I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK"

Átírás

1 BUGYI NAGYKÖZSÉG HYI ÉPÍTÉSI SZABÁYZATA ÉS SZABÁYOZÁSI T ységes szerkezetben a évi módosításokkal 1 ÁOS ÉS HÁZ BT 2015 DCMB

2 BUGYI NAGYKÖZSÉG HYI ÉPÍTÉSI SZABÁYZATA ÉS SZABÁYOZÁSI T ységes szerkezetben a évi módosításokkal Generál tervező: á r o s é s H á z B t Budapest, árna utca Telefon/fax: Ügyvezető: ezető településrendező tervezők: Bárdosi Andrea: TT/ ázár Tibor TT/ Településrendezés : Bárdosi Andrea áros és Ház Bt. áros és Ház Bt. ázár Tibor Környezetterv Kft. Tájrendezés, környezetvédelem: ázár Tibor Környezetterv Kft. TK /12 Közlekedés: Heckenast Judit Heckenast & Heckenast Bt KÖ-T, Tk-T Nagy abolcs Közművek: Nagy abolcs K1d égészet: Somogyi Krisztina Ásatárs Kft égifotó: ászló János Civertan Bt. Munkatársak: alkusz tyás áros és Ház Bt. Farkas Bence áros és Ház Bt. Budapest, 2015 december 2 ÁOS ÉS HÁZ BT 2015 DCMB

3 BUGYI NAGYKÖZSÉG ÖNKOMÁNYZATÁNAK 23/2009 (XI. 24.) SZÁMÚ NDT, HATÁYOS 2009.DCMB 01 NAPJÁTÓ HYI ÉPÍTÉSI SZABÁYZAT 1

4 BUGYI NAGYKÖZSÉG ÖNKOMÁNYZATÁNAK 23/2009 (XI. 24.) SZÁMÚ NDT, HATÁYOS 2009.DCMB 01 NAPJÁTÓ Bugyi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2009.(XI.25.) számú rendelete Bugyi Nagyközség Helyi Építési abályzatáról és abályozási Tervéről egységes szerkezetben a 18/2011. (III.08.); a 6/2014. (II.18.); a 9/2014. (II.25.); a 10/2014. (III.05.) 23/2014. (XI.24.) 5/2015. (III.13.), 11/2015. (III.06.); 17/2015. (XII.11.) számú módosító rendeletekkel Bugyi Nagyközségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi X. törvény. (1); az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi XXIII. törvény 6. (3) bekezdés a) pontjában; illetőleg a 7. (3) bekezdés c) pontjában (1/2001.(I.17) AB határozat) kapott felhatalmazás, valamint a jóváhagyott Településszerkezeti Terv alapján az építés helyi rendjének biztosítása érdekében az alábbi önkormányzati rendeletet alkotja meg. I. FJZT ÁTAÁNOS NDKZÉSK A szabályzat hatálya és alkalmazása 1.. /1/ rendelet - a Helyi Építési abályzatról (továbbiakban: HÉSZ) - hatálya Bugyi Nagyközség közigazgatási területén a rendelet mellékletét képező abályozási Tervek által szabályozott területekre terjed ki. /2/ Az (1) bekezdésben lehatárolt területen területet felhasználni, továbbá telket alakítani, azon építési munkát végezni, rendeltetést megváltoztatni és ezekre hatósági engedélyt adni az országos érvényű rendelkezések megtartása mellett - csak a abályozási tervek valamint a jelen HÉSZ rendelkezéseiben foglaltaknak megfelelően szabad. /3/ 1 rendelet csak az alábbi abályozási tervlapokkal együtt érvényes. Az a) és d) pontok szerinti SZT-1 és SZT-2 jelű szabályozási tervek az alábbi - a) és d) pontok kivételével pontokban rögzített szabályozási tervek területi hatálya alá tartozó területekre hatályon kívül kerülnek, a pontok hatályba lépésekor. a) SZT-1 jelű tervlap M= 1:4000 (belterület) b) 2SZT-1/A jelű tervlap M= 1:4000 (belterületi módosítás) c) SZT-2 jelű tervlap M= 1:5000 (külterület) d) SZT-2/A tervlap M= 1:5000 (külterületi módosítás) e) SZT-2/B tervlap M= 1:5000 (külterületi módosítás) f) 3 SZT-3 jelű tervlap M= 1: (Obo Bettermann Ipari Park) g) 4 SZT-4 jelű tervlap M= 1:3000 (Felsővány) h) 5 SZT-5 jelű tervlap M= 1:3000 (Ürbőpuszta) i) 6 j) 7 k) SZT-6 jelű tervlap M= 1:7000 (Kamrás bánya, Pa-sa tanya) l) SZT-7.1 és SZT-7.2. jelű tervlap M= 1: 4000 m) SZT-8.1., az SZT-8.2., az SZT-8.3. és SZT-8.4 jelű tervlap M= 1: 5000 n) n) SZT-9. jelű tervlap M= 1: 8 abályozási elemek 2.. /1/ A erkezeti terv módosításával is járó szabályozási elemek: - övezethatár, ha különböző területfelhasználási egységeket választ el - területfelhasználási egység besorolása - a abályozási Terven jelölt tervezett belterület határa /2/ A abályozási Terv módosításával járó szabályozási elemek: tervezett szabályozási vonal, szabályozási vonal 11 övezeti/ építési övezeti besorolás és annak paraméterei, védőtávolság, helyi értékvédelmi terület határa, sajátos jogintézmények határvonalai (elővásárlási jog, beültetési kötelezettség. Stb.) előkert, építési hely, építési vonal, 12 be nem építhető, közművek elhelyezésére szolgáló terület 13 a kötelező zöldfelületi arány megtartására biztosítandó zöldfelület-erdő /3/ Azoknak a szabályozási elemeknek a módosítása, melyek nem az Önkormányzat hatáskörébe tartoznak csak a magasabb szintű jogszabályok megváltozása esetén vagy az illetékes hatóságok egyetértésével lehetséges. (pl. utak védőtávolsága, Natura terület határa stb). A HÉSZ-ben több esetben utalás történik magasabb szintű jogszabályokra. zek az utalások nem részei a rendeletnek, hanem az építésügyi hatósági munkát kívánják megkönnyíteni annak jelzésével, hogy az adott előírás milyen magasabb szintű jogszabály felhatalmazása alapján került a rendeletbe. intén dőlten és kis betűvel jelöltek az esetleges magyarázatok, kiegészítések, melyek szintén nem részei a rendeletnek. 9 /4/ 10 1 Módosította a 23/2014. (XII.12.) sz. önk. rendelet, hatályos január 13-tól 2 Beiktatta a 18/2011. (III.08.) hatályos szeptember 04-től 3 Beiktatta a 9/2014. (II.25.) sz. önk. rendelet, hatályos augusztus 25-től 4 Beiktatta a 9/2014. (II.25.) sz. önk. rendelet, hatályos augusztus 25-től 5 Beiktatta a 9/2014. (II.25.) sz. önk. rendelet, hatályos augusztus 25-től 6 Hatálytalanította a 10/2014. (III.05.) sz. önk. rendelet, hatályos augusztus 5-től 7 Hatálytalanította a 10/2014. (III.05.) sz. önk. rendelet, hatályos augusztus 5-től 8 Beiktatta az 5/2015. (III.13.) sz. önk. rendelet, hatályos április 13-tól 9 Beiktatta a 6/2014. (II.18.) sz. önk. rendelet, hatályos, február 18-tól 10 Hatályon kívül helyezte a 10/2014. (III.05). sz. önk. rendelettel, hatálytalan aug. 05-től 11 Módosította a 23/2014. (XII.12.) sz. önk. rendelet, hatályos január 13-tól 12 Beiktatta a 9/2014. (II.25.) sz. önk. rendelet, hatályos augusztus 25-től 13 Beiktatta a 23/2014. (XII.12.) sz. önk. rendelet, hatályos január 13-tól 1

5 BUGYI NAGYKÖZSÉG ÖNKOMÁNYZATÁNAK 23/2009 (XI. 24.) SZÁMÚ NDT, HATÁYOS 2009.DCMB 01 NAPJÁTÓ Telekalakítás és építés feltételei 3.. /1/ Az 1.. (1) bekezdésben meghatározott területen telekalakítás és építés csak a abályozási Tervben jelölteknek megfelelően, az Étv. és a végrehajtására alkotott jogszabályok alapján történhet. /2/ Építési engedély csak rendezett telekre adható ki. endezettnek tekinthető egy telek, ha a abályozási Tervekben előírt telekalakítási eljárást (közterület céljára való területlejegyzés, saját útként történő kialakítás stb.) maradéktalanul elvégezték. /3/ Belterületen és beépítésre szánt területeken (a mezőgazdasági üzemi gazdasági területet kivéve) a közművesítettség vonatkozásában az építési engedély és a huzamos tartózkodásra szolgáló helyiség kialakítására vonatkozó rendeltetés módosítás feltétele a következők biztosítása: közműves villamosenergia-szolgáltatás közműves ivóvíz-szolgáltatás közműves szennyvízelvezetés a telken keletkező csapadékvíz szomszéd telekre, közterületre nem vezethető, azt a telken belül kell összegyűjteni vagy elszikkasztani 14 kivéve, ha az építési övezeti előírás másképpen rendelkezik, vagy meghatározza a közművesítettség mértékét. /4/ Külterületi beépítésre nem szánt területen és a mezőgazdasági üzemi gazdasági területen a közművesítettség vonatkozásában a mezőgazdasági terménytárolók kivételével az építési engedély és a rendeltetés módosításának feltételei: villamosenergia-szolgáltatás közműves vízellátás vagy más módon igazolt emberi fogyasztásra alkalmas ivóvíz biztosítása közműves szennyvízelvezetés vagy az illetékes hatóságok által elfogadott korszerű, zárt szennyvízelhelyezés illetve egyedi szennyvíztisztítás, kiépített csatornahálózat esetén a szennyvizek kötelezően rákötendők a csatornára. a telken keletkező csapadékvíz szomszéd telekre, közterületre nem vezethető, azt a telken belül kell összegyűjteni vagy elszikkasztani /5/ Telekalakítás és építés csak úgy lehetséges, ha a telek rendelkezik közterületi vagy magánúti kapcsolattal és a abályozási terven jelölt szabályozási szélesség biztosított. 15 Nyúlványos (nyeles) telek a rendelet hatályba lépését követően kialakított beépítésre szánt terület építési övezeteiben, valamint közterületi kapcsolattal rendelkező telkek megosztása során nem alakítható ki. Új építési telkek minimális telekszélessége (ha az övezeti meghatározás máshogy nem rendelkezik): oldalhatáron álló és ikres beépítés esetén: 14,0 m (kivéve övezetnél, ahol m) szabadon álló beépítés esetén: 1 m sorházas beépítés esetén: 12,0 m A minimális telekszélességnek a telek teljes hosszára vetítve átlagban kell teljesülnie, de a minimális utcai telekhosszméret az előírttól max. 20 %-al lehet kevesebb. /6/ Az építési övezetekben ill. övezetekben közműterület (átemelő, gázfogadó, vízmű, stb.) céljára telek az övezet előírásaitól eltérő nagyságban is kialakítható. /7/ A falusias lakóterület építési övezeteiben a már kialakult telekosztású tömbökben telekosztás esetén a telekméretek 10 %-ban eltérhetnek az építési övezetek előírt legkisebb telekméreteitől, de új telket kialakítani, telket megosztani csak az előírt telekméreteknek megfelelően lehet. Az eltérő méretű telkek az övezeti paraméterek betartásával építhetők be. /8/ A helyi értékvédelmi területen telekhatár korrekció csak ott engedélyezhető, ahol az a tömb kialakult telekszerkezetét jelentősen nem befolyásolja, a telek és a szomszédos telkek kontúrját javítja és legfeljebb a telek területének 15 %-át érinti. /9/ Telekalakításnál figyelembe kell venni, hogy az új telkek beépítése illeszkedhessen a meglévő és tervezett beépítés által kialakuló településképbe, ily módon is figyelembe véve a rendezett, esztétikus településkép kialakítását. /10/ Az építési övezeteknél meghatározott legkisebb telekméretnél a K (kialakult) jelölés esetén a kialakult méretű telkek tovább nem oszthatók, de összevonhatók akkor is, ha az így létrejővő telek mérete nem éri el az övezetben előírt min. telekméretet. /11/ A belterületbe vonás valamint a belterületbe vont területen telekalakítás és építés tömbönként ill. övezetenként lehetséges. tekintetben tömbnek tekintendő az utakkal és/vagy más övezettel határolt terület. /12/ Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területen, településközpont vegyes területen, különleges területeken, használatbavételi engedély akkor adható ki, ha az építési övezetekre kötelezően előírt zöldfelületi aránynak megfelelő, továbbá a kötelezően előírt zöldfelületnek megfelelő több színtű növényzet telepítése megtörtént (gyepszint, cserjeszint, lombkoronaszint). /13/ Az építési tevékenységekhez szükséges ásványi nyersanyagokat (homok, kavics, agyag, stb.) érvényes hatósági engedéllyel rendelkező kitermelőhelyről (bányából) vagy hivatalos építőanyaqkereskedésből kell beszerezni. /14/ Azokon az építési telkeken, ahol a abályozási Terv építési helyet jelöl, épületet elhelyezni csak a kijelölt építési helyen belül lehet. /15/ Az omlással veszélyeztetett terület -en épület csak az építési-műszaki dokumentáció részeként benyújtandó geotechnikai jelentés figyelembevételével helyezhető el. 14 Beiktatta a 23/2014. (XII.12.) sz. önk. rendelet, hatályos január 13-tól 15 Hatálytalanította a 23/2014. (XII.12.) sz. önk. rendelet január 13-tól Beiktatta a 9/2014. (II.25.) sz. önk. rendelet, hatályos augusztus 25-től 2

6 BUGYI NAGYKÖZSÉG ÖNKOMÁNYZATÁNAK 23/2009 (XI. 24.) SZÁMÚ NDT, HATÁYOS 2009.DCMB 01 NAPJÁTÓ II. FJZT TÜTFHASZNÁÁS BÉPÍTÉS SZÁNT TÜTK 4.. /1/ Bugyi Nagyközség területén a beépítésre szánt területek az építési használatuk általános jellege valamint sajátos építési használatuk szerint a következő területfelhasználási egységekbe sorolandók: - Kisvárosias lakóterület (k) - Kertvárosias lakóterület - Falusias lakóterület (ke) (f) - Településközpont vegyes terület - Hétvégiházas üdülőterület (t) (Üh) - Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület (Gksz) - Ipari gazdasági terület (Gip) - Különleges terület - Mezőgazdasági üzemi gazdasági terület - Temető - Sport- és abadidőközpont - Honvédelmi terület - Hulladékgyűjtő-udvar - ennyvíztisztító telep - ízmű terület - ovasközpont () Kisvárosias lakóterület (k) 5.. (Kmg) () () (Kh) () (Kszt) (Kv) /1/ Kisvárosias lakóterület a abályozási Terven k jellel szabályozott területfelhasználási egység, a volt telefongyári lakótelep lakóövezete mely elsősorban sűrű beépítésű, több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, 7,5 m-es épületmagasságot meg nem haladó lakóépületek elhelyezésére szolgál. /2/ A kisvárosias lakóterületi építési övezetek területén főrendeltetésű épületként elhelyezhető: a) lakóépület, b) a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület c) egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, /3/ Az építési övezetek telkeinek kialakítása során alkalmazandó legkisebb telekméret, a telkek legnagyobb beépítettsége, továbbá az építhető építménymagasság mértéke a következő: AZ ÉPÍTÉSI TK övezeti beépítés legnagyobb épületek legkisebb minimális jele módja beépítettsége % legnagyobb építménymagassága (m) területe m2 zöldfelületi aránya % 50 SZ - szabadonálló beépítés /4/ Az építési övezetben építeni a következők szerint lehet: lőkert: kialakult állapot illetve m Oldalkert: m Hátsókert: m /5/ A kisvárosias lakóterületen a melléképítmények közül a következők helyezhetők el: - közmű-becsatlakozási műtárgy, - kerítéssel egybeépített, vagy azzal összekapcsolt hulladéktartály-tároló (legfeljebb 2,0 m-es belmagassággal és max. 4 m2 alapterülettel), - kerti építmény. Kertvárosias lakóterület (ke) 6.. /1/ Kertvárosias lakóterület a abályozási Terveken ke jellel szabályozott területfelhasználási egység, mely laza beépítésű, összefüggő nagy kertes, több önálló rendeltetési egységet magába foglaló lakóépületek elhelyezésére szolgál. /2/ A kertvárosias lakóterületi építési övezetek területén főrendeltetésű épületként elhelyezhető: a) telkenként legfeljebb 2 lakásos lakóépület, b) a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület c) egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, d) a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású kézműipari épület. /3/ Az építési övezetek telkeinek kialakítása során alkalmazandó legkisebb telekméret, a telkek legnagyobb beépítettsége, továbbá az építhető építménymagasság mértéke a következő: AZ ÉPÍTÉSI TK övezeti beépítés legnagyobb épületek legkisebb minimális jele módja beépítettsége % legnagyobb építménymagassága (m) területe m2 zöldfelületi aránya % 50 ke2 50 ke3 50 O - oldalhatáron álló beépítés SZ - szabadonálló beépítés S sorházas beépítés /4/ Kertvárosias lakóterületen fekvő telken annyi főrendeltetésű épület helyezhető el, ahányszorosa a telek mérete az övezetben előírt minimális telekméretnek. /5/ Ha az építési övezetekben a teleknagyság legalább 50 %-kal meghaladja a legkisebb kialakítható telekterület nagyságát, abban az esetben az ezen felüli területrészre az övezetben előírt beépítettség 50 % -a engedélyezhető, de a kialakuló beépítés így sem haladhatja meg a minimális teleknagyság esetében engedélyezhető beépítettség kétszeresét. /6/ A Kertvárosias lakóterület építési övezeteiben önálló terepszint alatti építmény a telekterület max. 10 %-ában helyezhető el. Pinceszint a fő rendeltetés szerinti épülettel összeépítve, maximum a földszinti beépítés mértékéig építhető. /7/ A kialakult beépítésű építési övezetekben új épület építése a kialakult állapothoz igazodva, a tömbben kialakult előkerttel lehetséges, ha a abályozási Terv másként nem jelöli. /8/ Új kialakítású tömbökben az építési hely határainak meghatározásánál a következőket kell figyelembe venni: a) Oldalhatáron álló beépítésnél ( építési övezet): Az oldalkert mélysége: - Az építési oldalon az oldalsó telekhatártól 1,0 méter. - Az építési oldallal ellenkező oldalon m. lőkert mélysége, ha a abályozási Terv nem jelöli másként: 3

7 BUGYI NAGYKÖZSÉG ÖNKOMÁNYZATÁNAK 23/2009 (XI. 24.) SZÁMÚ NDT, HATÁYOS 2009.DCMB 01 NAPJÁTÓ - a kialakult állapot szerint, vagy m (ózsa utcától délre), - 8,0 m (Új utcai ill. attól ÉK-re eső építési övezetek) Hátsókert: m b) abadonálló beépítésnél (ke2 építési övezet): lőkert: 8,0 m Oldalkert: m Hátsókert: m c) Sorházas beépítésnél (ke3 építési övezet): lőkert: 8,0 m Oldalkert: 2,5 m (sarokteleknél) Hátsókert: m /9/ A kertvárosias lakóterület valamennyi építési övezetében az épületkialakítás feltételei 33. -ban foglaltakon túlmenően a következők: a. Tetőtérbeépítés csak 1 szintben létesíthető. b. Kerítés utcai oldalon csak áttört kivitelű lehet, max. 80 cm lábazattal, max. 2,00 m magassággal. /10/ Az építési övezetekben elhelyezhető épületen kívül, azt kiszolgáló vagy kiegészítő funkciójú önálló épületként: háztartással kapcsolatos tárolóépület barkácsműhely műterem a környezetet nem zavaró kézműipari tevékenység műhelye a családi szükséglet mértékét nem meghaladó mezőgazdasági tevékenység gazdasági épületei (a helyi állattartási rendelet szerint) helyezhetők el. /11/ Kertvárosias lakóterületen a melléképítmények közül az elő- ill. oldalkertben a következők helyezhetők el: - közmű-becsatlakozási műtárgy, - kerítéssel egybeépített, vagy azzal összekapcsolt hulladéktartály-tároló, - kerti építmény. /12/ A mezőgazdasági épületek összes alapterülete legfeljebb a beépíthető alapterület 10 %-a, de legfeljebb 40 m2 lehet. Állattartás az állattartásról szóló helyi rendeletben meghatározott feltételekkel lehetséges. /13/ A telek közterületi határvonalától 20 m mélységű területrészén állattartó épület, építmény állatkifutó, trágyatároló és egyéb - az állattartással összefüggő építmény nem létesíthető. Állattartás céljára szolgáló épület kizárólag a lakóépület mögött helyezhető a lakóépülettől min. m-re, építménymagassága legfeljebb 4,5 m lehet. /14/ Új épület elhelyezése esetén gépkocsitároló a telekadottságok függvényében - a fő rendeltetésű épülettel egy tömegben ill. ahhoz telepítve alakítható ki. Falusias lakóterület 7.. /1/ Falusias lakóterület a abályozási Terveken f jellel szabályozott területfelhasználási egység, mely elsősorban laza beépítésű, több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, 5,5 m-es épületmagasságot meg nem haladó lakóépületek elhelyezésére szolgál, ahol mezőgazdasági építmények is elhelyezhetők. bbe az övezetbe a központi belterületi és a felsőványi meglévő lakóterületek területei tartoznak. /2/ A falusias lakóterületi építési övezetek területén főrendeltetésű épületként elhelyezhető: e) telkenként legfeljebb 2 lakásos lakóépület, f) a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület, g) egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, h) a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású kézműipari épület. i) Mező- és erdőgazdasági épületek /3/ Az építési övezetek telkeinek kialakítása során alkalmazandó legkisebb telekméret, a telkek legnagyobb beépítettsége, továbbá az építhető építménymagasság mértéke a következő: AZ ÉPÍTÉSI TK övezeti beépítés legnagyobb épületek legkisebb minimális jele módja beépítettsége % legnagyobb építménymagassága (m) területe m2 zöldfelületi aránya % f4 50 O - oldalhatáron álló beépítés SZ szabadonálló beépítés /4/ Az építési övezetekben elhelyezhető épületen kívül, azt kiszolgáló vagy kiegészítő funkciójú önálló épületként: háztartással kapcsolatos tárolóépület barkácsműhely műterem a környezetet nem zavaró kézműipari tevékenység műhelye mezőgazdasági tevékenység gazdasági épületei (a helyi állattartási rendelet szerint) helyezhetők el. /5/ A kialakult beépítésű építési övezetekben új épület építése a kialakult állapothoz igazodva, a tömbben kialakult előkerttel lehetséges, ha a abályozási Terv másként nem jelöli. /6/ Új kialakítású tömbökben az építési hely határainak meghatározásánál a következőket kell figyelembe venni: a) Oldalhatáron álló beépítésnél ( építési övezet): Az oldalkert mélysége: - Az építési oldalon az oldalsó telekhatártól 1,0 méter. - Az építési oldallal ellenkező oldalon m. lőkert mélysége, ha a abályozási Terv nem jelöli másként: - 8,0 m (Akácfa utca, Alkotmány utca, Sári utca, Ürbői út) - m (Munkácsy utca, Nyárfa utca) Hátsókert: m /7/ Falusias lakóterületen a melléképítmények közül az elő- ill. oldalkertben a következők helyezhetők el: - közmű-becsatlakozási műtárgy, - kerítéssel egybeépített, vagy azzal összekapcsolt hulladéktartály-tároló - kerti építmény. /8/ A telek közterületi határvonalától 20 m mélységű területrészén állattartó épület, építmény állatkifutó, trágyatároló és egyéb - az állattartással összefüggő építmény nem létesíthető. Állattartás céljára szolgáló épület kizárólag a lakóépület mögött helyezhető a lakóépülettől min. m-re, építménymagassága legfeljebb 4,5 m lehet. /9/ Új épület elhelyezése esetén gépkocsitároló csak a fő rendeltetésű épülettel egy tömegben ill. ahhoz telepítve alakítható ki. /10/ Az jelű építési övezetben a védőtávolságokkal érintett telkeken csak a abályozási terven 17 Beiktatta a 9/2014. (II.25.) sz. önk. rendelet, hatályos augusztus 25-től 4

8 BUGYI NAGYKÖZSÉG ÖNKOMÁNYZATÁNAK 23/2009 (XI. 24.) SZÁMÚ NDT, HATÁYOS 2009.DCMB 01 NAPJÁTÓ jelölt építési helyeken helyezhető épület. /11/ A falusiasias lakóterület valamennyi építési övezetében az épületkialakítás feltételei 33. -ban foglaltakon túlmenően a következők: a.) Tetőtérbeépítés csak 1 szintben létesíthető. 18 b.) Kerítés áttört kivitelű lehet, utcafronton max. 80 cm lábazattal, max. 2,00 m magassággal; a építési övezettel határos telekhatárokon tömör kerítés is építhető. Településközpont vegyes terület (t) 8.. /1/ A településközpont vegyes terület a abályozási Terveken t jellel szabályozott területfelhasználási egység, mely több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, lakó és olyan helyi szintű igazgatási-, kereskedelmi-, szolgáltató, vendéglátó-, szálláshely szolgáltató-, egyházi, oktatási-, egészségügyi-, szociális épületek, valamint sportlétesítmények elhelyezésére szolgál, amelyek alapvetően nincsenek zavaró hatással a lakófunkcióra. /2/ A településközpont vegyes területen elhelyezhető: lakóépület, igazgatási épület kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület egyéb közösségi épület (pl. művelődési ház) egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület sportépítmény Haszonállattartó épület, építmény valamint üzemanyagtöltő nem engedélyezhető. /3/ Az építési övezetekben terepszint alatti építmény nem helyezhető el. Pinceszint a fő rendeltetés szerinti épülettel összeépítve, maximum a földszinti beépítés mértékéig építhető. /4/ Az építési övezet telkeinek kialakítása során alkalmazandó legkisebb telekméret, a telkek legnagyobb beépítettsége, továbbá az építhető építménymagasság mértéke a következő: AZ ÉPÍTÉSI TK övezeti beépítés legnagyobb épületek legkisebb minimális jele módja beépítettsége % építmény-magassága (m) területe m2 zöldfelületi aránya % O/SZ - oldalhatáron álló vagy szabadonálló beépítés SZ - szabadonálló beépítés /5/ Az övezetben az építési hely határainak meghatározásánál a következőket kell figyelembe venni: lőkert: meglévő beépítésnél kialakult állapot szerint, új beépítés esetén 8,0 m (az előkert közcélú használatra is kialakítható). Oldalkert: szabadon álló beépítés esetén 3,75 m, oldalhatáron álló beépítés esetén, amelyik oldalon az épület áll 1,0 m, az ellenkező oldalon pedig m. Hátsókert: m. /6/ A meglévő településközpont területén, amennyiben az épületek átépülnek, az új épületek a régi épületek helyére épülhetnek, amely kötelező építési vonalnak tekintendő. /7/ Foghíjpótlásnál vagy átépítésnél csak jelen építési övezetekre meghatározott legnagyobb beépítettség engedélyezhető. /8/ Településközpont vegyes területen a melléképítmények közül az elő- ill. oldalkertben a következők helyezhetők el: - közmű-becsatlakozási műtárgy, - kerítéssel egybeépített, vagy azzal összekapcsolt hulladéktartály-tároló - kerti építmény. - Kirakatszekrény. /9/ A településközpont vegyes terület valamennyi építési övezetében az épületkialakítás feltételei 33. -ban foglaltakon túlmenően a következők: a.,tetőtérbeépítés csak 1 szintben létesíthető. b.,kerítés áttört kivitelű lehet, utcafronton max. 80 cm lábazattal, max. 2,00 m magassággal. Üdülőházas üdülőterület () 9. /1/ Üdülőházas üdülőterület a abályozási Terven jellel szabályozott területfelhasználási egység, ahol kereskedelmi szállásépület, vendéglátó, turisztikai szolgáltató, sportolási célú, egyéb közösségi szórakoztató, egyházi épület, sportépítmény (lovasturizmus) és a turizmust szolgáló egyéb építmények helyezhetők el. /2/ Az építési övezetben az építményelhelyezés feltételei a következők: 19 AZ ÉPÍTÉSI TK övezeti beépítés legnagyobb épületek legkisebb egkisebb minimális jele módja beépítettsége % legnagyobb építménymagassága (m) területe m2 telekszélesség zöldfelületi aránya % /3/ A területen új épület elhelyezése csak okl. tájépítészmérnök vagy táj- és kertépítészmérnök által készített favédelmi terv alapján lehetséges. /4/ A zöldfelületek háromszintűen alakítandók ki, a területen csak őshonos fafajok telepíthetők. /5/ Az épületek a telekhatártól m elő- oldal és hátsókert biztosításával alakíthatók ki. Hétvégiházas üdülőterület (Üh) 10.. /1/ Hétvégiházas üdülőterület a abályozási Terven Üh jellel szabályozott területfelhasználási egység. /2/ A hétvégiházas üdülőterületen elhelyezhető max. két üdülőegységes üdülőépület kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület max. 50 m 2 alapterülettel. /3/ A hétvégiházas üdülőterületen nem helyezhető el: a terület rendeltetésszerű használatát zavaró egyéb gazdasági építmény, ipari, kézműipari létesítmény, üzemanyagtöltő állomás, /4/ Az építési övezet telkein a fő rendeltetés szerinti funkció kizárólag egy épületben nyerhet elhelyezést. /5/ A fő rendeltetést kiszolgáló vagy kiegészítő funkciójú különálló épület az övezet területén nem helyezhető el. /6/ Hétvégiházas üdülőterület területén épület elhelyezése csak abályozási Terv alapján lehetséges. Az építési övezet területén az építményelhelyezés feltételeit a készítendő abályozási Terv állapítja meg. 18 Módosította a 9/2014. (II.25.) sz. önk. rendelet, hatályos aug. 25-től 19 Módosította a 17/2015.(XII.11.) sz. önk. rendelet, hatályos: 20. január 10-től 5

9 BUGYI NAGYKÖZSÉG ÖNKOMÁNYZATÁNAK 23/2009 (XI. 24.) SZÁMÚ NDT, HATÁYOS 2009.DCMB 01 NAPJÁTÓ Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület (Gksz) 11.. /1/ Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület a abályozási Terveken Gksz jellel szabályozott területfelhasználási egység, ahol mindenfajta, nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épület, raktározás, kereskedelem, vendéglátás, szolgáltatás (szolgáltatással összefüggő olyan ipari tevékenység, melynek a környezeti terhelése nem haladja meg a lakóterületre előírt környezetvédelmi normákat) céljára szolgáló épület, iroda, üzemanyagtöltő, valamint kivételesen nem gyermekelhelyezésre és betegápolásra szolgáló egészségügyi, oktatási, szociális épület, vagy egyéb közösségi szórakoztató funkciójú épületek, építmények is elhelyezhetők. Üzemanyagtöltő kizárólag csak jelű övezetben helyezhető el. /2/ Az építési övezetben az építményelhelyezés feltételei a következők: AZ ÉPÍTÉSI TK övezeti beépítés legnagyobb épületek legkisebb egkisebb minimális jele módja beépítettsége % legnagyobb építménymagassága (m) területe m2 telekszélesség zöldfelületi aránya % SZ - szabadonálló beépítés /3/ Az építési hely határainak meghatározásánál a következőket kell figyelembe venni: lőkert: 8,0 m Oldalkert: m Hátsókert: m /4/ Az építmények magassága a megadott értékeknél csak akkor lehet nagyobb, ha azt az alkalmazott üzemi technológia elengedhetetlenül szükségessé teszi. /5/ Az építési övezetben önálló terepszint alatti építmény/építmények elhelyezhetők, de ezek által elfoglalt terület nem lehet több a telek max. 5 %-ánál. Pinceszint legfeljebb a földszinti alapterülettel megegyező lehet. /6/ Az építési övezetekben a minimális zöldfelületi aránynak megfelelő zöldfelületet háromszintű növényzet telepítésével kell kialakítani, melyen belül a telekhatárok mentén fa- és cserjesor telepítése kötelező. Ipari terület (Gip) 12.. /1/ Ipari terület a abályozási Terveken Gip jellel szabályozott területfelhasználási egység, melyen belül környezetet nem károsító gazdasági célú ipari (szolgáltatási, kereskedelmi) létesítmények helyezhetők el. /2/ 20 Az építési övezetben az építmény-elhelyezés feltételei a következők: övezeti jele beépítés módja legnagyobb beépítettsége % AZ ÉPÍTÉSI TK épületek legnagyobb építménymagassága (m) legkisebb területe m2 egkisebb telekszélesség minimális zöldfelületi aránya % Módosította a 11/2015. (III.06.) sz. önk. rendelet, hatályos augusztus 21. napjától 1* *: 12. (7) bekezdés a) pont szerinti kivétellel SZ - szabadonálló beépítés 21 (3a) A építési övezetekben az építési hely határainak meghatározásánál a következőket kell figyelembe venni: a) előkert: 8,0 m, b) oldalkert: m c) hátsókert: m d) az építési helyen kívül eső épület, épületrész a meglévő kubatúrán belül felújítható, átalakítható, de csak az építési helyen belül bővíthető. 22 (3b) A építési övezetekben az építési határvonal a következő: a) a övezettel határos oldalon m, a Kiskunlacházai út felől m, a Temető utca felől 0 m. b) oldalkert (a temető mellett): m c) az építési helyen kívül eső épület, épületrész a meglévő kubatúrán belül felújítható, átalakítható, de csak az építési helyen belül bővíthető /4/ Az építmények magassága a megadott értékeknél csak akkor lehet nagyobb, ha azt az alkalmazott üzemi technológia elengedhetetlenül szükségessé teszi. /5/ Az építési övezetben önálló terepszint alatti építmény/építmények elhelyezhetők, de ezek által elfoglalt terület nem lehet több a telek max. 10 %-ánál. Pinceszint legfeljebb a földszinti alapterülettel megegyező lehet. /6/ Az építési övezetekben a minimális zöldfelületi aránynak megfelelő zöldfelületet háromszintű növényzet telepítésével kell kialakítani, melyen belül a telekhatárok mentén fa- és cserjesor telepítése kötelező. 23 /7/ A egyéb ipari építési övezetre vonatkozó előírások a következők: a) Az építési övezet területén a telek beépíthetőségének 20 %-án az építménymagasság legfeljebb 26 m lehet, amennyiben az épület raktározási technológiája ezt szükségessé teszi. b) Az előkert mérete 35 m, oldalkert mérete 4,0 m, a hátsókert 10 m. c) Az építési övezetben a szabályozási terven a kötelező zöldfelületi arány megtartására biztosítandó zöldfelület-erdőként jelölt területen építési tevékenység a vonatkozó magasabb szintű jogszabályok előírásai szerint történhet. d) Az építési övezetben az (1) bekezdésben meghatározottakon kívül elhelyezhetők oktatási, ismeretterjesztési és vendéglátó rendeltetések, valamint a gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakások is. e) Az építési övezetben az SZT-3 jelű szabályozási terven jelölt differenciált módon számítható biológiai aktivitásérték jellel körülhatárolt területen a biológiai aktivitás értékét a vonatkozó jogszabály szerint kell figyelembe venni. Különleges terület - Mezőgazdasági üzemi gazdasági terület (Kmg) 13.. /1/ Mezőgazdasági üzemi gazdasági terület (egyéb ipari terület), a mezőgazdasági üzemi építmények, továbbá mezőgazdasági termeléssel összefüggő kereskedelmi, szolgáltató és lovasturisztikai célú építmények elhelyezésére szolgáló Kmg jelű építési övezet. /2/ Mezőgazdasági üzemi gazdasági terület építési övezeteiben kialakíthatók a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakások is. 21 Módosította a 9/2014. (II.25.); 23/2014. (XII.12.); 11/2015. (III.06.); 17/2015.(XII.11.) sz. önk. rendelet, hatályos 20. január 10-től 22 Beiktatta a 17/2015. (XII.11.) sz. önk. rendelet, hatályos 20. január 10-től 23 Módosította a 9/2014. (II.25.); 23/2014. (XII.12.), 11/2015. (III.06.) sz. önk. rendelet, hatályos augusztus 21-től 6

10 BUGYI NAGYKÖZSÉG ÖNKOMÁNYZATÁNAK 23/2009 (XI. 24.) SZÁMÚ NDT, HATÁYOS 2009.DCMB 01 NAPJÁTÓ /3/ A területen épület csak akkor létesíthető, ha a keletkező szennyvizet: a) az illetékes hatóságok által elfogadott szivárgásmentesen zárt szennyvíztárolóban helyezik el, vagy b) egyedi szennyvíztisztítóban megtisztítják. /4/ Mezőgazdasági üzemi gazdasági terület övezeteiben az építmény elhelyezés feltételei a következők: AZ ÉPÍTÉSI TK övezeti beépítés legnagyobb épületek legkisebb minimális jele módja beépítettsége % legnagyobb építménymagassága (m) területe m2 zöldfelületi aránya % * /5/ Az övezeten belül telkek kizárólag oly módon oszthatók meg, hogy ha az újonnan kialakuló telkek egyikén sem haladhatja meg a beépítettség a 25%-ot. /6/ 25 Új épület a telekhatároktól legalább 10 m távolságban létesíthető, kivétel ez alól a * építési övezet, ahol porta funkciójú vagy a portafunkciót is magába foglaló épület m előkerttel is elhelyezhető. /7/ A területen belül csak olyan kereskedelmi, szolgáltatási és gazdasági tevékenységi célú épületek létesíthetők, amelyek közegészségügyi és környezetvédelmi szempontból az állattartással összeegyeztethetők. /8/ 26 A * jelű övezet területén a minimális zöldfelületet háromszintű növényzettel kell biztosítani. A növényzet telepítése során őshonos, a táji- és termőhelyi adottságoknak megfelelő fajokat kell alkalmazni. /9/ Nagy létszámú állattartó telep létesítésére építési engedély a környezetvédelmi és közegészségügyi követelményeket tisztázó elvi építési engedély alapján adható ki. (Nagy létszámú állattartó telep a 41/1997. (. 28.) FM rendelet Állategészségügyi abályzat 1. számú függeléke szerint: olyan állattartó telep, amelyen az elhelyezhető állatok száma állatfajonként legalább - harminc ló, vagy - ötven szarvasmarha, vagy - kétszáz juh, kecske, vagy - száz sertés, vagy - kettőezer broiler baromfi, vagy - ötszáz kifejlett baromfi (tyúkfélék, víziszárnyasok, pulyka stb.), vagy - ötven strucc, vagy - ötven anyanyúl és szaporulata elhelyezését teszi lehetővé. Nagy létszámú állattartó telep állattartó épülete: a telep tenyész-, vagy haszonállat istállója, ellető-, nevelő, betegelkülönítő istállója, illetve karantén épülete; - egyéb építményei, amelyeket állatjárványügyi szempontok miatt meg kell valósítani: - az állattartó telep kerítése, kapuja, - fekete-fehér rendszerű öltöző, - állatrakodó, - tejház, tejátadó helyiség, - kényszervágó hely, - baromfikeltető, - takarmánykeverő, 24 Beiktatta a 18/2011. (III.08.) hatályos szeptember 04-től 25 Módosította a 18/2011.(III.08.) hatályos szeptember 04-től 26 Módosította a 18/2011. (III.04.) hatályos szeptember 04-től - járműfertőtlenítő, - juhfürösztő medence, - kezelőfolyosó, - kút, ivó-, itatóvíztároló, - takarmány-, alomanyag tároló (épület, fészer, szérű), - trágyakezelő telep és kerítése, - hullakamra (állati hulla gyűjtő, boncolásra alkalmas helyiség), - hullatemető, hullaemésztő verem, állathulladékégető és kerítése. (A megyei állategészségügyi és élelmiszerellenőrző állomás indokolt esetben az egyéb építmények megvalósítása alól felmentést adhat.) - egyéb építményei, amelyeket környezetvédelmi szempontok miatt is meg kell építeni: - szennyvízkezelés és elhelyezés létesítményei, - trágyakezelés létesítményei, - szilárd vagy folyékony anyagok tárolására szolgáló egyéb föld alatti és föld feletti létesítmények, - hulladékgyűjtő, kezelő és ártalmatlanító építmények. 27 (10) A jelű építési övezetben az rdészeti nyilvántartás szerinti erdőrészlet területén bármilyen építési tevékenység a vonatkozó ágazati jogszabályban foglalt követelmények figyelembevételével történhet. Különleges terület Temető () 14.. /1/ A terület a abályozási terven jellel szabályozott területfelhasználási egység, ahol a temető funkciójának megfelelő építmények helyezhetők el. /2/ Az épületek elhelyezésének övezeti előírásai a következők: AZ ÉPÍTÉSI TK övezeti beépítés legnagyobb épületek legkisebb minimális jele Módja. beépítettsége % legnagyobb építménymagassága (m) területe m2 zöldfelületi aránya % 40 SZ szabadonálló beépítés /3/ A síremlékek és kripták építménymagassága legfeljebb m lehet. /4/ A abályozási terven jelölt telekhatárok mentén fasor telepítendő. /5/ A terület telekhatára mentén legalább 5 m széles, többszintű növényzetből álló (fasor, cserjesor) zöldfelületi sáv létesítendő. Különleges terület Sport- és abadidőközpont () 15.. /1/ A Különleges Sport- és abadidőközpont területe a szabályozási tervlapon jellel szabályozott területfelhasználási egység, melyen a szabadtéri sportlétesítmények, sportolási célú épületek, továbbá a sportoláshoz kapcsolódó szolgáltatási és a szabadidő eltöltését szolgáló építmények továbbá strand, turisztikai, egészségmegőrző, oktatási épületek, kulturális, szabadidős létesítmények elhelyezésére szolgál. /2/ Az épületek elhelyezésének övezeti előírásai a következők: övezeti beépítés legnagyobb épületek legkisebb minimális jele módja beépítettsége % legnagyobb építménymagassága (m) területe m2 zöldfelületi aránya % 5,5 1 ha 60 SZ - szabadonálló beépítés 27 Beiktatta a 23/2014. (XII.12.) sz. önk. rendelet, hatályos január 13-tól 7

11 BUGYI NAGYKÖZSÉG ÖNKOMÁNYZATÁNAK 23/2009 (XI. 24.) SZÁMÚ NDT, HATÁYOS 2009.DCMB 01 NAPJÁTÓ /3/ Az építési övezetekben épületelhelyezés min. 10 m-es előkert, min. 6-6 m-es oldalkert és min m-es hátsókert betartásával történhet. /4/ A terület telekhatára mentén legalább 5 m széles, többszintű növényzetből álló (fasor, cserjesor) zöldfelületi sáv létesítendő. /5/ A szabályozási terven jelölt megtartandó zöldfelület természetes állapotában tartandó meg, annak területén épület nem létesíthető. Különleges terület Honvédelmi terület (Kh).. /1/ A területen a honvédelmi funkciónak megfelelő építmények helyezhetők el, a vonatkozó külön jogszabályok szerint. Különleges terület Hulladékgyűjtő-udvar () 17.. /1/ A hulladékgyűjtőudvar területén a külön jogszabályban meghatározott gyűjthető hulladékok elhelyezésére szolgáló építmények helyezhetők el. A hulladékudvar kialakítására vonatkozó jogszabály az 5/2002. (X.29.) KvM rendelet /2/ Az épületek elhelyezésének övezeti előírásai a következők: övezeti beépítés legnagyobb épületek legkisebb minimális jele módja beépítettsége % legnagyobb építménymagassága (m) területe m2 zöldfelületi aránya % Kh 40 SZ - szabadonálló beépítés Különleges terület ennyvíztisztító telep (Ksz) 18.. /1/ A terület a abályozási Terven Ksz jellel szabályozott területfelhasználási egység, ahol a rendeltetésnek megfelelő építmények helyezhetők el. /2/ Az épületek elhelyezésének övezeti előírásai a következők: AZ ÉPÍTÉSI TK övezeti beépítés legnagyobb építmények legkisebb minimális jele módja beépítettsége % legnagyobb építménymagassága területe m2 zöldfelületi aránya % (m) Ksz SZ 5 4, /3/ Az övezet telekhatárai mentén fasor és cserjesor telepítendő. 28 Különleges terület ovasközpont építési övezet () 18/A.. (1) A Különleges terület ovasközpont a abályozási terven jellel jelölt építési övezet. (2) A jelű építési övezetben elhelyezhető építmény: a) a lótenyésztési és bemutatási célú állattartási, b) a lovas sporthoz kapcsolódó oktatási és ismeretterjesztési, c) vendéglátó és szállás 28 Beiktatta a 23/2014. (XII.12. ) sz. önk. rendelet, hatályos január 13-tól d) az a)-c) pontokban foglalt rendeltetéseket kiszolgáló rendeltetéseket, illetve d) a tulajdonos vagy a személyzet számára szolgáló lakás, rendeltetést tartalmazhat. (3) A KI jelű építési övezetben önálló lakó rendeltetésű épület elhelyezhető. (4) A jelű építési övezetben az építés feltétele a hiányos közművesítettség, ahol a közterületi nyílt rendszerű csapadékvíz-elvezetés nem biztosított. A közműellátásban a megújuló energiaforrások alkalmazhatók. Az energiaellátás, az elektromos energiaszolgáltatás légkábellel is kiépíthető. Zárt szennyvíztároló elhelyezése megengedett. (5) A KI építési övezetre vonatkozó telekalakítást és az építési tevékenységet meghatározó övezeti előírások a következők: AZ ÉPÍTÉSI TK övezeti beépítés legnagyobb épületek legkisebb minimális jele Módja. beépítettsége % legnagyobb építménymagassága (m) területe m2 zöldfelületi aránya % 40 SZ szabadonálló beépítés BÉPÍTÉS NM SZÁNT TÜTK 19.. /1/ Bugyi területén a beépítésre nem szánt területek az építési használatuk általános jellege valamint sajátos építési használatuk szerint a következő területfelhasználási egységek közé sorolandók: Zöldterület (Z) rdőterület - védelmi () - gazdasági () - egészségügyi-szociális, turisztikai (e) Mezőgazdasági terület - általános mezőgazdasági terület () - tanyaterület () - korlátozott használatú mezőgazdasági terület (Mko) ízgazdálkodási terület () Közlekedési- és közműterület - közút (Köu) Különleges terület - Bányaterület (Kb) Különleges terület Horgászüdülő () 29 Zöldterület (Z) 20.. /1/ Zöldterület a abályozási Terven Z, jellel szabályozott jellemzően növényzettel fedett közterület. /2/ A jellel szabályozott zöldterület (közpark) területén épület nem létesíthető. Az övezetben elhelyezhetők a szabadidő eltöltését szolgáló épületnek nem minősülő pihenési, sportolási, játszótéri létesítmények, sétautak, kerékpárút és köztárgyak. /3/ A jellel szabályozott zöldterület (közpark) területén a /2/-es bekezdés szerinti építmények, és a közpark funkciójához illeszkedő a szabadidő eltöltését a játékot, a sportolást szolgáló épületek helyezhetők el. 29 Beiktatta az 5/2015. (III.13. ) sz. önk. rendelet, hatályos április 13. napjától 8

12 BUGYI NAGYKÖZSÉG ÖNKOMÁNYZATÁNAK 23/2009 (XI. 24.) SZÁMÚ NDT, HATÁYOS 2009.DCMB 01 NAPJÁTÓ /4/ A jelű övezet területének legfeljebb 2 %-a építhető be. Az épületek szabadonállóan, legfeljebb 4,5 m építménymagassággal alakíthatók ki. /5/ Közpark területének legalább 60%-át, biológiailag aktív felületként növényzettel fedetten kell kialakítani, vagy fenntartani. A gyephézagos burkolattal kialakított felületeket a kötelezően előírt zöldfelületi arányba nem lehet beszámítani. /6/ Közpark létesítése, rekonstrukciója kertépítészeti terv alapján történhet. /7/ A jellel szabályozott zöldterület - kegyeleti park területén épületek nem létesíthetők. Az övezetben csak a kegyeleti funkcióhoz illeszkedő építmények helyezhetők el. rdőterület 21.. /1/ rdőterület a abályozási terveken jellel szabályozott, erdő művelési ágú és a rendezési terv szerinti tervezett erdők területe. /2/ Az erdőterület az építmények elhelyezése szempontjából: a) védelmi () b) gazdasági () c) egészségügyi-szociális, turisztikai (e) övezetekre tagolódik. /3/ édelmi rendeltetésű erdőterület övezeteiben () épületet elhelyezni nem lehet. Az OTÉK 32. -a szerinti építmények akkor helyezhetők el, ha azok az erdőt védelmi rendeltetésének betöltésében nem zavarják. /4/ Gazdasági rendeltetésű erdőterület övezeteiben () az erdészeti hatóság hozzájárulásával az erdő rendeltetésének megfelelő erdőgazdálkodási és vadgazdálkodási célú építmények helyezhetők el a következő feltételekkel: a) a beépíthető telek területe legalább m 2 (10 ha), b) a beépítettség mértéke legfeljebb 0,5%, c) a beépítési mód: szabadonálló, d) az épületek építménymagassága legfeljebb 4,5 m e) terepszint alatti építmények nem létesíthetők. /5/ Turisztikai rendeltetésű erdőterület övezeteiben (e) az erdő rendeltetésének megfelelő, a pihenést, a testedzést és az erdőhöz kötődő, rekreációt szolgáló építmények helyezhetők el, ha az erdőt az erdészeti hatóság egészségügyi-szociális, turisztikai elsődleges rendeltetésű erdővé minősíti át. /6/ Turisztikai rendeltetésű erdőterület övezeteiben az (5) bekezdés szerinti funkciójú épületek a következő feltételekkel alakíthatók ki: a) a beépíthető telek területe legalább m 2 b) a beépítés mértéke legfeljebb 1% c) az épületek építménymagassága legfeljebb 4,5 m d) beépítési mód: szabadonálló e) terepszint alatti építmények nem létesíthetők. f) a közművesítettség mértéke: részleges (ha az épületek a csatornahálózatra nem köthetők rá, akkor zárt szennyvíztárolót kell létesíteni.) /7/ rdőterületen csak a helyi építési hagyományoknak megfelelő, tájba illő, nyeregtetős épületek alakíthatók ki. /8/ rdőterületen 35-45º hajlásszögű nyeregtetős épületek alakíthatók ki. /9/ Természetvédelmi oltalom alatt álló erdőterületen távközlési magas építmény, adótorony, antenna nem létesíthető. /10/ Az épületeket a telekhatártól legalább 10 m előkert és oldalkert biztosításával szabadonállóan lehet elhelyezni. /11/ rdőterületen épületek csak akkor létesíthetők, ha ahhoz az erdészeti szakhatóság is hozzájárul. /12/ A abályozási terven erdőterületként szabályozott területek más területfelhasználási egységbe csak a Településszerkezeti és a abályozási terv módosításával sorolható át. rdőterület Különleges terület bányaterület övezetbe nem sorolható át. Mezőgazdasági terület 22.. /1/ A mezőgazdasági terület a hagyományos mezőgazdasági használat megtartása, a termőföldvédelem, a történeti tájkarakter megőrzése, a természeti értékek védelme, a belvíz általi veszélyeztetettség céljából a következő területfelhasználási egységekre tagolódik: a) általános mezőgazdasági terület (), b) tanyás telkek területe () c) korlátozott használatú mezőgazdasági terület (Mko) d) kertes mezőgazdasági terület (Mk). /2/ Mezőgazdasági területen erdő létesíthető, de az erdőterületre vonatkozó szabályozás csak akkor alkalmazható, ha a rendezési terv módosításával az erdő erdőterület területfelhasználási egységbe kerül. /3/ A mezőgazdasági terület övezeteiben ha a szennyvíz a közcsatornába nem vezethető, akkor zárt szennyvíztárolót kell kialakítani, vagy egyedi szennyvíztisztítót kell létesíteni. /4/ Tanyás telkek övezeteiben, továbbá korlátozott használatú mezőgazdasági területen birtokközpont nem létesíthető. /5/ A abályozási terven mezőgazdasági területként szabályozott területek más területfelhasználási egységbe csak a Településszerkezeti és a abályozási terv módosításával sorolható át. Mezőgazdasági terület Különleges terület bányaterület övezetbe nem sorolható át. /6/ Azokban a mezőgazdasági területfelhasználási egységekben, ahol az előírások lehetsőgéet adnak lakóépület, lakás létesítésére, új lakás, lakóépület csak akkor létesíthető, ha a rendeltetésszerű használatához szükséges ivóvizet, villamos energia ellátást, a keletkező hulladék és szennyvíz elszállítását vagy ártalommentes elhelyezését, továbbá a gépjárművel történő állandó megközelítést a tulajdonos vagy használó biztosítani tudja. Általános mezőgazdasági terület () 23.. /1/ Általános mezőgazdasági terület az árutermelő gazdálkodásra alkalmas jellel szabályozott mezőgazdasági terület. /2/ Az általános mezőgazdasági terület övezeteiben a növénytermesztés, az állattenyésztés, az ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozás, tárolás továbbá a mezőgazdasági termeléssel összefüggő szolgáltatás, kereskedelem, turizmus építményei és lakóépület, lakás létesíthetők. a)/3/ Új lakás, lakóépület csak akkor létesíthető, ha a mezőgazdasági termelés (árutermelő mezőgazdasági üzemi tevékenység) az állandó ottlakást indokolttá teszi; /4/ A terepszint alatti építmény alapterülete nem lehet több a telek területének 1%-ánál, de nem haladhatja meg a 300 m 2 -t. /5/ A telekosztással kialakítható legkisebb telek területe 3000 m 2, szélessége minimum 30 m. /6/ Általános mezőgazdasági terület övezeteiben az építményelhelyezés területi feltételei a következők: a) a 3000 m 2 -nél kisebb telken épület nem létesíthető, b) a m 2 közötti területű telken csak a növénytermesztés célját szolgáló legfeljebb 4,5 m gerincmagasságú fóliasátor, üvegház, és azok üzemeltetéséhez szükséges épület, továbbá földdel borított pince létesíthető, c) legalább m 2 területű telken a lakóépület, lakás kivételével a (2) bekezdés szerinti építmények kialakíthatóak, 9

13 BUGYI NAGYKÖZSÉG ÖNKOMÁNYZATÁNAK 23/2009 (XI. 24.) SZÁMÚ NDT, HATÁYOS 2009.DCMB 01 NAPJÁTÓ d) a legalább 5 ha területű telken a gazdasági épületeken kívül elhelyezhető lakóépület, lakás is. /7/ Az általános mezőgazdasági terület övezeteiben birtokközpont is létesíthető ha az építtető (építtetők) tulajdonában lévő telkek (termőföldterületek) összes területe a település igazgatási területén eléri a 20 ha-t. /8/ Birtokközpont legalább 1 ha területű telken létesíthető, ahol a (2) bekezdés szerinti építmények a következő feltételekkel helyezhetők el: a) a beépítettség mértéke a beszámított telkek összterületének 3%-a, de nem lehet több a birtokközpont területének 30%-ánál; b) a zöldfelület mértéke legalább 30%; /9/ A birtokközponton kívüli telkeken építmények a telek legfeljebb 3%-os beépítésével szabadonállóan alakíthatók ki, /10/ Az épületek a telek határától legalább 10 m távolságban létesíthetők, /11/ A gazdasági épületek építménymagassága legfeljebb 7,5 m, különálló lakóépület építménymagassága legfeljebb 4,5 m lehet. /12/ A (7) bekezdés szerinti birtokközpont beépíthetőségébe beszámított telkek (földrészletek) területére vonatkozóan az OTÉK 29. /6/ bekezdés szerint kell eljárni. /13/ Általános mezőgazdasági terület övezeteiben legfeljebb 2,0 méter magas áttört kerítés létesíthető. /14/ Kerítés a külterületen szabályozott közutak mentén a közterületként szabályozott területen kívül, a nem szabályozott külterületi feltáró utak mentén az út tengelyétől legalább 3 m-re létesíthető. /15/ Nagy létszámú állattartó telep, birtokközpont létesítésére építési engedély a környezetvédelmi és közegészségügyi követelményeket tisztázó elvi építési engedély alapján adható ki. Tanyás telkek területe () 24. /1/ Tanyás telkek területe a abályozási Terven jelölt kialalult tanyák területe, ahol a növénytermesztés, az állattenyésztés, az ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozás, tárolás továbbá a mezőgazdasági termeléssel összefüggő szolgáltatás, kereskedelem, turizmus építményei és lakóépület, lakás létesíthetők. /2/ Az övezetben épület a legalább 1500 m2 nagyságú és legalább 30 m széles telken építhető. /3/ Az övezet telkein legfeljebb 15 %-os beépítettséggel létesíthetők épületek. /4/ A gazdasági épületek építménymagassága legfeljebb 7,5 m, a különálló lakóépület építménymagassága legfeljebb 4,5 m lehet. /5/ Az előkert meglévő beépítés esetén a kialakult állapot szerint, új beépítés esetén 10 m. Az oldalkert meglévő beépítésnél a kialakult állapot szerinti, új beépítés esetén m. A hátsókert meglévő beépítésnél a kialakult állapot szerinti, új beépítés esetén 10 m. Kertes mezőgazdasági terület (Mk) 25.. /1/ Kertes mezőgazdasági terület a vegyes kert-, szőlő-, gyümölcsgazdálkodást és a pihenést szolgáló Mk jellel szabályozott mezőgazdasági terület. /2/ Mk jelű övezet telkein elhelyezhető egy gazdasági épület, amely ideiglenes tartózkodásra is alkalmas présház és tárolás célját szolgáló épület lehet. akóépület és állattartást szolgáló építmény nem létesíthető. /3/ Az övezetben az építményelhelyezés feltételei a következők: a) a beépíthető telek területe legalább 720 m 2, átlagos szélessége legalább 9 m, b) telekosztással kialakítható telek területe legalább 1500 m 2, szélessége legalább 14 m, c) a beépítési mód: 9-12 m telekszélességig oldalhatáron álló, 12 m-telekszélességtől szabadonálló is lehet, d) a beépítettség mértéke a telek területének 3%,-a, de legfeljebb 40 m 2 lehet, e) legfeljebb 3,5 m építménymagasságú 35-45º hajlásszögű, nyeregtetős épületek létesíthetők, f) az épületek oldalhatáron álló épület esetén 6 m, szabadonálló beépítés esetén legalább 3 m oldalkert biztosításával létesíthetők. g) Az előkert legalább 5 m. /4/ Az Mk jelű övezetben legfeljebb 1,6 m magas áttört kerítés létesíthető. Korlátozott használatú mezőgazdasági terület (Mko) 26. /1/ Korlátozott használatú mezőgazdasági területek a táj- és természetvédelmi, ökológiai, tájkarakter-védelmi, vízminőség-védelmi szempontból érzékeny, továbbá mély fekvésű, belvíz által veszélyeztetett Mko jellel szabályozott mezőgazdasági területek. /2/ A területen telekosztással kialakítható telek (földrészlet) területe m 2 -nél kisebb nem lehet. /3/ Az Mko0 jelű övezetek területén új épületek nem létesíthetők, a meglevő épületek azonban felújíthatók. /4/ Az Mko1 jelű övezetekben a gyepterületek fenntartását szolgáló legeltetéses állattartást, a génmegőrzést, a bemutatást, az ismeretterjesztést szolgáló épületek és az ezekhez kapcsolódó egyéb gazdasági és turisztikai építmények, továbbá lakóépület létesíthető. /5/ Az Mko1 jelű övezetek területén épületek csak akkor létesíthetők, ha a telek területe legalább 5 ha. A telek beépítettsége nem lehet több 1,0 %-nál. akóépület csak akkor létesíthető, ha a telken folytatott állattartás ezt indokolttá teszi. /6/ Az övezetben épületek a következő feltételekkel létesíthetők: a) az épületek építménymagassága legfeljebb 4,0 m lehet; b) az épületek szabadonállóan, 35-45º hajlásszögű nyeregtetővel alakíthatók ki; c) az előkert a szabályozási terven jelölt gyűjtőutak mentén legalább 15 m, egyéb utak mentén legalább 10 m; d) a hátsókert, oldalkert legalább 6 m. /7/ Az övezetben birtokközpont nem létesíthető. /8/ Korlátozott használatú mezőgazdasági területen csak az épületek körül legfeljebb 2 m magas áttört kerítés létesíthető. Korlátozott használatú mezőgazdasági különleges honvédelmi terület (Mko-Kh) 27. /1/ A területen csak a honvédelmi funkciónak megfelelő építmények helyezhetők el, a vonatkozó külön jogszabályok szerint. /2/ Az övezet területén lévő természeties és természetközeli élőhelyeket meg kell őrizni. /3/ A területen épületek a telek legfeljebb 3 %-os beépítésével létesíthetők. ízgazdálkodási terület () 28.. /1/ ízgazdálkodási terület: a) A csatornák medre () b) a vízmű területek (v) c) külszíni bányák területe (b) d) horgásztó (tó) 30 /2/ ) A csatornák területén csak a vízgazdálkodással összefüggő műtárgyak létesíthetők, kivétel ez alól a 01258/3 hrsz-ú csatorna, melyen a kialakult állapot alapján, a abályozási terven jelölt közlekedési célra 30 Módosította a 23/2014. (XII.12.) sz. önk. rendelet, hatályos január 13-tól 10

14 BUGYI NAGYKÖZSÉG ÖNKOMÁNYZATÁNAK 23/2009 (XI. 24.) SZÁMÚ NDT, HATÁYOS 2009.DCMB 01 NAPJÁTÓ fenntartandó terület szabályozó figyelembevételével a vízügyi feladatok ellátását is biztosító, min. 6 m széles közlekedési célú terület is létesíthető. - Duna-Tisza-csatorna - Duna-völgyi-csatorna - ittyó-csatorna - XXI. (Árapasztó-) csatorna - XXX. csatorna - XXXI. csatorna A Duna-Tisza-csatorna mentén m-es sávban, a XXI., a XXX. és a XXXI. csatorna mentén m-es sávban, az egyéb közcélú nyílt csatornák mentén m-es sávban ún. parti sávban épületek, építmények nem helyezhetők el. A XXI.. csatorna térségében (a 5206.sz. Bugyi-Kunpeszéri út és a 5202.sz. Bugyi-Dabas út közötti területen) a 95.5 mbf terepszint alatti területek belvízi vésztározónak minősülnek. A vésztározó szabályozási terven jelölt területén épületek, építmények nem helyezhetők el. /3/ ízművek övezetében csak a rendeltetésüknek megfelelő építmények létesíthetők. 31/4/ A b övezetekben a külszíni bányászattal összefüggő építmények a HÉSZ 29. előírásai szerint helyezhetők el, max. 2 %-os beépíthetőséggel, kivéve a b* övezetben, ahol 5 % a max. beépíthetőség, azonban a + 3 %-os beépítési lehetőség kizárólag a meglévő üzemi tevékenységhez kapcsolódó raktározási, tárolási funkciókra használható fel. A bányászat befejezését és a terület tájrendezését követően a területen a horgászattal és vízi sportolással összefüggő műtárgyak létesíthetőek. /5/ A horgásztavak területén a vízgazdálkodással, a vízi sportolással és a horgászattal összefüggő műtárgyak, továbbá legfeljebb 200 m2 alapterületű közösségi horgászház, vízi sport klubépület létesíthető. Különleges terület (beépítésre nem szánt terület) - Bányaterület (Kb) 29.. /1/ Az övezetbe az SZT-2 jelű Külterületi szabályozási terven lehatárolt külszíni bányaterületek tartoznak. Bányászati tevékenység kizárólag ebben az övezetben és a ízgazdálkodási területként szabályozott külszíni bányák övezetében (b) folytatható. (Új külszíni bányanyitás csak a Településszerkezeti Terv és a Külterületi abályozási Terv módosításával történhet.) /2/ A közigazgatási területen bányaművelés kizárólag a vonatkozó jogszabályok előírásai szerint folytatható. /3/ A abályozási terven Kb*-al jelölt övezetekben bányaművelés akkor kezdhető meg, ha: a) a Bugyi Nagyközséget elkerülő út I. szakaszának forgalomba helyezése megtörtént; b) az ÚT és ÚT Útügyi Műszaki lőírás szerint megtervezett kiszállítási útvonal legalább az előírások szerinti (nem porozó) fagyvédő/javító réteggel ellátott földművel, vízelvezetéssel megépült, c) a bányavállalkozó a bánya térségét is magába foglaló környezetvédelmi hatástanulmányt elkészítette és azt az illetékes hatóság elfogadta; d) a bányavállalkozó rendelkezik a földterület tulajdonosának írásos hozzájárulásával. /4/ A abályozási terven Kb** jelölt övezetben a bányaművelés akkor kezdhető meg, ha a (3) bekezdés b) - d) pontjai teljesülnek. /5/ Ha a bányaművelés következtében erdőterület igénybevétele miatt csereerdősítés szükséges, akkor azt Bugyi közigazgatási területén kell megvalósítani. /6/ Bányaművelés kizárólag jóváhagyott tájrendezési előterv alapján kezdődhet meg. A bányaterületek tájrendezése úgy történhet, hogy a bányászat felhagyását követően a bányaterület legalább 50 %-án horgászati, és jóléti funkciójú bányatavak maradjanak fent. A fennmaradó telekrészek tájrendezése erdőterületként, vizes élőhelyként, horgászati, vízi sportolási, rekreációs üdülési turisztikai céllal történhet. 31 Módosította a 9/2014. (II.25.) sz. önk. rendelet, hatályos aug. 25-től /7/ Az (1) bekezdés szerinti bányaterületeteket úgy kell kialakítani, hogy a környező más területfelhasználású területek (mezőgazdasági területek, országos, ill. helyi közutak) felé legalább 10 m széles erdősáv kerüljön telepítésre. /8/ Az övezetben csak a bányaműveléshez kapcsolódó létesítmények helyezhetők el, max. 2 %-os beépítettséggel. /9/ A bányaművelés felhagyását követően az övezet területén a horgászathoz, a vízi sportoláshoz, a szabadidő eltöltéséhez szükséges műtárgyak (horgászállás, kikötőhely, stég, pihenőhely, játszóhely, sétaút, tornapálya, esőbeálló, stb.) létesíthetők a szerkezeti terv és szabályozási terv módosítása nélkül. Különleges terület Horgászüdülő () 32 29/A.. (1) A Különleges terület Horgászüdülő a abályozási terven jellel jelölt övezet. (2) A jelű övezetben a beépítési paraméterek a következők: a) a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 2 %, b) a kialakítható legkisebb telekterület mértéke: 10 ha, c) a legkisebb zöldfelület a tó határvonalán kívül eső telekterület 60 %-a. d) az épületek építménymagasság legfeljebb 4,5 m, kivéve a (3) bekezdés a) és b) pont szerinti építési helyen, ahol legfeljebb 5,5 m. (3) A jelű övezetben az SZT-9 jelű szabályozási terven jelölt építési helyekre vonatkozó előírások a következők: a) az 1-es építési helyen legfeljebb egy önálló üdülőrendeltetést és az azt kiszolgáló rendeltetéseket tartalmazó horgászüdülő épület létesíthető. b) a 2-es építési helyen legfeljebb két - önálló üdülőrendeltetést és az azt kiszolgáló rendeltetéseket tartalmazó - horgászüdülő épület létesíthető, és egy a terület őrzését biztosító - legfeljebb 20 m 2 bruttó alapterületű - fogadóépület létesíthető, valamint elhelyezhetők az (5) bekezdés a) és b) pontjában felsorolt építmények. c) a 3-as építési helyen egy, a tó vízszintingadozását figyelembe vevő műszaki kialakítású (lábakon álló, ideiglenes jellegű vagy épületnek nem minősülő) üdülőrendeltetést kiszolgáló közösségi, illetve a vízi sporthoz és a horgászathoz kapcsolódó építmények helyezhetők el. d) a 4-es építési helyen a terület fenntartásához szükséges tároló és egyéb kiszolgáló helyiségeket magába foglaló portaépület, és egy a terület őrzését biztosító (legfeljebb 20 m 2 bruttó alapterületű) fogadóépület létesíthető. (4) A övezetben lakó rendeltetés nem helyezhető el. (5) A szabályozási terven jelölt épületnek nem minősülő építmények elhelyezésére szolgáló terület -en a) a tó fenntartásához szükséges épületnek nem minősülő építmények és a horgászathoz, vízi sporthoz kapcsolódó építmények, b) közműbecsatlakozási műtárgyak, közműpotló műtárgyak, hulladéktartály tároló, kerti építmények, kerti medence, háztartási célú kemence, húsfüstölő, komposztáló, szabadon álló és legfeljebb m magas szélkerék, antenna oszlop, zászlótartó oszlop helyezhetők el, c) a természetes terepvonal megváltoztatása a rendeltetésszerű épület- és telekhasználat biztosítása érdekében történhet (megközelítés, csapadékelvezetés). (6) Az övezetben elhelyezésre kerülő épület esetében tetőfedésként az alábbi építőanyagok alkalmazhatók: hagyományos cserép, betoncserép, bitumenes zsindely (vörös, vörösbarna, barna, sötétzöld, szürke színben), nád, cserepeslemez, fémlemez. (7) Az övezetben az építés közművesítési feltételei: a) zárt szennyvíztároló kialakítása 32 Beiktatta az 5/2015. (III.13. ) sz. önk. rendelet, hatályos április 13. napjától 11

15 BUGYI NAGYKÖZSÉG ÖNKOMÁNYZATÁNAK 23/2009 (XI. 24.) SZÁMÚ NDT, HATÁYOS 2009.DCMB 01 NAPJÁTÓ b) a vízellátás közüzemi vagy egyedi megoldása c) az elektromos energia biztosítása, d) csapadékvíz a tóba nem vezethető be, a csapadékvizet a telken belül el kell szikkasztani a tó határvonalán kívüli területen. (8) Kerítés az országos közút felőli telekhatáron tömör kivitelben is létesíthető, a többi telekhatáron áttört kivitelű lehet, max. 80 cm lábazattal, max. 2,00 m magassággal. A telken belüli kerítésnek illeszkednie kell a természetes környezethez. (9) A horgásztóra vonatkozó szabályok a következők: a) a szabályozási terven jelölt a telken belüli tó határvonala jellel körülhatárolt terület magába foglalja a vízfelületet, a partvonalat és a legalább 3 méter széles zöldfelületi jellegű parti sávot, b) a tó természetes partszegélyét a vízi sportoláshoz és horgászathoz szükséges sólyákon kívül meg kell őrizni, mesterséges partvédőmű nem létesíthető. (10) A szabályozási terven jelölt kötelező fásítással érintett területen fasor és cserjesor telepítendő. (11) Az övezetben történő növénytelepítés, fásítás csak a térségben őshonos és termőhelyhonos fajokkal történhet. (12) Az övezetben csak zárt szennyvízgyűjtés és zárt szeméttárolás valósítható meg. A szennyvizek megfelelő gyűjtéséről, rendszeres elszállításáról és elhelyezéséről a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően gondoskodni kell. Közlekedési területek 30.. /1/ A közlekedési területeket és létesítményeket, azok szabályozási szélességét, és védőtávolságát a szabályozási tervlap tartalmazza. /2/ A közlekedési területen belüli bármilyen építmény elhelyezése, bármilyen építési tevékenység csak az illetékes közlekedési szakhatóság és a közlekedési létesítmény kezelőjének hozzájárulásával és előírásai szerint történhet. /3/ Az országos utak külterületi szakaszai mentén védőtávolság van. A védőtávolságon belüli bármilyen építmény elhelyezése, bármilyen építési tevékenység csak az illetékes közlekedési szakhatóság és a közlekedési létesítmény kezelőjének hozzájárulásával, és előírásai szerint történhet. A védőtávolság értéke a tengelytől mért m. /4/ A közúti közlekedési területek közül a abályozási Terven a KÖu jellel megkülönböztetett terület az országos utak területe. /5/ A terület közútjainak tervezési osztályba sorolása: 5202j. út: K..B., B.. b-c 5204j. út: K..B., B.. b-c 5206j. út: K..B., B.. b-c lkerülő út: K..B j. út: K.I.B., B.. b-c 52104j. út: K.I.B., B.. b-c helyi gyűjtőutak (országos utak visszaminősítés után): B.. b-c kisebb területegységek helyi gyűjtőútjai: B.. c-d (északkeleti gazdasági út lkerülő út Kelet és Kossuth. u. között, Arany J. u., délnyugati gazdasági út 5204j. út és 5206j. út között, délnyugati gazdasági út lkerülő út Nyugat és Kölcsey F. u. között, Munkácsy M. u. abadság u., Új utca Új út, Dr. Abay F. u. - Kamilla u. ádai út melletti lakóterületi út 52104j. útig) kiszolgáló (lakó) utak: B.I. d-d önálló kerékpárutak: K.II., B.II. önálló gyalogutak: K.III., B.III. helyi külterületi utak: K.I.C. /6/ A közforgalom számára megnyitott magánutak kialakítását, telekalakítási és útépítési engedélyezési terv készítése során kell meghatározni, jelen előírások, és az érintett szakhatóságok állásfoglalásának figyelembevételével. A közforgalmú magánutat a közútnak megfelelő paraméterekkel kell kialakítani. /7/ A vegyeshasználatú burkolatokat, és a meglévő, vagy tervezett közterületek térkialakítását építész, kertépítész, közmű, és közlekedéstervezők közreműködésével készült terv alapján kell megvalósítani. /8/ A helyi külterületi utak mentén építmény az úttengelytől 6-6 méterre helyezhető el. /9/ Az építési, használatbavételi engedélyeztetés során helyszínrajzzal és számítással is igazolni kell, hogy az egyéb jogszabályokban meghatározottak szerint teljes körűen megoldott a parkolás, rakodás. GYÉB ŐÍÁSOK Közművekre vonatkozó általános előírások 31.. /1/ A közműlétesítmények és hálózatok, hírközlési létesítmények és hálózatok elhelyezésére vonatkozóan az OTÉK előírásait, valamint a megfelelő ágazati előírásokat, szabványokat be kell tartani. Az előírások szerinti védőtávolságokat biztosítani kell. A védőtávolságon belül mindennemű tevékenység csak az illetékes üzemeltető, illetve az érintett szakhatóság hozzájárulásával engedélyezhető. /2/ A meglévő közműhálózat védelmét biztosítani kell, szükség esetén szakfelügyelet igénylésével, az építtető által. A meglévő közművek egyéb építési tevékenység miatt szükségessé váló kiváltásakor, szabványos keresztezés kiépítésekor annak szükség esetén egyidejű rekonstrukciójáról is gondoskodni kell. A kiváltandó feleslegessé vált közművet fel kell bontani, felhagyott vezeték nem maradhat a földben. /3/ A közcsatornával ellátatlan területen a térség közcsatorna hálózatának kiépítéséig a szennyvizeket szigorúan ellenőrzötten zárt szennyvízgyűjtő medencébe kell összegyűjteni és szippantó kocsival a kijelölt leürítőhelyre szállítani. A közcsatornahálózat kiépítését követően az érintett valamennyi ingatlant kötelezni kell a közcsatornára való rákötésre. /4/ állalkozási, gazdasági területről (lakótelkeken engedélyezett vállalkozások esetén is!) a kibocsátott szennyvíz szennyezettségének a közcsatornára való rákötési előírásoknak meg kell felelni az ettől eltérő szennyezettségű vizet telken belül létesítendő szennyvízkezeléssel a megengedett szennyezettség mértékéig elő kell tisztítani. /5/ 20, illetve annál több gépkocsit befogadó parkolókat kiemelt szegéllyel kell kivitelezni, hogy a felületén összegyűjthető legyen a csapadékvíz, az ne folyhasson közvetlenül a zöldfelületre. zeknél nagyobb parkoló felületekről és a szennyezéssel veszélyeztetett gazdasági területek belső útjairól összegyűlő csapadékvíz csak hordalék és olajfogó műtárgyon keresztül vezethető a csatornahálózatba, illetve a nyílt árkokba. /6/ Az egyes telkek gázellátása középnyomású hálózatról létesült bekötéssel történik, ezért helyi egyedi nyomáscsökkentő elhelyezése szükséges, amelyet telkeken belül, a zöldsávba, az előkertben növényzettel takartan kell elhelyezni. (Ha továbbtervezés során a nyomáscsökkentőt az épület falára szeretnék elhelyezni, akkor csak alárendeltebb homlokfalra történő elhelyezés engedélyezhető.) /7/ A vízhálózaton föld feletti tűzcsapokat kell telepíteni. /8/ Az elválasztott rendszerű csapadékvíz-elvezető hálózatot a településrészen kialakult állapotnak megfelelően nyílt vagy fedett árok, illetve zárt csatornaként kell kialakítani. /9/ A patak mentén a partéltől számított 10 m-es, egyéb önkormányzati kezelésben lévő vízfolyás partéleitől 3-3 m, a nyílt árok karbantartása esetén 1,5-1,5 m szélességű sáv karbantartás 12

16 BUGYI NAGYKÖZSÉG ÖNKOMÁNYZATÁNAK 23/2009 (XI. 24.) SZÁMÚ NDT, HATÁYOS 2009.DCMB 01 NAPJÁTÓ számára szabadon hagyandó. A karbantartó számára szolgalmi jog biztosítandó. A szolgalmi joggal terhelt területrészen mindennemű tevékenység csak a szolgalmi joggal rendelkező hozzájárulásával engedélyezhető. /10/ ízgazdálkodási területként lejegyzett területet (árok, vízfolyás, vízmosás, víztároló, vízállásos terület, vízelöntéses terület stb.) egyéb célra hasznosítani csak vízjogi engedély alapján szabad. /11/ A területet érintő vezetékek, gázfogadó, a nyomásszabályozók helyét stb. és a mindenkor érvényes ágazati előírás szerinti biztonsági övezetét érintő tevékenység csak a szolgáltató hozzájárulásával lehet engedélyezni. /12/ A meglévő szennyvízelvezető hálózat mentén fekvő ingatlanoknál a rákötést követően a meglévő közműpótló berendezéseket, ún. szikkasztókat, tározókat el kell bontani. III. FJZT ÉPÍTMÉNYK HYZÉS Általános előírások 32. /1/ Építmények elhelyezése, ha a HÉSZ előírásai szigorúbb szabályokat nem állapít meg, az OTÉK vonatkozó előírásai szerint történhet. /2/ Az OTÉK 32. szerinti építmények, ha a beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területekre vonatkozó előírások másként nem rendelkeznek, valamennyi építési övezetben, övezetben elhelyezhetők. /3/ Bugyi területén az építési telkeknél alkalmazandó legkisebb elő-, oldal- és hátsókertek méretei, ha az építési övezetek ettől eltérő előírást nem tartalmaznak: - a legkisebb előkert: m, vagy a kialakult állapotnak megfelelő, - a legkisebb oldalkert: m - a legkisebb hátsó kert: m., vagy a kialakult állapotnak megfelelő. 33 /4/ Az építési hely előkerti vonala egyben építési vonal is, kivéve a gazdasági területek építési övezeteiben, a Különleges terület ovasközpont () építési övezetében és a mezőgazdasági üzemi gazdasági terület övezeteiben. /5/ Az előkertben - kerti építmény (hinta, csúszda, szökőkút, a terepszintnél 0,5 m-nél magasabbra nem kiemelkedő lefedés nélküli terasz) - közműbecsatlakozás építménye - kerítéssel egybeépített, vagy azzal összekapcsolt hulladéktartály, tároló helyezhető el. /6/ Az elő- és oldalkertben árusító pavilon, konténer, lakókocsi és árusításra alkalmas sátor kivételesen sem helyezhető el. /7/ Az oldalhatáron álló beépítés esetén az épületeket a telekhatártól min. 1,0 m-re kell elhelyezni. Kivétel az alól a műemléki környezet ill. a helyi értékvédelmi terület. /8/ A meglévő épület használati módját csak úgy lehet megváltoztatni, ha a használati mód megváltozásával nem jön létre olyan állapot, amely az OTÉK és a HÉSZ előírásaival ellentétes. /9/ Új épületek építése, a meglévő épületek bővítése, felújítása, helyreállítása, átalakítása és korszerűsítése csak a település építési hagyományainak megfelelő megjelenéssel és a környezetükkel összhangban történhet, a szabályozási terv szerint kialakított telken. 33 Módosította a 23/2014. (XII.12.) sz. önk. rendelet, hatályos január 13-tól KÜÖNGS NDKZÉSK A TPÜÉSKÉP AAKÍTÁSÁA, AZ ÉPÍTTT ÉS A TMÉSZTI KÖNYZT ÉDMÉ Általános építészeti előírások 33.. /1/ A település belterületén elhelyezhető és felújításra kerülő építményeket a település építési hagyományainak megfelelő megjelenéssel és a környezetükkel összhangban kell kialakítani. /2/ Az elhelyezendő és átépítésre kerülő épületek homlokzati felületeinek anyagai: tégla, kő, fa, üveg, vakolat, szerelt, vagy ragasztott hőszigetelés lehet. z utóbbinál pasztell színeket kell alkalmazni, nagy felületen kerülendők a rikító, a településképet zavaró színek használata. /3/ Saroktelken elhelyezendő épület esetében mindkét közterület felé néző homlokzatot főhomlokzatként kell kialakítani. /4/ Faburkolatú felület, látszó faszerkezet az épületen csak másodlagos szerkezetként jelenhet meg. /5/ A beépítésre szánt területen fő rendeltetésű épület esetében tetőfedésként az alábbi építőanyagok alkalmazhatók: hagyományos cserép, betoncserép (kizárólag a hagyományokhoz illeszkedően vörös és a vörösesbarna árnyalataiban), bitumenes zsindely (vörös, vörösbarna, barna és sötétzöld színben), nád és cserepeslemez -fémlemez. /6/ A település közigazgatási területén belül a gazdasági területek kivételével nem alkalmazható tetőhéjazatként: hullámpala, szürke tónusú pala, műanyag hullámlemez, ipari fémlemezfedés. /7/ A település területén többszintes tetőterű épület nem alakítható ki. /8/ Belterületen a melléképítmények közül húsfüstölő, trágyatároló, komposztáló csak a Falusias lakóterületen és Gazdasági terület övezeteiben helyezhető el. /9/ erelt fém kémény a gazdasági területeket kivéve nem építhető. Az esetlegesen megépülő szerelt fém kémény matt felületű, színben az épület színével harmonizáló legyen. Meglévő épületeknél a korábban engedélyezett szerelt fém kémény csak addig tartható meg, amíg az épületen új, a tetőt is érintő építési, felújítási igény nem jelentkezik. Gázvezeték, gázóra utca felöli homlokzati falra nem telepíthető. /10/ Terepszint alatti építmények nyomvonal jellegű építmények és műtárgyaik kivételével csak abban az építési övezetben, övezetekben létesíthetők, ahol erre az övezeti előírások külön lehetőséget adnak. A meglévők bővítés nélkül felújíthatók. eklám, hirdetőtábla 34.. /1/ eklámtáblák csak az érvényes építési (bejelentési) engedélyezési eljárásoknak megfelelően helyezhetők el, ill. alakítható ki az építmények, kerítések homlokzati felületein és a telekhatáron belül esetlegesen önálló tartó- vagy állványszerkezetre statikailag biztonságos kialakítással. /2/ Új épület elhelyezésénél, meglévő épület átalakításánál, funkcióváltásánál, homlokzati felújításánál az intézmények cégéreinek, hirdetőtábláinak méretét és elhelyezését a homlokzattal együtt kell kialakítani és engedélyeztetni. ólagosan cégér vagy hirdetőtábla a már kialakított homlokzat architektúráját figyelembe véve, engedély alapján helyezhető csak el. Közterületek, közterek kialakítása 35.. /1/ Közterületen, illetve közhasználat céljára átadott területen, köztéren (továbbiakban: közterület) elhelyezett építmények és köztárgyak nem akadályozhatják a jármű és gyalogos közlekedést. /2/ Közterületen építmény, berendezés, köztárgy csak abban az esetben helyezhető el, ha közlekedésre és a közterületre vonatkozó más jogszabályok teljesülnek. /3/ Közterületen és közhasználat céljára átadott területen elhelyezhetők: - a zöldterületek (Z) és a közlekedési területek előírásaiban meghatározott építmények, 13

17 BUGYI NAGYKÖZSÉG ÖNKOMÁNYZATÁNAK 23/2009 (XI. 24.) SZÁMÚ NDT, HATÁYOS 2009.DCMB 01 NAPJÁTÓ köztárgyak, - idegenforgalmi és információs téjékoztató táblák, - telefonfülke, óra - időszakosan működő vendéglátó terasz. Művi értékvédelem 36.. /1/ Az országos védelem alatt álló épületek felsorolását, 1. sz. függelék a) pontja tartalmazza. /2/ Az országos védelem alatt álló művi értékek kezelésére, megőrzésére vonatkozóan a hatályos országos rendelkezések irányadók. /3/ A műemlék épületeket érintő építési munkák esetén a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal építésügyi hatóságként jár el. (A Kulturális örökség védelméről szóló évi XI. törvény 63. (1) bekezdése alapján.) /4/ A műemlék jellegét, megjelenését tartósan érintő beavatkozások esetén a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal engedélyét kell kérni. (A Kulturális örökség védelméről szóló évi XI. törvény 63. (2) bekezdés b.) pontja alapján.) /5/ A műemléki környezetet a abályozási terv ábrázolja. Műemléki környezetben a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal szakhatóságként jár el. (A Kulturális örökség védelméről szóló évi XI. törvény 63. (4) bekezdés alapján.) /6/ A helyi művi, táji és természetvédelmi értékek védelmét az Önkormányzat külön helyi értékvédelmi rendelet keretében szabályozza. A helyi védelemre javasolt épületeket az 1. sz. függelék b) pontja tartalmazza. /7/ A helyi védett épületeken, pincéken bármilyen külső változtatást érintő építési tevékenység bővítés, átépítés (homlokzatvakolás, színezés, nyílászáró-csere, tető felújítás, tetőtér beépítés.) csak részletes értékvizsgálatokon alapuló engedélyezési terv alapján lehetséges. Az épületek átalakítása során gondoskodni kell az építészeti, településképi értékek megőrzéséről úgy, hogy a beavatkozás ne változtassa meg az utcaképet ill. az utcai homlokzatot, továbbá biztosítani kell az új építményeknek a jellegzetes településképben, valamint az épített és természetes környezet egységében való megjelenését. /8/ A helyi értékvédelem alatt álló vagy e rendelettel helyi védelemre javasolt építészeti értékek megőrzése érdekében törekedni kell a védelem alatt álló épületek eredeti vagy az ahhoz közelálló rendeltetésének megtartására. utcai határvonalának, a telkek méretének megváltoztatását célzó vagy eredményező tevékenység csak a 3. (8) bekezdés szerint végezhető. /4/ A területen végzendő építési munkáknál az alábbi előírásokat kell betartani: - Az oromfalas homlokzat megőrzendő (portál, garázs, bejárat, csak az udvarból nyílhat), - Tetőablak csak az udvarra néző szárnyon lehet - Meglévő épület, ha műhellyel bővítésre kerül, a műhely nem nyílhat az utcára - Falazott kerítés nem bontható, pótlás csak az eredetivel megegyező kialakítású lehet - édett épületen, területen reklám nem helyezhető el - Az épületek eredeti helyreállítására a Beleznay tér összképéhez igazodóan törekedni kell. /5/ A területen a fő rendeltetést kiszolgáló épületek, építmények esetében sem alkalmazható tetőhéjazatként: hullámpala, műanyag hullámlemez, bitumenes zsindelyfedés, ipari fémlemezfedés. /6/ A területen utcai homlokzaton megjelenő garázs nem létesíthető. égészeti értékek védelme 37.. /1/ A régészeti örökség védelméről a kulturális örökség védelméről szóló évi XI. tv. szerint kell gondoskodni. /2/ Nyilvántartott régészeti lelőhelyeken végzendő munkák engedélyezése során a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal az engedélyezési eljárásban szakhatóságként vesz részt. /3/ Ha a földmunkák során váratlan régészeti emlék, lelet kerül elő, a évi XI. tv a alapján kell eljárni. Helyi értékvédelmi terület 38.. /1/ A helyi értékvédelmi terület határát a abályozási terv jelöli. /2/ A település történetileg kialakult főútja (Kossuth. és Templom utca) és beépítése, valamint az ősi halmazos beépítést mutató útjai, beépítésükkel nemzeti kulturális értékek, melyek megőrzendők és védendők. /3/ A helyi értékvédelmi területen a területrész szerkezetének, úthálózatának, telekosztásának, a telek 14

18 BUGYI NAGYKÖZSÉG ÖNKOMÁNYZATÁNAK 23/2009 (XI. 24.) SZÁMÚ NDT, HATÁYOS 2009.DCMB 01 NAPJÁTÓ Zöldfelületek kialakítása 39. /1/ Meglevő fasorok hiányainak pótlása a) ha településesztétikai okok, a balesetelhárítás, a fák egészségi állapota a fasor teljes cseréjét szükségessé teszik, akkor a tervezett fasor szerinti fafajokkal; b) egyéb esetben a fasort meghatározó fafajokkal történhet. /2/ Új közutak, utcák kialakításánál a) m közterület szélességig legalább egyoldali fasort, b) m közterület szélességtől kétoldali fasort, kell telepíteni. /3/ Fasorok telepítése utcánként azonos fafajokkal egységesen történhet. /4/ Fasor telepítésénél nem engedélyezhető a gyorsan öregedő, törékeny, allergiakeltő pollenű vagy termésű fák telepítése. /5/ Nagy forgalmú utcákban csak a levegőszennyezést tűrő fafajok ültethetők. /6/ Gyümölcsfák utcai fasorként csak a kis forgalmú lakóutcákban ültethetők. Nem alkalmazhatók azonban a tűzelhalás fertőzésére fogékony gyümölcsfa fajok, fajták. /7/ égvezeték alatt csak olyan kisnövésű fák ültethetők, amelyek rendszeres csonkolása nem szükséges. /8/ Telken belül fák és cserjék a szomszédos telek határától legalább a következő távolságok betartásával ültethetők: a) m-nél magasabbra nem növő cserjék legalább 1,0 m-re; b) m-nél magasabbra nem növő cserjék és fák legalább m-re; c) m-nél magasabbra növő fák legalább m-re; /9/ Ha fák kivágása nem a fák elhalása vagy egészségi állapota, a balesetveszély elhárítása, a közegészségügyi szempontok figyelembe vételével történik, akkor a kivágott fák pótlásáról gondoskodni kell. /10/ A /9/ bekezdés szerint kivágott fák pótlására a kivágott fák 1 m magasságban mért törzskerülete 1,5 szeresének megfelelő összes törzskerületű előnevelt fákat kell telepíteni. A telepítendő fák mennyiségét, a telepítendő fák megnevezését, helyét és határidejét a jegyző határozza meg. A telepítést annak kell elvégeznie, akinek az érdekében a fák kivágása megtörtént, vagy a polgármesteri hivatal telepítteti az érdekelt költségére. Természeti-, táji értékek védelme 40.. /1/ A szabályozási terven lehatárolt országos jelentőségű természetvédelmi területen ex lege védett területen és helyi jelentőségű természetvédelmi területen tilos bármiféle épületet létesíteni. /2/ Településtörténeti és tájképi szempontból megőrzendők: - Tanyák a Taksonyi és Kunpeszéri út mellett - Gémeskutak - A 0172 hrsz-ú erdőben található (Dabasi út mellett) családi kripták és sírhelyek. /3/ édett természeti területen az övezet rendeltetésszerű használtához szükséges épületnek nem minősülő építmények elhelyezése jelen rendelet övezeti előírásai alapján és a természetvédelmi kezelési tervvel összhangban történhet. /4/ Távközlési magasépítmény, adótorony, önálló antenna építmény, önálló reklámépítmény a) védett természeti területeken, ex lege védett területen b) az ökológiai hálózat magterületén, ökológiai folyosó területén; c) Natura természetmegőrzési területeken; d) erdőterületeken nem létesíthető. /5/ Külterületen levő fasorok, mezsgyék, védőerdősávok megőrzéséről gondoskodni kell. /6/ Mezőgazdasági és erdőterületen a hagyományos történelmi tájkarakter védelme érdekében elsősorban a helyi építési hagyományoknak megfelelő tájbaillő épületek építhetők. /7/ Külterületi fásítás, erdősítés esetén törekedni kell honos fafajok telepítésére, és honos erdőállományok kialakítására. /8/ Az ökológiai és természetvédelmi, továbbá a tájképvédelmi érdekekkel összhangban gondoskodni kell a természetszerű erdőállományok, vizes élőhelyek, rétek, legelők, ligetek megőrzéséről, a tájidegen erdőállományoknak honos erdőtársulásokra való fokozatos cseréjéről. /9/ A bányák tájrendezése során törekedni kell olyan rézsűfelületek kialakítására, amelyek a természetközeli vízi és vízparti növényvilág kialakítást biztosítják. Környezetvédelem 41.. /1/ Bugyi területén kizárólag olyan létesítmények, építhetők, üzemeltethetők, illetve olyan tevékenységek folytathatók, amelyek légszennyezőanyag-kibocsátása a környezetvédelmi hatóság által megállapított kibocsátási határértékeket nem haladja meg. 21/2001. (II.14) Korm rend; 14/2001. (.9.) KÖM-üM-FM rendelet /2/ A levegő védelme szempontjából védelmi övezetet igénylő létesítmények (légszennyező források) csak úgy alakíthatók ki, hogy a szomszédos telkek, övezetek, építési övezetek beépítési lehetőségét, területfelhasználását nem korlátozzák. 21/2001. (II.14) Korm rend /3/ A zaj és rezgés elleni védelem érdekében bármely zajt kibocsátó, vagy rezgést okozó létesítmény csak akkor építhető, illetve ilyen tevékenység csak akkor folytatható, ha az általa okozott zaj vagy rezgés mértéke a környezetében zajterhelési határértékeket nem haladja meg. /4/ Zajvédelmi szempontból érzékeny területek: a) különleges területek közül a temető, rekreációs, sport és szabadidőközpont b) zöldterületek, c) üdülőterületek, d) védett természeti területek, Natura területek e) egészségügyi, szociális intézmény, iskola, óvoda területe. Zajvédelmi szempontból érzékeny területen az üzemi, kereskedelmi és szolgáltatási tevékenységtől származó zajterhelés nem lehet több nappal 45 db; éjszaka 35 db határértéknél. (A 8/2002. (III. 22.) KöM-üM együttes rendelet 1. számú melléklet első sora alapján.) /5/ Kisvárosias, kertvárosias és falusias lakóterületen üzemi, kereskedelmi és szolgáltatási tevékenységekből származó zajterhelés nem lehet több nappal 50 db; éjszaka 40 db határértéknél. (A 8/2002. (III. 22.) KöM-üM együttes rendelet 1. számú melléklet második sora alapján.) /6/ egyes területen és kertes mezőgazdasági területen üzemi, kereskedelmi és szolgáltatási tevékenységekből származó zajterhelés nem lehet több nappal 55 db; éjszaka 45 db határértéknél. (A 8/2002. (III. 22.) KöM-üM együttes rendelet 1. számú melléklet harmadik sora alapján.) /7/ Zajvédelmi szempontból nem érzékenyek a gazdasági területek, a /4/ bekezdésben fel nem sorolt különleges területek, a mezőgazdasági terület övezetei, ahol az üzemi, kereskedelmi és szolgáltatási tevékenységből származó zajterhelés az övezet területén létesített lakóépületek, lakások homlokzatánál nem lehet több nappal 60 db; éjszaka 50 db határértéknél. (A 8/2002. (III. 22.) KöM-üM együttes rendelet 1. számú melléklet negyedik sora alapján.) /8/ A település teljes területén állattartás az Önkormányzat állattartási rendelete és a Helyi Építési abályzat együttes betartásával lehetséges. /9/ Technológiai eredetű szennyvíz, illetve az üzemek területén összegyűjtött csapadékvíz közcsatornába csak akkor vezethető, ha előtisztítása a vonatkozó jogszabályokban és hatósági előírásokban meghatározott mértékben az üzem területén megtörtént. 15

19 BUGYI NAGYKÖZSÉG ÖNKOMÁNYZATÁNAK 23/2009 (XI. 24.) SZÁMÚ NDT, HATÁYOS 2009.DCMB 01 NAPJÁTÓ /10/ ízfolyások, csatornák, vízelvezető árkok rendszeres karbantartásáról, tisztításáról az üzemeltető köteles gondoskodni. /11/ A szabályozási tervlapokon vízgazdálkodási területként szabályozott vízfolyások, tavak medrének felső rézsű élétől számított m védőtávolságon belül mezőgazdasági területen új épület nem létesíthető. /12/ Bugyi igazgatási területén tisztítatlan szennyvíz nem szikkasztható el. /13/ A közcsatornával ellátatlan belterületen, ahol a szabályzat az építés feltételeként nem írja elő a szennyvizek csatornahálózatra való rákötésének kötelezettségét a keletkező szennyvizek csak zárt, szivárgásmentes gyűjtőben helyezhetők el. A zárt gyűjtőt a csatornahálózat kiépítésével a rákötések után fel kell számolni. /14/ A közcsatornával ellátatlan külterületen a keletkező szennyvizet szivárgásmentes, zárt tárolóban kell összegyűjteni, vagy egyedi szennyvíztisztítóban kell megtisztítani. yedi szennyvíztisztító létesítésére engedély csak akkor adható, ha az illetékes hatóságok a tisztított szennyvíz vízfolyásba vezetéséhez, illetve mezőgazdasági, vagy erdőterületre történő kiöntözéséhez hozzájárulnak. 34Kavicsbánya-tóba sem tisztítatlan sem tisztított szennyvíz nem vezethető. /15/ Talajmozgatással járó tevékenység során, továbbá a beépítendő területeken a termőréteg védelmét, elkülönített tárolását és újrahasznosítását biztosítani kell. Feltöltés csak szennyeződésmentes talajjal történhet. // A nem veszélyes ipari hulladék elhelyezéséről vagy feldolgozásáról az üzemeltetőnek kell gondoskodnia. /17/ eszélyes hulladék átmeneti tárolása a vonatkozó jogszabályok szerint a talaj, talajvíz szennyezése nélkül történhet. A 98/.(I.15.) Korm. rend. szerint /18/ A keletkező kommunális szilárd hulladék szervezett, intézményes elszállítását biztosítani kell. Kommunális szilárd hulladék zárt gyűjtőedényben tárolható. A. évi XIII. tv. szerint /19/ eszélyes hulladéktároló telephely, kommunális hulladéklerakó telep, hígtrágyás állattartó telep nem létesíthető. /20/ Országos közút tengelyétől számított 25 m-en belül új gazdasági épület, 50 m-es védőtávolságon belül lakóépület nem létesíthető. /21/ Nagy létszámú állattartó telep a lakóterületként szabályozott területektől legalább 500 m védőtávolság biztosításával létesíthető. /22/ A környezetre jelentős mértékben hatást gyakorló tevékenységek megkezdése előtt környezeti hatásvizsgálatot kell végezni a vonatkozó jogszabály szerint. 314/2005.(XII.25.) Korm. rend. ZÁÓ NDKZÉSK 43.. /1/ rendelet 2009 december 1-én lép hatályba. /2/ A rendelet a hatályba lépést követően indult ügyekben kell alkalmazni. /3/ rendelet hatálybalépésével a 14/2008. (I.19.) sz. rendelet és a 8/2006. (I..) sz. rendelet az OBO BTTMANN Ipari Park abályozási tervéről és annak módosításáról valamint a /2007. (XI.27.) számú rendelet hatályát veszti; a T-8/5 szabályozási terv a HÉSZ SZT-3 jelű mellékletévé válik, a T-8/1/mód szabályozási terven szabályozott terület az SZT-2 jelű abályozási tervbe beillesztésre kerül. /4/ A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik. Bugyi, november 25. atmári Attila Somogyi Béla jegyző polgármester A rendelet november 25. napján lett kihirdetve. atmári Attila jegyző SAJÁTOS JOGINTÉZMÉNYK 42. /1/ A település területének rendezése során a következő sajátos jogintézmények alkalmazandók: a. helyi közút céljára történő lejegyzés 34 Beiktatta a 9/2014. (II.25.).sz. önk. rendelet, hatályos aug. 25-től.

20 BUGYI NAGYKÖZSÉG ÖNKOMÁNYZATÁNAK 23/2009 (XI. 24.) SZÁMÚ NDT, HATÁYOS 2009.DCMB 01 NAPJÁTÓ a) Országos védelem alatt álló épületek - ómai katolikus templom Beleznay téren - eformátus templom Templom utcában - Beleznay kastély, Beleznay tér b.) Helyi védelemre javasolt épületek: - Községháza épülete (neobarokk stílusban épült 1902-ben) - Körzeti orvosi rendelő Kossuth. utcában mely a századfordulón épült - Forster kastély és kertje - Zsidó temető - Bajcsy-Zsilinszky. és jus 1. utcában a településkép-védelemre javasolt területek - A 0724/6 hrsz-ú területen található tanya - A 0172 hrsz-ú erdőben található családi kripta és sírhely c.) égészeti területek: Nyilvántartott régészeti lelőhelyek: Azonosító KÖH előhely neve Tatárhalom lírás: Batárhalom?! Pénzes-hegy Pénzes-halom III.1. Bugyi nagyközség nyilvántartott lelőhelyei előhely jellege Hrsz Megjegyzés 1. sz. függelék ismeretlen korú temető A dombot homokbányászat során elhordták, helyén szeméttelep. alószínűleg a Batárhegy lelőhelyhez tartozott. szarmata temetkezés telepnyomok A Pénzes-hegyi-dűlő hrszai: 011/60 bánya! 011/58-91, 111 földút 01147/46-48 Pénzes-hegy: 01147/1 erdő Nagylapos I. felszíni telepnyomok 01285/3 bányató 01271/10 bányató 01279/2 út a kettő között A Pénzes-hegy a Pénzeshegyi-dűlőben lévő vonulat legmagasabb ÉNy-i platója (erdő). A Pénzes-hegyi-dűlő a vonulat többi része és környéke (=elker. út 7. lh). A szerkezeti terven a lh. együtt van ábrázolva a Batárheggyel ( lh.). Javítandó! A múzeumi térkép kb. a 011/80 helyére, a délebbi platóra jelölt bányaterületet, a 60 telek az erdő déli szélén van (középső plató). észben megsemmisült! lkerülő út a csatorna szélén lévő sávot érinti! Megsemmisült! Nagylapos II. felszíni telepnyomok MO vezeték mentén. A lh. vezetéktől ÉÉK-re lévő része megsemmisült. Azonosító KÖH előhely neve Felsővány 1. lelőhely Alsóvány 1. lelőhely Alsóvány 2. lelőhely Gulyásház MO 2. lelőhely Alsóvány 3. lelőhely Templom-hegy Nemesráda Nagylapos III. III.1. Bugyi nagyközség nyilvántartott lelőhelyei előhely jellege Hrsz Megjegyzés felszíni telepnyomok több korszakból felszíni telepnyomok két korszakból felszíni telepnyomok több korszakból ismeretlen korú temető felszíni telepnyomok felszíni telepnyomok több korszakból felszíni telepnyomok több korszakból Adattárban: 01399, 01395/1 Jelenleg: 01395/-27, 01453/7-8 Adattárban: 01449/2, Jelenleg: 01453/6 Adattárban: 01449/2, 01453/9- Jelenleg: 01453/8, /19, 20, út, 01457/1-19, út, 01459/6-19 Adattár: /10, 17, 28, 30, 31, 32, 33 út 01289/2-6 Bugyi X. bányatelken Bugyi X. bányatelken Bugyi X. bányatelken A Templom-hegyen valószínűsíthető a középkori ány falu tervezett kavicsbánya területén, Hatályos szerk. terven rosszul jelölve! Sári és Bugyi község határa urnasírok nem azonosítható adathiány miatt ittyó szórvány szarmata edény nem azonosítható adathiány miatt Teleki puszta kora újkori éremlelet nem azonosítható (Telek-puszta I.) adathiány miatt Pusztatemplom urnasírok Adattár szerint urnák az Ócsa-Alsónémedi út építésekor kerültek elő. A KÖH koordináták alapján a Templom-heggyel ( lh.) azonos. Áporkai Ürbőpuszta Áporkai-dűlő Baghyürbő Ürbőpuszta Bagi-halom Nemesráda II. Ürbőpuszta ittyó, Ürbő temető és telep két korszakból 0702, 0709/2-4, 8, 10, 11, 14, 0713/8 Itt is hivatkoznak a Bóna I. által publikált avar temetőre, emiatt és a névhasonlóság miatt nem egyértelmű a és a tétel különállása. avar temető észben feltárt Bóna AÉ 1957 Azonosítása kérdéses, mert a publikáció és a top. térkép nem egyezik meg. Középkori templom és temető maradványai Urnasírok Őskori szórványleletek Hatvani kultúra szórványleletei lbányászták? rdő-aljadűlő és kavicsbánya között, az egykori Görbe-ház környékén lehetett a lh lh területén az avar temető DK-i részén voltak. nem azonosítható adathiány miatt 17

21 BUGYI NAGYKÖZSÉG ÖNKOMÁNYZATÁNAK 23/2009 (XI. 24.) SZÁMÚ NDT, HATÁYOS 2009.DCMB 01 NAPJÁTÓ Azonosító KÖH előhely neve III.1. Bugyi nagyközség nyilvántartott lelőhelyei előhely jellege Hrsz Megjegyzés Bugyi határa urnasírok Nem azonosítható. Községtől DNy-ra, ún. Malom-kert, szalvai kert területén? Állami Gazdaság Juhászföldek Nyihogó Bugyi-Délegyháza avar temetkezések, honfoglaláskori szórványleletek szórvány őskori edények urnasírból 0709/ számú lelőhelyhez tartozik? nem azonosítható adathiány miatt Batárhegy szarmata telepmaradvány 01110/39-52, 01126/2, 011/23, földúttól É-ra ide sorolható: 011/48, 52, 95, 96, 99, 103, 104, 107, 108 alószínűleg a lelőhellyel ( Tatárhalom ) összetartozott. Kataszteri térképen Pénzesheggyel ( lh.) együtt ábrázolva). Javítandó! Kavics Union. bánya veszélyezteti, déli részét már elhordták? élmalomdomb Nagyrévi kultúra szórvány edénye nem azonosítható adathiány miatt MO 1. lelőhely felszíni telepnyomok 01292/26-38 A szintvonalak szerint inkább Délegyháza területére esik? MO 3. lelőhely felszíni telepnyomok 01560/15-19, 030/47, 48 több korszakból MO 6. lelőhely felszíni telepnyomok 040 több korszakból MO 5. lelőhely felszíni telepnyomok 030/4-21, több korszakból Alsóvány 4. lelőhely felszíni telepnyomok 01445/ /1 Alsóvány 5. lelőhely felszíni telepnyomok két korszakból 01449/22-26 tervezett kavicsbánya (XI.) h. száma III.2. A tervezett elkerülő út nyomvonal-bejárása során rögzített lelőhelyek Dűlő neve Pamuk-tanyától DNy-ra Temetőtől ÉNy-ra lévő erdőben Tessedik Tsz juhászat? Sári utca végén, tsz juhászattól K-re Hrsz Megjegyzés 090/55 ántó, magas vetés miatt nem volt azonosítható. Fejlesztési területen van, beépítendő részen Pontszerű. A lelőhely kiterjedése az erdő miatt nem állapítható meg. 065/4, 5, 071/3 út A lh. helye kérdéses, a múzeumi térképen nem egyértelmű az ábrázolás. A juhakolok, erdőcske és a házak közötti ÉK- DNy-i vonulat lehet a lh. égészeti érdekű terület. Magas vetés miatt nem volt járható. 065/2 szántó Magas vetés miatt nem volt azonosítható. Telek-puszta II. 065/4, 19 út, 20-23, 25-29, 41-46, 53 út, /10-13, 063 út ántók. rég. érdekű a dabasi műútig: 058/7 gyep, 9, 10, 12,13, 22-24, 25 és 26 erdő, 062/9, 14 gyep Sári utca végi erdő, az utca ÉK-i oldalán Pénzes-hegyi-dűlő 01147/ /58-91, 111 földút A lh. kiterjedése nagyobb lett az ismertnél. armata telep, Árpád-kori, XI. (X.?) századi telep, temető, esetleg templomnyom (kövek). Fejlesztési területen van és az elkerülő út érinti. 085 erdő Pontszerű. A lelőhely kiterjedése az erdő miatt nem állapítható meg. Páskomi-dűlő I /18,19, 21, 23-25, 30, 35, 37 út, 38-39, 01198/4-7 Páskomi-dűlő II /5-7, 18 út?, 19, A Pénzes-hegy DK-i folytatásában lévő vonulat, és a mellette lévő rész a csatornáig tartozik a lh-hez. A lh. ÉNy-i folytatásában lévő vonulaton fekszik, az erdővel fedett Pénzes-hegy mellett is követhető a szántóban. Az új. 2. és 4. lh. a folytatása a XXI. csatorna túloldalán! Korábbi bányaterület bolygatta a platót (011/60) A III. bányaterület is veszélyezteti, esetleg már hordtak el a lh-ből? ántó. Fejlesztés nem tervezett. ántó. Fejlesztés nem tervezett Páskomi-dűlő III /11-14, 27, 29 út?, 32, 30, 37 út Páskomi-dűlő I /9-10, 18-19, 23, 29 út? Páskomi-dűlő /1-2, 7-11, út, Kis-földek 01177/4-9, 29-33, 49-55, 119 ántó. Fejlesztés nem tervezett. É-i végét érintheti a nyomvonal! ántó. Fejlesztés nem tervezett. ántó. Fejlesztés nem tervezett. ántó. Fejlesztés nem tervezett. A lh. urnasírjai esetleg itt kerültek elő? 18

22 BUGYI NAGYKÖZSÉG ÖNKOMÁNYZATÁNAK 23/2009 (XI. 24.) SZÁMÚ NDT, HATÁYOS 2009.DCMB 01 NAPJÁTÓ előhely száma Új. 1. lelőhely Új. 2. lelőhely Új 3. lelőhely Új 4. lelőhely Új 5. lelőhely Új 6. lelőhely Új 7. lelőhely Új 8. lelőhely előhely neve Kender-földek I. Kender-földek II. Kender-földek III. III.3. Új régészeti lelőhelyek előhely jellege Hrsz Megjegyzés Őskori telep ómai kori (szarmata) telep Középkori telep Őskori telep (bronzkor is) armata telep Késő középkori-kora újkori telep? Őskori telep ómai kori (szarmata) telep Középkori telep 014/53, 65, 68-73, 76-77, 81-83, szántó Észak kivételével a többi irányban valószínűleg tovább terjed. Fejlesztési területen van /10-19 szántó lker. út 7. lh. a folytatása a XXI. csatorna túloldalán! Tervezett fejl. területen beépítés veszélyezteti. Az elker. út nyomvonala ÉNy-i szélét érintheti. Környezet régészeti érdekű ter /14-20 szántó Tervezett fejl. területen beépítés veszélyezteti. Környezet régészeti érdekű ter. Kender-földek I. Őskori telep 01156/8, 9 szántó lker. út 7. lh. a folytatása a XXI. csatorna túloldalán? Tervezett fejl. területen beépítés veszélyezteti. Környezet régészeti érdekű ter. Kender-földek. ómai kori (szarmata) telep Középkori telep Külterületen 014/38, 39 út, 42, 47, 50-51, Belterület: 57, 158, 1-5, 170/2, , ,180, 181, , 189, 193, 194, 197, 198 A lh. minden irányban folytatódik zért talán összetartozik az új 1. lelőhellyel. A Tervezett fejl. területen beépítés veszélyezteti. Telek-puszta III. Árpád-kori telep 065/11, 12, 065/4 Folytatódhat DNy (065/13), ÉK (065/11), DK felé is (065/4). Mg-i terület, szántó, gyep. Telek-puszta I. Őskori telep (bronzkor, urnamezős kultúra is?) XIII-XI. századi telep Telek-puszta. Őskori telep ómai kori (szarmata) telep 065/38-40, 063 út, 062/7 szántók Árpád-kori telep Sándor-halma 01110/ / út Fejlesztési területen van! 048/9, 13 Fejlesztési területen van! Nincs fejlesztési területen. Csak a szerk. terv jelöli, múzeumi térképen, KÖH adatbázisban nincs. Azonosítandó. Addig régészeti érdekű terület. 19

23 BUGYI TPÜÉSNDZÉSI T BUGYI TPÜÉSNDZÉSI T BUGYI TPÜÉSNDZÉSI T BUGYI TPÜÉSNDZÉSI T A 23/2009. (XI. 25.) Ök rendelet melléklete - ÁOS ÉS HÁZ BT A 23/2009. (XI. 25.) Ök rendelet melléklete - ÁOS ÉS HÁZ BT A 23/2009. (XI. 25.) Ök rendelet melléklete - ÁOS ÉS HÁZ BT A 23/2009. (XI. 25.) Ök rendelet melléklete - ÁOS ÉS HÁZ BT SZABÁYOZÁSI T (BTÜT) SZT-1 (A SZT-1/A ÉS A SZT TKK GYSÉGS SZKZTBN) SZABÁYOZÁSI T (BTÜT) SZT-1 (A SZT-1/A ÉS A SZT TKK GYSÉGS SZKZTBN) SZABÁYOZÁSI T (BTÜT) SZT-1 (A SZT-1/A ÉS A SZT TKK GYSÉGS SZKZTBN) SZABÁYOZÁSI T (BTÜT) SZT-1 (A SZT-1/A ÉS A SZT TKK GYSÉGS SZKZTBN) SZÉNYZÉS, JMAGYAÁZAT SZÉNYZÉS, JMAGYAÁZAT SZÉNYZÉS, JMAGYAÁZAT SZÉNYZÉS, JMAGYAÁZAT BÉPÍTÉS SZÁNT TÜTK ke f t Gksz BÉPÍTÉS NM SZÁNT TÜTK Kertvárosias lakóterület Falusias lakóterület Településközpont vegyes terület Különleges terület; Honvédségi terület Különleges terület; Sportterület abadidõközpont Z Zöldterület (közpark) édelmi célú erdõ Közmûterület; ennyvíztisztító telep Ksz Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület J M A G Y A Á Z A T e észségügyi, szociális, turisztikai erdõterület Különleges terület; Temetõ Kmg Különleges terület, Mezõgazdasági üzemi terület Kh ízgazdálkodási terület, vízmû v BUGYI TPÜÉSNDZÉSI T MÓDOSÍTÁSA BUGYI SZABÁYOZÁSI T (BTÜT) MÓDOSÍTÁSA M=1:4000 ÁOS ÉS HÁZ BT 1149 BUDAPST, ÁNA UTCA T/FAX: mail: ezetõ tervezõk: Bárdosi Andrea TT/ ázár Tibor TT/ Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselõ-testületének 23/2009 (XI.25.) sz. Ök. rendeletének melléklete ke2 ke2 ke2 ke2 ke2 ke2 ke2 ke2 ke2 ke2 ke2 ke2 ke2 ke2 ke2 ke2 ke2 ke2 ke2 ke2 ke2 ke2 ke2 ke2 ke2 ke2 ke2 ke2 ke2 ke2 ke2 ke2 ke2 ke2 ke2 ke2 ke2 ke2 ke2 ke2 ke2 ke2 ke2 ke2 ke2 ke2 ke2 ke2 ke2 ke3 ke3 ke3 ke3 ke3 ke3 ke3 ke3 ke3 ke3 ke3 ke3 ke3 ke3 ke3 ke3 ke3 ke3 ke3 ke3 ke3 ke3 ke3 ke3 ke3 ke3 ke3 ke3 ke3 ke3 ke3 ke3 ke3 ke3 ke3 ke3 ke3 ke3 ke3 ke3 ke3 ke3 ke3 ke3 ke3 ke3 ke3 ke3 ke3 Gip Ipari gazdasági terület k Kisvárosias lakóterület Tervezett szabályozási vonal Építési övezet/övezet határa Építési övezet jele Mûemléki környezet határa Helyi értékvédelmi terület határa Mûemlék telke Gyalogút Meglévõ belterületi határ Nem közlekedési célú közterület (közpark) Javasolt telekhatár Közlekedési célú közterület és magánút abályozási szélesség 30,0 Országosan védett épület (mûemlék) édendõ utcakép Tervezett belterületi határ égészeti terület határa Tervezési terület határa Különleges madárvédelmi terület (Natura) határa Zöldterület (kegyeletipark) Üdülõházas üdülõterület Be nem építhetõ terület Meglévõ kerékpárút Tervezett kerékpárút Bányatelek határa (meglévõ) Bányatelek határa (tervezett) Be nem építhetõ, közmûvek elhelyezésére szolgáló terület Omlással veszélyeztetett terület rdészeti nyilvántartás szerinti erdõrészlet (tájékoztató elem) Különleges terület; ovaskp. f4 f4 f4 f4 f4 f4 f4 f4 f4 f4 f4 f4 f4 f4 f4 f4 f4 f4 f4 f4 f4 f4 f4 f4 f4 f4 f4 f4 f4 f4 f4 f4 f4 f4 f4 f4 f4 f4 f4 f4 f4 f4 f4 f4 f4 f4 f4 f4 f * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Különleges terület; Hulladékgyûjtõ-udvar ységes szerkezetben a 9/2014. (II.25.); a 23/2014. (XI.24.) 17/2015. (XII.11.) számú módosító rendeletek mellékleteivel

24 01198/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / TAKSONY 01219/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /4 Gázfogadó 702/ /9 702/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Akácfa utca 01207/ / /4 710/ / /2 677/1 713/1 3509/7 3503/ / / / /6 3505/ /5 3505/4 3505/3 3505/ / / / / /5 710/ /4 3503/2 3503/8 3503/ / /2 3505/7 3505/9 3505/8 3509/ / / / / /6 3503/5 3503/ / /3 3505/20 655/2 3505/ / / / / / /5 3503/ /12 718/ /1 3505/ /6 3505/ 718/2 653 õ 01519/ /2 3505/ /13 721/ / / / /12 721/ / / / / / / / / / / 01207/ / / / / / / / / / / / / /10 731/2 731/ / / / /35 749/ / /15 Üzemi terület / / / /1 749/ / / õ Üzemi terület 749/14 749/ / / Üzemi terület 749/21 749/12 749/ /38 Autób. Fitness szalon 749/24 749/23 megálló /1 749/7 753/ /2 749/26 12, /39 749/19 749/22 744/1 744/2 749/20 749/11 749/ / Ipartelep Üzemi terület 01577/ /45 SZABÁYOZÁSI T (BTÜT) 1 2 SZT-1/1 M= 1:4000 BUGYI TPÜÉSNDZÉSI T 01577/26 Üzemi terület /44 850/2 748/10 748/7 A 23/2009. (XI. 25.) sz. Ök. rendelet melléklete - ÁOS ÉS HÁZ BT Üzemi ter /56 748/6 h.g.ép.udvar 748/ / / / /49 85

25 01577/ / / / / /1 749/ / ő õ Üzemi terület 749/14 749/25 Fitness szalon 749/24 749/23 megálló /1 749/7 753/ / / / Üzemi terület 749/21 749/12 749/26 749/ /38 12, /39 749/19 749/22 744/1 744/2 749/20 749/11 749/10 Üzemi terület 01574/ / Ipartelep 01577/26 Üzemi ter. Üzemi ter. Üzemi terület /44 850/2 748/10 748/7 Üzemi ter /56 748/6 h.g.ép.udvar 748/ / / / / / Új utca / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ákóczi Ferenc u / / / / / /1 992/ / / /9 1050/ /11 894/ / / /2 1050/5 1050/6 1050/ / /3 1050/ / / / Alkotmány utca 972/ / / /4 972/5 Közl.ut Közl.ut ASÓNÉMDI 972/7 972/8 001/14 lakóház és udvar SZABÁYOZÁSI T (BTÜT) SZT-1/2 M= 1: BUGYI TPÜÉSNDZÉSI T A 23/2009. (XI. 25.) sz. Ök. rendelet melléklete - ÁOS ÉS HÁZ BT 001/ /1

26 Jók Jókai Mór utca Petõfi Sándor u. jus 1.u. Arany János u. Táncsics M.u. Bajcsy-Zs. ut Ady ndre utca Dózsa György u. Arany János utca Bajcsy-Zs. ut jus 1.u Temetõ Táncsics Mihály u. Díszkert Mûhely és udvar Temetõ Temetõ KISKUNACHÁZA 01207/ / / / / / / / / / / / /28 014/55 014/56 014/ /54 014/ /50 014/52 014/92 014/ /7 014/ /53 014/60 014/61 014/62 014/63 014/64 014/78 014/91 014/79 014/80 014/ /65 014/68 014/83 014/82 014/81 014/69 014/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /1 014/76 014/72 014/71 014/73 014/77 014/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /3 370/ /1 218/ /2 215/3 215/ /2 375/1 374/1 375/3 375/2 376/ / /2 380/1 380/ / /2 257/1 210/ / / /2 260/ / /1 436/5 436/6 435/ / /1 599/1 445/1 445/8 445/7 445/ /2 436/8 436/ / / / / /3 445/ / / / /1 6/ /2 276/ / / / / /1 612/ / /1 749/ / / / / / / / / / / /1 465/ / /1 787/ /3 825/ / / /1 538/ / / / /1 631/ /1 749/26 753/2 749/7 753/ MK õ Közl.ut ,0 12,0 1 BUGYI TPÜÉSNDZÉSI T BUGYI TPÜÉSNDZÉSI T BUGYI TPÜÉSNDZÉSI T BUGYI TPÜÉSNDZÉSI T SZABÁYOZÁSI T (BTÜT) SZABÁYOZÁSI T (BTÜT) SZABÁYOZÁSI T (BTÜT) SZABÁYOZÁSI T (BTÜT) SZT-1/3 M= 1:4000 SZT-1/3 M= 1:4000 SZT-1/3 M= 1:4000 SZT-1/3 M= 1:4000 A 23/2009. (XI. 25.) sz. Ök. rendelet melléklete - ÁOS ÉS HÁZ BT A 23/2009. (XI. 25.) sz. Ök. rendelet melléklete - ÁOS ÉS HÁZ BT A 23/2009. (XI. 25.) sz. Ök. rendelet melléklete - ÁOS ÉS HÁZ BT A 23/2009. (XI. 25.) sz. Ök. rendelet melléklete - ÁOS ÉS HÁZ BT

27 Belterület /7599/1 436/8 614/ / /1 612/2 445/ / /2 614/ / /5 jus 1.u /1 445/4 4 Arany János u. 458 Bajcsy-Zs. ut / / /1 465/ / /26 753/ / / /7 753/ / / / Petõfi Sándor u / / / Jókai Mór utca /2 787/ / / / / / Jókai Mór utca / / Iskola /1 1057/2 1057/ / /1 533/ / / /1 1120/1 Kossuth ajos utca 524/ / / / / Belterület Községháza 503/3 Posta észségház Árúház / / / Templom u Temetõ 932/2 839 ádai utca 1125/2 1125/ / Templom 11/1 1125/ Könyvtár 1086/1 Templom / / /2 1112/1 1114/ Kastély köz /2 5/ / / / Sport u. 5/27 5/ / / / / /2 5/ / /1 1155/ rzsébet királyné utca / /1 1313/3 5/22 5/ /3 1173/ / / abó Dezsõ utca / /20 5/ /6 1313/5 5/ /2 15/ /1 1099/2 1313/2 5/ / rdõszél utca 1099/1 5/ / /1 5/ / / /2 1092/ / /2 15/ /2 1178/2 5/8 5/ / / / / / / / / /1 SZABÁYOZÁSI T (BTÜT) SZT-1/4 M= 1: BUGYI TPÜÉSNDZÉSI T A 23/2009. (XI. 25.) sz. Ök. rendelet melléklete - ÁOS ÉS HÁZ BT 1050/ / / / /28 Búzavirág utca / / / / / / / / /15 99 ízmű / / / / /1 v /2 1050/12 ízmû e 01591/ /9 1050/ / / , / Uj ut / / / / /1 1197/2 1197/ / ölö u / / / / / / / /3 1220/ / /2 1424/ / SZ /2 e 01591/ / / / / / / / / / / / / / / /4 12/3 12/2 1312/ / / / / Teleki u / õlõ utca / / /2 2107/1 2108/ / /4 2103/3 2109/ /1 2107/3 2103/ /4 Új utca / /8 2103/ /6 2103/9 2109/ / / /32 Boglárka utca 2109/ /8 2103/ /9 2103/ / 2103/ / /5 2104/2 2104/1 2103/ /3 2109/ / / / 2114/ /3 2104/4 2103/ /5 2103/ /6 2114/ / / / / / /21 Budavirág utca 2109/ / / / / / / / / / / / / 2103/ / /24 ke /8 2114/9 2109/2 Dr. Abay Fri 2115/ /7

28 1050/9 1050/ /11 8, / / / /6 e 01591/ / / Uj ut / / / /1 1197/2 1197/ / ölö u / / / /3 1220/ / / / / / SZ / / / / / / / / / / / / / / /2 12/4 12/3 12/2 1312/ / / / / Teleki u / õlõ utca 01591/ /2 2107/1 2108/ / / /4 2107/3 2103/5 2103/3 2109/ /1 2103/4 Új utca / /8 2103/ /6 2103/9 2109/ / / /32 Boglárka utca 2109/ /8 2103/ /9 2103/ / 2103/ / /5 2104/2 2104/1 2103/ /3 2109/ / / / 2114/ /3 2104/4 2103/ /5 2103/ /6 2114/ / / / / / /21 Budavirág utca 2109/ / / / / / / / / / / / / / / / /24 ke3 2103/ / / /7 2114/8 2114/9 2103/ /6 Dr. Abay Frigyes u. 2115/9 2115/7 2103/ / / /5 Csenkesz utca 2103/ /3 2114/4 2115/6 ke3 2115/5 ke 2103/ / /2 2115/4 2103/ /1 2115/1 2115/2 2115/3 2115/ / 2103/ / / / / / / / ke3 2103/ / / / /52 Nefelejcs utca 1287/ /4 ke3 2108/2 1287/ / / / /12 Kamilla utca 2103/ /3 1287/ /4 1287/ / / / / /5 1287/ / / / / / /9 2103/ / / / /8 2103/ / / /6 2108/7 1287/ / /8 1287/7 1287/ /6 2103/ / / /9 1287/ / /5 Nõszirom utca 2103/ / / / / / /4 2103/ / / / /77 Mézpázsit utca 2108/ / / / / /1 ennyvíztisztító 1284/8 1 2 SZABÁYOZÁSI T (BTÜT) SZT-1/5 M= 1:4000 BUGYI TPÜÉSNDZÉSI T ke3 1287/ /3 ke3 2103/ / / / / / / / / / / /34 SZT-3 TAPON SZABÁYOZOTT TÜT 2103/ / / / / / / / / /41 ke3 2103/ / / / / / / / / /9 Ipartelep 01595/5 083/12 Üzem 083/15 083/14 001/10 A 23/2009. (XI. 25.) sz. Ök. rendelet melléklete - ÁOS ÉS HÁZ BT Udvar /11 093/1 001/12 Udvar *

29 01147/2 Mocsár 01177/4 30, / / / / /43 Gy 01147/ / / /47 011/ / /18 014/79 014/ / / 01156/ /14 011/60 014/91 011/59 014/ /13 011/ /52 12,0 011/58 014/50 011/68 014/ /63 014/47 014/ /12 011/ /11 Csatorna 011/67 011/71 011/61 011/62 011/72 011/75 014/ / /10 011/79 014/99 014/ / /9 011/80 014/42 014/39 011/66 011/ /8 011/70 014/ / /33 011/ / /32 011/74 011/ / /96 011/78 011/87 011/ /7 011/81 011/91 011/ /21 011/95 011/ /2 011/ Udvar Telephely /29 011/86 170/2 011/89 014/ /96 011/99 170/1 9/1 9/ /27 011/90 011/ / /6 011/ /23 011/103 8 Telephely /97 011/ /1 014/26 011/98 011/ /25 014/ / /25 Major /20 014/24 011/ Kölcsey Ferenc utca 014/22 011/ /19 014/18 014/17 014/ / /26 Major / / /4 Major 01156/ / /15 014/14 014/ Ipartelep Major /114 Deák Ferenc utca 01126/ / / / , SZABÁYOZÁSI T (BTÜT) SZT-1/6 M= 1: BUGYI TPÜÉSNDZÉSI T A 23/2009. (XI. 25.) sz. Ök. rendelet melléklete - ÁOS ÉS HÁZ BT h.udvar / / /1 31/ / /1 27/ /2 125 Bacsó B.u Ürbõi u Csatorna 46 eres Péte 51 25/1 25/ /1 8 4

30 Major Major Major Ipartelep h.udvar Csatorna Árok Árok Munkácsy ut Hatház utca Teleki út Teleki utca Cédrus utca Füzfa utca Zrinyi M. utca Nyárfa utca Munkácsy utca Teleki u. Sport u. Sport utca Csokonai utca Óvoda ózsa u. Bacsó B.u. eres Péter u. Ürbõi u. KUNPSZÉ KUNPSZÉ KUNPSZÉ KUNPSZÉ Deák Ferenc utca Kölcsey Ferenc utca 072/4 072/10 072/9 06/ /12 072/5 072/7 072/6 06/4 06/1 06/ /27 02/29 02/30 02/31 02/28 02/32 02/26 02/1 02/15 02/14 02/4 02/12 02/23 02/24 02/5 02/6 02/2 02/3 014/ / /19 014/ / /4 014/15 014/ 014/17 014/14 014/ / /4 011/ / / /26 011/ / /21 014/22 014/23 011/ /20 014/24 014/ / / / / / / / / / /2 31/1 31/2 25/1 25/2 27/ / /30 5/ /1 17 /1 / /3 5/29 5/26 5/27 5/28 5/41 5/19 5/40 5/42 5/43 5/48 5/17 5/18 5/44 5/15 5/ /14 5/ /51 5/ /3 1424/ / / /1 1373/ /1 1390/ / / / /2 1386/ /1 1410/ / /2 1447/ /1 1448/ / / / / / / / 1444/ / / / /2 1434/ / /2 1440/ /2 1444/2 1443/ /3 1444/4 1444/ /7 1444/ / /6 1444/8 1444/ / / / /1 1444/ / / / / / /1 1495/1 1495/2 1496/ / /6 1504/ / /1 1496/ / /10 5/7 2115/ Árok Árok Major Ipartelep h.udvar Csatorna Major Major 12,0 BUGYI TPÜÉSNDZÉSI T BUGYI TPÜÉSNDZÉSI T BUGYI TPÜÉSNDZÉSI T BUGYI TPÜÉSNDZÉSI T SZABÁYOZÁSI T (BTÜT) SZABÁYOZÁSI T (BTÜT) SZABÁYOZÁSI T (BTÜT) SZABÁYOZÁSI T (BTÜT) SZT-1/7 M= 1:4000 SZT-1/7 M= 1:4000 SZT-1/7 M= 1:4000 SZT-1/7 M= 1:4000 A 23/2009. (XI. 25.) sz. Ök. rendelet melléklete - ÁOS ÉS HÁZ BT A 23/2009. (XI. 25.) sz. Ök. rendelet melléklete - ÁOS ÉS HÁZ BT A 23/2009. (XI. 25.) sz. Ök. rendelet melléklete - ÁOS ÉS HÁZ BT A 23/2009. (XI. 25.) sz. Ök. rendelet melléklete - ÁOS ÉS HÁZ BT

31 Árok Árok Major Udvar h.udvar Közut h.udvar Sári utca Mezõ Imre utca Terv utca DA József Attila utca örösmarty utca Árúház Óvoda Általános iskola ennyvíztisztító Dr. Abay Frigyes köz Munkácsy utca Béke u abadság utca Hatház utca Teleki út Teleki utca Cédrus utca Füzfa utca Zrinyi M. utca Nyárfa utca Munkácsy utca Teleki u. 065/38 065/39 065/40 065/53 065/41 065/23 065/22 065/20 065/1 083/ 065/21 083/17 083/ / /3 081/4 082/1 083/18 081/6 081/7 081/5 080/8 080/6 080/5 080/7 065/5 065/2 072/4 065/19 065/54 065/4 065/55 065/6 065/7 065/9 065/8 065/11 065/10 065/12 072/11 065/14 071/1 065/13 078/1 071/3 080/3 080/4 080/2 075/1 072/10 072/9 073/1 072/3 06/ /12 072/5 072/7 072/6 06/4 06/1 06/ /27 02/29 02/30 02/31 02/28 02/32 02/ /3 1424/ / / /1 1373/ /1 1390/ / / / /2 1386/ /1 1410/ / /2 1447/ /1 1448/ / / / / / / / 1444/ / / / /2 1434/ / /2 1440/ /2 1444/2 1443/ /3 1444/4 1444/ /7 1444/ / /6 1444/8 1444/ / / / /1 1444/ / / / / / /1 1495/1 1495/2 1496/ / /6 1504/ / / / /1 1505/2 1504/2 1504/5 1506/ /1 1500/2 1506/3 1506/1 1507/ /2 1507/1 1508/1 1509/1 1509/2 1511/1 1511/ / /1 1284/ / / / /6 2115/7 2115/ / / /4 2115/ / / /9 2115/ 2115/ /8 1287/5 1287/4 1287/6 1284/7 1287/7 1284/8 1287/3 1287/1 1287/2 1511/ /1 1513/5 1513/ /1 1545/1 1546/2 1513/4 1513/3 1513/7 1513/ /1 1547/2 1547/ / / /9 1549/1 1548/2 1550/ /1 1552/ /2 1550/2 1551/2 1548/1 1553/1 1552/2 1555/1 1554/1 1554/2 1555/2 1553/ / / /2 1284/ / /1 1539/1 1540/2 1539/2 1284/1 1543/2 1540/ /1 1544/2 1545/ / /2 1284/3 1558/ /2 1558/ /2 10/ / /1 02/ / /2 1306/1 1284/ /3 1284/6 1287/ / / /6 1287/ / /5 1306/4 1287/ / / / / /2 32 Közut h.udvar h.udvar Udvar Major Árok Árok 1 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * BUGYI TPÜÉSNDZÉSI T BUGYI TPÜÉSNDZÉSI T BUGYI TPÜÉSNDZÉSI T BUGYI TPÜÉSNDZÉSI T A 23/2009. (XI. 25.) sz. Ök. rendelet melléklete - ÁOS ÉS HÁZ BT A 23/2009. (XI. 25.) sz. Ök. rendelet melléklete - ÁOS ÉS HÁZ BT A 23/2009. (XI. 25.) sz. Ök. rendelet melléklete - ÁOS ÉS HÁZ BT A 23/2009. (XI. 25.) sz. Ök. rendelet melléklete - ÁOS ÉS HÁZ BT SZABÁYOZÁSI T (BTÜT) SZABÁYOZÁSI T (BTÜT) SZABÁYOZÁSI T (BTÜT) SZABÁYOZÁSI T (BTÜT) SZT-1/8 M= 1:4000 SZT-1/8 M= 1:4000 SZT-1/8 M= 1:4000 SZT-1/8 M= 1:4000

32 BUGYI TPÜÉSNDZÉSI T BUGYI SZABÁYOZÁSI T (KÜTÜT) M=1:15000 Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselõ-testületének 23/2009 (XI.25.) sz. Ök. rendeletének melléklete a 18/2011. (III.08.) sz., A 9/2014. (07.25.) sz., a 23/2014. (XII.12.) sz., és a 17/2015. (XII.11.) sz. ÖK rendelettel módosítva ÁOS ÉS HÁZ BT 1149 BUDAPST, ÁNA UTCA T/FAX: mail: ezetõ tervezõk: Bárdosi Andrea TT/ J M A G Y A Á Z A T KÖNYZTT KFT BUDAPST, ÁNA UTCA T/FAX: mail: ezetõ tervezõ: ázár Tibor TT/ K Tervezett szabályozási vonal Építési övezet/övezet határa Építési övezet jele édõtávolság égészeti terület határa Ksz SZ 5 4,5 1 ha 4 5 Különleges természetmegõrzési terület (Natura ) Különleges madárvédelmi terület (Natura ) NP Kiskunsági Nemzeti Park tervezett bõvítése Országos jelentõségû természetvédelmi terület határa Helyi jelentõségû természetvédelmi határa Bányatelek határa BÉPÍTÉS NM SZÁNT TÜTK Mko Mko-Kh Általános mezõgazdasági terület Korlátozott használatú mezõgazdasági terület Korlátozott használatú mezõgazdasági terület - Különleges, honvédelmi terület ,0 Közlekedési célú közterület és magánút Tervezett kerékpárút Nem közlekedési célú közterület (közpark) ízgazdálkodási terület abályozási szélesség Mk e Kertes mezõgazdasági terület édelmi erdõterület övezete észségügyi, szociális, turisztikai erdõterület övezete Gazdasági erdõterület övezete 8 9 BÉPÍTÉS SZÁNT TÜTK tó ízgazdálkodási terület - horgásztó Ksz Kmg Gip Gksz Különleges terület - hulladékudvar Különleges terület - szennyvíztisztító Különleges terület - mezõgazdasági, üzemi gazdasági Ipari gazdasági terület Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület Üdülöházas üdülõterület b Kb Kh Z ízgazdálkodási terület - bánya ízgazdálkodási terület - csatorna Különleges terület - bánya Különleges terület - honvédelmi terület Zöldterület (közpark) 10 SZABÁYOZÁSI T (KÜTÜT) SZT-2 BUGYI TPÜÉSNDZÉSI T SZÉNYZÉS, JMAGYAÁZAT A 23/2009. (XI. 25.) sz. Ök. rendelet melléklete - ÁOS ÉS HÁZ BT

33 01304/ Duna Duna Duna Duna Duna Duna Duna Duna Duna - - Tisza Tisza Tisza Tisza Tisza Tisza Tisza Tisza Tisza csatorna csatorna csatorna csatorna csatorna csatorna csatorna csatorna csatorna k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k 120 k 220 k 220 k Nyesõ - tanya Baji - tanya 01282/7 T A K S O N Y I - Á G A S Ó - Á N Y - D Û Õ K Templom - hegy T M P O M - D Ü Õ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /20 /21 /22 /23 /24 /2 / / / / / / / / / / / / / / /33 Üzem SZT-4 TAPON 01310/29 SZABÁYOZOTT /4 /5 ány Belterület /74008 / / / / / /12 /13 /14 /15 / /17 /18 / / / / / / / / / / Major 01369/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 01408/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /7 013/ /20 013/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 01395/ / / / / / / / e / / / / / / / / / / / / / / / 01453/ / / / / / / 01449/ / / / / / / / / / / / / 01369/ / /37 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18, / / / / / / / / / / / 01371/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 01469/ / / / / / / / / / / / / / / / / / 01464/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 01459/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 01475/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 01392/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /8 Kb** Kb** 01446/ / / / / ,0 18,0 12,0 1 Mk SZABÁYOZÁSI T (KÜTÜT) Kb ASÓNÉMDI TÜT Mko0 Kb TAKSONY DUNAASÁNY BUGYI TPÜÉSNDZÉSI T Kb SZT-2/1 M=1:15000 A 23/2009. (XI. 25.) sz. Ök. rendelet melléklete - ÁOS ÉS HÁZ BT 1

34 01266/ / / / / / / / / / / / / / / / / /1 Kollár - tanya Sós - tanya Ódi /4 tanya Benner - tanya 01549/30 Gazsó - tanya k k k k k k k k k Tar - hegy N M S - Á D A Jánosi - tanya égh - tanya alai - tanya 120 k P Á S K O M I - D Û Õ Nemetcz - tanya 01525/7 abó - tanya Zsolnay - tanya B U C K Á K 01519/38 Antal - tanya H A 01570/2 Á S Z - D Û Õ Hajdú - tanya Császár - tanya Csatorna 01200/7 H A J D Ú K U N Y H Ó I - D Û Õ K I S - F Ö D K arga - tanya N A G Y A P O S - D Û Õ 01435/17 Magyar - tanya atmári - tanya alai - tanya 01513/1 Krizsán - tanya Deli - tanya Ú J - F Ö D K Pekker - tanya N Y I A S O K Galambos - tanya T M P O M - D Ü Õ 01289/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /5 Bugyi (XXI) csatorna 01255/ / / / / / / / / / / / / / / /11 C S A I 01255/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 01430/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / 01270/ / / / / / 01449/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 01197/ / / / 01197/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /7 Á D A I - D 01175/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /50 016/2 016/3 016/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 01525/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 01574/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /22 Mk 01475/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 01207/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 01591/ / / / / / / / / / / / / / / / / /6 001/ / / / / / / / / /8 1 1 Kb* b Kb Kb** tó 01554/ /13 Kb* 01554/ / / / / / / / / / / / /25 * 30,0 b Kb Kb 005/1 Kb KI min tó SZT-6 TAPON Kb e e Kb* DÉGYHÁZA SZABÁYOZOTT TÜT e DÉGYHÁZA /102 SZABÁYOZÁSI T (KÜTÜT) BUGYI TPÜÉSNDZÉSI T SZT-2/2 M=1:15000 A 23/2009. (XI. 25.) sz. Ök. rendelet melléklete - ÁOS ÉS HÁZ BT 2

35 005/ /1 0101/2 0120/8 0120/9 400 k ÓCSA 0120/ / / / / / 0120/ / / / / / / / / / / / / Messzelátó - hegy 0103/25 030/30 030/ / / / / 01560/ / / / / / /18 F S Õ - Á D A XXX. - csatorna 01554/14 N M S - Á D A 01580/9 Császár - tanya XXX. XXX. XXX. XXX. XXX. XXX. XXX. XXX. XXX. - - csatorna csatorna csatorna csatorna csatorna csatorna csatorna csatorna csatorna 001/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 01554/ / / / / / / / / / /19 030/39 030/ / / / / / / / /28 005/18 005/1 Á D A I - D Õ 005/28 005/17 005/ 005/15 005/14 005/19 005/13 005/12 005/11 005/10 005/9 005/24 005/8 005/7 005/6 0100/6 005/5 005/ /9 O B O - B T T M A N N K. F. T. 001/12 001/11 090/65 090/66 001/10 094/2 005/3 090/54 090/55 090/56 090/53 090/52 090/51 090/50 090/45 003/5 094/3 028/ /9 097/2 028/1 021/2 021/10 030/48 030/47 021/8 021/3 028/ /6 021/ /1 003/2 030/ /26 030/27 030/35 030/ /1 090/ / /9 0115/8 0115/ / / / / / / 0115/ / / / /2 0115/3 0115/4 0115/5 0115/6 0115/7 0120/3 0103/ / / / / / / / / 0103/ / / / / /19 030/29 030/28 031/2 030/2 030/3 030/4 030/5 030/6 030/7 030/8 030/9 030/10 030/11 030/12 030/15 030/14 030/13 030/ 030/17 030/18 030/19 030/44 030/45 030/ /32 030/33 030/42 030/36 030/43 030/22 030/23 030/25 030/24 003/1 0110/1 0110/3 0110/2 0110/4 0110/5 0110/6 0110/8 0110/7 0110/9 0110/ / / / / / / 005/30 005/ /1 0100/2 0100/3 005/25 005/ /4 0100/5 0103/ / / / / / / /6 0103/2 0115/ / /5 0120/6 0120/7 0103/ / / / / / / / /37 ÓCSA 0118/3 0118/4 0120/4 0120/ / / / / / / /4 005/ /8 0103/ / / / / /1 0120/2 1 12,0 0110/20 b b b* * 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 e * 0103/ /12 Mko 090/49 090/48 090/47 090/46 090/75 005/21 090/ /58 090/62 090/63 090/64 Kb* ASÓNÉMDI ASÓNÉMDI SZT-3 TAPON SZABÁYOZOTT TÜT SZABÁYOZÁSI T (KÜTÜT) BUGYI TPÜÉSNDZÉSI T b SZT-2/3 M=1:15000 A 23/2009. (XI. 25.) sz. Ök. rendelet melléklete - ÁOS ÉS HÁZ BT 3

36 02/28 02/27 02/29 02/31 02/30 072/12 M M M M M M M M M O O O O O O O O O G G G G G G G G G Y Y Y Y Y Y Y Y Y O O O O O O O O O / / / / / / / H O M O K - H O S S Z Ú - F Ö D K N A G Y - F Ö D K 016/19 016/21 016/20 016/22 aca - hegy K A C S Á S T Ó I - H O S S Z Ú - F Ö D 011/37 K 01147/1 K N D - F Ö D K I B A - M Z Õ P É N Z S - - H G Y I I - - D Û Õ N M S - - P Ó T Ó K K S Z T - - É 016/18 016/15 016/14 016/2 016/3 016/7 016/8 016/9 016/10 016/11 016/12 016/13 016/ 016/17 016/26 016/28 016/27 016/29 016/31 016/30 016/32 016/33 016/34 016/23 016/24 016/25 016/37 016/38 016/ / /52 016/51 016/53 016/40 016/54 016/43 016/44 016/41 016/42 016/50 016/49 016/48 016/ / / / / / / 01175/ / / / / / / / / / / / / / / /2 016/ / / / / / / / / / /1 0117/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /49 014/64 014/56 014/63 014/62 014/60 014/61 014/ /57 014/65 014/68 014/ /71 014/70 014/69 014/72 014/ /77 014/76 014/73 014/ /53 014/83 014/ / / / / / 01147/ / / / / / / / / / / / / / / /25 011/ / / / /29 011/38 011/ / /30 011/40 011/ / / / / / / /39 011/33 011/32 011/31 011/24 011/ / / /69 011/36 011/42 011/27 011/28 011/26 011/ / / /46 011/30 011/ / / / / / /45 011/ /7 014/ /81 014/78 014/80 014/ / / / 01156/ /14 014/ / / /48 011/ / /47 014/92 014/91 011/59 011/60 011/ /43 014/55 014/54 014/ /47 014/ /50 014/52 014/ / / /10 011/58 014/ /42 014/39 014/99 014/29 014/ /97 014/98 014/28 014/33 014/32 014/ / / /8 011/21 011/68 011/72 011/75 011/76 011/79 011/80 011/83 011/71 011/84 011/ /70 011/69 011/66 011/87 011/86 011/88 011/89 011/92 011/91 011/90 011/95 011/93 011/94 011/96 011/97 011/99 011/98 011/52 011/ / / / / / / / /85 011/46 011/47 011/ / /2 011/63 011/64 011/67 011/61 011/ / /23 011/73 011/74 011/77 011/78 011/ /22 011/ / / / / /21 011/20 011/ / / / /36 011/ / / / / /8 014/ /6 011/23 02/23 02/14 02/15 02/12 014/26 02/32 014/25 02/24 014/24 014/23 014/22 014/19 014/17 014/18 014/ 014/14 014/ / /63 014/1 02/6 014/95 014/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /2 02/ / / /2 02/4 02/ / /1 02/ /51 012/ / /4 06/2 06/ /7 072/5 072/6 072/10 065/ 065/17 065/57 072/4 065/56 072/ /1 012/ /54 012/55 012/56 012/57 012/58 Kb* 012/59 012/61 012/4 012/5 012/6 012/7 012/1 012/60 012/63 012/62 012/64 012/2 012/3 012/66 012/67 012/68 012/ /70 012/65 Kb* 012/ / / / / / / /59 012/ /31 012/ /58 012/11 012/12 012/13 012/82 012/14 012/ 012/15 012/17 012/ / / / / /24 012/19 012/20 012/22 012/21 012/23 012/24 012/25 012/26 012/27 012/ / / / / / / / 01110/15 012/83 012/84 012/80 Kb 012/81 012/50 Kb* Kb SZT-1 TAPON SZABÁYOZOTT TÜT 012/31 012/32 012/33 012/34 012/3 012/ /29 012/30 SZT-9 TAPON SZABÁYOZOTT TÜT KISKUNACHÁZA NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP KISKUNACHÁZA 016/6 016/4 016/5 SZABÁYOZÁSI T (KÜTÜT) BUGYI TPÜÉSNDZÉSI T SZT-2/4 M=1:15000 A 23/2009. (XI. 25.) sz. Ök. rendelet melléklete - ÁOS ÉS HÁZ BT 4

37 072/12 072/11 058/25 058/26 M M M M M M M M M O O O O O O O O O G G G G G G G G G Y Y Y Y Y Y Y Y Y O O O O O O O O O Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó S S S S S S S S S Z Z Z Z Z Z Z Z Z I I I G G G G G G G G G T T T T T T T T T B B B B B B B B B O O O O O O O O O Z Z Z Z Z Z Z Z Z A A A A A A A A A S S S S S S S S S DABAS 0147 Dömsödi Dömsödi Dömsödi Dömsödi Dömsödi Dömsödi Dömsödi Dömsödi Dömsödi - - árapasztó árapasztó árapasztó árapasztó árapasztó árapasztó árapasztó árapasztó árapasztó csatorna csatorna csatorna csatorna csatorna csatorna csatorna csatorna csatorna 0103/ /37 Á C K I - É T Pilisi - hegy 080/4 080/7 080/3 080/2 071/3 XXX. XXX. XXX. XXX. XXX. XXX. XXX. XXX. XXX. - - csatorna csatorna csatorna csatorna csatorna csatorna csatorna csatorna csatorna 072/5 072/6 072/10 Nagylaki - tanya 065/ 065/17 065/57 065/56 072/9 075/1 073/1 072/4 072/3 065/10 071/1 065/11 065/12 065/13 065/14 065/15 065/35 065/33 065/34 078/1 065/5 065/6 065/7 065/8 065/9 065/32 065/30 065/31 Z Ö D I - B O Z A S /52 065/29 065/26 065/27 065/28 065/50 065/ /5 065/2 083/12 082/1 081/6 081/5 081/7 080/5 083/15 083/18 081/4 081/3 081/ /8 083/14 001/10 093/ / 083/ /20 065/1 080/6 065/20 094/2 090/65 090/ /3 090/68 090/67 090/61 090/60 090/59 090/69 093/2 093/3 090/74 090/70 090/71 090/72 090/ /36 087/2 065/19 065/46 065/47 065/49 065/25 065/48 065/4 065/55 065/45 065/54 065/44 062/11 062/12 062/4 062/ /15 065/23 065/53 065/43 062/14 065/42 065/22 065/ /13 065/21 065/40 062/10 058/14 062/9 058/13 065/37 065/38 065/39 062/8 062/7 058/9 058/10 058/11 058/12 064/1 058/8 062/ /18 058/18 090/4 Mko 062/17 058/7 058/23 058/22 058/19 058/20 090/3 090/89 090/90 090/77 090/78 090/79 090/80 090/85 090/82 090/81 090/83 088/13 058/21 054/4 055/ /14 048/13 Ksz 088/8 088/38 088/9 088/10 088/11 088/12 048/8 048/9 058/24 055/2 048/7 048/11 048/10 054/3 088/32 088/29 088/34 088/39 048/3 048/4 048/6 048/5 088/40 088/31 088/30 088/23 088/24 088/25 088/33 088/28 048/1 048/2 088/35 088/27 088/36 042/11 042/10 089/2 090/84 090/9 090/10 090/14 090/15 090/ 090/13 090/12 090/2 0103/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /3 0148/1 0129/2 0120/ / / / /2 090/43 090/42 090/41 090/40 090/ /2 0148/3 0148/4 0133/1 088/37 090/17 088/20 090/19 090/18 090/20 090/21 090/22 090/23 090/24 042/ /38 090/25 090/26 090/27 090/37 090/36 090/86 090/28 012/63 012/64 012/66 012/67 012/68 012/69 012/70 012/65 012/82 012/83 012/84 012/81 012/90 012/89 012/88 012/87 012/86 012/71 012/31 012/32 012/33 012/34 012/36 012/35 012/37 012/38 012/39 012/40 012/41 012/42 012/43 012/45 012/27 012/28 012/91 062/ 012/73 012/74 012/80 012/72 012/79 012/78 058/ 058/15 012/92 048/31 012/77 036/5 036/6 012/75 012/ /85 058/17 048/29 048/24 048/ /46 012/47 012/49 012/29 030/1 Kh 048/19 048/30 048/18 048/28 048/17 048/27 048/26 048/ 048/25 048/23 036/56 036/2 036/3 048/15 052/11 048/12 052/7 052/6 048/21 045/4 045/5 048/22 045/8 036/57 036/4 042/9 042/13 090/ / /7 036/8 036/9 036/10 036/12 036/11 036/18 036/15 036/14 036/13 036/17 036/21 036/19 036/ 036/27 036/24 036/23 036/20 036/22 036/26 036/25 036/30 036/29 036/28 036/36 036/33 036/32 036/31 036/35 036/34 036/39 036/38 036/37 036/42 036/41 036/40 036/45 036/44 036/43 036/48 036/47 036/46 036/52 036/51 036/50 036/49 033/6 033/5 033/9 033/8 033/7 033/11 033/10 033/15 033/14 033/13 033/12 033/ 033/17 033/18 033/19 033/20 033/21 033/22 033/23 033/28 033/27 033/26 033/25 033/24 033/34 033/33 033/32 033/31 033/30 033/29 033/35 033/36 033/37 033/38 033/39 033/40 033/41 033/42 033/43 033/45 033/44 033/46 033/48 033/47 033/52 033/51 033/50 033/49 033/53 033/54 033/55 033/56 033/57 033/66 033/65 033/64 012/30 033/ /2 030/13 030/12 030/ 030/15 030/14 030/18 030/17 030/19 030/20 030/21 030/22 030/47 030/2 033/4 0178/4 0178/5 042/8 038/50 039/10 039/8 039/7 039/6 038/46 039/4 038/36 039/1 038/45 039/2 038/35 038/30 038/34 038/31 090/87 090/30 039/5 090/35 090/34 090/33 090/32 090/44 090/31 039/14 039/13 039/12 039/ / /9 0177/ / / / / / / 0177/17 036/55 036/54 036/ /7 0178/3 Mko1 0177/ / /6 0177/19 Mko1 r 090/ /3 0171/2 0172/1 0172/2 0148/ /5 0152/ DABAS e Mko1 0177/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /24 SZABÁYOZÁSI T (KÜTÜT) BUGYI TPÜÉSNDZÉSI T SZT-2/5 M=1:15000 A 23/2009. (XI. 25.) sz. Ök. rendelet melléklete - ÁOS ÉS HÁZ BT 5

38 NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP 01110/ / / / / / T H É N - - G Õ 01104/ DÖMSÖD NP Sándor - halom NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP Mko / / / / / / NP 01078/ / / / / / / Huber - tanya 01003/ / / Mko SZT-2/6 M=1:15000 NP 01110/63 SZABÁYOZÁSI T (KÜTÜT) BUGYI TPÜÉSNDZÉSI T A 23/2009. (XI. 25.) sz. Ök. rendelet melléklete - ÁOS ÉS HÁZ BT 6

39 Borzas Borzas Borzas Borzas hegy hegy hegy hegy 0281/2 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ N M S - Ü B Õ - D Û Õ okács - tanya Ü B Õ Dömsödi - - árasztócsatora 012/42 012/43 012/45 012/46 012/47 012/ /2 030/3 030/5 030/4 030/8 030/7 030/6 030/9 030/13 030/12 030/11 030/10 030/ 030/15 030/14 030/18 030/17 030/19 030/20 030/21 030/22 030/23 030/24 030/25 030/26 030/27 030/28 030/29 030/30 030/31 030/32 030/47 030/46 030/48 030/45 030/44 030/43 030/42 030/41 030/40 030/39 030/38 030/37 030/36 030/35 030/34 030/33 030/49 030/50 030/51 030/52 030/53 030/54 030/55 030/56 030/57 030/58 030/59 030/60 030/62 030/61 030/71 030/70 030/69 030/68 030/67 030/64 030/63 030/66 030/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / Huber - tanya Deszkás - ürbõ 01003/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /2 Czank - tanya Huber - tanya /2 engyel - tanya Tóth - tanya A D Á N Y /1 0998/5 0998/6 0998/9 Udvar 0998/10 f4 0998/7 Udvar f4 0998/8 0998/ / / / / /1 0998/ /5 0999/3 0994/4 0177/71 DABAS 0177/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /2 0178/4 033/40 033/41 033/42 033/43 033/44 033/46 033/45 033/52 033/51 033/50 033/49 033/48 033/47 033/53 033/54 033/55 033/56 033/57 033/58 033/59 033/60 033/66 033/65 033/64 033/63 033/62 033/61 033/67 033/68 033/69 033/70 033/73 033/72 033/71 033/75 033/74 033/76 033/77 033/78 033/80 033/79 033/81 033/82 033/83 033/ / /1 0223/ / / / / / /5 0994/ / /12 beépítetlen ter f4 0998/2 f4 14,0 0998/4 0998/13 SZABÁYOZOTT Udvar f4 8,0 0998/3 8, /2 0994/8 0994/9 0994/ / / / / / /14 Major 0994/2 0994/5 0179/2 0178/3 0178/5 0178/6 0178/7 0178/8 0178/9 0178/1 0178/ /1 0178/ / / / /1 0276/1 0275/ / /3 0270/3 0282/4 0282/ /5 0286/ /2 Mko-Kh / /120178/ / / / 0178/ / / / / / / / / / / / / / / / / / f4 Mko1 SZT-5 TAPON TÜT 0999/ / SZABÁYOZÁSI T (KÜTÜT) BUGYI TPÜÉSNDZÉSI T SZT-2/7 M=1:15000 A 23/2009. (XI. 25.) sz. Ök. rendelet melléklete - ÁOS ÉS HÁZ BT 7

40 NP /1 Mko NP 0780 NP 0781 Nagy - csatorna (X. c NP NP NP Mko1 DÖMSÖD 0651 SZABÁYOZÁSI T (KÜTÜT) BUGYI TPÜÉSNDZÉSI T SZT-2/8 M=1:15000 A 23/2009. (XI. 25.) sz. Ök. rendelet melléklete - ÁOS ÉS HÁZ BT 8

41 0719/8 0719/9 DABAS 0464 Krizsán - tanya / / / / / / / / / Juhász - tanya ánciürbõ 0286/ Fazekas - tanya Tóth - tanya Kerekes - tanya ittyár - ürbõ Juhász - tanya 0724/ /31 J U H Á S Z - - F Ö D K 0223/ /3 0994/4 0999/ /1 Tóth - tanya 0979/1 0979/2 0979/3 0980/7 0980/ Koncz - tanya Nagy - csatorna (X. csat.) J U H Á S Z - - F Ö D K 0709/ /4 0709/3 0719/1 0709/ /8 0709/ /5 0980/ / /7 0980/ / / /5 0990/8 0990/ / /6 0990/2 0980/5 0990/ / /7 0266/ /1 0990/ / / /2 0948/3 0707/8 0707/9 0707/3 0707/4 0707/5 0707/ /5 0729/4 0729/2 0707/2 0707/ /3 0729/ / /2 0709/8 0706/3 0709/ / /2 0287/ /2 0304/2 0304/ /4 0283/4 0283/5 0283/6 0289/2 0303/ / /2 0719/6 0719/5 0725/3 0725/2 0724/ / 0724/ /9 0334/1 0334/2 0334/3 0334/4 0334/5 0334/6 0334/8 0724/4 0724/ / / /5 0724/ / /9 0724/ / / / / / / / /6 0724/ /7 0724/ / / /2 0346/1 0346/ / / / / /8 0724/ / / / /2 0341/ /4 0344/3 0344/2 0344/ / / / /2 0615/1 0615/2 0615/ /4 0615/ / / /8 0539/ / 0539/ / / / / / /9 0547/9 0547/5 0547/3 0549/4 0552/5 0537/2 0528/2 0554/9 0552/6 0548/2 0539/8 0539/7 0539/6 0539/5 0539/4 0539/3 0554/ /3 0554/ / Mko-Kh 0340/1 0346/5 0346/6 0346/ /3 0346/4 0980/2 0980/4 0980/3 0980/ NP NP / / / /7 0713/6 0713/3 Mko1 NP SZABÁYOZÁSI T (KÜTÜT) BUGYI TPÜÉSNDZÉSI T SZT-2/9 M=1:15000 A 23/2009. (XI. 25.) sz. Ök. rendelet melléklete - ÁOS ÉS HÁZ BT 9

42 atmári - tanya Sebõk - tanya Krizsán - tanya 0548/2 0539/8 0539/7 0539/6 0539/5 0539/4 0565/ /1 0539/2 0539/3 0570/ Dunavölgyi fõcsatorna / /4 0554/ / / / / / / / /3 KUNPSZÉ 0554/ / / / / / / / / KUNPSZÉ KUNSZNTMIKÓS NP NP Mko1 NP SZABÁYOZÁSI T (KÜTÜT) BUGYI TPÜÉSNDZÉSI T SZT-2/10 M=1:15000 A 23/2009. (XI. 25.) sz. Ök. rendelet melléklete - ÁOS ÉS HÁZ BT 10

43

44

FÜRGED ÖNKORMÁNYZAT 8/2009 (VI.22.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

FÜRGED ÖNKORMÁNYZAT 8/2009 (VI.22.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL FÜRGED ÖNKORMÁNYZAT 8/2009 (VI.22.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Fürged Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló - többször módosított - 1990. évi LXV.

Részletesebben

BUGYI NAGYKÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA - VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ 1 BUGYI NAGYKÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA A 01601/12 HRSZ ALATTI IPARTERÜLETRE VONATKOZÓAN VÉLEMÉNYEZÉSI

Részletesebben

Berkenye Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 5/2007 (XI.08.) rendelete a Berkenye község Helyi Építési Szabályzatáról

Berkenye Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 5/2007 (XI.08.) rendelete a Berkenye község Helyi Építési Szabályzatáról Berkenye Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 5/2007 (XI.08.) rendelete a Berkenye község Helyi Építési Szabályzatáról EGYSÉGES SZERKEZETBEN A 1/2010.(I.26.) módosítással Az 5/2011.(IV.19.) módosítással

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A rendelet alkalmazása

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A rendelet alkalmazása A Verpeléti Önkormányzat 1/2005. (II. 14.) rendelete Verpelét helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről Verpelét Nagyközség Képviselő-testülete az 1997. évi LXXVIII. törvény 6. (3) bekezdés

Részletesebben

SZŐLŐSGYÖRÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

SZŐLŐSGYÖRÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZŐLŐSGYÖRÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 7/2005.(VIII.31.) sz., 13/2009.(X.26.) sz. rendeletével módosított 6/2003.(VI.24.) számú rendelete egységes szerkezetben a Helyi Építési Szabályzatról Szőlősgyörök

Részletesebben

1. A RENDELET HATÁLYA ÉS ÉRTELMEZÉSE

1. A RENDELET HATÁLYA ÉS ÉRTELMEZÉSE GARA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ -TESTÜLETÉNEK 12/2011. (VII.18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE GARA KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (egységes szerkezetben) Gara Község Önkormányzat képviselő testülete

Részletesebben

I.FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szabályzat hatálya és alkalmazása

I.FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szabályzat hatálya és alkalmazása Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2007. (IX.01.) önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról (Egységes szerkezetben a 9/2008.(IX.15.), a 8/2010.(IV.29.), a 10/2010.(VII.22.),

Részletesebben

RÖSZKE KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁT (TOVÁBBIAKBAN: RHÉSZ) ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉT (TOVÁBBIAKBAN: RSZT).

RÖSZKE KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁT (TOVÁBBIAKBAN: RHÉSZ) ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉT (TOVÁBBIAKBAN: RSZT). Röszke Község Önkormányzatának (8/2009. (V.27.) és a 17/2015. (XI.27.) Kt. Ör. számú rendelettel módosított) 11/2007. (VII. 26.) Kt. Ör. számú rendelete a község közigazgatási területére vonatkozó Helyi

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Tevel Község Önkormányzata Képviselőtestületének 6/2009. (V. 29.) sz. rendelete Tevel község helyi építési szabályozásáról Tevel Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Épített

Részletesebben

,,Borzavár Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 10 /2005.(06.01.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről

,,Borzavár Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 10 /2005.(06.01.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről ,,Borzavár Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 10 /2005.(06.01.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről Borzavár Önkormányzata Képviselőtestülete (a továbbiakban:

Részletesebben

A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL SZÓLÓ 7/2005.(VIII.01.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL (EGYSÉGES SZERKEZET) A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL SZÓLÓ 7/2005.(VIII.01.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL (EGYSÉGES SZERKEZET) A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL 1 BELED NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2009. (III.02.) RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL SZÓLÓ 7/2005.(VIII.01.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL (EGYSÉGES SZERKEZET) Beled Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNORMÁNYZATA ÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNE 6 / 2012./(III.22.) ÖNORMÁNYZATI RENDELETE HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Hajdúszoboszló

Részletesebben

KISBERZSENY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 8/2009 (IX.18.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

KISBERZSENY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 8/2009 (IX.18.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL KISBERZSENY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 8/2009 (IX.18.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Kisberzseny Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2002. (V.15.) számú RENDELETE Pécel Város közigazgatási területének

Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2002. (V.15.) számú RENDELETE Pécel Város közigazgatási területének Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2002. (V.15.) számú RENDELETE Pécel Város közigazgatási területének HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Pécel Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Petőfibánya Község Építési Szabályzata

Petőfibánya Község Építési Szabályzata Petőfibánya Község Építési Szabályzata Petőfibánya Község Önkormányzatának 14/2005.(IX.20.) rendelete Petőfibánya Építési Szabályzata (PÉSZ) és Szabályozási Tervének megállapításáról Petőfibánya Község

Részletesebben

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYOKRÓL SZÓLÓ TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 11/2004. (IX. 10.) ÖR.

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYOKRÓL SZÓLÓ TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 11/2004. (IX. 10.) ÖR. NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYOKRÓL SZÓLÓ TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 11/2004. (IX. 10.) ÖR. RENDELETE (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Nyárlőrinc

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testületének. I. FEJEZET Általános előírások 1..

Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testületének. I. FEJEZET Általános előírások 1.. Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2008. (X. 9.) rendelete Úrkút helyi építési szabályzatáról Úrkút község Képviselőtestülete az 1990. évi LXV. törvény 16.. (1) bekezdésében, valamint

Részletesebben

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2005. (XII.15.) rendelete a helyi építési szabályokról 1

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2005. (XII.15.) rendelete a helyi építési szabályokról 1 Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2005. (XII.15.) rendelete a helyi építési szabályokról 1 Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról

Részletesebben

GÁTÉR Településrendezési terve és helyi építési szabályzata Tervtári példány

GÁTÉR Településrendezési terve és helyi építési szabályzata Tervtári példány Gátér Településrendezési terve GÁTÉR Településrendezési terve és helyi építési szabályzata Tervtári példány 2005. szeptember 28-ai képviselő-testületi ülésen jóváhagyott Gátér Településrendezési terve

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2015. szeptember 2-i ülésére Nyílt ülésen

Részletesebben

KŐSZEG VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA. Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének. ./2014. ( ) önkormányzati rendelete

KŐSZEG VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA. Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének. ./2014. ( ) önkormányzati rendelete KŐSZEG VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének./2014. ( ) önkormányzati rendelete Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT NAGYKÁTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/003. (III. 0.) számú RENDELETE A VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (Egységes szerkezetben a 8/0. (V.07.), a 6/0. (VII.04.)

Részletesebben

A 2013. június 1-én hatályba lépő rendelkezésekkel egységes szerkezetbe foglalt rendelet.

A 2013. június 1-én hatályba lépő rendelkezésekkel egységes szerkezetbe foglalt rendelet. A 2013. június 1-én hatályba lépő rendelkezésekkel egységes szerkezetbe foglalt rendelet. Bordány Községi Önkormányzat 17/2005.(XI.19.)Ö.r. rendelete a község közigazgatási területére vonatkozó Helyi Építési

Részletesebben

Általános előírások. Az előírások hatálya 1..

Általános előírások. Az előírások hatálya 1.. Külsővat Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2007. (I.26.) ÖK rendelete Külsővat község Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról Külsővat Község Önkormányzatának

Részletesebben

VASVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL

VASVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL VASVÁR VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2005. (X. 28.) RENDELETE VASVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL /Egységes szerkezetben

Részletesebben

A RENDELET HATÁLYA. 1.. (1) E rendelet Soltvadkert közigazgatási területére terjed ki.

A RENDELET HATÁLYA. 1.. (1) E rendelet Soltvadkert közigazgatási területére terjed ki. SOLTVADKERT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2003. (VIII.12.) KT rendelete a helyi építési szabályokról) 1 Soltvadkert Város Képviselő-testülete az 1999. évi CXV. törvénnyel módosított 1997.évi

Részletesebben

Őcsény Község Önkormányzata Képviselőtestülete /2009.( ) rendelete Őcsény község helyi építési szabályozásáról

Őcsény Község Önkormányzata Képviselőtestülete /2009.( ) rendelete Őcsény község helyi építési szabályozásáról Őcsény Község Önkormányzata Képviselőtestülete /2009.( ) rendelete Őcsény község helyi építési szabályozásáról Őcsény Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

APÁCATORNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 8/2009 (IX.17.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

APÁCATORNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 8/2009 (IX.17.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL APÁCATORNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 8/2009 (IX.17.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Apácatorna Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében

Részletesebben

Gáborján község Önkormányzatának 10/2004. (VIII.12) sz. rendelete

Gáborján község Önkormányzatának 10/2004. (VIII.12) sz. rendelete Gáborján község Önkormányzatának 10/2004. (VIII.12) sz. rendelete Gáborján Község Önkormányzati Képviselőtestülete az épített környezet alakításáról é s védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Tv. Felhatalmazása

Részletesebben

T P. TALENT - PLAN Tervező, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

T P. TALENT - PLAN Tervező, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. T P TALENT - PLAN Tervező, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 9023 Győr, Richter János u. 11. Tel: 96/418-373 Fax: 96/418-699 e-mail: talent_plan@arrabonet.hu MOSONSZENTMIKLÓS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 5/2005.(VII.1.)

Részletesebben

Porva Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 17 /2004.(XII.15.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről

Porva Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 17 /2004.(XII.15.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről Porva Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 17 /2004.(XII.15.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről Porva Község Önkormányzata Képviselőtestülete (a továbbiakban:

Részletesebben

Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Kistarcsa Város Helyi Építési Szabályzatáról

Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Kistarcsa Város Helyi Építési Szabályzatáról Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Kistarcsa Város Helyi Építési Szabályzatáról Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített

Részletesebben

4. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTOTT MUNKARÉSZEK

4. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTOTT MUNKARÉSZEK 7 RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTOTT MUNKARÉSZEK 4. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTOTT MUNKARÉSZEK 4.. VASASSZONYFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4/003. (V. 30.) SZÁMÚ RENDELETE VASASSZONYFA KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK DOMBIRATOS ÖNKORMÁNYZAT 20/2007 (XII.20.) KT SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Dombiratos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló - többször módosított - 1990.

Részletesebben

Eplény Község Önkormányzati Képviselő-testületének

Eplény Község Önkormányzati Képviselő-testületének Eplény Község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2005. (II. 11.), 7/2005. (IV. 7.), 2/2006. (I. 19.), 15/2006. (X. 26.), 7/2007. (VI. 28.), 12/2007. (XI. 22.), 7/2009. (V. 28.), 15/2009. (X. 1.), 14/2010.

Részletesebben

Szeremle Község Önkormányzatának... / 2013. (... ) rendelete a helyi építési szabályzatról. - t e r v e z e t - A rendelet hatálya 1.

Szeremle Község Önkormányzatának... / 2013. (... ) rendelete a helyi építési szabályzatról. - t e r v e z e t - A rendelet hatálya 1. Szeremle Község Önkormányzatának... / 2013. (... ) rendelete a helyi építési szabályzatról - t e r v e z e t - Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990 évi LXV. Törvény 16. -ában, valamint

Részletesebben

Pénzesgyőr Önkormányzata Képviselőtestületének 13/2004. (X.05.) rendelete Pénzesgyőr község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről

Pénzesgyőr Önkormányzata Képviselőtestületének 13/2004. (X.05.) rendelete Pénzesgyőr község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről Pénzesgyőr Önkormányzata Képviselőtestületének 13/2004. (X.05.) rendelete Pénzesgyőr község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről Pénzesgyőr Önkormányzata Képviselőtestülete (a továbbiakban:

Részletesebben

Tab helyi építési szabályzatá -ról. I. FEJEZET Általános előírások 1. (1) A rendelet hatálya Tab Város közigazgatási területére terjed ki.

Tab helyi építési szabályzatá -ról. I. FEJEZET Általános előírások 1. (1) A rendelet hatálya Tab Város közigazgatási területére terjed ki. Tab Város Önkormányzata Képviselő-testületének 41/2005. (XI. 28.), 11/2009. (III. 30.), 27/2009. (VIII. 31.), 12/2012. (IV. 27.), 24/2012. (XI. 30.),15/2015.(XII.2.) rendelettel módosított 27/2003 (X.

Részletesebben

KONYÁR KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA, SZABÁLYOZÁSI TERVE

KONYÁR KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA, SZABÁLYOZÁSI TERVE 2006-2014. 16/2014.(VI.20.),1/2014.(I.29.),4/2010.(III.19.),21/2009.(X.01.) önkormányzati rendeletekkel módosított 10/2006.(VIII.01.) önkormányzati rendelete - Egységes szerkezetben C Í V I S T E R V TELEPÜLÉSTERVEZŐ

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának. 9/2009.(VI.25.) önkormányzati rendelete

Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának. 9/2009.(VI.25.) önkormányzati rendelete Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának 9/2009.(VI.25.) önkormányzati rendelete Balatonkeresztúr Község Helyi Építési Szabályzatáról 1, 2, 3, 4, 5 (módosításokkal egységes szerkezet) Balatonkeresztúr

Részletesebben

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat a módosításokkal egységes szerkezetben

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat a módosításokkal egységes szerkezetben LA-URBE ÉPÍTÉSZIRODA KFT. 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. Telefon: 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello.hu VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Szabályozási

Részletesebben

CSERÉPFALU KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE. egységes szerkezetben

CSERÉPFALU KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE. egységes szerkezetben PROVINCI TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9.I/2 Tel/Fax: /46/ 356-345, /46/ 313-476 E-mail: provinciaterv@gmail.com

Részletesebben

PALLAS. 21/2005.(VI.24.) sz. rendelet. Té.T. Bt.

PALLAS. 21/2005.(VI.24.) sz. rendelet. Té.T. Bt. Törökszentmiklós város Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Terve 2005. 21/2005.(VI.24.) sz. rendelet PALLAS Té.T. Bt. Településépítészeti és Térinformatikai Szolgáltató Betéti Társaság 3580 Tiszaújváros,

Részletesebben

HALIMBA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HALIMBA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA JÓVÁHAGYOTT TERVDOKUMENTÁCIÓ Budapest, 2015. december HALIMBA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

SZOMOLYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA

SZOMOLYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA SZOMOLYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA 2 SZOMOLYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 8/2006. (II. 28.)számú RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSA Helyi Építési Szabályzat (egységes szerkezetben) SZOMOLYA

Részletesebben

Kistokaj Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2009. (IX.30.) rendelete. Kistokaj község Helyi Építési Szabályzatáról

Kistokaj Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2009. (IX.30.) rendelete. Kistokaj község Helyi Építési Szabályzatáról Kistokaj Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2009. (IX.30.) rendelete Kistokaj község Helyi Építési Szabályzatáról KISTOKAJ Község Önkormányzatának Képviselő testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

I. F E J E Z E T Á L T A L Á N O S R E N D E L K E Z É S E K A rendelet hatálya 1.

I. F E J E Z E T Á L T A L Á N O S R E N D E L K E Z É S E K A rendelet hatálya 1. KEREPES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 19/2007. (VII. 12.) RENDELETE KEREPES NAGYKÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (HÉSZ) EGYSÉGES SZERKEZETBEN A 21/2008. (VII. 11.), 25/2008. (IX. 10.),

Részletesebben

Alsótold Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2006.(IV.3.)számú rendelete. A helyi építési szabályzatról

Alsótold Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2006.(IV.3.)számú rendelete. A helyi építési szabályzatról Alsótold Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2006.(IV.3.)számú rendelete A helyi építési szabályzatról [ A 9/2009.(X.6.) számú rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt szöveg] I.

Részletesebben

SAJÓECSEG KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

SAJÓECSEG KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT LA-URBE ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. Telefon: 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello.hu SAJÓECSEG KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testületének 1819 /2008. (IX.01.) sz. rendelete 1. Decs Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ)

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testületének 1819 /2008. (IX.01.) sz. rendelete 1. Decs Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testületének 1819 /2008. (IX.01.) sz. rendelete 1 Decs Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) (Egységes szerkezet) Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK A rendelet hatálya és alkalmazása 1.

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK A rendelet hatálya és alkalmazása 1. Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének /. (..) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

Szövegét megállapította a 3/2010. (IV. 12.) rendelet 1. (2) bekezdése. Hatályos 2010.06.01-től.

Szövegét megállapította a 3/2010. (IV. 12.) rendelet 1. (2) bekezdése. Hatályos 2010.06.01-től. Ordacsehi Község Önkormányzatának 23/2004.(X.27.) számú önkormányzati rendelete Ordacsehi község helyi építési szabályzatáról A módosításokkal egységes szerkezetben. Utolsó átvezetett módosítás: 15/2011.

Részletesebben

(2) Trágyatároló és lakóépület távolsága min. 10 m. (4) A zöldterületi mutatóba csak a min 0,6 m-es földtakarású területrészek számítók be.

(2) Trágyatároló és lakóépület távolsága min. 10 m. (4) A zöldterületi mutatóba csak a min 0,6 m-es földtakarású területrészek számítók be. KUNSZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2005 (III.22. Ör). sz. rendelete a helyi építési szabályokról 1 Kunszállás Község Képviselő-testülete az 1999. Évi CXV. törvénnyel módosított 1997.évi

Részletesebben

Balatonújlak Község Önkormányzata Képviselőtestületének 9/2005.(VI. 08.) önkormányzati rendelete BALATONÚJLAK KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL.

Balatonújlak Község Önkormányzata Képviselőtestületének 9/2005.(VI. 08.) önkormányzati rendelete BALATONÚJLAK KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL. Balatonújlak Község Önkormányzata Képviselőtestületének 9/2005.(VI. 08.) önkormányzati rendelete BALATONÚJLAK KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL. Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 1 Hárskút község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2005. (V. 31.) rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL valamint a SZABÁLYOZÁSI TERV jóváhagyásáról 2 I. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1. A rendelet hatálya

Részletesebben

IV. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

IV. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT IV. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2016. (.) rendelete Őrbottyán Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről Őrbottyán Város Önkormányzatának

Részletesebben

APÁTFALVA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

APÁTFALVA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA APÁTFALVA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Készült: Apátfalva község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala megbízásából Készítette: ArchiSoft Komplex Kereskedelmi, Tervező és Szolgáltató Kft. 1111 Budapest,

Részletesebben

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2006. (VII. 5.) SZÁMÚ RENDELETE BALATONFÖLDVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 1

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2006. (VII. 5.) SZÁMÚ RENDELETE BALATONFÖLDVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 1 BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2006. (VII. 5.) SZÁMÚ RENDELETE BALATONFÖLDVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 1 Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Általános előírások. Az előírások hatálya 1..

Általános előírások. Az előírások hatálya 1.. Gyepükaján Községi Önkormányzat Képviselőtestületének /2005. (. ) számú rendelete Gyepükaján község Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról Gyepükaján Község Önkormányzatának

Részletesebben

Kunpeszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályokról.

Kunpeszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályokról. Kunpeszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályokról. Kunpeszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

I. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK Üllő Város Önkormányzatának 9/2004.(III.20.) számú rendelete a helyi építési szabályzatról, egységes szerkezetben a módosításáról szóló 2/2006. (III.25.) számú, a 20/2006. (VII.22.) sz., a 23/2006. (IX.08.)

Részletesebben

Mályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2008. (XI.18.) Önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról

Mályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2008. (XI.18.) Önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról Mályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2008. (XI.18.) Önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról (Egységes szerkezetben a 19/2014. (VIII.8.) Önkormányzati rendelettel) Mályi Község

Részletesebben

(egységes szerkezetben a 9/2009./VII.6./sz. rendelettel)

(egységes szerkezetben a 9/2009./VII.6./sz. rendelettel) Hollád Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2007./IX.19./sz. rendelete a a 6/2007./V.25./rendelettel módosított, 6/2005. (IV.25.) számú rendelete Hollád község Helyi Építési Szabályzatának, valamint

Részletesebben

Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2005 (IV. 14.) rendelete a Helyi Építési Szabályzatról

Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2005 (IV. 14.) rendelete a Helyi Építési Szabályzatról Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2005 (IV. 14.) rendelete a Helyi Építési Szabályzatról Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2005. (VII. 1.) rendelete a Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről (Egységes szerkezetben a 40/2014. (XII.05.) 12,

Részletesebben

SZERKEZETBE FOGLALVA) 2010. FEBRUÁR

SZERKEZETBE FOGLALVA) 2010. FEBRUÁR BALATONAKALI Község Helyi Építési Szabályzata Részleges módosítása (EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA) 2010. FEBRUÁR 04. Balatonakali Község Önkormányzat Képviselõtestületének../2010. (...) számú rendelete

Részletesebben

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. a nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról 1 (HÉSZ)

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. a nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról 1 (HÉSZ) Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2002.(IX.30.)Kt. rendelete a nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról 1 (HÉSZ) ZÁRADÉK Az egységes szerkezetbe foglalt rendelet hiteléül: Maglód,

Részletesebben

DEMECSER VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2005.(VII.29.) Ör

DEMECSER VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2005.(VII.29.) Ör DEMECSER VÁROS ÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNE 15/2005.(VII.29.) Ör r e n d e l e t e Demecser Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről A épviselőtestület az Épített környezet alakításáról és védelméről

Részletesebben

NYÍRMÁRTONFALVA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

NYÍRMÁRTONFALVA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE C Í V I S T E R V TELEPÜLÉSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email: civisterv

Részletesebben

Penc Község Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2004. (V. 29.) számú rendelete az 5/2009. (V. 21.) KT. módosító rendelettel egybeszerkesztve

Penc Község Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2004. (V. 29.) számú rendelete az 5/2009. (V. 21.) KT. módosító rendelettel egybeszerkesztve Penc Község Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2004. (V. 29.) számú rendelete az 5/2009. (V. 21.) KT. módosító rendelettel egybeszerkesztve Penc Község Építési Szabályzatáról Penc Község Önkormányzata

Részletesebben

JÓVÁHAGYÁSRA VÁRÓ KÖZZÉTETELI RENDELETTERVEZET

JÓVÁHAGYÁSRA VÁRÓ KÖZZÉTETELI RENDELETTERVEZET SÁRISÁP TSZT- HÉSZ- MÓDOSÍTÁSA HÉSZ-MÓDOSÍTÁS 18/2006. (IX. 27.) rendelettel elfogadott Helyi Építési Szabályzat módosítása JÓVÁHAGYÁSRA VÁRÓ KÖZZÉTETELI RENDELETTERVEZET PRO-TERRA Kft. MOBIL City Bt.

Részletesebben

Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének

Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2007. (IV.23.) önkormányzati rendelete Balatonendréd község helyi építési szabályzatáról. 1 1 Módosította a 2/2010. (I.13.) önkormányzati rendelet.

Részletesebben

SÁRÁND KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2001-2014

SÁRÁND KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2001-2014 1 Sáránd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 11/2001. (X. 3.) KT. sz. rendeletével jóváhagyott 11/2009. (VI.10.), 2/2012.(I.30.) 4/2012. (III.08.) és 22/2014.(VIII.25.) KT. sz. rendeleteivel módosított

Részletesebben

VÁCHARTYÁN HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

VÁCHARTYÁN HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA VÁCHARTYÁN HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Készült: Váchartyán község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala megbízásából Készítette: ArchiSoft Komplex Kereskedelmi, Tervező és Szolgáltató Kft. 1111 Budapest,

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Márkó Község Önkormányzat Képviselő testületének 4/2011. (VI.8) önkormányzati rendelete Márkó Község Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervéről Egységes szerkezetbe foglalva a 7/2011.(XI.16.)

Részletesebben

-3- I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

-3- I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK -3- Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 59/2003. (XII. 5.) Kgy. rendelete Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról (egységes szerkezetben a 27/2004. (IV. 19.) Kgy. rendelettel, a 62/2004.(XII.7.)

Részletesebben

Keménfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012.(XII.27.) rendelete Keménfa Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről

Keménfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012.(XII.27.) rendelete Keménfa Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről Keménfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012.(XII.27.) rendelete Keménfa Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről Keménfa Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

4.. Szabályozási elemek

4.. Szabályozási elemek 4.. Szabályozási elemek (1) A szabályozási terv kötelező elemeinek jelmagyarázatát a szabályozási terv tartalmazza (2) Kötelező szabályozási elemek: A közterületek és egyéb funkciójú területek határa,

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21/2004. (VII.6.) sz. rendelete. a Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21/2004. (VII.6.) sz. rendelete. a Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21/2004. (VII.6.) sz. rendelete a Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 58/2004. (XII.17.), 14/2005. (IV.20.),

Részletesebben

Jelen rendelet 2009. szeptember 07. napjával lép hatályba. Füzesabony, 2009. szeptember 2. jegyzı. polgármester

Jelen rendelet 2009. szeptember 07. napjával lép hatályba. Füzesabony, 2009. szeptember 2. jegyzı. polgármester Füzesabony Város Önkormányzatának 34/2009.(IX.02.) rendelete Füzesabony Város Helyi Építési Szabályzatának megállapításáról szóló 30/2008.(XI.26.) rendelet módosításáról 1. (1) A Szabályzat megnevezése

Részletesebben

BERETTYÓÚJFALU. Város. Helyi Építési Szabályzata. Rajzi melléklet : a módosított szabályozási tervlap.

BERETTYÓÚJFALU. Város. Helyi Építési Szabályzata. Rajzi melléklet : a módosított szabályozási tervlap. BÉSZ jóváhagyott, záradékolt BERETTYÓÚJFALU Város Helyi Építési Szabályzata. Rajzi melléklet : a módosított szabályozási tervlap. Jóváhagyva Berettyóújfalu város Képviselő-testületének a 7/2008. (II. 29.)

Részletesebben

Tököl Város Önkormányzat Képviselı-testületének /2010. (.) számú Önkormányzati rendelete Tököl Város Helyi Építési Szabályzatáról

Tököl Város Önkormányzat Képviselı-testületének /2010. (.) számú Önkormányzati rendelete Tököl Város Helyi Építési Szabályzatáról Tököl város Helyi Építési Szabályzata 1 Tököl építési szabályzata Tököl Város Önkormányzat Képviselı-testületének /2010. (.) számú Önkormányzati rendelete Tököl Város Helyi Építési Szabályzatáról Tököl

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 27/2006. (06.30.) számú rendelete Pécs Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 29/2004. (11. 26.) számú, valamint az annak módosításáról

Részletesebben

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet. az országos településrendezési és építési követelményekről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet. az országos településrendezési és építési követelményekről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Döröske község településszerkezeti és szabályozási terve - ZÁRÓDOKUMENTÁCIÓ. 2008. május

Döröske község településszerkezeti és szabályozási terve - ZÁRÓDOKUMENTÁCIÓ. 2008. május Döröske község településszerkezeti és szabályozási terve - ZÁRÓDOKUMENTÁCIÓ Döröske község településszerkezeti és szabályozási terve ZÁRÓDOKUMENTÁCIÓ JÓVÁHAGYVA Döröske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

ÜLLÉS KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK... Ktr. számú rendelete Üllés Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) és szabályozási tervének jóváhagyásáról

ÜLLÉS KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK... Ktr. számú rendelete Üllés Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) és szabályozási tervének jóváhagyásáról ÜLLÉS KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK... Ktr. számú rendelete Üllés Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) és szabályozási tervének jóváhagyásáról Üllés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2005. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2005. (IV. 29.) önkormányzati rendelete SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2005. (IV. 29.) önkormányzati rendelete Siófok város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről 1 (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Részletesebben

a Helyi Építési Szabályzatról

a Helyi Építési Szabályzatról Öreglak Községi Önkormányzat Képviselő testületének 13/2004. (IX. 9.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról (egységes szerkezetben a módosítására kiadott 15/2005.(XI.30.) és a 13/2009. (IX. 18.)

Részletesebben

- 1 - Nagykálló Város Önkormányzat 39/2007. (X.05.) Önk. r e n d e l e t e

- 1 - Nagykálló Város Önkormányzat 39/2007. (X.05.) Önk. r e n d e l e t e - 1 - Nagykálló Város Önkormányzat 39/2007. (X.05.) Önk. r e n d e l e t e Nagykálló város igazgatási területére vonatkozó Szabályozási Terveinek elfogadásáról, és a Helyi Építési Szabályzat megállapításáról

Részletesebben

Nyírgelse Képviselő Testülete 9/2006.(VI.6.) számú rendelete

Nyírgelse Képviselő Testülete 9/2006.(VI.6.) számú rendelete Nyírgelse Képviselő Testülete 9/2006.(VI.6.) számú rendelete A település igazgatási területére vonatkozó Helyi Építési Szabályzatának megállapításáról A Képviselő- testület! Az épített környezet alakításáról

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2010. évi 5. szám 2010. február 23. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 9/2010. (II. 23.) Ö.r. Debrecen Megyei

Részletesebben

V É R T E S A C S A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

V É R T E S A C S A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE V É R T E S A C S A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV Vértesacsa Község Önkormányzata képviselő-testületének e Vértesacsa Község Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási

Részletesebben

1. FEJEZET: ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

1. FEJEZET: ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK BÖRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/2007.(X.16.) RENDELETE BÖRCS KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (egységes szerkezetbe foglalva a 18/2009. (IX.29.) és a 9/2011. (V.31.) rendeletmódosításokkal)

Részletesebben

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 16/2011. (XI.03.) ÖR. sz. rendelete

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 16/2011. (XI.03.) ÖR. sz. rendelete HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2011. (XI.03.) ÖR. sz. rendelete Hajdúbagos Község Szabályozási Tervének és Helyi Építési Szabályzatának elfogadásáról Hajdúbagos Község Önkormányzatának

Részletesebben

HALÁSZTELEK ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

HALÁSZTELEK ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA BAU-URB Tsz.: 35/2002. Tervező és Tanácsadó Kft. 1112. Budapest, Dayka Gábor u. 94. Tel/Fax: 319-36-44 HALÁSZTELEK ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Budapest, 2005. március hó TARTALOM Szöveges munkarészek I. Általános

Részletesebben

TÖTTÖS Község Önkormányzatának... / 2005. (... ) rendelete a helyi építési szabályzatról. - t e r v e z e t

TÖTTÖS Község Önkormányzatának... / 2005. (... ) rendelete a helyi építési szabályzatról. - t e r v e z e t TÖTTÖS Község Önkormányzatának... / 2005. (... ) rendelete a helyi építési szabályzatról - t e r v e z e t PREAMBULUM a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet szerint Töttös Német

Részletesebben

A Fogaskerekű vasút Kerületi Építési Szabályzatának (a továbbiakban: KÉSZ)

A Fogaskerekű vasút Kerületi Építési Szabályzatának (a továbbiakban: KÉSZ) Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2015. (XI. 26.) önkormányzati rendelete a Fogaskerekű vasút Kerületi Építési Szabályzatáról Budapest Főváros XII. kerület

Részletesebben

PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 1 PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. Szerkezeti terv elfogadva a 51/2009. (VI.30.) sz.

PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 1 PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. Szerkezeti terv elfogadva a 51/2009. (VI.30.) sz. PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 1 PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV Szerkezeti terv elfogadva a 51/2009. (VI.30.) sz. határozattal Szabályozási terv és Helyi Építési Szabályzat jóváhagyva a

Részletesebben

2. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ELŐZMÉNYEK 2.1. Előzetes tájékoztatási szakasz állásfoglalásainak összefoglalása 2.2. Településfejlesztési döntések az előzetes

2. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ELŐZMÉNYEK 2.1. Előzetes tájékoztatási szakasz állásfoglalásainak összefoglalása 2.2. Településfejlesztési döntések az előzetes 2. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ELŐZMÉNYEK 2.1. Előzetes tájékoztatási szakasz állásfoglalásainak összefoglalása 2.2. Településfejlesztési döntések az előzetes tájékoztatás eredményei alapján 2.3. Hatályos HÉSZ

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pécs Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 46/2009. (XII.21.) rendelete a 27/2010.(IX.20.), a 18/2011. (IV.27.), a 46/2011.

Részletesebben