Alsó-Ausztria A nagy kiránduló térkép

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Alsó-Ausztria A nagy kiránduló térkép"

Átírás

1 ó- é éé Ú :7000 ééű éé é á áá ó- ó ő é, é áj áááá éá vá é áv üé, á v á á é é íűéé é á é áá ő ó-á é- ávó, űő é ű á,, v ő őé váj áó ó- áó éé á já í Z Ö á éé! Ó- áó 00 -, - v ő é: / é é é: v ó é: v : 04- á éj é ó: -, 00, - ééé őé vá Á: 0 v: ü íá: őé & : - űvé vő: éá: / :, á:, 80 Ö ü, Z 4, 686 & :8:8

2 Ó-Z Y ÁÓ ÉÉ v / /6 v é : őé v, ü éá, éá ó á v v ó é úá v á v v éé év ó éó úó áj á, - ü, é ó, á, ő, vájá á éó jő é ó vá é é, ű áá é vá, j á é é j áá, éáá, óá é év é v á jó éá é á, ü v v é íájá, é é váv ü v jő ú á vúó ű ü v _ j, é é! űő éá,, ( á), é Y _ üj á! áv é é üő _, ő: v ávú vú év éó á á _ ój v, j, éí é é á á: -éévá, jéíő ü, - é óvé áá,, v á őé _ Üjü ü v á: áü, üé, üé v áü, áóv úá áó v +4/8/4 0 v v ő áá v á ví év új é új v / / ív á vé: ó /j v üüé é: úá ü v úúv: v Y v vá á é áú

3 év á v Í ü v őé v é v jé: őő é é v ó- í,, á éój á á é áj, áóő, ő, v é á é vájá á áj á j éő 4000 á éé á áíj ő á, éő áó é- őőé á, ó üéő, úáó, á váó v éó á áó 000 é ááó _ j áj ő é v é, é j, éó j éj é á éé _ V é úá, é ü v é é é éíé éjé _ j á vá, áá, é áó é _ j á áí á, é üj áá, é üé vá é á é _ Év ő - é é vó á, é őjá űéé é őáó á v áj _ j áj éó ú é é ó v éá -x vújá, x ővújáv v v áá áó v +4// v ój, éí: óó óó v : v éá éó á: v jő őőjáj v vé: v á v áá: ó év

4 ú é é év 86 é ü ó- á é vá, í áá, á é é áá ó é áó ó á á é, évő áj é é vá á j ó á ő vó, - á v üáó úájá ó ó, Váé é Váívú é üő ó Év : ú, á é vá áó ü ó váj á ü / Éé : ó á - áá : áááó é, ó é ó, í jáj á? _ jóv v éá ó v úúvá, éáú j áíá, é év vá é á -, v ój á jú v _ ú áá ú, é áj 80 é ú úúvá _ j éé, á éü, é ó _ ááé é ó í ó, é á é, éí ő: -, - é áá, váá éü é _ ój vá j é v óó vá,,, é á já éjé váj vé áó +4/7/ : áá áá űvé : áj, ó /_

5 v v ó v áó é úó éóv ü, j, v é v á é é j ü é é ő, v é vájá á áó éíő, áőő, á é áó áj éó é éé, é é, ó íjá, váá á é üé é vá, ééő, váó é ó (í vé váé) éíé ű Ö,, ü, é vő v vé á áó, úá, éá é íő v éévé ő á jü év v _ v, j é újá! v üáó ó úáj v, é ü éé íj áó, á áó ó, ü v ó é _ á véé é v ó á üő üé jáj váó, ó á ú é, ááő é é V v ú j á: jó é á, ív é _ ó- á ővá v áó vá éíéé,, ó é éíé í v _ j, áíj ó ó űő úó á ő v! _ j - évő é ó íüé íé é, áá é ó jő! _ Öä á j, é áj úúvá ó- á ővá áó v +4/746/ v é: é á ó á ívü: éáíá é: v ü ü á v é á vév v ő- áj, vá é v úó áá á é

6 éő ő, ví é é é-ő ő: ü áé v ő ő: vá v ő Ví: óüő á ó jé v éé v é, vá üő ővááó á é, v á 0 évv ő é-őő - é vóíű vá vééé é-ő áé é v őő á, 600 é úúv é 00 é úúv é v é é é, vájá áó á ő, é jé éü á-é óüő víáó áá, á j, ó -v áváví üü! é-ő éő é é üáó: éé é áéó űő őéű éé v ó é váj éő _ j, év ájá () áj é áéó j vájá 60 á j éá é vívé úúv é _ é áá é é-ő éá áúvő vá é ü á _ éáj éó űvé éí j é j x - óá é é é ó ü é ává új _ í éó é ááá: á áj, í é _ á ő í á óüüő, é á ővá ő á á, vá őőü áó +4//6 76 é-ő áó áá é áá é á őő: í ő, é Z

