Projekt adatlap. Funkcióbővítő városrehabilitáció c. pályázati felhívásokhoz. Kódszám:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Projekt adatlap. Funkcióbővítő városrehabilitáció c. pályázati felhívásokhoz. Kódszám:"

Átírás

1 I. Projt adatlap Fukcióbővítő városrehabilitáció c. pályázati felhívásokhoz Kódszá: DAOP /A/2F-2f DDOP /A/2F-2f EAOP /D/2F-2f EMOP /A/2F-2f NYDOP /A/2F-2f A projt az Európai Uió táogatásával, az Európai Regioális Fejleszté Alap társfiaszírozásával valósulak eg. 1

2 1. TÁMOGATÁSI KONSTRUKCIÓ MEGJELÖLÉSE 1.1. A pályázati felhívás kódszáa ÉMOP /A/2F-2f 1.2. A pályázat azoosító száa ÉMOP /A A PROJEKT ÖSSZEGZŐ ADATAI 2.1. A projt cíe (ax. 25 karakter) Pásztó kistérségi közpot rehabilitációja 2.2. A projt egvalósulásáak helyszíe Régió Észak-Magyarország Megye: Nógrád Kistérség Pásztói Település: Pásztó Lakosságszá: 1 46 fő (26. évi KSH-TSTAR adatbázis alapjá) 2.3. A projt a 311/27. (XI.17.) Kor. redelet által eghatározott koplex prograal segítedő leghátráyosabb helyzetű kistérségbe valósul eg: 2.4. A projt a 24/26. (XI.3.) Kor. Redelet által eghatározott települése valósul eg: e e 2.5. A projt egvalósításáak terve kezdete: 2.6. A projt egvalósításáak terve befejezése: 2.7. A projt elszáolható ei összese 2.8. A projt egészére igéyelt táogatás összege 2.9. A táogatás értéke (összes igéyel táogatás/összes eliserhető ) (%) ,71 % 3. A PÁLYÁZÓ ADATAI 3.1. A pályázó teljes eve: Pásztó Város Ökoráyzata 3.2. A pályázó rövidített eve (aeyibe relevás): Ökoráyzat Pásztó 3.3. Gazdálkodá/jogi forakód: 321 Helyi ökoráyzati veté 2

3 szerv (1992. XXXVIII.tv., 217/1998. (XIII.) Kor. Redelet) 3.4. Törzsszá (ökoráyzat, ökoráyzati társulás): Adószá: Bakszálaszá: Statisztikai szá: Alapítás időpotja (alapító okirat, ökoráyzat eseté alakuló ülés dátua): A pályázó székhelye: Ország: Magyar Régió: Észak-Magyarország Megye: Nógrád Kistérség: Pásztói Település: Pásztó Iráyítószá: 36 Közterület (út, utca, tér, köz, egyéb) Kölcsey Ferec út Házszá: A pályázó postacíe Település: Pásztó Iráyítószá: 36 Közterület (út, utca, tér, köz, egyéb) Kölcsey Ferec út Házszá: 35. Postafiók iráyítószá: 36 Postafiók: 162 Holap: A pályázó hivatalos képviselőjé/képviselői (vezetője, aláírója) adatai Név: Sisák Ire Jáos Beosztás: polgárester Telefo 1: 32/ Telefo 2: 32/46-155/119 Fax 1: 32/46- Fax 2: e-ail: Kapcsolattartó szeély (projt eedzser) adatai Név: Malohegyi Lajos Beosztás: főérök Telefo 1: 32/ Telefo 2: 32/46-155/14 Fax 1: 32/ Fax 2: e-ail: 3

4 3.13. Gazdálkodá adatok (utolsó két lezárt év adatai Ft-ba) Megevezés 27 év 28 év Sajátos űködé bevétele Mérlegfőösszeg Módosított pézaradváy Tartalékba helyezhető pézösszeg Öhibájá kívül hátráyos gazdálkodá helyzetű? (ige/e) e e 4. A MEGVALÓSÍTANI KÍVÁNT AKCIÓTERÜLETI FEJLESZTÉS BEMUTATÁSA Az alábbi potokat kérjük, hogy az előzetes Akcióterületi tervbe foglaltakkal összhagba szíveskedje kitöltei! A kijelölt településfejleszté akcióterület lehatárolása Idikátor típusa Érték az akcióterülete (db) 1. Város közösségi-társadali súlypoti területe Közösségi fukciót ellátó itézéy 1 száa Közigazgatá, vagy közszolgáltatást 1 yújtó közitézéy száa 2. Város gazdasági súlypoti területe Kereskedeli és vedéglátóipari 2 szolgáltatóegység száa Üzleti szolgáltatóegység száa (pl. 4 pézügyi) száa Baraezős terület jogosultsága Pályázatora e voatkozik. 4

