0005 Jelentés a Független Kisgazda-, Földmunkás és Polgári Párt évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "0005 Jelentés a Független Kisgazda-, Földmunkás és Polgári Párt 1997-1998. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről"

Átírás

1 0005 Jelentés a Független Kisgazda-, Földmunkás és Polgári Párt évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Részletes megállapítások 1. A párt gazdálkodásáról szóló évi beszámolók valódisága 2. Az és évi beszámolókat megalapozó könyvvezetés 3. A Párt bevételszerző, gazdálkodó tevékenysége 4. A Párt gazdálkodásának belső ellenőrzése 5. Az előző ellenőrzés megállapításaira tett intézkedések II. Összefoglaló megállapítások, Felhívás a törvényes állapot helyreállítására, javaslat 1. Összefoglaló megállapítások 2. Felhívás a törvényes állapot helyreállítására 3. Javaslat Melléklet A VIZSGÁLAT CÉLJA, MÓDSZERE, IDŐSZAKA, KÖRÜLMÉNYEI Az Állami Számvevőszékről szóló évi XXXVIII. törvény 5. -a, valamint a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló - többször módosított évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Párttörvény) 10. (1) bekezdése alapján a pártok gazdálkodása törvényességének ellenőrzésére az Állami Számvevőszék (továbbiakban ÁSZ) jogosult. A törvényi felhatalmazás alapján az ÁSZ évi ellenőrzési tervének megfelelően vizsgálta a Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt (továbbiakban: Párt) évi gazdálkodása törvényességét. Az ellenőrzött szervezet neve: Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt Címe: Budapest, Belgrád rkp. 24. Jogállása: önálló jogi személy (6.PK /4./1990.)

2 Az ellenőrzött időszak: január l december 31-ig pénzügyi beszámolóval lezárt gazdasági évek Az ellenőrzés célja annak megállapítása volt, hogy ˇ a Párt által készített és a Magyar Közlönyben közzétett éves beszámolók a törvényi előírásoknak megfelelnek-e, és a könyvvezetéssel, a valósággal megegyező adatokat tartalmaznak-e, ˇ a könyvvezetés és a gazdálkodás során betartották-e a vonatkozó jogszabályi előírásokat, ˇ a párt működéséhez szabályszerűen igénybevehető forrásokat használt-e fel, nem folytatott-e a párttörvény által tiltott gazdálkodó tevékenységet, illetve nem fogadott-e el tiltott adományt. Az ellenőrzés módszere: törvényességi ellenőrzés, szúrópróba szerinti kiválasztás alapján, a Magyar Közlöny évi 42. számában közzétett ÁSZ általános ellenőrzési program szerint. A helyszíni ellenőrzés időpontja: október december 3. A vizsgálati jelentés megállapításai a Párt Országos Központjában rendelkezésre bocsátott számviteli bizonylatok (iratok, dokumentumok) alapján lefolytatott ellenőrzés tapasztalatain alapulnak. I. Részletes megállapítások 1. A párt gazdálkodásáról szóló évi beszámolók valódisága 2. Az és évi beszámolókat megalapozó könyvvezetés 3. A Párt bevételszerző, gazdálkodó tevékenysége 4. A Párt gazdálkodásának belső ellenőrzése 5. Az előző ellenőrzés megállapításaira tett intézkedések 1. A párt gazdálkodásáról szóló évi beszámolók valódisága 1.1. A teljes vizsgálati időszakra érvényes megállapítások A párttörvény 9. (1) bekezdése alapján a pártok kötelesek minden év április 30-ig az előző évi gazdálkodásukról szóló beszámolót a Magyar Közlönyben - a törvény 1. sz. mellékletében meghatározott tatalommal - közzétenni.

3 A Párt az évi beszámolóját április 22-én a Magyar Közlöny 33. számában, az évi beszámolóját április 21-én a Magyar Közlöny 33. számában jelentette meg (1., 2. mellékletek). A Párt december 31-i fordulónappal készít beszámolót, a végleges zárás időpontja a tárgyévet követő év március 30. A közzétett beszámolók az 1., 5., 8 és 9. számlaosztály adatai alapján készülnek. A Párt rendelkezik mindkét évre vonatkozó hatályos számviteli politikával, számlarenddel, amely rögzíti a beszámoló-készítés feladatait is. A közzétett beszámolók a Párt számviteli egységei - az Országos Központ, a megyei és helyi szervezetek - gazdálkodásának összesített adatait tartalmazzák. A gazdálkodás decentralizáltan a szervezeti egységeknél történik, a gazdálkodás egészének számbavétele azonban centralizáltan, az Országos Központban történik. A szervezeti egységek bevételeikről és kiadásaikról analitikus nyilvántartást vezetnek, amelyet a megyei szervezetek havonta, a helyi szervezetek féléves gyakorisággal a megyei szervezet útján az alapbizonylatokkal együtt átadnak a központi könyvelésnek. A főkönyvi könyvelés az Országos Központban az eredeti bizonylatok alapján, azok felülvizsgálatát követően történik. A könyvvezetés módja kettős könyvvitel, a bizonylatok számítógépes feldolgozásával. A Párt éves beszámolóit a számviteli rendjében szabályozott módon készült számítási anyag alapján állította össze. A beszámolókban szereplő adatok a főkönyvi kivonatokból és a főkönyvi számlákból készített, rendelkezésre álló számítási anyagokból visszakereshetők, megállapíthatók. A Párt a számvitelről szóló - többször módosított évi XVIII. törvényben (a továbbiakban: Szt.) megfogalmazott alapelvek közül a könyvvezetés és a beszámoló-készítés során mindkét évben megsértette a teljesség alapelvét, mivel az évi beszámoló nem tartalmazza teljes körűen a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezethez tartozó helyi szervezetek adatait. Az év során működött 119 alapszervezet közül csak 34 szervezet készített teljes körű, éves adatokat tartalmazó pénzügyi elszámolást. Az évi beszámolóban a Borsod-Abaúj- Zemplén megyében nyilvántartott 85 helyi szervezetből az éves forgalomról csak 36 számolt el. A Komárom-Esztergom megyei összesítőből két helyi szervezet, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei összesítőből 10 helyi szervezet I. félévi alapbizonylatai hiányoznak. A Pest megyében nyilvántartott 133 helyi szervezetből 107 számolt el éves gazdálkodási adatairól. A Párt gazdasági igazgatójától kapott tájékoztatás szerint az időközben bekövetkezett személyi változások miatt az adatok nem pótolhatók.

4 1.2. Az és az évi beszámoló Bevételek A beszámoló Tagdíjak sora évben E Ft, évben E Ft bevételről ad számot a tagdíjak főkönyvi számla egyenlegével egyezően. A központi költségvetésből eredő bevétel évben E Ft, évben E Ft volt. Ebből E Ft az évi országgyűlési képviselőválasztásra kapott összeg, a választási eljárásról szóló évi C. tv. alapján. Ezen összeg felhasználásának ellenőrzéséről az ÁSZ a V / sz. jelentésében külön beszámolt. Az Egyéb hozzájárulások, adományok soron közölt bevétel évben E Ft, évben E Ft volt. Az összeg megoszlása a következő: E. Ft-ban Belföldi jogi személyektől Külföldi jogi személyektől Jogi személynek nem minősülő gazdasági társaságoktól Belföldi magánszemélyektől Külföldi magánszemélyektől A Belföldi jogi személynek nem minősülő gazdasági társaságtól soron évben két tétel helytelenül szerepel, 26 E Ft egy nótakörtől, 3 E Ft pedig magánszemélytől származik. A Belföldi magánszemélytől beszámolósor esetében a párttörvény 1. sz. melléklete szerinti minta 500 E Ft összeget jelöl meg, amely felett nevesíteni kell az adományozókat, az évről készített beszámolóban a 100 E Ft feletti adományozók szerepelnek nevesítve. E beszámolósoron 1997-ben szerepel egy 1 M Ft-os összeg, amely azonban nem pénzbeli hozzájárulás, hanem tárgyi adomány. Az Szt. 2. sz. melléklete 24/h/ pontja szerint az ajándékba kapott eszköz piaci értékét a rendkívüli bevételek közt kell elszámolni. Ennek megfelelően az adomány értékét az Egyéb bevételek soron kellett volna szerepeltetni. A Külföldi magánszemélyektől származó adományok beszámolósoron évben Ft összeg szerepel, az azonban nem tárgyévi befizetés, 1991-ben fizették be, a bankszámlán lévő tőke átszámított összege Ft, az évre járó kamat 316 Ft. A Párt számviteli politikájában a beszámoló főösszegének 1%-ában határozta meg a

