vizsgálatán alapuló új minısítési rend, illetve egy új ellátás, a rehabilitációs

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "vizsgálatán alapuló új minısítési rend, illetve egy új ellátás, a rehabilitációs"

Átírás

1 Szociális és Munkaügyi Minisztérium - Az egészségkárosodott személyek ellátórendszerének átalakítása2008 november 10 hétfı - Réka napja Szociális és Munkaügyi MinisztériumKiemelt hír: Szociális és Munkaügyi Minisztérium English version Deutsche Version Version Française MinisztériumSajtóPályázatokKiadványokEseményekKözérdekő adatokjogtárarchívumugrás: Rovatok Ügyfélszolgálat Gyorselérés Cikk szövege TársintézményekNagy kontrasztú változat - Alapértelmezett színséma Keresés: Mehet» RovatokFoglalkoztatás Tervezés-Fejlesztés Koordináció Szociális és családügy Családi és szociális szolgáltatások Szociális informatika Családi és pénzbeli ellátások Lakossági információk Fókuszban Egyes pénzbeli ellátások és összegük Gáz- és távhıtámogatás A távhıdíj kompenzáció változásai 2008 októberétıl Gyakran ismételt kérdések A családtámogatási ellátások igényléséhez szükséges nyomtatványok Az egészségkárosodott személyek ellátórendszerének átalakítása A Magyar Államkincstár Regionális Igazgatóságainak elérhetıségeiszakmai információknyugdíjbiztosítás Szociális képzések Rehabilitációs Projektiroda Karitatív Tanács Programok Szociális KözlönyGyermek- és Ifjúságvédelem Esélyegyenlıség Szakképzés és Felnıttképzés Fogyasztóvédelem és Piacfelügyelet Kábítószerügy Párbeszéd Civil kapcsolatok Európai uniós és nemzetközi kapcsolatok Távmunka Ismeretanyagok Ismeretanyagok civil szervezetnek Munkaügyi Kapcsolatok Információs Rendszer Háttérintézmények Foglalkoztatási és Szociális Hivatal/Országos Munkaügyi Központok-Szolgálatok Társadalmi Párbeszéd Központ Nemzeti Pályaorientációs Tanács LLG Tanács e-pálya Országos Nyugdíjbiztosítási Fıigazgatóság Távmunka Tanács Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértıi Intézet Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet Apertus Közalapítvány Egyenlı Bánásmód Hatóság {Antidiszkohu} Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Fıfelügyelıség Nemzeti Szakképzési és Felnıttképzési Intézet OFA Közalapítvány Magyarországi Cigányokért Közalapítvány Fogyatékos Személyek Esélyegyenlıségéért Közalapítvány Betegjogi Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány ESZA Kht Társoldalak KSZK Közigállás HEFOP Új Pálya Magyar Távmunka Szövetség Page 1

2 Romaweb EQUAL Országos Esélyegyenlıségi Hálózat Társadalmi Bőnmegelızés Magyarországon Fogyatékosügyi Portál Munkaügyi Közvetítı és Döntıbírói Szolgálat civilinfohu Magyar Munkaerı-Piaci Prognózis Idısek-Otthon Idısbarát lakás START kártyacsalád Tájékoztatás tanácsadás Kapcsolatok civil szervezetek Ügyfélszolgálat Személyesen: Bp V Akadémia u 3: H-Cs: 9-15 P: 9-13 Telefonon: Szociális ügyek: Munkajog: Kapcsolatfelvétel: online Szociális Expo 2008 PROGRESS Progress - Együtt az egyenlıségért! Gyorselérés Egyeztetés alatt álló jogszabályok 2008 évi munkaszüneti napok EMMA Közmunka Diákmunka Lépj egyet elıre! Nemzeti Foglalkoztatási Akcióterv Új Országos Fogyatékosügyi Program Közgyógyellátás Munkaügyi Szakértık Országos Névjegyzéke Rehabilitációs mérnökök listája Országos Érdekegyeztetı Tanács (OÉT) A védett mőhelyek adatai Családi és pénzbeli ellátások Szociális Közlöny Társadalmi Kirekesztés Elleni Küzdelem Nyugdíjbiztosítás Igazságügyi Szakértık Adatbázisa Szociális és családi szolgáltatások IRM - Közvetítık Adatbázisa Hajléktalanellátás Segélyszolgálatok Krízisvonal a családon belüli erıszak kezelésére KÉK VONAL Gyermek- és Ifjúsági Telefonszolgálat : Gyermektelefon Szolgálat : Megvagy? Eltőnt Gyerekek Hírlevél Feliratkozás hírlevélreaz Ön címe: Magyar hírlevél Muvelet: feliratkozásleiratkozás Page 2

3 küldés Fıoldal» Szociális és családügy» Családi és pénzbeli ellátások» Lakossági információk» Az egészségkárosodott személyek ellátórendszerének átalakítása» Az egészségkárosodott személyek ellátórendszerének átalakítása A megváltozott munkaképességő személyek ellátórendszere 2008 január 1-jével jelentıs mértékben átalakult Bevezetésre került az egészségkárosodás mértékének vizsgálatán alapuló új minısítési rend illetve egy új ellátás a rehabilitációs járadék Az ellátások közötti összhang megteremtése érdekében 2008 január 1-jétıl módosul a megváltozott munkaképességen alapuló egyéb szociális ellátások szabályozása is Az átalakítás a rendszeres szociális járadék az átmeneti járadék és a bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka szabályozását érinti Ezen ellátásokat az egészségkárosodott személyek szociális járadékairól szóló 387/2007 (XII 23) Korm rendelet szabályozza Ezzel egyidejőleg hatályát veszítette a megváltozott munkaképességő dolgozók foglalkoztatásáról és szociális ellátásáról szóló 8/1983 (VI 29) EüM-PM együttes rendelet Az új rendszer fıbb elemei: a munkaképesség-csökkenés mértékének vizsgálata helyett az egészségkárosodás vizsgálatán alapuló új minısítési rendszer kerül bevezetésre az ellátás folyósítása melletti keresıtevékenység folytatására vonatkozó szabályozás átalakul az újbóli elhelyezkedés esélyének növelése céljából a rendszeres szociális járadékban részesülık egy meghatározott körének a munkaügyi központtal együtt kell mőködnie módosulnak az ellátás iránti igény benyújtására vonatkozó szabályok A változás legfontosabb elemei az ellátásokat újonnan igénylık esetében: A legtöbb változás azok esetében érvényesül akik az ellátás megállapítására vonatkozó igényüket 2008 január 1-jét követıen nyújtják be Az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértıi Intézet az új minısítési rend szerint végzi el az egészségkárosodás illetve a szakmai munkaképesség-csökkenés mértékének vizsgálatát Így az átmeneti járadékra illetve a rendszeres szociális járadékra való jogosultság legalább 50%-ot elérı munkaképesség-csökkenés helyett 40%-ot elérı egészségkárosodás a bányász dolgozók egészségkárosodási járadékára való jogosultság 36%-os munkaképesség-csökkenés helyett legalább 29%-os egészségkárosodás esetén áll fenn Az ellátás folyósítása mellett jelenleg a rokkantsági nyugdíjjal megegyezı szabályok szerint lehet keresıtevékenységet folytatni Ez a szabályozás a következıképpen alakul át: a járadék folyósítása melletti keresıtevékenységbıl származó kereset jövedelem hat havi átlaga nem haladhatja meg a mindenkori kötelezı legkisebb munkabér összegének 80%-át (2008-ban ez havi Ft) Amennyiben a járadékban részesülı munkavégzésbıl származó jövedelme meghaladja ezt az összeget akkor azt tíz munkanapon belül be kell jelentenie a nyugdíjbiztosítási igazgatósághoz Azoknak az egészségkárosodást vizsgáló szakértıi bizottság által rehabilitálhatónak minısített rendszeres szociális járadékban részesülıknek akik tíz éven belül még nem érik el a nyugdíjkorhatárt és nem foglalkoztatottak az újbóli elhelyezkedés esélyének növelése céljából a jogszabály a munkaügyi központtal való együttmőködési kötelezettséget ír elı Számukra az ellátás megállapításának feltétele annak igazolása hogy szerepelnek az álláskeresık nyilvántartásában Az igazolást a területileg illetékes munkaügyi központok adják ki A nyilvántartásba vételen túl álláskeresési megállapodás megkötésére 2009 január elsejétıl kerül sor Page 3

4 Új eleme az átmeneti járadék és a rendszeres szociális járadék szabályozásának hogy az ellátás folyósítása iránti igényt azon keresıtevékenység idıtartama alatt illetve annak megszőnését követı két éven belül lehet benyújtani mely alatt az egészségkárosodás bekövetkezett A keresı tevékenység folytatása esetén az ellátás akkor kérhetı ha az igény benyújtását megelızı négy naptári hónapra vonatkozó kereset jövedelem havi átlaga nem haladja meg a mindenkor kötelezı legkisebb munkabér 80%-át Az új szabályozás szerint nem csak az alkalmazásban állók hanem valamennyi keresı tevékenységet folytató személy benyújthatja az ellátás megállapítására vonatkozó igényét amennyiben az egyéb feltételeknek megfelel Ezzel azok a vállalkozók is részesülhetnek az ellátásban akik egészségkárosodásuk miatt nem képesek vállalkozói tevékenységüket a korábbi szinten folytatni tehát az abból származó jövedelmük legalább négy hónapon keresztül nem éri el a minimálbér 80%-át Az ellátás iránti igényt továbbra is a területileg illetékes Nyugdíjbiztosítási Igazgatósághoz kell benyújtani az "Igénybejelentés egészségkárosodáson alapuló ellátás elbírálásához" címő nyomtatványon illetve mellékelni kell a "Nyilatkozat az egészségkárosodáson alapuló ellátások megállapításához szükséges komplex minısítési eljárás lefolytatásához" címő dokumentumot A dokumentumok az Országos Nyugdíjbiztosítási Fıigazgatóság honlapjáról (wwwonyfhu) letölthetıek A változás legfontosabb elemei az átmeneti járadékban és a rendszeres szociális járadékban már részesülık körében: Azon esetekben amikor az ellátás 2007 december 31-ét megelızıen került megállapításra vagy az ellátás iránti igényt 2007 december 31-éig benyújtották a 2008 január 1-jét megelızı szabályokat kell alkalmazni tehát az ellátás folyósítására vonatkozóan 2008 január 1-jétıl lényegi változás nem következett be Az érintetteknek semmilyen teendıjük nincs a járadék folyósítása folyamatosan történik A késıbbiekben az ellátás folyósítására vonatkozó szabályok az alábbiak szerint módosulnak: 2009 december 31-ét követıen az ellátás folyósítása melletti keresıtevékenység folytatására vonatkozó új szabályokat kell alapul venni tehát a járadék folyósítása melletti keresıtevékenységbıl származó kereset jövedelem hat havi átlaga nem haladhatja majd meg a mindenkori kötelezı legkisebb munkabér összegének 80%-át Az esedékes felülvizsgálat során a munkaképesség-csökkenés mértékének vizsgálata helyett az egészségkárosodás mértéke kerül majd megállapításra így a korábban legalább 50%-os munkaképesség-csökkenés 40%-os egészségkárosodásnak felel majd meg A legfontosabb változások a bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka vonatkozásában: A változás csak azokat érinti akik 2008 január 1-je után nyújtják be igényüket Azok számára akik már részesülnek támogatásban a járadékot továbbfolyósítják Az ellátás megállapításának feltétele a korábbi 36%-os munkaképesség-csökkenés helyett 29%-os egészségkárosodás Azonban azok esetében akik már keresetkiegészítésben részesülnek és az egészségkárosodási járadék iránti igény benyújtásakor érvényes szakértıi véleménnyel rendelkeznek továbbra is elfogadható a 36%-os munkaképesség-csökkenés igazolása Az ellátás folyósításának új eleme 2009 december 31-ét követıen az ellátás folyósítása melletti keresı tevékenységre vonatkozó szabályok elızıek szerinti módosulása lesz Az ellátások havi összegei 2008 január 1-jétıl: Korhatár felettiek rendszeres szociális járadéka: Page 4

5 Ft Korhatár alattiak rendszeres szociális járadéka: Ft) Ft Átmeneti járadék:a várható nyugdíj 75 %-a Egészségkárosodási járadék:megegyezik a keresetkiegészítés összegével amely korábbi keresettıl függıen differenciált de nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosát ( A föld alatti bányamunkát végzı személyek keresetkiegészítésre vonatkozó szabályok változása: 2008 január 1-jétıl jelentıs mértékben egyszerősödik a bányász dolgozók keresetkiegészítésének szabályozása is Legjelentısebb változás a kiegészítés összegének éves emelésére vonatkozó egyszerősödés Így a keresetkiegészítés összege az adott évre tervezett és a költségvetési törvényben kihirdetett fogyasztói árnövekedés mértékével emelkedik Ezt figyelembe véve 2008 január elsejével 48%-os fogyasztói árnövekedést kell alapul venni Az ellátásra vonatkozó igényeket továbbra is a Magyar Államkincstár illetékes területi igazgatóságaihoz kell benyújtani A keresetkiegészítésre vonatkozó szabályozást 2008 január 1-jétıl az egyes bányászati dolgozók társadalombiztosítási kedvezményeirıl szóló 23/1991 (II 9) Korm rendelet tartalmazza impresszum technikai ajánlások honlaptérkép copyright kapcsolatfelvételszociális és Munkaügyi Minisztérium Székhely: 1054 Budapest Alkotmány u 3 Telephely: 1054 Budapest Hold u Budapest Postafiók 609 Központi telefonszámok: bezár Galleriesof by Page 5

Tartalomjegyzék Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai I. szociális rászorultságtól függı pénzbeli ellátások

Tartalomjegyzék Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai I. szociális rászorultságtól függı pénzbeli ellátások Bevezetés 1. 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai 2. I. szociális rászorultságtól függı pénzbeli ellátások 2. 1. rendszeres szociális segély 2. foglalkoztatást helyettesítı támogatás 3. idıskorúak

Részletesebben

Tájékoztató. a szociális ellátásokról. Emberi Erıforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda

Tájékoztató. a szociális ellátásokról. Emberi Erıforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Emberi Erıforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Emberi Erıforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelıs Államtitkárság Központi Ügyfélszolgálati Iroda Összeállította: Ruminé

Részletesebben

Tájékoztató. fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötıdı ellátásokról és szolgáltatásokról

Tájékoztató. fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötıdı ellátásokról és szolgáltatásokról Emberi Erıforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Emberi Erıforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelıs Államtitkárság Központi Ügyfélszolgálati Iroda Összeállította: Ruminé

Részletesebben

Tájékoztató. a gyermekek után járó ellátásokról. Emberi Erıforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda

Tájékoztató. a gyermekek után járó ellátásokról. Emberi Erıforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Emberi Erıforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Emberi Erıforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelıs Államtitkárság Központi Ügyfélszolgálati Iroda Összeállította: Ruminé

Részletesebben

Az egészségkárosodás alapján ellátásban részesülők munkavállalása 2013

Az egészségkárosodás alapján ellátásban részesülők munkavállalása 2013 Az egészségkárosodás alapján ellátásban részesülők munkavállalása 2013 Lehet-e, és ha igen, milyen keresettel rokkantsági, rehabilitációs ellátásban, illetve egészségkárosodása alapján más ellátásban részesülő

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai 2014 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelős Államtitkárság

Részletesebben

Szociális és Munkaügyi Minisztérium. Tájékoztató. fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötődő ellátásokról és szolgáltatásokról

Szociális és Munkaügyi Minisztérium. Tájékoztató. fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötődő ellátásokról és szolgáltatásokról Szociális és Munkaügyi Minisztérium Tájékoztató fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötődő ellátásokról és szolgáltatásokról 2010 1 Szociális és Munkaügyi Minisztérium Lakossági Tájékoztatási és Tanácsadási

Részletesebben

Öregségi nyugdíj,öregségi nyugdíjkorhatár ( jogszabályi háttér 1997.évi.LXXXI. tv.)

Öregségi nyugdíj,öregségi nyugdíjkorhatár ( jogszabályi háttér 1997.évi.LXXXI. tv.) Változások a nyugdíjbiztosítás rendszerében előadó: dr. Mikoly Lilian Öregségi nyugdíj,öregségi nyugdíjkorhatár ( jogszabályi háttér 1997.évi.LXXXI. tv.) Az öregségi nyugdíjkorhatár - 2010. január 1-jétől

Részletesebben

Tájékoztató. fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötődő ellátásokról és szolgáltatásokról. Szociális és Munkaügyi Minisztérium

Tájékoztató. fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötődő ellátásokról és szolgáltatásokról. Szociális és Munkaügyi Minisztérium Szociális és Munkaügyi Minisztérium Tájékoztató Szociális és Munkaügyi Minisztérium Lakossági Tájékoztatási és Tanácsadási Osztály fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötődő ellátásokról és szolgáltatásokról

Részletesebben

Társadalombiztosítási nyugellátás 2011.

Társadalombiztosítási nyugellátás 2011. Társadalombiztosítási nyugellátás 2011. 1. Az öregségi nyugdíjra jogosultság feltételei 2. A nők előrehozott, csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíjra jogosultsága 3. A férfiak és az 1953. után

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGKÁROSODÁS ALAPJÁN ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK MUNKAVÁLLALÁSA 2014.01.

AZ EGÉSZSÉGKÁROSODÁS ALAPJÁN ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK MUNKAVÁLLALÁSA 2014.01. AZ EGÉSZSÉGKÁROSODÁS ALAPJÁN ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK MUNKAVÁLLALÁSA 2014.01. Lehet-e, és ha igen, milyen keresettel rokkantsági, rehabilitációs ellátásban, illetve egészségkárosodása alapján más ellátásban

Részletesebben

GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK

GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI törvényben (továbbiakban: Mmtv.), valamint a végrehajtása tárgyában kiadott,

Részletesebben

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására Hajdúszoboszló Város Jegyzıjének 4200 Hajdúszoboszló, Hısök tere 1. Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására I. Személyes adatok 1. A kérelmezı személyre vonatkozó személyes adatok: Neve:... Születési

Részletesebben

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2010. január 1-tıl érvényes egyes fixösszegő ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2010. január 1-tıl érvényes egyes fixösszegő ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól HASZNOS TUDNIVALÓK a 2010. január 1-tıl érvényes egyes fixösszegő ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól A munkajog területén 2008. 2009. 2010. A legkisebb munkabér (Minimálbér Ft/hó)

Részletesebben

KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására

KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására I. Személyi adatok KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására 1. A kérelmezı személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:...

Részletesebben

KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására

KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására I. Személyi adatok 1. A kérelmezı személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:...

Részletesebben

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására I. Személyes adatok 1. A kérelmezı személyre vonatkozó személyes adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:...

Részletesebben

CSEPELI SZOCIÁLIS KISOKOS

CSEPELI SZOCIÁLIS KISOKOS CSEPELI SZOCIÁLIS KISOKOS Készült: a HEFOP 2.2.1.- A társadalmi befogadás elısegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésében címő intézkedés Hátrányos helyzető fiatalokkal foglalkozó szakemberek

Részletesebben

KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására

KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására 3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez I. Személyi adatok KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására 1. A kérelmezı személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:...

Részletesebben

K É R E L E M a rendszeres szociális segély megállapítására

K É R E L E M a rendszeres szociális segély megállapítására I. Személyi adatok K É R E L E M a rendszeres szociális segély megállapítására 1. A kérelmezı személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:.. Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap:. Lakóhely:

Részletesebben

AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA

AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA Az ellátás ismertetése Az aktív korúak ellátása a nem foglalkoztatott aktív korú személyek részére biztosított támogatás. Az Szt. szerint aktív korúnak minősül a 18. életévét betöltött,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTER Szám: 6432-1/2007-SZMM TERVEZET E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a rehabilitációs járadékról, a megváltozott munkaképességűek

Részletesebben

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény rendelkezik az új ellátási formákról.

Részletesebben

KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására

KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására I. Személyi adatok 1. A kérelmezı személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely,év, hó, nap:... Lakóhely:...

Részletesebben

[Az érintetteknek kérelmet benyújtani nem kell, a nyugdíjfolyósító szerv hivatalból jár el, de a továbbfolyósításról nem hoz külön döntést.

[Az érintetteknek kérelmet benyújtani nem kell, a nyugdíjfolyósító szerv hivatalból jár el, de a továbbfolyósításról nem hoz külön döntést. TÁJÉKOZTATÓ az egészségkárosodáson alapuló nyugellátásban és egyéb nyugdíjszerű szociális ellátásban részesülő személyek, valamint azok részére, akiknek az ügyében folyamatban van a hatósági eljárás Az

Részletesebben

Tájékoztató. A megváltozott munkaképességű emberek ellátásai jövedelempótló jellegűek, ezért csak akkor lesznek megállapíthatók, ha

Tájékoztató. A megváltozott munkaképességű emberek ellátásai jövedelempótló jellegűek, ezért csak akkor lesznek megállapíthatók, ha Tájékoztató A krónikus mozgásszervi- megváltozott munkaképességű betegek ellátásáról és az egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. Törvényről és a 7/ 2012.(II.14.)NEFMI rendelet a komplex minősítésre

Részletesebben

Tájékoztató. fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötődő ellátásokról és szolgáltatásokról. Szociális és Munkaügyi Minisztérium

Tájékoztató. fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötődő ellátásokról és szolgáltatásokról. Szociális és Munkaügyi Minisztérium Szociális és Munkaügyi Minisztérium Lakossági Tájékoztatási és Tanácsadási Osztály Szociális és Munkaügyi Minisztérium A Minisztérium postacíme: 1373 Budapest, Postafiók 609. A Minisztérium központi telefonszáma:

Részletesebben

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK. 1. Mit tehet, hova fordulhat az, akit diszkrimináció ért egy munkafelvétel során?

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK. 1. Mit tehet, hova fordulhat az, akit diszkrimináció ért egy munkafelvétel során? GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK 1. Mit tehet, hova fordulhat az, akit diszkrimináció ért egy munkafelvétel során? A sérelmet szenvedett személy kérelemmel fordulhat az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz. Cím: 1024

Részletesebben

a szociális ellátásokról

a szociális ellátásokról Szociális és Munkaügyi Minisztérium TÁJÉKOZTATÓ a szociális ellátásokról Szociális és Munkaügyi Minisztérium Lakossági Tájékoztatási és Tanácsadási Osztály 2007 2007 1 2 Szociális és Munkaügyi Minisztérium

Részletesebben

3. Rokkantsági nyugdíjrendszer...21 Jogosultsági feltételek...21 Ellátások...22

3. Rokkantsági nyugdíjrendszer...21 Jogosultsági feltételek...21 Ellátások...22 Tartalomjegyzék 1. Általános jellemzık...1 nyugdíjbiztosítási rendszerének struktúrája...1 A nyugdíjbiztosítási járulékok mértéke, a nyugdíjrendszer finanszírozása...3 A nyugdíjbiztosítás irányítási és

Részletesebben