AVANTI TEHERFELVONÓ. Felhasználói és szerelési kézikönyv SHARK Modell

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AVANTI TEHERFELVONÓ. Felhasználói és szerelési kézikönyv SHARK Modell"

Átírás

1 AVANTI TEHERFELVONÓ Felhasználói és szerelési kézikönyv SHARK Modell

2 Kiadva: 8. CE kiadás: 2009 decembere Gyártó: AVANTI Wind Systems A/S Høgevej Hillerød Denmark P: F: E: I: Értékesítés & Szerviz: Ausztrália Avanti Wind Systems PTY LTD P: Kína Avanti Wind Systems P: Dánia Avanti Wind Systems A/S P: Németország Avanti Wind Systems GmbH P: Spanyolország Avanti Wind Systems SL P: UK Avanti Wind Systems Limited P: USA Avanti Wind Systems,Inc P: +1 (262)

3

4 A felvonót kizárólag betanított személyek kezelhetik. A felvonó szerelése és üzemelése alatt a kézikönyv álljon a személyzet rendelkezésére. További példányokat a gyártónál igényelhetnek. A feltüntetett méretek tájékoztató jellegűek, azok változtatása előzetes bejelentés nélkül lehetséges. Tartalomjegyzék Oldal Felhasználói kézikönyv 1. Korlátozott jótállás A kézikönyvben használt jelzések jelentése Figyelmeztetések A berendezés leírása Rendeltetés Funkció A teherfelvonók modelljei Hőmérséklet Komponensek A fülke elölnézete Biztonsági felfogó berendezéssel, meghajtó berendezéssel, villamos vezérlőszekrénnyel és kézi irányítóval felszerelt fülke Az M, L és XL méretű teherfelvonók műszaki adatai Meghajtó rendszer, biztonsági felfogó berendezés és irányítók Meghajtó kötél, biztonsági kötél és vezető kötél Biztonsági berendezések Biztonsági fék VÉSZKAPCSOLÓ Szilárd VÉSZKAPCSOLÓ (választható) Az automatikus üzemet korlátozó kapcsoló Fázismegfigyelő relé Az emelőerő mechanikus korlátozója Biztonsági felfogó berendezés Sárga fényjelzés A tolóajtó zárja Végállás kapcsoló Felső végállás kapcsoló Felső VÉSZHELYZETI végállás kapcsoló Alsó biztonsági kapcsoló Leállító kapcsoló az ajtón Egyéb veszélyek A kezelő által végzett napi ellenőrzések Teherfelvonó Munkatér Vezérlőfunkciók Az automata üzem próbája A távirányítás próbája Biztonsági felfogó berendezés Kötelek és felfüggesztés Üzem felvonóval való szállítás Beszállás és leszállás Leállás / VÉSZLEÁLLÁS Szokványos üzem Automatikus üzem Távirányító Az emelőerő korlátozója Kézi üzem (KÉNYSZERÜZEM) VÉSZHELYZETI beindítás Kézi beindítás AVANTI teherfelvonó szélturbinához

5 8. A biztonsági felfogó berendezés aktiválási folyamata Az üzemzavarok elhárítása A felvonó üzemen kívül A kötelek cseréjük céljából való leszerelése A teherfelvonó parkolása Kötélvégek Az emelő kötelek leszerelése A biztonsági kötelek leszerelése Karbantartás Éves ellenőrzés Meghajtó berendezés Biztonsági fék Teherfelvonó Felfüggesztés / kötelek / vezetékek Túlterhelés-korlátozó / tájékoztató feliratok Javítások A pótalkatrészek megrendelése Kötelek Motor és a fék Villamos vezérlés Biztonsági fék Típustáblák / tájékoztató feliratok Szerelési kézikönyv 1. A SHARK fülke összeszerelése Alkatrészek listája SHARK L tolóajtóval Alkatrészek listája SHARK kétszárnyas ajtóval Alkatrészek listája SHARK görgős félajtó Alkatrészek listája SHARK M Alkatrészek listája SHARK M görgős ajtó A kötelek szerelése A torony felső része A kötelek elhelyezkedési méretei A vezető kötél biztosítása földszint módszer: Ék alakú kötővas módszer: Háromlábú állvány módszer: Acéltartó A Ø12 mm vezető kötelek megfeszítése Villamos csatlakoztatás Táplálás Tápvezeték A táplálás csatlakoztatása A meghajtó- és biztonsági kötelek felvonóba való beszerelése A meghajtó kötelek beszerelése A biztonsági kötelek beszerelése A meghajtó- és biztonsági kötelek biztosítása A meghajtó kötél ellensúlya Biztonsági kötél 1. módszer: Ék alakú kötővas rugóval Biztonsági kötél 2. módszer: Kiegyenlítő rugó Biztonsági kötél 3. módszer: Acéltartó A kötelek rögzítésének beállítása A felső ütköző korong beállítása Veszélyes zóna! felirat Szétszerelés Ellenőrzés az első használat előtt A melléklet: A túlterhelés-korlátozó beállítása B melléklet: Az éves ellenőrző vizsgálatok jegyzőkönyve C melléklet: Az éves vizsgálatok alatt észlelt hibákról szóló jegyzőkönyv Felhasználói kézikönyv 5

6 1. Korlátozott jótállás Normál használat és karbantartás esetén az Avanti Wind Systems A/S a vevőhöz történő leszállítás időpontjától számított 365 napon keresztül vagy a szabványos Avanti jótállásban rögzített időszakon belül garanciát vállal a jelen használati utasításban ismertetett Avanti szervizlift ( termék ) esetleges anyag- és gyártási hibáira, amennyiben a jelen használati utasítás rendelkezéseinek megfelelően szerelik fel és üzemeltetik azt. Ez a jótállás kizárólag a termék eredeti felhasználójának szól. Jelen jótállás keretében az Avanti egyedüli és kizárólagos javítási kötelezettsége, illetve teljes felelőssége - az Avanti választása szerint - a termék hasonlóan új vagy azonos értékű helyreállított termékre történő cseréjére (beleértve a vevő által fizetendő véletlenszerűen felmerülő költségeket, illetve szállítási költségeket) vagy a vételár megtérítésére korlátozódik, amennyiben a terméket visszajuttatják az Avanti részére a szállítási költségek és a biztosítási díjak előzetes megfizetésével. Ahhoz, hogy az Avanti teljesíthesse kötelezettségeit, a terméket feltétlenül vissza kell juttatni, szigorúan betartva az Avanti visszaküldési eljárásait. Jelen jótállás érvényét veszti, amennyiben a terméket (i) az Avanti vagy meghatalmazott képviselőjének engedélye nélkül módosítják; (ii) nem a jelen használati utasítás vagy az Avanti egyéb utasításai szerint szerelik fel, üzemeltetik, illetve nem eszerint végezik annak javítását vagy karbantartását; (iii) helytelenül vagy figyelmetlenül használják, illetve sérülésnek vagy gondatlan kezelésnek teszik ki azt; (iv) az Avanti térítésmentesen szállítja le azt a vevőnek; vagy (v) a terméket az adott időpontban MEGLÉVŐ állapotban értékesítik.hacsak jelen korlátozott jótállásban egyéb speciális kikötés nem szerepel,valamennyi KIFEJEZETT VAGY HALLGATÓLAGOS FELTÉTEL, KÉPVISELET ÉS JÓTÁLLÁS, KORLÁTOZÁS NÉLKÜL BELEÉRTVE MINDENFAJTA HALLGATÓLAGOS JÓTÁLLÁST VAGY ÉRTÉKESÍTÉSI FELTÉTELT, EGY KONKRÉT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGOT, A TÖRVÉNYSÉRTÉS KIZÁRÁSÁT, A KIELÉGÍTŐ MINŐSÉGET, AZ ÜZLETMENETET, A TÖRVÉNYEKET, A HASZNÁLATOT VAGY A KERESKEDELMI GYAKORLATOT, EZENNEL KIZÁRTNAK TEKINTENDŐ A VONATKOZÓ TÖRVÉNYEK ÁLTAL MEGENGEDETT MAXIMÁLIS MÉRTÉKBEN ÉS AZ AVANTI KIFEJEZETTEN VISSZAUTASÍTJA AZ ILYEN KÖVETELÉSEKET. AMENNYIBEN BÁRMELY VONATKOZÓ TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN EGY HALLGATÓLAGOS JÓTÁLLÁST NEM LEHET KIZÁRNI A JELEN KORLÁTOZOTT JÓTÁLLÁSBAN KIKÖTÖTT MÉRTÉKBEN, ÚGY BÁRMELY KORLÁTOZOTT JÓTÁLLÁS IDŐTARTAMA A KIFEJEZETT JÓTÁLLÁSI IDŐSZAK FENTIEKBEN KIKÖTÖTT IDŐTARTAMÁRA KORLÁTOZÓDIK. MIVEL BIZOS ORSZÁGOKBAN NEM ENGEDÉLYEZIK A HALLGATÓLAG JÓTÁLLÁSOK IDŐTARTAMÁNAK KORLÁTOZÁSÁT, EZÉRT EZ A PONT NEM BIZTOS, HOGY ÉRVÉNYES EGY KONKRÉT OTTANI VEVŐRE NÉZVE. JELEN KORLÁTOZOTT JÓTÁLLÁS KONKRÉT TÖRVÉNYES JOGOKKAL RUHÁZZA FEL A VEVŐT, AKI A VONATKOZÓ TÖRVÉNYEK ÉRTELMÉBEN MÁS TÖRVÉNYES JOGOKKAL IS RENDELKEZHET. Ez a felelősséget elhárító nyilatkozat akkor is érvényes, ha a kifejezett jótállás legfontosabb céljai nem teljesülnek. 6 AVANTI teherfelvonó szélturbinához

7 2. A kézikönyvben használt jelzések jelentése Jelzés Kulcsszó Jelentés A be nem tartás esetleges következményei Biztonsági utasítások STOP VESZÉLY! KÖZVETLENÜL vagy esetlegesen fennálló veszély Halál vagy súlyos sérülés! VESZÉLY! KÖZVETLENÜL vagy esetlegesen fennálló, a veszélyes feszültség okozta veszély Halál vagy súlyos sérülés! FIGYELEM! Esetlegesen veszélyes esemény Könnyebb sérülés vagy a tulajdon károsodása Egyéb utasítások! Figyelmeztetés! Esetlegesen veszélyes esemény A berendezés vagy a munkahely károsodása Fontos! Useful tips for optimum working procedure Semmilyen Utasítás Utalás az írásos specifikációra / dokumentációra Felhasználói kézikönyv 7

8 3. Figyelmeztetések STOP 8 FIGYELEM! A sérülések elkerülése érdekében tartsa be az utasításokat! a) A teherfelvonó és a felfüggesztés szerelését, karbantartását és/vagy kezelését kizárólag a munkaadó által betanított és alkalmazott munkások végezhetik. b) A fent említett munkások életkora haladja meg a 18 évet. Ismerkedjenek meg és sajátítsák el a munkabiztonsági követelményeket tartalmazó előírásokat. c) A munkások kötelesek elolvasni és elsajátítani a jelen kézikönyv utasításait. d) Jelen kézikönyv példányát a munkások rendelkezésére kell bocsátani és jól hozzáférhető helyen elhelyezni. e) Amennyiben a fent említett munkafolyamatok bármelyikét több munkás végzi, a munkaadó kijelöli a kezelőt, aki az adott munkafolyamatért felel. VESZÉLY! f) Ha a szerelés, emelkedés vagy süllyedés közben kizuhanás veszélye áll fenn, a veszélyes térben tartózkodó személyes kötelesek személyi védőeszközöket használni, amelyek az épülethez erősített biztonsági rendszer segítségével megakadályozzák a személyek kizuhanását. g) Kizárólag kifogástalan tartóelemek, fülke komponensek, a felvonót meghajtó berendezés, felfogó berendezés, biztonsági fék, a meghajtó és leállító berendezés eredeti köteleinek használata megengedett. h) A rendszer villamos bekötését az EN szerint kell elvégezni. i) Az összeszerelés előtt győződjön meg az egyes elemek teljességéről és működőképességéről. j) Minden esetben önzáró anyacsavarok használata kötelező; tartsa be az alábbi utasításokat: A csavar legalább fél menettel legyen hosszabb az anyacsavarnál. Amennyiben az anyacsavar kézzel meglazítható, ne használja tovább! k) A felfüggesztési rendszer szerelése előtt ellenőrizze, hogy az épület adott része képes viselni a felvonó által ható megterhelést. AVANTI teherfelvonó szélturbinához l) Amennyiben üzemelés közben bármilyen sérülést vagy a biztonságot veszélyeztető körülményt észlel: azonnal szakítsa meg a munkát és az esetleges veszélyről tájékoztassa a kezelőt vagy a munkaadót. m) A villamos szerelés bármilyen vizsgálatát / javítását kizárólag szakképzett szerelő végezheti. n) A meghajtó berendezés, felfogó berendezés, biztonsági fék és a rendszer tartóelemeinek bármilyen javítását kizárólag szakképzett szerelő végezheti. o) Bármelyik tartóelem javítása vagy cseréje után szakemberrel végeztesse el a rendszer üzemi biztonságának vizsgálatát. p) A nem eredeti alkatrészek mindenekelőtt a meghajtó berendezés nem eredeti köteleinek használata a gyártó által nyújtott garancia és a termékre kiadott CE igazolás elvesztésével jár. q) A gyártó előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a teherfelvonó bármilyen módosítása, meghosszabbítása vagy felújítása. r) Semmilyen garancia nem érvényes a gyártó tudta nélkül végzett módosítások, felújítások, illetve az általa nem jóváhagyott alkatrészek használata miatt keletkezett károkra. s) lift használatát megelőzően azt ellenőriztetni kell illetékes biztonságtechnikai szervezettel. t) A liftet évente legalább egyszer ellenőriztetni kell egy, az AVANTI által kiképzett szakértővel. A felvonóberendezés és a biztonsági fék nagy javítását szakszervizben kell végezni és 250 üzemóránként ki kell állítani azokra egy új bizonylatot. u) A szervizliftet nem használhatják alkohol vagy gyógyszer hatása alatt lévő személyek, mivel ez veszélyeztetheti az üzembiztonságot. A torony tulajdonosa köteles tájékozódni a helyi szerveknél a teherfelvonó harmadik személy által elvégzett ellenőrzésével kapcsolatosan és köteles betartani a vonatkozó szabványok előírásait.

9 4. A berendezés leírása 4.1 Rendeltetés A jelen felhasználói kézikönyvben leírt teherfelvonó az alábbi célokra szolgál: a munkások és anyagok szélturbinák rendszereiben, távközlési tornyokban és a szélturbinák tartóoszlopaiban való szállítása; szállítás az összeszelés, ellenőrzés és javítás idején. A teherfelvonóban két személy, azok szerszámai és felszerelése szállítható a torony megfelelő részeibe. A teherfelvonó egy toronyba való állandó beépítésre szolgál. A felvonó nem használható: silóknál; fúrási munkálatoknál; állandó külső felvonóként; darus felvonóként; robbanásveszélyes környezetben. 4.2 Funkció A teherfelvonó fel és le irányú mozgását meghajtó berendezés biztosítja az épületre erősített kötél segítségével. 4.3 A teherfelvonók modelljei A jelen felhasználói és szerelési kézikönyvben az alábbi modellek leírását olvashatja: SHARK M tolóajtóval 240 kg teherbírással SHARK L tolóajtóval / kétszárnyas ajtóval / négyajtós 240 / 320 kg teherbírással SHARK XL tolóajtóval 240 / 320 kg teherbírással 4.4 Hőmérséklet Üzemi hőmérséklet -15ºC-tól +60ºC-ig Túlélési hőmérséklet -25ºC-tól +80ºC-ig Továbbá rendelkezésre áll egy készlet alacsony hőmérsékletekhez. Üzemi hőmérséklet készlet alacsony hőmérsékletekhez -25ºC-tól +40ºC-ig A biztonsági fék két felfogó berendezésének köszönhetően a teherfelvonó biztosítását önálló biztonsági kötél látja el. Kézi üzemmódban a fel és le irányú mozgás irányítása a teherfelvonó belsejéből történik, a távirányítási üzemmódban a távirányító, illetve az automata üzemmódban a külső irányítás közül választhat. Az emelőerő korlátozója a meghajtó berendezés túlterhelése esetén megakadályozza a felvonó felfelé irányuló mozgását. A teherfelvonó mindkét oldalán lehelyezkedő vezető kötelek megakadályozzák a fülke elfordulását / elbillenését. Felhasználói kézikönyv 9

10 4.5 Komponensek A fülke elölnézete 1a ábra: SHARK L tolóajtóval 1b ábra: SHARK L kétszárnyas ajtóval Fülke 2 Tolóajtó 3 Hajtó- és biztonsági kötél 4 Vezető kötél 5 Kötélvezető 6 Alsó biztonsági kapcsoló (További információk a oldalakon.) 1 Fülke 2 Kétszárnyas ajtó 3 Kétszárnyas ajtó 4 Vezető kötél 5 Kötélvezető 6 Alsó biztonsági kapcsoló (További információk a oldalakon.) 10 AVANTI teherfelvonó szélturbinához

11 1c ábra: SHARK L négyajtós változat 1d ábra: SHARK M tolóajtóval Fülke 2 4 ajtó 3 Hajtó- és biztonsági kötél 4 Vezető kötél 5 Kötélvezető 6 Alsó biztonsági kapcsoló (További információk a oldalakon.) 1 Fülke 2 Tolóajtó 3 Hajtó- és biztonsági kötél 4 Vezető kötél 5 Kötélvezető 6 Alsó biztonsági kapcsoló (További információk a oldalakon.) Felhasználói kézikönyv 11

12 1e ábra SHARK L görgős félajtó 1f ábra SHARK M görgős ajtó Fülke 2 Ajtó 3 Hajtó- és biztonsági kötél 4 Vezető kötél 5 Kötélvezető 6 Alsó biztonsági kapcsoló (További információk a oldalakon.) 1 Fülke 2 Ajtó 3 Alsó biztonsági kapcsoló (További információk a oldalakon.) 12 AVANTI teherfelvonó szélturbinához

13 4.5.2 Biztonsági felfogó berendezéssel, meghajtó berendezéssel, villamos vezérlőszekrénnyel és kézi irányítóval felszerelt fülke 2. ábra Fülke 2 Meghajtó berendezés 3 Villamos vezérlőszekrény 4 Rögzítési pont 5 A biztonsági fék felfogó berendezése 6 A kábelek csatlakoztatása (a felvonó mögött) 7 VÉSZLEÁLLÁS kapcsoló (a fülke belsejében - választható) 8 Kézi irányító 9 Az automatikus üzemet korlátozó kapcsoló (választható) 10 Leállító kapcsoló az ajtón 11 Alsó biztonsági kapcsoló 12 Kengyel 13 VÉSZHELYZETI végállás kapcsoló 14 Üzemi végállás kapcsoló (További információk a oldalakon.) Felhasználói kézikönyv 13

14 4.5.3 Az M, L és XL méretű teherfelvonók műszaki adatai 3a ábra: Méretek, tolóajtó Teherbírás Shark M: Motor X402P 240 kg Motor A kg (max. 1 személy) Teherbírás Shark L: Motor X402P 240 kg Motor A kg (max. 2 személy) Motor X502P 320 kg Motor A kg (max. 2 személy) H Teherbírás Shark XL: Motor X402P 240 kg Motor A kg (max. 2 személy) Motor X502P 320 kg Motor A kg (max. 3 személy) A felvonó tömege: M: kg 90 L: kg 110 XL: kg 120 F A felvonó tömegéhez számítsa hozzá a tápvezeték tömegét (kb. 0,23 kg/m). B D C A Belső magasság: A keret alatt: 1980 mm A meghajtó berendezés alatt: 2100 mm E N G A tolóajtó nyílása: M: 500 mm X - XL: 550 mm Méretek mm-ben: Shark A B C D E F G 1) N H M / L / XL / ) Standard kötélvezető / szűk kötélvezető (további információk a 52. oldalon) 14 AVANTI teherfelvonó szélturbinához

15 3b ábra: Méretek, kétszárnyas ajtó Teherbírás: Motor X402P 240 kg Motor A kg (max. 2 személy) Motor L502P 320 kg Motor A kg (max. 3 személy) A felvonó tömege: L: kg 115 XL: kg 125 A felvonó tömegéhez számítsa hozzá a tápvezeték tömegét (kb. 0,23 kg/m). H Belső magasság: A keret alatt: 1980 mm A meghajtó berendezés alatt: 2100 mm B D Védőkorlát C A E N G Méretek mm-ben: Shark A B C D E F G 1) N H L / ) Standard kötélvezető / szűk kötélvezető (további információk az 52. oldalon) Felhasználói kézikönyv 15

16 4.5.4 Hajtásrendszer, biztonsági fogókészülék és kezelőszervek 4. ábra: Felvonó berendezés 5. ábra: Biztonsági fék X402P A500 BSO 504E ASB A fékkar beillesztési pontja 2 Motor 3 Kötélhúzás Kötél túlterhelés- 3 3 védelem 4 Hajtásrendszer/ fogaskerékház Szabályozó kar/ fékkar 6 A biztonsági fékl eállítógombja 7 Ellenőrzőablak 8 Biztosítókötél 9 Csatlakozókábel 6. ábra: Elektromos vezérlőszekrény X402P A Kézi/automata 11 Készenléti lámpa BE 12 Túlvezérlés alsó végálláskapc soló (kulcsos kapcsoló) 7 a ábra: Függő távvezérlő b ábra: Távvezérlő VÉSZLEÁLLÍTÓ gomb 14 FEL 15 LE 16 Be/ki 17 Csatlakozókábel avezérlőszekrényhez 1. táblázat: Felvonó berendezés Emelőgép 2. táblázat: Biztonsági fék emelés teherbírás Kötélsebesség hatásuk A felvonó Névleges berendezés áramerősség kötelének átmérője Az egység súlya, kb. Méretek a b c A felvonó berendezés típusa Kg m/min kw A mm Kg mm mm mm X402P/400V X402P/690V L502P/400V L502P/690V A500/400V A500/690V Biztonsági fogókészülék Teherbírás Maximális kötélsebesség esetén Felvonó berendezés Kötélátmérő Az egység súlya kb. Méretek a b c A biztonsági fék típusa kg m/min mm kg mm mm mm BSO 504 E BSO 1004 E 1) ASB ) Az L502P típusú motort BSO 1004 E egységgel kell felszerelni. 3. táblázat: hajtókötél, biztonsági kötél és vezetőkötél Kötéltípus X402P / BSO504 EL502P / BSO1004 E Kötél- átmérő 8mm, 4x26 vagy 5x19 Felületkezelés galvanizált 16 AVANTI teherfelvonó szélturbinához Márka/ jellemző 1 piros zsineg/kötél Min. fékellenállás 39,7 kn Rögzítve a következőkkel: 2 t teherbírású láncvégszem, C formájú vezetőhuzal 12 mm galvanizált - 85 kn Láncvégszem, 2 t A500 / ASB500 8,3mm, 5x26 galvanizált none 51,5 kn 2 t teherbírású láncvégszem, C formájú Kihorgonyzás Meghúzás célja - - Legalább 35 méterenként 2 4 kn - -

17 4.6 Biztonsági berendezések Biztonsági fék Elektromágneses rugós fék, automatikus aktiválással az irányváltó meglazulásakor, áramszünet esetén VÉSZKAPCSOLÓ Amennyiben vészhelyzetben lenyomja a piros VÉSZLEÁLLÁS kapcsolót (a kézi irányítón), minden vezérlést megszakít. A hiba elhárítása után a kapcsolót kioldásig fordítsa el az óramutató járásával megfelelő irányban, ezzel aktiválja a vezérlést Szilárd VÉSZKAPCSOLÓ (választható) Kizárólag az AUTOMATIKUS funkcióval felszerelt teherfelvonókban. A kézi irányító tartalék VÉSZ- LEÁLLÁS kapcsolója a felvonó jobb oldali paneljén található. A kapcsoló működését a 9. ábra mutatja Az automatikus üzemet korlátozó kapcsoló A kacsoló a kézi irányító tartójában helyezkedik el. Az automatikus üzemben megakadályozza a felvonó belsejéből való vezérlést Fázismegfigyelő relé Amennyiben a háromfázisú táplálás esetén a fázisok sorrendjének hibája kerül észlelésre, a megfigyelő relé megszakítja az üzemet, ezzel meggátolja a FEL / LE mozgás nem kívánt aktiválását és blokkolja a leállító kapcsolót, illetve az emelőerő korlátozóját. Megoldás: a villanyszerelő felcseréli a konnektor két fázisát Az emelőerő mechanikus korlátozója Az emelőerő korlátozója a köteles meghajtó rendszer része és túlterhelés esetén megakadályozza a felfelé irányuló mozgást. Aktiválódik a vészjelző (zümmögő), amely kizárólag a túlterhelés elhárításával kapcsolható ki. A korlátozó aktiválásának lehetséges okai: A teherfelvonó túlterhelése; A teherfelvonó a felfelé irányuló mozgás közben akadályba ütközött. A kezelő beavatkozása: A terhelés csökkentése a túlterhelési szint alá; A felvonó elmozdítása az akadálytól és az akadály eltávolítása az üzembe helyezés előtt Biztonsági felfogó berendezés A személyszállításra szolgáló felvonókat 2, a fülke lezuhanását megakadályozó biztonsági felfogó berendezéssel kell felszerelni. BSO típusú Biztonsági fék A BSO típusú biztonsági fék felfogó berendezése kézi aktiválású (8. ábra). 8 ábra Biztonsági fék BSO Ellenőrző nyílás Kémlelö Stop kapcsoló ASB500 ON / blokkolva OFF / nyitva A berendezésen áthaladó kötelek sebessége állandó megfigyelés tárgya és a sebesség hirtelen mértéktelen emelkedése esetén a fékpofák automatikusan lezárnak. Az alábbi esetekben a felvonó biztonságosan leáll: a) az emelő kötelek szakadása; b) a felvonó meghibásodása. 9 ábra Vészleállás és az alsó ütköző módosító kapcsolója 9a ábra Sárga fényjelzés Vészhelyzetben a biztonsági felfogó berendezés a VÉSZLEÁLLÁS kapcsoló lenyomásával aktiválható. A kémlelő a központhagyó mechanizmus üzem közbeni megfigyelésére szolgál. A biztonsági felfogó berendezés aktiválásával kapcsolatos további információkat a 8. részben talál a 24. oldalon Sárga fényjelzés A felvonó felső és alsó részére a fülke mozgását megfigyelő ellenőrzőlámpák készlete szerelhető fel (9a. ábra) A tolóajtó zárja Az acélfogantyú az ajtózár piros kapcsolója irányába való elfordításával bezárhatja a tolóajtót. Az ajtó az ajtózár piros kapcsolóján található fekete kapcsolóval nyitható ki. Kívülről egy nyíláson át férhet a kapcsolóhoz. Stop vészkapcsoló Az automatikus üzem módosító kapcsolója Felhasználói kézikönyv 17

18 Végállás kapcsoló Felső végállás kapcsoló A fülke felső részében található felső végállás kapcsoló aktiválása leállítja a felvonó felfelé irányuló mozgását (10. ábra). A lefelé irányuló mozgás továbbra is lehetséges. A felső végállás kapcsoló által aktivált felső ütköző korong az emelő kötél csatlakozása alatt található (5. ábra, 44. oldal). VIGYÁZAT!! A felső végállás kapcsoló aktiválása után a végállás kapcsoló kioldásáig nyomja le a LE gombot Felső VÉSZHELYZETI végállás kapcsoló A felső végállás kapcsoló hibája esetén a vezérlés blokkolására szolgál (10. ábra). A lefelé irányuló kézi mozgatás lehetséges. FIGYELEM! A felső végállás kapcsoló megja vításáig ne használja a teherfelvonót. az alábbi, a meghajtó berendezés és a biztonsági fék felfogó berendezésével kapcsolatos veszélyeket: A biztonsági fék védelmi funkciója csak STOP akkor hatékony, amikor a kötelek csatlakozása és a biztonsági fék közti biztonsági kötél feszes (semmilyen kötél nem lehet laza!). A megfelelő megfeszülés esetén a rugó kb. 15 mm-rel nyúlik meg (lásd 51. oldal). Rögzítési pontok Az Avanti teherfelvonó egy vagy két rögzítési ponttal van felszerelve (2. ábra, 14. oldal). Üzem közben a szállított személyek ezekhez a pontokhoz kötik magukat. Ezen kívül biztonsági léc felszerelése is lehetséges. 10 ábra Vészleállás kapcsoló Leállító, szokványos üzem Alsó biztonsági leállító kapcsoló Az alsó biztonsági leállító kapcsoló (lásd a 11a vagy a 11b ábrát, amelyeken opcionális konfiguráció látható), leállítja a lefelé irányuló elmozdulást, amennyiben a szervizlift akadályba ütközik vagy megérinti a talajt. A felfelé irányuló elmozdulás lehetséges pl. az akadály eltávolítása céljából. A szervizliftet úgy vihetjük le a talajra, hogy a vezérlődobozban lévő kulcsos kapcsolóval kiiktatjuk az érintkezőlapot. Amennyiben lehetséges a belépés a szervizlift alá, úgy kétgombos biztonsági leállító kapcsolót kell felszerelni. (Lásd a felszerelési útmutató 1. részét) Az ajtó leállító kapcsolója Tolóajtó: Az ajtózár piros színű kapcsolója megszakítja a vezérlés működését, amennyiben az ajtó nincs szabályosan bezárva. Kétszárnyú ajtó: Egy kapcsoló (12. ábra) megszakítja a vezérlés működését, amennyiben az ajtó nincs szabályosan bezárva Felső biztonsági leállító kapcsoló (opcióként) A felső biztonsági leállító kapcsoló leállítja a felfelé irányuló mozgást, amennyiben a lift: - 1. típus: akadályba ütközik (13. ábra) típus: Ezen kívül a kapcsoló felső végálláskapcsolóként is működik. A vezetőkötél rögzítése alatt felszereltek egy felső végálláskapcsoló rudat, amely működteti a felső biztonsági leállító kapcsolót. Ebben az esetben a felső végálláskapcsoló rúd helyettesíti a felső leállító tárcsát (14. ábra).a lefelé irányuló mozgás lehetséges pl. az akadály eltávolítása céljából. 4.7 Egyéb veszélyek FIGYELEM! A szerkezet részére nem specifikáltuk 11a ábra 11b ábra 12 ábra 13 ábra 14 ábra Alsó biztonsági leállító kapcsoló VÉSZLEÁLLÁS kapcsoló Az ajtó végállás kapcsolója (az ajtókeretben) 18 AVANTI teherfelvonó szélturbinához

19 5. A kezelő által végzett napi ellenőrzések 5.1. Teherfelvonó a) Bármilyen művelet megkezdése előtt ellenőrizze, hogy a meghajtó berendezés, biztonsági fék és a többi kiegészítő komponens (ütközők, a kötélvezetők görgői stb.) a specifikációnak megfelelően került felszerelésre és nincs látható sérülésük. b) Ellenőrizze, hogy a meghajtó- és biztonsági kötelek a vezetők két görgője között vannak-e. c) A kötélvégeket (min. 3 m hosszúságban) elválasztva tekerje fel a padlón és legalább 3 helyen szalagokkal rögzítse. d) Ellenőrizze a teherbírást: (lásd teljesítménytábla vagy a rész) az utólagos megterhelés (személyek és anyagok) nem haladhatja meg a maximális névleges teherbírást Munkatér a) Biztosítsa, hogy a teherfelvonó munkaterében ne legyenek a fülke mozgását gátoló vagy a fülke talajhoz ütközését okozó akadályok. b) Biztosítsa, hogy a fülke alatt minden előírt biztonsági és védelmi intézkedés elvégzésre kerüljön. Az intézkedések magukba foglalhatják a munkásokra hulló tárgyakkal szemben védő tetőzet felszerelését Vezérlőfunkciók a) Zárja be az ajtót. Nyomja le a VÉSZLEÁL- LÁS kapcsolót. A FEL/LE nyomógomb lenyomása után a felvonó nem mozdulhat meg. Az újraindítást a VÉSZLEÁLLÁS kapcsoló ismételt lenyomásával végezze el. Ha szilárd VÉSZKAPCSOLÓ (9. ábra) áll rendelkezésre, hasonló módon tesztelje. b) Tesztelje az üzemi végállás kapcsolót: A felfelé irányuló mozgás közben nyomja le a kapcsolót, a felvonó azonnal leáll. A lenyomott végállás kapcsoló lehetővé teszi a lefelé irányuló mozgást. c) Tesztelje a VÉSZHELYZETI végállás kapcsolót: A felfelé irányuló mozgás közben nyomja le a kapcsolót, a felvonó azonnal leáll. Nem lehetséges a felvonó fel és le irányú mozgása. d) Alsó biztonsági kapcsoló: A felvonót indítsa be lefelé; mielőtt a fülke gumi talpai a torony aljához érnének, a felvonó leáll. Ha az áthidaló kapcsoló aktív, a felvonó a talajra ereszthető. e) Leállító kapcsoló az ajtón: Nyissa ki az ajtót a felvonó fel és le irányuló mozgása nem lehetséges. f) Ha kiegészítő AUTOMATIKUS funkciót használ: A HAND/AUTOM kapcsolót fordítsa AUTOM állásba. Amennyiben a fogantyút a kezében tartja és lenyomja a FEL vagy LE kapcsolót, a felvonó nem mozdul meg. Figyelmeztetés! Amennyiben üzemelés közben bármilyen rendellenességes észlel: szakítsa meg a munkát;! ha szükséges, biztosítsa a munkahelyet és hárítsa el a hibát! (Lásd 25. oldal) VESZÉLY! STOP Ügyeljen arra, hogy a felvonó alatt dolgozó személyek ne kerüljenek veszélybe, pl. lehulló tárgyak által. Megfelelő intézkedés: védőtető vagy korlát 13. ábra Villamos vezérlőszekrény X402P/L502P KÉZI / A500 AUTOM ATIKUS (választható) ON készenléti ellenőrzőlámpa Kézi irányító ON készenléti ellenőrzőlámpa VÉSZKAPCSOLÓ FEL LE Felhasználói kézikönyv 19

20 5.4 Az automata üzem próbája Ezt a próbát kizárólag az AUTOMATIKUS funkció beszerelése esetén végezze el. a) A kézi irányítón nyomja le a VÉSZLEÁLLÁS kapcsolót. Az automatikus üzemmódot a villamos vezérlőszekrényen található HAND/ AUTOM kapcsoló jobb oldalra való elfordításával aktiválja (13. ábra, 20. oldal). b) A VÉSZLEÁLLÁS kapcsolót jobb oldalra való elfordításával deaktiválja (ellenőrizze, hogy a szilárd VÉSZLEÁLLÁS kapcsoló is deaktiválásra került). A teherfelvonó nem mozdul meg. c) NE PRÓBÁLJA MEG aktiválni az automatikus üzemet korlátozó kapcsolót. d) Amennyiben az ajtó zárva van, nyomja le a FEL és LE gombot. A fel és le irányuló mozgás nem lehetséges (a mozgás blokkolva van a kézi irányító tartóján található gombbal). e) A kézi irányítón nyomja le a VÉSZLEÁLLÁS kapcsolót. f) A kívülről való vezérlés érdekében a kézi irányítót helyezze a tartóba. g) Hagyja el a fülkét és zárja be az ajtót. h) Deaktiválja a VÉSZLEÁLLÁS kapcsolót. A teherfelvonó nem mozdul meg. i) Nyomja le a FEL gombot. A felvonó elindul felfelé. j) Nyomja le a VÉSZLEÁLLÁS kapcsolót. A felvonó leáll. k) A VÉSZLEÁLLÁS kapcsolót fordítsa el jobbra és nyomja le a LE gombot. A felvonó elindul lefelé, amíg a VÉSZLEÁLLÁS kapcsolóval le nem állítja. 13b ábra VÉSZLEÁL- LÁS kapcsoló Az automatikus üzemet korlátozó kapcsoló l) A kézi irányítót vegye ki a tartóból. m) A HAND kapcsolót fordítsa vissza HAND állásba. n) Ellenőrizze a FEL és LE kapcsolók működését. o) NE PRÓBÁLJA MEG aktiválni az automatikus üzemet korlátozó kapcsolót A távműködtetés vizsgálata Ezt az ellenőrzést csak akkor kell elvégezni, ha a berendezés rendelkezik távvezérlési funkcióval. a) Kapcsolja az elektromos vezérlődoboz KÉZI/ AUTOMATA kapcsolóját AUTOMATA állásba (7a ábra). b) A távvezérlő vevőjének tetején lévő kapcsoló val kapcsolja be a készüléket (7b ábra). c) Nyomja le a felfelé mutató nyíllal jelölt gombot a távvezérlés adóján. A szervizliftnek el kell indulnia felfelé. d) Nyomja le a lefelé mutató nyíllal jelölt gombot a távvezérlés adóján. A szervizliftnek el kell indulnia lefelé. e) A vizsgálat befejeztével kapcsolja ki a távműködtetési funkciót Biztonsági felfogó berendezés a) A biztonsági féket a biztonsági fék Stop kapcsolójának lenyomásával aktiválja a fogantyú az ON állásba fordul el (8. ábra, 18. oldal). b) A biztonsági féket a kar lefelé való elfordításával oldja fel ezt a fék befogása előzze meg. c) Az üzemelés alatt a kémlelőn át rendszeresen ellenőrizze a központhagyó szabályozó reléjének forgását Kötelek és felfüggesztés a) Az üzemelés alatt: Ellenőrizze az emelő- és biztonsági kötelek szabad mozgását az emelő- és biztonsági felfogó berendezésben. b) Ha a felvonó az alsó állásban tartózkodik, ellenőrizze a kötelek csatlakoztatását és a felvonót tartó épületrészeket. 20 AVANTI teherfelvonó szélturbinához

21 6. Üzem felvonóval való szállítás Az AUTOMATIKUS üzemben személyek szállítása tilos Beszállás és leszállás A biztonságos be- és leszállás érdekében: a) A teherfelvonót állítsa a beszálló hídhoz, az érintkező aktiválódik és a fülke leáll; esetleg a fülkét állítsa a szélturbina hídjának megfelelő magasságba. b) Nyissa ki az ajtót és a fülke ajtaján / korlátján át szálljon be / le a felvonóba Leállás / VÉSZLEÁLLÁS a) Oldja fel az irányváltót; a teherfelvonó leáll. Ha nem így történik: b) Nyomja le a VÉSZLEÁLLÁS kapcsolót, ezzel deaktiválja a vezérlőelemeket. Nyissa ki az ajtót és a fülke ajtaján / korlátján át szálljon be / le a felvonóba. 6.3 Szokványos üzem a) A vezérlőszekrényen található piros VÉSZ- LEÁLLÁS kapcsolót jobbra való elfordításával oldja fel (13. ábra, 20. oldal). Hasonlóan oldja fel a szilárd VÉSZLEÁLLÁS kapcsolót (9. ábra, 18. oldal). b) A fel vagy le irányuló mozgást az irányváltó megfelelő irányban való elfordításával indítsa el. c) A teherfelvonót az alsó biztonsági kapcsolóval való leállítás után a következő módon helyezheti a talajra: Fordítsa el az alsó biztonsági leállító kapcsolót (6. ábra, 17. oldal) jobbra és tartsa elfordítva. Nyomja le a LE kapcsolót, amíg a felvonó nem ér talajt, ezután oldja fel a kapcsolót Automatikus üzem Kizárólag az AUTOMATIKUS funkcióval felszerelt teherfelvonókra érvényes. a) A kézi irányítón nyomja le a VÉSZLEÁLLÁS kapcsolót. Az automatikus üzemet a táplálószekrényen található HAND/AUTOM kapcsoló elfordításával aktiválja. b) Zárja be az ajtót. c) Nyomja le a FEL vagy LE gombot, a fülke a választott irányban indul el. d) A kézi irányítót vegye ki a tartóból. e) A HAND/AUTOM kapcsolót fordítsa vissza HAND állásba. 6.5 Távműködtetés a) Kapcsolja az elektromos vezérlődoboz kapcsolóját kézi üzemmódba (6. ábra). b) A távvezérlő vevőjének tetején lévő kapcsoló val kapcsolja be a készüléket (7b ábra). c) A lift emeléséhez nyomja le a felfelé mutató nyíllal jelölt gombot a távvezérlés adóján. d) A lift leeresztéséhez nyomja le a lefelé mutató nyíllal jelölt gombot a távvezérlés adóján. e) A művelet befejeztével kapcsolja ki a távműködtetési funkciót. 6.6 Az emelőerő korlátozója a) Túlterhelés esetén a felvonó felfelé irányú mozgása blokkolásra kerül és a táplálószekrényen megszólal a zümmögő. STOP VESZÉLY! Tilos megpróbálkozni túlterhelt lifttel felemelkedni! b) A túlterhelés eltávolítása után a zümmögő kikapcsol és a felfelé irányuló mozgás ismét működik.! FIGYELMEZTETÉS! A fülkébe való beszállás és a felvonó elindulása után rövid időre megszólalhat a zümmögő. Ezt a felvonó pillanatnyi túlterhelése okozza a fülke elindulása után. A vezérlőszekrény szerkezete nem teszi lehetővé, hogy a fülke megingása következtében fellépő pillanatnyi túlterhelés következtében a felvonó leálljon vagy a zümmögő bekapcsoljon. Amennyiben a hiba nem elhárítható, a túlterhelés-korlátozó beállítását bízza az AVANTI cég specialistájára (A melléklet, 55. oldal). Felhasználói kézikönyv 21

22 7. Kézi üzem (KÉNYSZERÜZEM) Amennyiben a felvonó áramszünet vagy üzemzavar stb. következtében leáll, kézi KÉNYSZER- ÜZEMBEN a legalsó szintre mozgatható. 14. ábra X402 / L VÉSZHELYZETI beindítás a) Nyissa ki a tető csapóajtóját és a felvonót felülről irányítsa. b) A felvonó felső részében található meghajtó berendezés elülső nyílásába helyezze be a kart (14. ábra 1). c) A kart húzza fel. A teherfelvonó elindul lefelé. A mozgás sebességét a beépített központhagyó fék korlátozza. d) A kar kioldásával a mozgás leállítható. e) Használat után a kart helyezze vissza a tető nyílásába. * csak X402 Kizárólag vészhelyzetben érvényes. 1 A ábra X402 / L Kézi beindítás A szétkapcsolt fék esetén a teherfelvonó a kézi kerék segítségével mozgatható felfelé (15. ábra). A a) Távolítsa el a gumifedelet. b) A kézi kereket [2] helyezze a motor tengelyére és a szétkapcsolt fék esetén forgassa az óramutató járásával ellentétes irányba [1]. c) Használat után a kézi kereket és a kart távolítsa el a meghajtó berendezésből és helyezze vissza a tető nyílásába. Szerelje fel a gumifedelet. 22 AVANTI teherfelvonó szélturbinához

23 8. A biztonsági felfogó berendezés aktiválási folyamata A leblokkolt biztonsági féket a kar kattanásig való lefelé fordításával oldhatja ki (16. ábra A). Amennyiben a teherfelvonó a kötélen lóg, a fenti eljárás nem végezhető el ilyen esetben az alább leírt módon járjon el. 16. ábra BSO Biztonsági kötél ASB500 VESZÉLY! STOP A felvonó kötelek elszakadása vagy az emelő hibája esetén a munkásokat evakuálja a felvonóból. A A zuhanás leblokkolása esetén a biztonsági kötelek felfüggesztése, valamint a biztonsági fék és a teherfelvonó csatlakozása dinamikus terhelésnek van kitéve. Amennyiben a biztonsági fék leblokkolt és a teherfelvonó a köteleken lóg, a felfelé irányuló mozgás nem lehetséges. Az alábbiak szerint járjon el: a) A felvonó felfelé való mozgatásával semlegesítse a biztonsági kötelek terhelését.áramszünet esetén a felvonót a 7.2. részben leírtak alapján, kézzel irányítsa. b) A leblokkolt biztonsági féket a kar kattanásig való lefelé fordításával oldhatja ki (16. ábra A). A szokványos üzem felújítása előtt a talajon végezze el a szerelési kézikönyv 5. e) részében és a felhasználói kézikönyv 5.6. részében leírt próbákat.! VIGYÁZAT! A teherfelvonó talajra való érkezése után végezze el a biztonsági fék szerelési kézikönyv 5. e) részében és a felhasználói kézikönyv 5.6. részében leírt próbáit.. FIGYELEM! A biztonsági fék minden hibás komponensét cserélje ki és küldje el a gyártóhoz javítás céljából. Felhasználói kézikönyv 23

24 STOP VESZÉLY! Kerülje el a súlyos baleseteket! 9. Az üzemzavarok elhárítása 1. A villamos komponensek vizsgálatát és javítását kizárólag jogosult szerelő végezheti! A villamos szerelvények vázlata a meghajtó berendezés táplálószekrényén található. 2. A meghajtó berendezés, biztonsági fék és a rendszer tartóelemeinek javítását kizárólag szakképzett szerelő végezheti! Meghibásodás Ok Meghibásodás A teherfelvonó egyik irányban sem mozog. STOP VESZÉLY! A felvonó használatával veszélyezteti a munkabiztonságot! A1 A szilárd VÉSZLEÁLLÁS kapcsoló aktív. A kapcsolót jobbra való elfordításával deaktiválja. A2 Csomó a kötélen a meghajtó berendezésben. A problémát a sérült kötél vagy kötélátvezető okozza. Azonnal szakítsa meg a munkát! Segítségért forduljon az eladóhoz vagy a gyártóhoz. A3 A biztonsági fék felfogó berendezése a biztonsági kötélen tartja a teherfelvonót. a) Elszakadt felvonó kötél b) Az emelő hibája a) + b) Evakuálja a felvonót és kövesse a 8. rész utasításait. VESZÉLY! A táplálószekrény kinyitása előtt kapcsolja le a táplálást! A4 A teherfelvonó akadálynak ütközött. A5 Áramszünet a) A vezérlés nincs bekapcsolva vagy deaktiválásra került. b) A hálózat feszültség-kimaradása c) A háromfázisú motoroknál: A tápláló fázisok felcserélődtek, a beépített fázismegfigyelő leblokkolta a vezérlést. d) Áramkimaradás a hálózati csatlakoztatás és a vezérlés között. Óvatosan távolítsa el az akadályt. Ellenőrizze az épület érintett részeinek üzembiztonságát. Tájékoztassa a kezelőt. a) A VÉSZLEÁLLÁS kapcsolót jobbra fordítva oldja fel. b) Állapítsa meg az okok és várja meg az áramszolgáltatás felújítását. c) Szerelővel cseréltesse fel a két fázist. d) Ellenőrizze, esetleg cserélje ki a vezérlőszekrény tápvezetékét, vezetőit, biztosítékait és/ vagy villamos szerelését. A6 A végállás kapcsoló funkciója a) Lenyomásra került a VÉSZHELYZETI végállás kapcsoló. b) Az ajtó végállás kapcsolója leblokkolt vagy meghibásodott. a) A felvonót a végállás kapcsoló kioldásáig kézzel emelje. b) Zárja be az ajtót és tesztelje a végállás kapcsolót. A7 Túlhevülési védőkapcsoló a) Fáziskiesés b) A motor nem hűt. c) Túlságosan magas / alacsony feszültség a) Ellenőrizze / javítsa meg a biztosítékokat, táplálást és a bekötéseket. b) Tisztítsa meg a fedelet. c) Változtassa meg a leterhelt motor feszültségét és áramfelvételét. Ha a feszültség nem felel meg a specifikációnak, használjon nagyobb méretű vezetéket. A8 A fék nem nyílik szét (nem hallatszik kattanás a) A fék csatlakozásának, tekercsének vagy az irányváltó hibája. b) A rotor zárja a féket. a) Szerelővel ellenőriztesse; javítsa meg / cserélje ki a fék csatlakozását, tekercsét vagy az irányváltót. b) A meghajtó berendezést javíttassa meg. 24 AVANTI teherfelvonó szélturbinához

25 Meghibásodás Ok Meghibásodás A teherfelvonó egyik irányban sem mozog. A8 A HAND/AUTOM kapcsoló AUTOM állásban van. A HAND/AUTOM kapcsolót fordítsa vissza HAND állásba. A teherfelvonó csak lefelé mozog. STOP V E S Z É LY! Felelőtlen kezeléssel veszélyezteti a rendszer biztonságát! B1 A teherfelvonó akadálynak ütközött. A felvonót óvatosan mozdítsa el és távolítsa el az akadályt. Ellenőrizze a híd érintett részeinek üzemi biztonságát. Tájékoztassa a kezelőt. B2 Túlterhelés A táplálószekrényben beindult a zümmögő. Ellenőrizze, esetleg csökkentse a terhelést, a zümmögő kikapcsolásáig. VESZÉLY! A táplálószekrény kinyitása előtt kapcsolja le a táplálást! B3 Felső végállás kapcsoló a) A végállás kapcsoló meghibásodott vagy nincs felszerelve. b) Aktiválásra került az üzemi végállás kapcsoló. B4 Fáziskimaradás a) Ellenőrizze a végállás kapcsoló csatlakoztatását / működését. Szükség estén cserélje ki. b) A felvonót a végállás kapcsoló kioldásáig mozgassa lefelé. Ellenőrizze a biztosítékokat és a táplálást. B5 Hiba a felfelé mozgás vezérlésében A vezérlőszekrényben vagy a meghajtó berendezésben. Tesztelje, esetleg javítsa meg a csatlakoztatást, vezetőket és a relét. A motor hangos zaja vagy a kötelek csikorgása, C1 Túlhevülés C2 Szennyezett acélkötelek A hibák esetleges okait és elhárítását a 25. oldal A5 tétele alatt olvassa.! FIGYELMEZTETÉS! A felvonó további használata a köteles meghajtás sérüléséhez vezethet. Amennyiben lehetséges, azonnal cserélje ki a meghajtó berendezést és a vizsgálat / javítás céljából küldje el az AVANTI céghez. a felvonó mindkét irányban mozog. Felhasználói kézikönyv 25

26 Meghibásodás Ok Meghibásodás A teherfelvonó csak felfelé mozog. STOP VESZÉLY! Felelőtlen kezeléssel veszélyezteti a rendszer biztonságát! D1 A teherfelvonó akadálynak ütközött. A felvonót óvatosan mozdítsa el és távolítsa el az akadályt. Ellenőrizze a híd érintett részeinek üzemi biztonságát. Tájékoztassa a kezelőt. D2 A biztonsági fék berendezése a kötélen tartja a felvonót. a) Az emelő túlságosan nagy sebessége. b) A biztonsági fék túlságosan alacsony kioldási sebessége. a) + b) A biztonsági kötelek kioldása után a felvonót mozgassa felfelé. A fogantyú lenyomásával oldja fel a biztonsági féket és m_ködését az 5.6 részben (19. oldal) leírtak alapján ellen_rizze. A működés tesztelése a talajra való visszaérkezéskor: Az emelőt és a biztonsági féket cserélje ki és ellenőriztesse. STOP VESZÉLY! A meghibásodott biztonsági fék veszélyezteti a teherfelvonó biztonságát! Késedelem nélkül cseréltesse ki! VESZÉLY! A táplálószekrény kinyitása előtt kapcsolja le a táplálást! D3 Hiba a meghajtó berendezés felfelé mozgás vezérlésében. A meghajtó berendezésbe helyezze be a fék karját és a felvonót kézzel mozgassa(lásd a 7. részben leírtakat). A csatlakozásokat, vezetőket és a relét tesztelje, esetleg cseréltesse ki. Hibátlan üzemelés esetén sem világít a zöld ellenőrzőlámpa. E Meghibásodott ellenőrzőlámpa A lámpát szerelővel cseréltesse ki. Amennyiben a fent leírt módon nem sikerül a hibát elhárítani: Kérjen segítséget egy jogosult szerelőtől vagy a gyártótól. 26 AVANTI teherfelvonó szélturbinához

27 10. A felvonó üzemen kívül a) A felvonó biztosítása: A teherfelvonót teljesen eressze le, amíg az érintkező kapcsoló nem kapcsolja ki a fülke mozgását. b) Kapcsolja ki a táplálást, ezzel elkerülheti a felvonó véletlenszerű beindítását: Nyomja le a szilárd VÉSZLEÁLLÁS kapcsolót ezzel blokkolja a vezérlőelemeket. A felvonóra helyezze fel az NEM ÜZEMEL feliratot. A szerviz technikusát kérje fel a javítás elvégzésére. 11. A kötelek cseréjük céljából való leszerelése FIGYELEM! A kötelekkel való manipuláció közben használjon védőkesztyűt A teherfelvonó parkolása A felvonót eressze le az alsó biztonsági kapcsolóra Kötélvégek A beszálló híd alatt: a) Oldja fel és csévélje le a felcsévélt és biztosított kötélvégeket. b) Szerelje le az ellensúlyt és a feszítőrugókat Az emelő kötelek leszerelése a) Az alsó végállás kapcsoló korlátozó kulcsot fordítsa jobbra és az irányváltót fordítsa LE állásba, amíg a fülke nem ér a hídhoz. b) A meghajtó kötél ellensúlyának leszerelése után az irányváltót fordítsa LE állásba. A kötél elhagyja a meghajtó berendezés felső részét. c) A kötelet kézzel húzza ki a meghajtó berendezésből A biztonsági kötelek leszerelése a) Nyissa szét a féket és a kötelet kézzel húzza ki. b) A kötelet húzza ki a felvonó felső részéből. 12. Karbantartás Gyakoriság (munkás) Naponta: (Kezelő) Évente: (Specialista) Évente: (Specialista) Évente, de legalább minden 250 üzemóra után: (Specialista) Évente: (Specialista) Komponens Csatlakozó komponensek Meghajtó berendezés Vezérlőszekrény Biztonsági fék Kötelek Villamos vezetékek További információk (oldal) A teljes rendszer Meghajtó berendezés 29 Biztonsági fék 29 Felhasználói kézikönyv 27

28 12.1 Éves ellenőrzés A teljes rendszer, mindenekelőtt a meghajtó berendezés és a biztonsági fék működését legalább évente egyszer amennyiben a használat és üzemelés feltételei megkövetelik, gyakrabban is ellenőriztesse az AVANTI cég betanított szakemberével. Minden 250 üzemóra után ellenőriztesse egy jogosult szervizzel a meghajtó berendezést és a biztonsági féket, amelyeket új minősítést kapnak. (Az üzemóraszámláló a táplálószekrényben található. 20. ábra, 30. oldal.)! VIGYÁZAT! A biztonsági fék aktiválása után szükséges a fék, a kötelek és a kötélcsatlakozások ellenőrzése. A torony tulajdonosa köteles biztosítani az éves és rendkívüli vizsgálatok eredményeinek feljegyzését (B melléklet) Meghajtó berendezés A meghajtó berendezés szinte semmilyen karbantartást nem igényel. Erős szennyeződés esetén tisztítsa meg. Tisztításkor biztosítson megfelelő mennyiségű levegőt. Éves vizsgálatok: a) Végezze el a hibák vizuális ellenőrzését. b) Ellenőrizze a vészhelyzeti beindítást (lásd felhasználói kézikönyv, 7.1. rész) Biztonsági fék A biztonsági fék szinte semmilyen karbantartást nem igényel. Erős szennyeződés esetén tisztítsa meg. Védje a szennyeződésektől és gyakran kenje (lásd 4. táblázat). A nagy mennyiségű olaj nem veszélyezteti a féket és annak működését. Éves vizsgálatok: a) Ellenőrizze a biztonsági fék leállító kapcsolóját. b) Ellenőrizze a biztonsági fék leállító kapcsolójának törlését. c) A toronyban lazítsa ki a biztonsági kötelek alsó csatlakozását és végezze el a kötél kézi gyorsulási tesztjét (lásd szerelési kézikönyv, 5. e) és 2 rész). A felvonót ellenőrizze a felhasználói kézikönyv 5. részében leírtak szerint Felfüggesztés/kötelek/kábelek A köteleket mindig tisztán kell tartani és azokat enyhén be kell kenni kenőanyaggal. Az X402 / L502 / BSO 504 / BSO 1004 típusokhoz használjon szokásos univerzális kenőzsírt, azonban ne használjon diszulfid-tartalmú kenőanyagokat, pl. Molycote típusút. Az A500 / ASB500 típushoz használjon teflon vagy fekete kenőanyagot. Éves vizsgálatok: a) Ha az alábbi hibákat észleli, cserélje ki a köteleket: 8 vagy több elszakadt huzal a kötél átmérője harmincszorosának megfelelő hosszúságon (17. ábra); súlyos korrózió a kötelek felületén vagy belsejében; hő okozta sérülés a huzalok színéből megítélve; a kötelek átmérőjének a névleges átmérőhöz viszonyított legalább 5%-os csökkenése (18. ábra, 30. oldal). a kötél felületi sérülése a kötelek sérüléseinek leggyakoribb példái a 19. ábrán, 28. oldal. A fent említett példák nem helyettesíthetik az ISO 4309 szabvány vonatkozó rendelkezéseit! b) Ellenőrizze és biztosítsa, hogy a felső és alsó rész köteleinek szerelése a szerelési utasítások alapján történjen (lásd szerelési utasítások, 2.1., 2.3. és 2.6 rész, 44. oldal). c) Tápvezetékek Ellenőrizze a táp- és vezérlő vezetékeket; a palástjuk vagy csatlakozásaik sérülése esetén a vezetékeket cserélje ki. d) A kötelek vezetőtárcsái Ellenőrizze, hogy a kötelek vezetőtárcsákon való átvezetése megfelel a szerelési utasításoknak (lásd szerelési kézikönyv, 2.5., 49. oldal). 17. ábra Elszakadt huzalok a kötélben Teherfelvonó Éves vizsgálatok: 28 AVANTI teherfelvonó szélturbinához

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FŰRÉSZTÁRCSA ÉS FÚRÓ ÉLEZŐ MF127

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FŰRÉSZTÁRCSA ÉS FÚRÓ ÉLEZŐ MF127 GARANCIALEVÉL??? 1. A KH Trading által forgalmazott termékekre az eladás napjától számítva 24 hónap garanciát nyújtunk a polgári törvénykönyv értelmében, vagy 6 hónapot a kereskedelmi törvénykönyv értelmében,

Részletesebben

FAAC / 390 1 FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK A TELEPÍTÉSHEZ. Általános biztonsági szabályok

FAAC / 390 1 FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK A TELEPÍTÉSHEZ. Általános biztonsági szabályok FAAC / 390 1 FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK A TELEPÍTÉSHEZ Általános biztonsági szabályok 1. Figyelem! A FAAC erősen ajánlja az alábbi előírások szó szerinti követését a személyi biztonság érdekében. A termék

Részletesebben

W2000. Original-Gebrauchsanleitung V2/0516

W2000. Original-Gebrauchsanleitung V2/0516 W2000 825215 Original-Gebrauchsanleitung V2/0516 H MAGYAR Tartalom 1. Biztonság... 210 1.1 Biztonsági előírások... 210 1.2 A szimbólumok magyarázata... 213 1.3 Rendeltetésszerű használat... 214 2. Általános

Részletesebben

A120465 / 1KA10 A120466 / 2KA20. Original-Gebrauchsanleitung V2-2/0516

A120465 / 1KA10 A120466 / 2KA20. Original-Gebrauchsanleitung V2-2/0516 A120465 / 1KA10 A120466 / 2KA20 Original-Gebrauchsanleitung V2-2/0516 H MAGYAR Tartalom 1. Biztonság... 82 1.1 Biztonsági előírások... 82 1.2 A szimbólumok magyarázata... 85 1.3 Rendeltetésszerű használat...

Részletesebben

LAPOSTIPLIMARÓ. Használati utasítás

LAPOSTIPLIMARÓ. Használati utasítás MAKITA LAPOSTIPLIMARÓ 3901 Használati utasítás A jelen használati útmutatóban szereplő tartozékok nem feltétlenül leszállított tartozékok! A leszállított tartozékokról kérem érdeklődjön viszonteladóinknál!

Részletesebben

SZEKCIONÁLT BILLENŐKAPU AUTOMATIKÁK

SZEKCIONÁLT BILLENŐKAPU AUTOMATIKÁK SZEKCIONÁLT BILLENŐKAPU AUTOMATIKÁK SZERELÉSI ÚTMUTATÓ ÉS TUDNIVALÓK AZ ÜZEMBEHELYEZŐ SZÁMÁRA Figyelmeztetések az üzembehelyezési és karbantartási kézikönyvhöz EZ A KÉZIKÖNYV KIZÁRÓLAG AZ ÜZEMBEHELYEZÉSRE

Részletesebben

HYUNDAI FÚRÓ KÖSZÖRŰ HYD-836 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

HYUNDAI FÚRÓ KÖSZÖRŰ HYD-836 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HYUNDAI FÚRÓ KÖSZÖRŰ HYD-836 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Kérjük, olvassa el a kézikönyvet, mielőtt használja ezt az eszközt 3 Bevezetés A használat el tt kérjük, ismerje meg a leírás alapján, hogy ez az elektromos

Részletesebben

AL-KO Schneefräse Snowline 46E. Betriebsanleitung

AL-KO Schneefräse Snowline 46E. Betriebsanleitung AL-KO Schneefräse Snowline 46E Betriebsanleitung 474 90_b I 0 / 0 D D...5 EN... FR...9 IT...6 SL... HR...40 SR...47 PL...54 CS...6 SK...68 HU...75 DA...8 SV...89 NO...96 FI...0 ET...0 LT...7 LV...4 RO...

Részletesebben

h á z t a r t á s i k é s z ü l é k e k Használati útmutató

h á z t a r t á s i k é s z ü l é k e k Használati útmutató h á z t a r t á s i k é s z ü l é k e k Használati útmutató Tartalomjegyzék Biztonsági tudnivalók...3 Az útmutatóról...5 A készülék kicsomagolása...5 Tartozéklista és szabályozó elemek...6 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ...7

Részletesebben

POW302 HU 1 BERENDEZÉS... 3 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK...

POW302 HU 1 BERENDEZÉS... 3 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 1 BERENDEZÉS... 3 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 4 5.1 Munkakörnyezet... 4 5.2 Elektromos biztonság... 4 5.3 Személyi biztonság...

Részletesebben

OPEL ASTRA Kezelési útmutató

OPEL ASTRA Kezelési útmutató OPEL ASTRA Kezelési útmutató Tartalom Bevezetés... 2 Röviden... 6 Kulcsok, ajtók és ablakok... 20 Ülések, biztonsági rendszerek... 47 Tárolás... 72 Műszerek és kezelőszervek... 91 Világítás... 137 Hőmérséklet-szabályozás...

Részletesebben

SB108 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ OSZCILLÁLÓ SZALAGCSISZOLÓ GARANCIA KARTYA

SB108 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ OSZCILLÁLÓ SZALAGCSISZOLÓ GARANCIA KARTYA GARANCIA KARTYA 1. Trading gépeire és szerszámaira a Polgári Törvénykönyv előírásainak megfelelő, a vásárlás dátumától számított 6/24 hónap időtartamú jótállás jár (a jótállási igény bejelentésekor a garanciakártyához

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Termék: S150 ELEKTROMOS SZENNYVÍZLEFOLYÓ TISZTÍTÓ EPC02150

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Termék: S150 ELEKTROMOS SZENNYVÍZLEFOLYÓ TISZTÍTÓ EPC02150 GARANCIALEVÉL??? 1. A KH Trading által forgalmazott termékekre az eladás napjától számítva 24 hónap garanciát nyújtunk a polgári törvénykönyv értelmében, vagy 6 hónapot a kereskedelmi törvénykönyv értelmében,

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. KOMBINÁLT GÉP 5 az 1-ben UC-200

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. KOMBINÁLT GÉP 5 az 1-ben UC-200 GARANCIALEVÉL??? 1. A KH Trading által forgalmazott termékekre az eladás napjától számítva 24 hónap garanciát nyújtunk a polgári törvénykönyv értelmében, vagy 6 hónapot a kereskedelmi törvénykönyv értelmében,

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FÚRÓGÉP AUTOMATIKUS ELŐTOLÁSSAL Z5035 B

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FÚRÓGÉP AUTOMATIKUS ELŐTOLÁSSAL Z5035 B HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FÚRÓGÉP AUTOMATIKUS ELŐTOLÁSSAL Z5035 B Tisztelt vásárló, köszönjük, hogy a KH Trading s.r.o. cég termékét választotta. Cégünk kész Önnek szolgálatait felajánlani a termék megvétele

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BUGGY PRIM GYERMEKKOCSI

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BUGGY PRIM GYERMEKKOCSI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BUGGY PRIM GYERMEKKOCSI szimbolikus fotó Figyelem! Kérjük, az eszköz átvétele előtt győződjön meg arról, hogy: - A jótállási jegy és annak minden szelvénye a kiszolgáló által szabályszerűen

Részletesebben

Cafitesse Excellence Compact USER MANUAL MAGYAR

Cafitesse Excellence Compact USER MANUAL MAGYAR Cafitesse Excellence Compact USER MANUAL MAGYAR Cafitesse Excellence Compact Kezelői kézikönyv Biztonság 2 Az alkatrészek áttekintése 4 Műszaki adatok 6 A gép indítása és tárolása 7 Higiénia és csomagkezelés

Részletesebben

TELEPÍTÉSI KÉZIKÖNYV MEKO KAPUMOZGATÓ MOTOR FOGASLÉCMEGHAJTÁSÚ KAPUKHOZ

TELEPÍTÉSI KÉZIKÖNYV MEKO KAPUMOZGATÓ MOTOR FOGASLÉCMEGHAJTÁSÚ KAPUKHOZ TELEPÍTÉSI KÉZIKÖNYV MEKO KAPUMOZGATÓ MOTOR FOGASLÉCMEGHAJTÁSÚ KAPUKHOZ 1. FIGYELMEZTETÉSEK ÉS ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK Ez a kézikönyv fontos biztonsági információkat tartalmaz. Helytelen felszerelés

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS RS093 FÉNYTERÁPIA VEZÉRL

HASZNÁLATI UTASÍTÁS RS093 FÉNYTERÁPIA VEZÉRL HASZNÁLATI UTASÍTÁS RS093 FÉNYTERÁPIA VEZÉRL Tartalom Környezetvédelem...3 Szállítási csomagolás...3 Régi készülékének elszállítása...3 Környezetvédelem...4 Hulladékkezelés...4 Biztonsági el írások, figyelmeztetések.5

Részletesebben

UNIVERZÁLIS TÁVIRÁNYÍTÓS KÖZPONTIZÁR

UNIVERZÁLIS TÁVIRÁNYÍTÓS KÖZPONTIZÁR B E S Z E R E L É S I É S H A S Z N Á L A T I Ú T M U T A T Ó UNIVERZÁLIS TÁVIRÁNYÍTÓS KÖZPONTIZÁR 4 AJTÓHOZ A DOBOZ TARTALMA 4 db központizár mozgató motor (2 db vezérlő 2 db vezérelt) 4 db mozgató pálca

Részletesebben

KIT BOB5 ECO2 vezérléssel

KIT BOB5 ECO2 vezérléssel 1 KIT BOB5 ECO2 vezérléssel Használati és üzembe helyezési utasítás Köszönjük, hogy az általunk forgalmazott, Benincá BOB50 típusú szettet választotta. A Benincá cég kínálatában található összes termék

Részletesebben

GHS 510 P #94001. Güde GmbH & Co. KG - Birkichstrasse 6 - D-74549 Wolpertshausen - Deutschland

GHS 510 P #94001. Güde GmbH & Co. KG - Birkichstrasse 6 - D-74549 Wolpertshausen - Deutschland GHS 510 P #94001 8 Magyar HU Eredeti használati utasítás SÖVÉNYNYÍRÓ English GB Original Operating Instructions ELECTRIC VERTICUTTER Français FR 13 Mode d'emploi original SCARIFICATEUR ÉLECTRIQUE Ceština

Részletesebben

DR típusú Légrétegződést gátló ventilátorok

DR típusú Légrétegződést gátló ventilátorok DR típusú Légrétegződést gátló ventilátorok SZERELÉSI ÉS KEZELÉSI ÚTMUTATÓ 2015.08.26. SOLARONICS Central Europe Kft. 1116 Budapest, Építész u. 8-12. Tel.: 203-1125 Szerviz: (20) 495-7050, E-mail : szerviz@solaronics.hu

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS RS151 INFRA SZAUNA VEZÉRL

HASZNÁLATI UTASÍTÁS RS151 INFRA SZAUNA VEZÉRL HASZNÁLATI UTASÍTÁS RS151 INFRA SZAUNA VEZÉRL Tartalom Környezetvédelem 3 Szállítási csomagolás - 3 Régi készülékének elszállítása 3 Hulladékkezelés 4 Biztonsági el írások 5 Rendeltetésszer használat 5

Részletesebben

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Németország Fax: +49 (0) 5258 971-120

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Németország Fax: +49 (0) 5258 971-120 200069 V1/0615 H MAGYAR Az eredeti használati utasítás fordítása Tartalom 1. Biztonság... 210 1.1 Biztonsági előírások... 210 1.2 A szimbólumok magyarázata... 212 1.3 Veszélyforrások... 213 1.4 Rendeltetésszerű

Részletesebben

T10/T20/T40/T44 TOJÓKETREC

T10/T20/T40/T44 TOJÓKETREC TART TECH KFT. 9611 Csénye, Sport u. 26. Tel.: 95/310-221 Fax: 95/310-222 Mobil: 30/9973-852 E-mail: tarttech@mail.globonet.hu www.tart-tech.hu Használati utasítás T10/T20/T40/T44 TOJÓKETREC üzemeltetéséhez

Részletesebben

HU: Telepítési kézikönyv és kezelési utasítás. Modellszám: YBC0960420 luxlift 12kg-os modell

HU: Telepítési kézikönyv és kezelési utasítás. Modellszám: YBC0960420 luxlift 12kg-os modell HU: Telepítési kézikönyv és kezelési utasítás Modellszám: YBC0960420 luxlift 12kg-os modell Tartalom Biztonsági óvintézkedések...2 Telepítési kézkönyv...5 1. Az alkatrészek megnevezései...5 2. Alapvető

Részletesebben

VIESMANN. Szervizre vonatkozó utasítás VITOLIGNO 100-S. a szakember részére

VIESMANN. Szervizre vonatkozó utasítás VITOLIGNO 100-S. a szakember részére Szervizre vonatkozó utasítás a szakember részére VIESMANN Vitoligno 100-S Típus: VL1A Faelgázosító kazán max. 50 cm hosszúságú hasábfa elégetésére VITOLIGNO 100-S 12/2008 Kérjük, őrizze meg! Biztonságtechnikai

Részletesebben

Használatba vétel előtt kérjük, figyelmesen. A jelen kezelési és szerelési útmutató a gép részét képezi. Kérjük az új és használt

Használatba vétel előtt kérjük, figyelmesen. A jelen kezelési és szerelési útmutató a gép részét képezi. Kérjük az új és használt HASZNÁLATI UTASÍTÁS Használatba vétel előtt kérjük, figyelmesen elolvasni! Kérjük, a későbbi felhasználáshoz megőrizni! A jelen kezelési és szerelési útmutató a gép részét képezi. Kérjük az új és használt

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS RS378 ZSETONOS KOMBI SZAUNA VEZÉRL

HASZNÁLATI UTASÍTÁS RS378 ZSETONOS KOMBI SZAUNA VEZÉRL HASZNÁLATI UTASÍTÁS RS378 ZSETONOS KOMBI SZAUNA VEZÉRL Tartalom Tartalom...2 Környezetvédelem...3 Szállítási csomagolás...3 Régi készülékének elszállítása...3 Hulladékkezelés...4 Biztonsági el írások...5

Részletesebben

BM Kezelőegység. Szakkereskedők részére Szerelési útmutató

BM Kezelőegység. Szakkereskedők részére Szerelési útmutató Szakkereskedők részére Szerelési útmutató BM Kezelőegység Wolf Kft. Postafiók 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 www.wolf-heiztechnik.de Cikkszám: 3062610_201208 Változtatás joga fenntartva HU Tartalomjegyzék

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Általános felhívások. A HELLA el zetes megjegyzései

Tartalomjegyzék. Általános felhívások. A HELLA el zetes megjegyzései Jelen útmutatót a használati és összeszerelési munkálatok megkezdése el tt el kell olvasnia! Tartalomjegyzék A HELLA el zetes megjegyzései Raffstore-ok/ küls zsaluziák - préselt csatornák... Általános

Részletesebben

FAN COIL. Használati utasítás. VEF022HSLB, VEF032HSLB, VEF052HSLB VEF022VSLC, VEF052VSLC, VEF072VSLC típusokhoz. www.permanent.hu

FAN COIL. Használati utasítás. VEF022HSLB, VEF032HSLB, VEF052HSLB VEF022VSLC, VEF052VSLC, VEF072VSLC típusokhoz. www.permanent.hu Használati utasítás VEF022HSLB, VEF032HSLB, VEF052HSLB VEF022VSLC, VEF052VSLC, VEF072VSLC típusokhoz www.permanent.hu Mennyezetre szerelhető kivitel (HSLB sorozat): Ha elhatározta, hová építi be a fan

Részletesebben

Szerelési és karbantartási

Szerelési és karbantartási Mindig az Ön oldalán Szerelési és karbantartási útmutató Opalia C 11 E-B Opalia C 14 E-B HU Tartalom Tartalom 1 Biztonság... 3 1.1 Kezelésre vonatkozó figyelmeztetések... 3 1.2 A személyek szükséges képesítése...

Részletesebben

atmocraft VK 654/9 1654/9 HU; PL

atmocraft VK 654/9 1654/9 HU; PL atmocraft VK 654/9 654/9 HU; PL Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató atmocraft Gázüzemű fűtőkazán HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Megjegyzések a dokumentációhoz........ 3. A dokumentumok

Részletesebben

MINERALHOLDING KFT. Orbit Easy-Set-Logic. Parköntözés vezérlőautomatika. Szerelési és használati utasítás

MINERALHOLDING KFT. Orbit Easy-Set-Logic. Parköntözés vezérlőautomatika. Szerelési és használati utasítás Orbit Easy-Set-Logic Parköntözés vezérlőautomatika Szerelési és használati utasítás Magyarországi forgalmazó: Mineralholding Kft. Vízöntő öntözéstechnika üzletág H-1118 Budapest, Kelenhegyi út 7-9. Tel.:

Részletesebben

Szerelési- és üzembehelyezési útmutató Regumaq K kaszkád-kapcsolású frissvízmodulok

Szerelési- és üzembehelyezési útmutató Regumaq K kaszkád-kapcsolású frissvízmodulok Szerelési- és üzembehelyezési útmutató Regumaq K kaszkád-kapcsolású frissvízmodulok A készülékek beépítése és üzembe helyezése előtt jelen szerelési és használati útmutatót gondosan olvassa el és az abban

Részletesebben

7 KÜLÖNLEGES BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK KÖRFŰRÉSZEKHEZ 6 8 ÖSSZESZERELÉS... 6. 8.1 A vágási mélység beállítása (1. ábra)... 6 8.2 A fűrészlap cseréje...

7 KÜLÖNLEGES BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK KÖRFŰRÉSZEKHEZ 6 8 ÖSSZESZERELÉS... 6. 8.1 A vágási mélység beállítása (1. ábra)... 6 8.2 A fűrészlap cseréje... 1 ALKALMAZÁS... 3 2 MINI KÖRFŰRÉSZ ALKATRÉSZEINEK ÁTTEKINTÉSE (A. ÁBRA)... 3 3 GÉRVÁGÓ TALP ALKATRÉSZEINEK ÁTTEKINTÉSE (B. ÁBRA). 3 4 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 5 JELZÉSEK... 4 6 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK...

Részletesebben

ESE 220/320. Használati utasítás 03.10 - 11.14 ESE 220 ESE 320

ESE 220/320. Használati utasítás 03.10 - 11.14 ESE 220 ESE 320 ESE 220/320 03.10 - Használati utasítás 51264328 11.14 ESE 220 ESE 320 U Megfelel ségi nyilatkozat Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Gyártó vagy a Közösségben m köd képvisel je Típus Opció

Részletesebben

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK VESZÉLY: FIGYELEM:

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK VESZÉLY: FIGYELEM: FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK AZ ÖN ÉS MÁSOK BIZTONSÁGA RENDKÍVÜL FONTOS. A jelen útmutatóban és magán a készüléken is fontos biztonsági üzenetek szerepelnek, amiket mindig el kell olvasni és be kell tartani.

Részletesebben

FL 400HA-G Automata ferdesík-kitűző szintezőlézer

FL 400HA-G Automata ferdesík-kitűző szintezőlézer Jótállási jegy Az FL 400HA-G típusú.... gyártási számú termékre a vásárlás (üzembe helyezés) napjától számított 24 hónapig terjedő jótállást vállalunk. A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem

Részletesebben

WESTPOINT MOBIL KLÍMA

WESTPOINT MOBIL KLÍMA WESTPOINT MOBIL KLÍMA WPK15 WPK15H WPK15RC WPK15HRC HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A készülék megfelelő és biztonságos használata érdekében gondosan olvassa el ezt a használati útmutatót és az abban foglaltakat maradékta

Részletesebben

KIT BATTENTE. Felszerelési és használai kézikönyv

KIT BATTENTE. Felszerelési és használai kézikönyv KIT BATTENTE Felszerelési és használai kézikönyv 1 Szárnyas ajtó muködési terve 2. Leírás 3. Meghajtó motor 4. Ellenorzo egység 5. Adó, vevo fotócella 6. Antenna 7. Rádióvevo 8. Villogó fény 9. Automata

Részletesebben

Szerelési kézikönyv. Használati melegvíz-tartály levegő-víz hőszivattyús rendszerhez EKHWE150A3V3 EKHWET150A3V3 EKHWE200A3V3 EKHWE300A3V3

Szerelési kézikönyv. Használati melegvíz-tartály levegő-víz hőszivattyús rendszerhez EKHWE150A3V3 EKHWET150A3V3 EKHWE200A3V3 EKHWE300A3V3 Használati melegvíz-tartály levegő-víz hőszivattyús rendszerhez EKHWE50AV EKHWET50AV EKHWE00AV EKHWE00AV EKHWE00AZ EKHWE00AZ 4 5 6 7 x x x 4x x x x EKHWE50~00 EKHWET50 50 50 0 0 00 50 700 D 45 H H4 H 00

Részletesebben

SolarHP 43 50 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK

SolarHP 43 50 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK SolarHP 43 50 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK MŰSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELŐ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA 2015.11.17. - 2 - Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. Általános tudnivalók... 3 1.1.1. A gyártó felelőssége...

Részletesebben

Combat Kompakt csöves fűtőegységek

Combat Kompakt csöves fűtőegységek Combat Több, mint 91,5%-os NETTÓ hatásfok! Kompakt méret - helyszűke esetén ideális Zárt vagy nyitott égésterű felszerelés Automata gyújtású égő távműködtetésű letiltással és újraindítással Vízszintes

Részletesebben

GBS 80 #94066 Magyar HU 38 Güde GmbH & Co. KG - Birkichstrasse 6 - D-74549 Wolpertshausen - Deutschland

GBS 80 #94066 Magyar HU 38 Güde GmbH & Co. KG - Birkichstrasse 6 - D-74549 Wolpertshausen - Deutschland GBS 80 #94066 Magyar HU 38 Eredeti használati utasítás FÚRÓÉLEZŐ KÖSZÖRŰ Güde GmbH & Co. KG - Birkichstrasse 6 - D-74549 Wolpertshausen - Deutschland 1 3 2 6 1 8 2 9 3 7 5 4 4 5 6 7 Bevezetés Annak érdekében,

Részletesebben

LUXO kapunyitó automaták

LUXO kapunyitó automaták LUXO kapunyitó automaták Szerelési és karbantartási útmutató Verzió: 04/2010 Rev 2009-11-11 alapján Dátum: 2010 január Fordította: Dvorák László - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK

Részletesebben

8 ÜZEMANYAG ÉS OLAJOZÁS... 6. 8.1 Üzemanyag... 6 8.1.1 A benzin és az olaj keverékének aránya 40:1... 7 9 MŰKÖDTETÉS... 7

8 ÜZEMANYAG ÉS OLAJOZÁS... 6. 8.1 Üzemanyag... 6 8.1.1 A benzin és az olaj keverékének aránya 40:1... 7 9 MŰKÖDTETÉS... 7 1 ALKALMAZÁS... 3 2 ALKATRÉSZEK ÁTTEKINTÉSE (A. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 SPECIFIKUSAN A BOZÓTIRTÓRA VONATKOZÓ BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK... 4 6 AZ ÜZEMANYAG BIZTONSÁGOS KEZELÉSÉRE

Részletesebben

1106 Budapest, Gránátos u. 6. tel.: (+361) 433 1666 fax: (+361) 262 2808

1106 Budapest, Gránátos u. 6. tel.: (+361) 433 1666 fax: (+361) 262 2808 1106 Budapest, Gránátos u. 6. tel.: (+361) 433 1666 fax: (+361) 262 2808 FIGYELEM! Fontos telepítési és biztonsági utasítások! Olvassa el gondosan! Az AXO kapunyitó automatika feladata, hogy automatizáljon

Részletesebben

KING GATES ROLLS 650 ÉS 1200 PROGRAMOZÁS FIGYELMEZTETÉSEK

KING GATES ROLLS 650 ÉS 1200 PROGRAMOZÁS FIGYELMEZTETÉSEK KING GATES ROLLS 650 ÉS 1200 PROGRAMOZÁS FIGYELMEZTETÉSEK A termék felszerelése előtt győződjön meg arról, hogy a törvénynek és a rendszabályoknak megfelelően, betartják a biztonsági előírásokat. Használjon

Részletesebben

GARDENA 4000/4 electronic plus és 4000/5 electronic plus háztartási automata szivattyúk, cikksz. 1482 és 1484 : használati útmutató

GARDENA 4000/4 electronic plus és 4000/5 electronic plus háztartási automata szivattyúk, cikksz. 1482 és 1484 : használati útmutató GARDENA 4000/4 electronic plus és 4000/5 electronic plus háztartási automata szivattyúk, cikksz. 1482 és 1484 : használati útmutató Tartalom 1. Megjegyzések a használati útmutatóhoz 2. Felhasználási terület,

Részletesebben

POWXQ8125 HU 1 JELZÉSEK... 2 2 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 2 3 HASZNÁLATTAL KAPCSOLATOS ÓVINTÉZKEDÉSEK... 4

POWXQ8125 HU 1 JELZÉSEK... 2 2 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 2 3 HASZNÁLATTAL KAPCSOLATOS ÓVINTÉZKEDÉSEK... 4 1 JELZÉSEK... 2 2 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 2 2.1 Munkakörnyezet... 2 2.2 Elektromos biztonság... 2 2.3 Személyi biztonság... 3 2.4 Az elektromos működtetésű szerszámok helyes használata.... 3

Részletesebben

Elektromos szegélynyíró HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Elektromos szegélynyíró HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FZS 2000-E 3 4 FZS 2000-E 5 Tartalom 37 HU Elektromos szegélynyíró HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Köszönjük, hogy cégünk elektromos szegélynyírójának megvásárlása mellett döntött. Mielőtt használatba venné, kérjük,

Részletesebben

Kertkapu motor Szárnyas kapukhoz AXOVIA 180B. Beszerelési útmutató Axovia 180B NS 1 216 079 V1. Tartalom

Kertkapu motor Szárnyas kapukhoz AXOVIA 180B. Beszerelési útmutató Axovia 180B NS 1 216 079 V1. Tartalom Kertkapu motor Szárnyas kapukhoz AXOVIA 180B Beszerelési útmutató Axovia 180B NS 1 216 079 V1 Tartalom 1 Biztonságtechnikai javaslatok 2 A készlet tartalma 3 Beszerelés előtt ellenőrizendő 4 Összeszerelés

Részletesebben

Beszerelési és beüzemelési kézikönyv

Beszerelési és beüzemelési kézikönyv SOLARTHERMIE - SOLAR THERMAL - SOLAR TÉRMICA- SOLAIRE THERMIQUE - SOLARE TERMICO Beszerelési és beüzemelési kézikönyv Digitális szolár vezérlés 2 bemenet, 1 kimenet 719450 HU 719.450 Z01 06.33 Subject

Részletesebben

Hűtővitrin. Üzembe helyezés előtti tudnivalók

Hűtővitrin. Üzembe helyezés előtti tudnivalók Hűtővitrin HU Kedves Vásárló! Megköszönjük az Ön bizalmát, amit a mi termékünk megvásárlása iránt tanúsított. Sok örömet kívánunk Önnek a használat során. A hűtővitrin háztartási alkalmazásra, italok 0

Részletesebben

GARDENA Kerti szivattyú 4000/4 Inox Multi 3 Cikksz 1434 7000/5 Inox Multi 4 Cikksz 1438

GARDENA Kerti szivattyú 4000/4 Inox Multi 3 Cikksz 1434 7000/5 Inox Multi 4 Cikksz 1438 GARDENA Kerti szivattyú 4000/4 Inox Multi 3 Cikksz 1434 7000/5 Inox Multi 4 Cikksz 1438 Vev tájékoztató Üdvözöljük a GARDENA kertben! Kérjük, gondosan olvassa el ezt a vev tájékoztatót és tartsa be utasításait.

Részletesebben

atmomag Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára MAG 14-0/1 GX/XI, MAG mini 11-0/1 GX/XI

atmomag Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára MAG 14-0/1 GX/XI, MAG mini 11-0/1 GX/XI Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató atmomag MAG 4-0/ GX/XI, MAG mini -0/ GX/XI HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid

Részletesebben

........ EDP2074PDW HU SZÁRÍTÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

........ EDP2074PDW HU SZÁRÍTÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EDP2074PDW...... HU SZÁRÍTÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 www.electrolux.com TARTALOMJEGYZÉK 1. BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK.............................................................. 3 2. TERMÉKLEÍRÁS......................................................................

Részletesebben

KEZELÉSI KÉZIKÖNYV. KAZETTÁS Split klímaberendezés AUYA-36LATN AUYA-45LATN

KEZELÉSI KÉZIKÖNYV. KAZETTÁS Split klímaberendezés AUYA-36LATN AUYA-45LATN KEZELÉSI KÉZIKÖNYV KAZETTÁS Split klímaberendezés AUYA-36LATN AUYA-45LATN Őrizze meg ezt a kézikönyvet, hogy később is elolvashassa FUJITSU GENERAL LIMITED FJ_OM_AUYA_36-45LATN_9378015012_hu TARTALOM BIZTONSÁGTECHNIKAI

Részletesebben

3. Szállítás, csomagolás és tárolás 188 3.1 A szállítás felügyelete 188 3.2 Csomagolás 188 3.3 Tárolás 188

3. Szállítás, csomagolás és tárolás 188 3.1 A szállítás felügyelete 188 3.2 Csomagolás 188 3.3 Tárolás 188 110.138 V1/0111 H 1. Általános információ 184 1.1 Használati útmutatóval kapcsolatos információk 184 1.2 A szimbólumok 184 1.3 A gyártó felelőssége és a garancia 185 1.4 Szerzői jog védelme 185 1.5 Megfelelőségi

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HORDOZHATÓ INDÍTÓ BERENDEZÉS, KOMPRESSZORRAL KM0505 GARANCIALEVÉL

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HORDOZHATÓ INDÍTÓ BERENDEZÉS, KOMPRESSZORRAL KM0505 GARANCIALEVÉL GARANCIALEVÉL 1. Az UNI-MAX által forgalmazott termékekre, az eladás napjától számítva: a Polgári Törvénykönyv rendelkezései alapján 24 hónap; a Kereskedelmi Törvénykönyv rendelkezései alapján 12 hónap

Részletesebben

TAHITI CONDENSING KR 55 - KR 85

TAHITI CONDENSING KR 55 - KR 85 IST 03 C 341-02 TAHITI CONDENSING KR 55 - KR 85 HU ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS Tisztelt Hölgyem/Uram! Köszönjük, hogy a Fondital gyár termékét választotta. Kérjük, figyelmesen olvassa el

Részletesebben

3. Szállítás, csomagolás és tárolás 214 3.1 A szállítás felügyelete 214 3.2 Csomagolás 214 3.3 Tárolás 214

3. Szállítás, csomagolás és tárolás 214 3.1 A szállítás felügyelete 214 3.2 Csomagolás 214 3.3 Tárolás 214 700.230 V1/1210 H 1. Általános információ 210 1.1 Használati útmutatóval kapcsolatos információk 210 1.2 A szimbólumok 210 1.3 A gyártó felelőssége és a garancia 211 1.4 Szerzői jog védelme 211 1.5 Megfelelőségi

Részletesebben

Kondenzációs fali gázkazánok. Felhasználói és szerelői kézikönyv

Kondenzációs fali gázkazánok. Felhasználói és szerelői kézikönyv A HU Kondenzációs fali gázkazánok Felhasználói és szerelői kézikönyv Kedves Ügyfelünk! Vállalatunk meg van győződve arról, hogy az új kazánja minden igényét ki fogja elégíteni. Egy BAXI termék megvásárlása

Részletesebben

GARDENA. 1306 Szivattyúrelé az öntözőcomputer 6030-hoz -20. Vevőtájékoztató

GARDENA. 1306 Szivattyúrelé az öntözőcomputer 6030-hoz -20. Vevőtájékoztató GARDENA 1306 Szivattyúrelé az öntözőcomputer 6030-hoz -20 Vevőtájékoztató Tartalom Oldal A Vevőtájékoztató olvasásakor hajtsa ki a borítót!... 1. Megjegyzések a Vevőtájékoztatóhoz Gondosan olvassa el a

Részletesebben

ÓVINTÉZKEDÉSEK A LÉGKONDICIONÁLÓVAL KAPCSOLATBAN

ÓVINTÉZKEDÉSEK A LÉGKONDICIONÁLÓVAL KAPCSOLATBAN BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK Tilos áram alatt levő készüléket üzembe helyezni. Az üzembe helyezést és a szervizelést/javítást szakembernek kell végeznie, a gyártó előírásaival és a helyi biztonsági normákkal

Részletesebben

SOLARTUBE TL 23 36 45

SOLARTUBE TL 23 36 45 SOLARTUBE SÖTÉTEN SUGÁRZÓ FŰTŐKÉSZÜLÉK TL 23 36 45 MŰSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELŐ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA 2013.10.14. - 2 - TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 3. oldal MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK 4. oldal - FŰTÉSI

Részletesebben

HD 150 HD 200 HD 300 HD 400 HD 500 HD 800 HD 1000 ÁLLÓ ELHELYEZÉSŰ, ZÁRTRENDSZERŰ, TÖBBCÉLÜ FELHASZNÁLÁSRA MELEGVÍZTÁROLÓK

HD 150 HD 200 HD 300 HD 400 HD 500 HD 800 HD 1000 ÁLLÓ ELHELYEZÉSŰ, ZÁRTRENDSZERŰ, TÖBBCÉLÜ FELHASZNÁLÁSRA MELEGVÍZTÁROLÓK KEZELÉSI UTASÍTÁS HD 150 HD 200 HD 300 HD 400 HD 500 HD 800 HD 1000 ÁLLÓ ELHELYEZÉSŰ, ZÁRTRENDSZERŰ, TÖBBCÉLÜ FELHASZNÁLÁSRA MELEGVÍZTÁROLÓK A készülék használatba vétele előtt gondosan olvassa el ezt

Részletesebben

HERON EMPH 80 W (8895105) Benzinmotoros zagyszivattyú / HU

HERON EMPH 80 W (8895105) Benzinmotoros zagyszivattyú / HU HERON EMPH 80 W (8895105) Benzinmotoros zagyszivattyú / Használati utasítás Bevezetés Tisztelt Vásárló, Köszönjük, hogy megtisztelt bennünket bizalmával, és HERON termékünket választotta. A terméket gyárunkban

Részletesebben

Termék: HYPRO 6 HIDRAULIKUS KÉZI LYUKASZTÓ TPA8 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ AZ EREDETI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FORDÍTÁSA GARANCIALEVÉL

Termék: HYPRO 6 HIDRAULIKUS KÉZI LYUKASZTÓ TPA8 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ AZ EREDETI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FORDÍTÁSA GARANCIALEVÉL GARANCIALEVÉL 1. Az által forgalmazott termékekre, az eladás napjától számítva: a Polgári Törvénykönyv rendelkezései alap- ján 24 hónap; a Kereskedelmi Törvénykönyv GARANCIALEVÉL rendelkezései alapján

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS és jótállási jegy 2055 típusú légmosó készülékhez

HASZNÁLATI UTASÍTÁS és jótállási jegy 2055 típusú légmosó készülékhez HASZNÁLATI UTASÍTÁS és jótállási jegy 2055 típusú légmosó készülékhez Magyarországon forgalomba hozza: Gyártó: BonAir BG Kft PLASTON AG 1174 Budapest Svájc rinci út 24. Tel: 253-7285 info@bonair-bg.hu

Részletesebben

MSI400 190129 V1/1213

MSI400 190129 V1/1213 MSI400 190129 V1/1213 H MAGYAR Az eredeti használati utasítás fordítása Használat előtt olvassa el a használati útmutatót, és tartsa kéznél a készülék mellett! 1. Általános információ... 210 1.1 Használati

Részletesebben

FAAC / 770 föld alatti nyitó

FAAC / 770 föld alatti nyitó 1.oldal Tel: (06 1) 3904170, Fax: (06 1) 3904173, E-mail: masco@masco.hu, www.masco.hu 2.oldal FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK A TELEPÍTÉSHEZ Általános biztonsági szabályok 1. Figyelem! A FAAC erősen ajánlja az

Részletesebben

GLOBE Rugós kiegyensúlyozású felnyíló és szekcionális felnyíló ajtó automatika Szerelési és karbantartási utasítás

GLOBE Rugós kiegyensúlyozású felnyíló és szekcionális felnyíló ajtó automatika Szerelési és karbantartási utasítás GLOBE Rugós kiegyensúlyozású felnyíló és szekcionális felnyíló ajtó automatika Szerelési és karbantartási utasítás Változat: 05/2006 Felülvizsgálva: 2006. július 27 Fordította: Dvorák László - 2 - - 3

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MARÓGÉP MOZGÓ ASZTALLAL W0402 GARANCIALEVÉL. Termék: MARÓGÉP MOZGÓ ASZTALLAL W0402 Típus: W0402. Gyártási szám (sorozatszám):

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MARÓGÉP MOZGÓ ASZTALLAL W0402 GARANCIALEVÉL. Termék: MARÓGÉP MOZGÓ ASZTALLAL W0402 Típus: W0402. Gyártási szám (sorozatszám): GARANCIALEVÉL 1. Az UNI-MAX által forgalmazott termékekre, az eladás napjától számítva: a Polgári Törvénykönyv rendelkezései alapján 24 hónap; a Kereskedelmi Törvénykönyv rendelkezései alapján 12 hónap

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS MATRIX 2 SERIES ASH-09AIM2 PT, ASH-13AIM2 PT ASH-18AIM2 PT, ASH-24AIM2 PT

HASZNÁLATI UTASÍTÁS MATRIX 2 SERIES ASH-09AIM2 PT, ASH-13AIM2 PT ASH-18AIM2 PT, ASH-24AIM2 PT HASZNÁLATI UTASÍTÁS MATRIX 2 SERIES ASH-09AIM2 PT, ASH-13AIM2 PT ASH-18AIM2 PT, ASH-24AIM2 PT 1 Figyelem: Ez az ikon a készüléken azt jelenti, hogy az elektromos és elektronikus készülékek nem likvidálhatók

Részletesebben

POWX0073LI HU 1 BERENDEZÉS... 3 2 LEÍRÁS (A ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK...

POWX0073LI HU 1 BERENDEZÉS... 3 2 LEÍRÁS (A ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 1 BERENDEZÉS... 3 2 LEÍRÁS (A ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 4 5.1 Munkakörnyezet... 4 5.2 Elektromos biztonság... 4 5.3 Személyi biztonság...

Részletesebben

GARDENA kerti szivattyúk 3000/4, 4000/4 és 4000/5 cikksz. 1426,1428,1431. Használati útmutató

GARDENA kerti szivattyúk 3000/4, 4000/4 és 4000/5 cikksz. 1426,1428,1431. Használati útmutató GARDENA kerti szivattyúk 3000/4, 4000/4 és 4000/5 cikksz. 1426,142,1431 Használati útmutató A használati útmutatóhoz tartozó ábrák a német nyelvű tájékoztató kihajtható oldalain találhatók. 1. Megjegyzések

Részletesebben

gyümölcsbetakarító rázógép

gyümölcsbetakarító rázógép LIPCO Kezelési útmutató HSA típusú gyümölcsbetakarító rázógép Gyártja:Lipco GmbH Forgalmazza: BARTIFARM KFT Am Fuchsgraben 5 b 6345 Nemesnádudvar D-77880 Sasbach Petőfi út 89 Tel: 49 7841 209 440 Tel:

Részletesebben

Original-Gebrauchsanleitung V1/0116

Original-Gebrauchsanleitung V1/0116 109881 Original-Gebrauchsanleitung V1/0116 H MAGYAR Tartalom 1. Általános információ... 158 2. Biztonsági tanácsok, szabványok, előírások és jogi szabályozások... 159 3. Rendeltetésszerű használat... 159

Részletesebben

400/10/50 N #50015. Deutsch English Français. Čeština. Slovenščina. Nederlands Italiano. Svenska. Hrvatski. Româneşte Български Bosanski

400/10/50 N #50015. Deutsch English Français. Čeština. Slovenščina. Nederlands Italiano. Svenska. Hrvatski. Româneşte Български Bosanski 400/10/50 N #50015 Deutsch English Français Dansk Čeština Slovenčina Nederlands Italiano Norsk Svenska Magyar Hrvatski Slovenščina Româneşte Български Bosanski Srpski Copyright Güde GmbH & Co. KG - Birkichstrasse

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS ELEMENT 2 SERIES ASH-09AIE2, ASH-12AIE2 ASH-18AIE2, ASH-24AIE2

HASZNÁLATI UTASÍTÁS ELEMENT 2 SERIES ASH-09AIE2, ASH-12AIE2 ASH-18AIE2, ASH-24AIE2 HASZNÁLATI UTASÍTÁS ELEMENT 2 SERIES ASH-09AIE2, ASH-12AIE2 ASH-18AIE2, ASH-24AIE2 1 Figyelem: Ez az ikon a készüléken azt jelenti, hogy az elektromos és elektronikus készülékek nem likvidálhatók a háztartási

Részletesebben

PREMAX FTPi sorozat (Protronic XL) Telepítési és használati utasítás

PREMAX FTPi sorozat (Protronic XL) Telepítési és használati utasítás MOSOGATÁSTECHNIKA Szalagos mosogatógépek PREMAX FTPi sorozat (Protronic XL) Telepítési és használati utasítás (az eredeti használati utasítás fordítása) HU DSN: FTN-14-02 A következő sorozatszámtól: 86

Részletesebben

Többfunkciós cumisüveg melegítő

Többfunkciós cumisüveg melegítő Többfunkciós cumisüveg melegítő HU Tartalom Bevezetés.... 2 Biztonsági utasítások és figyelmeztetések.... 3 Leírás.... 7 Használat.... 8 A készülék tisztítása és a vízkő eltávolítása.... 10 Műszaki adatok...

Részletesebben

ZD-QJJ3-2. Az eredeti használati útmutató fordítás GARANCIALEVÉL. Termék: KÉTOSZLOPOS AUTÓEMELŐ Típus: ZD-QJJ3-2. Gyártási szám (sorozatszám):

ZD-QJJ3-2. Az eredeti használati útmutató fordítás GARANCIALEVÉL. Termék: KÉTOSZLOPOS AUTÓEMELŐ Típus: ZD-QJJ3-2. Gyártási szám (sorozatszám): GARANCIALEVÉL 1. Az UNI-MAX által forgalmazott termékekre, az eladás napjától számítva: a Polgári Törvénykönyv rendelkezései alapján 24 hónap; a Kereskedelmi Törvénykönyv rendelkezései alapján 12 hónap

Részletesebben

Útmutató CRX101F, CRX151F, CRX251F, CRX401F, CRX0628F, CRX1026F csőmotorokhoz Hajtóművel működtetett redőnyökhöz

Útmutató CRX101F, CRX151F, CRX251F, CRX401F, CRX0628F, CRX1026F csőmotorokhoz Hajtóművel működtetett redőnyökhöz MASCO KFT. CHAMBERLAIN CRXxxxF csőmotorok 1 Útmutató CRX101F, CRX151F, CRX251F, CRX401F, CRX0628F, CRX1026F csőmotorokhoz Hajtóművel működtetett redőnyökhöz Chamberlain GmbH Alfred-Nobel-Str. 4 D-66793

Részletesebben

hu Használati utmutató

hu Használati utmutató hu Használati utmutató Robert Bosch Hausgeräte GmbH Carl-Wery-Straße 34 81739 München Cod. 9000668852 B www.bosch-home.com Tartalomjegyzék Biztonsági előírások................. 5 A készülék.........................

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A BluWash BW-103 R KÉSZÜLÉKHEZ AZ ELEKTROMOS BALESETEK KOCKÁZATÁNAK CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN! 1. Biztonságos, földelt konnektor használatával helyezze üzembe a készüléket! 2. Vigyázzon,

Részletesebben

Eredeti üzemeltetési útmutató G-BH7 2BH7 2 2BH7 3 2BH7 4 2BH7 5 2BH7 6. G-Serie G-Series. Seitenkanal Side Channel

Eredeti üzemeltetési útmutató G-BH7 2BH7 2 2BH7 3 2BH7 4 2BH7 5 2BH7 6. G-Serie G-Series. Seitenkanal Side Channel Kiadás: 12.2009 610.44436.77.000 Üzemeltetési útmutató Magyar Eredeti üzemeltetési útmutató G-BH7 2BH7 2 2BH7 3 2BH7 4 2BH7 5 2BH7 6 G-Serie G-Series Seitenkanal Side Channel Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék

Részletesebben

AXIS 20.1/30.1/40.1/50.1 KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. A gép üzembe helyezése

AXIS 20.1/30.1/40.1/50.1 KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. A gép üzembe helyezése KEZELÉSI ÚTMUTATÓ A gép üzembe helyezése előtt gondosan olvassa el az útmutatót! A jövőbeni felhasználáshoz őrizze meg Ez a kezelési útmutató a gép részét képezi. Az új és használt gépek szállítói kötelesek

Részletesebben

HŰTŐSZEKRÉNY ZUS 6140 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. http://www.markabolt.hu/

HŰTŐSZEKRÉNY ZUS 6140 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. http://www.markabolt.hu/ HŰTŐSZEKRÉNY ZUS 6140 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK Figyelmeztetések és fontos útmutatások Útmutatások a csomagoló anyagokhoz A használók számára A készülék bemutatása 5 Használat 5 A belső részek

Részletesebben

Integrált melegvíztároló csatlakozós kombi fűtőberendezések és gázfűtő berendezések

Integrált melegvíztároló csatlakozós kombi fűtőberendezések és gázfűtő berendezések Szerelési és karbantartási útmutató Integrált melegvíztároló csatlakozós kombi fűtőberendezések és gázfűtő berendezések CGU-2-18/24 CGG-2-18/24 CGU-2K-18/24 CGG-2K-18/24 Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048

Részletesebben

CATEYE STRADA SLIM CYCLOCOMPUTER CC-RD310W

CATEYE STRADA SLIM CYCLOCOMPUTER CC-RD310W STRADA SLIM CC-RD310W HU 1 CATEYE STRADA SLIM CYCLOCOMPUTER CC-RD310W Ehhez a típushoz a modern utcai kerékpárok által inspirált érzékelő jár. Nem használható olyan kerékpárokon, ahol nagy távolság van

Részletesebben

5.2. Az eredeti kezelési útmutató fordítása. Üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa el a Gyorsindítás menüpontot! Kezdő sorozatszám: 5.

5.2. Az eredeti kezelési útmutató fordítása. Üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa el a Gyorsindítás menüpontot! Kezdő sorozatszám: 5. Az eredeti kezelési útmutató fordítása 5.2 Üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa el a Gyorsindítás menüpontot! Kezdő sorozatszám: 5.2-05233 Kelt: 07/2013, V.2.3 Rendelési szám 00600-3-310 2 MINŐSÉG

Részletesebben

MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK

MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK SolarHP R 12 23 36 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, HŐSZIGETELT, KÉTFOKOZATÚ SÖTÉTEN SUGÁRZÓK MŰSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELŐ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA 2015.11.17. - 2 - Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. Általános tudnivalók...

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. FC sorozat. a SAER elektromos szivattyúkhoz

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. FC sorozat. a SAER elektromos szivattyúkhoz SÜDDEUTSCHLAND COMPTEUR Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Telefon: (36 1) 250 5060 Telephely: Óbudai Telefax: (36 1) 368 8412 Hajógyári Sziget E-mail: compteur@axelero.hu Postacím: 1306 http://www.compteur.hu

Részletesebben

Kiromed Zéta Gravitációs gerincnyújtó készülék Használati utasítás Összeszerelési útmutató

Kiromed Zéta Gravitációs gerincnyújtó készülék Használati utasítás Összeszerelési útmutató Kiromed Zéta Gravitációs gerincnyújtó készülék Használati utasítás Összeszerelési útmutató A termék kivitele a képen látható eszköztől részleteiben eltérhet, a változás jogát fenntartjuk. 1 SN: Kiadás

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. Explorer 2T-4T

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. Explorer 2T-4T KEZELÉSI ÚTMUTATÓ VEZETŐ ÉS UTASA A motorkerékpár egy vezető és egy utas részére készült, de mindig csak a Magyarországon érvényben lévő jogszabályoknak megfelelően lehet használni. A jármű össztömege

Részletesebben