5 4.2. Az akcióterület társadali, gazdasági és köryezeti jellezői (axiu 15 karakter) A lakóépesség fiatalos. Nagyobb épsűrűséggel és legkedvezőbb foglalkoztatottsági aráyokkal a sűrű lakott töbök redelkez. A vádorlá egyeleg egatív (kb. - 4,6/1 lakos). A 67 vállalkozás legtöbbje a ikro, ill. kisvállalkozás, 22%-a kiskereskedele, 33%-a üzleti igatla és egyéb szolgáltatások teré űködik. A terelő vállalkozások aráya kic (1%). 21-be ukaélküliségi ráta 5,7%. A városhoz viszoyítva az ált. isk.-i végséggel e redelkezők aráya alacsoy, a felsőfokú végséggel redelkezők aráya agas. Az itt élők jövedelei eghaladják a váro átlagot. Lakásálloáy 65 db (53% összkofortos, 36% kofortos, félkofortos, 11% kofort élküli). A zöldfelületi redszer alkotóeleei fukciói e átgodoltak, e specializáltak, az igéy kis részét képes kielégítei. Zártsorú beépítés jellező, a 6-7-es évbe eelt szabado álló, lapos-tetős, városképbe e illeszkedő épület állaga lerolott. A járdák állapota redezetle, akadályetes közledésre alkalatla. A terület feltártsága e egfelelő, a közpoti fukciókkal bíró épület közötti kapcsolatok e egyértelű. A közűv kiépült, folyaatos oderizálásra szorulak. A legégetőbb feladat a vízhálózat felújítása. A szeyvízhálózat az elúlt évbe kiépült, régi szakaszai feltáratlaok. A közösségi, közigazgatá és közszolgáltatá fukciók szite kivétel élkül itt találhatók, de itt va az oktatá, evelé és kulturális itézéy legtöbbje is Tulajdoviszoyok értékelése A projttel éritett Pásztó Város Ökoráyzat tulajdoba lévő igatlaok /HRSZ(), éritett projt() száa/: HRSZ 742/9 (21); HRSZ 46/3 (2); HRSZ 58 (23); HRSZ 46/1 (19); HRSZ 65/1 (7); HRSZ 62: (5), (3), (22); HRSZ 1846, (18).; HRSZ 1818/2 (16), (17); HRSZ 1799/1 (26); HRSZ 1799/2 (25), (14), (15); HRSZ 5/2 (13); HRSZ 5/4; (12) HRSZ 4/3 (12) (13); HRSZ 4/6, HRSZ 4/5, HRSZ 1789/1, HRSZ 1789/3, HRSZ 1461/3, HRSZ 1461/1: (1); HRSZ 4/1: (24); HRSZ 742/3: (9); HRSZ 1417, HRSZ Pásztó Város Ökoráyzata által egvásárolt terület/igatlaok: HRSZ 1419, HRSZ 1422/1 egy része, HRSZ 144 egy része, HRSZ 1423 egy része, HRSZ 1424 egy része (1-2.) A projttel éritett ÉMÁSZ tulajdoba lévő igatlaok /HRSZ(), éritett projt() száa/: HRSZ 1462: (11) A projttel éritett Róai Katolikus Egyház tulajdoába lévő igatlaok /HRSZ(), éritett projt() száa/: HRSZ 1: (4), (8) A projttel éritett Ciszterci Red Zirci Kogregációja tulajdoába lévő igatlaok /HRSZ(), éritett projt() száa/: HRSZ 6: (6), (8) 4.4. Piaci igéy, lehetőség felérése 5

6 26. ov.-be készült egy kérdőíves felérés a városközpoti akcióterülete telephellyel redelkező közel 6 vállalkozás körébe. A egkérde 63%-a több it 5 éve űködik, 88% hosszú távra tervezi tevékeységét jelelegi telephelyé. 58% folytatja saját tulajdoú igatlaba tevékeységét, 42% bérleéybe. A vállalkozásokak eltérő a piaci fejlődésükkel kapcsolatos várakozásaik. A várható gazdasági köryezet alapjá, a fizetőképes kereslet csökkeésével és üzleti eredéyeik rolásával száolak. A egkérde zöe pozitíva áll a városközpot egújításához. A projt szite 1%-os táogatottsága va, de elleérdelt is akadak pl. az egyik vedéglátóipari egység tulajdoosa attól tart, hogy a közledésfejleszté beavatkozások következéyét üzleti forgala jeletőse lecsökke. Ugya a vállalkozók véleéye a értékbe eltér, de a egkérde több it 3/4-e godolja úgy, hogy a fejlesztés az igatlaok értéké övedését fogja eredéyezi. 19% szerit a projt e lesz ilye hatása. A válaszadók egyike se vélte úgy, hogy a beruházás eredéyét csökkei fog üzleti eredéye, és idösszese 17%-uk godolja, hogy a fejlesztés e járul hozzá aak javulásához. A vállalkozások több it fele szerit közepese, vagy jeletőse fog javuli üzleti eredéyük, de legtöbbe (31%) csak kisértékű javulást tartaak reálisak. A jeletős táogatottság elleére csak 33% az aráya azokak, akik a városrehabilitáció őket kedvezőe éritő fejleszté eleeire saját forrásokat is ozgósítaáak. Eleyésző, idösszese 2%, akik jeletősebb összeggel is hozzájárula a projthez. Valaeyi vállalkozás készséges az egységes, rede településkép kialakítása érdébe telephelyeik külső egjeleésé (holokzat, rláfelület) egységesítésébe Az akcióterület fejlesztésé célja, részcéljai Átfogó cél és specifikus célok Idikátor egevezése Átfogó cél: A városközpot turisztikai-közösségi Megújuló közösségi haszálatú szerepé erősítése itézéy száa, (db) Specifikus célok: Közösségi (oktatá-kulturális, közig.) Megújuló közösségi fukciójú épület itézéy fejlesztése száa, (db) A közledés és a parkolá helyzet javítása Parkolók szááak övedése, (db) A piac vásárló- és kereskedőbarát fejlesztése Piaco kereskedők aráyáak övedése, (%) A Fő utca piaci igéy egfelelő Kereskedeli tevékeység élékülése átalakítása élékülése, (%) Műelék és köryezetük egújítása, A fejlesztéskel éritett űelék korszerűsítése száa, (db) A közterület iőségé javítása Zöldfelület állapotáak javulása, (%) Ifrastrukturális korszerűsítés Terület haszálati-értéké övedése, (%) Közbiztoság javítása Térfigyelő redszerrel ellátott ter.aráyáak övedése, (%) Város-rehabilitációról való Iforációellátottság értéké iforációellátottság javítása javulása, (%) Helytörtéeti iseret eljuttatása a fiatal geerációhoz Akcióba részt vevő fiatalok száa, (fő) Köryeudatos életfora terjesztése A szerve akcióba részt vevők száa, (fő) 6

7 5. A PÁLYÁZAT TARTALMA 5.1. A projt összefoglaló tartala (a terve fejlesztés rövid leírása, a végleges projt tartala) (ax. 2 karakter) Pásztó belváros akcióterülete a váro fukciók hordozója. A városközpotra voatkozó projt esetébe elsősorba a közpoti szerepkör erősítése a cél, ely egyilvául a közösségi itézéy, közterület és űeléki köryezet felújításával, valait a közledé és parkolá helyzet javításával, továbbá egyéb váro ifrastrukturális fejlesztéskel. A projt összességébe hozzájárulak a városközpot turisztikai-közösségi és egybe közpoti szerepköré erősítéséhez. A terve projt az alábbiakat célozzák eg: Közösségi (oktatá kulturális) itézéy fejlesztése (Csoháy Galéria; Kéttayelvű giáziu; Zeeiskola; Művelődé Közpot egújítása, Turisztikai fogadóhelyiség kialakítása) A közledés és a parkolá helyzet javítása (Polgáresteri Hivatal, Deák Ferec utca, Szet Ire tér, Cllag tér, Bötőút kialakítása a Polgáresteri Hivatal felé) Piac vásárló- és kereskedőbarát korszerűsítése (ifrastruktúra felújítás, új piaccsarok építés, vizesblokk kialakítás, parkolók redezése) Fő utca piaci igéy egfelelő átalakítása Műelék és köryeztük egújítása, korszerűsítése (Műelék kolostor együttes, Műelék teplo) Közterület iőségé javítása (Múzeu tér; Műelék teplo kerített kertje; Kolostor kert; Cllag tér; Új turisztikai fogadóhely körüli zöldfelület egújítása; Huyadi u. Kölcsey u. Fő u. új tér kialakítása, Szet Ire tér rostrukciója, Polgáresteri Hivatal előtti tér rostrukciója) Ifrastrukturális korszerűsítés (Polgáresteri Hivatal, Deák Ferec utca, Kossuth utca Műeléki töb eltroos hálózata, Traszforátorház rostrukciója,; Térfigyelő redszer kialakítása, Váro útbaigazító táblaredszer) 5.2. A projt első fordulós változatához képest törtét változások (az akcióterületi tervbe eszközölt változtatások és rövid idoklásuk) (ax. 4 karakter) A piacál a terve hrsz parkoló területéhez pályázatba szereplő 1422/1, 1423 hrsz. igatlaoko felül szükség volt az hrsz. igatla területrészé egvásárlására. A kedvezőbb parkoló kialakítás érdébe kellett a területet szélesítei, a pályázatba egjelölt fajlagos értéke került a tulajdoossal egállapodi, az adásvételi szerződést egköti és a területe tervszite 31 parkolót kialakítai. Az "Új tér kialakítás" léyegébe az 1846 hrsz-e valósul eg. Az akcióterülete ás pályázati táogatással egvalósuló "Huyadi Út gyűjtő úttá átépítése" cíű projt Fő úti csatlakozásáál változott az útvoal vezetése. Részbe a BB dötés egfelelő csökketés iatt: 1. A "Váro iráyítóredszer"-él potosítottuk a agytáblák éretét és leírását, valait 25 db kisebb útbaigazító tábla készül tartóoszlopokra szerelve, ert így részletesebb útbaigazítás érhető el az akcióterülete. 7

8 2. A "Váro holap egújítása"-ál új elekel bővült tartalo, ert a holap fejlesztéseiél, prograjaiál törtét korszerűsítés ezt lehetővé teszi és szélesebb körű tájékoztatást yújt. 3. A "Helytörtéeti progra"-ál lehetőséget biztosítuk civil szervezet is a prograba való részvételre és a prograal összefüggésbe hozható kézűves tevékeység beutatására. Ezáltal szélesebb körbe vesz részt a prograba. 4. Marketig kiadváy éretét csökketettük, példáyszáát öveltük, ert így agyobb töegtájékoztatás biztosítható. A kétfordulós eljárásred iatt változott a projt egvalósításáak kezdete és befejezése. Változott a projt elszáolható e, a táogatás értéke, és az igéyelt táogatá összeg. Részbe a BB dötése, részbe az ÁFA változása iatt. Mivel az első fordulóba jóváhagyott elszáolható össz ettó részére ek a táogatás, így az ÁFA-visszaigéylő parter, ÉMÁSZ Kft tevékeységeiél (1. A Fő utca egújítása, 12. A Deák Ferec utca egújítása, 11. A traszforátorház rostrukciója, 23. Műeléki töb eltroos hálózatáak felújítása) a projttartalo egy részét e elszáolható két, ökoráyzati átvállalással valósítjuk eg. E oká csökke a projt összes elszáolható e. Az igatlavásárlás e átkerült az előkészítő szakaszba, s Pásztó Város Ökoráyzata vásárolta eg a Piac bővítéséhez szükséges igatlaokat, így az Ökoráyzat öereje e tevékeységre eső saját erő részrévé eelkedett, a Városgazdálkodá Kft.-é csökket. A űszaki elleőri feladat ellátására beérke ajálatok eghaladták a Bíráló Bizottság dötésé egfelelőe ódosított veté táblákba terve összeget. A külöbözet az adiisztrációs ről kívájuk e sorra átcsoportosítai. Erre átcsoportosítá lett beyújtva. Változott a Végső Akcióterületi kidolgozásáak összege, a hiáyzó összeget a űszaki tervezé ből kívájuk átcsoportosítai. Erre átcsoportosítá lett beyújtva. A tervelleőr az adiisztrációs ről a szakértői be, a űszaki elleőrrel egy sorra kerül át. Potos kidolgozásra került az idikátorok, eghatározásra került az eergiaegtakarítás értéke. A Bíráló Bizottság dötésé egfelelő észrevétel beépítésre került. A két forduló közötti előrehaladásak egfelelőe egtörtét a VAT tartaláak potosítása és véglegesítése. A VAT-ba -haszo elezés készült. Az egyéb kel kapcsolatba a kozorciui tagok egállapodtak abba, hogy a kozorciui vezetője aktiválja és száol el a Táogató felé az egyéb kel kapcsolatba, azaz az egyéb re jutó táogatást is ő kapja. A kozorciui tagok egyéb re jutó öerőt illetőe a tagok egállapodtak, hogy az egész rájuk jutó öerőből az egyéb re jutó részt az elszáoló és boyolító kozorciu vezető részére átadják. E egfelelőe a veté táblákba is a fő kozorciui parterél jeleje eg ez a, a hozzájuk kapcsolódó öerő és a táogatás is. 8

9 5.3. A projt keretébe terve beavatkozások összefoglalása Az alábbi összefoglaló táblázat segítségével utassa be a projt keretébe terve, a pályázat táogatástartalába beszáított beavatkozásokat/kokrét tevékeységet! Megjegyzés: a baraezős területe egvalósuló fejlesztéset az adott területe kialakítadó fukció szerit szükséges besoroli! Tevékeység típusa Gazdasági fukciót erősítő Váro fukciót erősítő Közösségi fukciót erősítő Közszféra fukciót erősítő Az ifrastrukturális beruházásokat kiegészítő kisléptékű ( soft ) ele Fiaszírozó strukturális alap Tevékeység eve Tevékeység helyszíe (utca házszá, hrsz ha relevás) ERFA ERFA ERFA ERFA ERFA ESZA 1-2. A piac és köryezete ifrastrukturális fejlesztése, valait vizesblokk és parkoló kialakítás Magyar u. Csap u. Klapka Gy. Köz HRSZ: 144, 147, 1417, 1419, 8. A Múzeu tér zöldfelületei egújítása: Műelék teplo kerített kertje, Kolostor kert Múzeu tér 1,5 HRSZ: 1, 6 Tevékeység eve 9. Cllag téri közpark egújítása Tevékeység helyszíe (utca házszá, hrsz ha relevás) Cllag tér HRSZ: 742/3 3. Turisztikai fogadóhelység kialakítása Múzeu tér 4. HRSZ: Műelék teplo rostrukciója Múzeu tér 1. HRSZ: A Zeeiskola épületé egújítása Deák Ferec u. HRSZ: 4/1 25. A kéttayelvű giáziu épületé egújítása Fő utca 58. HRSZ: 1799/2 27. Térfigyelő redszer kialakítása Fő u. - Deák F. u. - Kölcsey u. és a űeléki egyed térségébe 28. Váro útbaigazítótáblaredszer kialakítása Akcióterület utcái, űelék 31. Pásztói helytörtéeti progra kidolgozása és bevezetése (Pásztó törtéele oktatásáak beépítése az iskolai taayagba) Helyi köryeudatosság terjesztése, tájékoztatók szeléletforáló akciók - 9

