BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására"

Átírás

1 BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására A beszerzési felhívást Zsámbék Város Önkormányzata közzétevő intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u Telefon:23/ Fax: 23/ Kapcsolattartó dr. Malik Dean útján A beszerzés tárgya: Zsámbék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 221/2014.(XI.27.) számú határozata alapján pályázatírói feladatok ellátása a programozási időszakban A teljesítés helye: Zsámbéki Polgármesteri Hivatal 2072 Zsámbék, Rácváros u A megbízás elvárt tartalma: Pályázatfigyelés, pályázatírás sikerdíjas szerződés keretében jelen felhívás mellékletét képező pályázati felhívásban foglaltak szerint. A szolgáltatás/termék biztosításának elvárt időtartama/időpontja: A szerződéskötés megkötésének időpontjától folyamatos Az ajánlatok benyújtásának helye, határideje:zsámbéki Polgármesteri Hivatal 2072 Zsámbék, Rácváros u január óra Az ajánlatok elbírálásának szempontja: összességében legkedvezőbb ajánlat A szerződéskötés tervezett időpontja: február 5. Egyéb információk: Az ajánlatokat a jelen ajánlati felhívás melléklete szerinti formanyomtatvány és mellékleteinek benyújtásával kell papíralapon benyújtani. Ajánlatkérő fenntartja magának azt a jogot, hogy az ajánlattételi felhívást a szerződéskötés tervezett időpontjáig visszavonhatja. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatos valamennyi költség az ajánlattevőt terheli. Ajánlattevő az ajánlat kidolgozásáért és az ajánlattétellel kapcsolatban más jogcímen sem igényelhet térítést az ajánlatkérőtől, abban az esetben sem, ha az ajánlatkérő bármilyen okból eredménytelenné nyilvánítja az eljárást. Az ajánlatkérő az eljárás nyertesével, visszalépése esetén, az eredményhirdetéskor a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel köti meg a szerződést.

2 ÁRAJÁNLAT A...TÁRGYÚ BESZERZÉSI FELHÍVÁSRA Az ajánlattevő neve: Cégjegyzékszám/vállalkozói engedély száma: Székhelye: Telefon: Fax: Kapcsolattartó: Az ajánlat részletes tartalma az ellátandó tevékenységre vonatkozó részletes tájékoztatás Egyéb információk: Mellékletek: - pályázati felhívásban jelölt dokumentumok, - az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem áll végelszámolás alatt, illetve ellene csőd vagy felszámolási eljárás nincs folyamatban - az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy tárgyi beszerzést érintően benyújtott árajánlata teljeskörű Dátum: Aláírás, bélyegző

3 MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Zsámbék Város Önkormányzata, székhelye: 2072 Zsámbék, Rácváros u bankszámlaszáma: adószáma: képviselőjének neve: Horváth László polgármester kapcsolattartó: dr. Malik Dean jegyző mobiltelefon: 06-23/ telefon: 06-23/ telefax: 06-23/ továbbiakban: Megbízó másrészről: név:... székhelye: bankszámlaszáma: adószáma: képviselőjének neve: kapcsolattartó: mobiltelefon: telefon: telefax: továbbiakban: Megbízott között a mai napon az alábbiakról. Előzmények: Megbízó Zsámbék Város Képviselő-testültének 221/2014.(XI.27.) számú határozata alapján pályázatfigyelői/pályázatírói tevékenység ellátására. A pályázati felhívásra Megbízott pályázatot nyújtott be. A benyújtott pályázat jelen megbízási szerződés 1. számú 3

