rokkantsági nyugdíjat a 27 évet meghaladó szolgálati idő után többletévenként további 0,5 %-kal, legfeljebb 10 %-kal kell emelni.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "rokkantsági nyugdíjat a 27 évet meghaladó szolgálati idő után többletévenként további 0,5 %-kal, legfeljebb 10 %-kal kell emelni."

Átírás

1 TÁJÉKOZTATÓ a nyugdíjak és a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások januári emeléséről, a évben megállapításra kerülő nyugellátások minimumösszegeiről, valamint a januári korrekciós célú nyugdíjemelésről 1/a) január 1-jétől a január 1-je előtt megállapított öregségi nyugdíjak (ideértve a bányásznyugdíjat, a korengedményes nyugdíjat, az egyes művészeti tevékenységet folytatók öregségi nyugdíját, a szolgálati nyugdíjat, a polgármesterek öregségi nyugdíját és közszolgálati járadékát is), rokkantsági nyugdíjak, baleseti rokkantsági nyugdíjak, özvegyi és szülői nyugdíjak, árvaellátások, baleseti hozzátartozói nyugdíjak összege 4 %-kal emelkedik. A mezőgazdasági szövetkezeti öregségi, munkaképtelenségi és özvegyi járadékban, a mezőgazdasági szakszövetkezeti tagok növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi és özvegyi járadékában, valamint a baleseti járadékban részesülők ellátásai szintén 4 %-os mértékben emelkednek. Aki saját jogú nyugdíjban és özvegyi nyugdíjban is részesül, mindkét ellátása 4 %-kal emelt összegben kerül folyósításra. Olyan esetben pedig, amikor az érintett számára a két ellátást (saját jogú és özvegyi nyugdíj) ún. együttfolyósítási összeghatárban folyósítják, mert ez az érintett számára kedvezőbb, akkor ez az összeghatár január 1-jétől Ft-ra emelkedik. b) A január 1-je előtti időponttól megállapított nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások összegei január 1-jétől a nyugdíjemelés mértékével megegyezően ugyancsak emelkednek. 4 %-kal emelkedik az átmeneti járadék, illetve a havi Ft el nem érő egészségkárosodási járadék összege azzal, hogy az egészségkárosodási járadék összege az emelést követően sem haladhatja meg a havi Ft-ot. A rokkantsági járadék havi összege Ft-tal emelkedik, a házastársi pótlék havi összege Ft, a házastárs utáni jövedelempótlék havi összege Ft lesz. A rendszeres szociális járadék emelése az életkortól függően történik, nevezetesen a december 31-ig 62. életévüket betöltő személyek esetében Ft-tal, egyéb esetekben 930 Ft-tal növekszik a járadék havi összege. A évben megállapításra kerülő rokkantsági járadék havi összege Ft, a rendszeres szociális járadék összege pedig Ft. c) január 1-jétől szintén 4 %-kal emelkednek a nyugellátásokkal együtt folyósított a politikai okból elítéltek rehabilitációjához kapcsolódó egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedésekkel, valamint a semmissé nyilvánított elítéléssel összefüggésben járó kiegészítések, illetve az évi XII. törvény alapján megszüntetett nyugdíj-kiegészítés helyébe lépett pótlékok összege(i). A nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék összeghatára havi Ft-ra emelkedik A hozzátartozói jogon folyósított pótlék havi összege a Ft-ot nem haladhatja meg. 1

2 d) A évben megállapításra kerülő öregségi teljes nyugdíj, a rokkantsági nyugdíj, a baleseti rokkantsági nyugdíj és az árvaellátás legkisebb összege január 1- jétől a nyugdíjemeléshez igazodó mértékben az alábbiak szerint emelkedik: öregségi teljes nyugdíj legkisebb összege havi Ft, III. rokkantsági csoport szerinti rokkantsági nyugdíj legkisebb összege havi Ft, II. rokkantsági csoport szerinti rokkantsági nyugdíj legkisebb összege havi Ft, I. rokkantsági csoport szerinti rokkantsági nyugdíj legkisebb összege havi Ft, III. rokkantsági csoport szerinti baleseti rokkantsági nyugdíj legkisebb összege havi Ft, II. rokkantsági csoport szerinti baleseti rokkantsági nyugdíj legkisebb összege havi Ft, I. rokkantsági csoport szerinti baleseti rokkantsági nyugdíj legkisebb összege havi Ft, árvaellátás legkisebb összege havi Ft. (A vizitdíj bevezetésével összefüggésben a nyugdíjak legkisebb összegei február 15. napjától havi 300 Ft-tal tovább emelkednek, így pl. az öregségi teljes nyugdíj legkisebb összege Ft-ról Ft-ra.) 2./ A januárban esedékes, az évenkénti rendszeres nyugdíjemelésen túlmenően külön törvény alapján nyugdíjkorrekciós intézkedésekre is sor kerül. Az ötven százalékos mértékű özvegyi nyugdíjak emelése ben két lépésben történik. Az ötven százalékos mértékű özvegyi nyugdíj az első lépésben január 1- jétől 10 százalékkal, 55 %-os mértékre emelkedett, a második lépésként pedig január 1-jétől 60 %-os mértékre emelkedik január 1-jétől a szolgálati idő hosszától függően és a nemek szerint differenciáltan emelkedik az előtt megállapított saját jogú nyugdíjak összege. Az előtt nyugdíjba vonult férfi nyugdíja 3 %-kal emelkedik. A legalább 30 év elismert szolgálati idő alapján megállapított saját jogú nyugellátást ide nem értve a baleseti rokkantsági nyugdíjat a 29. évet meghaladó szolgálati idő után többletévenként további 0,5 %-kal, legfeljebb 10 %-kal kell emelni. Példa: férfi nyugdíjas 40 év figyelembe vehető szolgálati idő alapján 60. életéve betöltésétől, azaz június 11-től öregségi nyugdíjban részesül, amelynek összege Ft január 1-jétől kezdődően az ellátás összegét a nyugdíjak korrekciós célú emeléséről szóló évi CLXXIII. törvény 2. -ában foglaltaknak megfelelően két tényező figyelembe vételével, hivatalból emelni kell. Mivel a nyugdíj megállapítása január 1-jét megelőzően történt, az emelés mértéke 3 %, amihez hozzájárul a 29 éven felüli szolgálati idő minden éve után további 0,5 (jelen esetben 11-szer 0,5), összesen 5,5 %. A nyugdíjast tehát 8,5 %-os mértékű korrekciós emelés illeti meg, amelynek végrehajtását követően az öregségi nyugdíj összege Ft-ra emelkedik. A január 1-jétől az esedékes 4 %-os mértékű nyugdíjemelést a korrekciós emelést követően kell elvégezni, így a nyugdíjat további ( x 0,04 =) Ft-tal kell emelni, azaz a nyugdíjast január 1-jétől havi Ft öregségi nyugdíj illeti meg. Az előtt nyugdíjba vonult nő nyugdíja 5 %-kal emelkedik. A legalább 28 év elismert szolgálati idő alapján megállapított saját jogú nyugellátást ide nem értve a baleseti rokkantsági nyugdíjat a 27 évet meghaladó szolgálati idő után többletévenként további 0,5 %-kal, legfeljebb 10 %-kal kell emelni. 2

