A Csanádi-pusztákon fészkelő jelentősebb madárfajok állományalakulása közötti időszakban

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Csanádi-pusztákon fészkelő jelentősebb madárfajok állományalakulása 2005-2007 közötti időszakban"

Átírás

1 A Csanádi-pusztákon fzkelő jelentősebb madárfajok állományalakulása közötti időszakban Mzáros Csaba Magyar Madártani Egyesület Csongrád Megyei Csoport A Csanádi-puszták, hazánk, azon belül a dél-tiszántúl kiemelkedő jelentőségű madár élőhelye. Erre a tényre, már a 70-es években felfigyeltek a termzetvédelmi szakemberek, melynek eredményeképpen, 1989-ben, Pitvarosi-puszták Tájvédelmi Körzet néven oltalmat kapott től a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság rze. Kiemelkedő termzeti adottságai, számos botanikai, entomológiai érték mellett, mégis, elsősorban a ritka, veszélyeztetett, sérülékeny madárfajok jelenléte miatt, kiemelt fontosságú élőhely. Az első komolyabb tanulmányt, 1985-ben dr. Molnár Gyula publikálta, ebben, élesen rámutat a terület régióban betöltött szerepére. Hosszú idő elteltével, nemcsak alkalmi, hanem rendszeres, módszeres felmérek kezdődtek az élőhely, teljes ornitológiai feltárására, melynek eredményeképpen, több, messzemenőkig rzletes publikáció látott napvilágot. Az ehhez hasonló, hagyományteremtő dolgozat a Puszta című évkönyv 2004-es számában jelent meg, amely az 1999, a 2004 közötti időszak fzkelő állományának alakulásáról tudósít, amelynek, jelen publikáció, egyben folytatása is. Az említett anyag, rzletes tájékoztatást nyújt, a terület éghajlat, földtani, vízrajzi adottságairól, a kutatási területről, annak felmérének módszeréről, ezért, e tényezőkre teljes rzletességgel nem térek ki. Az elmúlt három évben eltérő módon alakult a lehullott csapadék mennyisége. 2005, csapadékbő, 2006, átlagos, míg a 2007-es év csapadékszegény vízrajzi állapotot hozott rzre. Ennek köszönhetően, különböző módon alakult, a termzetre gyakorolt hatása is. A kutatási terület A Csanádi-puszták területe 3 pusztafoltból áll, melynek nagysága 4057 Ha. A legnagyobb méretű / 2188 Ha / egység a Montág-puszta, amely Makó, Nagyér, Ambrózfalva, Csanádalberti községek közigazgatási területén helyezkedik el. Rendkívül gazdag, változatos felszínforma jellemzi. Itt található a Dél-Tiszántúl legnagyobb összefüggő ecsetpázsitos kaszálója a Nagy-Zsombék, a régió egyik legkiterjedtebb ürmös-csenkeszes szikes pusztája a Közös-járás. Az É-i pusztarzt K-Ny irányban, a Zsombék-éri, mély meliorációs csatorna szeli át, mely 1997-ig belvízmentesítette a területet. A Körös-Maros Nemzeti Park 1997-ben rzleges vízügyi rekonstrukciót végzett a területen / zsiliprendszerek használhatóságának megszüntete /, majd 1999-ben elgátalásos módszerrel lefolyástalanná tette a csatorna jelentősen hosszú szakaszát, a teljes puszta nagy rzét. 1

2 A tavaszi belvizek visszatartása szembetűnően megváltoztatta a korábbi években gyorsan kiszáradó puszta arculatát, ezáltal megkezdődhetett a növénytársulások átrendeződe. A beavatkozás nemcsak a vízborítás kiterjedének növekedét eredményezte, hanem annak időtartamának kitolódását is. A Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság évben pályázatot nyújtott be a Gazdasági Közlekedi Minisztériumhoz, melynek célja a Natura 2000 hálózatban is szereplő Montág-puszta, termzetvédelmi szempontból kiemelt fontosságú legeltetes használatának visszaállítása. A megvalósult beruházás során a Nemzeti Park Igazgatóság biztosította az állatok legeltetének feltételeit. Az első ütemben, 192 db szürkemarha üszőt helyeztek ki, melyet további 120 db követett. A legdélebbre található pusztafolt / 1011 Ha / a Királyhegyesi / korábban Blaskovics /- puszta. Csanádalberti, Csanádpalota, Királyhegyes települek közigazgatási zónáiban található. A területen intenzív állattartás, legeltet folyik. Löszpusztagyepek, szikerekkel gazdagon hálózott ürmös-csenkeszes szikesek, nedves kaszálók, mocsaras vízállások tarkítják felszínét. A terület középső rzén erősen sérült, degradált termzetes gyepek találhatóak, melyeken különböző technikájú gyepfelújításokat végeznek. A legzakabbra elterülő, legkisebb / 858 Ha / pusztafolt, a Béksámson, Tótkomlós települek közigazgatási területén található, Kopáncs-puszta. Valaha a legintenzívebben legeltetett egysége volt a Csanádi-pusztáknak, de a helyi termelőszövetkezet megszűne után, pár éve eltűntek a legelő állatok a területről. Élőhelyei hasonlítanak a Montág-pusztára, de löszgyep területei, mocsarai jóval szegényebbek. Padkás szikesei jól fejlettek, vakszikes társulásai nagy kiterjedűek. A terület közepén K-Ny-i irányban húzódó Székes-éri csatorna, a puszta nagy rzéről levezeti a vizet. A legeltet hiánya kedvezőtlenül befolyásolja a növényvegetációt, melyekben egyre nagyobb méreteket ölt a gyomosodás, az adventív növényfajok megjelene. A puszta közelében, Csikóspuszta kistelepül határában terül el a Termzetvédelmi Terület. Parti zónáját homogén szikikákás övezi. Környékén fajgazdag löszpuszta gyepfoltok találhatóak. Csapadékosabb években rendszeresen kiönt, ilyenkor az öntterületen ecsetpázsitos nedves kaszáló alakul ki. Aszályosabb esztendőkben kiszárad. A tavat délről a Kápolnás-erdő, zakról pedig, nagykiterjedű szántó határolja. A területet, DNy-ÉK irányban szeli át a, melynek kanyargós vonulata, még termzetes állapotot tükröz. Belvizes években, medréből kilépve, kiszélesedő öbleiben kialakuló pangóvizek, újra mocsár jelleget képesek ölteni. Ezek a rzek a puszta É-i rzét határoló Fekete-mocsár, a Montág-puszta K-i oldalán húzódó ambrózfalvi szakasz. 2

3 A Csanádi-puszták 3

4 Csapadékviszonyok alakulása 2005-ben A 2004 őszén, a 2005 tavaszán, elsősorban az áprilisi hónapban lehullott bőséges csapadékmennyiség, az 1999, 2000-es év tavaszához, ill. a folyamszabályzások előtti időszakhoz hasonló ökológiai állapotot hozott létre. A nagy vízhozamú télvégi, tavaszi esőzek, nemcsak a mélyebb térszíneken alakítottak ki tartós vízborítást, hanem a magasabb fekvű padkahátas rzeket is víznyomottá tették. A változó vízmélység, az ennek hatására kialakuló növényvegetáció, eszményi élőhellyé varázsolta, az előző, szárazabb években, nagyrzt regenerálódott gyepeket. A legalkalmasabb költőterület, a Montág-puszta, Nagy-Zsombék, ill. Nagyéri-mocsár, a puszta, Nagy-Nyelv nevezetű rzén alakultak ki, de a kiöblösödő, sekélyebb kanyarulatainál létrejövő kiöntek is meghatározó fzkelő területekké váltak. A tartós vízborítás hatására kialakult táplálékbőség, mágnesként vonzotta, fzkelre csábította, a korábbi években csak elvétve előforduló / pl: törpe vízicsibe /, vagy csak ritka fzkelőként / pl: feketenyakú vöcsök / regisztrált madárfajokat csapadékmennyiség alakulása jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec ,5 75,8 64,7 148,8 51,3 33,8 100,6 154,3 4 2, ,5 4

5 Csapadékviszonyok alakulása 2006-ban: 2006 tavaszán, az előző év, hasonló időszakára kialakult állapot jött létre, de a tavaszi, heves széljárásnak, a magas léghőmérsékletnek köszönhetően, a gyepek, a szikerek vízborítása visszahúzódott. A legmélyebb rzeken, viszont tartós kedvező mélységű víznyomott állapot alakult ki. A 2005-ben megerősödött mocsári növényzet / csetkáka, zsióka, gyékény /, 2006 májusára tovább burjánzott, amely egyes fajokat / pl: gólyatöcs, goda / a mocsarak perifériájára kényszerített. A besűrűsödő növényvegetáció nem kedvezett a vöcsök, szerkő-fajoknak, viszont a sekély, gyors ütemben melegedő, vízben szaporodó táplálékállatoknak / pl: ezüst kárász, réti csík, béka-félék / igen, melynek következményeképpen a gémtelep tovább izmosodott májusában kialakult hirtelen, nagymennyiségű vízhozamot produkáló zivatarok, a földön fzkelő fajok esetében, nagy valószínűséggel, mind az első, mind a másodköltt tönkretette. A tojás, fióka veszteséget, nehezen enyhítették a kei pótköltek szaporulatai csapadékmennyiség alakulása jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec ,8 53,7 47,1 70, ,6 130,6 7,2 16,1 29,9 14,3 5

6 Csapadékviszonyok alakulása 2007-ben: A 2005, 2006-os években kialakult vízrajzi állapot, a 2006 őszén, telén lehullott szerény mennyiségű csapadéknak köszönhetően, gyökeresen megváltoztatta, a 2007 tavaszára kialakult ökológiai képet, melyet a tavasszal / főleg áprilisban /, az átlagostól jóval kevesebb vízhozam, tovább erősített. Rövid időtartamú vízborítás, csak a legmélyebb rzeken tudott kialakulni. A felnövő, mocsári növényvegetáció, gyorsan kiégett. A még, optimális körülmények között fzekrakó fajok / főleg partimadarak /, az esetek nagy százalékában, már tojásos, fiókás korban, fzküket elhagyni kényszerültek. A gémfélék a csatornákba / Zsombékéri-csatorna, Sámson-apátfalvi- főcsatorna, / visszahúzódó vizekből szerezték, erősen megcsappant mennyiségű táplálékukat. Nyilvánvalóan, az aszály nem kedvezett a vízi, parti madaraknak, viszont számos más, korábban a területről nem ismert / pl: füleskuvik, kékbegy, halvány geze / faj került elő fzkelőként, mely egyértelműen a száraz időszak gazdag rovarszaporulatának köszönheti sikeres megtelepedét csapadékmennyiség alakulása jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec , ,2 6,2 66,3 65, ,8 67,3 49,9 60,7 28,6 6

7 Fajok: Kis vöcsök / Tachybaptus ruficollis /: Rendkívül nehéz megbecsülni a fzkelő párok számát. A tavaszi időszakban, a mocsári növényvegetáció záródásáig jól számolhatóak az egymásnak udvarló párok, de leginkább az éjszakai, hajnali időszakban hallott, revírvédő, riasztó hímek hangja árulja el a jelenlétüket ben a becsült értéknek, akár a többszöröse is költhetett. Kivételes esetben / 2005 / egy alkalommal, sikerült rábukkanni 4 tojásos fzkére, amely tavikáka / Schoenoplectetum lacustris / foltban épült. A Csikóspusztai-tavon, a szikikákás / Bolboschoenetum maritimi / parti zónában fzkel. Montág-puszta Kopáncs-puszta I. kis vöcsök állomány alakulása Búbos vöcsök / Podiceps cristatus /: A faj számára, a legalkalmasabb fzkelőhely, leginkább a mélyebb, nagyobb vízfelületet övező, ritkás növényvegetációban alakult ki. Fzkét, 2005-ben a Nagy-Zsombék egy tavikákás foltjában / tojás /, míg 2006-ban, egy avas gyékényfoltban / tojás / találtuk. Montág-puszta Kopáncs-puszta II. búbos vöcsök állomány alakulása 7

8 Feketenyakú vöcsök / Podiceps nigricollis / : 2005-ben, már március végén / / megjelentek a Nagy-Zsombék összefüggő vízfelületén. A gyorsan felnövő mocsári növényzet miatt, nem sikerült pontos képet kapnunk a megtelepedett párok számáról án 9 párra becsültük a teljes állományt, ezért meglepődve tapasztaltuk, hogy én az első mocsár felmér alkalmával, 18 db, zömében 1 tojásos, épülő fzekre bukkantunk én, további 47, nagyrzt teljes / 4-5 tojásos /fzekalj került elő én én, a Nagy-Zsombék más rzein, újabb, több, kisebb kolóniát találtunk. Összesen 6 telepet sikerült regisztrálni, amelyek, szinte kivétel nélkül, szerkő kolóniák közvetlen közelében létesültek, nagyrzt csetkákás-tippanos, ritkábban ecsetpázsitos, tavikákás-zsiókás társulásban ban a gyors ütemben szűkülő vízborításnak köszönhetően, csak 2 laza telep alakult ki, hasonló növényvegetációban, de a költ sikeressége megkérdőjelezhető. Montág-puszta Kopáncs-puszta III. feketenyakú vöcsök állományalakulás Vörösnyakú vöcsök / Podiceps griseigena / : 2005 tavaszán / /, egy szorosan összetartó párt figyeltünk meg a Nagy-Zsombékon, amely a faj első adata a területről. A pár, 1 tojásos fzekalja / / meg is került. A meglehetősen mély vízre épült fzket, egy serkenő tippanos, avas, tavikáka foltban találtuk meg ban, már án zleltük, immáron 2 pár jelenlétét én már intenzíven udvarló szertartást végeztek, én pedig, aktívan hordták csőrükben a fzekanyagot. Montág-puszta Kopáncs-puszta IV. vörösnyakú vöcsök állományalakulása 8

9 Bölömbika / Botaurus stellaris /: Tradicionális fzkelőhelye, a pusztán levő, Liliomos nevű, 3 Ha kiterjedű mocsár, mely területének zömét, avas nádas borít, míg határát, jól fejlett tavikákás-zsiókás társulás övez. Rendszeres költőfaj a, homogén, zsiókás parti zónájában. A Nagy-Zsombék területén, a tavikákás foltokat, a gyakran 1,5 m-re felnövő ecsetpázsitos kaszálókat választja fzkelő helyéül. Montág-puszta Kopáncs-puszta V. bölömbika állományalakulása Szürkegém / Ardea cinerea / Üstökösgém / Ardeola ralloides / Bakcsó / Nycticorax nycticorax / Nagy kócsag / Egretta alba / Kis kócsag / Egretta garzetta/ Kanalasgém / Platalea leucorodia / A gémtelep, 2000-ben létesült a Montág-puszta határán / nem védett /, egy alig 1 hektáros, kocsányos tölgy, magyar kőris, keskenylevelű ezüstfűz alkotta, pusztai erdőfoltban. A gémfélék számára, táplálkozó területet, leginkább a Nagy-Zsombék nyújt, de szárazabb években, a közeli, Sámson-apátfalvi csatornát, ill. a Szárazeret, is előszeretettel látogatják. A kolónia domináns faja a bakcsó, amely a gémtelep kialakulása óta folyamatosan erősödik. Ugyanez mondható el, a kis kócsag, a szürkegém állományáról is ban betelepült az első nagy kócsag pár, mely 2 fiókát röptetett. 2007, aszályos időjárása rányomta bélyegét a gémtelep életére is, így ennek megfelelően, jelentős állománybeli visszaest tapasztaltunk. Ezért is meglepő volt, a kanalasgém, költő fajként való megjelene. A kanalasgém sikeresen költött, a fzekből két fióka repült ki. 9

10 A gémtelep állományalakulása a Csanádi-pusztákon faj szürkegém üstökösgém bakcsó nagy kócsag kis kócsag kanalasgém Kendermagos réce / Anas strepera /: Bár a fzkek rejtve maradtak előlünk, de a párban mozgó, tojót hajszoló gácsérok, majd sérült színlelő tojók megfigyele, sejtetni engedte, sikeres megtelepedüket. A kendermagos récének alkalmas fzkelő terület, a mocsár perifériáján található, ecsetpázsitos - csetkákás / Agrostio- alopecuratum pratensis /szikerekkel határolt padkahátak. Montág-puszta Kopáncs-puszta VI. kendermagos réce állományalakulása 10

11 Nyílfarkú réce / Anas acuta /: 2005-ben, már február végén / pd. / megjelentek az első példányok, április elejére / / 800 példányra duzzadt a vonuló állomány. A hatalmas kiterjedű vízborítás ellenére, a költ időszakára, alig néhány pár maradt a területen. A kendermagos récéhez hasonlóan, a padkahátak jelentették, a faj számára legideálisabb fzkelőhelyet tavaszára, az előző évet meghaladó vonuló állomány koncentrálódott a mocsáron. / pd pd. / A kevbé jelentős vízborításnak köszönhetően, a mocsár területén mozaikosabb vízfedettség alakult ki. így több, optimális fzekrakó hely jött létre. Így 2006 nyarán, háromszor annyi pár költött, mint 2005-ben én 9 tojásos fzekalját leltük. Montág-puszta Kopáncs-puszta VII. nyílfarkú réce állományalakulása Kanalas réce / Anas clypeata/: A vonuló állomány 2005 tavaszán, 500 pd. / /, 2006-ban / / 650 pd-os maximummal tetőzött, a Nagy-Zsombékon. A mocsár felmérek alkalmával, legfőképp a sekély vizű, vagy kiszáradt ecsetpázsitosból riasztottuk a féltő tojókat. A Nagy-Zsombékhoz hasonló fzkelőhely, a puszta, Nagy-Nyelv nevű rzén ill., a ambrózfalvi szakaszán. Montág-puszta Kopáncs-puszta VIII. kanalas réce állományalakulása 11

12 Cigányréce / Aythya nyroca /: 2005 tavaszán, soha nem látott mennyiségben jelentek meg a vonuló egyedek / pd. /, míg 2006-ban, ennek csak töredékét / pd. / figyeltük meg. A költi időszak kezdetére, már csak a nászrepülő,kergetőző párok, néhány magányos gácsér maradt a területen. Fzekféltő tojókat, más récefélékhez hasonlóan, a szárazabb, ürmös-csenkeszes padkahátakról / Artemisio festucetum pseudovinae / ugrasztottuk én a Zsombékéri csatorna gátjáról, egy tojó példányt riasztottunk, még tojás nélküli, de már pihetollakkal bélelt fzkéről. További fzekféltő, színlelő magatartást tanúsító tojókat, hasonló élőhelyen, a ambrózfalvi szakaszán figyeltünk meg. Montág-puszta Kopáncs-puszta IX. cigányréce állományalakulása Kékvércse / Falco vespertinus /: A veti varjú kolóniák pusztulásával, a legelő állatok számának erőteljes csökkenével a terület kék vércse állománya is komoly veszélybe került. A 80-as évek elejére, alig 15, szoliter pár fzkelt a területen / Molnár 1985 /. A termzetvédelmi szakemberek felismerték, a faj, mesterséges úton való telepítének lehetőségét, így a 90-es évek elejére, két műfzek-telepet hoztak létre a Montág-puszta K-i szélén ben, két újabb telepet alakítottunk ki, a potenciális fzkelő helyek számának növele céljából, melyek segítségével 2005-re egy lassan gyarapodó populációt sikerült stabilizálni január1.-től az Európai Unió támogatásával, a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság koordinálásával komplex védelmi program / LIFE / indult, e veszélyeztetett faj állományának növele, hosszú távú fenntartása érdekében tavaszától, a már meglévő telepeket kibővítettük, ill. újak létesültek. Jelenleg a Csanádi-puszták területén, 5 telepen, összesen 132 költőláda van kihelyezve. A fzkelő helyek számának, az időközben megnövekedett mennyiségű legelő állat jelenlétének köszönhetően 2007-ben megduplázódott a fzkelő kék vércse párok száma. 12

13 Csanádi-puszták kékvércse állománya hely Montág -puszta Nagyér i-puszta Királyhe gyesi-puszta Kopánc si-puszta da költőlá /telep/ gallyfé szek /szoliter/ költőláda/t elep/ gallyf zek /telep/ gallyf zek /szoliter/ költőláda/t elep/ gallyf zek /telep/ gallyfé szek /szoliter/ KMN P / Life-s láda / összese n: 24 pár 24 pár 58 pár A LIFE program, egy másik, fontos tevékenységi köre, az őszi gyülekezők, szinkron megfigyele. A vonulás előtti időszakban használt gyülekezőhelyek felkutatása védelme kiemelt feladat. A gyülekezőhelyek fáira, facsoportjaiba éjszakázni behúzó madarak jól felmérhetők, megfigyelhetők. A területen jelenleg két, ilyen gyülekezőhely ismert. Gyülekező kékvércse / Falco vespertinus /állomány alakulása 2005 őszén a Kopáncs-pusztán pdsz ,

14 Kerecsen / Falco cherrug /: A terület perifériáján húzódó, magasfeszültségű traverz-sorra kihelyezett műfzekben költött ben kettő, 2006-ban három fiókát repítettek. Montág-puszta Kopáncs-puszta X. kerecsen állományalakulása Túzok / Otis tarda /: A terület egyik legértékesebb madárfaja. Ennek az elszigetelt, kisszámú populációnak a jelenléte, nagyban járult hozzá, a Csanádi-puszták oltalom alá helyezének. A 60-as évek végére, 40 pd körülire becsülték az állományát / Nemes /A hatvanas-hetvenes évek, a mezőgazdaság átszerveze után, számuk jelentős mértékben fogyni kezdett, ugyanis erőteljes fejlőd kezdődött a földterületek mezőgazdasági hasznosítása terén. Nagyságrendekkel emelték a szántóterületek arányát, így különböző kultúrákon zajló agrotechnikai növényvédelmi munkák a fzkek nagy rzét sodorták veszélybe, vagy pusztították el, melynek hatására a 80-as évekre a terület túzok állománya 18 pd-ra zsugorodott / Molnár 1985 /. Az ivar arányáról, sajnos nem került elő adat. A 90-es évek elejétől lassú gyarapodás tapasztalható. A 2000-es évek elejére, az állomány 50 pd-ra tehető / Mzáros 2004 /. Feltérképeztük a dürgő helyeket, a fiatal kakasok bandázó helyeit, azokat a táplálkozó területeket, ahol az őszi-téli időszakban koncentrálódó egyedek, szívesen tartózkodnak. Sajnos, ennek ellenére, leginkább az idő hiánya, ill. a terület mérete, erősen gátolja a faj állományának pontos megállapítását. Keveset tudunk a tyúkok számáról, még kevesebbet a költek sikerességéről. Jelentős mértékű, főleg a hidegebb, téli időszakban a rövidtávú migrálás. Ilyenkor, akár km-re / Székkutas, Mezőhegyes, Batida /is elmozdulhatnak a területről. Hozzávetőleges képet kapunk a tavaszi szinkron számlálások eredményeitől, a téli / repcén, lucernán / táplálkozó csapatok monitorozásától. Az elmúlt három év megfigyelei alapján, a Csanádi-puszták túzokállomány példányra becsülhető, melynek zömét / pd. /, serdülőkorú / éves / kakasok alkotják. A kifejlett, ivarérett kakasok száma pd, míg a tyúkoké, maximum 10 egyed. Fiatal éves példányok 14

15 ritkán kerülnek szem elé. / csibe /. A hazai termzetvédelem egyre nagyobb hangsúlyt fektet a túzokos élőhelyek védelmére, mely rendkívül összetett. A Csanádi-pusztákon is megvalósuló intézkedeknek / pl. puszták területén a legeltet a kaszálás időben korlátozott, különös hangsúlyt fektet mindkét tápláléknövény (lucerna a repce), a madár tartózkodásának igényeinek megfelelő helyen, kellő területen való vetére./ köszönhetően a terület túzokállománya folyamatosan erősödik. Túzok / Otis tarda / állományalakulása a Csanádi-pusztákon 2005 Dátum Montág-puszta vonzás körzete puszta vonzáskörzete Kopáncs-puszta vonzáskörzete ad ad ad ad ad ad. + 7 imm ad ad ad juv ad. + 2 imm. 8 ad ad juv ad. + 2 imm ad ad. + 2 imm juv ad imm ad. 15 ad imm ad ad. + 2 imm. 15

16 Túzok / Otis tarda / állományalakulása a Csanádi-pusztákon 2006 dátum Montágpuszta vonzás körzete puszta vonzáskörzete ad/subad ad/subad ad/subad ad/subad ad/subad ad/subad.. Kopáncs-puszta vonzáskörzete ad ad. 19 imm./subad ad ad ad juv ad. 6 imm ad ad ad imm ad ad ad ad. 1 ad imm ad. Túzok / Otis tarda / állományalakulása a Csanádi-pusztákon 2007 dátum Montágpuszta vonzás körzete puszta vonzáskörzete Kopáncs-puszta vonzáskörzete ad. 9 ad. + 7 imm ad. + 6 imm ad ad ad ad ad ad ad. 2 ad ad ad. 11 ad. + 1 imm ad. + 1 imm. 9 ad ad ad. + 9 subad./imm. 16

17 Pettyes vízicsibe / Porzana porzana / : A pusztai mocsarak, egyik legjellemzőbb karakter faja. Megtelepedének sikere, egyértelműen a tartós vízborítástól, a megfelelő növényvegetáció kialakulásától függ. Ennek függvényében, csak a 2005-ben kialakult vízrajzi viszonyok tették lehetővé, egy magasabb egyedszámú állomány létrejöttét. A párok számának becslét, több alkalommal, az éjszakai órákban végeztük. A faj számára legalkalmasabb, legkiterjedtebb növényvegetáció / csetkákás-tippanos-ecsetpázsitos kaszáló /, a Nagy-Zsombék területén alakult ki. Montág-puszta Kopáncs-puszta XI. pettyes vízicsibe állományalakulása Törpevízicsibe / Porzana pusilla /: én, a Nagy-Zsombék mocsarán végzett költőállomány felmérekor, annak három különböző pontján, törpe vízicsibéket riasztottunk. A madarak, minden esetben, csetkákás-tippanos társulásban tartózkodtak, meglepően szelíden viselkedtek. 3-4 méterre is meg tudtuk közelíteni őket. Az arra tett kísérlet, hogy éjszaka, az éneklő hímek hangja alapján bemérjük a revíreket, nem sikerült, hiszen mindhárom zleli pont, sűrűn lakott szerkő telep közvetlen közelében volt, így, annak zavarása nélkül nem lehetett volna végrehajtani. Montág-puszta Kopáncs-puszta XII. törpe vízicsibe állományalakulása 17

18 Ugartyúk / Burhinus oedicnemus /: Több év kihagyás után, 2007-ben újra megpróbálkozott a költsel, a Kopáncs-puszta zaki, nem védett oldalán. A területen intenzív juhlegeltet folyik, melynek következményeképpen a faj számára, fzkelre alkalmas, erősen padkás, gyakorlatilag növényzetmentes talajfelszín alakult ki. Az optimális körülmények ellenére, fzküket elhagyták. Montág-puszta Kopáncs-puszta XIII. ugartyúk állományalakulása Gulipán / Recurvirostra avosetta / : A gulipán számára, a területen fzkelő, más partimadár fajoktól eltérően, a belvizek hatására elmocsarosodó gyepek, a gyorsan felnövő vegetáció, költ szempontjából kedvezőtlen ökológiai állapotot idéz elő. Ennek ellenére, 2005 tavaszán, a Nagy-Zsombék területén 8 pár kezdett költbe, de az esőzek miatt elhagyták / a fzekaljak megsemmisültek / a területet. Kőbb / tojásos fzekalj /, egy pár pótköltbe kezdett ugyanitt, de ez sem járt sikerrel. Csak a ambrózfalvi szakaszán, foltokban fellelhető, vakszikes, sziki mézpázsitos / Puccinellietum limosae / padkáin költő párok költe lett eredményes tavaszára, erősen felnőtt, avas mocsári növényvegetáció várta a madarakat, ezért meg sem próbálkoztak a megtelepedsel. Ezzel szemben, a belvizes szántók, növényzetmentes rzein megtalálták a számukra kedvező életfeltételeket. A puszta K-i oldala mellett húzódó szántón, én 3 repülős, 7, még röpképtelen fiatal figyeltünk meg. Montág-puszta Kopáncs-puszta XIV. gulipán állományalakulása 18

19 Gólyatöcs / Himantopus himantopus /: A faj, táplálkozási, leginkább a fzkeli igényeinek, a 2005, 2006 tavaszára kialakult ökológiai, vízrajzi állapot megfelelően alakult. A tartós vízborítás, az ennek köszönhetően kialakult ideális összetételű magasságú növényvegetáció, soha nem tapasztalt mennyiségben vonzotta a területre, a költeni vágyó párokat. Tavaszi hónapokban a Nagy-Zsombék mocsarát, nagy kiterjedű, mély víznyomás jellemezte. A gólyatöcs párok zöme, a mocsár magasabb fekvű peremére szorult. A vízborítás csökkene, a mocsár szűkülét, annak mozaikosodását idézte elő, így lassan, a korábban elöntött mocsárrzek is benépesültek, kisebb-nagyobb gólyatöcs kolóniák alakultak ki. A legszignifikánsabb élőhely, a vízzel körülvett, ürmös-csenkeszes padkahát szigetek voltak, de több fzek került meg, kiszáradó félben levő csetkákás-tippanos társulásból is. A Nagy-Zsombékhoz hasonló élőhely, csak a ambrózfalvi szakaszán alakult ki. Montág-puszta Kopáncs-puszta XV. gólyatöcs állományalakulása Nagy goda / Limosa limosa /: Élőhelyek tekintetében, a legtoleránsabb fajok egyike. A sekély vízborítású csetkákástippanoson, az ürmös-csenkeszes padkahátakon át, a szárazabb, degradált gyepeken, vagy akár a víznyomott belvizes szántókon is megtelepszik. Az első fzkelők, viszonylag korán, már április közepén lerakják tojásaikat, de az, ez időszakban jellemző, nagy vízhozamú esőzek, ezeket általában elöntik, tönkreteszik (2006). Szaporulatot többnyire a másod, vagy pótköltek eredményeznek, de a legaszályosabb években, az ebből származó költt is ritkán kíséri szerencse (2007). Montág-puszta Kopáncs-puszta XVI. nagy goda állományalakulása 19

20 Piroslábú cankó / Tringa totanus /: Élőhelye szorosan kötődik a mocsarak, az elöntött gyepterületekhez. Költ szempontjából a nagy godától eltérően, a magasabban fekvő, vízmentes élőhely típusokhoz ragaszkodik. Leggyakrabban a mocsarak peremén lévő padkahátakon találtuk fzkét, ahol az azt borító növényvegetáció cm közötti. Az előző fajhoz hasonlóan, az első költt a tavaszi esőzek tönkre teszik, a szárazföldi, ill. szárnyas predáció is komoly veszteséget okoz a szaporulatban. Montág-puszta Kopáncs-puszta XVII. piroslábú cankó állományalakulása Sárszalonka / Gallinago gallinago /: A faj számára legalkalmasabb élőhely, a puszta, Liliomos nevű mocsarát övező, foltokban föllelhető zsombéksásos, a Nagy Nyelv, széles, szikereit kísérő zsombékoló, tippanos társulások. Hasonló adottságú rzek a Nagy-Zsombék területén is megtaláhatóak. Az első nászrepülő, mekegő példányok, már április közepétől megfigyelhetőek án, a Nagy-Nyelvről, egy példány, még tojás nélküli fzekről riadt. Montág-puszta Kopáncs-puszta XVIII. sárszalonka állományalakulása 20

21 Dankasirály / Larus ridibundus / : 2005-ben, 2006-ban is, két laza sirálytelep alakult ki, a Nagy-Zsombék területén. A fzekaljak zöme előkerült. A kolóniák, három eltérő élőhely típusban jöttek létre. A domináns biotóp, a szikerektől ölelt, ürmös-csenkeszes padkahátak. Szívesen költött, a mélyebb vizek, tavikáka foltjaiban, de a sekély vizü, növényzetmentes vízfelszínen is találtunk, szélesen megalapozott, cm magas fzkeket. Montág-puszta Kopáncs-puszta XIX. dankasirály alakulása Fattyúszerkő /Chlydonias hybrida / : Az első példányok, már április / / elején megérkeztek a Nagy-Zsombék, közel 600 hektáros belvízzel elöntött rzére. Az egyre csak duzzadó egyedszám / pd., pd. /, sejtetni engedte, hogy a faj esetében, korábban, soha nem tapasztalt megtelepedi siker várható. Még a mocsári növényvegetáció megerősöde előtti időszakban, kirajzolódtak a kialakulófélben levő telepek körvonalai. A Nagy-Zsombék, a, ambrózfalvi szakaszának felmérekor 4 homogén, ill. 8 fehérszárnyú szerkővel vegyes telepet sikerült regisztrálni. A telepek zöme, általában a nyíltabb, ritkásabb csetkákás / Eleocharitetum palustris /, kis százalékban pedig, ecsetpázsitos-tippanos szikirét / Agrostio stolniferae- Alopecuretum pratensis / vegetációban épültek, ahol a víz mélysége legalább cm között alakult. Fzküket friss növényi szálakból építették, melyet széles keskenylevelű gyékény alapra helyezett, maréknyi csetkáka alkotott. A célirányos felmér eredményeképpen a fzekaljak nagy rze előkerült. Domináns volt a 3 tojásos fzek, de gyakori volt a 2 tojásos, sőt több 4 tojásost is találtunk. A fiatalok egyedek nagy rzének kirepüli ideje, a közötti időszakra tehető / ad juv. /. Az utolsó példányt án láttuk tavaszára, újra jelentős mennyiségű vonuló példány / pd. / jelent meg a területen, de a gyorsan csökkenő vízborításnak köszönhetően, csak néhány pár próbálkozott költsel, melyek a fzek megépíte után, elhagyták a területet. Montág-puszta Kopáncs-puszta XX. fattyúszerkő szerkő állományalakulása 21

22 Fehérszárnyú szerkő / Chlydonias leucopterus / : A fattyúszerkőhöz hasonlóan, már viszonylag korán / / megérkeztek a Montágpuszta, Nagy-Zsombék nevezetű rzére. Rövid időn belül, hatalmas egyedszámban / pd./ jelentek meg, mely május elejére tovább duzzadt / pd. / Erre az időszakra, már jól érzékelhető volt az a tény, hogy komoly költi szándék van kialakulófélben. A mocsár felmérekor 6 homogén, ill. 8, fattyúszerkővel vegyes telepre bukkantunk. A legkedveltebb fzkelő helyek az elöntött ecsetpázsitos társulások voltak, de nem ritkán / főleg a vegyes telepek esetében /, csetkákásban, csetkákás-szikikákásban is előfordultak kolóniák. A mocsarat borító víz mélysége, a fehérszárnyú szerkő esetében, nem volt annyira meghatározó, mint a fattyúszerkőnél. A kiszáradási folyamatnak köszönhetően, több fzekalj, még tojásos korban szárazra került, de ennek ellenére sikeresen folytatódott a költ. Maréknyi fzküket, elrothadt, avas, növényi szálakból kzítették, melynek tetejére helyeztek csak néhány, frissebb csetkáka szálat. A fehérszárnyú szerkő esetében is domináns volt a 3 tojásos fzekalj, ritkábban 2 tojásos, 4 tojásos is előkerült, sőt egy esetben, valószínűleg összetojásnak köszönhetően, egy 6 tojásos is előkerült. A fiatalak kirepüle közötti időszakra tehető. / ad.+350 juv. /. Az utolsó példányokat án láttuk tavaszára, az előző évet meghaladó vonuló egyed érkezett / pd. /, a Nagy-Zsombékra, de néhány nap alatt elhagyták a területet. Egy pár költe valószínűsíthető. / ad. + 2 frissen kirepült juv. /. Montág-puszta Kopáncs-puszta XXI. fehérszárnyú szerkő állományalakulása 22

23 Réti fülesbagoly / Asio flammeus / : Ritka, alkalmi költőfaj, bár az elmúlt három évben folyamatosan jelen volt a területen. Mezei pocok gradációs években / 2005 /, komolyabb állomány is megtelepedhet. Legkedveltebb élőhelytípusa, a magasabb, vízmentes térszínek, homogén növényvegetációja. / pl.: tarackbúza - Agropyron repens /, ecsetpázsitos kaszáló /, kivételes esetben a pusztafoltokat övező szántók, kalászos monokultúrájában is megtelepszik / 2007 /. Montág-puszta Kopáncs-puszta 1-2 XXII. réti fülesbagoly állományalakulása Füleskuvik / Otus scops /: A Montág-puszta, Külső-legelő, vagy Nagyéri-puszta nevű rzén, egy kék vércsének kialakított műfzek telepben, annak egyik költőládájában, bukkantunk 5 tojásos fzekaljára. A következő ellenőrzkor / /, már csak az elhagyott, kihűlt tojásokat találtuk. Ugyanazon a napon, a teleptől kb. 500 m-re levő szalakótának kihelyezett D-típusú odúban megtaláltuk a pótköltbe kezdett, immáron 2 tojást melengető füleskuvikot, majd én 2, jól táplált, fejlett, kb. 2 hetes fiókát. A fajnak, ez az első ismert adata a területről Montág-puszta Kopáncs-puszta XXIII. füleskuvik állományalakulása 23

24 Szalakóta / Garrulus glandarius / : Sajnos, a terület, nem bővelkedik fzkelre alkalmas, termzetes költő odúval, ezért mesterséges, D-típusú odúk kihelyezével próbáljuk, a szalakóta populáció fennmaradását elősegíteni. Szerencsére, a faj, szívesen foglalja el ezeket az odúkat, így jelenleg, stabilnak mondhatjuk a Csanádi-puszták szalakóta állományát. Szalakóta állományalakulása odúk száma helyszíne helye Települ határ UTM Kód költ eredmény kihelyez éve Csanádalberti / Zöldhalmi-út/ Feketehalomdűlő Csanádalberti / Zöldhalmi-út/ Montágpuszta Montágpuszta Montágpuszta Montágpuszta Montágpuszta Nagyéripuszta Nagyéripuszta Nagyéripuszta Nagyéripuszta Nagyéripuszta Nagyéripuszta Kopáncsipuszta Montágpuszta É-i oldal fasor /vércsetelep/ Királyhegyes DS72A seregély seregély szalakóta fasor /akác/ Csanádalberti DS72C szalakóta szalakóta villany oszlop / külső / villany oszlop / belső / É-i oldal magányos fa /kőris/ fasor K-i oldal / telep / Csanádalberti DC72C szalakóta szalakóta Csanádalberti DS72C seregély szalakóta szalakóta Makó DS73B szalakóta Csanádalberti DS72D szalakóta fasor K-i oldal Csanádalberti DS73D seregély seregély - fasor K-i oldal Ambrózfalva DS73D fasor K-i oldal Ambrózfalva DS73D seregély - - villany oszlop / külső / villany oszlop / belső / magányos fa /akáctelep/ mezei veréb Nagyér DS73C szalakóta csóka szalakóta Nagyér DS73C szalakóta szalakóta csóka Nagyér DS73C szalakóta fasor /akác/ Nagyér DS73C szalakóta szalakóta tojásmaradvány fasor /akác/ Nagyér DS73C szalakóta füleskuvik fasor /fehér nyár/ Nagyér DS73C szalakóta szalakóta gémeskút Tótkomlós DS73A Vörös vércse szalakóta facsoport /akác/ Makó DS73B szalakóta 18 Bogárzó villanyoszlop Makó DS63D szalakóta szalakóta szalakóta 19 / Zöld- villanyoszlop Csanádalberti DS72C szalakóta szalakóta szalakóta halom / 20 Kopáncsipuszta / nem villanyoszlop / külső / védett rz / Tótkomlós DS73A szalakóta szalakóta - 21 Kopáncsipuszta / nem villanyoszlop / belső / védett rz / Tótkomlós DS73A seregély - - Montágpuszta villanyoszlop / belső 22 É-i oldal / Makó DS73B szalakóta - Montágpuszta villanyoszlop / külső 23 É-i oldal / Makó DS73B Montágpuszta faoszlop Csanádalberti DS73B csóka - /Dália-téliszállás/ 25 Bogárzó magányos nyárfa Makó DS67D szalakóta 26 Bogárzó Komáromi-tanya / villanyoszlop / Makó DS67D

25 27 Bogárzó Csikóspuszta / Forgó-tó/ Mzáros-tanya / villanyoszlop / belső-erdősáv / tölgy / Makó DS67D Nagyér DS73C nyárfasor Csanádalberti DS73D fasor /akác/ Királyhegyes DS72A helyszíne helye Települ határ UTM Kód kihelyez éve Megszüntetett ill. áthelyezett odúk Csikóspuszta / Kápolnás-erdő/ Nagyéripuszta Csanádalberti / aszfaltút mellett / Csikóspuszta / Forgó-tó/ Montágpuszta Montágpuszta /Éoldal/ / kihelyez éve erdőszél /akác/ Királyhegyes DS72A seregély - fasor /akác/ Királyhegyes DS72A seregély fasor K-i oldal / telep Csanádalberti DS73D villanyoszlop Makó DS73B szalakóta összes költ Kihelyezett odúk száma 24 db Vörös vércse 25 db mezei veréb mezei veréb Vörös vércse 28 db faj szalakóta össz: seregély össz: mezei veréb össz: vörösvércse össz: füleskuvik össz: csóka össz:

26 Halvány geze / Hippolais pallida /: án, egy éneklő hím madarat hallottunk, s láttunk, a Montág-puszta, Külsőlegelő nevű rzén, egy a pusztafoltot átszelő fasor mellett húzódó gyalogakácosban. Valószínűleg ugyanezt az egyedet, én, újra megfigyeltük, a korábbi helytől 300 m-re, egy kb. 30 négyzetméter alapterületű, homogén 1, 5-2 m magas foltos bürkösben. A Montágpuszta déli rzén, a Dália elnevezű szarvasmarha tartó telep közvetlen közelében közötti időszakban, egy másik, kitartóan éneklő hímet figyeltünk meg. Ez a példány, egy 1 1,5 m magas csalánfoltban tartózkodott. Fzkét nem kerestük, hiszen, annak felkutatása, az élőhely komoly rombolásával járt volna, így fzkele nem egyértelműen bizonyított. A halvány gezének, ez az első ismert előfordulása a területen. Montág-puszta Kopáncs-puszta XXIV. halvány geze állományalakulása Kis őrgébics / Lanius minor / : Az állomány zöme, a védett területen kívül fzkel. Jellemző költőfaja, az aszfalt utakat, dűlőket kísérő fasoroknak, de rendszeresen költ, a mesterségesen kialakított vércsetelepekben, vagy azoknak közvetlen közelében. Montág-puszta Kopáncs-puszta XXV. kis őrgébics állományalakulása 26

27 Összefoglalás A dolgozatban a Dél-Tiszántúl egyik legjelentősebb madár élőhelyének, a Csanádi-puszták madáréletének, az élőhely változásának három éves ciklusát dolgoztam fel. Az eltérő csapadékviszonyok váltakozásának az ökoszisztémára gyakorolt hatása, jelentősen befolyással bír a terület élővilágára. Csapadékos években jelentősen átalakul a táj, felidézi az egykori, folyamszabályozási előtti időszak arculatát, míg a száraz, aszályos évek negatív hatással bírnak, mind a megteleped, mind a fióka nevel eredményére. Köszönetnyilvánítás: Köszönettel tartozom a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóságnak a területen történő kutatás engedélyezéért. Hálával tartozom a Magyar Madártani Termzetvédelmi Egyesület Csongrád megyei csoportjának néhány tagjának, nevezetesen, dr. Kókai Károlynak, Engi Lászlónak, akik számos alkalommal elkísértek terepbejárásaim alkalmával, a mesterséges vércsetelepek kialakításában, azok rendszeres karbantartásában, ellenőrzében aktívan rzt vettek. Köszönettel tartozom Kotymán László termzetvédelmi tájegység vezetőnek, aki szakmai tudásával, adatai átengedével támogatta, e publikáció megírását. Végül, de nem utolsósorban, Kovács János, csikóspusztai gazdálkodónak mondok köszönetet, aki a több naposra nyúló felméreinkkor, lehetőséget biztosított, hogy tanyáját éjszakára, pihen céljából igénybe vegyük. Irodalom: Magyar L. (1972): Az évi téli madármegfigyelek adatai. Puszta Nemes I. (1973): Néhány érdekesebb megfigyel az elmúlt ősz tél madárvilágáról. Puszta Molnár Gy. (1991): A Pitvarosi-puszták madárvilága között. A Kiss Ferenc Csongrád Megyei Termzetvédelmi Egyesület Évkönyve 1. p Kotymán L.& Mzáros Cs. (2000): Az évi belvizek madártani vonatkozásai a Dél-Tiszántúlon. A Puszta /20.pp Kotymán L. (2003): Partimadarak ( Charadrii ) állománymozgalma 2003-ban a Dél- Tiszántúlon. A Puszta /20. pp Kotymán L.(2004): Gémtelepek a dél-tiszántúlon a Maros határszakaszán között. A Puszta /21.pp

28 Mzáros Cs.(2004): A Csanádi-pusztákon fzkelő jelentősebb madárfajok állományalakulása közötti időszakban. A Puszta /21.pps Mzáros Cs. (2003): Faunisztikai adatok a Körös-Maros Nemzeti Park Csanádi-puszták területi egységéről. A Puszta 18. p Molnár Zs. & Bíró M. (1994): A Pitvarosi-puszták Tájvédelmi Körzet környékük botanikai-termzetvédelmi értékele. MTA Ökológiai Botanikai Kutatóintézete, Vácrátót, pp. 58. Szeged, január

A CSANÁDI-PUSZTÁKON FÉSZKELŐ JELENTŐSEBB MADÁRFAJOK ÁLLOMÁNY ALAKULÁSA 2005-2007 KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN

A CSANÁDI-PUSZTÁKON FÉSZKELŐ JELENTŐSEBB MADÁRFAJOK ÁLLOMÁNY ALAKULÁSA 2005-2007 KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN A Puszta 2005 A Nimfea Természetvédelmi Egyesület évkönyve A CSANÁDI-PUSZTÁKON FÉSZKELŐ JELENTŐSEBB MADÁRFAJOK ÁLLOMÁNY ALAKULÁSA 2005-2007 KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN MÉSZÁROS CSABA MAGYAR MADÁRTANI EGYESÜLET

Részletesebben

FAUNISZTIKAI ADATOK A KÖRÖS-MAROS NEMZETI PARK, CSANÁDI-PUSZTÁK TERÜLETI EGYSÉGÉRŐL

FAUNISZTIKAI ADATOK A KÖRÖS-MAROS NEMZETI PARK, CSANÁDI-PUSZTÁK TERÜLETI EGYSÉGÉRŐL A Puszta 2001. 1/18. pp. 110-115. FAUNISZTIKAI ADATOK A KÖRÖS-MAROS NEMZETI PARK, CSANÁDI-PUSZTÁK TERÜLETI EGYSÉGÉRŐL MÉSZÁROS CSABA MAGYAR MADÁRTANI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET CSONGRÁD MEGYEI HELYI

Részletesebben

VAGYONKEZELÉSI KONCEPCIÓ

VAGYONKEZELÉSI KONCEPCIÓ VAGYONKEZELÉSI KONCEPCIÓ KÖRÖS-MAROS NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG 2007. 2 HELYZETELEMZÉS: A Körös-Maros Nemzeti Park mozaikos felépítéső, 5 tájegységben, 13 területi egységbıl áll. Teljes területe 50 956 hektár,

Részletesebben

Natura-2000 fenntartási tervek a Kiskunságban Egyeztetési munkaanyag

Natura-2000 fenntartási tervek a Kiskunságban Egyeztetési munkaanyag Svájci Hozzájárulás Fenntartható természetvédelem magyarországi Natura 2000 területeken SH/4/8 Natura-2000 fenntartási tervek a Kiskunságban Egyeztetési munkaanyag MTA ÖKOLÓGIAI KUTATÓKÖZPONT Fenntartható

Részletesebben

A 2015. év agrometeorológiai sajátosságai

A 2015. év agrometeorológiai sajátosságai A 2015. év agrometeorológiai sajátosságai A. Globális áttekintés (az alábbi fejezet az Országos Meteorológiai Szolgálat honlapján közzétett információk, tanulmányok alapján került összeállításra) A 2015-ös

Részletesebben

Domborzati és talajviszonyok

Domborzati és talajviszonyok Domborzati és talajviszonyok Domborzat VIZSGÁLAT TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK Sárpilis az Alföld, mint nagytájhoz, a Dunamenti - Síkság, mint középtájhoz és a Tolna - Sárköz nevezetű kistájhoz tartozik. A Sárköz

Részletesebben

A Puszta 1999. 1/16, pp. 158-192. MADÁRVILÁGA 2000.

A Puszta 1999. 1/16, pp. 158-192. MADÁRVILÁGA 2000. A Puszta 1999. 1/16, pp. 158-192. A TÓCÓ-VÖLGY MADÁRVILÁGA PÁSTI CSABA, DEBRECEN MAGYAR MADÁRTANI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET 2000. I. A TÓCÓ-VÖLGY FÖLDRAJZI FEKVÉSE, KÖRNYEZETI ÁLLAPOTA Debrecen fő

Részletesebben

Énekesmadarak, szokatlanul nagyszámú gyülekezése a Montág-pusztán 2007-2010 közötti időszakban

Énekesmadarak, szokatlanul nagyszámú gyülekezése a Montág-pusztán 2007-2010 közötti időszakban Énekesmadarak, szokatlanul nagyszámú gyülekezése a Montág-pusztán 2007-2010 közötti időszakban Engi László -MME Csongrád Megyei Csoport- Bevezetés Jelen dolgozatban azon énekesmadarak gyülekezését kívánom

Részletesebben

A1 akció: A mezőgazdasági támogatási rendszer és az ahhoz kapcsolódó élőhely kezelési gyakorlat hatásának vizsgálata kerecsen élőhelyeken

A1 akció: A mezőgazdasági támogatási rendszer és az ahhoz kapcsolódó élőhely kezelési gyakorlat hatásának vizsgálata kerecsen élőhelyeken A kerecsensólyom védelme a Kárpát-medencében (LIFE06NAT/H/000096) A1 AKCIÓ ZÁRÓJELENTÉS FINAL REPORT OF A1 ACTION A1 akció: A mezőgazdasági támogatási rendszer és az ahhoz kapcsolódó élőhely kezelési gyakorlat

Részletesebben

Túzok ( Otis tarda )

Túzok ( Otis tarda ) Túzok (Otis tarda) Elterjedés Morocco (91-108 birds), Portugal (1,893 birds), Spain (29,400-34,300 birds), Austria (199-216 birds), Czech Republic (0-2 birds), Germany (114-116 birds), Slovakia (0-3 birds),

Részletesebben

A SZABADSZÁLLÁSI ÜRGÉS GYEP különleges természetmegőrzési terület (HUKN20010) Natura 2000 fenntartási terve

A SZABADSZÁLLÁSI ÜRGÉS GYEP különleges természetmegőrzési terület (HUKN20010) Natura 2000 fenntartási terve A SZABADSZÁLLÁSI ÜRGÉS GYEP különleges természetmegőrzési terület (HUKN20010) Natura 2000 fenntartási terve E G Y E Z T E T E T T V Á L T O Z A T Fotó: Aradi Eszter KNPI Készítette a Magyar Madártani és

Részletesebben

Mit tennék a vizek védelmében

Mit tennék a vizek védelmében Mit tennék a vizek védelmében Marcal folyó Készítette: Bálint Brigitta Magyargencsi Sportegyesület Bevezető Bizonyára sokan hallottak már a Dunántúl szívében emelkedő Somló-hegyről és bortermő vidékéről,

Részletesebben

MADÁRBARÁT GAZDÁLKODÓ

MADÁRBARÁT GAZDÁLKODÓ A MADÁRBARÁT GAZDÁLKODÓ 12 PONTJA 1. Ismerjük meg a gazdaságunkban és környékén elôforduló madarak és más állatok életmódját, szokásait, igényeit! 2. Vegyszerek használata helyett segítsük a természetes

Részletesebben

Dél Békés megyei Vízgazdálkodási Társulat 5900 Orosháza, Luther u. 29. TEL.: 06-68-411-544, FAX: 06-68-512-851 E-MAIL: dvgt@dvgt.

Dél Békés megyei Vízgazdálkodási Társulat 5900 Orosháza, Luther u. 29. TEL.: 06-68-411-544, FAX: 06-68-512-851 E-MAIL: dvgt@dvgt. Dél Békés megyei Vízgazdálkodási Társulat 5900 Orosháza, Luther u. 29. TEL.: 06-68-411-544, FAX: 06-68-512-851 E-MAIL: dvgt@dvgt.hu Orosháza - 2010 - Tartalomjegyzék 1. Hidrometeorológiai helyzetkép...

Részletesebben

Vizes élőhelyek rehabilitációja a Hortobágyi Nemzeti Parkban

Vizes élőhelyek rehabilitációja a Hortobágyi Nemzeti Parkban Vizes élőhelyek rehabilitációja a Hortobágyi Nemzeti Parkban Hortobágy gyi Nemzeti Park 1973 82,000 hektár ~ 24,000 hektár Ramsari Terület Vizes élőhelyek megőrzésének, helyreállításának fontossága Mühlenberg

Részletesebben

Távérzékelés alkalmazása szikes tájakban tengerszint feletti magasság és a növényzet összefüggései Deák Balázs

Távérzékelés alkalmazása szikes tájakban tengerszint feletti magasság és a növényzet összefüggései Deák Balázs Távérzékelés alkalmazása szikes tájakban tengerszint feletti magasság és a növényzet összefüggései Deák Balázs Pannon szikesek (1530) A növényzetet befolyásolja a Talaj sótartalma Talajvíz szintje Számos

Részletesebben

V. évf. 2. szám 2014. június (Megjelenik negyedévente) Hírek a Zöld szigetről

V. évf. 2. szám 2014. június (Megjelenik negyedévente) Hírek a Zöld szigetről GYÕRI KOMPLEX BIOLÓGIAI MONITOROZÓ RENDSZER 15 Győri Komplex Biológiai Monitorozó Rendszer Hírlevele www.biomonitoring.komszol.hu V. évf. 2. szám 2014. június (Megjelenik negyedévente) Hírek a Zöld szigetről

Részletesebben

A Tiszalöki szikesek (HUHN20114) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve

A Tiszalöki szikesek (HUHN20114) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve A Tiszalöki szikesek (HUHN20114) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve Nyíregyháza 2014 Ügyfél Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság Együttműködő partner E-misszió Természet- és

Részletesebben

Élőhelyvédelem. Gyepek védelme

Élőhelyvédelem. Gyepek védelme Élőhelyvédelem Gyepek védelme A gyeptársulások helye a magyarországi vegetációban legszárazabb gyeptársulások üde gyeptársulások természetes gyepek antropogén eredetű gyepek legnedvesebb gyeptársulások

Részletesebben

4. Területhasználati alkalmasság a Szentesi kistérségben 1

4. Területhasználati alkalmasság a Szentesi kistérségben 1 4. Területhasználati alkalmasság a Szentesi kistérségben 1 4.1. Termohelyi adottságok A térség síkvidék, mely a Tisza és a Körös találkozásától délkeletre fekszik, kedvezotlen domborzati adottság nélkül.

Részletesebben

A Cséfai-halastavak és a Radványi-erdő madárvilága

A Cséfai-halastavak és a Radványi-erdő madárvilága Crisicum 3. pp.199-203. A Cséfai-halastavak és a Radványi-erdő madárvilága Dan Munteanu Bevezetés 1989-ben a Cséfai-halastavak és a Radványi-erdő felkerült a romániai Fontos Madárélőhelyek (Important Bird

Részletesebben

A Berekböszörmény-körmösdpusztai legelők (HUHN20103) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület. fenntartási terve

A Berekböszörmény-körmösdpusztai legelők (HUHN20103) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület. fenntartási terve A Berekböszörmény-körmösdpusztai legelők (HUHN20103) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve Debrecen 2014 Ügyfél Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság Együttműködő partnerek BioAqua

Részletesebben

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa N A T U R A 2 0 0 0 F E N N T A R T Á S I T E R V ALPÁR-BOKROSI TISZA-ÁRTÉRI ÖBLÖZET (HUKN10004) különleges madárvédelmi

Részletesebben

A vemhes kancák és a csikók fontosabb féregélősködők okozta fertőzöttségei

A vemhes kancák és a csikók fontosabb féregélősködők okozta fertőzöttségei A vemhes kancák és a csikók fontosabb féregélősködők okozta fertőzöttségei Farkas Róbert SZIE ÁOTK Parazitológiai és Állattani Tanszék, 1078 Budapest, István u. 2. Farkas.Robert@aotk.szie.hu Az utóbbi

Részletesebben

BÉLYEGZŐK NYILVÁNTARTÁSA

BÉLYEGZŐK NYILVÁNTARTÁSA Szervezeti és Működési Szabályzatának BÉLYEGZŐK NYILVÁNTARTÁSA KÖRBÉLYEGZŐK (SZÁMOSAK) I. leírás: szabályos körben, 39 mm-es körkörös szegéllyel leírt kétsoros szöveg, középen az Egyházat szimbolizáló

Részletesebben

NBI/B Nıi Keleti csoport bajnokság 2010-2011. évi sorsolása info@worldhandball.com

NBI/B Nıi Keleti csoport bajnokság 2010-2011. évi sorsolása info@worldhandball.com Sorszám: Csapat NBI/B Keleti csoport Nıi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. I. Forduló szeptember 12. II. Forduló szeptember 19. III. Forduló október 3. IV. Forduló október 10. www.worldhandball.com

Részletesebben

Összefoglaló tájékoztatás visszavonása

Összefoglaló tájékoztatás visszavonása Összefoglaló tájékoztatás visszavonása A Kbt. 113. (1) bekezdés szerinti eljárások esetében. A Közbeszerzési Hatóság honlapján történő közzétételre. I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és cím(ek) 1 (jelölje

Részletesebben

AZ ERDŐ SZEREPE AZ ERDÉLYI-MEZŐSÉG TÁJÖKOLÓGIAI EGYEN- SÚLYVESZTÉSÉBEN. Dr. Makkai Gergely Fazakas Csaba Kovrig Zoltán

AZ ERDŐ SZEREPE AZ ERDÉLYI-MEZŐSÉG TÁJÖKOLÓGIAI EGYEN- SÚLYVESZTÉSÉBEN. Dr. Makkai Gergely Fazakas Csaba Kovrig Zoltán AZ ERDŐ SZEREPE AZ ERDÉLYI-MEZŐSÉG TÁJÖKOLÓGIAI EGYEN- SÚLYVESZTÉSÉBEN Dr. Makkai Gergely Fazakas Csaba Kovrig Zoltán Az Erdélyi-medence szívében fekvő Mezőség, talán az egész Kárpát-medence egyik legkarakterisztikusabb

Részletesebben

Szebényi Anita Magyarország nagyvárosi térségeinek társadalmi-gazdasági

Szebényi Anita Magyarország nagyvárosi térségeinek társadalmi-gazdasági Szebényi Anita Magyarország nagyvárosi térségeinek társadalmi-gazdasági összehasonlítása Bevezetés A rendszerváltás óta eltelt másfél évtized társadalmi-gazdasági változásai jelentősen átrendezték hazánk

Részletesebben

A. B. C. D. MINDKETTŐ EGYIK SEM. Sorszám(jelige):... Elérhető pontszám: 100 pont Elért pontszám: pont

A. B. C. D. MINDKETTŐ EGYIK SEM. Sorszám(jelige):... Elérhető pontszám: 100 pont Elért pontszám: pont MINDKETTŐ EGYIK SEM KAÁN KÁROLY XXIV. ORSZÁGOS TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETISMERETI VERSENY ISKOLAI FORDULÓ 2016. Sorszám(jelige):... Elérhető pontszám: 100 pont Elért pontszám: pont 1. feladat.. NÉGYFÉLE VÁLASZTÁS

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTER Város Integrált Településfejlesztési Stratégia 1 SAJÓSZENTPÉTER VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. Borsod-Tender Kft.

SAJÓSZENTPÉTER Város Integrált Településfejlesztési Stratégia 1 SAJÓSZENTPÉTER VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. Borsod-Tender Kft. 1 SAJÓSZENTPÉTER VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2 Tartalomjegyzék Tartalom 1 BEVEZETÉS... 5 2 HELYZETELEMZÉS ÖSSZEFOGLALÁSA... 7 2.1 A VÁROSI SZINTŰ HELYZETELEMZÉS ÖSSZEFOGLALÁSA... 7 2.2

Részletesebben

III. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS LEÍRÁSA (a 177/2014.(10.01.) KT. sz. határozat 2. sz. melléklete)

III. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS LEÍRÁSA (a 177/2014.(10.01.) KT. sz. határozat 2. sz. melléklete) III. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS LEÍRÁSA (a 177/2014.(10.01.) KT. sz. határozat 2. sz. melléklete) I.1. Térségi szerepkör Tahitótfalu a Szentendrei sziget legnagyobb települése, a szentendrei

Részletesebben

VESZÉLYEZTETŐ TÉNYEZŐK Áramütés A kerecsensólyom gyakran ül fel a villanyoszlopokra. A kereszttartóra történő beülés

VESZÉLYEZTETŐ TÉNYEZŐK Áramütés A kerecsensólyom gyakran ül fel a villanyoszlopokra. A kereszttartóra történő beülés A kerecsensólyom az egyetlen olyan ragadozómadarunk, amely fontos szerepet játszik a magyarság hitvilágában (Emese álma). Az eurázsiai sztyeppzóna karakterfaja, amelynek Kárpát-medencei populációja az

Részletesebben

Budapesti mozaik 5. Lakáshelyzet

Budapesti mozaik 5. Lakáshelyzet 27/16 Összeállította: Tájékoztatási fõosztály Területi tájékoztatási osztály www.ksh.hu I. évfolyam 16. szám 27. május 29. Budapesti mozaik 5. Lakáshelyzet A tartalomból 1 Lakásépítés 3 Lakásállomány használati

Részletesebben

A kiskunsági szikes tavak és az őrjegi turjánvidék HUKN10002 kmt célkitűzései és prioritásai

A kiskunsági szikes tavak és az őrjegi turjánvidék HUKN10002 kmt célkitűzései és prioritásai A kiskunsági szikes tavak és az őrjegi turjánvidék HUKN10002 kmt célkitűzései és prioritásai A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon található, a kijelölés alapjául szolgáló közösségi

Részletesebben

A termékenység területi különbségei

A termékenység területi különbségei 2009/159 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu III. évfolyam 159. szám 2009. november 19. A termékenység területi különbségei A tartalomból 1 A termékenység szintjének területi változása

Részletesebben

A fehér gólya (Ciconia ciconia) Debrecenben és a Dél-Nyírségben

A fehér gólya (Ciconia ciconia) Debrecenben és a Dél-Nyírségben A fehér gólya (Ciconia ciconia) Debrecenben és a Dél-Nyírségben Szakmai háttéranyag Rónaőrző Természetvédelmi Egyesület 2012 Az egyesület működési környezetében a fehér gólya állományváltozásinak bemutatása

Részletesebben

ÉPÍTÉSI TELKEK RÖVID PIACI ELEMZÉSE

ÉPÍTÉSI TELKEK RÖVID PIACI ELEMZÉSE ÉPÍTÉSI TELKEK RÖVID PIACI ELEMZÉSE Készítette: Molnár Zsolt és Jablonszki István László Készítette: Cím: Telefonszám: FHB Ingatlan Zrt 1082 Budapest, Üllői út 48. 06-1-452-9100 FHB INDEX Telek és felépítmény

Részletesebben

SÁRBOGÁRDI KISTÉRSÉG KOMPLEX FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS STRUKTURATERV 2005 DECEMBER ZÁRÓ DOKUMENTÁCIÓ ZÁRÓ DOKUMENTÁCIÓ 2005.

SÁRBOGÁRDI KISTÉRSÉG KOMPLEX FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS STRUKTURATERV 2005 DECEMBER ZÁRÓ DOKUMENTÁCIÓ ZÁRÓ DOKUMENTÁCIÓ 2005. SÁRBOGÁRDI KISTÉRSÉG KOMPLEX FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS STRUKTURATERV ZÁRÓ DOKUMENTÁCIÓ 2005. DECEMBER SÁRBOGÁRDI KISTÉRSÉG KOMPLEX FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS STRUKTURATERV ZÁRÓ DOKUMENTÁCIÓ 2005. DECEMBER

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK...1 1. BEVEZETÉS...2 2. IRODALMI ÁTTEKINTÉS...3

TARTALOMJEGYZÉK...1 1. BEVEZETÉS...2 2. IRODALMI ÁTTEKINTÉS...3 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...1 1. BEVEZETÉS...2 2. IRODALMI ÁTTEKINTÉS...3 2.1 Természetes adottság, és tájhasználat... 3 2.1.1 Természetes adottság meghatározása... 3 2.1.2 Tájhasználat jellemzői

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2010/3

Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2010/3 Központi Statisztikai Hivatal Internetes kiadvány www.ksh.hu 2010. december Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2010/3 Tartalom Összefoglalás...2 Népmozgalom...2 Mezőgazdaság...3 Ipar...6 Építőipar...7

Részletesebben

Az Újszász-jászboldogházi gyepek (HUHN20081) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület. fenntartási terve

Az Újszász-jászboldogházi gyepek (HUHN20081) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület. fenntartási terve Az Újszász-jászboldogházi gyepek (HUHN20081) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve Debrecen 2014 Ügyfél Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság Együttműködő partnerek BioAqua Pro

Részletesebben

Magyarországi vadak etológiája

Magyarországi vadak etológiája Magyarországi vadak etológiája VI. Előadás Menyétfélék és a borz Menyétféle ragadozók (Mustelidae) Világszerte elterjedt, fajokban gazdag csoport. Rövid lábú, talponjáró, hosszú testű ragadozók. Erős szagú

Részletesebben

"Madarak és fák napja" XX. Országos Tanulmányi Verseny Országos döntő 2013.

Madarak és fák napja XX. Országos Tanulmányi Verseny Országos döntő 2013. "Madarak és fák napja" XX. Országos Tanulmányi Verseny Országos döntő 2013. Jelige, csapat: Elérhető pontszám: 175 Elért pontszám: Helyezés: I. feladat: 20 pont/ Madárhangok. Minden helyes megoldás két

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 61845-2-14/2012. Tárgy: EDF Démász Hálózati Elosztó Kft. El adó: dr. Séra Judit Balástya Várostanya major 032-027 jsz.

Részletesebben

Újkígyósi. Turisztikai Egyesület

Újkígyósi. Turisztikai Egyesület Újkígyósi Turisztikai Egyesület 1 2 Kedves Olvasó! Szeretettel köszöntöm Önt, és kérem, legyen vendégünk egy újkígyósi barangoláson! Újkígyósi Turisztikai Egyesület 2013-ban alakult. Egyesületünk célja,

Részletesebben

BEVEZETÉS A NEMZETI BIODIVERZITÁS-MONITOROZÓ RENDSZER

BEVEZETÉS A NEMZETI BIODIVERZITÁS-MONITOROZÓ RENDSZER Nemzeti Biodiverzitásmonitorozó Rendszer 1998-2001 Környezetvédelmi Minisztérium Természetvédelmi Hivatal BEVEZETÉS A NEMZETI BIODIVERZITÁS-MONITOROZÓ RENDSZER A Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer

Részletesebben

Karancsi Zoltán 1 TANYÁS TÁJKARAKTER, MINT AZ ALFÖLD JELLEGZETES TÁJKÉPI ÉRTÉKE 2

Karancsi Zoltán 1 TANYÁS TÁJKARAKTER, MINT AZ ALFÖLD JELLEGZETES TÁJKÉPI ÉRTÉKE 2 Karancsi Zoltán 1 TANYÁS TÁJKARAKTER, MINT AZ ALFÖLD JELLEGZETES TÁJKÉPI ÉRTÉKE 2 Bevezetés A környezet, amelyben élünk, ugyanúgy hatással van ránk, mint ahogy tevékenységével az ember is folyamatosan

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Z S Á M B O K TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 64/2005.(XI. 29.) KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 12/2005.

Részletesebben

A BALATON HAVI VÍZHÁZTARTÁSI JELLEMZŐINEK MEGHATÁROZÁSA 2014.

A BALATON HAVI VÍZHÁZTARTÁSI JELLEMZŐINEK MEGHATÁROZÁSA 2014. A BALATON HAVI VÍZHÁZTARTÁSI JELLEMZŐINEK MEGHATÁROZÁSA 2014. Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 8000 Székesfehérvár, Balatoni u. 6. 2015. 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K Oldal I. BEVEZETÉS 2. II. VÍZHÁZTARTÁSI

Részletesebben

4. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK

4. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK NAGYCENK KÖZSÉG - 14 - TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA 2014 4. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 4.1 Biológiai aktivitásérték számítása Megnevezés 3/A 4 5 7 11 12 14 15 17 18 20 Területhasználat ha megszűnik

Részletesebben

A HATÁROKON TÚLI MAGYARSÁG MEGMARADÁSI ESÉLYEI

A HATÁROKON TÚLI MAGYARSÁG MEGMARADÁSI ESÉLYEI SEBŐK LÁSZLÓ A HATÁROKON TÚLI MAGYARSÁG MEGMARADÁSI ESÉLYEI A környező országokban élő magyarok száma jelenleg mintegy 2,7 millióra tehető csaknem ugyanannyira, mint 1910-ben. Az első világháború előtti

Részletesebben

VÉLEMÉNYEZÉS A MAGYARORSZÁG JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI

VÉLEMÉNYEZÉS A MAGYARORSZÁG JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI VÉLEMÉNYEZÉS A MAGYARORSZÁG JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEIRŐL SZÓLÓ VITAANYAG TISZÁRÓL SZÓLÓ FEJEZETÉRŐL WWF Magyarország, 2008. július 31. Általános észrevételek A Tiszáról szóló fejezet nem VKI szempontú

Részletesebben

2-1-4. Bodrogköz vízgyűjtő alegység

2-1-4. Bodrogköz vízgyűjtő alegység 2-1-4 Bodrogköz vízgyűjtő alegység 1 Területe, domborzati jellege, kistájak A vízgyűjtő alegység területe gyakorlatilag megegyezik a Bodrogköz kistáj területével. A területet a Tisza Zsurk-Tokaj közötti

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszán 2015. tavaszán várható lefolyási viszonyokról

Tájékoztató. a Tiszán 2015. tavaszán várható lefolyási viszonyokról Országos Vízügyi Főigazgatóság Országos Vízjelző Szolgálat Tájékoztató a Tiszán 215. tavaszán várható lefolyási viszonyokról A tájékoztató összeállítása során az alábbi meteorológiai és hidrológiai tényezőket

Részletesebben

VI/12/e. A CÉLTERÜLETEK MŰKÖDÉSI, ÜZEMELTETÉSI JAVASLATAINAK KIDOLGOZÁSA A TÁJGAZDÁLKODÁS SZEMPONTJÁBÓL (NAGYKUNSÁG)

VI/12/e. A CÉLTERÜLETEK MŰKÖDÉSI, ÜZEMELTETÉSI JAVASLATAINAK KIDOLGOZÁSA A TÁJGAZDÁLKODÁS SZEMPONTJÁBÓL (NAGYKUNSÁG) MEGVALÓSÍTÁSI TERV A TISZA-VÖLGYI ÁRAPASZTÓ RENDSZER (ÁRTÉR-REAKTIVÁLÁS SZABÁLYOZOTT VÍZKIVEZETÉSSEL) I. ÜTEMÉRE VALAMINT A KAPCSOLÓDÓ KISTÉRSÉGEKBEN AZ ÉLETFELTÉTELEKET JAVÍTÓ FÖLDHASZNÁLATI ÉS FEJLESZTÉSI

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ.3 2012. ÉVI I. TÖRVÉNY A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL*.4 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.4 I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK.

TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ.3 2012. ÉVI I. TÖRVÉNY A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL*.4 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.4 I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ...3 2012. ÉVI I. TÖRVÉNY A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL*...4 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...4 I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK...4 1. A törvény célja...4 2. A törvény hatálya...4

Részletesebben

Körös- Sárréti Vidékfejlesztési Egyesület. Helyi Fejlesztési Stratégia 2014-2020

Körös- Sárréti Vidékfejlesztési Egyesület. Helyi Fejlesztési Stratégia 2014-2020 Körös- Sárréti Vidékfejlesztési Egyesület Helyi Fejlesztési Stratégia 2014-2020 Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló 3 1. A Helyi Fejlesztési Stratégia hozzájárulása a Vidékfejlesztési Program és az EU2020

Részletesebben

LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA

LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesület 2014-2020 Hagyomány és fejlődés, hogy az unokáink is megláthassák Tartalomjegyzék 1. A Helyi Fejlesztési Stratégia

Részletesebben

A Dél-ásványi gyepek (HUHN20098) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület. fenntartási terve

A Dél-ásványi gyepek (HUHN20098) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület. fenntartási terve A Dél-ásványi gyepek (HUHN20098) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve Debrecen 2014 1 Ügyfél Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság Együttműködő partnerek BioAqua Pro Környezetvédelmi

Részletesebben

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK 2-5-1 TERVEZÉSI ALEGYSÉG 2-12 Nagykőrösi-homokhát TERVEZÉSI ALEGYSÉG Közép-Tisza-vidéki 2007. Vízügyi Igazgatóság Vízvédelmi és Vízgyűjtő-gazdálkodási

Részletesebben

6. A CÉLPROGRAMOK BEMUTATÁSA 6.1. AGRÁR-KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI ALAPPROGRAM 6.2. INTEGRÁLT GAZDÁLKODÁSI CÉLPROGRAM (ICM * )

6. A CÉLPROGRAMOK BEMUTATÁSA 6.1. AGRÁR-KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI ALAPPROGRAM 6.2. INTEGRÁLT GAZDÁLKODÁSI CÉLPROGRAM (ICM * ) 6. A CÉLPROGRAMOK BEMUTATÁSA 6.1. AGRÁR-KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI ALAPPROGRAM Az alapprogram intézkedései között a gazdálkodás körülményeit feltáró felmérés végrehajtása, a környezeti szempontokat figyelembe

Részletesebben

VEZ ETÉKNEVEK ÉS TÖRTÉNELEM.

VEZ ETÉKNEVEK ÉS TÖRTÉNELEM. VEZ ETÉKNEVEK ÉS TÖRTÉNELEM. Közismert tény, hogy a magyar vezetéknevek kialakulása a XIV. században kezdödött ; először fó1eg a nemeseknél, de a XV. század folyamán már gyakori az öröklődő név a jobbágyok

Részletesebben

Jelentés a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság 2008. évi tevékenységéről

Jelentés a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság 2008. évi tevékenységéről Jelentés a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság 2008. évi tevékenységéről Kecskemét, 2009. február 24.. igazgató Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 1. Személyi állomány... 5 2. Területi adatok... 6 2.1. Védett

Részletesebben

SOLTI Béla Gyöngyös, Mátra Múzeum

SOLTI Béla Gyöngyös, Mátra Múzeum \ Fol. Hist-nat Mus. Matr. 11. 1986. Adatok a Hevesi-sík madárvilágához SOLTI Béla Gyöngyös, Mátra Múzeum ABSTRACT: Author writes about his ornithological observations at the flood-area along the Tisza

Részletesebben

KAPOLCS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA KAPOLCS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA (A 323 hrsz-ú út rendezése érdekében) VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ A 314/2012. (XI.8.) Kr. 36.

Részletesebben

2014-2015 NB I/B nők kelet

2014-2015 NB I/B nők kelet 1. Orosházi NKC 2. Hajdúnánás Termál SC 3. Abonett KC 4. Nyíradonyi VVTK 5. DVSC-TVP II 6. Eszterházy KFSC 7. Kecskeméti NKSE 8. Balmazújvárosi NKK 9. K.Szeged-Algyő 10. Kispesti NKK 11. Gödi SE 12. Szent

Részletesebben

2011. augusztus havi hidrometeorológiai és vízgazdálkodási helyzetértékelés

2011. augusztus havi hidrometeorológiai és vízgazdálkodási helyzetértékelés 211. augusztus havi hidrometeorológiai és vízgazdálkodási helyzetértékelés 1. Hidrometeorológiai helyzet értékelése: Augusztus hónap időjárását nagy csapadék hiány, az átlagot jóval meghaladó hőmérséklet,

Részletesebben

Települési vízgazdálkodás, lakossági csapadékvíz-gyűjtés és -felhasználás

Települési vízgazdálkodás, lakossági csapadékvíz-gyűjtés és -felhasználás EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR FÖLDRAJZ- ÉS FÖLDTUDOMÁNYI INTÉZET FÖLDRAJZTUDOMÁNYI KÖZPONT TÁRSADALOM- ÉS GAZDASÁGFÖLDRAJZI TANSZÉK Földtudományi Doktori Iskola Földrajz Meteorológia

Részletesebben

Régészeti ásatások és leletek Szabolcs-Szatmár megyében 1987/88-ban

Régészeti ásatások és leletek Szabolcs-Szatmár megyében 1987/88-ban Régészeti ásatások és leletek Szabolcs-Szatmár megyében 1987/88-ban ISTVÁNOVITS ESZTER - KURUCZ KATALIN 1986-ban adódott lehetőség arra a Jósa András Múzeumban, hogy rövidebb-hoszszabb szünet után ismét

Részletesebben

Pápa és Környéke Természetvédelmi Egyesület. Marcal-medencét érintő kutatásainak eredményei

Pápa és Környéke Természetvédelmi Egyesület. Marcal-medencét érintő kutatásainak eredményei Pápa és Környéke Természetvédelmi Egyesület Marcal-medencét érintő kutatásainak eredményei Készítette: Pápa és Környéke Természetvédelmi Egyesület 2012. Ez a tanulmány a következő személyek kitartó és

Részletesebben

KÖZÉRTHETŐ ÖSSZEFOGLALÓ

KÖZÉRTHETŐ ÖSSZEFOGLALÓ Pannon-Connection Bt. Víz és Környezet Mérnökiroda 9023 Győr, Álmos u. 2. Tel. fax: 96-425-713, mobil: 30-9949-826 E-mail: pannonrovacs@gmail.com GYŐR SZOL GYŐRI KÖZSZOLGÁLTATÓ ÉS VAGYONGAZDÁLKODÓ Zrt.

Részletesebben

Ős-Dráva program aktualizált Vízgazdálkodási koncepció

Ős-Dráva program aktualizált Vízgazdálkodási koncepció Ős-Dráva program aktualizált Vízgazdálkodási koncepció Polgár Károly osztályvezető DÉL-DUNÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG Pécs, 2015. július 02. Programterület - Magyarország délnyugati részén - Dráva folyó

Részletesebben

EGY TERMÉSZETKÖZELI AGROGÉN TÁJ SZERKEZETI ÉS FUNKCIONÁLIS VIZSGÁLATA-BIHARUGRAI MINTATERÜLET Duray Balázs 1, Hegedűs Zoltán 2

EGY TERMÉSZETKÖZELI AGROGÉN TÁJ SZERKEZETI ÉS FUNKCIONÁLIS VIZSGÁLATA-BIHARUGRAI MINTATERÜLET Duray Balázs 1, Hegedűs Zoltán 2 EGY TERMÉSZETKÖZELI AGROGÉN TÁJ SZERKEZETI ÉS FUNKCIONÁLIS VIZSGÁLATA-BIHARUGRAI MINTATERÜLET Duray Balázs 1, Hegedűs Zoltán 2 1. Bevezetés A dolgozat egy komplex tájökológiai vizsgálatot mutat be a Körös-Maros

Részletesebben

Eötvös József Főiskola Zsuffa István Szakkollégium, Baja A Lónyay-főcsatorna

Eötvös József Főiskola Zsuffa István Szakkollégium, Baja A Lónyay-főcsatorna Eötvös József Főiskola Zsuffa István Szakkollégium, Baja A Lónyay-főcsatorna Bandur Dávid Baja, 2015. február 3. IV. évfolyamos, építőmérnök szakos hallgató Tartalomjegyzék Összefoglalás 2. 1. A Lónyay-főcsatorna

Részletesebben

Vermek-dombja földtani alapszelvény (Pz-36) - természeti emlék természetvédelmi kezelési tervdokumentációja

Vermek-dombja földtani alapszelvény (Pz-36) - természeti emlék természetvédelmi kezelési tervdokumentációja Vermek-dombja földtani alapszelvény (Pz-36) - természeti emlék természetvédelmi kezelési tervdokumentációja Megalapozó dokumentáció 1. Általános adatok 1.1. A tervezési terület azonosító adatai a) Közigazgatási

Részletesebben

A jelentősebb megállapítások és következtetések összefoglalása

A jelentősebb megállapítások és következtetések összefoglalása A jelentősebb megállapítások és következtetések összefoglalása A Dél-Tiszántúl térségének egykori vízgazdálkodásáról számos információ található a vízügyi és a mezőgazdasági irodalomban, a helytörténeti

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ 1952. ÉVI III. TÖRVÉNY A POLGÁRI PERRENDTARTÁSRÓL ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I.

TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ 1952. ÉVI III. TÖRVÉNY A POLGÁRI PERRENDTARTÁSRÓL ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ...3 1952. ÉVI III. TÖRVÉNY A POLGÁRI PERRENDTARTÁSRÓL...4 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...4 I. Fejezet Alapvető elvek...4 A törvény célja...4 A bíróság feladatai a polgári perben...5

Részletesebben

VII. MAGYAR FÖLDRAJZI KONFERENCIA KIADVÁNYA

VII. MAGYAR FÖLDRAJZI KONFERENCIA KIADVÁNYA VII. MAGYAR FÖLDRAJZI KONFERENCIA KIADVÁNYA 2014 Miskolc Kiadó: Miskolci Egyetem Földrajz Geoinformatika Intézet Szerkesztette: Kóródi Tibor Sansumné Molnár Judit Siskáné Szilasi Beáta Dobos Endre ISBN

Részletesebben

Magyarország éghajlatának alakulása 2012. január-július időszakban

Magyarország éghajlatának alakulása 2012. január-július időszakban Magyarország éghajlatának alakulása 2012. január-július időszakban Tanulmányunkban bemutatjuk, hogyan alakult hazánk időjárása az idei év első hét hónapja során. Részletesen elemezzük az időszak hőmérsékleti-

Részletesebben

Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése. Tárgy: Tájékoztató a mezőgazdasági termelők, egyéni és társas vállalkozások helyzetéről

Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése. Tárgy: Tájékoztató a mezőgazdasági termelők, egyéni és társas vállalkozások helyzetéről Iktatószám: 06-7918-10/2009. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Tájékoztató a mezőgazdasági termelők, egyéni és társas vállalkozások helyzetéről Az anyagot készítette: Lakosságszolgálati

Részletesebben

A felszíni vizek jellemző ár- és belvízi szennyeződése B.- A.- Z. megyében

A felszíni vizek jellemző ár- és belvízi szennyeződése B.- A.- Z. megyében A felszíni vizek jellemző ár- és belvízi szennyeződése B.- A.- Z. megyében Az ár- és belvizek vízszennyező hatása Több évtizedes tapasztalat, hogy a felszíni vízfolyásainkon levonuló nagy árvizek (97,

Részletesebben

A búza rozsdabetegségei

A búza rozsdabetegségei NÖVÉNYVÉDELEM ROVATVEZETŐ: Dr. Békési Pál c. egyetemi tanár Veszélyes növénybetegségek (II./2.) A sorozat megtervezésében és szerkesztésében közreműködik Dr. Békési Pál és Dr. Fischl Géza A burgonya Y

Részletesebben

NAGYKÁTA INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

NAGYKÁTA INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA NAGYKÁTA INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Készült akmop-6.2.1/k-13-2014-0002 Közép-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált Településfejlesztési

Részletesebben

Készítette: Habarics Béla

Készítette: Habarics Béla A Simai-tó tanösvény terve Készítette: Habarics Béla A településről hhhhhhhhhelyszí Csengersima a 49. számú főút mellett keletről elterülő ne község. Közúti és teherforgalmi határátkelőhely található külterületén.

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK BUGYI NAGYKÖZSÉG HYI ÉPÍTÉSI SZABÁYZATA ÉS SZABÁYOZÁSI T ységes szerkezetben a 2010-2015 évi módosításokkal 1 ÁOS ÉS HÁZ BT 2015 DCMB BUGYI NAGYKÖZSÉG HYI ÉPÍTÉSI SZABÁYZATA ÉS SZABÁYOZÁSI T ységes szerkezetben

Részletesebben

Csongrád Város Környezeti Fenntarthatósági Terv

Csongrád Város Környezeti Fenntarthatósági Terv Csongrád Város Környezeti Fenntarthatósági Terv Local Agenda 21 (2016-2019) A dokumentumot Csongrád Város Önkormányzata.. határozati számmal 2016 n elfogadta. Jegyző Készítette: Csongrád Város Önkormányzatának

Részletesebben

Kutatócsoportunk1 2006 2007-ben a SuliNova Kht. megbízásából végezte

Kutatócsoportunk1 2006 2007-ben a SuliNova Kht. megbízásából végezte A TOVÁBBKÉPZÉSEK HATÁSA A PEDAGÓGUSOK SZEMLÉLETÉRE Kutatócsoportunk1 2006 2007-ben a SuliNova Kht. megbízásából végezte el a Kht. által szervezett Integrációs program keretébe tartozó pedagógus továbbképzések

Részletesebben

Pusztaszer Község Polgármesterétől 6769 Pusztaszer, Kossuth u. 45. Tel.: 62 / 576 510 Fax: 62 / 576-511 e-mail: pmhiv@pusztaszer.

Pusztaszer Község Polgármesterétől 6769 Pusztaszer, Kossuth u. 45. Tel.: 62 / 576 510 Fax: 62 / 576-511 e-mail: pmhiv@pusztaszer. Pusztaszer Község Polgármesterétől 6769 Pusztaszer, Kossuth u. 45. Tel.: 62 / 576 510 Fax: 62 / 576-511 e-mail: pmhiv@pusztaszer.hu Iktatószám: /2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Pusztaszer Község Önkormányzata

Részletesebben

Adatgyűjtő Intézet ISKOLAI INTEGRÁCIÓ ÉS SZEGREGÁCIÓ, VALAMINT A TANULÓK KÖZTI INTERETNIKAI KAPCSOLATOK. 2010. november

Adatgyűjtő Intézet ISKOLAI INTEGRÁCIÓ ÉS SZEGREGÁCIÓ, VALAMINT A TANULÓK KÖZTI INTERETNIKAI KAPCSOLATOK. 2010. november Adatgyűjtő Intézet ISKOLAI INTEGRÁCIÓ ÉS SZEGREGÁCIÓ, VALAMINT A TANULÓK KÖZTI INTERETNIKAI KAPCSOLATOK A KUTATÁSI PROGRAM K+ F MELLÉKLETE 2010. november TARTALOM I. Az iskolák és iskolaigazgatók bemutatása...

Részletesebben

B E K Ö L C E TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

B E K Ö L C E TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE EGRI ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3300 Eger, Dobó utca 18. Tel.: 36/511-570 Fax: 36/411-890 Heves Megyei Bíróság mint Cégbíróság Cg. 10-09-021606 E-mail: egriepir@egriepir.hu B E K Ö L C E TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

Részletesebben

F-42894 számú OTKA kutatás zárójelentése

F-42894 számú OTKA kutatás zárójelentése A Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program (NAKP) pályázati rendszer bevezetésének hatása a kijelölt mintaterületek földhasználatára és természeti értékeinek védelmére 1. Bevezetés F-42894 számú OTKA kutatás

Részletesebben

N A G Y V E N Y I M É S SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA MEZŐFALVI ÚT ÉSZAKI OLDALA GAZDASÁGI TERÜLETEN. A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 41.

N A G Y V E N Y I M É S SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA MEZŐFALVI ÚT ÉSZAKI OLDALA GAZDASÁGI TERÜLETEN. A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 41. N A G Y V E N Y I M H E L Y I É P Í T É S I S Z A B Á L Y Z A T A É S SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA MEZŐFALVI ÚT ÉSZAKI OLDALA GAZDASÁGI TERÜLETEN A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 41. szerinti v é l

Részletesebben

I.FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szabályzat hatálya és alkalmazása

I.FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szabályzat hatálya és alkalmazása Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2007. (IX.01.) önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról (Egységes szerkezetben a 9/2008.(IX.15.), a 8/2010.(IV.29.), a 10/2010.(VII.22.),

Részletesebben

elérhetősége: 1037 Budapest, Csillaghegyi út 25. postacím: 1300 Budapest, Pf.: 152., tel: 437-43-00, fax: 437-02-85

elérhetősége: 1037 Budapest, Csillaghegyi út 25. postacím: 1300 Budapest, Pf.: 152., tel: 437-43-00, fax: 437-02-85 Tisztelt Ügyfelek! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. CXXII. törvény rendelkezései alapján az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal és Vám- és Pénzügyőrség összeolvadásával

Részletesebben

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS Egercsehi község Településszerkezeti Tervéhez KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS EGERCSEHI KÖZSÉG

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS Egercsehi község Településszerkezeti Tervéhez KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS EGERCSEHI KÖZSÉG KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS EGERCSEHI KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉHEZ készült a 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet alapján kidolgozó: Egercsehi Község Önkormányzata A KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S SÁROSPATAK VÁROS ALJEGYZİJÉTİL Sárospatak, Kossuth út 44. H-3950. Tel.: 47/513-240, Fax.: 47/311-384. Ügyfélfogadás ideje: Hétfı, 8-12 és 13-16 óráig, szerda: 8-17 óra 30 percig, péntek: 8-12 óráig E L

Részletesebben

BÉRES JÚLIA. A Hortobágy mint tájegység

BÉRES JÚLIA. A Hortobágy mint tájegység Interdiszciplinaritás a régiókutatásban IV. BÉRES JÚLIA A Hortobágy mint tájegység 1. A Hortobágy Közép-Európa legnagyobb füves pusztája, mely a Tisza bal partján, a Hajdúságtól keletre, az Észak-Tiszántúlon

Részletesebben

Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Makó

Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Makó 1 / 6 TÁJÉKOZTATÓ Iktsz.: I. 2-390/2003. Üi.: Huszárik H. Tárgy: Tájékoztató a környezet állapotának alakulásáról Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Makó Tisztelt Képviselő-testület! A környezet

Részletesebben

NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS ~ Borsod-Abaúj-Zemplén Megye 2011. IV. negyedév

NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS ~ Borsod-Abaúj-Zemplén Megye 2011. IV. negyedév Tájékoztató Munkaügyi Központ NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS ~ Borsod-Abaúj-Zemplén Megye 2011. IV. negyedév Gönc (2,2 %) Sátoraljaújhely Putnok Edelény Encs Sárospatak Szikszó Ózd Kazincbarcika

Részletesebben