Változások az Áfa tv évi szabályaiban

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Változások az Áfa tv. 2012. évi szabályaiban"

Átírás

1 Változások az Áfa tv évi szabályaiban MKVK OK Kft. S. Csizmazia György könyvvizsgáló, okl. adószakértő Adómérték Általános adómérték 25 % 27 % ( 20 % 21,26 %) Dzsibuti 33 % St Lucia sziget 40 % Magyarország 27 % Átállítás február 29-ig 1

2 Mikor melyik adókulcs? Főszabály: e, v. utáni időszakra eső teljesítés 27 % Tényállásszerű teljesítés + fizetési határidő 2011-re 25 % Tényállásszerű teljesítés + fizetési határidő 2012-re 27 % Tényállásszerű teljesítés 2011, de a fizetési határidő 2012-re 25 % Tényállásszerű teljesítés 2012, de a fizetési határidő 2011-re 25 % Osztott időszak, de a fizetési határidő 2011-re 25 % Osztott időszak és a fizetési határidő 2012-re naptári napok szerinti időarányos megosztás 2011-es részteljesítésnél 25 %, 2012-es részteljesítésnél 27 % Adó összegének korrekciója Adó alapjának utólagos csökkentése (és nem önellenőrzés) a teljesítést követően válik nyilvánvalóvá, hogy tévesen, a szerződő felek által megállapítottnál magasabb ellenértéket számláztak ki az előleget részben, vagy egészben visszafizetik fizetendő adó csökkentését nem az adóalap utólagos csökkentése eredményezte 2

3 Szgk. Áfa levonás 2012-től a személygépkocsi és egyéb jármű bérbeadását/lízingjét terhelő áfa levonásba helyezhető Általános szabályok szerint Nyílt végű pénzügyi lízing esetén is Importszolgáltatás 37. főszabályos szolgáltatások esetén A fizetett és kapott előleg adófizetési kötelezettséget keletkeztet Összesítő nyilatkozatban is szerepeltetni kell Általános szabályok szerint levonható is 3

4 Tárgyi eszköz A 60/240 hónapos figyelési időszak Utólagos korrekció minden tárgyi eszközre az adóév utolsó adó megállapítási időszakban től beszerzettekre (korábbiakra választás alapján) Kötelező Nyilvántartásban rögzíteni Egyéb NAV honlapján lista Azokról, akik bejelentkeztek ingatlan értékesítése tekintetében adókötelezettség alá Elektronikus számla befogadó hozzájárulása (közös megállapodás) EDI esetén továbbra sem kell Minden más E-számla esetén 2012-től kell Kivéve, ha jogszabály alapján kötelező befogadni Belföldi számlázás kötelezettsége külföldi letelepedés esetén Ha az ügylet teljesítésével a legközvetlenebbül a belföldi székhely, vagy telephely érintett 4

5 Közhatalmi tevékenység Nem feltétel a létesítő okiratban lévő utalás Kikerült az államigazgatási jogkörben okozott károkozás a feltételek közül Láncértékesítés Csak a közbenső vevőként fuvarozó jogosult igazolni, hogy beszerzőnek minősül Átalakulás (adómentesség) EV Egyéni cég Mg-i tevékenység megszűntetés közeli hozzátartozó továbbvégzi (Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott támogatással) Költségvetési szervnek Áht. szerinti átalakítása Mg-i tevékenységet végző Csak Mg-i tevékenységet végez Egyéb tevékenység bevétele kevesebb mint 5 M Ft Ha az egyéb tev. több mint 5 M Ft, akkor a Mg-i több Levonási hányad gazdaságilag nem független felek közötti ügyeleteknél Szokásos piaci árat kell figyelembe venni a LH megállapításánál Nem az ellenértéket utáni időszakra 5

6 Közösségi jog elsődlegessége Székhely, telephely, lakóhely, szokásos tartózkodási hely 282/2011 EU Rendelet (Héa) Sorozatjellegnél darabszámba beleszámít Építési telek megosztásával létrehozott építési telkek értékesítése egyenkénti értékesítésnek minősülnek. Változások az Szja évi szabályaiban 6

7 Minimálbér 2012 Minimálbér ,- vagy ,-????? Garantált bérminimum ,- Ft Elvárt béremelés Nettó ne csökkenjen Bérkompenzáció = adókedvezmény a szocho-ból Összevont adóalap Szja mérték marad 16 % Adóalapkiegészítés Havi ,- Ft-ig (évi e Ft) megszűnik az adóalapkiegészítés így az adóalap a jövedelem 100 %-a (16 %-os adókulcs mellé 16 %-os adóterhelés) Havi ,- Ft feletti rész után megmarad a 27 %-os adóalapkiegészítés, így az adóalap a jövedelem 127 %-a (16 %-os adókulcs mellé 20,32 %-os adóterhelés) 78 %-os szabály Magánszemély kötelezett a szocho, vagy eho fizetésére és azt ktg-ként nem számolja el ,- 7

8 Összevont adóalap Nincs adóalap-kiegészítés Magánszemély nyilatkozata alapján Adóköteles Tb ellátás után, ha azt nem a munkáltató fizeti Adóköteles munkanélküli ellátás e Ft alatti éves összevont jövedelem esetén Kötelező adóalap-kiegészítést számolni Munkavállaló kérése alapján Nyilatkozat hiányában Kifizető által teljesített kifizetések e Ft feletti részére Összevont adóalap Családi adóalapkedvezmény Elég a családi pótlékra való jogosultság (nem feltétel a családi pótlék folyósítás) Rokkantsági járadékban részesülő személy helyett közös háztartásban élő hozzátartozó is érvényesítheti Eltartott, aki után nem igényelnek családi pótlékot Az is igénybe veheti, aki jogosult, de nem igényel családi pótlékot 8

9 Összevont adóalap Adójóváírás 2012-től megszűnik Adóelőleg megállapítás Nem kell adóelőleget megállapítani Őstermelői bevételből, ha az őstermelő bemutatja az adóévre hitelesített értékesítési betétlapot (de a 08-on szerepeltetni kell) Egyéni vállalkozói bevételből, ha a számlán feltűnteti a jogállását Adóelőleg megállapítása Ktg. Nyilatkozat 50 %-os szabály újra Nyilatkozat hiányában 10 %-os ktg. hányad Rendszeres jövedelem adóelőleg alapja 1. Rendszeres jöv. várható éves összege 2. Ha az 1. több mint e Ft, akkor kiszámítani, hogy hány %-kal több 3. A felettes rész után kell számolni adóalap-kiegészítést a kifizetőnek Nem rendszeres jövedelem adóelőleg alapja Adóalap-kiegészítés kell a várható éves rendszeres + már kifizetett nem rendszeres jövedelem együttes összegéből a e Ft feletti rész után 9

10 Adóelőleg megállapítása Külföldi kiküldetés napidíja Régi szabály visszatér Igazolás nélkül 30 %, max 15 Nk-i személyszállításban és árufuvarozásban résztvevőknél marad a 40 Ingatlan bérbeadás ktg-e Ktg-ként a bevételből levonható az igazoltan más településen megfizetett bérleti díj Feltéve, ha azt nem térítik meg a magánszemélynek Bérbeadás és bérbevétel 90 napnál hosszabb! Béren kívüli juttatások 71. Juttatás 19 %-kal növelt része után 16 % szja 10 % eho Összes adóterhelés 30,94 % Évente max ,- Ft Időarányosan naptári naponként Felette lévő rész átkerül a 70. -ba (51,17 %) 10

11 Béren kívüli juttatások Üdülési szolgáltatás Étkezési juttatás SZÉP kártya Iskolakezdési támogatás Helyi utazási bérlet Iskolarendszerű képzés Szövetkezet közösségi alapjából adott juttatás Önkéntes pénztári + foglalkoztató nyugd.szolg.int. támogatás Étkezési juttatás Munkahelyi (üzemi) étkeztetés Munkáltató telephelyén működő étkezőhelyen történő ételfogyasztás Kizárólag a munkáltató munkavállalóit ellátó étkezőhely Utalvány Elektronikus kártya Havi ,- Ft és/vagy 11

12 Étkezési juttatás Erzsébet utalvány Jogiszony fennállásának hónapjaira Havi 5.000,- Ft Akár visszamenőlegesen Kizárólag a MNÜA által kibocsátott Fogyasztásra kész étel vásárlására Átmeneti rend.: ig melegételre is Részletszabályokat rendelet fogja tartalmazni SZÉP kártya Max ,- Ft Akár több juttatótól együtt Munkavállaló döntése alapján Szálláshely alszámla: ,- Ft Vendéglátás alszámla: ,- Ft Szabadidő alszámla: ,- Ft Munkavállaló nyilatkozata szükséges 12

13 Egyes meghatározott juttatások 70. Adózás maradt Juttatás 19 %-kal növelt rész után 16 % szja + 27 % eho Összesen 51,17 % adóterhelés Bővült a kör Egyes meghatározott juttatások Minden munkavállaló + közeli hozzátartozó részére Azonos feltételekkel és módon ingyenesen v. kedvezményesen átadott termék, nyújtott szolgáltatás Akár belső szabályzat alapján eltérően is közös ismérvek alapján Reprezentáció és üzleti ajándék (megszűnt az értékhatár) Mentesülés: társadalmi szervezet, köztestület, egyházi jogi személy, alapítvány az adóévben reprezentáció és a minimálbér 25 százalékának megfelelő egyedi értéket meg nem haladó üzleti ajándékok juttatása alapján meghatározott jövedelem azon része, amely a közhasznú, illetve cél szerinti tevékenysége érdekében felmerült, az adóévre vonatkozó beszámolóban kimutatott összes ráfordítás 10 százalékát, de legfeljebb az adóévre elszámolt éves összes bevétele 10 százalékát nem haladja meg. 13

14 Egyes meghatározott juttatások Rendezvényeken adott ajándék Minimálbér 25 %-ig Személy szerint nem tudom, hogy kinek adom Üzletpolitikai (reklám) célú juttatása, mely nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló tv. hatálya alá. Éves (időarányos) ,- Ft feletti béren kívüli juttatás Adómentes jövedelmek Kamatkedvezmény Munkáltatói kölcsön végtörlesztéshez től Végtörlesztés munkáltatói támogatás 7,5 M Ft ig Igazolás kell, közvetlen pénzintézetnek utalva, vagy munkavállalónak visszamenőleg Végtörlesztés miatti kötelezettség megszűnések 14

15 Adómentes jövedelmek Szociálisan rászorult hiteladósok lakhatásának biztosítása Átvállalt kamarai tagdíj, ha az adott tevékenység csak szakmai kamara tagjaként folytatható Visszavásárlási értékkel nem rendelkező balesetés betegbiztosítás díja + az ilyen biztosítás alapján nyújtott jövedelmet pótló szolgáltatás max. a 2 évvel ezelőtti nemzetgazdasági éves bruttó átlagkereset 50 %-ának a jövedelem-kiesés időszakával arányos összegét meg nem haladó rész Rezidens ösztöndíjak Különadózó jövedelmek Ingó értékesítés Gazdasági tevékenység (3. 46.): valamely tevékenység üzletszerű, illetőleg tartós vagy rendszeres jelleggel történő folytatása, amennyiben az ellenérték elérésére irányul, vagy azt eredményezi, és annak végzése független formában történik. ha igen, akkor önálló tevékenység Ha az éves bevétel 600 e Ft alatt van, nem kell vizsgálni, nem kell bevallani Ha nem üzletszerű, maradt a 200 e Ft-os szabály 15

16 Egyéni vállalkozó Elhatárolt veszteség Max a vállalkozói adóalap 50 %-ig Mg-i tevékenységnél a tárgyévit visszamenőleg 2 évre 30 %-ig Átalányadós EV halála esetén Örökös, vagy özvegy folytathatja Örökhagyó haláláig szerzett jövedelem az örökhagyó jövedelme Továbbfolytató köteles az örökhagyó jövedelmét figyelembe venni az átalányadós értékhatárnál Változások a járulékok évi szabályaiban 140. és 148. MK 16

17 Tbj. főbb változások Korkedvezmény-biztosítási járulék marad 13 % Tb Szociális hozzájárulás adó Mnyp-i tagdíj bevallás és befizetés közvetlenül a pénztárhoz Már a havi tagdíjbefizetés esetében Azonban a havi bevallás még a 08-on havi bevallás közvetlenül a pénztárhoz Pótlás, önellenőrzés is a pénztárhoz VAGY MÉGSEM??? Új Alkotmány XIX. cikk (4) bek.: Magyarország az időskori megélhetés biztosítását a társadalmi szolidaritáson alapuló egységes állami nyugdíjrendszer fenntartásával és önkéntesen létrehozott társadalmi intézmények működésének lehetővé tételével segíti elő. 17

18 7,5 % 8,5 % Egyéni járulékok Pénzbeli egészségbiztosítási járulék 3 % Természetbeni egészségbiztosítási járulék 4 % Munkaerőpiaci járulék 1,5% 10 % nyugdíjjárulék Járulékplafon ,- Ft, napi ,- Ft Egészségügyi szolgáltatási járulék 6.390,- Ft (napi 213,- Ft) Nem biztosított belföldi Nyugdíjas EV és társas vállalkozó Egyéni járulékok Egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék (Ezeknél eddig nem kellett) Jubileumi jutalom Végkielégítés Újrakezdési támogatás Szabadságmegváltás Határozott idejű jogviszony megszűntetése miatt Másodfoglalkozás esetén (36 órás jogviszony mellett) Van 3 %-os pénzbeli egészségbiztosítási járulék is 18

19 Egyéni járulékok - Vállalkozó Főállású EV és társas vállalkozó + ügyvezető tag 10 % nyugdíjjárulék alapja a minimálbér 8,5 % eg.bizt. és munkaerőpiaci járulék alapja a minimálbér 150 %-a Evás EV 10 % nyugdíjjárulék alapja a minimálbér 8,5 % eg.bizt. és munkaerőpiaci járulék alapja a minimálbér 150 %-a, de vállalhat magasabb járulékalapot Na de melyik minimálbér?!?! Szocho Szociális hozzájárulás adó 27 %-os Alapja, mint a korábbi Tb Alanyai: Kifizető, EV, őstermelő Nem alanya: Saját jogú nyugdíjas EV, korhatárt betöltött öregségi nyugdíjas EV, őstermelő Alapja mint a Tb től a minimálbér 30 %-át meg nem haladó megbízási díjak, tiszteletdíjak esetén is (nem 27 % eho-t) 19

20 Főfoglalkozású EV Vállalkozói kivét Szocho alapja - EV Átalányban megállapított jövedelem De legalább a minimálbér 112,5 %-a Evás főfoglalkozású EV Legalább a minimálbér 112,5 %-a Evás mellékfoglalkozású EV Ha van 36 órás munkaviszonya Vagy nappali tagozatos (közép-, felsőfokú) Akkor az EVA alap 4 %-a Szocho alapja Társas vállalkozó személyesen közreműködő tagja Minimálbér 112,5 %-a Mentesülések pl.: Táppénz, baleseti táppénz, tgyás, gyed, Ügyvédi, szabadalmi ügyvivői, közjegyzői kamarai tagság szünetelése Ha van 36 órás munkaviszonya Vagy nappali tagozatos (közép-, felsőfokú) 20

21 Szocho Kompenzáció??? Adókedvezmény!!! Cél az alacsony bérek nettó értékének megőrzése a munkáltatók által, de minden alkalmazottnál!!! Munkáltató kaphatja adókedvezmény formájában (a 27 %-os szocho-ból) A bruttó bér 21,5 %-a, de max ,- Ft, vagy a ,- Ft-nak a 75 ezer forint feletti bruttó bér 14 %-át meghaladó része lehet. Vagyis bruttó 190 ezer forint bér felett már nem jár kompenzáció. Szocho Kompenzáció??? Karrier HÍD program volt állami alkalmazott foglalkoztatása esetén max. a minimálbér kétszeresének 13,5 %-a Szakképzettséget nem igénylő foglalkozásokban foglalkoztatott munkavállalók után max. a minimálbér 9 %-a 21

22 27 %-os EHO Egyéb jövedelmek EHO Szocho mentes jövedelmek: szerzői jogdíj, késedelmi kamat, stb. Kamatkedvezmény Szja %-os EHO (új) Szja %-os EHO Maradt a régi szabály Harmadik ország állampolgára Tbj. 11. b) pont 2 évnél kevesebbet van Mo-on Kiküldetés, kirendelés, munkaerőkölcsönzés esetében 2 évet től kell számolni (első járulékfizetés től lenne) Szja van! 22

23 Egyéb adók 2012-es változásai Illetékmentesség Illeték Egyéni cég átalakul Kft-vé Kapcsolt vállalkozások közötti ingatlanátruházás, ha a szerző ingatlanforgalmazó, vagy ingatlanos cég Általános igazgatási eljárás illetéke 2.200, ,- Szinte minden hatósági és bírósági eljárási illeték emelkedik 23

24 Gépjárműadó / Cégautóadó Adókötelezettség Forgalomba helyezéshez kötött a gépjárműadó Ha az eladó nem jelenti be, akkor adóztatható Cégautóadó továbbra is negyedévente!!! Hipa megosztás 2012 A 3,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépjárművet, autóbuszt üzemeltető tulajdonos székhelyként, telephelyként csak olyan címet adhat meg, ahol a gépjárművek tényleges tárolása, karbantartása zajlik. Ezeket az illetékes település jegyzőjének kell írásban igazolnia! Büntetőjogi felelősséggel tartozik!!! 24

25 Társasági adó Elhatárolt veszteség Max. az elhatárolt veszteség nélkül számított AEE 50 %-ig. Továbbra is a keletkezett veszteséget FIFO módszerrel lehet felhasználni Mg-i ágazatnál az adóévben elhatárolt veszteség önellenőrzéssel csökkentheti a megelőző 2 adóév AEE 30%-ig 25

26 Példa AEE Elhatárolható veszteség AEE (elhat.veszt.nélk.) AEE + Adóalap (elhat.veszt.nélk.) Elhatárolható veszteség Tao alap Következő évekre átvihető elhat.veszt , , , , , , , ,- Jogelődtől átvett elhatárolt veszteség Átalakulást követően olyan tag szerez többségi befolyást a jogutód társaságban, amely az átalakulás előtt ugyanilyen befolyással rendelkezett a jogelődben és A jogutód társaság az átalakulást követő 2 adóévben a jogelőd tevékenységéből legalább egyből árbevételt szerez. 26

27 Bejelentett részesedés Bejelenteni a szerzést követő 60 napon belül! (eddigi 30 helyett) Ha csupán az érték nő, akkor nem kell bejelenteni Megszerzés időpontja = cégbírósági bejegyzés időpontja (eddig is így csinálták) Bejelentett immateriális jószág Jogdíjbevételre jogosító (javak) immateriális jószág (szellemi termék, vagyoni értékű jog) szerzése 60 napon bejelenteni NAV felé AEE csökkentő: a bejelentett immateriális jószág értékesítése, nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként történő kivezetése következtében az elszámolt bevételnek az elszámolt ráfordítást meghaladó része, feltéve, hogy az adózó (ideértve a jogelődjét is) az immateriális jószágot az értékesítést (kivezetést) megelőzően legalább egy éven át folyamatosan az eszközei között tartotta nyilván. AEE növelő: a bejelentett immateriális jószág bármely jogcímen történő kivezetése (ide nem értve az átalakulás miatti elszámolást) következtében az elszámolt ráfordításnak az elszámolt bevételt meghaladó része. 27

28 AEE csökkentő viszont a jogdíjbevételre jogosító immateriális jószág (a bejelentett immateriális jószág kivételével) értékesítéséből, nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként történő kivezetéséből származó eredménynek (az elszámolt bevételnek az elszámolt ráfordítást meghaladó része) az eredménytartalékból az adóévben lekötött tartalékba átvezetett és az adóév utolsó napján lekötött tartalékként kimutatott összege. Felhasználni: Újabb jogdíjbevételre jogosító immateriális jószág beszerzésére a lekötés adóévét követő 3 éven belül Térítés nélküli eszközátadás Újra van adomány! a közhasznú szervezet, a kiemelkedően közhasznú szervezet részére a közhasznú szervezetekről szóló törvényben nevesített közhasznú tevékenység, a kiemelkedően közhasznú besorolást megalapozó közfeladat (a továbbiakban: közhasznú tevékenység) támogatására, valamint a külön törvényben meghatározott feltételeknek megfelelő egyház részére az ott meghatározott tevékenysége támogatására, továbbá a közérdekű kötelezettségvállalás céljára az adóévben visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás, térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti értéke, térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értéke, feltéve, hogy az nem jelent az e törvényben és a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározottakon túl vagyoni előnyt az adományozónak, az adományozó tagjának (részvényesének), vezető tisztségviselőjének, felügyelő bizottsága vagy igazgatósága tagjának, könyvvizsgálójának, illetve ezen személyek vagy a magánszemély tag (részvényes) közeli hozzátartozójának azzal, hogy nem minősül vagyoni előnynek az adományozó nevére, tevékenységére történő utalás. 28

29 AZONBAN!!! Kiemelten közhasznú 2012???? Tao. tv. 7. (7) bek. az adózó akkor csökkentheti az adózás előtti eredményt, ha rendelkezik a közhasznú szervezet, a kiemelkedően közhasznú szervezet vagy a Magyar Kármentő Alap vagy a Nemzeti Kulturális Alap által az adóalap megállapítása céljából kiállított igazolással, amely tartalmazza a kiállító és az adózó megnevezését, székhelyét, adószámát, a támogatás, juttatás összegét, célját, továbbá közhasznú szervezet, kiemelkedően közhasznú szervezet esetében a közhasznúsági fokozatot évi CLXXV. Tv. Civil tv. A Tao. tv. 7. (7) bekezdésében a "a kiemelten közhasznú szervezet vagy a Magyar Kármentő Alap" szövegrész helyébe a "a Magyar Kármentő Alap vagy a Nemzeti Kulturális Alap" szöveg; a "célját, továbbá közhasznú szervezet, kiemelkedően közhasznú szervezet esetében a közhasznúsági fokozatot." szövegrész helyébe "célját." szöveg," Térítés nélküli eszközátadás El nem ismert ktg. az adóévben nem adomány céljából visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás, véglegesen átadott pénzeszköz, a térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti értéke, az adózó által ellenérték nélkül átvállalt kötelezettségnek az adóévi adózás előtti eredmény terhére elszámolt összege, az adóévben térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értéke, valamint e juttatásokkal kapcsolatban ráfordításként elszámolt általános forgalmi adó, ha a juttatás külföldi személy vagy az üzletvezetés helye alapján külföldi illetőségű részére történik vagy az adózó nem rendelkezik a juttatásban részesülő nyilatkozatával, amely szerint a juttatás adóévében az eredménye a juttatás következtében elszámolt bevétel nélkül számítva nem lesz negatív, amelyet a beszámoló elkészítését követően nyilatkozat útján igazol (kétszeres nyilatkozat!!!) 29

30 Térítés nélküli eszközátadás Elismert ktg. az adóévben adomány jogcímen visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás, térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti értéke, térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értéke, feltéve, hogy az adózó rendelkezik a közhasznú szervezet, a kiemelkedően közhasznú szervezet, az egyház, a közérdekű kötelezettségvállalás szervezője által az adóalap megállapítása céljából kiállított igazolással, amely tartalmazza a kiállító és az adózó megnevezését, székhelyét, adószámát, az adomány összegét és a támogatott célt, továbbá közhasznú szervezet, kiemelkedően közhasznú szervezet esetében a közhasznúsági fokozatot. Elismert ktg. az adóévben visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás, térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti értéke, térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értéke, feltéve, hogy annak átadása, nyújtása jogszabályon alapul Termőföldből átminősített ingatlan Ha a termőföldből átminősített ingatlan értékesítéséből származó adóköteles jövedelem meghaladja az ingatlan tulajdonban tartásának időszakára számított szokásos eredményt, akkor a meghaladó 2-szeresével kell növelni az AEE-t Átminősített: átminősítést követő 5 éven belül, kivéve ha az átminősítést megelőzően több mint 5 éve van a tulajdonában Szokásos eredmény: bekerülési érték 0,3%-ának szorzata a tulajdonban tartás napjainak a számával Termőföldből átminősített ingatlant tulajdonában tartó társaság: 75 %-os szabály 30

31 Fogalom a Tao. tv-ben!!! Osztalék a Sztv. szerint pénzügyi műveletek bevételei között osztalék jogcímen kimutatott összeg, feltéve, hogy annak összegét az osztalékot megállapító társaság nem számolja az adózás előtti eredmény terhére ráfordításként Elengedett osztalék (átmeneti) AEE csökkentő a üzleti évben ki nem fizetett osztalék jét követő elengedésére tekintettel elszámolt rendkívüli bevétel összege. AEE semleges az osztalékot megállapító társaság tagjánál az ellenőrzött követelésre tekintettel elszámolt rendkívüli ráfordítás összege (kivéve, ha a követelést ellenőrzött külföldi társasággal szemben engedte el), függetlenül attól, hogy az osztalékot megállapító társasággal kapcsolt vállalkozási viszonyban áll. K+F tevékenység kedvezménye Saját tevékenységű K+F a saját eszközzel, alkalmazottal saját célra, vagy más megrendelésére végzett K+F tevékenység K+F bérktg. adókedvezménye megszűnik A 2011-ben elindult K+F után még 2014-ig lehet 31

32 Alultőkésítés Az a kötelezettség is beleszámít, amely után nincs kamat!!! Figyelmen kívül kell viszont hagyni a befektetett pü-i eszközök, a követelések, ép-ok között kimutatott követelések adóévi átl. Állományát!!! Egyéb Ellenőrzött külföldi társasággal szembeni ügyletekről és a társaságról nyilvántartást vezetni!!! Elismert ktg. a kötelező kamarai tagsághoz kapcsolódóan átvállalt kamarai tagdíj Écs választható az Sztv-szerinti alacsonyabb écs kulcs is. Repi és üzleti ajándék elismert ktg. 32

33 EVA Adómérték 30% 37 % Tao - EVA Adóalap max 25 M Ft max 30 M Ft. EVA-ból Tao-ba visszatérők EVA adóalanyisága megszűnését követő 60 napon belül köteles az esedékességi időre eső összeg feltüntetésével az EVA adóalanyisága megszűnését követő naptól az adóévet követő hatodik hónap utolsó napjáig számított időszak valamennyi teljes naptári negyedévére társasági adóelőleget bevallani és egyenlő részletekben a negyedév utolsó hónapjának 10. napjáig megfizetni. A háromhavonta esedékes társasági adóelőleg alapja az EVA adóalanyisága megszűnésének adóévében elszámolt összes bevétel 1 %-a, ha az adóév időtartama 12 hónap volt; A háromhavonta esedékes társasági adóelőleg alapja az EVA adóalanyisága megszűnésének adóévében elszámolt összes bevételnek a működés naptári napjai alapján 12 hónapra számított összegének 1 %-a minden más esetben. Tao év vége Feltöltés lap 15. sor !!! 0-ás kiegészítést is bevallani 1129-es bevallás (2012-től nem 150 nap, hanem 5. hónap utolsó napja) 1101-es társasági adóbevallást helyettesítő nyilatkozat ig 33

34 Adózás rendje KÉPVISELET 34

35 Képviseleti szabályok változása Állandó meghatalmazott felelőssége Mulasztási bírság csak a meghatalmazóra szabható ki. Végelszámoló is bírságolható Ugyan úgy, mint a felszámoló Állandó meghatalmazás megszűnés Bejelentés napján a meghatalmazott még átvételre jogosult személynek minősül (ha megtagadja kézbesítési vélelem). Pénzügyi képviselő A képviselet teljes tartama alatt évente igazolni a köztartozás-mentességet! (nem csak a bejelentkezéskor) Többi feltétel maradt: Jogi személyiségű gazdasági társasági forma 50 M Ft-os JT, vagy bankgarancia 35

36 BEJELENTÉSEK Bejelentési kötelezettség Tényleges üzletvezetés helye (ha nem Mo.) Elektronikus alapon rendelkezésre álló bizonylatok, nyilvántartások őrzési helye Kapcsolt vállalkozási viszony: Zrt. 50 %-ot meghaladó befolyás Zrt. és Kft. 50 %-ot meghaladó szavazati jog Kapcsolt vállalkozási viszony megszűnését Nem kell a bejelentkezéskor a tagok adóazonosítójelét, adószámát cégbíróságon keresztül teljesül 36

37 Bejelentési kötelezettség Kp fizetés: 5 M 2 M Munkaerő kölcsönző (a kölcsönvevő) a kezdő napon és a befejezést követő napon név, adóazonosító, cím, kölcsönbeadó, kezdő és befejező nap Külföldi (kirendelt) munkavállaló bejelentése, ha várhatóan szja kötelezettsége keletkezik. (30 napon belül) ADÓREGISZTRÁCIÓS ELJÁRÁS újdonság 37

38 Adóregisztrációs eljárás Küzdelem a fekete gazdaság ellen Minden cégbejegyzésre kötelezett esetén Adószám megállapítása, vagy nem.. Adószám megállapítás megtagadásánál nézik a: Vezető tisztségviselőt Képviseletre jogosult tagot Kft., Zrt. 50 %-ot meghaladó szavazati joggal, v. minősített többségi befolyással rendelkező tagot, részvényest (Art. ezek együtt vezető tisztségviselő, v. tag) Adóregisztrációs eljárás Az adószám megállapítása iránti kérelem benyújtásának napján a tag, vezető tisztségviselő olyan társaság vezető tisztségviselője, vagy tagja, amely: 180 napon keresztül 15 M (30 M) Ft-ot meghaladó tartozás NAV felé adótartozással megszűnt cég 5 éven belül 15 M (30 M) Ft-ot meghaladó tartozás NAV felé, 180 nap) adószámot jogerősen törölték 38

39 Adóregisztrációs eljárás 8 nap a cégbíróság által közölt adóazonosítók alapján folytatott vizsgálat 1 napon belül megadja az adószámot, ha egyik ok sem valószínűsíthető Döntés határozattal Elutasítás esetén lehetőség kimentésre: Okok figyelmen kívül hagyására Bizonyítani NAV elfogadja, vagy nem Bíróság előtt meg lehet támadni Adóregisztrációs eljárás Eljárás alatt: Technikai azonosítószámmal rendelkezik Az adószám a megadását követően 1 éven belül törölhető Előzetes igazolás (50 e Ft illeték) NAV-tól kérelemre Hatósági bizonyítvány (15 napig érvényes) Birtokában adószám kiadása nem tagadható meg Hatósági bizonyítvány megtagadása határozattal 39

40 FOKOZOTT ADÓHATÓSÁGI FELÜGYELET újdonság Fokozott adóhatósági felügyelet Adóregisztrációs eljárás után az adószám megadását követően Kockázatelemzés Kérdőívet küldhet Tevékenység bemutatása Foglalkoztatottak száma Rendelkezésre álló eszközök és helyiség bemutatása Pénzügyi információk a tevékenységhez Tagok, vezető tisztségviselők múltja és a jelen kérdőív alapján kockázatelemzés 40

41 Fokozott adóhatósági felügyelet Max évre fokozott adóhatósági felügyelet alá vonás a NAV által Gyakoribb áfa bevallásra kötelezés Gyakoribb összesítő nyilatkozat Kötelező ellenjegyzés bevallás, nyilatkozat esetén Kötelező számla másolat csatolása áfa bevalláshoz (papíralapon) Fokozott adóhatósági felügyelet Adószámot törlik, ha Kérdőívre nem válaszolnak Felügyelet alatt mulasztási bírság, vagy adóbírság Felügyelet alatt bevallási kötelezettségét nem teljesíti Valótlan székhely 41

42 BEVALLÁS Adóbevallások Egyszerűsített bevallás: ha nincs belföldi postai cím, csak elektronikus úton küldi a NAV az adatokat. Febr. 15-ig lehet kérni Munkáltatói adómegállapítás: A választó dolgozókról adatszolgáltatás febr. 12-ig Ha mégis máshogy adja be a dolgozó, addig a másodikat nem dolgozza fel a NAV, amíg a dolgozó nem igazolja, hogy nem lett volna jogosult munkáltatói adómegállapításra. 42

43 Adóbevallások Pótló bevallás határidő, mint az önellenőrzés Bevallást helyettesítő nyilatkozat 0-s (NY) az előírt határidőig nyújtható be Késedelmes 53-as kimentése (Külf-i jöv. Igazolása) november 20-ig nincs bírság BIZONYTALAN ADÓJOGI HELYZET BEJELENTÉSE újdonság 43

44 Bizonytalan adójogi helyzet Bejelenteni a bevallásban, ha a feltűntetett adó összege téves értelmezés miatt hibás lehet Bejelentett részre ellenőrzésnél nincs adóbírság (adóhiány és kés-pótlék van) Ellenjegyzés kell Bevallás után 3 napon belül jkv-et benyújtani Díjköteles: adó 0,5 % (min 100 e Ft, max 5 M Ft) Bizonytalan adójogi helyzet Nincs lehetőség bejelenteni: Önellenőrzésnél Áfa Innovációs járulék Szokásos piaci ár Adókedvezmény Jogszerűtlen bejelentés: Nem megfelelő díjfizetés Alaki hiba Nyilvánvalóan téves értelmezés Rendeltetés ellenes joggyakorlás Átmenetileg ( ig) ig benyújtandó bevallások esetén ig benyújtani írásban a bejelentést 60 napon belül kötelező vizsgálat 44

45 ELLENŐRZÉS Jogelőd nélküli gazdasági társaságok 10 %-át ellenőrzik kockázatelemzés alapján kötelező ellenőrzés alá vonják Megkezdése megbízólevél elküldése külön előzetes értesítés nélkül Ellenőrzés pénzügyőr részvételével! Kézbesítési vélelem (bejelentett címre küldött): Postán nem veszi át Átvételt megtagadja Címzett ismeretlen jelzéssel NAV visszakapja Egyúttal a meghatalmazottnak is küldi, amelyik előbb kézbesített lesz, azt veszi figyelembe ELLENŐRZÉS Gazdasági események valódiságára irányuló ellenőrzés Adókötelezettség és elkövetési érték megállapítása Nem teremt ellenőrzéssel lezárt időszakot Kötelezés az iratok rendezésére, pótlására Mulasztás esetén Magánszemélynél számlák nettó értékének 10 %-a Más adózónál számlák nettó értékének 50 %-a De max. 1 M Ft mulasztási bírság Pénztárgép bevonás max. 10 napra Ellenőrzés megkezdésének halasztása max egyszer Kivéve a gazdasági események valódiságának vizsgálata esetén 45

46 SZANKCIÓK Szankciók Adószám törlés (egyből) Bejelentett székhely nem valós Képviselő nincs bejelentve Képviselő nem valós személy Felfüggesztés nap Csak a NAV honlapján teszik közzé a hirdetményt Elővezetés: idézett tanú esetén is Be nem jelentett alkalmazott esetén becsléssel a min.bér x 2-e után Beszámoló letétbe helyezés elmulasztása esetén felszólítást követően max. 500 e Ft, ismételten max 1 M Ft, majd ezután jön az adószám törlése + megszűntnek nyilvánítás kezdeményezése 46

Felkészülés a 2012-es adóévre. Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Felkészülés a 2012-es adóévre. Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna Felkészülés a 2012-es adóévre Előadó: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna Kamarai tag könyvvizsgáló, a kisvállalati adózás szakértője www.adonavigator.hu Kihirdetve: 2011. november 29. 2011. évi CLVI. törvény

Részletesebben

Dióhéjban a 2012-évtől hatályos adó-és járulékváltozásokról

Dióhéjban a 2012-évtől hatályos adó-és járulékváltozásokról (adó)mentőöv Szereted, ha az adóü gy sim a ü gy? w w w. sinkatax.hu Hírlevél 2011. /07. 2011. december 23. Dióhéjban a 2012-évtől hatályos adó-és járulékváltozásokról Sinka Júlia 2011. www.sinkatax.hu

Részletesebben

Társasági adó. 2012. 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) T/4662. számú törvényjavaslat*

Társasági adó. 2012. 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) T/4662. számú törvényjavaslat* Társasági adó 2012. 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) T/4662. számú törvényjavaslat* *Bizottsági módosító javaslatokkal egységes szerkezetben Társasági adó 2011. Felkészülés a társasági adóbevallásra

Részletesebben

Társasági adó 2012. 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) T/4662. számú törvényjavaslat*

Társasági adó 2012. 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) T/4662. számú törvényjavaslat* Társasági adó 2012. 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) T/4662. számú törvényjavaslat* *Bizottsági módosító javaslatokkal egységes szerkezetben Társasági adó 2011. Felkészülés a társasági adóbevallásra

Részletesebben

A 2012-BEN MÓDOSULÓ LEGFONTOSABB ADÓZÁSI SZABÁLYOK

A 2012-BEN MÓDOSULÓ LEGFONTOSABB ADÓZÁSI SZABÁLYOK A 2012-BEN MÓDOSULÓ LEGFONTOSABB ADÓZÁSI SZABÁLYOK 2012. január 1-től jelentősen módosulnak az adózási szabályok, többek között az általános forgalmi adó általános kulcsa 27 százalékra nő. A személyi jövedelemadó

Részletesebben

Hogyan adózunk 2012-ben?

Hogyan adózunk 2012-ben? Hogyan adózunk 2012-ben? Minden évben elmondjuk és lassan közhely lesz, de mit tegyünk ha továbbra is igaz. Jövőre is - minden ellentétes próbálkozás ellenére - tovább bonyolódik az adórendszer. több száz

Részletesebben

Az adó- és járuléktörvények 2010 évi változásai

Az adó- és járuléktörvények 2010 évi változásai Az adó- és járuléktörvények 2010 évi változásai Az Országgyűlés ebben az évben két alkalommal fogadott el törvénycsomagot, melyekkel véglegesítették a 2010 évtől érvényes adózási szabályokat. Először 2009.

Részletesebben

2014. évi adótörvény változásokról

2014. évi adótörvény változásokról 2014. évi adótörvény változásokról 2013. évi CC. tv. figyelembe vételével S. Csizmazia György könyvvizsgáló, okleveles adószakértő MKVK OK Kft. Társasági adó 1 FOGALMAK Bejelentett részesedés (4. 5.pont)

Részletesebben

A FairConto Zrt összefoglalója

A FairConto Zrt összefoglalója Adózási változások 2012 A FairConto Zrt összefoglalója 1 Evátlanul 2 Evátlanul Bevételi határ: 30 mft Kinek érdemes maradni? A költséghányad számítás nem minden! A visszatérés költségei riasztóak lehetnek

Részletesebben

2 Személyi jövedelemadót érintő változások

2 Személyi jövedelemadót érintő változások 2 Személyi jövedelemadót érintő változások A személyi jövedelemadó változásai egyes esetekben nem tekinthetők ismeretlennek, mert az előző években már ismert előírások jöttek vissza. Egyes szja-változásokat

Részletesebben

Adótörvény változások - 2015

Adótörvény változások - 2015 Adótörvény változások - 2015 Előadó: Nyisztor Ingrid Júlia Személyi jövedelemadó, járulék, szociális hozzájárulási adó, egyszerűsített foglalkoztatás 2015. évi módosítások 1 Családi kedvezmény 2016-tól

Részletesebben

Készítette: Gróf Gabriella. igazságügyi adó- és könyvszakértő

Készítette: Gróf Gabriella. igazságügyi adó- és könyvszakértő 2012. január 2012. évi adótörvény módosítások Készítette: Gróf Gabriella igazságügyi adó- és könyvszakértő ÉTOSZ Érdekvédelmi Tanácsadó Szolgálat Egyesülés 1068 Budapest, Benczúr utca 45. /fax: (06-1)

Részletesebben

Az Év Adótanácsadó Cége Magyarországon International Tax Review European Tax Awards 2011. Adótörvény-változások 2012. Hír-ADÓ. 2011. november 23.

Az Év Adótanácsadó Cége Magyarországon International Tax Review European Tax Awards 2011. Adótörvény-változások 2012. Hír-ADÓ. 2011. november 23. Az Év Adótanácsadó Cége Magyarországon International Tax Review European Tax Awards 2011 Adótörvény-változások 2012 Hír-ADÓ 2011. november 23. Adótörvény-változások 2012 Hírlevelünk célja ügyfeleink rövid

Részletesebben

Az adó- és járuléktörvények 2013 évi változásai 2. rész. 1. Társasági adó

Az adó- és járuléktörvények 2013 évi változásai 2. rész. 1. Társasági adó Az adó- és járuléktörvények 2013 évi változásai 2. rész Milyen törvényeket vettünk alapul: - 2012. évi CXLVI. törvény, A munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges egyes

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 140. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. november 29., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 140. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. november 29., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. november 29., kedd 140. szám Tartalomjegyzék 2011. évi CLVI. törvény Egyes adótörvények és azzal összefüggõ egyéb törvények módosításáról 33404

Részletesebben

Társasági adó 2011., 2012. 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.)

Társasági adó 2011., 2012. 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) Társasági adó 2011., 2012. 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) Bevallás Társasági adó 2011. - 1129. számú bevallás - a KETTŐS könyvvitelt, valamint az EGYSZERES könyvvitelt vezető adózók számára (a nonprofit

Részletesebben

Kisadózó vállalkozások tételes adójáról KATA

Kisadózó vállalkozások tételes adójáról KATA a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben a társadalmi jólét forrása egyfelől az értékteremtő munka, másfelől a vállalkozások, kiemelten a kis-és közepes vállalkozások adózási feltételeinek

Részletesebben

AdóTükör 2012 a legfontosabb (KKV) változások

AdóTükör 2012 a legfontosabb (KKV) változások Személyi jövedelemadó (SZJA): Valójában kétkulcsos, adóalap-megosztásos adótábla szerint havi 202 eft-ig 16% az adó, a felett már 27% szuperbruttósítást kell alkalmazni. Az adójóváírás megszűnt. Ennek

Részletesebben

Adótörvény-változások 2012

Adótörvény-változások 2012 ADÓHÍRLEVÉL 2011. DECEMBER Adótörvény-változások 2012 A 2011. november 21-én elfogadott adótörvény-csomagot november 28-i döntésével néhány ponton tovább módosította a Parlament. Jelen adólevelünkben dőlt

Részletesebben

Különszám a 2012. évi törvényváltozásokról a bérszámfejtésben

Különszám a 2012. évi törvényváltozásokról a bérszámfejtésben Különszám a 2012. évi törvényváltozásokról a bérszámfejtésben 2011. december Különszám a 2011. évi törvényváltozásokról Tartalomjegyzék 1. Változások az Szja törvényben 2. Változások az Tbj törvényben

Részletesebben

Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai. Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz.

Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai. Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz. Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz. 1 NAV sajtótájékoztatója alapján SZJA bevallások kiemelt adatai 2008-2013.

Részletesebben

Kisadózó vállalkozások tételes adójáról KATA

Kisadózó vállalkozások tételes adójáról KATA a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben a társadalmi jólét forrása egyfelől az értékteremtő munka, másfelől a vállalkozások, kiemelten a kis-és közepes vállalkozások adózási feltételeinek

Részletesebben

Az adóeljárási szabályok változása 2012. Dr. Varga Árpád elnökhelyettes

Az adóeljárási szabályok változása 2012. Dr. Varga Árpád elnökhelyettes Az adóeljárási szabályok változása 2012. Dr. Varga Árpád elnökhelyettes Képviseleti szabályok állandó meghatalmazott felelőssége 12T180 és 12VAMO jelű nyomtatványok változása végelszámoló kötelezettségének

Részletesebben

2011. évi törvényváltozások a bérszámfejtés területén

2011. évi törvényváltozások a bérszámfejtés területén 2011. évi törvényváltozások a bérszámfejtés területén Bár honlapunkon (www.adosziget.hu) megjelentettük a bérszámfejtést érintő törvényváltozásokat, most egy külön kiadványban az Önök rendelkezésére is

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! Személyi jövedelemadó

Tisztelt Ügyfelünk! Személyi jövedelemadó Tisztelt Ügyfelünk! Szeretnénk tájékoztatni a 2012. év január 1-től hatályos fontosabb személyi jövedelemadó és járulékváltozásokról, és a készpénzfizetéssel, házipénztárral, pénztárgépekkel, nyilvántartásokkal

Részletesebben

Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó!

Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó! 2012/2 Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó! Mint azt az előző hírlevelünkben is jeleztük, jelentős módosítások történtek a személyi jövedelemadó, a társadalombiztosítási ellátások területén, új közteherrel

Részletesebben

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosítása (I. rész) a 2011. évi CLVI. törvény alapján

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosítása (I. rész) a 2011. évi CLVI. törvény alapján Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosítása (I. rész) a 2011. évi CLVI. törvény alapján 1. Az Art hatálya [Art. 4. -ának (4) bekezdése] A kiegészítő előírás szerint az Art.-ot kell alkalmazni

Részletesebben

2.1. Az adó- és járulékszabályok változásai. 2.1. Az adó- és járulékszabályok változásai /0. fólia. Az oktatási blokk tartalma

2.1. Az adó- és járulékszabályok változásai. 2.1. Az adó- és járulékszabályok változásai /0. fólia. Az oktatási blokk tartalma 2.1. Az adó- és járulékszabályok változásai 2.1.2. Társasági adó 2.1. Az adó- és járulékszabályok változásai /0. fólia Az oktatási blokk tartalma 2.1. Az adó és járulékszabályok változásai 2.1.1. Személyi

Részletesebben

Fontosabb változások 2012-ben

Fontosabb változások 2012-ben Fontosabb változások 2012-ben ÁFA Az ÁFA mértéke 2012-től 27 százalék lesz. A pénztárgépeket február 29-ig kell átállítani, addig kézzel írt nyugtát vagy számlát kell kiállítani. 2012-től levonható a bérelt

Részletesebben

MUNKAANYAG. Szabóné Máger Dóra. Adózás, járulékfizetés. A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése

MUNKAANYAG. Szabóné Máger Dóra. Adózás, járulékfizetés. A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése Szabóné Máger Dóra Adózás, járulékfizetés A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése A követelménymodul száma: 0003-06 A tartalomelem azonosító száma és

Részletesebben