rokkantsági nyugdíjat a 27 évet meghaladó szolgálati idő után többletévenként további 0,5 %-kal, legfeljebb 10 %-kal kell emelni.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "rokkantsági nyugdíjat a 27 évet meghaladó szolgálati idő után többletévenként további 0,5 %-kal, legfeljebb 10 %-kal kell emelni."

Átírás

1 TÁJÉKOZTATÓ a nyugdíjak és a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások januári emeléséről, a évben megállapításra kerülő nyugellátások minimumösszegeiről, valamint a januári korrekciós célú nyugdíjemelésről 1/a) január 1-jétől a január 1-je előtt megállapított öregségi nyugdíjak (ideértve a bányásznyugdíjat, a korengedményes nyugdíjat, az egyes művészeti tevékenységet folytatók öregségi nyugdíját, a szolgálati nyugdíjat, a polgármesterek öregségi nyugdíját és közszolgálati járadékát is), rokkantsági nyugdíjak, baleseti rokkantsági nyugdíjak, özvegyi és szülői nyugdíjak, árvaellátások, baleseti hozzátartozói nyugdíjak összege 4 %-kal emelkedik. A mezőgazdasági szövetkezeti öregségi, munkaképtelenségi és özvegyi járadékban, a mezőgazdasági szakszövetkezeti tagok növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi és özvegyi járadékában, valamint a baleseti járadékban részesülők ellátásai szintén 4 %-os mértékben emelkednek. Aki saját jogú nyugdíjban és özvegyi nyugdíjban is részesül, mindkét ellátása 4 %-kal emelt összegben kerül folyósításra. Olyan esetben pedig, amikor az érintett számára a két ellátást (saját jogú és özvegyi nyugdíj) ún. együttfolyósítási összeghatárban folyósítják, mert ez az érintett számára kedvezőbb, akkor ez az összeghatár január 1-jétől Ft-ra emelkedik. b) A január 1-je előtti időponttól megállapított nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások összegei január 1-jétől a nyugdíjemelés mértékével megegyezően ugyancsak emelkednek. 4 %-kal emelkedik az átmeneti járadék, illetve a havi Ft el nem érő egészségkárosodási járadék összege azzal, hogy az egészségkárosodási járadék összege az emelést követően sem haladhatja meg a havi Ft-ot. A rokkantsági járadék havi összege Ft-tal emelkedik, a házastársi pótlék havi összege Ft, a házastárs utáni jövedelempótlék havi összege Ft lesz. A rendszeres szociális járadék emelése az életkortól függően történik, nevezetesen a december 31-ig 62. életévüket betöltő személyek esetében Ft-tal, egyéb esetekben 930 Ft-tal növekszik a járadék havi összege. A évben megállapításra kerülő rokkantsági járadék havi összege Ft, a rendszeres szociális járadék összege pedig Ft. c) január 1-jétől szintén 4 %-kal emelkednek a nyugellátásokkal együtt folyósított a politikai okból elítéltek rehabilitációjához kapcsolódó egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedésekkel, valamint a semmissé nyilvánított elítéléssel összefüggésben járó kiegészítések, illetve az évi XII. törvény alapján megszüntetett nyugdíj-kiegészítés helyébe lépett pótlékok összege(i). A nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék összeghatára havi Ft-ra emelkedik A hozzátartozói jogon folyósított pótlék havi összege a Ft-ot nem haladhatja meg. 1