10 Tevékeység eve 1. A Fő utca egújítása Tevékeység helyszíe (utca házszá, hrsz ha relevás) Fő utca HRSZ: 1461/1; 1461/3; 4/5; 4/6; 1789/1, 1789/3 Tevékeység eve 11. A traszforátorház rostrukciója (városképbe illesztése) Tevékeység helyszíe (utca házszá, hrsz ha relevás) Deák Ferec u. HRSZ: 1462 Tevékeység eve 12. Deák Ferec utca egújítása Tevékeység helyszíe (utca házszá, hrsz ha relevás) Deák Ferec u. a Fő u. és a űeléki töb közötti szakasza HRSZ: 5/4, 4/3 Tevékeység eve 13. Zeeiskola körüli közterület egújítása Tevékeység helyszíe (utca Fő utca, 54/b HRSZ: 5/2, 4/3 5. Csoháy Galéria egújítása (űelék töb) Múzeu tér 4. HRSZ Műelék kolostor együttes egújítása (űelék töb) Múzeu tér 5. HRSZ: 6 7. Művelődé Közpot köryezeté egújítása (űelék töb) Deák F. u. 14. HRSZ: 65/1 26. A Polgáresteri Hivatal épületé egújítása Kölcsey F. út 35. HRSZ: 1799/1 29. Marketig kiadváy készítése Pásztó városáról - 3. A váro holap egújítása, a városrehabilitációs projt holapo törtéő épszerűsítése 1

11 házszá, hrsz ha relevás) Tevékeység eve 14. Kéttayelvű giáziu előtti közterület egújítása Tevékeység helyszíe (utca házszá, hrsz ha relevás) Fő u. 58 HRSZ: 1799/2 Tevékeység eve 15. A Polgáresteri Hivatal parkolójáak rostrukciója Tevékeység helyszíe (utca házszá, hrsz ha relevás) Fő utca 58. HRSZ: 1799/2 Tevékeység eve 16. A Polgáresteri Hivatal előtti tér rostrukciója Tevékeység helyszíe (utca házszá, hrsz ha relevás) Kölcsey út 35 HRSZ: 1818/2 Tevékeység eve 17. Bötőút kialakítása a Polgáresteri Hivatal felé (Kölcsey u. egyitása Tevékeység helyszíe (utca házszá, hrsz ha Kölcsey Ferec út HRSZ: 1818/2 11

12 relevás) Tevékeység eve 18. Új tér kialakítása Huyadi u. Kölcsey u. Fő u. Tevékeység helyszíe (utca házszá, hrsz ha relevás) Huyadi u. Kölcsey u. Fő u. találkozása HRSZ: 1846 Tevékeység eve 19. A Kossuth utca rostrukciója Tevékeység helyszíe (utca házszá, hrsz ha relevás) Kossuth utca HRSZ: 46/1 Tevékeység eve 2. A Szet Ire tér rostrukciója Tevékeység helyszíe (utca házszá, hrsz ha relevás) Szet Ire tér HRSZ: 46/3 Tevékeység eve 21. Cllag tér lötő útjáak felújítása Tevékeység helyszíe (utca házszá, hrsz ha relevás) Cllag tér Szet Ire tér felé eső része HRSZ: 742/9 Tevékeység eve 22. Új turisztikai fogadóhely körüli zöldfelület redezés Tevékeység helyszíe (utca Múzeu tér 4. HRSZ: 62 12

13 házszá, hrsz ha relevás) Tevékeység eve 23. Műelék töb eltroos hálózatáak egújítása Tevékeység helyszíe (utca házszá, hrsz ha relevás) Múzeu tér HRSZ: 58 13

14 5.4. Szászerűsíthető eredéy Az egyes projtele idikátorai Az itegrált fejleszté projt átfogó idikátorai Mutató eve Városrehabilitáció s beavatkozások által éritett terület agysága Mutató típusa Mérték (output/ egység eredéy) Bázis érték Mii álisa elvárt célért ék Célérték elérésé időpotja Célérték az 5 éves kötelező fetartá időszak végé Mutató forrása output ha 7, ,7 Ökoráyzat Pásztó Mutató érésé ódszere és gyakorisága Éves gyakoriság Táogatással éritett lakosok száa a rehabilitált településrésze output fő KSH Az akcióterület lakosságszá elezését az éves KSH adatok alapjá a projtgazda készítteti el a tevékeység közvetle zárásakor, és azok eredéyeit kötelezőe fetartadó 5 éves időszak végé. Teretett ukahely száa Teretett ukahely száa - ők eredéy fő Ökoráyzat Pásztó eredéy Fő Ökoráyzat Pásztó A kedvezéye jeletése az eredéyről a tevékeység közvetle zárásakor, és azok eredéyeit kötelezőe fetartadó 5 éves időszak végé. A kedvezéye jeletése az eredéyről a tevékeység közvetle 14

