TARTALOM. Budapest, június 29. Ára: 5210 Ft 9. szám A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TARTALOM. Budapest, 2011. június 29. Ára: 5210 Ft 9. szám A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI"

Átírás

1 Budapest, június 29. Ára: 5210 Ft 9. szám TARTALOM A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló évi LXXXII. törvény 71. -ának (3) bekezdése, valamint a magánnyugdíjpénztárak készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 222/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet 50. -ának (1) bekezdése alapján, továbbá az önkéntes nyugdíjpénztárak készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 223/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet 50. -ának (1) bekezdése alapján a évi részét képezõ mérleg és eredménykimutatás, valamint a könyvvizsgálói jelentés közzététele Általános Pénztárszövetség Tagpénztára OFFICIUM Országos Nyugdíjpénztár BIZALOM Önkéntes Nyugdíjpénztár BONGRAIN Magyarország Önkéntes Nyugdíjpénztár DUNASTYR Polisztirolgyártó Zrt. Kiegészítõ Nyugdíjpénztár Elsõ Országos Iparszövetségi Nyugdíjpénztár Elsõ Rendõri Kiegészítõ Nyugdíjpénztár ÉVGYÛRÛK Önkéntes Nyugdíjpénztár HUNALPA Nyugdíjpénztár IKR Bábolna Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjbiztosítási Pénztár LILLY Nyugdíjpénztár Mezõ Nyugdíjpénztár Praxis Nyugdíjpénztár Rába Nyugdíjpénztár TAURUS Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár TEMPO Önkéntes Nyugdíjpénztár TRADÍCIÓ Nyugdíjpénztár Újszászi Szövetkezeti Nyugdíjpénztár Vasutas Önkéntes- és Magánnyugdíjpénztár VIT Villamosenergia-ipari Társaságok Nyugdíjpénztára ZUGLIGET Önkéntes Kölcsönös Országos Nyugdíjpénztár XI. Kerületi Polgármesteri Hivatal Munkavállalói Nyugdíjpénztára M Önkéntes Nyugdíjpénztár

2 3722 NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 9. szám AZ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZÕ PÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló évi XCVI. törvény 40. -ának (6) bekezdése, valamint az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyezõ pénztárak készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 252/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 36. -ának (1) bekezdése alapján a évi részét képezõ mérleg és eredménykimutatás, valamint a könyvvizsgálói jelentés közzététele ADOSZT Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Dolgozók Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztára Általános Pénztárszövetség Tagpénztárai PRO VITA Elsõ Magyar Kiegészítõ Egészségpénztár JÓSZÍV Önsegélyezõ Pénztár Família Önsegélyezõ Pénztár Balzsam Egészségpénztár Budai Egészségpénztár Életerõ Egészségpénztár Helyiipari és Településüzemeltetési Önsegélyezõ Pénztár HETÖP KST FORRÁS Önsegélyezõ Pénztár LIGA Önkéntes Kölcsönös Kiegészítõ Önsegélyezõ Pénztár és jogelõd pénztárai Villamos-, Bányaipari és Közüzemi Dolgozók Önsegélyezõ Pénztár Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítõ Önsegélyezõ Pénztár LIGA Önkéntes Kölcsönös Kiegészítõ Önsegélyezõ Pénztár LONG LIFE - Hosszú Élet Kiegészítõ Egészségpénztár Patika Önkéntes Kölcsönös Kiegészítõ Egészségpénztár Prémium Önkéntes Kölcsönös Kiegészítõ Önsegélyezõ Pénztár PRO SANITATE Hazai Kiegészítõ Egészségpénztár TEMPO Országos Önkéntes Kiegészítõ Egészségpénztár TEST-VÉR Egészségpénztár Tradíció Önkéntes Kölcsönös Kiegészítõ Egészségpénztár Új Pillér Önkéntes Kölcsönös Kiegészítõ Egészségpénztár Vasas Önsegélyezõ Pénztár Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítõ Egészségpénztár

3 9. szám NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 3723 A magánnyugdíjpénztárak és az önkéntes nyugdíjpénztárak közleményei A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló évi LXXXII. törvény 71. -ának (3) bekezdése, valamint a magánnyugdíjpénztárak készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 222/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet 50. -ának (1) bekezdése alapján, továbbá az önkéntes nyugdíjpénztárak készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 223/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet 50. -ának (1) bekezdése alapján a évi részét képezõ mérleg és eredménykimutatás, valamint a könyvvizsgálói jelentés közzététele. Általános Pénztárszövetség Tagpénztára: OFFICIUM Országos Nyugdíjpénztár évi gazdálkodási adatok 1. A pénztár tárgyév eleji és végi taglétszáma: január december 31. Taglétszám (fõ) A tagdíjbevételek pénztári tartalékok közötti megosztásának arányszámai a tárgyévben: január december 31. % Fedezeti tartalék 94,0% Mûködési tartalék 5,9% Likviditási tartalék 0,1% 3. A pénztári hozamok alakulása a pénztár egészére: Megnevezés Nettó hozamráta (%) 10,21 9,78 1,48 12,40 9,02 6,30 5,63 5,92 11,28 4,89 Bruttó hozamráta (%) 11,70 11,26 2,26 13,50 9,11 7,80 7,05 7,35 12,54 4,58 Referencia hozam (%) 11,10 1,17 13,40 8,75 6,73 8,00 6,06 5,82 4,58 10 éves nettó hozamráta 8,27 7,64 Vagyonnövekedési mutató 8,12 7,40 A 10 éves átlagos hozamráta a vagyonkezelõi teljesítményt, a vagyonnövekedési mutató a pénztártagok egyéni számlájának átlagos hozamát jellemzi. 4. A pénztár teljes (mérleg szerinti) vagyonának tárgyévi nyitó és záró értéke: január december 31. A pénztár vagyona (ezer Ft-ban): A pénztár teljes vagyonának tárgyévi eszközcsoportonkénti százalékos megoszlása az év elején és végén: Megnevezés január december 31. Pénzforg. befekt. szla, betét, házi pénzt. 15,13 5,23 Magyar állampapír 84,87 94,77 Összesen: 100,00 100,00 6. A tárgyévre és a tárgyévet követõ évre vonatkozó eszközcsoportonkénti megengedett minimális és maximális %-os megoszlás és referenciaindex: Portfólió rész Minimum arány aportf.belül Maximum arány aportf.belül Referenciaindex Referencia index súly Likvid eszközök 30% 0% Átlagos infláció 100% Magyar állampapír 70% 100% Átlagos infláció 100%

4 3724 NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 9. szám évi mérleg (ezer Ft-ban) Eszközök (aktívák) Megnevezés ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN A) Befektetett eszközök 0 0 I. Immateriális javak 0 0 II. Tárgyi eszközök Gépek, berend., felszer. jármûvek Beruházások, felújítások 0 0 III. Befektetett pénzügyi eszközök Tartós h.viszonyt megtest. é.-pap. 0 0 a) Kötvények 0 0 b) Állampapírok 0 0 f) Jelzáloglevél Befektetett p.-ügyi eszk. ért. k.-bözete 0 0 B) Forgó eszközök I. Készletek 0 0 II. Követelések Tagdíjkövetelések Tagi kölcsön Egyéb követelések III. Értékpapírok Egyéb részesedések Forg. célú hitelv.megt. ért.-papír a) Kötvények b) Kincstárjegy és más állampapír c) Befektetési jegyek 0 0 d) Jelzáloglevél Értékpapírok ért. különbözete Határidõs ügyetek ért.-különbözete 0 0 IV. Pénzeszközök Pénztárak Pénztári elszámolási számla Elkülönített betétszámla Rövid lejáratú bankbetétek Pénzeszközök ért.-különbözete 0 0 Aktív idõbeli elhatárolások Bevételek aktív idõbeli elhatárolása Költségek és ráford.idõbeli elh. 0 0 Az elõzõ évi és a tárgyévi rendre megegyeznek az elõzõ évi és tárgyévi adataival. Források (passzívák) Megnevezés FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN Saját tõke I. Induló tõke 0 0 II.Benemfiz.alapítóitám. 0 0 III. Tartalék tõke IV. Mûk. és kieg. váll. tev. mérleg sz. eredm V. Értékelési tartalék 0 0 Céltartalékok (CT) I. Mûködési céltartalék Mûk. portf. ért.-k.-bözetébõl képz. CT Idõarányosan járó kamat (+) 10 26

5 9. szám NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 3725 Megnevezés 2.4. Egyéb piaci értékítéletbõl adódó ért.k.bözet II. Fedezeti céltartalék Egyéni számlákon Egyéni száml. jóváírt szolg. célú bev. CT Egyéni száml. jóváírt real. hozam. CT Egyéni szlákon jóváírt ért.-kbözet (ÉK) Idõarányosan járó kamat (+) Járó osztalék (+) Devizaárfolyam változás Egyéb piaci értékítéletbõl adódó ÉK Szolgáltatási tartalékon Szolg. tartalékon kimutatott fedezeti CT Szolg. tart. jóváírt real. hozambev Szolg. tartalékon jóváírt ért.-különbözet Idõarányosan járó kamat (+) Devizaárfolyam változás Egyéb piaci értékítéletbõl adódó ÉK 0 0 III. Likviditási és kockázati céltartalék Likviditási portfólió ért. különbözete Idõarányosan járó kamat (+) Egyéb likviditási célokra Azonosítatlan befiz. befekt. hozamának tart 0 0 IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka Mûködési célú tagdíjak tartaléka Fedezeti célú tagdíjak tartaléka Likviditási célú tagdíjak tartaléka 0 0 Kötelezettségek I. Hosszú lejáratú kötelez. 0 0 II. Rövid lejáratú kötelezettségek Tagokkal szembeni kötelezettségek Kötelezettség áruszállításból és szolg Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Azonosítatlan függõ befizetések 0 0 a) munkáltatóhoz rendelhetõ függõ befiz. 0 0 c) pénztártaghoz nem rendelhetõ függõ befiz. 0 0 Passzív idõbeli elhatárolások Bevétlek passzív idõbeli elhatárolása Költségek és ráfordítások idõbeli elhat. 0 0 Eredménykimutatás (ezer Ft-ban), év Megnevezés Mûködési tartalék Fedezeti tartalék Likviditási tartalék felülvizsg. felülvizsg. besz. felülvizsg. felülvizsg. besz. felülvizsg. felülvizsg. besz. Tagok által fizetett tagdíj Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás Meg nem fiz. tagd. miatt tart.képz Utólag befolyt tagdíjak Tagdíjbevételek össz Tagok egyéb befizetései Tag nyilatk. alapj. adóhat. ált. átut. ö Eseti adomány Egyéb bevételek Bevételek összesen Mûködéssel kapcs. ráfordítások Anyagjellegû ráfordítások

6 3726 NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 9. szám Megnevezés Mûködési tartalék Fedezeti tartalék Likviditási tartalék felülvizsg. felülvizsg. besz. felülvizsg. felülvizsg. besz. Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások Admin. és nyilv. fela. ellátó szerv. díj Könyvvizsg. díja (számla alapján) Szaktanácsadás díja (számlás) Marketing-, hirdetés-, reklámktsg. Egyéb szolgáltatások költsége Személyi jellegû ráfordítások Bérköltség Állományba tart. pénztári alk. m.-bére Állományba nem tart. munkadíja Aktuáriusi díj (megbízási díj) Szaktanácsadás díja (megbízási díj) Személyi jellegû egyéb kifizetések Bérjárulékok Értékcsökkenési leírás Mûködéssel kapcs. egyéb ráf. Felügyelettel kapcs. ráfordítások Egyéb ráfordítások Szokásos mûk. tev. eredménye Kapott (járó) kamat, kamat jell. bev Pénzügyileg realizált kamat, bev Kam. értékp. vételárában lévõ kamat Tul. rész. és hit.megt. ép. árf.-nyer Befektetési jegyek realizált hozama Kapott osztalékok és részesedések P.-ügyi mûveletek egyéb bevételei Ért. kül.-ben elsz.t várható hozam Idõarányosan járó kamat Járó osztalék Devizaárf.-ból értékkülönbözet Nyereségjellegû különbözet Veszteségjellegû különb. ( ) Egyéb piaci értékítéletbõl ért.-k.-bözet Árfolyamnyereség Árfolyamveszteség Befekt. tev. bevételei összesen Egyéni szlákat megilletõ hozambev Egyéni szlákat megilletõ realizált h Egyéni szlákat megilletõ ért.kbözet Szol. tartalékot megilletõ hozambev. Szol. tartalékot megilletõ realizált h. Szolg. tartalékot megilletõ ért.-k.-bözet Fizetendõ kamatok, kamatráford. Tul. rész. és hit.ép. árf.-vesztesége 0 3 Bef. jegyek realizált vesztesége Pü.-i mûveletek egyéb ráfordítása Értékelési különbözetbõl képz. CT Idõarányosan járó kamat Egyéb piaci értékítéletbõl adódó ért Befekt. tev. kapcs. egyéb ráf Vagyonkezelõi díjak Letétkezelõi díjak Befekt. tev. kapcs. k.-bözõ egyéb ráf. Befekt. tev. ráford. összesen felülvizsg. felülvizsg. besz.

7 9. szám NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 3727 Megnevezés Mûködési tartalék Fedezeti tartalék Likviditási tartalék felülvizsg. felülvizsg. besz. felülvizsg. felülvizsg. besz. felülvizsg. felülvizsg. besz. Egyéni szlákat terh. bef. kapcs. ráf Szol.tartalékotterh.bef.kapcs.ráf. Befektetési tev. eredménye Tevékenység eredménye Egyéni szlákon jóváírható nettó hoz Egyéni szlákon jóváírható ért. k.-böz Szolg. tart.-ba helyezhetõ nettó hoz. Szolg. tart.-ba helyezhetõ ért.-k.-bözet Céltartalékképzés Egyéni szlákon a szolg. célú bev-ráf Egyéni szlán jóváírt nettó hozamból Egyéni szlákon jóváírt ért.-k.-bözet Idõarányosan járó kamat Járó osztalék Devizaárfolyam különbözetbõl Egyéb piaci értékítéletbõl Szolg. tart.-kon jóváírt nettó hoz.-ból Szolg. tart.-on jóváírt ért.-k.-bözetbõl Idõarányosan járó kamat Járó osztalék Egyéb piaci értékítéletbõl Értékelési különb.-bõl képzett likv. CT Egyéb likviditási célokra képzett CT Azonosítatlan befiz. hozamára CT Független könyvvizsgálói jelentés az OFFICIUM Országos Nyugdíjpénztár Tagjai részére Elvégeztük az OFFICIUM Országos Nyugdíjpénztár (4400 Nyíregyháza, Korányi F. u. 12.) mellékelt évi éves pénztári mérlegének melyben az eszközök és források egyezõ végösszege ezer Ft, a üzleti évre vonatkozó pénztármûködési tevékenység eredménykimutatásának melyben a mûködési és kiegészítõ vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye ( ) 207 ezer Ft veszteség, és kiegészítõ mellékletének vizsgálatát, melyeket a Nyugdíjpénztár éves pénztári ja tartalmaz. A vezetés felelõssége az éves ért Az éves pénztári nak a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek, valamint az Önkéntes kölcsönös biztosító pénztárakról szóló évi XCVI. törvényben és az ezzel összefüggõ az önkéntes nyugdíjpénztárak készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 223/2000. (XII. 19.) Korm. rendeletben foglaltak szerint történõ elkészítése és valós bemutatása az ügyvezetés felelõssége. Ez a felelõsség magában foglalja az akár csalásból, akár hibából eredõ, lényeges hibás állításoktól mentes éves elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belsõ ellenõrzés kialakítását, bevezetését és fenntartását; a megfelelõ számviteli politika kiválasztását és alkalmazását, valamint az adott körülmények között ésszerû számviteli becslések elkészítését. A könyvvizsgáló felelõssége A mi felelõsségünk az éves véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján, valamint az üzleti jelentés és az éves összhangjának megítélése. A könyvvizsgálatot a magyar nemzeti könyvvizsgálati standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó Magyarországon érvényes törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljünk bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és végezzük el, hogy kellõ bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az éves nem tartalmaz lényeges hibás állításokat.

