Tartalomjegyzék. Általános felhívások. A HELLA el zetes megjegyzései TOP PSI Basic tokfeltét red nnyel ill. raffstoreral/zsaluziával

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tartalomjegyzék. Általános felhívások. A HELLA el zetes megjegyzései TOP PSI Basic tokfeltét red nnyel ill. raffstoreral/zsaluziával"

Átírás

1 Jelen útmutatót a használati és összeszerelési munkálatok megkezdése el tt el kell olvasnia! Tartalomjegyzék A HELLA el zetes megjegyzései TOP PSI Basic tokfeltét red nnyel ill. raffstoreral/zsaluziával... Általános felhívások... CE jelölés... Biztonsági felhívások... Használati célok... Használati útmutató... 7 Ápolás, karbantartás és javítás... 8 Az összeszerelés el tt... 0 Áttekintés: Szerszámok a felszereléshez... Tok - red ny felszerelése... A vezet sínek szerelése... A karbantartási fedél felszerelése... 6 Tartók felszerelése raffstore-ok / zsaluziák számára... 7 A palást szerelése... 9 Raffstore / zsaluzia tok felszerelése... 0 A vezet sínek szerelése... A vezet sínbetét szerelése... Raffstore-ok ECN rendszerrel... Rögzít konzol felszerelése ablakokhoz és ajtókhoz... Szúnyogháló roló beépítése... 6 Csatlakoztatási el írások a motoros meghajtáshoz... 8 A lamellás árnyékolók motorjainak elektromos csatlakozása... Vezérlési irányelvek a zsaluzia motorjaira vonatkozóan... Csatlakoztatási el írások a motoros meghajtáshoz... Általános egyedi kialakítások két oldali fordulattal... 7 Általános egyedi kialakítások 90 -os fordulattal... 9 Általános egyedi kialakítás munkaállással... 6 Általános egyedi kialakítások - napfényvezérlési funkció... 6 Általános egyedi kialakítások - Fényvezérlési funkció... 6 Üzembe helyezés / A m ködés ellen rzése Átadási jegyz könyv (a szerel számára) Átadási jegyz könyv (a felhasználó számára) TOP PSI Basic tokfeltét red nnyel ill. raffstore-ral/zsaluziával Használati útmutató Szerelési útmutató A HELLA el zetes megjegyzései TOP PSI Basic tokfeltét red nnyel ill. raffstoreral/zsaluziával Jelen HELLA termékkel egy min ségi terméket vásárolt, mely a legmodernebb technika alkalmazásával készült, kezelése és összeszerelése mégis egyszer. Jelen útmutatóban az elvi összeszerelés menetér l, az üzembe helyezésr l és a kezelésr l olvashat. A munkálatokra jogosult szakmai személyzet részére A vásárló (felhasználó) részére Az összeszerelés, vagy kezelés során az alábbi szimbólumok segítik munkáját, így hozzájárulva a biztonságos munkálatokhoz: Figyelem! Ez a szimbólum olyan felhívásokat jelöl, melyek figyelmen kívül hagyása a felhasználó veszélyeztetésével jár. Figyelem! Ez a szimbólum olyan felhívásokat jelöl, melyek figyelmen kívül hagyása a termék károsodását okozhatja. Ez a szimbólum alkalmazási felhívásokat, vagy hasznos információkat jelöl Általános felhívások Kérdések Amennyiben a termék összeszerelésére, vagy kezelésére vonatkozóan kérdései merülnek fel, keresse fel szakkereskedelmünket. Tartozékok / Javítások Ezeket a HELLA szakkereskedelemben szerezheti be. Kizárólag a HELLA által jóváhagyott tartozékokat használhat. Felel sségvállalás Az útmutató felhívásainak és a benne foglalt információk figyelmen kívül hagyása, nem szabályszer használat, vagy az el írottól eltér használat a gyártói garanciavállalás megsz nését vonja maga után. Nem vállalunk felel sséget az ebb l következ anyagi károkért és személyi sérülésekért sem. Jogi nyilatkozat Jelen útmutató grafikai és szöveges részeit a legnagyobb gondossággal állítottuk el. Esetlegesen el forduló pontatlanságokért és azok hatásaiért nem vállalunk felel sséget! Fenntartjuk a terméken végzett m szaki változtatások, valamint az útmutató tartalmi változtatásainak jogát! Jelen útmutató szerz i jogvédelem alatt álló információkat tartalmaz. Minden jog fenntartva! A bemutatott termékek megnevezései, valamint a márkanevek ipari oltalom alatt állnak. Ez a szimbólum bizonyos cselekedetek elvégzésére szólítja fel. Figyelem! Ez a szimbólum áramütés által okozott sérülések veszélyére, vagy életveszélyre hívja fel figyelmét. Ez a szimbólum a termék olyan területeit jelöli, melyekr l részletes információkat talál az összeszerelési útmutatóban. M szaki változtatás joga fenntartva Kiállítás dátuma: 0/0 M szaki változtatás joga fenntartva Kiállítás dátuma: 0/0

2 CE jelölés A TOP PSI Basic tokfeltét HELLA red nyökkel ill. raffstore-okkal/zsaluziákkal CE jelzéssel rendelkezik és rendeltetésszer használat mellett teljesíti az érvényes európai irányelvek és az EN 69 alapvet követelményeit. HELLA Sonnen- und Wetterschutztechnik GmbH A-99 Abfaltersbach, Nr. EN 69 Lezárások kívül - Teljesítmény- és biztonsági követelmények A CE megjelölés a termék kiszállított állapotára vonatkozik. Összeszerelt állapotban a termék csak akkor felel meg a megadott szabvány követelményeinek, ha az összeszerelés során betartották a csavar gyártójának útmutatásait. a berendezéseket az ajánlott módon és a javasolt csavarszámmal rögzíti. A berendezésen nem hajthat végre a jelen útmutatóban leírtakon kívüli változtatásokat, átépítéseket, azokra szerelvényeket nem szerelhet. Mindennem változtatás, átépítés, vagy szerelvények felszerelése a CE jelölés érvénytelenné válását vonja maga után. Biztonsági felhívások A szerelési útmutató olyan kész elemekre vonatkozik, amelyek 00%-ban az általunk meghatározott részekb l a megfelel és általunk meghatározott gyártási eljárásban készültek, egyéb esetben a garancia minden fajtája érvényét veszti! Felszerelés és kezelés el tt a biztonsági utasításokat, valamint a megfelel útmutatót gondosan végig kell olvasni. Az útmutató felhívásainak és a benne foglalt információk figyelmen kívül hagyása, nem szabályszer használat, vagy az el írottól eltér használat a gyártói garanciavállalás megsz nését vonja maga után. Nem vállalunk felel sséget az ebb l következ anyagi károkért és személyi sérülésekért sem. - Tartsa be az összeszerelés leírt lépéseit és ügyeljen javaslataink és felhívásaink betartására. - Gondosan rizze meg jelen üzemeltetési útmutatót. - Mindenfajta szerelési és szétszerelési, valamint karbantartási és javítási munkát csak felhatalmazott ill. erre kiképzett szakszemélyzetnek szabad végezni. - A berendezés kezeléséhez használt kapcsoló ill. automatika ill. rádiós távirányító készülékek esetén figyelembe kell venni az adott gyártó mellékelt útmutatóját. - A berendezés m ködtetése alatt ne érintse meg a mozgó alkatrészeket. - Ügyeljen rá, hogy a berendezés ne csípjen be ruhadarabokat, vagy testrészeket. - Ügyeljen a vonatkozó balesetvédelmi el írások betartására! - A berendezés használatának megkezdése el tt ellen rizze, hogy a berendezés nem károsodott-e. Ha károsodásokat észlel a berendezésen, nem használhatja azt. Ilyenkor azonnal lépjen kapcsolatba m szaki szakszemélyzetünkkel. - Sérülés- és balesetveszély a termék súlya miatt! - Tegyen meg biztonsági óvintézkedéseket a becsíp dések elkerülése érdekében - különösen akkor, ha a berendezést automatikával üzemelteti. meghajtással rendelkez napfényvédelem áram nélkül nem m ködtethet. Javasoljuk ezért, hogy olyan területeken, ahol gyakoriak az áramkimaradások, azok káros hatásait vészhelyzeti áramellátással kerülje el. Fulladásveszély! Ne engedje a gyermekeket a fóliával játszani. A fóliát biztonságos helyen tárolja. A csomagolóanyag ártalmatlanításakor biztosítsa annak újrahasznosíthatóságát. FIGYELEM! A leengedett napellenz sem gyermekeknek, sem feln tteknek nem nyújt védelmet kiesés ellen! M szaki változtatás joga fenntartva Kiállítás dátuma: 0/0 M szaki változtatás joga fenntartva Kiállítás dátuma: 0/0 Biztonsági felhívások Figyelem! Áramütés veszélye, vagy életveszély! - A berendezés felállítását, üzembe helyezését és hibaelhárítását kizárólag (VDE 000 szerint) hivatalosan elismert ill. képzett szakember végezheti. - A berendezésen való munkálatok megkezdése el tt áramtalanítsa a berendezést! Életveszély! Tegyen óvintézkedéseket a berendezés nem szándékolt bekapcsolása ellen! - Ellen rizze az elektromos vezetékek épségét. Ne használja a berendezést, ha hibákat észlel. - Elektromos meghajtású berendezéseink megfelelnek a VDE 000 szerinti er m vekre vonatkozó rendelkezéseknek. Nem engedélyezett változtatások esetén nem tudjuk a berendezés üzemi biztonságát garantálni. - készülékekre vonatkozó mellékelt telepítési felhívásokat be kell tartania. A berendezés kezelésének megkezdése el tt gy z djön meg róla, hogy a lamellázat szabadon mozgatható. Ha a lamellázat leeresztésekor ellenállásba ütközik, (pl. az ablakpárkányon hagyott tárgy által), az a berendezés károsodását válthatja ki. Ügyeljen arra, hogy a kifelé nyíló ablakok ne legyenek nyitva amikor a palástot mozgatja. Berendezések motoros meghajtóval: A beépített meghajtó AC 0V/0Hz feszültséggel üzemel. A berendezés csatlakoztatása el tt ellen rizze a hálózati üzemeltet je által megadott feszültségi adatokat. A megadottaktól eltér feszültség használata a berendezés tönkremenetelét okozhatja. Téli üzem: A h és jég tönkreteheti a berendezést. Csak akkor üzemeltesse a berendezést, ha sem hó, sem jég nem található a vezetésekben, vagy a palást lamelláiban. Ilyenkor az automatikus vezérlésr l át kell állnia kézi vezérlésre. Biztonsági felhívások Red nyök Az ábrák csak példaként szolgálnak. Jelen útmutató nem tárgyalja az egyedi kivitelezéseket. Red nykezelés vihar esetén: Er s szél esetén csukja be az ablakot vagy húzza fel a red nyt a fels véghelyzetig. Biztosítsa, hogy az Ön távolléte esetén se keletkezzen huzat. A zárt red nyök nyitott ablak esetén nem tudnak minden szél okozta terhelésnek ellenállni. A megadott szélosztály csak csukott ablak mellett biztosítható. Red nykezelés h ség esetén: Ha a red nyöket napvédelem céljából használja, javasoljuk, hogy ne zárja azokat teljesen, így biztosítva a szell zés lehet ségét. M anyag red nypalást esetén ezen felül csökken az elformálódás veszélye is. M szaki változtatás joga fenntartva Kiállítás dátuma: 0/0 6 M szaki változtatás joga fenntartva Kiállítás dátuma: 0/0

3 Biztonsági felhívások Red nyök Red nykezelés fagy esetén: Fagy esetén a red ny odafagyhat. Kerülje az er szakos m ködtetést és, ha a vezet sínben hó vagy jég van, akkor ne m ködtesse a red nyt. Ne m ködtesse a red nyt, ha befagyott. Automatikus vezérlés esetén az automatika kikapcsol, ha odafagyás veszélye áll fenn. Kondenzvíz-képz dés: Leeresztett red nyök esetén az ablakot ne hagyja hosszabb id n keresztül döntve. Különben kondenzvíz képz dik a lamellézaton; nulla fok alatti küls h mérséklet esetén ez jégképz déshez vezet. A red ny mozgási tartománya: Ügyeljen arra, hogy akadály ne zárja le a red ny menetének területét. Biztonsági felhívások Red nyök Hibás kezelés: Soha ne tolja fel és ne húzza le a red ny burkolatát, ez a m ködés zavarát okozhatja. Az el írottól eltér használat: A berendezést kizárólag rendeltetésének megfelel en használhatja! Ett l eltér célokra történ használat esetén személyi sérülésveszély áll fenn és anyagi károk keletkezhetnek. Ne terhelje a red nyöket további súlyokkal. A nem rendeltetésszer használat a garancia megsz nését vonja maga után. Kezel elemek hozzáférhet sége: A kezel kapcsolót úgy helyezze el, hogy az jól látható legyen a berendezést l, azonban ne helyezze azt közvetlenül a mozgatható alkatrészek útjába. Ne hagyja, hogy gyermekek játszanak a kezel elemekkel, mint pl. kézi távirányító, kapcsoló vagy automatika készülék. Zúzódásveszély áll fenn különösen a berendezés automatikus készülékekkel történ üzemeltetése esetén. A kezel kapcsolót mozgássérültek számára is elérhet helyre helyezze fel. M szaki változtatás joga fenntartva Kiállítás dátuma: 0/0 7 8 M szaki változtatás joga fenntartva Kiállítás dátuma: 0/0 Biztonsági felhívások Red nyök Automatikus red nyök erkély- és teraszajtók el tt: Ha az Ön erkélyének vagy teraszának egyetlen bejárata elé elektromos meghajtású red ny van felszerelve, amely automatikával van összekötve, akkor Ön kizárhatja magát. Az erkély ill. a terasz használatakor kapcsolja ki az automatikát. A motor járási idejét figyelembe kell venni: A behelyezett motorok nem alkalmasak tartós üzemhez. Az integrált h védelem a motort kb. perc elteltével kikapcsolja. Kb. 0 - perc múlva a termék ismét üzemkész. Biztonsági felhívások Raffstore-ok / zsaluziák Raffstore kezelés vihar esetén: Er s szél esetén csukja be az ablakot vagy húzza fel a raffstore-t a fels véghelyzetig. Biztosítsa, hogy az Ön távolléte esetén se keletkezzen huzat. A zárt raffstoreok nyitott ablak esetén nem tudnak minden szél okozta terhelésnek ellenállni. A megadott szélosztály csak csukott ablak mellett biztosítható. Raffstore kezelés fagy esetén: Fagy esetén a raffstore odafagyhat. Kerülje az er szakos m ködtetést és, ha a vezet sínben hó vagy jég van, akkor ne m ködtesse a raffstore-t. Ne m ködtesse a raffstore-t, ha befagyott. Automatikus vezérlés esetén az automatika kikapcsol, ha odafagyás veszélye áll fenn. A raffstore mozgási tartománya: Ügyeljen arra, hogy akadály ne zárja le a raffstore menetének területét. M szaki változtatás joga fenntartva Kiállítás dátuma: 0/0 9 0 M szaki változtatás joga fenntartva Kiállítás dátuma: 0/0

4 Biztonsági felhívások Raffstore-ok / zsaluziák Biztonsági felhívások Raffstore-ok / zsaluziák Hibás kezelés: Soha ne tolja fel és ne húzza le a lamellákat, ez a m ködés zavarát okozhatja. Ne nyúljon mozgó alkatrészek közé. Sérülésveszély: A lamellacsomaggal együtt személyt is fel lehet húzni. Az el írottól eltér használat: A berendezést kizárólag rendeltetésének megfelel en használhatja! Ett l eltér célokra történ használat esetén személyi sérülésveszély áll fenn és anyagi károk keletkezhetnek. Ne terhelje a raffstore-okat további súlyokkal. A nem rendeltetésszer használat a garancia megsz nését vonja maga után. Kezel elemek hozzáférhet sége: A kezel kapcsolót úgy helyezze el, hogy az jól látható legyen a berendezést l, azonban ne helyezze azt közvetlenül a mozgatható alkatrészek útjába. Ne hagyja, hogy gyermekek játszanak a kezel elemekkel, mint pl. a kézi rádiós adóval, a kapcsolóval vagy az automatika készülékekkel. Zúzódásveszély áll fenn különösen a berendezés automatikus készülékekkel történ üzemeltetése esetén. A kezel kapcsolót mozgássérültek számára is elérhet helyre helyezze fel. Automatikus raffstore-ok erkélyés teraszajtók el tt: Ha az Ön erkélyének vagy teraszának egyetlen bejárata elé elektromos meghajtású raffstore van felszerelve, amely automatikával van összekötve, akkor Ön kizárhatja magát. Az erkély ill. a terasz használatakor kapcsolja ki az automatikát. A motor járási idejét figyelembe kell venni: A behelyezett motorok nem alkalmasak tartós üzemhez. Az integrált h védelem a motort kb. perc elteltével kikapcsolja. Kb. 0 - perc múlva a termék ismét üzemkész. M szaki változtatás joga fenntartva Kiállítás dátuma: 0/0 M szaki változtatás joga fenntartva Kiállítás dátuma: 0/0 Használati célok Használati célok Napvédelem H védelem Belátás elleni védelem Fényvédelem A berendezést ne használja er s szél, folyamatos es zések, havazás, vagy fagyveszély esetén. Ilyenkor húzza be a lamellázatot. Annak érdekében, hogy adott széler sség esetén a napellenz k bevitelére elég id álljon rendelkezésre, azt tanácsoljuk, hogy használjon a vezérléssel összekötött széljelz berendezéseket. Raffstore-ok / zsaluziák A német árnyékolástechnikai szövetség (Bundesverbandes Rollladen und Sonnenschutz e.v) alábbi táblázata a küls zsaluziák és raffstore-ok szélhatárértékeit mutatja. A széler sségek az offenbachi székhely német meteorológiai szolgálat (DWD) Beauforttáblázata szerint vannak besorolva. Az alábbi határértékek elérése esetén a termékeket be kell húzni. Ajánlott maximális szél-határértékek. Széless ég Szélperemezett lamellák vezet sínnel Szélperemezett, zsinórvezetéssel Lapos lamellák vezet sínnel Lapos lamellák zsinórvezetéssel [mm] [bft] [m/s] [bft] [m/s] [bft] [m/s] [bft] [m/s] 00 7 (,-7,) 7 (,-7,) 7 (,-7,) 7 (,-7,) (,-7,) 7 (,-7,) 6 (0,-,) 6 (0,-,) 00 7 (,-7,) 6 (0,-,) 6 (0,-,) 6 (0,-,) (,-7,) 6 (0,-,) 6 (0,-,) 6 (0,-,) (0,-,) 6 (0,-,) (7,-0,) (7,-0,) (0,-,) 6 (0,-,) (7,-0,) (7,-0,) Figyelem! A megadott értékek kizárólag javaslatok és az épület helyzetét l függenek. Az EN 69 szélellenállási osztálya szerint: Névleges ellen rzési nyomás p [N/m²] Biztonsági ellen rzési nyomás,p [N/m²] Maximális szélsebesség v [km/h] Beaufort szerinti széler sség Red nyprofil, K7: Vezet sín szélesség Szélellenállási osztály Red nyprofil, K(X8): 0 6 < < < < végleges méretig [mm] Vezet sín szélesség Szélellenállási osztály végleges méretig [mm] M szaki változtatás joga fenntartva Kiállítás dátuma: 0/0 M szaki változtatás joga fenntartva Kiállítás dátuma: 0/0

5 Használati célok Használati célok A7 red nyprofilok: Vezet sín szélesség Szélellenállási osztály végleges méretig [mm] A red nyprofil: Vezet sín szélesség Szélellenállási osztály végleges méretig [mm] AV red nyprofil: Vezet sín szélesség Szélellenállási osztály végleges méretig [mm] A (X8) red nyprofil: Vezet sín szélesség Szélellenállási osztály végleges méretig [mm] M szaki változtatás joga fenntartva Kiállítás dátuma: 0/0 6 M szaki változtatás joga fenntartva Kiállítás dátuma: 0/0 Használati útmutató Kivitelezés elektromos meghajtóval A kapcsoló, a távirányító vagy az automatikus készülék m ködtetésével a szövetpalást fel- ill. lemegy. A meghajtó véghelyzetei gyárilag beállítottak. Ha mégis szükség lenne a beállítás megváltoztatására, akkor tartsa be a gyártó mellékelt útmutatójában leírtakat. A berendezés a kapcsoló felengedésével, vagy az ellentétes vezérlési, ill. a megállítási gomb megnyomásával állítható meg. A vezérl készülékek kezelésér l lásd a mellékelt gyártói útmutatókat. Ápolás, karbantartás és javítás A motoros meghajtású berendezések véletlenül is beindulhatnak. A tisztítási- és karbantartási munkákhoz az automatikus vezérlést ki kell kapcsolni, valamint meg kell szakítani az áramellátást. Kézi vezérlés esetén akassza ki a kezel kart és azt helyezze el biztos helyen. Tisztítás: A kívülr l felhelyezett napfényvédelemmel a berendezésen id vel szennyez dések jelenhetnek meg. Ez a berendezés használhatóságát nem befolyásolja. A porfestett alkatrészek látványa tovább tart, ha rendszeresen áttörli ket egy lágy gyapjúkend vel. Ne használjon oldószereket, alkoholt (spiritusz), és habzó tisztítószereket. Kézlenyomatok, enyhén zsíros vagy olajos foltok általi szennyez déseket enyhe háztartási tisztítóval és puha ronggyal mossa le. Tiszta vízzel törölje át az alkatrészeket és szintén lágy rongy használatával törölje szárazra azokat. Soha ne nyomjon er sen a lamellákra, mert különben ezek megtörhetnek. Soha ne használjon magasnyomású tisztítót. Fennáll a veszélye annak, hogy a lamellák felülete a nyomás és a meleg miatt károsodik. Rendszeresen távolítsa el a szennyez déseket vagy tárgyakat a vezet sínekb l. M szaki változtatás joga fenntartva Kiállítás dátuma: 0/0 7 8 M szaki változtatás joga fenntartva Kiállítás dátuma: 0/0

6 Ápolás, karbantartás és javítás Karbantartás: A berendezéseket rendszeresen karban kell tartani (legalább egyszer évente). Minden ellen rzési és karbantartási munkát csak megfelel szakvállalat végezhet el. Rendszeresen ellen rizze elektromos meghajtású berendezések esetén az elektromos vezetékek károsodását. Ellen rizze a raffstore mechanikai alkatrészeinek látható károsodásait. Ne használja a red nyt, ha károsodásokat észlel. Javítások: Nem szakszer javítások személyek veszélyeztetéséhez vagy a berendezésben történ károkhoz vezethetnek. Javításokat csak megfelel szakvállalat végezhet el. Csak eredeti HELLA pótalkatrészeket szereljen be. Az összeszerelés el tt Ellen rizze az árut megérkezése után azonnal a szállítás során esetlegesen keletkezett hibákra, valamint az alkatrészek a szállítólevélen feltüntetett teljességére vonatkozóan. Ha alkatrészek hiányoznak, vagy károsodtak, forduljon azonnal a szállítóhoz. Ellen rizze a rögzítési alapzatot. Gy z djön meg róla, hogy a használt rögzítési anyag megfelel a rögzítési alapzat adottságainak és így a szakszer rögzítés biztosítható. Ha kétségei vannak, kérjen tanácsot egy rögzítéstechnikai vállalattól. A csomagolókartont ne tegye ki nedvességnek. A szállítás során fóliával óvja a csomagolást a csapadéktól. Nagyobb berendezések emelését és rakodását két személy végezze. A csomagolással óvatosan járjon el a károsodások elkerülése érdekében. Óvatosan távolítsa el a csomagolóanyagot. Kés használata során különösen ügyeljen arra, hogy a csomagolás tartalma ne károsodjon. A csomagolóanyag ártalmatlanításakor biztosítsa annak újrahasznosíthatóságát. Figyelmeztetés! A helytelen felszerelés komoly sérüléseket okozhat. Tartsa be az összeszerelési útmutatóban leírtakat. Biztosítsa a szerelés helyszínét. M szaki változtatás joga fenntartva Kiállítás dátuma: 0/0 9 0 M szaki változtatás joga fenntartva Kiállítás dátuma: 0/0 Áttekintés: Szerszámok a felszereléshez Tok - red ny felszerelése Red ny karbantartás kívülr l Rögzítési elemek Akkumulátoros fúrógép A rögzítési alapzattól függ en (AW 0, AW bit betét) Bit hosszabbítás Mér szalag Vízmérték Rögzít támasztékot () a fejrészen () bal és jobb oldalon összeszegecselni. Ez az ábra példaként a rögzítési oldalt mutatja belülr l jobbra. A bal oldalt fordítva szerelje fel. Ügyeljen a rögzít támaszték helyes pozíciójára. Vakszegecs fogó ø mm szegecsekhez Ceruza Ellen rz kábel Hirschmann-dugasszal Rögzít támaszték Fej Vakszegecs Összes szerelési anyag darab x vakszegecs M szaki változtatás joga fenntartva Kiállítás dátuma: 0/0 M szaki változtatás joga fenntartva Kiállítás dátuma: 0/0

7 Tok - red ny felszerelése A vezet sínek szerelése Red ny karbantartás kívülr l Red ny karbantartás kívülr l Ablak- vagy ajtó elem rögzítése részes pvc vezet sín A tokfeltétet helyezze fel az ablak vagy ajtó elemre (), a rögzít támasztékok között középen és a lencsefej csavarral () csavarozza össze. Továbbá az ablak vagy ajtó elemet (szükség szerint) a kamraprofillal () felfelé lehet összecsavarozni. Megjegyzés: Szerelés szorítógombos csavarral felkapcsolva () A red ny vezet sínt () felhelyezett bementi tölcsérrel () szállítjuk. 6 Az ablakkeret és a tok között ügyelni kell a szakszer tömítésre (pl. multifunkciós tömít szalag)! 6 Ablak- vagy ajtó elem Rögzít támaszték Lencsefej csavar Kamraprofil pvc-re, 7 mm vastag Multifunkciós tömít szalag (az építkezésen) Ablakkeret csavar (az építkezésen) Összes szerelési anyag Fa M anyag, fém darab Lencsefej lemezcsavar,9x6 darab Lencsefej önfúró csavar,x felhelyezett bemeneti tölcsér Vakolóperem kivágás rögzít támasztékhoz Red ny vezet sín M szaki változtatás joga fenntartva Kiállítás dátuma: 0/0 M szaki változtatás joga fenntartva Kiállítás dátuma: 0/0 A vezet sínek szerelése Red ny karbantartás kívülr l A karbantartási fedél felszerelése Red ny karbantartás kívülr l 00 = = = 00 A szorítógombos csavart () a peremt l mm-es távolságra helyezze el. A red ny vezet sínt () vezesse be a palást zárósínjébe, és az ablakkeret küls peremével egy vonalban kapcsolja rá a szorítógombos csavarra. Ügyeljen két vezet sín függ leges és párhuzamos állására. Szerelési anyag A szükséges szorítógombos csavarok száma a vezet sín hosszúságának megfelel en: Tolja a karbantartási fedelet () a vezet sínek közé a tok alsó pereméig és csavarozza össze az ablak- vagy ajtóelemmel (). Az els csavarok távolsága a peremt l 0 mm. Az elemet a felszerelt tokfeltéttel felállítani és próbamenetet végezni a red ny helyes m ködésének ellen rzésére. Pvc karbantartási fedél <00 mm: x >0 mm : x Szorítógombos csavar Red ny vezet sín Ablak- vagy ajtó elem Ellen rz takarólemez Lencsefej csavar Összes szerelési anyag hosszúsá gtól függ Lencsefej önfúró csavar,9x M szaki változtatás joga fenntartva Kiállítás dátuma: 0/0 6 M szaki változtatás joga fenntartva Kiállítás dátuma: 0/0

8 Tartók felszerelése raffstore-ok / zsaluziák számára Tartók felszerelése raffstoer-ok / zsaluziák számára Függ leges tartó VZ - VT 8x6 VZ fels sínhez nyitott fels sínhez A A távolság méretet (A) a tokon a táblázat szerint átvezetni és a tartókat () a kamraprofillal () összecsavarozni (). A távolság 6 mm üregnyílás () esetén: 8 mm 70 mm üregnyílás () esetén: 0 mm A tartók számát és helyzetét <0 <00 <0 Ügyeljen az A távolság pontos betartására, hogy biztosított legyen a zsaluzia vagy raffstore helyes, elcsavarodás nélküli, beakasztása a tartókba! Keret szélesség [mm] Tartók száma < A A távolság mérete Kamraprofil Tartó Lencsefej csavar Üregnyílás Összes szerelési anyag Sztiropor alap /tartó Lencsefej csavar,,x0 vagy lencsefej csavar,x80 Lemezbetét alap /tartó Lencsefej önfúró csavar x6 M szaki változtatás joga fenntartva Kiállítás dátuma: 0/0 7 8 M szaki változtatás joga fenntartva Kiállítás dátuma: 0/0 A palást szerelése Nyissa fel a felszerelt függ leges tartót.. Vezesse ki kb. 00 mm hosszan a lamellázatot. Motoros meghajtás esetén ellen rz kábelt használjon.. Vezesse a fejsíneket a tartóba.. Zárja le a tartót.. Igazítsa ki a fels síneket széltében. 6. Rögzítse a fels síneket a tartó csavarjainak meghúzásával. Figyelem! Sérülés- vagy életveszély! A tartó rögzítési szíjait az el írásoknak megfelel en kell rögzíteni és lezárni! A csavarokat mérsékelt er vel forgassa be, hogy a kés bbi javítások során eltávolításuk könnyed legyen. Raffstore / zsaluzia tok felszerelése Rögzítési elemek Rögzít támaszték Fej Vakszegecs Rögzít támasztékot () a fejrészen () bal és jobb oldalon összeszegecselni. Ez az ábra példaként a rögzítési oldalt mutatja belülr l jobbra. A bal oldalt fordítva szerelje fel. Ügyeljen a rögzít támaszték helyes pozíciójára. Megjelölés a bels és küls oldalon - A megbízási címke a fels sín bels oldalán található. - A váltócsapágy ütköz peckeinek kiigazítása jobbra (belülr l nézve) Összes szerelési anyag darab x vakszegecs Megbízási címke belül Váltócsapágy Ütköz stift M szaki változtatás joga fenntartva Kiállítás dátuma: 0/0 9 0 M szaki változtatás joga fenntartva Kiállítás dátuma: 0/0

9 Raffstore / zsaluzia tok felszerelése Ablak- vagy ajtó elem rögzítése A vezet sínek szerelése A vezet sínek áttekintése standard szereléshez A tokfeltétet helyezze fel az ablak vagy ajtó elemre (), a rögzít támasztékok között középen,ütköztesse az ütköz lemezhez () és a lencsefej csavarral () csavarozza össze. Továbbá az ablak vagy ajtó elemet (szükség szerint) a kamraprofillal () felfelé lehet összecsavarozni. Szimpla/ dupla vezet sín FE 7 FD Megjegyzés: Az ablakkeret és a tok között ügyelni kell a szakszer tömítésre (pl. multifunkciós tömít szalag)! Ehhez ill távtartó Állítható távtartó KVAR 6 7 Ablak- vagy ajtó elem Rögzít támaszték Ütköz lemez Lencsefej csavar Kamraprofil pvc-re, 7 mm vastag Multifunkciós tömít szalag (az építkezésen) Ablakkeret csavar (az építkezésen) Ehhez ill vezet sín betét Vezet sín betét (standard) Összes szerelési anyag Fa 6 darab Lencsefej lemezcsavar,9x6 M anyag, fém 6 darab Lencsefej önfúró csavar,x M szaki változtatás joga fenntartva Kiállítás dátuma: 0/0 M szaki változtatás joga fenntartva Kiállítás dátuma: 0/0 A vezet sínek szerelése Méret adatok és levonási méretek A vezet sínek szerelése Állítható távtartóval LL 9 () FB = IK FB = AM FB = AK LB Lamella levonási mérete = 9 mm hosszú lamellavezet cs sapkával (standard) Lamella levonási mérete = mm rövid lamellavezet cs sapkával (csak AR9 esetén). Igényt l/beépítési helyzett l függ en a készszélességet három különböz pontra (vezet sín küls pereme AK vezet sín tengelymérete - AM, vezet sín bels pereme - IK) vonatkoztatva lehet megadni. A bal és jobb oldali méretezést eltér en is meg lehet adni. 0 = = PTH PTH A vezet sín fels pereme egy vonalban van a fels sín alsó peremével Csomagmagasság M szaki változtatás joga fenntartva Kiállítás dátuma: 0/0 M szaki változtatás joga fenntartva Kiállítás dátuma: 0/0

10 A vezet sínek szerelése Az állítható távtartó szerelési sorrendje x80 / x9 vezet sínek felszerelése Vezet sínek áttekintése. A távtartót a szükséges hosszúságra beállítani (az A távolság mérett l és a vezet sínt l függ). Vezet sín x80 FUP 80 Vezet sín x9 FUP 9. A távtartót a meghatározás szerint a rögzítési alapzatra szerelni. A következ táblázatban szerepl távtartók számát mindenképpen be kell tartani. Rendelési magasság [mm] A távtartók száma < A vezet sínt az összes vezet nipli fölött feltolni és a távtartóba bekapcsolni ill. betolni. A vezet sín kiigazítása egy vonalban legyen a fels sín alsó peremével.. A vezet sín biztosítása a szorítócsavarok meghúzásával. A szorítócsavart mértéktartó er vel, kézzel húzza meg. 80 Ehhez ill vezet sín betét Vezet sín betét x80 / x9 vezet sínekhez 9 Figyelem! Sérülés- vagy életveszély a lees fedél által. A fedelek el írásoknak megfelel felszerelése! M szaki változtatás joga fenntartva Kiállítás dátuma: 0/0 6 M szaki változtatás joga fenntartva Kiállítás dátuma: 0/0 x80 / x9 vezet sínek felszerelése Levonási méretek x80 / x9 vezet sínek felszerelése Elölr l való rögzítés A Lamella levonási mérete = mm hosszú lamellavezet cs sapkával (standard). Lamella levonási mérete = 7 mm rövid lamellavezet cs sapkával (csak ARE9 esetén). A A vezet sínt a keret küls peremével egy vonalban kell felszerelni. Ügyeljen két vezet sín függ leges és párhuzamos állására. Rögzítési furatok gyárilag el furva LL (7) FB = IK FB = AK 6 Vezet sín A [mm] FUP FUP 9 8, A A távolság mérete Szerelési anyaggal Fa Lencsefej csavar,x M anyag Lencsefej önfúró csavar,x8 Fém Lencsefej önfúró csavar,x M szaki változtatás joga fenntartva Kiállítás dátuma: 0/0 7 8 M szaki változtatás joga fenntartva Kiállítás dátuma: 0/0

11 x80 / x9 vezet sínek felszerelése x80 / x9 vezet sínek felszerelése A rögzítési furatok száma és helyzete FH = 0 SH 0 = A furatokat a következ táblázat alapján a gyárban fúrják ki. Vezet sín hossza [mm] Furatok száma < Szúnyogháló összeszerelése 80 / A vezet sín felszerelése... A vezet sínek felszerelése. A ragasztószalag véd jét eltávolítani.. A szúnyogháló sínt a vezet sín hátsó kamrájába tolni. A vezet sín alsó pereme egy vonalban legyen a szúnyogháló sín alsó peremével.. Easy-Clickesetén: A lezáróelemet a helyes pozícióba tolni.. A lezáróelem rögzítése egy ø,x9, mm-es lencsefej önfúró csavar segítségével történik. A rögzítési furatok takarókupakjainak szerelése A takarókupakokat a ø0 mmes rögzítési furatokba helyezni. Takarókupakok ø0 mm-es fuartokhoz Elölr l való rögzítés... A feltép szalagot eltávolítani (standard módon a gyárban végzik). Vezet sín x80 / 9 mm 7x8 mm-es szúnyogháló sín Lencsefej önfúró csavar ø,x9, mm Easy-Click lezáróelem M szaki változtatás joga fenntartva Kiállítás dátuma: 0/0 9 0 M szaki változtatás joga fenntartva Kiállítás dátuma: 0/0 A vezet sínbetét szerelése A vezet sínbetétet nyomja a vezet sín kamrájába. Vakolatalapi felszerelés esetén a vakolóanyagnak nem szabad a vezet sín kamrájában lenni. A betétet tolja felfelé az összes lamellavezet cs sapka fölé. (A vezet sínbetét enyhe meghajlása megkönnyíti a felszerelést). Minden lamellavezet cs sapkának a vezet sínbetéten belül kell lennie. Raffstore-ok ECN rendszerrel ECN kiigazítása - forgatható kapcsokkal Fontos, hogy a szerelés után, a berendezés üzembevétele ill. átadása el tt ellen rizni kell az ECN rendszer kifogástalan m ködését, különösen, hogy a forgatható kapocs és a kapcsok helyesen állnak-e. A nem helyes állás kedvez tlen üzemeltetési viselkedéshez ill. a forgatható kapcsok kapcsokból való kioldásához vagy a forgatható kapcsok kampóból való kioldásához vezethetnek, adott esetben a forgatható kapcsok vagy a kapcsok törése is el fordulhat. Kivágások a vezet sínbetétben A kapcsos zsinór cseréje x80 / 9 vezet sínekhez való vezet sínbetétek esetén ügyelni kell arra, hogy a kivágások az alsó oldalon legyenek. (Reteszelés a vezet sín borítósapka csapjaival). a i ECN-rendszer berendezések esetén a kapcsos zsinórnak kívül és belül eltér a hosszúsága. A kapcsos zsinórok minden. kapcsán egy bet jelzés van. Alsó oldal a i Kapcsos zsinór kívülre Kapcsos zsinór belülre M szaki változtatás joga fenntartva Kiállítás dátuma: 0/0 M szaki változtatás joga fenntartva Kiállítás dátuma: 0/0

12 Rögzít konzol felszerelése ablakokhoz és ajtókhoz Red ny és zsaluzia tokok Rögzít konzolok áttekintése Rögzít konzol felszerelése ablakokhoz és ajtókhoz Red ny és zsaluzia tokok A rögzít konzol kiegészítése A rögzít konzol () gyárilag be van építve a tokba és össze van csavarozva. A szerelési szeglet () és a betétléc () a szerelési anyaggal együtt szabadon van mellékelve. A már összecsavarozott ablak / ajtó elemet kiegészít leg még csavarozza össze az ablak alaplemezével (). Megjegyzés: Az ablakkeret és a tok között ügyelni kell a szakszer tömítésre (pl. multifunkciós tömít szalag)! Rögzít konzol Szerelési szeglet Betétléc (opcionális) A betétléc csavarzata (opcionális) A betétlécet () az egymáshoz érintkez ablak- vagy ajtó elemre () fektetni és összecsavarozni. 6 A szerelési szegletet () a falazatnak megfelel en fordítani és a red nytok alaplemezével () összecsavarozni. Ablak alaplemeze Betétléc Lencsefej csavarok Ablak- / ajtó elem 6 Ablakkeret csavar (az építkezésen) Multifunkciós tömít szalag (az építkezésen) Szerelési szeglet A red nytok alaplemeze darab lencsefej csavar 6x6 Összes szerelési anyag darab Lencsefej önfúró csavar,8x6 M szaki változtatás joga fenntartva Kiállítás dátuma: 0/0 M szaki változtatás joga fenntartva Kiállítás dátuma: 0/0 Rögzít konzol felszerelése ablakokhoz és ajtókhoz Szúnyogháló roló beépítése Általános Red ny és zsaluzia tokok A rögzít konzol kiegészítése A tokfeltétet az ablak- / ajtó elemmel a falnyílásba behelyezni és felette található rögzítési alapzattal (7) öszecsavarozni. Rögzítési alapzat Rögzít anyag Összes szerelési anyag Fa darab Lencsefej csavar x0 darab Alátétkarika M A szúnyogháló roló oldalsó befogója () már el re fel van szerelve a fejrészen. A rugós egységet () egy 8 mm-es kulccsal, az óra járásával megegyez en, a táblázat szerint el kell feszíteni. A rugó minden kattanás után rögzül. A rugós egység négyszögletes rúdját az oldalsó befogóba helyezni és enyhe vízszintes nyomással a rugót kioldani, hogy a féket be lehessen helyezni a túloldalon lév befogóba. A rugós egységnek (), belülr l nézve, a bal oldalon kell lennie! M anyag, fém darab Lencsefej csavar x0 darab Alátétkarika M Beton darab Csavar 7,x Tégla, könny beton, mészhomok tégla darab Csavar 7,x7 Figyelem! Sérülés- vagy életveszély! El feszítésnél gyakoroljon enyhe nyomást a rugós egységre, hogy megakadályozza az odanyomást az el feszítés alatt! M szaki változtatás joga fenntartva Kiállítás dátuma: 0/0 6 M szaki változtatás joga fenntartva Kiállítás dátuma: 0/0

13 Szúnyogháló roló beépítése Általános 6 Csatlakoztatási el írások a motoros meghajtáshoz Típus: Általános a red nyökhöz Emellett figyelembe kell venni az adott meghajtási mód mellékelt, eredeti felszerelési és kezelési útmutatóit Hirschmann dugaszos csatlakoztatás 6 A befogó mindig a bal és a jobb fejrészen Szállítási biztosíték A rugós egység belülr l nézve a bal oldalon Zárósín csúszkával és kefetömítéssel Szúnyogháló Fék Megnevezések Hirschmann csatlakozó STAS biztosító kengyellel cikkszám: 0009 Hirschmann csatlakozó STAK cikkszám: 0000 Összeszerelés a motor oldalán a homlokzat oldalán kapocskiosztás rádió nélkül (nézet elölr l) Táblázat a rugó el feszítéséhez (forgatásokban) - eltérések lehetségesek Szélesség [mm] Magasság [mm] fékezőrendszer nélkül M szaki változtatás joga fenntartva Kiállítás dátuma: 0/0 7 kapocs foglaltság rádióval (nézet elölr l) kék (N) fekete (fázis) barna (fázis) sárga/zöld (PE) kék (N) barna (fázis) sárga/zöld (PE) kék (N) fekete (fázis) barna (fázis) sárga/zöld (PE) kék (N) barna (fázis) sárga/zöld (PE) FELHÍVÁS: Hirschmann dugaszos csatolás felár ellenében kapható! 8 M szaki változtatás joga fenntartva Kiállítás dátuma: 0/0 Csatlakoztatási el írások a motoros meghajtáshoz Típus: Általános a red nyökhöz Csatlakoztatási el írások a motoros meghajtáshoz Típus: Általános a red nyökhöz A motor bal oldalon van felszerelve (belülről nézve) JOBB OLDALI HENGER A motor jobb oldalon van felszerelve (belülről nézve) A motor bal oldalon van felszerelve (belülről nézve) JOBB OLDALI HENGER A motor jobb oldalon van felszerelve (belülről nézve) kék fekete barna sárga/zöld Színtáblázat a csatlakozó kábelhez kék fekete barna sárga/zöld Semleges vezető N -es forgási irány fázisa -es forgási irány fázisa PE védővezeték Forgási irány fel el Színtáblázat a csatlakozó kábelhez kék barna fekete sárga/zöld Semleges vezető N -es forgási irány fázisa -es forgási irány fázisa PE védővezeték N N PE PE Kapcsoló Kapcsoló Színtáblázat a csatlakozó kábelhez Forgási irány Színtáblázat a csatlakozó kábelhez kék Semleges vezető N kék Semleges vezető N fekete -es forgási irány fázisa fel barna -es forgási irány fázisa barna -es forgási irány fázisa el fekete -es forgási irány fázisa sárga/zöld PE védővezeték sárga/zöld PE védővezeték Nézet: Közvetlen vezetékes összekötés a motor és a kapcsoló között red nyök esetén standard kábel hosszúság kb. 000 mm PE PE N N Kapcsoló Kapcsoló Nézet: Csatolás Hirschmann dugaszos csatlakoztatással a motor és a kapcsoló között red nyök esetén (felár!) A kábel hosszúsága a motor oldalon standard módon kb. 000 mm M szaki változtatás joga fenntartva Kiállítás dátuma: 0/0 9 0 M szaki változtatás joga fenntartva Kiállítás dátuma: 0/0

14 Csatlakoztatási el írások a motoros meghajtáshoz Típus: Általános a red nyökhöz Csatlakoztatási el írások a motoros meghajtáshoz Típus: Általános a red nyökhöz pólusú önálló meghajtás Csatlakozási el írások A meghajtásokat a motor gyártója által javasolt lehet ség szerint kell csatlakoztatni. A helyben végzett installációhoz a Osztrák Elektrotechnikai Szövetség (ÖVE) és a helyi villamosm vek el írásait kell figyelembe venni. A helyben végzett elektromos installációt mindenképpen hivatalosan engedélyezett elektrotechnikai vállalattal kell elvégeztetni! pólusú kapcsoló meghajtóhoz HELYES Hálózat Meghajtás kapcsoló pólusú Hálózat HIBÁS Meghajtás Kapcsoló HELYES Hálózat Meghajtás pólusú kapcsoló Meghajtás HIBÁS Hálózat Meghajtás Kapcsoló Meghajtás Egy együttesen vezérelt berendezés meghajtásainak soha nincs pontosan ugyanannyi menetideje! Több meghajtás egy kapcsolóval történ együttes üzemeltetése esetén ezért minden meghajtáshoz és minden menetirányhoz egy külön érintkez t kell felszerelni (a meghajtások galvanikus elválasztása). Több meghajtó közös vezérlése vezérl és/vagy automata készülékeket tesz szükségessé. Különben rendkívül nagy terhelések jöhetnek létre, úgyhogy a végkapcsoló tönkremegy és a meghajtás leáll. Egyidej leg adott parancsok fel- és le irányba a kondenzátor rövidzárlatához és a tekercselések ellenindukciójához vezetnek. Ezért csak elektromosan vagy mechanikusan elzárt egyedi kapcsolókat (nem villanykapcsolót) szabad használni. Több kapcsoló esetén egy léptet - ill. több pontos vezérl relét kell elhelyezni. Több meghajtás vezérlése esetén a parancsok ellentétes lezárására alkalmas vezérl készülékeket kell használni. M szaki változtatás joga fenntartva Kiállítás dátuma: 0/0 M szaki változtatás joga fenntartva Kiállítás dátuma: 0/0 A lamellás árnyékolók motorjainak elektromos csatlakozása Emellett figyelembe kell venni az adott meghajtási mód mellékelt, eredeti felszerelési és kezelési útmutatóit Középső motor Ennek során mindenképp ügyeljen a zsaluzia motorjainak vezérlési irányelvei c. fejezetben leírtakra és a biztonsági felhívások betartására! Vezérlési irányelvek a zsaluzia motorjaira vonatkozóan - Egy egypólusú kapcsolóra soha ne kapcsoljon egy motornál többet! - Csak csoportos vezérl kkel hajthat meg egyszerre több motort egy kapcsolóval. - A zsaluzia motorjait elektromosan és mechanikusan mindenképp ki kell reteszelnie. elero motorok (standard) Meghajtótípusok: JA 06 Soft; JA 09 Soft; JA 0 DK N PE Kapcsoló Dugasz Kuplung kék fekete barna sárga/zöld Színtáblázat a csatlakozó kábelhez (hagyományos kapcsoló) Forgási irány kék fekete barna Semleges vezető N -es forgási irány fázisa -es forgási irány fázisa fel le sárga/zöld PE védővezeték Színtáblázat a csatlakozó kábelhez (rádiós ) kék Semleges vezető N barna Fázis sárga/zöld PE védővezeték M szaki adatok Forgatónyomaték 6 Nm 9 Nm 0 Nm Feszültség/Frekvencia Névleges fordulatszám [/min] 0 V / 0 Hz Védelmi osztály IP Végkapcsolási terület 6 8 fordulat Teljesítményfelvétel [W] 0 0 Névleges áram [A] 0, 0,6,0 Kábel hosszúsága a dugasszal együtt Kábel keresztmetszet [mm²] Felület FH x FB 7 m²-ig (AF 0) 0 m²-ig (egyéb) 0,8 m x 0,7 m²-ig (AF 0) 6 m²-ig (egyéb) 6 m²-ig (AF 0) m²-ig (egyéb) - Figyelem: A fenti utasítások figyelmen kívül hagyása, a csatlakozások nem szabványszer létrehozása, vagy az elfogadott m szaki normák figyelmen kívül hagyása esetén sem a meghajtó gyártója, sem a HELLA nem felel anyagi vagy személyi károkért. - A munkálatokat végz elektrotechnikai szakemberrel er síttesse meg, hogy az elektromos csatlakozást a csatlakozási terveknek (lásd a meghajtó gyártójának útmutatóját), az általános felhívásoknak, a biztonsági el írásoknak és a vezérlési irányelveknek megfelel en végezték-e el. M szaki változtatás joga fenntartva Kiállítás dátuma: 0/0 M szaki változtatás joga fenntartva Kiállítás dátuma: 0/0

15 Csatlakoztatási el írások a motoros meghajtáshoz Típus: Általános raffstore-okhoz/ zsaluziákhoz pólusú önálló meghajtás Meghajtás Meghajtás HELYES HELYTELEN pólusú kapcsoló Kapcsoló Hálózat Hálózat Csatlakozási el írások A meghajtásokat a motor gyártója által javasolt lehet ség szerint kell csatlakoztatni. A helyben végzett installációhoz a Osztrák Elektrotechnikai Szövetség (ÖVE) és a helyi villamosm vek el írásait kell figyelembe venni. A helyben végzett elektromos installációt mindenképpen hivatalosan engedélyezett elektrotechnikai vállalattal kell elvégeztetni! Csatlakoztatási el írások a motoros meghajtáshoz Típus: Általános raffstore-okhoz/ zsaluziákhoz pólusú kapcsoló meghajtóhoz Meghajtás Meghajtás Meghajtás Meghajtás HELYES Hálózat pólusú kapcsoló HIBÁS Kapcsoló Hálózat Egy együttesen vezérelt berendezés meghajtásainak soha nincs pontosan ugyanannyi menetideje! Több meghajtás egy kapcsolóval történ együttes üzemeltetése esetén ezért minden meghajtáshoz és minden menetirányhoz egy külön érintkez t kell felszerelni (a meghajtások galvanikus elválasztása). Több meghajtó közös vezérlése vezérl és/vagy automata készülékeket tesz szükségessé. Különben rendkívül nagy terhelések jöhetnek létre, úgyhogy a végkapcsoló tönkremegy és a meghajtás leáll. Egyidej leg adott parancsok fel- és le irányba a kondenzátor rövidzárlatához és a tekercselések ellenindukciójához vezetnek. Ezért csak elektromosan vagy mechanikusan elzárt egyedi kapcsolókat (nem villanykapcsolót) szabad használni. Több kapcsoló esetén egy léptet - ill. több pontos vezérl relét kell elhelyezni. Több meghajtás vezérlése esetén a parancsok ellentétes lezárására alkalmas vezérl készülékeket kell használni. M szaki változtatás joga fenntartva Kiállítás dátuma: 0/0 6 M szaki változtatás joga fenntartva Kiállítás dátuma: 0/0 Általános egyedi kialakítások két oldali fordulattal Kivezérléskor kifelé zárva, felvezérléskor befelé zárva, a köztes helyzetben pedig fokozatmentesen állítható. A meghajtó kezelésekor ügyeljen a biztonsági felhívásokat taglaló fejezetben leírtak betartására. Lamellázat kivezérlése A pálca forgatása, ill. a kapcsoló felkapcsolása. Lamellázat felnyitása A pálca forgatása (felvezérlés), ill. a kapcsoló rövid fel- kapcsolása. Szükség esetén ismételje meg a folyamatot, míg el nem érte a lamella kívánt szögét. Belül A lamellázat felvezérlése A pálca forgatása, vagy a kapcsoló felkapcsolása. A forgás iránya a kivitelezést l és a meghajtó beépítésének helyzetét l függ, így az ábrázolt forgási irány a valóságban eltérhet. Lamellázat lezárása A pálca forgatása (levezérlés), ill. a kapcsoló rövid fel- kapcsolása. Szükség esetén ismételje meg a folyamatot, míg el nem érte a lamella kívánt szögét. M szaki változtatás joga fenntartva Kiállítás dátuma: 0/0 7 8 M szaki változtatás joga fenntartva Kiállítás dátuma: 0/0

16 Általános egyedi kialakítások 90 -os fordulattal Kivezérléskor kifelé zárva, felvezérléskor a lamella helyzete vízszintes, a köztes helyzetben pedig fokozatmentesen állítható. A meghajtó kezelésekor ügyeljen a biztonsági felhívásokat taglaló fejezetben leírtak betartására. Lamellázat kivezérlése A pálca forgatása, ill. a kapcsoló felkapcsolása. Lamellázat felnyitása A pálca forgatása (felvezérlés), ill. a kapcsoló rövid fel- kapcsolása. Szükség esetén ismételje meg a folyamatot, míg el nem érte a lamella kívánt szögét. Belül A lamellázat felvezérlése A pálca forgatása, vagy a kapcsoló felkapcsolása. A forgás iránya a kivitelezést l és a meghajtó beépítésének helyzetét l függ, így az ábrázolt forgási irány a valóságban eltérhet. Lamellázat lezárása A pálca forgatása (levezérlés), ill. a kapcsoló rövid fel- kapcsolása. Szükség esetén ismételje meg a folyamatot, míg el nem érte a lamella kívánt szögét. M szaki változtatás joga fenntartva Kiállítás dátuma: 0/ M szaki változtatás joga fenntartva Kiállítás dátuma: 0/0 Általános egyedi kialakítás munkaállással A palást kb. 0 nyitott lamellával lefelé mozdul és minden helyzetben teljesen zárható. Felvezérlés a lamella vízszintes helyzetéhez. A meghajtó kezelésekor ügyeljen a biztonsági felhívásokat taglaló fejezetben leírtak betartására. Lamellázat kivezérlése A pálca forgatása, ill. a kapcsoló felkapcsolása. Lamellázat felnyitása A pálca forgatása (felvezérlés), ill. a kapcsoló rövid fel- kapcsolása. Szükség esetén ismételje meg a folyamatot, míg el nem érte a lamella kívánt szögét. A lamellázat felvezérlése A pálca forgatása, vagy a kapcsoló felkapcsolása. Általános egyedi kialakítás munkaállással A lamellázat teljes lezárása minden helyzetb l (kivéve az alsó véghelyzetet). A lamellázat minden tetsz leges helyzetben. M ködtesse röviden a teker pálcát, vagy a kapcsolót a megfelel irányba nyomni. A lamella kinyílik.. M ködtesse röviden a teker pálcát, vagy a kapcsolót a megfelel irányba a fels és az alsó lamellázat lezárásához. az alsó véghelyzetb l.. Vezérelje a lamellázatot ütközésig, ill. véghelyzetig.. M ködtesse röviden a teker pálcát, vagy a kapcsolót a megfelel irányba nyomni. A lamella kinyílik.. M ködtesse röviden a teker pálcát, vagy a kapcsolót a megfelel irányba a fels és az alsó lamellázat lezárásához. Központi parancsokkal rendelkez elektromos vezérlés esetén ügyelni kell a munkaállás-csapágy speciális zárási funkciójára. Belül A forgás iránya a kivitelezést l és a meghajtó beépítésének helyzetét l függ, így az ábrázolt forgási irány a valóságban eltérhet. M szaki változtatás joga fenntartva Kiállítás dátuma: 0/0 6 6 M szaki változtatás joga fenntartva Kiállítás dátuma: 0/0

17 Általános egyedi kialakítások - napfényvezérlési funkció A lamellázat zárva megy le. A fels lamellamez t maximum kb. 90 lehet kinyitni, amíg az alsó lamellamez zárva marad. A felhúzáskor a lamellázat fels része zárva marad (befelé elforgatva) A lamellázat alsó része maximális nyitottság mellett, vízszintes helyzetben megy fel. A meghajtó kezelésekor ügyeljen a biztonsági felhívásokat taglaló fejezetben leírtak betartására. Lamellázat kivezérlése A pálca forgatása, ill. a kapcsoló felkapcsolása. Lamellázat felnyitása A pálca forgatása (felvezérlés), ill. a kapcsoló rövid fel- kapcsolása. Szükség esetén ismételje meg a folyamatot, míg el nem érte a lamella kívánt szögét. Lamellázat lezárása A pálca forgatása (levezérlés), ill. a kapcsoló rövid fel- kapcsolása. Szükség esetén ismételje meg a folyamatot, míg el nem érte a lamella kívánt szögét. Belül A lamellázat felvezérlése A pálca forgatása, vagy a kapcsoló felkapcsolása. A forgás iránya a kivitelezést l és a meghajtó beépítésének helyzetét l függ, így az ábrázolt forgási irány a valóságban eltérhet. M szaki változtatás joga fenntartva Kiállítás dátuma: 0/0 6 6 M szaki változtatás joga fenntartva Kiállítás dátuma: 0/0 Általános egyedi kialakítások - Fényvezérlési funkció A palást a fels részen kb. 0 nyitott lamellával megy le. Az alsó lemellák zárva vannak. A palást felhúzásakor a fels rész lamellái vízszintes helyzetben vannak, az alsó részé kb. 0 -al hajlanak. A teljesen lezárható forgatással. A meghajtó kezelésekor ügyeljen a biztonsági felhívásokat taglaló fejezetben leírtak betartására. Lamellázat kivezérlése A pálca forgatása, ill. a kapcsoló felkapcsolása. Lamellázat felnyitása A pálca forgatása (felvezérlés), ill. a kapcsoló rövid fel- kapcsolása. Szükség esetén ismételje meg a folyamatot, míg el nem érte a lamella kívánt szögét. Lamellázat lezárása A pálca forgatása (levezérlés), ill. a kapcsoló rövid fel- kapcsolása. Szükség esetén ismételje meg a folyamatot, míg el nem érte a lamella kívánt szögét. Üzembe helyezés / A m ködés ellen rzése A berendezést legalább egyszer vezesse teljesen fel és le. A kivezérlés során senki nem tartózkodhat a berendezés alatt, vagy annak mozgási területén. Gy z djön meg arról a kés bbi üzemeltetés során is, hogy a berendezés szabadon mozog és nincsenek akadályok az útjában. A berendezést ne vezérelje ki, ha annak útjában tárgyak vannak, vagy személyek tartózkodnak. Ügyeljen a biztonsági felhívások betartására. Az els kivezérlés után ellen rizze a rögzít anyagok és építési elemek stabilitását. Elektromos meghajtóval rendelkez berendezések esetén a próbamenetekhez soha ne használja az automatikus vezérlést, vagy kapcsolót, ha a berendezésre nem lát rá közvetlenül. Javasoljuk a próbakábel használatát az átmeneti motorkezeléshez. Ellen rizze az összes beállítást. Ellen rizze a csavaros rögzítések feszességét. Tisztítsa az elemeket (lásd az ápolási tippeket). Adja át jelen útmutatót, valamint a motor, a kapcsolók és a vezérl k gyártóinak útmutatásait a felhasználónak. Tájékoztassa a felhasználót a berendezés használatáról, különös tekintettel a biztonsági és használati útmutatásaira. Igazoltassa írásban a berendezés korrekt telepítését, kivitelezését és a biztonsági tudnivalók átadását (lásd az átadási protokollt). Belül A lamellázat felvezérlése A pálca forgatása, vagy a kapcsoló felkapcsolása. A forgás iránya a kivitelezést l és a meghajtó beépítésének helyzetét l függ, így az ábrázolt forgási irány a valóságban eltérhet. M szaki változtatás joga fenntartva Kiállítás dátuma: 0/ M szaki változtatás joga fenntartva Kiállítás dátuma: 0/0

18 Szétszerelés Átadási jegyz könyv (a szerel számára) A berendezést kikapcsolni és az újrabekapcsolás ellen biztosítani. A szétszerelés során az összeszerelés lépéseit kell megismételnie fordított sorrendben. Tisztelt Ügyfél! Nagy örömünkre szolgál, hogy a HELLA termékét vásárolta. Berendezéseinket a legnagyobb körültekintéssel gyártottuk hosszú éves tapasztalataink alapján. A Ön terméke, TOP PSI Basic tokfeltét EN 69 szerint készült, és...én/-án szakszerűen felszerelték és átadták. A szerelési és kezelési útmutatót átadtuk. Ezeket a termék használatának megkezdése el tt át kell olvasnia. A termék használatáról tájékoztattuk. Felhívtuk figyelmét a biztonsági tudnivalókra. Szakszerviz Vevő Családi név Keresztnév Utca Házszám Név Dátum Ir.sz. Helyiség Helyiség Aláírás Dátum Aláírás M szaki változtatás joga fenntartva Kiállítás dátuma: 0/ M szaki változtatás joga fenntartva Kiállítás dátuma: 0/0 Átadási jegyz könyv (a felhasználó számára) Tisztelt Ügyfél! Nagy örömünkre szolgál, hogy a HELLA termékét vásárolta. Berendezéseinket a legnagyobb körültekintéssel gyártottuk hosszú éves tapasztalataink alapján. A Ön terméke, TOP PSI Basic tokfeltét EN 69 szerint készült, és...én/-án HELLA bels zsaluziák kellemesen szabályozzák a fény bejutását a szobába, melynek légköre ezáltal hangulatosabbá válik. HELLA szúnyoghálók és Ön szabja meg, ki jöhet be és ki marad kint. HELLA plisszék egészen kicsire csukható és kiválóan véd a napfény és a kíváncsi tekintetek ellen ott is, ahol a védelemre csak kevés hely áll rendelkezésre. szakszerűen felszerelték és átadták. A szerelési és kezelési útmutatót átadtuk. Ezeket a termék használatának megkezdése el tt át kell olvasnia. A termék használatáról tájékoztattuk. Felhívtuk figyelmét a biztonsági tudnivalókra. Szakszerviz Vevő HELLA raffstore-ok a fény bejutását szabályozzák, belátás és h ellen védenek és árnyékolnak. HELLA el tétred nyök a nagyobb fokú biztonságért és védelemért es, szél, h ség, hideg, zaj, fény és kíváncsi tekintetek ellen - utólagos beépítéshez. HELLA homlokzati napellenz Kiállítómechanikával a homlokzat szép formálásához, tökéletes védelemmel h és er s fény ellen. Családi név Keresztnév Kérdések és kívánságok esetén forduljon hozzánk: HELLA Infoline +/(0)86/6-0 Név Helyiség Dátum Aláírás Utca Ir.sz. Dátum Házszám Helyiség Aláírás HELLA ÁNR Árnyékolástechnika Kft. A-99 Abfaltersbach, Nr. Tel.: +/(0)86/6-0 Fax: +/(0)86/6- Internet: / 0. / Fenntartjuk a m szaki változtatások jogát! M szaki változtatás joga fenntartva Kiállítás dátuma: 0/0 69

Tartalomjegyzék. Általános felhívások. A HELLA el zetes megjegyzései

Tartalomjegyzék. Általános felhívások. A HELLA el zetes megjegyzései Jelen útmutatót a használati és összeszerelési munkálatok megkezdése el tt el kell olvasnia! Tartalomjegyzék A HELLA el zetes megjegyzései Raffstore-ok/ küls zsaluziák - préselt csatornák... Általános

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Általános felhívások. A HELLA el zetes megjegyzései

Tartalomjegyzék. Általános felhívások. A HELLA el zetes megjegyzései Jelen útmutatót a használati és összeszerelési munkálatok megkezdése el tt el kell olvasnia! Tartalomjegyzék A HELLA el zetes megjegyzései Beépített red nyök... Általános felhívások... CE jelölés... Biztonsági

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Általános felhívások. A HELLA el zetes megjegyzései Raffstore-ok/ küls zsaluziák - peremezett U- csatorna

Tartalomjegyzék. Általános felhívások. A HELLA el zetes megjegyzései Raffstore-ok/ küls zsaluziák - peremezett U- csatorna Jelen útmutatót a használati és összeszerelési munkálatok megkezdése el tt el kell olvasnia! Tartalomjegyzék ELL el zetes megjegyzései Raffstore-ok/ küls zsaluziák - peremezett U-csatorna... Általános

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Általános felhívások. A HELLA el zetes megjegyzései Discus kazettás napellenz

Tartalomjegyzék. Általános felhívások. A HELLA el zetes megjegyzései Discus kazettás napellenz Ezt az útmutatót a használat és szerelés el tt el kell olvasni! Tartalomjegyzék A HELLA el zetes megjegyzései Discus kazettás napellenz... Általános felhívások... CE jelölés... Biztonsági felhívások...

Részletesebben

Fordító hajtások SGExC 05.1 SGExC 12.1 AUMA NORM (vezérlés nélkül)

Fordító hajtások SGExC 05.1 SGExC 12.1 AUMA NORM (vezérlés nélkül) Fordító hajtások SGExC 05.1 SGExC 12.1 AUMA NORM (vezérlés nélkül) Üzemeltetési utasítás Szerelés, kezelés, üzembe helyezés Tartalomjegyzék SGExC 05.1 SGExC 12.1 Először olvassa el az útmutatót! Tartsa

Részletesebben

Általános felhívások... 8. DIN EN 13659 szerinti szélellenállási- és teljesít képességi osztályok... 9. nova el tétred nyök standard színekben...

Általános felhívások... 8. DIN EN 13659 szerinti szélellenállási- és teljesít képességi osztályok... 9. nova el tétred nyök standard színekben... Tartalomjegyzék Általános felhívások... 8 DIN EN 659 szerinti szélellenállási- és teljesít képességi osztályok... 9 nova el tétred nyök standard színekben... A tokméretek táblázatainak áttekintése... 4

Részletesebben

atmomag Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára MAG 14-0/1 GX/XI, MAG mini 11-0/1 GX/XI

atmomag Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára MAG 14-0/1 GX/XI, MAG mini 11-0/1 GX/XI Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató atmomag MAG 4-0/ GX/XI, MAG mini -0/ GX/XI HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid

Részletesebben

Integrált melegvíztároló csatlakozós kombi fűtőberendezések és gázfűtő berendezések

Integrált melegvíztároló csatlakozós kombi fűtőberendezések és gázfűtő berendezések Szerelési és karbantartási útmutató Integrált melegvíztároló csatlakozós kombi fűtőberendezések és gázfűtő berendezések CGU-2-18/24 CGG-2-18/24 CGU-2K-18/24 CGG-2K-18/24 Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048

Részletesebben

atmocraft VK 654/9 1654/9 HU; PL

atmocraft VK 654/9 1654/9 HU; PL atmocraft VK 654/9 654/9 HU; PL Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató atmocraft Gázüzemű fűtőkazán HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Megjegyzések a dokumentációhoz........ 3. A dokumentumok

Részletesebben

minicool Tipus: DS20-60 Szabadonálló és aláépithető változat DS 200 DS 300 DS 400 DS 600 Használati utasítás 207.5368.08

minicool Tipus: DS20-60 Szabadonálló és aláépithető változat DS 200 DS 300 DS 400 DS 600 Használati utasítás 207.5368.08 minicool DS 200 DS 300 DS 400 DS 600 Tipus: DS20-60 Szabadonálló és aláépithető változat Használati utasítás HU 207.5368.08 Mielőtt a hűtőkészüléket üzembe helyezi, kérjük figyelmesen olvassa el ezt a

Részletesebben

Szerelési és karbantartási

Szerelési és karbantartási Mindig az Ön oldalán Szerelési és karbantartási útmutató Opalia C 11 E-B Opalia C 14 E-B HU Tartalom Tartalom 1 Biztonság... 3 1.1 Kezelésre vonatkozó figyelmeztetések... 3 1.2 A személyek szükséges képesítése...

Részletesebben

OPEL ASTRA Kezelési útmutató

OPEL ASTRA Kezelési útmutató OPEL ASTRA Kezelési útmutató Tartalom Bevezetés... 2 Röviden... 6 Kulcsok, ajtók és ablakok... 20 Ülések, biztonsági rendszerek... 47 Tárolás... 72 Műszerek és kezelőszervek... 91 Világítás... 137 Hőmérséklet-szabályozás...

Részletesebben

FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓ. A berendezés részeinek bemutatása HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÁS ROSSZUL BECSUKOTT AJTÓ-RIASZTÁS

FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓ. A berendezés részeinek bemutatása HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÁS ROSSZUL BECSUKOTT AJTÓ-RIASZTÁS Bevezetés CSATLAKOZTATÁS HASZNÁLAT Regisztráció FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓ A berendezés részeinek bemutatása ÜZEMBE HELYEZÉS CSATLAKOZTATÁS KEZELŐPANEL HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÁS Gyors fagyasztás ECO MÓD

Részletesebben

Lengőhajtások SQEx 05.2 SQEx 14.2 SQREx 05.2 SQREx 14.2 AUMA NORM (vezérlés nélkül)

Lengőhajtások SQEx 05.2 SQEx 14.2 SQREx 05.2 SQREx 14.2 AUMA NORM (vezérlés nélkül) Lengőhajtások SQEx 05.2 SQEx 14.2 SQREx 05.2 SQREx 14.2 AUMA NORM (vezérlés nélkül) Üzemeltetési útmutató Szerelés, kezelés, üzembe helyezés Tartalomjegyzék SQEx 05.2 SQEx 14.2 / SQREx 05.2 SQREx 14.2

Részletesebben

TN 230 V. Trumaventfúvóberendezés TEB 12 V. meleg levegő elosztásához és szellőztetéshez. Használati utasítás TEB 12 V TN 230 V

TN 230 V. Trumaventfúvóberendezés TEB 12 V. meleg levegő elosztásához és szellőztetéshez. Használati utasítás TEB 12 V TN 230 V fúvóberendezés Használati utasítás Üzembe helyezés előtt feltétlenül olvassa át a használati útmutatót! A járműtartó arra szolg ál, hogy a gép kezelését rendesen el lehessen végezni Javításokat csak szakember

Részletesebben

DULCOMETER DMT Mérési adat: ph / redoxpotenciál / hőmérséklet

DULCOMETER DMT Mérési adat: ph / redoxpotenciál / hőmérséklet Szerelési és üzemeltetési utasítás DULCOMETER DMT Mérési adat: ph / redoxpotenciál / hőmérséklet A1454 Először teljesen olvassa át az üzemeltetési útmutatókat! Ne dobja el! A telepítési- vagy kezelési

Részletesebben

SolarHP 43 50 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK

SolarHP 43 50 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK SolarHP 43 50 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK MŰSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELŐ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA 2015.11.17. - 2 - Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. Általános tudnivalók... 3 1.1.1. A gyártó felelőssége...

Részletesebben

A készüléket csak főzésre fejlesztették ki. Minden más használat (pl. a helység kifűtése) a termék céljainak nem megfelelő, és veszélyes lehet.

A készüléket csak főzésre fejlesztették ki. Minden más használat (pl. a helység kifűtése) a termék céljainak nem megfelelő, és veszélyes lehet. 1 HU Tisztelt Vásárló, Az Amica márka által kifejlesztett főzőlap az egyszerűséget választotta a kezelésben és a legmegfelelőbb teljesítményt. A használati útmutató elolvasása után a készülék kezelése

Részletesebben

MAGYAR törzsfájl. g60 TEN, TEL K085109A

MAGYAR törzsfájl. g60 TEN, TEL K085109A HU MAGYAR törzsfájl g60 TEN, TEL K085109A 0814 Ezennel kijelentjük, hogy az alább megnevezett termék klalakitésa és épitési módja alapján, valamint az általunk forgalmezott kivitelben megfelel az idevágó,

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás Logalux SU60/ SU300/ tároló vízmelegítő Szakemberek számára A szerelés és karbantartás előtt kérjük gondosan átolvasni 7 747 0 558 09/006 HU Tartalomjegyzék Általános

Részletesebben

HASZNÁLATI ÉS FELSZERELÉSI UTASÍTÁS

HASZNÁLATI ÉS FELSZERELÉSI UTASÍTÁS S1 fogasléces motor összes: 14, oldal 1 HASZNÁLATI ÉS FELSZERELÉSI UTASÍTÁS Felszerelések: S1 fogasléces motor összes: 14, oldal 2 S1 fogasléces motor összes: 14, oldal 3 S1 fogasléces motor összes: 14,

Részletesebben

SFL. cod. 3540Z906HU - Rev. 00-07/2014 HU - HASZNÁLATI, BESZERELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS

SFL. cod. 3540Z906HU - Rev. 00-07/2014 HU - HASZNÁLATI, BESZERELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS cod. 3540Z906U - Rev. 00-07/2014 U - ASZNÁATI, SZRÉSI ÉS KARANTARTÁSI UTASÍTÁS U 1. ÁTAÁNOS FIGYMZTTÉSK Figyelmesen olvassa el, és tartsa be a jelen használati utasításban található figyelmeztetéseket.

Részletesebben

Használatba vétel előtt kérjük, figyelmesen. A jelen kezelési és szerelési útmutató a gép részét képezi. Kérjük az új és használt

Használatba vétel előtt kérjük, figyelmesen. A jelen kezelési és szerelési útmutató a gép részét képezi. Kérjük az új és használt HASZNÁLATI UTASÍTÁS Használatba vétel előtt kérjük, figyelmesen elolvasni! Kérjük, a későbbi felhasználáshoz megőrizni! A jelen kezelési és szerelési útmutató a gép részét képezi. Kérjük az új és használt

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás 7 747 00 099 03/2004 HU Szakemberek számára Szerelési és karbantartási utasítás Logalux L35 200 tároló melegvíz termelő A szerelés és karbantartás előtt kérjük gondosan átolvasni Előszó Ez a termék szerkezetét

Részletesebben

Global Gym kézikönyv

Global Gym kézikönyv Global Gym kézikönyv Összeszerelési instrukciók: Távolítsa el a doboz tartalmát és győződjön meg arról, hogy minden elem kifogástalan állapotban a rendelkezésre áll! Az összeszereléshez két személy munkája

Részletesebben

h á z t a r t á s i k é s z ü l é k e k Használati útmutató

h á z t a r t á s i k é s z ü l é k e k Használati útmutató h á z t a r t á s i k é s z ü l é k e k Használati útmutató Tartalomjegyzék Biztonsági tudnivalók...3 Az útmutatóról...5 A készülék kicsomagolása...5 Tartozéklista és szabályozó elemek...6 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ...7

Részletesebben

TELEPÍTÉSI KÉZIKÖNYV MEKO KAPUMOZGATÓ MOTOR FOGASLÉCMEGHAJTÁSÚ KAPUKHOZ

TELEPÍTÉSI KÉZIKÖNYV MEKO KAPUMOZGATÓ MOTOR FOGASLÉCMEGHAJTÁSÚ KAPUKHOZ TELEPÍTÉSI KÉZIKÖNYV MEKO KAPUMOZGATÓ MOTOR FOGASLÉCMEGHAJTÁSÚ KAPUKHOZ 1. FIGYELMEZTETÉSEK ÉS ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK Ez a kézikönyv fontos biztonsági információkat tartalmaz. Helytelen felszerelés

Részletesebben

Strangszabályozó- és elzárószelep. BOA-Control/BOA-Control IMS. Üzemeltetési útmutató

Strangszabályozó- és elzárószelep. BOA-Control/BOA-Control IMS. Üzemeltetési útmutató Strangszabályozó- és elzárószelep BOA-Control/BOA-Control IMS Üzemeltetési útmutató Impresszum Üzemeltetési útmutató BOA-Control/BOA-Control IMS Minden jog fenntartva. A tartalmak a gyártó írásos hozzájárulása

Részletesebben

INFRAVÖRÖS KÜLTÉRI HŐSUGÁRZÓ

INFRAVÖRÖS KÜLTÉRI HŐSUGÁRZÓ INFRAVÖRÖS KÜLTÉRI HŐSUGÁRZÓ Biztonsági előírások és kezelési útmutató EXHR14003B-15 (HT-F62913A-500) Köszönjük, hogy ez a terméket választotta. Kérjük, üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa át ezt

Részletesebben

PREMAX FTPi sorozat (Protronic XL) Telepítési és használati utasítás

PREMAX FTPi sorozat (Protronic XL) Telepítési és használati utasítás MOSOGATÁSTECHNIKA Szalagos mosogatógépek PREMAX FTPi sorozat (Protronic XL) Telepítési és használati utasítás (az eredeti használati utasítás fordítása) HU DSN: FTN-14-02 A következő sorozatszámtól: 86

Részletesebben

Beépíthet elektromos f z lap... 3

Beépíthet elektromos f z lap... 3 Beépíthet elektromos f z lap HU Tisztelt Vev! A beépíthet elektromos f z lap a háztartásban való felhasználasra készült. A csomagoláshoz környezetbarát anyagokat használunk, melyek a környezet veszélyeztetése

Részletesebben

SB108 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ OSZCILLÁLÓ SZALAGCSISZOLÓ GARANCIA KARTYA

SB108 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ OSZCILLÁLÓ SZALAGCSISZOLÓ GARANCIA KARTYA GARANCIA KARTYA 1. Trading gépeire és szerszámaira a Polgári Törvénykönyv előírásainak megfelelő, a vásárlás dátumától számított 6/24 hónap időtartamú jótállás jár (a jótállási igény bejelentésekor a garanciakártyához

Részletesebben

61700M Üvegkerámia főzőfelület Használati- és szerelési útmutató

61700M Üvegkerámia főzőfelület Használati- és szerelési útmutató 61700M Üvegkerámia főzőfelület Használati- és szerelési útmutató Kedves Vásárló! Kérjük, hogy ezt a Használati útmutatót gondosan olvassa el és az abban foglaltakat maradéktalanul tartsa be. Ha a készüléktől

Részletesebben

ANTEA KC 12-24-28 KR 12-24-28 KRB 12-24-28

ANTEA KC 12-24-28 KR 12-24-28 KRB 12-24-28 ANTEA KC 12-24-28 KR 12-24-28 KRB 12-24-28 IST 03 C 821-01 ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS HU Fordított anyag az (olasz nyelvű) eredeti alapján. Tisztelt Hölgyem/Uram! Köszönjük, hogy a Fondital

Részletesebben

HD 150 HD 200 HD 300 HD 400 HD 500 HD 800 HD 1000 ÁLLÓ ELHELYEZÉSŰ, ZÁRTRENDSZERŰ, TÖBBCÉLÜ FELHASZNÁLÁSRA MELEGVÍZTÁROLÓK

HD 150 HD 200 HD 300 HD 400 HD 500 HD 800 HD 1000 ÁLLÓ ELHELYEZÉSŰ, ZÁRTRENDSZERŰ, TÖBBCÉLÜ FELHASZNÁLÁSRA MELEGVÍZTÁROLÓK KEZELÉSI UTASÍTÁS HD 150 HD 200 HD 300 HD 400 HD 500 HD 800 HD 1000 ÁLLÓ ELHELYEZÉSŰ, ZÁRTRENDSZERŰ, TÖBBCÉLÜ FELHASZNÁLÁSRA MELEGVÍZTÁROLÓK A készülék használatba vétele előtt gondosan olvassa el ezt

Részletesebben

Útmutató CRX101F, CRX151F, CRX251F, CRX401F, CRX0628F, CRX1026F csőmotorokhoz Hajtóművel működtetett redőnyökhöz

Útmutató CRX101F, CRX151F, CRX251F, CRX401F, CRX0628F, CRX1026F csőmotorokhoz Hajtóművel működtetett redőnyökhöz MASCO KFT. CHAMBERLAIN CRXxxxF csőmotorok 1 Útmutató CRX101F, CRX151F, CRX251F, CRX401F, CRX0628F, CRX1026F csőmotorokhoz Hajtóművel működtetett redőnyökhöz Chamberlain GmbH Alfred-Nobel-Str. 4 D-66793

Részletesebben

MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK

MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK SolarHP R 12 23 36 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, HŐSZIGETELT, KÉTFOKOZATÚ SÖTÉTEN SUGÁRZÓK MŰSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELŐ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA 2015.11.17. - 2 - Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. Általános tudnivalók...

Részletesebben

TAHITI CONDENSING KR 55 - KR 85

TAHITI CONDENSING KR 55 - KR 85 IST 03 C 341-02 TAHITI CONDENSING KR 55 - KR 85 HU ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS Tisztelt Hölgyem/Uram! Köszönjük, hogy a Fondital gyár termékét választotta. Kérjük, figyelmesen olvassa el

Részletesebben

Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés előtt olvassa el a kezelési utasítást!

Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés előtt olvassa el a kezelési utasítást! 6720617293-00.1JS Gázüzemű, átfolyó rendszerű vízmelegítő Therm 4000 OC W125 V2 P... Beszerelés és használati utasítás 6 720 680 375 (2015/04) HU Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés

Részletesebben

Szakemberek számára. Szerelési útmutató. aurotherm. Szerpentines síkkollektor az aurostep rendszerhez VFK 900 S

Szakemberek számára. Szerelési útmutató. aurotherm. Szerpentines síkkollektor az aurostep rendszerhez VFK 900 S Szakemberek számára Szerelési útmutató aurotherm Szerpentines síkkollektor az aurostep rendszerhez HU VFK 900 S Tartalomjegyzék 1 Megjegyzések a dokumentációhoz 2 Biztonsági tudnivalók Tartalomjegyzék

Részletesebben

FAAC / 390 1 FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK A TELEPÍTÉSHEZ. Általános biztonsági szabályok

FAAC / 390 1 FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK A TELEPÍTÉSHEZ. Általános biztonsági szabályok FAAC / 390 1 FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK A TELEPÍTÉSHEZ Általános biztonsági szabályok 1. Figyelem! A FAAC erősen ajánlja az alábbi előírások szó szerinti követését a személyi biztonság érdekében. A termék

Részletesebben

APY-09CS és APY-12CS. Hordozható klímaberendezés. Használati utasítás

APY-09CS és APY-12CS. Hordozható klímaberendezés. Használati utasítás APY-09CS és APY-12CS Hordozható klímaberendezés Használati utasítás Köszönjük, hogy kiváló minőségű klímaberendezésünket választotta. A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást.

Részletesebben

SZEKCIONÁLT BILLENŐKAPU AUTOMATIKÁK

SZEKCIONÁLT BILLENŐKAPU AUTOMATIKÁK SZEKCIONÁLT BILLENŐKAPU AUTOMATIKÁK SZERELÉSI ÚTMUTATÓ ÉS TUDNIVALÓK AZ ÜZEMBEHELYEZŐ SZÁMÁRA Figyelmeztetések az üzembehelyezési és karbantartási kézikönyvhöz EZ A KÉZIKÖNYV KIZÁRÓLAG AZ ÜZEMBEHELYEZÉSRE

Részletesebben

DAIKIN SZOBAI KLÍMABERENDEZÉS SZERELÉSI KÉZIKÖNYV. R410A Split rendszerű sorozat MODELLEK

DAIKIN SZOBAI KLÍMABERENDEZÉS SZERELÉSI KÉZIKÖNYV. R410A Split rendszerű sorozat MODELLEK DAIKIN SZOBAI KLÍMABERENDEZÉS SZERELÉSI KÉZIKÖNYV R0A Split rendszerű sorozat MODELLEK FTXGJVBW FTXGJVBW FTXG0JVBW CTXG0JVBW FTXGJVBS FTXGJVBS FTXG0JVBS CTXG0JVBS Biztonsági előírások FIGYELMEZTETÉS és

Részletesebben

Waterair Wi-Fi h szivattyúk Szerelési útmutató 1./14 oldal 2014. fejlesztés

Waterair Wi-Fi h szivattyúk Szerelési útmutató 1./14 oldal 2014. fejlesztés Waterair Wi-Fi h szivattyúk Szerelési útmutató 1./14 oldal 2014. fejlesztés Tartalomjegyzék 1 A h szivattyú helye 2 1.1 A talapzat... 2 1.2 Betartandó minimális távolságok... 3 1.3 Távolság a medencét

Részletesebben

ProMinent dulco flex DF2a

ProMinent dulco flex DF2a Szerelési és üzemeltetési utasítás ProMinent dulco flex DF2a HU A1666 A1666 Először teljesen olvassa át az üzemeltetési útmutatókat. Ne dobja el. A telepítési- vagy kezelési hibák következtében fellépő

Részletesebben

W2000. Original-Gebrauchsanleitung V2/0516

W2000. Original-Gebrauchsanleitung V2/0516 W2000 825215 Original-Gebrauchsanleitung V2/0516 H MAGYAR Tartalom 1. Biztonság... 210 1.1 Biztonsági előírások... 210 1.2 A szimbólumok magyarázata... 213 1.3 Rendeltetésszerű használat... 214 2. Általános

Részletesebben

LAPOSTIPLIMARÓ. Használati utasítás

LAPOSTIPLIMARÓ. Használati utasítás MAKITA LAPOSTIPLIMARÓ 3901 Használati utasítás A jelen használati útmutatóban szereplő tartozékok nem feltétlenül leszállított tartozékok! A leszállított tartozékokról kérem érdeklődjön viszonteladóinknál!

Részletesebben

KIT BOB5 ECO2 vezérléssel

KIT BOB5 ECO2 vezérléssel 1 KIT BOB5 ECO2 vezérléssel Használati és üzembe helyezési utasítás Köszönjük, hogy az általunk forgalmazott, Benincá BOB50 típusú szettet választotta. A Benincá cég kínálatában található összes termék

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás 630 8889 00/06 HU Szakemberek számára Szerelési és karbantartási utasítás Logano GE55 speciális olaj-/gáztüzelésű kazán A szerelés és karbantartás előtt kérjük gondosan átolvasni Előszó Ehhez az utasításhoz

Részletesebben

BM Kezelőegység. Szakkereskedők részére Szerelési útmutató

BM Kezelőegység. Szakkereskedők részére Szerelési útmutató Szakkereskedők részére Szerelési útmutató BM Kezelőegység Wolf Kft. Postafiók 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 www.wolf-heiztechnik.de Cikkszám: 3062610_201208 Változtatás joga fenntartva HU Tartalomjegyzék

Részletesebben

ELEKTROMOS TÁROLÓS VÍZMELEGÍTŐ

ELEKTROMOS TÁROLÓS VÍZMELEGÍTŐ ELEKTROMOS TÁROLÓS VÍZMELEGÍTŐ Az elhasznált terméket nem szabad kommunális hulladékként kezelni. A szétszerelt készüléket újrahasznosítás céljából elektromos és elektronikus készülékek gyűjtő helyére

Részletesebben

Remeha P 320. Olaj/gáz tüzelésű kazánok GÉPKÖNYV. Magyar 19/10/05

Remeha P 320. Olaj/gáz tüzelésű kazánok GÉPKÖNYV. Magyar 19/10/05 Remeha P 320 Olaj/gáz tüzelésű kazánok Magyar 19/10/05 GÉPKÖNYV - Tartalom Bevezetés...................................................................................3 Leírás......................................................................................4

Részletesebben

S Z E R E L É S I Ú T M U T A T Ó C O B R A 3 8 6 1, 3 8 6 3, 3 8 6 8. berendezésekhez

S Z E R E L É S I Ú T M U T A T Ó C O B R A 3 8 6 1, 3 8 6 3, 3 8 6 8. berendezésekhez AUTÓRIASZTÓK S Z E R E L É S I Ú T M U T A T Ó C O B R A 3 8 6 1, 3 8 6 3, 3 8 6 8 berendezésekhez Szerelési útmutató 2 AZ EGYES CSOMAGOK TARTALMA 3868 3863 3861 Kompakt egység Saját akku BEVEZETÉS A riasztó

Részletesebben

JBY 90. H Bébitelefon Használati útmutató. Beurer GmbH Söflinger Straße 218 89077 Ulm, GERMANY Tel.: 0049 (0)731 3989-0 www.beurer.

JBY 90. H Bébitelefon Használati útmutató. Beurer GmbH Söflinger Straße 218 89077 Ulm, GERMANY Tel.: 0049 (0)731 3989-0 www.beurer. JBY 90 H H Bébitelefon Használati útmutató Beurer GmbH Söflinger Straße 218 89077 Ulm, GERMANY Tel.: 0049 (0)731 3989-0 www.beurer.de Magyar Tartalom 1 A készülék megismerése...3 2 Jelmagyarázat...3 3

Részletesebben

Duet M 40011037-1103. Üzembe helyezési útmutató

Duet M 40011037-1103. Üzembe helyezési útmutató Duet M 40011037-1103 HU Üzembe helyezési útmutató HU 1.1 1.2 1.3 A 1.4 1.5 1 < < < < A B 2.1 2.2 2.3 2.4 C 2.5 2.6 2 < < < < 2.7 2.8 3.1 3.2 3.3 3 < < < < 1 Bevezetés A berendezés üzembe helyezését bízza

Részletesebben

AVANTI TEHERFELVONÓ. Felhasználói és szerelési kézikönyv SHARK Modell

AVANTI TEHERFELVONÓ. Felhasználói és szerelési kézikönyv SHARK Modell AVANTI TEHERFELVONÓ Felhasználói és szerelési kézikönyv SHARK Modell Kiadva: 8. CE kiadás: 2009 decembere Gyártó: AVANTI Wind Systems A/S Høgevej 19 3400 Hillerød Denmark P: +45 4824 9024 F: +45 4824 9124

Részletesebben

3. Szállítás, csomagolás és tárolás 214 3.1 A szállítás felügyelete 214 3.2 Csomagolás 214 3.3 Tárolás 214

3. Szállítás, csomagolás és tárolás 214 3.1 A szállítás felügyelete 214 3.2 Csomagolás 214 3.3 Tárolás 214 700.230 V1/1210 H 1. Általános információ 210 1.1 Használati útmutatóval kapcsolatos információk 210 1.2 A szimbólumok 210 1.3 A gyártó felelőssége és a garancia 211 1.4 Szerzői jog védelme 211 1.5 Megfelelőségi

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Termék: S150 ELEKTROMOS SZENNYVÍZLEFOLYÓ TISZTÍTÓ EPC02150

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Termék: S150 ELEKTROMOS SZENNYVÍZLEFOLYÓ TISZTÍTÓ EPC02150 GARANCIALEVÉL??? 1. A KH Trading által forgalmazott termékekre az eladás napjától számítva 24 hónap garanciát nyújtunk a polgári törvénykönyv értelmében, vagy 6 hónapot a kereskedelmi törvénykönyv értelmében,

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS RS151 INFRA SZAUNA VEZÉRL

HASZNÁLATI UTASÍTÁS RS151 INFRA SZAUNA VEZÉRL HASZNÁLATI UTASÍTÁS RS151 INFRA SZAUNA VEZÉRL Tartalom Környezetvédelem 3 Szállítási csomagolás - 3 Régi készülékének elszállítása 3 Hulladékkezelés 4 Biztonsági el írások 5 Rendeltetésszer használat 5

Részletesebben

Szerelési és szervíz utasítás

Szerelési és szervíz utasítás Szerelési és szervíz utasítás Helyiség controller RC35 kezelőegység A szakember számára Szerelés és karbantartás előtt kérjük, gondosan olvassa el 7 747 006 363 (06/2007) HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék

Részletesebben

DAIKIN SZOBAI KLÍMABERENDEZÉS SZERELÉSI KÉZIKÖNYV. R410A Split rendszerű sorozat MODELLEK FTXS60GV1B FTXS71GV1B

DAIKIN SZOBAI KLÍMABERENDEZÉS SZERELÉSI KÉZIKÖNYV. R410A Split rendszerű sorozat MODELLEK FTXS60GV1B FTXS71GV1B DAIKIN SZOBAI KLÍMABERENDEZÉS SZERELÉSI KÉZIKÖNYV R0A Split rendszerű sorozat MODELLEK FTXS60GVB FTXS7GVB Biztonsági előírások FIGYELMEZTETÉS és TUDNIVALÓK cím alatt figyelmeztető jellegű információk olvashatók.

Részletesebben

Opel Astra GTC Kezelési útmutató

Opel Astra GTC Kezelési útmutató Opel Astra GTC Kezelési útmutató Tartalom Bevezetés... 2 Röviden... 6 Kulcsok, ajtók és ablakok... 20 Ülések, biztonsági rendszerek... 34 Tárolás... 52 Műszerek és kezelőszervek... 64 Világítás... 101

Részletesebben

Kiromed Zéta Gravitációs gerincnyújtó készülék Használati utasítás Összeszerelési útmutató

Kiromed Zéta Gravitációs gerincnyújtó készülék Használati utasítás Összeszerelési útmutató Kiromed Zéta Gravitációs gerincnyújtó készülék Használati utasítás Összeszerelési útmutató A termék kivitele a képen látható eszköztől részleteiben eltérhet, a változás jogát fenntartjuk. 1 SN: Kiadás

Részletesebben

DT7001. Gyújtószikramentes nyomáskülönbség távadó. Kezelési útmutató

DT7001. Gyújtószikramentes nyomáskülönbség távadó. Kezelési útmutató Gyújtószikramentes nyomáskülönbség távadó Kezelési útmutató - Tartalomjegyzék 1. Kezelési útmutató...4 1.1. Rendeltetése... 4 1.2. Célcsoport... 4 1.3. Az alkalmazott szimbólumok... 4 2. Az Ön biztonsága

Részletesebben

2414NB. GB Portable Cut-Off INSTRUCTION MANUAL. PL Przecinarka cierna INSTRUKCJA OBS UGI. RO Debitor pentru metale portabil MANUAL DE INSTRUC IUNI

2414NB. GB Portable Cut-Off INSTRUCTION MANUAL. PL Przecinarka cierna INSTRUKCJA OBS UGI. RO Debitor pentru metale portabil MANUAL DE INSTRUC IUNI GB Portable Cut-Off INSTRUCTION MANUAL UA PL Przecinarka cierna INSTRUKCJA OBS UGI RO Debitor pentru metale portabil MANUAL DE INSTRUC IUNI DE Trennschleifmaschine BEDIENUNGSANLEITUNG HU Hordozható gyorsdaraboló

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A BluWash BW-103 R KÉSZÜLÉKHEZ AZ ELEKTROMOS BALESETEK KOCKÁZATÁNAK CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN! 1. Biztonságos, földelt konnektor használatával helyezze üzembe a készüléket! 2. Vigyázzon,

Részletesebben

SOLARTUBE TL 23 36 45

SOLARTUBE TL 23 36 45 SOLARTUBE SÖTÉTEN SUGÁRZÓ FŰTŐKÉSZÜLÉK TL 23 36 45 MŰSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELŐ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA 2013.10.14. - 2 - TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 3. oldal MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK 4. oldal - FŰTÉSI

Részletesebben

Vésőkalapács HK1820L HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Vésőkalapács HK1820L HASZNÁLATI UTASÍTÁS HASZNÁLATI UTASÍTÁS Vésőkalapács HK1820L KETTŐS SZIGETELÉS FIGYELEM! Saját biztonsága érdekében a gép használata előtt OLVASSA EL és ALAPOSAN GONDOLJA ÁT, majd KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁSRA ŐRIZZE MEG EZT A HASZNÁLATI

Részletesebben

Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés előtt olvassa el a kezelési utasítást!

Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés előtt olvassa el a kezelési utasítást! Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő Therm 6000 O WRD14-2 G... [hu] Beszerelés és használati utasítás 6 720 680 335 (2015/04) HU Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés előtt

Részletesebben

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Németország Fax: +49 (0) 5258 971-120

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Németország Fax: +49 (0) 5258 971-120 200069 V1/0615 H MAGYAR Az eredeti használati utasítás fordítása Tartalom 1. Biztonság... 210 1.1 Biztonsági előírások... 210 1.2 A szimbólumok magyarázata... 212 1.3 Veszélyforrások... 213 1.4 Rendeltetésszerű

Részletesebben

DREHMO Standard hajtások gépkönyve

DREHMO Standard hajtások gépkönyve DREHMO Standard hajtások gépkönyve Az üzemeltetési leírás vezérlő és szabályozó hajtóművekre érvényes Többfordulatú és lineáris hajtóművek szerelési utasítása, üzemeltetési leírása, szerviz leírása MEGJEGYZÉS

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS MATRIX 2 SERIES ASH-09AIM2 PT, ASH-13AIM2 PT ASH-18AIM2 PT, ASH-24AIM2 PT

HASZNÁLATI UTASÍTÁS MATRIX 2 SERIES ASH-09AIM2 PT, ASH-13AIM2 PT ASH-18AIM2 PT, ASH-24AIM2 PT HASZNÁLATI UTASÍTÁS MATRIX 2 SERIES ASH-09AIM2 PT, ASH-13AIM2 PT ASH-18AIM2 PT, ASH-24AIM2 PT 1 Figyelem: Ez az ikon a készüléken azt jelenti, hogy az elektromos és elektronikus készülékek nem likvidálhatók

Részletesebben

Termék: HYPRO 6 HIDRAULIKUS KÉZI LYUKASZTÓ TPA8 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ AZ EREDETI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FORDÍTÁSA GARANCIALEVÉL

Termék: HYPRO 6 HIDRAULIKUS KÉZI LYUKASZTÓ TPA8 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ AZ EREDETI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FORDÍTÁSA GARANCIALEVÉL GARANCIALEVÉL 1. Az által forgalmazott termékekre, az eladás napjától számítva: a Polgári Törvénykönyv rendelkezései alap- ján 24 hónap; a Kereskedelmi Törvénykönyv GARANCIALEVÉL rendelkezései alapján

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BUGGY PRIM GYERMEKKOCSI

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BUGGY PRIM GYERMEKKOCSI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BUGGY PRIM GYERMEKKOCSI szimbolikus fotó Figyelem! Kérjük, az eszköz átvétele előtt győződjön meg arról, hogy: - A jótállási jegy és annak minden szelvénye a kiszolgáló által szabályszerűen

Részletesebben

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ. SZERELÉSI ÚTMUTATÓ JS-síkkollektorok lapos tetıre, vagy talajra történı elhelyezéséhez JS-2.6PA; JS-2.6PB

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ. SZERELÉSI ÚTMUTATÓ JS-síkkollektorok lapos tetıre, vagy talajra történı elhelyezéséhez JS-2.6PA; JS-2.6PB SZERELÉSI ÚTMUTATÓ JS-2.6PA; JS-2.6PB 2.65 m 2 -ES SÍKKOLLEKTOROK FERDE TETİRE TÖRTÉNİ ELHELYEZÉSÉHEZ 02/2009 A szerelés megkezdése elıtt kérjük elolvasni! 1 1. Bevezetı információk: Villámvédelem Amennyiben

Részletesebben

GARDENA Kerti szivattyú 4000/4 Inox Multi 3 Cikksz 1434 7000/5 Inox Multi 4 Cikksz 1438

GARDENA Kerti szivattyú 4000/4 Inox Multi 3 Cikksz 1434 7000/5 Inox Multi 4 Cikksz 1438 GARDENA Kerti szivattyú 4000/4 Inox Multi 3 Cikksz 1434 7000/5 Inox Multi 4 Cikksz 1438 Vev tájékoztató Üdvözöljük a GARDENA kertben! Kérjük, gondosan olvassa el ezt a vev tájékoztatót és tartsa be utasításait.

Részletesebben

8 ÜZEMANYAG ÉS OLAJOZÁS... 6. 8.1 Üzemanyag... 6 8.1.1 A benzin és az olaj keverékének aránya 40:1... 7 9 MŰKÖDTETÉS... 7

8 ÜZEMANYAG ÉS OLAJOZÁS... 6. 8.1 Üzemanyag... 6 8.1.1 A benzin és az olaj keverékének aránya 40:1... 7 9 MŰKÖDTETÉS... 7 1 ALKALMAZÁS... 3 2 ALKATRÉSZEK ÁTTEKINTÉSE (A. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 SPECIFIKUSAN A BOZÓTIRTÓRA VONATKOZÓ BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK... 4 6 AZ ÜZEMANYAG BIZTONSÁGOS KEZELÉSÉRE

Részletesebben

HG és HGV AUTOMATIKUS GÁZÉGŐK

HG és HGV AUTOMATIKUS GÁZÉGŐK HG és HGV típusú AUTOMATIKUS GÁZÉGŐK GÉPKÖNYVE Tüzeléstechnikai Kft. Nyilvántartási szám: HU-MSZT - 503 / 0095(3)-285(3) MSZ EN ISO 9001:2001 (ISO 9001:2000) 1103 Budapest, Szlávy u. 22-30. Levélcím: 1475

Részletesebben

Kezelési útmutató. Kazettás fan coil berendezések

Kezelési útmutató. Kazettás fan coil berendezések Kezelési útmutató Kazettás fan coil berendezések 1 Figyelem: Az Ön termékén ez a jelölés van feltüntetve Ez a jelölés azt jelenti, hogy az elektromos és elektronikai készülékeket nem szabad a háztartási

Részletesebben

Kezelési útmutató az üzemeltető számára Logano G221

Kezelési útmutató az üzemeltető számára Logano G221 Szilárd tüzelésű kazán 6 720 809 698 (2014/03) HU Kezelési útmutató az üzemeltető számára Logano G221 Teljesítmény-tartomány 20 kw-tól 40 kw-ig Kezelés előtt figyelmesen olvassa el. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS ELEMENT 2 SERIES ASH-09AIE2, ASH-12AIE2 ASH-18AIE2, ASH-24AIE2

HASZNÁLATI UTASÍTÁS ELEMENT 2 SERIES ASH-09AIE2, ASH-12AIE2 ASH-18AIE2, ASH-24AIE2 HASZNÁLATI UTASÍTÁS ELEMENT 2 SERIES ASH-09AIE2, ASH-12AIE2 ASH-18AIE2, ASH-24AIE2 1 Figyelem: Ez az ikon a készüléken azt jelenti, hogy az elektromos és elektronikus készülékek nem likvidálhatók a háztartási

Részletesebben

Hőhordozóolaj-/forróvízszivattyú. Etanorm-RSY. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató

Hőhordozóolaj-/forróvízszivattyú. Etanorm-RSY. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Hőhordozóolaj-/forróvízszivattyú Etanorm-RSY Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Impresszum Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Etanorm-RSY Eredeti üzemeltetési útmutató Minden jog fenntartva. A tartalmak

Részletesebben

Használati útmutató és biztonsági eloírások

Használati útmutató és biztonsági eloírások MA_HOFER_Aurora-Nuovo_IM_HU_2015-08-11_FK_DE 12.08.15 16:02 Seite 63 Használati útmutató és biztonsági eloírások Most az www.aldi.hu AURORA NUOVO HU Használati útmutató és biztonsági eloírások. Figyelmesen

Részletesebben

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK VESZÉLY: FIGYELEM:

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK VESZÉLY: FIGYELEM: FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK AZ ÖN ÉS MÁSOK BIZTONSÁGA RENDKÍVÜL FONTOS. A jelen útmutatóban és magán a készüléken is fontos biztonsági üzenetek szerepelnek, amiket mindig el kell olvasni és be kell tartani.

Részletesebben

3. Szállítás, csomagolás és tárolás 188 3.1 A szállítás felügyelete 188 3.2 Csomagolás 188 3.3 Tárolás 188

3. Szállítás, csomagolás és tárolás 188 3.1 A szállítás felügyelete 188 3.2 Csomagolás 188 3.3 Tárolás 188 110.138 V1/0111 H 1. Általános információ 184 1.1 Használati útmutatóval kapcsolatos információk 184 1.2 A szimbólumok 184 1.3 A gyártó felelőssége és a garancia 185 1.4 Szerzői jog védelme 185 1.5 Megfelelőségi

Részletesebben

Wilo házi vízm vek Hxx

Wilo házi vízm vek Hxx Wilo házi vízm vek Hxx H Beépítési és üzemeltetési utasítás 2 533 250-Ed.01/2010-11-Wilo Fig. 1: 5 2 1 7 4 3 6 8 9 Fig. 2: 12 14 10 11 11 13 14 Fig. 3: 12 14 14 10 Fig. 4a Fig. 4b 1 4 1 2 5 5 3 2 4 3 Fig.

Részletesebben

Termosztátok, Ex-termosztátok

Termosztátok, Ex-termosztátok Összeszerelési és használati útmutató Termosztátok, Ex-termosztátok FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓ! Olvassa el a beszerelés és az első használat előtt! Alapmodellek TAM TRM TX Ex-TAM Ex-TRM Ex-TX További

Részletesebben

Formaroll MEC 1000 - MEC 4000

Formaroll MEC 1000 - MEC 4000 Formaroll MEC 1000 - MEC 4000 hu Szerelési és használati útmutató Redőny és napellenzőmozgatás mechanikus végkikapcsolással Fontos információk a szerelő / a villamos szakember / a felhasználó számára Kérjük

Részletesebben

Szerelési és kezelési utasítás. WAC 300, WAC 400 és WAC 500 vízmelegítők 83252712 1/2011-12

Szerelési és kezelési utasítás. WAC 300, WAC 400 és WAC 500 vízmelegítők 83252712 1/2011-12 83252712 1/2011-12 1 Üzemeltetési tanácsok... 5 1.1 Üzemeltetői útmutató... 5 1.1.1 Szimbólumok... 5 1.1.2 Célcsoport... 5 1.2 Szavatosság és jótállás... 6 2 Biztonság... 7 2.1 Rendeltetésszerű használat...

Részletesebben

D Felépítési útmutató a 2-3 mezős alumínium melegházhoz

D Felépítési útmutató a 2-3 mezős alumínium melegházhoz D Felépítési útmutató a 2-3 mezős alumínium melegházhoz GB TUV Rheinland Product Safety 1 Melegház típusterv 2-mezős 3-mezős Felépítés Hátsó fal Tető Ablak 2-részes ajtó előszerelve Oldalfal Első fal Profilok

Részletesebben

GARDENA 4000/4 electronic plus és 4000/5 electronic plus háztartási automata szivattyúk, cikksz. 1482 és 1484 : használati útmutató

GARDENA 4000/4 electronic plus és 4000/5 electronic plus háztartási automata szivattyúk, cikksz. 1482 és 1484 : használati útmutató GARDENA 4000/4 electronic plus és 4000/5 electronic plus háztartási automata szivattyúk, cikksz. 1482 és 1484 : használati útmutató Tartalom 1. Megjegyzések a használati útmutatóhoz 2. Felhasználási terület,

Részletesebben

FÉMDARABOLÓ KÖRFŰRÉSZ LC1230. Használati utasítás

FÉMDARABOLÓ KÖRFŰRÉSZ LC1230. Használati utasítás MAKITA FÉMDARABOLÓ KÖRFŰRÉSZ LC1230 Használati utasítás KETTŐS SZIGETELÉS SPECIFIKÁCIÓK Típus LC1230 A fűrészlap átmérője 305 mm Furat (főtengely) átmérője 25,4 mm Üresjárati sebesség (percenkénti fordulatszám)

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. Explorer 2T-4T

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. Explorer 2T-4T KEZELÉSI ÚTMUTATÓ VEZETŐ ÉS UTASA A motorkerékpár egy vezető és egy utas részére készült, de mindig csak a Magyarországon érvényben lévő jogszabályoknak megfelelően lehet használni. A jármű össztömege

Részletesebben

hu Használati utmutató

hu Használati utmutató hu Használati utmutató Robert Bosch Hausgeräte GmbH Carl-Wery-Straße 34 81739 München Cod. 9000668852 B www.bosch-home.com Tartalomjegyzék Biztonsági előírások................. 5 A készülék.........................

Részletesebben

ACCESS h szivattyúk Szerelési és kezelési útmutató 1./14 oldal

ACCESS h szivattyúk Szerelési és kezelési útmutató 1./14 oldal ACCESS h szivattyúk Szerelési és kezelési útmutató 1./14 oldal 1 A h szivattyú használata 2 1.1 A kezel felület bemutatása... 2 1.2 A kezel felület használata... 2 1.3 Be- és kikapcsolás... 3 1.4 A h mérséklet

Részletesebben

Búvármotor-keverőmű. Amaprop. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató

Búvármotor-keverőmű. Amaprop. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Búvármotor-keverőmű Amaprop Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Anyagszám: 01350517 Impresszum Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Amaprop Eredeti üzemeltetési útmutató Minden jog fenntartva. A tartalmak

Részletesebben

Amaprop - Biogáz állvány. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató. Merülőmotor-keverőműállvány

Amaprop - Biogáz állvány. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató. Merülőmotor-keverőműállvány Merülőmotor-keverőműállvány Amaprop - Biogáz állvány Merülőmotoros keverőmű állvány az Amaprop merülőmotoros keverőművekhez biogázos berendezésekben Telepítési készlet/tartozékok Üzemeltetési/összeszerelési

Részletesebben

Mosógép. Compact 1001 Compact 1201 Compact 1401 Compact 1501

Mosógép. Compact 1001 Compact 1201 Compact 1401 Compact 1501 Mosógép Compact 1001 Compact 1201 Compact 1401 Compact 1501 1 1 Óvintézkedések Általános biztonsági kérdések Soha ne helyezze a gépet szõnyegre. A szükséges légáramlás nélkül ugyanis túlhevülhet a gép.

Részletesebben

2 Bevezetés. Bevezetés

2 Bevezetés. Bevezetés Opel Movano 07/2011 Tartalom Bevezetés... 2 Röviden... 6 Kulcsok, ajtók és ablakok... 19 Ülések, biztonsági rendszerek... 35 Tárolás... 58 Műszerek és kezelőszervek... 66 Világítás... 85 Hőmérséklet-szabályozás...

Részletesebben