2 d) A évben megállapításra kerülő öregségi teljes nyugdíj, a rokkantsági nyugdíj, a baleseti rokkantsági nyugdíj és az árvaellátás legkisebb összege január 1- jétől a nyugdíjemeléshez igazodó mértékben az alábbiak szerint emelkedik: öregségi teljes nyugdíj legkisebb összege havi Ft, III. rokkantsági csoport szerinti rokkantsági nyugdíj legkisebb összege havi Ft, II. rokkantsági csoport szerinti rokkantsági nyugdíj legkisebb összege havi Ft, I. rokkantsági csoport szerinti rokkantsági nyugdíj legkisebb összege havi Ft, III. rokkantsági csoport szerinti baleseti rokkantsági nyugdíj legkisebb összege havi Ft, II. rokkantsági csoport szerinti baleseti rokkantsági nyugdíj legkisebb összege havi Ft, I. rokkantsági csoport szerinti baleseti rokkantsági nyugdíj legkisebb összege havi Ft, árvaellátás legkisebb összege havi Ft. (A vizitdíj bevezetésével összefüggésben a nyugdíjak legkisebb összegei február 15. napjától havi 300 Ft-tal tovább emelkednek, így pl. az öregségi teljes nyugdíj legkisebb összege Ft-ról Ft-ra.) 2./ A januárban esedékes, az évenkénti rendszeres nyugdíjemelésen túlmenően külön törvény alapján nyugdíjkorrekciós intézkedésekre is sor kerül. Az ötven százalékos mértékű özvegyi nyugdíjak emelése ben két lépésben történik. Az ötven százalékos mértékű özvegyi nyugdíj az első lépésben január 1- jétől 10 százalékkal, 55 %-os mértékre emelkedett, a második lépésként pedig január 1-jétől 60 %-os mértékre emelkedik január 1-jétől a szolgálati idő hosszától függően és a nemek szerint differenciáltan emelkedik az előtt megállapított saját jogú nyugdíjak összege. Az előtt nyugdíjba vonult férfi nyugdíja 3 %-kal emelkedik. A legalább 30 év elismert szolgálati idő alapján megállapított saját jogú nyugellátást ide nem értve a baleseti rokkantsági nyugdíjat a 29. évet meghaladó szolgálati idő után többletévenként további 0,5 %-kal, legfeljebb 10 %-kal kell emelni. Példa: férfi nyugdíjas 40 év figyelembe vehető szolgálati idő alapján 60. életéve betöltésétől, azaz június 11-től öregségi nyugdíjban részesül, amelynek összege Ft január 1-jétől kezdődően az ellátás összegét a nyugdíjak korrekciós célú emeléséről szóló évi CLXXIII. törvény 2. -ában foglaltaknak megfelelően két tényező figyelembe vételével, hivatalból emelni kell. Mivel a nyugdíj megállapítása január 1-jét megelőzően történt, az emelés mértéke 3 %, amihez hozzájárul a 29 éven felüli szolgálati idő minden éve után további 0,5 (jelen esetben 11-szer 0,5), összesen 5,5 %. A nyugdíjast tehát 8,5 %-os mértékű korrekciós emelés illeti meg, amelynek végrehajtását követően az öregségi nyugdíj összege Ft-ra emelkedik. A január 1-jétől az esedékes 4 %-os mértékű nyugdíjemelést a korrekciós emelést követően kell elvégezni, így a nyugdíjat további ( x 0,04 =) Ft-tal kell emelni, azaz a nyugdíjast január 1-jétől havi Ft öregségi nyugdíj illeti meg. Az előtt nyugdíjba vonult nő nyugdíja 5 %-kal emelkedik. A legalább 28 év elismert szolgálati idő alapján megállapított saját jogú nyugellátást ide nem értve a baleseti rokkantsági nyugdíjat a 27 évet meghaladó szolgálati idő után többletévenként további 0,5 %-kal, legfeljebb 10 %-kal kell emelni. 2

3 Példa: az előző példánál maradva, ha a nyugdíjas nő 40 év figyelembe vehető szolgálati idővel rendelkezik, az emelés mértéke 5 %, amihez hozzájárul a 27 éven felüli szolgálati idő minden éve után további 0,5 (jelen esetben 13-szor 0,5), összesen 6,5 %. A nyugdíjast 11,5 %-os mértékű korrekciós emelés illeti meg. 3./ A január havi ellátások postai úton történő kézbesítése érdekében a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság a fővárosban és a nagyobb városokban január 9-én, egyéb településeken január 12-én intézkedik az emelt összegű ellátások postára adásáról, így ennek figyelembe vételével a Magyar Posta Rt. a fővárosban és a nagyobb városokban január 12-én, egyéb településeken pedig január 17-én kezdi meg a nyugdíjak kifizetését. A pénzintézeti számlával rendelkezők esetében az emelt összegű ellátások átutalásának (banki jóváírásának) időpontja január 12. A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság január hónapban minden ügyfelét levélben tájékoztatja az előző évben levonások nélkül folyósított ellátások összegéről, valamint a január havi emelésről, ellátás-típusonkénti bontásban. A tájékoztatóból az is kitűnik, hogy az adott ellátás mennyivel emelkedett, továbbá az is, hogy a folyósított összegből milyen jogcímen és milyen összegben történik levonás. Az ellátások emeléséről a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság hivatalból gondoskodik, tehát az érintett nyugdíjas vagy járadékos személynek külön kérelmet nem kell benyújtania. 3

