E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a nyugellátások és a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások január havi emeléséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a nyugellátások és a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások 2008. január havi emeléséről"

Átírás

1 SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER PÉNZÜGYMINISZTER Szám: /2007-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a nyugellátások és a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások január havi emeléséről Budapest, október

2 2 I. Tartalmi összefoglaló Vezetői összefoglaló A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló évi LXXXI. törvény szerint a nyugellátásokat január hónapban a tárgyévre tervezett fogyasztói árnövekedés és a nettó átlagkereset-növekedés átlagának megfelelő mértékben kell emelni. A tárgyévi tervezett adatokat a Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló törvény állapítja meg. A évi költségvetésről szóló törvényjavaslat 55. -ának (2) bekezdése szerint a januári nyugdíjemelésnél 4,5 %-os fogyasztói árnövekedést és 5,2 %-os nettó átlagkereset-növekedést kell figyelembe venni. E két tervezett mutató alapján a nyugellátásokat 2008 januárjában a kerekítés szabályai szerint 4,9 %-kal kell emelni. A nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások évi emelése összegének meghatározása a Kormány hatásköre, amelyet kormányrendelet kiadásával gyakorol. A nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emelésének mértékére nincs jogszabályi előírás, a kialakult gyakorlat szerint az emelés mértéke a nyugellátások emelésével azonos. A tervezet a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások január 1-jétől történő 4,9 %-os emeléséről rendelkezik. Ennek keretében a fix összegű ellátások emelése konkrét összegben, míg a differenciált összegű ellátások emelése százalékos mértékben kerül meghatározásra. II. A kormányprogramhoz való viszony Az előterjesztés célja a törvényi előírás végrehajtása. III. Előzmények A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló évi LXXXI. törvény 62. -a szabályozza a nyugellátások évenkénti rendszeres emelését. A törvényi felhatalmazás alapján a Kormány rendeletben határozza meg a végrehajtás részletes szabályait. IV. Várható szakmai hatások A nyugdíjak januári 4,9 %-os emelésének eredményeként a 4,5 %-os tervezett inflációt meghaladó nyugdíjemeléssel szerény, 0,4 %-os a vásárlóerő emelkedés várható. A tervezett paraméterek szerint a keresetek vásárlóértéke 0,7 %-kal nő, így az egyéni nyugdíj vásárlóértéke a nettó átlagkeresetek vásárlóértékétől közel 0,3 százalékponttal marad el. A nyugdíjak vásárlóérték alakulását a nyugdíjas fogyasztói árnövekedéshez is kell viszonyítani, mivel ez a mutató az ő fogyasztási szerkezetüket tükrözi. A tervezési paraméterek között a nyugdíjas fogyasztói árnövekedés nem szerepel, a novemberi kiegészítő emelésnél azonban már az általános fogyasztói

3 3 árnövekedés helyett a várható nyugdíjas fogyasztói árnövekedést kell figyelembe venni. V. Várható gazdasági hatások A nyugdíjbiztosítás pénzügyi alapjánál a 4,9 %-os nyugdíjemelés 123 milliárd Ft többletkiadást jelent. A nyugdíjemelések többletkiadására az Alapban a fedezetet a évi költségvetési törvényjavaslat előirányzatai tartalmazzák. A nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások január havi emelése összességében mintegy 5,2 milliárd forint költségvetési kiadást jelent, amelynek fedezetét, illetve a nyugellátások körébe tartozó mezőgazdasági járadékok és a bányásznyugdíj emelésének költségét a költségvetési törvényjavaslat tartalmazza. VI. Várható társadalmi hatások A 4,9 %-os mértékű nyugdíjemelés 2,8 millió nyugdíjas számára biztosít emelést, átlagosan mintegy havi Ft-ot. Az öregségi nyugdíjban részesülők átlagosan Ft, a rokkantsági nyugdíjban részesülők átlagosan Ft, a főellátásként özvegyi nyugdíjban részesülők Ft átlagos emelésben részesülnek. Minden érintett januárban, a szokásos folyósítási napon az emelt összegű nyugdíjat fogja kapni. A évben nyugdíjba vonulók számára az öregségi nyugdíjminimum összege Ft lesz, Ft-tal magasabb az előző évinél. A nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások januári emelése közel 450 ezer főt érint. Ezek döntően a megváltozott munkaképességhez (rendszeres szociális járadék, átmeneti járadék), a fogyatékossághoz (vakok személyi járadéka) és a politikai okból elítéltek rehabilitációjához kapcsolódó ellátások. A megélhetést biztosító ellátásban részesülőknek az emelés átlagosan havi Ft-tal növeli a jövedelmét. A nyugdíjasok egy része (kb. 200 ezer fő) nyugdíjszerű szociális ellátást is kap, így az emeléssel érintettek száma összesen kb. 3 millió fő. VII. Kapcsolódások A nyugdíjemelés mértékének alapjául szolgáló fogyasztói árnövekedés és nettó átlagkereset-növekedés mértékét a évi költségvetésről szóló törvényjavaslat tartalmazza. Az öregségi nyugdíj legkisebb összegének emelése azt is jelenti, hogy a nyugdíjminimumhoz kötött szociális-gyermekvédelmi pénzbeli ellátások (pl. időskorúak járadéka, rendszeres szociális segély, rendszeres gyermekvédelmi támogatás) automatikusan ilyen mértékben emelkednek.

4 4 VIII. Fennmaradt vitás kérdések Vitás kérdés nem maradt fenn. IX. Javaslat a sajtó tájékoztatására Az előterjesztés kommunikációja Igen Nem Javasolt-e a kommunikáció x Kormányülést követő szóvivői tájékoztatás x Tárcaközlemény x Tárca által szervezett sajtótájékoztató x További szakmai programok x További lakossági tájékoztatás x Részletezve: ONYF tájékoztató az ellátásban részesülők részére az egyes ellátások változásáról A kommunikáció tartalma (sajtózáradék): A 2008 januári 4,9 %-os mértékű nyugdíjemelés 2,8 millió nyugdíjas számára átlagosan mintegy havi forinttal több nyugdíjat biztosít. Az öregségi nyugdíjban részesülők átlagosan Ft, a rokkantsági nyugdíjban részesülők átlagosan Ft, az özvegyi nyugdíjban részesülők Ft átlagos emelésben részesülnek. Minden érintett januárban, a szokásos folyósítási napon az emelt összegű nyugdíjat fogja kapni. A évben nyugdíjba vonulók számára az öregségi nyugdíjminimum összege Ft lesz, Ft-tal magasabb az előző évinél. A nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások januári emelése közel 450 ezer főt érint. Ezek döntően a megváltozott munkaképességhez (rendszeres szociális járadék, átmeneti járadék), a fogyatékossághoz (vakok személyi járadéka) és a politikai okból elítéltek rehabilitációjához kapcsolódó ellátások. A megélhetést biztosító ellátásban részesülőknek az emelés átlagosan havi Ft-tal növeli a jövedelmét. A nyugdíjasok egy része (kb. 200 ezer fő) nyugdíjszerű szociális ellátást is kap, így az emeléssel érintettek száma összesen kb. 3 millió fő. Tárcán belül nyilatkozók szintje: miniszter államtitkár szakállamtitkár

5 5 Melléklet a sajtótájékoztatóhoz Ellátások megnevezése Korhatár felettiek rendszeres szociális járadéka Korhatár alattiak rendszeres szociális járadéka K i m u t a t á s a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások január 1-jei emeléséről Ellátás jelenlegi összege Ft/fő/hó Átmeneti járadék várható nyugdíj 75 %-a Egészségkárosodási korábbi keresettől járadék* függően Emelés összege/ mértéke Ft/fő/hó % Ellátás összege január 1-jétől Ft/fő/hó ,9% változó 4,9% változó differenciált Rokkantsági járadék Vakok személyi járadéka Politikai rehabilitációs változó 4,9% változó ellátások Központi szociális segély Házastársi pótlék Házastárs utáni jövedelem-pótlék * Az emeléssel együttesen sem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosát: a Ft-ot (2008. január 1-jétől az öregségi nyugdíj legkisebb összege Ft).

6 6 H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T A Kormány megtárgyalta és elfogadta a nyugellátások és a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások január havi emeléséről szóló kormányelőterjesztést, és elrendeli az előterjesztés 1. és 2. számú melléklete szerinti kormányrendelet-tervezeteknek a Kormány rendeleteiként a Magyar Közlönyben történő Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló törvénnyel egyidejű kihirdetését.

7 7 1. számú melléklet a /2007-SZMM számú kormány-előterjesztéshez A Kormány.../2007. (...) Korm. r e n d e l e t e a nyugellátások és a baleseti járadék emeléséről A Kormány a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) a (1) bekezdésének f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. -a (1) bekezdésének b) pontjában foglalt feladatkörében a következőket rendeli: 1. (1) január 1-jétől 4,9 százalékkal kell emelni a január 1-jét megelőző időponttól megállapított öregségi nyugdíjat (ideértve a bányásznyugdíjat, a korengedményes nyugdíjat, az egyes művészeti tevékenységet folytatók nyugdíját és a szolgálati nyugdíjat is), rokkantsági nyugdíjat, baleseti rokkantsági nyugdíjat, özvegyi és szülői nyugdíjat, árvaellátást, valamint baleseti hozzátartozói nyugellátásokat. (2) Ha egy személy részére egyidejűleg több jogcímen folyósítanak nyugellátást, akkor a nyugellátásokat külön-külön kell 4,9 százalékkal emelni. (3) Az (1)-(2) bekezdés szerint kell emelni a mezőgazdasági szövetkezeti öregségi, munkaképtelenségi és özvegyi járadékot, valamint a mezőgazdasági szakszövetkezeti tagok növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi és özvegyi járadékát is. (4) Az emelést a január havi ellátásnak a) a nem társadalombiztosítási ellátás, b) az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedésekkel, valamint a semmissé nyilvánított elítéléssel összefüggésben járó emelés, továbbá a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék,

8 8 c) az egyes nyugdíjak felülvizsgálatáról, illetőleg egyes nyugdíjkiegészítések megszüntetéséről szóló évi XII. törvény alapján megszüntetett nyugdíj-kiegészítés helyébe lépő pótlék nélküli összegére kell végrehajtani. 2. Az özvegyi és a szülői nyugdíj megosztása esetén a jogosultakat a folyósított nyugdíjrész alapulvételével megállapított emelés illeti meg. 3. Szociálpolitikai vagy szociális biztonsági egyezmény alapján megállapított nyugellátásnál a magyar szerződő felet terhelő nyugdíjrészt, illetve nyugdíjat az 1. szerint kell emelni. 4. (1) Azt az öregségi, rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjat, amelyet átmeneti járadék, rendszeres szociális járadék vagy baleseti járadék megszűnését követő naptól állapítottak meg, a megszüntetett ellátás megállapításának időpontját alapul véve kell az 1. -ban foglaltak szerint emelni. Ezt az emelt nyugellátást alapul véve kell a hozzátartozói, baleseti hozzátartozói nyugellátásokat is megállapítani. (2) Több nyugellátásra való jogosultságot érintő változás esetén a változás időpontjától kezdődően a saját jogú és a hozzátartozói nyugellátások összegét az 1. (1)-(2) bekezdés rendelkezéseinek figyelembevételével kell továbbfolyósítani olyan összegben, mintha ez az ellátás a változás napját megelőzően is önállóan került volna folyósításra. 5. (1) A január 1-jét megelőző időponttól megállapított baleseti járadékot január 1-jétől 4,9 százalékkal kell emelni.

9 9 (2) Azt a baleseti járadékot, amelyet baleseti rokkantsági nyugdíj megszűnését követő naptól állapítottak meg, a megszüntetett ellátás megállapításának időpontját alapul véve kell az (1) bekezdésben foglaltak szerint emelni. 6. (1) A központi költségvetés megtéríti a Nyugdíjbiztosítási Alapnak a) a bányásznyugdíjak, b) az egyes művészeti tevékenységeket folytatók öregségi nyugdíjra jogosultságáról szóló 5/1992. (I. 13.) Korm. rendelet szerint az előadóművészek részére megállapított öregségi nyugdíjak, c) a mezőgazdasági szövetkezeti öregségi, munkaképtelenségi és özvegyi, valamint a mezőgazdasági szakszövetkezeti tagok növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi és özvegyi járadéka, d) a polgármester öregségi nyugdíja, valamint közszolgálati járadéka megállapításáról és folyósításáról szóló 209/2006. (X. 17.) Korm. rendelet szerint megállapított öregségi nyugdíj, valamint közszolgálati járadék emelésének fedezetét és a végrehajtás költségeit. (2) Az (1) bekezdés szerinti összegek átutalására, illetőleg elszámolásának módjára külön jogszabály rendelkezései az irányadók. 7. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló évi. LXXXI. törvény végrehajtásáról rendelkező 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: TnyR.) 11. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 11. A december 31-ét követő, de január 1-jét megelőző időponttól megállapításra kerülő öregségi teljes nyugdíj legkisebb összege [Tny. 12. (3) bekezdése] havi forint. 8. A TnyR ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

10 10 (1) A december 31-ét követő, de január 1-jét megelőző időponttól megállapításra kerülő rokkantsági nyugdíj legkisebb összege [Tny. 29. (6) bekezdés] a III. rokkantsági csoportban havi forint, a II. rokkantsági csoportban havi forint, az I. rokkantsági csoportban havi forint. 9. A TnyR ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A december 31-ét követő, de január 1-jét megelőző időponttól megállapításra kerülő baleseti rokkantsági nyugdíj legkisebb összege a III. rokkantsági csoportban havi forint, a II. rokkantsági csoportban havi forint, az I. rokkantsági csoportban havi forint. 10. A TnyR ának (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (7) A saját jogú nyugellátás és az özvegyi nyugdíj, baleseti özvegyi nyugdíj január 1-jétől havi forint összeghatárig folyósítható együtt. 11. A TnyR. 64/D. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 64/D. A december 31-ét követő, de január 1-jét megelőző időponttól megállapításra kerülő árvaellátás legkisebb összege [Tny. 56. (4) bekezdése] havi forint. 12. (1) Ez a rendelet január 1-jén lép hatályba. A január hónapra járó ellátást az érintettek számára már emelt összegben kell folyósítani. (2) E rendelet a január 2-án hatályát veszti. Ez a rendelkezés január 3-án hatályát veszti.

11 11 2. számú melléklet /2007-SZMM számú kormány-előterjesztéshez A Kormány /2007. (..) rendelete a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről A Kormány az Alkotmány 35. -ának (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alkotmány 35. -a (1) bekezdésének g) pontjában foglalt feladatkörében a következőket rendeli: 1. (1) január 1-jétől a január 1-je előtti időponttól megállapított és a nyugdíjfolyósító szervek, valamint a Magyar Államkincstár igazgatóságai által folyósított nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások havi összege a (2)- (4) bekezdésekben foglaltak szerint emelkedik. (2) 4,9 százalékkal kell emelni a) az átmeneti járadék összegét, b) a havi forintot el nem érő egészségkárosodási járadék összegét azzal, hogy az egészségkárosodási járadék havi összege az emeléssel együttesen sem haladhatja meg a havi forintot. (3) A vakok személyi járadékát havi forintra kell emelni. (4) A nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások közül a) a rokkantsági járadék összegét havi forinttal, b) a rendszeres szociális járadék összegét a 62. életévüket december 31-éig betöltő személyek esetében havi forinttal, egyéb esetekben havi forinttal, c) a központi szociális segély összegét havi forinttal kell emelni.

12 január 1-jétől a házastársi pótlék és a házastársi pótlékhoz járó kiegészítés havi együttes összege forint, a házastárs után járó jövedelempótlék havi összege forint. 3. Az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedésekkel, valamint a semmissé nyilvánított elítéléssel összefüggésben járó emelés összegét, továbbá az egyes nyugdíjak felülvizsgálatáról, illetőleg egyes nyugdíjkiegészítések megszüntetéséről szóló évi XII. törvény alapján megszüntetett nyugdíjkiegészítés helyébe lépett pótlék összegét január 1-jétől önállóan 4,9 százalékkal kell növelni. 4. A december 31-ét követő időponttól megállapításra kerülő a) rokkantsági járadék összege havi forint, b) rendszeres szociális járadék összege havi forint. 5. Azt a személyt, aki több nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátásban részesül, az e rendeletben meghatározott emelések ellátásonként külön-külön is megilletik. 6. (1) Az 1. (2) és (4) bekezdése szerint megemelt nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások fedezetét a központi költségvetés a Nyugdíjbiztosítási Alapnak megtéríti. (2) Az összegek átutalásának, illetőleg elszámolásának módjáról és időpontjáról a Pénzügyminisztérium, az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság, valamint az Szociális és Munkaügyi Minisztérium megállapodást köt.

13 13 7. (1) Ez a rendelet január 1-jén lép hatályba. A január hónapra járó ellátást az érintettek számára már emelt összegben kell folyósítani. (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék bevezetéséről szóló 173/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet a) 2. -a (1) bekezdésének da) és dc) alpontjában, valamint 4. -a (1) bekezdésének első mondatában a Ft-ot szövegrész helyébe a Ft-ot, b) 4. -a (1) bekezdésének második mondatában a Ft szövegrész helyébe a Ft c) 4. -a (2) bekezdésében a Ft-ot szövegrész helyébe a Ft-ot szövegrész lép. (3) Az e rendelet hatálybalépése előtt megállapított nemzeti helytállásért elnevezésű pótlékot a (2) bekezdés szerint módosított összeghatárok alapulvételével meg kell emelni. Az emelést a nyugdíjak korrekciós célú emeléséről szóló évi CLXXIII. törvény 6. -a (2) bekezdésének alkalmazásával a nyugellátások, valamint a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások január 1-jétől megemelt összegeinek figyelembevételével kell végrehajtani.

14 14 Az előterjesztés szöveges része I. A nyugellátások, baleseti nyugellátások januári emelése A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló évi LXXXI. törvény 62. -a szabályozza a nyugellátások évenkénti rendszeres emelését. A törvényi felhatalmazás alapján a Kormány rendeletben határozza meg a végrehajtás részletes szabályait. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény szerint a nyugellátásokat január hónapban a tárgyévre tervezett fogyasztói árnövekedés és a nettó átlagkereset-növekedés átlagának megfelelő mértékben kell emelni. A tárgyévi tervezett adatokat a Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló törvény állapítja meg. A évi költségvetésről szóló törvényjavaslat 55. -ának (2) bekezdése szerint a januári nyugdíjemelésnél 4,5%-os fogyasztói árnövekedést és 5,2%-os nettó átlagkereset-növekedést kell figyelembe venni. E két tervezett mutató átlaga egy tizedesre kerekítve 4,9%, ennek megfelelő mértékű a nyugellátások januári emelése is. A nyugdíjak januári emelésének eredményeként a 4,5%-os tervezett infláció mellett a nyugdíjak vásárlóértékének szerény mértékű, 0,4%-os növekedése várható. A keresetek vásárlóértéke 0,7%-kal nő, így az egyéni nyugdíj vásárlóértéke a nettó átlagkeresetéhez viszonyítva közel 0,3 százalékponttal elmarad ban is a tizenharmadik havi nyugdíj az általános nyugdíjemeléssel azonos mértékben nő. A nyugdíjak vásárlóérték alakulását nem csak az általános fogyasztói árnövekedéshez, hanem a nyugdíjas fogyasztói árnövekedéshez is kell viszonyítani. A tervezési paraméterek között a nyugdíjas fogyasztói árnövekedés nem szerepel, a novemberi kiegészítő emelésnél azonban már a várható nettó átlagkereset-növekedés mellett a várható nyugdíjas fogyasztói árnövekedést kell figyelembe venni. A 4,9%-os nyugdíjemelés 123 milliárd Ft többletkiadást jelent. E nyugdíjemelések többletkiadási előirányzatát a Nyugdíjbiztosítási Alap évi költségvetési törvényjavaslata tartalmazza. A 4,9 %-os mértékű nyugdíjemelés 2,8 millió nyugdíjas számára átlagosan mintegy havi Ft-tal több nyugdíjat biztosít. Az öregségi nyugdíjban részesülők átlagosan Ft, a rokkantsági nyugdíjban részesülők átlagosan Ft, az özvegyi nyugdíjban részesülők Ft átlagos emelésben részesülnek. Minden érintett januárban, a szokásos folyósítási napon az emelt összegű nyugdíjat fogja kapni. A 2008-ban nyugdíjba vonulók számára az

15 15 öregségi nyugdíjminimum havi összege Ft lesz, ami havi Ft-tal magasabb az előző évinél. II. A nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emelése A nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások a rokkantsághoz, megváltozott munkaképességhez, fogyatékossághoz illetve a politikai okból elítéltek rehabilitációjához kapcsolódnak, funkciójukat tekintve jövedelempótló, illetve -kiegészítő jellegűek. A nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások évenkénti emelésére nincs törvényi kötelezettség, a döntés a kormány hatáskörébe tartozik. Ezen ellátások évi emelésének javasolt mértékét alapvetően a nyugdíjemelés határozza meg. Társadalompolitikai okokból a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan a nyugdíjszerű szociális ellátások emelésének a mértékét a nyugdíjemelés mértékével azonosan javasoljuk megállapítani. Az öregségi nyugdíj legkisebb összegéhez jogszabály alapján igazodó szociális ellátások emelése külön intézkedés nélkül megtörténik. Mindezekre tekintettel a évben a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások egységes 4,9 %-os mértékű emelése javasolható. Ezen a módon a fix összegű ellátások esetében (pl. rendszeres szociális járadék) a 4,9 %-os emelés összege a kerekítés szabályai szerint konkrétan kerül meghatározásra, míg a differenciált összegű ellátásoknál (pl. átmeneti járadék) az emelésre százalékos mértékben történik intézkedés. Az ellátások emelésére vonatkozó konkrét javaslat a fentiekben jelzett rendező elvek alapján alakult ki: az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedésekkel, valamint a semmissé nyilvánított elítéléssel összefüggésben járó emelés összege, továbbá az egyes nyugdíjak felülvizsgálatáról, illetőleg egyes nyugdíjkiegészítések megszüntetéséről szóló évi XII. törvény szerint pótlékként folyósított összeg önállóan, 4,9 %-kal emelkedik; az öregségi nyugdíj legkisebb összegének háromszorosát meg nem haladó egészségkárosodási járadék (bányász dolgozók esetében) és az átmeneti járadék összege 4,9 %-kal emelkedik; a rendszeres szociális járadék összege a évben 62. életévüket már betöltött, illetőleg betöltő személyek esetében havi Ft lesz, az emelés havi összege Ft. Az e korhatár alatti személyeknél a havi összeg Ft-ra emelkedik, ebben az esetben az emelés összege havi Ft;

16 16 a házastársi pótlék összege havi Ft, a házastárs után járó jövedelempótlék összege havi Ft lesz. Ez a házastársi pótlék esetében 930 forintos, a jövedelempótléknál pedig 650 Ft emelést jelent; a rokkantsági járadék összege havi forintra emelkedik, az emelés összege havonta Ft; a központi szociális segély összege havi Ft-ra módosul, ez havi forintos emelést jelent; a vakok személyi járadéka a 700 Ft-os emelés után Ft lesz; a nemzeti helytállásért pótlék Ft-ra emelkedik, illetőleg erre az összegre egészül ki a jogosult nyugellátása, rendszeres szociális ellátása. (Az egyes ellátások összegét, illetve az emelés mértékét az előterjesztés függeléke tartalmazza.) A nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátásban részesülő személyek megélhetést biztosító ellátásának emelése átlagosan havi Ft-tal növeli az érintettek jövedelmét, azonban az ellátások jellegéből adódóan jelentősek a különbségek az egyes támogatási formák összegének emelkedése között. Ezen ellátások emelése közel 450 ezer főt érint, és összességében mintegy 5,2 milliárd forint költségvetési kiadást jelent. A évi költségvetés tervezete a létszámváltozás és az ellátások emelésének együttes hatásaként jelentkező többletforrást tartalmazza. A nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások, valamint a nyugellátások körébe tartozó mezőgazdasági járadékok és a bányásznyugdíj január havi emelésének fedezetét a költségvetés biztosítja. Kérjük a Kormányt, hogy az előterjesztést fogadja el. Budapest, november Dr. Lamperth Mónika szociális és munkaügyi miniszter Dr. Veres János pénzügyminiszter

17 17 Függelék a /2007-SZMM számú kormány-előterjesztéshez K I M U T A T Á S a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások január 1-jei emeléséről Az ellátás megnevezése Korhatár felettiek rendszeres szociális járadéka* Korhatári alattiak rendszeres szociális járadéka Átmeneti járadék Az ellátásban részesülők létszáma (ezer fő) Az ellátás havi összege január 1-től (Ft/hó) Emelés összege/mértéke (Ft/hó/%) Emelés költségkihatása éves szinten (millió Ft) 30, ,7 167, ,2 19,2 a várható nyugdíj 75%-a 4,9% 549,8 Egészségkárosodási járadék 2,7 korábbi keresettől 4,9% 122,5 függően Rokkantsági járadék 29, ,1 Vakok személyi járadéka 7, ,8 Politikai rehabilitációs 160,0 Változó 4,9% 722,4 ellátások Központi szociális segély** 0, Házastársi pótlék 9, ,1 Házastárs utáni jövedelempótlék 20, ,0 Összesen 446, ,6 * Korhatár felettinek tekintendő a 62. életévét betöltött személy ** Költségvonzata a politikai rehabilitációs ellátások között van tervezve

A Kormány. /2018. ( ) Korm. r e n d e l e t e. a nyugellátások és egyes más ellátások január havi emeléséről

A Kormány. /2018. ( ) Korm. r e n d e l e t e. a nyugellátások és egyes más ellátások január havi emeléséről A tervezet a nyugellátások és egyes más ellátások 2019. január havi emelésének részletes szabályait tartalmazza. Az emelés mértéke Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény

Részletesebben

A Kormány 377/2012. (XII. 19.) Korm. rendelete a nyugellátások és egyes más ellátások január havi emeléséről

A Kormány 377/2012. (XII. 19.) Korm. rendelete a nyugellátások és egyes más ellátások január havi emeléséről A Kormány 377/2012. (XII. 19.) Korm. rendelete a nyugellátások és egyes más ellátások 2013. január havi emeléséről A Kormány a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 101. (1)

Részletesebben

T/9180/14. számú. egységes javaslat. a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló évi LXXXI. törvény módosításáról

T/9180/14. számú. egységes javaslat. a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló évi LXXXI. törvény módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/9180/14. számú egységes javaslat a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosításáról Ellenjegyezte: Dr. Herczog László szociális és munkaügyi

Részletesebben

Magyar joganyagok évi XL. törvény - a társadalombiztosítási nyugellátásról szól 2. oldal a) legalább 40 év szolgálati időt szerzett, és b) azo

Magyar joganyagok évi XL. törvény - a társadalombiztosítási nyugellátásról szól 2. oldal a) legalább 40 év szolgálati időt szerzett, és b) azo Magyar joganyagok - 2009. évi XL. törvény - a társadalombiztosítási nyugellátásról szól 1. oldal 2009. évi XL. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosításáról

Részletesebben

Az így folyósításra kerülő összeg nem lehet kevesebb a tárgyév november havi nyugellátás összegének az a)-d) pontja szerinti mértékénél. (5) A külön j

Az így folyósításra kerülő összeg nem lehet kevesebb a tárgyév november havi nyugellátás összegének az a)-d) pontja szerinti mértékénél. (5) A külön j ~Ilr~t~lt Irományszám : i l ~ 13~. Érkezett: 2006 M Z 2- ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ Képviselőcsoportja Képviselői önálló indítvány 2006. évi... törvény A tizennegyedik havi nyugdíjról L A társadalombiztosítási

Részletesebben

rokkantsági nyugdíjat a 27 évet meghaladó szolgálati idő után többletévenként további 0,5 %-kal, legfeljebb 10 %-kal kell emelni.

rokkantsági nyugdíjat a 27 évet meghaladó szolgálati idő után többletévenként további 0,5 %-kal, legfeljebb 10 %-kal kell emelni. TÁJÉKOZTATÓ a nyugdíjak és a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások 2007. januári emeléséről, a 2007. évben megállapításra kerülő nyugellátások minimumösszegeiről, valamint a 2007. januári korrekciós

Részletesebben

[Az érintetteknek kérelmet benyújtani nem kell, a nyugdíjfolyósító szerv hivatalból jár el, de a továbbfolyósításról nem hoz külön döntést.

[Az érintetteknek kérelmet benyújtani nem kell, a nyugdíjfolyósító szerv hivatalból jár el, de a továbbfolyósításról nem hoz külön döntést. TÁJÉKOZTATÓ az egészségkárosodáson alapuló nyugellátásban és egyéb nyugdíjszerű szociális ellátásban részesülő személyek, valamint azok részére, akiknek az ügyében folyamatban van a hatósági eljárás Az

Részletesebben

A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben

A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint a szolgáltatások fedezetéről szóló törvény

Részletesebben

T/9180/... bizottsági módosító javaslato t

T/9180/... bizottsági módosító javaslato t s Hivatala ''- 7/548 0 Érk ztt. 2009 APR 2 7. 9 Az Országgyűlés Ifjúsági, szociális és családügyi bizottsága T/9180/... Bizottsági módosító javaslat Dr. Szili Katalin az Országgyűlés Elnöke részére Helybe

Részletesebben

GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK

GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI törvényben (továbbiakban: Mmtv.), valamint a végrehajtása tárgyában kiadott,

Részletesebben

I. Saját jogon járó nemzeti helytállásért pótlék elismerése

I. Saját jogon járó nemzeti helytállásért pótlék elismerése I. Saját jogon járó nemzeti helytállásért pótlék elismerése Jogosultság Saját jogon pótlékra jogosult az a személy, aki a./- magyar állampolgár és állandó jelleggel Magyarországon tartózkodik, valamint

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére

TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére Az Országgyűlés a 2011. november 28-ai ülésnapján elfogadta a korhatár előtti öregségi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére

TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére Az Országgyűlés a 2011. november 28-ai ülésnapján elfogadta a korhatár előtti öregségi

Részletesebben

Iromány száma: T/ Benyújtás dátuma: :24. Parlex azonosító: 8U1O7WHC0001

Iromány száma: T/ Benyújtás dátuma: :24. Parlex azonosító: 8U1O7WHC0001 Iromány száma: T/17683. Benyújtás dátuma: 2017-10-05 09:24 Országgyűlési képviselő Parlex azonosító: 8U1O7WHC0001 Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke Tárgy: Törvényjavaslat benyújtása Benyújtó:

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI FŐIGAZGATÓSÁG STATISZTIKAI ZSEBKÖNYVE

AZ ORSZÁGOS NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI FŐIGAZGATÓSÁG STATISZTIKAI ZSEBKÖNYVE 8 AZ ORSZÁGOS NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI FŐIGAZGATÓSÁG STATISZTIKAI ZSEBKÖNYVE 2008 Kiadja az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Budapest, XIII. Visegrádi u. 49. Postacím: 1392 Bp. Pf. 251. Telefon: 270-8000;

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. az özvegyi nyugdíj

TÁJÉKOZTATÓ. az özvegyi nyugdíj TÁJÉKOZTATÓ az özvegyi nyugdíj A hozzátartozói ellátások sajátossága, hogy a jogosultsági feltételeknek az elhunyt jogszerző és a nyugdíjigénylő részéről is teljesülniük kell. Özvegyi nyugdíj címén a jogosultat

Részletesebben

Az ellátás formái: rehabilitációs ellátás: rokkantsági ellátás: A rehabilitációs ellátás: rehabilitációs szolgáltatásokra

Az ellátás formái: rehabilitációs ellátás: rokkantsági ellátás: A rehabilitációs ellátás: rehabilitációs szolgáltatásokra Megváltozott munkaképességűek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. tv. (Megjelent a Magyar Közlöny 162. számában) 2011.

Részletesebben

A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM. rendelete

A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM. rendelete A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM rendelete a Magyar Honvédség hivatásos állományú tagjai nyugellátásának, a szerződéses katonák rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugellátásának, valamint a hivatásos

Részletesebben

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÉS EGYES SZOCIÁLIS JOGSZABÁLYOK LEGFŐBB VÁLTOZÁSAI 2009.

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÉS EGYES SZOCIÁLIS JOGSZABÁLYOK LEGFŐBB VÁLTOZÁSAI 2009. A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÉS EGYES SZOCIÁLIS JOGSZABÁLYOK LEGFŐBB VÁLTOZÁSAI 2009. I. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint a szolgáltatások fedezetéről szóló törvény

Részletesebben

Igényllap a távh- vagy gázártámogatás megállapításához

Igényllap a távh- vagy gázártámogatás megállapításához I. Alapadatok 1. számú melléklet a 138/2006. (VI. 29.) Korm. rendelethez Igényllap a távh- vagy gázártámogatás megállapításához 1. A kérelmez személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:...

Részletesebben

Magyar joganyagok évi LIX. törvény - az öregségi nyugdíjkorhatár emeléséről és 2. oldal (7) Az igényérvényesítés időpontjától függetlenül öreg

Magyar joganyagok évi LIX. törvény - az öregségi nyugdíjkorhatár emeléséről és 2. oldal (7) Az igényérvényesítés időpontjától függetlenül öreg Magyar joganyagok - 1996. évi LIX. törvény - az öregségi nyugdíjkorhatár emeléséről és 1. oldal 1996. évi LIX. törvény az öregségi nyugdíjkorhatár emeléséről és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról

Részletesebben

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény rendelkezik az új ellátási formákról.

Részletesebben

A biztosításának tartamára tekintet nélkül jár a megváltozott munkaképességű személyek ellátása annak,

A biztosításának tartamára tekintet nélkül jár a megváltozott munkaképességű személyek ellátása annak, TÁJÉKOZTATÓ a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól Az Országgyűlés a 2011. december 20-ai ülésnapján elfogadta a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. a Kormány részére. egyes szociális tárgyú kormányrendeletek módosításáról

ELŐ TERJESZTÉS. a Kormány részére. egyes szociális tárgyú kormányrendeletek módosításáról SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER Szám: 2476-1/2007-SZMM TERVEZET ELŐ TERJESZTÉS a Kormány részére egyes szociális tárgyú kormányrendeletek módosításáról Budapest, 2007. január Vezetői összefoglaló I. Tartalmi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Szociális és Munkaügyi Minisztérium Szám: 22.616-3/2007-SZMM. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a Miniszterelnöki Hivatalban, a minisztériumokban, az igazgatási

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 26/2009.(IX. 1.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 26/2009.(IX. 1.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 26/2009.(IX. 1.) KGY r e n d e l e t e a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 8/2007. (II. 13.)

Részletesebben

1950.- - 1949. 2012.01.01-tol. Az ellátások megszüntetésére vonatkozó szabályok keresotevékenység folytatása esetén

1950.- - 1949. 2012.01.01-tol. Az ellátások megszüntetésére vonatkozó szabályok keresotevékenység folytatása esetén 2011.12.31-ig 1. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági II. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági III. csoportos rokkantság, baleseti rokkantság

Részletesebben

(E törvény alkalmazásában:) 46. Biztosítással járó jogviszony:

(E törvény alkalmazásában:) 46. Biztosítással járó jogviszony: TÁJÉKOZTATÓ A korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló T/4663. számú törvényjavaslatról A Törvényjavaslat jelentős változásokat

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól

TÁJÉKOZTATÓ. a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól TÁJÉKOZTATÓ a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. Törvény értelmében 2012. január

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó A

T Á J É K O Z T A T Ó A T Á J É K O Z T A T Ó A korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszűntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló törvényről (megjelent a Magyar Közlöny 148. számában) Az elfogadott

Részletesebben

T11140/... Or Irományszim. Íb A 4 U -0/29. Tisztelt Elnök Asszony!