3 Példa: az előző példánál maradva, ha a nyugdíjas nő 40 év figyelembe vehető szolgálati idővel rendelkezik, az emelés mértéke 5 %, amihez hozzájárul a 27 éven felüli szolgálati idő minden éve után további 0,5 (jelen esetben 13-szor 0,5), összesen 6,5 %. A nyugdíjast 11,5 %-os mértékű korrekciós emelés illeti meg. 3./ A január havi ellátások postai úton történő kézbesítése érdekében a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság a fővárosban és a nagyobb városokban január 9-én, egyéb településeken január 12-én intézkedik az emelt összegű ellátások postára adásáról, így ennek figyelembe vételével a Magyar Posta Rt. a fővárosban és a nagyobb városokban január 12-én, egyéb településeken pedig január 17-én kezdi meg a nyugdíjak kifizetését. A pénzintézeti számlával rendelkezők esetében az emelt összegű ellátások átutalásának (banki jóváírásának) időpontja január 12. A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság január hónapban minden ügyfelét levélben tájékoztatja az előző évben levonások nélkül folyósított ellátások összegéről, valamint a január havi emelésről, ellátás-típusonkénti bontásban. A tájékoztatóból az is kitűnik, hogy az adott ellátás mennyivel emelkedett, továbbá az is, hogy a folyósított összegből milyen jogcímen és milyen összegben történik levonás. Az ellátások emeléséről a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság hivatalból gondoskodik, tehát az érintett nyugdíjas vagy járadékos személynek külön kérelmet nem kell benyújtania. 3

4 TÁJÉKOZTATÓ a nyugellátásoknak és a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátásoknak a vizitdíj bevezetésével összefüggő emeléséről szóló 329/2006. (XII.23.) Korm. rendeletben foglaltakról 1./ Havi 300 Ft-tal emelkednek a február 14-ét követő, de január 1-jét megelőző időponttól megállapításra kerülő nyugdíjminimum összegek: az öregségi teljes nyugdíj legkisebb összege havi Ft; a rokkantsági nyugdíj legkisebb összege a III. rokkantsági csoportban havi Ft, a II. rokkantsági csoportban havi Ft, az I. rokkantsági csoportban havi Ft; a baleseti rokkantsági nyugdíj legkisebb összege a III. rokkantsági csoportban havi Ft, a II. rokkantsági csoportban havi Ft, az I. rokkantsági csoportban havi Ft; az árvaellátás legkisebb összege havi Ft. (Tehát, aki nyugdíjminimum összegű nyugdíjban részesül, az a nyugdíjminimum emelésével jut hozzá a vizitdíj bevezetésével összefüggő emeléshez.) 2./ február 15-étől meg kell emelni a február 15-ét megelőző időponttól megállapított saját jogú és hozzátartozói nyugellátást ideértve a társadalombiztosítási nyugellátást, a szociális biztonsági (szociálpolitikai) nemzetközi egyezmény alapján megállapított nyugellátás esetén a magyar szerződő felet terhelő nyugdíjrészt, illetve nyugdíjat, a bányásznyugdíjat, az egyes művészeti tevékenységet folytatók nyugdíját, a korengedményes nyugdíjat, a szolgálati nyugdíjat, a mezőgazdasági szövetkezeti, szakszövetkezeti járadékot, a mezőgazdasági szakszövetkezeti tagok növelt összegű járadékát rendszeres szociális járadékot, átmeneti járadékot, egészségkárosodási járadékot, rokkantsági járadékot, házastársi pótlékot, házastársi pótlékhoz járó kiegészítést, házastárs után járó jövedelempótlékot, központi szociális segélyt, a vakok személyi járadékát, ha a jogosult részére folyósított és az előzőekben említett ellátások együttes havi összege nem haladja meg az Ft-ot. Az emelés havi összege: 300 Ft, ha a jogosult részére folyósított ellátások együttes havi összege nem haladja meg a Ft-ot, 200 Ft, ha a jogosult részére folyósított ellátások együttes havi összege meghaladja a Ft-ot. 3./ Az előző pontban felsorolt, február 14-ét követő, de január 1-jét megelőző időponttól megállapított ellátásokat megemelt összegben kell megállapítani, ha a jogosult részére megállapításra kerülő, illetve már folyósított ellátások együttes havi összege nem haladja meg az Ft-ot, és a jogosultnak nem folyósítanak e rendelet szerint már megemelt, illetve emelt összegben megállapított ellátást. 4./ Az emelés, illetve az ellátás emelt összegben történő megállapítása csak egy ellátás után jár. Ha a jogosult részére egyidejűleg több ellátást folyósítanak, illetve állapítanak meg, a 2. pontban meghatározott sorrendben előbb álló ellátást kell megemelni, illetve emelt összegben megállapítani. A nyugellátásoknak és a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátásoknak a vizitdíj bevezetésével összefüggő emeléséről a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság hivatalból intézkedik. A február hónapra járó ellátást a jogosultak számára már emelt összegben kell folyósítani azzal, hogy a jogosultat februárban az emelési összeg fele illeti meg. 4

5 A Konvergencia program nyugdíjrendszert érintő intézkedései. Nyugdíjrendszer A Kormány tisztában van a jelenlegi nyugdíjrendszer rövidtávon deficitet generáló működésével és a hosszú távú fenntarthatóságának problémáival, ezért átfogóan, rendszerszerűen, az alkotmányosság követelményeinek figyelembe vételével folytatni kívánja az 1997-ben sikerrel megkezdett nyugdíjreformot. Az erre vonatkozó részletes döntések végéig megtörténtek. A Kormány ezt megelőzően is intézkedik az egyes problémák megoldása, illetve enyhítése érdekében az alábbiak szerint és az intézkedések jogszabályi kereteit (törvényalkotás) még ebben az évben megteremti. Ezen intézkedések hatályba léptetése is az alkotmányos felkészülési idő figyelembe vételével történik. Intézkedés 1. A törvényes nyugdíjkorhatár (62 év) betöltése előtt öregségi nyugdíjba vonulás feltételei úgy változnak, hogy az ebből adódó pénzügyi terhet biztosításmatematikai kalkuláció alapján az érintettek viseljék től módosul az előrehozott öregségi nyugellátásra jogosító életkor is. 2. A szabályozás világossá teszi, hogy a korhatár előtti nyugdíj egy kedvezmény, amely mellett a kereső tevékenység (korlátozás nélkül) nem folytatható. 3. Korkedvezményre a hatályos szabályozásnak megfelelően 2007-től további jogosultság csak az új szabályok szerint a nyugdíjalapot nem terhelő módon szerezhető. 4. A egyes foglalkoztatási csoportok között érvényesülő a nyugdíjjogosultság megszerzéséhez szükséges szolgálati időben és keresetszámítás módjában meglévő ma már indokolatlan eltérések fokozatosan megszűnnek. 5. A nyugdíj melletti foglalkoztatás adó és járulék szabályai azonosak lesznek az általánossal, így a nyugdíjjárulék megfizetése szolgáltatásra is jogosít. 6. Megszűnnek a nyugdíj-megállapítási szabályok egyes anomáliái (valorizáció, nettósítás) Rokkantási ellátások Intézkedés 1. A társadalombiztosítási elvi tisztázása keretében a rokkantsági ellátások önálló szolgáltatási ággá válnak, kikerülnek, mind az egészségügyi, mind pedig a nyugdíjrendszerből. 5

