AJÁNLATI FELHÍVÁS ÜZLETHELYISÉG BÉRLETÉRE HOTEL CLUB SIÓFOK SZÁLLODAÜZEMELTETŐ ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI KFT Siófok, Petőfi sétány 13.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AJÁNLATI FELHÍVÁS ÜZLETHELYISÉG BÉRLETÉRE HOTEL CLUB SIÓFOK SZÁLLODAÜZEMELTETŐ ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI KFT. 8600 Siófok, Petőfi sétány 13."

Átírás

1 AJÁNLATI FELHÍVÁS ÜZLETHELYISÉG BÉRLETÉRE HOTEL CLUB SIÓFOK SZÁLLODAÜZEMELTETŐ ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI KFT. () A Hotel Club- Siófok Szállodaüzemeltető és Vendéglátóipari Kft., mint Ajánlatkérő, ajánlati felhívást tesz közzé a 8600 Siófok, Petőfi sétány 15. házszám, 4271 helyrajziszám, 15/IV. nyilvántartási számú üzlethelyiség kereskedelmi tevékenységi körben történő hasznosítására. 1. Az ajánlati felhívás közzétevője: Cégnév: Hotel Club- Siófok Szállodaüzemeltető és Vendéglátóipari Kft. Cégjegyzék szám: Kontakt: Zana Zoltán / Értékesítés vezető Székhely: Telefon: Telefax: Web: a továbbiakban mint Ajánlatkérő. 2. Az ajánlati felhívás tárgya: 8600 Siófok, Petőfi sétány 15. házszám, 4271 helyrajziszám, 15/IV. nyilvántartási számú üzlethelyiség bérbe adása, a 2. sz. melléklet (Üzletbérleti szerződés) szerint. Az üzlethelyiség alapterülete: 36 m2. Az üzlethelyiség jellemzői: Siófok legkeresettebb partszakaszán, az Aranyparton, a Petőfi sétány üzletsorán kiadó 36 m2 alapterületű, bármely kiskereskedelmi tevékenység végzésére alkalmas üzlethelyiség. 3. Az üzlethelyiség megtekintése, bejárása: Az üzlethelyiség megtekintésére, bejárására Ajánlattevő az alábbi időpontokban biztosít lehetőséget: Hétköznapokon, 10:00 12:00 óra között, előzetes időpontegyeztetés alapján. 1/13.

2 4. Szerződéses feltételek: 4.1. A szerződés időtartama Az üzlethelyiség bérletére szóló szerződés időtartama és közötti határozott időtartam, minimum 4 hónapos, maximum 12 hónapos bérleti konstrukcióban. A pályázónak a benyújtott pályázatban szükséges meghatároznia, hogy mely időtartamban kívánja az üzlethelyiséget bérbe venni. A bérlőnek gondoskodnia kell arról, hogy a bérleményben üzemeltetett üzlet a Szálloda nyitvatartási időtartamában nyitva van. A bérleti szerződés hatályba lép legkorábban: napján. Bérbeadó a szerződéskötést követően haladéktalanul a nyertes pályázó birtokába adja a bérleményt. A birtokbaadás napjáig pályázót az üzletbérleti szerződés szerinti fizetési és együttműködési kötelezettség terheli. A bérleti szerződés határozott időtartama legkésőbb napján véget ér. A határozott idő leteltével a bérleti szerződésben rögzített feltételek szerint az üzlethelyiség Bérlőjének az üzlethelyiséget a birtokbavételnek megfelelő állapotban szükséges visszaszolgáltatnia a Bérbeadó részére Az üzlethelyiségben végezhető tevékenységi körök Az üzlethelyiségben élelmiszer, háztartási termékek, virág-ajándék, iparcikk, újság, totó-lottó, továbbá a jogszabályok szerint a kiskereskedelemben engedélyezhető lakossági szolgáltatások üzemeltetési profillal működtethető kiskereskedelmi egység. Az üzlethelyiségben nem folytathatók az alábbi tevékenységek: - alkoholtartalmú italok árusítása - pénzváltás. A pályázónak a benyújtott pályázatban szükséges bemutatnia az üzemeltetési koncepciót, és azt, hogy az üzlethelyiségben mely tevékenységi köröket kívánja végezni. 5. Az üzlethelyiség bérleti díja: 5.1. A bérbeadni kívánt üzlethelyiség induló bérleti díja 30 EUR / m2 / hó + ÁFA, azaz Harminc euró / hó + ÁFA. Az üzlethelyiség havi bérleti díjára vonatkozóan a pályázók a benyújtandó pályázatban árajánlatot tehetnek a jelen pályázati felhívás 1. sz. melléklete szerinti összegező lapon. A pályázó által az árajánlatban meghatározott bérleti díj nem lehet kevesebb, mint a Bérbeadó által jelen pályázatban meghatározott minimális díj (30 EUR / m2 / hó), azzal azonban egyenlő is lehet. A bérleti díj egyösszegben fizetendő a szerződéskötés napján, a szerződés teljes időtartamára. A bérleti díjfizetés pénzneme EUR, vagy a szerződéses összegnek a szerződéskötés napján esedékes MNB középárfolyamon átszámított forint ellenértéke. 2/13.

