A sajtó és média alapfogalmai, rendszere. Ismeretek a médiáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A sajtó és média alapfogalmai, rendszere. Ismeretek a médiáról"

Átírás

1 A sajtó és média alapfogalmai, rendszere Ismeretek a médiáról

2 Mire is jó a médiaismeret? El lehet helyezkedni: -újságíróként, szerkesztőként, rádiósként, TV-sként És még? -kommunikációs tanácsadóként polgármesteri hivatalban -vezető munkatársként művelődési központban -kapcsolattartóként egy közintézménynél -PR - esként egy magáncégnél Találkoznak a médiával: helyi újsággal, regionális rádióval, országos televízióval, internetes honlappal

3 Adatok a magyar médiáról Mo-n a 15 évnél idősebbek 98%-a néz TV-t, 84%-a hallgat rádiót, 68%-a olvas napilapot, 61%-a heti vagy havi lapot, 55%- a könyvet 41%-a nézi a videót, 37%-a DVD-t, 33%-a internetezik Magyar állampolgárok 42%-a egyetlen könyvet sem olvas Magyar állampolgár naponta 31 percet tölt újság olvasással Átlagosan 4,5 órát nézi a TV-t Átlagosan 5 órát hallgatja a rádiót Átlagosan 77 percet internetezik

4 Adatok a magyar médiáról 255 ezer digitális fényképezőt vásároltak Mo-n (2005) -13 milliárd forintot jelent (2005) Mobiltelefon 9,4 millió db., vezetékes 3,4 millió -vezetékes 124ezerrel csökkent, -mobil 600ezerrel nőtt (2005) 10 millió mozijegy, tízmilliárd Ft-ot költöttek mozira -DVD-n sugárzott 3Milliárddal meghaladta a mozi bevételét Reklámtorta 40-40%-át a sajtó+tv viszi el. -TV-n belül a TV2-RTL Klub viszi a reklám 90%-át

5 Adatok a magyar Internetes hirdetésből származó bevétel nőtt ,4M, ,2M, ,9M Reklámtorta 2005-ben 503Milliárd FT(!!!) Média és komm. Szakon több, mint 10 ezren tanulnak felsőoktatási intézményben (!!!) SÉTA, HÍD, LADIK olvasási-nevelési programban 8500 diák vett részt Magyar médiaiparban 25ezren dolgoznak (!!!) Magyar médiaipar bevétele évente kb.1000milliárd Ft -több, mint a magyar építőiparé

6 A média meghatározása A média: a tömegközlési eszközök összefoglaló elnevezése Szűkebb (klasszikus) és tágabb (minden egyéb) értelmezés Média létrejötte politikusok elérjék a választópolgárt Ma már minden, ami nyilvános - a médiában szerepel Média szerkezete sajtó kb. 400 éves, el. Média 80 éves -1. vh.után rádió, 2. vh. után TV, hidegháború után internet

7 Közismert médiumok (médiák) 30-as évek -rádió aranykora 50-es évek televízió aranykora (média) 90-es évek internet aranykora Tömegmédiumok: újság, rádió, Tv, internet

8 A média tömeghatása Az európai médiakorszak kezdete ban berlini olimpia: először jut el tömegekhez a televízió. - Leni Riefenstahl, 28 operatőrrel, felevette, megvágta, fél órás késéssel továbbította a filmszínházakba Az amerikai médiakorszak kezdete ban Orson Welles: Támadás a Marsról rádiójáték New Jersey-ben kitódultak az utcáraj, a történet szerint itt szálltak volna le a marslakók

9 A média nyelvezete Három rétegből tevődik össze: Latin: - a kolumna (oszlop) pl. szedésoldalt, újságoldalnyi terjedelmet jelent -impresszum: szerkesztőség adatait tartalmazza Német: -flekk: egy gépelt oldal (26 sor, 60 betű) -kopf: egy újságcikk bevezetője Angol: -lead: egy újságcikk bevezetője Nyomtatott sajtóban: németül Elektronikusban: angolul

10 Média és a nyilvánosság Bekapcsolja az egyént a társadalomba Helyi eseményeken túli erőtér Politika Az üzenet küldője Média A közvetítő (csak ezen keresztül) Fogyasztók A címzettek Média: a hírközlés közege + az eszköze is Médium: a nyilvánosság eszköze Média: a nyilvánosság eszközrendszere

11 1. Média: a negyedik Hatalmi ág Diktatúra: a hatalmi ágazatok erőszakos egyesítése Demokrácia: a hatalmi ágak szétválasztása Törvényhozás parlament Igazságszolgáltatás Bírói hatalom Végrehajtás kormány Kormányt ellenőrzik: a képviselők+a bírók És ha nem tudják? -Politikusok maguk alá gyűrik a parlamentet, bíróságot Média törvényhozás, igazságszolgáltatás ellenőrző szerepét átveszi Jürgen Habermas: nem a médiának van hatalma, hanem a média által teremtett nyilvánosságnak

12 Munkamegosztás a médiában Rádió, TV, internet minél gyorsabban továbbít infot - Fontosabb a gyorsaság, mint a kidolgozottság - Sajtóban az ellentmondásokat jobban feszegetik - Az újság nem lehet naprakész: másnapra kész - Válsághelyzetben érzékelhető a négy médium munkamegosztása - Miközben versengenek, kiegészítik egymást

13 Szemléletváltás a médiában szeptember 11. Tudatosult: mindegyik médiumnak megvan a szerepe Népi újságírók kamerás járókelők Amerikai televíziók megállapodása a kormánnyal 2004 vége thaiföldi cunami, 2005 londoni merénylet -Fényképező turistákból információ termelő

14 A média korszakolása 1. Elsődleges vagy primér média -Eszközök (agyagtábla, papirusz, kódex) és hírnökök 2. Másodlagos vagy nyomtatott média -Gutenberg-galaxis: könyvnyomtatástól XV.sz. közepe 3. Harmadlagos vagy analóg média -XIX.sz.- távíróval kezdődik, rádió, TV 4. Negyedleges vagy digitális média - Digitális Gutenbergnek is hívják: internet fontossága

15 A média funkciói Tájékoztatási Dokumentálási Oktatási Szórakoztatási Szolgáltatási Tájékoztatási+Szórakoztatási a lényeges! Angolszász országokaban: Információ+szórakoztatás=infórakoztatás information+entertainment=infotainment

16 A kommunikáció típusai Intraperszonális (belső) kommunikáció Interperszonális (személyközi) kommunikáció Csoportkommunikáció Szervezeti kommunikáció Tömegkommunikáció (nyomtatott, elektronikus, digitális) Interkulturális kommunikáció

17 A kommunikáció formái A verbális és non-verbális kommunikáció Írott és hangzó nyelv. Közvetlen és közvetett kommunikáció.

18 A tömeg Nagyszámú ember Szervezetlen Nincs jól körülírható közös cél, tulajdonság Kezdetben negatív fogalom (tanulatlan, cél nélküli, egyéniség nélküli, arctalan ) Mai jelentése: rendezettség nélküli sokaság, differenciálatlan, egyéniség nélküli Tömegközönség: nyomtatott és elektronikus sajtó közönsége, média tömegfogyasztója

19 A tömegkommunikáció jellemzői Tömegviszonyok a kommunikációban Egyirányú és személytelen viszony (de: változás figyelhető meg, vö. interaktivitás) Késleltetett visszacsatolás Tömeges passzív közönség Professzionális kommunikátor: stabil szerepek Aszimetria Az üzenet árucikk

20 A tömegkommunikáció 1.Milyen elemekből áll a töm.komm. modellje? 2.Mi jellemzi a tömegkommunikáció szereplőit? 3.Hogyan viszonyulnak egymáshoz?

