A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA"

Átírás

1 Budapest, június 28. Ára: 3970 Ft 7. szám A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI Az elõzõ évi tevékenységükrõl, a magánnyugdíjról és magánnyugdíjpénztárakról szóló évi LXXXII. törvény 70. (8) bekezdésében és a magánnyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási tevékenységérõl szóló 282/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet 21. -ában, illetve az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási szabályairól szóló 281/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet 25. (1) és (4) bekezdésében foglaltak alapján HÍD Nyugdíjpénztár Honvéd Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Hunalpa Nyugdíjpénztár IKR Bábolna Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjbiztosítási Pénztár ING Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Magán-nyugdíjpénztári ágazat Önkéntes-nyugdíjpénztári ágazat K&H Önkéntes Nyugdíjpénztár Lilly Nyugdíjpénztár MAHAGÓNI Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár MASPED Kiegészítõ Nyugdíjpénztár Mentõ Önkéntes Nyugdíjpénztár Mezõ Nyugdíjpénztár MKB Magán- és Önkéntes Nyugdíjpénztár MOBILITÁS Nyugdíjpénztár Napfény Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár Népszabadság Munkavállalói Nyugdíjpénztár Nyugdíjbiztosítási Dolgozók Önkéntes Kiegészítõ Nyugdíjpénztára OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár OTP Magánnyugdíjpénztár Postás Kiegészítõ Nyugdíjpénztár Postás Magánnyugdíjpénztár Praxis Nyugdíjpénztár Premium Magánnyugdíjpénztár QUAESTOR Országos Magánnyugdíjpénztár QUAESTOR Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár Richter Gedeon Rt. mellett mûködõ nyugdíjpénztár

2 3432 PÉNZÜGYI KÖZLÖNY 7. szám TAURUS Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár Településszolgáltatók Önkéntes Nyugdíjpénztára Vasutas Nyugdíjpénztár Villamosenergia-ipari Társaságok (VIT) Nyugdíjpénztár HIRDETMÉNYEK 3761 A magánnyugdíjpénztárak és az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak és az önkéntes kölcsönös egészség- és az önsegélyezõ pénztárak közleményeinek folytatása a Pénzügyi Közlöny 8. számában található.

3 7. szám PÉNZÜGYI KÖZLÖNY 3433 A magánnyugdíjpénztárak és az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak közleményei Az elõzõ évi tevékenységükrõl, a magánnyugdíjról és magánnyugdíjpénztárakról szóló évi LXXXII. törvény 70. (8) bekezdésében és a magánnyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási tevékenységérõl szóló 282/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet 21. -ában, illetve az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási szabályairól szóló 281/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet 25. (1) és (4) bekezdésében foglaltak alapján. HÍD Nyugdíjpénztár Az Híd Nyugdíjpénztár (1138 Budapest, Karikás Frigyes u. 20.) igazgatótanácsa az alábbiakban tesz eleget a évi gazdálkodásának nyilvánosságra hozatalára vonatkozó kötelezettségének: Mérleg Adatok E Ft-ban év év év év ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN A) Befektetett eszközök Saját tõke I. Immateriális javak 0 0 III. Tartalék tõke II. Tárgyi eszközök 0 0 IV. Mûködés és kiegészítõ vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye III. Befektetett pénzügyi eszközök Céltartalékok Egyéb tartós részesedések I. Mûködési céltartalék Egyéb tartósan adott kölcsön Mûködési portfólió értékelési különbözetébõl képzett céltartalék 3. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ Idõarányosan járó kamat (+) értékpapírok a) Kötvények Egyéb piaci értékítéletbõl adódó értékkülönbözet b) Állampapírok II. Fedezeti céltartalék d) Jelzáloglevél Egyéni számlákon Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekbõl képzett céltartalék B) Forgóeszközök Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekbõl képzett céltartalék I. Készletek Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet II. Követelések Idõarányosan járó kamat (+) Tagdíjkövetelések Devizaárfolyam-változás Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevõk) Egyéb piaci értékítéletbõl adódó értékkülönbözet Tagi kölcsön 0 0 III. Likviditási céltartalék III. Értékpapírok Likviditási portfólió értékelési különbözete 1. Egyéb részesedések Idõarányosan járó kamat (+) Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítõ Egyéb piaci értékítéletbõl adódó értékpapírok értékkülönbözet a) Kötvények Egyéb likviditási célokra b) Kincstárjegyek és más állampapírok IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka c) Befektetési jegyek Mûködési célú tagdíjak tartaléka d) Jelzáloglevél Fedezeti célú tagdíjak tartaléka e) Egyéb értékpapírok Likviditási célú tagdíjak tartaléka Értékpapírok értékelési különbözete Kötelezettségek Határidõs ügyletek értékelési különbözete 0 0 II. Rövid lejáratú kötelezettségek

4 3434 PÉNZÜGYI KÖZLÖNY 7. szám Adatok E Ft-ban év év év év IV. Pénzeszközök Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 1. Pénztárak Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Pénztári elszámolási betétszámla Passzív idõbeli elhatárolások Elkülönített betétszámla Költségek és ráfordítások idõbeli elhatárolása Eredménykimutatás Mûködési tartalék év év 1. Tagok által fizetett tagdíj Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés ( ) Tagdíjbevételek összesen ( ) Tagok egyéb befizetései Egyéb bevételek Mûködési célú bevételek összesen ( ) Mûködéssel kapcsolatos ráfordítások Anyagjellegû ráfordítások Igénybe vett szolgáltatások Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján) Könyvvizsgálat díja (számla alapján) Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség Egyéb szolgáltatások költsége Mûködéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások Egyéb ráfordítások Szokásos mûködési tevékenység eredménye (10 11) Kapott (járó) kamatok, kamatjellegû bevételek Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegû bevétel Hitelviszonyt megtestesítõ kamatozó értékpapír vételárában lévõ kamat ( ) Tulajdoni részesedést jelentõ befektetések és hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok nyereségjellegû különbözete (árfolyamnyereség) 17. Kapott osztalékok és részesedések Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam Idõarányosan járó kamat Egyéb piaci értékítéletbõl adódó értékkülönbözet Nyereségjellegû különbözet (árfolyamnyereség) Befektetési tevékenység bevételei összesen ( ) Tulajdoni részesedést jelentõ befektetések és hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok veszteségjellegû különbözete (árfolyamveszteség) 25. Értékelési különbözetbõl képzett mûködési céltartalék Idõarányosan járó kamat Egyéb piaci értékítéletbõl adódó értékkülönbözet Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások Vagyonkezelõi díjak Letétkezelõi díjak Befektetési tevékenység ráfordítási összesen ( ) Befektetési tevékenység eredménye (21 29) Mûködés és kiegészítõ vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (12+/ 13+/ 30+/ 33+/ 36-37) EFt

5 7. szám PÉNZÜGYI KÖZLÖNY 3435 Eredménykimutatás Fedezeti tartalék év év 1. Tagok által fizetett tagdíj Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés ( ) Tagdíjbevételek összesen ( ) Tagok egyéb befizetései A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg Szolgáltatási célú egyéb bevételek Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen ( ) Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások Kapott kamatok, kamatjellegû bevételek Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegû bevétel Hitelviszonyt megtestesítõ kamatozó értékpapír vételárában lévõ kamat ( ) Tulajdoni részesedést jelentõ befektetések és hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok nyereségjellegû különbözete (árfolyamnyereség) 14. Befektetési jegyek realizált hozama Kapott osztalékok és részesedések Pénzügyi mûveletek egyéb realizált bevételei Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam Idõarányosan járó kamat Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet Nyereségjellegû különbözet (árfolyamnyereség) Veszteségjellegû különbözet (árfolyamveszteség) ( ) Egyéb piaci értékítéletbõl adódó értékkülönbözet Nyereségjellegû különbözet (árfolyamnyereség) Veszteségjellegû különbözet (árfolyamveszteség) ( ) Befektetési tevékenység bevételei összesen ( ) Egyéni számlákat megilletõ hozambevételek Egyéni számlákat megilletõ realizált hozam Egyéni számlákat megilletõ értékelési különbözet Tulajdoni részesedést jelentõ befektetések és hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok veszteségjellegû különbözete (árfolyamveszteség) 22. Befektetési jegyek realizált vesztesége Pénzügyi mûveletek egyéb ráfordítása Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások Vagyonkezelõi díjak Letétkezelõi díjak Befektetési tevékenység ráfordításai összesen ( ) Egyéni számlákat terhelõ befektetéssel kapcsolatos ráfordítások Befektetési tevékenység eredménye (19 26) Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet Fedezeti céltartalék képzés (10 11+/ 27) ( ) Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet Idõarányosan járó kamat Devizaárfolyam különbözetbõl Egyéb piaci értékítéletbõl adódó értékkülönbözetbõl EFt

6 3436 PÉNZÜGYI KÖZLÖNY 7. szám Eredménykimutatás Likviditási tartalék év év 1. Tagok által fizetett tagdíj Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés ( ) Tagdíjbevételek összesen ( ) Likviditási célú egyéb bevételek Likviditási célú bevételek összesen ( ) Likviditási célú egyéb ráfordítások Kapott kamatok, kamatjellegû bevételek Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegû bevétel Hitelviszonyt megtestesítõ kamatozó értékpapír vételárában lévõ kamat ( ) Tulajdoni részesedést jelentõ befektetések és hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok nyereségjellegû különbözete (árfolyamnyereség) 15. Kapott osztalékok és részesedések Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam Idõarányosan járó kamat Egyéb piaci értékítéletbõl adódó értékkülönbözet Nyereségjellegû különbözet (árfolyamnyereség) Veszteségjellegû különbözet (árfolyamveszteség) ( ) Befektetési tevékenység bevételei összesen ( ) Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek Tulajdoni részesedést jelentõ befektetések és hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok 95 0 veszteségjellegû különbözete (árfolyamveszteség) 25. Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások Vagyonkezelõi díjak Letétkezelõi díjak Befektetési tevékenység ráfordításai összesen ( ) Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások Befektetési tevékenység eredménye (19 26) Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10 11+/ 27) ( ) Értékelési különbözetbõl képzett likviditási céltartalék Idõarányosan járó kamat Egyéb piaci értékítéletbõl adódó értékkülönbözetbõl Egyéb likviditási célokra EFt Független könyvvizsgálói jelentés a HÍD Nyugdíjpénztár tulajdonosainak Elvégeztem a HÍD Nyugdíjpénztár mellékelt évi éves jának a könyvvizsgálatát, amely éves a december 31-i fordulónapra elkészített mérlegbõl melyben az eszközök és források egyezõ végösszeg E Ft, a tárgyévi céltartalék képzésre felhasznált eredmény együttes összege E Ft, és az ezen idõponttal végzõdõ évre vonatkozó kiegészítõ mellékletbõl áll. A vezetés felelõssége az éves ért Az éves nak a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint történõ elkészítése és valós bemutatása az igazgatóság felelõssége. Ez a felelõsség magában foglalja az akár csalásból, akár hibából eredõ, lényeges hibás állításoktól mentes éves elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belsõ ellenõrzés kialakítását, bevezetését és fenntartását; a megfelelõ számviteli politika kiválasztását és alkalmazását, valamint az adott körülmények között ésszerû számviteli becslések elkészítését. A könyvvizsgáló felelõssége A mi felelõsségünk az éves véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján, valamint az üzleti jelentés és az éves összhangjának megítélése. A könyvvizsgálatot a magyar nemzeti könyvvizsgálati standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó Magyarországon érvényes törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. A fentiek megkövetelik, hogy

7 7. szám PÉNZÜGYI KÖZLÖNY 3437 megfeleljünk bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és végezzük el, hogy kellõ bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az éves nem tartalmaz lényeges hibás állításokat. A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az éves ban szereplõ összegekrõl és közzétételekrõl. A kiválasztott eljárások, beleértve az éves akár csalásból, akár hibából eredõ, lényeges hibás állításai kockázatának felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétõl függnek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az éves igazgatóság általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belsõ ellenõrzést azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelõek, de nem azért, hogy a pénztár belsõ ellenõrzésének hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek megfelelõségének és az éves átfogó bemutatásának értékelését is. Az üzleti jelentéssel kapcsolatos munkánk az üzleti jelentés és az éves összhangjának megítélésére korlátozódott és nem tartalmazta egyéb, a pénztár nem audítált számviteli nyilvántartásaiból levezetett információk áttekintését. Meggyõzõdésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendõ és megfelelõ alapot nyújt könyvvizsgálói záradékunk (véleményünk) megadásához. Záradék (vélemény) A könyvvizsgálat során a HÍD Nyugdíjpénztár éves ját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint uk, és ennek alapján elegendõ és megfelelõ bizonyosságot szereztem arról, hogy az éves t a számviteli törvényben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el. Véleményem szerint az éves a HÍD Nyugdíjpénztár december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérõl megbízható és valós képet ad. Az üzleti jelentés az éves adataival összhangban van. Budapest, március 16. Hankóné Király Ilona Hankóné Király Ilona s. k., KONTO-ROLL AUDIT Kft. bejegyzett könyvvizsgáló 1118 Budapest, Somlói út 6/B könyvvizsgálói engedély száma: nyilvántartásba-vételi szám: A befektetett vagyon összetétele: én én Összeg E Ft Arány Összeg E Ft Arány Diszkont kincstárjegyek 0 0,0% ,9% Állampapírok ,2% ,1% Jelzáloglevél ,1% ,1% Hazai részvény ,1% ,0% Külföldi részv. bef. jegy ,9% ,7% Ingatlan bef. jegy ,3% ,0% Pénzeszközök ,3% ,1% Összesen Befektetési hatékonyság: A pénztári hozamok alakulása Pénztár egésze nettó hozamráta (%) 10,88 9,28 9,35 2,44 17,00 12,01 8,02 4,21 11,11 19,44 bruttó hozamráta(%) 11,12 9,95 10,03 3,03 17,55 12,52 7,59 4,73 10,68 19,84 referenciaindex hoz. (%) 10,14 3,02 17,95 13,25 8,28 5,72 11,50 20, én én Taglétszám (fõ)

8 3438 PÉNZÜGYI KÖZLÖNY 7. szám A pénztár igazgatótanácsa Zsigmondi András (elnök), Csuba Károlyné, Galgóczy Gábor A pénztár ellenõrzõ bizottsága Mayer György (elnök), Magasdi Péter, Nádházi Ferencné A pénztárral kapcsolatban álló szervezetek: Számlavezetõ: Calyon Bank Rt., Letétkezelõ ING Bank Rt. A pénztár vagyonkezelõi: ERSTE Alapkezelõ Zrt. Egyéb információk: Tevékenység megkezdésének idõpontja: Tartalékképzési arányok: Fedezeti Mûködési Likviditási Az alaptagdíj (havi 3000 Ft): 97,5% 2,0% 0,5% Az alaptagdíjon felül: 100,0% A pénztár évi befektetési politikájának fõ jellemzõi: I. Vagyonkezelõ: Portfóliórész Befektetés típusa Minimum aránya a portfólióban (Együttes) Maximum aránya a portfólióban I. portfólióosztály likvideszközök 0% 60% II. portfólióosztály kizárólag állampapír alapú repók 0% 20% III. portfólióosztály magyar állampapír jellegû befektetések 40% 100% IV. portfólióosztály hazai vállalati kötvények 0% 10% V. portfólióosztály hazai hitelintézeti kötvények 0% 30% 30% VI. portfólióosztály hazai jelzáloglevelek 0% 25% VII. portfólióosztály hazai tõzsdei részvények 0% 20% VIII. portfólióosztály hazai OTC részvények 0% 10% 40% IX. portfólióosztály nemzetközi részvénybefektetési alapok 0% 20% X. portfólióosztály hazai ingatlanbefektetési alapok 0% 10% A pénztár saját vagyonkezelési tevékenysége: a befektetett pénztári eszközök 10%-át nem haladhatja meg az ingatlanbefektetés. A pénztár a vagyona összetételét részben a vagyonkezelési szerzõdésben, részben a befektetési politikájában határozza meg. Eszerint a referenciaindex: 35% max. + 35% max. + 10% BUX + 7,5% MSCI World Free index (USD/HUF) + 7,5% DJEuroStoxx50 index (EUR/HUF) + 5% BIX Honvéd Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Az Mpt. 70. (6) (8) bekezdése, a 222/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet 50. (1) bekezdése, a 223/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet 50. (1) bekezdése, a 282/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet 21. -ának, valamint a 281/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet 25. -ának elõírásainak értelmében a Honvéd Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár a üzleti évrõl a könyvvizsgáló által záradékolt, a május 25-i küldöttközgyûlés által elfogadott éves adataiból az alábbi adatokat hozza nyilvánosságra: I. A Honvéd Nyugdíjpénztár magán-nyugdíjpénztári ágazatának nyilvánosságra hozott adatai 1/A A magánnyugdíjpénztárt önkéntes nyugdíjpénztár mûködteti. Az önkéntes nyugdíjpénztári tevékenység megkezdésének idõpontja március 6., a magánnyugdíjpénztár mûködése megkezdésének idõpontja: október 13. 1/B A pénztár címe: Honvéd Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár, 1135 Budapest, Aba u. 4., tel./fax.: , internetes honlap:

9 7. szám PÉNZÜGYI KÖZLÖNY A pénztár vezetõ tisztségviselõinek neve és beosztása december 31-én: Igazgatótanács: Tömböl László elnök. Tagok: dr. Balla Ferenc, Breuer László, Mészáros Géza József, Samu István, dr. Sipos Gyula, Sulyok János, Szincsák Gyula, dr. Tóth László, Benkõ Tibor, Varga Valéria. Ellenõrzõ bizottság: dr. Alkéri István elnök. Tagok: Heiling Ottó, Janza Péter, Markos Zoltán, Ruff Ferenc, Tóbis Gábor Béla, dr. Zsiga Imre. Könyvvizsgáló: dr. Szabóné dr. Pente Ilona (ITAG-Ökolex Kft.) 3. A magánnyugdíjpénztár taglétszáma: január 1-jén: fõ, december 31-én: fõ. 4. A magánnyugdíjpénztár tagdíjbevételeinek tartalékok közti százalékos megosztása a évben: részarány (%) Fedezeti tartalék 96,0 Mûködési tartalék 3,5 Likviditási és kockázati tartalék 0,5 5. A magánnyugdíjpénztár a évben 9 fõ részére teljesített egyösszegû kifizetést, melynek együttes összege E Ft volt, ugyanez a évben 7 fõ részére E Ft-ot tett ki. Járadékszolgáltatást a pénztár nem nyújtott. 6. A magánnyugdíjpénztár évi mûködési költsége E Ft volt. Ugyanezen mutató a évben E Ft volt. Az átlagtaglétszám alapján számított egy fõre és egy hóra jutó mûködési költség a évben 988 Ft/fõ/hó, a évben 896 Ft/fõ/hó volt. A mûködési költségek és ráfordítások alakulása költség nemenként: Anyagjellegû ráfordítások Igénybe vett szolgáltatások Személyi jellegû ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Mûködési kiadások összesen A magánnyugdíjpénztár portfóliókezelõi közül január 1-jétõl kikerült az ERSTE Bank Alapkezelõ Zrt., és a Concorde Alapkezelõ Zrt. került be. A jelenlegi portfóliókezelõk a következõk: MKB Bank Zrt. Concorde Alapkezelõ Zrt. GENERALI Alapkezelõ Zrt. A magánnyugdíjpénztár befektetéseinek letétkezelõje a Raiffeisen Bank Zrt. 8. A magánnyugdíjpénztár terhére a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a év során 2 x Ft, összesen Ft összegû bírságot szabott ki. A büntetési tételek a PKN-ben tapasztalt hiányosságok, illetve a kincstári bevallások és befizetések feldolgozási késedelme miatt kerültek kiszabásra. 9. A magánnyugdíjpénztár a Garancia Alap szolgáltatását a évben nem vette igénybe. 10. A magánnyugdíjpénztár hozamainak és a referenciaindexek hozamrátáinak alakulása: pénztár egésze klasszikus portfólió (fedezeti tartalék) nettó hozamráta (%) 8,60% 9,17% 8,86% 2,95% 16,50% 13,86% 9,08% 6,08% bruttó hozamráta (%) 9,59% 3,31% 16,88% 14,18% 9,36% 6,34% referenciaindex hozamrátája (%) 9,14% 2,94% 17,47% 14,07% 9,13% 6,59% nettó hozamráta (%) 0,96% 14,90% bruttó hozamráta(%) 0,72% 15,25% referenciaindex 0,54% 14,91% hozamrátája(%)

10 3440 PÉNZÜGYI KÖZLÖNY 7. szám a portfólióba fektetett eszközök fordulónapi záró piaci értéke (ezer Ft) kiegyensúlyozott portfólió nettó hozamráta (%) 11,68% 20,14% (fedezeti tartalék) bruttó hozamráta (%) 11,47% 20,42% referenciaindex hozamrátája (%) 11,16% 21,17% a portfólióba fektetett eszközök fordulónapi záró piaci értéke (ezer Ft) növekedési portfólió (fedezeti tartalék) nettó hozamráta (%) 23,11% 26,04% bruttó hozamráta (%) 22,81% 26,38% referenciaindex hozamrátája (%) 24,06% 29,15% a portfólióba fektetett eszközök fordulónapi záró piaci értéke (ezer Ft) hivatalos fogyasztói árindex (infláció) 9,80% 9,20% 5,30% 4,70% 6,80% 3,60% 3,90% 8,00% 6,10% 4,20% A bruttó és a nettó hozamráták közötti eltérés a befektetésekhez kapcsolódó költségekbõl (vagyon- és letétkezelési díj) adódik. 11. A magánnyugdíjpénztár teljes vagyonának mérleg-fõösszeg szerinti évi nyitó és záró piaci értéke (E Ft): január december 31. Pénztár teljes vagyona (E Ft) A magánnyugdíjpénztár teljes vagyonának tárgyévi eszközcsoportonkénti százalékos megoszlása év elején és év végén, portfóliónként: Portfólió összesen 100,00% 100,00% Bankszámlák és készpénz összesen 3,37% 2,42% Pénzforgalmi számla és befektetési számla 2,09% 0,40% Lekötött betét (betétszerzõdés): hitelintézeti betétszámlán lekötött pénzösszeg 1,28% 2,10% Értékpapírok összesen 96,63% 97,58% Hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok (kötvények) 61,84% 49,85% Magyar állampapír 57,78% 46% Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért a magyar állam készfizetõ kezességet vállal 0,87% 1,12% Magyarországon bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény 2,68% 2,18% Külföldön bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény 0,51% 0,56% Részvények 19,92% 17,93% A Budapesti Értéktõzsdére vagy más elismert értékpapírpiacra bevezetett Magyarországon nyilvános 16,79% 15,09% forgalomba hozott részvény Tõzsdére vagy más elismert értékpapírpiacra bevezetett, külföldön kibocsátott, nyilvánosan forgalomba 3,12% 2,85% hozott részvény Befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív befektetési értékpapír 10,98% 27,00% Magyarországon bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ide nem értve az ingatlan befektetési alapot 7,20% 24,95% Magyarországon bejegyzett ingatlan befektetési alap befektetési jegye 3,57% 2,05% Külföldön bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ide nem értve az ingatlan befektetési alapot 0,21% 0% Jelzáloglevél 3,89% 2,80% Magyarországon bejegyzett jelzáloghitel-intézet által kibocsátott jelzáloglevél 3,89% 2,80%

11 7. szám PÉNZÜGYI KÖZLÖNY A magánnyugdíjpénztár tárgyévre és tárgyévet követõ évre vonatkozó, a Befektetési Politikában meghatározott eszközcsoportonkénti megengedett minimális és maximális százalékos megoszlása és referenciaindexei portfóliónként: Klasszikus portfólió Minimális%-osmegoszlás Maximális%-osmegoszlás referenciaindex Bankbetét % 20% RMAX RMAX Állampapír, értékpapír, melyért a magyar állam készfizetõ kezességet vállal 80% 80% 100% 100% Hitelintézeti kötvény 0% 0% 10% 10% CMAX CMAX Vállalatikötvény 0% 0% 0% 0% Jelzáloglevél 0% 0% 10% 10% Ingatlan 0% 0% 0% 0% BIX BIX Hazai részvény % 10% BUX BUX Külföldi részvény CETOP20; S&P100; DJ CETOP20; S&P100; DJ Eurostoxx50 Eurostoxx50 Hazai befektetési jegy BUX BUX CETOP20;S& CETOP20;S& Külföldi befektetési jegy P100;DJ P100;DJ Eurostoxx50 Eurostoxx50 Külföldihitelintézetikötvény Külföldi állampapír Külföldi vállalati kötvény Kiegyensúlyozott portfólió Minimális%-osmegoszlás Maximális%-osmegoszlás Referenciaindex Bankbetét 0% 0% 40% 40% RMAX RMAX Állampapír, értékpapír, melyért a magyar állam készfizetõ kezességet vállal 50% 50% 90% 90% Hitelintézeti kötvény 0% 0% 15% 15% CMAX CMAX Vállalatikötvény 0% 0% 5% 5% Jelzáloglevél 0% 0% 15% 15% Ingatlan 0% 0% 10% 10% BIX BIX Hazai részvény % 40% BUX BUX Külföldi részvény CETOP20; S&P100;DJ CETOP20; S&P100;DJ Eurostoxx50 Eurostoxx50 Hazai befektetési jegy BUX BUX Külföldi befektetési jegy CETOP20; S&P100;DJ CETOP20; S&P100;DJ Eurostoxx50 Eurostoxx50 Külföldi hitelintézeti kötvény % 10% Külföldi állampapír Külföldi vállalati kötvény Növekedési portfólió Minimális%-osmegoszlás Maximális%-osmegoszlás Referenciaindex Bankbetét 0% 0% 40% 40% RMAX RMAX Állampapír,értékpapírmelyértamagyarállam készfizetõ kezességet vállal 20% 20% 60% 60% Hitelintézeti kötvény 0% 0% 25% 25% CMAX CMAX Vállalati kötvény 0% 0% 10% 10% Jelzáloglevél 0% 0% 25% 25% Ingatlan 0% 0% 10% 10% BIX BIX

12 3442 PÉNZÜGYI KÖZLÖNY 7. szám Növekedési portfólió Minimális%-osmegoszlás Maximális%-osmegoszlás Referenciaindex Hazai részvény BUX BUX CETOP20;S& CETOP20;S& Külföldi részvény P100;DJ P100;DJ Eurostoxx50 Eurostoxx50 40% 40% 80% 80% Hazai befektetési jegy BUX BUX CETOP20;S& CETOP20;S& Külföldi befektetési jegy P100;DJ P100;DJ Eurostoxx50 Eurostoxx50 Külföldi hitelintézeti kötvény Külföldi állampapír Külföldi vállalati kötvény % 10% 14. A magánnyugdíjpénztár mûködésével kapcsolatos fõbb mutatók alakulása: Éves átlagos taglétszám (fõ) Egyéni számlák átlagos záró állománya (Ft/fõ) Egy fõre jutó átlagos havi befizetések (Ft/fõ) * * vonatkozási idejû APEH befizetések feldolgozatlansága miatt. 15. A választható portfóliók évi nyitó és záró értéke (E Ft) január december 31. Klasszikus portfólió Kiegyensúlyozott portfólió Növekedési portfólió II. A Honvéd Nyugdíjpénztár önkéntes pénztári ágazatának mutatói 1. Az önkéntes pénztár taglétszámának alakulása: január 1-jén: fõ december 31-én: fõ 2. Az önkéntes pénztár tagdíjbevételeinek tartalékok közti sávos megosztása a évben: Halmozott befizetés (Ft/év) Fedezeti tartalék (%) Mûködési tartalék (%) Likviditási tartalék (%) Az önkéntes pénztár teljes vagyonának mérleg-fõösszeg szerinti évi nyitó és záró piaci értéke: január december 31. Pénztár teljes vagyona (E Ft) Az önkéntes pénztár mûködésével kapcsolatos fõbb mutatószámok alakulása: Éves átlagos taglétszám (fõ) Egyéni számlák záró állományának átlagos mértéke (Ft/fõ) Egy fõre jutó átlagos havi befizetések értéke (Ft/fõ) Az önkéntes pénztár teljes vagyonának tárgyévi eszközcsoportonkénti százalékos megoszlása: Eszközcsoport %-os megoszlás jén %-os megoszlás én Portfólió összesen 100% 100% Bankszámlák és készpénz összesen 3,64% 3,30% Pénzforgalmi számla és befektetési számla 3,20% 0,70% Lekötött betét (betétszerzõdés): hitelintézeti betétszámlán lekötött pénzösszeg 0,44% 2,60% Értékpapírok összesen 94,08% 94,73% Hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok (kötvények) 64,13% 61,61%

13 7. szám PÉNZÜGYI KÖZLÖNY 3443 Eszközcsoport %-os megoszlás jén %-os megoszlás én Magyar állampapír 60,64% 57,75% Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért a magyar állam készfizetõ kezességet 0,12% 0,64% vállal Magyarországon bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény 2,84% 2,57% Külföldön bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény 0,54% 0,65% Részvények 15,35% 12,84% A Budapesti Értéktõzsdére vagy más elismert értékpapírpiacra bevezetett Magyarországon 12,46% 9,91% nyilvános forgalomba hozott részvény Tõzsdére vagy más elismert értékpapírpiacra bevezetett, külföldön kibocsátott, nyilvánosan 2,89% 2,93% forgalomba hozott részvény Befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív befektetési értékpapír 8,79% 16,33% Magyarországon bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ide nem értve az ingatlan 5,37% 14,55% befektetési alapot Magyarországon bejegyzett ingatlan befektetési alap befektetési jegye 3,12% 1,78% Külföldön bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ide értve az ingatlan befektetési alapot is 0,29% 0% Jelzáloglevél 5,81% 3,94% Magyarországon bejegyzett jelzáloghitel-intézet által kibocsátott jelzáloglevél 5,81% 3,94% Ingatlan 1,56% 1,27% Tagi kölcsön 0,72% 0,70% 6. Az önkéntes pénztár teljes vagyonának tárgyévi eszközcsoportonkénti megoszlása, portfóliónként: Klasszikus Kiegyensúlyozott Növekedési Portfólió összesen 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Bankszámlák és készpénz összesen 28,10% 10,96% 2,05% 1,51% 8,25% 3,67% Pénzforgalmi számla és befektetési számla 27,63% 1,53% 1,55% 0,18% 8,24% 0,21% Lekötött betét (betétszerzõdés): hitelintézeti 0,47% 9,43% 0,50% 1,33% 0,01% 3,46% betétszámlán lekötött pénzösszeg Értékpapírok összesen 71,21% 88,11% 95,38% 96,25% 91,05% 95,49% Hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok (kötvények) 67,04% 82,27% 66,64% 65,43% 50,51% 45,06% Magyar állampapír 67,04% 82,27% 63,24% 61,49% 46,02% 40,92% Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért 0,00% 0,00% 0,13% 0,69% 0,07% 0,49% a magyar állam készfizetõ kezességet vállal Magyarországon bejegyzett hitelintézet által 0,00% 0,00% 2,74% 2,58% 3,76% 2,95% nyilvánosan forgalomba hozott kötvény Külföldön bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan 0,00% 0,00% 0,53% 0,67% 0,66% 0,70% forgalomba hozott kötvény Részvények 2,42% 2,16% 13,99% 11,75% 25,33% 20,61% A Budapesti Értéktõzsdére vagy más elismert 1,85% 1,73% 11,28% 8,88% 21,05% 16,84% értékpapírpiacra bevezetett Magyarországon nyilvános forgalomba hozott részvény Tõzsdére vagy más elismert értékpapírpiacra 0,57% 0,43% 2,71% 2,86% 4,28% 3,77% bevezetett, külföldön kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény Befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív befektetési 1,75% 3,68% 8,18% 14,45% 13,43% 28,69% értékpapír Magyarországon bejegyzett befektetési alap 1,75% 3,68% 4,97% 12,74% 8,35% 26,24% befektetési jegye, ide nem értve az ingatlan befektetési alapot Magyarországon bejegyzett ingatlan befektetési alap 0,00% 0,00% 2,91% 1,71% 4,80% 2,45% befektetési jegye Külföldön bejegyzett befektetési alap befektetési 0,00% 0,00% 0,30% 0,00% 0,28% 0,00% jegye, ide nem értve az ingatlan befektetési alapot Jelzáloglevél 0,00% 0,00% 6,57% 4,62% 1,78% 1,13% Magyarországon bejegyzett jelzáloghitel-intézet által 0,00% 0,00% 6,57% 4,62% 1,78% 1,13% kibocsátott jelzáloglevél Ingatlan 0,00% 0,00% 1,83% 1,56% 0,00% 0,00% Tagi kölcsön 0,68% 0,94% 0,73% 0,68% 0,70% 0,84%

14 3444 PÉNZÜGYI KÖZLÖNY 7. szám A Pénzpiaci portfólió jén került bevezetésre. Eszközcsoport %-os megoszlás én Portfólió összesen 100% Bankszámlák és készpénz összesen 100% Pénzforgalmi számla és befektetési számla 5,76% Lekötött betét (betétszerzõdés): hitelintézeti betétszámlán lekötött pénzösszeg 94,24% 7. Az önkéntes pénztár tárgyévre és tárgyévet követõ évre vonatkozó, a Befektetési Politikában meghatározott eszközcsoportonkénti megengedett minimális és maximális százalékos megoszlása és referenciaindexei portfóliónként: Klasszikus portfólió Minimális%-osmegoszlás Maximális%-osmegoszlás Referenciaindex Bankbetét % 20% RMAX RMAX Állampapír, értékpapír, melyért a magyar állam 80% 80% 100% 100% készfizetõ kezességet vállal. Tagi kölcsön 0% 0% 5% 5% Hitelintézeti kötvény 0% 0% 10% 10% CMAX CMAX Vállalatikötvény 0% 0% 0% 0% Jelzáloglevél 0% 0% 10% 10% Ingatlan 0% 0% 0% 0% BIX BIX Hazai részvény BUX BUX CETOP20; CETOP20; Külföldi részvény S&P100; DJ S&P100; DJ % 10% Eurostoxx50 Eurostoxx50 Hazai befektetési jegy BUX BUX Külföldi befektetési jegy CETOP20; CETOP20; Külföldi hitelintézeti kötvény S&P100; DJ S&P100; DJ Külföldi állampapír Eurostoxx50 Eurostoxx50 Külföldi vállalati kötvény Kiegyensúlyozott portfólió Minimális%-osmegoszlás Maximális%-osmegoszlás Referenciaindex Bankbetét 0% 0% 40% 40% RMAX RMAX Állampapír,értékpapírmelyértamagyarállam 50% 50% 90% 90% készfizetõ kezességet vállal. Tagi kölcsön 0% 0% 5% 5% Hitelintézeti kötvény 0% 0% 15% 15% CMAX CMAX Vállalatikötvény 0% 0% 5% 5% Jelzáloglevél 0% 0% 15% 15% Ingatlan 0% 0% 10% 10% BIX BIX Hazai részvény BUX BUX CETOP20; CETOP20; Külföldi részvény S&P100; DJ S&P100; DJ % 40% Eurostoxx50 Eurostoxx50 Hazai befektetési jegy BUX BUX Külföldi befektetési jegy CETOP20; CETOP20; Külföldi hitelintézeti kötvény S&P100; DJ S&P100; DJ Külföldi állampapír % 10% Eurostoxx50 Eurostoxx50 Külföldi vállalati kötvény

15 7. szám PÉNZÜGYI KÖZLÖNY 3445 Növekedési portfólió Minimális%-osmegoszlás Maximális%-osmegoszlás Referenciaindex Bankbetét 0% 0% 40% 40% RMAX RMAX Állampapír,értékpapírmelyértamagyarállam 20% 20% 60% 60% készfizetõ kezességet vállal. Tagi kölcsön 0% 0% 5% 5% Hitelintézeti kötvény 0% 0% 25% 25% CMAX CMAX Vállalati kötvény 0% 0% 10% 10% Jelzáloglevél 0% 0% 25% 25% Ingatlan 0% 0% 10% 10% BIX BIX Hazai részvény BUX BUX Külföldi részvény CETOP20; S&P100; DJ CETOP20; S&P100; DJ Eurostoxx50 Eurostoxx50 40% 40% 80% 80% Hazai befektetési jegy BUX BUX CETOP20;S& CETOP20;S& Külföldi befektetési jegy P100;DJ P100;DJ Eurostoxx50 Eurostoxx50 Külföldi hitelintézeti kötvény Külföldi állampapír Külföldi vállalati kötvény % 10% Pénzpiaci portfólió Minimális%-osmegoszlás Maximális%-osmegoszlás Referenciaindex Hazai pénzpiac % 100% ZMAX ZMAX Magyar állampapír 0% 0% 100% 100% Tagi kölcsön 0% 0% 5% 5% 8. Az önkéntes nyugdíjpénztár hozamainak és a referenciaindexek hozamrátáinak alakulása: nettó hozamráta (%) Pénztár bruttó hozamráta egésze (%) referenciaindex hozamrátája (%) Klasszikus nettó hozamráta portfólió (%) bruttó hozamráta (fedezeti (%) tartalék) referenciaindex hozamrátája (%) A portfólióba fektetett eszközök fordulónapi záró piaci értéke (ezer Ft) Kiegyensúlyozott portfólió nettó hozamráta (%) bruttó hozamráta (fedezeti (%) tartalék) referenciaindex hozamrátája (%) A portfólióba fektetett eszközök fordulónapi záró piaci értéke (ezer Ft) Növekedési portfólió nettó hozamráta (%) 8,06% 8,63% 8,25% 1,46% 15,64% 13,70% 9,03% 5,46% 8,94% 1,79% 16,04% 14,03% 9,31% 5,73% 9,13% 3,21% 17,08% 13,94% 9,13% 6,59% 0,53% 11,42% 0,30% 11,62% 0,20% 13,70% ,84% 19,83% 11,63% 20,12% 11,19% 21,27% ,29% 25,70%

16 3446 PÉNZÜGYI KÖZLÖNY 7. szám bruttó hozamráta (fedezeti (%) tartalék) referenciaindex hozamrátája (%) A portfólióba fektetett eszközök fordulónapi záró piaci értéke (ezer Ft) Hivatalos fogyasztói árindex(infláció) 21,97% 26,02% 23,08% 28,58% ,80% 9,20% 5,30% 4,70% 6,80% 3,60% 3,90% 8,00% 6,10% 4,20% A bruttó és a nettó hozamráták közötti eltérés a befektetésekhez kapcsolódó költségekbõl (vagyon- és letétkezelési díj) adódik. A választható portfóliók évi nyitó és záró értéke (E Ft) január december 31. Klasszikus portfólió Kiegyensúlyozott portfólió Növekedési portfólió Szolgáltatási portfólió Pénzpiaci portfólió III. A Honvéd Nyugdíjpénztár két ágazatára összesített adatok közzététele A Honvéd Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár a évi egyesített ja közzétételi kötelezettségének a 223/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet 50. -a alapján az alábbiak szerint tesz eleget: Egyesített mérleg Sor Eszközök évi auditált (Adatok E Ft-ban) évi auditált 11 A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Immateriális javak a) Önkéntes nyugdíjpénztár b) Magánnyugdíjpénztár Tárgyi eszközök a) Önkéntes nyugdíjpénztár b) Magánnyugdíjpénztár Tartós befektetési célú ingatlanok a) Önkéntes nyugdíjpénztár b) Magánnyugdíjpénztár Tárgyi eszközök értékelési különbözete a) Önkéntes nyugdíjpénztár b) Magánnyugdíjpénztár Befektetett pénzügyi eszközök a) Önkéntes nyugdíjpénztár b) Magánnyugdíjpénztár Egyéb tartós részesedések a) Önkéntes nyugdíjpénztár b) Magánnyugdíjpénztár Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok a) Önkéntes nyugdíjpénztár b) Magánnyugdíjpénztár Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete a) Önkéntes nyugdíjpénztár b) Magánnyugdíjpénztár B) FORGÓESZKÖZÖK Készletek a) Önkéntes nyugdíjpénztár

17 7. szám PÉNZÜGYI KÖZLÖNY 3447 Sor Eszközök évi auditált (Adatok E Ft-ban) évi auditált 1212 b) Magánnyugdíjpénztár Követelések a) Önkéntes nyugdíjpénztár b) Magánnyugdíjpénztár ebbõl: Tagdíjkövetelések a) Önkéntes nyugdíjpénztár b) Magánnyugdíjpénztár Tagi kölcsön ÉRTÉKPAPÍROK a) önkéntes nyugdíjpénztár b) magánnyugdíjpénztár Egyéb részesedések a) önkéntes nyugdíjpénztár b) magánnyugdíjpénztár Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok a) önkéntes nyugdíjpénztár b) magánnyugdíjpénztár Értékpapírok értékelési különbözete a) önkéntes nyugdíjpénztár b) magánnyugdíjpénztár PÉNZESZKÖZÖK a) önkéntes nyugdíjpénztár b) magánnyugdíjpénztár ebbõl: Betétszámlák (forintban) a) önkéntes nyugdíjpénztár b) magánnyugdíjpénztár Pénzeszközök értékelési különbözete a) önkéntes nyugdíjpénztár b) magánnyugdíjpénztár C) AKTÍV IDÕBELI ELHATÁROLÁSOK BEVÉTELEK AKTÍV IDÕBELI ELHATÁROLÁSA a) önkéntes nyugdíjpénztár b) magánnyugdíjpénztár KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK AKTÍV IDÕBELI ELHATÁROLÁSA a) önkéntes nyugdíjpénztár b) magánnyugdíjpénztár ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN a) önkéntes nyugdíjpénztár b) magánnyugdíjpénztár Sor Források évi auditált (Adatok E Ft-ban) évi auditált 11 D) SAJÁT TÕKE INDULÓ TÕKE a) önkéntes nyugdíjpénztár b) magánnyugdíjpénztár BE NEM FIZETETT ALAPÍTÓI TÁMOGATÁSOK ( ) a) önkéntes nyugdíjpénztár b) magánnyugdíjpénztár TARTALÉK TÕKE

18 3448 PÉNZÜGYI KÖZLÖNY 7. szám Sor Források évi auditált (Adatok E Ft-ban) évi auditált a) önkéntes nyugdíjpénztár b) magánnyugdíjpénztár MÛKÖDÉS ÉS KIEGÉSZÍTÕ VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNYE MÛKÖDÉS MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNYE E) CÉLTARTALÉKOK MÛKÖDÉSI CÉLTARTALÉK a) önkéntes nyugdíjpénztár b) magánnyugdíjpénztár FEDEZETI CÉLTARTALÉK a) önkéntes nyugdíjpénztár b) magánnyugdíjpénztár Egyéni számlákon a) önkéntes nyugdíjpénztár b) magánnyugdíjpénztár Szolgáltatási tartalékon a) önkéntes nyugdíjpénztár b) magánnyugdíjpénztár LIKVIDITÁSI ÉS KOCKÁZATI CÉLTARTALÉK a) önkéntes nyugdíjpénztár b) magánnyugdíjpénztár FÜGGÕ BEFIZETÉSEK BEFEKTETÉSI HOZAMÁNAK CÉLTARTALÉKA a) magánnyugdíjpénztár MEG NEM FIZETETT TAGDÍJAK TARTALÉKA a) önkéntes nyugdíjpénztár b) magánnyugdíjpénztár F) KÖTELEZETTSÉGEK HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK a) önkéntes nyugdíjpénztár b) magánnyugdíjpénztár RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK a) önkéntes nyugdíjpénztár b) magánnyugdíjpénztár ebbõl: 1321 Azonosítatlan függõ befizetések a) önkéntes nyugdíjpénztár b) magánnyugdíjpénztár G) PASSZÍV IDÕBELI ELHATÁROLÁSOK a) önkéntes nyugdíjpénztár b) magánnyugdíjpénztár FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN a) önkéntes nyugdíjpénztár b) magánnyugdíjpénztár Egyesített eredménykimutatás A) A pénztár mûködési tevékenysége Sor évi auditált Adatok E Ft-ban évi auditált Tagok által fizetett tagdíj a) önkéntes nyugdíjpénztár b) magánnyugdíjpénztár Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás

19 7. szám PÉNZÜGYI KÖZLÖNY 3449 Sor évi auditált Adatok E Ft-ban évi auditált Ideiglenesen munkajövedelemmel nem rendelkezõ tag részére befizetett tagdíj célú 0 0 támogatás Tagdíj-kiegészítések Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés ( ) a) önkéntes nyugdíjpénztár b) magánnyugdíjpénztár Utólag befolyt tagdíjak a) önkéntes nyugdíjpénztár b) magánnyugdíjpénztár Tagdíjbevételek összesen a) önkéntes nyugdíjpénztár b) magánnyugdíjpénztár Tagok egyéb befizetései a) önkéntes nyugdíjpénztár b) magánnyugdíjpénztár Mûködési célra kapott rendszeres támogatás a) önkéntes nyugdíjpénztár b) magánnyugdíjpénztár Mûködési célra juttatott eseti adomány a) önkéntes nyugdíjpénztár b) magánnyugdíjpénztár Egyéb bevételek a) önkéntes nyugdíjpénztár b) magánnyugdíjpénztár Mûködési célú bevételek összesen a) önkéntes nyugdíjpénztár b) magánnyugdíjpénztár Mûködéssel kapcsolatos ráfordítások a) önkéntes nyugdíjpénztár b) magánnyugdíjpénztár Szokásos mûködési tevékenység eredménye a) önkéntes nyugdíjpénztár b) magánnyugdíjpénztár Kapott kamatok, kamatjellegû bevételek a) önkéntes nyugdíjpénztár b) magánnyugdíjpénztár Tulajdoni részesedést jelentõ befektetések és hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok nyereségjellegû különbözete 161 a) önkéntes nyugdíjpénztár b) magánnyugdíjpénztár Befektetési jegyek realizált hozama a) önkéntes nyugdíjpénztár b) magánnyugdíjpénztár Kapott osztalékok, részesedések a) önkéntes nyugdíjpénztár b) magánnyugdíjpénztár Pénzügyi mûveletek egyéb realizált bevételei a) önkéntes nyugdíjpénztár b) magánnyugdíjpénztár Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam a) önkéntes nyugdíjpénztár b) magánnyugdíjpénztár Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek a) önkéntes nyugdíjpénztár b) magánnyugdíjpénztár 0 0

20 3450 PÉNZÜGYI KÖZLÖNY 7. szám Sor évi auditált Adatok E Ft-ban évi auditált Befektetési tevékenység bevételei összesen a) önkéntes nyugdíjpénztár b) magánnyugdíjpénztár Fizetendõ kamatok a) önkéntes nyugdíjpénztár b) magánnyugdíjpénztár Tulajdoni részesedést jelentõ befektetések és hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok veszteségjellegû különbözete 241 a) önkéntes nyugdíjpénztár b) magánnyugdíjpénztár Befektetési jegyek realizált vesztesége a) önkéntes nyugdíjpénztár b) magánnyugdíjpénztár Értékelési különbözetbõl képzett mûködési céltartalék a) önkéntes nyugdíjpénztár b) magánnyugdíjpénztár Pénzügyi mûveletek egyéb ráfordítása a) önkéntes nyugdíjpénztár b) magánnyugdíjpénztár Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások a) önkéntes nyugdíjpénztár b) magánnyugdíjpénztár Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások a) önkéntes nyugdíjpénztár b) magánnyugdíjpénztár Befektetési tevékenység ráfordításai összesen a) önkéntes nyugdíjpénztár b) magánnyugdíjpénztár Befektetési tevékenység eredménye a) önkéntes nyugdíjpénztár b) magánnyugdíjpénztár Rendkívüli eredmény a) önkéntes nyugdíjpénztár b) magánnyugdíjpénztár Kiegészítõ vállalkozási tevékenység adózás elõtti eredménye Adófizetési kötelezettség Mûködés és kiegészítõ vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (önkéntes nyugdíjpénztár) Mûködés mérleg szerinti eredménye (magánnyugdíjpénztár) B) Pénztári szolgáltatások fedezete Sor évi auditált Adatok E Ft-ban évi auditált Tagok által fizetett tagdíj a) önkéntes nyugdíjpénztár b) magánnyugdíjpénztár Munkáltatói tagdíj hozzájárulás Ideiglenes munkajövedelemmel nem rendelkezõ tag részére befizetett tagdíjcélú támogatás Tagdíj-kiegészítések Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés a) önkéntes nyugdíjpénztár b) magánnyugdíjpénztár

TARTALOMJEGYZÉK. Budapest, 2012. június 28. Ára: 4935 Ft 7. szám A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI

TARTALOMJEGYZÉK. Budapest, 2012. június 28. Ára: 4935 Ft 7. szám A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI Budapest, 2012. június 28. Ára: 4935 Ft 7. szám TARTALOMJEGYZÉK A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI AZ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZÕ PÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI

Részletesebben

BEOLVADÓ PÉNZTÁR TEVÉKENYSÉGET ZÁRÓ BESZÁMOLÓJA 2015. Kiegészítő melléklet

BEOLVADÓ PÉNZTÁR TEVÉKENYSÉGET ZÁRÓ BESZÁMOLÓJA 2015. Kiegészítő melléklet Nyugdíjbiztosítási Dolgozók Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztára BEOLVADÓ PÉNZTÁR TEVÉKENYSÉGET ZÁRÓ BESZÁMOLÓJA 2015. Kiegészítő melléklet A pénztár adatai Név: Nyugdíjbiztosítási Dolgozók Önkéntes Kiegészítő

Részletesebben

A 50/2014. (XI. 28.) MNB

A 50/2014. (XI. 28.) MNB A Magyar Nemzeti Bank elnökének 50/2014. (XI. 28.) MNB rendelete a pénztárak és a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank

Részletesebben

BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT.

BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT. BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT. Éves Beszámoló 2010. december 31. Budapest, 2011. március 24. a vállalkozás vezetıje TARTALOMJEGYZÉK I. Független könyvvizsgálói jelentés II. Éves beszámoló - Mérleg - Eredménykimutatás

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: 06 Szegedi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név:

Részletesebben

Befektetési vállalkozások 2013. évi beszámolója

Befektetési vállalkozások 2013. évi beszámolója 1 1 6 0 0 1 9 2-6 6 1 2-1 1 4-01 Statisztikai számjel Reálszisztéma Értékpapír-forgalmazó és Befektető Zrt. 1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 4., Telefonszáma: 266-9095 a vállakozás megnevezése a vállakozás

Részletesebben

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége 001 73OA01 Tagok által fizetett tagdíj 673 0 673 779 0 779 002 73OA02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás 755 0 755 1,001 0 1,001 003 73OA03 Meg nem fizetett tagdíjak miatt 304 0 304 359 0 359 004 73OA04 Utólag

Részletesebben

CSEPEL HOLDING Részvénytársaság

CSEPEL HOLDING Részvénytársaság CSEPEL HOLDING Részvénytársaság Jelentés a 2005. december 31-én végzodo gazdasági évrol A társaság szervezetéhez, muködéséhez kapcsolódó adatok Tevékenység és gazdálkodás Rövid történeti leírás A magyar

Részletesebben

1. oldal, összesen: 58. A jogszabály mai napon hatályos állapota Váltás a jogszabály következı idıállapotára ( 2009.I.1. )

1. oldal, összesen: 58. A jogszabály mai napon hatályos állapota Váltás a jogszabály következı idıállapotára ( 2009.I.1. ) 1. oldal, összesen: 58 A jogszabály mai napon hatályos állapota Váltás a jogszabály következı idıállapotára ( 2009.I.1. ) 222/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet a magánnyugdíjpénztárak beszámolókészítési

Részletesebben

Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság és Leányvállalatai

Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság és Leányvállalatai Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság és Leányvállalatai Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatások a független könyvvizsgálói jelentéssel

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2013. évi Éves beszámolójá -hoz.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2013. évi Éves beszámolójá -hoz. 1 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MECSEKÉRC Környezetvédelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság I. Általános rész 2013. évi Éves beszámolójá -hoz. 1.01. A részvénytársaság bemutatása A MECSEKÉRC Környezetvédelmi

Részletesebben

Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013.

Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013. 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013. KSH: 10043316-6419-122-03 Cg.: 03-02-100020 Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012.év 2013.év

Részletesebben

INTER-EURÓPA BANK Rt. és leányvállalatai. Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok alapján készült Éves Konszolidált Beszámoló. 2004. december 31.

INTER-EURÓPA BANK Rt. és leányvállalatai. Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok alapján készült Éves Konszolidált Beszámoló. 2004. december 31. INTER-EURÓPA BANK Rt. és leányvállalatai Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok alapján készült Éves Konszolidált Beszámoló Konszolidált pénzügyi kimutatások a 2004. december 31-ével végződő évre Tartalomjegyzék

Részletesebben

Cash flow (előző év - tárgyév)

Cash flow (előző év - tárgyév) Cash flow (előző év - tárgyév) Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok) -39 351 1 Adózás előtti eredmény -18 069 2

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés 3

Független könyvvizsgálói jelentés 3 MVM CSOPORT KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012 Független könyvvizsgálói jelentés 3 ÖSSZEVONT (Konszolidált) mérleg 6 ÖSSZEVONT (Konszolidált) eredménykimutatás 8 ÖSSZEVONT (Konszolidált) melléklet 9 ÖSSZEVONT

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ I. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK 1. A vállalkozás bemutatása 1.1. A társaság neve, székhelye A társaság cégneve Argenta Kereskedelmi Szolgáltató Zrt. (rövidített neve:

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek!

Tisztelt Részvényesek! Tisztelt Részvényesek! A 2011-ES ESZTENDÔ IS KIHÍVÁSOKKAL TELI ÉV VOLT, MELYET STABIL, NYERESÉGES VÁLLALATKÉNT ZÁRTUNK. ELEMZÔK SZERINT A NYUGATI ORSZÁGOK MÁR RÉSZBEN KILÁBALTAK A VÁLSÁGBÓL, TÖRETLENÜL

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2012. évi mérleghez

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2012. évi mérleghez GIRO Elszámolásforgalmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2012. évi mérleghez Tartalomjegyzék I. Általános kiegészítések... 2 I.1. A GIRO Zrt. azonosító adatai, a részvények száma

Részletesebben

ü ves beszæmolü 2013.

ü ves beszæmolü 2013. 1 1 0 4 3 8I8 3419 3 9 1 l 40 4 statisztikai szamjel 4 cøgjegyzøk szæma a vællalkozæs megnevezøse Kü rü s VolÆn Autü buszkü zlekedøsi Zrt. a vællalkozæs cüme,telefonszæma 5600 BØkØscsaba Szarvasi ü t 103.

Részletesebben

Befektetési Politika Kivonata

Befektetési Politika Kivonata "H O N V É D" Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár 1135 Budapest, Aba utca 4. Tel/Fax: 329-6651, HM 269-77, 268-79, 269-37. www.hnyp.hu Befektetési Politika Kivonata Önkéntes Nyugdíjpénztár A Befektetési Politikát

Részletesebben

2000. évi C. törvény a számvitelről

2000. évi C. törvény a számvitelről Opten Törvénytár Opten Kft. I. 2000. évi C. törvény 2000. évi C. törvény a számvitelről A 2010.09.06. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 A törvény célja...............

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2006. évi éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2006. évi éves beszámolóhoz Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. -------------------------------------------------- 1033. Budapest, Polgár u. 8-10. Kiegészítő melléklet a 2006. évi éves beszámolóhoz Budapest, 2007.

Részletesebben

A legjobbat vagy semmit. Gottlieb Daimler

A legjobbat vagy semmit. Gottlieb Daimler Éves beszámoló 2013 Tartalomjegyzék 1. 2. 3. 4. 5. Független könyvvizsgálói jelentés Üzleti jelentés 2.1 Áttekintés 2.2 Duális képzés 2.3 Társadalmi felelősségvállalás 2.4 Környezetvédelem 2.5 Pénzügyi

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2009. ÉVI KÖZHASZNÚ ÉVES EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2009. ÉVI KÖZHASZNÚ ÉVES EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓHOZ BARTÓK BÉLA MEGYEI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Cg. 08-09-017470 KSH szám: 22109956-9499-599-08 mint a BARTÓK BÉLA MEGYEI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG Cg. 08-14-001548

Részletesebben

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján ÉVES JELENTÉS a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján Győr, 2014. április 17. Székhely: 9027 Győr, Martin út 1. Postacím: 9002 Győr, Pf. 50 Telefon:

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 6 7 4 8 6 0 9 4 9 9 5 2 9 1 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Alapítvány a Néptánchagyományok Ápolásáért egyéb szervezet megnevezés 2084 Pilisszentiván, Táncsics u. 29. az egyéb

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2014. május 14. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: dr Hajducsek-Láposi Enikő gazdálkodási ügyosztályvezető 9 3 toy/i

Részletesebben

Éves beszámoló. BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése. 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015

Éves beszámoló. BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése. 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015 1 1 0 6 6 3 0 3 4 9 3 1 1 1 4 0 5 Statisztikai számjel 0 5-1 0-0 0 0 1 0 6 Cégjegyzék száma BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015

Részletesebben

I. fejezet Számviteli jog

I. fejezet Számviteli jog Előszó A kedves olvasó a pénzügyi jogi anyagot összefoglaló második kötetet tartja a kezében. A válogatás az első kötethez hasonlóan szubjektív, hiszen a pénzügyi jog egyre bővülő világában a válogatás,

Részletesebben