T11140/... Or Irományszim. Íb A 4 U -0/29. Tisztelt Elnök Asszony! T11140/.... Zárószavazás előtti módosító iavaslat Dr. Szili Katalin az Országgyűlés Elnöke részére Or Irományszim. Hivatala Íb A 4 U -0/29 Helyben Érkezett: 2006 NOV 2 7. Tisztelt Elnök Asszony! A Házszabály

Részletesebben

138/2006. (VI. 29.) Korm. rendelet. egyes szociálisan rászorult családok 2006. évi gázár- és távhő-szolgáltatási támogatásáról

138/2006. (VI. 29.) Korm. rendelet. egyes szociálisan rászorult családok 2006. évi gázár- és távhő-szolgáltatási támogatásáról A jogszabály mai napon hatályos állapota 138/2006. (VI. 29.) Korm. rendelet egyes szociálisan rászorult családok 2006. évi gázár- és távhő-szolgáltatási támogatásáról A földgázellátásról szóló 2003. évi

Részletesebben

2. oldal b) az ben a nemzeti ellenállási mozgalomban kifejtett tevékenységével összefüggésben; c) az 1956-os forradalom és szabadságharc ese

2. oldal b) az ben a nemzeti ellenállási mozgalomban kifejtett tevékenységével összefüggésben; c) az 1956-os forradalom és szabadságharc ese 1. oldal 1992. évi LII. törvény a nemzeti gondozásról 1 Az Országgyűlés az alapvető emberi jogok sérelmével elkövetett jogtalanságok következtében maradandó fogyatékosságot vagy súlyos egészségkárosodást

Részletesebben

Szociális és Munkaügyi Minisztérium Iktatószám: /2008-SzMM

Szociális és Munkaügyi Minisztérium Iktatószám: /2008-SzMM Szociális és Munkaügyi Minisztérium Iktatószám: 14352 - /2008-SzMM ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE a Magyar Köztársaság által a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező átmeneti szabályokról szóló

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete a szociális igazgatásról és ellátásról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2003.

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGKÁROSODÁS ALAPJÁN ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK MUNKAVÁLLALÁSA 2014.01.

AZ EGÉSZSÉGKÁROSODÁS ALAPJÁN ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK MUNKAVÁLLALÁSA 2014.01. AZ EGÉSZSÉGKÁROSODÁS ALAPJÁN ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK MUNKAVÁLLALÁSA 2014.01. Lehet-e, és ha igen, milyen keresettel rokkantsági, rehabilitációs ellátásban, illetve egészségkárosodása alapján más ellátásban

Részletesebben

2005. évi CLXX. törvény. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosításáról1

2005. évi CLXX. törvény. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosításáról1 2005. évi CLXX. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosításáról1 1. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születési hely, idő (év,

Részletesebben

KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására. 1.1.1. Neve:...

KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására. 1.1.1. Neve:... 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születési hely, idő (év,

Részletesebben

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA JOGOSÍTÓ HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY III. törvény 54. valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 50. Jegyzői hatáskör

Részletesebben

Az egészségkárosodás alapján ellátásban részesülők munkavállalása 2013

Az egészségkárosodás alapján ellátásban részesülők munkavállalása 2013 Az egészségkárosodás alapján ellátásban részesülők munkavállalása 2013 Lehet-e, és ha igen, milyen keresettel rokkantsági, rehabilitációs ellátásban, illetve egészségkárosodása alapján más ellátásban részesülő

Részletesebben

Készítette: Királykuti Míra 2012. Január 3.

Készítette: Királykuti Míra 2012. Január 3. 2011. évi CLXVII. Törvény a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról Tájékoztató Főszabály: cél a profiltisztítás, ennek fényében

Részletesebben

A Keresőtevékenység korlátozása egyes társadalombiztosítási és szociális ellátás folyósítása mellett

A Keresőtevékenység korlátozása egyes társadalombiztosítási és szociális ellátás folyósítása mellett A Keresőtevékenység korlátozása egyes társadalombiztosítási és szociális ellátás folyósítása mellett Ez év elejétől nagyon sok korábbi társadalombiztosítási és szociális ellátás megszűnt vagy átalakult

Részletesebben

KÉRELEM települési ápolási támogatás

KÉRELEM települési ápolási támogatás KÉRELEM települési ápolási támogatás 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 7/2015. (II. 27.) sz. rendelet 6. sz. melléklete 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3.

Részletesebben

T/10746. számú törvényjavaslat. a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény módosításáról

T/10746. számú törvényjavaslat. a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/10746. számú törvényjavaslat a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény módosításáról Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások

Részletesebben

K É R E L E M ápolási díj megállapításához

K É R E L E M ápolási díj megállapításához K É R E L E M ápolási díj megállapításához I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyi adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap: Lakóhely: Tartózkodási hely:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a társadalombiztosítással összefüggı törvények fıbb változásairól 3. RÉSZ

TÁJÉKOZTATÓ a társadalombiztosítással összefüggı törvények fıbb változásairól 3. RÉSZ Levélcím: 1068. Budapest, Benczúr u. 45. Tel.: 4612-464, Fax: 4612480. E-mail: autonom@t-online.hu Az Európai Szakszervezeti Szövetség /ETUC/ és a Nemzetközi Szakszervezetek Szövetsége /ITUC/ tagja TÁJÉKOZTATÓ

Részletesebben

Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala

Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Tel.: (36)-23-565-610, (36)-23-565-612 Fax: (36)-565-629 E-mail: hivatal@zsambek.hu Web: www.zsambek.hu 4. számú melléklet a 63/2006.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA EGYSÉGES JAVASLAT

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA EGYSÉGES JAVASLAT A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/16103/20. számú EGYSÉGES JAVASLAT a mezőgazdasági termelők nyugdíj előtti támogatásának bevezetéséhez kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazásához

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a szolgálati nyugdíj megszűnéséről és a szolgálati járandóságról

TÁJÉKOZTATÓ. a szolgálati nyugdíj megszűnéséről és a szolgálati járandóságról TÁJÉKOZTATÓ a szolgálati nyugdíj megszűnéséről és a szolgálati járandóságról A 2011. évi CLXVII. törvény értelmében korhatár előtti öregségi nyugdíj 2011. december 31-ét követő kezdő naptól nem állapítható

Részletesebben

Nyugellátások és nyugdíjszerű ellátások

Nyugellátások és nyugdíjszerű ellátások illetve 80 %-os vagy azt meghaladó mértékű egészségkárosodást szenvedett és nyugellátást, baleseti nyugellátást részére nem állapítottak meg (R. 1. 1. bekezdés). A 25. életév betöltése után is igényelhető,

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Vác Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztálya 2600. Vác, Március 15. tér. 11. I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyes adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Neve:... Születési

Részletesebben

Hogyan mehet el nyugdíjba 2017-ben?

Hogyan mehet el nyugdíjba 2017-ben? Hogyan mehet el nyugdíjba 2017-ben? A társadalombiztosítás minden területén, akár az egészségbiztosítási ellátásokat nézzük, akár a nyugellátásokat, minden év végén, év elején felmerülő kérdés, hogy a

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2004. (02.20.) számú rendelete az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól és gyermekvédelmi támogatásairól szóló 27/2003.

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (XII. ) önkormányzati rendelete

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (XII. ) önkormányzati rendelete Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (XII. ) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Tabajd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a szolgálati nyugdíj megsz nésér l és a szolgálati járandóságról

TÁJÉKOZTATÓ a szolgálati nyugdíj megsz nésér l és a szolgálati járandóságról TÁJÉKOZTATÓ a szolgálati nyugdíj megsz nésér l és a szolgálati járandóságról Az Országgy lés a 2011. november 28-ai ülésnapján elfogadta a korhatár el tti öregségi nyugdíjak megszüntetésér l, a korhatár

Részletesebben

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI NYUGELLÁTÁS

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI NYUGELLÁTÁS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI NYUGELLÁTÁS Mint arról a bevezető részben már szó volt, Magyarországon 1993. óta a társadalombiztosítás nem a korábbi egységes szervezeti megoldásban (a három biztosítási területet

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2012. (III.05.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2012. (III.05.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2012. (III.05.) önkormányzati rendelete a költségvetési rendelet előirányzatainak megalapozásához szükséges egyes önkormányzati rendeletek módosításáról

Részletesebben

15/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tüzifa juttatásról /Egységes szerkezetben/

15/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tüzifa juttatásról /Egységes szerkezetben/ TISZASZENTIMRE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzifa juttatásról /Egységes szerkezetben/ Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:. 1.1.2. Születési neve:..

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐ TERJESZTÉS. a Kormány részére IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTER Szám: 26.310-1/2005. TERVEZET ELŐ TERJESZTÉS a Kormány részére a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

Részletesebben

Az egészségkárosodottaknak nyújtott szociális támogatások. Forgó Györgyné. 5. fejezet

Az egészségkárosodottaknak nyújtott szociális támogatások. Forgó Györgyné. 5. fejezet Az egészségkárosodottaknak nyújtott szociális támogatások Forgó Györgyné 5. fejezet A nyugdíj- és nyugdíjszerû ellátások és a fogyatékossági támogatás mellett az egészségkárosodottak számára számos egyéb

Részletesebben

KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, idő (év, hó, nap):..

KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, idő (év, hó, nap):.. 4. számú melléklet a 63/2006. (III.27.) Korm. rendelethez KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok 1.1.1 Neve:. 1.1.2 Születési neve:..

Részletesebben

Tájékoztató A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény fontosabb elemeiről:

Tájékoztató A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény fontosabb elemeiről: Tájékoztató A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény fontosabb elemeiről: A jogszabály első szakasza 1. - 31. -ig az általános

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására sz. r. 11. -ához I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Személyes adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:...

Részletesebben

JÖVEDELEMNYILATKOZAT

JÖVEDELEMNYILATKOZAT JÖVEDELEMNYILATKOZAT A Személyi adatok 1. Az ellátást igénylő neve: (Leánykori név: 2. Az ellátást igénylő bejelentett lakóhelyének címe: 3. Az ellátást igénylő tartózkodási helyének címe: 4. Ha az ellátást

Részletesebben

- - Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/ , Fax: 22/

- - Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/ , Fax: 22/ Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/454-050, Fax: 22/454-052 1. melléklet a 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM a 18. életévét betöltött tartósan beteg

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 764-2/2009-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és a falugondnoki szolgálat működésének engedélyezéséről,

Részletesebben

17. Az idősek egészségügyi ellátása, nyugdíjrendszer

17. Az idősek egészségügyi ellátása, nyugdíjrendszer 17. Az idősek egészségügyi ellátása, nyugdíjrendszer 1.Egészségügyi ellátás igénybevétele Az időskorúak gyakrabban szorulnak orvosi kezelésre, gyakrabban utalják őket szakorvoshoz és gyakrabban kezelik

Részletesebben

Acsa Község Önkormányzat képviselő-testületének 10/2017. (XI.08.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Acsa Község Önkormányzat képviselő-testületének 10/2017. (XI.08.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Acsa Község Önkormányzat képviselő-testületének 10/2017. (XI.08.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Acsa Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvényt

Részletesebben

A korhatár előtti nyugdíjak megszűnésének és korhatár előtti (szociális) ellátássá alakulásának jogi szabályozása

A korhatár előtti nyugdíjak megszűnésének és korhatár előtti (szociális) ellátássá alakulásának jogi szabályozása Melléklet: 1 db A korhatár előtti nyugdíjak megszűnésének és korhatár előtti (szociális) ellátássá alakulásának jogi szabályozása Meglehetősen kaotikus előélet után végre a kihirdetett jogszabályok tükrében

Részletesebben

Tájékoztató. 1 A jogszabály 2. -a értelmében további jogosultsági feltétel: a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül legalább 1095

Tájékoztató. 1 A jogszabály 2. -a értelmében további jogosultsági feltétel: a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül legalább 1095 Tájékoztató A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvényben, valamint a végrehajtása tárgyában kiadott, a megváltozott munkaképességű

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

Időskorúak járadéka Jegyző PH. Ügyfélszolgálati Osztály Szociális Irodája Jászberény Illetékmentes

Időskorúak járadéka Jegyző PH. Ügyfélszolgálati Osztály Szociális Irodája Jászberény Illetékmentes Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Eljárás megindító

Részletesebben

Igénylőlap az energiatámogatás megállapításához

Igénylőlap az energiatámogatás megállapításához 1. számú melléklet a 231/2006. (XI.22..) Korm. rendelethez Igénylőlap az energiatámogatás megállapításához A hiányzó adatokat ki kell tölteni, illetve a megfelelő választ X-szel kell jelölni. Ha Ön a lakóingatlanában

Részletesebben

KÉRELEM ápolási célú települési támogatás megállapítására

KÉRELEM ápolási célú települési támogatás megállapítására Községi Önkormányzat KÉRELEM ápolási célú települési támogatás megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja

Részletesebben

A tűzifa igénylésére vonatkozó általános eljárási szabályok

A tűzifa igénylésére vonatkozó általános eljárási szabályok Kőszárhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (X. 15.) önkormányzati rendelete a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről Kőszárhegy Község Önkormányzatának

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a hosszútávú demográfiai folyamatoknak a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerre gyakorolt hatásairól

TÁJÉKOZTATÓ. a hosszútávú demográfiai folyamatoknak a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerre gyakorolt hatásairól TÁJÉKOZTATÓ a hosszútávú demográfiai folyamatoknak a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerre gyakorolt hatásairól Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 86. (8) bekezdésének értelmében a

Részletesebben

Előterjesztő: Alpolgármester Előkészítő: Szociális és Egészségügyi Osztály. Ózd, július 19.

Előterjesztő: Alpolgármester Előkészítő: Szociális és Egészségügyi Osztály. Ózd, július 19. Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének /.... (........) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 4/2011. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (...) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (...) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (...) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Részletesebben

. 23. (1) Rokkantsági nyugdíjra az jogosult, aki

. 23. (1) Rokkantsági nyugdíjra az jogosult, aki . 23. (1) Rokkantsági nyugdíjra az jogosult, aki a) egészségromlás, illetőleg testi vagy szellemi fogyatkozás következtében munkaképességét hatvanhét százalékban elvesztette és ebben az állapotában javulás

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. az egészségkárosodott személyek szociális járadékairól

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. az egészségkárosodott személyek szociális járadékairól SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 21.703-1/2007-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére az egészségkárosodott személyek szociális járadékairól Budapest, 2007. november 2 Vezetői összefoglaló

Részletesebben

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY TEMETÉSI KÖLTSÉGEKHEZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS céljára történő megállapítására

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY TEMETÉSI KÖLTSÉGEKHEZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS céljára történő megállapítására I. SZEMÉLYI ADATOK KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY TEMETÉSI KÖLTSÉGEKHEZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS céljára történő megállapítására Megnevezés kérelmező házastárs (élettárs) Neve (születési név is) Anyja neve Születési

Részletesebben

ORSZÁGGYŰLÉS HIVATAL A K/6173/1. Érkezett: Tárgy: K/6173. számú, A nyugdíjasok adó- és járulékterheiről című írásbeli kérdés

ORSZÁGGYŰLÉS HIVATAL A K/6173/1. Érkezett: Tárgy: K/6173. számú, A nyugdíjasok adó- és járulékterheiről című írásbeli kérdés H-1051 BUDAPEST V., JÓZSEF NÁDOR TÉR 2-4. POSTACÍM: 1369 BUDAPEST, POSTAFIÓK 481. TELEFON : (36-1) 327-2159, (36-1) 327-2141 FAX: (36-1) 318-073 8 E-MAIL: janos.veres@pm.gov.hu PÉNZÜGYMINISZTE R ORSZÁGGYŰLÉS

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2012. február 17-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2012. február 17-i nyilvános ülésére 5. NAPIREND Ügyiratszám: 4/579/2012. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2012. február 17-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: A szociális és gyermekvédelmi igazgatásról

Részletesebben

LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap

LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap I. A célok és elvárt eredmények meghatározása, a Nyugdíjbiztosítási Alap 2019. évi költségvetését meghatározó legfontosabb tényezők A LXXI. fejezet Nyugdíjbiztosítási Alap

Részletesebben

Mi mennyi 2012-ben? Havi bér Ft/hó

Mi mennyi 2012-ben? Havi bér Ft/hó Munkabérek, illetmények 298/2011. (XII. 22.) Korm. rend. Havi bér Ft/hó Heti bér Ft/hét Napi bér Ft/nap Órabér Ft/óra Minimálbér 2. (1) bek. 93.000 21.400 4.280 535 Garantált bérminimum* 2. (2) bek. 108.000

Részletesebben

JÖVEDELEMNYILATKOZAT. 1. A pályázó neve: Születési név: 2. A pályázó bejelentett lakóhelyének címe: 3. A pályázó tartózkodási helyének címe:

JÖVEDELEMNYILATKOZAT. 1. A pályázó neve: Születési név: 2. A pályázó bejelentett lakóhelyének címe: 3. A pályázó tartózkodási helyének címe: 1. számú melléklet a 15/2011.(IX.29.) önkormányzati rendelethez JÖVEDELEMNYILATKOZAT A) Személyi adatok 1. A pályázó neve: Születési név: 2. A pályázó bejelentett lakóhelyének címe: 3. A pályázó tartózkodási

Részletesebben

MKTB (MA) KÉPZÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR június. Társadalombiztosítási nyugdíj

MKTB (MA) KÉPZÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR június. Társadalombiztosítási nyugdíj Társadalombiztosítási nyugdíj 1. A nem társadalombiztosítási nyugdíjrendszer keretében járó nyugellátások kapcsolata a társadalombiztosítási nyugdíjtörvénnyel 2. Határolja el a társadalombiztosítási nyugdíjakat

Részletesebben

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA. Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás.

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA. Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás. IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás. Időskorúak járadékára jogosult az a személy, aki: a reá irányadó

Részletesebben

2011. évi CLXVII. törvény a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról 1

2011. évi CLXVII. törvény a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról 1 2011. évi CLXVII. törvény a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról 1 2016.06.18. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék 1. Általános

Részletesebben

Mindkét esetben az árvaellátás életkorra tekintet nélkül a rokkantság tartamára jár.

Mindkét esetben az árvaellátás életkorra tekintet nélkül a rokkantság tartamára jár. Ki jogosult árvaellátásra? Árvaellátásra az a gyermek jogosult - ideértve a házasságban vagy az élettársi közösségben együtt élők egy háztartásban közösen nevelt, korábbi házasságból, élettársi együttélésből

Részletesebben

MKTB (MA) KÉPZÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR június. Társadalombiztosítási nyugdíj

MKTB (MA) KÉPZÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR június. Társadalombiztosítási nyugdíj Társadalombiztosítási nyugdíj 1. A nem társadalombiztosítási nyugdíjrendszer keretében járó nyugellátások kapcsolata a társadalombiztosítási nyugdíjtörvénnyel 2. Határolja el a társadalombiztosítási nyugdíjakat

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a társadalombiztosítással összefüggı törvények fıbb változásairól 4. RÉSZ

TÁJÉKOZTATÓ a társadalombiztosítással összefüggı törvények fıbb változásairól 4. RÉSZ Levélcím: 1068. Budapest, Benczúr u. 45. Tel.: 4612-464, Fax: 4612480. E-mail: autonom@t-online.hu Az Európai Szakszervezeti Szövetség /ETUC/ és a Szakszervezetek Nemzetközi Szövetsége /ITUC/ tagja. TÁJÉKOZTATÓ

Részletesebben

ELSÕ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK MÁSODIK RÉSZ SAJÁT JOGÚ NYUGELLÁTÁSOK I. FEJEZET. www.rszv.hu. 1. Szolgálati nyugdíj

ELSÕ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK MÁSODIK RÉSZ SAJÁT JOGÚ NYUGELLÁTÁSOK I. FEJEZET. www.rszv.hu. 1. Szolgálati nyugdíj 4052 MAGYAR KÖZLÖNY 2011. évi 20. szám A Kormány 21/2011. (III. 2.) Korm. rendelete a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai és hozzátartozói nyugellátása, valamint a hivatásos és a szerzõdéses állományúak

Részletesebben

333/2011. (XII. 29.) kormányrendelet

333/2011. (XII. 29.) kormányrendelet A korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság, a balettművészeti életjáradék és az átmeneti bányászjáradék eljárási szabályairól, valamint egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 333/2011.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVEZET MINISZTER Szám: 2690-3/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére az áruk és a szolgáltatások biztonságosságáról és az ezzel kapcsolatos

Részletesebben

Szociális és Munkaügyi Minisztérium

Szociális és Munkaügyi Minisztérium Szociális és Munkaügyi Minisztérium Előrehozott és csökkentett összegű előrehozott nyugdíj A korengedményes nyugdíj 1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról 181/1996.(XII.6.) Kormányrendelet

Részletesebben

A rendelet hatálya. Esztergom Város Önkormányzatának 29/2007. (IV.27.) ör. rendelete az idősek támogatásáról

A rendelet hatálya. Esztergom Város Önkormányzatának 29/2007. (IV.27.) ör. rendelete az idősek támogatásáról Esztergom Város Önkormányzatának 29/2007. (IV.27.) ör. rendelete az idősek támogatásáról (Egységes szerkezetben a 26/2008.(III.20.)* esztergomi ör. rendelettel) Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:...

Részletesebben