5 jelentősebb összegű hiba mértékét, így csak a tárgyévre járó kamat összegét kellett volna a beszámolóban szerepeltetni. Az Egyéb bevételek soron évben E Ft, évben pedig E Ft található. Az összegek részletezése a beszámoló alapjául szolgáló főkönyvi kivonat alapján: Ingatlan és tárgyi eszköz értékesítésből Saját tulajdonú E. Ft ingatlan és ingó hasznosításból Költségtérítések Propaganda 598 tevékenységből Kamat és egyéb pénzügyi bevétel Rendkívüli bevétel Ö s s z e s e n: Az évi ingatlan és tárgyi eszköz értékesítéséből származó összegből 80 M Ft az ingatlanértékesítés bevétele Kiadások A Párt közzétett kiadásai évről E Ft, évről pedig E Ft a következő megoszlásban: E. Ft-ban Támogatás egyéb szervezeteknek Vállalkozások alapítására fordított összegek Működési kiadások Eszközbeszerzés Politikai tevékenység kiadásai Egyéb kiadások A kiadások főösszege és részösszegei mindkét évben megegyeznek a

6 könyvelés adataival. A párttörvény 1. sz. melléklete szerinti beszámoló mintához magyarázatot, kitöltési utasítást nem készítettek a jogalkotók, így ennek kitöltése pártonként eltérő lehet. A beszámoló minta nincs összhangban az Szt. rendelkezéseivel, sem az eredménykimutatás, sem pedig a mérleg követelményének nem felel meg, pl. az eszközbeszerzés az Szt. szerinti mérleg eszközállományát növeli, az eredménykimutatásban pedig nem jelenik meg. Az ellenőrzés csak a jogszabályokat sértő gyakorlatot kifogásolja. A Párt által évben a működési, politikai tevékenység kiadása és eszközbeszerzésként közölt összegek, az Szt. 35. (2) bekezdése c) pontjával ellentétesen nem tartalmazzák az előzetesen felszámított, de le nem vonható általános forgalmi adót. A beszámolóban az általános forgalmi adó összege az egyéb kiadások soron jelenik meg, évben a Párt megszüntette a helytelen gyakorlatot. A Vállalkozások alapítására fordított összegek évi 1 M Ft összege a Párt által alapított Arculat egyszemélyes Kft törzstőke befizetése. Az ÁSZ ellenőrzés nem kifogásolja, de jelzi, hogy a terv szerinti értékcsökkenési leírás összegét egyik évben sem tartalmazza a beszámoló, mivel az értékcsökkenési leírás nem kiadás. A Párt a számlarendje előírásával ellentétesen mindkét évben megbontotta a külföldi kiküldetések költségeit, a napidíjak a működési, a dologi költségek pedig a politikai tevékenység kiadásai beszámolósoron találhatók. 2. Az és évi beszámolókat megalapozó könyvvezetés 2.1. A könyvvezetés szabályozottsága, gyakorlata A Párt az Szt. rendelkezésének megfelelően és sajátosságaira figyelemmel körültekintően határozta meg számviteli rendjét. A számviteli politikában meghatározták a könyvvezetés rendszerét, a párt a kettős könyvvezetést alkalmazza, a megyei, helyi szervezetek beküldik bizonylataikat az Országos Központba, ahol számítógépes programmal történik a főkönyvi könyvelés, a bizonylatok kontírozását követően. Rögzítették a könyvviteli zárlat időpontját, a Párt könyveit évente egyszer, a beszámoló elkészítése előtt zárja le. A zárlati munkák során elkészítik a főkönyvi kivonatot, illetve a könyvekből kigyűjtik a beszámoló elkészítéséhez szükséges adatokat. A zárlat során egyeztetik a főkönyvi számlákat a leltárakkal és az analitikus nyilvántartásokkal.

7 A befektetett és forgóeszközök megkülönböztető ismérveit az Szt.-vel egyezően rögzítették. Meghatározták az amortizációs politikát, ennek keretében az értékcsökkenési leírás módszerét és a mértékeket. Rögzítették az értékvesztések kezelésének szabályait. Elkészítették a számviteli politika keretében a törvény által kötelezően előírt szabályzatokat, így ˇ az eszközök és források értékelési szabályzatát ˇ az eszközök és források leltározási szabályzatát ˇ a pénzkezelési szabályzatot. A számviteli politika rendelkezik továbbá a szokásos és rendkívüli események megkülönböztető ismérveiről, valamint arról, hogy mit tekint a Párt jelentősebb összegű hibának. A Párt rendelkezik az egységes számlakereten alapuló számlarenddel, amely tartalmazza valamennyi alkalmazásra kijelölt számla számjelét és megnevezését, továbbá a főkönyvi számla és az analitikus nyilvántartások kapcsolatát. A számlarend általában megfelel a követelményeknek, hiba azonban, hogy: ˇ az egyéb szervezetek támogatása főkönyvi számla helytelenül szerepel az 5. számlaosztályban, mivel az Szt. 2. sz. mellékletének 25/h/ pontja alapján ezt a 8. számlaosztályban, a rendkívüli ráfordítások között kellene nyilvántartani, ˇ nincs kijelölve a 8. számlaosztályban rendkívüli ráfordítások főkönyvi számla, ˇ nincs kijelölve a 9. számlaosztályban rendkívüli bevételek számla, holott az Szt. 2. mellékletének 24/h/ pontja szerint az ajándékba kapott eszközt ily módon kell elszámolni, ˇ a munkaadói járulékot a párt a 8. számlaosztály 867. számláján számolja el, az Szt. 47. (1) bekezdése alapján azonban ez egyéb költség, így az 5. számlaosztályban kellene rögzíteni, ˇ a számlarend szerint a le nem vonható általános forgalmi adót a 8. számlaosztályban számolja el, az Szt. 35. (2) bekezdése c) pontja alapján azonban ez a beszerzési ár része, ˇ az 5. számlaosztály és a beszámoló kapcsolatát rögzítő előírásokból nem derül ki, hogy a Párt a terv szerinti értékcsökkenési leírást nem tekinti a beszámoló részét képező költségnek. {1997. évben 77,7 E Ft, évben 69 E Ft} továbbá az sem, hogy az 569. egyéb költségek a beszámolóban a működési kiadások során szerepelnek,

8 A könyvvezetés gyakorlata a Párt belső előírásoknak megfelelő, a szabályozás hibái folytán a könyvvezetés ezeket tükrözi. A szabályozási hibákon kívüli helytelen kontírozások a beszámolók bevételi és kiadási adatát érintő megállapításoknál felsorolásra kerültek Analitikus nyilvántartások és bizonylati elv érvényesülése Analitikus nyilvántartások A Párt a főkönyvi számlákhoz kapcsolódóan analitikus nyilvántartásokat vezet, amelyek a következők: ˇ eszköznyilvántartás, ˇ követelések, ˇ pénzeszközök, ˇ értékpapírok, ˇ rövid lejáratú kötelezettségek, ˇ elszámolási előlegek, ˇ szigorú számadás alá vont bizonylatok. Az analitikus nyilvántartások vezetése és egyeztetése - a vizsgált időszakban - a jogszabályi és belső előírásoknak megfelelt. A nyilvántartások tartalma, összege a vizsgált esetekben a főkönyvi számlákon rögzítettekkel megegyezett Eszköznyilvántartás Az eszköznyilvántartáson belül a tárgyi eszközök között felsorolt ingatlanokról, gépjárművekről, hírközlő berendezésekről egyedi nyilvántartó kartont vezettek. A kartonok vezetése az előírásoknak megfelelt, azok a szükséges adatokat tartalmazták. Az értékpapírokról, immateriális javakról az Szt.-nek megfelelő analitikus nyilvántartást vezettek. A főkönyvi könyvelés, az analitikus nyilvántartások és a bizonylatok közötti egyeztetés lehetősége zárt rendszer révén biztosított A készpénzforgalom nyilvántartása A központi pénztár elszámolásra pénzösszegeket és elszámolási utalványt a vizsgált időszakban szabályosan utalványozott és ellenőrzött pénztárbizonylatokra adott ki. A Házipénztár Pénzkezelési Szabályzat rögzíti az ellátmány jellegű elszámolási összegekkel való elszámolás szabályait. Az elszámolási összegekről a pénztár személyenkénti részletezésben külön nyilvántartást vezetett, amelyből kitűnt a kiadás tételszáma, felvétel időpontja, a felvett összeg, az elszámolás határideje, a tényleges elszámolás időpontja, a felvétel jogcíme.

