POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103"

Átírás

1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX: Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, július 16. Dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének szeptember havi ülésére Tárgy: A siófoki 6617/A/2 és 6617/A/3 hrsz. alatt található ingatlanok bérlet útján történő hasznosítása (volt gyermekkönyvtár) Előterjesztő: Dr. Balázs Árpád polgármester Összeállította: Polgármesteri Kabinet Tárgyalta: Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság

2 Tisztelt Képviselő-testület! A bérlet útján történő hasznosításra meghirdetett volt gyermekkönyvtár épületének bérletére a Játékbirodalom Szolgáltató Kft. nyújtott be pályázatot. A volt gyermekkönyvtár a Kálmán Imre sétányon található augusztus 01. napjától a pályázó bérli a bérlet tárgyát képező ingatlanokat 1 éves határozott időtartamra. Az ingatlanban játszóházat üzemeltet, amelyet sikeres pályázat esetén továbbra is működtetni szeretne határozatlan időtartamra a meghirdetett havi Ft + ÁFA bérleti díj + rezsiköltség ellenében. A pályázó a pályázati anyagában előadta, hogy olyan családbarát intézményt hozott létre, amely a gyermekek napközbeni ellátását is segíti, alkalmankénti felügyeletét oldja meg. A játékok pedagógiai szempontból is minden igényt kielégítenek. Egy olyan színvonalas játszóház jött létre, amelyre méltán büszke lehet a város és az idelátogató családos turistáknak is nagy segítséget jelent esős, rossz idő esetén, esetlegesen közös családi program kitöltése céljából. A játszóházban mindent szabad, amit otthon nem: ugrálni, csúszdázni, a játékokat széthagyni, hangoskodni és mindenféle játékot játszani. A pályázó továbbra is vállalja, hogy hét közben 70 %-os kedvezményt biztosít a város óvodái és iskolái szervezett csoportjai részére. A szülők visszajelzése is azt igazolja, hogy a játszóházba szívesen hozzák vissza gyermekeiket, akik örömmel töltik ott a szabadidejüket és szívesen hagyják felügyeletükre őket. A pályázó szerint a kisgyermekes családoknak sajnos nem sok más alternatívájuk van a gyerekek szórakoztatására. A játszóház a hét minden napján és ünnepnapokon is nyitva tart augusztusában a bérleti szerződés értelmében a játszóház megnyitását megelőzően fel kellett újítania a pályázónak a volt gyermekkönyvtár épületét. Három héten keresztül zajlottak a felújítási munkálatok, amelyek során semmilyen szerkezeti átalakítással, valamint bontással járó munkát sem végzett. A legrosszabb állapotú nyugati falat (ahol a belső vakolat a folyamatos beázások miatt csúnyán lepergett és salétromos volt) a fal vegyszeres kezelését és külső vízszigetelésének elvégzését követően hungarocell álmennyezeti lapokkal burkolta le, majd a vakolat hibáinak kijavítása után a falakat lefestették és díszítették. Azonban mindez csak tüneti kezelés volt, mivel az épület több helyen továbbra is beázik, annak ellenére, hogy a tetőt több helyen is leszigetelték, de sajnos az aljzat felől is felázik, így ismét ki kell javíttatni a vakolathibákat és újra ki kell festetni belülről az épületet. A használhatatlan csapokat, kilincseket kicserélte, pótolta a nem világító fénycsöveket, megjavítatta a működésképtelen villanykapcsolókat, konnektorokat és a bejárati ajtót. Az Önkormányzat engedélyével az épülethez tartozó kb. 1 m magas kerítéskaput átalakítatta, így már stabil és zárható. A tavasz folyamán elvégezte a ház körüli felújítási munkákat, kitisztíttatta a kertet, amelyet azóta is folyamatosan gondoz. Az épület felújítása kb Ft-ba került, amelynek a megtérülése az elmúlt egy év alatt még nem térült meg. Ezért is szeretné az ingatlant továbbra is bérelni. Folyamatosan bővíti, szépíti a játszóházat, új játékokat szerez be és új foglalkozásokat vezet be.

3 A pályázó a felújítási munkák előtti és a felújítás utáni állapotról fényképfelvételeket is csatolt a pályázati anyagához. A pályázat és a pályázati kiírás az előterjesztés mellékletét képezi. A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság álláspontját a bizottság elnöke a képviselő-testületi ülésen fogja ismertetni. Határozati javaslat: Siófok Város Képviselő-testülete megtárgyalta A siófoki 6617/A/2 és a 6617/A/3 hrsz. alatt található ingatlanok bérlet útján történő hasznosítás (volt gyermekkönyvtár) tárgyú előterjesztést, s a képviselő-testület, mint döntéshozó úgy határoz, hogy a siófoki 6617/A/2 és a 6617/A/3 hrsz.-ú, természetben a Kálmán Imre sétányon található volt gyermekkönyvtár épületét, amelynek alapterülete 208 m2, a Játékbirodalom Szolgáltató Kft. részére bérlet útján hasznosítja havi Ft + ÁFA bérleti díj + rezsiköltség ellenében. Felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés megkötésére, valamint annak aláírására. Felelős: Dr. Balázs Árpád polgármester Határidő: értelem szerint Siófok, július 16. Dr. Balázs Árpád polgármester

4

5

6

7

8

9

10

11 PÁLYÁZATI KIÍRÁS a Siófok Város Önkormányzatának tulajdonát képező, a Siófok, Kálmán Imre sétányon (6617/A/2 és 6617/A/3 hrsz. alatt) található volt gyermekkönyvtár bérletére A bérlet határozatlan időtartamra szól. Az ingatlan alapterülete: 6617/A/2 (31 m2) és 6617/A/3 hrsz. (177 m2), összes alapterület: 208 m2 egyéb jellemzői: - az értékelt ingatlan lakás része a volt gyermekkönyvtár épületében helyezkedik el, kézikönyvtárnak használták; - az épületben ezen kívül még egy üzlet található, mellyel jelenleg össze van nyitva; - a lakásba a zárt udvarról nyíló ajtón keresztül lehet bejutni; - az előtérből nyílik a főzőfülke, a zuhanyzó és a WC; - az előtérből nyílik a szoba is; - a főzőfülke ablakai az udvarra, a szobáé a sétányra néznek; - az ingatlan közművesített; - a csapadékvíz rendszere elválasztott rendszerű; - az üzletbe a sétányról nyíló ajtón keresztül lehet bejutni; - a volt könyvtári helyiség nagyméretű ablakai a sétányra, a kisebb helyiségé az udvarra néznek; - az ingatlan közművesített; - a csapadékvíz rendszere elválasztott rendszerű; Szerződéskötési feltételek: - A bérleti díj megfizetése minden hónap 10. napjáig. - Az ingatlan működtetéséhez szükséges mindennemű feltételt, beleértve a műszaki, általános karbantartási munkálatokat a Bérlő saját maga köteles biztosítani és az ezekkel kapcsolatos költségeket viselni. - A Bérlő köteles a közüzemi szolgáltatókkal közvetlen jogviszonyt létesíteni és a közüzemi díjakat a szolgáltatóknak megfizetni. - A Bérlő köteles a bérlemény tárgyát képező ingatlant rendeltetésszerűen használni, állagát megóvni, folyamatosan tisztántartani, majd a bérleti idő lejártával a bérleményt az átadáskori állapotnak megfelelően Bérbeadó birtokába visszaadni. A Bérlő az általa okozott esetleges károkat köteles megtéríteni. Pályázni jogosult: Minden magánszemély, aki az általa megjelölt tevékenység folytatásához szükséges érvényes vállalkozói igazolvánnyal rendelkezik vagy gazdasági társaság, amelynek alapító okiratában vagy társasági szerződésében a megjelölt tevékenység szerepel, ill. bejegyzés alatt áll és a pályázatban szereplő feltételeket vállalja. Bérleti díj összege: Ft + ÁFA + rezsiköltség/hó A pályázatnak tartalmaznia kell: - a pályázó személyi adatait; - a pályázó elérhetőségét (telefon, fax, cím); - egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói igazolvány másolatát; - gazdasági társaság esetében az alapító okiratot vagy a társasági szerződést, 30 napnál nem régebbi aláírási címpéldányt és a bejegyzésről szóló cégbírósági végzést (hitelesített másolatban);

12 - nyilatkozatot arra nézve, hogy pályázó a bérletnél az önkormányzat hatályos rendeleteit betartja és a pályázati felhívásban foglaltakat vállalja; - nyilatkozatot arra nézve, hogy pályázatnyertesség esetén 8 napon belül szerződést köt; - ha a liciten nem a pályázó vagy törvényes képviselője személyesen vesz részt, közjegyző által hitelesített meghatalmazást; - 30 napnál nem régebbi igazolást arról, hogy a pályázónak a NAV, illetve a helyi önkormányzat felé adótartozása nincs; - 30 napnál nem régebbi igazolást arról, hogy nincs tartozása semmilyen jogcímen sem az önkormányzat, sem pedig az önkormányzat résztulajdonában lévő gazdasági társasággal szemben; - amennyiben a pályázó gazdasági társaság, 30 napnál nem régebbi igazolást arról, hogy nem áll csőd-, illetve felszámolási eljárás alatt. A pályázatokat zárt borítékban Pályázat felirattal kell benyújtani két példányban. (egy eredeti és egy másolati példány) Amennyiben a két példány között ellentmondás van, a kiíró az eredeti pályázatban foglaltakat tekinti érvényesnek. A borítékon cégjelzés nem lehet. Amennyiben a pályázat hiányos vagy önmagával ellentmondásos, kiíró azt érvénytelennek nyilvánítja. Az ingatlannal kapcsolatos előírásokról és feltételekről a pályázónak az illetékes hatóságokkal és Siófok Város Önkormányzatának illetékes osztályaival egyeztetnie szükséges. A pályázat beadásának határideje: július 15. hétfő 9 óra Helye: Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal Polgármesteri Kabinet Siófok, Fő tér 1. I. emelet, 106. számú szoba A pályázatok elbírálása az önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozik. A döntésről a pályázókat írásban értesítjük. Több érvényes pályázat esetén a Bíráló Bizottság a pályázók közül licittárgyalás során választhatja ki a nyertes pályázót. A pályázat elbírálásánál irányadó szempontok: - a szükséges iratok megléte; - a szükséges nyilatkozatok megtétele; - a pénzügyi feltételek vállalása. A pályázat nyertesének az tekintendő, aki összességében a legkedvezőbb ajánlatot teszi. Idegen nyelvű pályázat esetén magyar nyelvű fordítás mellékelése szükséges. Az elbírálás a magyar nyelvű változat alapján történik. A Bíráló Bizottság fenntartja a maga számára azt a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. Siófok, június 11. Dr. Balázs Árpád sk. polgármester

13 BÉRLETI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Siófok Város Önkormányzata (székhelye: 8600 Siófok, Fő tér 1., adószáma: , KSH statisztikai számjele: , képviseli: Dr. Balázs Árpád polgármester), mint Bérbeadó, másrészről Játékbirodalom Szolgáltató Kft. (székhelye: 8600 Siófok, Mészáros Lőrinc utca 60/A., képviseli: Molnár Korinna ügyvezető), mint Bérlő között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint: 1. Bérbeadó kizárólagos tulajdonát képezi a Kálmán Imre sétány 12. szám alatti 6617/A/2 hrsz. alatt nyilvántartott, lakás megnevezésű, 31 m2 alapterületű ingatlan és a 6617/A/3 hrsz. alatt nyilvántartott, üzlethelyiség megnevezésű, 177 m2 nagyságú ingatlan. 2. Bérbeadó az 1.) pontban meghatározott ingatlanokra pályázatot írt ki, melyet Bérlő nyert meg. Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete sz. határozatával elfogadta Bérlőnek az 1. pontban megnevezett ingatlanokra vonatkozó pályázati anyagát. 3. Bérbeadó bérbe adja, Bérlő pedig bérbe veszi az 1.) pontban körülírt ingatlanokat augusztus 01. napjától kezdődően határozatlan időtartamra játszóház üzemeltetése céljából. 4. A bérlemény havi bérleti díja Ft + 27 % ÁFA. Bérlő köteles a bérleti díjat számla ellenében minden hónap 5. napjáig megfizetni Bérbeadó Erste Bank Hungary Zrt. Siófoki Fiókja által kezelt sz. elszámolási számlájára átutalással. Amennyiben Bérlő a bérleti díj megfizetésével késedelembe esik, úgy a bérleti díj a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű késedelmi kamattal növelten válik esedékessé. Ha Bérlő Bérbeadó külön felszólítására sem tesz eleget bérleti díjfizetési kötelezettségének, úgy Bérbeadó jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani. A bérleti díj nem tartalmazza az ingatlanhoz, illetve az üzemeltetéshez köthető közműdíjakat, valamint egyéb terheket. 5. Szerződő Felek az ingatlan birtokbaadási eljárásától eltekintenek tekintettel arra, hogy az ingatlan Bérlő birtokában van. Ő a birtokbaadás napjától kezdődően már viseli az ingatlan terheit, a kárveszélyt és szedi hasznait. 6. Bérlő Bérbeadó külön engedélye alapján jogosult a bérleményt más részére használatba adni. 7. Bérlő köteles a bérleményt rendben tartani, a bérleti idő lejártával rendeltetésszerű állapotban visszaadni, valamint az általa esetlegesen okozott károkat megtéríteni.