3 4.2. A bérleti díj nettó összege és a bérleti díjon felül fizetendő egyéb nettó költségek: A szerződéskötéskor irányadó bérleti díj: 30 EUR/m 2 /hó; azaz Harminc euró / hó + ÁFA. A bérleti díjon felül fizetendő villamos energia nettó díja a 2015-ös évben: 45,00 Ft/ kwh + Áfa, amelynek megfizetése minden hónap 5. napjáig esedékes. A villamos energia díj megfizetése a Bérbeadó számlájára történő átutalással vagy házipénztárába történő készpénzes befizetéssel lehetséges. A bérleti díjon felül fizetendő víz és csatorna szolgáltatás díja a 2015-ös évben: 1100 Ft/m3. A bérleti díjon felül fizetendő a szemétszállítási díj, amelyet a Bérlő egyedi szerződéssel rendez a szolgáltató felé. 6. A benyújtandó ajánlat tartalma: A benyújtandó ajánlatnak kötelezően tartalmaznia szükséges a jelen ajánlati felhívás 1.sz. mellékletét (Ajánlatot összegező adatlap) kitöltve, cégszerű aláírással ellátva. A benyújtandó ajánlathoz csatolni szükséges az Ajánlattevő gazdálkodó szervezet cégtörténetét 30 napnál nem régebbi, hatályos cégkivonatát. Ajánlatkérő elfogadja a 30 napnál nem régebbi, hatályos cégkivonat másolatát is, ez esetben a másolatot AZ EREDETIVEL MINDENBEN MEGEGYEZŐ MÁSOLAT felirattal és az Ajánlattevő cégszerű aláírásával szükséges ellátni. A benyújtandó ajánlahoz csatolni szükséges az Ajánlattevő egyéni vállalkozás esetében az egyéni vállalkozás nyilvántartásba vételéről szóló okiratot és az egyéni vállalkozói igazolvány másolatát. A benyújtandó ajánlathoz csatolni szükséges a tervezett üzemeltetési profilt, az Ajánlattevő részletes szakmai múltját, szakmai ismereteit, valamint az árusítóhely tervezett belső kialakításának részletes leírását. Amennyiben a kívánt üzemeltetési profil valamely engedélyhez kötött, szükséges a vonatkozó engedély másolatát is becsatolni a pályázathoz, vagy a kapcsolódó engedély beszerzésére vonatkozó szándéknyilatkozatát. A benyújtandó pályázatban szükséges becsatolni a Pályázó felelősségbiztosítását, (minimum Ft biztosítási összegről), illetve, amennyiben azzal nem rendelkezik, arra vonatkozó, cégszerűen aláírt szándéknyilatkozatát, hogy a pályázat elnyerése esetén felelősségbiztosítást köt. Az ajánlatokat papír alapon kérjük benyújtani a jelen ajánlati felhívás 7. pontjában meghatározott helyen, módon és időben. 7. Az Ajánlattevők köre: Ajánlatot nyújthat be minden olyan gazdasági társaság, egyéni vállalkozói vagy őstermelői igazolvánnyal rendelkező magánszemély, melyet eddigi tevékenysége, szakismerete, teljesítőképessége és pénzügyi helyzete alapján az Ajánlatkérő alkalmasnak tart. Ajánlatot nyújthat be olyan magánszemély is, aki vállalja, hogy szerződéskötés esetén a működéshez gazdasági társaságot alapít, illetve egyéni vállalkozói igazolványt vált ki legkésőbb az üzlethelyiség birtokbaadásnak napjáig. A pályázaton olyan gazdasági társaság, egyén vállalkozás nem vehet részt, aki ellen 3/13.

4 felszámolási vagy végelszámolási eljárást kezdeményeztek. 8. Az ajánlatok benyújtásának helye és ideje: 8.1. Az ajánlatok benyújtásának helye: Hotel Club-Siófok Kft. (8600 Siófok, Petőfi sétány 13.) 8.2. Az ajánlatok benyújtásának módja: Személyesen hétköznapokon 8:00 16:00 óráig. Postai levélküldeményként: igazolható módon megküldve a jelen pontban meghatározott benyújtási helyre. A postai elirányításból származó esetleges következményekért Ajánlatkérő nem felel Az ajánlatok benyújtásának véghatárideje: A jelen pontban meghatározottakon kívüli helyen, módon és időben beérkezett ajánlatokat Ajánlattevő érvénytelennek minősíti. 9. Ajánlatok értékelése 9.1. A beérkezett ajánlatok a beérkezési határidő követően felbontásra kerülnek, majd formai és tartalmi értékelésre kerülnek. Az értékelés alapja a bérlet teljes időtartamára számított bérleti díj nettó összegértéke: Bérleti időtartam hossza (hónap) x nettó bérleti díj / hónap 9.2. Ajánlatkérő a tartalmilag megfelelőnek minősített benyújtott ajánlatok közül, a számára legkedvezőbb ajánlatot benyújtó Ajánlattevővel kíván szerződést kötni. 10. Jogfenntartás és kiegészítő tájékoztatásnyújtás Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlati felhívást - akár indoklás nélkül is - eredménytelennek nyilvánítsa vagy visszavonja Ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokkal kapcsolatban hiánypótlásra lehetőséget biztosít Több, tartalmilag egyforma ajánlat beérkezése esetében Ajánlatkérő fenntartja annak lehetőségét, hogy az érvényes ajánlatot benyújtó Ajánlattevők részére további -módosított ajánlat benyújtására biztosítson lehetőséget Az üzlethelyiség előzetes időpontegyeztetés alapján megtekinthető a helyszínen, illetve érdeklődés esetén fényképet küldünk Az ajánlati felhívással kapcsolatosan részletes tájékoztatás az alábbi elérhetőségeken kérhető: Név: Zana Zoltán / Értékesítés vezető Telefon: /13.

5 11. Mellékletek 1. sz. melléklet: Ajánlatot összegező adatlap 2. sz. melléklet: Üzletbérleti szerződés 5/13.

Pályázati dokumentáció. Nagykőrös, Széchenyi tér 21. emeleti 255 m 2 -es helyiségek

Pályázati dokumentáció. Nagykőrös, Széchenyi tér 21. emeleti 255 m 2 -es helyiségek Pályázati dokumentáció Nagykőrös, Széchenyi tér 21. emeleti 255 m 2 -es helyiségek 1. Pályázat benyújtásának módja: A bérletre vonatkozó pályázati ajánlatokat zárt, cégjelzés nélküli borítékban, Széchenyi

Részletesebben

A meghirdetett nem lakás céljára szolgáló helyiségekre vonatkozó kötelezettségek, illetve feltételek

A meghirdetett nem lakás céljára szolgáló helyiségekre vonatkozó kötelezettségek, illetve feltételek Pályázat nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti jogának megszerzésére 2014. október 15. Sárisáp Község Önkormányzata nyilvános pályázatot hirdet az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező nem

Részletesebben

Pályázati felhívás. A Műcsarnok Nonprofit Kft. (a továbbiakban: kiíró) (1146 Budapest, Dózsa György út 37.)

