SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103"

Átírás

1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX: Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, június 17. Dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének július havi ülésére Tárgy: A BFC Siófok Kft által TAO pályázat alapján megvalósított beruházás önrész biztosításának kérése az önkormányzattól Előterjesztő: Dr. Balázs Árpád polgármester Előkészítette: Polgármesteri Kabinet Tárgyalta: Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság

2 Tisztelt Képviselő-testület! A BFC Siófok Kft. a 2013/2014 évben TAO pályázatot nyújtott be a Magyar Labdarúgó Szövetséghez sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás tárgyában. Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete 143/2013. (IX.26.) határozatával vállalta a pályázat megvalósításához szükséges 30%, azaz Ft önrész megadását. A program, melyben a hazai és vendég mellékhelyiségek felújítására került volna sor, nem valósult meg, mivel a Városi Stadion a Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében Ft-ban részesül évben Siófok Labdarúgó Sportlétesítmény-fejlesztés címén, így a fenti önrész megfizetésére sem került sor án kelt levelében a BFC Siófok Kft azzal a kérelemmel fordult az önkormányzathoz, hogy a részükre korábban megítélt önrészt fenntartási költségeik fedezetére biztosítani szíveskedjen. A BFC Siófok Kft. a 2011/2012-es, valamint a 2012/2013-as évben TAO pályázatot nyújtott be a Révész Géza u. 11. sz. alatti stadion nyílászáróinak cseréjére, pályafelújítás (füvesítés) és gépvásárlás címén. A pályázat alapján a Kft Ft-ot kapott, a beruházás Ft értéken évben megvalósult. A program megvalósításához szükséges önrész Ft volt, a nyílászárók kicserélésére eső önrész Ft, így az összes önrész Ft volt, melyet a beruházáshoz a BFC Siófok Kft biztosított a költségvetéséből, melyet a fenntartási költségekre szánt pénzeszközeikből finanszíroztak meg. A fentiek miatt án kelt levelében a BFC Siófok Kft azzal a kérelemmel fordult az önkormányzathoz, hogy a fenti önrészt számukra biztosítani szíveskedjen. Kérelméhez csatolt bankszámlakivonatot, a TAO pályázat Összesített elszámolási táblázatát, a beruházás elvégzését igazoló számlákat. A fenti pályázati pénzből a Kft az önkormányzat tulajdonát képező stadion részbeni felújítását végezte el növelve ezzel az ingatlan értékét. A beruházás azonban a Kft fenntartási költségekre szánt pénzeszközeinek nagy részét is felemésztette, nehéz helyzetbe hozva ezzel a céget. Tekintettel a megvalósult beruházás értéknövelő hatására, figyelemmel azonban a költségvetési realitásokra is az önkormányzat a kérelmezett Ft és a kérelmezett Ft helyett összesen Ft, azaz Kilencmillió forint megfizetését javasolja önrész visszapótlása címén. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az alábbi határozati javaslat alapján hozza meg döntését. 2

3 HATÁROZATI JAVASLAT: A BFC Siófok Kft által TAO pályázat alapján megvalósított beruházás önrész biztosításának kérése az önkormányzattól című előterjesztést a Képviselőtestület megtárgyalta, és mint döntéshozó úgy határoz, hogy Siófok Város Önkormányzata a BFC Siófok Kft részére a megvalósított pályázat önrész visszapótlása címén Ft-ot a évi költségvetés tartalékkerete terhére elkülönítetten biztosít. Felelős: dr. Balázs Árpád polgármester Határidő: értelem szerint Siófok, június 17. dr. Balázs Árpád polgármester 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 MEGÁLLAPODÁS PÁLYÁZATI ÖNRÉSZ BIZTOSÍTÁSÁHOZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁSRÓL Amely létrejött egyrészről Siófok Város Önkormányzata (8600. Siófok, Fő tér 1., képviseli: dr. Balázs Árpád polgármester, KSH szám: , adószám: , ÁHTI azonosító: , törzskönyvi azonosító szám: ) a továbbiakban mint Önkormányzat 21