4 elválaszthatatlan melléklete. Megbízott jelen szerződés aláírásával igazolja, hogy a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek megfelel. 1./ A megbízás tárgya: A programozási időszakban kiírásra kerülő uniós valamint hazai pályázatokon az önkormányzat és intézményei pályázaton történő indulása érdekében pályázatfigyelési, pályázatírási és pályázatbenyújtási feladatainak ellátása A megbízás részletes tartalma: 1.1. Pályázatfigyelés Az önkormányzat és intézményei működtetéséhez, működtetéséhez, tárgyi eszköz beszerzéséhez, fejlesztéséhez kapcsolódó pályázati lehetőségek felkutatása A kommunikációs felületek folyamatos figyelése a pályázati források lehető legnagyobb igénybevétele érdekében. A Megbízó haladéktalan írásbeli tájékoztatása a pályázati lehetőségekről az alábbi adatok közlésével A pályázat kiírója: A pályázat tárgya: Az elnyerhető támogatatás összege: Az önerő mértéke: A pályázat benyújtásának határideje: Fenntartó külön jóváhagyásának szükségessége: A pályázat előkészítésének és elkészítésének becsült költsége és időtartama: 1.2. Pályázatírás A Megbízó által jóváhagyott pályázaton történő indulás érdekében a.) adatgyűjtés b.) szakértői, közreműködői dokumentumok összegyűjtése c.) pályázat összeállítása d.) a pályázat benyújtásához szükséges hatósági, szakhatósági dokumentumok, engedélyek, elvi engedélyek, tanulmányok, tervek, műszaki leírások, állásfoglalások stb. beszerzése e.) a pályázat benyújtásához szükséges közüzemi szolgáltatók részéről szükséges dokumentumok,. állásfoglalások beszerzése f.) előzetes árajánlatok bekérése g.) a pályázati dokumentáció összeállítása h.) a pályázati dokumentációt jóváhagyó döntés előkészítése i) a pályázati dokumentáció jóváhagyatása a Megbízóval 1.3. Pályázat benyújtása a kiíróhoz a.) a jóváhagyott pályázati dokumentáció sokszorosítása és határidőben történő benyújtása a pályázati kiírásnak megfelelő formátumban és tartalommal b.) hiánypótlások elkészítése és határidőben történő benyújtása 2./ Megbízott köteles feladatait önállóan és személyesen ellátni, távollét esetén helyetteséről gondoskodni. 4

5 3./ Megbízott köteles a pályázat benyújtásához szükséges, a Megbízó kezelésében lévő adatokat, dokumentumokat írásban, legalább 5 munkanappal korábban jelezni. 4./ Megbízott olyan adatokat, amelyeket önmaga vagy a Megbízó megbízása alapján önállóan be tud szerezni, Megbízótól nem kérhet. 5./ Megbízott a hatóságoknál, szakhatóságoknál Megbízó írásbeli meghatalmazásával megbízásából köteles, személyesen eljárni. 6./ Megbízó Megbízott részére 6.1. Tájékoztatást nyújt minden olyan adatról, amely a feladat ellátásához szükséges, 6.2. Megbízott részére előzetes egyeztetés konzultációs lehetőséget biztosít 6.3.Megbízott javaslatait feldolgozza, és szükség esetén továbbítja az intézésre jogosult ügyintézőhöz. 7./ Díjazás: a sikerrel elnyert Európai Unió alapjai, vagy a magyar Állam, mint finanszírozó és vagy Társfinanszírozó, valamint a Norvég Alap terhére elnyert támogatás nettó 1%-a. (Szerződés értéke: várhatóan nettó 1,8 millió Ft/év. A szerződés tényleges értéke a ténylegesen benyújtott pályázatok tekintetében változhat. ) 8./ Elszámolás 9./ Megbízó a Megbízott részére járó díjat az adott pályázat támogató döntésének kézhezvételét követően, a Megbízott által kiállított számla és teljesítésigazolás benyújtását követő 8 napon belül átutalással teljesíti. 1.Jelen megállapodást felek.-tól -ig terjedő határozott időre kötik, melyet bármelyik fél írásban közölt 30 napos felmondási idővel mondhat fel. 2. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. tv és egyéb hatályos jogszabályok rendelkezései irányadók. 3 Felek vitás kérdések rendezésére a Budapest Környéki Törvényszék Bíróságának illetékességét kötik ki. 4.Jelen megállapodást felek mint akaratukkal megegyezőt, jóváhagyólag írják alá. Zsámbék,.. Horváth László polgármester Megbízó Megbízott Jogi ellenjegyzés: Zsámbék,

6 Pénzügyi ellenjegyzés: Zsámbék,

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Monor Város Önkormányzata 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 78-80. Telefon: +36 29413219 Telefax: +36 29612310 Kapcsolattartó:

Részletesebben

Ajánlatkérő lakossági szabadidős családi sportnap megrendezésére kér ajánlatot az alábbiak szerint:

Ajánlatkérő lakossági szabadidős családi sportnap megrendezésére kér ajánlatot az alábbiak szerint: AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal beszerzéseiről szóló 7/2013. (XI. 20.) számú polgármesteri és jegyzői együttes intézkedés III. fejezet 3.2. pontja alapján Ajánlatkérő

Részletesebben

Ajánlati felhívás. 5. Fizetési feltételek Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét a teljesítésigazolást követő 15 napon belül átutalással teljesíti.

Ajánlati felhívás. 5. Fizetési feltételek Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét a teljesítésigazolást követő 15 napon belül átutalással teljesíti. Ajánlati felhívás 1. Ajánlatkérő neve, székhelye: Harmónia Integrált Szociális Intézmény 6211 Kaskantyú, III. ker. 1. 2. Az eljárás fajtája: Egyszerű tárgyalás nélküli eljárás 3. A beszerzés tárgya, mennyisége

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött Kazincbarcika Város Önkormányzata mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó) Székhelye: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. Adószáma: 15350057-2-05 Képviselője: Szitka Péter polgármester

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-30/2008. Tárgy: jkv-i kivonat

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-30/2008. Tárgy: jkv-i kivonat Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-30/2008. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 14-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS I. SZERZŐDÉS TÁRGYA

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS I. SZERZŐDÉS TÁRGYA MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött a Veszprémi Főegyházmegye Székhelye: 8200 Veszprém, Vár u. 18. Bír. Bejegyz. Sz. Pk. 60.140/1995/10 Adószáma: 19897253-1-19 Képviseli: Dr.Márfi Gyula, érsek, mint Megbízót,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 25.-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2015. évben indítandó közbeszerzési eljárásaihoz közbeszerzési tanácsadó

Részletesebben

MŰSZAKI TARTALOM. a 8600 Siófok, Csobánc utca és Tihany utca folytatásaként parti sétány kialakításának tervezési feladatainak ellátására.

MŰSZAKI TARTALOM. a 8600 Siófok, Csobánc utca és Tihany utca folytatásaként parti sétány kialakításának tervezési feladatainak ellátására. MŰSZAKI TARTALOM a 8600 Siófok, Csobánc utca és Tihany utca folytatásaként parti sétány kialakításának tervezési feladatainak ellátására. 1. A pályázati kiírás célja: Tervezési szerződés megkötése a 8600

Részletesebben

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS. a továbbiakban együttesen Szerződő Felek között a mai napon az alábbi feltételekkel. I. PREAMBULUM

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS. a továbbiakban együttesen Szerződő Felek között a mai napon az alábbi feltételekkel. I. PREAMBULUM TERVEZÉSI SZERZŐDÉS Iktatószám: 3/8-53/2014. amely létrejött egyrészről Balatonfűzfő Város Önkormányzata székhelye: 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. levelezési és számlázási címe: 8184 Balatonfűzfő, Nike

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi által üzemeltetett az alábbiakban

Részletesebben

1. számú melléklet MŰSZAKI TARTALOM

1. számú melléklet MŰSZAKI TARTALOM MŰSZAKI TARTALOM az Energiahatékonyság és megújuló energiaforrás használatát fokozása az önkormányzatoknál elnevezésű, tervezett pályázat keretein belül a siófoki Krúdy Gyula Szakközépiskola és Szakiskola

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi által üzemeltetett, az alábbiakban

Részletesebben

A beérkezett pályázatok bírálatáról a Képviselő-testület a soron következő rendes ülésén dönt.