15 Teretett ukahely száa hátráyos helyzetű eredéy fő Ökoráyzat Pásztó Új váro fukciók eredéy db Ökoráyzat betelepedése/ a fejlesztés yoá elérhető (köz- és profitorietált) szolgáltatások száa a projt által éritett településrésze Pásztó Lakossági elégedettség A táogatással éritett területe telephellyel redelkező vállalkozások szááak övedése A táogatott projt eredéyét eredéy % Ökoráyzat Pásztó eredéy db Ökoráyzat Pásztó eredéy GJ ,17 Ökoráyzat Pásztó zárásakor, és azok eredéyeit kötelezőe fetartadó 5 éves időszak végé. A kedvezéye jeletése az eredéyről a tevékeység közvetle zárásakor, és azok eredéyeit kötelezőe fetartadó 5 éves időszak végé. Mide egyes rehabilitációs projt sorá eleét kerül felérésre a rehabilitált terület. A felérés gyakorisága a rehabilitációs üte oitorigjához kötődik. Kérdőíves felérés, ait a projtgazda készít el a projt közvetle zárásakor, és azok eredéyeit kötelezőe fetartadó 5 éves időszak végé. A kedvezéye jeletése az eredéyről a tevékeység közvetle zárásakor, és azok eredéyeit kötelezőe fetartadó 5 éves időszak végé. A kedvezéye jeletése az eredéyről a tevékeység közvetle 15

16 elért eergia egtakarítás zárásakor, és azok eredéyeit kötelezőe fetartadó 5 éves időszak végé. Az egyes projtele idikátorai Mutató eve Fejlesztéssel éritett űelék száa Fejlesztéssel éritett épület, építéy száa Mutató típusa Mérték (output/ egység eredéy) Bázis érték Mii álisa elvárt célért ék Célérték elérésé időpotja Célérték az 5 éves kötelező fetartá időszak végé Mutató forrása output db Kulturális Örökségvédeli Hivatal output db Ökoráyzat Pásztó Az átalakítás utá eredéy db Ökoráyzat egjeleő új kisker. üzlet száa Pásztó Mutató érésé ódszere és gyakorisága Kulturális Örökségvédeli Hivatala együttűködve (dokuetált, felújított űelékről igazolás kikérésével) a projtgazda készítteti el a tevékeység közvetle zárásakor, és azok eredéyeit kötelezőe fetartadó 5 éves időszak végé. A kedvezéye jeletése az eredéyről a tevékeység közvetle zárásakor, és azok eredéyeit kötelezőe fetartadó 5 éves időszak végé. A kedvezéye jeletése az eredéyről a tevékeység közvetle zárásakor, és azok eredéyeit kötelezőe fetartadó 5 éves időszak 16

17 Piaco kereskedők aráyáak övedése Projtzárág felújított középület száa Parkolók szááak övedése Kereskedeli tevékeység élékülése Megújuló közösségi fukciójú épület száa eredéy % Ökoráyzat Pásztó output db Ökoráyzat Pásztó output db Ökoráyzat Pásztó Eredéy % Ökoráyzat Pásztó Output Db Ökoráyzat Pásztó végé. A kedvezéye jeletése az eredéyről a tevékeység közvetle zárásakor, és azok eredéyeit kötelezőe fetartadó 5 éves időszak végé. A kedvezéye jeletése az eredéyről a tevékeység közvetle zárásakor, és azok eredéyeit kötelezőe fetartadó 5 éves időszak végé. A kedvezéye jeletése az eredéyről a tevékeység közvetle zárásakor, és azok eredéyeit kötelezőe fetartadó 5 éves időszak végé. A kedvezéye jeletése az eredéyről a tevékeység közvetle zárásakor, és azok eredéyeit kötelezőe fetartadó 5 éves időszak végé. A kedvezéye jeletése az eredéyről a tevékeység közvetle zárásakor, és azok eredéyeit kötelezőe fetartadó 5 éves időszak végé. 17

18 Zöldfelület állapotáak javulása eredéy % Ökoráyzat Pásztó Iforációellátotteredéy % Ökoráyzat ság értéké Pásztó javulása Térfigyelőredszerrel ellátott terület aráyáak övedése output % Ökoráyzat Pásztó Akcióba eredéy fő Ökoráyzat résztvevő taulók Pásztó száa Terület haszálatiértéké övedése eredéy % Ökoráyzat Pásztó A kedvezéye jeletése az eredéyről a tevékeység közvetle zárásakor, és azok eredéyeit kötelezőe fetartadó 5 éves időszak végé. A kedvezéye jeletése az eredéyről a tevékeység közvetle zárásakor, és azok eredéyeit kötelezőe fetartadó 5 éves időszak végé. A kedvezéye jeletése az eredéyről a tevékeység közvetle zárásakor, és azok eredéyeit kötelezőe fetartadó 5 éves időszak végé. A kedvezéye jeletése az eredéyről a tevékeység közvetle zárásakor, és azok eredéyeit kötelezőe fetartadó 5 éves időszak végé. A kedvezéye jeletése az eredéyről a tevékeység közvetle zárásakor, és azok eredéyeit kötelezőe fetartadó 5 éves időszak végé. 18

19 5.5. A projt keretébe terve tevékeység részletes beutatása Tevékeység eve Tevékeység gazdájáak egevezése Piaco űködő vállalkozások Tevékeység helyszíe Utca: Magyar u. Csap u. Klapka Gy. köz A tevékeység helyszíé tulajdoi viszoyai Illeszkedés az útutatóba eghatározott táogatható tevékeységhez Tevékeység besorolása fukció szerit ERFA vagy ESZA típusú tevékeység Tevékeység célja Megvalósulást érő idikátor (egevezés, értékegység, célérték) Tevékeység szakai leírása (ax. 12 karakter) 1-2. A piac ifrastrukturális fejlesztése, valait vizesblokk és parkoló kialakítás Pásztói Városgazdálkodá Kft., csak az igatlavásárlás esetébe Pásztó V. Ökoráyzat Parter: ÉMÁSZ, Észak-agyarországi Regioális Vízűv Rt. Pásztói Városgazdálkodá Kft. (fetartó) Házszá: - Helyrajzi szá: 144, 147, 1417, 1419 HRSZ: 144, 147, 1417 (tulajdo szerzéssel a következő területkel bővült: 1422/1-ból rel, 1423-ból 43 2-rel), 1424-ből rel) 1419: Pásztó Város Ökoráyzat, 1/1 tul.háyad Piac, piaccsarok épületé felújítása, átalakítása, bővítése; helyiség, belső ter kialakítása Gazdasági fukciót erősítő tevékeység ERFA A piac vásárló- és kereskedőbarát korszerűsítése, vizesblokk kialakítás, valait közledé és parkolá helyzet javítása A piaco kereskedők aráyáak övelése, %, 25 Parkolók szááak övedése, db, 45 Az új piaccsarok köyű szerkezetes acél tartóvázas tervezésű, ely a 147 helyrajzi száú (4697 2) piactére valósul eg, úgy hogy a Kövicses-patak eté a 1417 hrsz száú igatlao a eglévő kapubehajtóhoz kapcsolódó út és parkoló létesül. A piac terve (berített) területe: A fedett árusítóhely kialakítása közvetleül az építedő piaccsarok elletti területe terve. A vásárlók kiszolgálása a piac felől 5 széles yitott, árkádos tetővel fedett, árusítótér kialakításával fog törtéi. A piactér a parkolótól és a Kövicses-patak eté terve úttól beto lábazatos, 2 agas acélrács kerítéssel lesz elhatárolva. A piac és köryezeté ifrastrukturális fejlesztése agába foglalja továbbá az ifrastruktúra felújítását: víz, szeyvíz, eltroos hálózat, közvilágítás. A Csap utcai bejárata ellett lévő agyobbik épület átalakításával piaci illehely kialakítása tervezet. (Területe: 39,98 2 ) Az épületbe akadályetes WC és szeélyzeti öltöző is lesz. 19

20 Célcsoport beutatása (ax. 5 karakter) Tevékeység iráti igéy beutatása, idokoltsága (axiu 7 karakter) A beruházás sorá parkolók építése is cél, a tervezet belső út ellett 16 db, az új parkoló területe 29 db, összese 45 db parkoló lesz kialakítva, elyből 1 a ozgáskorlátozottak részére lesz fetartva. A projtele legfőbb célcsoportja piaco űködő vállalkozások, és a vásárlók A vásárlók az egész kistérségből (sőt aak határai túlról) jö, de az elárusítók se csak helyi vállalkozások. A piac kistérségi határo is túlyúló kiskereskedeli szolgáltatá igéyet elégít ki, fejlesztése oderizálása időszerű. Jobb körüléy kialakításával övvő forgalo, és kiskereskedeli tevékeységet végzők szááak övelése valószíűsíthető. Megvalósítás terve kezdete Év: 21 Hóap: április Nap: 1. Megvalósítás terve vége Év: 211 Hóap: szepteber Nap: 3. (év, hóap, ap) e teljes vetés összege az adott tevékeységre voatkozóa Elszáolható 145 agysága Jele pályázat keretébe 72 5 igéyelt táogatás agysága Táogatás aráya az összes 7,98 % elszáolható ből (Táogatás összege/összes elszáolható ) (%) Biztosított saját forrás 72 5 (65 P.Városgaz. N Kft., 7 5 Ft P.V. Ök.) agysága Biztosított saját forrás aráya 7,98 % az összes elszáolható ből (Saját forrás összege/összes elszáolható ) (%) További források További források egevezése Projt-előkészítés helyzete Az öerőt Pásztó Város Ökoráyzata ökoráyzati vetésből közvetve biztosítja, a tulajdoába levő üzeeltető Pásztói Városgazdálkodá Közhaszú Noprofit Kft. feltőkésítésével, ezáltal a gyakorlatba az öerőt a Pásztói Városgazdálkodá Közhaszú Noprofit Kft. adja. A projtfejlesztés időszakába a tervezé közbeszerezé eljárást lefolytatták, a kiválasztott tervező az 2

21 Adiisztratív és eljárá köteleség egedélyezé tervet, valait a teder és kiviteli tervet elkészítette. A kivitelezé közbeszerzés előkészítése folyaatba va. Az egedély jogerőre eelkedése, valait a kivitelezé közbeszerzés lefolytatása Tevékeység eve Tevékeység gazdájáak egevezése 3. Turisztikai fogadóhelység kialakítása Pásztó Ökoráyzat Parter: Kulturális Örökségvédeli Hivatal, Pásztó Váro Múzeu, Csoháy Galéria Tevékeység helyszíe Utca: Múzeu tér Házszá: 4 Helyrajzi szá: 62 A tevékeység helyszíé tulajdoi viszoyai Illeszkedés az útutatóba eghatározott táogatható tevékeységhez Tevékeység besorolása fukció szerit ERFA vagy ESZA típusú tevékeység Tevékeység célja Megvalósulást érő idikátor (egevezés, értékegység, célérték) Tevékeység szakai leírása (ax. 12 karakter) Célcsoport beutatása (ax. 5 karakter) Tevékeység iráti igéy beutatása, idokoltsága (axiu 7 karakter) A HRSZ 62: Pásztó Város Ökoráyzat 1/1 tul.háyad, Nógrád Megye Ökoráyzata száára a Csoháy Galéria épületére határozatla időre haszálati jog va bejegyezve. Település közpoti terei egújítása: közösségi célt szolgáló itézéy, közösségi fukciókat ellátó épület külső és belső felújítása, bővítése, kivételes esetbe új építése, akadályetesítése, alapűködéshez szükséges eszközbeszerzés táogatható Közösségi fukciókat erősítő tevékeység ERFA Közösségi itézéy fejlesztése Megújuló közösségi fukciójú épület száa, db, 1 A fejlesztés a Csoháy Galéria telké található (a valaikori pedagógiai szakszolgálat) jeleleg haszosítatla épületébe valósul eg. A beavatkozás sorá az épület belső rostrukciója ellett a külső holokzat egújítása, szigetelése, szíezése valait a yílászárók cseréje is tervezet. A beruházás sorá az épület bejárata és az illehely akadályetesítése is terve, ezáltal a vízellátás és a szeyvízelvezetés is a projt részét képezi. Az új turisztikai fogadóhelység elsősorba a városba látogató turisták, ásodsorba a váro kulturális, turisztikai iforációk irát érdlődő lakosság. Egy szívoalas turisztikai fogadóhely, egy korrt és egbízható iforációs pot a városba érkező turistákba pozitív képet építe ki a településről, ai arketig szepotból és a város turisztikai sztorba betöltött helyé erősödése és verseyképességé övedésé iráyába hat. 21

22 Megvalósítás terve kezdete Év: 21 Hóap: április Nap: 1. Megvalósítás terve vége Év: 21 Hóap: deceber Nap: 31. (év, hóap, ap) e teljes vetés 9 1 összege az adott tevékeységre voatkozóa Elszáolható 9 1 agysága Jele pályázat keretébe igéyelt táogatás agysága Táogatás aráya az összes,89% elszáolható ből (Táogatás összege/összes elszáolható ) (%) Biztosított saját forrás 9 agysága Biztosított saját forrás aráya,1% az összes elszáolható ből (Saját forrás összege/összes elszáolható ) (%) További források További források egevezése Az öerőt Pásztó Város Ökoráyzata, ökoráyzati vetésből biztosítja Projt-előkészítés helyzete A projtfejlesztés időszakába a tervezé közbeszerezé eljárást lefolytatták, a kiválasztott tervező az egedélyezé tervet, valait a teder és kiviteli tervet elkészítette. A kivitelezé közbeszerzés előkészítése folyaatba va. Adiisztratív és eljárá Az egedély jogerőre eelkedése, valait a kivitelezé közbeszerzés lefolytatása köteleség Tevékeység eve Tevékeység gazdájáak egevezése 4. Műelék teplo rostrukciója Róai Katolikus Egyház (tulajdoos), Parter: Pásztó Ökoráyzat, Pásztó Váro Múzeu, Csoháy Galéria, Kulturális Örökségvédeli Hivatal 22