22 másrészről a BFC Siófok Sportszolgáltató Kft (székhelye: 8600 Siófok, Révész Géza u. 11., képviseli: Horváth Károly ügyvezető, adószáma: ) a továbbiakban mint BFC Siófok Kft között az alulírt helyen és időben az alábbi feltételek szerint: 1./ Előzmények: A BFC Siófok Kft. a 2011/2012-es, valamint a 2012/2013-as évben TAO pályázatot nyújtott be a Révész Géza u. 11. sz. alatti stadion nyílászáróinak cseréjére, pályafelújítás (füvesítés) és gépvásárlás címén. A pályázat alapján a Kft Ft-ot nyert el, a beruházás Ft értéken évben megvalósult. A program megvalósításához szükséges önrész Ft volt, a nyílászárók kicserélésére eső önrész Ft, így az összes önrész Ft volt, melyet a beruházáshoz a BFC Siófok Kft biztosított a költségvetéséből, melyet a fenntartási költségekre szánt pénzeszközeikből finanszíroztak meg. A fentiek miatt án kelt levelében a BFC Siófok Kft azzal a kérelemmel fordult az önkormányzathoz, hogy a fenti önrészt számukra biztosítani szíveskedjen. Kérelméhez csatolt bankszámlakivonatot, a TAO pályázat Összesített elszámolási táblázatát, a beruházás elvégzését igazoló számlákat. Siófok Város Képviselő-testülete.../2014.(VII.03.) számú határozatával megtárgyalta a BFC Siófok Kft kérelmét, melyben a Képviselő-testület úgy döntött, hogy a BFC Siófok Kft részére a megvalósított TAO pályázat önrész visszapótlása címén Ft-ot a évi költségvetés tartalékkerete terhére elkülönítetten biztosít. 2./ Mindezekre tekintettel az Önkormányzat a évi költségvetés terhére Ft, azaz kilenc millió forint összegű önrész hozzájárulásban részesíti a BFC Siófok Kft-t. 3./ Az Önkormányzat vállalja, hogy Ft-ot, azaz Kilencmillió forintot a BFC Siófok Kft OTP Banknál vezetett számú bankszámlájára légkésőbb napjáig átutalja. 4./ A szerződő felek rögzítik, hogy a BFC Siófok Kft az 1./ pontban körülírt beruházás megtörténtét az önkormányzat részére a TAO támogatás Összesített elszámolási táblázatával, valamint számlákkal hitelt érdemlően igazolta. 1 Erre tekintettel a felek megállapítják, hogy a jelen megállapodás alapján nyújtott összeget a beruházás megvalósításához szükséges önrész biztosítására felhasználtnak ismerik el. 5./ A BFC Kft képviselője jelen megállapodás aláírásával kifejezetten és visszavonhatatlanul lemond a TAO pályázat alapján az Önkormányzat tulajdonában lévő, 1./ pontban részletesen körülírt ingatlanon elvégzett beruházással létrehozott értéknövekedés összegének megtérítésére vonatkozó igényéről. 6./ A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyv vonatkozó rendelkezései irányadóak. 7./ Szerződő felek a jelen megállapodásból származó jogviták esetére pertárgy értékétől függően a Siófoki Járásbíróság, vagy a Kaposvári Törvényszék illetékességét kötik ki. 22

23 Felek a jelen megállapodást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírták. Siófok, Siófok Város Önkormányzata képviseletében Dr. Balázs Árpád polgármester BFC Siófok Kft képviseletében Horváth Károly ügyvezető. Dr. Pavlek Tünde jegyző jogi ellenjegyző Balogh Gábor közgazdasági osztályvezető pénzügyi ellenjegyző 2 23

Siófok Város Önkormányzata Polgármester

Siófok Város Önkormányzata Polgármester Siófok Város Önkormányzata Polgármester 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. február 14. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. augusztus 28. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének 2012. szeptember havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének 2012. szeptember havi ülésére SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, Fő tér 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelel. Siófok, 2012. szeptember 12. Dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 68. MELLÉKLET: 2 db. TÁRGY: Javaslat ingatlan használatának átadásáról szóló megállapodás módosítására (Szekszárd, Bartina u. 12/A) E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS pénzeszköz átadás-átvételéről

MEGÁLLAPODÁS pénzeszköz átadás-átvételéről Tárgy: Belvízrendezés az élhetőbb településekért komplex belvízrendezési program megvalósítása belterületen és a csatlakozó társulati csatornán I. ütem pályázat ÁFA változás miatti többlet önerő módosítása

Részletesebben

Jj"----.. K( (r f4rl Faragóné Széles Andrea. \/., \ f\~.~ REGYHÁZA. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Dr. 1. ovács Ferenc. Ügyiratszám: VAGY/2 /2014.

Jj----.. K( (r f4rl Faragóné Széles Andrea. \/., \ f\~.~ REGYHÁZA. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Dr. 1. ovács Ferenc. Ügyiratszám: VAGY/2 /2014. NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 MEGYEI JOGÚ VÁROS FAX: +36 42 524-501 POLGÁRMESTERE E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: VAGY/2 /2014. Ügyintéző:

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére Tárgy: A Békés Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelme Előkészítette: Holopné dr. Sztrein Beáta Gazdálkodási Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/6 Döntéshozatal módja: Egyszerű

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést véleményezi: Pénzügyi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. május 21. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. január 08. Dr. Pavlek Tünde sk.