Pályázati felhívás. A Műcsarnok Nonprofit Kft. (a továbbiakban: kiíró) (1146 Budapest, Dózsa György út 37.) www.mucsarnok.hu www.kunsthalle.hu Pályázati felhívás A Műcsarnok Nonprofit Kft. (a továbbiakban: kiíró) (1146 Budapest, Dózsa György út 37.) az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X.4.)

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Putnok Város Önkormányzata 3630 Putnok, Kossuth út 5. Telefon:+36 (48) 530-036 Fax:+36 (48) 530-054 Kapcsolattartó:

Részletesebben

HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Tiszaalpár a HU33-10763 pályázati azonosító számú eljáráshoz

HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Tiszaalpár a HU33-10763 pályázati azonosító számú eljáráshoz Nemzeti Földalapkezelő Szervezet Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Tiszaalpár a HU33-10763 pályázati azonosító számú eljáráshoz

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Nagykovácsi Viziközmű Kft. működés átvilágításának elvégzésére tárgyban 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Nagykovácsi Viziközmű Üzemeltető és

Részletesebben

1. számú melléklet MŰSZAKI TARTALOM

1. számú melléklet MŰSZAKI TARTALOM MŰSZAKI TARTALOM az Energiahatékonyság és megújuló energiaforrás használatát fokozása az önkormányzatoknál elnevezésű, tervezett pályázat keretein belül a siófoki Krúdy Gyula Szakközépiskola és Szakiskola

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Balatonfűzfő, 2015. május 11. Marton Béla polgármester

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Balatonfűzfő, 2015. május 11. Marton Béla polgármester PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Balatonfűzfő Város Önkormányzata nyílt pályázati felhívást tesz közzé a Balatonfűzfői Fövenystrandon a Fövenyfürdő felújítása című projekt keretében megépítendő 39,69 m2 térmértékű kereskedelmi-vendéglátóipari

Részletesebben

Vindornyaszőlős Község Önkormányzata

Vindornyaszőlős Község Önkormányzata Vindornyaszőlős Község Önkormányzata DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA KEOP 3.1.2. KERETÉBEN- A VINDORNYA-LÁP ÉLŐHELYÉNEK HELYREÁLLÍTÁSA, FEJLESZTÉSE KÉ 26502/2011. Tartalom: I. Tájékoztató II. III.

Részletesebben

RÉSZLETES PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A Budapest IX. ker. Fővám tér 11-12.szám alatti BÁLNA épületben lévő helyiségek eseti hasznosítására

RÉSZLETES PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A Budapest IX. ker. Fővám tér 11-12.szám alatti BÁLNA épületben lévő helyiségek eseti hasznosítására RÉSZLETES PÁLYÁZATI KIÍRÁS A Budapest IX. ker. Fővám tér 11-12.szám alatti BÁLNA épületben lévő helyiségek eseti hasznosítására 1. Kiíró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. (BFVK Zrt.), (székhelye:

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 1. oldal

TARTALOMJEGYZÉK. 1. oldal ÉRSEKCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 6347 ÉRSEKCSANÁD, DÓZSA GYÖRGY ÚT 77. AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Érsekcsanádi sportöltöző felújítása és bővítése tárgyú, nemzeti eljárásrendben lefolytatandó, hirdetmény

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

HC - ATM rádiórendszer beszerzése

HC - ATM rádiórendszer beszerzése HC - ATM rádiórendszer beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2011/57 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás - egyes ágazatokban EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma:

Részletesebben

A J Á N L A T I D O K U M E N T Á C I Ó

A J Á N L A T I D O K U M E N T Á C I Ó TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0008 A J Á N L A T I D O K U M E N T Á C I Ó Vezetői Információs Rendszer (VIR) szoftver fejlesztése az Ajánlatkérő A Humán TISZK rendszerének továbbfejlesztése a humán szakmák

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök 2014/S 039-064322. Ajánlati/részvételi felhívás.

Magyarország-Budapest: Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök 2014/S 039-064322. Ajánlati/részvételi felhívás. 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:64322-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök 2014/S 039-064322 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, egyfordulós nyílt pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, egyfordulós nyílt pályázatot hirdet PÁLYÁZATI KIÍRÁS Budakeszi Város Önkormányzatának tulajdonában lévő Budakeszi külterület 067/15, 079/4, 079/7, 079/9, 079/12, 079/13, 079/15, 079/16, 079/17, 079/20, 079/21, 079/22, 079/23, 079/24, 079/25

Részletesebben

- Fotozoom Kft. 4231 Bököny, Arany J. u. 15. - NAP-GYŰJTŐ Kft. 1141 Budapest, Szugló u. 82. - Zemplén Gyöngye Kft. 4031 Debrecen, Kadosa u. 30.

- Fotozoom Kft. 4231 Bököny, Arany J. u. 15. - NAP-GYŰJTŐ Kft. 1141 Budapest, Szugló u. 82. - Zemplén Gyöngye Kft. 4031 Debrecen, Kadosa u. 30. Kivonat Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2014. június 18-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 142/2014.(VI.18.)HÖ. sz. határozat Hajdúhadház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ M I S K O L C I A P O S T O L I E X A R C H Á T U S (3526 MISKOLC, SZE L E S U. 59.) Vállalkozási szerződés a Tokaj, görögkatolikus templom helyreállítási munkáinak elvégzésére (kódszám: HUSKROUA/1101/056).

Részletesebben

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ buszba épített direkt digitális tüdőszűrő berendezés beszerzése tárgyú, közösségi értékhatárt elérő értékű nyílt közbeszerzési eljáráshoz

Részletesebben

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II.

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II. TÁRGYÁBAN INDÍTOTT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ NYILVÁNTARTÁSI

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Méhkerék Község Önkormányzata 5726 Méhkerék, Kossuth Lajos u. 80. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Magyarország Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében Madarász és Méhkerék közötti,

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ STARTMUNKA PROGRAM 2013 ÁTCSOPORTOSÍTOTT PROJEKTRÉSZ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ I. FEJEZET A közbeszerzés rendjére vonatkozó információk BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ NYÍLT PÁLYÁZAT Ajánlatkérő: Budapest Főváros XV. kerületi

Részletesebben

HU-Budapest: Oktatási szolgáltatások 2011/S 150-250005 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Budapest: Oktatási szolgáltatások 2011/S 150-250005 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:250005-2011:text:hu:html HU-Budapest: Oktatási szolgáltatások 2011/S 150-250005 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás

Részletesebben

HU-Érd: Szennyvíztisztító építése 2010/S 158-244150 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás

HU-Érd: Szennyvíztisztító építése 2010/S 158-244150 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:244150-2010:text:hu:html HU-Érd: Szennyvíztisztító építése 2010/S 158-244150 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Építési beruházás

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ STARTMUNKA PROGRAM 2013 KÖZÚTFELÚJÍTÁSI PROJEKTELEM AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ I. FEJEZET A közbeszerzés rendjére vonatkozó információk BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Részletesebben

HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2011/S 205-334574. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2011/S 205-334574. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:334574-2011:text:hu:html HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2011/S 205-334574 Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

VERSENYEZTETÉSI FELHÍVÁS

VERSENYEZTETÉSI FELHÍVÁS VERSENYEZTETÉSI FELHÍVÁS Friss Fagyasztott Plazma értékesítése 1. Az Országos Vérellátó Szolgálat (a továbbiakban: OVSz), mint Kiíró nyílt versenyeztetési eljárást hirdet az általa, továbbá az OVSz-szel

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Villamos energia beszerzése (TED: 2014/S 122-216983; KÉ 12387/2014) tárgyú nyílt, uniós értékhatárt elérő értékű közbeszerzési eljáráshoz 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés,

Részletesebben

Nyomtatók bérlése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/37

Nyomtatók bérlése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/37 Nyomtatók bérlése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/37 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Bérlet Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben