejlesztés a területi kohéziórét /Dél-Dunántúl/ 2. oldal 3. oldal

Részletesebben

GONDOLATOK A CIVIL PÁLYÁZATI RENDSZER

GONDOLATOK A CIVIL PÁLYÁZATI RENDSZER csz12 tars Doma.qxd 2007. 06. 13. 15:03 Page 157 TÁRSADALOM ÉS ÁLLAM GONDOLATOK A CIVIL PÁLYÁZATI RENDSZER HATÉKONYSÁGÁRÓL A Budapest XVIII. kerületi Civil Alap létrejöttéek második évfordulójá Domaiczky

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS - 1 - ÉMOP-3.1.2/A-2f-2010-0001 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. számú módosítása 1. rész amely létrejött egyrészről Pásztó Város Önkormányzata (a Mátra Nyugati Kapuja Pásztó Konzorcium vezetője, mint gesztor)

Részletesebben

Projekt adatlap. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Komplex vállalati technológia-fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára

Projekt adatlap. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Komplex vállalati technológia-fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára I. Projekt adatlap a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Komplex vállalati technológia-fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2012-2.1.1/B PROJEKT ADATLAP

Részletesebben

Városfejlesztési Tanácsülés és Lakossági Fórum 2013. 06. 25.

Városfejlesztési Tanácsülés és Lakossági Fórum 2013. 06. 25. Várkerület értékmegőrző megújítása I. ütem Városfejlesztési Tanácsülés és Lakossági Fórum 2013. 06. 25. Németh Gergely városi főépítész Előzmények: 2001. - Várkerületre vonatkozó Szabályozási Terv Célja,

Részletesebben

2. SZÁMÚ IDŐSZAKOS BESZÁMOLÓ

2. SZÁMÚ IDŐSZAKOS BESZÁMOLÓ A projekt azonosító száma: KMOP5.1.1/B12k2125 2. SZÁMÚ IDŐSZAKOS BESZÁMOLÓ 1. Beszámoló azonosító adatai: Beszámoló kitöltéséért felelős személy: Panyi Beáta Telefon: +36 (24) 55549 Fax: +36 (24) 55531

Részletesebben

Paks, Báthory utca (II. ütem) út és közművek építése, átépítése

Paks, Báthory utca (II. ütem) út és közművek építése, átépítése 8. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME Hivatalos név: Paks Város

Részletesebben

BEADANDÓ FELADATOK ÉS HATÁRIDŐK

BEADANDÓ FELADATOK ÉS HATÁRIDŐK JÁSZBERÉNY KÖZPONT 2014-2015-2 MSC ÉPÍTÉSZ BEADANDÓ FELADATOK ÉS HATÁRIDŐK BEADANDÓ TARTALOM 2.KONZULTÁCIÓ/2015.02.25. 1. LAP / BORÍTÓ FELIRAT hallgató neve / neptun-kód tantárgy megnevezése terv címe

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ együttgondolkodást indító munkaközi anyag 1. JÖVŐKÉP Mogyoród az agglomeráció egyik kiemelt turisztikai célpontja legyen. Ön milyen települést szeretne?:. Mogyoród egy olyan

Részletesebben

Minta. A pályázat azonosító száma:

Minta. A pályázat azonosító száma: Az NFA képzési alaprész decentralizált beruházási keretéből finanszírozandó, fejlesztésre irányuló beruházások támogatásához kiírásra kerülő pályázathoz Pályázó azonosítója: OM: FI: Adószám: PÁLYÁZATI

Részletesebben

Projekt adatlap. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. K+F+I ernyőprojektek támogatása tárgyú pályázathoz. Kódszám: GOP-2012-1.3.

Projekt adatlap. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. K+F+I ernyőprojektek támogatása tárgyú pályázathoz. Kódszám: GOP-2012-1.3. I. Projekt adatlap a Gazdaságfejlesztési Operatív Program K+F+I ernyőprojektek a tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2012-1.3.1/E 1 PROJEKT ADATLAP 1. TÁMOGATÁSI KONSTRUKCIÓ MEGJELÖLÉSE 1.1. A pályázati felhívás

Részletesebben

PROJEKT ADATLAP. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása. tárgyú pályázathoz

PROJEKT ADATLAP. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása. tárgyú pályázathoz 1 I. PROJEKT ADATLAP a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.2.1 KMOP-2011-1.2.5 2 PROJEKT

Részletesebben

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közbeszerzési terve évben

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közbeszerzési terve évben Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közbeszerzési terve 2014. évben közbeszerzés tárgya ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS becsült érték nettó (HUF) Összeszámítás megjegyzés 2014.01.17 Nagyfelületű útjavítás I.