4 TÁJÉKOZTATÓ a nyugellátásoknak és a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátásoknak a vizitdíj bevezetésével összefüggő emeléséről szóló 329/2006. (XII.23.) Korm. rendeletben foglaltakról 1./ Havi 300 Ft-tal emelkednek a február 14-ét követő, de január 1-jét megelőző időponttól megállapításra kerülő nyugdíjminimum összegek: az öregségi teljes nyugdíj legkisebb összege havi Ft; a rokkantsági nyugdíj legkisebb összege a III. rokkantsági csoportban havi Ft, a II. rokkantsági csoportban havi Ft, az I. rokkantsági csoportban havi Ft; a baleseti rokkantsági nyugdíj legkisebb összege a III. rokkantsági csoportban havi Ft, a II. rokkantsági csoportban havi Ft, az I. rokkantsági csoportban havi Ft; az árvaellátás legkisebb összege havi Ft. (Tehát, aki nyugdíjminimum összegű nyugdíjban részesül, az a nyugdíjminimum emelésével jut hozzá a vizitdíj bevezetésével összefüggő emeléshez.) 2./ február 15-étől meg kell emelni a február 15-ét megelőző időponttól megállapított saját jogú és hozzátartozói nyugellátást ideértve a társadalombiztosítási nyugellátást, a szociális biztonsági (szociálpolitikai) nemzetközi egyezmény alapján megállapított nyugellátás esetén a magyar szerződő felet terhelő nyugdíjrészt, illetve nyugdíjat, a bányásznyugdíjat, az egyes művészeti tevékenységet folytatók nyugdíját, a korengedményes nyugdíjat, a szolgálati nyugdíjat, a mezőgazdasági szövetkezeti, szakszövetkezeti járadékot, a mezőgazdasági szakszövetkezeti tagok növelt összegű járadékát rendszeres szociális járadékot, átmeneti járadékot, egészségkárosodási járadékot, rokkantsági járadékot, házastársi pótlékot, házastársi pótlékhoz járó kiegészítést, házastárs után járó jövedelempótlékot, központi szociális segélyt, a vakok személyi járadékát, ha a jogosult részére folyósított és az előzőekben említett ellátások együttes havi összege nem haladja meg az Ft-ot. Az emelés havi összege: 300 Ft, ha a jogosult részére folyósított ellátások együttes havi összege nem haladja meg a Ft-ot, 200 Ft, ha a jogosult részére folyósított ellátások együttes havi összege meghaladja a Ft-ot. 3./ Az előző pontban felsorolt, február 14-ét követő, de január 1-jét megelőző időponttól megállapított ellátásokat megemelt összegben kell megállapítani, ha a jogosult részére megállapításra kerülő, illetve már folyósított ellátások együttes havi összege nem haladja meg az Ft-ot, és a jogosultnak nem folyósítanak e rendelet szerint már megemelt, illetve emelt összegben megállapított ellátást. 4./ Az emelés, illetve az ellátás emelt összegben történő megállapítása csak egy ellátás után jár. Ha a jogosult részére egyidejűleg több ellátást folyósítanak, illetve állapítanak meg, a 2. pontban meghatározott sorrendben előbb álló ellátást kell megemelni, illetve emelt összegben megállapítani. A nyugellátásoknak és a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátásoknak a vizitdíj bevezetésével összefüggő emeléséről a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság hivatalból intézkedik. A február hónapra járó ellátást a jogosultak számára már emelt összegben kell folyósítani azzal, hogy a jogosultat februárban az emelési összeg fele illeti meg. 4