21 A tömegkommunikációs rendszer modellje X1 X2 X3 x4 X5 X6 fba fca X X A C B fbc Westley, MacLean modellje

22 Mi jellemzi a töm. komm. szereplőit? Tömegkommunikáció: tömeges, közvetítők közreműködésével zajló kommunikatív aktusok sorozata. X: A által kiválasztott, C által módosított, B által befogadott információ. C: nem egyedüli személy, hanem intézmény, médium A: információforrás, személyek, csoportok B: befogadó, B > A, közönség

23 Mi jellemzi a töm. komm. szereplőit? C A -tól kapja az X1, X2, X3 információkat A szelektálja ezeket az információkat, X közlések A szelektál, de figyelembe veszi B igényeit C X formában továbbítja a közléseket B -hez C információhoz jut X5, ill fbc visszacsatolásból is B közvetlen információhoz juthat X6 információhoz

24 A tömegkommunikáció, mint társadalmi jelenség Megismerés három módja: - Művészi visszatükrözéssel Katarzis élménnyel kiváltott új emóciókon keresztül - Tudományos visszatükrözéssel Mérésekkel, kísérletekkel - Hétköznapi visszatükrözéssel Mindennapi tapasztalatszerzés segítségével (a tömegkommunikációs folyamat többnyire ilyen)

25 A tömegkommunikáció, mint társadalmi jelenség tőkés árutermelés információ műszaki eszközök A tömegkommunikáció nem jelent mást, mint közlések tömeges termelését és elosztását csoportok részére, amelyek térben és időben annyira szétszóródtak, hogy szemtől-szembe, személyesen sohasem kommunikálhatnának egymással. (Márványi György)

26 A tömegkommunikáció, mint társadalmi jelenség Kommunikáció tömeges formáinak kialakulása Populáris tömegmédia kialakulása Magánéletre való befolyás Társadalmi nyilvánosság alakítása: a magánszféra és a hatalom közötti információcsere terepe.

27 A társadalmi újratermelés folyamata Társadalmi erőviszonyok tulajdonviszonyok Materiális javak, szolgáltatások Politikai hatalmi viszonyok Össztársadalmi méretekben rendelkezésre álló jogosultság tudásviszonyok Információ felhalmozás, mely a társadalmi cserefolyamatokban értékként szerepel Vilfredo Pareto törvénye 20-80%

28 Kereslet és kínálat: a médiaipar Az üzenet árucikk, mert: az előállítás és a terjesztés költségei magasak, a termékek fogyasztói igényeket elégítenek ki. A médiaszövegek iránti keresletet főleg a fogyasztó szabadideje, anyagi helyzete, neme, életkora, kulturális háttere határozza meg.

29 A médiaszövegek kínálatát a következők határolják be: a médiaintézmények gyártási -kereskedelmi lehetőségei: mit tudnak kihozni a ktg.vetésből törvényi előírások: -pl. reklámidő, hírműsorok, besorolás technikai lehetőségek: pl. földfelszíni, kábel, műhold.

30 Kapuőrzés és hozzáférés Kapuőrzés: szerkesztési funkció, válogatás nagy mennyiségű hírből, információból Az első kapuőri döntés: az információ továbbadása vagy megtartása? Második döntés: szerkesztés, átírás, kiemelés Hozzáférés: a lényegi információk birtoklása hatalmat és befolyást biztosít A hozzáféréshez való igény megalapozza a kapuőrzés fontosságát Hozzáférés az általános információkhoz, speciális tudáshoz: média mint elsőszámú kapuőr

31 A televízió és a rádió explicit társadalmi funkciói szórakoztatás; tájékoztatás; reklám, hirdetés (kereskedelmi és társadalmi célok); oktatás.

32 A televízió és a rádió implicit társadalmi funkciói A társadalom szempontjából fontos személyek (politikusok, sportolók, tudósok stb.) kapcsolatot létesíthetnek a társadalom tagjainak nagy részével; kulturális mintákat közvetít (életmód, erkölcs, viselkedés, világkép stb.); atársadalom egészéről és bizonyos csoportjairól alkotottképet segít kialakítani, tematizálja aközéletet és segít aközérdeklődésre számot tartó témák és a velük kapcsolatos különböző álláspontok felszínrejutásában.

33 McBride-jelentés MacBride-jelentés ban ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete (UNESCO) foglalkozott a világ kommunikációs problémáival. -A kommunikációt általános értelemben, mint minden társadalmi érintkezés alapját tárgyalta.

34 A tömegkommunikáció társadalmi funkciói Tájékoztatási funkció: -A társadalom különböző csoportjai közötti általános, a társadalom alapvető kérdéseiben való eligazodást lehetővé tevő információcsere keretében megvalósuló, a jelek, szimbólumok, hangok, képek, segítségével megragadható üzenetek közvetítését értjük.

35 A tömegkommunikáció társadalmi funkciói A politikai hatalom kontrollálása funkció: Kezdeményező módon közreműködik a hatalom gyakorlói által meghozott döntések nyilvánosságra hozatalában és megvitatásában. Hatalomgyakorlás és kormányzás közigazgatás funkció: politikai-gazdasági csoportok közléseinek tömegekhez juttatása a társadalmi cselekvésre ösztönzéshez

36 A tömegkommunikáció társadalmi funkciói Érték és normahordozás funkció: Társadalmi értéket, normákat, viselkedésmintákat ültet el a társadalmi tudatban -szocializáció: szerepek elsajátítása, közös tudásalap, fejleszteni a társadalmi összetartó erőt és tudatosságot, aktív bekapcsolódás a közéletbe. -integrálás: minden egyén és csoport lehetőséget kapjon mások megismerésére, feltételek megteremtése, hogy az egyénekből, kiscsoportokból nagyobbak keletkezzenek

37 A tömegkommunikáció társadalmi funkciói -motiválás: közvetlen és távolabbi cél támogatása, törekvések ösztönzése, elősegítése -konszenzusteremtés: közérdekű kérdésekben való megegyezésekhez az eltérő álláspontokhoz szükséges tények megismertetése -oktatás-kutatás: új ismeretek feltárása, régiek átadása -kulturális csere: örökség megőrzése, műveltség fejlesztése

38 A tömegkommunikáció társadalmi funkciói Szórakoztatás funkció: -Színdarabok, tánc, képzőművészeti és irodalmi alkotások, zene, sportjátékok, filmek, jelek, szimbólumok, hangok, képek útján történő közvetítése. -A társadalmi problémákból való kikapcsolódást elősegítő szabadidő-tevékenység

39 A médiafogyasztás típusai Milyen figyelmet szentelünk az adott médiumnak? - Első típusú befogadás -közvetlen figyelem szintje. Az olvasó, hallgató, néző a médiumra összpontosít. - Második típusú befogadás a médiafogyasztás más tevékenységgel jár együtt (TV-zés közben háziasszony vasal) - Harmadik típusú befogadás fogyasztó, médium kapcsolata áttételes (járókelő kirakatot néz, és hallja közben a rádiót)

40 A tömegkommunikáció válfajai Nemzetállami tömegkommunikáció Elősegíti az országhatáron belül élők kohézióját Nemzeti nyelven íródott tömeglapok jelentek meg Rádiózásnál: földfelszíni sugárzású jeltovábbítás Közösségi tömegkommunikáció Helyi lapok, rádiók, televíziók. Helyi társadalom alapvető kérdéseinek megvitatása, nyilvánosság kibontakozása

41 A tömegkommunikáció válfajai Globális tömegkommunikáció: 1. Csatornák számának gyors gyarapodása 2. Országhatároktól független célcsoport 3. Globalizálódás: olimpiai játékok, szappanoperák 4. Műholdas, kábel adók, azonos receptek, licencek

42 Információtermelők, kommunikátorok Paretó féle megközelítés: a társadalom tulajdon-, hatalmi-, és tudásviszonyait meghatározók képesek érvényesíteni érdekeiket számukra megfelelő közlések kapnak publicitást

43 Információtermelők, kommunikátorok Tömegkommunikáció csatornái feletti ellenőrzés: - szólásszabadság bürokratikus vagy kereskedelmi cenzúrával való korlátozása - Médiumok feletti teljes vagy részleges monopólium - Partvonalra szorítás, bebörtönzés, meggyilkolás - Öncenzúrára késztetés, nyomásgyakorlással - Fölülről-lefelé irányuló kommunikáció - Zárt a pálya: gazdasági-politikai elitből kerül ki a mediátorok többsége, újratermeli magát a folyamat

44 Média intézményrendszer Média: A mások által termelt információk egész tömegéből választja ki az üzenetek egy kisebb, de még mindig tömeges mennyiségét C kiiktatódik a rendszerből: -ha az információk szelektálásában, kódolásában, dekódolásában sorozatosan megsérti a politikai-gazdasági hatalmat is gyakorló közlő csoportok, ill. -a közönség társadalmi normákban, napi elvárásokban kifejeződő érdekeit.

45 Média funkcionális feladatai Tájékozódási háromszög Kommunikáló társadalom Angelusz Róbert (1983) szervezetek minőségi lapok minőségi lapok televízió televízió televízió rádió rádió rádió rádió szóbeszéd szóbeszéd szóbeszéd szóbeszéd rádió A népesség létszáma a nyíl irányában növekszik Kedvezőbb társadalmi-gazd. Mutatókkal jellemezhező réteg Kedvezőtlenebb társadalmi-gazdasági mutatókkal jellemezhető réteg

46 Média funkcionális feladatai a, feltárása, hogy milyen csoportok vesznek részt a töm.komm. információcserében (tájékozódási háromszög) tulajdon-politikai-tudás viszonyok b, közönség információ szükségletének megítélése,(gyors, drámai fordulat, ellentmondó info, elmaradt közlés, érzelem, érdeklődés, érintettség) c, közvélemény alakulásának folyamatos megismerése pozitív funkciója, hogy egyes társadalmi szereplőket jogilag befolyásolhatatlan negatív cselekedetektől térítsen el (John Stuart Mill) d, töm.komm.rendsz. működtetése

47 A média törvényi keretei A médiatörvény az elektronikus tömegközlési eszközök működését szabályozó jogszabályok összessége évi I. törvény - elfogadva december 21-én Az 1986-os sajtótörvényt váltotta ki Kizárólag a rádióra és televízióra vonatkozik Nyomtatott sajtóra már nem, internetre még nem

48 Sajtótörvény, médiatörvény Sajtótörvény nyomtatott sajtóra Médiatörvény elektronikusra (mínusz internet) Médiatörvény 2/3-os (kormánypárt, ellenzék) Vannak kísérletek egy új médiatörvény bevezetésére 2012-ben át kell térni digitális műsorszórásra

A sajtó és média alapfogalmai, rendszere. Ismeretek a médiáról

A sajtó és média alapfogalmai, rendszere. Ismeretek a médiáról A sajtó és média alapfogalmai, rendszere Ismeretek a médiáról Mire is jó a médiaismeret? El lehet helyezkedni: - újságíróként, szerkesztőként, rádiósként, TV-sként És még? - kommunikációs tanácsadóként

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó TARTALOMJEGYZÉK Előszó 1. FEJEZET A médiagazdaságtan tárgya 1.1. A tömegkommunikáció és a média fogalma 1.2. A tömegkommunikáció és a média funkciói, szerepe, helye a modern társadalmakban 1.3. A közönség

Részletesebben

Szerkesztő munkatársa Szerkesztő munkatársa

Szerkesztő munkatársa Szerkesztő munkatársa 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Médiagazdaságtan. GÁLIK URBÁN Médiagazdaságtan. Világraszóló tudás! GÁLIK MIHÁLY URBÁN ÁGNES. Marketing

Médiagazdaságtan. GÁLIK URBÁN Médiagazdaságtan.  Világraszóló tudás! GÁLIK MIHÁLY URBÁN ÁGNES. Marketing Marketing Kis híján két évtizede, hogy a médiagazdaságtan tárgykörben megjelent az első magyar nyelvű könyv, amelyhez az elméleti bevezetőt követő lapkiadás fejezetet én lektoráltam. Azóta sok víz lefolyt

Részletesebben

1. KOMMUNIKÁCIÓS ALAPFOGALMAK

1. KOMMUNIKÁCIÓS ALAPFOGALMAK 1. KOMMUNIKÁCIÓS ALAPFOGALMAK 1 1.1. A kommunikációs folyamat 2 A kommunikáció a legáltalánosabb megfogalmazás szerint az információk áramlását jelenti. Elsődleges célja, hogy a kommunikációs folyamat

Részletesebben

SZÉLES TAMÁS I SZABÓ JÓZSEF I ROZGONYI LÁSZLÓ I BALLAI ÉVA DIGITÁLIS SZÉP ÚJ VILÁG

SZÉLES TAMÁS I SZABÓ JÓZSEF I ROZGONYI LÁSZLÓ I BALLAI ÉVA DIGITÁLIS SZÉP ÚJ VILÁG SZÉLES TAMÁS I SZABÓ JÓZSEF I ROZGONYI LÁSZLÓ I BALLAI ÉVA DIGITÁLIS SZÉP ÚJ VILÁG Debreceni Mozgóképkultúra Alapítvány 2011 Tartalomjegyzék Széles Tamás - A média és annak tartalmi sajátosságai 1. Bevezető

Részletesebben

VIII. Szervezeti kommunikáció

VIII. Szervezeti kommunikáció BBTE, Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi kar, Szatmárnémeti egyetemi kirendeltség VIII. Szervezeti kommunikáció Szervezési- és vezetési elméletek 2013 Május 27 Gál Márk doktorandusz Közigazgatási

Részletesebben

Nem nézni kell, hanem benne kell lenni!

Nem nézni kell, hanem benne kell lenni! Nem nézni kell, hanem benne kell lenni! A média világa: ahol jó lenni? Ha nekünk fontos Ha az újságírónak fontos A média világa: ahol jó lenni? Mit engedhetnek meg maguknak az újságírók, és mit engedhetünk

Részletesebben

Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához

Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához avagy amiről a módszertanok nem írnak dr. Prónay Gábor 6. Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórum 2003. április 10. AZ ELŐADÁS CÉLJA

Részletesebben

PILLANATKÉP AZ ANALÓG FÖLDI LEKAPCSOLÁS UTÁN

PILLANATKÉP AZ ANALÓG FÖLDI LEKAPCSOLÁS UTÁN PILLANATKÉP AZ ANALÓG FÖLDI LEKAPCSOLÁS UTÁN 2013. NOVEMBER Nielsen Közönségmérés CSAK ANALÓG FÖLDI VÉTELLEL RENDELKEZŐK ARÁNYA 2013. június 2. és november 30., televízióval rendelkező háztartások %-ában

Részletesebben

Kiket érinthet az analóg lekapcsolás?

Kiket érinthet az analóg lekapcsolás? Televíziónézési pillanatkép Kiket érinthet az analóg lekapcsolás? 2011. november Nielsen Közönségmérés - Előfizetés (vételi hierarchia) + A teljes népesség () televíziós vételi platformok szerinti kategóriái

Részletesebben

Digitális szegmensek. Kurucz Imre NRC Marketingkutató

Digitális szegmensek. Kurucz Imre NRC Marketingkutató Digitális szegmensek Kurucz Imre NRC Marketingkutató 20161 május Három szegmens a 15-59 éves lakosságon belül Digitális analfabéták nem használják az internetet, így (szinte) teljesen kívül rekednek a

Részletesebben

PILLANATKÉP AZ ANALÓG FÖLDI LEKAPCSOLÁS ELSŐ HULLÁMA UTÁN AUGUSZTUS, NIELSEN KÖZÖNSÉGMÉRÉS

PILLANATKÉP AZ ANALÓG FÖLDI LEKAPCSOLÁS ELSŐ HULLÁMA UTÁN AUGUSZTUS, NIELSEN KÖZÖNSÉGMÉRÉS PILLANATKÉP AZ ANALÓG FÖLDI LEKAPCSOLÁS ELSŐ HULLÁMA UTÁN 2013. AUGUSZTUS, NIELSEN KÖZÖNSÉGMÉRÉS CSAK ANALÓG FÖLDI VÉTELLEL RENDELKEZŐK ARÁNYA 2013. augusztus A háztartások körében 1 A 3 országos földi

Részletesebben

MERRE TART A LAPKIADÁS? A fejlődés záloga: hiteles tartalom

MERRE TART A LAPKIADÁS? A fejlődés záloga: hiteles tartalom MERRE TART A LAPKIADÁS? A fejlődés záloga: hiteles tartalom Kázmér Judit Elnök, Magyar Lapkiadók Egyesülete Megújuló média - konferencia Budapest, 2010. október 6. MERRE TART A VILÁG LAPKIADÁSA? NAPILAPOK

Részletesebben

Tervezés-Kutatás A MÉDIA FORRADALMAI

Tervezés-Kutatás A MÉDIA FORRADALMAI Tervezés-Kutatás 5. A MÉDIA FORRADALMAI Média: olyan kommunikációs csatorna, amely a konkrét üzenettől függetlenül létezik, amelyet igénybe vehetünk az üzenetek közlésére kommunikációs eszköz TÖMEGKOMMUNIKÁCIÓS

Részletesebben

LAPPIACI TRENDEK Fény az alagút végén

LAPPIACI TRENDEK Fény az alagút végén LAPPIACI TRENDEK Fény az alagút végén Kázmér Judit Elnök, Magyar Lapkiadók Egyesülete Budapest, 2010. szeptember 16. NYOMTATOTT SAJTÓ: A LEGJOBB BROWSER FŐBB TRENDEK A VILÁGSAJTÓBAN Globális recesszió,

Részletesebben

Társadalomismeret és jelenismeret

Társadalomismeret és jelenismeret Társadalomismeret és jelenismeret I. A társadalmi szabályok ( 2 ): 1. Ismertesse a társadalmi együttélés alapvető szabályait, eredetüket és rendeltetésüket! 2. Mutassa be a hagyomány szerepét a társadalom

Részletesebben

HÍRFOGYASZTÓI PROFILOK

HÍRFOGYASZTÓI PROFILOK HÍRFOGYASZTÓI PROFILOK ELŐADÓ: VÖRÖS CSILLA Mérők Klubja 2013.05.30. TARTALOM A hírek közönsége A hírfogyasztás dimenziói Hírfogyasztók preferenciái 2 NAPI TÉVÉNÉZÉSI IDŐ ÉS ELÉRÉS 2013 Q1, célcsoport:

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VII.01.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VII.01.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VII.01.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS KOMMUNIKÁTOR SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR

KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS KOMMUNIKÁTOR SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS KOMMUNIKÁTOR SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR 2015 1. A vállalat, ahol kommunikátori munkakörben dolgozik, egy új terméket kíván a piacra bevezetni. Az Ön feladata

Részletesebben

Kutatás a év közötti magyar lakosság körében. Megrendelő: Café PR

Kutatás a év közötti magyar lakosság körében. Megrendelő: Café PR Kutatás a 14-49 év közötti magyar lakosság körében Megrendelő: Café PR Tinédzserek médiahasználata (korábbi Pulzus-kutatás reprezentatív eredménye) TINIK ÉS AZ INTERNET 36% okostelefonfüggőnek tartja magát

Részletesebben

A NÉZŐI VÁLASZTÁS SZABADSÁGA. Vörös Csilla március 19.

A NÉZŐI VÁLASZTÁS SZABADSÁGA. Vörös Csilla március 19. A NÉZŐI VÁLASZTÁS SZABADSÁGA Vörös Csilla 2014. március 19. Copyright 2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. VÁLASZTÁSI LEHETŐSÉGEK CSATORNA VÉTELI MÓD INFOKOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZ ÉS HASZNÁLATA

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS MODERÁTOR SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR

KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS MODERÁTOR SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS MODERÁTOR SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR 2015 A tételsor 1. Ön egy televíziós politikai vitaműsor vezetője. A meghívottak a legnagyobb hazai pártok vezetői.

Részletesebben

A KOMMUNIKÁCIÓ ALAPJAI. - kommunikációs készségek oktatása gyógyszerészeknek. Dr. Heim Szilvia PTE ÁOK Családorvostani Intézet

A KOMMUNIKÁCIÓ ALAPJAI. - kommunikációs készségek oktatása gyógyszerészeknek. Dr. Heim Szilvia PTE ÁOK Családorvostani Intézet A KOMMUNIKÁCIÓ ALAPJAI - kommunikációs készségek oktatása gyógyszerészeknek Dr. Heim Szilvia PTE ÁOK Családorvostani Intézet A kommunikáció Osgood-Schramm körkörös kommunikációs modell Gondolatot megfogalmaz

Részletesebben

A Digitális Egységes Piac és az AVMS irányelvek átültetésének médiajogi problémái, különös tekintettel az irányelv tárgyi hatályára -

A Digitális Egységes Piac és az AVMS irányelvek átültetésének médiajogi problémái, különös tekintettel az irányelv tárgyi hatályára - A Digitális Egységes Piac és az AVMS irányelvek átültetésének médiajogi problémái, különös tekintettel az irányelv tárgyi hatályára - Dr. Nyakas Levente, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatudományi

Részletesebben

A bűnözés társadalmi újratermelődése. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

A bűnözés társadalmi újratermelődése. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy A bűnözés társadalmi újratermelődése Dr. Szabó Henrik r. őrnagy A makro-környezet fogalma - Az egyéntől függetlenül létező, - tágabb értelemben vett társadalmi környezet, - amellyel az egyén ritkán kerül

Részletesebben

Kommunikációelmélet. A kommunikáció fogalmának értelmezése különböző tudományágakban

Kommunikációelmélet. A kommunikáció fogalmának értelmezése különböző tudományágakban Kommunikációelmélet II. előadás A kommunikáció fogalmának értelmezése különböző tudományágakban 1. az információelmélet kommunikációnak tekint mindent, amiben információ-továbbítás történik, függetlenül

Részletesebben

Sajtószabadság, médiafelügyelet

Sajtószabadság, médiafelügyelet Sajtószabadság, médiafelügyelet A tananyag alapjául szolgáló kutatás a TÁMOP-4.2.4.A/2-11/1-2012-0001 Nemzeti Kiválóság Program című kiemelt projekt keretében zajlott; a projekt az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

Az információs műveltség fejlesztése A könyvtárak szemléletváltása és feladatai a 21. században

Az információs műveltség fejlesztése A könyvtárak szemléletváltása és feladatai a 21. században Az információs műveltség fejlesztése A könyvtárak szemléletváltása és feladatai a 21. században Dr. Varga Katalin Miért fontos ez a téma? Az interneten nem azt találjuk meg, amire kíváncsiak vagyunk, hanem

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. RADNÓTI MIKLÓS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 7633Pécs, Esztergár Lajos út 6. OM 027423. Tartalma

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. RADNÓTI MIKLÓS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 7633Pécs, Esztergár Lajos út 6. OM 027423. Tartalma RADNÓTI MIKLÓS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 7633Pécs, Esztergár Lajos út 6. OM 027423 KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tartalma 1. A kommunikációs terv célja 2. Hatókör 3. A kommunikáció felelősei 4. A kommunikáció

Részletesebben

MELLÉKLETEK. a következőhöz: Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

MELLÉKLETEK. a következőhöz: Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2018.5.30. COM(2018) 366 final ANNEXES 1 to 2 MELLÉKLETEK a következőhöz: Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a Kreatív Európa program (2021 2027) létrehozásáról

Részletesebben

MÉDIAPIAC A trend folytatódik. Kázmér Judit Pannon Lapok Társasága stratégiai ügyvezető igazgató. Tapolca március 29.

MÉDIAPIAC A trend folytatódik. Kázmér Judit Pannon Lapok Társasága stratégiai ügyvezető igazgató. Tapolca március 29. MÉDIAPIAC 2011 A trend folytatódik Kázmér Judit Pannon Lapok Társasága stratégiai ügyvezető igazgató Tapolca 2011. március 29. MÉDIAPIACI TRENDEK A VILÁGBAN Hirdetési bevételek régiónként a változások

Részletesebben

TÉVÉNÉZÉS AZ INTERNETEN

TÉVÉNÉZÉS AZ INTERNETEN TÉVÉNÉZÉS AZ INTERNETEN 2014. MÁJUS NIELSEN KÖZÖNSÉGMÉRÉS 2014. OKTÓBER 9. A MAGYAR NÉPESSÉG MEGOSZLÁSA ÉS ESZKÖZELLÁTOTTSÁGA 9,4 M Összes személy Van a háztartásban A tévés háztartásban élő 4 éven felüli

Részletesebben

A Jó munkahely mindnyájunknak fontos avagy a PR kampány tapasztalatai

A Jó munkahely mindnyájunknak fontos avagy a PR kampány tapasztalatai TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése A Jó munkahely mindnyájunknak fontos avagy a PR kampány tapasztalatai Előadó: Kurucz Zsuzsa

Részletesebben

Tervezés-Kutatás. A MÉDIA VILÁGA és a NEW MEDIA

Tervezés-Kutatás. A MÉDIA VILÁGA és a NEW MEDIA 5. Tervezés-Kutatás A MÉDIA VILÁGA és a NEW MEDIA Média: olyan kommunikációs csatorna, amely a konkrét üzenettől függetlenül létezik, amelyet igénybe vehetünk az üzenetek közlésére kommunikációs eszköz

Részletesebben

IDŐELTOLÁSOS TÉVÉZÉS NOVEMBER NIELSEN KÖZÖNSÉGMÉRÉS

IDŐELTOLÁSOS TÉVÉZÉS NOVEMBER NIELSEN KÖZÖNSÉGMÉRÉS IDŐELTOLÁSOS TÉVÉZÉS 2014. NOVEMBER NIELSEN KÖZÖNSÉGMÉRÉS LIVE ÉS PLAYBACK NÉZETT IDŐ (ATV) NAPONTA 2014. november CÉLCSOPORT LIVE PERC PLAYBACK PERC PLAYBACK % TELJES NÉPESSÉG 297 3.4 1.1% 4-17 199 2.9

Részletesebben

TV MÉG MINDIG CSÚCSFORMÁBAN

TV MÉG MINDIG CSÚCSFORMÁBAN TV MÉG MINDIG CSÚCSFORMÁBAN BIG PICTURE (MEME) Vörös Csilla 2014. November 12. TARTALOM Változások kora - Helyzetkép Időeltolásos tévénézés TV+ Kitekintés Jövőkép 2 VÁLTOZÁSOK KORA HELYZETKÉP 2014. OKTÓBER:

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya. 3. A közművelődési feladatok ellátásának alapelvei

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya. 3. A közművelődési feladatok ellátásának alapelvei Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2017. (II.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros

Részletesebben

Népszámlálás kommunikációs program

Népszámlálás kommunikációs program Népszámlálás kommunikációs program Sikeres kommunikáció=eredményes összeírás Népszámlálás az egyetlen teljeskörű összeírás. Legmélyebb területi szintű adatok megszerzése. (kistérség, városrész). Tetszőleges

Részletesebben

Informatikai alapismeretek

Informatikai alapismeretek Informatikai alapismeretek Informatika tágabb értelemben -> tágabb értelemben az információ keletkezésével, továbbításával, tárolásával és feldolgozásával foglalkozik Informatika szűkebb értelemben-> számítógépes

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeș Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kar 1.3 Intézet Kommunikáció, Közkapcsolatok

Részletesebben

INNOVATÍV TUDOMÁNY. Benczik Vilmos: A médium és az üzenet - néhány gondolat. korunk kommunikációs technológiaváltásáról

INNOVATÍV TUDOMÁNY. Benczik Vilmos: A médium és az üzenet - néhány gondolat. korunk kommunikációs technológiaváltásáról INNOVATÍV TUDOMÁNY A Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács tudományos tanácskozása nemzetközi részvétellel Színhely: Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, I. emeleti díszterem, Szabadka, Strossmayer u. 11. Időpont:

Részletesebben

MARKETING- KOMMUNIKÁCIÓ

MARKETING- KOMMUNIKÁCIÓ MARKETING- KOMMUNIKÁCIÓ Az előadás témái 1./ A marketingkommunikációs mix tartalma 2./ Reklám 3./ Eladásösztönzés 4./ Személyes eladás 5./ PR Kommunikációs mix Reklám Eladásösztönzés Public Relations Személyes

Részletesebben

Médiaajánló. Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!

Médiaajánló. Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek! Médiaajánló Küldetésünk: Rádiónk a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia alapítói szándéka szerint keresztény értékrendet közvetítő, az egyetemes és a magyar kultúrát a középpontba állító közösségi rádió,

Részletesebben

VAN MIT NÉZNI DEBRECENBEN! DEBRECEN TELEVÍZIÓ MÉDIA AJÁNLAT

VAN MIT NÉZNI DEBRECENBEN! DEBRECEN TELEVÍZIÓ MÉDIA AJÁNLAT VAN MIT NÉZNI DEBRECENBEN! DEBRECEN TELEVÍZIÓ MÉDIA AJÁNLAT MÉDIAAJÁNLAT BEVEZETŐ ITTHON VAGYUNK Az elektronikus média egyre inkább meghatározza életünket. Gondoljunk csak a televízióra, ami ma már az

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR BA képzés (általános tételek, minden szakiránynak kötelező)

ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR BA képzés (általános tételek, minden szakiránynak kötelező) ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR BA képzés (általános tételek, minden szakiránynak kötelező) 1. A kommunikációs elméletek hét tradíciója. Az empirikus és az értelmező elméletek különbségei. (Griffin: Bevezetés a kommunikációelméletbe.

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tanulj tőlünk- Tanulunk tőled! TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-140 KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3.1.7 projekt szakmai tervezésének. A szakmai feladatok alapján

Részletesebben

MÉRTÉK MÉDIAELEMZŐ MŰHELY NAVRATIL SZONJA SAJTÓSZABADSÁG 2012

MÉRTÉK MÉDIAELEMZŐ MŰHELY NAVRATIL SZONJA SAJTÓSZABADSÁG 2012 MÉRTÉK MÉDIAELEMZŐ MŰHELY NAVRATIL SZONJA SAJTÓSZABADSÁG 2012 CÉLJAINK Felmérni a 2010- ben kialakított médiaszabályozás hatásait Feltárni a szabályozás megváltoztatásának sajtószabadságra gyakorolt hatását

Részletesebben

TÉVÉNÉZÉS AZ INTERNETEN 2015

TÉVÉNÉZÉS AZ INTERNETEN 2015 TÉVÉNÉZÉS AZ INTERNETEN 2015 NIELSEN KÖZÖNSÉGMÉRÉS 2015. AUGUSZTUS 6. INTERNETES ESZKÖZELLÁTOTTSÁG TV+ Survey 2015, TV-s 4+ személyek Van a háztartásban INTERNET 74% ASZTALI SZÁMÍTÓGÉP LAPTOP OKOSTELEFON*

Részletesebben

Marketing és kommunikáció PR Online kommunikáció. Schwarcz Tibor Oneline PR

Marketing és kommunikáció PR Online kommunikáció. Schwarcz Tibor Oneline PR Marketing és kommunikáció PR Online kommunikáció Schwarcz Tibor Oneline PR Marketingkommunikáció elhelyezése A marketing ( társadalmi és vezetési lépések láncolata, melyek során az egyének és csoportok

Részletesebben

FIATALOK A KÉPERNYŐ ELŐTT. Vörös Csilla Mérők Klubja 2014. május 29.

FIATALOK A KÉPERNYŐ ELŐTT. Vörös Csilla Mérők Klubja 2014. május 29. FIATALOK A KÉPERNYŐ ELŐTT Vörös Csilla Mérők Klubja 2014. május 29. TARTALOM 1. 2. 3. ESZKÖZÖK A HÁZTARTÁSOKBAN TÉVÉNÉZÉSI TRENDEK 4+ TÉVÉNÉZÉSI TRENDEK 15-29 2 ESZKÖZÖK A HÁZTARTÁSOKBAN 3 FELSZERELTSÉGI

Részletesebben

VÁLTOZÓ VIDEÓ VILÁG: MILYEN KÉPERNYŐN NÉZNEK? ELŐADÓ: VÖRÖS CSILLA. Digitalia szeptember 10.

VÁLTOZÓ VIDEÓ VILÁG: MILYEN KÉPERNYŐN NÉZNEK? ELŐADÓ: VÖRÖS CSILLA. Digitalia szeptember 10. VÁLTOZÓ VIDEÓ VILÁG: MILYEN KÉPERNYŐN NÉZNEK? ELŐADÓ: VÖRÖS CSILLA Digitalia 2013. szeptember 10. TARTALOM TV tények (eszközök, nézési idő, nézést növelő faktorok) Multiplatform (eszközök, külföldi adatok,

Részletesebben

Generációs trendek a médiafogyasztásban. Változások és változatlanságok. Media Hungary TNS Hoffmann

Generációs trendek a médiafogyasztásban. Változások és változatlanságok. Media Hungary TNS Hoffmann Generációs trendek a médiafogyasztásban Változások és változatlanságok Media Hungary 2015 A generációk 10 éve és most a TGI adatbázisban 2004 2014 Mature (Érett generáció) 1945 előtt születtek 59-77 69-75

Részletesebben

TV PIACI KÖRKÉP 2014 NIELSEN KÖZÖNSÉGMÉRÉS

TV PIACI KÖRKÉP 2014 NIELSEN KÖZÖNSÉGMÉRÉS TV PIACI KÖRKÉP 2014 NIELSEN KÖZÖNSÉGMÉRÉS TÉVÉNÉZÉSRE FORDÍTOTT IDŐ ATV (perc) EGY FŐRE JUTÓ NAPI TÉVÉNÉZÉSI IDŐ (PERC/FŐ/NAP) 2013 és 2014 egész év, egész nap, Total TV 400 350 370 376 300 250 286 289

Részletesebben

Téma Óraszám Tanári bemutató Tanulói tevékenység Módszertan Óratípus Eszközök

Téma Óraszám Tanári bemutató Tanulói tevékenység Módszertan Óratípus Eszközök Téma Óraszám Tanári bemutató Tanulói tevékenység ódszertan Óratípus Eszközök Tantárgy: ozgókép- és médiaismeret Tartalom 8. évfolyam... A változat... A mozgókép előzményei, a film és a mozi felfedezése...

Részletesebben

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat közművelődési és közgyűjteményi feladatairól Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Szélessávú piacok hatósági szabályozása. Kihívások az infokommunikációban IVSZ NHH konferencia Ludányi Edgár - NHH

Szélessávú piacok hatósági szabályozása. Kihívások az infokommunikációban IVSZ NHH konferencia Ludányi Edgár - NHH Szélessávú piacok hatósági szabályozása Kihívások az infokommunikációban IVSZ NHH konferencia Ludányi Edgár - NHH 2 Tartalom I. Szélessávú piacok helyzete, fejlődési irányai II. Szélessávú piacok fejlődését

Részletesebben

HU Egyesülve a sokféleségben HU A8-0156/153. Módosítás. Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas az EFDD képviselőcsoport nevében

HU Egyesülve a sokféleségben HU A8-0156/153. Módosítás. Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas az EFDD képviselőcsoport nevében 21.3.2019 A8-0156/153 153 5 preambulumbekezdés (5) Az európai kulturális sokféleség előmozdításához elengedhetetlenek a jól fejlődő és stabil kulturális és kreatív ágazatok, amelyek széles és sokrétű közönségeknek

Részletesebben

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Politológia 1. 2013. Követelmények. - írásbeli kollokvium, tesztjellegű - Politológia. Elmélet - gyakorlat Szerző: Hazayné dr. Ladányi Éva VAGY - Politológia

Részletesebben

esetében is indokolttá teszi a tevékenység állami részről történő feladat, illetve értékarányos támogatását.

esetében is indokolttá teszi a tevékenység állami részről történő feladat, illetve értékarányos támogatását. Válasz az állami támogatás szabályainak a közszolgálati műsorszolgáltatásra történő alkalmazásáról szóló bizottsági közlemény felülvizsgálata tárgyában feltett kérdésekre 1.1. Az európai direktívák az

Részletesebben

A médiaoktatás célja

A médiaoktatás célja A médiaoktatás célja a média nyelvének, kifejezőeszközeinek, illetve a média társadalmi szerepének, működésmódjának megismerése a tanulók választásaikat értő, kritikus médiafogyasztóvá, a társadalmi folyamatokban

Részletesebben

Kommunikációs fogalomtár. Kommunikációs felmérés 2010.

Kommunikációs fogalomtár. Kommunikációs felmérés 2010. Kommunikációs fogalomtár Kommunikációs felmérés 2010. Blog A blog az angol "web log", vagyis netes bejegyzés kifejezésből származik, magyarra az internetes napló kifejezéssel fordítható. A blog jellemzője,

Részletesebben

- a tudástársadalom potenciális kialakulása

- a tudástársadalom potenciális kialakulása Tudásközpontú világmodell előtt, - globális információs társadalom közben A Tudás mennyiségi és főként minőségi fejlődése Új Tudomány születése és új tömegkultúra kialakulása A tudás személyes tőkévé válása

Részletesebben

Mennyit ér valójában a tartalom?

Mennyit ér valójában a tartalom? Mennyit ér valójában a tartalom? Telbisz Ferenc PKI Fejlesztési Igazgatóság Szélessávú rendszerek fejlesztési osztály H-1117 Budapest XI. Magyar Tudósok körútja 9 2008. október 14, 1. oldal Tartalomjegyzék

Részletesebben

Médiaismeretek EET mesterképzés hallgatóinak. Dr. Móré Mariann

Médiaismeretek EET mesterképzés hallgatóinak. Dr. Móré Mariann Médiaismeretek EET mesterképzés hallgatóinak Dr. Móré Mariann A média fogalma Médium (latin): szuggerálható, könnyen befolyásolható személy, közvetítő eszköz, közeg; Média: a szó többes alakja (összefoglaló

Részletesebben

METEOROLÓGIAI ELŐREJELZÉSEK A MÉDIA SZÁMÁRA. Merics Attila

METEOROLÓGIAI ELŐREJELZÉSEK A MÉDIA SZÁMÁRA. Merics Attila METEOROLÓGIAI ELŐREJELZÉSEK A MÉDIA SZÁMÁRA Merics Attila Országos Meteorológiai Szolgálat, Szegedi Magaslégköri Obszervatórium 6728 Szeged, Bajai út 11. e-mail: merics.a@met.hu Bevezetés A meteorológiai

Részletesebben

Szép Új Világ Szeptember 29. Urbán Zsolt elnök Magyar Reklámszövetség

Szép Új Világ Szeptember 29. Urbán Zsolt elnök Magyar Reklámszövetség Szép Új Világ 2015. Szeptember 29. Urbán Zsolt elnök Magyar Reklámszövetség Ok - okozat Az elmúlt években elmaradt az iparág pozicionálása. Ennek következtében a kormány az iparágat nem tekinti komoly

Részletesebben

Országos Digitális Átállás Projekt

Országos Digitális Átállás Projekt Országos Digitális Átállás Projekt kommunikáció Zsuppán Attila kommunikációs igazgató 2013. március 28. Célcsoportjaink 1. Aki (földfelszíni) analóg módon tévézik: - támogatott rászorulók - akik önerőből

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

Komplex szervezetfejlesztés megvalósítása Tab Város Önkormányzatánál. Partnerek intézményesített bevonása a döntéshozatalba

Komplex szervezetfejlesztés megvalósítása Tab Város Önkormányzatánál. Partnerek intézményesített bevonása a döntéshozatalba Komplex szervezetfejlesztés megvalósítása Tab Város Önkormányzatánál Partnerek intézményesített bevonása a döntéshozatalba 2010 Projektvázlat 1. Jegyzői egyeztetés 2. Célok, elvárások A helyi újság tartalmával

Részletesebben

Dr. Judit Kerekes AMIT 2017, New York

Dr. Judit Kerekes AMIT 2017, New York Dr. Judit Kerekes AMIT 2017, New York Örökségünk a magyar nyelv megőrzése megtartása A nagymama Idősebb szomszéd Családi barátok regéiből Régi kézimunkák újra használatából Magyar festmények, képek a

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 37/1998.(XII.15.)Kt.

Részletesebben

A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA.

A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA. A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA. A public relations tevékenység struktúrájával kapcsolatos szakmai kifejezések tartalmának értelmezése:

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeș Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kar 1.3 Intézet Kommunikáció, Közkapcsolatok

Részletesebben

A FOGLALKOZTATÁSBŐVÍTÉS ÚJ DIMENZIÓI PROJEKTVÁSÁR ÉS SZAKMAI RENDEZVÉNY SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK SZÁMÁRA 2011.szeptember 29 30.

A FOGLALKOZTATÁSBŐVÍTÉS ÚJ DIMENZIÓI PROJEKTVÁSÁR ÉS SZAKMAI RENDEZVÉNY SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK SZÁMÁRA 2011.szeptember 29 30. A FOGLALKOZTATÁSBŐVÍTÉS ÚJ DIMENZIÓI PROJEKTVÁSÁR ÉS SZAKMAI RENDEZVÉNY SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK SZÁMÁRA 2011.szeptember 29 30. KoopeRáció kiemelt projekt eredményei KoopeRáció kiemelt projekt célja A TÁMOP

Részletesebben

PULZUS TV. Média ajánlat

PULZUS TV. Média ajánlat PULZUS TV Média ajánlat Érvényes: 2009. január 1-től a következő tájékoztató megjelenéséig! Az árak az ÁFA összegét nem tartalmazzák! 1 MŰSOROK A televízió adása Sopronban és szűk vonzáskörzetében a UPC

Részletesebben

Skool - Médiaelemzés Időszak: május március PROFESSZIONÁLIS MULTIPLATFORMOS MÉDIAFIGYELÉS

Skool - Médiaelemzés Időszak: május március PROFESSZIONÁLIS MULTIPLATFORMOS MÉDIAFIGYELÉS Skool - Médiaelemzés Időszak: 2014. május - 2016. március PROFESSZIONÁLIS MULTIPLATFORMOS MÉDIAFIGYELÉS ÖSSZEFOGLALÓ I. A Skool 2014-es indulása óta összesen 338 médiamegjelenésben szerepelt. Az első cikk

Részletesebben

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Tankönyv: Apáczai Kiadó Rajz és vizuális kultúra Minimum követelmények 1. évfolyam Képzelőerő, belső képalkotás fejlődése. Az életkornak megfelelő, felismerhető ábrázolás

Részletesebben

A MÉDIA- ÉS REKLÁMIPAR TÉNYADATAIRÓL IPARÁGI MEGKÖZELíTÉSBEN AZ EGYKULCSOS REKLÁMADÓ KAPCSÁN WHITEREPORT.HU GYORSJELENTÉS BUDAPEST, 2015. FEBRUÁR 16.

A MÉDIA- ÉS REKLÁMIPAR TÉNYADATAIRÓL IPARÁGI MEGKÖZELíTÉSBEN AZ EGYKULCSOS REKLÁMADÓ KAPCSÁN WHITEREPORT.HU GYORSJELENTÉS BUDAPEST, 2015. FEBRUÁR 16. A MÉDIA- ÉS REKLÁMIPAR TÉNYADATAIRÓL IPARÁGI MEGKÖZELíTÉSBEN AZ EGYKULCSOS REKLÁMADÓ KAPCSÁN WHITEREPORT.HU GYORSJELENTÉS BUDAPEST, 2015. FEBRUÁR 16. WR-MÓDSZERTAN & A GYORSJELENTÉS CÉLJA A Whitereport.hu*

Részletesebben

NRC-Médiapiac Kütyüindex. Molnár Judit és Sági Ferenc szeptember 15.

NRC-Médiapiac Kütyüindex. Molnár Judit és Sági Ferenc szeptember 15. NRC-Médiapiac Kütyüindex Molnár Judit és Sági Ferenc 2011. szeptember 15. MI A KÜTYÜ? bár a kütyü szó eredete mindeddig ismeretlen, maga a szó egyáltalán nem az. Már a XVIII. századtól vannak rá adataink.

Részletesebben

Médiaajánló. Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!

Médiaajánló. Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek! Küldetésünk: Rádiónk a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia alapítói szándéka szerint keresztény értékrendet közvetítő, az egyetemes és a magyar kultúrát a középpontba állító közösségi rádió, mely minden

Részletesebben

TV PIACI KÖRKÉP 2013 NIELSEN KÖZÖNSÉGMÉRÉS

TV PIACI KÖRKÉP 2013 NIELSEN KÖZÖNSÉGMÉRÉS TV PIACI KÖRKÉP 2013 NIELSEN KÖZÖNSÉGMÉRÉS TÉVÉNÉZÉSRE FORDÍTOTT IDŐ ATV (perc) EGY FŐRE JUTÓ NAPI TÉVÉNÉZÉSI IDŐ (PERC/FŐ/NAP) 400 350 375 370 300 250 286 286 200 150 191 202 239 241 100 50 0 TOTAL 4+

Részletesebben

Kommunikáció I. Dr. Móré Mariann

Kommunikáció I. Dr. Móré Mariann Kommunikáció I. Dr. Móré Mariann Népszerűsítő összefoglalás Kommunikáció:= valamilyen kapcsolatban álló felek egy általuk kialakított jelrendszerrel képesek egymással valamit közölni, s ily módon befolyásolni

Részletesebben

A VÁSÁRLÓI DÖNTÉS. 7. tétel

A VÁSÁRLÓI DÖNTÉS. 7. tétel A VÁSÁRLÓI DÖNTÉS ÉS VEVŐTÍPUSOK 7. tétel A vásárlási döntés folyamata A kereskedelmi vállalkozások létérdeke a forgalom folyamatosságának fenntartása, növelés. Ehhez nem elegendő csupán alkalmazkodniuk

Részletesebben

Kommunikációs és promóciós eszközök a beiskolázási marketingben. Készítette: Duga Zsófia PTE-KTK PhD hallgató PTE-ÁOK PR referens 2010. Október 22.

Kommunikációs és promóciós eszközök a beiskolázási marketingben. Készítette: Duga Zsófia PTE-KTK PhD hallgató PTE-ÁOK PR referens 2010. Október 22. Kommunikációs és promóciós eszközök a beiskolázási marketingben Készítette: Duga Zsófia PTE-KTK PhD hallgató PTE-ÁOK PR referens 2010. Október 22. 1.Mi is az a beiskolázási marketingtevékenység? A felsőoktatási

Részletesebben

ÁROP KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ALTERNATÍV KONFLIKTUSKEZELÉSI MÓDOZATOK BEHOZATALA AZ ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

A VIZUÁLIS TÖMEGMÉDIA HATÁSA SERDÜLŐ LÁNYOK ÉS FIATAL NŐK TESTKÉPÉRE ÉS TESTTEL KAPCSOLATOS ATTITŰDJÉRE

A VIZUÁLIS TÖMEGMÉDIA HATÁSA SERDÜLŐ LÁNYOK ÉS FIATAL NŐK TESTKÉPÉRE ÉS TESTTEL KAPCSOLATOS ATTITŰDJÉRE A VIZUÁLIS TÖMEGMÉDIA HATÁSA SERDÜLŐ LÁNYOK ÉS FIATAL NŐK TESTKÉPÉRE ÉS TESTTEL KAPCSOLATOS ATTITŰDJÉRE Készítette: Szabó Orsolya 2012. június 22. A témaválasztás indoklása - Saját élmény, tapasztalat

Részletesebben

Műsorterjesztés. Definíciók. Televíziós és rádiós műsorszolgáltatás. Kulcskérdések

Műsorterjesztés. Definíciók. Televíziós és rádiós műsorszolgáltatás. Kulcskérdések Definíciók Műsorterjesztés Műsorterjesztés: műsorszolgáltató által előállított műsorszolgáltatási jelek elektronikus úton egyidejűleg, változatlanul történő eljuttatása a felhasználó vevőkészülékéhez.

Részletesebben

TELEVÍZIÓS KÍNÁLAT ÉS FOGYASZTÁS. Vörös Csilla 2014. Február 27.

TELEVÍZIÓS KÍNÁLAT ÉS FOGYASZTÁS. Vörös Csilla 2014. Február 27. TELEVÍZIÓS KÍNÁLAT ÉS FOGYASZTÁS Vörös Csilla 2014. Február 27. ELÉRÉS ÉS KÖZÖNSÉGARÁNY A NAPI TÉVÉNÉZÉSI IDŐ ÉS AZ ELÉRÉS Célcsoportok: Teljes lakosság (9 179 449 fő) és 18+ (7 857 565 fő) Idősáv: 02:00-25:59

Részletesebben

3.1. Irányultság szerint... 21 3.2. A partnerek térbeli és időbeli helyzete szerinti...22 3.3. A résztvevők száma szerint... 22

3.1. Irányultság szerint... 21 3.2. A partnerek térbeli és időbeli helyzete szerinti...22 3.3. A résztvevők száma szerint... 22 T a r t a l o m je g y z é k OLDALSZÁM E lő sz ó... 11 I. A kom m unikáció m eghatározása, fogalm a, a la p té te le i. Nyelvi kom petencia - kom m unikációs k o m p eten cia... 13 1. Tanítási c é l...13

Részletesebben

A gazdálkodás és részei

A gazdálkodás és részei A gazdálkodás és részei A gazdálkodás a szükségletek kielégítésének a folyamata, amely az erőforrások céltudatos felhasználására irányul. céltudatos tervszerű tudatos szükségletre, igényre összpontosít

Részletesebben

Bevezetés a kommunikációelméletbe 4.

Bevezetés a kommunikációelméletbe 4. Bevezetés a kommunikációelméletbe 4. A jelek természetes jelek mesterséges jelek szimptómák szignálok szimbólumok 1 Pierce: jelfelosztás ikon Index szimbólum Pierce: jelfelosztás IKON hasonlóságon alapul:

Részletesebben

BEVEZETÉS A KOMMUNIKÁCIÓTUDOMÁNYBA

BEVEZETÉS A KOMMUNIKÁCIÓTUDOMÁNYBA Babeş Bolyai Tudományegyetem Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kar 2012/2013-as tanév Dr. Vincze Hanna Orsolya adjunktus vincze.orsolya@polito.ubbcluj.ro BEVEZETÉS A KOMMUNIKÁCIÓTUDOMÁNYBA

Részletesebben

IDEGEN NYELV ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

IDEGEN NYELV ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI IDEGEN NYELV ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI Az idegen nyelv érettségi vizsga célja Az idegen nyelvi érettségi vizsga célja a kommunikatív nyelvtudás mérése, azaz annak megállapítása, hogy a vizsgázó

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeș Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kar 1.3 Intézet Kommunikáció, Közkapcsolatok

Részletesebben

Egy híján húsz. 1. Mit olvasol a legtöbbször? Többet is megjelölhetsz! a) kötelező olvasmányokat

Egy híján húsz. 1. Mit olvasol a legtöbbször? Többet is megjelölhetsz! a) kötelező olvasmányokat Egy híján húsz Kérdőív az olvasási szokásokról A Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium Erasmus csoportjának javasolt kérdései a diákok olvasási szokásainak/ kedvének felmérésére 1. Mit olvasol a

Részletesebben

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01 Célterület kód: 580a01 Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt fontos a települések fejlődése szempontjából

Részletesebben

A netgeneráció kihívásai Bedő Ferenc

A netgeneráció kihívásai Bedő Ferenc A netgeneráció kihívásai Bedő Ferenc www.zalai-iskola.hu www.edidakt.hu Előzmények Figyelemfelhívás pozitív optimizmus Don Tapscott Mark Prensky Helyzetértékelés negatív realitás Netgeneráció 2010. kutatás

Részletesebben