6 1. Öregségi nyugdíjra jogosultság feltétele: Nyugellátás 2007-ben Résznyugdíj 1946-ban született nő 61. életév betöltése, 1947-ben és ezt követően született nő 62. életév betöltése legalább 15 év szolgálati idő megszerzése. férfiak: 62. életév betöltése. Teljes nyugdíj 1946-ban született nő 61. életév betöltése, 1947-ben született és ezt követően nő 62. életév betöltése legalább 20 év szolgálati idő megszerzése. férfiak: 62. életév betöltése. (A Tbj. 5. -a szerinti biztosításra kötelezett jogviszonyt nem kell megszüntetni a jogosultsághoz.) 2. Korkedvezményre jogosító időt 2010-ig lehet szerezni. 3. Az előrehozott öregségi nyugdíjra jogosító feltételek csak január 1-jétől változnak. 4. A csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíjra jogosultság feltételei is január 1-jétől változnak. 5. Az előrehozott (csökkentett összegű előrehozott) öregségi nyugdíjjogosultsághoz a kedvezmények betudása továbbra is megmarad. TnyR. 9/A.. - gyermekkedvezmény - folyósítási kedvezmény - korkedvezmény 6. A nyugdíj alapjául szolgáló átlagkereset számításának a szabályát évre nem szigorítják. (A valorizáció és a degresszió táblázatai évre mellékletként csatolva.) A nyugdíjszámításhoz figyelembe vett keresetek valorizációs szorzó számai 10 %-kal emelkednek, az átlagkereset degresszív számításainak sávhatárai 16 %-kal emelkednek. Ezek együttesen a nettó kereset növekedést kb. 4 %-kal meghaladóan növelik a évben az újonnan megállapított nyugdíjakat. 7. A Tny. a következő új 22/A. -sal egészül ki: 22/A. (1) Annak a saját jogú nyugellátásban részesülő, illetve a saját jogú nyugellátás szüneteltetését a 83/A-83/B. alapján kérő személynek a nyugellátását, aki december 31-ét követően a Tbj. 5. -a szerinti biztosítással jogviszonyban áll, kérelemre minden megszerzett 365 nap szolgálati idő után, a járulékalapot képező kereset, jövedelem havi átlagos a 13. (3) bekezdése szerint növelt összegének 0,4 %-ával meg kell emelni. 6

7 (2) A (1) bekezdés szerinti átlagos havi összeget úgy kell meghatározni, hogy a nyugellátás folyósítása, illetve szüneteltetése alatt elért, járulékalapot képező kereset, jövedelem együttes összegét kell osztani ezen időszaknak a biztosításban töltött azon napjainak számával, amelyre a nyugdíjasnak keresete, jövedelme volt. Az így kapott napi átlagot meg kell szorozni 365-tel, és el kell osztani 12-vel. 8. A nyugdíjas biztosított is fizet 8,5 százalék nyugdíjjárulékot. A nyugdíjjárulékfizetési kötelezettség április 1-jétől lép hatályba. 9. A Tny a a következő (10) bekezdéssel egészül ki: (10) A nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv a munkaképesség csökkenésen alapuló ellátásban részesülő személyt az esedékes orvosi felülvizsgálattól eltérő időpontban is kötelezheti a jogkövetkezményekről való tájékoztatás mellett orvosi felülvizsgálat céljából történő személyes megjelenésre, ha olyan tény vagy körülmény jut a tudomására, amely valószínűsíti, hogy korábban megállapított munkaképesség csökkenés nem áll fenn vagy az a megállapítottnál kisebb mértékű. Amennyiben a munkaképesség csökkenésen alapuló ellátásban részesülő személy az orvosi felülvizsgálaton nem jelenik meg, az ellátásra való jogosultságát az erről szóló határozat keltét követő hónap első napjával meg kell szüntetni Abban az esetben, ha a soron kívüli orvosi felülvizsgálaton megjelenik az érintett, és az orvosszakértői szerv szakvéleménye szerint állapotjavulás miatt már nem rokkant, a rokkantsági nyugdíj megszüntetése a határozathozatalt követő második hó első napjától kerül sor. 10. A Tny. a következő 83/A. -sal egészül ki: 83/A.. (1) Az öregségi, valamint az öregségi nyugdíjnak minősülő a 6. (4) bekezdése szerinti nyugdíj tárgyhónapra (tárgyhónapokra) járó folyósítását a Tbj. 5. -a szerinti biztosítási jogviszonyban álló jogosult kérelmére mindaddig szüneteltetni kell, amíg annak újbóli folyósítását nem kéri. (2) A nyugellátás szüneteltetésének időtartama alatt az érintett nyugdíjasnak minősül. (3) Az újbóli folyósítás során a jogosultat az (1) bekezdés szerinti ellátás szüneteltetést megelőző összegének a 22/A. szerinti emeléssel, továbbá az időközben végrehajtott emelésekkel az egyes emelések esedékességi időpontjának fígyelembevételével növelt összege illeti meg. A tizenharmadik havi nyugdíjra jogosultságnál [6/A. (1) bekezdésének a) pontja] a szüneteltetés időtartamát is figyelembe kell venni. 7

8 Nyugellátás 2008-ban 1. Az előrehozott öregségi nyugdíjra jogosultság feltételei szigorodnak. A 62. életév betöltését megelőzően előrehozott öregségi nyugdíjra jogosult: a) az a nő, aki az 57. életévét betöltötte, b) az a férfi, aki a 60. életévét betöltötte, feltéve, hogy legalább 38 év szolgálati időt szerzett és a Tbj. 5. -a szerinti biztosítással járó jogviszonyban nem áll. Ez azt jelenti, hogy előrehozott öregségi nyugdíj megállapítására az egyéb feltételek fennállása esetén is legkorábban a biztosításra kötelezett jogviszony megszűnését követő naptól kerülhet sor. 2. A csökkentet összegű előrehozott öregségi nyugdíjra jogosultság az előbbiektől csak abban tér el, hogy a jogosultsághoz 33 év szolgálati idő szükséges. 3. A nyugdíjigény megnyílását követően kezdődő újabb biztosítási jogviszonyt lehet létesíteni, de ez 62 éves kor betöltése előtt csak korlátozás mellett történhet. (Tny. 83/B. ) 4. A nyugdíj alapjául szolgáló átlagkereset számításának a módja jelentősen megváltozik. a) a nettó nyugdíj megállapításához a járulékokkal is csökkentett tényleges nettó keresetet kell figyelemben venni. A nyugdíjjárulék köteles bruttó keresetből 1988-tól kezdődően le kell vonni: a ténylegesen elért keresetből levont egészségbiztosítási járulékot, nyugdíjjárulékot, magánnyugdíjpénztári tagdíjat. A munkavállalói járulékot és a bruttó bér járulékokkal csökkentett öszszegére eső személyi jövedelemadót. Ez az összeg a nettósított bér, amelyet valorizálva kell figyelembe venni. (10-15 % csökkentést jelent a nettóban) b) A nyugdíjakat 2008-tól (a nyugdíj alapjául szolgáló részleges valorizálása helyett) a teljes valorizálással kell kiszámítani: évben a évi bérszínvonalra kell felszorozni a év előtti nettósított béreket. (2,5-4,5 % növekedést jelent) Összességében 7-8 % körüli nyugdíjszínvonal mérséklés következik be. 5. A január 1-jétől, illetőleg ezt követő időponttól megállapításra kerülő nyugdíjak esetében, ha a nyugdíjas keresőfoglalkozást folytat és a nyugdíjaskénti kereset, az év első napján érvényes minimálbér összegének tizenkétszeresét eléri, az adott tárgyév december 31-ig kötelezően szüneteltetni kell a nyugdíj folyósítását. A szükséges intézkedések megtétele hivatalból (határozathozatallal) történik. (Tny. 83/B. ) 6. A hosszú, 40 év feletti szolgálati idővel rendelkezők számára a nyugdíj mértéke január 1-jétől, a nyugdíj megállapítási szabályok változásával egyidejűleg évi 1,5 %-ról évi 2 %- ra módosul. Az érintetteknek (kb. évi ezer fő) 1 %-os nyugdíjnövelést jelent. 8

9 Nyugellátás 2009-től 2012-ig 1. Az öregségi nyugdíjra jogosultság szigorodik: Feltétel: 62. életév betöltése és legalább 20 év szolgálati idő megszerzése (15 év szolgálati idő alapján öregségi nyugdíj nem állapítható meg). Az öregségi nyugdíjra jogosultságnak (62 éves kor betöltése után) továbbra sem feltétele a Tbj. 5. -a szerinti biztosításra kötelezett jogviszony megszüntetése. 2. Az előrehozott öregségi nyugdíjra jogosító feltételek nő és férfi számára azonossá válnak. Férfi és nő: életév betöltésekor, ha 40 év szolgálati időt szerez és - a Tbj. 5. -a szerinti jogviszonyban nem áll (csökkentés nélküli) előrehozott öregségi nyugdíjra lesz jogosult. 3. Csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíjra a férfi és a nő akkor válik jogosulttá, ha életévet betölti, - legalább 37 év szolgálati időt szerez (40-3) és - a Tbj. 5. -a szerinti biztosításra kötelezett jogviszonyban nem áll. Csökkentés: - ha a 40 év szolgálati időből 1 év hiányzik, 0,1 %/hó, - ha a 40 év szolgálati időből 2 év hiányzik, 0,2 %/hó, - ha a 40 év szolgálati időből 3 év hiányzik, 0,3 %/hó. (A csökkentés végleges!) 9

10 Nyugellátás 2013-tól 1. Bruttó bérből bruttó nyugdíj kerül megállapításra. Előrehozott öregségi nyugdíjra jogosult a férfi és a nő - 60 éves életkortól, ha ezen időpontig - 41 év szolgálati időt szerzett és - Tbj. 5. -a szerinti biztosításra kötelezett jogviszonyban nem áll. Csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíjra jogosult a férfi és a nő - 60 éves kortól, ha eddig az időpontig szerzett - 37 év szolgálati időt (41-4) és - a Tbj. 5. -a szerinti biztosításra kötelezett jogviszonyban nem áll. Csökkentés: - ha a 41 év szolgálati időből 1 év hiányzik, 0,1 %/hó, - ha a 41 év szolgálati időből 2 év hiányzik, 0,2 %/hó, - ha a 41 év szolgálati időből 3 év hiányzik, 0,3 %/hó. - ha a 41 év szolgálati időből 4 év hiányzik, 0,4 %/hó. 10

11 Járulékplafon III.1-XII.31-ig Ft/hó I.1.-II.28-ig Ft/hó III.1- XII.31-ig Ft/nap Ft/év Ft/nap Ft/év Ft/nap Ft/év Ft/nap Ft/év Ft/nap Ft/év Ft/nap Ft/év Ft/nap Ft/év Ft/nap Ft/év Ft/nap Ft/év Ft/nap Ft/év Ft/nap Ft/év Ft/nap Ft/év Ft/nap Ft/év Ft/nap Ft/év Ft/nap Ft/év 11

12 Valorizációs szorzószámok

13 DEGRESSZIÓ alkalmazása évben 100 % Ft-ig Ft között Ft-nak a 90 %-a = Ft Ft között Ft-nak a 80 %-a = Ft Ft között Ft-nak a 70 %-a = Ft Ft között Ft-nak a 60 %-a = Ft Ft között Ft-nak az 50 %-a = Ft Ft feletti átlagker. 40 %-a. Ft Budapest, december 29. Dr. Bakó Józsefné 13

A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben

A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint a szolgáltatások fedezetéről szóló törvény

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére

TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére Az Országgyűlés a 2011. november 28-ai ülésnapján elfogadta a korhatár előtti öregségi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére

TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére Az Országgyűlés a 2011. november 28-ai ülésnapján elfogadta a korhatár előtti öregségi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a nyugellátások és a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások 2008. január havi emeléséről

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a nyugellátások és a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások 2008. január havi emeléséről SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER PÉNZÜGYMINISZTER Szám: 23.188-1/2007-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a nyugellátások és a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások 2008. január havi

Részletesebben

[Az érintetteknek kérelmet benyújtani nem kell, a nyugdíjfolyósító szerv hivatalból jár el, de a továbbfolyósításról nem hoz külön döntést.

[Az érintetteknek kérelmet benyújtani nem kell, a nyugdíjfolyósító szerv hivatalból jár el, de a továbbfolyósításról nem hoz külön döntést. TÁJÉKOZTATÓ az egészségkárosodáson alapuló nyugellátásban és egyéb nyugdíjszerű szociális ellátásban részesülő személyek, valamint azok részére, akiknek az ügyében folyamatban van a hatósági eljárás Az

Részletesebben

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÉS EGYES SZOCIÁLIS JOGSZABÁLYOK LEGFŐBB VÁLTOZÁSAI 2009.

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÉS EGYES SZOCIÁLIS JOGSZABÁLYOK LEGFŐBB VÁLTOZÁSAI 2009. A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÉS EGYES SZOCIÁLIS JOGSZABÁLYOK LEGFŐBB VÁLTOZÁSAI 2009. I. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint a szolgáltatások fedezetéről szóló törvény

Részletesebben

T/9180/14. számú. egységes javaslat. a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló évi LXXXI. törvény módosításáról

T/9180/14. számú. egységes javaslat. a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló évi LXXXI. törvény módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/9180/14. számú egységes javaslat a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosításáról Ellenjegyezte: Dr. Herczog László szociális és munkaügyi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a szolgálati nyugdíj megszűnéséről és a szolgálati járandóságról

TÁJÉKOZTATÓ. a szolgálati nyugdíj megszűnéséről és a szolgálati járandóságról TÁJÉKOZTATÓ a szolgálati nyugdíj megszűnéséről és a szolgálati járandóságról A 2011. évi CLXVII. törvény értelmében korhatár előtti öregségi nyugdíj 2011. december 31-ét követő kezdő naptól nem állapítható

Részletesebben

. 23. (1) Rokkantsági nyugdíjra az jogosult, aki

. 23. (1) Rokkantsági nyugdíjra az jogosult, aki . 23. (1) Rokkantsági nyugdíjra az jogosult, aki a) egészségromlás, illetőleg testi vagy szellemi fogyatkozás következtében munkaképességét hatvanhét százalékban elvesztette és ebben az állapotában javulás

Részletesebben

T11140/... Or Irományszim. Íb A 4 U -0/29. Tisztelt Elnök Asszony!

