Kalocsai Nebuló Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kalocsai Nebuló Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény"

Átírás

1 Kalocsai Nebuló Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Helyi tanterv Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók szakiskolai évfolyamai számára 2015.

2 Tartalomjegyzék: Készítették... 4 I. Közismereti tárgyak... 5 Élő idegen nyelv... 5 Biológia... 7 Fizika... 9 Kémia Földrajz Állampolgári ismeretek Pályaorientáció Erkölcstan Informatika Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom Matematika Testnevelés Osztályfőnöki Szakmai alapozó Műszaki rajz II. Textiltermék-összeállító képzés tárgyai Anyagvizsgálatok Szakmai kommunikáció Ruhaipari anyag és áruismeret Ruhaipari gyártás-előkésztés Szakrajz Szakrajz gyakorlat Textiltermékek készítése... 79

3 Textiltermékek készítése gyakorlat Összefüggő nyári szakmai gyakorlat III. Parkgondozó képzés szakmai tárgyai Kertfenntartás műszaki ismeretei Kertfenntartás műszaki ismeretei Kertfenntartás műszaki ismeretei gyakorlat Kertfenntartás Kertfenntartás gyakorlat Munkavállalói ismeretek Műszaki alapismeretek Műszaki alapismeretek gyakorlat Növényismeret Növényismeret gyakorlat Növénytan Termesztési ismeretek Termesztési ismeretek gyakorlat Összefüggő nyári szakmai gyakorlat

4 Készítették Tantárgy Évfolyam(ok) Készítők Kalocsa,

5 I. Közismereti tárgyak Élő idegen nyelv Tantárgy Élő idegen nyelv I./9. előkészítő osztály Kiemelt célok: A kommunikációs kompetencia fejlesztése Az interkulturális kompetencia fejlesztése Az önismeret, a kifejező- és kapcsolatteremtő készség fejlesztése Hozzájárulni a más tantárgyaknál megszerzett alapkészségek megerősödéséhez. Az előzetes tudások megerősítése és tovább építése, alkalmazása, az önálló életvezetési technikák tudatos gyakorlása. A tanulók általános tudásának elmélyítése, a személyes jártasságnak, a problémákkal való megbirkózás képességének erősítése. A használható és továbbfejleszthető idegen nyelvtudás elérése a cél: megpróbálják megérteni és használni a gyakoribb, mindennapi kifejezéseket és az alapvető fordulatokat, amelyek fontosak a mindennapi szükségletek konkrét kielégítésében. Tantárgy feladatai: megismertetni a tanulókat annak az országnak a kultúrájával, amelynek a nyelvét tanulják információs technológiák alkalmazása a nyelvtanulás során a tanulók más műveltségi területeken megszerzett ismereteikre is támaszkodjanak a személyes tapasztalatok tudatosítása tudatosítani kell a tanulókban az idegen nyelv tanulásának jelentőségét cselekvéshez kötött beszédfejlesztés meg kell ismertetni olyan stratégiákat, melyek segíthetik őket a későbbiekben nyelvtudásuk megőrzésében, fejlesztésében a kommunikatív nyelvi kompetenciák továbbfejlesztése mindennapokban használható nyelvtudás megszerzésének elsajátíttatása Évfolyam: 9.e Éves óraszám: 72 Heti óraszám: 2 Az órát tanító előírt végzettsége: gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája vagy oligofrén szakirány, szakemberhiány esetén idegen-nyelv szakos tanár 1. TEMATIKUS ÖSSZESÍTETT ÓRATERV Témakörök, témák Ismeretanyag, kulcsfogalmak Eszközök Óraszám Beszédszándékok beszédértési készség 2. Beszédkészség Ismeretek BESZÉDSZÁNDÉKOK: Kapcsolatfelvétel napszaknak megfelelő köszönés, érdeklődés a beszélgetőpartner iránt Udvarias kérés Tiltás kifejezése BESZÉDÉRTÉS: A hallottak után-mondása, ismétlése, majd közös mondása. Játékos, cselekvéshez kötött gyakorlatok utánzása. Nyitott párbeszédek (kérdésfelelet). Szavak, kifejezések, mondatok ismétlése. Egyéni megnyilvánulási lehetőségek. Páros, csoportos, szituációs gyakorlatok. Ismeretek Nonverbális eszközökkel való reagálás a hallott közlésre. A hallott szó, mondat, mondatok ismétlése, utánzása. A közlésekből a tanuló próbálja kivenni, megérteni a számára fontos információkat. A tanult témákban a kérdések felismerése, megértése. Néhány szóval válaszolni a tanult kérdésre. Kérdésalkotások gyakorlása. Dalok, mondókák tanulása. Gyakorlatok ritmustartásra, ritmusváltásra. Környezete tárgyainak megnevezése. Cselekvéshez kötött beszédfejlesztés. munkafüzet, füzet, IKT eszközök munkafüzet, füzet, IKT eszközök folyamatos folyamatos

6 3. Fogalomkörök 4. Témakörök, szókincs 5. Olvasási készség 6. Íráskészség 7. Szabadon tervezhető időkeret Ismeretek: IDŐBELISÉG: folyamatos jelen idő, egyszerű jelen idő, jelen idejű gyakoriságot kifejező időhatározók, jelen idejű időhatározók. TÉRBELISÉG: helyhatározók, irányhatározók, MENNYISÉGEK KIFEJEZÉSE: anyagnevek, egységek, számok százas számkörben, kitekintés az ezres számkörre, főnevek többes száma, rendhagyó főnevek, dátum kifejezése. MODALITÁS: képesség, udvarias kérés, néhány múlt idejű kifejezés mondókákban megjelenő néhány múlt idejű ige kérdőszavak Ismeretek MINDENNAPI ÉLETÜNK AZ ISKOLÁBAN: tárgyak, iskolai események, személyek, az iskola helyiségei, tantárgyak nevei. Mindennapi tevékenységek, használati tárgyak megnevezése. ÉTKEZÉS: élelmiszerek, ételek nevei, étkezési szokások, vendégvárás. VÁSÁRLÁS: (üzletek nevei), néhány jellemző árucikk neve, pénznemek, vásárlás. KÖRNYEZETÜNK: időjárás, természeti jelenségek, élővilág (a közvetlen környezet állatai, növényei), tájékozódást segítő feliratok ÉN ÉS A CSALÁDOM: Bemutatkozás ismétlése, bővítése. Lakóhelyem: a tanuló saját városának rövid bemutatása, saját szobájának leírása. Ismeretek Az angol ábécé megismertetése. A tanult szavak, egyszerű mondatok és párbeszédek után-mondása, majd egyéni olvasása. Bemutatkozás leírása. olvasása Ismeretek A tanuló igyekezzen pontosan lemásolni a tanult szavakat, kifejezéseket, egyszerű mondatokat. Saját név leírása angolul (fordított sorrend). Rövid írása minta alapján. (Irányított fogalmazás, személyes adatok használata). munkafüzet, füzet, IKT eszközök munkafüzet, füzet, IKT eszközök munkafüzet, füzet, IKT eszközök munkafüzet, füzet, IKT eszközök A projekt hetekre fenntartott időkeret A továbbhaladás feltételei a kilencedik előkészítő évfolyam végén: Olyan fokú beszédbátorság kialakulása, hogy a tanult szavakat, kifejezéseket a tanuló merje nemcsak önállóan megismételni, hanem lehetőleg szituációkban és a valós élethelyzetekben is alkalmazni. A tanuló felismeri, hogy angolul máshogy írunk, és máshogy ejtjük ki a szavakat; néhány feliratot elolvas, megért. Megpróbál nagyon rövid t írni. Próbál magáról 5-8 mondatban beszélni. Motiváltság az idegen nyelv tanulására, az önálló ismeretszerzésre. Ismerje a helyes viselkedést a hétköznapi helyzetekben. Ismerje a szavak és a kifejezések kulturális jelentését. Próbálkozik alapfokon elsajátítani a kultúra adott elemeihez tartozó nyelvi elemeket.

7 Biológia Tantárgy: Kiemelt célok: Biológia 9. előkészítő osztály A gyakorlati jellegű természettudományi műveltség kialakítása, a mindennapi életben előforduló természettudományos jelenségek körében a felhasználói tájékozottság elérése. Az egységes természettudományos világkép kialakítása. Fenntartani a tanulók természet iránti érdeklődését; olyan tanulókat nevelni, akik nyitottak a világra, a lehetőségeikhez képest felismerik a problémákat, keresik a jelenségek okait. Tantárgy feladatai: A rugalmas, a kritikai, a problémamegoldó gondolkodás fejlesztése sok életszerű példán, gyakorlaton át. A megismert, megtapasztalt összefüggések felismerése, megfogalmazása az emberi test működéséről, az egészséget megóvó életvezetési szabályok kialakításáról. A felnőtté válással járó lehetőségek és kötelezettségek megismertetése, a felelősség tudatosítása a családdal és a tágabb környezettel kapcsolatban. A pozitív életvezetési stratégiák kialakítása, elfogadtatása. Évfolyam: Éves óraszám: előkészítő évfolyam Heti óraszám: 1 Az órát tanító előírt gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája vagy oligofrén szakirány, ennek hiányában végzettsége: biológia szakos tanár, 1. TEMATIKUS ÖSSZESÍTETT ÓRATERV Témakörök, témák Ismeretanyag, kulcsfogalmak Eszközök Óraszám Környezetvédelem Élő természet, növény, állat Élőlények és környezetük. Ökológiai alapismeretek. A globalizáció és modernizáció hatásai az élő természetre. Személyes tapasztalatok növényekről, állatokról. Környezetszennyezés. Környezetvédelem környezetmegóvás. Háztartási hulladék, szerves-, szervetlen anyagok, szelektív gyűjtés, komposztálás. Vegyi anyagok: talajszennyezés, vízszennyezés, légszennyezés. (Természetes és mesterséges környezet, civilizációs ártalom, környezetvédelem, ökoszemlélet, evolúció, törzsfejlődés, mutáció, genetika, környezetszennyezés) tankönyv, táblagép, Egészségvédelem. Élő természet az ember Az emberi test felépítése. Szervek, érzékszervek funkciója és működése. Egészség betegség. Általános orvosi vizsgálatok: vérnyomásmérés, vércukorszint-mérés, pulzusvizsgálat. Kórelőzmény ismerete, számon tartása, dokumentálása, ezek szerepe a gyógyulás sikerességében. Egészségvédelem és rehabilitáció. Vitaminok, sport és mozgás szerepe az egészséges életmódban. Felkészülés a családi életre, szex, szerelem, testiség. Családtervezés, fogamzásgátlás. Nemi betegségek. Káros szenvedélyek, függőség. (Dohányzás, alkoholfogyasztás, droghasználat veszélyei). (Öröklés, anamnézis, oltási könyv, védőoltás, ismétlő oltás, gyógyítható gyógyíthatatlan betegség, gyógyszerkísérlet, cseppfertőzés, szexuális úton terjedő fertőzés, kábító- és tudatmódosító szer, diszkréció.)) tankönyv, táblagép, csontváz, torzó,makett, vérnyomásmérő, vércukormérő, egészségügyi kiadványok, 14

8 3. Egészségtan Környezetegészségtani és munka-egészségtani ismeretek Egészségtan. Az egészség megóvása. Hazánk egészségügyi ellátórendszere, társadalombiztosítás (feltételei). Járóbeteg-ellátás: háziorvosi ellátás, szakrendelések. Szűrővizsgálatok és akut egészségügyi ellátások. Bejelentkezés szakrendelésre, beutaló, időpont kérése telefonon, személyesen. Munka-alkalmassági vizsgálat. Környezet-egészségtani, munka-egészségtani ismeretek. A környezet testi-lelki hatása az egészségre. A lakás, az iskola, a munkahely, a szórakozóhelyek és a közlekedési eszközök higiénéje. Gyógyszerfogyasztás és annak veszélyei. Fertőzések és járványok. Mentálhigiéné. Egészséges életmód fontossága, egészségkárosító hatások. Prevenciós tevékenységek. Baleseti sérülések és azok ellátása otthon és a munkahelyen. Elsősegélynyújtás. (Immunitás, genetika, mentálhigiéné, prevenció, vércsoport, magas vérnyomás, cukorbetegség, recept, betegtájékoztató, járóbeteg-ellátás, szakrendelés, elsősegélynyújtás, vészhívás, prevenció, mentálhigiéné, közösségi szemlélet.) tankönyv, táblagép, egészségügyi kiadványok, 12 A továbbhaladás feltételei az kilencedik évfolyam végén: Ismerje a környezetszennyezés fajtáit, megelőzésüket Reálisan ismerje saját egészségi állapotát Legyen tisztában az emberi test felépítésével, funkcióival, működésével. Keressen összefüggéseket az egészséges életmód és az egészségi állapot között. Tudjon beszélni az egészséget veszélyeztető szokásokról, a függőségről. Ismerje hazánk egészségügyi ellátórendszerét

9 Fizika Tantárgy: Kiemelt célok: Fizika 9. előkészítő évfolyam A tantárgy tanításának célja fenntartani a tanulók természet iránti érdeklődését; olyan tanulókat nevelni, akik nyitottak a világra, a lehetőségeikhez képest felismerik a problémákat, keresik a jelenségek okait. A korábbi ismeretekre és tapasztalatokra építve fejleszti a természeti jelenségek megfigyelése iránti érdeklődést. Törekszik az elsődlegesen tapasztalati úton szerzett elemi ismeretek beépítésére, a tapasztalható jelenségek, folyamatok elemzésére. Tantárgy feladatai: Kiemelten fontos a tanulók érdeklődésének fenntartása a mindennapi életben felfedezhető fizikai jelenségekkel kapcsolatban, a környezetkímélő és -óvó magatartás tudatos vállalására nevelés. A napi problémák megoldásához szükséges a fizika tudománya által nyújtott ismeretek hasznosságának felismerése. A gyakorlati élet szempontjából fontos ismeretek adása a hang- és a fénytan körében. Az ember életvitele szempontjából elengedhetetlenül fontos fizikai ismeretek összekapcsolása az emberi érzékszervek működésével (hallás, látás). A hangtan eredményeit felhasználó a mindennapi gyakorlatban alkalmazott eszközök működési elvének és kezelési módjának megismertetése, az elektromos jelenségek és az elektromos áram hatásainak megismerése a háztartásban és munkahelyen előforduló elektromos gépek, berendezések biztonságos használata érdekében történik. Évfolyam: Éves óraszám: Heti óraszám: Az órát tanító előírt végzettsége: 9. E. évfolyam 36 óra 1 óra Fizika tanár, gyógypedagógus TEMATIKUS ÖSSZESÍTETT ÓRATERV Témakörök, témák Ismeretanyag, kulcsfogalmak Eszközök Óraszám A fény tulajdonságai. Fényforrások. A fény egyenes vonalú terjedése Tükrök: sík, domború, homorú. Lencsék, domború, homorú, képalkotás, prizmára. 1. Fénytan A szemüveg. fényforrások, Az emberi szem és a látás. síktükör,domború Színek. A fehér fény színeire bontása. Szivárvány. tükör, homorú tükör, A fény- és hangtani ismeretek összekapcsolása az lencse, szemüveg, emberi érzékszervek működésével (látás). nagyító, távcső, (Kulcsfogalmak:Fény, fényforrás, természetes és fényképezőgép 12 mesterséges fény, tükrök, tükröződés, fényvisszaverődés,fénytörés, képalkotás, optikai ernyő) 2. Hangtan A hang, mint hullám. Rezonancia. Hangszerek. Visszhang. A hang terjedése, vezető közegek összehasonlítása. (Kulcsfogalmak: rezgés, hullám, hangterjedés, rezgésszám, hangmagasság, közeg, hangképző szervek, fül működése.) Hangvilla, hangszerek, dob, 5

10 3. Mágnesesség, elektromosság Mágneses hatás megfigyelése.az elektromos töltés kísérleti megfigyelése.a testek elektromos állapota.az elektromos áram, áramkör praktikus ismeretei.áramforrások: elem, akkumulátor.az áram mágneses hatása (elektromos motorok). Az elektromos és a mágneses mező kölcsönhatásai. Elektromágneses indukció (dinamó, generátor, transzformátor).soros és párhuzamos kapcsolás mindennapi háztartási példákkal.az elektromos feszültség. Az elektromos munka, teljesítmény, ellenállás. Élettani hatások.(kulcsfogalmak: mágnesesség, elektromos állapot, mező, áram, feszültség,áramforrás, fogyasztó, áramkör,indukció.) mágnes, üveglap, vasreszelék, vonalzó, zsebkendő, vezető anyag, szigetelő anyag, égő, villanymotor Sugárzás, megújuló energiák Sugárzás, és annak veszélyei, hasznos és káros sugárzás, sugárvédelem. Megújuló energiaforrásaink: víz-, szél-, nap, geotermikus energia. (Kulcsfogalmak: radioaktivitás, sugárzó anyagok, megújuló energiák, energia, geotermikus atommodell 4 5. Szabadon tervezhető időkeret Projekthét: Erdők hete, Nebuló hét Projekthét: Erdők hete, Nebuló hét 2 A továbbhaladás feltételei az kilencedik előkészítő évfolyam végén: Ismerje a fény egyenes vonalú terjedését, a fény terjedésének jellemzőit. Ismerje az elektromosság fontosságát a gyakorlati életben. Az elektromos áram felhasználásával kapcsolatos alapvető biztonsági szabályokat alkalmazza, ismerje a baleset-megelőzési szabályokat.

11 Kémia Tantárgy: Kémia 9. előkészítő évfolyam Kiemelt célok: Tantárgy feladatai: A közvetlen környezetben megtalálható anyagok és jelenségek megismertetése. Igény felkeltése az anyagi tulajdonságokkal és az egyes folyamatokkal kapcsolatos kérdések felvetésére és a válaszok megtalálására. A tanuló tudja, mivel foglalkozik a kémia tudománya, milyen kérdésekre, milyen módszerekkel keres válaszokat. Megtapasztalja, hogyan látja a kémia az anyagi világ jelenségeit, és felismeri, milyen módon írhatók le és érthetők meg ezek. Évfolyam: 9. előkészítő évfolyam Éves óraszám: 36 Heti óraszám: 1 Az órát tanító előírt végzettsége: gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája vagy oligofrén szakirány, ennek hiányában kémia szakos tanár, TEMATIKUS ÖSSZESÍTETT ÓRATERV Témakörök, témák Ismeretanyag, kulcsfogalmak Eszközök Óraszám 1. Kémiai alapismeretek A legfontosabb elemek és vegyületek nevének és kémiai jelének megismerése (oxigén, víz, szénvegyületek) Anyagszerkezeti ismeretek. Halmazállapot-változások. A háztartásban előforduló kémiai anyagok ismerete. Háztartásban alkalmazott oldatok hígítási arányai. Mérgező anyagok. Szerves vegyületek, anyagok és felhasználásuk: szén, szénvegyületek, kőolaj, alkohol. Fontosabb természetes szénvegyületek: szénhidrát, szőlőcukor, répacukor. Tápanyagok: olajok, zsírok, fehérjék, vitaminok. Építkezésnél használt anyagok. Műanyagok, műanyaghulladék-kezelés, újrahasznosítás. (Oldat, oldhatóság, keverék, arány, sav, erózió, korrózió, mérgező anyag, vegyület, környezettudatosság, lúg, balesetvédelem, műanyag, újrahasznosítás. Tápanyag (olajok, zsírok, fehérjék, vitaminok).) tankönyv, táblagép, Hétköznapok kémiája kísérletezés Vízkeménység, vízkő. Levegő, szén-monoxid, kén-monoxid. Savak és lúgok a háztartásban, sav-bázis reakciók. Szóda, szódabikarbóna, szappan, sósav, mosó- és mosogatószerek. Fertőtlenítőszerek. Penész. Rozsdásodás. Alkoholok. A konyhai munkák higiénikus és szakszerű elvégzése, a veszélyforrásokra figyelemmel (romlandó, szavatosság, tápérték elvesztése). Alapvető baleset-megelőzési szabályok ismerete és betartása. Szelektív hulladékgyűjtés, újrahasznosítás. (Oldat, oldhatóság, reakciósebesség, reakcióhő, keverék, képlet, arány, sav, erózió, korrózió, mérgező anyag, vegyület, veszélyes hulladék, környezettudatosság, lúg, balesetvédelem, műanyag, szelektív hulladékgyűjtés, újrahasznosítás. Tápanyag (olajok, zsírok, fehérjék, vitaminok) tankönyv, táblagép, egészségügyi felszerelés 17 A továbbhaladás feltételei az kilencedik évfolyam végén: Öszesen: 36 A tanulók jártasságot szerezzenek abban, hogy az őket körülvevő anyagokat és azok átalakulásait megfigyeljék, tapasztalataikat elemezzék és értelmezzék. Ismerjék fel a kémiai tudás alkalmazhatóságát, mind egyéni, mind közösségi szinten. A tudás alkalmazásához az ismeretterjesztő irodalom megértését, a kritikai gondolkodást, a tudatos információkeresést fejlesszék.

12 Földrajz Tantárgy: Kiemelt célok: Földrajz 9. előkészítő évfolyam A gondolkodási funkciók fejlesztése, a rövid és a hosszú távú figyelem és emlékezet fejlesztése, biztos tájékozódás megteremtése a közvetlen térben, a síkban, a jelek, a szimbólumok világában, gyakorlott térképolvasás.a hétköznapi életben felhasználható földrajzi-környezeti tudás elemeinek elsajátítása, folyamatos gyarapítása, a világgazdaság működésének a napi életünkre gyakorolt hatásainak elemzése példák segítségével. Ismerjék meg természeti környezetüket, azok változásának és elemeinek kölcsönös egymásra hatását, a törvényszerűségeket. Tantárgy feladatai: A tantárgy tanulása során fejlődjenek a tanuláshoz szükséges kognitív képességeik: a tudatos megfigyelés képessége, a figyelem terjedelme, az analitikus és a szintetizáló gondolkodás. Váljanak képessé a tantárgy-sajátos földrajzi ismerethordozók térkép, földgömb, ábrák használatára, valamint az IKT eszközök tanári segítséggel történő célszerű alkalmazására. Fejlődjön kommunikációs képességük, bővüljön szókincsük, fejlődjön szövegértésük, önértékelésük és önismeretük. A matematikai kompetencia birtokában legyenek képesek számadatok összevetésére, grafikonok, diagramok leolvasására, elemzésére. Évfolyam: 9. évfolyam Éves óraszám: 36 Heti óraszám: 1 Az órát tanító előírt végzettsége: gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája vagy oligofrén szakirány, földrajz szakos tanár TEMATIKUS ÖSSZESÍTETT ÓRATERV Témakörök, témák Ismeretanyag, kulcsfogalmak Eszközök Óraszám 1. Tájékozódás a földrajzi térben Méretarány, aránymérték, keresőhálózat és földrajzi fokhálózat. Kis-, közép-, nagytáj; közigazgatási egység, termelési terület, régió, jelkulcs, topográfiai fogalmak. térképek, tankönyv 5 2. Tájékozódás az időben A Föld története. Napi időszámítás, évi időszámítás, a naptár, időeltolódás. (Földrajzi-környezeti folyamat; földtörténeti esemény, nap, évszak, napi és évi időszámítás, naptár.) térképek, tankönyv, ismeretterjesztő könyvek, 5 3. Tájékozódás a környezet anyagairól Az élő és élettelen anyagok rendszerezése. Ásványok és kőzetek, talajok; ipari nyersanyagok és energiahordozók. Környezetet károsító anyagok és hatásaik. A talaj kialakulása. Felszíni és felszín alatti vizek, talajtípusok. Földrajzi övezetesség. (Ipari nyersanyag, energiahordozó, a nyersanyag- és energiakészletek végessége. Kőolaj, kőszén, földgáz, vasérc, réz, talajtípus, talajképződés, forrás, patak, folyó, tó, talajvíz, karsztvíz, artézi víz, vízszennyezés, felmelegedés, szélrendszer, forró övezet, hideg övezet, függőleges övezetesség.) tankönyv, táblagép, kőzetgyűjtemény, térképek, 14

13 4. Tájékozódás a környezet kölcsönhatásairól Településtípusok. A gazdasági ágazatok. A földrajzi térben zajló kölcsönhatások. (Településtípus, tanya, falu, város, gazdasági ágazat, fekvés, felszín, éghajlat, vízrajz, mezőgazdaság, bányászat, ipar, szolgáltatás. Fekvés szállítási, kereskedelmi útvonal. Természeti és társadalmi kölcsönhatás, környezetkárosító hatás. Felszín, éghajlat, vízrajz, mezőgazdaság, erdőgazdálkodás. Hegyvidék, bányakincs, kitermelés, hőerőmű, környezetszennyezés (levegőszennyezés, vízszennyezés). Tengerpart, halászat, közlekedés, szállítás, sólepárlás, elektromosenergiatermelés, idegenforgalom.) térképek, tankönyv, ismeretterjesztő könyvek, táblagép Összesen: 36 A továbbhaladás feltételei az kilencedik évfolyam végén: Legyen képes szemléleti térképolvasásra (felismerés, keresés) Tudja, hogy összefüggés van a Föld mozgásai és az időszámítás között, példákkal igazolja azokat. Ismerje a tematikus térképeket, képes legyen egyszerű összefüggések meglátására. Ismerje fel, hogy a vízszintes és a függőleges övezetesség hogyan hat a világ országainak gazdaságára. Nevezze meg a felszíni és felszín alatti vizeket, tudja hasznukat, kárukat. Ismerje a településtípusokat, mondjon rá példákat. Ismerje fel a természet és a gazdaság összefüggéseit.

14 Állampolgári ismeretek Tantárgy: Kiemelt célok: Állampolgári ismeretek 9. előkészítő évfolyam A tantárgy legfontosabb célja a tanulót felkészíteni a társadalom struktúrájában való eligazodásra, a közösségi környezet szervezeteinek, szabályainak megismerésére. Tantárgy feladatai: Évfolyam: Éves óraszám: Heti óraszám: Az órát tanító előírt végzettsége: Erősíti a nemzeti azonosságtudatot és a hazafias nevelést. Segíti a felelősségvállalás másokért, önkéntesség területén. A gazdasági és pénzügyi nevelés területén a tanuló felkészül a pénzkezeléssel és gazdálkodással összefüggő intézményrendszer igénybevételére. Anyanyelvi kommunikáció. A digitális kompetencia területet erősíti a társadalmi kommunikációban használatos weboldalak, online adatlapok megismerése, a társadalmi, gazdasági élet eseményeinek nyomonkövetése az informatikai rendszereken keresztül. A szociális és állampolgári kompetencia területet támogatja az állampolgári jogok és kötelességek gyakorlási lehetőségeinek bemutatása, a demokratikus intézményrendszer megismerése. 9/Előkészítő 72 óra 2 óra gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája vagy oligofrén szakirány, szakember hiány esetén történelem vagy társadalomismeret szakos tanár. TEMATIKUS ÖSSZESÍTETT ÓRATERV Témakörök, témák Ismeretanyag, kulcsfogalmak Eszközök Óraszám 1. Társadalmi szabályok Szokás, hagyomány, illem, erkölcs, jog. A jog szerepe az emberek mindennapjaiban. Az emberi alapjogok. A gyermekek jogai, diákjogok. Hivatalos ügyeink (ügyintézés). Ügyintézés a világhálón. Kulcsfogalmak: szokás, hagyomány, illem, erkölcs, jog, norma, normasértés, illemszabály, ügyintézés, internet. Interaktív taneszközök 18 óra 2. Állampolgári ismeretek Demokratikus alapelvek. Állampolgári jogok és kötelességek. Magyarország politikai intézményei. Az állam feladatai (a belső rend, közrend védelme rendőrség, honvédelem, igazságszolgáltatás ügyészség, bíróság, művelődésügy, közoktatás, egészségügyi ellátás). A média és a nyilvánosság szerepe (televízió, rádió, internet). A tömegtájékoztatáshoz kapcsolódó előnyök meghatározása Kulcsfogalmak: államforma, köztársaság, királyság, demokrácia, demokratikus alapelvek, jelölt, jelöltállítás, választás, párt, kormány, törvényszék, Parlament, híradó, média, vélemény, tény, közösségi portál, érzékeny adatok, állampolgári jogok és kötelezettségek, házasság, család, okmány, irat, űrlap, anyakönyv, igazolvány. Interaktív taneszközök használata, 28 óra

15 3. Pénzügyi és gazdasági kultúra Állami bevételek (adók), állami kiadások (az állami intézmények fenntartása). A jövedelem szerepe a családban (bevételek és kiadások, megtakarítás, hitel, rezsi, zsebpénz). A pénz és formái (érme és bankjegy, virtuális pénz, bankkártya, árfolyam, infláció). Pénzintézetek és tevékenységük (bank, biztosító, hitel, kamat, tőke). Vállalkozói alapismeretek. Kulcsfogalmak: jövedelem, bevétel, kiadás, megtakarítás, rezsi, hitel, zsebpénz, pénz, bankjegy, érme, pénzromlás, biztosító, bank, bankkártya, hitel, részlet, törlesztés, árfolyam, kamat, tőke, vállalkozás. IKT eszközök használata 22 óra Projekt hét Erdők hete, Nebuló hét 4 óra A továbbhaladás feltételei az első évfolyam végén: A tanuló segítséggel tájékozódjon a hivatalos ügyintézés módjaiban, annak illetékes és korszerű formáiban. Legyenek ismeretei a világháló közösségi portáljain való részvétel lehetőségeiről. Szerezzen ismereteket a jövedelem szerepéről az ember életvezetésének tükrében. Legyenek ismeretei a pénzről, a pénzintézetekről, azok tevékenységeiről; utóbbiak lehetséges szerepéről az életpálya felépítésének tükrében.

16 Pályaorientáció Tantárgy: Kiemelt célok: Tantárgy feladatai: Pályaorientáció 9. előkészítő évfolyam A tantárgy kiemelt célja a sikeres pályaválasztáshoz és életpálya-építéshez szükséges személyes aktivitások megtervezése, a motivációban szerepet játszó egyéni képességek és készségek felismerése, tudatosítása, a tanulásból a munka világába való átmenet előkészítése. A tantárgy célja, hogy a tanulóban felkeltse az érdeklődésének, fizikai és értelmi képességének megfelelő, lakóhelyén reálisan elérhető munkakör és munkavégzés iránti érdeklődést, segítse a választott munkaterülethez szükséges kompetenciák megismerését, igényelje ezek fejlesztését. A pályaorientáció feladata a munka világának bemutatása a lehető legszélesebb körben és az egyéni lehetőségek, a választott szakmai képzés megismertetése, megszerettetése. Fontos a munka fontosságának és a megtermelt értékeknek a felismerése, a munkavégzés megbecsülésére nevelés. Gazdasági és pénzügyi nevelés területén lényeges a munkavállalás és a munkavégzés szerepének felismerése a megélhetés megalapozásában, a munkahelyi feladatok ellátása és a munkahely megtartásának fontosságára nevelés. A tanulók megismerik a munka világának sajátosságait, jellemzőt, értékeit, a munkaerőpiac lehetőségeit. Évfolyam: 9Előkészítő Éves óraszám: 72 Heti óraszám: 2 Az órát tanító előírt végzettsége: gyógypedagógus, szakoktató TEMATIKUS ÖSSZESÍTETT ÓRATERV Témakörök, témák Ismeretanyag, kulcsfogalmak Eszközök Óraszám 1. munkavállalói ismeretek Munkahely-keresési ismeretek, munkafelvétel, Munkavállalással kapcsolatos ügyintézési ismeretek, Munkaegészségügyi ismeretek, A munkahelyek szerkezete, felépítése, Munkahelyi viselkedés, munkahelyi kapcsolatok, A munkavégzés szervezése. (Munkahely, munkaidő, szabadság, betegállomány, táppénz, segély, munkabér, bérjegyzék, felmondás és más, a munkavállalással kapcsolatos fogalmak, kifejezések.) IKT eszközök, napilapok Pályaorientáció Az egyes szakterületeken dolgozók tevékenységének, a pályák, munkakörök sajátosságainak, a különböző szakmacsoportok tevékenységformáinak megismerése. Különböző életpálya-lehetőségek bemutatása, pályatükrök megismerése, az egyéni alkalmasság és a munkatevékenység közötti megfelelés bemutatása. Szakmai szerep kiválasztása, megfogalmazása, egyéni életpálya reális megtervezése. Munkahelyi körülmények, munkafeltételek, saját alkalmasság mérlegelésének szempontjai. Munkahelyi egészségvédelem szempontjai. (Szakmák és munkakörök megnevezései, a fizikai és mentális alkalmasság kifejezései.) IKT eszközök, napilapok 40

17 A továbbhaladás feltételei a 9. évfolyam végén: Munkaerőpiacon való érvényesüléséhez szükséges viselkedési formák, technikák, adminisztratív teendők ismeretével rendelkezzen. Munkával kapcsolatos jogok és kötelességek, a munkaerő-piaci szervezetek nyújtotta lehetőségek, támogatási formák, juttatások, szolgáltatások keresésének képességét sajátítsa el. A munka világának hazai és európai sajátosságai, jellemzői, értékei, a munkaerőpiac lehetőségeit megismerje meg Az egész életen át tartó tanulás és a folyamatos pályakorrekcióra készüljön fel. Életpályát tudatosan tervezze, az álláskeresési technikákat ismerje meg.

18 Erkölcstan Tantárgy: Erkölcstan 9. előkészítő évfolyam Kiemelt célok: Tantárgy feladatai: A speciális szakiskolában a felnőtt élettel összefüggő tevékenységek, magatartási formák megítélésének helyességére nevelés, a különböző élethelyzetekben adódó döntések, cselekedetek motivációinak felismerése. Mindezt támogatja az emberi tulajdonságok széles körének bemutatása és megismerése, a pozitív és negatív tulajdonságok megkülönböztetése, az emberi, társadalmi kapcsolatokhoz szükséges etikai normák tudatosítása, a kapcsolatokban a nemi, vallási, etnikai, társadalmi hovatartozás miatti megkülönböztetés elítélése mellett az elfogadásra, toleranciára nevelés. Kiemelt feladat a családi, iskolai, munkahelyi viselkedés kontrollja, a munkával létrehozott értékek megbecsülése. Évfolyam: 9. Éves óraszám: 36 Heti óraszám: 1 Az órát tanító előírt gyógypedagógus tanulásban akadályozottak pedagógiája vagy oligofrén szakirány végzettsége: 1. TEMATIKUS ÖSSZESÍTETT ÓRATERV Témakörök, témák Ismeretanyag, kulcsfogalmak Eszközök Óraszám Irodalmi művekben, filmekben és köznyelvi szövegekben emberi alaptulajdonságok felismerése, megnevezése. Követendő példaképek választása. Elítélendő magatartás felismerése. Helyzetnek megfelelő kommunikációs forma és viselkedés gyakorlása. Kommunikációs és metakommunikációs jelek összehangolása. Az ítélőképesség, az Meghallgatni, megvitatni, ha indokolt, elfogadni az IKT eszközök; erkölcsi, etikai, esztétikai eltérő véleményt. Órakeret tankönyv; füzet; egyéb érzék fejlesztése Az ember és az emberi kapcsolatok fejlődése, folyamatos szemléltető eszközök; bővülése az egyéni élet során. Verbális és nem verbális jelek, mimika, testtartás. Belső pozitív és negatív emberi tulajdonságok. Véleménynyilvánítás megfelelő hangnemben és megfelelő összefüggésekben. (Kulcsfogalmak: Rokonszenv, ellenszenv, hűség, hűtlenség, alkalmazkodás, gyávaság, bátorság, bizalom, bizalmatlanság, vita, magánélet, közélet, hit, öröm, szenvedés.) 2. Világkép, világnézet, hit Különbség felismerése tény és vélemény, igaz és hamis állítások között. Tévhitek és előítéletek fogalmának tisztázása. (Mi járul hozzá ezek fenntartásához, és mi segíti elő megszüntetésüket?) Tisztelet, tolerancia, a másság tudomásul vétele és elfogadása. Az ember mint értékelő és erkölcsi lény, a jó és a rossz, a helyes és a helytelen fogalmának tisztázása. Nagy világvallások legjellemzőbb szimbólumai. (kulcsfogalmak: Tény, vélemény, állítás, értékelés, tévhit, előítélet, meggyőződés, világnézet, hit, vallás, erkölcsi tanítás, a különböző vallásokkal kapcsolatos kifejezések.) IKT eszközök; tankönyv; füzet; egyéb szemléltető eszközök; 5

19 3. Egyén és közösség 4. Életvezetés 5. Párkapcsolat és szerelem Kapcsolati háló felrajzolása, saját helyzet rögzítése, törekvés a minél jobb pozíció megszerzésére: Saját csoportjaim. A csoportokban történő állandó változások. Szimpátiakapcsolatok kötődések a csoporthoz. Különböző csoportok különböző viselkedési elvárások. Mit helyes és mit nem helyes tenni az adott csoportban? Közösségek erőt adó közösség. Alkalmazkodás, választás, segítségkérés, engedelmesség. Páros kapcsolatok és közösségi kapcsolatok hasonlóságok és különbségek. (Kulcsfogalmak: Csoport, közösség, önállóság, korlátozás, alkalmazkodás, engedelmesség, szabály, lelkiismeret, választás, bűn, erény, előítélet, tévhit.) A testi és lelki egészség mibenléte és fontosságának felismerése az ember életében. Kiegyensúlyozott személyes életvitel és kialakuló jövőelképzelés. A jövőkép (sikerek és kudarcok az emberi életpályán). Öröm és bánat (az öröm és bánat forrásai), boldogulás, boldogság (az életünkben megjelenő javak és lehetőségek). (Kulcsfogalmak: Jólét, öröm, bánat, elégedettség, boldogság, boldogulás, vágy, remény, hiányérzet, elégedetlenség, boldogtalanság, drog, alkohol, függőség, értelmes élet.) A serdülőkor jellemzőinek ismerete, a serdülőkorban bekövetkező testi és lelki változások. A férfi-nő (fiú lány) párkapcsolati vonzódással kapcsolatos pozitív és negatív tapasztalatok feldolgozása. Szimpátiakapcsolatok tapintatos lezárása, ízléses és tapintatos hárítás formáinak megismerése. Párkapcsolatokkal összefüggő viselkedésminták megismerése. Vonzódás, együtt járás, szerelem, párkapcsolat, érettség és éretlenség. A diákszerelem szépsége. Házasság, család és otthonteremtés. A jó és a rossz házasság ismertetőjegyei. (Kulcsfogalmak: Nemi érés, vonzás, taszítás, szerelem, házasság, család, gyerekvállalás.) 6. Szabadon felhasználható Projekthét: Erdők hete, Nebuló napok. IKT eszközök; tankönyv; füzet; egyéb szemléltető eszközök; IKT eszközök; tankönyv; füzet; egyéb szemléltető eszközök; IKT eszközök; tankönyv; füzet; egyéb szemléltető eszközök; A projekt során felhasznált eszközök A továbbhaladás feltételei a kilencedik évfolyam végén: Értse meg a tanuló, hogy az ember egyszerre biológiai és gondolkodó lény, aki alkalmas tanulásra és mások elfogadására. Életkorának és képességeinek megfelelő szinten ismerje önmagát, képes elemi szintű jártasság elsajátítására az etikai gondolkodás alapkérdéseiben. Nyitott legyen más kultúrák értékeinek megismerésére és befogadására. Képességeinek megfelelő szinten képzelje el saját jövőjét; tudja, hogy céljai eléréséért erőfeszítéseket kell tennie. Életkorának és mentális képességének megfelelő szinten tudja, hogy minden döntés szabadsága egyúttal felelősséggel is jár. Képes legyen megkülönböztetni a helyes és helytelen emberi cselekedeteket. A tisztelet, szeretet, megbecsülés fogalmáról elképzelésekkel rendelkezzék, melyet saját segítőkész magatartásával támasszon alá.

20 Tantárgy: Erkölcstan 9. szakképző évfolyam Kiemelt célok: Tantárgy feladatai: A speciális szakiskolában a felnőtt élettel összefüggő tevékenységek, magatartási formák megítélésének helyességére nevelés, a különböző élethelyzetekben adódó döntések, cselekedetek motivációinak felismerése. Mindezt támogatja az emberi tulajdonságok széles körének bemutatása és megismerése, a pozitív és negatív tulajdonságok megkülönböztetése, az emberi, társadalmi kapcsolatokhoz szükséges etikai normák tudatosítása, a kapcsolatokban a nemi, vallási, etnikai, társadalmi hovatartozás miatti megkülönböztetés elítélése mellett az elfogadásra, toleranciára nevelés. Kiemelt feladat a családi, iskolai, munkahelyi viselkedés kontrollja, a munkával létrehozott értékek megbecsülése. Évfolyam: 9. Éves óraszám: 36 Heti óraszám: 1 Az órát tanító előírt végzettsége: gyógypedagógus tanulásban akadályozottak pedagógiája vagy oligofrén szakirány 1. TEMATIKUS ÖSSZESÍTETT ÓRATERV Témakörök, témák Ismeretanyag, kulcsfogalmak Eszközök Óraszám Irodalmi művekben, filmekben és köznyelvi szövegekben emberi alaptulajdonságok felismerése, megnevezése. Követendő példaképek választása. Elítélendő magatartás felismerése. Meghallgatni, megvitatni, ha indokolt, elfogadni az eltérő véleményt. Belső pozitív és negatív emberi IKT eszközök; Az ítélőképesség, az erkölcsi, tulajdonságok. tankönyv; füzet; egyéb etikai, esztétikai érzék fejlesztése Véleménynyilvánítás megfelelő szemléltető eszközök; 17 hangnemben és megfelelő összefüggésekben. Kulcsfogalmak: Rokonszenv, ellenszenv, hűség, hűtlenség, alkalmazkodás, gyávaság, bátorság, bizalom, bizalmatlanság, vita, magánélet, közélet, hit, öröm, szenvedés. 2. Egyén és közösség Saját közösségek. A közösségekben, társaságokban történő állandó változások. Barátságok, kapcsolatok. Különböző közösségek különböző viselkedési elvárások. Együttérzés másokkal. Páros kapcsolatok és közösségi kapcsolatok hasonlóságok és különbségek. Nemi, nemzetiségi, etnikai különbözőségek. Kulcsfogalmak: Csoport, közösség, önállóság, korlátozás, alkalmazkodás, engedelmesség, szabály, lelkiismeret, választás, bűn, erény, előítélet, tévhit. IKT eszközök; tankönyv; füzet; egyéb szemléltető eszközök; 9

AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁT ELLÁTÓ SPECIÁLIS SZAKISKOLA KÖTELEZŐ 9/E ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMÁNAK KERETTANTERVE

AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁT ELLÁTÓ SPECIÁLIS SZAKISKOLA KÖTELEZŐ 9/E ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMÁNAK KERETTANTERVE AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁT ELLÁTÓ SPECIÁLIS SZAKISKOLA KÖTELEZŐ 9/E ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMÁNAK KERETTANTERVE Célok és feladatok Ebben a szakaszban az enyhén értelmi fogyatékos

Részletesebben

SZENT JÓZSEF KATOLIKUS SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA

SZENT JÓZSEF KATOLIKUS SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA SZENT JÓZSEF KATOLIKUS SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA HELYI TANTERVE Sajátos nevelési igényű tanulók tagozata EGYHÁZASGERGE 2008. TARTALOMJEGYZÉK 1. TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTTAK TAGOZATÁN OKTATOTT TANTÁRGYAK

Részletesebben

Petőfi Sándor Általános Iskola 5465 Cserkeszőlő, Ady Endre utca 1. A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK SZÁMÁRA

Petőfi Sándor Általános Iskola 5465 Cserkeszőlő, Ady Endre utca 1. A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK SZÁMÁRA HELYI TANTERV A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK SZÁMÁRA Enyhén értelmi fogyatékos tanulók integrált nevelése, oktatása Eltérő tantervre épülő tanterv magyar nyelv és irodalom, matematika tantárgyból 1

Részletesebben

Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének elvei

Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének elvei Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének elvei 1. Az enyhén értelmi fogyatékos tanuló Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók a tanulásban akadályozott gyermekek körébe tartoznak, akik

Részletesebben

Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskola

Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskola Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskola A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendeletre épülő helyi tantárgyi programok Fejlesztési területek nevelési

Részletesebben

5. Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének elvei

5. Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének elvei 5. Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének elvei 5.1. Az enyhén értelmi fogyatékos tanuló Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók a tanulásban akadályozott gyermekek körébe tartoznak,

Részletesebben

Szakközépiskolánk szerkezeti felépítése:

Szakközépiskolánk szerkezeti felépítése: Kelta Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola 1039 Budapest, Zipernowsky utca 4. SZAKKÖZÉPISKOLA A Kelta Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola fenntartója 2004. szeptember 1-e óta a Kelta Oktatási

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI TANTERV 1-4. évfolyam

HELYI TANTÁRGYI TANTERV 1-4. évfolyam 5420 Túrkeve, Kossuth L. u.15. OM 035917 T ú r k e v e HELYI TANTÁRGYI TANTERV 1-4. évfolyam Hatályos: 2013. szept.1-jétől 5420 Túrkeve, Kossuth L. u.15. TARTALOMJEGYZÉK Alapfokú nevelés-oktatás szakasza,

Részletesebben

Kalocsai Nebuló Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Kalocsai Nebuló Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Kalocsai Nebuló Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Helyi tanterv Általános iskolai évfolyamok esti rendszerű oktatása számára 2015. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Szakmai program I. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ SZAKKÉPZÉS ÁLTALÁNOS CÉLJA

Szakmai program I. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ SZAKKÉPZÉS ÁLTALÁNOS CÉLJA Szakmai program I. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ SZAKKÉPZÉS ÁLTALÁNOS CÉLJA A szakmai képzés célja olyan általánosan művelt, korszerű szakmai, elméleti és gyakorlati felkészültségű szakemberek képzése, akik képesek

Részletesebben

Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára

Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára 1. melléklet Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára Tartalom: Bevezetés 2. oldal Kerettantervek: - Kötelező tantárgyak 8. oldal - Szabadon választható tantárgyak 201. oldal Kerettanterv Alapfokú

Részletesebben

DR. FEJÉRPATAKY LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

DR. FEJÉRPATAKY LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Ikt. sz.: 942/2014/PP/12.10 DR. FEJÉRPATAKY LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2454 Iváncsa, Fő u. 61 HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM Helyi tanterv II. MELLÉKLET 1. Alapfokú nevelés-oktatás

Részletesebben

Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam

Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam TARTALOMJEGYZÉK CÉLOK, FELADATOK... 2 FEJLESZTÉSI TERÜLETEK NEVELÉSI CÉLOK... 2 KULCSKOMPETENCIÁK, KOMPETENCIAFEJLESZTÉS... 5 EGYSÉGESSÉG ÉS DIFFERENCIÁLÁS... 7 TANTÁRGYI STRUKTÚRA ÉS ÓRASZÁMOK... 8 MAGYAR

Részletesebben

Kétegyházai Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium HELYI TANTERV

Kétegyházai Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium HELYI TANTERV Kétegyházai Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium HELYI TANTERV Sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztési programja (2013. Tartalom 1. Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének

Részletesebben

Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára. Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat (1-4. évfolyam)

Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára. Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat (1-4. évfolyam) 1 Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat (1-4. évfolyam) Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára készült kerettanterv céljaiban,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. KERETTANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS ALAPOZÓ ÉS FEJLESZTŐ SZAKASZÁRA (5-8. évfolyam)... 2 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM...

TARTALOMJEGYZÉK. KERETTANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS ALAPOZÓ ÉS FEJLESZTŐ SZAKASZÁRA (5-8. évfolyam)... 2 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... TARTALOMJEGYZÉK KERETTANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS ALAPOZÓ ÉS FEJLESZTŐ SZAKASZÁRA (5-8. évfolyam)... 2 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 9 TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK HON ÉS NÉPISMERET... 50

Részletesebben

I. István Szakképző Iskola 2013 SZAKKÉPZÉS. Szakiskolai szakmai program

I. István Szakképző Iskola 2013 SZAKKÉPZÉS. Szakiskolai szakmai program Szakiskolai szakmai program 2013 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 KÖZISMERETI KÉPZÉS --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Kétegyházai Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium. Helyi tanterv Szakiskola közismereti tantárgyak. (2013. szeptember 1-től.

Kétegyházai Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium. Helyi tanterv Szakiskola közismereti tantárgyak. (2013. szeptember 1-től. Kétegyházai Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Helyi tanterv Szakiskola közismereti tantárgyak (2013. szeptember 1-től.) 1 Tartalomjegyzék Helyi tanterv, Középfokú nevelés-oktatás szakasza, szakiskola,

Részletesebben

2. idegen nyelv (angol, német, francia, spanyol, orosz) tantárgyi program

2. idegen nyelv (angol, német, francia, spanyol, orosz) tantárgyi program LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM Lovassy-László-Gymnasium Pedagógiai Program 2. idegen nyelv (angol, német, francia, spanyol, orosz) tantárgyi program A bevezetés tanéve: A bevezetés évfolyama: Alkalmazott osztálytípusok:

Részletesebben

KERETTANTERV AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA. Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam

KERETTANTERV AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA. Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam KERETTANTERV AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA Az általános iskolai tananyag elsajátítására (1-8 osztály) a Nemzeti alaptanterv által biztosított lehetőséggel élve ajánlott egy tanévnél hosszabb

Részletesebben

Kerettanterv a szakiskolák számára

Kerettanterv a szakiskolák számára 1. melléklet [8. melléklet az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelethez] Kerettanterv a szakiskolák számára Tartalom: Bevezetés Kerettantervek Kerettanterv Középfokú nevelés-oktatás szakasza, szakiskola, 9

Részletesebben

BIOLÓGIA HELYI TANTERV

BIOLÓGIA HELYI TANTERV BIOLÓGIA HELYI TANTERV 7 8. évfolyam Biológia az általános iskolák 7 8. évfolyama számára A biológia tantárgy tanításának céljai és feladatai Az ember és természet műveltségterület és ezen belül a biológia

Részletesebben

EMBER A TERMÉSZETBEN EGÉSZSÉGTAN. Alapozó és fejlesztő szakasz (6. és 8. évfolyam)

EMBER A TERMÉSZETBEN EGÉSZSÉGTAN. Alapozó és fejlesztő szakasz (6. és 8. évfolyam) EMBER A TERMÉSZETBEN EGÉSZSÉGTAN Alapozó és fejlesztő szakasz (6. és 8. évfolyam) BEVEZETÉS A helyi tantervnek biztosítania kell, hogy a tanulók életkorához, az egyes tantárgyak sajátosságaihoz igazodva

Részletesebben

Kézikönyv a Nyelvtan 6. tanításához

Kézikönyv a Nyelvtan 6. tanításához Széplaki Erzsébet érdemes tankönyvíró Kézikönyv a Nyelvtan 6. tanításához nyelvtan6_uj_kk.indd 1 2014.06.12. 6:51 SZÉPLAKI ERZSÉBET a Tankönyvesek Országos Szövetségétől 2008-ban elnyerte az Érdemes tankönyvíró

Részletesebben

Kinizsi Pál Általános Iskola Debrecen, Kuruc u. 32-42. OM azonosító: 031081. Pedagógiai Program

Kinizsi Pál Általános Iskola Debrecen, Kuruc u. 32-42. OM azonosító: 031081. Pedagógiai Program Kinizsi Pál Általános Iskola Debrecen, Kuruc u. 32-42. OM azonosító: 031081 Pedagógiai Program 3.2 Helyi tanterv tantárgyanként-felső tagozat 2. rész Érvényes: 2013. szeptember 1-től 3. 2 A felső tagozat

Részletesebben

A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy helyi tanterve

A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy helyi tanterve 4024 Debrecen, Liszt Ferenc utca 1. www.ady-debr.sulinet.hu, ady@iskola.debrecen.hu : 52-520-220, : 52-520-221 OM: 031201 A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy helyi tanterve 2013. Készítette: Szabóné

Részletesebben

VII. Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók iskolai oktatásának helyi tanterve 1-8. évfolyam

VII. Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók iskolai oktatásának helyi tanterve 1-8. évfolyam VII. Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók iskolai oktatásának helyi tanterve 1-8. évfolyam A 17/2004. (V.20.) OM rendelet 1. számú mellékletével kiadott kerettanterv alapján 1 Tartalomjegyzék Célok, feladatok...4

Részletesebben

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program V. TANTÁRGYI TANTERVEK az iskolarendszerű felnőttoktatás számára 1-8. évfolyam (2013. szeptember 1-jétől felmenő rendszerben) A kerettantervek

Részletesebben

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola TANTERV ELSŐ IDEGEN NYELV NÉMET NYELV (5. 12. OSZTÁLY) Készítette: Tóth Éva

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola TANTERV ELSŐ IDEGEN NYELV NÉMET NYELV (5. 12. OSZTÁLY) Készítette: Tóth Éva TANTERV ELSŐ IDEGEN NYELV NÉMET NYELV (5. 12. OSZTÁLY) Készítette: Tóth Éva ELSŐ IDEGEN NYELV BEVEZETŐ A jelenleg közoktatásban részt vevő tanulók már az Európai Unió polgáraiként is készülnek felnőtt

Részletesebben

Biológia a 7 8. évfolyam számára A változat A biológia tantárgy tanításának céljai és feladatai

Biológia a 7 8. évfolyam számára A változat A biológia tantárgy tanításának céljai és feladatai Biológia a 7 8. évfolyam számára A változat A biológia tantárgy tanításának céljai és feladatai Az ember és természet műveltségterület és ezen belül a biológia tantárgy középpontjában a természet és az

Részletesebben