Instrumente Structurale 2007-2013 FELNŐTTKÉPZÉSI TÉRKÉP

Instrumente Structurale 2007-2013 FELNŐTTKÉPZÉSI TÉRKÉP UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU Fodul Social Europea POSDRU 2007-2013 Istrumete Structurale 2007-2013 GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII,

Részletesebben

Ki a Köz és mi a haszon és Ki szerint? a Közhasznúság fogalmi és tartalmi deilemmái. a magyar civil crowdsourcing és crowdfunding jó gyakorlatai

Ki a Köz és mi a haszon és Ki szerint? a Közhasznúság fogalmi és tartalmi deilemmái. a magyar civil crowdsourcing és crowdfunding jó gyakorlatai c ivil szemle www.civilszemle.hu X. évfolyam 3. szám ElmélEtilEg Ki a Köz és mi a haszo és Ki szerit? a Közhaszúság fogalmi és tartalmi deilemmái (Sebestéy Istvá) KözösségEK és civil társadalom a magyar

Részletesebben

Debrecen Belváros funkcióbővítő városrehabilitációja II. ütem

Debrecen Belváros funkcióbővítő városrehabilitációja II. ütem Debrecen Belváros funkcióbővítő városrehabilitációja II. ütem Készítette: Euro-Régió Ház Közhasznú Nonprofit Kft Debrecen, 2012. szeptember Tartalom 1. Vezetői összefoglaló... 4 2. Az akcióterület kijelölése,

Részletesebben

ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERV

ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERV ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERV ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Parkvárosi alközpont (Bem tér) Készítette: 2009. december TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék...1 Előszó...1 1 A projektek bemutatása...1 1.1

Részletesebben

Cigánd város területén szociális városrehabilitáció megvalósítása ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERV. Cigánd Város Önkormányzata

Cigánd város területén szociális városrehabilitáció megvalósítása ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERV. Cigánd Város Önkormányzata Cigánd város területén szociális városrehabilitáció megvalósítása ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERV Cigánd Város Önkormányzata 2010 Tartalom 1.Vezetői összefoglaló...6 2. A településfejlesztési akcióterület

Részletesebben

Pestszentimre Városközpont Helyi Gazdaságfejlesztési Stratégiája Készítette:

Pestszentimre Városközpont Helyi Gazdaságfejlesztési Stratégiája Készítette: BUDAPEST XVIII. KERÜLET PESTSZENTLŐRINC - PESTSZENTIMRE ÖNKORMÁNYZATA Pestszentimre Városközpont Helyi Gazdaságfejlesztési Stratégiája Készítette: Helyi Gazdaságfejlesztési Stratégia Pestszentimre Városközpont

Részletesebben

ÁTTEKINTÉS DÁNIA, NORVÉGIA ÉS SVÉDORSZÁG

ÁTTEKINTÉS DÁNIA, NORVÉGIA ÉS SVÉDORSZÁG csz12 skadi.qxd 2007. 06. 13. 15:05 Page 207 ÁTTEKINTÉS DÁNIA, NORVÉGIA ÉS SVÉDORSZÁG NONPROFIT SZEKTORÁRÓL Csaba László Gyula Tévesek bizoyult az a széles körökbe elterjedt feltevés, hogy a moder jóléti

Részletesebben

KÖZTERÜLETI REHABILITÁCIÓ FOLYTATÁSA A FERENC(KERT)VÁROS MEGÚJULÁSA ÉRDEKÉBEN. ROP-2004-2.2. Projekt Esettanulmány

KÖZTERÜLETI REHABILITÁCIÓ FOLYTATÁSA A FERENC(KERT)VÁROS MEGÚJULÁSA ÉRDEKÉBEN. ROP-2004-2.2. Projekt Esettanulmány ESETTANULMÁNY/ROP-2004-2.2. Városi területek rehabilitációja KÖZTERÜLETI REHABILITÁCIÓ FOLYTATÁSA A FERENC(KERT)VÁROS MEGÚJULÁSA ÉRDEKÉBEN ROP-2004-2.2. Projekt Esettanulmány Készült: 2006. október 3.

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2012. évi 9. szám 2012. április 26. II. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2012. évi 9. szám 2012. április 26. II. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2012. évi 9. szám 2012. április 26. II. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

Részletesebben

Nyíregyháza: az emberarcú város

Nyíregyháza: az emberarcú város Nyíregyháza: az emberarcú város A belvárosi terek integrált funkcióbővítő fejlesztése Nyíregyházán Tervezet! /1. verzió/ 2009. január 6. Készítette: Híd az Együttműködésért Nonprofit Kft. Tartalomjegyzék

Részletesebben

CIGÁND SZOCIÁLIS VÁROSREHABILITÁCIÓJA AKCIÓTERÜLETI TERV

CIGÁND SZOCIÁLIS VÁROSREHABILITÁCIÓJA AKCIÓTERÜLETI TERV CIGÁND SZOCIÁLIS VÁROSREHABILITÁCIÓJA AKCIÓTERÜLETI TERV CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2013 Tartalomjegyzék 1 Vezetői összefoglaló... 5 2 Az akcióterület kijelölése és jogosultságának igazolása... 9 2.1 Illeszkedés

Részletesebben

SÁROSPATAK. Sárospataki városközpont fejlesztése. Akcióterületi Terv

SÁROSPATAK. Sárospataki városközpont fejlesztése. Akcióterületi Terv Sárospatak Város Képviselı-testülete 12.855-2/270/2010. (IX. 24.) KT. számú határozatának melléklete SÁROSPATAK Sárospataki városközpont fejlesztése Akcióterületi Terv SÁROSPATAK SÁROSPATAKI VÁROSKÖZPONT

Részletesebben

Nagymacs szociális városrehabilitációja

Nagymacs szociális városrehabilitációja Nagymacs szociális városrehabilitációja Készítette: Euro-Régió Ház Közhasznú Nonprofit Kft Debrecen, 2012. április Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 2. AZ AKCIÓTERÜLET KIJELÖLÉSE, JOGOSULTSÁG IGAZOLÁSA...

Részletesebben

Végleges akcióterületi terve

Végleges akcióterületi terve CSEPEL KAPUJA Szociális célú városrehabilitációs program Végleges akcióterületi terve KMOP-2009-5.1.1/C Szociális célú városrehabilitáció Ipari technológiával épült lakótelepek rehabilitációja című konstrukcióhoz

Részletesebben

RegGov. Local Action Plan

RegGov. Local Action Plan RegGov Regional Governance of Sustainable ntegrated Development of Deprived Urban Areas Local Action Plan City of Kőbánya (Budapest), Hungary April 2011 KÖZÉPMAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM Szociális célú

Részletesebben

1. sz. melléklet PROJEKT ADATLAP. a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett. című pályázati felhívásához

1. sz. melléklet PROJEKT ADATLAP. a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett. című pályázati felhívásához 1. sz. melléklet PROJEKT ADATLAP a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Kistérségi járóbeteg-szakellátó központok kialakítása és fejlesztése című pályázati felhívásához Kódszám:

Részletesebben

Regionális Fejlesztés Operatív Program

Regionális Fejlesztés Operatív Program MAGYAR TERÜLET- ÉS REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI HIVATAL Regionális Fejlesztés Operatív Program Programkiegészítő dokumentum 2004-2006 2004. január 28. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 3 I.1 REGIONÁLIS FEJLESZTÉS

Részletesebben

Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése című. konstrukcióihoz

Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése című. konstrukcióihoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-alföldi Operatív Program Dél-dunántúli Operatív Program Észak-alföldi Operatív Program Észak-magyarországi Operatív Program Közép-magyarországi Operatív Program Nyugat-dunántúli

Részletesebben

MOSONMAGYARÓVÁR MOSONI BELVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJA TELJES AKCIÓTERÜLETI TERV

MOSONMAGYARÓVÁR MOSONI BELVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJA TELJES AKCIÓTERÜLETI TERV MOSONMAGYARÓVÁR MOSONI BELVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJA TELJES AKCIÓTERÜLETI TERV 2009. OKTÓBER Tartalomjegyzék VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 1. A FEJLESZTÉS ILLESZKEDÉSE AZ INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI

Részletesebben

ISMERETEK ÉS VÉLEMÉNYEK A NONPROFIT SZEKTOR SZERVEZETEIRŐL Egy empirikus kutatás tapasztalatai a Nyugat-Dunántúlon

ISMERETEK ÉS VÉLEMÉNYEK A NONPROFIT SZEKTOR SZERVEZETEIRŐL Egy empirikus kutatás tapasztalatai a Nyugat-Dunántúlon csz23_csz12 skadi.qxd 2010.06.10. 10:58 Page 5 ELMÉLETILEG ISMERETEK ÉS VÉLEMÉNYEK A NONPROFIT SZEKTOR SZERVEZETEIRŐL Egy empirikus kutatás tapasztalatai a Nyugat-Duátúlo Nárai Márta Bevezetés A civil

Részletesebben

PÁSZTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 TÁJÉKOZTATÓ

PÁSZTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 TÁJÉKOZTATÓ PÁSZTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-91 /2011. A határozat meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel! TÁJÉKOZTATÓ

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1225/2007. MELLÉKLETEK: 4 DB TÁRGY: Tájékoztató a Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT II.) előkészítésének állásáról,

Részletesebben

II. kötet: Integrált Településfejlesztési Stratégia

II. kötet: Integrált Településfejlesztési Stratégia Terra Studió Kft. 1034 Budapest, Szomolnok u. 14. SÁSD INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA II. kötet: Integrált Településfejlesztési Stratégia Projekt azonosító: DDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 egyeztetési

Részletesebben

RegGov. Local Action Plan. City of Nyíregyháza, Hungary. Regional Governance of Sustainable Integrated Development of Deprived Urban Areas

RegGov. Local Action Plan. City of Nyíregyháza, Hungary. Regional Governance of Sustainable Integrated Development of Deprived Urban Areas RegGov Regional Governance of Sustainable Integrated Development of Deprived Urban Areas Local Action Plan City of Nyíregyháza, Hungary April 2011 A HUSZÁRTELEP TERÜLETI ÉS TÁRSADALMI REINTEGRÁCIÓJA ELŐZETES

Részletesebben

BÓLY TÖRTÉNELMI VÁROSKÖZPONT MEGÚJULÁSA. A projekttartalom véglegesítése

BÓLY TÖRTÉNELMI VÁROSKÖZPONT MEGÚJULÁSA. A projekttartalom véglegesítése BÓLY TÖRTÉNELMI VÁROSKÖZPONT MEGÚJULÁSA A projekttartalom véglegesítése VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Bóly Város Önkormányzata sikerrel pályázott a DDOP-4.1.1./A-2008-0012 számú, Funkcióbővítő integrált városfejlesztési

Részletesebben

135/2008. (X. 18.) FVM rendelet

135/2008. (X. 18.) FVM rendelet 1. oldal 135/2008. (X. 18.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA és ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERVE

RÉTSÁG VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA és ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERVE RÉTSÁG VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA és ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERVE 2007-2013 Munkaváltozat 1. verzió (társadalmi egyeztetésre) 2008. április 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS 1.1. Vezetői összefoglaló

Részletesebben

Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS)

Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS) Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS) - Nádudvar - Nyíregyháza 2010. Készítette: Híd az Együttműködésért Nonprofit Kft. 1. Összefoglaló... 5 1.1. A város egészének helyzetelemzése... 5 1.2. Városrészi

Részletesebben

Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS) Kunhegyes 2009. Készítette: Híd az Együttműködésért Társadalmi Gazdasági Tanácsadó Nonprofit Kft. Nyíregyháza Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. Vezetői

Részletesebben

KAZINCBARCIKA VÁROSKÖZPONT ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERV

KAZINCBARCIKA VÁROSKÖZPONT ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERV Kazincbarcika Város Önkormányzata FUNKCIÓBŐVÍTŐ VÁROSREHABILITÁCIÓ KAZINCBARCIKA VÁROSKÖZPONT ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERV ELŐZETES EGYEZTETÉSI DOKUMENTUM 2008. ÁPRILIS 15. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben