A budapesti dunai partfalak mozgásvizsgálata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A budapesti dunai partfalak mozgásvizsgálata"

Átírás

1 A budapei duai parfala mogávigálaa Dr. Dede Károl egeemi adjuu* Dr. Dereõi Áo egeemi aár** Sûc Láló egeemi aáregéd* Budapei Mûai é Gadaágudomái Egeem (*Álaláo- é Felõgeodéia Taé) (**Foogrammeria é Tériformaia Taé) Beveeé A Budapei Mûai é Gadaágudomái Egeem Álaláo- é Felõgeodéia Taée 1970 óa vége mogávigálai méréee a budapei duai parfalao. (A elõ méréee a BGTV ede meg 1964-be.) A méréi echológia idolgoáá é a vigálai eredmée iéréeléi móderée ialaíáá még a Felõgeodéia Taé oaói végeé. A mérée elõ émaveeõje Dereõi Áo vol. I ell megemléeü Hõi Ede Saloai Láló Miolci Láló Ódor Károl Földvár Sabolcé Báhegi Ivá ollégáiról ai már icee ööü de emca ee a megbíáa vola eredmée révevõi haem ámo aéi uaái felada megoldáa õri aloó muájua. Eg ile hoú ideig aró vigála o érdee váloá mua i em cupá a vigála árgába (parfala mogáa) haem a váro éleébe i (öleedé parolái oáo váloáa meerégee ialaío ölderülee). Má jellegû váloá jele a mieg egve év ala beöveee fejlõdé a mûergárá é a ámíáechia erüleé. Rövid aulmáuba imerejü a víie é magaági mogávigála echológiájá é a iéréelé móderé. A felõ rapar pojaia víie érelmû mogávigálaa A felõ raparo a vigálai pooa a raparo haároló ámfalba heleé illeve heleü el. A vigálai poo oordiáái a ámfalól 0 30 méerre lévõ vároi oögvoal pojaiból elõmeé é ívmeé ombiációval vag (riábba) oögeléel haárou meg. A méréi mua megedée elõ mide évbe póolu a elpuul vároi oögpooa. A újoa elhelee poo oordiáái álalába oögeléel haárou meg. Euá elleõriü a érele oögpooál a öréögee majd megmérü a elõmeéhe üége ögee é a ívmeéhe üége ávolágoa. Mid a oögvoala öréögei mid a elõmeéhe üége ögee é fordulóba mérü. A ávolágo mérée ié é alalommal öré. A vigála edeeor a ögee Wild T eodolial a ávolágoa ívár acél mérõalaggal mérü. Pojelé bueállvára erõíe függõ alalmau. Kéõbb a ögee é a ávolágoa ugaao mérõmûerrel Geodimeer 440 ípuú mérõállomáal mérü. A felhaál alappoo ideiglee megjelöléére a mûerhe aroó éeröpooíó beredeére helee primá é jelárcá a vigálai poo ideiglee jelöléére vag éeröpooíó beredeé vag ülö erre a célra ialaío veíõrúdból libellából é primából álló pojele haálu. A méréi eredmée alapjá a vigálai poo víie oordiáái a elõmeé é a ívmeé ombiáló poapcoláal vag oögvoal poé haárou meg. A méréi eredmée feldolgoáaor Magarorágo i 39

2 alalmaa elõör maemaiai-aiiai móderee a mogávigála eredméeie éréelééhe. A évi oordiáá imereébe pooé ámíou a elmodulá jellemõ oordiáaváloáoa. A oordiáaváloáo éréé a auáli évi é három orábbi méréi alalom öö haárou meg: a elõ méréi alalom éve: 1964 a új méréi echológia beveeéée éve: 1970 a uoló elõi méréi alalom éve. A ámío oordiáaváloáo olgála a feldolgoá alapjául. A oordiáaváloáo oaival apcolaoa három leheége feléeleéel élheü. 1. A oordiáaváloá úlomóré a parfal elmoduláa öveeébe jö lére.. A oordiáaváloá iárólag a elerülheele méréi bioalaág öveemée. 3. A oordiáaváloá egüee aralmaa a parfal elmoduláá é a elerülheele méréi bioalaág haáá. A elõ feléeleé aor idool ha a oordiáaváloá érée a meghaároo oordiáá öéphibájáál amel eeübe mieg ±5 mm-re eheõ legalább eg agágreddel agobb. Ile éréû oordiáaváloáoal egele évbe em alálou. Íg a oordiáaváloáo lérejöé a máodi vag a harmadi feléeleéel magaráhaju. A mogáo imuaáára a öveeõ eljárá alalmau. Elõör maemaiai-aiiai eljárá haálu fel. A aiiai móderrel vigál öel egeee eiheõ parfal aao három parfala jellemee. Ha a oordiáaváloáo iárólag a vélele jellegû méréi bioalaágo öveeébe jöe vola lére aor a ege aaoo a váloáo öepe öel 0 a óráa pedig a oordiáaülöbége öéphibájával megegeõ éré lee ovábbá a poiív é egaív váloáo öel aoo ámba forduláa elõ. E a feléeleé erméeee ca aor iga ha a vigál pooa aoo alappooról haárou meg aa aoo oordiáa-rederbe vaa. A maemaiai-aiiai eleméhe a ege vigál pooo é méréi alalom öö lérejö oordiáaváloá (D D) alapjá öbb jellemõ meiége veeü le. Példaé a 015. ámú po ööi oordiáaváloááa ámíáára olgáló öefüggéee muaju be: 015 D D A ovábbiaba a egerûég edvéér a pora é a méréi évámora voaoó ideee em üejü fel. A ege vigál aaoo é méréi alalom öö a öveeõ meiégee haárou meg: a vigálaba bevo poo áma: ; a poiív é a egaív elõjelû oordiáaváloáo ámáa ülöbége ülö D-re é Dra: d d; a oordiáaváloáo öépérée: D a illeve a oordiáaváloáo apaalai óráa: illeve ( a D) 1 1/ a -elolá aiiája D-re illeve D-ra: a 1/ S illeve a 1/ ; a elõjel orreláció egühaó: d r d illeve r. Felhívju a figelme arra hog a feldolgoáor ca ola pooa vou be a aiiai vigálaba amelebe em a új álladóíá em pedig a új meghaároá megjegé em erepel. (A új meghaároá a jelei hog a vigálai poo új alapporól haárou meg.) A iámío aiiai meiége alapjá a vigálai aag maemaiai-aiiai feldolgoáá -próbával é a elõjel orreláció egühaó felhaáláával végeü. ( a D ) 1 D a 1/ ; ; 40

3 A -próba alalmaáaor ullhipoéié feléeleü hog a ege parfal aao modulalao. E uá a iámío éré felhaáláával megvigálu hog mile valóíûéggel fogadhaó el a modulalaág feléeleée. (A -próba alalmaááa elõfeléele a mérée ormáli eloláa e a feléel eeübe megalapooa eiheõ.) A -elolá ábláaából meghaárou ámerû érééhe aroó p valóíûégi ie. Eddigi apaalaai eri a bioágra való örevé i figelembe véve ha p < 05 aor a modulalaágo már em idool feléelei. A r elõjel orreláció egühaó abolú érée 0 é 1 öö moogha. Miél agobb e a éré aál valóíûbb hog a é alalom ööi idõaba a vigál parfal aao mogái edecia érvéeül. Tapaalaai eri ha r > 05 aor a modulalaágo már em idool feléelei. A éfaja aiia egüe eredméé a öveeõ háado üröi: p Q r A p 05 é a r 05 éréee beheleeíve a Q éré adódi. A modulalaág feléeleée a orábba leíraa figelembe véve a Q < éré eeé már em idool. A felõ rapar pojai ee uá egeé maemaiai-aiiai móder felhaáláával i megvigálu. A alalmao móderél feléeleü a poo egee voalú mogáá. A mogá bioo jellemõi lieári regreió alapjá haárou meg. A lieári regreióval vége iéréelé alalmával a é a vigál év ööi méréi idõpoo é a hoáju aroó oordiáá apcolaá vigálu. Ee a érée például valamel po oordiáája eeé a öveeõ: i Elõ méréi idõpoé a új echológia beveeéée évé válaou. Folamao mogá feléeleve a méréi idõpoo é a hoáju apcolódó oordiáá ochaiu oroágá lieári függvé eeébe a R orreláció egühaó jellemi. A lieári függvé regreió egeee evei. i A leír i i érépáro alapjá a R orreláció egühaó a öveeõ öefüggébõl ámíju: ( i a )( i a) R ahol ( ) 1 i i a a ( i a ) 1 ( i a). 1 A regreió egee egelee pedig a öveeõ: a + R ( a ) g + h A g+h alaú egee a po mogááa iráú veülee. A po ebeége a pála idõerii elõ differeciálháadoa. Ee megfelelõe a ebeég iráú öeevõje a öveeõ: v h R A mo leír öefüggée érelemerûe alalmahaó a méréi idõpoo é a oordiáá apcolaá jellemõ orreláció egühaó é regreió egeee meghaároáára i. A ámíhaó meiége öül vigálaaiho a R R orreláció egühaóa a v v ebeég öeevõe é a ebeége haálu fel. A ovábbiaba a mogára a R é v éréere felállío riériumo alapjá öveeeheü. A orreláció egühaó abolú érée 0 é 1 öö moogha. Nem eijü modulalaa a poo ha orreláció egühaójáa abolú érée meghaladja a 06 érée ebeége pedig a 115 mm/év érée. A poo puuláa mia a poo eg rééél ca violag iámú méréi alalom alapjá lehee a jellemõe ( v ) 1/ v v +. 41

4 meghaároi. Kiámú méré felhaáláaor a maemaiai-aiiai móderebõl em erheõ megbíhaó eredmé. E figelembe véve a ovábbiaba ca aoa a éréee haálu fel amelee legalább 5 méré alapjá haárou meg. A orreláció egühaóra voaoó 06 érée a ebeégre leveee 115 mm/év érée é legalább 5 méréi alalma mi riériumoa egü vigálva mieg 5 poo miõíeü mogó poa. A aló rapar pojaia víie érelmû mogávigálaa A aló raparo a vigálai pooa a raparo haároló ámfalba heleé illeve heleü el. A vigál poo oordiáái a 1970-be ialaío echológiáa megfelelõe oögeléel illeve polári oordiáá méréével haárou meg. A oögvoala edõ- é végpojai a eee ag réébe megegee a orábbi évebe felhaál edõ é végpooal. Több eebe popuulá vag öeláái aadál mia új alappoo eeleg vigálai poo elle edõ- é végpoé felhaálu. A edõé végpoo modulalaágá ájéoó méréeel elleõriü. A oögvoala öréögei é a polári poo meghaároááho üége ögee é ávolágoa Geodimeer 440 ípuú mérõállomáal é fordulóba mérü. A ögméréhe mid a alappooo mid a oögvoal pojai éeröpooíó beredeé i haálu. A polári poo ideiglee megjelöléére veíõrúdból libellából é primából álló pojele haálu. A ovábbi mogávigála alapjául a vigálai poo oordiáái olgála. A oögvoala edõ- é végpojá elõorba a popuuláo mia alalmaé megváloau. E a váloaá iebb méréû bioalaág forráa lehe. A méréi eredmée éréeléére ola móder dolgou i amel a emlíe bioalaágo haáá leheõég eri iûri. Vigálai eredméeie a felõrapari poo vigálaáál leíraa megfelelõe a öveeõ éve méréi eredméeivel haolíou öe: a elõ méréi alalom éve: 1964 a új echológia beveeéée éve: 1970 a uoló elõi méréi alalom éve. Pooé épeü a vigál év-64 vigál év-70 vigál év-elõõ méréi alalom éve ööi idõaba eleee D é D oordiáaváloáoa. Euá ugaao idõara iámíou a omédo poo oordiáa-ülöbégeie d d megváloáá i. A d é d érée a omédo poo egmáho vioío elmodulááa a jellemõi. A felõrapari pooho haolóa maemaiai-aiiai módereel megvigálu a ege agobb parfal aao vieledéé majd ülö-ülö i elemeü a ege pooo élel váloáoa. Nég öel egeee eiheõ parfal aa vou be a vigálaba. A maemaiaiaiiai vigála módere elvébe aoo a felõ rapar ege aaaia vigálaára ialaío aiiai móderrel. Aoba amíg a felõ rapar eeébe a ege poo D D oordiáaváloáai olgála a vigála alapjául addig a aló raparo a omédo pooból leveee d d éréeel végeü a vigálao. A d d éréebõl a ege vigál aaoo é méréi alalom öö a öveeõ meiégee haárou meg: a vigálaoba bevo poo áma a poiív é a egaív elõjelû váloáo ámáa ülöbége é irába a d d váloáo öépérée a d d váloáo apaalai óráa a é a iráho aroó -elolá aiia a é a iráho aroó elõjel orreláció egühaó. A ege meiége ámíáa a felõ rapar pojaia vigálaáál ööl öefüggéeel öré. A modulalaág eldöéére ebbe a eebe i a -próbá é a elõjel orreláció egühaó alalmau. A döé a p < 05 r < 05 Q < riériumo alapjá öré. A parfala magaági érelmû mogávigálaa A magaági érelmû mogávigála célja a hog meghaárou a parfalaba elhelee vigálai poo magaági heleé majd ee imereébe imuau a magaágváloáoa a leguóbbi ééve é a 1970 óa elel idõara. A vigálai poo magaági heleé éppúg mi a orábbi évebe éere (vagi oda-via) iráú abao méröi voalie- 4

5 éel haárou meg. Ehhe Wild Na 3003 ípuú ódleolvaáú ompeáoro ieõmûer é ívárbeée ieõlécee haálu. A felõredû voalieé abálai megarva arra öreedü hog a méré (a magaágmeghaároá) öéphibája a + 1 mm- e lépje úl. A budai oldali vigálai poor é a pei oldali vigálai poor magaági érelmû öeapcoláa vége íl víüör felei abao áieé végeü három hele: a Margi híd öelébe é a Sabadág híd melle valami a Déli öeöõ vaúi híd öelébe. A áieée Wild N3 ípuú ieõmûerrel é ülölege ieõléceel örée. Méréi eredméei megbíhaóágáa fooo elleõrée ovábbá a i méréû de elerülheeleül jeleeõ vélele jellegû hibá opimáli elolaáa érdeébe a aló é a felõ rapari méréee öeapcolu ár ieéi öröe (poligooa) alaíou i. A egeé álalába vigálai poo maguba foglaló ege poligoo áróhibája álalába 0 16 mm öö váloo. Íg a ege ieéi aaora (a omédo vigálai poo öö mér magaágülöbégere) juó iegelíéi javíáo legfeljebb iedmilliméer agágredûe vola. Ee alapjá biora veheõ hog a 1 mm öéphibával jelleme meghaároái pooágo a méréeiél mide évbe ierül eléri. A vigálai poo magaágá a Miolci Láló álal 1970-be ialaío egége rederbe ámíou vagi midegi vigálai po magaágá a modulalaa eie (a budapei vároi hálóaba 915 orámmal jelöl) gellérhegi ilapoból mi hálóai magaági edõpoból veeü le elfogadva ee megado magaágá. Ugaaor méréeibe é ámíáaiba mide évbe bevou aoa a magaági pooa amele a parfalól ávolabb eõ de méréel elérheõ ávolágba levõ régi agömegû épüleebe alálhaó. Egré aér vou be eee a alappooa méréeibe hog a gellérhegi edõpo eelege megemmiülée eeé i legee a hálóaba már öbböröe elleõrö aralé vioíó-poo; máré aér mer a pooa a gellérhegi edõpora voaoó magaágváloáa érée felvilágoíáal olgál méréei megbíhaóágára ülööe a méréi hibá eelege halmoódáa eieébe. Eeél a épüleeél 0 30 mm éréû ülledéee apaalu. A öeíe vagi a hoabb vigálai idõara voaoó magaágváloáoa maemaiai-aiiai móderrel i elemeü. A maemaiai-aiiai elemé úg végeü hog lieári regreió-aalíi egíégével megvigálu a ööi méréi idõpoo é a hoáju aroó (magaági) oordiáá apcolaá (vagi a magaági oordiáa váloáa idõõl való függõégée méréé). A emlíe érépáro (valóíûégi váloó) eeübe a öveeõ: i A méréi idõpoo é a hoáju aroó oordiáá ochaiu apcolaáa oroágá folamao mogá feléeleve vagi lieári függvé eeébe a R orreláció egühaó jellemi. (A lieári függvé regreió egeee evei.) A ámú i i érépáro alapjá a R orreláció egühaó a öveeõ öefüggébõl ámíju: ( i a )( i a ) R 1 ahol a i ( i a ) 1 A regreió egee egelee pedig: a A g + h alaú egee a po mogááa iráú veülee. A po mogái ebeége a pála idõ erii elõ differeciálháadoa. Ee megfelelõe a ebeég iráú öeevõje: v h R. Nem eijü modulalaa a poo ha a hoáaroó legalább ö mérébõl ámío orreláció egühaó eléri vag meghaladja a i ( ) a + R h ( a ) g. + i ( i a ). 1 43

6 06 érée magaágváloááa ebeége pedig a 03 mm/év érée. E riériumo egüe vigálaa alapjá 001- be 15 db ola poo alálu amele magaági oordiáa-váloáá élege elmoduláa miõíhejü ami a vigál poo egharmadá jelei. A egi legagobb ülledé muaó vigálai po mogáá a 1. ábra muaja. IRODALOM: Dede K. Báhegi I.: Segédle a mérögeodéiai gaorlaoho. Taöviadó Bp Kéira. Dereõi Á.: Mérögeodéiai mogávigálao erveée ámíáa elemée. Mûai doori éreeé MTA. Bp Kéira. 1. ábra A egi legagobb ülledé muaó vigálai po mogáa Öefoglalá E a öbb mi harmic éve megede mogávigála ámo aulággal olgál. A legjeleõebb megállapíá hog a öel á éve épül parfalao amele erveéeor épíéeor eora forgalomból eredõ diamiu erhelére em godolhaa ola méréû mogá em lépe fel amel a parfal állagá veéleeé vag épíéi beavaoá ee üégeé. A mérée alapjá ago jól imuahaó ola iebb mogáo amele a meró épíée HÉV-alagú épíée ovábbá cõörée öveeébe jeleee a ámfalaál. A vigálai méréeibe bevo agömegû épülee ülledée a muaja hog a parfala meé mér legagobb ülledée öelébe ag valóíûéggel má épímée i üllede. Ee ülledée oáa megállapíáára ovábbi mérée elvégéére lee üég amel úlmua e vigála ereei. BME Álaláo- é Felõgeodéia Taé: Budapei duai parfala mogávigálaa. Kuaái jeleé Kéira. Moiorig of he deformaio of he Daube' ba i Budape Dr. K. Dede dr. Á. Dereõi L. Sûc Summar The Deparme of Geode ad Surveig Budape Uiveri of Techolog ad Ecoomic ha moiored he deformaio of he river dam i Budape ice more he 30 ear. I hi hor paper we dicu he meaureme echolog ad aali of meaureme b mahemaical aiical mehod. 44

VII. INFORMÁCIÓ-MEGOSZTÁS A BANKOK KÖZÖTT: KINEK JÓ A TELJES LISTA? *

VII. INFORMÁCIÓ-MEGOSZTÁS A BANKOK KÖZÖTT: KINEK JÓ A TELJES LISTA? * VII. INFOMÁCIÓ-MEOSZTÁS A BANKOK KÖZÖTT: KINEK JÓ A TELJES LISTA? Maor Ivá. Bevezeé Az uóbb évebe zama va boaozo arról hog em lee-e előöebb md a bao md azo laoág ügfele zámára ha em a a roz adóoról álláa

Részletesebben

gyok,. mat e k is. Borka Richard vagyok. Nekem legjobban az autótechnika új törekvései tetszettek.

gyok,. mat e k is. Borka Richard vagyok. Nekem legjobban az autótechnika új törekvései tetszettek. A pályáai lhőég alalma ado aa, hogy gy jól műödő capa jöh lé a mai világua éiő poblémaöö mögé. Ebb mid ag mgalála a édlődéi öé mgfllő émá é blóolhao a uaómua igalmába. Némh Gyögyi híva, 8.oályba jáo. Sív

Részletesebben

Megváltástörténet traumatörténet

Megváltástörténet traumatörténet Siere, problémá ee örzebe Pzo poziívumo elhgzo múl zerdá ro bejárá z z öveő fórum llmávl. Tudóíá 2. oldlo. Öve éve hl Jázberéy világhírű operéeee Hlál évfordulójá feleleveíeü Széely Mihály ierei z od vezeő

Részletesebben

1. feladat. 2. feladat

1. feladat. 2. feladat 1. felada Írja á az alábbi függvénee úg, hog azoban ne az eredei válozó, hanem az eredei válozó haéonsági egsére juó érée szerepeljen (azaz például az Y hele az szerepeljen, ahol = Y E L. Legen a munaerőállomán

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM

SZENT ISTVÁN EGYETEM SZEN ISVÁN EGYEEM NAPENERGIÁS MELEGVÍZKÉSZÍŐ ÉS ÁROLÓ RENDSZEREK BLOKKORIENÁL MODELLEZÉSE Dokori érekezé Buzá Jáno Gödöllő 2009 SZEN ISVÁN EGYEEM NAPENERGIÁS MELEGVÍZKÉSZÍŐ ÉS ÁROLÓ RENDSZEREK BLOKKORIENÁL

Részletesebben

I. FEJEZET SOROZATOK, SZÁMTANI ÉS MÉRTANI HALADVÁNYOK. I.1. Sorozatok

I. FEJEZET SOROZATOK, SZÁMTANI ÉS MÉRTANI HALADVÁNYOK. I.1. Sorozatok Soozato 5 I. FEJEZET SOROZATOK, SZÁMTANI ÉS MÉRTANI HALADVÁNYOK I.. Soozato A legtöbb embe szóicsébe szeepel a soozat szó. Ez azt jeleti, hog edelezi valamile soozatfogalommal. Megéti, ha a miet sújtó

Részletesebben

ÁRFOLYAMRENDSZER-HITELESSÉG ÉS KAMATLÁB-VÁLTOZÉKONYSÁG*

ÁRFOLYAMRENDSZER-HITELESSÉG ÉS KAMATLÁB-VÁLTOZÉKONYSÁG* ÁRFOLYAMRENDSZER-HITELESSÉG ÉS KAMATLÁB-VÁLTOZÉKONYSÁG* DARVAS ZSOLT E anulmányban a forin árfolyamsávjána hielességé vizsgálju olyan rezsimválós modellel, amelynél a rezsim laens válozója Marov-lánco

Részletesebben

Ünnepélyes megnyitó és munkás ismerkedés Munkába álltak a járási hivatalban

Ünnepélyes megnyitó és munkás ismerkedés Munkába álltak a járási hivatalban Ierjú öégve eő Szbó Tmá pogármeerő érdeődü pézrő, herő, z dóág eeezérő ezeérő Ierjú 3 o Nő züezám Jázré E hv egzég meéeü Dr Bördő Ljo, züze ozávezeő főorvoá érdezü já éméerő z ozá ererő Ierjú özeáíá 8-9

Részletesebben

21/2006. (V. 18.) IM rendelet. a cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről

21/2006. (V. 18.) IM rendelet. a cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről 21/2006. (V. 18.) IM rendele a cégbejegyési eljárás és a cégnyilvánarás egyes kérdéseiről A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelolásról sóló 2006. évi V. örvény (a ovábbiakban: Cv.)

Részletesebben

A határokon átnyúló egyesülések adóvonatkozásai és azok hatásai a vállalat beruházásainak értékére

A határokon átnyúló egyesülések adóvonatkozásai és azok hatásai a vállalat beruházásainak értékére 2010. KILENCEDIK ÉVFOLYAM 3. SZÁM 267 CSOMÓS BALÁZS A haároko áyúló egyesülések adóvoakozásai és azok haásai a vállala beruházásaiak érékére Egy emzeközi cégcsopor ásrukurálása vagy egy M&A-razakció sorá

Részletesebben

1.0. BEVEZETÉS, ALAPFOGALMAK

1.0. BEVEZETÉS, ALAPFOGALMAK .0. BEVEZEÉS, ALAPFOGALAK A agyéreű (aroszous) ese helyzeálozásáa, azaz echaa ozgásáa öréye ár a 7. századba felseré. A Newo-axóába összegze öréye a ozgásjeleségee agyo oosa írjá le. Segíségüel a esre

Részletesebben

Piaci mikrostruktúra és likviditás

Piaci mikrostruktúra és likviditás . KILENCEDIK ÉVFOLYAM 6. SZÁM 539 MICHALETZKY MÁRTON Piaci mikrosrkúra és likvidiás A anlmány hármas céllal íródo. Egyrész röviden ismerei a iaci mikrosrkúra szakerüleé, legfonosabb kaási kérdései és alafogalmai,

Részletesebben

Mikor éri el a magyar gazdaság fejlettsége az Európai Unió átlagát?

Mikor éri el a magyar gazdaság fejlettsége az Európai Unió átlagát? Közgazdasági Szemle, XLVIII. évf., 2001. december (995 1008. o.) MELLÁR TAMÁS Mikor éri el a magyar gazdaság fejlesége az Európai Unió álagá? A anulmány az Európai Unió álagos fejleségi szinjéhez való

Részletesebben

Excel parancsfájlok felhasználása a statisztikai elemzésekben

Excel parancsfájlok felhasználása a statisztikai elemzésekben Kehl Dániel Dr. Sipos Béla Excel parancsfájlok felhasználása a saiszikai elemzésekben (Okaási segédle) Pécsi Tudományegyeem Közgazdaságudományi Kar Pécs,. Íra: Dr. Sipos Béla egyeemi anár, PTE KTK Az Excel

Részletesebben

Radiális szivattyú járókerék fő méreteinek meghatározása előírt Q-H üzemi ponthoz

Radiális szivattyú járókerék fő méreteinek meghatározása előírt Q-H üzemi ponthoz Radiális szivattyú járóeré fő méreteie meghatározása előírt - üzemi pothoz iret hajtás eseté szóa jövő asziromotor fordlatszámo % üzemi szlip feltételezésével: 90, 55, 970, 78 /mi Midegyi fordlatszámhoz

Részletesebben

Parametrikus nyugdíjreformok és életciklus-munkakínálat

Parametrikus nyugdíjreformok és életciklus-munkakínálat Közgazdasági Szemle, LX. évf., 213. november (1169 127. o.) Paramerikus nyugdíjreformok és éleciklus-munkakínála A ársadalombizosíási nyugdíjrendszer finanszírozása puszán a demográfiai folyamaok kövekezében

Részletesebben

A személyi jövedelemadó reformjának hatása a társadalombiztosítási nyugdíjakra

A személyi jövedelemadó reformjának hatása a társadalombiztosítási nyugdíjakra Közgazdasági Szemle, LVIII. évf., 20. december (029 044. o.) Cseres-Gergely Zsombor Simonovis András A személyi jövedelemadó reformjának haása a ársadalombizosíási nyugdíjakra 2009 és 203 közö a magyar

Részletesebben

A rekurzív módszer Erdős Gábor, Nagykanizsa

A rekurzív módszer Erdős Gábor, Nagykanizsa Maga zitű matematikai tehetéggodozá A rekurzív módzer Erdő Gábor, Nagykaiza Gyakra találkozuk olya feladatokkal, amelyekbe agy zámok zerepelek: pot, zámkártya, tb. Az ilye eetekbe kézefekvő ötlet, hogy

Részletesebben

DIPLOMADOLGOZAT Varga Zoltán 2012

DIPLOMADOLGOZAT Varga Zoltán 2012 DIPLOMADOLGOZAT Varga Zolán 2012 Szen Isván Egyeem Gazdaság- és Társadalomudományi Kar Markeing Inéze Keresle-előrejelzés a vállalai logiszikában Belső konzulens neve, beoszása: Dr. Komáromi Nándor, egyeemi

Részletesebben

Projektív ábrázoló geometria, centrálaxonometria

Projektív ábrázoló geometria, centrálaxonometria Projektív ábráoló geometria, centrálaonometria Ennél a leképeésnél a projektív teret seretnénk úg megjeleníteni eg képsíkon, hog a aonometrikus leképeést (paralel aonometriát) speciális esetként megkaphassuk.

Részletesebben

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek 1. szám Ára: 465, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1/2008. (I. 4.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya közötti,

Részletesebben

3. Valószínűségszámítás

3. Valószínűségszámítás Biometria az orvosi gyaorlatba 3. Valószíűségszámítás 3. Valószíűségszámítás 3.. Bevezetés 3.. Kombiatoria 3... Permutáció 3... Variáció 3..3. Kombiáció 3 3.3. Biomiális együttható tulajdoságai 3 3.4.

Részletesebben

Dr. Tarsoly Péter GEODÉZIA II

Dr. Tarsoly Péter GEODÉZIA II Dr. Tarsol Péter GEODÉZIA II Nugat-magarországi Egetem Geoiformatikai Kar Geodézia Taszék 03 Tartalomjegzék. A SOKSZÖGELÉS... 4. A SOKSZÖGVONALAK SZÁMÍTÁSA... 4.. Egszerese csatlakozó és egszerese tájékozott

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelete 16620 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/205. szám (2) Az R. 18. -ának (7) be kez dé se a kö vet ke zõ f) pont - tal egé szül ki: (Az OMMI biz to sít ja:) f) vá gó mar hák ra, vá gó ju hok ra és vá gó kecs

Részletesebben

Készítette a Meracus Consulting a MEME megbízásából. Budapest, 2012. március 30.

Készítette a Meracus Consulting a MEME megbízásából. Budapest, 2012. március 30. A Magyar Elektroiku Műorzolgáltatók Egyeülete (MEME) tagjaiak iterete elérhető, lekérhető médiazolgáltatáaiak elemzée a kikorúak védelméek zempotjából Kézítette a Meracu Coultig a MEME megbízáából Budapet,

Részletesebben

Numerikus módszerek 2. Nemlineáris egyenletek közelítő megoldása

Numerikus módszerek 2. Nemlineáris egyenletek közelítő megoldása Numerius módszere. Nemlieáris egyelee özelíő megoldása Egyelemegoldás iervallumelezéssel A Baach-ipo-ierációs módszer A Newo-módszer és válozaai Álaláosío Newo-módszer Egyelemegoldás iervallumelezéssel

Részletesebben

Tuzson Zoltán A Sturm-módszer és alkalmazása

Tuzson Zoltán A Sturm-módszer és alkalmazása Tuzso Zoltá A turm-módszer és alalmazása zámtala szélsérté probléma megoldása, vag egeltleség bzoítása ago gara, már a matemata aalízs eszözere szorítoz, mt például a Jese-, Hölder-féle egeltleség, derválta

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek 85. szám TARTALOMJEGYZÉK 22/2005. (VI. 24.) EüM r. A rez gésex po zí ci ó nak ki tett mun ka vál la lók ra vo nat ko zó mi ni má

Részletesebben

MNB-tanulmányok 50. A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk CZETI TAMÁS HOFFMANN MIHÁLY

MNB-tanulmányok 50. A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk CZETI TAMÁS HOFFMANN MIHÁLY MNB-anulmányok 5. 26 CZETI TAMÁS HOFFMANN MIHÁLY A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk Czei Tamás Hoffmann Mihály A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk 26. január

Részletesebben