A beérkezett pályázatok bírálatáról a Képviselő-testület a soron következő rendes ülésén dönt. F E L H Í V ÁS NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA bérbeadás útján, egyben történő hasznosításra meghirdeti a tulajdonában lévő Kállai Kettős tér 1. szám alatt található Városháza elnevezésű ingatlanában kialakított

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai számjel:

Részletesebben

P O L G Á R M E S T E R É T Ő L

P O L G Á R M E S T E R É T Ő L P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Száma: 10 1393 /2005 Tárgy: Vegyszeres növényvédelmi munkálatok elvégzéséhez AJÁNLATTÉTELI FELHIVÁS VEGYSZERES NÖVÉNYVÉDELMI MUNKÁLATOK ELVÉGZÉSÉRE. (a közbeszerzésekről

Részletesebben

Répcelak Város Polgármesteri Hivatala 9653 Répcelak, Bartók B. u. 38. T./F.: 95/370-101, 370-123

Répcelak Város Polgármesteri Hivatala 9653 Répcelak, Bartók B. u. 38. T./F.: 95/370-101, 370-123 Répcelak Város Polgármesteri Hivatala 9653 Répcelak, Bartók B. u. 38. T./F.: 95/370-101, 370-123 Tárgy: Ajánlatkérés közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátására 2013-2014 Répcelak Város Önkormányzata

Részletesebben

Megbízási Szerződés. Ü.sz.: XXVII-3-146/2009. mely létrejött egyrészről: Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat

Megbízási Szerződés. Ü.sz.: XXVII-3-146/2009. mely létrejött egyrészről: Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Megbízási Szerződés mely létrejött egyrészről: Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Székhelye: 1195 Bp. XIX. ker. Városház tér 18. Képviselő: Gajda Péter polgármester Adószáma: 15519009-243

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Cím: 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Képviseli: Székyné dr. Sztrémi Melinda, a Társulás elnöke Számlaszám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi által üzemeltetett az alábbiakban

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÖZBESZERZÉSI ÉS BESZERZÉSI SZABÁLYZATA. BUDAPEST 2012 Hatályos: 2015. június 27. napjától

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÖZBESZERZÉSI ÉS BESZERZÉSI SZABÁLYZATA. BUDAPEST 2012 Hatályos: 2015. június 27. napjától A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÖZBESZERZÉSI ÉS BESZERZÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2012 Hatályos: 2015. június 27. napjától A Közbeszerzési szabályzat mellékletei: 1. számú melléklet: Megbízólevél mintája

Részletesebben

234/2008 Melléklet 2 db ELŐTERJESZTÉS

234/2008 Melléklet 2 db ELŐTERJESZTÉS Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága 234/2008 Melléklet 2 db ELŐTERJESZTÉS A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési, Gazdasági

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Putnok Város Önkormányzata 3630 Putnok, Kossuth út 5. Telefon:+36 (48) 530-036 Fax:+36 (48) 530-054 Kapcsolattartó:

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 218/2013. (XII. 18.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 218/2013. (XII. 18.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: Balatonfűzfőért Alapítvány levelezési címe: 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. számlázási cím: 8184

Részletesebben

NYÍRMÁRTONFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

NYÍRMÁRTONFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA NYÍRMÁRTONFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 1 Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széles körű nyilvános ellenőrizhetőségének

Részletesebben

GD. számú előterjesztés

GD. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere GD. számú előterjesztés Előterjeszt és a Gazdasági Bizottság részére a Kőbányai Hírek önkormányzati lap kiadói tevékenységének ellátása,

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ. (pályázati kiírás)

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ. (pályázati kiírás) 1 PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ (pályázati kiírás) Göd város közigazgatási területén, menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására A pályázati kiírója:

Részletesebben

KIVITELI SZERZŐDÉS. Vállalkozói szerződés (felújítási kivitelezési tevékenységre)

KIVITELI SZERZŐDÉS. Vállalkozói szerződés (felújítási kivitelezési tevékenységre) KIVITELI SZERZŐDÉS Vállalkozói szerződés (felújítási kivitelezési tevékenységre) amely létrejött egyrészről Név: Jánoshalma Város Önkormányzata Székhely: 6440 Jánoshalma Béke tér 1. Adószáma: 15338954-2-03

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi

Részletesebben