5 A Konvergencia program nyugdíjrendszert érintő intézkedései. Nyugdíjrendszer A Kormány tisztában van a jelenlegi nyugdíjrendszer rövidtávon deficitet generáló működésével és a hosszú távú fenntarthatóságának problémáival, ezért átfogóan, rendszerszerűen, az alkotmányosság követelményeinek figyelembe vételével folytatni kívánja az 1997-ben sikerrel megkezdett nyugdíjreformot. Az erre vonatkozó részletes döntések végéig megtörténtek. A Kormány ezt megelőzően is intézkedik az egyes problémák megoldása, illetve enyhítése érdekében az alábbiak szerint és az intézkedések jogszabályi kereteit (törvényalkotás) még ebben az évben megteremti. Ezen intézkedések hatályba léptetése is az alkotmányos felkészülési idő figyelembe vételével történik. Intézkedés 1. A törvényes nyugdíjkorhatár (62 év) betöltése előtt öregségi nyugdíjba vonulás feltételei úgy változnak, hogy az ebből adódó pénzügyi terhet biztosításmatematikai kalkuláció alapján az érintettek viseljék től módosul az előrehozott öregségi nyugellátásra jogosító életkor is. 2. A szabályozás világossá teszi, hogy a korhatár előtti nyugdíj egy kedvezmény, amely mellett a kereső tevékenység (korlátozás nélkül) nem folytatható. 3. Korkedvezményre a hatályos szabályozásnak megfelelően 2007-től további jogosultság csak az új szabályok szerint a nyugdíjalapot nem terhelő módon szerezhető. 4. A egyes foglalkoztatási csoportok között érvényesülő a nyugdíjjogosultság megszerzéséhez szükséges szolgálati időben és keresetszámítás módjában meglévő ma már indokolatlan eltérések fokozatosan megszűnnek. 5. A nyugdíj melletti foglalkoztatás adó és járulék szabályai azonosak lesznek az általánossal, így a nyugdíjjárulék megfizetése szolgáltatásra is jogosít. 6. Megszűnnek a nyugdíj-megállapítási szabályok egyes anomáliái (valorizáció, nettósítás) Rokkantási ellátások Intézkedés 1. A társadalombiztosítási elvi tisztázása keretében a rokkantsági ellátások önálló szolgáltatási ággá válnak, kikerülnek, mind az egészségügyi, mind pedig a nyugdíjrendszerből. 5

6 1. Öregségi nyugdíjra jogosultság feltétele: Nyugellátás 2007-ben Résznyugdíj 1946-ban született nő 61. életév betöltése, 1947-ben és ezt követően született nő 62. életév betöltése legalább 15 év szolgálati idő megszerzése. férfiak: 62. életév betöltése. Teljes nyugdíj 1946-ban született nő 61. életév betöltése, 1947-ben született és ezt követően nő 62. életév betöltése legalább 20 év szolgálati idő megszerzése. férfiak: 62. életév betöltése. (A Tbj. 5. -a szerinti biztosításra kötelezett jogviszonyt nem kell megszüntetni a jogosultsághoz.) 2. Korkedvezményre jogosító időt 2010-ig lehet szerezni. 3. Az előrehozott öregségi nyugdíjra jogosító feltételek csak január 1-jétől változnak. 4. A csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíjra jogosultság feltételei is január 1-jétől változnak. 5. Az előrehozott (csökkentett összegű előrehozott) öregségi nyugdíjjogosultsághoz a kedvezmények betudása továbbra is megmarad. TnyR. 9/A.. - gyermekkedvezmény - folyósítási kedvezmény - korkedvezmény 6. A nyugdíj alapjául szolgáló átlagkereset számításának a szabályát évre nem szigorítják. (A valorizáció és a degresszió táblázatai évre mellékletként csatolva.) A nyugdíjszámításhoz figyelembe vett keresetek valorizációs szorzó számai 10 %-kal emelkednek, az átlagkereset degresszív számításainak sávhatárai 16 %-kal emelkednek. Ezek együttesen a nettó kereset növekedést kb. 4 %-kal meghaladóan növelik a évben az újonnan megállapított nyugdíjakat. 7. A Tny. a következő új 22/A. -sal egészül ki: 22/A. (1) Annak a saját jogú nyugellátásban részesülő, illetve a saját jogú nyugellátás szüneteltetését a 83/A-83/B. alapján kérő személynek a nyugellátását, aki december 31-ét követően a Tbj. 5. -a szerinti biztosítással jogviszonyban áll, kérelemre minden megszerzett 365 nap szolgálati idő után, a járulékalapot képező kereset, jövedelem havi átlagos a 13. (3) bekezdése szerint növelt összegének 0,4 %-ával meg kell emelni. 6

7 (2) A (1) bekezdés szerinti átlagos havi összeget úgy kell meghatározni, hogy a nyugellátás folyósítása, illetve szüneteltetése alatt elért, járulékalapot képező kereset, jövedelem együttes összegét kell osztani ezen időszaknak a biztosításban töltött azon napjainak számával, amelyre a nyugdíjasnak keresete, jövedelme volt. Az így kapott napi átlagot meg kell szorozni 365-tel, és el kell osztani 12-vel. 8. A nyugdíjas biztosított is fizet 8,5 százalék nyugdíjjárulékot. A nyugdíjjárulékfizetési kötelezettség április 1-jétől lép hatályba. 9. A Tny a a következő (10) bekezdéssel egészül ki: (10) A nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv a munkaképesség csökkenésen alapuló ellátásban részesülő személyt az esedékes orvosi felülvizsgálattól eltérő időpontban is kötelezheti a jogkövetkezményekről való tájékoztatás mellett orvosi felülvizsgálat céljából történő személyes megjelenésre, ha olyan tény vagy körülmény jut a tudomására, amely valószínűsíti, hogy korábban megállapított munkaképesség csökkenés nem áll fenn vagy az a megállapítottnál kisebb mértékű. Amennyiben a munkaképesség csökkenésen alapuló ellátásban részesülő személy az orvosi felülvizsgálaton nem jelenik meg, az ellátásra való jogosultságát az erről szóló határozat keltét követő hónap első napjával meg kell szüntetni Abban az esetben, ha a soron kívüli orvosi felülvizsgálaton megjelenik az érintett, és az orvosszakértői szerv szakvéleménye szerint állapotjavulás miatt már nem rokkant, a rokkantsági nyugdíj megszüntetése a határozathozatalt követő második hó első napjától kerül sor. 10. A Tny. a következő 83/A. -sal egészül ki: 83/A.. (1) Az öregségi, valamint az öregségi nyugdíjnak minősülő a 6. (4) bekezdése szerinti nyugdíj tárgyhónapra (tárgyhónapokra) járó folyósítását a Tbj. 5. -a szerinti biztosítási jogviszonyban álló jogosult kérelmére mindaddig szüneteltetni kell, amíg annak újbóli folyósítását nem kéri. (2) A nyugellátás szüneteltetésének időtartama alatt az érintett nyugdíjasnak minősül. (3) Az újbóli folyósítás során a jogosultat az (1) bekezdés szerinti ellátás szüneteltetést megelőző összegének a 22/A. szerinti emeléssel, továbbá az időközben végrehajtott emelésekkel az egyes emelések esedékességi időpontjának fígyelembevételével növelt összege illeti meg. A tizenharmadik havi nyugdíjra jogosultságnál [6/A. (1) bekezdésének a) pontja] a szüneteltetés időtartamát is figyelembe kell venni. 7

8 Nyugellátás 2008-ban 1. Az előrehozott öregségi nyugdíjra jogosultság feltételei szigorodnak. A 62. életév betöltését megelőzően előrehozott öregségi nyugdíjra jogosult: a) az a nő, aki az 57. életévét betöltötte, b) az a férfi, aki a 60. életévét betöltötte, feltéve, hogy legalább 38 év szolgálati időt szerzett és a Tbj. 5. -a szerinti biztosítással járó jogviszonyban nem áll. Ez azt jelenti, hogy előrehozott öregségi nyugdíj megállapítására az egyéb feltételek fennállása esetén is legkorábban a biztosításra kötelezett jogviszony megszűnését követő naptól kerülhet sor. 2. A csökkentet összegű előrehozott öregségi nyugdíjra jogosultság az előbbiektől csak abban tér el, hogy a jogosultsághoz 33 év szolgálati idő szükséges. 3. A nyugdíjigény megnyílását követően kezdődő újabb biztosítási jogviszonyt lehet létesíteni, de ez 62 éves kor betöltése előtt csak korlátozás mellett történhet. (Tny. 83/B. ) 4. A nyugdíj alapjául szolgáló átlagkereset számításának a módja jelentősen megváltozik. a) a nettó nyugdíj megállapításához a járulékokkal is csökkentett tényleges nettó keresetet kell figyelemben venni. A nyugdíjjárulék köteles bruttó keresetből 1988-tól kezdődően le kell vonni: a ténylegesen elért keresetből levont egészségbiztosítási járulékot, nyugdíjjárulékot, magánnyugdíjpénztári tagdíjat. A munkavállalói járulékot és a bruttó bér járulékokkal csökkentett öszszegére eső személyi jövedelemadót. Ez az összeg a nettósított bér, amelyet valorizálva kell figyelembe venni. (10-15 % csökkentést jelent a nettóban) b) A nyugdíjakat 2008-tól (a nyugdíj alapjául szolgáló részleges valorizálása helyett) a teljes valorizálással kell kiszámítani: évben a évi bérszínvonalra kell felszorozni a év előtti nettósított béreket. (2,5-4,5 % növekedést jelent) Összességében 7-8 % körüli nyugdíjszínvonal mérséklés következik be. 5. A január 1-jétől, illetőleg ezt követő időponttól megállapításra kerülő nyugdíjak esetében, ha a nyugdíjas keresőfoglalkozást folytat és a nyugdíjaskénti kereset, az év első napján érvényes minimálbér összegének tizenkétszeresét eléri, az adott tárgyév december 31-ig kötelezően szüneteltetni kell a nyugdíj folyósítását. A szükséges intézkedések megtétele hivatalból (határozathozatallal) történik. (Tny. 83/B. ) 6. A hosszú, 40 év feletti szolgálati idővel rendelkezők számára a nyugdíj mértéke január 1-jétől, a nyugdíj megállapítási szabályok változásával egyidejűleg évi 1,5 %-ról évi 2 %- ra módosul. Az érintetteknek (kb. évi ezer fő) 1 %-os nyugdíjnövelést jelent. 8