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2011. június 30-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2011. június 30-i ülésére Tárgy: Békés Város Önkormányzata és a Magyar Vöröskereszt Békés Megyei Szervezete között kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyásáról Előkészítette: dr. Uhrin Anna, jogi munkatárs Véleményező bizottság:

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Sport, Ifjúsági és Civil Kapcsolatok Főosztálya

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Sport, Ifjúsági és Civil Kapcsolatok Főosztálya Cí>- BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Sport, Ifjúsági és Civil Kapcsolatok Főosztálya Budapest,,,.., t-'- \, ktttileí Kőbányai f i\e( iwió'-testület ülése Tárgy:

Részletesebben

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/1991.(X.17.) r e n d e l e t e

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/1991.(X.17.) r e n d e l e t e CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/1991.(X.17.) r e n d e l e t e lakásvásárláshoz nyújtható helyi támogatásról 1 ( a módosítással egységes szerkezetben ) Csorvás Város önkormányzatának

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselő-testületnek - a Sárospatak 1790. helyrajzi szám

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL

ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu Száma: 4-82/2014. J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (2800 Tatabánya, Fő tér 6., bankszámlaszám: OTP Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága 11740009-15384481-00000000, adószám:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2012. március 21-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2012. március 21-i ülésére Iktató szám: Sz-183/2012. Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2012. március 21-i ülésére Tárgy: NOE Ludotéka

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. október 3-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. október 3-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 168/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. október 3-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A Hegyvidéki Önkormányzattal

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Ikt. szám: 1811/2011. Javaslat a Salgótarjáni Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére térítésmentes helyiséghasználat biztosítására Tisztelt Közgyűlés! A Salgótarjáni

Részletesebben

Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének. 1/2006.(I.27.) önkormányzati r e n d e l e t e

Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének. 1/2006.(I.27.) önkormányzati r e n d e l e t e 1/2006.(I.27.) önkormányzati rendelet az önszerveződő közösségek, civil kezdeményezések és a helyi egyházi közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről Időállapot: 2011. december 1. Pétfürdő Nagyközség

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-30/2008. Tárgy: jkv-i kivonat

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-30/2008. Tárgy: jkv-i kivonat Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-30/2008. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 14-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

Előterjesztés. A Roma Önkormányzat 2013-ban is l OOO OOO Ft támogatást kapott, amellyel a támogatási

Előterjesztés. A Roma Önkormányzat 2013-ban is l OOO OOO Ft támogatást kapott, amellyel a támogatási Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés.i _. szám ú előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Roma Önkormányzat 2013. évi támogatása elszámolásáról,

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS Rövid lejáratú támogatást megelőlegező kölcsön felvétele

ELŐ TERJESZTÉS Rövid lejáratú támogatást megelőlegező kölcsön felvétele 4. Napirend ELŐ TERJESZTÉS Rövid lejáratú támogatást megelőlegező kölcsön felvétele Tisztelt Képviselő-testület! Tolmács Község Önkormányzata 7.990.000 Ft támogatást nyert az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 15/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Doboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

VELEM KÖZSÉG POLGÁRMESTERE 9726 Velem, Rákóczi utca 73. Telefon: +36(94)563-380 Fax: +36(94)563-379 email: korjvelem@t-online.hu

VELEM KÖZSÉG POLGÁRMESTERE 9726 Velem, Rákóczi utca 73. Telefon: +36(94)563-380 Fax: +36(94)563-379 email: korjvelem@t-online.hu VELEM KÖZSÉG POLGÁRMESTERE 9726 Velem, Rákóczi utca 73. Telefon: +36(94)563-380 Fax: +36(94)563-379 email: korjvelem@t-online.hu Előterjesztés Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 14/2015.(V.27.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Módosított

Részletesebben

V. TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TERVEZETE

V. TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TERVEZETE V. TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TERVEZETE TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: Kazincbarcika Város Önkormányzata (székhelye: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4.sz., törzsszáma: 726456, adóigazgatási száma:

Részletesebben

2014. augusztus 21-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendkívüli, nyílt üléséről.

2014. augusztus 21-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendkívüli, nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: 2014. augusztus 21-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendkívüli, nyílt üléséről. Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterme (4440

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Balatonfűzfő, 2015. május 11. Marton Béla polgármester

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Balatonfűzfő, 2015. május 11. Marton Béla polgármester PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Balatonfűzfő Város Önkormányzata nyílt pályázati felhívást tesz közzé a Balatonfűzfői Fövenystrandon a Fövenyfürdő felújítása című projekt keretében megépítendő 39,69 m2 térmértékű kereskedelmi-vendéglátóipari

Részletesebben