9 Szigorú számadás alá vont bizonylatok A szigorú számadás alá volt nyomtatványok nyilvántartását és felhasználásának gyakorlatát a Házipénztár Pénzkezelési Szabályzat tartalmazza. Szigorú számadású nyomtatványként kezelik a: ˇ pénztárbevételi- és kiadási bizonylatot, ˇ pénztárjelentést, ˇ készpénzcsekket ˇ elszámolási utalványt. A megyei irodáknak és a kerületeknek a központ adja ki - az általa hitelesített - szigorú számadásúként kezelt bizonylatokat. A szigorú számadású bizonylatok nyilvántartását az előírásoknak megfelelően folyamatosan vezetik Szállítók és vevők A Párt mindkét vizsgált évben vezetett részletes szállítói és vevői analitikus nyilvántartást. Az analitika részletezi a vevőre, szállítóra vonatkozó adatokat, amelyet havonta a főkönyvi könyveléssel egyeztettek A Párt és a saját Kft-je pénzügyi kapcsolatainak nyilvántartása A Párt évben egyszemélyes Kft-t alapított Arculat elnevezéssel 1 M Ft törzstőkével. Az összeg a főkönyvi kivonat megfelelő számláján szerepel, a párt és a Kft között egyéb pénzmozgás nem volt a vizsgált időszakban A bizonylati elv és a bizonylati fegyelem érvényesülése A vizsgált időszakban a Párt egészének gazdálkodási rendjét az Szt. és a párttörvény előírásainak megfelelően, szabályzatokban határozták meg. Ezekben szabályozott a bizonylatok köre, előállítási és tárolási helye, a bizonylatok útja, a központ és a szervezeti egységek pénzügyi, számviteli feladatai Kötelezettségvállalás, utalványozás A pénzeszközök és anyagi eszközök feletti rendelkezésre, utalványozásra jogosultak körét a Párt Központjára, valamint a megyei, illetőleg helyi szervezetekre vonatkozóan külön szabályzatban határozták meg. A Párt központi pénzeszközei feletti rendelkezési jogot a Párt elnökének felhatalmazása alapján évtől a gazdasági igazgató gyakorolja értékhatár nélkül. A központi bankszámlák felett rendelkezési joggal felruházottak nevét a banki aláírásbejelentő kartonok tüntetik fel. A megyei illetőleg helyi szervezetek vezetői kötelezettségvállalási joggal nem rendelkeznek, a szokásos mértékű működési kiadásokon felüli tételeket a megyei elnökök engedélyezik Bizonylatolás

10 A Párt könyvviteli nyilvántartásai alapvetően az Szt ai előírásainak megfelelően kiállított bizonylatok alapján bejegyzett adatokat tartalmaznak. A Párt központi pénztárának havi összesen 481 bizonylata közül l, az évi 02., 07. és 11. havi összesen 2100 db bizonylata közül 6 db nem felelt meg a törvényi előírásoknak Személyi jellegű kifizetések Külföldi kiküldetések A Párt nem rendelkezik a külföldi kiküldetések teljesítésével kapcsolatos költségek elszámolásának rendjét tartalmazó hatályos jogszabályoknak megfelelő szabályzattal. A rendelkezésre álló - külföldi kiküldetés költségeinek elszámolását magában foglaló - belső szabályzat ugyanis elavult, mert a devizáról szóló évi XCV. törvény végrehajtásáról rendelkező 161/1995. (XII. 16.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezte azt a kormányrendeletet, amely az ideiglenes külföldi kiküldetést teljesítők devizaellátmányáról intézkedik, nevezetesen a 30/1992. (II. 3.) Korm. rendeletet. E rendelet alapján szabályozta évben a Párt a külföldi kiküldetést teljesítők devizaellátmánnyal történő elszámolását. A külföldi kiküldetéshez kapcsolódó elismert költségekről szóló 168/1995. (XII. 17.) Korm. rendelet ugyanakkor már évben is hatályos volt, amelynek 1. a. pontja - a személyi jövedelemadóról szóló törvény 27. c) pontjához igazodóan - legfeljebb napi 10 USD-nek megfelelő Ft összegben határozta meg a naponta igazolás nélkül elszámolható összeget. Ezzel szemben a Párt mind 1997-ben, mind 1998-ban a korábbi, már nem hatályos rendelkezés szerint adózott a napidíjak után, ezért indokolt, hogy visszamenően önrevíziót hajtson végre. Az önrevízió évet illetően 10, évet illetően pedig 7 személyt érint, akik mindegyike önadózó volt. A kifizetett napidíjak összege - mint adószámítási alap - mindkét évben 1 M Ft alatti nagyságrendet jelentett. Mindezek mellett alkalmazták azon nyomtatványokat, melyek révén az elszámolás nyomon követhető és zártkörű. Így minden egyes kiküldetést elnökségi határozat rendel el, vagy meghívólevél támaszt alá; alkalmazták a devizaigénylési és a külföldi kiküldetési és elszámolási lapot Gépjármű üzemeltetés A Párt feladatai ellátása érdekében - a tömegközlekedési eszközök igénybevételén kívül - a tulajdonában álló gépkocsik és magántulajdonú gépkocsik hivatali célú használatát engedi meg.

11 A Párt a gépkocsik használatával kapcsolatos költségtérítést és az elszámolás ügyvitelét ugyan szabályozta évtől kezdődő hatállyal, de az ezt követően megjelent - és a gépjármű használatot érintő - személyi jövedelemadó rendelkezések változásával nem egészítette ki. A magántulajdonú gépjármű hivatali célú használatával kapcsolatos jogszabályi előírásokat - belföldi kiküldetési rendelvény alkalmazásával - betartotta. A költségtérítések során a 60/1992. (IV. 1. ) Korm. rendelet - amely az üzemanyag elszámolásáról és térítéséről rendelkezik - szerint jártak el. A Párt tulajdonában és használatában álló gépkocsik - a vizsgált időszakban összesen 13 darab - futásteljesítményének nyilvántartására, illetve elszámolására útnyilvántartást vezettek be. Az útnyilvántartás vezetése - a vizsgált esetekben - az Szt (1) bekezdésében, valamint a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény 5. sz. melléklet II. 7. pontjában leírt követelményeknek megfelel. A Párt tulajdonában lévő személygépkocsik után - mindkét évben - a cég autóadót befizették Az adózásra, illetőleg járulék fizetésre vonatkozó jogszabályok betartása A Párt a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvényben, illetőleg az adózás rendjéről szóló évi XCI. törvényben előírtaknak - egy kivétellel - eleget tett. A kötelező nyilvántartások vezetése és az előírt adatszolgáltatás mellett a kifizetett munkabérekből és bérjellegű jövedelmekből az adóelőleget és a járulékot levonták, továbbá teljesítették adóbevallási és befizetési kötelezettségüket. A napidíjként felvett valuták személyi jövedelemadózásával kapcsolatban ugyan az adóelőlegeket levonták, bevallották és befizették, azonban nem a hatályos törvényi előírások szerint. Nem vették figyelembe, hogy a devizatörvény, illetőleg annak végrehajtási rendelete módosításával az ideiglenes külföldi kiküldetést teljesítők devizaellátmányáról szóló korábbi rendelkezések hatályukat vesztették, és változtak a devizaellátmányokra vonatkozó adózási, adóelőleglevonási szabályok is. Annak megállapítására, hogy a jogszabályi változásoknak a személyi jövedelemadó megállapítására, levonására vonatkozóan milyen nagyságrendű hatása van és ennek következtében milyen intézkedéseket kell tenni, a Pártnak önrevízió keretében lehetősége van. 3. A Párt bevételszerző, gazdálkodó tevékenysége

12 A Párt és években a párttörvény 6. (1) bekezdésében engedélyezett alábbi gazdálkodó tevékenységet folytatta: ˇ propaganda anyagok értékesítése ˇ tulajdonában álló ingatlan bérbeadás útján történő hasznosítása ˇ tárgyi eszközök értékesítése. A szúrópróbaszerű ellenőrzés tapasztalata alapján a Párt a vizsgált időszakban tiltott gazdálkodási tevékenységet nem folytatott, részvényt nem vásárolt. Többszemélyes Kft-ben vagy egyéb gazdasági társaságban részesedést nem szerzett. A Párt évben Arculat Kft. néven egyszemélyes Kft-t alapított, a Kft-től a Pártnak bevétele nem volt. A Párt által rendelkezésre bocsátott adatok alapján megállapítható, hogy a Párt a Nyíregyháza, Hősök tere 1. sz. alatti, önkormányzat tulajdonában lévő 120 m2 nagyságú ingatlant től ingyenesen használta. Az ingyenes használat a párttörvény 4. (2) bekezdésébe ütközik, mivel párt részére költségvetési szerv vagyoni hozzájárulást nem adhat. A párttörvény 4. (4) bekezdése szerint Az a párt, amely a (2)-(3) bekezdésben foglalt szabályt megsértve vagyoni hozzájárulást fogadott el, köteles annak értékét - az Állami Számvevőszék felhívására - tizenöt napon belül az állami költségvetésbe befizetni. Késedelem esetén a tartozást adók módjára kell behajtani. A párt költségvetési támogatását ezen kívül az elfogadott vagyoni hozzájárulás értékét kitevő összeggel csökkenteni kell. Az ingatlan használatára vonatkozó szerződés július 13-ával megszűnt, a törvénysértő állapot az említett két időpont közt állt fenn. A nem pénzben nyújtott vagyoni hozzájárulás tiltott bevételnek minősül, amelynek nagyságrendje megállapítása iránt - mivel az ügyben több párt is érintett - az ÁSZ külön eljárás során intézkedik, illetve állapítja meg. 4. A Párt gazdálkodásának belső ellenőrzése A Párt belső ellenőrzési rendszerét kialakította. Az ellenőrzési rendszer keretében működik az Országos Ellenőrzési Bizottság (továbbiakban: OEB) és a Megyei Ellenőrző Bizottságok. Az OEB és a megyei ellenőrzési bizottságok feladata - a Párt Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározottak szerint - a következő:

13 ˇ évi egy alkalommal általános vizsgálat megtartása, ˇ a központban és a megyéknél célellenőrzés elvégzése, ˇ továbbá eseti ellenőrzéseken túlmenően a központ éves zárómérlegének felülvizsgálata. Az OEB és megyei ellenőrzési bizottságok vizsgálati megállapításaikat jegyzőkönyvben rögzítik, amelyekre - hiányosságok és szabálytalanságok esetén - az érintett terület vezetője megadott határidőn belül köteles intézkedni. Az OEB mindkét vizsgálati évre vonatkozóan évek - megfelelő gyakorisággal hajtott végre ellenőrzést, amelyek során a szervezetek pénzügyi gazdálkodását, nyilvántartásait és pénztári tevékenységét ellenőrizték. Az OEB ellenőrzési megállapításait soros ülésen a vezetőség minden esetben megtárgyalta és a szükséges intézkedéseket meghozta. A folyamatba épített és vezetői ellenőrzés gyakorlása is biztosított. Mindezek mellett foglalkoztatnak okleveles könyvvizsgálót, aki havi rendszerességgel végez ellenőrzéseket, bezárólag pedig értékeli a Párt éves beszámolójának teljességét. 5. Az előző ellenőrzés megállapításaira tett intézkedések Az évek gazdálkodását érintő előző ellenőrzés felhívta a Pártot, hogy: ˇ A párttörvény 1. sz. mellékletében foglalt követelményekkel ellentétes gyakorlatot számolja fel, azaz az alapszervezetek adatszolgáltatását bontsa meg jogi személyekről, jogi személynek nem minősülő gazdasági társaságoktól és magánszemélyektől kapott adomány, hozzájárulás rovatokra. ˇ A párttörvény 6. (1) bekezdésébe ütköző gazdálkodó tevékenységeket szüntesse be. A párttörvény 6. (5) bekezdése, valamint a 4. (4) bekezdése értelmében összesen Ft tiltott gazdálkodásból származó bevételnek megfelelő összeget a jelentés kézhezvételétől számított 15 napon belül fizessék be a központi költségvetésbe. A felhívásnak a Párt eleget tett, a helyi alapszervezetek adatszolgáltatását évtől kezdődően - a párttörvény 1. mellékletében foglaltakkal egyezően - megbontotta. A párttörvény 6. (1) bekezdésébe ütköző gazdálkodó tevékenység felszámolása érdekében ismételten körlevelet bocsátott ki alapszervezeteinek. A tiltott gazdálkodási bevételből származó összeget, összesen Ft-ot határidő lejárta előtt a központi költségvetésnek befizette.

14 A Párt költségvetési támogatását a pénzügyminiszter a fenti összeggel csökkentette. II. Összefoglaló megállapítások, Felhívás a törvényes állapot helyreállítására, javaslat 1. Összefoglaló megállapítások 2. Felhívás a törvényes állapot helyreállítására 3. Javaslat 1. Összefoglaló megállapítások A Párt a vizsgált évekről a párttörvényben előírt módon és határidőben eleget tett beszámolási kötelezettségének. A beszámoló készítése során mindkét évben megsértették a teljesség számviteli alapelvét, egyik év beszámolója sem tartalmazza teljes körűen a helyi szervezetek gazdálkodási adatait. A számviteli törvény 15. -ában meghatározott többi alapelv érvényesült. Az időközben bekövetkezett személyi változások nem teszik lehetővé az adatok pótlását, ezek nagyságrendje a megbízható és valós kép kialakítását nem befolyásolja. A párt rendelkezik számviteli politikával, számlarenddel, egyéb belső utasításokkal amelyek rögzítik a beszámoló-készítés, a gazdálkodás szabályait. A számlarend, az eszközök és források értékelési szabályzata és a deviza-elszámolási szabályzat továbbá a gépjárműhasználat költségtérítésének szabályozása azonban korszerűsítést igényel. A Párt könyvvezetési kötelezettségének kettős könyvvitel alkalmazásával tett eleget, a könyvvezetésben az általános forgalmi adó évi helytelen elszámolásától eltekintve csak kis számú és jelentőségű kontírozási hiba tapasztalható. A Párt a számviteli törvényben előírt és a belső szabályzatokban rögzített analitikus nyilvántartásokat vezette. A bizonylati fegyelem általában megfelelő volt, érvényesültek a számviteli törvény előírásai. Az adózásra és a járulékfizetésre és az azokhoz kapcsolódó nyilvántartások vezetésére és a beszámolásra vonatkozó követelményeknek a Párt eleget tett. A külföldi kiküldetést teljesítők adóelszámolása nem megfelelő.

15 A gazdálkodás során a Párt betartotta a gazdálkodással összefüggő egyéb jogszabályi előírásokat. Számviteli bizonylatai alapján megállapíthatóan nem folytatott a párttörvény által tiltott gazdálkodó tevékenységet. A vizsgálat az ellenőrzött időszakban egy esetben tárta fel, hogy a Párt a párttörvény 4. (2) bekezdésébe ütköző tiltott nem pénzbeni vagyoni hozzájárulást fogadott el azáltal, hogy - más pártokhoz hasonlóan, ahogy azt korábbi ÁSZ vizsgálatok megállapították - az önkormányzattól ingyen fogadott el irodahelyiséget. A Nyíregyháza Hősök tere 1. sz. alatti ingatlan közötti ingyenes használata tiltott vagyoni hozzájárulásnak minősül, amely mértékének számszerűsítése az ÁSZ által külön folytatott eljárás során történik meg, hasonlóan mint más pártok esetében. 2. Felhívás a törvényes állapot helyreállítására A vizsgálat megállapításai alapján az Állami Számvevőszék felhívja a Párt elnökét, hogy: 1. A Számlarend, az eszközök és források értékelési szabályzata és a deviza-elszámolási szabályzat, továbbá a gépjárműhasználat költségtérítésének szabályozása korszerűsítésére, a hatályos jogszabályokkal történő összhangba hozására. 2. A külföldi kiküldetések napidíja után bevallott és befizetett személyi jövedelemadóval kapcsolatosan hajtson végre önrevíziót. 3. Vizsgálja meg a Párt által használt valamennyi nem tulajdonában álló helyiség használati jogviszonyának a párttörvény előírásaival való összhangját, a feltárt törvénysértő gyakorlatot szüntessék meg. 3. Javaslat Az Állami Számvevőszék javasolja a Kormánynak, hogy: a) Az Állami Számvevőszék korábbi pártvizsgálatai alapján tett jelzésekre is figyelemmel gondoskodjon a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló - többször módosított évi XXXIII. törvény, valamint a számvitelről szóló évi XVIII. törvény - a pártok nyilvántartási és beszámolási rendszerét érintő - ellentmondásainak feloldásáról. b) Az Állami Számvevőszék korábbi pártvizsgálatokkal kapcsolatos jelentéseiben és jelen Jelentés I.3. pontjában megfogalmazott ingatlanhasználattal kapcsolatos anomáliák

16 feloldására szükséges lenne a pártok ingatlanhasználatának jogszabályi rendezése Melléklet A jelentés mellékletei nyomtatott formában olvashatóak.

9843 Jelentés az Agrárszövetség-Nemzeti Agrárpárt évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

9843 Jelentés az Agrárszövetség-Nemzeti Agrárpárt évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 9843 Jelentés az Agrárszövetség-Nemzeti Agrárpárt 1996-1997. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Részletes megállapítások 1. A párt gazdálkodásáról szóló 1996-1997. évi

Részletesebben

340 Jelentés az Agrárszövetség évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

340 Jelentés az Agrárszövetség évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 340 Jelentés az Agrárszövetség 1994-1995. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK 1. A Szövetség gazdálkodásáról szóló 1994-1995. évi beszámolók ellenőrzésének

Részletesebben

JELENTÉS. a Független Szadáldemokrata Párt 1990-1991. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 1993. augusztus 160.

JELENTÉS. a Független Szadáldemokrata Párt 1990-1991. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 1993. augusztus 160. JELENTÉS a Független Szadáldemokrata Párt 1990-1991. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 1993. augusztus 160. Az ellenőrzést vezette: Dr. Elek János osztályvezető főtanácsos Az ellenőrzést

Részletesebben

9937 Jelentés a Köztársaság Párt 1997-1998. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

9937 Jelentés a Köztársaság Párt 1997-1998. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 9937 Jelentés a Köztársaság Párt 1997-1998. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK 1. A párt gazdálkodásáról szóló 1997-1998. évi beszámolók valódisága

Részletesebben

JELENTÉS a Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

JELENTÉS a Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről JELENTÉS a Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt 1999-2000. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 2001. december 0137 Az ellenőrzés végrehajtásáért felelős: dr. Lóránt Zoltán számvevő

Részletesebben

9936 Jelentés a Szabad Demokraták Szövetsége évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

9936 Jelentés a Szabad Demokraták Szövetsége évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 9936 Jelentés a Szabad Demokraták Szövetsége 1997-1998. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK 1. A párt gazdálkodásáról szóló 1997-1998. évi beszámolók

Részletesebben

370 Jelentés a Független Kisgazda-, Földmunkás és Polgári Párt 1995-1996. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

370 Jelentés a Független Kisgazda-, Földmunkás és Polgári Párt 1995-1996. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 370 Jelentés a Független Kisgazda-, Földmunkás és Polgári Párt 1995-1996. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Részletes megállapítások 1. A PÁRT GAZDÁLKODÁSÁRÓL SZÓLÓ 1995-1996.

Részletesebben

341 Jelentés a Kereszténydemokrata Néppárt évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

341 Jelentés a Kereszténydemokrata Néppárt évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 341 Jelentés a Kereszténydemokrata Néppárt 1994-1995. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Részletes megállapítások 1. A Párt gazdálkodásáról szóló 1994-1995. évi beszámolók

Részletesebben

9801 Jelentés a Szabad Demokraták Szövetsége évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

9801 Jelentés a Szabad Demokraták Szövetsége évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 9801 Jelentés a Szabad Demokraták Szövetsége 1995-1996. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK 1. A párt gazdálkodásáról szóló 1995-1996. évi beszámolók

Részletesebben

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013.

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. Bírósági bejegyzés: PK.60.144/2003/4. Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány Kiegészítő melléklet A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához 2013. év Kistelek, 2014.március

Részletesebben

JELENTÉS a Munkáspárt 2000-2001. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

JELENTÉS a Munkáspárt 2000-2001. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről JELENTÉS a Munkáspárt 2000-2001. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 0303 2003. január 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE SZÁMVITELI POLITIKA Érvényes: 2011. január 02. Aktualizálva: 2012. január 02. Készítette: Újhelyiné Bukta Mónika Jóváhagyta: Bukta László elnök A számviteli politika

Részletesebben

inközponti Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2003. április 17.

inközponti Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2003. április 17. inközponti Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2003. április 17. A Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület számviteli politikáját a számvitelről

Részletesebben

La Leche Liga Magyarország EGYESÜLETI JELENTÉS. 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9499-529-01

La Leche Liga Magyarország EGYESÜLETI JELENTÉS. 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9499-529-01 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9499-529-01 EGYESÜLETI JELENTÉS a 2008. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Budapest, 2009.március 2 EGYESÜLETI

Részletesebben

I./ Általános jellegű kiegészítések

I./ Általános jellegű kiegészítések Statisztikai számjel, vagy adószám Egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő melléklet 1 8 9 3 9 8 1 5-9 4 9 9-5 2 9-1 9 egyéb szervezet Bejegyzési szám: Szervezet: Szigligeti Turisztikai Egyesület 6 4

Részletesebben

La Leche Liga Magyarország EGYESÜLETI JELENTÉS. 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9199- -01

La Leche Liga Magyarország EGYESÜLETI JELENTÉS. 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9199- -01 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9199- -01 EGYESÜLETI JELENTÉS a 2012. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Budapest, 2013. február 2 EGYESÜLETI

Részletesebben

I./ Általános jellegű kiegészítések

I./ Általános jellegű kiegészítések Statisztikai számjel, vagy adószám Egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő melléklet 1 8 9 3 9 8 1 5-9 4 9 9-5 2 9-1 9 egyéb szervezet Bejegyzési szám: Szervezet: Szigligeti Turisztikai Egyesület 6 4

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához A Műegyetemi Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban:

Részletesebben

JELENTÉS a Szabad Demokraták Szövetsége 1999-2000. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

JELENTÉS a Szabad Demokraták Szövetsége 1999-2000. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről JELENTÉS a Szabad Demokraták Szövetsége 1999-2000. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 2001. október 0131 Az ellenőrzés végrehajtásáért felelős: Halász Gejza Az ellenőrzést vezette: dr. Szávai

Részletesebben

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok VII. Fejezet Könyvviteli zárlat Az Intézménynél a könyvviteli zárlat meghatározott időszakonként, illetve a költségvetési év végén a folyamatos könyvelés teljessé tétele érdekében végzett: - kiegészítő,

Részletesebben

KISKANIZSA KULTURÁLIS EGYESÜLET NAGYKANIZSA, HAJGATÓ S. u. 1. A Számviteli Törvénynek a C. számú törvénnyel módosított változata

KISKANIZSA KULTURÁLIS EGYESÜLET NAGYKANIZSA, HAJGATÓ S. u. 1. A Számviteli Törvénynek a C. számú törvénnyel módosított változata KISKANIZSA KULTURÁLIS EGYESÜLET 8800 NAGYKANIZSA, HAJGATÓ S. u. 1. A Számviteli Törvénynek a 2000. C. számú törvénnyel módosított változata 2001. január 01-től hatályos, ennek megfelelően az Egyesület

Részletesebben

343 Jelentés a FIDESZ - Magyar Polgári Párt 1994-1995. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

343 Jelentés a FIDESZ - Magyar Polgári Párt 1994-1995. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 343 Jelentés a FIDESZ - Magyar Polgári Párt 1994-1995. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Részletes megállapítások 1. A párt gazdálkodásáról szóló éves beszámolók ellenőrzésének

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 1022 Budapest, Ribáry u. 10. Adószáma: 18273689-1-41 Statisztikai számjel: 18273689-9499-569-01 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2012. évi egyszerűsített beszámolóhoz A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek

Részletesebben

JELENTÉS a Magyar Igazság és Élet Pártja 1999-2000. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

JELENTÉS a Magyar Igazság és Élet Pártja 1999-2000. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről JELENTÉS a Magyar Igazság és Élet Pártja 1999-2000. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 2001. október 0130 Az ellenőrzés végrehajtásáért felelős: Halász Gejza számvevő igazgató Az ellenőrzést

Részletesebben

Főkönyvi kivonat nyersmérleg A könyvviteli zárlat során elvégzendő feladatok havi zárlathoz

Főkönyvi kivonat nyersmérleg A könyvviteli zárlat során elvégzendő feladatok havi zárlathoz 3.) Sorolja fel a könyvviteli zárlati teendőket! Ismertese a főkönyvi kivonat fogalmát, tartalmát és egyezőségeit! Mutassa be a mérleg és eredményszámlák zárását, a nyitást és a nyitás utáni rendező tételeket!

Részletesebben

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK FŐKÖNYVI KIVONAT 2013.01.01-2013.12.31 Psalmus Humanus Egyesület - 2013 Forgalom Fők.szám Megnevezés Tartozik Követel 1 14 3 31 36 38 381 384 39 392 4 41 45 454 463 464 471 474 49 5 51 143 145 149 1491

Részletesebben

Normál egyszerűsített éves beszámoló

Normál egyszerűsített éves beszámoló 1 9 8 3 5 5 2 9 1 Statisztikai számjel 7 2-2 6-9 9 1 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe: A vállalkozás telefonszáma: 39768 Vörösmarty Társaság 1137 Budapest, Jászai Mari tér

Részletesebben

9901 Jelentés a FIDESZ Magyar Polgári Párt 1996-1997. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

9901 Jelentés a FIDESZ Magyar Polgári Párt 1996-1997. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 9901 Jelentés a FIDESZ Magyar Polgári Párt 1996-1997. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Részletes megállapítások 1. A Párt gazdálkodásáról szóló 1996. és 1997. évi beszámolók

Részletesebben

Könyvviteli zárlat és a nyitás, valamint a hibák javítása

Könyvviteli zárlat és a nyitás, valamint a hibák javítása VII. Fejezet Könyvviteli zárlat és a nyitás, valamint a hibák javítása 1. A könyvviteli zárási feladatok A Intézménynél a könyvviteli zárlat meghatározott időszakonként, illetve a költségvetési év végén

Részletesebben

Jelentés Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójáról

Jelentés Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójáról Jelentés Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójáról Elvégeztem Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatát.

Részletesebben

339 Jelentés a Munkáspárt évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

339 Jelentés a Munkáspárt évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 339 Jelentés a Munkáspárt 1994-1995. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ RÉSZ II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK 1. A párt 1994. és 1995. évi gazdálkodásáról közzétett

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.. ügyvezető Monor, 2014.02.28. 1/6 2013.ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A cég neve: VIGADÓ KULTURLÁSI ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT

Részletesebben

JELENTÉS a Magyar Szocialista Párt 1999-2000. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

JELENTÉS a Magyar Szocialista Párt 1999-2000. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről JELENTÉS a Magyar Szocialista Párt 1999-2000. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 2001. november 0134 Az ellenőrzés végrehajtásáért felelős: dr. Lóránt Zoltán számvevő igazgató Az ellenőrzést

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet 1. Általános összefoglalás A kiegészítő melléklet a BJB-Sysem Kereskedelmi és Szolgáltató KFT 2013. január 1-től 2013. december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült.

Részletesebben

KSI SE Felügyelő Bizottság jelentése az Egyesület évi gazdálkodásáról szóló közhasznú egyszerűsített éves beszámolójáról.

KSI SE Felügyelő Bizottság jelentése az Egyesület évi gazdálkodásáról szóló közhasznú egyszerűsített éves beszámolójáról. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület Felügyelő Bizottság KSI SE Felügyelő Bizottság jelentése az Egyesület 2010. évi gazdálkodásáról szóló közhasznú egyszerűsített éves beszámolójáról. Budapest 2011 május

Részletesebben

0004 Jelentés a Magyar Szocialista Párt 1997-1998. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

0004 Jelentés a Magyar Szocialista Párt 1997-1998. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 0004 Jelentés a Magyar Szocialista Párt 1997-1998. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Részletes megállapítások 1. A Párt gazdálkodásáról szóló 1997-1998. évi beszámolók

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés a

Független könyvvizsgálói jelentés a Független könyvvizsgálói jelentés a Magyar Elektrotechnikai Egyesület 2007. évi beszámolójának felülvizsgálatáról Budapest, 2008. április 1 Megállapítások A Magyar Elektrotechnikai Egyesület 2007. XII.31-i

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat és költségvetési szerveinél évben lefolytatott ellenőrzések bemutatása

Csabdi Község Önkormányzat és költségvetési szerveinél évben lefolytatott ellenőrzések bemutatása 1. függelék Csabdi Község Önkormányzat és költségvetési szerveinél 2015. évben lefolytatott ellenőrzések bemutatása Tárgy Cél Módszer Megállapítás / Intézkedési terv készítésére köteles javaslat annak

Részletesebben

Egyesület egyszerűsített éves beszámolója

Egyesület egyszerűsített éves beszámolója Balatonedericsi Horgász Egyesület 8312 Balatonederics 4. Számú MÁV Őrház hrsz. 086. Egyesület egyszerűsített éves beszámolója 2015 évről Tartalom 1. Az egyesület alapadatai 2. Számviteli beszámoló 3. Kimutatás

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL

BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL JUHÁSZ LEJLA OKLEVELES PÉNZÜGYI REVIZOR H-6763 SZATYMAZ, KOSSUTH U.79/B. BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL Ellenőrzött szerv : Csanytelek Községi

Részletesebben

JELENTÉS a Szabad Demokraták Szövetsége évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

JELENTÉS a Szabad Demokraták Szövetsége évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről JELENTÉS a Szabad Demokraták Szövetsége 2001-2002. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 0352 2003. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi Ellenőrzési

Részletesebben

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása

Részletesebben

Statisztikai számjel: Bírósági végzés száma: Cég megnevezés: Baross Gábor Társaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

Statisztikai számjel: Bírósági végzés száma: Cég megnevezés: Baross Gábor Társaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Statisztikai számjel: 18111703-9133-529-01 Bírósági végzés száma: 10559 Cég megnevezés: Baross Gábor Társaság I./ Általános összefoglalás KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A kiegészítő melléklet a Társaság 2008. január

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Dr. Cseke László kamarai tag könyvvizsgáló, engedély szám: 001430. 7400 Kaposvár, Kazinczy F. u. 36. tel/fax:82-427-456, 06-30-288-54-23, e-mail:kondit@t-online.hu FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD

Részletesebben

Határozati javaslat melléklete

Határozati javaslat melléklete Határozati javaslat melléklete I. Számviteli beszámoló Általános rész A MUNKÁCSY-TRILÓGIÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY tevékenységét 2001-ben kezdte meg. A közalapítvány célja kulturális tevékenység, a kulturális

Részletesebben

KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE 8868 Letenye, Kossuth L. u.58. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013 évről Készítette: Talentum Kontakt kft 2014-04-22 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló

Részletesebben

JELENTÉS a FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség 2002-2003. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

JELENTÉS a FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség 2002-2003. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről JELENTÉS a FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség 2002-2003. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 0454 2004. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi Ellenőrzési

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5.

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. Statisztikai számjel: 10802827-6920-113-13 Cégjegyzék száma: 13-09-094656 Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. 2014. december 31. Törökbálint, 2015. január 30. 1 Reáltax

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

JELENTÉS. a Szabad Demokraták Szövetsége a Magyar Liberális Párt évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

JELENTÉS. a Szabad Demokraták Szövetsége a Magyar Liberális Párt évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről JELENTÉS a Szabad Demokraták Szövetsége a Magyar Liberális Párt 2007-2008. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 0951 2009. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1.

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE A változat Statisztikai számjele: 18474244-6910-131-06 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat Az üzleti év mélegfordulónapja: 2014. december 31. Adatok ezer Ft-ban ESZKÖZÖK (ek) módosításai Tárgyév 01.

Részletesebben

JELENTÉS a Magyar Szocialista Párt 2003-2004. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

JELENTÉS a Magyar Szocialista Párt 2003-2004. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről JELENTÉS a Magyar Szocialista Párt 2003-2004. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 0561 2005. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi Ellenőrzési

Részletesebben

JELEN ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR 2007. évi mérlegbeszámolójához

JELEN ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR 2007. évi mérlegbeszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a JELEN ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR 2007. évi mérlegbeszámolójához A JELEN Önsegélyező Pénztár (6722. Szeged, Kölcsey u. 1-3.) - alapításának időpontja: 2004. január 27. - a bírósági bejegyzés

Részletesebben

A SZÁMVITELI TÖRVÉNY ÁLLAMHÁZTARTÁSI VONATKOZÁSAI. Kézdi Árpád

A SZÁMVITELI TÖRVÉNY ÁLLAMHÁZTARTÁSI VONATKOZÁSAI. Kézdi Árpád A SZÁMVITELI TÖRVÉNY ÁLLAMHÁZTARTÁSI VONATKOZÁSAI Kézdi Árpád Államháztartási Szabályozási Főosztály Államháztartási Számviteli Osztály Nemzetgazdasági Minisztérium Számviteli törvény 5. Az államháztartás

Részletesebben

JELENTÉS. a Magyar Igazság és Élet Pártja évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről március

JELENTÉS. a Magyar Igazság és Élet Pártja évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről március JELENTÉS a Magyar Igazság és Élet Pártja 2005-2006. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 0902 2009. március 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi Ellenőrzési

Részletesebben

2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete

2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete Alapítvány a cukorbetegekért 8200. Veszprém Ádám Iván u. 1. 2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete Veszprém, 2013. április 26. Reichardt Béláné alapítvány képviselője I.

Részletesebben

Közhasznúsági Beszámoló. Egry József Általános Iskola. Tolnai Alapítvány

Közhasznúsági Beszámoló. Egry József Általános Iskola. Tolnai Alapítvány Közhasznúsági Beszámoló 2013 Egry József Általános Iskola Tolnai Alapítvány Adószám: 18953305-1-20 8360 Keszthely, Vásár tér 10. Keszthely, 2014.02.14. 1 Közhasznúsági melléklet részei 1. Az alapítvány

Részletesebben

Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület 5609. Csabaszabadi, Gerendási út 4. SZÁMVITELI POLITIKA

Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület 5609. Csabaszabadi, Gerendási út 4. SZÁMVITELI POLITIKA Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület 5609. Csabaszabadi, Gerendási út 4. SZÁMVITELI POLITIKA Jelen szabályzatot a Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület Elnöksége a 20/2012(IV. 06.) ELN határozatával hagyta

Részletesebben

JELENTÉS a Magyar Igazság és Élet Pártja 2003-2004. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

JELENTÉS a Magyar Igazság és Élet Pártja 2003-2004. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről JELENTÉS a Magyar Igazság és Élet Pártja 2003-2004. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 0548 2005. október 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi Ellenőrzési

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MAGYAR SZŐRMEIPARI SZÖVETSÉG Nyilvántartási szám: 13.15 www.szormeszov.hu KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 211. Tartalomjegyzék Mérleg Eredménykimutatás Tájékoztató adatok Leltár Kiegészítő melléklet: Általános

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc A könyvviteli rendszer működése 52. lecke A KÖNYVVEZETÉS (KÖNYVVITEL)

Részletesebben

Közhasznúsági Beszámoló. Egry József Általános Iskola. Tolnai Alapítvány

Közhasznúsági Beszámoló. Egry József Általános Iskola. Tolnai Alapítvány Közhasznúsági Beszámoló 2015 Egry József Általános Iskola Tolnai Alapítvány Adószám: 18953305-1-20 8360 Keszthely, Vásár tér 10. Keszthely, 2016.02.15. Közhasznúsági melléklet részei 1. Az alapítvány bemutatása

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. december 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. december 31. Baglas Néptánc Egyesület 8700 Marcali, Széchenyi u. 3. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. december 31. Marcali, 2015. június 10. Takács Gábor képviselő A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Részletesebben

B) PÉNZ - ÉS ÉRTÉKKEZELÉS ÜGYVITELI NYOMTATVÁNYAI

B) PÉNZ - ÉS ÉRTÉKKEZELÉS ÜGYVITELI NYOMTATVÁNYAI B) PÉNZ - ÉS ÉRTÉKKEZELÉS ÜGYVITELI NYOMTATVÁNYAI Sorszám Bizonylat megnevezése Bizonylat száma Azonosító 1. Bevételi pénztárbizonylat FORRÁS SQL C01. 2. Kiadási pénztárbizonylat FORRÁS SQL C02. 3. Napi

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 3527 Miskolc, Zsigmondy u.2.sz. Adószám: 18142031-1-05 Cégjegyzékszám: - - KSH: 18142031-9499-952-05 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Miskolc, 2015.01.31. Készült a FORINT-Soft

Részletesebben

A 1.. Bp., : ker. út... sz.

A 1.. Bp., : ker. út... sz. A honlapon fellelhető információkat a VIKTÓRIA TÁRSASHÁZ RENDSZER, mint társasház-kezelési modell dokumentációinak felhasználásával dolgoztuk fel. A rendszer dokumentáció fejlesztése folyamatos és a mindenkori

Részletesebben

13. A tartalom elsődlegessége a formával szemben elve. 14. Az időbeli elhatárolás elve

13. A tartalom elsődlegessége a formával szemben elve. 14. Az időbeli elhatárolás elve Az egyedi értékelés elve sajátos érvényesülésére figyelmet kell szentelni a számviteli törvény végrehajtási rendeletének 31/A. -a szerinti egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelések esetében.

Részletesebben

Adószám: Musical-re hangolva Egyesület Várpalota, Felsőinkám u. 7. Kiegészítő melléklet május 22.

Adószám: Musical-re hangolva Egyesület Várpalota, Felsőinkám u. 7. Kiegészítő melléklet május 22. Adószám: 198380843-1-19 Musical-re hangolva Egyesület 8100 Várpalota, Felsőinkám u. 7. Kiegészítő melléklet 2014. május 22. 1. Általános jellemzők Cégadatok Név: Musical-re hangolva Egyesület Adószáma:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. december 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. december 31. Marcali Fürdőért Közalapítvány 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. december 31. Marcali, 2015. március 12. képviselő A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. I.