8 3728 NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 9. szám A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az éves ban szereplõ összegekrõl és közzétételekrõl. A kiválasztott eljárások, beleértve az éves akár csalásból, akár hibából eredõ, lényeges hibás állításai kockázatának felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétõl függnek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az éves ügyvezetés általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belsõ ellenõrzést azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelõek, de nem azért, hogy a Pénztár belsõ ellenõrzésének hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek megfelelõségének és az ügyvezetés számviteli becslései ésszerûségének, valamint az éves átfogó bemutatásának értékelését is. Az üzleti jelentéssel kapcsolatos munkánk az üzleti jelentés és az éves összhangjának megítélésére korlátozódott és nem tartalmazta egyéb, a Pénztár nem auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett információk áttekintését. Meggyõzõdésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendõ és megfelelõ alapot nyújt könyvvizsgálói záradékunk (véleményünk) megadásához. Záradék (vélemény) A könyvvizsgálat során az OFFICIUM Országos Nyugdíjpénztár évi éves pénztári ját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint uk, és ennek alapján elegendõ és megfelelõ bizonyosságot szereztünk arról, hogy az éves t a számviteli törvényben foglaltak és az általános számviteli elvek, valamint az Önkéntes kölcsönös biztosító pénztárakról szóló évi XCVI. törvényben és az ezzel összefüggõ kormányrendeletben foglaltak szerint készítették el. Véleményünk szerint, az éves pénztári az OFFICIUM Országos Nyugdíjpénztár én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérõl megbízható és valós képet ad. Az üzleti jelentés az éves adataival összhangban van. Debrecen, május 27. Brehószkiné Mile Adrien MILE-AUDIT KÖNYVVIZSGÁLÓ bejegyzett kamarai tag, könyvvizsgáló ÉS PÉNZÜGYI TANÁCSADÓ KFT. Kamarai tagsági szám: Debrecen, Tessedik Sámuel utca 20. Nyilvántartásba vételi szám: Adószám: BIZALOM Önkéntes Nyugdíjpénztár A taglétszám alakulása évben: létszáma: 8066 fõ létszáma: 7890 fõ A tartalékok megoszlása évben: Megnevezés Fedezeti tartalék Mûködési tartalék Likviditási tartalék Tagdíj havi 4000 Ft-ig 94% 5,9% 0,1% Tagdíj havi 4000 Ft fölött, de legfeljebb 8000 Ft-ig 97% 2,9% 0,1% Tagdíj havi 8000 Ft fölött, a 8000 Ft fölötti rész 100% 0% 0% Egyéb befizetés (évi elsõ két alkalom) 100% 0% 0% A pénztár teljes vagyonának évi alakulása piaci értéken: ezer Ft ezer Ft

9 9. szám NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 3729 A pénztár teljes vagyonának tárgyévi eszközcsoportonkénti százalékos megoszlása az év elején és végén piaci értéken: Eszközcsoport %-os megoszlás %-os megoszlás Állampapír 63,9 74,1 Kötvények, befektetési jegyek, pénz 17,1 9,0 Jelzáloglevelek 4,4 4,0 Részvények 14,6 12,9 Összesen 100,00% 100,00% Hagyományos portfólió befektetési irányelvei: Eszközcsoport megnevezése Cél Minimum Maximum OECD tagországokban kibocsátott állampapírok, jelzáloglevelek, bankbetétek, repó megállapodások, vagy döntõen ilyen eszközöket tartalmazó alapok befektetési jegyei Részvények hazai részvények és döntõen a fentiekben meghatározott eszközt tartalmazó befektetési alapok jegyei Ingatlanok és döntõen a fentiekben meghatározott eszközt tartalmazó befektetési alapok jegyei Hagyományos portfólióhoz kapcsolódó referenciaindex: 85% 72,5% 92,5% 15% 7,5% 22,5% 0% 0% 5% ahol MAXCompn : MAX Composite Index n. havi/napi záróértéke BUXn: BUX index n. havi/napi záróértéke Kiegyensúlyozott portfólió befektetési irányelvei: Eszközcsoport megnevezése Cél Minimum Maximum Magyar, ill. külföldi állampapírok, magyar ill. külföldi hitelintézet, jelzálog-hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvények, bankbetétek, repó megállapodások, vagy döntõen ilyen eszközöket tartalmazó alapok befektetési jegyei Részvények hazai részvények közép- és kelet európai részvények fejlett piaci részvények Egyéb feltörekvõ piacok részvényei és döntõen a fentiekben meghatározott eszközöket tartalmazó befektetési alapok jegyei Ingatlanok és döntõen a fentiekben meghatározott eszközt tartalmazó befektetési alapok jegyei Kiegyensúlyozott portfólióhoz kapcsolódó referenciaindex: 75% 60% 87,5% 25% 12,5% 37,5% 0% 0% 5% ahol MAXCompn : MAX Composite Index n. havi/napi záróértéke BUXn: BUX index n. havi/napi záróértéke CETOPn: CETOP20 index n. havi/napi záróértéke MSCIWn: MSCI World index n. havi/napi záróértéke Dinamikus portfólió befektetési irányelvei: Eszközcsoport megnevezése Cél Minimum Maximum Magyar ill. külföldi állampapírok, magyar, ill. külföldi hitelintézet, jelzálog-hitelintézet, gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvények, bankbetétek, repó megállapodások, vagy döntõen ilyen eszközöket tartalmazó alapok befektetési jegyei 60% 40% 80%

10 3730 NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 9. szám Eszközcsoport megnevezése Cél Minimum Maximum A Budapesti Értéktõzsdére, vagy más elismert értékpapírpiacra bevezetett (vagy fél éven 40% 20% 60% belül bevezetésre kerülõ), Magyarországon, ill. külföldön kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény Ingatlanalap befektetési jegyei 0% 0% 5% Dinamikus portfólióhoz kapcsolódó referenciaindex: ahol MAXCompn : MAX Composite Index n. havi/napi záróértéke BUXn: BUX index n. havi/napi záróértéke CETOPn: CETOP20 index n. havi/napi záróértéke MSCIWn: MSCI World index n. havi/napi záróértéke MSCIEMn: MSCI EM index n. havi/napi záróértéke Hagyományos portfólió éves Nettó hozam 8,87% 10,13% 4,20% 16,16% 10,16% 8,98% 6,26% 7,59% 24,93% 6,48% 8,57% Bruttó hozam 9,83% 10,75% 4,77% 16,64% 10,82% 9,41% 6,67% 7,49% 25,43% 6,76% Referencia hozam 10,17% 4,08% 15,96% 13,01% 9,50% 6,27% 7,50% 22,35% 5,72% 9,67% Vagyonnövekedési mutató 8,43% Kiegyensúlyozott portfólió éves Nettó hozam 8,87% 10,13% 4,20% 16,16% 10,16% 8,98% 6,26% 7,59% 26,18% 9,54% 8,99% Bruttó hozam 9,83% 10,75% 4,77% 16,64% 10,82% 9,41% 6,67% 7,49% 27,47% 9,58% Referencia hozam 0,00% 10,17% 4,08% 15,96% 13,01% 9,50% 6,27% 7,50% 25,73% 9,07% 7,35% Vagyonnövekedési mutató 8,07% Dinamikus portfólió éves Nettó hozam 8,87% 10,13% 4,20% 16,16% 10,16% 8,98% 6,26% 7,59% 31,08% 12,11% 9,66% Bruttó hozam 9,83% 10,75% 4,77% 16,64% 10,82% 9,41% 6,67% 7,49% 31,96% 12,27% Referencia hozam 10,17% 4,08% 15,96% 13,01% 9,50% 6,27% 7,50% 29,68% 11,53% 11,21% Vagyonnövekedési mutató 8,50% Mérleg Eszközök ezer Ft-ban Megnevezés ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN A) Befektetett eszközök I. Immateriális javak Szellemi termékek II. Tárgyi eszközök Gépek, berendezések, felszerelések, jármûvek III. Befektetett pénzügyi eszközök 0 0 B) Forgóeszközök I. Készletek 0 0 II. Követelések Tagdíjkövetelések Tagi kölcsön Egyéb követelések III. Értékpapírok Egyéb részesedések Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok

11 9. szám NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 3731 ezer Ft-ban Megnevezés Kötvények Kincstárjegyek és más állampapírok Befektetési jegyek Jelzáloglevél Értékpapírok értékelési különbözete Határidõs ügyletek értékelési különbözete 0 48 IV. Pénzeszközök Pénztárak Pénztári elszámolási betétszámla Elkülönített betétszámla Rövid lejáratú bankbetétek Pénzeszközök értékelési különbözete C) Aktív idõbeli elhatárolások 0 0 Mérleg Források ezer Ft-ban Megnevezés FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN Saját tõke I. Induló tõke 0 0 II. Be nem fizetett alapítói támogatások ( ) 0 0 III. Tartalék tõke IV. Mûködés és kiegészítõ vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye V. Értékelési tartalék 0 0 Céltartalékok I. Mûködési céltartalék Mûködési portfólió értékelési különbözetébõl képzett céltartalék Idõarányosan járó kamat (+) 0 63 Egyéb piaci értékítéletbõl adódó értékkülönbözet II. Fedezeti céltartalék Egyéni számlákon Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekbõl képzett céltartalék Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekbõl képzett céltartalék Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet Idõarányosan járó kamat (+) Devizaárfolyam-változás Egyéb piaci értékítéletbõl adódó értékkülönbözet Szolgáltatási tartalékon Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételekbõl képzett céltartalék Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet Idõarányosan járó kamat (+) Devizaárfolyam-változás 1 0 Egyéb piaci értékítéletbõl adódó értékkülönbözet III. Likviditási céltartalék Likviditási portfólió értékelési különbözete 17 Idõarányosan járó kamat (+) 17 Egyéb likviditási célokra IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka Mûködési célú tagdíjak tartaléka Fedezeti célú tagdíjak tartaléka Likviditási célú tagdíjak tartaléka Kötelezettségek I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0 II. Rövid lejáratú kötelezettségek Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)

12 3732 NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 9. szám ezer Ft-ban Megnevezés Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Passzív idõbeli elhatárolások Költségek és ráfordítások idõbeli elhatárolása Eredménykimutatás Pénztár mûködési tevékenysége ezer Ft-ban Megnevezés Tagok által fizetett tagdíj Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés ( ) Utólag befolyt tagdíjak Tagdíjbevételek összesen Tagok egyéb befizetései Egyéb bevételek Mûködési célú bevételek Mûködéssel kapcsolatos ráfordítások Anyagjellegû ráfordítások Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján) Könyvvizsgálat díja (számla alapján) Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség Egyéb szolgáltatások költsége Személyi jellegû ráfordítások Bérköltség Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére Állományba nem tartozók munkadíja Szaktanácsadás díja (megbízási díj) 36 0 Pénztári tisztségviselõk tiszteletdíja Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja Személyi jellegû egyéb kifizetések Bérjárulékok Értékcsökkenési leírás Mûködéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások Egyéb ráfordítások Szokásos mûködési tevékenység eredménye Kapott (járó) kamatok, kamat jellegû bevételek Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegû bevétel Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam Idõarányosan járó kamat 0 63 Egyéb piaci értékítéletbõl adódó értékkülönbözet Nyereségjellegû különbözet (árfolyamnyereség) Befektetési tevékenység bevételei összesen Értékelési különbözetbõl képzett mûködési céltartalék Idõarányosan járó kamat 0 63 Egyéb piaci értékítéletbõl adódó értékkülönbözet Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások Vagyonkezelõi díjak Letétkezelõi díjak Befektetési tevékenység ráfordítási összesen Befektetési tevékenység eredménye Mûködés és kiegészítõ vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye

13 9. szám NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 3733 Eredménykimutatás Pénztári szolgáltatások fedezete ezer Ft-ban Megnevezés Tagok által fizetett tagdíj Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés ( ) Utólag befolyt tagdíjak Tagdíjbevételek összesen Tagok egyéb befizetései Ebbõl: A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás Szolgáltatási célú egyéb bevételek Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások Kapott kamatok, kamat jellegû bevételek Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegû bevétel Hitelviszonyt megtestesítõ kamatozó értékpapír vételárában lévõ kamat ( ) Tulajdoni részesedést jelentõ befektetések és hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok nyereségjellegû különbözete (árfolyamnyereség) Kapott osztalékok és részesedések Pénzügyi mûveletek egyéb realizált bevételei Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam Idõarányosan járó kamat Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet Nyereségjellegû különbözet (árfolyamnyereség) Veszteségjellegû különbözet (árfolyamveszteség) ( ) Egyéb piaci értékítéletbõl adódó értékkülönbözet Nyereségjellegû különbözet (árfolyamnyereség) Veszteségjellegû különbözet (árfolyamveszteség) ( ) Befektetési tevékenység bevételei összesen Egyéni számlákat megilletõ hozambevételek Egyéni számlákat megilletõ realizált hozam Egyéni számlákat megilletõ értékelési különbözet Szolgáltatási tartalékot megilletõ hozambevételek Szolgáltatási tartalékot megilletõ realizált hozam Szolgáltatási tartalékot megilletõ értékelési különbözet Tulajdoni részesedést jelentõ befektetések és hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok veszteségjellegû különbözete (árfolyamveszteség) Pénzügyi mûveletek egyéb ráfordítása Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások Vagyonkezelõi díjak Letétkezelõi díjak Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különbözõ egyéb ráfordítások Befektetési tevékenység ráfordításai összesen Egyéni számlákat terhelõ befektetéssel kapcsolatos ráfordítások Szolgáltatási tartalékot terhelõ befektetéssel kapcsolatos ráfordítások Befektetési tevékenység eredménye Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet Szolgáltatási tartalékba helyezhetõ nettó hozam Szolgáltatási tartalékba helyezhetõ értékelési különbözet Fedezeti céltartalék képzés Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözetbõl Idõarányosan járó kamat Devizaárfolyam különbözetbõl Egyéb piaci értékítéletbõl adódó értékkülönbözetbõl Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetbõl Idõarányosan járó kamat 4 1 Devizaárfolyam különbözetbõl 20 0 Egyéb piaci értékítéletbõl adódó értékkülönbözet

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Budapest, 2010. június 28. Ára: 3970 Ft 7. szám A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI Az elõzõ évi

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Budapest, 2012. június 28. Ára: 4935 Ft 7. szám A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI

TARTALOMJEGYZÉK. Budapest, 2012. június 28. Ára: 4935 Ft 7. szám A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI Budapest, 2012. június 28. Ára: 4935 Ft 7. szám TARTALOMJEGYZÉK A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI AZ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZÕ PÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI

Részletesebben

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége 001 73OA01 Tagok által fizetett tagdíj 673 0 673 779 0 779 002 73OA02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás 755 0 755 1,001 0 1,001 003 73OA03 Meg nem fizetett tagdíjak miatt 304 0 304 359 0 359 004 73OA04 Utólag

Részletesebben

BEOLVADÓ PÉNZTÁR TEVÉKENYSÉGET ZÁRÓ BESZÁMOLÓJA 2015. Kiegészítő melléklet

BEOLVADÓ PÉNZTÁR TEVÉKENYSÉGET ZÁRÓ BESZÁMOLÓJA 2015. Kiegészítő melléklet Nyugdíjbiztosítási Dolgozók Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztára BEOLVADÓ PÉNZTÁR TEVÉKENYSÉGET ZÁRÓ BESZÁMOLÓJA 2015. Kiegészítő melléklet A pénztár adatai Név: Nyugdíjbiztosítási Dolgozók Önkéntes Kiegészítő

Részletesebben

Könyvvizsgálói elemzés

Könyvvizsgálói elemzés Callidus Könyvvizsgálói elemzés a HÉRA ALAPÍTVÁNY 2010. december 31-i közhasznú beszámolója alapján Budapest, 2011. április 28. Független könyvvizsgálói jelentés 3 Könyvvizsgálói éves elemzés 5 KETTŐS

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A MECSEKKÖRNYÉK HITELSZÖVETKEZET PÉCS 2012. ÉVI BESZÁMOLÓJÁRÓL. Készítette:

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A MECSEKKÖRNYÉK HITELSZÖVETKEZET PÉCS 2012. ÉVI BESZÁMOLÓJÁRÓL. Készítette: PAGATOR Könyvvizsgáló, Adótanácsadó és Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 7100 Szekszárd Táncsics Mihály u. 32. Tel./ Fax: 74/319-615 Kamarai bejegyzési szám: 000708 FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

A 50/2014. (XI. 28.) MNB

A 50/2014. (XI. 28.) MNB A Magyar Nemzeti Bank elnökének 50/2014. (XI. 28.) MNB rendelete a pénztárak és a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 2012. I-XII. hó Kecskeméti Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 2012. I-XII. hó Kecskeméti Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. 22102286-9003-572-03 Statisztikai számjel 03-09-118363 Cégjegyzékszám Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 2012. I-XII. hó Kecskeméti Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. MÉRLEG Eszközök (aktívák) Adatok

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: 06 Szegedi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név:

Részletesebben

ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2013. január 1. - 2013. december 31. Budapest, 2014. május 30. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A vállalatcsoport bemutatása, a konszolidációs

Részletesebben

KONZUM ÉVES JELENTÉS 2007. KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

KONZUM ÉVES JELENTÉS 2007. KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES JELENTÉS 2007. Tartalomjegyzék Az Igazgatóság levele a részvényesekhez A Felügyelő Bizottság jelentése Független könyvvizsgálói jelentések

Részletesebben

20 1 4 Éves jelentés

20 1 4 Éves jelentés 20 14 Éves jelentés Bevezető A Magyar Nemzeti Bank 2014 novemberében azért hozta létre a MARK Magyar Reorganizációs és Követeléskezelő Zrt-t, hogy csökkentse a hazai pénzügyi rendszerben rejlő kockázatokat,

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. A Társaság 2014. éves mérlegének aktív és passzív egyező végösszege: A Társaság 2014. évi mérleg szerinti eredménye:

ÉVES BESZÁMOLÓ. A Társaság 2014. éves mérlegének aktív és passzív egyező végösszege: A Társaság 2014. évi mérleg szerinti eredménye: 2 3 4 4 5 0 7 9 6 4 2 0 1 1 4 0 1 statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 7 1 1 3 cégjegyzékszám Óbudai Vagyonkezelő Zrt. A vállalkozás megnevezése 1033. Budapest, Szentlélek tér 7. A vállalkozás címe 2014 ÉVES

Részletesebben

MOKÉP-PANNÓNIA Kft. 1065. Budapest Bajcsy-Zsilinszky út 7.

MOKÉP-PANNÓNIA Kft. 1065. Budapest Bajcsy-Zsilinszky út 7. Adószám: 10984811-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság, Cégjegyzék szám: 01-09-365537 MOKÉP-PANNÓNIA Kft. 1065. Budapest Bajcsy-Zsilinszky út 7. Kiegészítő melléklet 2013 Fordulónap: 2013.

Részletesebben

KONZUM ÉVES JELENTÉS 2008. KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

KONZUM ÉVES JELENTÉS 2008. KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES JELENTÉS 2008. Tartalomjegyzék Az Igazgatóság levele a részvényesekhez A Felügyelő Bizottság jelentése Független könyvvizsgálói jelentések

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés MorálAudit Kft. 5309. Berekfürdő, Búzavirág u. 24. 1075. Budapest, Wesselényi u. 12. II/1. Tel.: +36 30 2070 735 email: moral.audit@gmail.com Független Könyvvizsgálói Jelentés a MAHART Magyar Hajózási

Részletesebben

B/5038. számú. beszámoló. a Nyugdíjreform és Adósságcsökkent ő Alap

B/5038. számú. beszámoló. a Nyugdíjreform és Adósságcsökkent ő Alap MAGYARORSZÁG KORMÁNYA B/538. számú beszámoló a Nyugdíjreform és Adósságcsökkent ő Alap 214. január 1. és 214. december 31. közötti üzleti évér ől Előadó: Varga Mihály nemzetgazdasági miniszte r Budapest,

Részletesebben

CSEPEL HOLDING Részvénytársaság

CSEPEL HOLDING Részvénytársaság CSEPEL HOLDING Részvénytársaság Jelentés a 2005. december 31-én végzodo gazdasági évrol A társaság szervezetéhez, muködéséhez kapcsolódó adatok Tevékenység és gazdálkodás Rövid történeti leírás A magyar

Részletesebben

BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT.

BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT. BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT. Éves Beszámoló 2010. december 31. Budapest, 2011. március 24. a vállalkozás vezetıje TARTALOMJEGYZÉK I. Független könyvvizsgálói jelentés II. Éves beszámoló - Mérleg - Eredménykimutatás

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS 2014 Budapest Bonitas Plus Alap

ÉVES JELENTÉS 2014 Budapest Bonitas Plus Alap ÉVES JELENTÉS 2014 Budapest Bonitas Plus Alap Az éves beszámoló az éves jelentés részét képezi. Tartalomjegyzék A. Független Könyvvizsgálói Jelentés az éves jelentésről B. Alapadatok C. Éves jelentés I.

Részletesebben

Zalaegerszeg Felsőfokú Oktatásáért Közalapítvány Nyilvántartási szám: 850/2001. Apk. 60.011/2001./4. Adó száma: 18964549-1-20. Közhasznú jelentése

Zalaegerszeg Felsőfokú Oktatásáért Közalapítvány Nyilvántartási szám: 850/2001. Apk. 60.011/2001./4. Adó száma: 18964549-1-20. Közhasznú jelentése Zalaegerszeg Felsőfokú Oktatásáért Közalapítvány Nyilvántartási szám: 850/2001. Apk. 60.011/2001./4. Adó száma: 18964549-1-20 Közhasznú jelentése A Zalaegerszeg Felsőfokú Oktatásért Közalapítványt a Zalaegerszeg

Részletesebben

Befektetési vállalkozások 2013. évi beszámolója

Befektetési vállalkozások 2013. évi beszámolója 1 1 6 0 0 1 9 2-6 6 1 2-1 1 4-01 Statisztikai számjel Reálszisztéma Értékpapír-forgalmazó és Befektető Zrt. 1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 4., Telefonszáma: 266-9095 a vállakozás megnevezése a vállakozás

Részletesebben

A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1. A Társaság bemutatása... 4 2. Számviteli Politika meghatározó elemeinek

Részletesebben

OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2012. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJA

OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2012. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJA OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2012. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJA Budapest, 2013. május 29. 2012 évi éves beszámoló kiegészítő melléklete KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2012. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

Részletesebben

AZ ÉVES BESZÁMOLÓ TARTALMA

AZ ÉVES BESZÁMOLÓ TARTALMA 2004 1068 Budapest Dózsa György út 84/a. AZ ÉVES BESZÁMOLÓ TARTALMA Oldal Független könyvvizsgálói jelentés 3 Mérleg 4 Kiegészítő melléklet 7 1. Általános rész 8 1.1 A bemutatása 8 1.2 Az Alap létrehozása

Részletesebben

181/2014.(V.20.) számú Alapítói Határozat

181/2014.(V.20.) számú Alapítói Határozat 181/2014.(V.20.) számú Alapítói Határozat Az MNV Zrt. az ÉKKO Kft. (székhelye: 4034 Debrecen, Vámospércsi út 84., Cg: 09-09- 002536) /a továbbiakban Társaság/ alapítói hatáskörében eljárva a Társaság Alapító

Részletesebben

Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet. Éves beszámoló 2012. Kiegészítő melléklet

Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet. Éves beszámoló 2012. Kiegészítő melléklet Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet Éves beszámoló 2012. Kiegészítő melléklet KSH szám: 11017897-6419-122-02 Cégjegyzékszám: 02-02-060089. Györök Zoltán Békési Rita ügyvezető igazgató főkönyvelő Kelt: Pécs,

Részletesebben

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2007.(IV.27.) Kt számú rendelete az önkormányzat 2006. évi költségvetési zárszámadásáról

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2007.(IV.27.) Kt számú rendelete az önkormányzat 2006. évi költségvetési zárszámadásáról Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2007.(IV.27.) Kt számú rendelete az önkormányzat 2006. évi költségvetési zárszámadásáról Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben