A Váci Római Katolikus Egyházmegyéhez tartozó, Csömör nagyközségben működő Karitász szervezet ALAPSZABÁLYA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Váci Római Katolikus Egyházmegyéhez tartozó, Csömör nagyközségben működő Karitász szervezet ALAPSZABÁLYA"

Átírás

1 A Váci Római Katolikus Egyházmegyéhez tartozó, Csömör nagyközségben működő Karitász szervezet ALAPSZABÁLYA Általános rendelkezések 1. A szervezet neve: Csömöri Szent Rita Karitász Közösség 2. A szervezet székhelye: 2141 Csömör Erzsébet út A szervezet alapítója: Görbe József plébános 4. A szervezet célja: Csömör nagyközség rászoruló lakosainak segítése felekezeti hovatartozás nélkül, csömöri lakosok illetve Csömörön működő vállalkozások, szervezetek önkéntes támogatásával az Isteni szeretet jegyében. Érdeklődés fölkeltése és kiszélesítése a jótékonysági, karitatív tevékenység iránt. CSÖMÖRIEK a CSÖMÖRIEKÉRT! 5. A szervezet a következő tevékenységeket folytatja: családsegítés, időskorúak gondozása munkanélküliek és hajléktalanok segítése adományok begyűjtése és szétosztása közvetítés a. családok között, szükségletek és igények összehangolása (fakivágás a fáért, erdőtisztítás fáért, varrás ruhaneműért, stb.) b. családok és helyi karitatív szervezetek között c. családok és országos karitatív szervezetek között rendezvények szervezése, illetve rendezvényeken való részvétel november 10. oldal 1

2 6. A szervezet tevékenységét a római katolikus egyház fennhatósága alatt végzi, minden más szervezettől függetlenül. A szervezet irányítása 1. A vezetőség: Kákonyi Anett vezető Varga Éva helyettes vezető Deák Miklósné helyettes vezető Miklecz Pálné pénztáros Endrédy Miklósné pénztáros Hermányos Mária kommunikáció Endrédy Miklós gondnok 2. A vezetőség havonta egy alkalommal megbeszélést tart a teljes tagság bevonásával az előző időszakban elvégzett munka értékelésére és a következő időszak teendőinek meghatározására. 3. Az anyagi ügyekről pontos elszámolást kell vezetni egy pénztárfüzetben: bevétel, kiadás, melyért elsősorban a pénztáros felel, de a csoport vezetője is felelős. A pénz elosztását a vezetőség beszélje meg és bocsássa szavazásra a kidolgozott pénzfelhasználási tervet. 4. A vezetőség évente minimum egy alkalommal beszámol az Alapítónak és a nyilvánosságnak a tevékenységéről. 5. A vezetőség tagjai tevékenységükért semmiféle tiszteletdíjat nem kapnak, illetve nem tarthatnak igényt költségtérítésre sem. Tagság és csatlakozás 1. A tagok munkájukat önként, ellenszolgáltatás nélkül az isteni szeretet jegyében végzik, az alapszabályban foglaltak betartása mellett. 2. Munkájukat a diszkréció, tapintat, beleérző finom szeretet jellemezi. Tisztelettel viseltetnek a másik szabad elhatározása, döntési joga iránt. Türelemmel kivárják, míg a másik megnyílik, és bizalma kél irántunk, a karitász iránt. 3. Jó szellem uralkodik a csoportban, a tagok összetartanak, szeretet, megértés és egység uralkodik, de a félreértéseket is mindig bátran megbeszélik november 10. oldal 2

3 4. A szervezethez csatlakozhat minden olyan magánszemély, aki a szervezet céljaival egyetért, és azokat támogatni kívánja munkájával. Támogatottak köre 1. A szervezet összeállítja a nagyközségben élő rászorulók körét, gondosan megvizsgálja a rászorulók ellátottságát, hol és miben szükséges a karitásznak ténylegesen és konkrétan segíteni. 2. Fontos a kölcsönös segítségnyújtás, az önsegélyezés elve. Az élelmezés és a ruhaellátottság kérdését is meg kell vizsgálni. 3. Fontos valamilyen nyilvántartás vezetése (kartonok), kölcsönös beszámolás a legszigorúbb titoktartás, diszkréció elve mellett. A szervezet működése és kapcsolattartás 1. A vezetőség egyenletesen elosztja a rászoruló családokat és egyedül élő embereket a tagság azon tagjai között, akik az állandó és személyes kapcsolattartást vállalni tudják, figyelembe véve a területi eloszlást. Támogató és támogatott lakhelye közel legyen. Lehetőleg a támogatók párban dolgozzanak. 2. Támogatók segítik a támogatottat azokban a normál életvitelhez szükséges tennivalókban, melyeknek ellátására támogatott már nem képes. Amennyiben ez meghaladja idejét, erejét, a vezetőséghez fordul segítségért, aki vagy mások bevonásával, vagy hivatalos szervezetek bevonásával próbálja kielégíteni az igényt. 3. Fontos a lelki támasz nyújtása, különösen egyedülálló idős emberek esetében. Sok esetben a beszélgetés és az apró figyelmesség (névnapi felköszöntés) többet jelent az anyagi segítségnél. 4. Az olyan kérések, igények kezelésére, melyeket gyorsan, azonnal ki kell elégíteni, a szervezet egy web-lapot működtet. Így biztosítható a gyors információ eljuttatása a tagság minél szélesebb köréhez. 5. mobil telefon???? november 10. oldal 3

4 Vegyes rendelkezések 1. A szervezet határozatlan időre jött létre. Megszűnése esetén vagyonát céljainak elérésére kell fordítani a Váci Egyházmegyei Karitászon keresztül. 2. A szervezet vagyonának gyarapítása érdekében jogosult helyi gyűjtéseket szervezni. Az adománygyűjtés azonban nem járhat az adományozók illetőleg más személyek zaklatásával, a személyhez fűződő emberi jogok és az emberi méltóság sérelmével. A segítség tízparancsolata 1. Igazán segíteni csak szeretetből, szeretettel lehet. 2. Kétszer segít, aki gyorsan segít. A bürokrácia a karitász halála. 3. A bajbajutottat sohase alázd meg: érezze, hogy öröm számodra, ha segíthetsz. 4. Úgy segíts, hogy a rászoruló saját magán is segíthessen. Vezesd rá az öntevékenységre. 5. Ne alamizsnát adj, hanem igyekezz a bajt gyökerében orvosolni. 6. A bajbajutott nem eset, hanem személy. Vedd emberszámba, törődj vele, szánj rá időt, türelmet, őszinte érdeklődést. 7. Vedd elejét a visszaéléseknek. Dolgozz ki feltűnés mentes ellenőrzési rendszert és járj utána a fontosabb ügyeknek. 8. Kínos pontossággal számolj el minden fillérről és köszönj meg minden adományt, még a legkisebbet is. 9. A segítség nem monopólium, de nem is konkurencia. Segíts annak, aki segíteni akar: több szem többet lát, több kéz többet segít. 10. Ne várj hálát! Ne sértődj meg! Ne légy kicsinyes! És imádkozz azokért, akiket Isten szeretetedre bízott november 10. oldal 4

5 2013. november 10. oldal 5