14 8. Bérlő köteles Bérbeadó rendeleteit betartani, valamint a hasznosításhoz szükséges szakhatósági engedélyeket beszerezni. 9. Bérlő a bérleményen végzett bárminemű építési, felújítási, átalakítási munkálat megkezdése előtt köteles Bérbeadó előzetes hozzájárulását kérni. Bérlő az általa elvégzett építési, felújítási, átalakítási munkálatok és más beruházások megtérítésére nem tarthat igényt, jogalap nélküli gazdagodás címén sem. Engedély nélküli munkálatok végzése esetén Bérlő a felmerült károkat köteles megtéríteni. 10. Bérbeadó jogosult időszakosan ellenőrizni a bérlemény rendeltetésszerű használatát Bérlő tevékenységének zavarása nélkül. 11. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. bérletre vonatkozó rendelkezései irányadóak. 12. Szerződő Felek a szerződésből fakadó vitás kérdéseket elsősorban egyeztetni kötelesek. Amennyiben ez nem vezet eredményre, jogvitáik rendezésére a Siófoki Járásbíróság, illetve értékhatártól függően a Kaposvári Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki. Jelen szerződést Szerződő Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt ezennel jóváhagyólag aláírják. Siófok, július 16. Siófok Város Önkormányzata képviseletében Játékbirodalom Szolgáltató Kft. képviseletében Dr. Balázs Árpád polgármester Bérbeadó Molnár Korinna ügyvezető Bérlő

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. február 14. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi Intézmény

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének 2012. szeptember havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének 2012. szeptember havi ülésére SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, Fő tér 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelel. Siófok, 2012. szeptember 12. Dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének

Részletesebben

a Békéscsaba, Szabadság tér 1-3. szám alatti ingatlan bérbeadásához

a Békéscsaba, Szabadság tér 1-3. szám alatti ingatlan bérbeadásához Ref. szám: NÜ-004/3/2010. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ a Békéscsaba, Szabadság tér 1-3. szám alatti ingatlan bérbeadásához I. Ajánlati felhívás 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefonszáma: Békéscsaba Vagyonkezelő

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. augusztus 28. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

Pályázati felhívás. A Műcsarnok Nonprofit Kft. (a továbbiakban: kiíró) (1146 Budapest, Dózsa György út 37.)

Pályázati felhívás. A Műcsarnok Nonprofit Kft. (a továbbiakban: kiíró) (1146 Budapest, Dózsa György út 37.) www.mucsarnok.hu www.kunsthalle.hu Pályázati felhívás A Műcsarnok Nonprofit Kft. (a továbbiakban: kiíró) (1146 Budapest, Dózsa György út 37.) az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X.4.)

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2015. június 24. napján tartandó képviselő-testületi ülésre Készítette: dr. Köles Zsuzsanna vagyonhasznosítási és jogi referens Tárgy:

Részletesebben

RÖGTÖN JÖVÖK! KEDVEZMÉNYES HELYISÉGPÁLYÁZAT

RÖGTÖN JÖVÖK! KEDVEZMÉNYES HELYISÉGPÁLYÁZAT RÖGTÖN JÖVÖK! KEDVEZMÉNYES HELYISÉGPÁLYÁZAT PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest XVIII. és a XXI. kerületei által meghirdetett üres üzlethelyiségek kedvezményes bérletére Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc

Részletesebben

A meghirdetett nem lakás céljára szolgáló helyiségekre vonatkozó kötelezettségek, illetve feltételek

A meghirdetett nem lakás céljára szolgáló helyiségekre vonatkozó kötelezettségek, illetve feltételek Pályázat nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti jogának megszerzésére 2014. október 15. Sárisáp Község Önkormányzata nyilvános pályázatot hirdet az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező nem

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Balatonfűzfő, 2015. május 11. Marton Béla polgármester

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Balatonfűzfő, 2015. május 11. Marton Béla polgármester PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Balatonfűzfő Város Önkormányzata nyílt pályázati felhívást tesz közzé a Balatonfűzfői Fövenystrandon a Fövenyfürdő felújítása című projekt keretében megépítendő 39,69 m2 térmértékű kereskedelmi-vendéglátóipari

Részletesebben

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat:

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: 1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-2012-4.10.0/A, KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

Részletesebben

Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására

Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására 14253058 S algó Vagyon Kft. Salgótarján SV/2.411-2/2015 Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján Megyei Jogú Város

Részletesebben

Helyiségbérleti szerződés minta

Helyiségbérleti szerződés minta Helyiségbérleti szerződés minta ( Bérbeadó jelen helyiségbérleti szerződés minta indoklás nélküli megváltoztatásának jogát fenntartja.) amely szerződés létrejött egyrészről a Palota Holding Ingatlan- és

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi által üzemeltetett az alábbiakban

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Tartalom

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Tartalom PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Tartalom I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK... 2 1. A pályázat kiírója... 2 2. A pályázat célja... 2 3. A pályázat benyújtásának helye és módja... 2 4. A pályázat benyújtásának határideje... 3

Részletesebben

BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS

BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft. székhely: 1113 Budapest, Hamzsabégi út 60. cégjegyzékszám: 01-09-913256 adószám: 21185023-2-43 statisztikai

Részletesebben

1/2015. (I.9.) Kt. határozat

1/2015. (I.9.) Kt. határozat 1/2015. (I.9.) Kt. határozat Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi belső ellenőrzési feladatok ellátását az 145/2014.(XI.25.) Kt. határozat mellékletét képező tartalommal (20

Részletesebben

Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita a jegyző általános helyettese Megállapodás jóváhagyása (KLIK összevont szerződés)

Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita a jegyző általános helyettese Megállapodás jóváhagyása (KLIK összevont szerződés) RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita a

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi által üzemeltetett, az alábbiakban

Részletesebben

Diósjenő Községi Önkormányzat Képviselő - testülete a következő határozatot hozta:

Diósjenő Községi Önkormányzat Képviselő - testülete a következő határozatot hozta: 2./ Egyebek Előterjesztő: Tóth János polgármester - Strandfürdő üzemeltetése Diósjenő község Önkormányzatának tulajdonában lévő 2643. Diósjenő, Petőfi úton található Strandfürdő ingatlan immár évek óta

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére Tárgy: A Békés Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelme Előkészítette: Holopné dr. Sztrein Beáta Gazdálkodási Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/6 Döntéshozatal módja: Egyszerű

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt. sz.:1/349-1/2014/i. Üi: Csomor Ágnes E l ő t e r j e s z t é s Tárgy: IX. számú fogorvosi körzet működtetése. Melléklet: Feladat-ellátási szerződés

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. január 08. Dr. Pavlek Tünde sk.

Részletesebben

Pályázati dokumentáció. Nagykőrös, Széchenyi tér 21. emeleti 255 m 2 -es helyiségek

Pályázati dokumentáció. Nagykőrös, Széchenyi tér 21. emeleti 255 m 2 -es helyiségek Pályázati dokumentáció Nagykőrös, Széchenyi tér 21. emeleti 255 m 2 -es helyiségek 1. Pályázat benyújtásának módja: A bérletre vonatkozó pályázati ajánlatokat zárt, cégjelzés nélküli borítékban, Széchenyi

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. június 17. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének. 19/2011. (V.31.) önkormányzati rendelete

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének. 19/2011. (V.31.) önkormányzati rendelete Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011. (V.31.) önkormányzati rendelete a lakások bérletéről és elidegenítéséről Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre

Részletesebben

INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a Dandár 23-25 Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1094 Budapest, Ferenc tér 2-3. VI. emelet 1., cégjegyzékszáma: 01-09-882925.,

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL

ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu Száma: 4-82/2014. J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

1. számú melléklet MŰSZAKI TARTALOM

1. számú melléklet MŰSZAKI TARTALOM MŰSZAKI TARTALOM az Energiahatékonyság és megújuló energiaforrás használatát fokozása az önkormányzatoknál elnevezésű, tervezett pályázat keretein belül a siófoki Krúdy Gyula Szakközépiskola és Szakiskola

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú melléklete. Szabályzat a szerződéskötés rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú melléklete. Szabályzat a szerződéskötés rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú melléklete Szabályzat a szerződéskötés rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen Pécs 2011. Hatályos: 2013. november 14. napjától 1 Preambulum...

Részletesebben