VII. INFORMÁCIÓ-MEGOSZTÁS A BANKOK KÖZÖTT: KINEK JÓ A TELJES LISTA? *

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VII. INFORMÁCIÓ-MEGOSZTÁS A BANKOK KÖZÖTT: KINEK JÓ A TELJES LISTA? *"

Átírás

1 VII. INFOMÁCIÓ-MEOSZTÁS A BANKOK KÖZÖTT: KINEK JÓ A TELJES LISTA? Maor Ivá. Bevezeé Az uóbb évebe zama va boaozo arról hog em lee-e előöebb md a bao md azo laoág ügfele zámára ha em a a roz adóoról álláa redelezére bzoo formáó amelehez a bao é má ézézee hozzáuhaa melő döee eg-eg helérelem elbírálááról haem a ó helee dőbe é ooa örlező adóoról. Az ú. ele adóla vag ozív adóla bevezeée melle foo érvé merül fel hog az elmúl évebe eleőe felgorul a laoág eladóodáa a baoal é má ézézeeel zembe. A ele la örvé előézíéére éhá éve már megezdőde é aara a befeezéhez özelede a zama muálao. Taulmáommal ehhez a vához zereé éhá zama adaléal zolgál. Eg orább íráuba Maor Ivá é Ao oa-ta 007 é egmáal özefüggő érdére ereü a válaz: mle árazá raéga eredméez a legagobb várhaó rofo a baoa a laoág hele aá é mle formáó-megozá redzer az omál a bao zámára eze a ao? Az omál formáó-megozá raéga edogé módo haározódo meg a bao vereé leíró modellbe. Az álalu alalmazo modell-felevée öbbre öveé az rodalomba zoáo oveóa. Három oo érü el léegee a zarodalomba elered felevéeől. 6 Az elő: a legöbb írá amel a baoa a hel gélő ügfeleér folao vereé árgala foo válozóé hazála az ügfelee a bao özö áválá ölégé whg o. Az áválá ölég azér vol léege a zerző zámára mer ez hazálá a bao a rézeedéée A aulmá zereze válozaa megele a Közgazdaág Szemle LV zámába o. 6 Cü rézleee áeee a éma zarodalmá ezér aól ebbe az írába elee. 9

2 meghaározáához mégedg öbbre Hoellg íuú árveree modellbe. M az áválá ölégee abba a aáo érelembe hazálu hog azo a ó ügfelee erhel aor ha ú bahoz fordula é o merele ügfélé ell úra megeremeü a ó ügfél híreve. Nem foglalozu ehá má íuú ba-válá ölégeel. 6 A máod eléré: a bao vereée leíráára ola ozerelő árvere modell hazálu amele egeúl megoldáa em uá Nah-egeúl haem egúal Marov-öélee Nah-egeúl. Az egeúla ez a uladoága a modell állao-válozóára az ege bao álal zolgál merele ügfele zámára é zabálozá válozóára az merele ügfelee megzabo amalábara voaozó zé a öveező oba mereedő özefüggéeből adódo. Modellü omál megoldáa ehá az haároza meg hog az egmáal veregő bao mle amalábaa állaíaa meg az merele é az mer ó ügfele zámára. A harmad eléré: az álalu megmer elemzée ze véel élül éeróduú árvere íra le. M végele dőhorzoú vere vzgálu a bao özö. Feleü ehá hog a bao az dő végezeég ele leze é műöde mad a laoág hel-ao. Emelle feleü az hog a hel gélő laoág orözeéele váloz: vaa a a mo lée be a helara faal ügfélé é vaa a már dő ügfele a a eródu végé lée a aról. Modellü ehá a erele oldalo ú. overlag geerao modell a íála oldalo edg végele dőhorzoú damu rogramozá modell. Hvaozo übe bzoíou hog amebe a roz em fzeő adóo rézaráa a helfelvevő éeége belül alao é a bao egmához özel haárölégeel műöde aor a végele dőhorzoo raoál bao zámára az omál raéga az ha az ügfeleről em ozá meg az formáó egmá özö. gaez a helze aor ha a bao rövdláó ehá uá eg eródura godola előre é a bao a rézeedée özö ag elérée muaoza. Ha vzo a roz adóo aráa zámoevő é a bao műödé haárölégébe eleő ülöbége muaoza aor a bao domá 6 Nem vau hog le ba-válá ölége m éldául az ú zámlaá día vag a meglévő hel előörlezééhez aol büeő dí foo zeree ázhaa az ügfele ba-válá döéebe. M azoba a az formáó áválá ölégere aaru özooía. 30

3 raégáa a ele formáó-megozá lez. Az elemzé foo eredmée vol ovábbá hog a ó ügfele zámára a egaív formáó-megozá a legedvezőbb ba raéga mer ez eredméez a legalaoabb amaoa. Eredmée öbb zemoból úa. A lazu ba formáó-megozá rodalomba lád éldául Tullo Jaell é Maro Pagao az formáómegozá íuá meghaározó éezőe a zerző öbbre a erele oldalo az ügfelee ellemző aáoágoba geeze megalál. M bemuau hog az formáó-megozá ellegé döő mérébe a íála oldal éező a bao ölég-függvée é a erővzoa haározzá meg. Bebzoíou ovábbá hog eredmée megleheőe álaláoa: a domá árézé raéga é formáó-megozá ema ére laoág helaoo haem az úoa léreövő aoo érvéeül. Az uóbb eebe léez uga ezde eróduhaá a ama-meghaározódá módára de aa ee hozú ávú öveezmée. Végül bemuau hog zembe éldául Bouaer é Degre valam Dell Ara 00 öveezeéevel a baoa em áll érdeébe a a ó ügfeleről megoza formáóa. Többzör emlíe aulmáu é a ele legább Fudeberg é Trole 998 é Vlla-Boa 999 íráaval mua rooágo. Az emlíe muá é aulmáu özö azoba léege ülöbége ele hog m em uá é ba özö vere vzgálu ovábbá a bao özö erővzooa állíu az elemzé özéoába. Korább ü azoba eg éezővel em zámol. Nevezeee azzal hog a ó ügfelee az úoa felve helere voaozó fzeőéeégé az álalu felve hele vzafzeé valózíűégé befoláola az a é hog mle mérég adóoda el orábba. Ez a érdé má aulmáo em vzgálá haem azzal a felevéel dolgoza hog az ügfele uá eg ézegég hel veze fel. Jaell é Pagao 993 eheő bzoo mérég véele. Ebbe az írába ola modell muao be amel fgelembe vez ez a éező. I mo a az ére hel-ao eeé árgalom. Mo m orább übe é egmáal özefüggő érdére ereem a válaz: mel formáó-megozá redzer é mle árazá raéga eredméez maxmál rofo a bao zámára. 3

4 A ele aulmá zerezee a öveező: a. oba mereem a duló felevéee. A 3. oba felírom a bao vereére voaozó modell a a roz ügfelere voaozó formáó-megozá é a ele formáó-megozá melle. A 4. oba az formáó-megozá háa lleve a a a ó ügfeleről öréő formáó-megozá eee vzgálom. Az 5. oba özefoglalom a legfooabb eredméee é az azoból a bao formáó-megozáára voaozó öveezeéee.. Felevée é elölée.. Hel gélő ügfele N ügfél géelhe hel mde dőzaba eze fele dő ügfél a már az előző eróduba ele vol a ao má fele faal ügfél. Felezü hog az ügfele záma foloo válozó amele éréé -re ormálu. Mde ügfél ooa é eróduo erezül va ele a hel-ao. 63 A hel gélő éeég agága rögzíe. 64 A hel gélő ügfelee megbízhaóágu íuával a helre voaozó éréeléüel é egé refereáual valam helfelvéel öréeüel ellemezzü. A fogazó íua lehe ó vag roz. A fogazó háada ó íuú háada edg roz íuú ügfél. Az ügfele íua a eleléü dőarama ala em váloz. 65 A ó ügfele zádéoza mde eebe 63 Élheü vola azzal a felevéel hog az ügfele T > eróduo erezül vaa ele a ao. Eor em az ügfele / haem /T háada lée a aról mde eródu végé. Íg a ovábbélő ügfele aráa T /T lee. T > eródu felevée melle a hel felvevő é a bao raéga leheőégee záma óval agobb modellü edg óval boolulabbá vál vola aélül azoba hog léege ú mereee erheü vola a bao formáó-megozáal aolao döééről. 64 Ez a felevé egzerűe erezheé arra az álaláoabb eere amor az ügfele meége λ üembe ő. Ez az álaláoíá azoba em válozaá meg az formáó-megozáal aolao eredméee. 65 övde ére mad arra a érdére hoga módoía az elemzé ha megegedü hog a faal ó ügfele aráa válozzo az dőbe. Ee a leheőége a fgelembe véele ülööe az úoa alauló hel-ao eeébe foo ahol a bao a ezde dőzaba vzolag eél zámú 3

5 vzafze a hel de em bzo hog éee arra míg a roz ügfele zádéu zer oha em fze vza az álalu felve hel. A ó ügfele em örőde a hel-örlezé valózíűégével meglehe az em mer ez a a bao zámára foo é özudo udá. 66 A hel gélő ügfele eó éréelée az álalu felve helről egelő v-vel ehá az eg for helfelvéelből zármazó bruó hazu + v. A hel gélő éréelée azoo é az em váloz az dőbe lleve az em befoláola hog megelőzőe már me hel vee fel. Ez uóbb felevé hele dolgozhaá a felve hele meégéől függő helfelvevő refereáal. Ezálal boolulabb özefüggéehez uá amele azoba em vée özelebb az álalu vzgál érdée obb megérééhez. Ezér maradu az egzerűbb felevéél: a fogazó egéeé azoo é oa éréelééél. Felezü ovábbá hog az ügfele éréelée függele a íuuól. Az ügfele bao özö elozláával aolaba a öveező felevéeel élü: Eg faal ó ügfél a ao műödő bao özeégéből refereáa megfelelőe előzör válaz é bao mad a é ba özül aá refereáól é a bao álal megzabo amalából függőe az ege válaza. Tehá ha a ao K zámú ba műöd aor eg faal ó ügfél a ba-áro K ombáóa özül válaz ege. Felevéü mögö az a megfgelé áll hog az ügfele a bao álal úo hel-zolgálaáoa erőe dffereál erméee e amelere voaozóa magu erőele refereáal redeleze. Emelle az ügfele zámára a ba hel-aálao özehaolíáa eleő razaó ölégeel ár ezér a evee vállalá hog mde ba aálaá üzeee ábögézé. A faal roz ügfele a bao a rézeedée alaá ozlaa el a bao özö. Ee oo rézleere még vzaére. Íg végeredmébe az. é a. ba emel ügféle ehá maga övedelemmel é/vag áradalm rezízzel redelező ügféle úaa hel. Amor azoba a bao erezed íváa egéze má özeéelű ügfél-örrel alálhaá zembe magua. 66 A be ehá em foglalozom zoáo morál oáza roblémával. 33

6 özül válazó faal ó é roz ügfele rézaráa megfelelő rézará N K elöl. Termézeee N lez ahol a N edg a é ére ba özül válazó abzolú meégé. Íg ehá a faal ó ügfele háada válaz az. é a. ba özül az ege ügfele refereáól valam az. é a. ba álal ér amalából függőe. Felezem hog muá eg faal ó ügfél válazoa a zámára legvozóbb ba-ár refereá aor em váloza amor dőé vál a ao. Felezem hog az ügfele helre voaozó refereá amele -vel elölö váz-leára é azo egeleee ozlaa el az álalu fgelembe ve é ba özö egég hozúágú ervallumo ehá Felezem ovábbá hog a roz ügfele a baoa a faal ó ügfele örébe elér a rézeedée zer ozlaa el a bao özö. Ez a felevé emru adao aláámazá amele zer az ege baoál megforduló roz ügfele aráa eg orzágo belül a bao özö agából azoo. Amebe a bao megozá egmá özö az formáó a roz ügfeleről ú. feeela aor a. ba a. eróduba roz ügfélre zámíha ahol... m m... elöl a. ba a rézeedéé a faal helfelvevő öze álala K zolgál rézaá a. dőzaba. Amebe a bao em ozá meg a egaív formáóa mde ba öbb roz ügfele a mvel mo a vzaeő roz ügfele ámehee má baohoz amele még em mer őe. Íg ehá a ao lévő roz ügfele ömege lez egaív formáó megozáa melle míg az - ez formáó-megozá háába. 68 A faal ó ügfelee a bao özö mé meree elozláa maga uá voa hog bár mde ba vereez mad mde má baal a bao özö 67 Dolgozhau vola mé Fudeberg é Trole 998 az ügfele elozláára voaozó boolulabb űrűég- lleve elozlá-függvéeel de ez a boolíoa vola az álalu vzgál érdée elemzéé aélül hog léegee hozzáárul vola azo obb megérééhez. Ezér maradu az ügfél-refereá egelee elozlááa felevééél. 68 Talá züégele hagúlozom hog a faal é az merele ügfele oora em azooa. A é oor öz oo ülöbég az formáó-megozá íuáól függ. 34

7 vere áro-vere lez mözbe mde ege baa örőde ell azzal hog mözbe eg má baal vereez m öré az álala zolgál öbb a zegmebe. Mde ügfél eg ba razaó orá ooa F hel vehe fel de emm em aadálozza ő abba hog ugaaól a baól vag má baoól ovább hel felvege ha az ado ba haladó hel úa zámára. Felezem ovábbá hog mde ügfél éréelée elegedőe maga ahhoz hog mdáa éee legee felve a hel. Eor a ó ügfele a mdé eróduba felvez é vzafze a hel az alább hazoág függvéüe maxmalzálá: u. v.. max v.. ; v... ahol. é. az. lleve a. ba álal felzámío amalába a. é a +. eróduba aól függőe hog az ügfél mel baól vee fel a hel az ado dőzaba 0 a dzo-éező é. az ügfél referea-ávolága aól a baól amelől a. lleve a +. dőzaba hel ve fel. A roz ügfél mdé eróduba felvez valamel baól a hel é az em fze vza amebe a bao em ozá meg a roz ügfeleről redelezéüre álló formáó. Ebbe az eebe a roz ügfél fzeée a öveező lez: u B v. Amebe a bao özö léez formáó-megozá a roz ügfeleről aor eg roz ügfél a éleée vag az elő vag a máod eróduába uha a helhez. Nlvávaló hog a roz ügfél em vár a máod eródug a helfelvéellel mvel a máod eróduba felve hel eleérée ebb lez m az elő eróduba felve hel érée ahol az uóbb éré u B v. Végül felezem hog az ügfelee em erhel máfaa ba-válá ölég m az a ama-ülöböze am aor ell megfzeü ha erede bauál vívo mer ó ügfél ozíóua feladva az ú baál az merele ügfelee felzámío amalábbal zembeüle A ba-válá ölégee haáaval zámo aulmá foglalozo. Lád. éldául Kaz é Sharo 986 Farrell é Sharo 988 Bouraer é Degre Fudeberg é Trole vag ehrg é Sebaa 007 aulmáá. 35

8 .. A bao Felezem hog a. eróduba K zámú ba műöd a laoág helao é a bao záma az dőbe válozala. Felevéü zer a ba helezé éféle öléggel ár. Az eg faa ölég a ba forráölége o of fud amelről felezem hog az a. ba eeébe oa haárölégű. A bao má ölége az a vezeég amele a em fzeő ügfele ma zevede el. A ba zolgálaáo má faa ölégeől íg éldául az alaíá é egéb ölégeől ebbe az írába elee. Íg az felezem hog a bao álal az ügfélformáóér fzee özeg ha léez formáó-megozá a bao özö elhaagolhaó agágú. Mvel a bao éee megülöböze az merele ügfelee azoól a ó lleve roz ügfeleől a orábba már vee fel hel őlü leheőégübe áll hog ú. veledé-alaú árdzrmáó alalmazzaa mé az Fudeberg é Trole leírá. A Fudeberg é Trole álal hazál felevéeel elleébe azoba mo a bao em alalmazhaa elérő amalábaa a aá mer ó ügfele é má bao álalu mer ó ügfele eeébe. A bao ermézeee em zolgálá az mer roz ügfelee. Íg a. ba álal a. eróduba eg mer ó ügféle úo for hele elér bruó hazo for lez míg eg merele ügfélől er bruó hazo foro ez amebe a hel vzafze ahol é a. ba álal az mer ó lleve az merele ügfelee a. eróduba felzámío amaláb. Ha a hel em örlez a ba egaív haza forra rúg. A bao mer a laoág hele a erele függvéé de em éee azooía az ege leheége ügfelee azo egé refereáa zer. A bao zámára ugaa özudo udá a ó é a roz ügfele rézaráa az egmá öveő ügfél-geeráóo belül valam az mer ó ügfele hel-vzafzeéée feléele valózíűége. Mo mereem a ó ügfele vzafzeé valózíűégére voaozó felevéee. Igeezem a leheő legegzerűbb megoldáal él. Íg felezem hog mvel a ó ügfele mde eebe vza aará fze a hel ő em 36

9 vez eebe alá em mer a ó ügfele vzafzeé valózíűégé. Ezee a a bao fgel vag mer. Felezem ovábbá hog a ó ügfele a legelő F- hel 0 0 P valózíűéggel vzafze a éleü elő eróduába. Ezálal a ó ügfele az elő eróduba meré vála legalább aá bau vag amebe léez ozív adó-la az öze ba zámára. Felezem ovábbá hog F hel vzafzeé valózíűége abba az eebe ha a ó ügfél előzőleg már ve fel hel P mde ó ügfél eeébe. 70 A ba a ó ügfelee aor ú hel a. eróduba ha az ebből várhaó ereége emegaív. Ha ehá az. ba g ömegű álala már mer dő ó ügfélre é g dő de zámára merele ó ügfélre zámíha a előzőleg valamel má baól vee fel hel aor abba az eebe zolgála ezee az ügfelee ha: g g g g 0 A baoa ele mérébe ellemz a öréeü me ügféle é meora hel úoa mle agágú amalába melle a megelőző eróduoba leheége raégá é az azohoz aolódó fzeée. Ám az a udá amele a bao a. eróduba a helara beléő ügfeleről é eródu ala felhalmoza a +. eróduba már em lez maradéalaul hazoíhaó hze a orább ügfele addgra elhagá a ao. A bao raégáa a bao. eródug aró az mer ó ügfele eeébe ez a eródu magába foglaló helezé öréeé éez le az merele lleve az mer ó ügfele zámára megállaío árara -ra valam a bao álal az mer ó ügfelee úo hel özegére -re a. eróduba: 3 h ahol h a. ba helezé öréee a. eródug. A bao végele dőhorzoo maxmalzálá várhaó rofu eleéréé. Íg a. ba fzeée eg ado raéga-rofl eeé:. 70 ealzuabb ám egbe boolulabb megoldához uá ha az mer ó ügfele vzafzeé valózíűégé megülöbözeé éldául övedelm ooro vag hel-éréelé ooro vag valamel má relevá válozó zer. I mo maradu az egzerűbb megoldáál. 37

10 A bao özö a vere ermézee Mde ege ba úg ezd meg műödéé a ao hog mer az o léező formáó-megozá redzer. Ez elvbe lehe ele formáó-megozá ú. ele la formáó-megozá a a roz ügfeleről egaív la formáómegozá a a ó ügfeleről ozív la lleve az formáó-megozá háa. A bao zmulá módo haározzá meg az merele ügfelee felzámío amalába melő eze az ügfele döee arról hog felvez-e a hel. Ez öveőe mde ba a öbb ba álal az mereleee megállaío amalába megfgelve eldö hog meora amalába állaí meg az mer ó ügfele zámára. 7 A bao árazá döée özudo udá a bao é az ügfele özö. Muá eg ügfél megmere a ama-odíóa é zerződé öö a baal egőü em állha el a zerződéől lleve egőü em módoíhaa az mee özbe. Mde ba a zámára merele ügféle egég hel haladó úa. Az mer ó ügfelee a bao ovább F agágú hel úaa ha az ügfele orábba vzafzeé a hel é a ala feléel eleül. Az mer ó ügfele mvel felevéü zer éréeléü oa é elegedőe maga fel vez a hel. A a egeúl a öveezőée defálom: a bao ülöböző amalábaa állaíaa meg az mer ó é az merele ügfele zámára amele elégí a Marov-öélee Nah-egeúl feléele. Azaz az ege bao amalába a legobb válazo a öbb ba álal megválazo amalábara amele a a. eróduba az ege bao álal zolgál merele ügfele zámáól m állaoválozóól valam a ba éeége belül a ó ügfele arááól függe. Eze 7 Mé Vlla-Boa 999 rámuao ee a ama-megállaíá orrede a felevéére azér va züég hog elerülü a bao özö egeúl élül örörö áé adáá. 38

11 uá az ügfele a fe meree módo ozlaa el a bao özö é a a mde eróduba megzul. A bao özö végele dőhorzoú lleve a ba é ügfele özö é eróduú áé dőbel lefoláa a öveező:. A erméze meghaározza valam a hel-örlezé valózíűége azaz éréé. A helfelvevő ügfele v éréelée é refereáu a ba zolgálaá rá zé ado melő belée a ara. Mdeze a özudo udá rézé éez a bao zámára.. A bao é az ügfele megmer mle formáó-megozá redzer léez a hel-ao. 3. A bao zmulá módo meghaározzá az merele ügfele zámára érvée amalábaa. 4. Az merele ügfelee felzámío amalába mereébe a bao megállaíá az mer ó ügfeleől ér amalábaa. 5. Az ügfele elozlaa a bao özö mad megörée a fzeée. 3. Végele dőhorzoú árvere a bao özö egaív é ele formáó-megozá melle A felevée áeée uá áére a bao özö vere leíró modelle mereéére ülöböző formáó-megozá redzere léezée eeé. Az alább oba előzör a egaív formáó-megozá elemzem. 3.. Iformáó-megozá a roz ügfeleről egaív vag feee la Ebbe az eebe a bao mer az öze roz ügfele a hel ve fel valamel baól de em udá megülöböze az merele ó é az merele roz ügfelee. A bao özö vere íg é ülöböző bár egmáal özefüggébe álló ao zal: az merele ügfele aá valam az mer ó ügfele aá. 39

12 Mvel feleü hog a roz ügfele a baoa az ú ügfele aá elér a rézeedée alaá ozlaa el a bao özö elegedő meghaározu hog az ege bao há merele ügfele zolgála a. eróduba. Kezdü az elemzé a helfelvevő roblémááa árgaláával! A refereával redelező faal ó ügfél aor é a aor válaza az. bao é em a. bao a. eróduba ha zámára: 5 6 v v am íg írhaó: v max v ; v max v ; m ; m ; ahol elöl az ügfele ba helre voaozó refereá az ügfél ávolágá a baoól é az. lleve a. ba álal az merele ügfelee felzámío amalába a. dőzaba míg é az ugaeze bao álal az mer ó ügfeleől ér amalába a +. eróduba. Az. é a. ba özö haár-fogazó az lez a zámára özömbö az. ba válazáa a élee elő eróduába mad az. vag a. ba válazáa a élee máod dőzaába aól függőe hog mel eebe u agobb hazoághoz lleve a. ba válazáa az elő dőzaba mad a. vag az. ba referáláa a máod dőzaba meg a aól függőe hog mel máod dőza válazá bzoí zámára agobb hazoágo. Ne feledü: mvel a bao em ozá meg az formáó a ó ügfeleről ha eg ó ügfél a máod eróduba bao vál aor az ú baáál az merele ügfele zámára megállaío amalába fze. Ha vzo erede baáál marad aor az ado ba álal az mer ó ügfele zámára megállaío amalába ell megfzee. Az ügfele döé roblémáá a máod eróduól vzafelé haladva elemezzü. A refereával redelező dő ó ügfél aor é a aor válaza mé az erede baá az. bao a. baal zembe ha: 40

13 4 7 vag. Íg ehá dő ó ügfél marad ovábbra az. baál é fze az amalába. gaaor dő ó ügfél a a éleü elő eróduába az. baól veé fel a hel vál bao é vez fel a hel a. baól m merele ügfél. Tegü fel hog ömegű faal ügfél vee fel a hel az. baól az. é a. ba özö azegmebe a. eróduba ahol az a faal haár-ügfele elöl a még uolóé felvee a hel. Eor azoa az dő ó ügfelee a ömege a az. baál marada em haladhaa meg éréé ebbe a a zegmebe azaz: 8 vag. A 8 ala özefüggéből öveez hog amebe az zgorú egelőleégre eleül aor a. ba megaara az. ba ó ügfelee eg rézé a öveező eróduba. Haoló módo haározhau meg azo mer ó ügfele ömegé ae a. ba lez ée megara. Térü mo á a faal ó ügfele döé roblémáára! A 6 é a 8 egelőleége meghaározzá a faal haár-helfelvevő özömböég feléelé az. é a. ba özö. A 8 egelőleégből öveez uga hog: 9 ; m ahol a faal ó haár-ügfél íme az. é a ba özö ervallumo a. eróduba. Íg a faal ó haár-ügfél özömböég feléele az alább: 0

14 4. A 0 egeleből au az. ba a rézeedéé az. é a. ba özö a-zegmeből a. eróduba:. Mo már meg udu haároz az. ba ele a rézaráá a faal ügfele aá:. M a helze az dő ó ügfeleel? Tudu hog a ó ügfele az elő for hel valózíűéggel vzafze azaz 0. Tehá amebe az. ba mde mer ó ügfelée F- hel ívá úa az. é a. ba özö azegmebe aor a a öveező amalába állaíhaa meg zámura: 3 am özveleül adód a 8 özefüggéből. Ha az. ba az öze azegmee ugaíg ár el aor az mer ó ügfelee álala megállaío amaláb az alább lez: 4. Eor az. ba rofa az öze mer ó ügfeléől a +. eróduba az alább lez: 5

15 43. Ha az. ba az mer ó ügfelee a eg rézé aara zolgál aor az mer ó ügfelee felzámío amalába az mer ó ügfelere voaozó rofmaxmalzálá roblémááa megoldáából állaíhaa meg mé az hamaroa beláu. Térü á ezzel a bao rof-maxmalzálá roblémáára! A. ba az merele ügfelee megállaío amalába az alább rof-maxmalzálá felada megoldáaé er: 6 max ahol 6a a. ba rofa faal merele ügfeleől a. eróduba; 6b 0; max a ba rofa azoól az dő merele ügfeleől a. eróduba a má baoól veé fel a hel a. dőzaba de a. eróduba áárola a. bahoz; é 6 0; max

16 44 a. ba folaólago rofa a má baoól hozzá ároló dő merele ügfeleől a +. dőzaba. A 6 rof-egeleből öveez hog mél agobb eg ba a rézeedée a faal ügfele aá aál evébé lez erőzao má bao merele dő ügfelee megzerzéébe mer ezzel öeeé rofá az merele ügfele ag ömegé adó faal ao. A. ba álal az mer ó ügfelee a. eróduba megzabo amaláb a öveező felada megoldáából adód: 7. ; m max max Tegü fel hog mde ba elvezí mer ó ügfelee eg rézé a mo má baól vez fel a hel vzo a ála maradóa magaabb amalába zabha meg. Eor a. ba álal az mer ó ügfelee megállaío amaláb a 7 rof-egele előredű feléelée megoldáából a öveező lez: 8. A. baa az mer ó ügfele er rofa ehá 9 3 lez a. dőzaba. A 5 é a 9 özeveééből adód hog mél agobb a. ba a rézeedée aál ább érhe el magaabb rofo az mer ó ügfele eg háadáa megoazáából a 8 megoldáaé adódó magaabb amaláb megállaíáával a. eróduba m az öze ó ügfele zolgáláával é íg a 4 ala megado amaláb alalmazáával. Ebből vzo öveez hog a agobb

17 45 a rézeedéel bíró bao halamoabba leze magaabb amalába megállaía é íg mer ó ügfelee a eg háadá zolgál m a ebb a rézeedéű bao. A agbao ehá ább megoazá mer ó ügfelee a ebbe vzo ább geeze ügfelee rabol a agobbaól é ezzel övel a rézeedéüe. A 9 egele eredméé felhazálva erü azo ó ügfele meégé a em a. baól aa hel a. eróduba de a. dőzaba a. baól veze fel hel m merele ügfele. Eze ügfele ömege a öveező lez: A 0 feezé a 6 rof-egelebe beheleeíve a rofmaxmum zer előredű feléele az alább lez: ahol a. ba ele rofa merele ügfeleől a. dőzaba beleérve abba a +. eródu folaólago rofá. M -ből láhaó az előredű feléele máodfoú é ge özee bár megoldhaó dfferea-egeleredzerhez vezee. Az alábbaba a a leheő legegzerűbb eere muaom be a megoldá: felezem hog uá é ba vereez a ao haárölégüre feáll hog

18 é a dzo éező ~. Eor egeúlba az merele ügfelee felzámío amalába az alábba leze:. ahol é elöl az elő é a máod ba álal az merele ügfelee felzámío amalába. -ből az lvávaló hog ehá az alaoabb haárölégű ba alaoabb amao ér az merele ügfeleől m a magaabb haárölégű. A eredmé az mer ó ügfele álal fzee amalába 8 egeleébe beheleeíve au az mer ó ügfelee felzámío amalábaa: 3. 3-ból özveleül adód hog vag az elő ba aor ér magaabb amao az mer ó ügfeleől m a máod ba ha ehá a ó ügfele vzafzeé valózíűége meghalada a ba éeége belül rézaráua. Ha vzo aor az elő haéoabb ba állaí meg alaoabb amalába az mer ó ügfelee m a máod evébé haéo ba. Az vzolag egzerű belá hog lleve ha amebe. Ha ehá a ó ügfele rézaráa a ba éeége belül em úl alao aor mde ba magaabb amao ér az mer ó m az merele ügfeleől am ellemod aa a zoáo hedeleme hog a bao megualmazzá ó ügfelee azo rede veledééér. A bao öze rofa az egeúlba a öveezőée alaul: 4 46

19 u B u B A 4 rof-egeleeből láhaó hog a agobb ba rofa az merele ügfeleől ebb míg az mer ó ügfeleől agobb lez m a ebb baé. Eeübe az elő ba a rézeedée az merele ügfele a-zegmeébe mérébe halada meg a máod baé. A é ba a rézeedée özö ülöbég az mer ó ügfele a-zegmeébe vzo 4 lez a haéoabb ba avára. Ez a ülöbég ebb m az merele ügfele aá aazal amebe. Ha vzo aor az elő ba a rézeedée az mer ó ügfele aá agobb mérébe halada meg a máod baé m a eeü özö ülöbég az merele ügfele aá. Arra az eredmére uou ehá hog amebe a bao a a roz ügfeleről ozá meg az formáóa ovábbá az mer ó ügfele helörlezé valózíűége maga aor a haéoabb agobb ba ere vezí az mer ó ügfele aá míg a rézaráa övez ha a vzafzeé valózíűég alao. Ez a oo azzal záru hog megállaíu: amebe a bao ülöböző haárölégeel műöde é íg egmáól elérő a rézeedéere eze zer a ag bao ább mer ó ügfele megoazáába míg a bao ább agobb a rézeedé megzerzéébe leze érdeele ha a ó ügfele vzafzeé valózíűége maga. 7 Köveezéée a agobb bao elvezí 7 I emlíem meg hog amebe az ügfelee ema formáó ba-válá ölége haem egéb élege ölége m amle éldául az előörlezé ülödía vag az ú zámla ááa ölége erhel aor ez a bao zámára ovább leheőégee a aá mer ó ügfelee felzámío amalába emeléére. M orábba emlíeem azoba ezzel a érdéel mo em foglalozom.

20 mer ó ügfele eg háadá am a rézeedéü ém öeéé eredméez. A ebb bao ugaaor erő özözéel redeleze arra hog megzerezzé má bao ó ügfele am övel a rézeedéüe. Ha vzo a ó ügfele vzafzeé valózíűége a rézaráu alá öe aor a ag bao a rézeedée ő é a bao arolá meg ább a ó ügfelee. A agobb é a ebb bao a rézeedée azoba az elő eebe em egelíőd mer a özöü lévő haárölég-ülöbég ez megaadálozza. 3.. Tele formáó-megozá ele la Amebe a bao özö ele formáó-megozá léez é egmáól elülöül a ö lére: eg az merele eg edg az mer ügfele zámára. A egaív formáó-megozáal elleébe azoba az dő ó ügfele mo em mehee á má bahoz mereleé. Mde ba ülö-ülö haározza meg az merele lleve az mer ó ügfele zámára a amalába. Az ügfele éőbb döéüől függeleül döee arról mel baól vegé fel a hel faalo mad az előző döéől függeleül dö el hog a é ba özül melől vez fel a hel dőé. A faal ó haár-ügfél özömbö lez a. é a. ba válazáa özö ha: 5 6 é o amből özveleül adód:. Jelölü a. ba a rézeedéé az dő ügfele aá a. eróduba -vel! Eor: 7 48

21 o. A. ba az alább rofmaxmalzálá felada megoldáából haározza meg az merele ügfele amalábá: 8 max míg az mer ó ügfelee felzámío amaláb az alább felada megoldáából adód: 9 o max. A 8 é a 9 rof-egelee előredű feléele a öveező leze: 9 é Teü úra az egzerű eee amor a bao záma eő! A. eródubel amalába mo a öveező leze: Mé a 9 é 30 egelőége muaá ele formáó-megozá melle a bao álal megállaío amalába az duló dőzaól ezdve egeúlba leze függeleül aól hog azoo vag ülöböző haáröléggel műöde-e. A ülöböző amalábaa özehaolíva megállaíhau hog mo mé a egaív la eeébe feáll hog. A ele la melle azoba mo zembe a egaív láál aazalaal. A 30 egelőégeből az ű hog é ehá a bao aor állaíaa meg. 49

22 magaabb amalába merele m mer ó ügfelee ha vzo. Amebe aor a ó ügfeleől ér amalába magaabba leze az merele ügfeleől ér amalábaál. A 3 é a 30 egelee özeveééből láhaó hog az merele ügfele magaabb amalába fzee ele la m egaív la léezée eeé. A ag ba álal az mer ó adóoa felzámío amaláb aor lez magaabb ele la m egaív la melle ha 3 3 míg a ba eeébe ee feléele 3. 3 Amebe a bao haárölége özel e egmához aor ele la léezée melle mde ba magaabb amalába zámí fel mer ó ügfelee m egaív la melle ha. A agba é a ba a rézeedée özö ülöbég az merele ügfele aá míg az mer ó ügfele aá lez. Megállaíhau ehá 6 6 hog ele la melle a bao haárölégebe muaozó ülöbége evébé érí el a rézeedéüe egmáól m egaív la léezée eeé. Végül a bao öze ehá az merele é az mer ó ügfeleől er rofa egeúlba az alább lez: A 4 é a 3 egelőége özehaolíáából öveez hog a bao várhaó rofa agobb lez ele formáó-megozá melle m egaív la eeé. Eze uá megfogalmazhau az elemzé eg foo eredméé.. eredmé: A végele dőhorzoo raoál bao zámára a ele adóla bevezeée agobb várhaó fzeé hoz m a egaív adóla feléve hog 50

23 5 bízhaa abba: az ügfél-formáóa mde ba áada a öbb baa valam eze az formáó megbízhaóa. A bzoíá a fe elemzé aralmazza. gaaor m az mé láu a ele la a bao a rézaráá özelebb húzza egmához m a egaív la. A ba érdee a ele la bevezeéére ehá lvávaló a agba eeébe azoba ez em ola egérelmű. 4. N formáó-megozá valam a ó adó-la léez Ha a bao em ozá meg az ügfél-formáóa aor a amalábaa ugaola módo haározzá meg m a egaív la léezée eeé ahog mo mde bao öbb roz ügfél ere fel. A. ba roz ügfelee rézaráa a öveező lez: 3. A. ba rofa merele ügfeleől a egaív lá redzerhez haolóa három rézből evőd öze: 33. 0; max 0; max A 33 rof-egele előredű feléelee megoldáa harmadfoú dfferea egelehez veze. Ezzel em íváom erhel az olvaó uá özlöm az a megállaíá amele egébé Maor é oa-ta 007 bebzoío hog amebe a roz ügfele rézaráa a ba éeége belül vzolag alao é a bao haárölége em magaa vag azo em ére el zélőégee egmáól

24 aor a bao zámára az formáó-megozá ele háa magaabb várhaó rofo eredméez m aár a egaív lá aár a ele lá redzer. Korább íráuba az bemuau hog az formáó-megozá háa eeé a amalába ze meghalada a ele la melle amalába zé a mo a bao haároza meg magaabb a ago edg alaoabb amaoa. A agbao öbbe ere m a ebbe mer md a rézeedéü md rofu mo óval ább meghalada a baoé m ele la eeé. Az formáó-megozá hááa va eg ovább vozó uladoága a agba zámára ha em godolod hozú ávo. A ba uda uga hog a ele eróduba ag ömegbe hozzá érező roz ügfél a öveező dőzaba a öbb bahoz meg hze a agbaól em a öbbé hel. Ezzel a agba ée megmérgez a öbb ba ügfél-bázá é aár vezeégbe v a legebb baoa. Végül a a ó adóoról öréő formáó-megozá bzooa em áll a bao érdeébe zembe éldául azzal am erről Bouraer é Degre 006 állíaa 73 mer a za ozív la egeí magába a ele adóla é az formáó-megozá háa öze háráá a bao zemoából. A bao uga em állaíhaa meg magaabb amalába a zámura merele ó ügfelee hze azo a aá ó ügfelee zabo amalába fze mözbe a vere az merele ügfeleér erőeleebb lez m egaív vag ele la eeé. Ee a oa az özefoglaláaé megállaíhau hog a bao ülööe a agobba zívee elerülé az formáó-megozá amebe a ó ügfele rézaráa a ba éeége belül maga ugaaor a műödé haárölége alao. Ha vzo a roz ügfele rézaráa zámoevővé vál ovábbá a bao haárölége özö léege elérée alaula aor a ele formáómegozá lez a bao domá raégáa. Az előbbe arra a modára emléezee hog a ba elő eg llaaal még em vol emm ba. Azaz amíg a a ellemző md a erele md a íála oldalo edvező a baoa em 73 Az emlíe be a zerző felez hog a bao ee zába azzal hog há roz ügfél va ele a ao. 5

25 érdee az ügfél-formáó megozáa. A egaív la vag a ele la azoba a ba megelőzéée élá zolgála azzal hog megaadálozza a roz ügfele eleő elzaorodáá a hel-ao. 5. Köveezeée Az eddge orá arra özooíou fgelmüe hog mel formáómegozá redzer zolgála legább a bao érdeé. Mo rövde foglalozom azzal hog m lee az ügfele érdee. Ha a roz ügfele érdee fgelme ívül hagu a orább elemzé alaá az a öveezeé vohau le hog a ó ügfele zámára bzoa em előö ha a bao özö em léez formáó-megozá. Hze eor leze a ba amao a legmagaabba. De a ó ügfele érdee em zolgála a ele formáó-megozá em mer ebbe az eebe magaabb amaoa fzee aár merele ügfélé aár meré m a egaív lá redzer műödée eeé. I hívom fel a fgelme arra a roblémára amele az uóbb dőbe legább az Amera Egeül Államo elzálog-hel aá aazalhau de amel álaláoabb érvéű. Nevezeee az adó-lváaráo adaa a vlágo ehol em elee megbízhaó. gaaor a ele la lée a baoa úlzoa magabzoá ehe. Ez láu az SA-ba ahol a bao ola ée fzeőéeégű ügfelee elárazoa hellel a azuá em udá örleze az. Az ú. ub-rme ügfeleről va zó. 74 A ele la bevezeééől ehá ömagába em várhaó hog a bao éee megolda a gora övevő roz hel-állomá roblémáá. Íráomba bebzoíoam hog a raoála veledő rofua végele dőhorzoo maxmalzáló bao zámára a ele formáó-megozá omál raéga mer ez a raéga bzoía a baoa a legagobb várhaó rofo ha a hel-ao zámoevőe emeled é vzolag maga ze ér el a roz ügfele rézaráa ovábbá a bao műödé haárölégebe léege ülöbége muaoza. Az érdeme hagúloz hog a ele la ól zolgálhaa a roz ügfele elzaorodáá a ba éeége belül de a abba az eebe ha mde 74 Lád éldául oa-ta