9 Nyugellátás 2009-től 2012-ig 1. Az öregségi nyugdíjra jogosultság szigorodik: Feltétel: 62. életév betöltése és legalább 20 év szolgálati idő megszerzése (15 év szolgálati idő alapján öregségi nyugdíj nem állapítható meg). Az öregségi nyugdíjra jogosultságnak (62 éves kor betöltése után) továbbra sem feltétele a Tbj. 5. -a szerinti biztosításra kötelezett jogviszony megszüntetése. 2. Az előrehozott öregségi nyugdíjra jogosító feltételek nő és férfi számára azonossá válnak. Férfi és nő: életév betöltésekor, ha 40 év szolgálati időt szerez és - a Tbj. 5. -a szerinti jogviszonyban nem áll (csökkentés nélküli) előrehozott öregségi nyugdíjra lesz jogosult. 3. Csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíjra a férfi és a nő akkor válik jogosulttá, ha életévet betölti, - legalább 37 év szolgálati időt szerez (40-3) és - a Tbj. 5. -a szerinti biztosításra kötelezett jogviszonyban nem áll. Csökkentés: - ha a 40 év szolgálati időből 1 év hiányzik, 0,1 %/hó, - ha a 40 év szolgálati időből 2 év hiányzik, 0,2 %/hó, - ha a 40 év szolgálati időből 3 év hiányzik, 0,3 %/hó. (A csökkentés végleges!) 9

10 Nyugellátás 2013-tól 1. Bruttó bérből bruttó nyugdíj kerül megállapításra. Előrehozott öregségi nyugdíjra jogosult a férfi és a nő - 60 éves életkortól, ha ezen időpontig - 41 év szolgálati időt szerzett és - Tbj. 5. -a szerinti biztosításra kötelezett jogviszonyban nem áll. Csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíjra jogosult a férfi és a nő - 60 éves kortól, ha eddig az időpontig szerzett - 37 év szolgálati időt (41-4) és - a Tbj. 5. -a szerinti biztosításra kötelezett jogviszonyban nem áll. Csökkentés: - ha a 41 év szolgálati időből 1 év hiányzik, 0,1 %/hó, - ha a 41 év szolgálati időből 2 év hiányzik, 0,2 %/hó, - ha a 41 év szolgálati időből 3 év hiányzik, 0,3 %/hó. - ha a 41 év szolgálati időből 4 év hiányzik, 0,4 %/hó. 10

11 Járulékplafon III.1-XII.31-ig Ft/hó I.1.-II.28-ig Ft/hó III.1- XII.31-ig Ft/nap Ft/év Ft/nap Ft/év Ft/nap Ft/év Ft/nap Ft/év Ft/nap Ft/év Ft/nap Ft/év Ft/nap Ft/év Ft/nap Ft/év Ft/nap Ft/év Ft/nap Ft/év Ft/nap Ft/év Ft/nap Ft/év Ft/nap Ft/év Ft/nap Ft/év Ft/nap Ft/év 11

12 Valorizációs szorzószámok

13 DEGRESSZIÓ alkalmazása évben 100 % Ft-ig Ft között Ft-nak a 90 %-a = Ft Ft között Ft-nak a 80 %-a = Ft Ft között Ft-nak a 70 %-a = Ft Ft között Ft-nak a 60 %-a = Ft Ft között Ft-nak az 50 %-a = Ft Ft feletti átlagker. 40 %-a. Ft Budapest, december 29. Dr. Bakó Józsefné 13

Társadalombiztosítási nyugellátás 2011.

Társadalombiztosítási nyugellátás 2011. Társadalombiztosítási nyugellátás 2011. 1. Az öregségi nyugdíjra jogosultság feltételei 2. A nők előrehozott, csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíjra jogosultsága 3. A férfiak és az 1953. után

Részletesebben

1997. évi LXXXI. törvény. a társadalombiztosítási nyugellátásról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm.

1997. évi LXXXI. törvény. a társadalombiztosítási nyugellátásról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. 1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelettel [A vastag betűs szöveg az 1997. évi LXXXI. törvény (a

Részletesebben

Tartalom Előszó 101 106 107 108

Tartalom Előszó 101 106 107 108 Tartalom A nyugdíjrendszer rövid bemutatása 3 A nyugdíjrendszer és jogforrásai 3 A társadalombiztosítási nyugdíj fogalma, fajtái 5 Saját jogú nyugellátások 6 Öregségi nyugdíj 6 Szolgálati idő 6 Előrehozott

Részletesebben

Tájékoztató a nyugdíjrendszerről

Tájékoztató a nyugdíjrendszerről Szociális és Munkaügyi Minisztérium Tájékoztató a nyugdíjrendszerről Kiadványunk tartalmazza a a 2009. január elsejétől hatályba lépett és még jelenleg is hatályos rendelkezéseket, a kormány válságkezelő

Részletesebben

Tájékoztató a nyugdíjrendszerről

Tájékoztató a nyugdíjrendszerről Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató a nyugdíjrendszerről 2011-03 1 Tartalom A nyugdíjrendszer rövid bemutatása 4 A nyugdíjrendszer és jogforrásai 4 A

Részletesebben

Tájékoztató a nyugdíjrendszerről

Tájékoztató a nyugdíjrendszerről Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató a nyugdíjrendszerről 2010-10 1 Tartalom A nyugdíjrendszer rövid bemutatása 4 A nyugdíjrendszer és jogforrásai 4 A

Részletesebben

1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról 1

1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról 1 OptiJus Opten Kft. I. 1997. évi LXXXI. törvény 1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról 1 A 2011.3.12. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 Alapelvek..................

Részletesebben

Nemzeti Erőforrás Minisztérium. Tájékoztató a nyugdíjrendszerről

Nemzeti Erőforrás Minisztérium. Tájékoztató a nyugdíjrendszerről Nemzeti Erőforrás Minisztérium Tájékoztató a nyugdíjrendszerről 1 2012-03 2 Amodern világ eddig példátlan gazdagsággal és technológiai kapacitással rendelkezik és rendkívüli lehetőségeket kínál: lehetővé

Részletesebben

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2011. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2011. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól HASZNOS TUDNIVALÓK a 2011. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól A munkajog területén 2009 2010 2011 A legkisebb munkabér (Minimálbér Ft/hó)

Részletesebben

A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben

A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint a szolgáltatások fedezetéről szóló törvény

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Tájékoztató. a nyugdíjrendszerről

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Tájékoztató. a nyugdíjrendszerről Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Tájékoztató a nyugdíjrendszerről 2014 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelős Államtitkárság Központi Ügyfélszolgálati

Részletesebben

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2012. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2012. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól HASZNOS TUDNIVALÓK a 2012. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól A munkajog területén 2010. 2011. 2012. A legkisebb munkabér (Minimálbér Ft/hó)

Részletesebben

A NYUGDÍJTÖRVÉNY ÚJ SZABÁLYOZÁSA 2011. JANUÁR 1-JÉTŐL című

A NYUGDÍJTÖRVÉNY ÚJ SZABÁLYOZÁSA 2011. JANUÁR 1-JÉTŐL című A NYUGDÍJTÖRVÉNY ÚJ SZABÁLYOZÁSA 2011. JANUÁR 1-JÉTŐL című országos konferencia 2011. január 26. Budapest Radisson Blu Béke Hotel Előadók: Molnárné dr. Balogh Márta ig.h. Közép-magyarországi Reg. Nyugdíjbizt.

Részletesebben

Előszó. Tartalom. 5 5 Szolgálati idő Előrehozott öregségi nyugdíj Korkedvezményes és korengedményes nyugdíj Rokkantsági nyugdíj

Előszó. Tartalom. 5 5 Szolgálati idő Előrehozott öregségi nyugdíj Korkedvezményes és korengedményes nyugdíj Rokkantsági nyugdíj Tartalom A nyugdíjrendszer rövid bemutatása 3 A nyugdíjrendszer és jogforrásai 3 A társadalombiztosítási nyugdíj fogalma, fajtái 4 Saját jogú nyugellátások Öregségi nyugdíj 5 5 Szolgálati idő Előrehozott

Részletesebben

Öregségi nyugdíj,öregségi nyugdíjkorhatár ( jogszabályi háttér 1997.évi.LXXXI. tv.)

Öregségi nyugdíj,öregségi nyugdíjkorhatár ( jogszabályi háttér 1997.évi.LXXXI. tv.) Változások a nyugdíjbiztosítás rendszerében előadó: dr. Mikoly Lilian Öregségi nyugdíj,öregségi nyugdíjkorhatár ( jogszabályi háttér 1997.évi.LXXXI. tv.) Az öregségi nyugdíjkorhatár - 2010. január 1-jétől

Részletesebben

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2013. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2013. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól HASZNOS TUDNIVALÓK a 2013. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól A munkajog területén 2011 2012 2013 Minimálbér (Ft/hó) bruttó összege 78.000,-

Részletesebben

Tájékoztató A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény fontosabb elemeiről:

Tájékoztató A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény fontosabb elemeiről: Tájékoztató A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény fontosabb elemeiről: A jogszabály első szakasza 1. - 31. -ig az általános

Részletesebben

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2014. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2014. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól HASZNOS TUDNIVALÓK a 2014. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól A munkajog területén 2012 2013 2014 Minimálbér (Ft/hó) bruttó összege 93.000,-

Részletesebben

T/1745. számú. törvényjavaslat. egyes nyugdíjbiztosítási tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról

T/1745. számú. törvényjavaslat. egyes nyugdíjbiztosítási tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/1745. számú törvényjavaslat egyes nyugdíjbiztosítási tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról Előadó: dr. Réthelyi Miklós nemzeti erőforrás miniszter Budapest, 2010.

Részletesebben

T á j é k o z t a t ó a 2011. január 1-jétől kezdődően alkalmazásra kerülő nyugdíjszabályokról

T á j é k o z t a t ó a 2011. január 1-jétől kezdődően alkalmazásra kerülő nyugdíjszabályokról T á j é k o z t a t ó a 2011. január 1-jétől kezdődően alkalmazásra kerülő nyugdíjszabályokról A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvényt (a továbbiakban: Tny.) módosító, 2011.

Részletesebben

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2015. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2015. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól HASZNOS TUDNIVALÓK a 2015. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól A munkajog területén 2013 2014 2015 Minimálbér (Ft/hó) bruttó összege 98.000,-

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére

TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére Az Országgyűlés a 2011. november 28-ai ülésnapján elfogadta a korhatár előtti öregségi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére

TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére Az Országgyűlés a 2011. november 28-ai ülésnapján elfogadta a korhatár előtti öregségi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTER Szám: 6432-1/2007-SZMM TERVEZET E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a rehabilitációs járadékról, a megváltozott munkaképességűek

Részletesebben

A Keresőtevékenység korlátozása egyes társadalombiztosítási és szociális ellátás folyósítása mellett

A Keresőtevékenység korlátozása egyes társadalombiztosítási és szociális ellátás folyósítása mellett A Keresőtevékenység korlátozása egyes társadalombiztosítási és szociális ellátás folyósítása mellett Ez év elejétől nagyon sok korábbi társadalombiztosítási és szociális ellátás megszűnt vagy átalakult

Részletesebben

[Az érintetteknek kérelmet benyújtani nem kell, a nyugdíjfolyósító szerv hivatalból jár el, de a továbbfolyósításról nem hoz külön döntést.

[Az érintetteknek kérelmet benyújtani nem kell, a nyugdíjfolyósító szerv hivatalból jár el, de a továbbfolyósításról nem hoz külön döntést. TÁJÉKOZTATÓ az egészségkárosodáson alapuló nyugellátásban és egyéb nyugdíjszerű szociális ellátásban részesülő személyek, valamint azok részére, akiknek az ügyében folyamatban van a hatósági eljárás Az

Részletesebben

2011. évi CLXVII. törvény

2011. évi CLXVII. törvény A korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény 1. Általános rendelkezések 1. E törvény alkalmazásában

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai 2014 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelős Államtitkárság

Részletesebben

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény rendelkezik az új ellátási formákról.

Részletesebben

I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Szociális ellátások 2012. 1. 1993. évi III. törvény ellátásai ( a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról ) I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Típus Jogosultság Ki állapítja

Részletesebben