7 é á: é ő V áá áá é ó- é ő éé j áó +4/6/78 60 x í: á áő üüé éő é, á óá óú áóvá vá é v, é á ó vá ó á,, x, é ü, v á j á áá ő v áó v ü éű üü, éü á -váé éé éő vú üő, áó éé é, á éő áj é é jó á ú, é ő é ő v áv é üő _ vú ó- é é év 000 é úó éáíó áá _ íj ó ő éóóv váí éóó váí éj óáájá v v é váí áóáá év _ í ő á íóáá: 00 é, 000 é 400 é á ú áé áájú íóá, / & V í, ő é ó é ő é _ á ü jáé, á ő, ívú íávájá _ - váj: é í é vá éé jú ü, é áá éé: é év vú Váé é -

8 v J á á jv vá J Jv jv í v v v J Vv Z v jv 00 Ö JYÁZ Zv ^ jv j ^ Z j v Ä év ä J Z J - ü - - Ö ä ü ä ä v -- v ä - - J - ü J ü - - é ü ä Y YY Z J - - ü J- Vé, év & 70 ü já ú ó-á! 0 - J ä - - J V Ö - Y V - - -J v 7 -J, ä Ö Y 6 4 ü v v 4 v v 7 -x Z ^ v Vv á áv Z Zvv v Vé áv v vv J v v íjv í í v í v (47) vé v í Vjív vv vá vá é áv v j j v v v Jvˇv í vív v v (8) Vvé á vv 40 (6) 000 v v v v (8) jv Vv v vj v vá á v Ä v í á j v v v 64 jv v vé V V 7 V (4) v v é vá V Zá () í v Vvá 66 j í á V v Vv V (7) v Vv V á V 8 40 v v v jv J ív v j v í 4 áv v 00 v (47) á v v () v v Z 4 á v vv é 8 Z jv Ví Úv í j Jv v Zj 6 V V Vv j í ü vv jí jv 6 v 0 v v X ív 4 v Jív í Vé í jv v í X v Zj Jv ív X v v üä v v - (4) V í Z () v 6 Z v Z v áj v / (74) v j é v 44 0 v Ö (0) á é ű á óé v Jv v Z vá V / 0 v Z j Zj JJ 0 Z (6) é é vé v Ä Vv 7 v (7) Z 8 v ví - V Z / vá V 78 á vá v v vá 408 Vv v v v vv vá V Z á é jáv - x J é jv JV v Zá -Z 0 v J ü - - V á 44 J vé 40 Z á () á (4) v é ü Jv v V j J x V v Z 4 é /vá ő (48) ü V () /á á ő / í j Z X é ő J á V Z 88 v 874 j 0 já V v óüü é 4 Z 4 6 Vá 4 á JZ 47 -ü 00 ú 00 j 0 v í é á jív 0 -á (0) () V 0 v á0 () - j ü v ó á 07 v 6 - q v 8 ü 00 /Z v 48 ä J vä J 4 v Z Z Z j /Z ü Vv J - - v Já - ä Z v Z Z /Z ä Z Z - v 40 ü v 4 (8) ü ä ü / v - Záv J Z (4) 8-7 () vä J (6) 708 ü v ü ä ü - V vá v - 0 V 64 Z -ü ü v vé Z -- v J / ü J é-vá x -- ü- ü 8 JJ - ü J -V ü 4 j v Z J (60) / J ä ä - 4 / J / Vá ü -- - ü () J - Jv / ü ü x / ü ä / v -- 4 / V - ä ü ä ( Z ä v v ü - ) - - J J Záá V / / ü ü 7 (78) á ä - / J J ä ü ü -J Z- 0 Z 0 Jvé 6 ü 04 ä / - V 0 ü - Vá V 8 - / ü ü Z Z Z ä ä ü v - V v ü - J / J ü Z Z v - Z V - - -Z 4 v ü -- Z Z Z / 60 ä x x - J-- J J J- 4 - v j - q - - v v - - ä Ö ü - (8) -v J - J 44 j- vä J 4 - ü 4-06 v ü J YY 4-66) J Záá ä 4 Y 0 v vá x 6 ü ü / 84 Y j v - V Vj ü - - v v - ü / - ü ü ü ü J vá VV / v 4 (7) (0) úv / v ü - 6 / - vé Ö áv j j - v - & Ö 440 V V v V V / Z 0 ( ) () 4 x 6 X (8) j ( /04) 44 Ö v Z ä jé & Y / 480 v V V / -, ü (68) - - Y V V Z V - V 0 v V V 6 Zx /Y -ü Ä Y Z Z já á á 0 ü - 60 ä Jv 0 6 & V V -ü ü ä 4 - (8) é Ö (46) 8 v q Y - 4 x 0 v -- x ä 88 0 V Z v v 68 6 äv 76 0 V J (7) / ä ü (0) x 0 / -J ä x - /Y V Z Y 8 / Ö x, Ö-ä ü / 0 J 60 () ä 0 V ü v / () - - J 06 - (6) V / 8 (ä ) ü - 8 Z /Y 8 x V Y 76 Y Z / / ( ) 66 - ü - j ü , (40) 0 x ä x (4) JÖ 7 Ö ü ü ü - ü (8) 60 Z 0 77 (76) Y - ä Ö J Z ü () Z ü J ü Z ä () 76 / / Z Z / , ü/ 66 6 ü Y Z 766 / Z 4 44 ü /Y 7 ü / 0 7 ü ü 7 (868) á / Z 770 (8) (7) / 40 ü J/ ) x x () ü x /x Áv ü 0 0 vá ü V 007 ü x x 8 Z Ö 070 ä á óá x ó ü ü ü x V 764 é Vé 7 vá Ö 6 ó () 47 ó 77 (74) ó 86 4 ü / 4 jj 00 (0) (66) 0 vj v v Z V 7 ü v ü v- 0 8 ó ü v 6 ü ü 7 (76) J Vj óó 04 Z 0 0 (44) á 08 ä á á (68) ü (66) 7 ä - / é Újé ü 6 - á - Z ä 0 86 Z J V 6 ü vá 06 4 é ü 6 48 / (70) 7 ó vé ó ú á á fi á ü / é 6 (600) 84 vé á á v á áv váá já ó ü áv ó v ó á v é á á ó 70 á áv á vé á ó é Vá ü V á vá Ö ó ó á áv ú (ü) J x 6 6 ä 6 (4) 7 7 (4) ü óá ő ű őú v ő é ú v é ú Vv ú őv v Á á á á É- é ü JV á á éé Á á () á á á éé ú j ú v éá ő ú ú v á

Ű ö ö ö ö ő ö ű ő ö ű ő ö ő ö ő ö ő Ö É Á Á Á Á É Ö Ó Á Á É É É É É Ó Í Á Á É Á Á ö ő ú ú ö ő ö ö Ö ö ö ő ö ö ö ö ő ő É ő ö ű ű ö ő ő ö ö ö ö ő ö É ő ú ő Ó ö ő ú ú ü ő ö ö ő ö ő ő ö ő ő Í ő ö ö ő ő ö ő

Részletesebben

ü ö ú ü ö Í ű ö É É í ü ö ü ö ü ö í ö ö ö ű ű ö í Ú ű í ö ö ö Á Ö í ü ö í ú ö í ö ü í ö ü í ü ö ö Ü ö ú ü ú ü ü ö ö í ö É Ű Ű ú úü ú ö ú ü ú ÚÓ Ó ö ö ü ö ÚŰ ú ö í ú ú í ö ű ü ö ú ü ú í ö ú ü ú ö ű Ö í

Részletesebben

é á ó ó é é ó é é é á é é é á ó á á á é á ó é í é ó é á ó é é é é é é ó ó é ó é á ó á á é é á ó á ó é ó é á é é é á óé é é á ó á é é é í é ééé ó á áé é é é é á á á ó á á ó é á á í á ó é á ó é í é á ó é

Részletesebben

ú ő ü ő ę ő ő ę ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ü ú ő ü ü ö Í ü ő ü Í ő ő ł Ü łł ü ő ő ź ő ö ö Í ő ź ő ö ő ü ő ő ő ő ú ü ő ő ź ě ü ő Ť Á Ě ö ő ő ř ő ę ő ö ü ő Ú ő ö ö Ĺ ö ö Ĺ ő ä ä š őł ř őł ü ł ý ü

Részletesebben

É É ö Ú Ú É ö ő ö É É Ő É É ű ú ö ő ö ő ő ü ö ö ő ő ő ö ö ő ő ö ö ö ű ö É É É É É ö ö ö ö ő ú ö ü É É ő ő ö ő ú ú ü ő ö ő ő ú ő ö É ő ő ű ő ö ú ő ő ő ü ö ö ü ő ú É Ú ö ő ő ö ö ő ő ő ő ö ö ö ő ő ő ü ő ű

Részletesebben

Á Á Ó É ö ó ö ó ő ű ó ó ú ó ó ő ú ó ó ü ő ó ó ő ö Íó ő ő Í ó ó ő ő ó ó ó ő ó ó ó ü ü ö ü ö ö ö ő Íó Í Í ó Í ÍÍ Á ó ö ó ó ó ö ö ö ű ó ü ü ű ö ó ó ó ó ü ő Í ú ö ó ó Í Í ó ő ó ó Í ó ó ó ú ö ú ó ü ö ö Í őó

Részletesebben

É É ö í í Ó Á í í Ü í Ú í íú í í Á Ó í ü ö ú ű Ö É Ó í í í í ö Ó Ő Ó É Ü ö ü Ó ő Ú ö ü í í Ó Ó ü Ü ő ú Ú Ó ü ő Ü ő ö ő Ú ö ÓÜ í Ú í Ö Ó í Ó Ú ö Ú í ő ö ú Ó Ó Ú Ó ú ű ö Ó ÓÓ í ö Ü í Ó É Á í Á í í Ö Ó ű

Részletesebben

Í Í Í íí ő Í Í Íü Í í Í ííí ő Í Á ű Í í Í Í ü ö ő ú í Í í í í í í ü í ü í ő ú ö Í ő í í Í íí í ö É Ííí ő ő ő Íö ú ő í ú őí őű Í ú Í Í ő ő í ő ő í í Í Á Í Í ö ő ö ö í ő í í í í í Í ü ö í É ü Í ÍÍ í ú Í

Részletesebben

Ö ö Á ó É É Á Á Í É Í í ó É É ó É Á ö É ö Á ó É Á Á Á Á Á É ö É Í É Á Á Á Í É É Á Á Á Á Ő É Á Á Á É É É É Ő É Í Á Á Í ó É Á ó É Á É Á É Í Á Á ő Í É Ü ő ő ö í ő ó í ő ő ő Í í í ó ó ö ö ö ö ó í ö ö í ó

Részletesebben

ö í í í ú í ö ú ö í í í ú í ú í ú ö ö ö í Ü Ö ö í ö Ó í í Ö ú í í í Ú ö ö Ó í í í Ú ö ö ö ö í ö ú ö ú ö í í íö ú í ö Á Ó ö ö ö ú ö ö í í ö í Á í É í Á ú Ó ö í í ú É É í ő Á Ó í í í í ö í Ó ö Ó ö í Ü í

Részletesebben

Á Á Ü Á Á Á Ü Ö Ü ű Á Á Á Á Á Ő Á Á Ö Ö Ú Ü Á Ü Ö Á Á Á Á Í Ö Á ú Á Á Á Ü Á Ü Á Á Ü Ü Ö Á Á Ó Á Á Á Ö Ü Á Ó Ü Ö Ó üí Á Á ő ü Í ő Í ő ü Í ÍÍ Í Í Í ü Á Á Ü Á űí Á Á Á Ö Á ü ü ú Í ü Í Ö Ö Ó ü ú Í ü Á Í ü

Részletesebben

ü ó í ú íó ö ú ü ó í ó ú ó ö ú ü ö ó ó ö ű ö ő ó ó ó ó ö ó ő ő ö ú ó Á ú É ü ú ó ö ú ü í ú ö ü Ü É ű ú ó ő ő ó ú ű ú ő ö ó ú ú ö ó ó ö ú ö ö ő ű ő ű ö ő ö ö ü ű ö í ő í ö ő ű ö ő ó ű ó í ó í ű ő ő ó ö

Részletesebben

Á Á ó ö í ő ö ö őí ö ó í ő ö í Á Á Á É ó ö É í ó ö ö É É őí ö ó ó ö Ö í ú ó ó ü ó ó ó í ó ó í ü ü ö í ő ü í ö ó ö ö ű ó íí ö ö ö í Á ö ö ö ó íí ü ö ö ö í ó ű ó ó ó ó ő ó ó ö ó ü ö ó í ó í ö ö őí ö í ó

Részletesebben

ö í ú í ő ö ü Í ü Ú ü í í ő ü ő Í ű ő ő í ú ü ü ö ő ü ú ü í ü í ű íí í í ü í ő ő ö íí ú í ő ő ü ő ü ő ő ö ü ő ő ö í í í ő ü ö ü í í ű ő íí ű ú ő ü ő ü ö ü ő ü ő ö ö ő ő ő ö ő ü ö í íí ü ő í ü ü í ő ő ő

Részletesebben

ᜇ嗇 匇ᜇ嗇匇匇匇 匇匇匇匇ᜇ嗇 匇匇匇ᜇ嗇匇匇匇匇ᜇ嗇匇ᜇ嗇匇匇 匇匇匇D匇匇匇匇匇匇匇 匇ᜇ嗇Dᜇ嗇匇匇匇ᜇ嗇匇匇 匇匇匇匇 ᜇ嗇 匇匇匇匇 匇匇匇匇ᜇ嗇 匇匇匇ᜇ嗇匇匇匇匇ᜇ嗇匇ᜇ嗇匇匇 匇匇匇D匇匇匇匇匇匇匇 匇匇 ᜇ嗇Dᜇ嗇匇匇 匇匇匇匇 匇匇ᜇ嗇匇 匇匇匇ᜇ嗇匇 匇匇ᜇ嗇匇匇匇匇匇匇匇 匇匇匇匇匇 匇 匇ᜇ嗇匇匇匇匇 ᜇ嗇 D匇ᜇ嗇匇匇匇匇匇 ᜇ嗇匇匇Ő匇 匇匇匇匇ᜇ嗇匇ᜇ嗇匇 匇匇匇ᜇ嗇匇匇匇ᜇ嗇匇

Részletesebben

ő ö ó í ó ö ő ó ö ö ö ö í ő ü ö ő ó ü ó ó ő ü ő ö ü ö ő ő ő í ő ó ö ü Í ő ó ü ö ó ú ő ö ó ó ö ő ö ó í ó ő ö ú ó ó ü ó ö ó Á Á ó ó ó Á ó ő ő í ö ő í Á í ő í ü ö ö ö ó í ö ő ö ő ü ó ű ö ő ö ö ó í ü ó ö ő

Részletesebben

és m e m KIE há ól vo

és m e m KIE há ól vo KT US Ki d j B é é c b i K r yé I fj ú á i E y ü I V. é vf y 1. á 2 01 2. KO NF LI á cúc i é, d h Máju öpé év á b. A uár yü iy öv KIE há döö épűrűé é 88%- 7-8. áy uó v vár üöböő úfódu b, é ép éb i vu r

Részletesebben

Í Í í É íé ű í Á É í í É í ú Í É Á í í í í É í í í í ú í í É ú ú í ű í ú í ú ú ú í ű í í í ú í í ű ú í í ú ú ú í ű í í í í í í í í íí í í í É ű ű ű í í É í É ú í í í ú í í ú í ú í í í É ú í ú ú í ú í í

Részletesebben

Í Á É ö ó í ü í ó ó ö í ó í ö ó ó ó ó É ó ö í ö ö í ö ű í ó ö í ó í í ó í ó í í í ö ú í É í ó í íí í ó ó í ö í ű íí ö í íí í ó ó ö í ö ű ö ó Ú ó ó ö ó í í ö í í ö ö ö ű ó ó Í ö ű í ó í ú ü ó ó ö í ó ö

Részletesebben

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS - TSZTM 2009-078 JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS - TSZTM 2009-078 JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS - TSZTM 2009-078 JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 1 M E G B Í Z Ó : G Y fi R M E G Y E I JO G Ú V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A 9 0 2 1 G Y fi R, V

Részletesebben

ö ó ö ó ő ú ö ö ó űú ő ó ű ó Á ó ó ö ő ő ó ő ö ö ő ő ö ö ő ő Á É ó ő ő ö ű ó ő ö ö ű ű ó ö ő ő ű ö ö ó ő ú ű ŐŰ ó ö ö Á ó ő ő ó Ű ű ó ő Á ő ő ő ű ő Ú Á Í ű ó ű ű ó ó ű ű ő ö ó ű ó ö É ú ö ő ö ó ö ő ű ö

Részletesebben

ő Ú ő ő ő ő ő ő ő Ó Ö Ó ő Ó Ö Ó ú őú ő ő ő ő ő ő Á ő ú ő É ő ő Ó ú ő ő ű ő ú Í ő ő ő ú ú ú ú ű Í Ú ű Ö ő ő ő ő Á ő ő ő ő Ú ő ő ő ő ő ő ő Ó Ö Ó ő Ó Ö Ó ú őú ő ő ő ő ő ő Á É ő ő ú ő ő ő ű Ö ű ő ő ú ú ú ú

Részletesebben

ó ü ó Ú Á ö ú ő ő ő ü ü ő ö ú ö ú ő Á Á ó ü ó ö ó ó ő ó ö ő ü ő ö ú ó Á Á Á ü ö ő ö ó ő Á ó ö ő ö Í ó ő ö ő ő ő ö ö ő ö ö ő Á Á Á ö ö ú ü ó ü ö ú ú Á Á ö Ü Í Á ó Ő Ü ó Ő Á ü ü ö ü ö ö ő ö ő ő ő ő Ú Ú ü

Részletesebben

ű ű ű ő ő ő ő ü ő ú ü ő ő ő ő ő ü ő ő ő ő ő ü ő ő ő ü ő ő ő ú ű ű ő ő Á ő ü ü ő ű ő í ü ű í ű ü ü í ü ő ü ü í ü ü ü ő í ű í ő ő ű í í ű í ő ő ő ű ű ü í í í ű í ű ü ő ü ú ő ű Ö ú ű ű ő í ü ő ü í ő ő ő Ö

Részletesebben

Á ű ő ű ű ő ő ő ő ü ő ú ü ő ő ő ő ő ő ü ő ő ő ő ő ü ő ő ü ő ő ő ű ű ő ő ő ú Á ő ü ü ő ű ő í ü ű í ú ü ő ő ű ü ü ő ű ü í ü ő ü ü í ő í ű í ő ő ú í í ő ő ű í ű ő ű ü í ő ü í í ű ű ű ü ő ü ú ő ű Ö ű ű ő ú

Részletesebben

Kisvállalkozás a szocializmus után Laki, Mihály

Kisvállalkozás a szocializmus után Laki, Mihály Kv cmu u L Mhy Cd by XMLmd XSL-FO Cv. Kv cmu u L Mhy Pubc d Ső j L Mhy Kv L Mhy: Kv cmu u. A mp dm vdé mmu d hm ud é m é fm. A fj pcdéh ép üöö pc é by öyb md úéé c cöéé h övéé j d jmő mód jd. Kfjődö y

Részletesebben

ó ó ü ľ ó ü ó ľ ü ń ó ó ó ö ę ź ź ö ö ö ö ę ę ö ó ľ ó ę ź ó ö ó ź Ĺ ź ó ť ú ü ű ö ó ź ó ö ó ö ľ ö ľ ń ó ľ ź ű ö ń ó ź ź ť ľ ó ľ ź ü ť ź ó ü ť ö ó źů ý ťü ľ ú ó ď ľ ľ ľ ľ ó ó ľ ń ľ ľ ö ó ľ ó ľ ö ź ó ľ ľ

Részletesebben

LS A FELFOGATÁS FEJLÕDÉSE EV

LS A FELFOGATÁS FEJLÕDÉSE EV FFGÁ FJÕDÉ H F CG yá ó WWWBF KFC D FFGÓ KÉZÜÉKK É ÁK KDBÖGZÍÉ D CG Q D C Y 02 ÖÉ/HY é köü ááú á íák, k 1979-, y ó kööé á, 1 9 7 9 kõö ó é é, y y k ó kéüékk yááá ó áóá j óáják, õéék é áó,, q kk áóák kööõ

Részletesebben

í ü í Ú ü ö í í í ú ü ö Í í í ü í ú íí Í ú í Í ú í í í Ü ö ú ü ö ö Ü Í ö í ö í ö í í ü Ü í í ö ö ö í í Ú í ö ö ú í Í í Ú í íö í í íí Ú í ő ö í ö ö í Ü ö ö ú í í í í Í Ü Í í ö ű ö íü ö Ö Í ü ö É í í Í ű

Részletesebben

Á Ö Ü í Ú Ő Ü É Ö ú Í Í í ú ú Í Í Í í ú ú ő ő Ö Ő ő í Ó Ö Ü ő Ö ö ö ú Ó Ü Ö Ó Ó Ó ő Ü ö Ö Ü Í ü ö í Ú Í Ö Ú Ó Ó Ú Ú Ó Ú Ö ú ö Í Í Ó Ó Ú Í ö Ó Ó ú Ö Í íí Ó Í Ö úí í Í Ö Ó Ö Ü ö ő Í í í Ú Ó Ü í í ő ö Í Ü

Részletesebben