Kiemelt adó- és járulékszabályok évi változásai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kiemelt adó- és járulékszabályok 2012. évi változásai"

Átírás

1 Kiemelt adó- és járulékszabályok évi változásai S. Csizmazia György B.Cs.GY.J.L Személyi jövedelemadó

2 SZJA Fogalmak a) mezőgazdasági őstermelő b) bér Nyilvántartásba vétel már nem feltétel től + a közfoglalkoztatási jogviszony jövedelme c) nyugdíj a nyugdíjrendszer változása miatt d) üzleti ajándék megszűnt az értékhatár (minimálbér * 25% volt) e) gazdasági tevékenység f) csoportos személyszállítás g) kutatás, kísérlet fejlesztés új 4-nél kevesebb munkavállaló szállítása is lehetséges, ha Innovációs törvényre hivatkozik h) Erzsébet-utalvány i) Árfolyam választás új 3 Gazdasági tevékenység Valamely tevékenység üzletszerű, illetőleg tartós vagy rendszeres jelleggel történő folytatása, amennyiben az ellenérték elérésére irányul, vagy azt eredményezi, és annak végzése független formában történik! Ki dönti el?

3 SZJA Adókulcs egységes, arányos 2012-ben 16%, DE 19% 16% 10% 8% 5% 4% 0% EV 1,27 * 16% 1, 19 *16% 20,32% 19,04 % jövedelemtől EV 1 * 16% 19,04 % 16 % Adójóváírás jövedelemig megszűnt Önkorm. lakásbérlet 9,52 % Külföldi jöv. min. Fémhulladék Tartós lekötés jövedelme 5 SZJA Adóelőleg szabályok Adóelőleg megállapítási kötelezettség minden juttatott jövedelemre, kivéve: Adóelőleg alapja: = jövedelem + adóalap-kiegészítés N Y I L A T K O Z A T Egyéni vállalkozó, ha a számlán feltűnteti a jogállását Mezőgazdasági őstermelő Családi gazdálkodó A bevallásban szerepeltetni kell! ÖNÁLLÓ TEVÉKENYSÉG költséghányad max. 50% HA NINCS 90% HA NINCS Kifizető: alkalmazza Munkáltató: éves jövedelmet néz HA ROSSZ magánszemély felelőssége, bírságot fizet 6

4 Összevont adóalap Szja mérték marad 16 % Adóalapkiegészítés Havi ,- Ft-ig (évi e Ft) megszűnik az adóalapkiegészítés így az adóalap a jövedelem 100 %-a (16 %-os adókulcs mellé 16 %-os adóterhelés) Havi ,- Ft feletti rész után megmarad a 27 %-os adóalapkiegészítés, így az adóalap a jövedelem 127 %-a (16 %-os adókulcs mellé 20,32 %-os adóterhelés) 78 %-os szabály Magánszemély kötelezett a szocho, vagy eho fizetésére és azt ktg-ként nem számolja el ,- SZJA Önálló tevékenység Külföldi kiküldetés napidíja Régi szabály visszatér Igazolás nélkül 30 %, max 15 Nk-i személyszállításban és árufuvarozásban résztvevőknél marad a 40 Ingatlan bérbeadás Bevétel igazolt költség = jövedelem Jövedelem * 1,27 * 16 % = Szja Adóelőleg számításánál max. 50 % ktg. vehető figyelembe Igazolt költségek: Számlával igazolt költségek Magánszemélynél: écs, EV-nál a max. 3 évvel korábban beszerzett ingatlan écs-je Más településen bérbevett ingatlan igazoltan megfizetett bérleti díja, ha az időtartam > 90 nap és nem kapott rá térítést

5 SZJA Önálló tevékenység Támogatás fel nem használt részejövedelem Elszámolási határidőévének utolsó napján ha nincs ilyen Folyósítás évét követő4. adóév utolsó napján Mezőgazdasági őstermelő veszteségelhatárolása A jövedelem 50 % -áigérvényesítheti az előzőévek elhatárolt veszteségét korlátlan ideig. Önellenőrzéssel az adóévet megelőző2 évre visszamenőleg elszámolhatja a veszteséget, de csak az elhatárolt veszteség 30 % -áig. 9 Családi adóalap kedvezmény Elég a családi pótlékra való jogosultság (nem feltétel a családi pótlék folyósítás) Rokkantsági járadékban részesülő személy helyett közös háztartásban élő hozzátartozó is érvényesítheti (fura, de nem kell, hogy közeli legyen) Eltartott, aki után nem igényelnek családi pótlékot Az is igénybe veheti, aki jogosult, de nem igényel családi pótlékot Összevont adóalapra vonatkozik (önálló, nem önálló és egyéb jövedelem) Mértéke: 1-2 eltartott: Ft/kedvezményezett eltartott 3- eltartott: Ft/kedvezményezett eltartott Megosztható- adóbevallásban az adóelőleg megállapításától függetlenül

6 Adókedvezmények Lakáscélú hiteltörlesztés áthúzódó kedvezménye 2015-ig Személyi kedvezmény Őstermelői kedvezmény Tandíj áthúzódó kedvezménye 2015-ig Egyéni vállalkozó Elhatárolt veszteség Max a vállalkozói adóalap 50 %-ig Mg-i tevékenységnél a tárgyévit visszamenőleg 2 évre 30 %-ig Átalányadós EV halála esetén Örökös, vagy özvegy folytathatja Örökhagyó haláláig szerzett jövedelem az örökhagyó jövedelme Továbbfolytató köteles az örökhagyó jövedelmét figyelembe venni az átalányadós értékhatárnál

7 Különadózó jövedelmek Ingó értékesítés Gazdasági tevékenység (3. 46.): valamely tevékenység üzletszerű, illetőleg tartós vagy rendszeres jelleggel történő folytatása, amennyiben az ellenérték elérésére irányul, vagy azt eredményezi, és annak végzése független formában történik. ha igen, akkor önálló tevékenység Ha az éves bevétel 600 e Ft alatt van, nem kell vizsgálni, nem kell bevallani Ha nem üzletszerű, maradt a 200 e Ft-os szabály SZJA külön adózó jövedelmek Termőföld művelés alól kivett terület 5 éven keresztül Termőföldből átminősített ingatlan átruházása Bevétel igazolt költség = hozam szokásos hozam = levonhatóköltségek 0,3%-a * tulajdonban tartás napjai adó alapja = szokásos hozam + (meghaladó rész x 3) Nem kell alkalmazni, ha a megszerzés örökléssel történt. Hasonlóaz adózása a termőföldből átminősített ingatlanvagyont tulajdonában tartótársaság révén keletkezett árfolyamnyereségnek és a vállalkozásból kivont jövedelemnek. adóalapja = hozam + (meghaladórész x 2) 14

8 Példa a termőföldből átminősített ingatlan értékesítésére Termőföld vásárlás május 2-án eft-ért Átminősítés május 21-én Értékesítés június 21-én eft-ért Tulajdonban tartás napjainak száma: 50 nap Hozam: = eft Szokásos hozam: 1.000x0,3x50 = 150 eft Adóalap: (( )x3) = e Ft Adó: x 16 % = 432 eft Béren kívüli juttatások 71. Juttatás 19 %-kal növelt része után 16 % szja 1208A sor 10 % eho 1208A sor Összes adóterhelés 30,94 % Évente max ,- Ft Időarányosan naptári naponként Többes jogviszonynál együttesen Felette lévő rész átkerül a 70. -ba (51,17 %)

9 Béren kívüli juttatások Üdülési szolgáltatás Étkezési juttatás SZÉP kártya Iskolakezdési támogatás Helyi utazási bérlet Iskolarendszerű képzés Szövetkezet közösségi alapjából adott juttatás Önkéntes pénztári + foglalkoztató nyugd.szolg.int. támogatás Étkezési juttatás Munkahelyi (üzemi) étkeztetés Munkáltató telephelyén működő étkezőhelyen történő ételfogyasztás Kizárólag a munkáltató munkavállalóit ellátó étkezőhely Utalvány Elektronikus kártya Havi ,- Ft és/vagy

10 Étkezési juttatás Erzsébet utalvány Jogiszony fennállásának hónapjaira Havi 5.000,- Ft Akár visszamenőlegesen Kizárólag a MNÜA által kibocsátott Fogyasztásra kész étel vásárlására Átmeneti rend.: ig melegételre is Részletszabályokat rendelet tartalmazza SZÉP kártya Max ,- Ft Akár több juttatótól együtt Munkavállaló döntése alapján Szálláshely alszámla: ,- Ft Vendéglátás alszámla: ,- Ft Szabadidő alszámla: ,- Ft Munkavállaló nyilatkozata!