T11140/... Or Irományszim. Íb A 4 U -0/29. Tisztelt Elnök Asszony! T11140/.... Zárószavazás előtti módosító iavaslat Dr. Szili Katalin az Országgyűlés Elnöke részére Or Irományszim. Hivatala Íb A 4 U -0/29 Helyben Érkezett: 2006 NOV 2 7. Tisztelt Elnök Asszony! A Házszabály

Részletesebben

Az ellátás formái: rehabilitációs ellátás: rokkantsági ellátás: A rehabilitációs ellátás: rehabilitációs szolgáltatásokra

Az ellátás formái: rehabilitációs ellátás: rokkantsági ellátás: A rehabilitációs ellátás: rehabilitációs szolgáltatásokra Megváltozott munkaképességűek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. tv. (Megjelent a Magyar Közlöny 162. számában) 2011.

Részletesebben

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény rendelkezik az új ellátási formákról.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól

TÁJÉKOZTATÓ. a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól TÁJÉKOZTATÓ a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. Törvény értelmében 2012. január

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a szolgálati nyugdíj megsz nésér l és a szolgálati járandóságról

TÁJÉKOZTATÓ a szolgálati nyugdíj megsz nésér l és a szolgálati járandóságról TÁJÉKOZTATÓ a szolgálati nyugdíj megsz nésér l és a szolgálati járandóságról Az Országgy lés a 2011. november 28-ai ülésnapján elfogadta a korhatár el tti öregségi nyugdíjak megszüntetésér l, a korhatár

Részletesebben

A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM. rendelete

A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM. rendelete A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM rendelete a Magyar Honvédség hivatásos állományú tagjai nyugellátásának, a szerződéses katonák rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugellátásának, valamint a hivatásos

Részletesebben

GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK

GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI törvényben (továbbiakban: Mmtv.), valamint a végrehajtása tárgyában kiadott,

Részletesebben

Az egészségkárosodás alapján ellátásban részesülők munkavállalása 2013

Az egészségkárosodás alapján ellátásban részesülők munkavállalása 2013 Az egészségkárosodás alapján ellátásban részesülők munkavállalása 2013 Lehet-e, és ha igen, milyen keresettel rokkantsági, rehabilitációs ellátásban, illetve egészségkárosodása alapján más ellátásban részesülő

Részletesebben

I. Saját jogon járó nemzeti helytállásért pótlék elismerése

I. Saját jogon járó nemzeti helytállásért pótlék elismerése I. Saját jogon járó nemzeti helytállásért pótlék elismerése Jogosultság Saját jogon pótlékra jogosult az a személy, aki a./- magyar állampolgár és állandó jelleggel Magyarországon tartózkodik, valamint

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. az özvegyi nyugdíj

TÁJÉKOZTATÓ. az özvegyi nyugdíj TÁJÉKOZTATÓ az özvegyi nyugdíj A hozzátartozói ellátások sajátossága, hogy a jogosultsági feltételeknek az elhunyt jogszerző és a nyugdíjigénylő részéről is teljesülniük kell. Özvegyi nyugdíj címén a jogosultat

Részletesebben

A nyugdíjszabályok 2011-es változásai

A nyugdíjszabályok 2011-es változásai PÉNZÜGYI TANÁCSADÓ ÉS INFORMATIKAI ZRT. TANÁCSADÓ IGAZGATÓSÁG GONDOLKOZZON A MI FEJÜNKKEL! Tanácsadó Igazgatóság 1135 BUDAPEST, MÓR U. 2-4. Öregségi nyugdíjjogosultság A nyugdíjszabályok 2011-es változásai

Részletesebben

A nyugdíjak összegének kiszámítása

A nyugdíjak összegének kiszámítása A nyugdíjak összegének kiszámítása A példák kitalált személyek nyugdíjügyei. A fiktív nyugdíjösszegek magasabbak, mint az átlagos nyugdíjösszeg amiatt, hogy illusztrálják a nyugdíj számításának folyamatában

Részletesebben

1950.- - 1949. 2012.01.01-tol. Az ellátások megszüntetésére vonatkozó szabályok keresotevékenység folytatása esetén

1950.- - 1949. 2012.01.01-tol. Az ellátások megszüntetésére vonatkozó szabályok keresotevékenység folytatása esetén 2011.12.31-ig 1. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági II. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági III. csoportos rokkantság, baleseti rokkantság

Részletesebben

(E törvény alkalmazásában:) 46. Biztosítással járó jogviszony:

(E törvény alkalmazásában:) 46. Biztosítással járó jogviszony: TÁJÉKOZTATÓ A korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló T/4663. számú törvényjavaslatról A Törvényjavaslat jelentős változásokat

Részletesebben

Szociális és Munkaügyi Minisztérium

Szociális és Munkaügyi Minisztérium Szociális és Munkaügyi Minisztérium Előrehozott és csökkentett összegű előrehozott nyugdíj A korengedményes nyugdíj 1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról 181/1996.(XII.6.) Kormányrendelet

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó A

T Á J É K O Z T A T Ó A T Á J É K O Z T A T Ó A korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszűntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló törvényről (megjelent a Magyar Közlöny 148. számában) Az elfogadott

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a társadalombiztosítással összefüggı törvények fıbb változásairól 4. RÉSZ

TÁJÉKOZTATÓ a társadalombiztosítással összefüggı törvények fıbb változásairól 4. RÉSZ Levélcím: 1068. Budapest, Benczúr u. 45. Tel.: 4612-464, Fax: 4612480. E-mail: autonom@t-online.hu Az Európai Szakszervezeti Szövetség /ETUC/ és a Szakszervezetek Nemzetközi Szövetsége /ITUC/ tagja. TÁJÉKOZTATÓ

Részletesebben

T/9180/... bizottsági módosító javaslato t

T/9180/... bizottsági módosító javaslato t s Hivatala ''- 7/548 0 Érk ztt. 2009 APR 2 7. 9 Az Országgyűlés Ifjúsági, szociális és családügyi bizottsága T/9180/... Bizottsági módosító javaslat Dr. Szili Katalin az Országgyűlés Elnöke részére Helybe

Részletesebben

T/3812. számú. törvényjavaslat

T/3812. számú. törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/3812. számú törvényjavaslat a szolgálati nyugdíjjal összefüggő egyes törvénymódosításokról Előadó: dr. Takács Albert igazságügyi és rendészeti miniszter Budapest, 2007. szeptember

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGKÁROSODÁS ALAPJÁN ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK MUNKAVÁLLALÁSA 2014.01.

AZ EGÉSZSÉGKÁROSODÁS ALAPJÁN ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK MUNKAVÁLLALÁSA 2014.01. AZ EGÉSZSÉGKÁROSODÁS ALAPJÁN ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK MUNKAVÁLLALÁSA 2014.01. Lehet-e, és ha igen, milyen keresettel rokkantsági, rehabilitációs ellátásban, illetve egészségkárosodása alapján más ellátásban

Részletesebben

Leggyakoribb munkajogi esetek

Leggyakoribb munkajogi esetek Leggyakoribb munkajogi esetek Az elmúlt időszakban a tagtársainktól érkezett kérdések, és az azokra adott válaszok a szakdolgozók széles rétegeit érinthetik, ezért újonnan induló rovatunkban segítségképpen

Részletesebben

Készítette: Királykuti Míra 2012. Január 3.

