Kiemelt adó- és járulékszabályok évi változásai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kiemelt adó- és járulékszabályok 2012. évi változásai"

Átírás

1 Kiemelt adó- és járulékszabályok évi változásai S. Csizmazia György B.Cs.GY.J.L Személyi jövedelemadó

2 SZJA Fogalmak a) mezőgazdasági őstermelő b) bér Nyilvántartásba vétel már nem feltétel től + a közfoglalkoztatási jogviszony jövedelme c) nyugdíj a nyugdíjrendszer változása miatt d) üzleti ajándék megszűnt az értékhatár (minimálbér * 25% volt) e) gazdasági tevékenység f) csoportos személyszállítás g) kutatás, kísérlet fejlesztés új 4-nél kevesebb munkavállaló szállítása is lehetséges, ha Innovációs törvényre hivatkozik h) Erzsébet-utalvány i) Árfolyam választás új 3 Gazdasági tevékenység Valamely tevékenység üzletszerű, illetőleg tartós vagy rendszeres jelleggel történő folytatása, amennyiben az ellenérték elérésére irányul, vagy azt eredményezi, és annak végzése független formában történik! Ki dönti el?

3 SZJA Adókulcs egységes, arányos 2012-ben 16%, DE 19% 16% 10% 8% 5% 4% 0% EV 1,27 * 16% 1, 19 *16% 20,32% 19,04 % jövedelemtől EV 1 * 16% 19,04 % 16 % Adójóváírás jövedelemig megszűnt Önkorm. lakásbérlet 9,52 % Külföldi jöv. min. Fémhulladék Tartós lekötés jövedelme 5 SZJA Adóelőleg szabályok Adóelőleg megállapítási kötelezettség minden juttatott jövedelemre, kivéve: Adóelőleg alapja: = jövedelem + adóalap-kiegészítés N Y I L A T K O Z A T Egyéni vállalkozó, ha a számlán feltűnteti a jogállását Mezőgazdasági őstermelő Családi gazdálkodó A bevallásban szerepeltetni kell! ÖNÁLLÓ TEVÉKENYSÉG költséghányad max. 50% HA NINCS 90% HA NINCS Kifizető: alkalmazza Munkáltató: éves jövedelmet néz HA ROSSZ magánszemély felelőssége, bírságot fizet 6

4 Összevont adóalap Szja mérték marad 16 % Adóalapkiegészítés Havi ,- Ft-ig (évi e Ft) megszűnik az adóalapkiegészítés így az adóalap a jövedelem 100 %-a (16 %-os adókulcs mellé 16 %-os adóterhelés) Havi ,- Ft feletti rész után megmarad a 27 %-os adóalapkiegészítés, így az adóalap a jövedelem 127 %-a (16 %-os adókulcs mellé 20,32 %-os adóterhelés) 78 %-os szabály Magánszemély kötelezett a szocho, vagy eho fizetésére és azt ktg-ként nem számolja el ,- SZJA Önálló tevékenység Külföldi kiküldetés napidíja Régi szabály visszatér Igazolás nélkül 30 %, max 15 Nk-i személyszállításban és árufuvarozásban résztvevőknél marad a 40 Ingatlan bérbeadás Bevétel igazolt költség = jövedelem Jövedelem * 1,27 * 16 % = Szja Adóelőleg számításánál max. 50 % ktg. vehető figyelembe Igazolt költségek: Számlával igazolt költségek Magánszemélynél: écs, EV-nál a max. 3 évvel korábban beszerzett ingatlan écs-je Más településen bérbevett ingatlan igazoltan megfizetett bérleti díja, ha az időtartam > 90 nap és nem kapott rá térítést

5 SZJA Önálló tevékenység Támogatás fel nem használt részejövedelem Elszámolási határidőévének utolsó napján ha nincs ilyen Folyósítás évét követő4. adóév utolsó napján Mezőgazdasági őstermelő veszteségelhatárolása A jövedelem 50 % -áigérvényesítheti az előzőévek elhatárolt veszteségét korlátlan ideig. Önellenőrzéssel az adóévet megelőző2 évre visszamenőleg elszámolhatja a veszteséget, de csak az elhatárolt veszteség 30 % -áig. 9 Családi adóalap kedvezmény Elég a családi pótlékra való jogosultság (nem feltétel a családi pótlék folyósítás) Rokkantsági járadékban részesülő személy helyett közös háztartásban élő hozzátartozó is érvényesítheti (fura, de nem kell, hogy közeli legyen) Eltartott, aki után nem igényelnek családi pótlékot Az is igénybe veheti, aki jogosult, de nem igényel családi pótlékot Összevont adóalapra vonatkozik (önálló, nem önálló és egyéb jövedelem) Mértéke: 1-2 eltartott: Ft/kedvezményezett eltartott 3- eltartott: Ft/kedvezményezett eltartott Megosztható- adóbevallásban az adóelőleg megállapításától függetlenül

6 Adókedvezmények Lakáscélú hiteltörlesztés áthúzódó kedvezménye 2015-ig Személyi kedvezmény Őstermelői kedvezmény Tandíj áthúzódó kedvezménye 2015-ig Egyéni vállalkozó Elhatárolt veszteség Max a vállalkozói adóalap 50 %-ig Mg-i tevékenységnél a tárgyévit visszamenőleg 2 évre 30 %-ig Átalányadós EV halála esetén Örökös, vagy özvegy folytathatja Örökhagyó haláláig szerzett jövedelem az örökhagyó jövedelme Továbbfolytató köteles az örökhagyó jövedelmét figyelembe venni az átalányadós értékhatárnál

7 Különadózó jövedelmek Ingó értékesítés Gazdasági tevékenység (3. 46.): valamely tevékenység üzletszerű, illetőleg tartós vagy rendszeres jelleggel történő folytatása, amennyiben az ellenérték elérésére irányul, vagy azt eredményezi, és annak végzése független formában történik. ha igen, akkor önálló tevékenység Ha az éves bevétel 600 e Ft alatt van, nem kell vizsgálni, nem kell bevallani Ha nem üzletszerű, maradt a 200 e Ft-os szabály SZJA külön adózó jövedelmek Termőföld művelés alól kivett terület 5 éven keresztül Termőföldből átminősített ingatlan átruházása Bevétel igazolt költség = hozam szokásos hozam = levonhatóköltségek 0,3%-a * tulajdonban tartás napjai adó alapja = szokásos hozam + (meghaladó rész x 3) Nem kell alkalmazni, ha a megszerzés örökléssel történt. Hasonlóaz adózása a termőföldből átminősített ingatlanvagyont tulajdonában tartótársaság révén keletkezett árfolyamnyereségnek és a vállalkozásból kivont jövedelemnek. adóalapja = hozam + (meghaladórész x 2) 14

8 Példa a termőföldből átminősített ingatlan értékesítésére Termőföld vásárlás május 2-án eft-ért Átminősítés május 21-én Értékesítés június 21-én eft-ért Tulajdonban tartás napjainak száma: 50 nap Hozam: = eft Szokásos hozam: 1.000x0,3x50 = 150 eft Adóalap: (( )x3) = e Ft Adó: x 16 % = 432 eft Béren kívüli juttatások 71. Juttatás 19 %-kal növelt része után 16 % szja 1208A sor 10 % eho 1208A sor Összes adóterhelés 30,94 % Évente max ,- Ft Időarányosan naptári naponként Többes jogviszonynál együttesen Felette lévő rész átkerül a 70. -ba (51,17 %)

9 Béren kívüli juttatások Üdülési szolgáltatás Étkezési juttatás SZÉP kártya Iskolakezdési támogatás Helyi utazási bérlet Iskolarendszerű képzés Szövetkezet közösségi alapjából adott juttatás Önkéntes pénztári + foglalkoztató nyugd.szolg.int. támogatás Étkezési juttatás Munkahelyi (üzemi) étkeztetés Munkáltató telephelyén működő étkezőhelyen történő ételfogyasztás Kizárólag a munkáltató munkavállalóit ellátó étkezőhely Utalvány Elektronikus kártya Havi ,- Ft és/vagy

10 Étkezési juttatás Erzsébet utalvány Jogiszony fennállásának hónapjaira Havi 5.000,- Ft Akár visszamenőlegesen Kizárólag a MNÜA által kibocsátott Fogyasztásra kész étel vásárlására Átmeneti rend.: ig melegételre is Részletszabályokat rendelet tartalmazza SZÉP kártya Max ,- Ft Akár több juttatótól együtt Munkavállaló döntése alapján Szálláshely alszámla: ,- Ft Vendéglátás alszámla: ,- Ft Szabadidő alszámla: ,- Ft Munkavállaló nyilatkozata!

11 Egyes meghatározott juttatások 70. Adózás maradt Juttatás 19 %-kal növelt rész után 16 % szja 1208A sor 27 % eho 1208A sor Összesen 51,17 % adóterhelés Bővült a kör Egyes meghatározott juttatások Minden munkavállaló + közeli hozzátartozó részére Azonos feltételekkel és módon ingyenesen v. kedvezményesen átadott termék, nyújtott szolgáltatás Akár belső szabályzat alapján eltérően is közös ismérvek alapján Reprezentáció és üzleti ajándék (megszűnt az értékhatár) Mentesülés: társadalmi szervezet, köztestület, egyházi jogi személy, alapítvány az adóévben reprezentáció és a minimálbér 25 százalékának megfelelő egyedi értéket meg nem haladó üzleti ajándékok juttatása alapján meghatározott jövedelem azon része, amely a közhasznú, illetve cél szerinti tevékenysége érdekében felmerült, az adóévre vonatkozó beszámolóban kimutatott összes ráfordítás 10 százalékát, de legfeljebb az adóévre elszámolt éves összes bevétele 10 százalékát nem haladja meg.

12 Egyes meghatározott juttatások Rendezvényeken adott ajándék Minimálbér 25 %-ig Személy szerint nem tudom, hogy kinek adom Üzletpolitikai (reklám) célú juttatása, mely nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló tv. hatálya alá. Éves (időarányos) ,- Ft feletti béren kívüli juttatás Ajándékok ADÓZÁSA Reklám Csekély értékű MB 10% *3/év Feltételek fennállása esetén: Nem teljesülés esetén: Rendezvényi MB 25% 70. egyes meghatározott nem pénzbeli juttatás Üzleti Áruminta Adómentes bevétel A magánszemélyhez kapcsolódó jogviszony sorsát osztja Nem önállótevékenységből származó jövedelem Munkaviszony bér Tagi jogviszony tagi jövedelem Önállótevékenységből származó jövedelem Egyéb jövedelem 24

13 Adómentes jövedelmek Szociálisan rászorult hiteladósok lakhatásának biztosítása Közcélú juttatás Gerevich Aladár sportösztöndíj Átvállalt kamarai tagdíj, ha az adott tevékenység csak szakmai kamara tagjaként folytatható Visszavásárlási értékkel nem rendelkező balesetés betegbiztosítás díja + az ilyen biztosítás alapján nyújtott jövedelmet pótló szolgáltatás max. a 2 évvel ezelőtti nemzetgazdasági éves bruttó átlagkereset 50 %-ának a jövedelem-kiesés időszakával arányos összegét meg nem haladó rész (2010-ben Ft ) Rezidens ösztöndíjak Wekerle Sándor Alapkezelő által nyújtott támogatás Munkába járás 39/2010 Korm. rend. alapján 86 %? A szociális hozzájárulási adó

14 Szociális hozzájárulási adó 27% Szociális hozzájárulási adó Önálló tevékenységből Nem önállótevékenységből származó jövedelmekre Egészségügyi hozzájárulás Egyéb jövedelmekre 2012-től a minimálbér 30 %-át meg nem haladó megbízási díjak, tiszteletdíjak esetén is Egyéb szochómentes jövedelmekre is (pl. szerzői jogdíj, késedelmes teljesítés kamata) 27 Szocho alanya és jogviszonyai A szociális hozzájárulási adó alanyai és jogviszonyai Alanya kifizető omunkaviszony oszövetkezeti tag megbízási és vállalkozási jogviszonya oszemélyesen közreműködő tagi jogviszony o oegyéb önálló és nem önálló tevékenység egyéni vállalkozó mezőgazdasági őstermelő NEM alanya saját jogúnyugdíjas egyéni vállalkozó(ev) öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött özvegyi nyugdíjas EV mezőgazdasági őstermelő, ha 28

15 Szocho alapja Fő szabályok: nem önálló tevékenységből származó jövedelem önálló tevékenységből származó jövedelem, tanulószerződésben meghatározott díj hivatásos nevelőszülő nevelési díja, vagy juttatás hiányában a szerződés szerinti díj. NEM adóalap: szerzői jogi védelem felhasználási ellenértéke, késedelmi kamat, ingatlan bérbeadás jövedelme, kifizető által folyósított tb-ellátás, külföldi kifizető Magyarországon foglalkoztatott, harmadik országbeli állampolgára, ha diplomáciai, konzuli képviselet külföldi személyzetének juttatott bevétel, nemzetközi szervezet mentességet élvező alkalmazottjának juttatott bevétel. Szocho alapja - EV Főfoglalkozású EV Vállalkozói kivét Átalányban megállapított jövedelem De legalább a minimálbér 112,5 %-a Evás főfoglalkozású EV Legalább a minimálbér 112,5 %-a Evás mellékfoglalkozású EV Ha van 36 órás munkaviszonya Vagy nappali tagozatos (közép-, felsőfokú) Akkor az EVA alap 4 %-a

16 Szocho alapja Társas vállalkozó személyesen közreműködő tagja Minimálbér 112,5 %-a Mentesülések pl.: Táppénz, baleseti táppénz, tgyás, gyed, Ügyvédi, szabadalmi ügyvivői, közjegyzői kamarai tagság szünetelése Ha van 36 órás munkaviszonya Vagy nappali tagozatos (közép-, felsőfokú) Szocho vezető tisztségviselő tag Vezető tisztségviselő tag Csak ügyvezető Munkaviszonyban (bt, kkt, kft.) Társasági szerződésben!!! Megbízási viszonyban Vezető tisztségviselő = TV Nem csak ügyvezető; ügyvezetés megbízásban + munka- vagy megbízási viszony Vezető tisztségviselő = TV! + személyes közreműködés Személyes közreműködés = TV!, Vezető tisztségviselő = nem TV 32

17 Szocho Kompenzáció??? 1. Adókedvezmény!!! Cél az alacsony bérek nettó értékének megőrzése a munkáltatók által, de minden alkalmazottnál!!! 299/2011 Korm.rend. Munkáltató kaphatja adókedvezmény formájában (a 27 %-os szocho-ból) A bruttó bér 21,5 %-a, de max ,- Ft, vagy a ,- Ft-nak a 75 ezer forint feletti bruttó bér 14 %-át meghaladó része lehet. Vagyis bruttó ,- Ft bér felett már nem jár kompenzáció. Szocho Kompenzáció??? 2. Karrier HÍD program volt állami alkalmazott foglalkoztatása esetén max. a minimálbér kétszeresének 13,5 %-a 3. Szakképzettséget nem igénylő foglalkozásokban foglalkoztatott munkavállalók után max. a minimálbér 9 %-a

18 Szociális hozzájárulási adó kedvezmények Szociális hozzájárulási adó kedvezmények START START PLUSZ Start -kártyák Nincs, alap, közép: 1.év 17%, 2. év 7% Felső: 9 hónap 17%, + 3 hónap7% Új: 12 hónap 17%, további időszak 7% Visszatérő : 1 év, 7% Karrier Híd Program Állami üzleti 13,5% Elvárt béremelés vs. kompenzáció Ld: előbb START EXTRA 1. év: 27%, további időszak: 17% START BÓNUSZ Egy évig: 27% Önkormányzati, országos közfoglalkoztatás 13,5% Rehabilitációs kártya 27% Járulékok és hozzájárulások

19 EHO 27 %-os EHO Egyéb jövedelmek Szocho mentes jövedelmek: szerzői jogdíj, késedelmi kamat, stb. Kamatkedvezmény (1,19 x) Szja 70. (1,19 x) 10 %-os EHO (új) Szja 71. (1,19 x) 14 %-os EHO Maradt a régi szabály Egészségügyi szolgáltatási járulék: 6.390,- Ft/hó (napi 213,- Ft) Nem biztosított belföldi Nyugdíjas EV és társas vállalkozó EKHO Általános esetben 25 M Ft-os határ; 100 M Ft-os határ, ha a magánszemély az adóévben az országos sportági szakszövetség, országos sportági szövetség első osztályú versenyrendszerében induló sportszervezet hivatásos sportolója; 50 M Ft-os határ, ha a magánszemély az országos sportági szakszövetség, országos sportági szövetség első osztályú versenyrendszerében induló sportszervezet edzője, vagy az országos sportági szakszövetség, országos sportági szövetség edzője, válogatott vezetőedzője (szövetségi kapitánya)

20 Egyéni járulékok 7,5 % 8,5 % Pénzbeli egészségbiztosítási járulék 3 % Természetbeni egészségbiztosítási járulék 4 % Munkaerőpiaci járulék 1,5% 10 % nyugdíjjárulék Járulékplafon ,- Ft, napi ,- Ft Egyéni járulékok Egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék (Ezeknél eddig nem kellett) Jubileumi jutalom Végkielégítés Újrakezdési támogatás Szabadságmegváltás Határozott idejű jogviszony megszűntetése miatt Másodfoglalkozás esetén (36 órás jogviszony mellett) Van 3 %-os pénzbeli egészségbiztosítási járulék is

21 Egyéni járulékok Magánszemélyt terhelő járulékok alapja Nyugdíjjárulék (10%) Egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék (4% + 3% + 1,5%) Jövedelem Minimum: MB (GBM) Nyilatkozat szerint, de minimum: MB (GBM)* 1 EVA bevétel 4%-a után A biztosított általában Társas vállalkozó Főfoglalkozású egyéni vállalkozó Főfoglalkozású EVA alany egyéni vállalkozó 36 órás EVA alany egyéni vállalkozó Jövedelem Minimum: MB (GBM)* 1,5 Nyilatkozat szerint, de minimum: MB (GBM)* 1,5 EVA bevétel 4%-a után 4%+3% Minimum: MB * 1,5 Minimum: nincs EVA bevétel 10%-a után Kiegészítőtevékenységes egyéni és társas vállalkozó Kiegészítőtevékenységes EVA alany egyéni és társas vállalkozó Nincs 41 Harmadik ország állampolgára Tbj. 11. b) pont 2 évnél kevesebbet van Mo-on Kiküldetés, kirendelés, munkaerőkölcsönzés esetében 2 évet től kell számolni (első járulékfizetés től lenne) Szja van!

22 Általános forgalmi adó Adómérték Általános adómérték 25 % 27 % Kivételesen: ( 20 % 21,26 %) 5% (3.sz.melléklet) 18% (3/A. sz. melléklet) Specialitások: KP számla: 21,26%; ill. 4,76%; 15,25%

23 Mikor melyik adókulcs? Főszabály: e, v. utáni időszakra eső teljesítés 27 % Tényállásszerű teljesítés + fizetési határidő 2011-re 25 % Tényállásszerű teljesítés + fizetési határidő 2012-re 27 % Tényállásszerű teljesítés 2011, de a fizetési határidő re 25 % Tényállásszerű teljesítés 2012, de a fizetési határidő re 25 % Osztott időszak, de a fizetési határidő 2011-re 25 % Osztott időszak és a fizetési határidő 2012-re naptári napok szerinti időarányos megosztás 2011-es részteljesítésnél 25 %, 2012-es részteljesítésnél 27 % Szgk. Áfa levonás 2012-től a személygépkocsi és egyéb jármű bérbeadását/lízingjét terhelő áfa levonásba helyezhető Nyílt végű pénzügyi lízing esetén is Általános szabályok szerint, vagyis kizárólag az adólevonásra jogosító tevékenység érdekében.. Na de hogyan?

24 Importszolgáltatás 37. főszabályos szolgáltatások esetén A fizetett és kapott előleg adófizetési kötelezettséget keletkeztet Összesítő nyilatkozatban is szerepeltetni kell 12A60 3. és 4. lapon! Általános szabályok szerint levonható is Tárgyi eszköz A 60/240 hónapos figyelési időszak Utólagos korrekció minden tárgyi eszközre az adóév utolsó adó megállapítási időszakban től beszerzettekre (korábbiakra választás alapján) Kötelező Nyilvántartásban rögzíteni

25 Egyéb NAV honlapján lista Azokról, akik bejelentkeztek ingatlan értékesítése tekintetében adókötelezettség alá Elektronikus számla befogadó hozzájárulása (közös megállapodás) EDI esetén továbbra sem kell Minden más E-számla esetén 2012-től kell Kivéve, ha jogszabály alapján kötelező befogadni Belföldi számlázás kötelezettsége külföldi letelepedés esetén Ha az ügylet teljesítésével a legközvetlenebbül a belföldi székhely, vagy telephely érintett Közhatalmi tevékenység Nem feltétel a létesítő okiratban lévő utalás Kikerült az államigazgatási jogkörben okozott károkozás a feltételek közül Láncértékesítés Csak a közbenső vevőként fuvarozó jogosult igazolni, hogy beszerzőnek minősül Átalakulás (adómentesség) EV Egyéni cég Mg-i tevékenység megszűntetés közeli hozzátartozó továbbvégzi (Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott támogatással) Költségvetési szervnek Áht. szerinti átalakítása

26 Mg-i tevékenységet végző Csak Mg-i tevékenységet végez Egyéb tevékenység bevétele kevesebb mint 5 M Ft Ha az egyéb tev. több mint 5 M Ft, akkor a Mg-i több Levonási hányad gazdaságilag nem független felek közötti ügyeleteknél Szokásos piaci árat kell figyelembe venni a LH megállapításánál Nem az ellenértéket utáni időszakra Közösségi jog elsődlegessége Székhely, telephely, lakóhely, szokásos tartózkodási hely 282/2011 EU Rendelet (Héa) A 2006/112/EK irányelv 44. és 45. cikkének alkalmazásában az adóalany gazdasági tevékenységének székhelye a vállalkozás központi ügyvezetésének helye. Az (1) bekezdésben említett hely meghatározásához figyelembe kell venni a vállalkozás általános irányítására vonatkozó alapvető döntések meghozatalának helyét, a vállalkozás létesítő okirat szerinti székhelyét, és a vállalkozás ügyvezetése üléseinek helyét. Amennyiben ezek a kritériumok nem teszik lehetővé a gazdasági tevékenység székhelyének bizonyossággal történő meghatározását, akkor a vállalkozás általános irányítására vonatkozó alapvető döntések meghozatalának helyét kell elsődleges kritériumként figyelembe venni.

27 Sorozatjellegű ingatlanértékesítésnél darabszámba beleszámít Építési telek megosztásával létrehozott építési telkek értékesítése egyenkénti értékesítésnek minősülnek. Meg nem fizetett adó szabálya Korábban amíg nem fizettem ki, nem kérhetem vissza! (186. ) Ez ellentétes volt az EU-s szabályokkal. Új kiutalási határidő: 45 nap 75 nap DE: Ha nyilatkozik, hogy kifizette: 45 nap A jóteljesítési garancia miatti visszatartás is megfizetettnek minősül! Új mulasztási bírság tétel: Ha rosszul nyilatkozik a bevallásban szereplő visszaigényelt adó 5%-áig magánszemély esetében legalább 200 eft-ig, más adózó esetében legalább 500 eft-ig terjedő mulasztási bírsággal sújtható. [Art (20/e)] 54

28 Adózás rendjéről szóló törvény ADÓREGISZTRÁCIÓS ELJÁRÁS újdonság

29 Adóregisztrációs eljárás Küzdelem a fekete gazdaság ellen Minden cégbejegyzésre kötelezett esetén Adószám megállapítása, vagy nem.. Adószám megállapítás megtagadásánál nézik a: Vezető tisztségviselőt Képviseletre jogosult tagot Kft., Zrt. 50 %-ot meghaladó szavazati joggal, v. minősített többségi befolyással rendelkező tagot, részvényest (Art. ezek együtt vezető tisztségviselő, v. tag) Adóregisztrációs eljárás Az adószám megállapítása iránti kérelem benyújtásának napján a tag, vezető tisztségviselő olyan társaság vezető tisztségviselője, vagy tagja, amely: 180 napon keresztül 15 M (30 M) Ft-ot meghaladó tartozás NAV felé adótartozással megszűnt cég 5 éven belül 15 M (30 M) Ft-ot meghaladó tartozás NAV felé, 180 nap) adószámot jogerősen törölték

30 Adóregisztrációs eljárás 8 nap a cégbíróság által közölt adóazonosítók alapján folytatott vizsgálat 1 napon belül megadja az adószámot, ha egyik ok sem valószínűsíthető Döntés határozattal Elutasítás esetén lehetőség kimentésre: Okok figyelmen kívül hagyására Bizonyítani NAV elfogadja, vagy nem Bíróság előtt meg lehet támadni Adóregisztrációs eljárás Eljárás alatt: Technikai azonosítószámmal rendelkezik Az adószám a megadását követően 1 éven belül törölhető Előzetes igazolás (50 e Ft illeték) (12TADRI) NAV-tól kérelemre Hatósági bizonyítvány (15 napig érvényes) Birtokában adószám kiadása nem tagadható meg Hatósági bizonyítvány megtagadása határozattal

31 ELLENŐRZÉS Gazdasági események valódiságára irányuló ellenőrzés Adókötelezettség és elkövetési érték megállapítása Nem teremt ellenőrzéssel lezárt időszakot Kötelezés az iratok rendezésére, pótlására Mulasztás esetén Magánszemélynél számlák nettó értékének 10 %-a Más adózónál számlák nettó értékének 50 %-a De max. 1 M Ft mulasztási bírság Pénztárgép bevonás max. 10 napra Ellenőrzés megkezdésének halasztása max egyszer Kivéve a gazdasági események valódiságának vizsgálata esetén Szankciók Adószám törlés (egyből) Bejelentett székhely nem valós Képviselő nincs bejelentve Képviselő nem valós személy Felfüggesztés nap Csak a NAV honlapján teszik közzé a hirdetményt Elővezetés: idézett tanú esetén is Be nem jelentett alkalmazott esetén becsléssel a min.bér x 2-e után Beszámoló letétbe helyezés elmulasztása esetén felszólítást követően max. 500 e Ft, ismételten max 1 M Ft, majd ezután jön az adószám törlése + megszűntnek nyilvánítás kezdeményezése

32 Szankciók Adóbírság 200 % Megszűnt a minősített adózók adóbírság kedvezménye Mulasztási bírság meg nem őrzött bizonylat db szorzata alapján Iratmegőrzési kötelezettség elmulasztása max. 1 M Ft. Üzletlezárás helyett ált. mulasztási bírság Szokásos piaci ár ismételt jogsértés esetén akár 4 M Ft Ismételt mulasztás ugyanazon nyilvántartásra az első bírság négyszerese Szankciók Igazolatlan eredetű áruk esetén bírságminimum = mulasztási bírság Számlázó program jogsértő módon történő forgalmazása, előállítása mulasztási bírság Bizonytalan adójogi helyzet jogszerűtlen bejelentése Mulasztási bírság, adóbírság Ellenjegyző is kap mulasztási bírságot NAV honlapján közzéteszik Ellenőrzött külföldi társaságról és az ügyletekről nyilvántartás mulasztási bírság

33 Egyéb Btk-ban új Költségvetési csalás Bankkártyás fizetés korlátozás Iratmegőrzési kötelezettség E-doksival Minden bevallási, adatszolgáltatási, fizetési könnyítési, adómérséklési kérelem e-úton (2013-tól + bejelentés, változás-bejelentés) Szja kiutalás legkorábbi időpontja március 1. ( helyett) Egyéb Próbavásárlás Fel nem fedett próbavásárlás Termék visszaszolgáltatása Szokásos piaci ár vizsgálat GB, D, F nyelvű dokumentumok is ok. Iratok rendezése, pótlása, javítása engedélyezés helyett kötelezés!!! Felügyeleti intézkedés iránti kérelem ellenjegyzéssel

Változások az Áfa tv. 2012. évi szabályaiban

Változások az Áfa tv. 2012. évi szabályaiban Változások az Áfa tv. 2012. évi szabályaiban MKVK OK Kft. S. Csizmazia György könyvvizsgáló, okl. adószakértő Adómérték Általános adómérték 25 % 27 % ( 20 % 21,26 %) Dzsibuti 33 % St Lucia sziget 40 %

Részletesebben

Felkészülés a 2012-es adóévre. Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Felkészülés a 2012-es adóévre. Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna Felkészülés a 2012-es adóévre Előadó: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna Kamarai tag könyvvizsgáló, a kisvállalati adózás szakértője www.adonavigator.hu Kihirdetve: 2011. november 29. 2011. évi CLVI. törvény

Részletesebben

Készítette: Gróf Gabriella. igazságügyi adó- és könyvszakértő

Készítette: Gróf Gabriella. igazságügyi adó- és könyvszakértő 2012. január 2012. évi adótörvény módosítások Készítette: Gróf Gabriella igazságügyi adó- és könyvszakértő ÉTOSZ Érdekvédelmi Tanácsadó Szolgálat Egyesülés 1068 Budapest, Benczúr utca 45. /fax: (06-1)

Részletesebben

Dióhéjban a 2012-évtől hatályos adó-és járulékváltozásokról

Dióhéjban a 2012-évtől hatályos adó-és járulékváltozásokról (adó)mentőöv Szereted, ha az adóü gy sim a ü gy? w w w. sinkatax.hu Hírlevél 2011. /07. 2011. december 23. Dióhéjban a 2012-évtől hatályos adó-és járulékváltozásokról Sinka Júlia 2011. www.sinkatax.hu

Részletesebben

2011.Évi CLVI. tv egyes adótörvények módosításáról Személyi jövedelemadó 2012

2011.Évi CLVI. tv egyes adótörvények módosításáról Személyi jövedelemadó 2012 2011.Évi CLVI. tv egyes adótörvények módosításáról Személyi jövedelemadó 2012 2011. december 8. 1 Összevont adóalap megállapítása Adóalap-kiegészítés (29 (3)) 2424 ezer forint éves jövedelemig 0% Éves

Részletesebben

Különszám a 2012. évi törvényváltozásokról a bérszámfejtésben

Különszám a 2012. évi törvényváltozásokról a bérszámfejtésben Különszám a 2012. évi törvényváltozásokról a bérszámfejtésben 2011. december Különszám a 2011. évi törvényváltozásokról Tartalomjegyzék 1. Változások az Szja törvényben 2. Változások az Tbj törvényben

Részletesebben

2 Személyi jövedelemadót érintő változások

2 Személyi jövedelemadót érintő változások 2 Személyi jövedelemadót érintő változások A személyi jövedelemadó változásai egyes esetekben nem tekinthetők ismeretlennek, mert az előző években már ismert előírások jöttek vissza. Egyes szja-változásokat

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 140. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. november 29., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 140. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. november 29., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. november 29., kedd 140. szám Tartalomjegyzék 2011. évi CLVI. törvény Egyes adótörvények és azzal összefüggõ egyéb törvények módosításáról 33404

Részletesebben

Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó!

Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó! 2012/2 Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó! Mint azt az előző hírlevelünkben is jeleztük, jelentős módosítások történtek a személyi jövedelemadó, a társadalombiztosítási ellátások területén, új közteherrel

Részletesebben

2.1. Az adó- és járulékszabályok változásai. 2.1. Az adó- és járulékszabályok változásai /0. fólia. Az oktatási blokk tartalma

2.1. Az adó- és járulékszabályok változásai. 2.1. Az adó- és járulékszabályok változásai /0. fólia. Az oktatási blokk tartalma 2.1. Az adó- és járulékszabályok változásai 2.1.2. Társasági adó 2.1. Az adó- és járulékszabályok változásai /0. fólia Az oktatási blokk tartalma 2.1. Az adó és járulékszabályok változásai 2.1.1. Személyi

Részletesebben

Változások az adó- és járulékszabályokban 2011.

Változások az adó- és járulékszabályokban 2011. Változások az adó- és járulékszabályokban 2011. Mérlegképes könyvelők kötelező továbbképzése 2011. MKVK OK Kft. S. Csizmazia György könyvvizsgáló, adószakértő Személy jövedelemadó Minimálbér 2011. 73.500,-

Részletesebben

A 2012-BEN MÓDOSULÓ LEGFONTOSABB ADÓZÁSI SZABÁLYOK

A 2012-BEN MÓDOSULÓ LEGFONTOSABB ADÓZÁSI SZABÁLYOK A 2012-BEN MÓDOSULÓ LEGFONTOSABB ADÓZÁSI SZABÁLYOK 2012. január 1-től jelentősen módosulnak az adózási szabályok, többek között az általános forgalmi adó általános kulcsa 27 százalékra nő. A személyi jövedelemadó

Részletesebben

A személyi jövedelemadó 2012. évi változásai

A személyi jövedelemadó 2012. évi változásai A személyi jövedelemadó 2012. évi változásai Ezen írásban a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVI. törvény (továbbiakban: Szja tv.) 2012. évre történõ legfontosabb változásai kerülnek bemutatásra,

Részletesebben

Személyi jövedelemadó - 2012

Személyi jövedelemadó - 2012 Személyi jövedelemadó - 2012 Bérleti díj adózása Általánossá vált a kifizető adóelőleg-levonási kötelezettsége [Szja tv. 46. (4) bekezdés]. A kifizetőnek nem kell adóelőleget megállapítania: az őstermelői

Részletesebben

2011. évi törvényváltozások a bérszámfejtés területén

2011. évi törvényváltozások a bérszámfejtés területén 2011. évi törvényváltozások a bérszámfejtés területén Bár honlapunkon (www.adosziget.hu) megjelentettük a bérszámfejtést érintő törvényváltozásokat, most egy külön kiadványban az Önök rendelkezésére is

Részletesebben

S. Csizmazia György könyvvizsgáló, okleveles adószakértő MKVK OK Kft.

S. Csizmazia György könyvvizsgáló, okleveles adószakértő MKVK OK Kft. Fontosabb 2013. évi és évközi adótörvény változások S. Csizmazia György könyvvizsgáló, okleveles adószakértő MKVK OK Kft. Társasági adó 1 ÚJ: Szabad vállalkozási zóna A térség fejlődése érdekében, a Kormány

Részletesebben

2014. évi adótörvény változásokról

2014. évi adótörvény változásokról 2014. évi adótörvény változásokról 2013. évi CC. tv. figyelembe vételével S. Csizmazia György könyvvizsgáló, okleveles adószakértő MKVK OK Kft. Társasági adó 1 FOGALMAK Bejelentett részesedés (4. 5.pont)

Részletesebben

AdóTükör 2012 a legfontosabb (KKV) változások

AdóTükör 2012 a legfontosabb (KKV) változások Személyi jövedelemadó (SZJA): Valójában kétkulcsos, adóalap-megosztásos adótábla szerint havi 202 eft-ig 16% az adó, a felett már 27% szuperbruttósítást kell alkalmazni. Az adójóváírás megszűnt. Ennek

Részletesebben

SZJA általános jellemzői

SZJA általános jellemzői személyi jellegű általános önadózás SZJA általános jellemzői több csatornán kedvezményez igazságosság és méltányosság elvén nyugszik ne legyen teljesítmény-visszatartó adókedvezmény csak akkor adható,

Részletesebben

A SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY

A SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY A SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY Bevezető: A Tbj. alapelvei szerint, a társadalmi szolidaritás elvének megfelelően a szociális biztonsághoz, a testi és lelki egészséghez való jog érvényesítése,

Részletesebben

A FairConto Zrt összefoglalója

A FairConto Zrt összefoglalója Adózási változások 2012 A FairConto Zrt összefoglalója 1 Evátlanul 2 Evátlanul Bevételi határ: 30 mft Kinek érdemes maradni? A költséghányad számítás nem minden! A visszatérés költségei riasztóak lehetnek

Részletesebben

Új fogalom az Szja tv-ben. Adómentes juttatások. Adómentes juttatások. Az adó- és járulékszabályok változásai az áfa kivételével

Új fogalom az Szja tv-ben. Adómentes juttatások. Adómentes juttatások. Az adó- és járulékszabályok változásai az áfa kivételével Új fogalom az Szja tv-ben Az adó- és járulékszabályok változásai az áfa kivételével Előadó: dr. Teszéri-Rácz Ildikó adójogi szakjogász művelődési intézményi szolgáltatás adómentes járulékmentes vállalkozás

Részletesebben

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ - 2012

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ - 2012 SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ - 2012 1.) Bruttósítás és az adójóváírás A 2012. évtıl az összevont adóalapba tartozó jövedelmek bruttósítására vonatkozó rendelkezés annyiban változott, hogy e jövedelmek esetében

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! Személyi jövedelemadó

Tisztelt Ügyfelünk! Személyi jövedelemadó Tisztelt Ügyfelünk! Szeretnénk tájékoztatni a 2012. év január 1-től hatályos fontosabb személyi jövedelemadó és járulékváltozásokról, és a készpénzfizetéssel, házipénztárral, pénztárgépekkel, nyilvántartásokkal

Részletesebben

Tájékoztató a 2013. január 1-jén hatályba lépő adótörvény változásokról

Tájékoztató a 2013. január 1-jén hatályba lépő adótörvény változásokról Tájékoztató a 2013. január 1-jén hatályba lépő adótörvény változásokról Általános forgalmi adó Számla kötelező adattartalma kibocsátás kelte teljesítés kelte a számlázott gazdasági teljesítés tényleges

Részletesebben

Az adó- és járuléktörvények 2013 évi változásai 2. rész. 1. Társasági adó

Az adó- és járuléktörvények 2013 évi változásai 2. rész. 1. Társasági adó Az adó- és járuléktörvények 2013 évi változásai 2. rész Milyen törvényeket vettünk alapul: - 2012. évi CXLVI. törvény, A munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges egyes

Részletesebben

Hogyan adózunk 2012-ben?

Hogyan adózunk 2012-ben? Hogyan adózunk 2012-ben? Minden évben elmondjuk és lassan közhely lesz, de mit tegyünk ha továbbra is igaz. Jövőre is - minden ellentétes próbálkozás ellenére - tovább bonyolódik az adórendszer. több száz

Részletesebben

Az adó- és járuléktörvények 2010 évi változásai

Az adó- és járuléktörvények 2010 évi változásai Az adó- és járuléktörvények 2010 évi változásai Az Országgyűlés ebben az évben két alkalommal fogadott el törvénycsomagot, melyekkel véglegesítették a 2010 évtől érvényes adózási szabályokat. Először 2009.

Részletesebben

Adótörvény változások - 2015

Adótörvény változások - 2015 Adótörvény változások - 2015 Előadó: Nyisztor Ingrid Júlia Személyi jövedelemadó, járulék, szociális hozzájárulási adó, egyszerűsített foglalkoztatás 2015. évi módosítások 1 Családi kedvezmény 2016-tól

Részletesebben

1.sz. melléklet: A Pénzügyi Számviteli és Humánpolitikai Osztály szervezeti felépítése

1.sz. melléklet: A Pénzügyi Számviteli és Humánpolitikai Osztály szervezeti felépítése Mellékletek 1.sz. melléklet: A Pénzügyi Számviteli és Humánpolitikai Osztály szervezeti felépítése 2. sz. melléklet: A kötelezettségvállalás, a pénzügyi ellenjegyzés, a szakmai teljesítés igazolása, az

Részletesebben