11 Egyes meghatározott juttatások 70. Adózás maradt Juttatás 19 %-kal növelt rész után 16 % szja 1208A sor 27 % eho 1208A sor Összesen 51,17 % adóterhelés Bővült a kör Egyes meghatározott juttatások Minden munkavállaló + közeli hozzátartozó részére Azonos feltételekkel és módon ingyenesen v. kedvezményesen átadott termék, nyújtott szolgáltatás Akár belső szabályzat alapján eltérően is közös ismérvek alapján Reprezentáció és üzleti ajándék (megszűnt az értékhatár) Mentesülés: társadalmi szervezet, köztestület, egyházi jogi személy, alapítvány az adóévben reprezentáció és a minimálbér 25 százalékának megfelelő egyedi értéket meg nem haladó üzleti ajándékok juttatása alapján meghatározott jövedelem azon része, amely a közhasznú, illetve cél szerinti tevékenysége érdekében felmerült, az adóévre vonatkozó beszámolóban kimutatott összes ráfordítás 10 százalékát, de legfeljebb az adóévre elszámolt éves összes bevétele 10 százalékát nem haladja meg.

12 Egyes meghatározott juttatások Rendezvényeken adott ajándék Minimálbér 25 %-ig Személy szerint nem tudom, hogy kinek adom Üzletpolitikai (reklám) célú juttatása, mely nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló tv. hatálya alá. Éves (időarányos) ,- Ft feletti béren kívüli juttatás Ajándékok ADÓZÁSA Reklám Csekély értékű MB 10% *3/év Feltételek fennállása esetén: Nem teljesülés esetén: Rendezvényi MB 25% 70. egyes meghatározott nem pénzbeli juttatás Üzleti Áruminta Adómentes bevétel A magánszemélyhez kapcsolódó jogviszony sorsát osztja Nem önállótevékenységből származó jövedelem Munkaviszony bér Tagi jogviszony tagi jövedelem Önállótevékenységből származó jövedelem Egyéb jövedelem 24

13 Adómentes jövedelmek Szociálisan rászorult hiteladósok lakhatásának biztosítása Közcélú juttatás Gerevich Aladár sportösztöndíj Átvállalt kamarai tagdíj, ha az adott tevékenység csak szakmai kamara tagjaként folytatható Visszavásárlási értékkel nem rendelkező balesetés betegbiztosítás díja + az ilyen biztosítás alapján nyújtott jövedelmet pótló szolgáltatás max. a 2 évvel ezelőtti nemzetgazdasági éves bruttó átlagkereset 50 %-ának a jövedelem-kiesés időszakával arányos összegét meg nem haladó rész (2010-ben Ft ) Rezidens ösztöndíjak Wekerle Sándor Alapkezelő által nyújtott támogatás Munkába járás 39/2010 Korm. rend. alapján 86 %? A szociális hozzájárulási adó

14 Szociális hozzájárulási adó 27% Szociális hozzájárulási adó Önálló tevékenységből Nem önállótevékenységből származó jövedelmekre Egészségügyi hozzájárulás Egyéb jövedelmekre 2012-től a minimálbér 30 %-át meg nem haladó megbízási díjak, tiszteletdíjak esetén is Egyéb szochómentes jövedelmekre is (pl. szerzői jogdíj, késedelmes teljesítés kamata) 27 Szocho alanya és jogviszonyai A szociális hozzájárulási adó alanyai és jogviszonyai Alanya kifizető omunkaviszony oszövetkezeti tag megbízási és vállalkozási jogviszonya oszemélyesen közreműködő tagi jogviszony o oegyéb önálló és nem önálló tevékenység egyéni vállalkozó mezőgazdasági őstermelő NEM alanya saját jogúnyugdíjas egyéni vállalkozó(ev) öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött özvegyi nyugdíjas EV mezőgazdasági őstermelő, ha 28

15 Szocho alapja Fő szabályok: nem önálló tevékenységből származó jövedelem önálló tevékenységből származó jövedelem, tanulószerződésben meghatározott díj hivatásos nevelőszülő nevelési díja, vagy juttatás hiányában a szerződés szerinti díj. NEM adóalap: szerzői jogi védelem felhasználási ellenértéke, késedelmi kamat, ingatlan bérbeadás jövedelme, kifizető által folyósított tb-ellátás, külföldi kifizető Magyarországon foglalkoztatott, harmadik országbeli állampolgára, ha diplomáciai, konzuli képviselet külföldi személyzetének juttatott bevétel, nemzetközi szervezet mentességet élvező alkalmazottjának juttatott bevétel. Szocho alapja - EV Főfoglalkozású EV Vállalkozói kivét Átalányban megállapított jövedelem De legalább a minimálbér 112,5 %-a Evás főfoglalkozású EV Legalább a minimálbér 112,5 %-a Evás mellékfoglalkozású EV Ha van 36 órás munkaviszonya Vagy nappali tagozatos (közép-, felsőfokú) Akkor az EVA alap 4 %-a

16 Szocho alapja Társas vállalkozó személyesen közreműködő tagja Minimálbér 112,5 %-a Mentesülések pl.: Táppénz, baleseti táppénz, tgyás, gyed, Ügyvédi, szabadalmi ügyvivői, közjegyzői kamarai tagság szünetelése Ha van 36 órás munkaviszonya Vagy nappali tagozatos (közép-, felsőfokú) Szocho vezető tisztségviselő tag Vezető tisztségviselő tag Csak ügyvezető Munkaviszonyban (bt, kkt, kft.) Társasági szerződésben!!! Megbízási viszonyban Vezető tisztségviselő = TV Nem csak ügyvezető; ügyvezetés megbízásban + munka- vagy megbízási viszony Vezető tisztségviselő = TV! + személyes közreműködés Személyes közreműködés = TV!, Vezető tisztségviselő = nem TV 32

17 Szocho Kompenzáció??? 1. Adókedvezmény!!! Cél az alacsony bérek nettó értékének megőrzése a munkáltatók által, de minden alkalmazottnál!!! 299/2011 Korm.rend. Munkáltató kaphatja adókedvezmény formájában (a 27 %-os szocho-ból) A bruttó bér 21,5 %-a, de max ,- Ft, vagy a ,- Ft-nak a 75 ezer forint feletti bruttó bér 14 %-át meghaladó része lehet. Vagyis bruttó ,- Ft bér felett már nem jár kompenzáció. Szocho Kompenzáció??? 2. Karrier HÍD program volt állami alkalmazott foglalkoztatása esetén max. a minimálbér kétszeresének 13,5 %-a 3. Szakképzettséget nem igénylő foglalkozásokban foglalkoztatott munkavállalók után max. a minimálbér 9 %-a

18 Szociális hozzájárulási adó kedvezmények Szociális hozzájárulási adó kedvezmények START START PLUSZ Start -kártyák Nincs, alap, közép: 1.év 17%, 2. év 7% Felső: 9 hónap 17%, + 3 hónap7% Új: 12 hónap 17%, további időszak 7% Visszatérő : 1 év, 7% Karrier Híd Program Állami üzleti 13,5% Elvárt béremelés vs. kompenzáció Ld: előbb START EXTRA 1. év: 27%, további időszak: 17% START BÓNUSZ Egy évig: 27% Önkormányzati, országos közfoglalkoztatás 13,5% Rehabilitációs kártya 27% Járulékok és hozzájárulások

19 EHO 27 %-os EHO Egyéb jövedelmek Szocho mentes jövedelmek: szerzői jogdíj, késedelmi kamat, stb. Kamatkedvezmény (1,19 x) Szja 70. (1,19 x) 10 %-os EHO (új) Szja 71. (1,19 x) 14 %-os EHO Maradt a régi szabály Egészségügyi szolgáltatási járulék: 6.390,- Ft/hó (napi 213,- Ft) Nem biztosított belföldi Nyugdíjas EV és társas vállalkozó EKHO Általános esetben 25 M Ft-os határ; 100 M Ft-os határ, ha a magánszemély az adóévben az országos sportági szakszövetség, országos sportági szövetség első osztályú versenyrendszerében induló sportszervezet hivatásos sportolója; 50 M Ft-os határ, ha a magánszemély az országos sportági szakszövetség, országos sportági szövetség első osztályú versenyrendszerében induló sportszervezet edzője, vagy az országos sportági szakszövetség, országos sportági szövetség edzője, válogatott vezetőedzője (szövetségi kapitánya)

20 Egyéni járulékok 7,5 % 8,5 % Pénzbeli egészségbiztosítási járulék 3 % Természetbeni egészségbiztosítási járulék 4 % Munkaerőpiaci járulék 1,5% 10 % nyugdíjjárulék Járulékplafon ,- Ft, napi ,- Ft Egyéni járulékok Egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék (Ezeknél eddig nem kellett) Jubileumi jutalom Végkielégítés Újrakezdési támogatás Szabadságmegváltás Határozott idejű jogviszony megszűntetése miatt Másodfoglalkozás esetén (36 órás jogviszony mellett) Van 3 %-os pénzbeli egészségbiztosítási járulék is

21 Egyéni járulékok Magánszemélyt terhelő járulékok alapja Nyugdíjjárulék (10%) Egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék (4% + 3% + 1,5%) Jövedelem Minimum: MB (GBM) Nyilatkozat szerint, de minimum: MB (GBM)* 1 EVA bevétel 4%-a után A biztosított általában Társas vállalkozó Főfoglalkozású egyéni vállalkozó Főfoglalkozású EVA alany egyéni vállalkozó 36 órás EVA alany egyéni vállalkozó Jövedelem Minimum: MB (GBM)* 1,5 Nyilatkozat szerint, de minimum: MB (GBM)* 1,5 EVA bevétel 4%-a után 4%+3% Minimum: MB * 1,5 Minimum: nincs EVA bevétel 10%-a után Kiegészítőtevékenységes egyéni és társas vállalkozó Kiegészítőtevékenységes EVA alany egyéni és társas vállalkozó Nincs 41 Harmadik ország állampolgára Tbj. 11. b) pont 2 évnél kevesebbet van Mo-on Kiküldetés, kirendelés, munkaerőkölcsönzés esetében 2 évet től kell számolni (első járulékfizetés től lenne) Szja van!

22 Általános forgalmi adó Adómérték Általános adómérték 25 % 27 % Kivételesen: ( 20 % 21,26 %) 5% (3.sz.melléklet) 18% (3/A. sz. melléklet) Specialitások: KP számla: 21,26%; ill. 4,76%; 15,25%

23 Mikor melyik adókulcs? Főszabály: e, v. utáni időszakra eső teljesítés 27 % Tényállásszerű teljesítés + fizetési határidő 2011-re 25 % Tényállásszerű teljesítés + fizetési határidő 2012-re 27 % Tényállásszerű teljesítés 2011, de a fizetési határidő re 25 % Tényállásszerű teljesítés 2012, de a fizetési határidő re 25 % Osztott időszak, de a fizetési határidő 2011-re 25 % Osztott időszak és a fizetési határidő 2012-re naptári napok szerinti időarányos megosztás 2011-es részteljesítésnél 25 %, 2012-es részteljesítésnél 27 % Szgk. Áfa levonás 2012-től a személygépkocsi és egyéb jármű bérbeadását/lízingjét terhelő áfa levonásba helyezhető Nyílt végű pénzügyi lízing esetén is Általános szabályok szerint, vagyis kizárólag az adólevonásra jogosító tevékenység érdekében.. Na de hogyan?

24 Importszolgáltatás 37. főszabályos szolgáltatások esetén A fizetett és kapott előleg adófizetési kötelezettséget keletkeztet Összesítő nyilatkozatban is szerepeltetni kell 12A60 3. és 4. lapon! Általános szabályok szerint levonható is Tárgyi eszköz A 60/240 hónapos figyelési időszak Utólagos korrekció minden tárgyi eszközre az adóév utolsó adó megállapítási időszakban től beszerzettekre (korábbiakra választás alapján) Kötelező Nyilvántartásban rögzíteni

25 Egyéb NAV honlapján lista Azokról, akik bejelentkeztek ingatlan értékesítése tekintetében adókötelezettség alá Elektronikus számla befogadó hozzájárulása (közös megállapodás) EDI esetén továbbra sem kell Minden más E-számla esetén 2012-től kell Kivéve, ha jogszabály alapján kötelező befogadni Belföldi számlázás kötelezettsége külföldi letelepedés esetén Ha az ügylet teljesítésével a legközvetlenebbül a belföldi székhely, vagy telephely érintett Közhatalmi tevékenység Nem feltétel a létesítő okiratban lévő utalás Kikerült az államigazgatási jogkörben okozott károkozás a feltételek közül Láncértékesítés Csak a közbenső vevőként fuvarozó jogosult igazolni, hogy beszerzőnek minősül Átalakulás (adómentesség) EV Egyéni cég Mg-i tevékenység megszűntetés közeli hozzátartozó továbbvégzi (Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott támogatással) Költségvetési szervnek Áht. szerinti átalakítása

26 Mg-i tevékenységet végző Csak Mg-i tevékenységet végez Egyéb tevékenység bevétele kevesebb mint 5 M Ft Ha az egyéb tev. több mint 5 M Ft, akkor a Mg-i több Levonási hányad gazdaságilag nem független felek közötti ügyeleteknél Szokásos piaci árat kell figyelembe venni a LH megállapításánál Nem az ellenértéket utáni időszakra Közösségi jog elsődlegessége Székhely, telephely, lakóhely, szokásos tartózkodási hely 282/2011 EU Rendelet (Héa) A 2006/112/EK irányelv 44. és 45. cikkének alkalmazásában az adóalany gazdasági tevékenységének székhelye a vállalkozás központi ügyvezetésének helye. Az (1) bekezdésben említett hely meghatározásához figyelembe kell venni a vállalkozás általános irányítására vonatkozó alapvető döntések meghozatalának helyét, a vállalkozás létesítő okirat szerinti székhelyét, és a vállalkozás ügyvezetése üléseinek helyét. Amennyiben ezek a kritériumok nem teszik lehetővé a gazdasági tevékenység székhelyének bizonyossággal történő meghatározását, akkor a vállalkozás általános irányítására vonatkozó alapvető döntések meghozatalának helyét kell elsődleges kritériumként figyelembe venni.

27 Sorozatjellegű ingatlanértékesítésnél darabszámba beleszámít Építési telek megosztásával létrehozott építési telkek értékesítése egyenkénti értékesítésnek minősülnek. Meg nem fizetett adó szabálya Korábban amíg nem fizettem ki, nem kérhetem vissza! (186. ) Ez ellentétes volt az EU-s szabályokkal. Új kiutalási határidő: 45 nap 75 nap DE: Ha nyilatkozik, hogy kifizette: 45 nap A jóteljesítési garancia miatti visszatartás is megfizetettnek minősül! Új mulasztási bírság tétel: Ha rosszul nyilatkozik a bevallásban szereplő visszaigényelt adó 5%-áig magánszemély esetében legalább 200 eft-ig, más adózó esetében legalább 500 eft-ig terjedő mulasztási bírsággal sújtható. [Art (20/e)] 54

28 Adózás rendjéről szóló törvény ADÓREGISZTRÁCIÓS ELJÁRÁS újdonság

29 Adóregisztrációs eljárás Küzdelem a fekete gazdaság ellen Minden cégbejegyzésre kötelezett esetén Adószám megállapítása, vagy nem.. Adószám megállapítás megtagadásánál nézik a: Vezető tisztségviselőt Képviseletre jogosult tagot Kft., Zrt. 50 %-ot meghaladó szavazati joggal, v. minősített többségi befolyással rendelkező tagot, részvényest (Art. ezek együtt vezető tisztségviselő, v. tag) Adóregisztrációs eljárás Az adószám megállapítása iránti kérelem benyújtásának napján a tag, vezető tisztségviselő olyan társaság vezető tisztségviselője, vagy tagja, amely: 180 napon keresztül 15 M (30 M) Ft-ot meghaladó tartozás NAV felé adótartozással megszűnt cég 5 éven belül 15 M (30 M) Ft-ot meghaladó tartozás NAV felé, 180 nap) adószámot jogerősen törölték

30 Adóregisztrációs eljárás 8 nap a cégbíróság által közölt adóazonosítók alapján folytatott vizsgálat 1 napon belül megadja az adószámot, ha egyik ok sem valószínűsíthető Döntés határozattal Elutasítás esetén lehetőség kimentésre: Okok figyelmen kívül hagyására Bizonyítani NAV elfogadja, vagy nem Bíróság előtt meg lehet támadni Adóregisztrációs eljárás Eljárás alatt: Technikai azonosítószámmal rendelkezik Az adószám a megadását követően 1 éven belül törölhető Előzetes igazolás (50 e Ft illeték) (12TADRI) NAV-tól kérelemre Hatósági bizonyítvány (15 napig érvényes) Birtokában adószám kiadása nem tagadható meg Hatósági bizonyítvány megtagadása határozattal

31 ELLENŐRZÉS Gazdasági események valódiságára irányuló ellenőrzés Adókötelezettség és elkövetési érték megállapítása Nem teremt ellenőrzéssel lezárt időszakot Kötelezés az iratok rendezésére, pótlására Mulasztás esetén Magánszemélynél számlák nettó értékének 10 %-a Más adózónál számlák nettó értékének 50 %-a De max. 1 M Ft mulasztási bírság Pénztárgép bevonás max. 10 napra Ellenőrzés megkezdésének halasztása max egyszer Kivéve a gazdasági események valódiságának vizsgálata esetén Szankciók Adószám törlés (egyből) Bejelentett székhely nem valós Képviselő nincs bejelentve Képviselő nem valós személy Felfüggesztés nap Csak a NAV honlapján teszik közzé a hirdetményt Elővezetés: idézett tanú esetén is Be nem jelentett alkalmazott esetén becsléssel a min.bér x 2-e után Beszámoló letétbe helyezés elmulasztása esetén felszólítást követően max. 500 e Ft, ismételten max 1 M Ft, majd ezután jön az adószám törlése + megszűntnek nyilvánítás kezdeményezése

32 Szankciók Adóbírság 200 % Megszűnt a minősített adózók adóbírság kedvezménye Mulasztási bírság meg nem őrzött bizonylat db szorzata alapján Iratmegőrzési kötelezettség elmulasztása max. 1 M Ft. Üzletlezárás helyett ált. mulasztási bírság Szokásos piaci ár ismételt jogsértés esetén akár 4 M Ft Ismételt mulasztás ugyanazon nyilvántartásra az első bírság négyszerese Szankciók Igazolatlan eredetű áruk esetén bírságminimum = mulasztási bírság Számlázó program jogsértő módon történő forgalmazása, előállítása mulasztási bírság Bizonytalan adójogi helyzet jogszerűtlen bejelentése Mulasztási bírság, adóbírság Ellenjegyző is kap mulasztási bírságot NAV honlapján közzéteszik Ellenőrzött külföldi társaságról és az ügyletekről nyilvántartás mulasztási bírság

33 Egyéb Btk-ban új Költségvetési csalás Bankkártyás fizetés korlátozás Iratmegőrzési kötelezettség E-doksival Minden bevallási, adatszolgáltatási, fizetési könnyítési, adómérséklési kérelem e-úton (2013-tól + bejelentés, változás-bejelentés) Szja kiutalás legkorábbi időpontja március 1. ( helyett) Egyéb Próbavásárlás Fel nem fedett próbavásárlás Termék visszaszolgáltatása Szokásos piaci ár vizsgálat GB, D, F nyelvű dokumentumok is ok. Iratok rendezése, pótlása, javítása engedélyezés helyett kötelezés!!! Felügyeleti intézkedés iránti kérelem ellenjegyzéssel

2011.Évi CLVI. tv egyes adótörvények módosításáról Személyi jövedelemadó 2012

2011.Évi CLVI. tv egyes adótörvények módosításáról Személyi jövedelemadó 2012 2011.Évi CLVI. tv egyes adótörvények módosításáról Személyi jövedelemadó 2012 2011. december 8. 1 Összevont adóalap megállapítása Adóalap-kiegészítés (29 (3)) 2424 ezer forint éves jövedelemig 0% Éves

Részletesebben

DTM Hungary Tax Intelligence

DTM Hungary Tax Intelligence VÁLTOZÁSOK A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓBAN 2012. Kedves Ügyfelünk! Az Országgyűlés 2011. november 21-én elfogadta az egyes adótörvények és azzal összefüggő, egyéb törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot.

Részletesebben

EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI 2012.

EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI 2012. EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI 2012. Egyes juttatások adózásának szabályai 1. Az 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról, XIII. fejezet Az adó a kifizetőt terheli. [69. ] Az adó alapja:

Részletesebben

Vállalkozási forma. A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet

Vállalkozási forma. A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet Vállalkozási forma A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet Bejelentés köteles telepengedély köteles tevékenységek 57/2013 (II.27.) Korm. rendelet

Részletesebben

Vállalati Tervezés 2012

Vállalati Tervezés 2012 Vállalati Tervezés 2012 Adóváltozások(k) SZJA-t érintő változások, bérkompenzáció 2011. december 7. Radisson Blu Béke Hotel Főbb személyi jövedelemadó változások adóalap I. Az új szabályok szerint évi

Részletesebben

ügyvezetésnek minősül vezető tisztségviselői Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet a társasággal, testületeivel,

ügyvezetésnek minősül vezető tisztségviselői Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet a társasággal, testületeivel, A gazdasági társaságokról szóló 2006. IV szerint nek minősül a társaság irányításával összefüggésben szükséges mindazon döntések meghozatala, amelyek vagy a társasági szerződés alapján nem tartoznak a

Részletesebben

CAFETERIA 2016. Béren kívüli és más juttatások

CAFETERIA 2016. Béren kívüli és más juttatások CAFETERIA 2016 Béren kívüli és más juttatások A cafeteria szerepe a személyi jövedelemadóban A cafeteria nem önálló juttatási jogcím. Szerepe a személyi jövedelemadóban csak annyi, hogy nem nevesített

Részletesebben

Változások az Áfa tv. 2012. évi szabályaiban

Változások az Áfa tv. 2012. évi szabályaiban Változások az Áfa tv. 2012. évi szabályaiban MKVK OK Kft. S. Csizmazia György könyvvizsgáló, okl. adószakértő Adómérték Általános adómérték 25 % 27 % ( 20 % 21,26 %) Dzsibuti 33 % St Lucia sziget 40 %

Részletesebben

Társadalombiztosítás

Társadalombiztosítás Társadalombiztosítás 2013 Járulékok Nyugdíjjárulék 10 % Egészségbiztosításiés munkaerő-piaci járulék Egészségügyi szolgáltatási járulék 8,5 % [3 + 4 + 1,5 ] 6660 (napi 222) Ft. [5 790 Ft.] 1 JÁRULÉKFIZETÉSI

Részletesebben

A szociális szövetkezeteket érintő pénzügyi-számviteli szabályok és azokat érintőmódosulások

A szociális szövetkezeteket érintő pénzügyi-számviteli szabályok és azokat érintőmódosulások A szociális szövetkezeteket érintő pénzügyi-számviteli szabályok és azokat érintőmódosulások Szombathely, 2013. május 6. Készítette: Berényiné Bosch Cecília 1 Alapítási, bejegyzési eljárás jogi szabályai

Részletesebben

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I.

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I. A minimum járulék-alap I. A járulék és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség várható változásai 2007. január 1-jétől 2006. december 15. A munkaviszonyban álló biztosított foglalkoztatója a társadalombiztosítási

Részletesebben

Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó!

Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó! 2011/3 Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó! Az adótörvényeket módosító T/4662 számú törvényjavaslatot a Parlament hosszas vita után, nagyon sok kiegészítés, benyújtott egyéni és bizottsági módosító indítvány

Részletesebben

és egyéb változások 2015

és egyéb változások 2015 és egyéb változások 2015 A béren kívüli juttatások köre: Erzsébet utalvány - 8.000 Ft/hó Munkahelyi étkeztetés 12.500 Ft/hó Helyi közlekedési bérlet bérlet árának összegéig Iskolakezdési támogatás min.

Részletesebben

Tisztelt Ügyfeleink! ÁFA

Tisztelt Ügyfeleink! ÁFA Tisztelt Ügyfeleink! Az alábbiakban a legfontosabb 2012-es adóváltozásokat próbáltuk meg adónemenként összefoglalni. Tájékoztatónk nem teljes körű, csak a legtöbbeket érintő kérdésekre tértünk ki. Tekintve,

Részletesebben

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról 1308A HAVI BEVALLÁS a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Nemzeti Adóés Vámhivatal Benyújtandó az illetékes alsó fokú

Részletesebben

Cafeteria 2015. Adómentes juttatások. Sportrendezvény

Cafeteria 2015. Adómentes juttatások. Sportrendezvény Cafeteria 2015 Adómentes juttatások Sportrendezvény 2015-től a sportrendezvényre szóló belépőjegy, bérlet juttatása továbbra is korlátlan értékben lesz adómentes, amennyiben az adott sportrendezvény a

Részletesebben

2012 Adócsomag bemutatása. 2011.december 8. 1

2012 Adócsomag bemutatása. 2011.december 8. 1 2012 Adócsomag bemutatása 2011.december 8. 1 Érintett adónemek TB Szociális hozzájárulási adó START programok EHO EKHO REGA Szakképzési hozzájárulás Rehab Cégautó adó Baleseti adó Kulturális adó Illeték

Részletesebben

2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra

2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra 2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra Az 1952. október 10-én született 25 év szolgálati idővel rendelkező egyéni vállalkozó 2015. április 11-én öregségi nyugdíj megállapítása iránti kérelmet terjesztett

Részletesebben

Bér-cafeteria segédlet 2012 Eurotantusz kft.

Bér-cafeteria segédlet 2012 Eurotantusz kft. Bér-cafeteria segédlet 2012 Eurotantusz kft. Könyvelés- Bérszámfejtés www.eurotantusz.hu MINIMÁLBÉR SZAKKÉPZETTEK GARANTÁLT BÉRMINIMUMA M E G J E G Y Z É S Besorolási bér 2011 2012 2011 2012 78 000 93

Részletesebben

1. Kft. ügyvezető megbízásban, nem tag a) van díj de nem éri el a minimálbér 30 százalékát

1. Kft. ügyvezető megbízásban, nem tag a) van díj de nem éri el a minimálbér 30 százalékát 1. Kft. ügyvezető megbízásban, nem tag a) van díj de nem éri el a minimálbér 30 százalékát Szocho 27 %, Járulék 0 b) eléri a minimálbér 30 százalékát 10 % nyugdíjjárulék, 4 % természetbeni, 3 % pénzbeli,

Részletesebben

Minden, amit tudni érdemes a béren kívüli juttatásokról

Minden, amit tudni érdemes a béren kívüli juttatásokról Minden, amit tudni érdemes a béren kívüli juttatásokról /Cafeteria/ 2014 A 2014. évi cafeteriát és az egyes meghatározott juttatásokat érintő legfontosabb adóváltozások nem sok újat hoztak a 2013. évi

Részletesebben

SZJA 2013 SZJA 2013 SZJA 2013 SZJA 2013 2013.10.02. Családi kedvezmény:

SZJA 2013 SZJA 2013 SZJA 2013 SZJA 2013 2013.10.02. Családi kedvezmény: Egykulcsos rendszer: Megszűnt az adóalap-kiegészítés: 2.424.000 Ft felett sem kell szuperbruttósítani. A 78 %-os szabály marad. Tényleges 16 %-os adókulcs. Egyszerűbb adóelőleg, adónyilatkozat. Családi

Részletesebben

ADÓTÖRVÉNYEK VÁLTOZÁSA

ADÓTÖRVÉNYEK VÁLTOZÁSA BaraMa Könyvvizsgáló és Könyvelő KFT 2943 Bábolna, Kisfaludy ltp. C. ép. I/4. Telefon: 34/ 568-159; Fax: 34/369-159 E-mail: barama.kft @ t-online.hu Honlap: www.barama.uw.hu ADÓTÖRVÉNYEK VÁLTOZÁSA 2012.

Részletesebben

A Személyi JövedelemadJ vedelemadó változásai 2013 Szatmári László Egykulcsos adórendszer Megszűnik az adóalap-kiegészítés Tényleges 16 %-os adókulcs Egyszerűbb adóelőleg, adónyilatkozat 2 Külföldiek ldiek

Részletesebben

Mérlegképes Továbbképzés

Mérlegképes Továbbképzés Bary- Gyenge- Joó- Lakatos Mérlegképes Továbbképzés Kisadózó vállalkozások tételes adója KATA 2013. július 1- jei állapot 1 Kisadózó vállalkozások tételes adója: KATA 2012. évi CXLVII. törvény A törvény

Részletesebben

Személyi jövedelemadó - 2012

Személyi jövedelemadó - 2012 Személyi jövedelemadó - 2012 Bérleti díj adózása Általánossá vált a kifizető adóelőleg-levonási kötelezettsége [Szja tv. 46. (4) bekezdés]. A kifizetőnek nem kell adóelőleget megállapítania: az őstermelői

Részletesebben

Társasági adó változások 2010-2011, 2013. 2010. november

Társasági adó változások 2010-2011, 2013. 2010. november Társasági adó változások 2010-2011, 2013 2010. november Adómérték A kedvezményes 10 %-os adókulcs változása 2010- ben átmenettel, új 29/K és 29/L -ok 2011-től minden adózóra 500 millió forint adóalapig

Részletesebben

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 2015. évi változásai. dr. Horváth Gábor 2015. január

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 2015. évi változásai. dr. Horváth Gábor 2015. január Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 2015. évi változásai dr. Horváth Gábor 2015. január 2015. évi Art. módosítások I. A módosításokat a 2014. évi LXXIV. törvény tartalmazza! Alapelvek Az

Részletesebben

JÖVEDELEMNYILATKOZAT

JÖVEDELEMNYILATKOZAT JÖVEDELEMNYILATKOZAT A Személyi adatok 1. Az ellátást igénylő neve: (Leánykori név: 2. Az ellátást igénylő bejelentett lakóhelyének címe: 3. Az ellátást igénylő tartózkodási helyének címe: 4. Ha az ellátást

Részletesebben

KATA KIVA ésaktuáliskérdések

KATA KIVA ésaktuáliskérdések KATA KIVA ésaktuáliskérdések Pestuka Gabriella Osztályvezető NAV Csongrád Megyei Adóigazgatósága Kisadózók tételes adója Ki választhatja a Kata adózást? Akisadózóvállalkozásoktételesadójának (KATA)alanyaazaz

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2010. január 1-től

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2010. január 1-től VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2010. január 1-től Adótábla: Új előírás: az adó alapját a munkából származó jövedelmeknél 27% adóalap

Részletesebben

Személyi jövedelemadó 2012.

Személyi jövedelemadó 2012. Személyi jövedelemadó 2012. dr. Vámosi-Nagy Szabolcs c. egyetemi tanár adószakértő, ügyvéd 2011. december 20. A változásokról általában 45 nap 30 nap adónövelés (GDP 2%-a) új adók [baleseti-biztosítási

Részletesebben

OBB Előadás. Kovács Krisztina UCMS Group Hungary Kft. 2015.09.21

OBB Előadás. Kovács Krisztina UCMS Group Hungary Kft. 2015.09.21 OBB Előadás Kovács Krisztina UCMS Group Hungary Kft. 2015.09.21 Szociális hozzájárulási adóból és szakképzési hozzájárulásból igénybe vehető kedvezmények Jogszabályok 2011. évi CLVI. törvény IX. fejezete

Részletesebben

1. Általános szabályok

1. Általános szabályok 1 számú melléklet 2/2004. ügyviteli utasításhoz a természetbeni juttatások elszámolásával és nyilvántartásával kapcsolatos eljárások rendjéről 2009. évre Hatályos: 2009. 12. 31. napjáig Adómentesen adható

Részletesebben

TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia

TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia Társadalombiztosítás Járulékalapot képező jövedelem: / Tbj. 4. k) pont/ 1. a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Egyszerűsített közteherviselési eljárás (EKHO) Dr. Bedőházi Zita-Rózália

Egyszerűsített közteherviselési eljárás (EKHO) Dr. Bedőházi Zita-Rózália Egyszerűsített közteherviselési eljárás (EKHO) Dr. Bedőházi Zita-Rózália Az EKHO hatálya Az Szja és a Tb kötelezettségeket váltja ki, de az EHO-t nem A törvény hatálya kiterjed: a törvényben meghatározott

Részletesebben

Családi járulékkedvezmény 2014

Családi járulékkedvezmény 2014 Családi járulékkedvezmény 2014 NAV tájékoztató Ha Ön igényli, hogy a munkáltatója az Ön járandóságaiból a családi kedvezmény figyelembe vételével vonja le az adóelőleget, ezt a nyilatkozatot két példányban

Részletesebben

Változások a személyi jövedelemadóban (2008. január 1-jét követően)

Változások a személyi jövedelemadóban (2008. január 1-jét követően) Változások a személyi jövedelemadóban (2008. január 1-jét követően) 2008. január 1-jétől az étkeztetési szolgáltatások igénybevételére szóló utalványok havi adómentes értéke 10 000 forintról 12 000 forintra,

Részletesebben

Szja bevallás a 2012-es évről

Szja bevallás a 2012-es évről Szja bevallás a 2012-es évről Önkéntes pénztári adójóváírás és önkéntes pénztári adóköteles kifizetés esetén 132. sor: Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba befizetett összeg utáni rendelkezési jogosultság

Részletesebben

Szakképzési hozzájárulás. A 2012. január 1-től hatályos 2011. évi CLV. törvény ismertetése

Szakképzési hozzájárulás. A 2012. január 1-től hatályos 2011. évi CLV. törvény ismertetése Szakképzési hozzájárulás A 2012. január 1-től hatályos 2011. évi CLV. törvény ismertetése Az adó alanyai Témák (különös szabályok és mentességek) A hozzájárulás alapja, korrekciós tényezők, a hozzájárulás

Részletesebben

Elvárt adó - nyilatkozat

Elvárt adó - nyilatkozat Elvárt adó - nyilatkozat Megnevezés Az adóévben Az adóévet megelőző adóévben 2. adóévben Igen Nem Igen Nem Igen Nem Az adózás előtti eredmény nagyobb-e, mint a korrigált bevétel 2%-a? Igen esetén a további

Részletesebben

Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás

Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás Munkaviszony Közalkalmazotti jogviszony Egyéni vállalkozás Társas vállalkozás Megbízási szerződés: 1. Alapjogszabály

Részletesebben

Vállalkozásokat érintő változások

Vállalkozásokat érintő változások Vállalkozásokat érintő változások 1 Személyi jövedelemadó Egyéni vállalkozás: Veszteség elszámolási korlátozása: a veszteség csak a következő 5 adóévben határolható el. Átmeneti szabályok. A minimum jövedelemre

Részletesebben

SZJA, Szocho 2015 Mérlegképes továbbképzés. Személyi jövedelemadó. Az első házasok kedvezménye. Családi kedvezmény 2015.03.19.

SZJA, Szocho 2015 Mérlegképes továbbképzés. Személyi jövedelemadó. Az első házasok kedvezménye. Családi kedvezmény 2015.03.19. SZJA, Szocho 2015 Mérlegképes továbbképzés Személyi jövedelemadó Szatmári László Főosztályvezető Családi kedvezmény Az első házasok kedvezménye Mértéke 2016-tól 4 év alatt a duplájára nő a két gyermekes

Részletesebben

Reprezentáció és üzleti ajándék

Reprezentáció és üzleti ajándék Reprezentáció és üzleti ajándék A társasági adóbevallások elkészítésénél fontos odafigyelni a reprezentáció és üzleti ajándék megváltozott szabályaira. 2010. január 1-jétıl a társasági adóalanyoknál a

Részletesebben

Személyi jövedelemadó. Példák

Személyi jövedelemadó. Példák Személyi jövedelemadó Példák Adócsökkentő kedvezmények Jövedelemadó levezetésének általános sémája Bevétel Nem bevétel Bevételcsökkentő kedvezmények Elszámolható (diktált) költség Adóalap Adóalap csökkentő

Részletesebben

ADÓVÁLTOZÁSOK 2011. KIEGÉSZÍTŐ az ADÓZÁS című könyv 2010. évi kiadásához

ADÓVÁLTOZÁSOK 2011. KIEGÉSZÍTŐ az ADÓZÁS című könyv 2010. évi kiadásához ADÓVÁLTOZÁSOK 2011 KIEGÉSZÍTŐ az ADÓZÁS című könyv 2010. évi kiadásához Budapest, 2011 Adozas_kieg_2011.indd 1 2011.04.05. 10:46:11 Szerző: Sztanó Imréné dr. Lektor: Dr. Bokor Pál Kézirat lezárva: 20.03.31.

Részletesebben

A kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adózás előnyei

A kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adózás előnyei A kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adózás előnyei A kisadózó vállalkozások tételes adója (kata) egy olyan kedvező adózási módot jelent, amely a vállalkozások meghatározott köre számára összehasonlítva

Részletesebben

Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete. A helyi iparűzési adóról.

Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete. A helyi iparűzési adóról. Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete A helyi iparűzési adóról. Zalacsány község Önkormányzati képviselőtestülete a helyi adókról szóló módosított 1990. évi C. törvény 1.. (1)

Részletesebben

EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI. A kifizetőt terhelő adó

EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI. A kifizetőt terhelő adó EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI A kifizetőt terhelő adó 69. (1) Béren kívüli juttatásnak nem minősülő egyes meghatározott juttatások [70. ], valamint a béren kívüli juttatások [71. ] után az adó

Részletesebben

HÁZTARTÁSOK TELEPÜLÉSGAZDÁLKODÁSI ISMERETEK. CZABADAI LILLA URBÁNNÉ MALOMSOKI MÓNIKA SZIE GTK RGVI 2013/14. tanév tavaszi félév

HÁZTARTÁSOK TELEPÜLÉSGAZDÁLKODÁSI ISMERETEK. CZABADAI LILLA URBÁNNÉ MALOMSOKI MÓNIKA SZIE GTK RGVI 2013/14. tanév tavaszi félév HÁZTARTÁSOK TELEPÜLÉSGAZDÁLKODÁSI ISMERETEK CZABADAI LILLA URBÁNNÉ MALOMSOKI MÓNIKA SZIE GTK RGVI 2013/14. tanév tavaszi félév Háztartás - család A háztartás azoknak a személyeknek az összessége, akik

Részletesebben

Ózd Város Jegyzőjének

Ózd Város Jegyzőjének Közlekedési kedvezmények iránti kérelem Ózd Város Jegyzőjének Név, leánykori név is: Születési helye, ideje: Állampolgárság: Anyja neve: Bejelentett lakóhelye: Bejelentett tartózkodási cím: Társadalombiztosítási

Részletesebben

Kapcsolt vállalkozások

Kapcsolt vállalkozások Kapcsolt vállalkozások Budapest, 2011. március 10. Dr. Ditrói-Tóth Zsuzsa ügyvéd, adótanácsadó Art 1. (8) bekezdése: A szokásos piaci ártól eltérő szerződési feltételeket alkalmazó kapcsolt vállalkozások

Részletesebben

Adatlap 2012. A munkáltató (kifizető) neve:... címe: adószáma: A dolgozó (tag) neve:...

Adatlap 2012. A munkáltató (kifizető) neve:... címe: adószáma: A dolgozó (tag) neve:... Adatlap 2012 A munkáltatótól (társas vállalkozástól, polgári jogi társaságtól) származó jövedelemről, az adó és adóelőleg levonásáról a munkaviszony (tagsági viszony) megszűnésekor Felhívjuk szíves figyelmét

Részletesebben

Járulékok, biztosítási kötelezettség

Járulékok, biztosítási kötelezettség Járulékok, biztosítási kötelezettség 1. Kérdés: Egy Magyarországon bejegyzett betéti társaság beltagja - aki a társaság tevékenységében személyesen közreműködik - román állampolgár, Romániában van munkaviszonyból

Részletesebben

A Tbj. törvény 2010. évi változása

A Tbj. törvény 2010. évi változása A Tbj. törvény 2010. évi változása A 2010. január 1-jétıl megszerzett jövedelmekre és fizetési kötelezettségekre kell alkalmazni. A 19. (1) és (3) bekezdését a 2010. január 1-jétıl megszerzett jövedelmekre

Részletesebben

VÁLTOZÁS A JÁRULÉK-, EHO-, SZOCHO KÖTELEZETTSÉGBEN

VÁLTOZÁS A JÁRULÉK-, EHO-, SZOCHO KÖTELEZETTSÉGBEN VÁLTOZÁS A JÁRULÉK-, EHO-, SZOCHO KÖTELEZETTSÉGBEN A BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG ALÓL KIZÁRT SZEMÉLYI KÖR BŐVÜLÉSE 2015. január 1-jétől nem terjed ki a biztosítási kötelezettség az Szja tv. 1/B. hatálya

Részletesebben

Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról. A rendelet hatálya.

Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról. A rendelet hatálya. Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról Magyarkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat pénzeszközeinek hatékonyabb

Részletesebben

A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07.

A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07. A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07. [Gt. 21., 22. (1)-(2) bekezdés, Tbj. 5. (1) bekezdés a) és g) pontja, Eho 3. (1)

Részletesebben

Be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatásának jogkövetkezményei

Be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatásának jogkövetkezményei Be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatásának jogkövetkezményei Készítette: Nagy László főosztályvezető NAV Észak-Budapesti Adóigazgatósága A társadalombiztosítási (biztosított) bejelentési kötelezettséget

Részletesebben

KÖNYVELÉS ÉS BÉRSZÁMFEJTÉS HÍRLEVÉL MÁJUS

KÖNYVELÉS ÉS BÉRSZÁMFEJTÉS HÍRLEVÉL MÁJUS KÖNYVELÉS ÉS BÉRSZÁMFEJTÉS HÍRLEVÉL MÁJUS REPREZENTÁCIÓ, ÜZLETI AJÁNDÉK ÉS A TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK 2011-ES VÁLTOZÁSAI A korábbi években megszokott természetbeni juttatások fogalma 2011-től megszűnt,

Részletesebben

Tájékoztató a 2011. évi Cafeteria rendszer lehetséges elemeirıl

Tájékoztató a 2011. évi Cafeteria rendszer lehetséges elemeirıl Tájékoztató a 2011. évi Cafeteria rendszer lehetséges elemeirıl 2011. január 1-jétıl megszőnik a természetbeni juttatás fogalma, és egy új a béren kívüli juttatásé lép hatályba. Számos, eddig ebbe a körbe

Részletesebben

Or«Ággyülés Hivatala. irornányszám :

Or«Ággyülés Hivatala. irornányszám : irornányszám : Or«Ággyülés Hivatala Érkezett : 2005 O KT 0 5. Országgyűlési Képviselő Módosító javaslat Dr. Szili Katalinnak az Országgyűlés elnökének Helyben Tisztelt Elnök Asszony! A házszabály 94. (1)

Részletesebben

Hogy ne kelljen számolgatnia, ebben a táblázatban megtalálja az elvárt emelés mértékét, amelynek végrehajtása esetén, a kompenzációt igénybe veheti:

Hogy ne kelljen számolgatnia, ebben a táblázatban megtalálja az elvárt emelés mértékét, amelynek végrehajtása esetén, a kompenzációt igénybe veheti: Internet: Tisztelt Ügyfelünk! Elsőként szeretnék a Rezon Iroda minden dolgozója nevében szerencsés és BOLDOG ÚJ ÉVET kívánni. Nemcsak a BÚÉK betűi, mi is egy kicsit megrészegedtünk a sok változástól, ami

Részletesebben

Milyen jogviszonyban látható el az ügyvezetés 2012-ben?

Milyen jogviszonyban látható el az ügyvezetés 2012-ben? Milyen jogviszonyban látható el az ügyvezetés 2012-ben? 2012. január 23. 19:52 Forrás: Önadózó Szerző: Dr. Szabó Tibor Kategória: Járulékok A gazdasági társaságok ügyvezető tagjai jogviszonyát érintően

Részletesebben

Várható változások 2012

Várható változások 2012 Áfa 2012. Közhatalmi tevékenység fogalma 2011. 12. 31-ig: feltétel az, hogy a tevékenység során az államigazgatási jogkörben okozott kár szabályai alkalmazandók legyenek 2012-től ez a kitétel megszűnik

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

1995. ÉVI CXVII. TÖRVÉNY A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓRÓL. XIII. Fejezet EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI

1995. ÉVI CXVII. TÖRVÉNY A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓRÓL. XIII. Fejezet EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI 1995. ÉVI CXVII. TÖRVÉNY A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓRÓL XIII. Fejezet EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI A kifizetőt terhelő adó 69. (1) Béren kívüli juttatásnak nem minősülő egyes meghatározott juttatások

Részletesebben

Termékértékesítés bevételeinek bizonylatolása, foglalkoztatás lehetőségei. Készítette: Beke Ibolya

Termékértékesítés bevételeinek bizonylatolása, foglalkoztatás lehetőségei. Készítette: Beke Ibolya Termékértékesítés bevételeinek bizonylatolása, foglalkoztatás lehetőségei Készítette: Beke Ibolya 1 Üzleti jellegű termékértékesítés adóköteles tevékenység A gazdasági tevékenység elemei: üzletszerűség;

Részletesebben

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ Ingatlan bérbeadás Amennyiben az ingatlan bérbeadásból származó jövedelem meghaladja az egy millió forintot és így a bérbeadó magánszemély 14%-os egészségügyi hozzájárulás (EHO) fizetésére

Részletesebben

Munkahelyvédelmi akcióterv

Munkahelyvédelmi akcióterv Munkahelyvédelmi akcióterv Szakképzettséget nem igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók adókedvezménye Nem változik A foglalkoztató a bruttó munkabér, de legfeljebb havi 100.000 forint után 14,5

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG. REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZAT (módosításokkal egységes szerkezetben)

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG. REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZAT (módosításokkal egységes szerkezetben) MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG GÉPJÁRMŰVEK KÖLTSÉGELSZÁMOLÁSÁNAK 1.1.1.1. SZABÁLYZATA MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Hatályos: 2014. november 3.

Részletesebben

ADÓZÁS GYAKORLAT. SZJA; Járulékok; ÁFA; TAO

ADÓZÁS GYAKORLAT. SZJA; Járulékok; ÁFA; TAO ADÓZÁS GYAKORLAT SZJA; Járulékok; ÁFA; TAO Személyi jövedelem adó SzJA A jövedelemadók általános jellemzői Közvetlen tárgya a jövedelem Adózási egységre (személyre) vetik ki A közfelfogás a legigazságosabbnak

Részletesebben

2012. évi adó- és járulékváltozások röviden

2012. évi adó- és járulékváltozások röviden 2012. évi adó- és járulékváltozások röviden Az alábbiakban megpróbáltuk a gyakran módosuló törvényekből a vállalkozásokat leginkább érintő 2012 évi változásokat összeállítani. Személyi jövedelemadó 2012.-től

Részletesebben

Tartalomjegyzék ELŐSZÓ 11 ELSŐ RÉSZ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 15

Tartalomjegyzék ELŐSZÓ 11 ELSŐ RÉSZ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 15 Tartalomjegyzék ELŐSZÓ 11 ELSŐ RÉSZ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 15 I. FEJEZET BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG 15 1. A BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG ELBÍRÁLÁSA 15 1.1. A teljes körű biztosítottak 15 1.1.1. A foglalkoztatott

Részletesebben

Személyi jövedelemadó 2013

Személyi jövedelemadó 2013 Összevont adóalap Személyi jövedelemadó 2013 Megszűnik az adóalap-kiegészítés, teljes egészében érvényesül a 16 százalékos adómérték. A kiszámított jövedelem 78 százaléka minősül adóalapnak akkor, ha a

Részletesebben

Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E. A helyi iparűzési adóról

Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E. A helyi iparűzési adóról 1 Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E A helyi iparűzési adóról Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Szombathely, 2013. szeptember 3. Készítette: Berényiné Bosch Cecília Adótanácsadó - pénzügyi szakértő

Szombathely, 2013. szeptember 3. Készítette: Berényiné Bosch Cecília Adótanácsadó - pénzügyi szakértő A szociális szövetkezeteket érintő pénzügyi adózási számviteli szabályok és azokat érintő jogszabályi módosulások Szombathely, 2013. szeptember 3. Készítette: Berényiné Bosch Cecília Adótanácsadó - pénzügyi

Részletesebben

Személyi jövedelemadó- és járulékváltozások - 2012

Személyi jövedelemadó- és járulékváltozások - 2012 Személyi jövedelemadó- és járulékváltozások - 2012 Dr. Nink Gabriella 2011. december 1. Személyi jövedelemadó Adóalap 2012 január 1-től nem kell az adóalap-kiegészítést alkalmazni, amennyiben az éves összevont

Részletesebben

KÉRELEM Gyermekétkeztetési kedvezmény megállapításához

KÉRELEM Gyermekétkeztetési kedvezmény megállapításához I. Személyi adatok KÉRELEM Gyermekétkeztetési kedvezmény megállapításához 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely,év,hó,nap:... Állampolgársága:.....

Részletesebben

1.. 2.. Adókötelezettség, az adó alanya:

1.. 2.. Adókötelezettség, az adó alanya: Vállaj Község (1) Önkormányzata 3/1994.(VI.08) KT számú 12/2003.(XII.28.) KT számú rendelettel többször módosított egységes szerkezetbe foglalt r e n d e l e t e A helyi iparűzési adóról Vállaj Község

Részletesebben

a helyi iparűzési adóról

a helyi iparűzési adóról Emőd Város**** Önkormányzat Képviselő-testületének 6/1998. (III. 26.), 15/1998. (XII. 18.), 15/2000. (XII. 21.), 17/2002. (XII. 12.), 20/2004. (VIII. 13.), 15/2007. (XII. 14.) rendeletével módosított 12/1997.

Részletesebben

Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete. az iparűzési adóról

Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete. az iparűzési adóról Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete az iparűzési adóról A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében

Részletesebben

A 2013. évi személyi jövedelemadó-bevallás legfontosabb tudnivalói

A 2013. évi személyi jövedelemadó-bevallás legfontosabb tudnivalói A 2013. évi személyi jövedelemadó-bevallás legfontosabb tudnivalói Összeállította: Horváth Józsefné Okl. adószakértő nem kell az 1353-as számú bevallást benyújtani - ha az adózó az adóévben egyáltalán

Részletesebben

A magánszemélyek jövedelemadózásának 2012. évi változásai. Szatmári László

A magánszemélyek jövedelemadózásának 2012. évi változásai. Szatmári László A magánszemélyek jövedelemadózásának 2012. évi változásai Szatmári László Adójóváírás, bruttósítás Megszűnik az adójóváírás. Sávos lesz az adólap, részben marad a 27 százalékos adóalapkiegészítés (bruttósítás)

Részletesebben

A munkabér bruttó-nettóegyebek

A munkabér bruttó-nettóegyebek A munkabér bruttó-nettóegyebek Személyi jövedelemadó Egészségbiztosítási járulék Nyugdíjbiztosítási járulék Munkaerő-piaci járulék (régen munkavállalói járulék) Szociális hozzájárulási adó (régen 2011

Részletesebben

4.1. Étkezési hozzájárulás

4.1. Étkezési hozzájárulás 4.1. Étkezési hozzájárulás 4.2.1. Jogszabályi háttér Az Szja. tv. 1. számú mellékletének 8.17. pontja alapján adómentes a munkáltató által a munkavállaló részére: vagy étkezőhelyi vendéglátás, munkahelyi

Részletesebben

A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség

A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény 1 alapján a kifizetőt a természetes személlyel

Részletesebben

Adóváltozások 2012. (A Kormány által eredendően benyújtott T/4662-es törvényjavaslat alapján) Lucz Zoltánné adószakértő

Adóváltozások 2012. (A Kormány által eredendően benyújtott T/4662-es törvényjavaslat alapján) Lucz Zoltánné adószakértő Adóváltozások 2012 (A Kormány által eredendően benyújtott T/4662-es törvényjavaslat alapján) Lucz Zoltánné adószakértő Személyi jövedelemadó Page 2 Adójóváírás, bruttósítás Megszűnik az adójóváírás. Sávos

Részletesebben

Tax Intelligence. Kedves Ügyfelünk! Hírlevél 2013. január/nr. 2. TÉMA: Szociális hozzájárulási adókedvezmények 2013. ALCÍMEK: Általános szabályok

Tax Intelligence. Kedves Ügyfelünk! Hírlevél 2013. január/nr. 2. TÉMA: Szociális hozzájárulási adókedvezmények 2013. ALCÍMEK: Általános szabályok ek 2013 ek 2013 Kedves Ügyfelünk! A munkahelyvédelmi akciótervben meghirdetett és 2013. január 1-én életbe lépett munkáltatói terhek csökkentési lehetőségeivel kibővültek a szociális hozzájárulási adóból

Részletesebben

Mi mennyi 2012-ben? Havi bér Ft/hó

Mi mennyi 2012-ben? Havi bér Ft/hó Munkabérek, illetmények 298/2011. (XII. 22.) Korm. rend. Havi bér Ft/hó Heti bér Ft/hét Napi bér Ft/nap Órabér Ft/óra Minimálbér 2. (1) bek. 93.000 21.400 4.280 535 Garantált bérminimum* 2. (2) bek. 108.000

Részletesebben

A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség

A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény 1 alapján a kifizetőt a természetes személlyel

Részletesebben

Járulék, egészségügyi hozzájárulás, szociális hozzájárulási adó 2015.

Járulék, egészségügyi hozzájárulás, szociális hozzájárulási adó 2015. Járulék, egészségügyi hozzájárulás, szociális hozzájárulási adó 2015. Járulékalapot képező jövedelem Az Szja tv. szerint összevont adóalapba tartozó önálló és nem önálló tevékenységből származó bevételből

Részletesebben

Cafeteria 2011. Egyes meghatározott juttatások

Cafeteria 2011. Egyes meghatározott juttatások Cafeteria 2011 Egyes meghatározott juttatások Új szabályozás vonatkozik 2011-tıl egyes jellemzıen nem pénzbeli juttatásokra, és egyidejőleg megszőnik a természetbeni juttatás fogalma és szabályozása [Szja

Részletesebben

Ricse Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének

Ricse Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 1 / 5 2014.12.15. 13:27 Ricse Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/1999 (II.9..) A helyi adókról Ricse Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 6/1999. (II. 09.) sz. Önkormányzati rendelete

Részletesebben

nemzetközi pénzforgalomban alkalmazandó a NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számlaszámok IBAN számlaszámok 2013.

nemzetközi pénzforgalomban alkalmazandó a NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számlaszámok IBAN számlaszámok 2013. Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek lebonyolítására a nemzetközi pénzforgalomban alkalmazandó, a NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számok (IBAN számok)

Részletesebben

Tájékoztató a lakossági betéti termékek kamatjövedelme után fizetendő kamatadóról és egészségügyi hozzájárulásról KAMATJÖVEDELMEK UTÁN FIZETENDŐ KAMATADÓ A Személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII.

Részletesebben

K É R E L E M LAKHATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ RENDSZERES KIADÁSOK VISELÉSÉHEZ NYÚJTOTT TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT

K É R E L E M LAKHATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ RENDSZERES KIADÁSOK VISELÉSÉHEZ NYÚJTOTT TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT 2. melléklet K É R E L E M LAKHATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ RENDSZERES KIADÁSOK VISELÉSÉHEZ NYÚJTOTT TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT Kérelmező adatai: Név:... Születési név:... Születési hely, idő:... Anyja neve:...

Részletesebben

Adókhoz kapcsolódó feladatok

Adókhoz kapcsolódó feladatok Adókhoz kapcsolódó feladatok Az adórendszer általános jellemzıi 1. feladat A gazdaságirányítás milyen feladatokat tölthet be a piacgazdaságokban: 2. feladat Kik a gazdaságirányítás szereplıi? 3. feladat

Részletesebben