A sajtó és média alapfogalmai, rendszere. Ismeretek a médiáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A sajtó és média alapfogalmai, rendszere. Ismeretek a médiáról"

Átírás

1 A sajtó és média alapfogalmai, rendszere Ismeretek a médiáról

2 Mire is jó a médiaismeret? El lehet helyezkedni: -újságíróként, szerkesztőként, rádiósként, TV-sként És még? -kommunikációs tanácsadóként polgármesteri hivatalban -vezető munkatársként művelődési központban -kapcsolattartóként egy közintézménynél -PR - esként egy magáncégnél Találkoznak a médiával: helyi újsággal, regionális rádióval, országos televízióval, internetes honlappal

3 Adatok a magyar médiáról Mo-n a 15 évnél idősebbek 98%-a néz TV-t, 84%-a hallgat rádiót, 68%-a olvas napilapot, 61%-a heti vagy havi lapot, 55%- a könyvet 41%-a nézi a videót, 37%-a DVD-t, 33%-a internetezik Magyar állampolgárok 42%-a egyetlen könyvet sem olvas Magyar állampolgár naponta 31 percet tölt újság olvasással Átlagosan 4,5 órát nézi a TV-t Átlagosan 5 órát hallgatja a rádiót Átlagosan 77 percet internetezik

4 Adatok a magyar médiáról 255 ezer digitális fényképezőt vásároltak Mo-n (2005) -13 milliárd forintot jelent (2005) Mobiltelefon 9,4 millió db., vezetékes 3,4 millió -vezetékes 124ezerrel csökkent, -mobil 600ezerrel nőtt (2005) 10 millió mozijegy, tízmilliárd Ft-ot költöttek mozira -DVD-n sugárzott 3Milliárddal meghaladta a mozi bevételét Reklámtorta 40-40%-át a sajtó+tv viszi el. -TV-n belül a TV2-RTL Klub viszi a reklám 90%-át

5 Adatok a magyar Internetes hirdetésből származó bevétel nőtt ,4M, ,2M, ,9M Reklámtorta 2005-ben 503Milliárd FT(!!!) Média és komm. Szakon több, mint 10 ezren tanulnak felsőoktatási intézményben (!!!) SÉTA, HÍD, LADIK olvasási-nevelési programban 8500 diák vett részt Magyar médiaiparban 25ezren dolgoznak (!!!) Magyar médiaipar bevétele évente kb.1000milliárd Ft -több, mint a magyar építőiparé

6 A média meghatározása A média: a tömegközlési eszközök összefoglaló elnevezése Szűkebb (klasszikus) és tágabb (minden egyéb) értelmezés Média létrejötte politikusok elérjék a választópolgárt Ma már minden, ami nyilvános - a médiában szerepel Média szerkezete sajtó kb. 400 éves, el. Média 80 éves -1. vh.után rádió, 2. vh. után TV, hidegháború után internet

7 Közismert médiumok (médiák) 30-as évek -rádió aranykora 50-es évek televízió aranykora (média) 90-es évek internet aranykora Tömegmédiumok: újság, rádió, Tv, internet

8 A média tömeghatása Az európai médiakorszak kezdete ban berlini olimpia: először jut el tömegekhez a televízió. - Leni Riefenstahl, 28 operatőrrel, felevette, megvágta, fél órás késéssel továbbította a filmszínházakba Az amerikai médiakorszak kezdete ban Orson Welles: Támadás a Marsról rádiójáték New Jersey-ben kitódultak az utcáraj, a történet szerint itt szálltak volna le a marslakók

9 A média nyelvezete Három rétegből tevődik össze: Latin: - a kolumna (oszlop) pl. szedésoldalt, újságoldalnyi terjedelmet jelent -impresszum: szerkesztőség adatait tartalmazza Német: -flekk: egy gépelt oldal (26 sor, 60 betű) -kopf: egy újságcikk bevezetője Angol: -lead: egy újságcikk bevezetője Nyomtatott sajtóban: németül Elektronikusban: angolul

10 Média és a nyilvánosság Bekapcsolja az egyént a társadalomba Helyi eseményeken túli erőtér Politika Az üzenet küldője Média A közvetítő (csak ezen keresztül) Fogyasztók A címzettek Média: a hírközlés közege + az eszköze is Médium: a nyilvánosság eszköze Média: a nyilvánosság eszközrendszere

11 1. Média: a negyedik Hatalmi ág Diktatúra: a hatalmi ágazatok erőszakos egyesítése Demokrácia: a hatalmi ágak szétválasztása Törvényhozás parlament Igazságszolgáltatás Bírói hatalom Végrehajtás kormány Kormányt ellenőrzik: a képviselők+a bírók És ha nem tudják? -Politikusok maguk alá gyűrik a parlamentet, bíróságot Média törvényhozás, igazságszolgáltatás ellenőrző szerepét átveszi Jürgen Habermas: nem a médiának van hatalma, hanem a média által teremtett nyilvánosságnak

12 Munkamegosztás a médiában Rádió, TV, internet minél gyorsabban továbbít infot - Fontosabb a gyorsaság, mint a kidolgozottság - Sajtóban az ellentmondásokat jobban feszegetik - Az újság nem lehet naprakész: másnapra kész - Válsághelyzetben érzékelhető a négy médium munkamegosztása - Miközben versengenek, kiegészítik egymást

13 Szemléletváltás a médiában szeptember 11. Tudatosult: mindegyik médiumnak megvan a szerepe Népi újságírók kamerás járókelők Amerikai televíziók megállapodása a kormánnyal 2004 vége thaiföldi cunami, 2005 londoni merénylet -Fényképező turistákból információ termelő

14 A média korszakolása 1. Elsődleges vagy primér média -Eszközök (agyagtábla, papirusz, kódex) és hírnökök 2. Másodlagos vagy nyomtatott média -Gutenberg-galaxis: könyvnyomtatástól XV.sz. közepe 3. Harmadlagos vagy analóg média -XIX.sz.- távíróval kezdődik, rádió, TV 4. Negyedleges vagy digitális média - Digitális Gutenbergnek is hívják: internet fontossága

15 A média funkciói Tájékoztatási Dokumentálási Oktatási Szórakoztatási Szolgáltatási Tájékoztatási+Szórakoztatási a lényeges! Angolszász országokaban: Információ+szórakoztatás=infórakoztatás information+entertainment=infotainment

16 A kommunikáció típusai Intraperszonális (belső) kommunikáció Interperszonális (személyközi) kommunikáció Csoportkommunikáció Szervezeti kommunikáció Tömegkommunikáció (nyomtatott, elektronikus, digitális) Interkulturális kommunikáció

17 A kommunikáció formái A verbális és non-verbális kommunikáció Írott és hangzó nyelv. Közvetlen és közvetett kommunikáció.

18 A tömeg Nagyszámú ember Szervezetlen Nincs jól körülírható közös cél, tulajdonság Kezdetben negatív fogalom (tanulatlan, cél nélküli, egyéniség nélküli, arctalan ) Mai jelentése: rendezettség nélküli sokaság, differenciálatlan, egyéniség nélküli Tömegközönség: nyomtatott és elektronikus sajtó közönsége, média tömegfogyasztója

19 A tömegkommunikáció jellemzői Tömegviszonyok a kommunikációban Egyirányú és személytelen viszony (de: változás figyelhető meg, vö. interaktivitás) Késleltetett visszacsatolás Tömeges passzív közönség Professzionális kommunikátor: stabil szerepek Aszimetria Az üzenet árucikk

20 A tömegkommunikáció 1.Milyen elemekből áll a töm.komm. modellje? 2.Mi jellemzi a tömegkommunikáció szereplőit? 3.Hogyan viszonyulnak egymáshoz?

21 A tömegkommunikációs rendszer modellje X1 X2 X3 x4 X5 X6 fba fca X X A C B fbc Westley, MacLean modellje

22 Mi jellemzi a töm. komm. szereplőit? Tömegkommunikáció: tömeges, közvetítők közreműködésével zajló kommunikatív aktusok sorozata. X: A által kiválasztott, C által módosított, B által befogadott információ. C: nem egyedüli személy, hanem intézmény, médium A: információforrás, személyek, csoportok B: befogadó, B > A, közönség

23 Mi jellemzi a töm. komm. szereplőit? C A -tól kapja az X1, X2, X3 információkat A szelektálja ezeket az információkat, X közlések A szelektál, de figyelembe veszi B igényeit C X formában továbbítja a közléseket B -hez C információhoz jut X5, ill fbc visszacsatolásból is B közvetlen információhoz juthat X6 információhoz

24 A tömegkommunikáció, mint társadalmi jelenség Megismerés három módja: - Művészi visszatükrözéssel Katarzis élménnyel kiváltott új emóciókon keresztül - Tudományos visszatükrözéssel Mérésekkel, kísérletekkel - Hétköznapi visszatükrözéssel Mindennapi tapasztalatszerzés segítségével (a tömegkommunikációs folyamat többnyire ilyen)

25 A tömegkommunikáció, mint társadalmi jelenség tőkés árutermelés információ műszaki eszközök A tömegkommunikáció nem jelent mást, mint közlések tömeges termelését és elosztását csoportok részére, amelyek térben és időben annyira szétszóródtak, hogy szemtől-szembe, személyesen sohasem kommunikálhatnának egymással. (Márványi György)

26 A tömegkommunikáció, mint társadalmi jelenség Kommunikáció tömeges formáinak kialakulása Populáris tömegmédia kialakulása Magánéletre való befolyás Társadalmi nyilvánosság alakítása: a magánszféra és a hatalom közötti információcsere terepe.

27 A társadalmi újratermelés folyamata Társadalmi erőviszonyok tulajdonviszonyok Materiális javak, szolgáltatások Politikai hatalmi viszonyok Össztársadalmi méretekben rendelkezésre álló jogosultság tudásviszonyok Információ felhalmozás, mely a társadalmi cserefolyamatokban értékként szerepel Vilfredo Pareto törvénye 20-80%

28 Kereslet és kínálat: a médiaipar Az üzenet árucikk, mert: az előállítás és a terjesztés költségei magasak, a termékek fogyasztói igényeket elégítenek ki. A médiaszövegek iránti keresletet főleg a fogyasztó szabadideje, anyagi helyzete, neme, életkora, kulturális háttere határozza meg.

29 A médiaszövegek kínálatát a következők határolják be: a médiaintézmények gyártási -kereskedelmi lehetőségei: mit tudnak kihozni a ktg.vetésből törvényi előírások: -pl. reklámidő, hírműsorok, besorolás technikai lehetőségek: pl. földfelszíni, kábel, műhold.

30 Kapuőrzés és hozzáférés Kapuőrzés: szerkesztési funkció, válogatás nagy mennyiségű hírből, információból Az első kapuőri döntés: az információ továbbadása vagy megtartása? Második döntés: szerkesztés, átírás, kiemelés Hozzáférés: a lényegi információk birtoklása hatalmat és befolyást biztosít A hozzáféréshez való igény megalapozza a kapuőrzés fontosságát Hozzáférés az általános információkhoz, speciális tudáshoz: média mint elsőszámú kapuőr

31 A televízió és a rádió explicit társadalmi funkciói szórakoztatás; tájékoztatás; reklám, hirdetés (kereskedelmi és társadalmi célok); oktatás.

32 A televízió és a rádió implicit társadalmi funkciói A társadalom szempontjából fontos személyek (politikusok, sportolók, tudósok stb.) kapcsolatot létesíthetnek a társadalom tagjainak nagy részével; kulturális mintákat közvetít (életmód, erkölcs, viselkedés, világkép stb.); atársadalom egészéről és bizonyos csoportjairól alkotottképet segít kialakítani, tematizálja aközéletet és segít aközérdeklődésre számot tartó témák és a velük kapcsolatos különböző álláspontok felszínrejutásában.

33 McBride-jelentés MacBride-jelentés ban ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete (UNESCO) foglalkozott a világ kommunikációs problémáival. -A kommunikációt általános értelemben, mint minden társadalmi érintkezés alapját tárgyalta.

34 A tömegkommunikáció társadalmi funkciói Tájékoztatási funkció: -A társadalom különböző csoportjai közötti általános, a társadalom alapvető kérdéseiben való eligazodást lehetővé tevő információcsere keretében megvalósuló, a jelek, szimbólumok, hangok, képek, segítségével megragadható üzenetek közvetítését értjük.

35 A tömegkommunikáció társadalmi funkciói A politikai hatalom kontrollálása funkció: Kezdeményező módon közreműködik a hatalom gyakorlói által meghozott döntések nyilvánosságra hozatalában és megvitatásában. Hatalomgyakorlás és kormányzás közigazgatás funkció: politikai-gazdasági csoportok közléseinek tömegekhez juttatása a társadalmi cselekvésre ösztönzéshez

36 A tömegkommunikáció társadalmi funkciói Érték és normahordozás funkció: Társadalmi értéket, normákat, viselkedésmintákat ültet el a társadalmi tudatban -szocializáció: szerepek elsajátítása, közös tudásalap, fejleszteni a társadalmi összetartó erőt és tudatosságot, aktív bekapcsolódás a közéletbe. -integrálás: minden egyén és csoport lehetőséget kapjon mások megismerésére, feltételek megteremtése, hogy az egyénekből, kiscsoportokból nagyobbak keletkezzenek

37 A tömegkommunikáció társadalmi funkciói -motiválás: közvetlen és távolabbi cél támogatása, törekvések ösztönzése, elősegítése -konszenzusteremtés: közérdekű kérdésekben való megegyezésekhez az eltérő álláspontokhoz szükséges tények megismertetése -oktatás-kutatás: új ismeretek feltárása, régiek átadása -kulturális csere: örökség megőrzése, műveltség fejlesztése

38 A tömegkommunikáció társadalmi funkciói Szórakoztatás funkció: -Színdarabok, tánc, képzőművészeti és irodalmi alkotások, zene, sportjátékok, filmek, jelek, szimbólumok, hangok, képek útján történő közvetítése. -A társadalmi problémákból való kikapcsolódást elősegítő szabadidő-tevékenység

39 A médiafogyasztás típusai Milyen figyelmet szentelünk az adott médiumnak? - Első típusú befogadás -közvetlen figyelem szintje. Az olvasó, hallgató, néző a médiumra összpontosít. - Második típusú befogadás a médiafogyasztás más tevékenységgel jár együtt (TV-zés közben háziasszony vasal) - Harmadik típusú befogadás fogyasztó, médium kapcsolata áttételes (járókelő kirakatot néz, és hallja közben a rádiót)

40 A tömegkommunikáció válfajai Nemzetállami tömegkommunikáció Elősegíti az országhatáron belül élők kohézióját Nemzeti nyelven íródott tömeglapok jelentek meg Rádiózásnál: földfelszíni sugárzású jeltovábbítás Közösségi tömegkommunikáció Helyi lapok, rádiók, televíziók. Helyi társadalom alapvető kérdéseinek megvitatása, nyilvánosság kibontakozása

41 A tömegkommunikáció válfajai Globális tömegkommunikáció: 1. Csatornák számának gyors gyarapodása 2. Országhatároktól független célcsoport 3. Globalizálódás: olimpiai játékok, szappanoperák 4. Műholdas, kábel adók, azonos receptek, licencek

42 Információtermelők, kommunikátorok Paretó féle megközelítés: a társadalom tulajdon-, hatalmi-, és tudásviszonyait meghatározók képesek érvényesíteni érdekeiket számukra megfelelő közlések kapnak publicitást

43 Információtermelők, kommunikátorok Tömegkommunikáció csatornái feletti ellenőrzés: - szólásszabadság bürokratikus vagy kereskedelmi cenzúrával való korlátozása - Médiumok feletti teljes vagy részleges monopólium - Partvonalra szorítás, bebörtönzés, meggyilkolás - Öncenzúrára késztetés, nyomásgyakorlással - Fölülről-lefelé irányuló kommunikáció - Zárt a pálya: gazdasági-politikai elitből kerül ki a mediátorok többsége, újratermeli magát a folyamat

44 Média intézményrendszer Média: A mások által termelt információk egész tömegéből választja ki az üzenetek egy kisebb, de még mindig tömeges mennyiségét C kiiktatódik a rendszerből: -ha az információk szelektálásában, kódolásában, dekódolásában sorozatosan megsérti a politikai-gazdasági hatalmat is gyakorló közlő csoportok, ill. -a közönség társadalmi normákban, napi elvárásokban kifejeződő érdekeit.

45 Média funkcionális feladatai Tájékozódási háromszög Kommunikáló társadalom Angelusz Róbert (1983) szervezetek minőségi lapok minőségi lapok televízió televízió televízió rádió rádió rádió rádió szóbeszéd szóbeszéd szóbeszéd szóbeszéd rádió A népesség létszáma a nyíl irányában növekszik Kedvezőbb társadalmi-gazd. Mutatókkal jellemezhező réteg Kedvezőtlenebb társadalmi-gazdasági mutatókkal jellemezhető réteg

46 Média funkcionális feladatai a, feltárása, hogy milyen csoportok vesznek részt a töm.komm. információcserében (tájékozódási háromszög) tulajdon-politikai-tudás viszonyok b, közönség információ szükségletének megítélése,(gyors, drámai fordulat, ellentmondó info, elmaradt közlés, érzelem, érdeklődés, érintettség) c, közvélemény alakulásának folyamatos megismerése pozitív funkciója, hogy egyes társadalmi szereplőket jogilag befolyásolhatatlan negatív cselekedetektől térítsen el (John Stuart Mill) d, töm.komm.rendsz. működtetése

47 A média törvényi keretei A médiatörvény az elektronikus tömegközlési eszközök működését szabályozó jogszabályok összessége évi I. törvény - elfogadva december 21-én Az 1986-os sajtótörvényt váltotta ki Kizárólag a rádióra és televízióra vonatkozik Nyomtatott sajtóra már nem, internetre még nem

48 Sajtótörvény, médiatörvény Sajtótörvény nyomtatott sajtóra Médiatörvény elektronikusra (mínusz internet) Médiatörvény 2/3-os (kormánypárt, ellenzék) Vannak kísérletek egy új médiatörvény bevezetésére 2012-ben át kell térni digitális műsorszórásra

HERZOG CSILLA A MÉDIAMŰVELTSÉG ÉS A MÉDIAHASZNÁLAT VIZSGÁLATA 14 18 ÉVES TANULÓK KÖRÉBEN. PhD-értekezés. Témavezető: Csíkos Csaba

HERZOG CSILLA A MÉDIAMŰVELTSÉG ÉS A MÉDIAHASZNÁLAT VIZSGÁLATA 14 18 ÉVES TANULÓK KÖRÉBEN. PhD-értekezés. Témavezető: Csíkos Csaba Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Doktori Iskola HERZOG CSILLA A MÉDIAMŰVELTSÉG ÉS A MÉDIAHASZNÁLAT VIZSGÁLATA 14 18 ÉVES TANULÓK KÖRÉBEN PhD-értekezés Témavezető: Csíkos

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS JOGOK AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS MAGYARORSZÁGON

KOMMUNIKÁCIÓS JOGOK AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS MAGYARORSZÁGON BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIATUDOMÁNY SZAK Nappali tagozat Regionális kapcsolatok és pályázati kommunikátor szakirány KOMMUNIKÁCIÓS JOGOK AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS

Részletesebben

Tömegkommunikáció és társadalom

Tömegkommunikáció és társadalom Szecskő Tamás Tömegkommunikáció és társadalom (Három tanulmány) Budapest, 2009. április, 3. szám ISSN 2060-0607 ISBN 978-963-88287-1-2 Kiadja az Alkalmazott Kommunikációtudományi Intézet Budapest, 1021

Részletesebben

WEB 2.0. - A JÖVŐ. Véleménynyilvánítás az interneten. Kutatás a fertopart.hu online térségi portál látogatóinak körében

WEB 2.0. - A JÖVŐ. Véleménynyilvánítás az interneten. Kutatás a fertopart.hu online térségi portál látogatóinak körében Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Bölcsészettudományi Kar Kommunikáció és Médiatudomány Szak WEB 2.0. - A JÖVŐ Véleménynyilvánítás az interneten Kutatás a fertopart.hu online térségi

Részletesebben

Lampl Zsuzsanna Pšenáková Ildikó Papp László

Lampl Zsuzsanna Pšenáková Ildikó Papp László Lampl Zsuzsanna Pšenáková Ildikó Papp László Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara Nyitra ELTE TTK Multimédiapedagógiai és Információtechnológiai Központ Budapest 2009 Médiapedagógia

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA OSZTI JUDIT AZ ELEKTRONIKUS MÉDIA SZEREPE KORUNK HÁBORÚINAK

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA OSZTI JUDIT AZ ELEKTRONIKUS MÉDIA SZEREPE KORUNK HÁBORÚINAK ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA OSZTI JUDIT AZ ELEKTRONIKUS MÉDIA SZEREPE KORUNK HÁBORÚINAK TÁRSADALMI-POLITIKAI MEGÍTÉLÉSÉBEN ÉS A KÖZGONDOLKODÁS FORMÁLÁSÁBAN Doktori (PhD)

Részletesebben

A HÍRKÖZLÉS FEJLŐDÉSE ÉS TÁRSADALMI HATÁSAI A 20. SZÁZADBAN

A HÍRKÖZLÉS FEJLŐDÉSE ÉS TÁRSADALMI HATÁSAI A 20. SZÁZADBAN EÖTVÖS LORAND TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR KÖNYVTÁR-INFORMATIKAI KÖZPONT A HÍRKÖZLÉS FEJLŐDÉSE ÉS TÁRSADALMI HATÁSAI A 20. SZÁZADBAN INFORMÁCIÓ-ELMÉLETI DOLGOZAT Készítette: Dr. Szilágyiné Gálos

Részletesebben

Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium megbízásából

Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium megbízásából Az információs társadalom tudástranszfer innovatív módjai Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium megbízásából MTA Információtechnológiai Alapítvány 2003 A tanulmány készítéséért felelős vezető A tanulmány

Részletesebben

A civil társadalom és a közszolgálati műsor- és tartalomszolgáltatók kapcsolata (irodalom áttekintő)

A civil társadalom és a közszolgálati műsor- és tartalomszolgáltatók kapcsolata (irodalom áttekintő) A civil társadalom és a közszolgálati műsor- és tartalomszolgáltatók kapcsolata (irodalom áttekintő) Összeállították: Sipos Erika és Kiss József Az SZVT anyagi és erkölcsi támogatásával, Budapest 2009.

Részletesebben

Közszolgálati televíziók összehasonlító vizsgálata

Közszolgálati televíziók összehasonlító vizsgálata Szabó Dávid (Periszkóp Média Kft.) Közszolgálati televíziók összehasonlító vizsgálata Budapest, 2009. december, 1. szám ISSN 2061-4438 ISBN 978-963-88287-7-4 Kiadja az Alkalmazott Kommunikációtudományi

Részletesebben

A KORSZERŰ A GYORS TECHNOLÓGIA VÁLTÁSOK ÉS

A KORSZERŰ A GYORS TECHNOLÓGIA VÁLTÁSOK ÉS Dr. Forgó Sándor A KORSZERŰ A GYORS TECHNOLÓGIA VÁLTÁSOK ÉS TUDÁSTRANSZFER LEHETŐSÉGÉT TÁMOGATÓ OKTATÁSI MÓDSZEREK ÉS IT TECHNOLÓGIÁK ALKALMAZÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI ÉS GYAKORLATA A SZAKKÉPZÉSBEN KUTATÁSI RÉSZTANULMÁNY

Részletesebben

Dr. Kollár Csaba A mediatizált kultúra és az ifjúság kapcsolata a szociális reprezentáció aspektusában

Dr. Kollár Csaba A mediatizált kultúra és az ifjúság kapcsolata a szociális reprezentáció aspektusában Dr. Kollár Csaba A mediatizált kultúra és az ifjúság kapcsolata a szociális reprezentáció aspektusában 1.1. Bevezetés Jelen tanulmányomban először a kultúra értelmezéseit mutatom be, majd kitérek a kultúra

Részletesebben

A tartalomelemzés, mint a szakdolgozatírásban alkalmazható kutatási módszer

A tartalomelemzés, mint a szakdolgozatírásban alkalmazható kutatási módszer A tartalomelemzés, mint a szakdolgozatírásban alkalmazható kutatási módszer Dr. Móré Mariann PhD Megjelent: Kovácsné Bakosi Éva (szerk.2010) Társadalomtudományi tanulmányok III. DEGYFK 2010 ISBN 978-963-7292-35-4

Részletesebben

A médiakonvergencia hatása az elektronikus média átalakulására

A médiakonvergencia hatása az elektronikus média átalakulására BGF Külkereskedelmi Főiskolai Kar Nemzetközi Marketing és TQM Szak Nappali tagozat Médiamenedzsment szakirány A médiakonvergencia hatása az elektronikus média átalakulására Készítette: Takács Zoltán Budapest

Részletesebben

FOGALOMTÁR. a Minősített Közművelődési Intézmény Cím és a Közművelődési Minőség Díj elnyerésére benyújtott pályázatokhoz

FOGALOMTÁR. a Minősített Közművelődési Intézmény Cím és a Közművelődési Minőség Díj elnyerésére benyújtott pályázatokhoz FOGALOMTÁR a Minősített Közművelődési Intézmény Cím és a Közművelődési Minőség Díj elnyerésére benyújtott pályázatokhoz elektronikus változat Készült a Nemzeti Művelődési Intézetben az Országos Minőségfejlesztési

Részletesebben

Hogyan befolyásolja a média jelenléte a fiatal generáció társadalomba való beilleszkedését, értékrendjének kialakulását

Hogyan befolyásolja a média jelenléte a fiatal generáció társadalomba való beilleszkedését, értékrendjének kialakulását Hogyan befolyásolja a média jelenléte a fiatal generáció társadalomba való beilleszkedését, értékrendjének kialakulását 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető....4 2. Témaválasztás..5 3. Mi is valójában a tömegkommunikáció?...

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Public Relations szakirányú továbbképzési szak

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Public Relations szakirányú továbbképzési szak BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Public Relations szakirányú továbbképzési szak KULTURÁLIS RENDEZVÉNY MINT PR ESZKÖZ A FOR-PROFIT ÉS NONPROFIT

Részletesebben

AZ INTERNETES TARTALOMSZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS EGYES NEMZETI JOGOKBAN

AZ INTERNETES TARTALOMSZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS EGYES NEMZETI JOGOKBAN Országos Rádió és Televízió Testület Irodája Stratégiai Igazgatóság AZ INTERNETES TARTALOMSZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS EGYES NEMZETI JOGOKBAN 2001. szeptember 27. AZ INTERNETES

Részletesebben

[a rádiózás elmélete és gyakorlata]

[a rádiózás elmélete és gyakorlata] KISKÖZÖSSÉGI RÁDIÓSOK KÉZIKÖNYVE [a rádiózás elmélete és gyakorlata] online kiadás SZABAD RÁDIÓK MAGYARORSZÁGI SZERVEZETE KISKÖZÖSSÉGI RÁDIÓSOK KÉZIKÖNYVE [a rádiózás elmélete és gyakorlata] KISKÖZÖSSÉGI

Részletesebben

Marshall akusztikus kor Tipográfiai kor Elektronikus kor McLuhan Guttenberg galaxis Neumann galaxis (USA)

Marshall akusztikus kor Tipográfiai kor Elektronikus kor McLuhan Guttenberg galaxis Neumann galaxis (USA) 1 2. Ön egy online hírportál munkatársa, és tagja annak a munkacsoportnak, amely a portál mint a tömegkommunikáció online eszköze marketingstratégiáján dolgozik. Tekintse át röviden a tömegkommunikáció

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Vállalkozók Európában 3 BEVEZETŐ...5

Tartalomjegyzék. Vállalkozók Európában 3 BEVEZETŐ...5 Vállalkozók Európában 3 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ...5 I. AZ EURÓPAI UNIÓ NYOMDAIPARÁNAK HELYZETE ÉS HELYE AZ EURÓPAI NYOMDAIPARON BELÜL...6 II. I.1. AZ EURÓPAI UNIÓ FELDOLGOZÓIPARÁNAK HELYZETE ÉS FEJLŐDÉSE...6

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT DOMJÁN ZSÓFIA

SZAKDOLGOZAT DOMJÁN ZSÓFIA SZAKDOLGOZAT DOMJÁN ZSÓFIA 2010 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK NAPPALI tagozat MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ szakirány A KÖZÖSSÉGI MÉDIA TÉRNYERÉSE AZ ONLINE MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓBAN

Részletesebben

Nagy Angelika A felnõttképzési szervezetek kommunikációja és marketingje

Nagy Angelika A felnõttképzési szervezetek kommunikációja és marketingje Nagy Angelika A felnõttképzési szervezetek kommunikációja és marketingje Nagy Angelika A FELNÕTTKÉPZÉSI SZERVEZETEK KOMMUNIKÁCIÓJA ÉS MARKETINGJE SZTE JGYPK Szeged, 2013 Projektcím: Dél-alföldi Felnõttképzési

Részletesebben

Somberek Körjegyzőség Szervezetfejlesztése

Somberek Körjegyzőség Szervezetfejlesztése Somberek Körjegyzőség Szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0228 21. célterület Szervezeti megoldások bevezetése a lakosság naprakész és folyamatos tájékoztatásának javítására, a döntések nyilvánossá

Részletesebben

Civil és/vagy nonprofit

Civil és/vagy nonprofit Módszertan A civil ifjúsági szektor és kapcsolatai Módszertan A fejezet a hazai ifjúsági civil szervezetek életre hívásáról, létrehozásáról, az önálló szektorrá válást befolyásoló folyamatokról szól.

Részletesebben

Környezeti és társadalmi fenntarthatóság, esélyegyenlőség

Környezeti és társadalmi fenntarthatóság, esélyegyenlőség Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2./A-2008-0163 K É P Z É S E K Környezeti és társadalmi fenntarthatóság, esélyegyenlőség OKTATÁSI SEGÉDANYAG Budapest 2010. február

Részletesebben

A MAGYAR HONVÉDSÉG TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓJÁNAK SZERVEZETI KOMMUNIKÁCIÓS ASPEKTUSAI AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM KÜSZÖBÉN (az 1997-2008 közötti időszakban)

A MAGYAR HONVÉDSÉG TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓJÁNAK SZERVEZETI KOMMUNIKÁCIÓS ASPEKTUSAI AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM KÜSZÖBÉN (az 1997-2008 közötti időszakban) ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Elég a hazának az, ha mindenki elvégzi a maga feladatát. Epiktétosz A MAGYAR HONVÉDSÉG TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓJÁNAK SZERVEZETI KOMMUNIKÁCIÓS ASPEKTUSAI AZ INFORMÁCIÓS

Részletesebben

KÖZMŰVELŐDÉSI FOGALOMTÁR

KÖZMŰVELŐDÉSI FOGALOMTÁR KÖZMŰVELŐDÉSI FOGALOMTÁR (minőségfejlesztési és pályázati munkaanyag) Nemzeti Erőforrás Minisztérium Közművelődési Főosztály elektronikus változat (2008 2012. 02. 5.) 1 2 TARTALOM Bevezető 5 1. ALAPFOGALMAK

Részletesebben

ELŐZMÉNYEK ÉS A TERVET KÉSZÍTŐ SZAKÉRTŐI CSOPORT

ELŐZMÉNYEK ÉS A TERVET KÉSZÍTŐ SZAKÉRTŐI CSOPORT ELŐZMÉNYEK ÉS A TERVET KÉSZÍTŐ SZAKÉRTŐI CSOPORT Jelen terv a NAVA működésének és intézményi felépítésének elveit és főbb vonalait tartalmazza. A NAVA tevékenységét tekintve példa nélküli vállalkozás Magyarországon,

Részletesebben

MUNKAANYAG. Bohné Keleti Katalin. A kommunikáció szerepe, csatornái, a tömegkommunikáció eszközei. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Bohné Keleti Katalin. A kommunikáció szerepe, csatornái, a tömegkommunikáció eszközei. A követelménymodul megnevezése: Bohné Keleti Katalin A kommunikáció szerepe, csatornái, a tömegkommunikáció eszközei A követelménymodul megnevezése: Ügyviteli, irodatechnikai, kommunikációs ismeretek A követelménymodul száma: 0061-06

Részletesebben