Részletesebben

Előterjesztés I. Előzmények támogatásra alkalmasnak

Előterjesztés I. Előzmények támogatásra alkalmasnak Előterjesztés "Funkcióbővítő rehabilitáció KMOP-2009-5.2.2/B kódszámú Pest megyei településközpontok fejlesztése integrált településfejlesztés Pest Megyében című pályázattal összefüggő kérdésekről I. Előzmények

Részletesebben

SPORTPÉNZÜGYEK. r m. A pénz időértéke.

SPORTPÉNZÜGYEK. r m. A pénz időértéke. SPORTPÉNZÜGYEK A péz időétéke. A ai pézösszeg azét étékesebb, it egy későbbi időpotba esedékes pézösszeg, et a befektető eek évé jövedelee, kaata tehet szet Kaat: A péz áa Haszálója azét fizet, et a pézt

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY. Szociális város-rehabilitáció Szárazréten KDOP-3.1.1/D2-13-k2-2013-0004

TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY. Szociális város-rehabilitáció Szárazréten KDOP-3.1.1/D2-13-k2-2013-0004 TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY Szociális város-rehabilitáció Szárazréten KDOP-3.1.1/D2-13-k2-2013-0004 Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Szociális város-rehabilitáció Szárazréten címmel projektet valósít

Részletesebben

Helyi Fejlesztési Stratégia (MUNKAANYAG) 1. INTÉZKEDÉS

Helyi Fejlesztési Stratégia (MUNKAANYAG) 1. INTÉZKEDÉS Helyi Fejlesztési Stratégia 2014-2020 (MUNKAANYAG) INTÉZKEDÉSEK 1. INTÉZKEDÉS 1. Intézkedés megnevezése A településeken működő, az ott élők helyben maradását elősegítő szolgáltatások körének bővítése,

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

3. számú melléklet. Az akcióterv I. ütemének beavatkozási pontjai

3. számú melléklet. Az akcióterv I. ütemének beavatkozási pontjai 3. számú melléklet Az akcióterv I. ütemének beavatkozási pontjai 1 Kistérségi központtal kapcsolatos fejlesztések Megnevezés: Falumúzeum + Bodrogközi Skanzen 1143, 1144, 1145, 1149, 1150, 1151, 1154, 1155

Részletesebben

Célterület adatlap. Vonatkozó HPME megnevezése Helyi életminőség fejlesztése, belvíz elleni védekezés

Célterület adatlap. Vonatkozó HPME megnevezése Helyi életminőség fejlesztése, belvíz elleni védekezés Célterület adatlap Célterület azonosító: HACS neve: Jogcím: Célterület megnevezése: UMVP intézkedés: Vonatkozó HPME kódja Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete Közösségi célú fejlesztés Szabadidős

Részletesebben

Kőbányai Önkormányzat Kis-Pongrác lakótelep szociális városrehabilitáció

Kőbányai Önkormányzat Kis-Pongrác lakótelep szociális városrehabilitáció A kőbányai Kis-Pongrác lakótelep szociális városrehabilitációja az URBACT II RegGov alapján készült, a KMOP-2009-5.1.1/A jelű, a Közép-magyarországi Operatív Programon belüli szociális városrehabilitációs

Részletesebben

A ZÁHONYON ÁTHALADÓ ÉS KELET FELÉ TARTÓ VASÚTI ÁRUFORGALOM KILÁTÁSAI. dr. Mosóczi László, elnök Hungrail Magyar Vasúti Egyesület

A ZÁHONYON ÁTHALADÓ ÉS KELET FELÉ TARTÓ VASÚTI ÁRUFORGALOM KILÁTÁSAI. dr. Mosóczi László, elnök Hungrail Magyar Vasúti Egyesület A ZÁHONYON ÁTHALADÓ ÉS KELET FELÉ TARTÓ VASÚTI ÁRUFORGALOM KILÁTÁSAI dr. Mosóczi László, elök Hugrail Magyar Vasúti Egyesület A ÁRUFORGALOM EURÓPÁBÓL ÁZSIÁBA Európából keletre tartó forgalom Európából

Részletesebben

MINŐSÉGÜGYI ELJÁRÁS A KÖZIGAZGATÁSI ÉS HATÓSÁGI IRODA ÁLTALÁNOS IGAZGATÁSI MUNKACSOPORTJÁNAK FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA

MINŐSÉGÜGYI ELJÁRÁS A KÖZIGAZGATÁSI ÉS HATÓSÁGI IRODA ÁLTALÁNOS IGAZGATÁSI MUNKACSOPORTJÁNAK FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA EI-18 MINŐSÉGÜGYI ELJÁRÁS A KÖZIGAZGATÁSI ÉS HATÓSÁGI IRODA ÁLTALÁNOS IGAZGATÁSI MUNKACSOPORTJÁNAK FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA 1. AZ ELJÁRÁS CÉLJA Az eljárásba szereplő feladatok az alábbak: A hagyaték ügyek

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SABLON AZ EL ZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

ÁLTALÁNOS SABLON AZ EL ZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SABLON AZ EL ZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak meg. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. március 25-én tartott üléséről Határozatok mutatója

JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. március 25-én tartott üléséről Határozatok mutatója JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. március 25-én tartott üléséről Határozatok mutatója 24/2013. (III. 25.) sz. határozat: Napirendi javaslat elfogadásáról. 25/2013. (III. 25.) sz.

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Módosítási javaslat TERVEZET Hódmezővásárhely MJV Önkormányzata megbízásából készítette: Grants Europe Consulting Kft. H-1054 Budapest, Vértanúk tere 1. Tel: +36-1-319-1790

Részletesebben

Magasépítési munkák műszaki ellenőri feladatainak ellátása.

Magasépítési munkák műszaki ellenőri feladatainak ellátása. 8. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME Hivatalos név: Paks Város

Részletesebben

Koncepció, műszaki leírás

Koncepció, műszaki leírás Koncepció, műszaki leírás Helyszín, adottságok: A tervezési helyszínről kilátó nélkül is megfelelő panoráma nyílik mind a Velencei-tóra, mind a Velencei-hegység, Nadap irányába. A tó felöl nézve a Bence-hegy

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat Karbantartási keret terhére végzett felújítási, felhalmozási kiadásai 2014

Abony Város Önkormányzat Karbantartási keret terhére végzett felújítási, felhalmozási kiadásai 2014 BEVÉTELEK Abony Város Önkormányzat Karbantartási keret terhére végzett felújítási, felhalmozási kiadásai 2014 18. sz. melléklet MEGNEVEZÉS Értékbecslés Hrsz Értékesítésre kijelölt ingatlanok: 2253/2 Lovassy

Részletesebben

Hódmezővásárhely. Tájékoztató a pályázattal megvalósítandó belvárosi fejlesztésekről

Hódmezővásárhely. Tájékoztató a pályázattal megvalósítandó belvárosi fejlesztésekről Tájékoztató a pályázattal megvalósítandó belvárosi fejlesztésekről AGÓRA AGÓRA multifunkcionális közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítása

Részletesebben

Értékelési szempontok 1

Értékelési szempontok 1 1. sz. melléklet a 135/2008. (X. 18.) FVM rendelethez Értékelési szempontok 1 1.1 Az alábbi helyi közösségek vonatkozásában alkalmazandó pontozás: 1. Duna-Pilis-Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület 2. Abaúj

Részletesebben

Tárgy: Javaslat az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra vonatkozó igény benyújtására. Dr. Herczeg Tibor

Tárgy: Javaslat az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra vonatkozó igény benyújtására. Dr. Herczeg Tibor ELŐTERJESZTÉS VADNA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. MÁJUS 26-AI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 1385-4/2015/V. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB III. NAPIREND Tárgy: Javaslat az önkormányzati

Részletesebben

Közép-Magyarországi Operatív Program eredményei és tapasztalatai Pro Régió Nonprofit Közhasznú Kft. Varga Tamás ügyvezető igazgató

Közép-Magyarországi Operatív Program eredményei és tapasztalatai Pro Régió Nonprofit Közhasznú Kft. Varga Tamás ügyvezető igazgató Közép-Magyarországi Operatív Program eredményei és tapasztalatai Pro Régió Nonprofit Közhasznú Kft. Varga Tamás ügyvezető igazgató Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Részletesebben

INTERSTÚDIUM ALAPÍTVÁNY

INTERSTÚDIUM ALAPÍTVÁNY Adószám: 19660011-1-41 Bejegyzı szerv: Fıvárosi Bíróság Nyilvátartási szám: 1261 Közhaszú szervezet yilvátartásba vételi száma: 14.Pk65.072/12. Közhaszú tevékeységéek cél szeriti tevékeysége: evelés és

Részletesebben