Készítette: Királykuti Míra 2012. Január 3. 2011. évi CLXVII. Törvény a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról Tájékoztató Főszabály: cél a profiltisztítás, ennek fényében

Részletesebben

Tájékoztató. 1 A jogszabály 2. -a értelmében további jogosultsági feltétel: a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül legalább 1095

Tájékoztató. 1 A jogszabály 2. -a értelmében további jogosultsági feltétel: a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül legalább 1095 Tájékoztató A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvényben, valamint a végrehajtása tárgyában kiadott, a megváltozott munkaképességű

Részletesebben

17. Az idősek egészségügyi ellátása, nyugdíjrendszer

17. Az idősek egészségügyi ellátása, nyugdíjrendszer 17. Az idősek egészségügyi ellátása, nyugdíjrendszer 1.Egészségügyi ellátás igénybevétele Az időskorúak gyakrabban szorulnak orvosi kezelésre, gyakrabban utalják őket szakorvoshoz és gyakrabban kezelik

Részletesebben

Tájékoztató. I. Új igények

Tájékoztató. I. Új igények Tájékoztató A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvényben, valamint a végrehajtása tárgyában kiadott, a megváltozott munkaképességű

Részletesebben

A Keresőtevékenység korlátozása egyes társadalombiztosítási és szociális ellátás folyósítása mellett

A Keresőtevékenység korlátozása egyes társadalombiztosítási és szociális ellátás folyósítása mellett A Keresőtevékenység korlátozása egyes társadalombiztosítási és szociális ellátás folyósítása mellett Ez év elejétől nagyon sok korábbi társadalombiztosítási és szociális ellátás megszűnt vagy átalakult

Részletesebben

168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet

168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet OptiJus Opten Kft. I. 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet A 2011.3.25. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék Hatáskör, illetékesség 1 Az öregségi nyugdíj, valamint az előrehozott

Részletesebben

Bevezetés 2. A rehabilitációs járadék a 2007. évi LXXXIV. törvény alapján 3

Bevezetés 2. A rehabilitációs járadék a 2007. évi LXXXIV. törvény alapján 3 Szociális és Munkaügyi Minisztérium Lakossági Tájékoztatási és Tanácsadási Osztály Tájékoztató a rehabilitációs járadék szabályairól valamint a rokkantsági nyugdíj, a baleseti rokkantsági nyugdíj és a

Részletesebben

1997. évi LXXXI. törvény. a társadalombiztosítási nyugellátásról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

1997. évi LXXXI. törvény. a társadalombiztosítási nyugellátásról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek 1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról Az Országgyűlés az Alkotmányban foglalt elveknek megfelelően az időskorúak és a tartósan vagy véglegesen munkaképtelenné válók, valamint

Részletesebben

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI NYUGELLÁTÁS

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI NYUGELLÁTÁS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI NYUGELLÁTÁS Mint arról a bevezető részben már szó volt, Magyarországon 1993. óta a társadalombiztosítás nem a korábbi egységes szervezeti megoldásban (a három biztosítási területet

Részletesebben

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA JOGOSÍTÓ HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY III. törvény 54. valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 50. Jegyzői hatáskör

Részletesebben

Támogatási táblázat 2006

Támogatási táblázat 2006 Támogatási táblázat 2006 Minimálbér: 2006. január 1-tıl: a kötelezı legkisebb munkabér (minimálbér) havi összege bruttó: 62 500 Ft/fı/hó, minimális órabér 360 Ft/fı/óra 2006. július 1-tıl 2006. december

Részletesebben

Tartalomjegyzék ELŐSZÓ 11 ELSŐ RÉSZ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 15

Tartalomjegyzék ELŐSZÓ 11 ELSŐ RÉSZ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 15 Tartalomjegyzék ELŐSZÓ 11 ELSŐ RÉSZ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 15 I. FEJEZET BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG 15 1. A BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG ELBÍRÁLÁSA 15 1.1. A teljes körű biztosítottak 15 1.1.1. A foglalkoztatott

Részletesebben

T á j é k o z t a t ó a 2011. január 1-jétől kezdődően alkalmazásra kerülő nyugdíjszabályokról

T á j é k o z t a t ó a 2011. január 1-jétől kezdődően alkalmazásra kerülő nyugdíjszabályokról T á j é k o z t a t ó a 2011. január 1-jétől kezdődően alkalmazásra kerülő nyugdíjszabályokról A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvényt (a továbbiakban: Tny.) módosító, 2011.

Részletesebben

Tájékoztató A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény fontosabb elemeiről:

Tájékoztató A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény fontosabb elemeiről: Tájékoztató A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény fontosabb elemeiről: A jogszabály első szakasza 1. - 31. -ig az általános

Részletesebben

A korhatár előtti nyugdíjak megszűnésének és korhatár előtti (szociális) ellátássá alakulásának jogi szabályozása

A korhatár előtti nyugdíjak megszűnésének és korhatár előtti (szociális) ellátássá alakulásának jogi szabályozása Melléklet: 1 db A korhatár előtti nyugdíjak megszűnésének és korhatár előtti (szociális) ellátássá alakulásának jogi szabályozása Meglehetősen kaotikus előélet után végre a kihirdetett jogszabályok tükrében

Részletesebben

2006. évi.. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló évi LXXXI. törvény, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról A társada

2006. évi.. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló évi LXXXI. törvény, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról A társada MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/1140. számú törvényjavaslat a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról Előadó: Kiss Péter szociális

Részletesebben

1997. évi LXXXI. törvény. a társadalombiztosítási nyugellátásról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm.

1997. évi LXXXI. törvény. a társadalombiztosítási nyugellátásról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. 1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelettel [A vastag betûs szöveg az 1997. évi LXXXI. törvény (a

Részletesebben

Öregségi nyugdíj,öregségi nyugdíjkorhatár ( jogszabályi háttér 1997.évi.LXXXI. tv.)

Öregségi nyugdíj,öregségi nyugdíjkorhatár ( jogszabályi háttér 1997.évi.LXXXI. tv.) Változások a nyugdíjbiztosítás rendszerében előadó: dr. Mikoly Lilian Öregségi nyugdíj,öregségi nyugdíjkorhatár ( jogszabályi háttér 1997.évi.LXXXI. tv.) Az öregségi nyugdíjkorhatár - 2010. január 1-jétől

Részletesebben

ORSZÁGGYŰLÉS HIVATAL A K/6173/1. Érkezett: Tárgy: K/6173. számú, A nyugdíjasok adó- és járulékterheiről című írásbeli kérdés

ORSZÁGGYŰLÉS HIVATAL A K/6173/1. Érkezett: Tárgy: K/6173. számú, A nyugdíjasok adó- és járulékterheiről című írásbeli kérdés H-1051 BUDAPEST V., JÓZSEF NÁDOR TÉR 2-4. POSTACÍM: 1369 BUDAPEST, POSTAFIÓK 481. TELEFON : (36-1) 327-2159, (36-1) 327-2141 FAX: (36-1) 318-073 8 E-MAIL: janos.veres@pm.gov.hu PÉNZÜGYMINISZTE R ORSZÁGGYŰLÉS

Részletesebben

2011. évi CLXVII. törvény a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról 1

2011. évi CLXVII. törvény a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról 1 2011. évi CLXVII. törvény a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról 1 2016.06.18. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék 1. Általános

Részletesebben

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I.

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I. A minimum járulék-alap I. A járulék és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség várható változásai 2007. január 1-jétől 2006. december 15. A munkaviszonyban álló biztosított foglalkoztatója a társadalombiztosítási

Részletesebben

Igényllap a távh- vagy gázártámogatás megállapításához

Igényllap a távh- vagy gázártámogatás megállapításához I. Alapadatok 1. számú melléklet a 138/2006. (VI. 29.) Korm. rendelethez Igényllap a távh- vagy gázártámogatás megállapításához 1. A kérelmez személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:...

Részletesebben

1997. évi LXXXI. törvény. a társadalombiztosítási nyugellátásról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm.

1997. évi LXXXI. törvény. a társadalombiztosítási nyugellátásról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. 1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelettel [A vastag betűs szöveg az 1997. évi LXXXI. törvény (a

Részletesebben

Nyugellátások és nyugdíjszerű ellátások

Nyugellátások és nyugdíjszerű ellátások illetve 80 %-os vagy azt meghaladó mértékű egészségkárosodást szenvedett és nyugellátást, baleseti nyugellátást részére nem állapítottak meg (R. 1. 1. bekezdés). A 25. életév betöltése után is igényelhető,

Részletesebben

JÖVEDELEMNYILATKOZAT

JÖVEDELEMNYILATKOZAT JÖVEDELEMNYILATKOZAT A Személyi adatok 1. Az ellátást igénylő neve: (Leánykori név: 2. Az ellátást igénylő bejelentett lakóhelyének címe: 3. Az ellátást igénylő tartózkodási helyének címe: 4. Ha az ellátást

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI FŐIGAZGATÓSÁG STATISZTIKAI ZSEBKÖNYVE

AZ ORSZÁGOS NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI FŐIGAZGATÓSÁG STATISZTIKAI ZSEBKÖNYVE 8 AZ ORSZÁGOS NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI FŐIGAZGATÓSÁG STATISZTIKAI ZSEBKÖNYVE 2008 Kiadja az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Budapest, XIII. Visegrádi u. 49. Postacím: 1392 Bp. Pf. 251. Telefon: 270-8000;

Részletesebben

Társadalombiztosítási ellátások

Társadalombiztosítási ellátások Társadalombiztosítási ellátások Társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások Egészségbiztosítási ellátás Családi támogatás Nyugdíjszolgáltatás Eü. szolg. háziorvos fogászat járóbeteg fekvőbeteg

Részletesebben

ügyvezetésnek minősül vezető tisztségviselői Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet a társasággal, testületeivel,

ügyvezetésnek minősül vezető tisztségviselői Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet a társasággal, testületeivel, A gazdasági társaságokról szóló 2006. IV szerint nek minősül a társaság irányításával összefüggésben szükséges mindazon döntések meghozatala, amelyek vagy a társasági szerződés alapján nem tartoznak a

Részletesebben

Társadalombiztosítási nyugellátás 2011.

Társadalombiztosítási nyugellátás 2011. Társadalombiztosítási nyugellátás 2011. 1. Az öregségi nyugdíjra jogosultság feltételei 2. A nők előrehozott, csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíjra jogosultsága 3. A férfiak és az 1953. után

Részletesebben

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA. Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás.

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA. Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás. IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás. Időskorúak járadékára jogosult az a személy, aki: a reá irányadó

Részletesebben

ELŐSZÓ...3 BEVEZETŐ...4

ELŐSZÓ...3 BEVEZETŐ...4 TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ...3 BEVEZETŐ...4 Szervezetrendszer...4 TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG...6 53. A törvény célja, alapelvek, fontosabb fogalmak és értelmező rendelkezések...6 53.1. A törvény célja...6 53.2.

Részletesebben

1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról 1

1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról 1 OptiJus Opten Kft. I. 1997. évi LXXXI. törvény 1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról 1 A 2011.3.12. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 Alapelvek..................

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete a szociális igazgatásról és ellátásról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2003.

Részletesebben

KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 19/2012. (X.1.) önkormányzati rendelete

KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 19/2012. (X.1.) önkormányzati rendelete KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2012. (X.1.) önkormányzati rendelete a köznevelési intézményekben kérhető térítési díj és tandíj megállapításának szabályairól, valamint a tanulmányi

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Vác Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztálya 2600. Vác, Március 15. tér. 11. I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyes adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Neve:... Születési

Részletesebben

KÉRELEM Gyermekétkeztetési kedvezmény megállapításához

KÉRELEM Gyermekétkeztetési kedvezmény megállapításához I. Személyi adatok KÉRELEM Gyermekétkeztetési kedvezmény megállapításához 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely,év,hó,nap:... Állampolgársága:.....

Részletesebben

A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07.

A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07. A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07. [Gt. 21., 22. (1)-(2) bekezdés, Tbj. 5. (1) bekezdés a) és g) pontja, Eho 3. (1)

Részletesebben

Hogyan mehet el nyugdíjba 2017-ben?

Hogyan mehet el nyugdíjba 2017-ben? Hogyan mehet el nyugdíjba 2017-ben? A társadalombiztosítás minden területén, akár az egészségbiztosítási ellátásokat nézzük, akár a nyugellátásokat, minden év végén, év elején felmerülő kérdés, hogy a

Részletesebben

KÉRELEM települési ápolási támogatás

KÉRELEM települési ápolási támogatás KÉRELEM települési ápolási támogatás 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 7/2015. (II. 27.) sz. rendelet 6. sz. melléklete 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3.

Részletesebben

Időskorúak járadéka Jegyző PH. Ügyfélszolgálati Osztály Szociális Irodája Jászberény Illetékmentes

Időskorúak járadéka Jegyző PH. Ügyfélszolgálati Osztály Szociális Irodája Jászberény Illetékmentes Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Eljárás megindító

Részletesebben

KÉRELEM NYUGDÍJAS SZEMÉLYEK RÉSZÉRE HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DÍJ ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSÁNAK A MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM NYUGDÍJAS SZEMÉLYEK RÉSZÉRE HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DÍJ ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSÁNAK A MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról, valamint személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és szociális ellátásokról szóló 18/2013.

Részletesebben

K É R E L E M ápolási díj megállapításához

K É R E L E M ápolási díj megállapításához K É R E L E M ápolási díj megállapításához I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyi adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap: Lakóhely: Tartózkodási hely:

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁS SZTENDERD. Közgyógyellátási igazolvány kiállítása. Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata

SZOLGÁLTATÁS SZTENDERD. Közgyógyellátási igazolvány kiállítása. Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata SZOLGÁLTATÁS SZTENDERD Közgyógyellátási igazolvány kiállítása Nagyközség Önkormányzata DFT-Hungária Szolgáltatás Közgyógyellátási igazolvány kiállítása Szolgáltató Igazgatási és Jogi Osztály Igazgatási

Részletesebben

Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala

Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Tel.: (36)-23-565-610, (36)-23-565-612 Fax: (36)-565-629 E-mail: hivatal@zsambek.hu Web: www.zsambek.hu 4. számú melléklet a 63/2006.

Részletesebben

1997. évi LXXXI. törvény

1997. évi LXXXI. törvény 1. oldal 1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról 1 Az Országgyűlés az Alkotmányban foglalt elveknek megfelelően az időskorúak és a tartósan vagy véglegesen munkaképtelenné válók,

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések 2011. évi CLXVII. törvény a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról1 1. Általános rendelkezések 1. E törvény alkalmazásában a) biztosítással

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására sz. r. 11. -ához I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Személyes adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:...

Részletesebben

1997. évi LXXXI. törvény

1997. évi LXXXI. törvény (4) 5 Alapfogalmak Lezárva: 2008. március 31. 1. oldal 1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról 1 Az Országgyűlés az Alkotmányban foglalt elveknek megfelelően az időskorúak és a

Részletesebben

Sárkeresztúr község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2008. (I.31.) számú RENDELETE

Sárkeresztúr község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2008. (I.31.) számú RENDELETE Sárkeresztúr község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2008. (I.31.) számú RENDELETE az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról szóló 3/2003. (II. 28.) számú rendelet módosításáról. Sárkeresztúr

Részletesebben

Tájékoztató a nyugdíjrendszerről

Tájékoztató a nyugdíjrendszerről Szociális és Munkaügyi Minisztérium Tájékoztató a nyugdíjrendszerről Kiadványunk tartalmazza a a 2009. január elsejétől hatályba lépett és még jelenleg is hatályos rendelkezéseket, a kormány válságkezelő

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 26/2009.(IX. 1.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 26/2009.(IX. 1.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 26/2009.(IX. 1.) KGY r e n d e l e t e a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 8/2007. (II. 13.)

Részletesebben

... Foglalkozása, munkahelye:..

... Foglalkozása, munkahelye:.. Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szociális Szolgáltató Főosztály 1033 Budapest, Fő tér 2. KÉRELEM RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁSHOZ Kérem, hogy szíveskedjenek

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA EGYSÉGES JAVASLAT

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA EGYSÉGES JAVASLAT A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/16103/20. számú EGYSÉGES JAVASLAT a mezőgazdasági termelők nyugdíj előtti támogatásának bevezetéséhez kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazásához

Részletesebben

Mi mennyi 2012-ben? Havi bér Ft/hó

Mi mennyi 2012-ben? Havi bér Ft/hó Munkabérek, illetmények 298/2011. (XII. 22.) Korm. rend. Havi bér Ft/hó Heti bér Ft/hét Napi bér Ft/nap Órabér Ft/óra Minimálbér 2. (1) bek. 93.000 21.400 4.280 535 Garantált bérminimum* 2. (2) bek. 108.000

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születési hely, idő (év,

Részletesebben

Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Prügy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

2011. március 21. hétfő, 09:20

2011. március 21. hétfő, 09:20 Korengedményes nyugdíj feltételei 2011: a korengedményes nyugdíj csak 2011. december 31-ig vehető igénybe! A 2010. évi feltételek maradnak 2011. december 31-ig a korengedményes nyugdíj esetében. A korengedményes

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 NYUGDÍJASOK TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSI TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP 1./ Kérelmező neve /születési név

Részletesebben

KÉRELEM tankönyvtámogatás megállapításához

KÉRELEM tankönyvtámogatás megállapításához KÉRELEM tankönyvtámogatás megállapításához I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely,év,hó,nap:... állampolgársága:.

Részletesebben

Rendszeres szociális segély. Ügyleírás: Szükséges okiratok:

Rendszeres szociális segély. Ügyleírás: Szükséges okiratok: Rendszeres szociális segély Ügyleírás: Szükséges okiratok: A hátrányos munkaerőpiaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott támogatás. Az ügyintézéshez a kérelmező személyi igazolványa,

Részletesebben

1. A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) összege: órabér alkalmazása esetén

1. A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) összege: órabér alkalmazása esetén Mi mennyi 2005-ben? 1. A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) összege: hetibér alkalmazása esetén napibér alkalmazása esetén órabér alkalmazása esetén 13.120,-Ft 2.624,-Ft 328,-Ft (a 327/2004. (XII.

Részletesebben

Korhatár el tti öregségi nyugdíjak helyett korhatár el tti ellátások 2011 után

Korhatár el tti öregségi nyugdíjak helyett korhatár el tti ellátások 2011 után Korhatár el tti öregségi nyugdíjak helyett korhatár el tti ellátások 2011 után - A nyugellátások, korhatár el tti ellátások és a baleseti járadék emelése 2012. január 1- jét l - A korhatár el tti öregségi

Részletesebben

Tartalom Előszó 101 106 107 108

Tartalom Előszó 101 106 107 108 Tartalom A nyugdíjrendszer rövid bemutatása 3 A nyugdíjrendszer és jogforrásai 3 A társadalombiztosítási nyugdíj fogalma, fajtái 5 Saját jogú nyugellátások 6 Öregségi nyugdíj 6 Szolgálati idő 6 Előrehozott

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a társadalombiztosítással összefüggı törvények fıbb változásairól 3. RÉSZ

TÁJÉKOZTATÓ a társadalombiztosítással összefüggı törvények fıbb változásairól 3. RÉSZ Levélcím: 1068. Budapest, Benczúr u. 45. Tel.: 4612-464, Fax: 4612480. E-mail: autonom@t-online.hu Az Európai Szakszervezeti Szövetség /ETUC/ és a Nemzetközi Szakszervezetek Szövetsége /ITUC/ tagja TÁJÉKOZTATÓ

Részletesebben

Tájékoztató a nyugdíjrendszerről

Tájékoztató a nyugdíjrendszerről Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató a nyugdíjrendszerről 2010-10 1 Tartalom A nyugdíjrendszer rövid bemutatása 4 A nyugdíjrendszer és jogforrásai 4 A

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:. 1.1.2. Születési neve:..

Részletesebben

A nyugdíjrendszer a évi változások tükrében. Konyári Ferenc

A nyugdíjrendszer a évi változások tükrében. Konyári Ferenc A nyugdíjrendszer a 2016. évi változások tükrében Konyári Ferenc 1 Az öregségi nyugdíj feltételei Társadalombiztosítási öregségi nyugdíjra az öregségi korhatár betöltésétől az jogosult, aki legalább húsz

Részletesebben

Az egyéni vállalkozó saját járulék és egészségügyi hozzájárulása

Az egyéni vállalkozó saját járulék és egészségügyi hozzájárulása Az egyéni vállalkozó saját járulék és egészségügyi hozzájárulása (a 0543-02-es lap kitöltése) Ezt a bevallási lapot annak az egyéni vállalkozónak kell benyújtania, aki a 2005. évben az egyszerûsített vállalkozói

Részletesebben

KÉRELEM. BEISKOLÁZÁSI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Tankönyv és Tanszertámogatás)

KÉRELEM. BEISKOLÁZÁSI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Tankönyv és Tanszertámogatás) KÉRELEM BEISKOLÁZÁSI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Tankönyv és Tanszertámogatás) I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve: Anyja neve:. Születési hely,év,hó,nap:

Részletesebben

2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra

2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra 2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra Az 1952. október 10-én született 25 év szolgálati idővel rendelkező egyéni vállalkozó 2015. április 11-én öregségi nyugdíj megállapítása iránti kérelmet terjesztett

Részletesebben