A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA"

Átírás

1 Budapest, június 28. Ára: 3970 Ft 7. szám A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI Az elõzõ évi tevékenységükrõl, a magánnyugdíjról és magánnyugdíjpénztárakról szóló évi LXXXII. törvény 70. (8) bekezdésében és a magánnyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási tevékenységérõl szóló 282/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet 21. -ában, illetve az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási szabályairól szóló 281/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet 25. (1) és (4) bekezdésében foglaltak alapján HÍD Nyugdíjpénztár Honvéd Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Hunalpa Nyugdíjpénztár IKR Bábolna Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjbiztosítási Pénztár ING Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Magán-nyugdíjpénztári ágazat Önkéntes-nyugdíjpénztári ágazat K&H Önkéntes Nyugdíjpénztár Lilly Nyugdíjpénztár MAHAGÓNI Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár MASPED Kiegészítõ Nyugdíjpénztár Mentõ Önkéntes Nyugdíjpénztár Mezõ Nyugdíjpénztár MKB Magán- és Önkéntes Nyugdíjpénztár MOBILITÁS Nyugdíjpénztár Napfény Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár Népszabadság Munkavállalói Nyugdíjpénztár Nyugdíjbiztosítási Dolgozók Önkéntes Kiegészítõ Nyugdíjpénztára OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár OTP Magánnyugdíjpénztár Postás Kiegészítõ Nyugdíjpénztár Postás Magánnyugdíjpénztár Praxis Nyugdíjpénztár Premium Magánnyugdíjpénztár QUAESTOR Országos Magánnyugdíjpénztár QUAESTOR Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár Richter Gedeon Rt. mellett mûködõ nyugdíjpénztár

2 3432 PÉNZÜGYI KÖZLÖNY 7. szám TAURUS Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár Településszolgáltatók Önkéntes Nyugdíjpénztára Vasutas Nyugdíjpénztár Villamosenergia-ipari Társaságok (VIT) Nyugdíjpénztár HIRDETMÉNYEK 3761 A magánnyugdíjpénztárak és az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak és az önkéntes kölcsönös egészség- és az önsegélyezõ pénztárak közleményeinek folytatása a Pénzügyi Közlöny 8. számában található.

3 7. szám PÉNZÜGYI KÖZLÖNY 3433 A magánnyugdíjpénztárak és az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak közleményei Az elõzõ évi tevékenységükrõl, a magánnyugdíjról és magánnyugdíjpénztárakról szóló évi LXXXII. törvény 70. (8) bekezdésében és a magánnyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási tevékenységérõl szóló 282/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet 21. -ában, illetve az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási szabályairól szóló 281/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet 25. (1) és (4) bekezdésében foglaltak alapján. HÍD Nyugdíjpénztár Az Híd Nyugdíjpénztár (1138 Budapest, Karikás Frigyes u. 20.) igazgatótanácsa az alábbiakban tesz eleget a évi gazdálkodásának nyilvánosságra hozatalára vonatkozó kötelezettségének: Mérleg Adatok E Ft-ban év év év év ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN A) Befektetett eszközök Saját tõke I. Immateriális javak 0 0 III. Tartalék tõke II. Tárgyi eszközök 0 0 IV. Mûködés és kiegészítõ vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye III. Befektetett pénzügyi eszközök Céltartalékok Egyéb tartós részesedések I. Mûködési céltartalék Egyéb tartósan adott kölcsön Mûködési portfólió értékelési különbözetébõl képzett céltartalék 3. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ Idõarányosan járó kamat (+) értékpapírok a) Kötvények Egyéb piaci értékítéletbõl adódó értékkülönbözet b) Állampapírok II. Fedezeti céltartalék d) Jelzáloglevél Egyéni számlákon Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekbõl képzett céltartalék B) Forgóeszközök Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekbõl képzett céltartalék I. Készletek Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet II. Követelések Idõarányosan járó kamat (+) Tagdíjkövetelések Devizaárfolyam-változás Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevõk) Egyéb piaci értékítéletbõl adódó értékkülönbözet Tagi kölcsön 0 0 III. Likviditási céltartalék III. Értékpapírok Likviditási portfólió értékelési különbözete 1. Egyéb részesedések Idõarányosan járó kamat (+) Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítõ Egyéb piaci értékítéletbõl adódó értékpapírok értékkülönbözet a) Kötvények Egyéb likviditási célokra b) Kincstárjegyek és más állampapírok IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka c) Befektetési jegyek Mûködési célú tagdíjak tartaléka d) Jelzáloglevél Fedezeti célú tagdíjak tartaléka e) Egyéb értékpapírok Likviditási célú tagdíjak tartaléka Értékpapírok értékelési különbözete Kötelezettségek Határidõs ügyletek értékelési különbözete 0 0 II. Rövid lejáratú kötelezettségek

4 3434 PÉNZÜGYI KÖZLÖNY 7. szám Adatok E Ft-ban év év év év IV. Pénzeszközök Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 1. Pénztárak Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Pénztári elszámolási betétszámla Passzív idõbeli elhatárolások Elkülönített betétszámla Költségek és ráfordítások idõbeli elhatárolása Eredménykimutatás Mûködési tartalék év év 1. Tagok által fizetett tagdíj Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés ( ) Tagdíjbevételek összesen ( ) Tagok egyéb befizetései Egyéb bevételek Mûködési célú bevételek összesen ( ) Mûködéssel kapcsolatos ráfordítások Anyagjellegû ráfordítások Igénybe vett szolgáltatások Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján) Könyvvizsgálat díja (számla alapján) Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség Egyéb szolgáltatások költsége Mûködéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások Egyéb ráfordítások Szokásos mûködési tevékenység eredménye (10 11) Kapott (járó) kamatok, kamatjellegû bevételek Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegû bevétel Hitelviszonyt megtestesítõ kamatozó értékpapír vételárában lévõ kamat ( ) Tulajdoni részesedést jelentõ befektetések és hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok nyereségjellegû különbözete (árfolyamnyereség) 17. Kapott osztalékok és részesedések Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam Idõarányosan járó kamat Egyéb piaci értékítéletbõl adódó értékkülönbözet Nyereségjellegû különbözet (árfolyamnyereség) Befektetési tevékenység bevételei összesen ( ) Tulajdoni részesedést jelentõ befektetések és hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok veszteségjellegû különbözete (árfolyamveszteség) 25. Értékelési különbözetbõl képzett mûködési céltartalék Idõarányosan járó kamat Egyéb piaci értékítéletbõl adódó értékkülönbözet Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások Vagyonkezelõi díjak Letétkezelõi díjak Befektetési tevékenység ráfordítási összesen ( ) Befektetési tevékenység eredménye (21 29) Mûködés és kiegészítõ vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (12+/ 13+/ 30+/ 33+/ 36-37) EFt

5 7. szám PÉNZÜGYI KÖZLÖNY 3435 Eredménykimutatás Fedezeti tartalék év év 1. Tagok által fizetett tagdíj Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés ( ) Tagdíjbevételek összesen ( ) Tagok egyéb befizetései A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg Szolgáltatási célú egyéb bevételek Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen ( ) Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások Kapott kamatok, kamatjellegû bevételek Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegû bevétel Hitelviszonyt megtestesítõ kamatozó értékpapír vételárában lévõ kamat ( ) Tulajdoni részesedést jelentõ befektetések és hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok nyereségjellegû különbözete (árfolyamnyereség) 14. Befektetési jegyek realizált hozama Kapott osztalékok és részesedések Pénzügyi mûveletek egyéb realizált bevételei Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam Idõarányosan járó kamat Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet Nyereségjellegû különbözet (árfolyamnyereség) Veszteségjellegû különbözet (árfolyamveszteség) ( ) Egyéb piaci értékítéletbõl adódó értékkülönbözet Nyereségjellegû különbözet (árfolyamnyereség) Veszteségjellegû különbözet (árfolyamveszteség) ( ) Befektetési tevékenység bevételei összesen ( ) Egyéni számlákat megilletõ hozambevételek Egyéni számlákat megilletõ realizált hozam Egyéni számlákat megilletõ értékelési különbözet Tulajdoni részesedést jelentõ befektetések és hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok veszteségjellegû különbözete (árfolyamveszteség) 22. Befektetési jegyek realizált vesztesége Pénzügyi mûveletek egyéb ráfordítása Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások Vagyonkezelõi díjak Letétkezelõi díjak Befektetési tevékenység ráfordításai összesen ( ) Egyéni számlákat terhelõ befektetéssel kapcsolatos ráfordítások Befektetési tevékenység eredménye (19 26) Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet Fedezeti céltartalék képzés (10 11+/ 27) ( ) Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet Idõarányosan járó kamat Devizaárfolyam különbözetbõl Egyéb piaci értékítéletbõl adódó értékkülönbözetbõl EFt

6 3436 PÉNZÜGYI KÖZLÖNY 7. szám Eredménykimutatás Likviditási tartalék év év 1. Tagok által fizetett tagdíj Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés ( ) Tagdíjbevételek összesen ( ) Likviditási célú egyéb bevételek Likviditási célú bevételek összesen ( ) Likviditási célú egyéb ráfordítások Kapott kamatok, kamatjellegû bevételek Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegû bevétel Hitelviszonyt megtestesítõ kamatozó értékpapír vételárában lévõ kamat ( ) Tulajdoni részesedést jelentõ befektetések és hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok nyereségjellegû különbözete (árfolyamnyereség) 15. Kapott osztalékok és részesedések Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam Idõarányosan járó kamat Egyéb piaci értékítéletbõl adódó értékkülönbözet Nyereségjellegû különbözet (árfolyamnyereség) Veszteségjellegû különbözet (árfolyamveszteség) ( ) Befektetési tevékenység bevételei összesen ( ) Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek Tulajdoni részesedést jelentõ befektetések és hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok 95 0 veszteségjellegû különbözete (árfolyamveszteség) 25. Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások Vagyonkezelõi díjak Letétkezelõi díjak Befektetési tevékenység ráfordításai összesen ( ) Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások Befektetési tevékenység eredménye (19 26) Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10 11+/ 27) ( ) Értékelési különbözetbõl képzett likviditási céltartalék Idõarányosan járó kamat Egyéb piaci értékítéletbõl adódó értékkülönbözetbõl Egyéb likviditási célokra EFt Független könyvvizsgálói jelentés a HÍD Nyugdíjpénztár tulajdonosainak Elvégeztem a HÍD Nyugdíjpénztár mellékelt évi éves jának a könyvvizsgálatát, amely éves a december 31-i fordulónapra elkészített mérlegbõl melyben az eszközök és források egyezõ végösszeg E Ft, a tárgyévi céltartalék képzésre felhasznált eredmény együttes összege E Ft, és az ezen idõponttal végzõdõ évre vonatkozó kiegészítõ mellékletbõl áll. A vezetés felelõssége az éves ért Az éves nak a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint történõ elkészítése és valós bemutatása az igazgatóság felelõssége. Ez a felelõsség magában foglalja az akár csalásból, akár hibából eredõ, lényeges hibás állításoktól mentes éves elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belsõ ellenõrzés kialakítását, bevezetését és fenntartását; a megfelelõ számviteli politika kiválasztását és alkalmazását, valamint az adott körülmények között ésszerû számviteli becslések elkészítését. A könyvvizsgáló felelõssége A mi felelõsségünk az éves véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján, valamint az üzleti jelentés és az éves összhangjának megítélése. A könyvvizsgálatot a magyar nemzeti könyvvizsgálati standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó Magyarországon érvényes törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. A fentiek megkövetelik, hogy

7 7. szám PÉNZÜGYI KÖZLÖNY 3437 megfeleljünk bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és végezzük el, hogy kellõ bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az éves nem tartalmaz lényeges hibás állításokat. A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az éves ban szereplõ összegekrõl és közzétételekrõl. A kiválasztott eljárások, beleértve az éves akár csalásból, akár hibából eredõ, lényeges hibás állításai kockázatának felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétõl függnek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az éves igazgatóság általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belsõ ellenõrzést azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelõek, de nem azért, hogy a pénztár belsõ ellenõrzésének hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek megfelelõségének és az éves átfogó bemutatásának értékelését is. Az üzleti jelentéssel kapcsolatos munkánk az üzleti jelentés és az éves összhangjának megítélésére korlátozódott és nem tartalmazta egyéb, a pénztár nem audítált számviteli nyilvántartásaiból levezetett információk áttekintését. Meggyõzõdésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendõ és megfelelõ alapot nyújt könyvvizsgálói záradékunk (véleményünk) megadásához. Záradék (vélemény) A könyvvizsgálat során a HÍD Nyugdíjpénztár éves ját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint uk, és ennek alapján elegendõ és megfelelõ bizonyosságot szereztem arról, hogy az éves t a számviteli törvényben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el. Véleményem szerint az éves a HÍD Nyugdíjpénztár december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérõl megbízható és valós képet ad. Az üzleti jelentés az éves adataival összhangban van. Budapest, március 16. Hankóné Király Ilona Hankóné Király Ilona s. k., KONTO-ROLL AUDIT Kft. bejegyzett könyvvizsgáló 1118 Budapest, Somlói út 6/B könyvvizsgálói engedély száma: nyilvántartásba-vételi szám: A befektetett vagyon összetétele: én én Összeg E Ft Arány Összeg E Ft Arány Diszkont kincstárjegyek 0 0,0% ,9% Állampapírok ,2% ,1% Jelzáloglevél ,1% ,1% Hazai részvény ,1% ,0% Külföldi részv. bef. jegy ,9% ,7% Ingatlan bef. jegy ,3% ,0% Pénzeszközök ,3% ,1% Összesen Befektetési hatékonyság: A pénztári hozamok alakulása Pénztár egésze nettó hozamráta (%) 10,88 9,28 9,35 2,44 17,00 12,01 8,02 4,21 11,11 19,44 bruttó hozamráta(%) 11,12 9,95 10,03 3,03 17,55 12,52 7,59 4,73 10,68 19,84 referenciaindex hoz. (%) 10,14 3,02 17,95 13,25 8,28 5,72 11,50 20, én én Taglétszám (fõ)

8 3438 PÉNZÜGYI KÖZLÖNY 7. szám A pénztár igazgatótanácsa Zsigmondi András (elnök), Csuba Károlyné, Galgóczy Gábor A pénztár ellenõrzõ bizottsága Mayer György (elnök), Magasdi Péter, Nádházi Ferencné A pénztárral kapcsolatban álló szervezetek: Számlavezetõ: Calyon Bank Rt., Letétkezelõ ING Bank Rt. A pénztár vagyonkezelõi: ERSTE Alapkezelõ Zrt. Egyéb információk: Tevékenység megkezdésének idõpontja: Tartalékképzési arányok: Fedezeti Mûködési Likviditási Az alaptagdíj (havi 3000 Ft): 97,5% 2,0% 0,5% Az alaptagdíjon felül: 100,0% A pénztár évi befektetési politikájának fõ jellemzõi: I. Vagyonkezelõ: Portfóliórész Befektetés típusa Minimum aránya a portfólióban (Együttes) Maximum aránya a portfólióban I. portfólióosztály likvideszközök 0% 60% II. portfólióosztály kizárólag állampapír alapú repók 0% 20% III. portfólióosztály magyar állampapír jellegû befektetések 40% 100% IV. portfólióosztály hazai vállalati kötvények 0% 10% V. portfólióosztály hazai hitelintézeti kötvények 0% 30% 30% VI. portfólióosztály hazai jelzáloglevelek 0% 25% VII. portfólióosztály hazai tõzsdei részvények 0% 20% VIII. portfólióosztály hazai OTC részvények 0% 10% 40% IX. portfólióosztály nemzetközi részvénybefektetési alapok 0% 20% X. portfólióosztály hazai ingatlanbefektetési alapok 0% 10% A pénztár saját vagyonkezelési tevékenysége: a befektetett pénztári eszközök 10%-át nem haladhatja meg az ingatlanbefektetés. A pénztár a vagyona összetételét részben a vagyonkezelési szerzõdésben, részben a befektetési politikájában határozza meg. Eszerint a referenciaindex: 35% max. + 35% max. + 10% BUX + 7,5% MSCI World Free index (USD/HUF) + 7,5% DJEuroStoxx50 index (EUR/HUF) + 5% BIX Honvéd Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Az Mpt. 70. (6) (8) bekezdése, a 222/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet 50. (1) bekezdése, a 223/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet 50. (1) bekezdése, a 282/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet 21. -ának, valamint a 281/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet 25. -ának elõírásainak értelmében a Honvéd Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár a üzleti évrõl a könyvvizsgáló által záradékolt, a május 25-i küldöttközgyûlés által elfogadott éves adataiból az alábbi adatokat hozza nyilvánosságra: I. A Honvéd Nyugdíjpénztár magán-nyugdíjpénztári ágazatának nyilvánosságra hozott adatai 1/A A magánnyugdíjpénztárt önkéntes nyugdíjpénztár mûködteti. Az önkéntes nyugdíjpénztári tevékenység megkezdésének idõpontja március 6., a magánnyugdíjpénztár mûködése megkezdésének idõpontja: október 13. 1/B A pénztár címe: Honvéd Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár, 1135 Budapest, Aba u. 4., tel./fax.: , internetes honlap:

9 7. szám PÉNZÜGYI KÖZLÖNY A pénztár vezetõ tisztségviselõinek neve és beosztása december 31-én: Igazgatótanács: Tömböl László elnök. Tagok: dr. Balla Ferenc, Breuer László, Mészáros Géza József, Samu István, dr. Sipos Gyula, Sulyok János, Szincsák Gyula, dr. Tóth László, Benkõ Tibor, Varga Valéria. Ellenõrzõ bizottság: dr. Alkéri István elnök. Tagok: Heiling Ottó, Janza Péter, Markos Zoltán, Ruff Ferenc, Tóbis Gábor Béla, dr. Zsiga Imre. Könyvvizsgáló: dr. Szabóné dr. Pente Ilona (ITAG-Ökolex Kft.) 3. A magánnyugdíjpénztár taglétszáma: január 1-jén: fõ, december 31-én: fõ. 4. A magánnyugdíjpénztár tagdíjbevételeinek tartalékok közti százalékos megosztása a évben: részarány (%) Fedezeti tartalék 96,0 Mûködési tartalék 3,5 Likviditási és kockázati tartalék 0,5 5. A magánnyugdíjpénztár a évben 9 fõ részére teljesített egyösszegû kifizetést, melynek együttes összege E Ft volt, ugyanez a évben 7 fõ részére E Ft-ot tett ki. Járadékszolgáltatást a pénztár nem nyújtott. 6. A magánnyugdíjpénztár évi mûködési költsége E Ft volt. Ugyanezen mutató a évben E Ft volt. Az átlagtaglétszám alapján számított egy fõre és egy hóra jutó mûködési költség a évben 988 Ft/fõ/hó, a évben 896 Ft/fõ/hó volt. A mûködési költségek és ráfordítások alakulása költség nemenként: Anyagjellegû ráfordítások Igénybe vett szolgáltatások Személyi jellegû ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Mûködési kiadások összesen A magánnyugdíjpénztár portfóliókezelõi közül január 1-jétõl kikerült az ERSTE Bank Alapkezelõ Zrt., és a Concorde Alapkezelõ Zrt. került be. A jelenlegi portfóliókezelõk a következõk: MKB Bank Zrt. Concorde Alapkezelõ Zrt. GENERALI Alapkezelõ Zrt. A magánnyugdíjpénztár befektetéseinek letétkezelõje a Raiffeisen Bank Zrt. 8. A magánnyugdíjpénztár terhére a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a év során 2 x Ft, összesen Ft összegû bírságot szabott ki. A büntetési tételek a PKN-ben tapasztalt hiányosságok, illetve a kincstári bevallások és befizetések feldolgozási késedelme miatt kerültek kiszabásra. 9. A magánnyugdíjpénztár a Garancia Alap szolgáltatását a évben nem vette igénybe. 10. A magánnyugdíjpénztár hozamainak és a referenciaindexek hozamrátáinak alakulása: pénztár egésze klasszikus portfólió (fedezeti tartalék) nettó hozamráta (%) 8,60% 9,17% 8,86% 2,95% 16,50% 13,86% 9,08% 6,08% bruttó hozamráta (%) 9,59% 3,31% 16,88% 14,18% 9,36% 6,34% referenciaindex hozamrátája (%) 9,14% 2,94% 17,47% 14,07% 9,13% 6,59% nettó hozamráta (%) 0,96% 14,90% bruttó hozamráta(%) 0,72% 15,25% referenciaindex 0,54% 14,91% hozamrátája(%)

10 3440 PÉNZÜGYI KÖZLÖNY 7. szám a portfólióba fektetett eszközök fordulónapi záró piaci értéke (ezer Ft) kiegyensúlyozott portfólió nettó hozamráta (%) 11,68% 20,14% (fedezeti tartalék) bruttó hozamráta (%) 11,47% 20,42% referenciaindex hozamrátája (%) 11,16% 21,17% a portfólióba fektetett eszközök fordulónapi záró piaci értéke (ezer Ft) növekedési portfólió (fedezeti tartalék) nettó hozamráta (%) 23,11% 26,04% bruttó hozamráta (%) 22,81% 26,38% referenciaindex hozamrátája (%) 24,06% 29,15% a portfólióba fektetett eszközök fordulónapi záró piaci értéke (ezer Ft) hivatalos fogyasztói árindex (infláció) 9,80% 9,20% 5,30% 4,70% 6,80% 3,60% 3,90% 8,00% 6,10% 4,20% A bruttó és a nettó hozamráták közötti eltérés a befektetésekhez kapcsolódó költségekbõl (vagyon- és letétkezelési díj) adódik. 11. A magánnyugdíjpénztár teljes vagyonának mérleg-fõösszeg szerinti évi nyitó és záró piaci értéke (E Ft): január december 31. Pénztár teljes vagyona (E Ft) A magánnyugdíjpénztár teljes vagyonának tárgyévi eszközcsoportonkénti százalékos megoszlása év elején és év végén, portfóliónként: Portfólió összesen 100,00% 100,00% Bankszámlák és készpénz összesen 3,37% 2,42% Pénzforgalmi számla és befektetési számla 2,09% 0,40% Lekötött betét (betétszerzõdés): hitelintézeti betétszámlán lekötött pénzösszeg 1,28% 2,10% Értékpapírok összesen 96,63% 97,58% Hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok (kötvények) 61,84% 49,85% Magyar állampapír 57,78% 46% Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért a magyar állam készfizetõ kezességet vállal 0,87% 1,12% Magyarországon bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény 2,68% 2,18% Külföldön bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény 0,51% 0,56% Részvények 19,92% 17,93% A Budapesti Értéktõzsdére vagy más elismert értékpapírpiacra bevezetett Magyarországon nyilvános 16,79% 15,09% forgalomba hozott részvény Tõzsdére vagy más elismert értékpapírpiacra bevezetett, külföldön kibocsátott, nyilvánosan forgalomba 3,12% 2,85% hozott részvény Befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív befektetési értékpapír 10,98% 27,00% Magyarországon bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ide nem értve az ingatlan befektetési alapot 7,20% 24,95% Magyarországon bejegyzett ingatlan befektetési alap befektetési jegye 3,57% 2,05% Külföldön bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ide nem értve az ingatlan befektetési alapot 0,21% 0% Jelzáloglevél 3,89% 2,80% Magyarországon bejegyzett jelzáloghitel-intézet által kibocsátott jelzáloglevél 3,89% 2,80%

11 7. szám PÉNZÜGYI KÖZLÖNY A magánnyugdíjpénztár tárgyévre és tárgyévet követõ évre vonatkozó, a Befektetési Politikában meghatározott eszközcsoportonkénti megengedett minimális és maximális százalékos megoszlása és referenciaindexei portfóliónként: Klasszikus portfólió Minimális%-osmegoszlás Maximális%-osmegoszlás referenciaindex Bankbetét % 20% RMAX RMAX Állampapír, értékpapír, melyért a magyar állam készfizetõ kezességet vállal 80% 80% 100% 100% Hitelintézeti kötvény 0% 0% 10% 10% CMAX CMAX Vállalatikötvény 0% 0% 0% 0% Jelzáloglevél 0% 0% 10% 10% Ingatlan 0% 0% 0% 0% BIX BIX Hazai részvény % 10% BUX BUX Külföldi részvény CETOP20; S&P100; DJ CETOP20; S&P100; DJ Eurostoxx50 Eurostoxx50 Hazai befektetési jegy BUX BUX CETOP20;S& CETOP20;S& Külföldi befektetési jegy P100;DJ P100;DJ Eurostoxx50 Eurostoxx50 Külföldihitelintézetikötvény Külföldi állampapír Külföldi vállalati kötvény Kiegyensúlyozott portfólió Minimális%-osmegoszlás Maximális%-osmegoszlás Referenciaindex Bankbetét 0% 0% 40% 40% RMAX RMAX Állampapír, értékpapír, melyért a magyar állam készfizetõ kezességet vállal 50% 50% 90% 90% Hitelintézeti kötvény 0% 0% 15% 15% CMAX CMAX Vállalatikötvény 0% 0% 5% 5% Jelzáloglevél 0% 0% 15% 15% Ingatlan 0% 0% 10% 10% BIX BIX Hazai részvény % 40% BUX BUX Külföldi részvény CETOP20; S&P100;DJ CETOP20; S&P100;DJ Eurostoxx50 Eurostoxx50 Hazai befektetési jegy BUX BUX Külföldi befektetési jegy CETOP20; S&P100;DJ CETOP20; S&P100;DJ Eurostoxx50 Eurostoxx50 Külföldi hitelintézeti kötvény % 10% Külföldi állampapír Külföldi vállalati kötvény Növekedési portfólió Minimális%-osmegoszlás Maximális%-osmegoszlás Referenciaindex Bankbetét 0% 0% 40% 40% RMAX RMAX Állampapír,értékpapírmelyértamagyarállam készfizetõ kezességet vállal 20% 20% 60% 60% Hitelintézeti kötvény 0% 0% 25% 25% CMAX CMAX Vállalati kötvény 0% 0% 10% 10% Jelzáloglevél 0% 0% 25% 25% Ingatlan 0% 0% 10% 10% BIX BIX

12 3442 PÉNZÜGYI KÖZLÖNY 7. szám Növekedési portfólió Minimális%-osmegoszlás Maximális%-osmegoszlás Referenciaindex Hazai részvény BUX BUX CETOP20;S& CETOP20;S& Külföldi részvény P100;DJ P100;DJ Eurostoxx50 Eurostoxx50 40% 40% 80% 80% Hazai befektetési jegy BUX BUX CETOP20;S& CETOP20;S& Külföldi befektetési jegy P100;DJ P100;DJ Eurostoxx50 Eurostoxx50 Külföldi hitelintézeti kötvény Külföldi állampapír Külföldi vállalati kötvény % 10% 14. A magánnyugdíjpénztár mûködésével kapcsolatos fõbb mutatók alakulása: Éves átlagos taglétszám (fõ) Egyéni számlák átlagos záró állománya (Ft/fõ) Egy fõre jutó átlagos havi befizetések (Ft/fõ) * * vonatkozási idejû APEH befizetések feldolgozatlansága miatt. 15. A választható portfóliók évi nyitó és záró értéke (E Ft) január december 31. Klasszikus portfólió Kiegyensúlyozott portfólió Növekedési portfólió II. A Honvéd Nyugdíjpénztár önkéntes pénztári ágazatának mutatói 1. Az önkéntes pénztár taglétszámának alakulása: január 1-jén: fõ december 31-én: fõ 2. Az önkéntes pénztár tagdíjbevételeinek tartalékok közti sávos megosztása a évben: Halmozott befizetés (Ft/év) Fedezeti tartalék (%) Mûködési tartalék (%) Likviditási tartalék (%) Az önkéntes pénztár teljes vagyonának mérleg-fõösszeg szerinti évi nyitó és záró piaci értéke: január december 31. Pénztár teljes vagyona (E Ft) Az önkéntes pénztár mûködésével kapcsolatos fõbb mutatószámok alakulása: Éves átlagos taglétszám (fõ) Egyéni számlák záró állományának átlagos mértéke (Ft/fõ) Egy fõre jutó átlagos havi befizetések értéke (Ft/fõ) Az önkéntes pénztár teljes vagyonának tárgyévi eszközcsoportonkénti százalékos megoszlása: Eszközcsoport %-os megoszlás jén %-os megoszlás én Portfólió összesen 100% 100% Bankszámlák és készpénz összesen 3,64% 3,30% Pénzforgalmi számla és befektetési számla 3,20% 0,70% Lekötött betét (betétszerzõdés): hitelintézeti betétszámlán lekötött pénzösszeg 0,44% 2,60% Értékpapírok összesen 94,08% 94,73% Hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok (kötvények) 64,13% 61,61%

13 7. szám PÉNZÜGYI KÖZLÖNY 3443 Eszközcsoport %-os megoszlás jén %-os megoszlás én Magyar állampapír 60,64% 57,75% Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért a magyar állam készfizetõ kezességet 0,12% 0,64% vállal Magyarországon bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény 2,84% 2,57% Külföldön bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény 0,54% 0,65% Részvények 15,35% 12,84% A Budapesti Értéktõzsdére vagy más elismert értékpapírpiacra bevezetett Magyarországon 12,46% 9,91% nyilvános forgalomba hozott részvény Tõzsdére vagy más elismert értékpapírpiacra bevezetett, külföldön kibocsátott, nyilvánosan 2,89% 2,93% forgalomba hozott részvény Befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív befektetési értékpapír 8,79% 16,33% Magyarországon bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ide nem értve az ingatlan 5,37% 14,55% befektetési alapot Magyarországon bejegyzett ingatlan befektetési alap befektetési jegye 3,12% 1,78% Külföldön bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ide értve az ingatlan befektetési alapot is 0,29% 0% Jelzáloglevél 5,81% 3,94% Magyarországon bejegyzett jelzáloghitel-intézet által kibocsátott jelzáloglevél 5,81% 3,94% Ingatlan 1,56% 1,27% Tagi kölcsön 0,72% 0,70% 6. Az önkéntes pénztár teljes vagyonának tárgyévi eszközcsoportonkénti megoszlása, portfóliónként: Klasszikus Kiegyensúlyozott Növekedési Portfólió összesen 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Bankszámlák és készpénz összesen 28,10% 10,96% 2,05% 1,51% 8,25% 3,67% Pénzforgalmi számla és befektetési számla 27,63% 1,53% 1,55% 0,18% 8,24% 0,21% Lekötött betét (betétszerzõdés): hitelintézeti 0,47% 9,43% 0,50% 1,33% 0,01% 3,46% betétszámlán lekötött pénzösszeg Értékpapírok összesen 71,21% 88,11% 95,38% 96,25% 91,05% 95,49% Hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok (kötvények) 67,04% 82,27% 66,64% 65,43% 50,51% 45,06% Magyar állampapír 67,04% 82,27% 63,24% 61,49% 46,02% 40,92% Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért 0,00% 0,00% 0,13% 0,69% 0,07% 0,49% a magyar állam készfizetõ kezességet vállal Magyarországon bejegyzett hitelintézet által 0,00% 0,00% 2,74% 2,58% 3,76% 2,95% nyilvánosan forgalomba hozott kötvény Külföldön bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan 0,00% 0,00% 0,53% 0,67% 0,66% 0,70% forgalomba hozott kötvény Részvények 2,42% 2,16% 13,99% 11,75% 25,33% 20,61% A Budapesti Értéktõzsdére vagy más elismert 1,85% 1,73% 11,28% 8,88% 21,05% 16,84% értékpapírpiacra bevezetett Magyarországon nyilvános forgalomba hozott részvény Tõzsdére vagy más elismert értékpapírpiacra 0,57% 0,43% 2,71% 2,86% 4,28% 3,77% bevezetett, külföldön kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény Befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív befektetési 1,75% 3,68% 8,18% 14,45% 13,43% 28,69% értékpapír Magyarországon bejegyzett befektetési alap 1,75% 3,68% 4,97% 12,74% 8,35% 26,24% befektetési jegye, ide nem értve az ingatlan befektetési alapot Magyarországon bejegyzett ingatlan befektetési alap 0,00% 0,00% 2,91% 1,71% 4,80% 2,45% befektetési jegye Külföldön bejegyzett befektetési alap befektetési 0,00% 0,00% 0,30% 0,00% 0,28% 0,00% jegye, ide nem értve az ingatlan befektetési alapot Jelzáloglevél 0,00% 0,00% 6,57% 4,62% 1,78% 1,13% Magyarországon bejegyzett jelzáloghitel-intézet által 0,00% 0,00% 6,57% 4,62% 1,78% 1,13% kibocsátott jelzáloglevél Ingatlan 0,00% 0,00% 1,83% 1,56% 0,00% 0,00% Tagi kölcsön 0,68% 0,94% 0,73% 0,68% 0,70% 0,84%

14 3444 PÉNZÜGYI KÖZLÖNY 7. szám A Pénzpiaci portfólió jén került bevezetésre. Eszközcsoport %-os megoszlás én Portfólió összesen 100% Bankszámlák és készpénz összesen 100% Pénzforgalmi számla és befektetési számla 5,76% Lekötött betét (betétszerzõdés): hitelintézeti betétszámlán lekötött pénzösszeg 94,24% 7. Az önkéntes pénztár tárgyévre és tárgyévet követõ évre vonatkozó, a Befektetési Politikában meghatározott eszközcsoportonkénti megengedett minimális és maximális százalékos megoszlása és referenciaindexei portfóliónként: Klasszikus portfólió Minimális%-osmegoszlás Maximális%-osmegoszlás Referenciaindex Bankbetét % 20% RMAX RMAX Állampapír, értékpapír, melyért a magyar állam 80% 80% 100% 100% készfizetõ kezességet vállal. Tagi kölcsön 0% 0% 5% 5% Hitelintézeti kötvény 0% 0% 10% 10% CMAX CMAX Vállalatikötvény 0% 0% 0% 0% Jelzáloglevél 0% 0% 10% 10% Ingatlan 0% 0% 0% 0% BIX BIX Hazai részvény BUX BUX CETOP20; CETOP20; Külföldi részvény S&P100; DJ S&P100; DJ % 10% Eurostoxx50 Eurostoxx50 Hazai befektetési jegy BUX BUX Külföldi befektetési jegy CETOP20; CETOP20; Külföldi hitelintézeti kötvény S&P100; DJ S&P100; DJ Külföldi állampapír Eurostoxx50 Eurostoxx50 Külföldi vállalati kötvény Kiegyensúlyozott portfólió Minimális%-osmegoszlás Maximális%-osmegoszlás Referenciaindex Bankbetét 0% 0% 40% 40% RMAX RMAX Állampapír,értékpapírmelyértamagyarállam 50% 50% 90% 90% készfizetõ kezességet vállal. Tagi kölcsön 0% 0% 5% 5% Hitelintézeti kötvény 0% 0% 15% 15% CMAX CMAX Vállalatikötvény 0% 0% 5% 5% Jelzáloglevél 0% 0% 15% 15% Ingatlan 0% 0% 10% 10% BIX BIX Hazai részvény BUX BUX CETOP20; CETOP20; Külföldi részvény S&P100; DJ S&P100; DJ % 40% Eurostoxx50 Eurostoxx50 Hazai befektetési jegy BUX BUX Külföldi befektetési jegy CETOP20; CETOP20; Külföldi hitelintézeti kötvény S&P100; DJ S&P100; DJ Külföldi állampapír % 10% Eurostoxx50 Eurostoxx50 Külföldi vállalati kötvény

15 7. szám PÉNZÜGYI KÖZLÖNY 3445 Növekedési portfólió Minimális%-osmegoszlás Maximális%-osmegoszlás Referenciaindex Bankbetét 0% 0% 40% 40% RMAX RMAX Állampapír,értékpapírmelyértamagyarállam 20% 20% 60% 60% készfizetõ kezességet vállal. Tagi kölcsön 0% 0% 5% 5% Hitelintézeti kötvény 0% 0% 25% 25% CMAX CMAX Vállalati kötvény 0% 0% 10% 10% Jelzáloglevél 0% 0% 25% 25% Ingatlan 0% 0% 10% 10% BIX BIX Hazai részvény BUX BUX Külföldi részvény CETOP20; S&P100; DJ CETOP20; S&P100; DJ Eurostoxx50 Eurostoxx50 40% 40% 80% 80% Hazai befektetési jegy BUX BUX CETOP20;S& CETOP20;S& Külföldi befektetési jegy P100;DJ P100;DJ Eurostoxx50 Eurostoxx50 Külföldi hitelintézeti kötvény Külföldi állampapír Külföldi vállalati kötvény % 10% Pénzpiaci portfólió Minimális%-osmegoszlás Maximális%-osmegoszlás Referenciaindex Hazai pénzpiac % 100% ZMAX ZMAX Magyar állampapír 0% 0% 100% 100% Tagi kölcsön 0% 0% 5% 5% 8. Az önkéntes nyugdíjpénztár hozamainak és a referenciaindexek hozamrátáinak alakulása: nettó hozamráta (%) Pénztár bruttó hozamráta egésze (%) referenciaindex hozamrátája (%) Klasszikus nettó hozamráta portfólió (%) bruttó hozamráta (fedezeti (%) tartalék) referenciaindex hozamrátája (%) A portfólióba fektetett eszközök fordulónapi záró piaci értéke (ezer Ft) Kiegyensúlyozott portfólió nettó hozamráta (%) bruttó hozamráta (fedezeti (%) tartalék) referenciaindex hozamrátája (%) A portfólióba fektetett eszközök fordulónapi záró piaci értéke (ezer Ft) Növekedési portfólió nettó hozamráta (%) 8,06% 8,63% 8,25% 1,46% 15,64% 13,70% 9,03% 5,46% 8,94% 1,79% 16,04% 14,03% 9,31% 5,73% 9,13% 3,21% 17,08% 13,94% 9,13% 6,59% 0,53% 11,42% 0,30% 11,62% 0,20% 13,70% ,84% 19,83% 11,63% 20,12% 11,19% 21,27% ,29% 25,70%

16 3446 PÉNZÜGYI KÖZLÖNY 7. szám bruttó hozamráta (fedezeti (%) tartalék) referenciaindex hozamrátája (%) A portfólióba fektetett eszközök fordulónapi záró piaci értéke (ezer Ft) Hivatalos fogyasztói árindex(infláció) 21,97% 26,02% 23,08% 28,58% ,80% 9,20% 5,30% 4,70% 6,80% 3,60% 3,90% 8,00% 6,10% 4,20% A bruttó és a nettó hozamráták közötti eltérés a befektetésekhez kapcsolódó költségekbõl (vagyon- és letétkezelési díj) adódik. A választható portfóliók évi nyitó és záró értéke (E Ft) január december 31. Klasszikus portfólió Kiegyensúlyozott portfólió Növekedési portfólió Szolgáltatási portfólió Pénzpiaci portfólió III. A Honvéd Nyugdíjpénztár két ágazatára összesített adatok közzététele A Honvéd Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár a évi egyesített ja közzétételi kötelezettségének a 223/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet 50. -a alapján az alábbiak szerint tesz eleget: Egyesített mérleg Sor Eszközök évi auditált (Adatok E Ft-ban) évi auditált 11 A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Immateriális javak a) Önkéntes nyugdíjpénztár b) Magánnyugdíjpénztár Tárgyi eszközök a) Önkéntes nyugdíjpénztár b) Magánnyugdíjpénztár Tartós befektetési célú ingatlanok a) Önkéntes nyugdíjpénztár b) Magánnyugdíjpénztár Tárgyi eszközök értékelési különbözete a) Önkéntes nyugdíjpénztár b) Magánnyugdíjpénztár Befektetett pénzügyi eszközök a) Önkéntes nyugdíjpénztár b) Magánnyugdíjpénztár Egyéb tartós részesedések a) Önkéntes nyugdíjpénztár b) Magánnyugdíjpénztár Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok a) Önkéntes nyugdíjpénztár b) Magánnyugdíjpénztár Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete a) Önkéntes nyugdíjpénztár b) Magánnyugdíjpénztár B) FORGÓESZKÖZÖK Készletek a) Önkéntes nyugdíjpénztár

17 7. szám PÉNZÜGYI KÖZLÖNY 3447 Sor Eszközök évi auditált (Adatok E Ft-ban) évi auditált 1212 b) Magánnyugdíjpénztár Követelések a) Önkéntes nyugdíjpénztár b) Magánnyugdíjpénztár ebbõl: Tagdíjkövetelések a) Önkéntes nyugdíjpénztár b) Magánnyugdíjpénztár Tagi kölcsön ÉRTÉKPAPÍROK a) önkéntes nyugdíjpénztár b) magánnyugdíjpénztár Egyéb részesedések a) önkéntes nyugdíjpénztár b) magánnyugdíjpénztár Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok a) önkéntes nyugdíjpénztár b) magánnyugdíjpénztár Értékpapírok értékelési különbözete a) önkéntes nyugdíjpénztár b) magánnyugdíjpénztár PÉNZESZKÖZÖK a) önkéntes nyugdíjpénztár b) magánnyugdíjpénztár ebbõl: Betétszámlák (forintban) a) önkéntes nyugdíjpénztár b) magánnyugdíjpénztár Pénzeszközök értékelési különbözete a) önkéntes nyugdíjpénztár b) magánnyugdíjpénztár C) AKTÍV IDÕBELI ELHATÁROLÁSOK BEVÉTELEK AKTÍV IDÕBELI ELHATÁROLÁSA a) önkéntes nyugdíjpénztár b) magánnyugdíjpénztár KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK AKTÍV IDÕBELI ELHATÁROLÁSA a) önkéntes nyugdíjpénztár b) magánnyugdíjpénztár ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN a) önkéntes nyugdíjpénztár b) magánnyugdíjpénztár Sor Források évi auditált (Adatok E Ft-ban) évi auditált 11 D) SAJÁT TÕKE INDULÓ TÕKE a) önkéntes nyugdíjpénztár b) magánnyugdíjpénztár BE NEM FIZETETT ALAPÍTÓI TÁMOGATÁSOK ( ) a) önkéntes nyugdíjpénztár b) magánnyugdíjpénztár TARTALÉK TÕKE

18 3448 PÉNZÜGYI KÖZLÖNY 7. szám Sor Források évi auditált (Adatok E Ft-ban) évi auditált a) önkéntes nyugdíjpénztár b) magánnyugdíjpénztár MÛKÖDÉS ÉS KIEGÉSZÍTÕ VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNYE MÛKÖDÉS MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNYE E) CÉLTARTALÉKOK MÛKÖDÉSI CÉLTARTALÉK a) önkéntes nyugdíjpénztár b) magánnyugdíjpénztár FEDEZETI CÉLTARTALÉK a) önkéntes nyugdíjpénztár b) magánnyugdíjpénztár Egyéni számlákon a) önkéntes nyugdíjpénztár b) magánnyugdíjpénztár Szolgáltatási tartalékon a) önkéntes nyugdíjpénztár b) magánnyugdíjpénztár LIKVIDITÁSI ÉS KOCKÁZATI CÉLTARTALÉK a) önkéntes nyugdíjpénztár b) magánnyugdíjpénztár FÜGGÕ BEFIZETÉSEK BEFEKTETÉSI HOZAMÁNAK CÉLTARTALÉKA a) magánnyugdíjpénztár MEG NEM FIZETETT TAGDÍJAK TARTALÉKA a) önkéntes nyugdíjpénztár b) magánnyugdíjpénztár F) KÖTELEZETTSÉGEK HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK a) önkéntes nyugdíjpénztár b) magánnyugdíjpénztár RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK a) önkéntes nyugdíjpénztár b) magánnyugdíjpénztár ebbõl: 1321 Azonosítatlan függõ befizetések a) önkéntes nyugdíjpénztár b) magánnyugdíjpénztár G) PASSZÍV IDÕBELI ELHATÁROLÁSOK a) önkéntes nyugdíjpénztár b) magánnyugdíjpénztár FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN a) önkéntes nyugdíjpénztár b) magánnyugdíjpénztár Egyesített eredménykimutatás A) A pénztár mûködési tevékenysége Sor évi auditált Adatok E Ft-ban évi auditált Tagok által fizetett tagdíj a) önkéntes nyugdíjpénztár b) magánnyugdíjpénztár Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás

19 7. szám PÉNZÜGYI KÖZLÖNY 3449 Sor évi auditált Adatok E Ft-ban évi auditált Ideiglenesen munkajövedelemmel nem rendelkezõ tag részére befizetett tagdíj célú 0 0 támogatás Tagdíj-kiegészítések Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés ( ) a) önkéntes nyugdíjpénztár b) magánnyugdíjpénztár Utólag befolyt tagdíjak a) önkéntes nyugdíjpénztár b) magánnyugdíjpénztár Tagdíjbevételek összesen a) önkéntes nyugdíjpénztár b) magánnyugdíjpénztár Tagok egyéb befizetései a) önkéntes nyugdíjpénztár b) magánnyugdíjpénztár Mûködési célra kapott rendszeres támogatás a) önkéntes nyugdíjpénztár b) magánnyugdíjpénztár Mûködési célra juttatott eseti adomány a) önkéntes nyugdíjpénztár b) magánnyugdíjpénztár Egyéb bevételek a) önkéntes nyugdíjpénztár b) magánnyugdíjpénztár Mûködési célú bevételek összesen a) önkéntes nyugdíjpénztár b) magánnyugdíjpénztár Mûködéssel kapcsolatos ráfordítások a) önkéntes nyugdíjpénztár b) magánnyugdíjpénztár Szokásos mûködési tevékenység eredménye a) önkéntes nyugdíjpénztár b) magánnyugdíjpénztár Kapott kamatok, kamatjellegû bevételek a) önkéntes nyugdíjpénztár b) magánnyugdíjpénztár Tulajdoni részesedést jelentõ befektetések és hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok nyereségjellegû különbözete 161 a) önkéntes nyugdíjpénztár b) magánnyugdíjpénztár Befektetési jegyek realizált hozama a) önkéntes nyugdíjpénztár b) magánnyugdíjpénztár Kapott osztalékok, részesedések a) önkéntes nyugdíjpénztár b) magánnyugdíjpénztár Pénzügyi mûveletek egyéb realizált bevételei a) önkéntes nyugdíjpénztár b) magánnyugdíjpénztár Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam a) önkéntes nyugdíjpénztár b) magánnyugdíjpénztár Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek a) önkéntes nyugdíjpénztár b) magánnyugdíjpénztár 0 0

20 3450 PÉNZÜGYI KÖZLÖNY 7. szám Sor évi auditált Adatok E Ft-ban évi auditált Befektetési tevékenység bevételei összesen a) önkéntes nyugdíjpénztár b) magánnyugdíjpénztár Fizetendõ kamatok a) önkéntes nyugdíjpénztár b) magánnyugdíjpénztár Tulajdoni részesedést jelentõ befektetések és hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok veszteségjellegû különbözete 241 a) önkéntes nyugdíjpénztár b) magánnyugdíjpénztár Befektetési jegyek realizált vesztesége a) önkéntes nyugdíjpénztár b) magánnyugdíjpénztár Értékelési különbözetbõl képzett mûködési céltartalék a) önkéntes nyugdíjpénztár b) magánnyugdíjpénztár Pénzügyi mûveletek egyéb ráfordítása a) önkéntes nyugdíjpénztár b) magánnyugdíjpénztár Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások a) önkéntes nyugdíjpénztár b) magánnyugdíjpénztár Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások a) önkéntes nyugdíjpénztár b) magánnyugdíjpénztár Befektetési tevékenység ráfordításai összesen a) önkéntes nyugdíjpénztár b) magánnyugdíjpénztár Befektetési tevékenység eredménye a) önkéntes nyugdíjpénztár b) magánnyugdíjpénztár Rendkívüli eredmény a) önkéntes nyugdíjpénztár b) magánnyugdíjpénztár Kiegészítõ vállalkozási tevékenység adózás elõtti eredménye Adófizetési kötelezettség Mûködés és kiegészítõ vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (önkéntes nyugdíjpénztár) Mûködés mérleg szerinti eredménye (magánnyugdíjpénztár) B) Pénztári szolgáltatások fedezete Sor évi auditált Adatok E Ft-ban évi auditált Tagok által fizetett tagdíj a) önkéntes nyugdíjpénztár b) magánnyugdíjpénztár Munkáltatói tagdíj hozzájárulás Ideiglenes munkajövedelemmel nem rendelkezõ tag részére befizetett tagdíjcélú támogatás Tagdíj-kiegészítések Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés a) önkéntes nyugdíjpénztár b) magánnyugdíjpénztár

A HONVÉD ÖNKÉNTES ÉS MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR KÖZZÉTÉTELE

A HONVÉD ÖNKÉNTES ÉS MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR KÖZZÉTÉTELE 1 A HONVÉD ÖNKÉNTES ÉS MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR KÖZZÉTÉTELE Az Mpt. 70. (6)-(8) bekezdése, a 222/2000. (XII.19.) Kormányrendelet 50.. (1) bekezdése, a 223/2000. (XII.19.) Kormányrendelet 50.. (1) bekezdése,

Részletesebben

Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár Hirdetménye

Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár Hirdetménye Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár Hirdetménye Székhely: Budapest, XIII., Lehel utca 10/a 1540 Budapest Igazgatótanács Elnöke: Kövesdi Ferencné Ellenőrző Bizottság Elnöke: dr. Morvay Miklós Tagjai: Kállay

Részletesebben

Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár magánnyugdíjpénztári ágazatának 2007. évi gazdálkodásáról közzétett adatok

Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár magánnyugdíjpénztári ágazatának 2007. évi gazdálkodásáról közzétett adatok Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár magánnyugdíjpénztári ágazatának 007. évi gazdálkodásáról közzétett adatok ESZKÖZÖK Adatok: ezer Ft-ban A. Befektetett 0 65 661 191 979 370 0 191 979

Részletesebben

TARTALOM. Budapest, 2011. június 27. Ára: 6890 Ft 8. szám A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI

TARTALOM. Budapest, 2011. június 27. Ára: 6890 Ft 8. szám A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI Budapest, 2011. június 27. Ára: 6890 Ft 8. szám TARTALOM A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Budapest, 2012. június 28. Ára: 4935 Ft 7. szám A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI

TARTALOMJEGYZÉK. Budapest, 2012. június 28. Ára: 4935 Ft 7. szám A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI Budapest, 2012. június 28. Ára: 4935 Ft 7. szám TARTALOMJEGYZÉK A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI AZ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZÕ PÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI

Részletesebben

Aranykor Nyugdíjpénztár önkéntes ágazat 2014. év

Aranykor Nyugdíjpénztár önkéntes ágazat 2014. év 1.) A pénztár tárgyév eleji és végi taglétszáma: Aranykor Nyugdíjpénztár önkéntes ágazat év Megnevezés január 1. december 31. Taglétszám (fő) 36 271 114 993 2.) A tagdíjbevételek pénztári tartalékok közötti

Részletesebben

73MA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

73MA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége 73MA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége beszámoló beszámoló 001 73MA01 Tagok által fizetett tagdíj 0 0 0 6 0 6 002 73MA02 Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-) 0 0 0 6 0 6 003

Részletesebben

TARTALOM. Budapest, 2011. június 24. Ára: 6890 Ft 7. szám A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI

TARTALOM. Budapest, 2011. június 24. Ára: 6890 Ft 7. szám A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI Budapest, 2011. június 24. Ára: 6890 Ft 7. szám TARTALOM A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény

Részletesebben

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE 73O - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) Vonatkozási idő : 2 0 1 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 1 0 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma: 2 0 1

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Budapest, 2013. június 27. Ára: 5200 Ft 6. szám A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI

TARTALOMJEGYZÉK. Budapest, 2013. június 27. Ára: 5200 Ft 6. szám A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI Budapest, 2013. június 27. Ára: 5200 Ft 6. szám TARTALOMJEGYZÉK A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII.

Részletesebben

VIT Nyugdíjpénztár Önkéntes ágazat 2008. év nyilvánosságra hozott adatai

VIT Nyugdíjpénztár Önkéntes ágazat 2008. év nyilvánosságra hozott adatai VIT Nyugdíjpénztár Önkéntes ágazat 2008. év nyilvánosságra hozott adatai 1. A pénztár tárgyév eleji és végi taglétszáma: Megnevezés 2008. január 1. 2008. december 31. Taglétszám (fı) 32 696 31 928 2. A

Részletesebben

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE 73O - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) Vonatkozási idő : 2 5 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 5 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma: 2 5 0 3 2

Részletesebben

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége 001 73OA01 Tagok által fizetett tagdíj 673 0 673 779 0 779 002 73OA02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás 755 0 755 1,001 0 1,001 003 73OA03 Meg nem fizetett tagdíjak miatt 304 0 304 359 0 359 004 73OA04 Utólag

Részletesebben

TARTALOM. Budapest, 2011. június 29. Ára: 5210 Ft 9. szám A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI

TARTALOM. Budapest, 2011. június 29. Ára: 5210 Ft 9. szám A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI Budapest, 2011. június 29. Ára: 5210 Ft 9. szám TARTALOM A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Budapest, 2012. június 27. Ára: 4935 Ft 6. szám A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI

TARTALOMJEGYZÉK. Budapest, 2012. június 27. Ára: 4935 Ft 6. szám A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI Budapest, 2012. június 27. Ára: 4935 Ft 6. szám TARTALOMJEGYZÉK A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII.

Részletesebben

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Budapest, 2010. június 30. Ára: 3970 Ft 8. szám A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI AZ ÖNKÉNTES

Részletesebben

Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes pénztári ágazatának 2007. évi gazdálkodásáról nyilvánosságra hozandó adatok

Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes pénztári ágazatának 2007. évi gazdálkodásáról nyilvánosságra hozandó adatok Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes pénztári ágazatának 2007. évi gazdálkodásáról nyilvánosságra hozandó adatok I. A Pénztár egészére vonatkozó adatok 1. A pénztár tárgyév eleji

Részletesebben

Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes pénztári ágazatának 2008. évi gazdálkodásáról nyilvánosságra hozandó adatok

Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes pénztári ágazatának 2008. évi gazdálkodásáról nyilvánosságra hozandó adatok Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes pénztári ágazatának 2008. évi gazdálkodásáról nyilvánosságra hozandó adatok I. A Pénztár egészére vonatkozó adatok 1. A pénztár tárgyév eleji

Részletesebben

73OME MÉRLEG-Eszközök

73OME MÉRLEG-Eszközök Sorszám Sorkód Megnevezés 73OME MÉRLEG-Eszközök c d e f g h z 001 73OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 10 179 214 0 10 179 214 11 041 882 0 11 041 882 E 002 73OME11 A) Befektetett eszközök 5 810 0 5 810

Részletesebben

Winterthur Nyugdíjpénztár, magánnyugdíjpénztári ágazat. D) Saját tıke

Winterthur Nyugdíjpénztár, magánnyugdíjpénztári ágazat. D) Saját tıke A Winterthur Nyugdíjpénztár az Mpt. 70. (6) és (8) bekezdésében valamint a 282/2001. (XII. 26.) kormányrendelet 21. -ában foglalt rendelkezések alapján a magánnyugdíjpénztári tevékenységéről a következő

Részletesebben

73OME MÉRLEG-Eszközök

73OME MÉRLEG-Eszközök Időszak: 2013.01.01.-2013.12.31. Allianz Hungária Nyugdíjpénztár (18080966) Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Előző évi Megállapított eltérések (+, -) Előző évi felülvizsgált Tárgyévi Megállapított eltérések

Részletesebben

OFFICIUM Országos Nyugdíjpénztár 4400 Nyíregyháza Korányi Frigyes út 12 3/323 18794872 Mérleg 2014 évről Eszközök

OFFICIUM Országos Nyugdíjpénztár 4400 Nyíregyháza Korányi Frigyes út 12 3/323 18794872 Mérleg 2014 évről Eszközök OFFICIUM Országos Nyugdíjpénztár 4400 Nyíregyháza Korányi Frigyes út 12 3/323 18794872 Mérleg 2014 évről Eszközök Megnevezés ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN A) Befektetett I. Immateriális javak 1. Vagyoni

Részletesebben

A nyugdíjpénztár tevékenységét az Állami Pénztár Felügyelet E/307/97. számú határozatával 1997. november hónapban engedélyezte.

A nyugdíjpénztár tevékenységét az Állami Pénztár Felügyelet E/307/97. számú határozatával 1997. november hónapban engedélyezte. Kiegészítés A Herendi Porcelánmanufaktúra Rt. Fehér Arany Nyugdíjpénztára 2005. évi éves beszámolójáról készített független könyvvizsgálói jelentéshez Veszprém, 2006. április 5. 1.) A megbízás tárgya Társaságunk

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet tulajdonosainak Elvégeztem a Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet (6635 Szegvár, Szabadság tér 1. Cg.: 06-02-000246) mellékelt 2014.

Részletesebben

2013. Szobért-Szobiakért Közalapítvány. Egyszerűsített éves beszámoló. Nyilvántartási szám: 1380. 2628 Szob, Szent Imre u. 12.

2013. Szobért-Szobiakért Közalapítvány. Egyszerűsített éves beszámoló. Nyilvántartási szám: 1380. 2628 Szob, Szent Imre u. 12. Szobért-Szobiakért Közalapítvány 2628 Szob, Szent Imre u. 12. Nyilvántartási szám: 138 Egyszerűsített éves beszámoló 213. Tartalom: - közhasznúsági jelentés - mérleg - eredménykimutatás - könyvvizsgálói

Részletesebben

Községi Önkormányzat Balatonberény

Községi Önkormányzat Balatonberény Községi Önkormányzat Balatonberény A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 92/A.. (3) bekezdése szerinti 2011. évi önkormányzati közzététele ESZKÖZÖK költségveté si 21. melléklet a 10./2012.(05.03

Részletesebben

OTP Quantum Kiegészítő Nyugdíjpénztár. 2005. december 31-i éves beszámolójához

OTP Quantum Kiegészítő Nyugdíjpénztár. 2005. december 31-i éves beszámolójához 1 Kiegészítő melléklet OTP Quantum Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2005. december 31-i éves beszámolójához Az OTP Quantum Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2005. évi Mérlege az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak beszámoló

Részletesebben

2011. ÉVI ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓJÁRÓL. Korlátolt Felelősségű Társaság 1148 Budapest, Fogarasi út 58. (Nysz.

2011. ÉVI ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓJÁRÓL. Korlátolt Felelősségű Társaság 1148 Budapest, Fogarasi út 58. (Nysz. FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS a BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a konszolidálásba bevont vállalkozások 2011. ÉVI ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES

Részletesebben

Befektetési Politika Kivonata

Befektetési Politika Kivonata "H O N V É D" Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár 1135 Budapest, Aba utca 4. Tel/Fax: 329-6651, HM 269-77, 268-79, 269-37. www.hnyp.hu Befektetési Politika Kivonata Önkéntes Nyugdíjpénztár A Befektetési Politikát

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A Plotinus Holding Nyrt. részvényesei részére A konszolidált éves beszámolóról készült jelentés Elvégeztem a Plotinus Holding Nyrt. (a Társaság ) mellékelt 2013. évi konszolidált

Részletesebben

Könyvvizsgálói jelentés

Könyvvizsgálói jelentés Független könyvvizsgálói jelentés a Vezetési Tanácsadók Magyarországi Szövetsége vezetősége részére Azegyszerűsítettévesbeszámolórólkészültjelentés Elvégeztük a VTMSZ mellékelt 2013. évi az egyéb szervezetek

Részletesebben

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés ISIN/ azonosító kód Tétel neve Ár (ezer Ft), illetve kötvény esetében árfolyam (%) Darab, illetve kötvény esetében név Könyv szerinti Piaci Darab, illetve kötvény esetében

Részletesebben

2002. évi éves jelentés a Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alapról

2002. évi éves jelentés a Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alapról 2002. évi éves jelentés a Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alapról Alap megnevezése: Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap Típusa: nyíltvégű értékpapír alap Futamideje: nyilvántartásba vételtől

Részletesebben

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2013.év 2014.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 634 459 587 900 02. 2.Állampapírok 1 959 141 1 928 700 03. a) forgatási célú 1 856

Részletesebben

PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! 73E PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) Vonatkozási idő : 2 0 0 6 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 0 6 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31.

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31. MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) adatok millió forintban 2013 2014 1. Pénzeszközök 39,870 459,330 2. Állampapírok 153,646 70,686 a) forgatási célú 92,910 16,462 b) befektetési célú 60,736 54,224 2/A. Állampapírok

Részletesebben

Befektetési Politika Kivonata

Befektetési Politika Kivonata Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár Székhely: 1135 Budapest Aba utca 4. Levelezési cím: 1397 Budapest, Pf.: 528. Befektetési Politika Kivonata A Befektetési Politikát a Honvéd Közszolgálati Önkéntes

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! 73O PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) Vonatkozási idő : 2 5 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 5 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma: 2 6 0 1 2

Részletesebben

Konszolidált pénzügyi beszámoló

Konszolidált pénzügyi beszámoló Konszolidált pénzügyi beszámoló (MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK ALAPJÁN) 1997. december 31. Üzleti jelentés a Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. 1997. évi magyar számviteli szabályok szerint készített konszolidált

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 52. -a alapján a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság az alábbiakban teszi közzé

Részletesebben

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Budapest, 2010. június 25. Ára: 3970 Ft 6. szám A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK A PÉNZÜGYMINISZTER KÖZLEMÉNYEI A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁRAK

Részletesebben

Praxis Nyugdíjpénztár adószám. 18069929-1-43

Praxis Nyugdíjpénztár adószám. 18069929-1-43 Mérleg (ezer Ft) 2014.12.31. 2015.06.30. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 349 290 315 213 A) Befektetett eszközök 61 0 I. Immateriális javak 0 0 II. Tárgyi eszközök 61 0 III. Befektetett pénzügyi eszközök 0

Részletesebben

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés ISIN/ azonosító kód Tétel neve Ár (eft) illetve árfolyam (%) Darabszám illetve kötvény névértéke 72OA Portfólió állomány választható portfóliós rendszert nem működtető önkéntes

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31.

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31. 1 2 6 8 2 5 1 5 6 2 0 9 1 1 4 0 1 0 1-1 0-0 4 4 6 2 1 Cégjegyzék a a vállalkozás megnevezése 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe 2010. december 31. Éves beoló P.H. 0.1 " A " MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés a

Független könyvvizsgálói jelentés a Független könyvvizsgálói jelentés a Magyar Elektrotechnikai Egyesület 2007. évi beszámolójának felülvizsgálatáról Budapest, 2008. április 1 Megállapítások A Magyar Elektrotechnikai Egyesület 2007. XII.31-i

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója Statisztikai jel 1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 4., Telefona: 266-9095 a vállakozás megnevezése a vállakozás címe, telefona Befektetési vállalkozások 2014. évi beolója Keltezés: Budapest, 2015. április

Részletesebben

Portfólió jelentés értékpapíralapra Alapadatok Alap neve, lajstromszáma: Nyilasi 2015 Spekulatív Származtatott Befektetési Alap lajstromszám 1112-218 Alapkezelő neve: Concorde Alapkezelő zrt. Letétkezelő

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

MÉRLEG A változat - Eszközök (aktívák) 6720 Szeged, Tisza L. krt. 24. 11090081-9329-113-06 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák) 1 A A. Befektetett eszközök 2 151 127 0 2 605 249 2 I I. Immateriális javak 7 061 6 196 3 Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

73EA Eredménykimutatás - Fedezeti alap

73EA Eredménykimutatás - Fedezeti alap Előző évi beszámoló Tárgyévi beszámoló c d e f g h 001 73EA01 Tagok által fizetett tagdíj 1150286 0 1150286 1105814 0 1105814 002 73EA02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás 934065 0 934065 784303 0 784303

Részletesebben

Keltezés: Budapest, 2015.március 25.

Keltezés: Budapest, 2015.március 25. 0 1 0 9 7 0 6 0 8 6 1 1 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.) 193 172 0 0 88 386 281 558 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.... 9.) 0 0 0 2 828 2 828 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

EGYESÍTETT (ÖSSZESÍTETT) MÉRLEG

EGYESÍTETT (ÖSSZESÍTETT) MÉRLEG Táblakód: ME Vonatkozási idő : 20060101-20061231 PSZÁF sorkód Adatszolgáltató neve: Allianz Hungária Nyugdíjpénztár EGYESÍTETT (ÖSSZESÍTETT) MÉRLEG ESZKÖZÖK Előző évi beszámoló záró adatai Előző évi felülvizsgált

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

. melléklet a 37/2013. (XII. 29.) MNB rendelethez

. melléklet a 37/2013. (XII. 29.) MNB rendelethez . melléklet a 37/2013. (XII. 29.) MNB rendelethez 8. melléklet a 37/2013. (XII. ) MNB rendelethez A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény negyedéves és éves felügyeleti jelentései Táblakód Megnevezés

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31.

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 a vállalkozás megnevezése 1027 Budapest, Kapás u. 6-12. 452-5780 a vállalkozás címe, telefonszáma 2014. évi Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 2 1 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 251 412 559 074 2. Állampapírok 6 846 664 0 4 900 163 a) forgatási célú 6 846 664 4 900 163 b) befektetési célú 0 0 2/A. Állampapírok értékelési különbözete 3. Hitelintézetekkel

Részletesebben

Postás ~ Kiegészítő Nyugdíj pénztár

Postás ~ Kiegészítő Nyugdíj pénztár Postás ~ Kiegészítő Nyugdíj pénztár Engedély száma: E-278196 2014.07.01-2015.06.30 időszak Elfogadó közgyűlés időpontja: 20 14.05.27 A pénztár közgyűlése által elfogadva: I ~MQÁd~ -t~~---~ 2014.05.27.

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság 1 1 1 3 7 6 6 5 7 1 2 1 1 4 1 1-1 - 4 2 8 4 2 a vállalkozás megnevezése 139 Budapest Kossuth Lajos üdülõpart 12. I/B. a vállalkozás címe, telefonszáma 22. december 31. Éves beszámoló Keltezés: Budapest,

Részletesebben

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz.

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. Szentes Városellátó Nonprofit Kft. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. :

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat 31 Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 31 863-1 189 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.)

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d 1.2.4.6.4.7.8.0./5.1.9.0./1.1.4/0.1. Statisztikai jel 01-10-044336 Cégjegyzék 0.1 BMSK Beruházási, Mőszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. MÉRLEG - 2008.01.01.- 2008.12.31. MÉRLEG

Részletesebben

A magánnyugdíjpénztár napi, negyedéves és éves felügyeleti jelentései ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA

A magánnyugdíjpénztár napi, negyedéves és éves felügyeleti jelentései ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA 6. melléklet az 50/2014. (XI. 28.) MNB rendelethez A magánnyugdíjpénztár napi, negyedéves és éves felügyeleti jelentései ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Sorszám Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2011 Magánorvosok Országos Szövetsége (MAOOSZ) 1135 Budapest, Kerekes utca 9. 5/7. Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

Erste Önkéntes Nyugdíjpénztár. Üzleti jelentés a 2014. évről

Erste Önkéntes Nyugdíjpénztár. Üzleti jelentés a 2014. évről Erste Önkéntes Nyugdíjpénztár Üzleti jelentés a 2014. évről I. Pénztár szervezete és kapcsolatai Változások az Igazgatótanácsban és Ellenőrző Bizottságban Az Igazgatótanács tagjai: Tenke Gábor (elnök),

Részletesebben

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK FŐKÖNYVI KIVONAT 2013.01.01-2013.12.31 Psalmus Humanus Egyesület - 2013 Forgalom Fők.szám Megnevezés Tartozik Követel 1 14 3 31 36 38 381 384 39 392 4 41 45 454 463 464 471 474 49 5 51 143 145 149 1491

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30.

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelő NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VI. emelet Elérhetőség: 061 266 2181 Honlap:

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA

HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA Statisztikai számjel: 10044393641912208 Téti Takarékszövetkezet vállalkozás megnevezése 9100 Tét, Fı u. 86. címe 96/561-240 telefonszáma HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Mérleg 2013.05.07-2013.12.31

AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Mérleg 2013.05.07-2013.12.31 AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Mérleg 2013.05.07-2013.12.31 Cégnév: AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zrt. Székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2014.

FÉLÉVES JELENTÉS 2014. FÉLÉVES JELENTÉS 2014. REÁLSZISZTÉMA MARCO POLO NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY SZÁRMAZTATOTT ALAP Féléves jelentés a 2014 év I. félévéről ALAPADATOK Alap neve: Reálszisztéma-Marco Polo Nemzetközi Részvény Származtatott

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére. 2015. június 23.

ELŐTERJESZTÉS. a Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére. 2015. június 23. ELŐTERJESZTÉS a Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére 2015. június 23. M E G H Í V Ó A Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár 2015. június 23-án (kedden) 9 00 órakor tartandó

Részletesebben

PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! 73E PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) Vonatkozási idő : 2 0 0 4 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 0 4 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról

2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról 2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról Alap megnevezése: Budapest Ingatlan Alapok Alapja Típusa: nyíltvégű értékpapír, befektetési alapba fektető befektetési alap Futamideje: nyilvántartásba

Részletesebben

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí-

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí- 03-09-102802 11 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 662702 0 702547 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 60 0 94 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

KELER Zrt. Hitelintézeti MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák)

KELER Zrt. Hitelintézeti MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) Hitelintézeti MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) 1. 1. Pénzeszközök (MNB nostro + MNB betét) 10 717 0 146 714 2. 2. Állampapírok (3.+4. sorok) 140 954 0 28 301 3. a) forgatási célú (MÁK + DKJ) 140 954 0 28 301

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2010. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2010. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 159 267 192 484 2. Állampapírok 4 310 515 0 4 762 679 a) forgatási célú 4 257 225 4 709 389 b) befektetési célú 53 290 53 290 2/A. Állampapírok értékelési különbözete

Részletesebben

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 5 5 2 1 8 1 3 3 5 5 2-1 - 4 1 adó száma 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A mérleg főösszege: 33.740 eft; a saját tőke összege: 33.239 eft, a mérleg szerinti eredmény: 30.923

Részletesebben

Futureal 1. Ingatlanbefektetési Alap

Futureal 1. Ingatlanbefektetési Alap Nyilvántartásba vételének dátuma: 2004. árpilis 28. Lajstrom száma: 1212-9 Éves jelentés 2004. 1. Befektetési alap megnevezése, típusa, futamideje Az Alap elnevezése: Futureal 1. Ingatlanbefektetési Alap

Részletesebben

Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre. 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit)

Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre. 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit) 1 Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit) I. Befektetett eszközök 11. Immateriális javak 113 Vagyoni értékű jogok 114 Szellemi termékek 118 Immateriális

Részletesebben

75EA1 Fedezeti tartalék

75EA1 Fedezeti tartalék Nagyságrend: forint 001 75EA11 Nyitó állomány 530 623,00 644 115,00 645 754,00 627 653,00 002 75EA12 Bevételek összesen 501 345,00 493 619,00 392 802,00 492 089,00 1 879 855,00 003 75EA121 Tagdíjbevétel

Részletesebben