A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA"

Átírás

1 Budapest, június 28. Ára: 3970 Ft 7. szám A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI Az elõzõ évi tevékenységükrõl, a magánnyugdíjról és magánnyugdíjpénztárakról szóló évi LXXXII. törvény 70. (8) bekezdésében és a magánnyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási tevékenységérõl szóló 282/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet 21. -ában, illetve az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási szabályairól szóló 281/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet 25. (1) és (4) bekezdésében foglaltak alapján HÍD Nyugdíjpénztár Honvéd Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Hunalpa Nyugdíjpénztár IKR Bábolna Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjbiztosítási Pénztár ING Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Magán-nyugdíjpénztári ágazat Önkéntes-nyugdíjpénztári ágazat K&H Önkéntes Nyugdíjpénztár Lilly Nyugdíjpénztár MAHAGÓNI Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár MASPED Kiegészítõ Nyugdíjpénztár Mentõ Önkéntes Nyugdíjpénztár Mezõ Nyugdíjpénztár MKB Magán- és Önkéntes Nyugdíjpénztár MOBILITÁS Nyugdíjpénztár Napfény Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár Népszabadság Munkavállalói Nyugdíjpénztár Nyugdíjbiztosítási Dolgozók Önkéntes Kiegészítõ Nyugdíjpénztára OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár OTP Magánnyugdíjpénztár Postás Kiegészítõ Nyugdíjpénztár Postás Magánnyugdíjpénztár Praxis Nyugdíjpénztár Premium Magánnyugdíjpénztár QUAESTOR Országos Magánnyugdíjpénztár QUAESTOR Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár Richter Gedeon Rt. mellett mûködõ nyugdíjpénztár

2 3432 PÉNZÜGYI KÖZLÖNY 7. szám TAURUS Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár Településszolgáltatók Önkéntes Nyugdíjpénztára Vasutas Nyugdíjpénztár Villamosenergia-ipari Társaságok (VIT) Nyugdíjpénztár HIRDETMÉNYEK 3761 A magánnyugdíjpénztárak és az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak és az önkéntes kölcsönös egészség- és az önsegélyezõ pénztárak közleményeinek folytatása a Pénzügyi Közlöny 8. számában található.

3 7. szám PÉNZÜGYI KÖZLÖNY 3433 A magánnyugdíjpénztárak és az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak közleményei Az elõzõ évi tevékenységükrõl, a magánnyugdíjról és magánnyugdíjpénztárakról szóló évi LXXXII. törvény 70. (8) bekezdésében és a magánnyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási tevékenységérõl szóló 282/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet 21. -ában, illetve az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási szabályairól szóló 281/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet 25. (1) és (4) bekezdésében foglaltak alapján. HÍD Nyugdíjpénztár Az Híd Nyugdíjpénztár (1138 Budapest, Karikás Frigyes u. 20.) igazgatótanácsa az alábbiakban tesz eleget a évi gazdálkodásának nyilvánosságra hozatalára vonatkozó kötelezettségének: Mérleg Adatok E Ft-ban év év év év ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN A) Befektetett eszközök Saját tõke I. Immateriális javak 0 0 III. Tartalék tõke II. Tárgyi eszközök 0 0 IV. Mûködés és kiegészítõ vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye III. Befektetett pénzügyi eszközök Céltartalékok Egyéb tartós részesedések I. Mûködési céltartalék Egyéb tartósan adott kölcsön Mûködési portfólió értékelési különbözetébõl képzett céltartalék 3. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ Idõarányosan járó kamat (+) értékpapírok a) Kötvények Egyéb piaci értékítéletbõl adódó értékkülönbözet b) Állampapírok II. Fedezeti céltartalék d) Jelzáloglevél Egyéni számlákon Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekbõl képzett céltartalék B) Forgóeszközök Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekbõl képzett céltartalék I. Készletek Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet II. Követelések Idõarányosan járó kamat (+) Tagdíjkövetelések Devizaárfolyam-változás Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevõk) Egyéb piaci értékítéletbõl adódó értékkülönbözet Tagi kölcsön 0 0 III. Likviditási céltartalék III. Értékpapírok Likviditási portfólió értékelési különbözete 1. Egyéb részesedések Idõarányosan járó kamat (+) Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítõ Egyéb piaci értékítéletbõl adódó értékpapírok értékkülönbözet a) Kötvények Egyéb likviditási célokra b) Kincstárjegyek és más állampapírok IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka c) Befektetési jegyek Mûködési célú tagdíjak tartaléka d) Jelzáloglevél Fedezeti célú tagdíjak tartaléka e) Egyéb értékpapírok Likviditási célú tagdíjak tartaléka Értékpapírok értékelési különbözete Kötelezettségek Határidõs ügyletek értékelési különbözete 0 0 II. Rövid lejáratú kötelezettségek

4 3434 PÉNZÜGYI KÖZLÖNY 7. szám Adatok E Ft-ban év év év év IV. Pénzeszközök Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 1. Pénztárak Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Pénztári elszámolási betétszámla Passzív idõbeli elhatárolások Elkülönített betétszámla Költségek és ráfordítások idõbeli elhatárolása Eredménykimutatás Mûködési tartalék év év 1. Tagok által fizetett tagdíj Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés ( ) Tagdíjbevételek összesen ( ) Tagok egyéb befizetései Egyéb bevételek Mûködési célú bevételek összesen ( ) Mûködéssel kapcsolatos ráfordítások Anyagjellegû ráfordítások Igénybe vett szolgáltatások Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján) Könyvvizsgálat díja (számla alapján) Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség Egyéb szolgáltatások költsége Mûködéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások Egyéb ráfordítások Szokásos mûködési tevékenység eredménye (10 11) Kapott (járó) kamatok, kamatjellegû bevételek Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegû bevétel Hitelviszonyt megtestesítõ kamatozó értékpapír vételárában lévõ kamat ( ) Tulajdoni részesedést jelentõ befektetések és hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok nyereségjellegû különbözete (árfolyamnyereség) 17. Kapott osztalékok és részesedések Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam Idõarányosan járó kamat Egyéb piaci értékítéletbõl adódó értékkülönbözet Nyereségjellegû különbözet (árfolyamnyereség) Befektetési tevékenység bevételei összesen ( ) Tulajdoni részesedést jelentõ befektetések és hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok veszteségjellegû különbözete (árfolyamveszteség) 25. Értékelési különbözetbõl képzett mûködési céltartalék Idõarányosan járó kamat Egyéb piaci értékítéletbõl adódó értékkülönbözet Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások Vagyonkezelõi díjak Letétkezelõi díjak Befektetési tevékenység ráfordítási összesen ( ) Befektetési tevékenység eredménye (21 29) Mûködés és kiegészítõ vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (12+/ 13+/ 30+/ 33+/ 36-37) EFt

5 7. szám PÉNZÜGYI KÖZLÖNY 3435 Eredménykimutatás Fedezeti tartalék év év 1. Tagok által fizetett tagdíj Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés ( ) Tagdíjbevételek összesen ( ) Tagok egyéb befizetései A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg Szolgáltatási célú egyéb bevételek Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen ( ) Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások Kapott kamatok, kamatjellegû bevételek Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegû bevétel Hitelviszonyt megtestesítõ kamatozó értékpapír vételárában lévõ kamat ( ) Tulajdoni részesedést jelentõ befektetések és hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok nyereségjellegû különbözete (árfolyamnyereség) 14. Befektetési jegyek realizált hozama Kapott osztalékok és részesedések Pénzügyi mûveletek egyéb realizált bevételei Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam Idõarányosan járó kamat Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet Nyereségjellegû különbözet (árfolyamnyereség) Veszteségjellegû különbözet (árfolyamveszteség) ( ) Egyéb piaci értékítéletbõl adódó értékkülönbözet Nyereségjellegû különbözet (árfolyamnyereség) Veszteségjellegû különbözet (árfolyamveszteség) ( ) Befektetési tevékenység bevételei összesen ( ) Egyéni számlákat megilletõ hozambevételek Egyéni számlákat megilletõ realizált hozam Egyéni számlákat megilletõ értékelési különbözet Tulajdoni részesedést jelentõ befektetések és hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok veszteségjellegû különbözete (árfolyamveszteség) 22. Befektetési jegyek realizált vesztesége Pénzügyi mûveletek egyéb ráfordítása Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások Vagyonkezelõi díjak Letétkezelõi díjak Befektetési tevékenység ráfordításai összesen ( ) Egyéni számlákat terhelõ befektetéssel kapcsolatos ráfordítások Befektetési tevékenység eredménye (19 26) Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet Fedezeti céltartalék képzés (10 11+/ 27) ( ) Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet Idõarányosan járó kamat Devizaárfolyam különbözetbõl Egyéb piaci értékítéletbõl adódó értékkülönbözetbõl EFt

6 3436 PÉNZÜGYI KÖZLÖNY 7. szám Eredménykimutatás Likviditási tartalék év év 1. Tagok által fizetett tagdíj Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés ( ) Tagdíjbevételek összesen ( ) Likviditási célú egyéb bevételek Likviditási célú bevételek összesen ( ) Likviditási célú egyéb ráfordítások Kapott kamatok, kamatjellegû bevételek Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegû bevétel Hitelviszonyt megtestesítõ kamatozó értékpapír vételárában lévõ kamat ( ) Tulajdoni részesedést jelentõ befektetések és hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok nyereségjellegû különbözete (árfolyamnyereség) 15. Kapott osztalékok és részesedések Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam Idõarányosan járó kamat Egyéb piaci értékítéletbõl adódó értékkülönbözet Nyereségjellegû különbözet (árfolyamnyereség) Veszteségjellegû különbözet (árfolyamveszteség) ( ) Befektetési tevékenység bevételei összesen ( ) Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek Tulajdoni részesedést jelentõ befektetések és hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok 95 0 veszteségjellegû különbözete (árfolyamveszteség) 25. Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások Vagyonkezelõi díjak Letétkezelõi díjak Befektetési tevékenység ráfordításai összesen ( ) Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások Befektetési tevékenység eredménye (19 26) Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10 11+/ 27) ( ) Értékelési különbözetbõl képzett likviditási céltartalék Idõarányosan járó kamat Egyéb piaci értékítéletbõl adódó értékkülönbözetbõl Egyéb likviditási célokra EFt Független könyvvizsgálói jelentés a HÍD Nyugdíjpénztár tulajdonosainak Elvégeztem a HÍD Nyugdíjpénztár mellékelt évi éves jának a könyvvizsgálatát, amely éves a december 31-i fordulónapra elkészített mérlegbõl melyben az eszközök és források egyezõ végösszeg E Ft, a tárgyévi céltartalék képzésre felhasznált eredmény együttes összege E Ft, és az ezen idõponttal végzõdõ évre vonatkozó kiegészítõ mellékletbõl áll. A vezetés felelõssége az éves ért Az éves nak a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint történõ elkészítése és valós bemutatása az igazgatóság felelõssége. Ez a felelõsség magában foglalja az akár csalásból, akár hibából eredõ, lényeges hibás állításoktól mentes éves elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belsõ ellenõrzés kialakítását, bevezetését és fenntartását; a megfelelõ számviteli politika kiválasztását és alkalmazását, valamint az adott körülmények között ésszerû számviteli becslések elkészítését. A könyvvizsgáló felelõssége A mi felelõsségünk az éves véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján, valamint az üzleti jelentés és az éves összhangjának megítélése. A könyvvizsgálatot a magyar nemzeti könyvvizsgálati standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó Magyarországon érvényes törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. A fentiek megkövetelik, hogy

7 7. szám PÉNZÜGYI KÖZLÖNY 3437 megfeleljünk bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és végezzük el, hogy kellõ bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az éves nem tartalmaz lényeges hibás állításokat. A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az éves ban szereplõ összegekrõl és közzétételekrõl. A kiválasztott eljárások, beleértve az éves akár csalásból, akár hibából eredõ, lényeges hibás állításai kockázatának felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétõl függnek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az éves igazgatóság általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belsõ ellenõrzést azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelõek, de nem azért, hogy a pénztár belsõ ellenõrzésének hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek megfelelõségének és az éves átfogó bemutatásának értékelését is. Az üzleti jelentéssel kapcsolatos munkánk az üzleti jelentés és az éves összhangjának megítélésére korlátozódott és nem tartalmazta egyéb, a pénztár nem audítált számviteli nyilvántartásaiból levezetett információk áttekintését. Meggyõzõdésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendõ és megfelelõ alapot nyújt könyvvizsgálói záradékunk (véleményünk) megadásához. Záradék (vélemény) A könyvvizsgálat során a HÍD Nyugdíjpénztár éves ját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint uk, és ennek alapján elegendõ és megfelelõ bizonyosságot szereztem arról, hogy az éves t a számviteli törvényben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el. Véleményem szerint az éves a HÍD Nyugdíjpénztár december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérõl megbízható és valós képet ad. Az üzleti jelentés az éves adataival összhangban van. Budapest, március 16. Hankóné Király Ilona Hankóné Király Ilona s. k., KONTO-ROLL AUDIT Kft. bejegyzett könyvvizsgáló 1118 Budapest, Somlói út 6/B könyvvizsgálói engedély száma: nyilvántartásba-vételi szám: A befektetett vagyon összetétele: én én Összeg E Ft Arány Összeg E Ft Arány Diszkont kincstárjegyek 0 0,0% ,9% Állampapírok ,2% ,1% Jelzáloglevél ,1% ,1% Hazai részvény ,1% ,0% Külföldi részv. bef. jegy ,9% ,7% Ingatlan bef. jegy ,3% ,0% Pénzeszközök ,3% ,1% Összesen Befektetési hatékonyság: A pénztári hozamok alakulása Pénztár egésze nettó hozamráta (%) 10,88 9,28 9,35 2,44 17,00 12,01 8,02 4,21 11,11 19,44 bruttó hozamráta(%) 11,12 9,95 10,03 3,03 17,55 12,52 7,59 4,73 10,68 19,84 referenciaindex hoz. (%) 10,14 3,02 17,95 13,25 8,28 5,72 11,50 20, én én Taglétszám (fõ)

8 3438 PÉNZÜGYI KÖZLÖNY 7. szám A pénztár igazgatótanácsa Zsigmondi András (elnök), Csuba Károlyné, Galgóczy Gábor A pénztár ellenõrzõ bizottsága Mayer György (elnök), Magasdi Péter, Nádházi Ferencné A pénztárral kapcsolatban álló szervezetek: Számlavezetõ: Calyon Bank Rt., Letétkezelõ ING Bank Rt. A pénztár vagyonkezelõi: ERSTE Alapkezelõ Zrt. Egyéb információk: Tevékenység megkezdésének idõpontja: Tartalékképzési arányok: Fedezeti Mûködési Likviditási Az alaptagdíj (havi 3000 Ft): 97,5% 2,0% 0,5% Az alaptagdíjon felül: 100,0% A pénztár évi befektetési politikájának fõ jellemzõi: I. Vagyonkezelõ: Portfóliórész Befektetés típusa Minimum aránya a portfólióban (Együttes) Maximum aránya a portfólióban I. portfólióosztály likvideszközök 0% 60% II. portfólióosztály kizárólag állampapír alapú repók 0% 20% III. portfólióosztály magyar állampapír jellegû befektetések 40% 100% IV. portfólióosztály hazai vállalati kötvények 0% 10% V. portfólióosztály hazai hitelintézeti kötvények 0% 30% 30% VI. portfólióosztály hazai jelzáloglevelek 0% 25% VII. portfólióosztály hazai tõzsdei részvények 0% 20% VIII. portfólióosztály hazai OTC részvények 0% 10% 40% IX. portfólióosztály nemzetközi részvénybefektetési alapok 0% 20% X. portfólióosztály hazai ingatlanbefektetési alapok 0% 10% A pénztár saját vagyonkezelési tevékenysége: a befektetett pénztári eszközök 10%-át nem haladhatja meg az ingatlanbefektetés. A pénztár a vagyona összetételét részben a vagyonkezelési szerzõdésben, részben a befektetési politikájában határozza meg. Eszerint a referenciaindex: 35% max. + 35% max. + 10% BUX + 7,5% MSCI World Free index (USD/HUF) + 7,5% DJEuroStoxx50 index (EUR/HUF) + 5% BIX Honvéd Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Az Mpt. 70. (6) (8) bekezdése, a 222/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet 50. (1) bekezdése, a 223/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet 50. (1) bekezdése, a 282/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet 21. -ának, valamint a 281/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet 25. -ának elõírásainak értelmében a Honvéd Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár a üzleti évrõl a könyvvizsgáló által záradékolt, a május 25-i küldöttközgyûlés által elfogadott éves adataiból az alábbi adatokat hozza nyilvánosságra: I. A Honvéd Nyugdíjpénztár magán-nyugdíjpénztári ágazatának nyilvánosságra hozott adatai 1/A A magánnyugdíjpénztárt önkéntes nyugdíjpénztár mûködteti. Az önkéntes nyugdíjpénztári tevékenység megkezdésének idõpontja március 6., a magánnyugdíjpénztár mûködése megkezdésének idõpontja: október 13. 1/B A pénztár címe: Honvéd Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár, 1135 Budapest, Aba u. 4., tel./fax.: , internetes honlap:

9 7. szám PÉNZÜGYI KÖZLÖNY A pénztár vezetõ tisztségviselõinek neve és beosztása december 31-én: Igazgatótanács: Tömböl László elnök. Tagok: dr. Balla Ferenc, Breuer László, Mészáros Géza József, Samu István, dr. Sipos Gyula, Sulyok János, Szincsák Gyula, dr. Tóth László, Benkõ Tibor, Varga Valéria. Ellenõrzõ bizottság: dr. Alkéri István elnök. Tagok: Heiling Ottó, Janza Péter, Markos Zoltán, Ruff Ferenc, Tóbis Gábor Béla, dr. Zsiga Imre. Könyvvizsgáló: dr. Szabóné dr. Pente Ilona (ITAG-Ökolex Kft.) 3. A magánnyugdíjpénztár taglétszáma: január 1-jén: fõ, december 31-én: fõ. 4. A magánnyugdíjpénztár tagdíjbevételeinek tartalékok közti százalékos megosztása a évben: részarány (%) Fedezeti tartalék 96,0 Mûködési tartalék 3,5 Likviditási és kockázati tartalék 0,5 5. A magánnyugdíjpénztár a évben 9 fõ részére teljesített egyösszegû kifizetést, melynek együttes összege E Ft volt, ugyanez a évben 7 fõ részére E Ft-ot tett ki. Járadékszolgáltatást a pénztár nem nyújtott. 6. A magánnyugdíjpénztár évi mûködési költsége E Ft volt. Ugyanezen mutató a évben E Ft volt. Az átlagtaglétszám alapján számított egy fõre és egy hóra jutó mûködési költség a évben 988 Ft/fõ/hó, a évben 896 Ft/fõ/hó volt. A mûködési költségek és ráfordítások alakulása költség nemenként: Anyagjellegû ráfordítások Igénybe vett szolgáltatások Személyi jellegû ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Mûködési kiadások összesen A magánnyugdíjpénztár portfóliókezelõi közül január 1-jétõl kikerült az ERSTE Bank Alapkezelõ Zrt., és a Concorde Alapkezelõ Zrt. került be. A jelenlegi portfóliókezelõk a következõk: MKB Bank Zrt. Concorde Alapkezelõ Zrt. GENERALI Alapkezelõ Zrt. A magánnyugdíjpénztár befektetéseinek letétkezelõje a Raiffeisen Bank Zrt. 8. A magánnyugdíjpénztár terhére a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a év során 2 x Ft, összesen Ft összegû bírságot szabott ki. A büntetési tételek a PKN-ben tapasztalt hiányosságok, illetve a kincstári bevallások és befizetések feldolgozási késedelme miatt kerültek kiszabásra. 9. A magánnyugdíjpénztár a Garancia Alap szolgáltatását a évben nem vette igénybe. 10. A magánnyugdíjpénztár hozamainak és a referenciaindexek hozamrátáinak alakulása: pénztár egésze klasszikus portfólió (fedezeti tartalék) nettó hozamráta (%) 8,60% 9,17% 8,86% 2,95% 16,50% 13,86% 9,08% 6,08% bruttó hozamráta (%) 9,59% 3,31% 16,88% 14,18% 9,36% 6,34% referenciaindex hozamrátája (%) 9,14% 2,94% 17,47% 14,07% 9,13% 6,59% nettó hozamráta (%) 0,96% 14,90% bruttó hozamráta(%) 0,72% 15,25% referenciaindex 0,54% 14,91% hozamrátája(%)

10 3440 PÉNZÜGYI KÖZLÖNY 7. szám a portfólióba fektetett eszközök fordulónapi záró piaci értéke (ezer Ft) kiegyensúlyozott portfólió nettó hozamráta (%) 11,68% 20,14% (fedezeti tartalék) bruttó hozamráta (%) 11,47% 20,42% referenciaindex hozamrátája (%) 11,16% 21,17% a portfólióba fektetett eszközök fordulónapi záró piaci értéke (ezer Ft) növekedési portfólió (fedezeti tartalék) nettó hozamráta (%) 23,11% 26,04% bruttó hozamráta (%) 22,81% 26,38% referenciaindex hozamrátája (%) 24,06% 29,15% a portfólióba fektetett eszközök fordulónapi záró piaci értéke (ezer Ft) hivatalos fogyasztói árindex (infláció) 9,80% 9,20% 5,30% 4,70% 6,80% 3,60% 3,90% 8,00% 6,10% 4,20% A bruttó és a nettó hozamráták közötti eltérés a befektetésekhez kapcsolódó költségekbõl (vagyon- és letétkezelési díj) adódik. 11. A magánnyugdíjpénztár teljes vagyonának mérleg-fõösszeg szerinti évi nyitó és záró piaci értéke (E Ft): január december 31. Pénztár teljes vagyona (E Ft) A magánnyugdíjpénztár teljes vagyonának tárgyévi eszközcsoportonkénti százalékos megoszlása év elején és év végén, portfóliónként: Portfólió összesen 100,00% 100,00% Bankszámlák és készpénz összesen 3,37% 2,42% Pénzforgalmi számla és befektetési számla 2,09% 0,40% Lekötött betét (betétszerzõdés): hitelintézeti betétszámlán lekötött pénzösszeg 1,28% 2,10% Értékpapírok összesen 96,63% 97,58% Hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok (kötvények) 61,84% 49,85% Magyar állampapír 57,78% 46% Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért a magyar állam készfizetõ kezességet vállal 0,87% 1,12% Magyarországon bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény 2,68% 2,18% Külföldön bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény 0,51% 0,56% Részvények 19,92% 17,93% A Budapesti Értéktõzsdére vagy más elismert értékpapírpiacra bevezetett Magyarországon nyilvános 16,79% 15,09% forgalomba hozott részvény Tõzsdére vagy más elismert értékpapírpiacra bevezetett, külföldön kibocsátott, nyilvánosan forgalomba 3,12% 2,85% hozott részvény Befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív befektetési értékpapír 10,98% 27,00% Magyarországon bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ide nem értve az ingatlan befektetési alapot 7,20% 24,95% Magyarországon bejegyzett ingatlan befektetési alap befektetési jegye 3,57% 2,05% Külföldön bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ide nem értve az ingatlan befektetési alapot 0,21% 0% Jelzáloglevél 3,89% 2,80% Magyarországon bejegyzett jelzáloghitel-intézet által kibocsátott jelzáloglevél 3,89% 2,80%

11 7. szám PÉNZÜGYI KÖZLÖNY A magánnyugdíjpénztár tárgyévre és tárgyévet követõ évre vonatkozó, a Befektetési Politikában meghatározott eszközcsoportonkénti megengedett minimális és maximális százalékos megoszlása és referenciaindexei portfóliónként: Klasszikus portfólió Minimális%-osmegoszlás Maximális%-osmegoszlás referenciaindex Bankbetét % 20% RMAX RMAX Állampapír, értékpapír, melyért a magyar állam készfizetõ kezességet vállal 80% 80% 100% 100% Hitelintézeti kötvény 0% 0% 10% 10% CMAX CMAX Vállalatikötvény 0% 0% 0% 0% Jelzáloglevél 0% 0% 10% 10% Ingatlan 0% 0% 0% 0% BIX BIX Hazai részvény % 10% BUX BUX Külföldi részvény CETOP20; S&P100; DJ CETOP20; S&P100; DJ Eurostoxx50 Eurostoxx50 Hazai befektetési jegy BUX BUX CETOP20;S& CETOP20;S& Külföldi befektetési jegy P100;DJ P100;DJ Eurostoxx50 Eurostoxx50 Külföldihitelintézetikötvény Külföldi állampapír Külföldi vállalati kötvény Kiegyensúlyozott portfólió Minimális%-osmegoszlás Maximális%-osmegoszlás Referenciaindex Bankbetét 0% 0% 40% 40% RMAX RMAX Állampapír, értékpapír, melyért a magyar állam készfizetõ kezességet vállal 50% 50% 90% 90% Hitelintézeti kötvény 0% 0% 15% 15% CMAX CMAX Vállalatikötvény 0% 0% 5% 5% Jelzáloglevél 0% 0% 15% 15% Ingatlan 0% 0% 10% 10% BIX BIX Hazai részvény % 40% BUX BUX Külföldi részvény CETOP20; S&P100;DJ CETOP20; S&P100;DJ Eurostoxx50 Eurostoxx50 Hazai befektetési jegy BUX BUX Külföldi befektetési jegy CETOP20; S&P100;DJ CETOP20; S&P100;DJ Eurostoxx50 Eurostoxx50 Külföldi hitelintézeti kötvény % 10% Külföldi állampapír Külföldi vállalati kötvény Növekedési portfólió Minimális%-osmegoszlás Maximális%-osmegoszlás Referenciaindex Bankbetét 0% 0% 40% 40% RMAX RMAX Állampapír,értékpapírmelyértamagyarállam készfizetõ kezességet vállal 20% 20% 60% 60% Hitelintézeti kötvény 0% 0% 25% 25% CMAX CMAX Vállalati kötvény 0% 0% 10% 10% Jelzáloglevél 0% 0% 25% 25% Ingatlan 0% 0% 10% 10% BIX BIX

12 3442 PÉNZÜGYI KÖZLÖNY 7. szám Növekedési portfólió Minimális%-osmegoszlás Maximális%-osmegoszlás Referenciaindex Hazai részvény BUX BUX CETOP20;S& CETOP20;S& Külföldi részvény P100;DJ P100;DJ Eurostoxx50 Eurostoxx50 40% 40% 80% 80% Hazai befektetési jegy BUX BUX CETOP20;S& CETOP20;S& Külföldi befektetési jegy P100;DJ P100;DJ Eurostoxx50 Eurostoxx50 Külföldi hitelintézeti kötvény Külföldi állampapír Külföldi vállalati kötvény % 10% 14. A magánnyugdíjpénztár mûködésével kapcsolatos fõbb mutatók alakulása: Éves átlagos taglétszám (fõ) Egyéni számlák átlagos záró állománya (Ft/fõ) Egy fõre jutó átlagos havi befizetések (Ft/fõ) * * vonatkozási idejû APEH befizetések feldolgozatlansága miatt. 15. A választható portfóliók évi nyitó és záró értéke (E Ft) január december 31. Klasszikus portfólió Kiegyensúlyozott portfólió Növekedési portfólió II. A Honvéd Nyugdíjpénztár önkéntes pénztári ágazatának mutatói 1. Az önkéntes pénztár taglétszámának alakulása: január 1-jén: fõ december 31-én: fõ 2. Az önkéntes pénztár tagdíjbevételeinek tartalékok közti sávos megosztása a évben: Halmozott befizetés (Ft/év) Fedezeti tartalék (%) Mûködési tartalék (%) Likviditási tartalék (%) Az önkéntes pénztár teljes vagyonának mérleg-fõösszeg szerinti évi nyitó és záró piaci értéke: január december 31. Pénztár teljes vagyona (E Ft) Az önkéntes pénztár mûködésével kapcsolatos fõbb mutatószámok alakulása: Éves átlagos taglétszám (fõ) Egyéni számlák záró állományának átlagos mértéke (Ft/fõ) Egy fõre jutó átlagos havi befizetések értéke (Ft/fõ) Az önkéntes pénztár teljes vagyonának tárgyévi eszközcsoportonkénti százalékos megoszlása: Eszközcsoport %-os megoszlás jén %-os megoszlás én Portfólió összesen 100% 100% Bankszámlák és készpénz összesen 3,64% 3,30% Pénzforgalmi számla és befektetési számla 3,20% 0,70% Lekötött betét (betétszerzõdés): hitelintézeti betétszámlán lekötött pénzösszeg 0,44% 2,60% Értékpapírok összesen 94,08% 94,73% Hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok (kötvények) 64,13% 61,61%

13 7. szám PÉNZÜGYI KÖZLÖNY 3443 Eszközcsoport %-os megoszlás jén %-os megoszlás én Magyar állampapír 60,64% 57,75% Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért a magyar állam készfizetõ kezességet 0,12% 0,64% vállal Magyarországon bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény 2,84% 2,57% Külföldön bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény 0,54% 0,65% Részvények 15,35% 12,84% A Budapesti Értéktõzsdére vagy más elismert értékpapírpiacra bevezetett Magyarországon 12,46% 9,91% nyilvános forgalomba hozott részvény Tõzsdére vagy más elismert értékpapírpiacra bevezetett, külföldön kibocsátott, nyilvánosan 2,89% 2,93% forgalomba hozott részvény Befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív befektetési értékpapír 8,79% 16,33% Magyarországon bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ide nem értve az ingatlan 5,37% 14,55% befektetési alapot Magyarországon bejegyzett ingatlan befektetési alap befektetési jegye 3,12% 1,78% Külföldön bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ide értve az ingatlan befektetési alapot is 0,29% 0% Jelzáloglevél 5,81% 3,94% Magyarországon bejegyzett jelzáloghitel-intézet által kibocsátott jelzáloglevél 5,81% 3,94% Ingatlan 1,56% 1,27% Tagi kölcsön 0,72% 0,70% 6. Az önkéntes pénztár teljes vagyonának tárgyévi eszközcsoportonkénti megoszlása, portfóliónként: Klasszikus Kiegyensúlyozott Növekedési Portfólió összesen 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Bankszámlák és készpénz összesen 28,10% 10,96% 2,05% 1,51% 8,25% 3,67% Pénzforgalmi számla és befektetési számla 27,63% 1,53% 1,55% 0,18% 8,24% 0,21% Lekötött betét (betétszerzõdés): hitelintézeti 0,47% 9,43% 0,50% 1,33% 0,01% 3,46% betétszámlán lekötött pénzösszeg Értékpapírok összesen 71,21% 88,11% 95,38% 96,25% 91,05% 95,49% Hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok (kötvények) 67,04% 82,27% 66,64% 65,43% 50,51% 45,06% Magyar állampapír 67,04% 82,27% 63,24% 61,49% 46,02% 40,92% Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért 0,00% 0,00% 0,13% 0,69% 0,07% 0,49% a magyar állam készfizetõ kezességet vállal Magyarországon bejegyzett hitelintézet által 0,00% 0,00% 2,74% 2,58% 3,76% 2,95% nyilvánosan forgalomba hozott kötvény Külföldön bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan 0,00% 0,00% 0,53% 0,67% 0,66% 0,70% forgalomba hozott kötvény Részvények 2,42% 2,16% 13,99% 11,75% 25,33% 20,61% A Budapesti Értéktõzsdére vagy más elismert 1,85% 1,73% 11,28% 8,88% 21,05% 16,84% értékpapírpiacra bevezetett Magyarországon nyilvános forgalomba hozott részvény Tõzsdére vagy más elismert értékpapírpiacra 0,57% 0,43% 2,71% 2,86% 4,28% 3,77% bevezetett, külföldön kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény Befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív befektetési 1,75% 3,68% 8,18% 14,45% 13,43% 28,69% értékpapír Magyarországon bejegyzett befektetési alap 1,75% 3,68% 4,97% 12,74% 8,35% 26,24% befektetési jegye, ide nem értve az ingatlan befektetési alapot Magyarországon bejegyzett ingatlan befektetési alap 0,00% 0,00% 2,91% 1,71% 4,80% 2,45% befektetési jegye Külföldön bejegyzett befektetési alap befektetési 0,00% 0,00% 0,30% 0,00% 0,28% 0,00% jegye, ide nem értve az ingatlan befektetési alapot Jelzáloglevél 0,00% 0,00% 6,57% 4,62% 1,78% 1,13% Magyarországon bejegyzett jelzáloghitel-intézet által 0,00% 0,00% 6,57% 4,62% 1,78% 1,13% kibocsátott jelzáloglevél Ingatlan 0,00% 0,00% 1,83% 1,56% 0,00% 0,00% Tagi kölcsön 0,68% 0,94% 0,73% 0,68% 0,70% 0,84%

14 3444 PÉNZÜGYI KÖZLÖNY 7. szám A Pénzpiaci portfólió jén került bevezetésre. Eszközcsoport %-os megoszlás én Portfólió összesen 100% Bankszámlák és készpénz összesen 100% Pénzforgalmi számla és befektetési számla 5,76% Lekötött betét (betétszerzõdés): hitelintézeti betétszámlán lekötött pénzösszeg 94,24% 7. Az önkéntes pénztár tárgyévre és tárgyévet követõ évre vonatkozó, a Befektetési Politikában meghatározott eszközcsoportonkénti megengedett minimális és maximális százalékos megoszlása és referenciaindexei portfóliónként: Klasszikus portfólió Minimális%-osmegoszlás Maximális%-osmegoszlás Referenciaindex Bankbetét % 20% RMAX RMAX Állampapír, értékpapír, melyért a magyar állam 80% 80% 100% 100% készfizetõ kezességet vállal. Tagi kölcsön 0% 0% 5% 5% Hitelintézeti kötvény 0% 0% 10% 10% CMAX CMAX Vállalatikötvény 0% 0% 0% 0% Jelzáloglevél 0% 0% 10% 10% Ingatlan 0% 0% 0% 0% BIX BIX Hazai részvény BUX BUX CETOP20; CETOP20; Külföldi részvény S&P100; DJ S&P100; DJ % 10% Eurostoxx50 Eurostoxx50 Hazai befektetési jegy BUX BUX Külföldi befektetési jegy CETOP20; CETOP20; Külföldi hitelintézeti kötvény S&P100; DJ S&P100; DJ Külföldi állampapír Eurostoxx50 Eurostoxx50 Külföldi vállalati kötvény Kiegyensúlyozott portfólió Minimális%-osmegoszlás Maximális%-osmegoszlás Referenciaindex Bankbetét 0% 0% 40% 40% RMAX RMAX Állampapír,értékpapírmelyértamagyarállam 50% 50% 90% 90% készfizetõ kezességet vállal. Tagi kölcsön 0% 0% 5% 5% Hitelintézeti kötvény 0% 0% 15% 15% CMAX CMAX Vállalatikötvény 0% 0% 5% 5% Jelzáloglevél 0% 0% 15% 15% Ingatlan 0% 0% 10% 10% BIX BIX Hazai részvény BUX BUX CETOP20; CETOP20; Külföldi részvény S&P100; DJ S&P100; DJ % 40% Eurostoxx50 Eurostoxx50 Hazai befektetési jegy BUX BUX Külföldi befektetési jegy CETOP20; CETOP20; Külföldi hitelintézeti kötvény S&P100; DJ S&P100; DJ Külföldi állampapír % 10% Eurostoxx50 Eurostoxx50 Külföldi vállalati kötvény

15 7. szám PÉNZÜGYI KÖZLÖNY 3445 Növekedési portfólió Minimális%-osmegoszlás Maximális%-osmegoszlás Referenciaindex Bankbetét 0% 0% 40% 40% RMAX RMAX Állampapír,értékpapírmelyértamagyarállam 20% 20% 60% 60% készfizetõ kezességet vállal. Tagi kölcsön 0% 0% 5% 5% Hitelintézeti kötvény 0% 0% 25% 25% CMAX CMAX Vállalati kötvény 0% 0% 10% 10% Jelzáloglevél 0% 0% 25% 25% Ingatlan 0% 0% 10% 10% BIX BIX Hazai részvény BUX BUX Külföldi részvény CETOP20; S&P100; DJ CETOP20; S&P100; DJ Eurostoxx50 Eurostoxx50 40% 40% 80% 80% Hazai befektetési jegy BUX BUX CETOP20;S& CETOP20;S& Külföldi befektetési jegy P100;DJ P100;DJ Eurostoxx50 Eurostoxx50 Külföldi hitelintézeti kötvény Külföldi állampapír Külföldi vállalati kötvény % 10% Pénzpiaci portfólió Minimális%-osmegoszlás Maximális%-osmegoszlás Referenciaindex Hazai pénzpiac % 100% ZMAX ZMAX Magyar állampapír 0% 0% 100% 100% Tagi kölcsön 0% 0% 5% 5% 8. Az önkéntes nyugdíjpénztár hozamainak és a referenciaindexek hozamrátáinak alakulása: nettó hozamráta (%) Pénztár bruttó hozamráta egésze (%) referenciaindex hozamrátája (%) Klasszikus nettó hozamráta portfólió (%) bruttó hozamráta (fedezeti (%) tartalék) referenciaindex hozamrátája (%) A portfólióba fektetett eszközök fordulónapi záró piaci értéke (ezer Ft) Kiegyensúlyozott portfólió nettó hozamráta (%) bruttó hozamráta (fedezeti (%) tartalék) referenciaindex hozamrátája (%) A portfólióba fektetett eszközök fordulónapi záró piaci értéke (ezer Ft) Növekedési portfólió nettó hozamráta (%) 8,06% 8,63% 8,25% 1,46% 15,64% 13,70% 9,03% 5,46% 8,94% 1,79% 16,04% 14,03% 9,31% 5,73% 9,13% 3,21% 17,08% 13,94% 9,13% 6,59% 0,53% 11,42% 0,30% 11,62% 0,20% 13,70% ,84% 19,83% 11,63% 20,12% 11,19% 21,27% ,29% 25,70%

16 3446 PÉNZÜGYI KÖZLÖNY 7. szám bruttó hozamráta (fedezeti (%) tartalék) referenciaindex hozamrátája (%) A portfólióba fektetett eszközök fordulónapi záró piaci értéke (ezer Ft) Hivatalos fogyasztói árindex(infláció) 21,97% 26,02% 23,08% 28,58% ,80% 9,20% 5,30% 4,70% 6,80% 3,60% 3,90% 8,00% 6,10% 4,20% A bruttó és a nettó hozamráták közötti eltérés a befektetésekhez kapcsolódó költségekbõl (vagyon- és letétkezelési díj) adódik. A választható portfóliók évi nyitó és záró értéke (E Ft) január december 31. Klasszikus portfólió Kiegyensúlyozott portfólió Növekedési portfólió Szolgáltatási portfólió Pénzpiaci portfólió III. A Honvéd Nyugdíjpénztár két ágazatára összesített adatok közzététele A Honvéd Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár a évi egyesített ja közzétételi kötelezettségének a 223/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet 50. -a alapján az alábbiak szerint tesz eleget: Egyesített mérleg Sor Eszközök évi auditált (Adatok E Ft-ban) évi auditált 11 A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Immateriális javak a) Önkéntes nyugdíjpénztár b) Magánnyugdíjpénztár Tárgyi eszközök a) Önkéntes nyugdíjpénztár b) Magánnyugdíjpénztár Tartós befektetési célú ingatlanok a) Önkéntes nyugdíjpénztár b) Magánnyugdíjpénztár Tárgyi eszközök értékelési különbözete a) Önkéntes nyugdíjpénztár b) Magánnyugdíjpénztár Befektetett pénzügyi eszközök a) Önkéntes nyugdíjpénztár b) Magánnyugdíjpénztár Egyéb tartós részesedések a) Önkéntes nyugdíjpénztár b) Magánnyugdíjpénztár Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok a) Önkéntes nyugdíjpénztár b) Magánnyugdíjpénztár Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete a) Önkéntes nyugdíjpénztár b) Magánnyugdíjpénztár B) FORGÓESZKÖZÖK Készletek a) Önkéntes nyugdíjpénztár

17 7. szám PÉNZÜGYI KÖZLÖNY 3447 Sor Eszközök évi auditált (Adatok E Ft-ban) évi auditált 1212 b) Magánnyugdíjpénztár Követelések a) Önkéntes nyugdíjpénztár b) Magánnyugdíjpénztár ebbõl: Tagdíjkövetelések a) Önkéntes nyugdíjpénztár b) Magánnyugdíjpénztár Tagi kölcsön ÉRTÉKPAPÍROK a) önkéntes nyugdíjpénztár b) magánnyugdíjpénztár Egyéb részesedések a) önkéntes nyugdíjpénztár b) magánnyugdíjpénztár Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok a) önkéntes nyugdíjpénztár b) magánnyugdíjpénztár Értékpapírok értékelési különbözete a) önkéntes nyugdíjpénztár b) magánnyugdíjpénztár PÉNZESZKÖZÖK a) önkéntes nyugdíjpénztár b) magánnyugdíjpénztár ebbõl: Betétszámlák (forintban) a) önkéntes nyugdíjpénztár b) magánnyugdíjpénztár Pénzeszközök értékelési különbözete a) önkéntes nyugdíjpénztár b) magánnyugdíjpénztár C) AKTÍV IDÕBELI ELHATÁROLÁSOK BEVÉTELEK AKTÍV IDÕBELI ELHATÁROLÁSA a) önkéntes nyugdíjpénztár b) magánnyugdíjpénztár KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK AKTÍV IDÕBELI ELHATÁROLÁSA a) önkéntes nyugdíjpénztár b) magánnyugdíjpénztár ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN a) önkéntes nyugdíjpénztár b) magánnyugdíjpénztár Sor Források évi auditált (Adatok E Ft-ban) évi auditált 11 D) SAJÁT TÕKE INDULÓ TÕKE a) önkéntes nyugdíjpénztár b) magánnyugdíjpénztár BE NEM FIZETETT ALAPÍTÓI TÁMOGATÁSOK ( ) a) önkéntes nyugdíjpénztár b) magánnyugdíjpénztár TARTALÉK TÕKE

18 3448 PÉNZÜGYI KÖZLÖNY 7. szám Sor Források évi auditált (Adatok E Ft-ban) évi auditált a) önkéntes nyugdíjpénztár b) magánnyugdíjpénztár MÛKÖDÉS ÉS KIEGÉSZÍTÕ VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNYE MÛKÖDÉS MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNYE E) CÉLTARTALÉKOK MÛKÖDÉSI CÉLTARTALÉK a) önkéntes nyugdíjpénztár b) magánnyugdíjpénztár FEDEZETI CÉLTARTALÉK a) önkéntes nyugdíjpénztár b) magánnyugdíjpénztár Egyéni számlákon a) önkéntes nyugdíjpénztár b) magánnyugdíjpénztár Szolgáltatási tartalékon a) önkéntes nyugdíjpénztár b) magánnyugdíjpénztár LIKVIDITÁSI ÉS KOCKÁZATI CÉLTARTALÉK a) önkéntes nyugdíjpénztár b) magánnyugdíjpénztár FÜGGÕ BEFIZETÉSEK BEFEKTETÉSI HOZAMÁNAK CÉLTARTALÉKA a) magánnyugdíjpénztár MEG NEM FIZETETT TAGDÍJAK TARTALÉKA a) önkéntes nyugdíjpénztár b) magánnyugdíjpénztár F) KÖTELEZETTSÉGEK HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK a) önkéntes nyugdíjpénztár b) magánnyugdíjpénztár RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK a) önkéntes nyugdíjpénztár b) magánnyugdíjpénztár ebbõl: 1321 Azonosítatlan függõ befizetések a) önkéntes nyugdíjpénztár b) magánnyugdíjpénztár G) PASSZÍV IDÕBELI ELHATÁROLÁSOK a) önkéntes nyugdíjpénztár b) magánnyugdíjpénztár FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN a) önkéntes nyugdíjpénztár b) magánnyugdíjpénztár Egyesített eredménykimutatás A) A pénztár mûködési tevékenysége Sor évi auditált Adatok E Ft-ban évi auditált Tagok által fizetett tagdíj a) önkéntes nyugdíjpénztár b) magánnyugdíjpénztár Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás

19 7. szám PÉNZÜGYI KÖZLÖNY 3449 Sor évi auditált Adatok E Ft-ban évi auditált Ideiglenesen munkajövedelemmel nem rendelkezõ tag részére befizetett tagdíj célú 0 0 támogatás Tagdíj-kiegészítések Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés ( ) a) önkéntes nyugdíjpénztár b) magánnyugdíjpénztár Utólag befolyt tagdíjak a) önkéntes nyugdíjpénztár b) magánnyugdíjpénztár Tagdíjbevételek összesen a) önkéntes nyugdíjpénztár b) magánnyugdíjpénztár Tagok egyéb befizetései a) önkéntes nyugdíjpénztár b) magánnyugdíjpénztár Mûködési célra kapott rendszeres támogatás a) önkéntes nyugdíjpénztár b) magánnyugdíjpénztár Mûködési célra juttatott eseti adomány a) önkéntes nyugdíjpénztár b) magánnyugdíjpénztár Egyéb bevételek a) önkéntes nyugdíjpénztár b) magánnyugdíjpénztár Mûködési célú bevételek összesen a) önkéntes nyugdíjpénztár b) magánnyugdíjpénztár Mûködéssel kapcsolatos ráfordítások a) önkéntes nyugdíjpénztár b) magánnyugdíjpénztár Szokásos mûködési tevékenység eredménye a) önkéntes nyugdíjpénztár b) magánnyugdíjpénztár Kapott kamatok, kamatjellegû bevételek a) önkéntes nyugdíjpénztár b) magánnyugdíjpénztár Tulajdoni részesedést jelentõ befektetések és hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok nyereségjellegû különbözete 161 a) önkéntes nyugdíjpénztár b) magánnyugdíjpénztár Befektetési jegyek realizált hozama a) önkéntes nyugdíjpénztár b) magánnyugdíjpénztár Kapott osztalékok, részesedések a) önkéntes nyugdíjpénztár b) magánnyugdíjpénztár Pénzügyi mûveletek egyéb realizált bevételei a) önkéntes nyugdíjpénztár b) magánnyugdíjpénztár Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam a) önkéntes nyugdíjpénztár b) magánnyugdíjpénztár Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek a) önkéntes nyugdíjpénztár b) magánnyugdíjpénztár 0 0

20 3450 PÉNZÜGYI KÖZLÖNY 7. szám Sor évi auditált Adatok E Ft-ban évi auditált Befektetési tevékenység bevételei összesen a) önkéntes nyugdíjpénztár b) magánnyugdíjpénztár Fizetendõ kamatok a) önkéntes nyugdíjpénztár b) magánnyugdíjpénztár Tulajdoni részesedést jelentõ befektetések és hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok veszteségjellegû különbözete 241 a) önkéntes nyugdíjpénztár b) magánnyugdíjpénztár Befektetési jegyek realizált vesztesége a) önkéntes nyugdíjpénztár b) magánnyugdíjpénztár Értékelési különbözetbõl képzett mûködési céltartalék a) önkéntes nyugdíjpénztár b) magánnyugdíjpénztár Pénzügyi mûveletek egyéb ráfordítása a) önkéntes nyugdíjpénztár b) magánnyugdíjpénztár Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások a) önkéntes nyugdíjpénztár b) magánnyugdíjpénztár Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások a) önkéntes nyugdíjpénztár b) magánnyugdíjpénztár Befektetési tevékenység ráfordításai összesen a) önkéntes nyugdíjpénztár b) magánnyugdíjpénztár Befektetési tevékenység eredménye a) önkéntes nyugdíjpénztár b) magánnyugdíjpénztár Rendkívüli eredmény a) önkéntes nyugdíjpénztár b) magánnyugdíjpénztár Kiegészítõ vállalkozási tevékenység adózás elõtti eredménye Adófizetési kötelezettség Mûködés és kiegészítõ vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (önkéntes nyugdíjpénztár) Mûködés mérleg szerinti eredménye (magánnyugdíjpénztár) B) Pénztári szolgáltatások fedezete Sor évi auditált Adatok E Ft-ban évi auditált Tagok által fizetett tagdíj a) önkéntes nyugdíjpénztár b) magánnyugdíjpénztár Munkáltatói tagdíj hozzájárulás Ideiglenes munkajövedelemmel nem rendelkezõ tag részére befizetett tagdíjcélú támogatás Tagdíj-kiegészítések Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés a) önkéntes nyugdíjpénztár b) magánnyugdíjpénztár

TARTALOMJEGYZÉK. Budapest, 2012. június 28. Ára: 4935 Ft 7. szám A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI

TARTALOMJEGYZÉK. Budapest, 2012. június 28. Ára: 4935 Ft 7. szám A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI Budapest, 2012. június 28. Ára: 4935 Ft 7. szám TARTALOMJEGYZÉK A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI AZ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZÕ PÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI

Részletesebben

TARTALOM. Budapest, 2011. június 24. Ára: 6890 Ft 7. szám A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI

TARTALOM. Budapest, 2011. június 24. Ára: 6890 Ft 7. szám A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI Budapest, 2011. június 24. Ára: 6890 Ft 7. szám TARTALOM A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Budapest, 2012. június 27. Ára: 4935 Ft 6. szám A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI

TARTALOMJEGYZÉK. Budapest, 2012. június 27. Ára: 4935 Ft 6. szám A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI Budapest, 2012. június 27. Ára: 4935 Ft 6. szám TARTALOMJEGYZÉK A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII.

Részletesebben

TARTALOM. Budapest, 2011. június 29. Ára: 5210 Ft 9. szám A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI

TARTALOM. Budapest, 2011. június 29. Ára: 5210 Ft 9. szám A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI Budapest, 2011. június 29. Ára: 5210 Ft 9. szám TARTALOM A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény

Részletesebben

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége 001 73OA01 Tagok által fizetett tagdíj 673 0 673 779 0 779 002 73OA02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás 755 0 755 1,001 0 1,001 003 73OA03 Meg nem fizetett tagdíjak miatt 304 0 304 359 0 359 004 73OA04 Utólag

Részletesebben

A nyugdíjpénztár tevékenységét az Állami Pénztár Felügyelet E/307/97. számú határozatával 1997. november hónapban engedélyezte.

A nyugdíjpénztár tevékenységét az Állami Pénztár Felügyelet E/307/97. számú határozatával 1997. november hónapban engedélyezte. Kiegészítés A Herendi Porcelánmanufaktúra Rt. Fehér Arany Nyugdíjpénztára 2005. évi éves beszámolójáról készített független könyvvizsgálói jelentéshez Veszprém, 2006. április 5. 1.) A megbízás tárgya Társaságunk

Részletesebben

Befektetési Politika Kivonata

Befektetési Politika Kivonata "H O N V É D" Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár 1135 Budapest, Aba utca 4. Tel/Fax: 329-6651, HM 269-77, 268-79, 269-37. www.hnyp.hu Befektetési Politika Kivonata Önkéntes Nyugdíjpénztár A Befektetési Politikát

Részletesebben

2013. Szobért-Szobiakért Közalapítvány. Egyszerűsített éves beszámoló. Nyilvántartási szám: 1380. 2628 Szob, Szent Imre u. 12.

2013. Szobért-Szobiakért Közalapítvány. Egyszerűsített éves beszámoló. Nyilvántartási szám: 1380. 2628 Szob, Szent Imre u. 12. Szobért-Szobiakért Közalapítvány 2628 Szob, Szent Imre u. 12. Nyilvántartási szám: 138 Egyszerűsített éves beszámoló 213. Tartalom: - közhasznúsági jelentés - mérleg - eredménykimutatás - könyvvizsgálói

Részletesebben

Községi Önkormányzat Balatonberény

Községi Önkormányzat Balatonberény Községi Önkormányzat Balatonberény A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 92/A.. (3) bekezdése szerinti 2011. évi önkormányzati közzététele ESZKÖZÖK költségveté si 21. melléklet a 10./2012.(05.03

Részletesebben

2011. ÉVI ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓJÁRÓL. Korlátolt Felelősségű Társaság 1148 Budapest, Fogarasi út 58. (Nysz.

2011. ÉVI ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓJÁRÓL. Korlátolt Felelősségű Társaság 1148 Budapest, Fogarasi út 58. (Nysz. FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS a BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a konszolidálásba bevont vállalkozások 2011. ÉVI ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A Plotinus Holding Nyrt. részvényesei részére A konszolidált éves beszámolóról készült jelentés Elvégeztem a Plotinus Holding Nyrt. (a Társaság ) mellékelt 2013. évi konszolidált

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! 73E PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) Vonatkozási idő : 2 0 0 6 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 0 6 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Budapest, 2010. június 25. Ára: 3970 Ft 6. szám A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK A PÉNZÜGYMINISZTER KÖZLEMÉNYEI A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁRAK

Részletesebben

Konszolidált pénzügyi beszámoló

Konszolidált pénzügyi beszámoló Konszolidált pénzügyi beszámoló (MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK ALAPJÁN) 1997. december 31. Üzleti jelentés a Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. 1997. évi magyar számviteli szabályok szerint készített konszolidált

Részletesebben

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés ISIN/ azonosító kód Tétel neve Ár (ezer Ft), illetve kötvény esetében árfolyam (%) Darab, illetve kötvény esetében név Könyv szerinti Piaci Darab, illetve kötvény esetében

Részletesebben

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2013.év 2014.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 634 459 587 900 02. 2.Állampapírok 1 959 141 1 928 700 03. a) forgatási célú 1 856

Részletesebben

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 52. -a alapján a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság az alábbiakban teszi közzé

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat I. Feladatcsoport Saját részvények, saját üzletrészek névértéke: 19.360.000 / 0,88 = 22.000.000 Állományváltozás = Zárókészlet Nyitókészlet 91.576.000 38.365.000 = + 53.211.000 Az állományváltozás Követel

Részletesebben

73EA Eredménykimutatás - Fedezeti alap

73EA Eredménykimutatás - Fedezeti alap Előző évi beszámoló Tárgyévi beszámoló c d e f g h 001 73EA01 Tagok által fizetett tagdíj 1150286 0 1150286 1105814 0 1105814 002 73EA02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás 934065 0 934065 784303 0 784303

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

Erste Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes nyugdíjpénztári ágazat Üzleti jelentés a 2012. évről

Erste Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes nyugdíjpénztári ágazat Üzleti jelentés a 2012. évről Erste Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes nyugdíjpénztári ágazat Üzleti jelentés a 2012. évről I. Pénztár szervezete és kapcsolatai Változások az Igazgatótanácsban és Ellenőrző Bizottságban Az Igazgatótanács

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 153. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. november 21., szerda. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 153. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. november 21., szerda. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 153. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. november 21., szerda Tartalomjegyzék 23/2012. (XI. 21.) PSZÁF rendelet 24/2012. (XI. 21.) PSZÁF rendelet 39/2012. (XI. 21.) EMMI rendelet 40/2012.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Budapest, 2012. június 29. Ára: 4935 Ft 8. szám

TARTALOMJEGYZÉK. Budapest, 2012. június 29. Ára: 4935 Ft 8. szám Budapest, 2012. június 29. Ára: 4935 Ft 8. szám TARTALOMJEGYZÉK A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTER A felszámolók névjegyzékét érintõ változásokról... 2645 KÖZLEMÉNYEI Az utazásszervezõ és -közvetítõ tevékenységrõl

Részletesebben

Tartalékképzési Szabályzat

Tartalékképzési Szabályzat "H O N V É D" Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár 1135 Budapest Aba utca 4. Tel./Fax.: 329-6651, HM 269-77, 268-79, 269-37 Tartalékképzési Szabályzat Önkéntes Nyugdíjpénztár A Tartalékképzési Szabályzatot

Részletesebben

Tartalékképzési Szabályzat

Tartalékképzési Szabályzat Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár Székhely: 1135 Budapest Aba utca 4. Levelezési cím: 1397 Budapest, Pf.: 528. Tartalékképzési Szabályzat A Tartalékképzési Szabályzatot a Honvéd Közszolgálati

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére. 2015. június 23.

ELŐTERJESZTÉS. a Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére. 2015. június 23. ELŐTERJESZTÉS a Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére 2015. június 23. M E G H Í V Ó A Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár 2015. június 23-án (kedden) 9 00 órakor tartandó

Részletesebben

Postás ~ Kiegészítő Nyugdíj pénztár

Postás ~ Kiegészítő Nyugdíj pénztár Postás ~ Kiegészítő Nyugdíj pénztár Engedély száma: E-278196 2014.07.01-2015.06.30 időszak Elfogadó közgyűlés időpontja: 20 14.05.27 A pénztár közgyűlése által elfogadva: I ~MQÁd~ -t~~---~ 2014.05.27.

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 251 412 559 074 2. Állampapírok 6 846 664 0 4 900 163 a) forgatási célú 6 846 664 4 900 163 b) befektetési célú 0 0 2/A. Állampapírok értékelési különbözete 3. Hitelintézetekkel

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez 10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése Éves jelentés ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

Éves beszámoló 2011. Budapest, 2012. április 23. QUANTIS HUF Likviditási Alap Pénznem: HUF Éves beszámoló mérlege Beszámolási időszak:2011.01.01.-2011.12.31. adatok e Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése

Részletesebben

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK FŐKÖNYVI KIVONAT 2013.01.01-2013.12.31 Psalmus Humanus Egyesület - 2013 Forgalom Fők.szám Megnevezés Tartozik Követel 1 14 3 31 36 38 381 384 39 392 4 41 45 454 463 464 471 474 49 5 51 143 145 149 1491

Részletesebben

2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról

2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról 2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról Alap megnevezése: Budapest Ingatlan Alapok Alapja Típusa: nyíltvégű értékpapír, befektetési alapba fektető befektetési alap Futamideje: nyilvántartásba

Részletesebben

Egyes választható portfóliókra vonatkozó prudenciális elvárások, befektetési előírások

Egyes választható portfóliókra vonatkozó prudenciális elvárások, befektetési előírások ARANYKOR ORSZÁGOS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR BEFEKTETÉSI POLITIKA (KIVONAT) A Pénztár a Befektetési Politika rendelkezéseit a következő vagyonkezelési irányelvekben rögzíti: A Pénztár elsődleges célja a befektetett

Részletesebben

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01.-2011. 12. 31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerűsített beszámoló) a) Mérleg b) Eredménylevezetés

Részletesebben

PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! 73E PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) Vonatkozási idő : 2 0 0 4 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 0 4 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 5 5 2 1 8 1 3 3 5 5 2-1 - 4 1 adó száma 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A mérleg főösszege: 33.740 eft; a saját tőke összege: 33.239 eft, a mérleg szerinti eredmény: 30.923

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához A Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. (továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31. Az EQUILOR FINE ART Műkincs-Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt felelősségű társaság 2006. június 26-án kelt Társasági Szerződéssel, határozatlan időtartamra

Részletesebben

SZUVERÉN NONPROFIT KFT

SZUVERÉN NONPROFIT KFT 2 2 6 6 6 8 1 4 1 1 9 9 3 5 5 3 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 211.1.1-211.12.31. egyéb szervezet megnevezése 137 BUDAPEST, MÁTYÁSHEGYI ÚT 13.

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

Vasutas Önkéntes Nyugdíjpénztár 1145 Budapest, Columbus u. 35. Levélcím: 1580 Bp. Pf. 133.

Vasutas Önkéntes Nyugdíjpénztár 1145 Budapest, Columbus u. 35. Levélcím: 1580 Bp. Pf. 133. Vasutas Önkéntes Nyugdíjpénztár 1145 Budapest, Columbus u. 35. Levélcím: 1580 Bp. Pf. 133. Befektetési Politika tartalmi kivonat 2015. január 1. napjától A Vasutas Önkéntes Nyugdíjpénztár Befektetési Politikáját

Részletesebben

Az önkéntes nyugdíjpénztár napi, negyedéves, féléves, éves és eseti felügyeleti jelentései ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA NOP, KOP, VSZ

Az önkéntes nyugdíjpénztár napi, negyedéves, féléves, éves és eseti felügyeleti jelentései ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA NOP, KOP, VSZ 2. melléklet az 50/2014. (XI. 28.) MNB rendelethez Az önkéntes nyugdíjpénztár napi, negyedéves, féléves, éves és eseti felügyeleti jelentései Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Napi jelentés

Részletesebben

342/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról

342/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról OptiJus Opten Kft. I. 342/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 342/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról

Részletesebben

TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. I. félévi jelentése

TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. I. félévi jelentése TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2012. I. félévi jelentése Cégadatok Cégnév: TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosam Működő Részvénytársaság Rövidített

Részletesebben

75EA1 Fedezeti tartalék

75EA1 Fedezeti tartalék Nagyságrend: forint 001 75EA11 Nyitó állomány 530 623,00 644 115,00 645 754,00 627 653,00 002 75EA12 Bevételek összesen 501 345,00 493 619,00 392 802,00 492 089,00 1 879 855,00 003 75EA121 Tagdíjbevétel

Részletesebben

JELEN ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR 2007. évi mérlegbeszámolójához

JELEN ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR 2007. évi mérlegbeszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a JELEN ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR 2007. évi mérlegbeszámolójához A JELEN Önsegélyező Pénztár (6722. Szeged, Kölcsey u. 1-3.) - alapításának időpontja: 2004. január 27. - a bírósági bejegyzés

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2011 évi Egyszerűsített éves beszámoló Éves zárómérleg P.H. 1 1 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Időszak:

Részletesebben

Praxis Önkéntes Nyugdíjpénztár. 2014. évi üzleti év. Éves beszámoló

Praxis Önkéntes Nyugdíjpénztár. 2014. évi üzleti év. Éves beszámoló Praxis Önkéntes Nyugdíjpénztár 2014. évi üzleti év Éves beszámoló Kiegészítő melléklete 1 I. A nyugdíjpénztár bemutatása A nyugdíjpénztár alapismérvei NÉV: Praxis Önkéntes Nyugdíjpénztár SZÉKHELYE: 1126

Részletesebben

A LIGET MŰHELY ALAPÍTVÁNY 2012. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

A LIGET MŰHELY ALAPÍTVÁNY 2012. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A LIGET MŰHELY ALAPÍTVÁNY 2012. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 1 ÖSSZEFOGLALÁS A Liget Műhely alapítvány a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény (Kht) rendelkezései alapján közhasznú

Részletesebben

75EB1 Fedezeti tartalék

75EB1 Fedezeti tartalék Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 001 75EB11 Év 2015 2016 2017 002 75EB111 Nyitó állomány 2 433 343,00 645 754,00 843 301,00 003 75EB112 Bevételek összesen 1 891 592,00 1 892 993,00 1 922 028,00 5 706 613,00

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

Zikkurat Színpadi Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú. 2014. december 31.

Zikkurat Színpadi Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú. 2014. december 31. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú Egyszerűsített éves beszámoló "Könyvvizsgálattal alatámasztva" 1 A. Befektetett eszközök 231 087 0 228 681 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 110 965

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2013 Magyar Magánbőrgyógyászok Közhasznú Egyesülete (MMKE) 8000 Székesfehérvár Palotai út 8/b Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

MÉRLEG MÉRLEG KSH:10045916-6512-122-16. Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet. Cg.:16-02-001531

MÉRLEG MÉRLEG KSH:10045916-6512-122-16. Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet. Cg.:16-02-001531 MÉRLEG KSH:10045916-6512-122-16 Cg.:16-02-001531 Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012.év 2013.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 2013. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 2013. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 213. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához 1.) Általános tájékoztatás Törökbálint Közbiztonságáért Közalapítvány

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG 2014.12.31. HATVAN ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG 2014.12.31. HATVAN ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET MÉRLEG 2014.12.31 Hatvan, 2015. március 26... Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet Juhász Ferenc Turányikné Borsik Éva elnök ügyvezető ügyvezető igazgató MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z

Részletesebben

Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója

Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója 1 8 1 2 5 0 6 7-9 4 9 9-5 2 9-0 1 Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója Éves zárómérleg 2010. január 01. - 2010. december 31. 2010 Kelt Budapest, 2011. május 20. 1 8 1 2 5 0 6 7-9 4 9 9-5 2 9-0

Részletesebben

SIKERES GAZDASÁGÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

SIKERES GAZDASÁGÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SIKERES GAZDASÁGÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Készítette: Alf Martienssen elnök sk. - 2 - T A R T A L O M 1. A 2007. évi számviteli beszámoló 2. A költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

KSH: 10043897 6419 122 06 Cg.: 06-02-000014 PILLÉR Takarékszövetkezet

KSH: 10043897 6419 122 06 Cg.: 06-02-000014 PILLÉR Takarékszövetkezet KSH: 10043897 6419 122 06 Cg.: 06-02-000014 PILLÉR Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2009.év 2010.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

Éves beszámoló 2011. Budapest, 2012. április 23. Gránit Bank Betét Alap Pénznem: HUF Éves beszámoló Mérlege Beszámolási időszak : 2011.12.08.-2011.12.31. adatok e Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése 2010

Részletesebben

Kozmikus Tudat Közhasznú Egyesület

Kozmikus Tudat Közhasznú Egyesület 1 8 7 2 5 5 6 4-9 4 9 9-5 2 9-1 3 Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója Éves zárómérleg 2009. augusztus 18. - 2009. december 31. 2009 Kelt Budapest, 2010. május 31. P. H. A vállakozás

Részletesebben

SZUVERÉN NONPROFIT KFT

SZUVERÉN NONPROFIT KFT 2 2 6 6 6 8 1 4 1 1 9 9 3 5 5 3 A viteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beolója 213.1.1-213.12.31. egyéb szervezet megnevezése 137 BUDAPEST, MÁTYÁSHEGYI ÚT 13. címe A

Részletesebben

Bankmérleg jellegzetességei

Bankmérleg jellegzetességei Bankmérleg jellegzetességei Befektetési társaság és hagyományos kereskedelmi bank tételek együtt Likviditási sorrend Eszközöknél-kötelezettségeknél csoportosítás módja: Jövedelemtulajdonos Lejárat Befektetés

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

Az Új Magyar Zene Egyesülete. Közhasznú társadalmi szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

Az Új Magyar Zene Egyesülete. Közhasznú társadalmi szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 181899 9499 29 1 Az Új Magyar Zene Egyesülete 167 Budapest, Podmaniczky u. 31. Közhasznú társadalmi szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 211 A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek

Részletesebben

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2011 évről

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2011 évről 1 8 2 5 7 3 9 3-2 - 4 3 Adószám A vállalkozás megnevezése 1205 BUDAPEST RÉVAY UTCA 22. A vállalkozás címe, telefonszáma EGYÉB SZERVEZET Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2011 évről 2011. 01. 01-2011.

Részletesebben

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2012 évről

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2012 évről 1 8 2 5 7 3 9 3-2 - 4 3 Adószám A vállalkozás megnevezése 1205 BUDAPEST RÉVAY UTCA 22. A vállalkozás címe, telefonszáma EGYÉB SZERVEZET Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2012 évről 2012. 01. 01-2012.

Részletesebben

DR. SZAKÁL SÁNDOR ALAPÍTVÁNY

DR. SZAKÁL SÁNDOR ALAPÍTVÁNY 1 1 0 1-4 - - 1 00 PÁPA, MÁRCIUS 1. TÉR. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója Éves zárómérleg 20. január 01. - 20. december 31. 20 Kelt Pápa, 2012. január 31. P. H. Az adatok 0 könyvvizsgálattal

Részletesebben

Mérleg fordulónapja: 2009 12 31 (év/hó/nap) A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév

Mérleg fordulónapja: 2009 12 31 (év/hó/nap) A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév Közhasznú egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámoló Eredménykimutatás A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév Előző év(ek) a b c d e A Összes közhasznú tevékenység bevétele 81 797-70 279 1.

Részletesebben

Készült: 2012. április 26... aláírás

Készült: 2012. április 26... aláírás Adószám: 18131677-1-41 Statisztikai számjel: 18131677-9499-569-01 Székhely: 1135 Budapest, Szent László út 15. V/8. EUROPA VARIETAS ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. Készült: 2012. április 26....

Részletesebben

Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok adatok e Ft-ban

Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok adatok e Ft-ban 1. feladat Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok A tétel megnevezése Tárgy év Terven felüli értékcsökkenés 25 139 Egyéb ráfordítás sorból

Részletesebben

KERESZTÚRI REFORMÁTUS MISSZIÓ ALAPÍTVÁNY. Tartalom

KERESZTÚRI REFORMÁTUS MISSZIÓ ALAPÍTVÁNY. Tartalom KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009 Székhely: 1173. BUDAPEST, Pesti út 31 Adószám: 18195998-1-42 Közhasznúsági fokozat: közhasznú alapítvány Tartalom 1. Számviteli beszámoló 2. Kimutatás a költségvetési támogatás

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület 2012 Éves beszámolójához 2013 május 09 a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő

Részletesebben

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. 2 0 0 9 ÉV Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság mint a Bartók Béla Megyei Művelődési Központ

Részletesebben

Nyugdíjpénztári hozamok (2004-2013)

Nyugdíjpénztári hozamok (2004-2013) i hozamok A Magyar Nemzeti Bank jogszabályi kötelezettségének eleget téve (281/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet 24. (2) bekezdés, illetve 282/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet 20. (2) bekezdés), ezúton teszi

Részletesebben

SM Betegek Gy-M-S M. Egyesülete

SM Betegek Gy-M-S M. Egyesülete 1 2 3 2 2-4 - 5 2-0 0 Töltéstava, Petőfi út 51. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója Éves zárómérleg 2014. január 01. - 2014. december 31. 2014 Kelt Töltéstava, 2015. május 2. P. H.

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

75%CMAX 50%: RMAX 50%: RM, X 10% MSCI World 75% RMAX, 100% 100% 50%: MAX 50%: MAX 80% EMAX 5% CETOP 20 100% 100% 20% CMAX

75%CMAX 50%: RMAX 50%: RM, X 10% MSCI World 75% RMAX, 100% 100% 50%: MAX 50%: MAX 80% EMAX 5% CETOP 20 100% 100% 20% CMAX A 2015. évi Befektetési PolitIka összefoglalása A vagyonkezelők által a pénztári portfolióban tartható eszközök minimum - maximum arányai Diófa Pioneer Fedezeti i Concorde I. sz. melléklet EszközcsopOrtak

Részletesebben

Forrás. Bevezetés a számvitelbe. A számvitel vagyonfelfogása. A mérleg jellemzői. A mérleg főcsoportok. Éves beszámoló mérlege AXIÓMA!

Forrás. Bevezetés a számvitelbe. A számvitel vagyonfelfogása. A mérleg jellemzői. A mérleg főcsoportok. Éves beszámoló mérlege AXIÓMA! Bevezetés a számvitelbe A vállalkozás vagyona Kettős megközelítés: A számvitel vagyonfelfogása 1. Az újratermelési folyamat melyik szakaszában van? 2. Honnan származik ez a vagyon rész? Dr. Pál Tibor Rendeltetés

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S Bogáncs Kisállatotthon Alapítvány 2500 Esztergom, Bíróréti dűlő 10.453. hrsz. K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S a 2007. december 31i KÖZHASZNÚ egyszerűsített beszámolóhoz Keltezés: Esztergom, 2008. május

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a Szombathely-Olad Plató Viziközmü Társulat 2010. január 1-től 2010. december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült. Jogszabályi

Részletesebben

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Budapest, 2012. március 28. 1. SZÁMVITELI POLITIKA A SEM IX. Városfejlesztő Zrt. könyveit és nyilvántartásait a Számviteli

Részletesebben

Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely eltérés esetén az eredeti angol nyelvu jelentés az irányadó.

Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely eltérés esetén az eredeti angol nyelvu jelentés az irányadó. US GAAP szerinti konszolidált éves beszámolója 2003. és 2002. december 31-én végzodo évekre független könyvvizsgálói jelentéssel együtt Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely

Részletesebben

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév II. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014 I. félév 1. Feladat (40 pont) Könyvelés Főkönyvi számlavázakon Eszközök Nyitó mérleg Források A. Befektetett

Részletesebben

Üzleti Jelentés Generali Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár 2013. év

Üzleti Jelentés Generali Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár 2013. év Teréz krt 42-44 Üzleti Jelentés Generali Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár 2013. év 1. A pénztár általános jellemzői A Generali Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár (rövidített nevén: Generali Egészségpénztár)

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Független könyvvizsgálói jelentés Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet Aktuáriusi értékelés Melléklet

Tartalomjegyzék. Független könyvvizsgálói jelentés Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet Aktuáriusi értékelés Melléklet Tartalomjegyzék Független könyvvizsgálói jelentés Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet Aktuáriusi értékelés Melléklet Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 8 9 5 5 4 9 1 9 9 3 3 3 7 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 8 év DEMOKRATIKUS IFJÚSÁGÉRT

Részletesebben