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2012 év Tüttő János Nótaklub Közhasznú Egyesület egyéb szervezet megnevezése 8800 Nagykanizsa, Munkás u. 1/B címe

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója SURDI SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET 8831 Nagykanizsa, Gárdonyi u. 8. 1. A szervezet alapadatai 1. Elnevezés: Surdi Sporthorgász Egyesület 2. Képviselő: Kovács Tibor 3. Székhely: 8831 Nagykanizsa Gárdonyi u. 8.

Részletesebben

JELENTÉS a Kereszténydemokrata Néppárt évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

JELENTÉS a Kereszténydemokrata Néppárt évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről JELENTÉS a Kereszténydemokrata Néppárt 2000-2001. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 0302 2003. január 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi Ellenőrzési

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2014 év Tüttő János Nótaklub Közhasznú Egyesület egyéb szervezet megnevezése 8800 Nagykanizsa, Munkás u. 1/B címe Nagykanizsa,

Részletesebben

Az Egyesület bejegyzett székhelye :1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Iratőrzés helye: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.

Az Egyesület bejegyzett székhelye :1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Iratőrzés helye: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. 1. A SPORTEGYESÜLET ISMERTETÉSE Az Egyesület bejegyzett székhelye :1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Iratőrzés helye: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. 2. SZÁMVITELI POLITIKA a) Az elszámolás alapja

Részletesebben

- a nyilvántartás mellett el kell helyezni a kölcsönszerződés másolatát is,

- a nyilvántartás mellett el kell helyezni a kölcsönszerződés másolatát is, - a nyilvántartás mellett el kell helyezni a kölcsönszerződés másolatát is, - a kölcsön törlesztésekre vonatkozóan alkalmazni kell a Bevételek analitikus nyilvántartási füzetét, mely segítségével nyomon

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz hírkomp.hu Kft. Adószám: 24102670-2-43 Cégjegyzékszám: 01-09-990571 Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz A hírkomp.hu Kft. alaptevékenysége folyóirat, időszaki kiadvány kiadása. A cég belföldi

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft Törökbálint, Ady Endre utca 5.

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft Törökbálint, Ady Endre utca 5. Statisztikai számjel: 10802827-6920-113-13 Cégjegyzék száma: 13-09-094656 Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. 2009. december 31. Törökbálint, 2010. március 15. P.H. Hámori

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2011 Magánorvosok Országos Szövetsége (MAOOSZ) 1135 Budapest, Kerekes utca 9. 5/7. Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

Közhasznú beszámoló kiegészítő melléklet

Közhasznú beszámoló kiegészítő melléklet Csákvár Jövőjéért Közalapítvány 8083 Csákvár, Széchenyi u. 8. Adószám: 18490073-1-07 Pk.62.843/1999/2 2011 Közhasznú beszámoló kiegészítő melléklet Csákvár, 2012. május 02. Készítette: Kántorné Szarka

Részletesebben

KSI SE Felügyelő Bizottság jelentése az Egyesület évi gazdálkodásáról szóló közhasznú egyszerűsített éves beszámolójáról.

KSI SE Felügyelő Bizottság jelentése az Egyesület évi gazdálkodásáról szóló közhasznú egyszerűsített éves beszámolójáról. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület Felügyelő Bizottság KSI SE Felügyelő Bizottság jelentése az Egyesület 2012. évi gazdálkodásáról szóló közhasznú egyszerűsített éves beszámolójáról. Budapest, 2013.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. december 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. december 31. Marcali Mentők Közalapítvány 8700 Marcali, Kossuth L. u. 41. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. december 31. Marcali, 2015. március 26. képviselő A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. I.

Részletesebben

JELENTÉS a Szabad Demokraták Szövetsége - Magyar Liberális Párt 2003-2004. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

JELENTÉS a Szabad Demokraták Szövetsége - Magyar Liberális Párt 2003-2004. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről JELENTÉS a Szabad Demokraták Szövetsége - Magyar Liberális Párt 2003-2004. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 0558 2005. november 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Rivalda Stúdió Közh.Nonp. Kft 1055 Budapest Stollár Béla utca 12/C KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2016. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Beszámolási időszak: 2016. január 01. - 2016. december 31. A beszámoló

Részletesebben

RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1031 BUDAPEST, VÁCI MIHÁLY TÉR 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ

RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1031 BUDAPEST, VÁCI MIHÁLY TÉR 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1031 BUDAPEST, VÁCI MIHÁLY TÉR 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ I. Általános rész 1. A társaság bemutatása A cég neve: (rövidített) RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT A cég neve:

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

JELENTÉS. a Szabad Demokraták Szövetsége a Magyar Liberális Párt 2009-2010. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 12100 2012.

JELENTÉS. a Szabad Demokraták Szövetsége a Magyar Liberális Párt 2009-2010. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 12100 2012. JELENTÉS a Szabad Demokraták Szövetsége a Magyar Liberális Párt 2009-2010. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 12100 2012. augusztus Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0007-055/2012. Témaszám:

Részletesebben

JELENTÉS A évi időközi országgyűlési választási kampányra a jelölő szervezetek által fordított pénzeszközök ellenőrzéséről

JELENTÉS A évi időközi országgyűlési választási kampányra a jelölő szervezetek által fordított pénzeszközök ellenőrzéséről JELENTÉS A 2004 2005. évi időközi országgyűlési választási kampányra a jelölő szervezetek által fordított pénzeszközök ellenőrzéséről 0562 2005. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság

Részletesebben

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18.

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET a Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 214.1.1-214.12.31 egyszer sített éves beszámolójához 215. május 18. a vállalkozás vezet je (képvisel je) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég

Részletesebben

JELENTÉS a Magyar Igazság és Élet Pártja évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

JELENTÉS a Magyar Igazság és Élet Pártja évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről JELENTÉS a Magyar Igazság és Élet Pártja 2001-2002. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 0337 2003. szeptember 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi Ellenőrzési

Részletesebben

2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015.

2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015. SZAMKÓ SZÁMVITELI BT 2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015. Jogszabályi alap: 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (Áhsz.) 284/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet (Áhsz. módosítása) 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet

Részletesebben

A 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet

A 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet A 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet A számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról szóló 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet szabályait

Részletesebben

A közzétett adatok könyvvizsgáló által nincsenek alátámasztva Magyar Diabtes Társaság 2006.évi Közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1.Általános rész: A Társaságot 1970.évben

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. Szakképz.az Emb. és Áll.kh Alapitvány

Kiegészítő melléklet. Szakképz.az Emb. és Áll.kh Alapitvány A tevékenységét 2010-ben kezdte meg. A társaság alaptevékenysége:. A vállalkozás közhasznú alapitványként működik, a törzstőke nagysága 200 ezer Ft. Székhelye: 7100 Szekszárd Rákóczi utca 41. A társaság

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET december 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET december 31. Marcali Bajtársi Egyesület 8700 Marcali, Orgona u. 2. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. december 31. Marcali, 2016. január 13. képviselő A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. I. Általános

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2013.évi kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolójához

Kiegészítő melléklet a 2013.évi kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolójához Vincellér Alapítvány 19185552-1-13 Kiegészítő melléklet a 2013.évi kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolójához Kelt: Érd, 2014. május 20. Készítette: Forró Erika Jóváhagyta:

Részletesebben

Az intézmény analitikus nyilvántartási rendszerének sajátosságai

Az intézmény analitikus nyilvántartási rendszerének sajátosságai A kötelezettségvállalásokról év közben analitikus nyilvántartást kell vezetni. A gazdasági műveletek, illetve események hatását a kötelezettségvállalások folyamatosan vezetett analitikus nyilvántartásból

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 7633 Pécs, Kőrösi Csoma Sándor utca 7/A. Adószám: 18503962-1-02 Cégjegyzékszám: Pk-.6-0.026/2013 KSH: 18503962-9499-569-02 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Pécs, 2014.03.18.

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 3 6 2 0 2 7 5 6 0 2 4 1 1 3 0 1 0 1-0 9-8 6 4 6 9 7 a vállalkozás megnevezése 1196 BUDAPEST KISFALUDY UTCA 181. a vállalkozás címe, telefonszáma 2005.12.09.-2005.12.31. Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben