JELENTÉS a FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JELENTÉS a FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség 2002-2003. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről"

Átírás

1 JELENTÉS a FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről december

2 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám: V /2004. Témaszám: 709 Vizsgálat-azonosító szám: V0136 Az ellenőrzést felügyelte: Dr. Lóránt Zoltán főigazgató Az ellenőrzés végrehajtásáért felelős: Dr. Elek János általános főigazgató-helyettes Az ellenőrzést vezette: Horváth Balázs osztályvezető főtanácsos Az összefoglaló jelentést készítette: Dr. Dotterweich Antal tanácsadó Az ellenőrzést végezték: Dr. Dotterweich Antal tanácsadó Dr. Faragóné Tóth Mária tanácsos Baracsi Szilvia számvevő A témához kapcsolódó eddig készített számvevőszéki jelentések: címe Jelentés a Fiatal Demokraták Szövetsége évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről Jelentés a Fiatal Demokraták Szövetsége évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről Jelentés a FIDESZ-Magyar Polgári Párt évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről Jelentés a FIDESZ-Magyar Polgári Párt évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről Jelentés a FIDESZ-Magyar Polgári Párt évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről Jelentés a FIDESZ-Magyar Polgári Párt évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről sorszáma Jelentéseink az Országgyűlés számítógépes hálózatán és az Interneten a címen is olvashatók.

3 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 5 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 6 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK 9 1. A Párt gazdálkodásáról szóló évi beszámolók A teljes vizsgálati időszakra érvényes megállapítások A és évi beszámolók Bevételek Kiadások A Pártnak a beszámoló összeállítására és az azt alátámasztó könyvvezetésre vonatkozó belső szabályozása és gyakorlata A belső szabályozás rendszere A könyvvezetés gyakorlata, összhangja a törvényi és a belső előírásokkal Analitikus nyilvántartások A bizonylati elv és a bizonylati fegyelem érvényesülése A Párt bevételszerző gazdálkodó tevékenysége A gazdálkodással összefüggő, egyéb jogszabályokban foglalt előírások betartása Személyi jellegű kifizetések A társadalombiztosítási és egyéb jogszabályok rendelkezéseinek érvényesítése A Párt belső ellenőrzésének rendszere A belső ellenőrzés rendszerének szabályozottsága A belső ellenőrzés működése Az előző ellenőrzés megállapításaira tett intézkedések 16 MELLÉKLETEK 1. számú melléklet A Párt évi gazdálkodásáról készített beszámoló 2. számú melléklet A Párt évi gazdálkodásáról készített beszámoló 1

4

5 RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE ÁSZ KH Párt Párttörvény Állami Számvevőszék Központi Hivatal FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség A pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló többször módosított évi XXXIII. törvény Számviteli törvény A számvitelről szóló többször módosított évi C. törvény Szja tv. A személyi jövedelemadóról szóló többször módosított évi CXVII. törvény SZB Számvizsgáló Bizottság 3

6

7 JELENTÉS a FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről BEVEZETÉS A pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló - többször módosított évi XXXIII. tv. (továbbiakban: párttörvény) 10. (1) bekezdése, valamint az Állami Számvevőszékről szóló évi XXXVIII. törvény 5. -a és a 16. (2) bekezdése alapján a pártok gazdálkodása törvényességének ellenőrzésére az Állami Számvevőszék (továbbiakban: ÁSZ) jogosult. Az ÁSZ évi ellenőrzési tervének megfelelően vizsgálta a FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség (továbbiakban: Párt) évi gazdálkodása törvényességét. Az ellenőrzés célja annak megállapítása volt, hogy: a Párt által készített és a Magyar Közlönyben közzétett éves beszámolók a törvényi előírásoknak megfelelnek-e, a könyvvezetéssel és a valósággal megegyező adatokat tartalmaznak-e; a könyvvezetés és a gazdálkodás során betartották-e a számvitelről szóló - többször módosított évi C. törvény (továbbiakban: számviteli törvény) és az egyéb jogszabályi rendelkezéseket és belső előírásokat; a Párt a működéséhez szabályszerűen igénybe vehető forrásokat használt-e fel, nem folytatott-e a párttörvény által tiltott gazdálkodó tevékenységet, nem fogadott-e el tiltott vagyoni hozzájárulást, illetőleg adományt. Az ellenőrzés körülményeit illetően rögzíteni szükséges, hogy az ÁSZ évek óta folyamatosan javasolja a Kormánynak a pártok ellenőrzéseiről készített jelentéseiben a párttörvény módosítását tekintettel arra, hogy a párttörvény 1. sz. melléklete szerinti beszámoló-mintához magyarázatot, kitöltési útmutatót nem készítettek a jogalkotók, így ennek kitöltése pártonként kialakított számviteli politikájuknak megfelelően eltérő lehet; a beszámoló-minta a számviteli törvény rendelkezéseivel nem harmonizál, nem felel meg sem a mérleg, sem az eredmény-kimutatás követelményeinek. Az ellenőrzés előkészítése és végrehajtása az ÁSZ elnöke 13/ sz. utasításával kiadott "Módszertan a pártok gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséhez", valamint Segédlet a pártok gazdálkodása törvényességének ellenőrzése tervezéséhez, előkészítéséhez, az egyedi ellenőrzési program összeállításához és a helyszíni vizsgálat lefolytatásához előírásai alapján történt. A helyszíni ellenőrzésre: augusztus 30 szeptember 30. között, a bérelt Budapest, Szentkirályi utca 18. szám alatti irodaházban került sor. 5

8 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK A Párt az előző év gazdálkodásáról készített beszámolóit mindkét vizsgált évben, a párttörvényben előírt határidőn belül, annak 1. sz. mellékletében meghatározott formában közzétette. A évről összeállított beszámoló a Magyar Közlöny évi április 25-i, 41. számában; a évi beszámoló a Magyar Közlöny évi április 28-i, 51. számában jelent meg. Utóbbit a párttörvény módosításának megfelelően internetes honlapján is nyilvánosságra hozta. A Párt beszámolói elkészítése során a teljesség és következetesség elve kivételével mindkét évben érvényesítette a számviteli alapelveket. A helytelen szabályozás és kontírozás miatt a évben ezer Ft összegű hiba keletkezett a bevételi sorok esetében. Ezek mértéke 0,8% volt a bevételi főösszegre vetítve. A Párt a régi és nem kifogásolt gyakorlatnak megfelelően évben nem közölte az éves beszámolóban az önkormányzati ingatlanok kedvezményes bérleti díja és a piaci érték közötti különbségből adódó nem pénzbeli vagyoni hozzájárulások értékét. A bevételi főösszegből hiányzó összeg 5994 ezer Ft, a bevételi főösszegre vetítve 0,5%. A beszámoló kiadási soraiban évben nem fordult elő hiba, a évben 600 ezer Ft összegű hiba jelentkezett. A felsorolt hibák egyik évben sem érték el a 2%-os lényegességi küszöböt. A Párt beszámolási és könyvvezetési szabályozásának rendszere január 1-jétől hatályos számviteli szabályozásokon alapult. A számviteli törvénnyel összhangban, valamint a gazdálkodás sajátosságaira figyelemmel kialakított számviteli politika és hozzákapcsolódott leltározási, értékelési, pénzügyi szabályozatok előírásai a vizsgált időszakban megfeleltek a jogszabályi követelményeknek. A számviteli politikához rendelt számlarendben a beszámolási követelményekhez igazodva meghatározták a beszámolósorok főkönyvi számlakapcsolatait, valamint a sajátos bevételi és kiadási jogcímek fogalmi ismérveit, besorolási kritériumait. A számlarend előírásai egy kivétellel összhangban voltak a törvényi előírásokkal. Hibásan a következőt rögzítette: a Párt úgy döntött, hogy az alapítványi részesedését a vállalkozások alapítására fordított összeg soron mutatja ki." A Párt a számviteli rendelkezéseken túlmenően különféle gazdasági szabályzatokat tartott hatályban. A törvényes gazdálkodás érdekében költségvetési gazdálkodási, tagdíjfizetési, gépkocsi üzemeltetési és használati, valamint külföldi kiküldetési szabályzattal rendelkezett. A felsoroltak tartalmazták a szabályzat tárgyával kapcsolatos fogalmakat, feladatokat, továbbá rögzítették a feladatok végrehajtásának módszereit és dokumentációs követelményeit. 6

9 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK A könyvvezetés a vizsgált időszakban a kettős könyvvitel rendszerében központilag, az alapbizonylatok számítógépes feldolgozásával történt, mindkét vizsgált évben azonos számítógépes program alapján. A kialakított számítógépes könyvelési rendszerből minden, az ellenőrzés részére szükséges adat biztosítható volt. Az ellenőrzés kontírozási hibát - a mindkét évben véletlenszerűen kiválasztott - bevételi tételek esetében 2002-ben és 2003-ban is mindössze egy esetben tapasztalt. A kiadásokból vett mindkét évi mintában évben kontírozási hiba nem fordult elő, évben pedig egy kontírozási hiba történt. A Párt a pénzügyi szabályzatban és a számlarendben szabályozta a főkönyvi számlákhoz kapcsolódó analitikák körét, tartalmát és vezetési rendjét. Az analitikus nyilvántartásokat teljes körűen és szabályszerűen vezették. Az analitikus nyilvántartások zárlati adatai a főkönyvi számlákkal megegyeztek. A Párt a leltározási kötelezettségének a leltározási szabályzat előírásainak megfelelően mindkét vizsgált évben eleget tett. A leltárba bekerülő adatok valódiságáról leltározással győződtek meg, külön a központi hivatalnál, külön a megyéknél. A főkönyvi program által nyilvántartásba vett eszközöket a leltárívekkel egyeztették, eltérést nem dokumentáltak. A bizonylati rendre és az okmányfegyelemre vonatkozó előírásokat a költségvetési és gazdálkodási szabályzat, valamint a pénzügyi szabályzat rögzíti. A kötelezettségvállalás és utalványozás rendjét a költségvetési és gazdálkodási, szabályzat tartalmazza. A jogköröket a szabályzatok előírásai szerint gyakorolták. Az ellenőrzött időszakban a Párt alapvetően betartotta a számviteli törvény bizonylati elv és bizonylati fegyelemre vonatkozó előírásait. A bizonylatok feldolgozási rendje a szabályzatok előírásainak megfelelt. A gazdálkodó és bevételszerző tevékenységgel kapcsolatos alapvető rendelkezéseket az Országos Elnökség által elfogadott alapszabályban rögzítették. A Párt gazdálkodására vonatkozó részletes szabályokat a költségvetési és gazdálkodási szabályzat tartalmazza. A Párt bevételei a vizsgált években a következő jogcímekből származtak: tagdíjbevételek, állami költségvetési támogatás, egyéb hozzájárulások, adományok, ingóságok értékesítése, pénzintézettől kapott kamatok. Az éves beszámolóban a belső előírásokkal összhangban az egyéb bevétel sorhoz kapcsolódóan külön is kimutatásra került az adott évben felvett hitel, kölcsön. A Párt az ellenőrzés részére adott nyilatkozatok szerint betartotta a párttörvényben előírt gazdálkodási tilalmakat, a gazdálkodó tevékenység megfelelt a párttörvény előírásainak. Az ellenőrzés az áttekintett dokumentumok alapján ezzel ellentétes tényt nem állapított meg. A Pártnál a személyi jellegű kifizetések szabályozottan kerültek megállapításra. A vonatkozó jogszabályoknak megfelelően a költségtérítéseket szabályosan folyósították. A Párt, mint munkáltató eleget tett a társadalombiztosításról és az egészségügyi ellátásról szóló, valamint a személyi jövedelemadóról és az adózás rendjéről szóló törvények rendelkezéseinek. A kötelező nyilvántar- 7

10 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK tásokat vezették, az előírt adatszolgáltatásokat teljesítették, a kifizetett munkabérekből és bérjellegű jövedelmekből az adóelőlegeket és járulékokat levonták, továbbá határidőre teljesítették bevallási és befizetési kötelezettségüket. A költségvetéssel szembeni adó- és járulék befizetési hátraléka a Pártnak nem volt. A Párt gazdálkodásának, számviteli tevékenységének belső ellenőrzési rendszerét hatályos alapdokumentumokban szabályozták. A Számvizsgáló Bizottság ügyrendje szerint tevékenységét éves munkaterv alapján végezte. Az országos testület 2002-ben nem, csak évben készített munkatervet. E szerint közreműködtek a tagdíjszabályzat korszerűsítésében, vizsgálták a tagdíjbefizetések rendjét, figyelemmel kísérték a pénzügyi és számviteli szabályok betartását, ellenőrizték a finanszírozási szerződéseket és támogatásokat. A tisztújító kongresszusnak beszámoltak a között végzett tevékenységről. E szerint a testület nem észlelt olyan szabálytalanságot, amelyek nyomán felelősségre vonást kellett volna kezdeményeznie. A munkafolyamatba épített ellenőrzés szabályszerűen működött. A költségvetési és gazdálkodási szabályzatnak megfelelően a gazdasági területeket illetően célellenőrzéseket végeztek. A vezetői ellenőrzés az utalványozáson és számla ellenőrzésen keresztül valósult meg. Rendszeresen ellenőrizték a házipénztári és a banki kifizetéseket. Az ÁSZ sorszámú jelentésében, öt pontban sorolta fel azokat a hiányosságokat, amelyek megszüntetésére a Párt elnökét az ÁSZ elnöke felhívta. A Párt a felhívásban foglaltaknak eleget tett. Az intézkedéseket szabályszerűen dokumentálta, hiteles bizonylatokkal igazolta. A helyszíni ellenőrzés megállapításainak hasznosítása mellett az Állami Számvevőszék elnöke felhívja a Párt elnökét Gondoskodjon a számlarend vállalkozások alapítására fordított összegek beszámolósorra vonatkozó előírásának a párttörvény 6. (3) bekezdése rendelkezésével történő összhangja megteremtéséről. Az ellenőrzési tapasztalatokra figyelemmel javasoljuk: a Kormánynak Kezdeményezze a párttörvény következők szerinti módosítását: A korábbi pártellenőrzések alapján tett jelzésekre is figyelemmel a pártok számviteli nyilvántartási és beszámolási rendszerét érintő ellentmondások feloldását, amelyek a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló többször módosított évi XXXIII. törvény, valamint a január 1. napjától hatályos számviteli törvény között továbbra is fennállnak. 8

11 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK 1. A PÁRT GAZDÁLKODÁSÁRÓL SZÓLÓ ÉVI BESZÁMO- LÓK 1.1. A teljes vizsgálati időszakra érvényes megállapítások A Párt az előző évi gazdálkodásáról szóló beszámolóit mindkét évben, a törvényben előírt határidőn belül közzé tette. A évi beszámolóját április 25-én, a Magyar Közlöny 41. számában; a évi beszámolót a Magyar Közlöny április 28-i, 51. számában és internetes honlapján is megjelentette (1., 2. számú melléklet). A beszámoló mindkét ellenőrzött évben a kettős könyvvitel rendszerében központilag rögzített gazdálkodási adatok alapján készített főkönyvi kivonatból állították össze. A Párt beszámolói elkészítése során a teljesség és következetesség elve kivételével mindkét évben érvényesítette a számviteli alapelveket. A helytelen szabályozás és kontírozás miatt a évben ezer Ft összegű hiba keletkezett a bevételi sorok esetében. Ezek mértéke 0,8% volt a bevételi főösszegre vetítve. A Párt - a régi és nem kifogásolt gyakorlatnak megfelelően évben nem közölte az éves beszámolóban az önkormányzati ingatlanok kedvezményes bérleti díja és a piaci érték közötti különbségből adódó nem pénzbeli vagyoni hozzájárulások értékét. A bevételi főösszegből hiányzó összeg 5994 ezer Ft, a bevételi főösszegre vetítve 0,5%. A beszámoló kiadási soraiban évben nem fordult elő hiba, a évben 600 ezer Ft összegű hiba jelentkezett. A felsorolt hibák egyik évben sem érték el a 2%-os lényegességi küszöböt A és évi beszámolók Bevételek A tagdíjak beszámolósoron évet illetően ezer Ft-ot, a évre ezer Ft összeget közölt a Párt. A beszámoló adata megegyezett mindkét évben a kapcsolódó főkönyvi számlák ezer forintra kerekített egyenlegével. Alapbizonylatok minden esetben kapcsolódtak a kiválasztott minta tételekhez. A beszámolósoron csak tagdíjak fogalomkörébe tartozó összegek szerepeltek. A követett gyakorlat összhangban volt az Alapszabály előírásaival, az Országos Választmány vonatkozó határozataival, továbbá a tagdíjfizetési szabályzat rendelkezéseivel. Az állami költségvetésből származó támogatás beszámoló soron évben ezer Ft, a évben ezer Ft összeget szerepeltettek. A évi közölt adat a január 1-jétől hatályos számlarend előírásától eltérően nem tartalmazta a jelöltarányos költségvetési támogatás 9

12 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK ezer Ft összegét, ez az egyéb bevétel beszámoló soron szerepelt. A beszámolóban ez által sérült a következetesség számviteli alapelve. A központi költségvetési támogatás összege mindkét évben egyezett a Pénzügyminisztériumtól kapott adatokkal. A beszámolósor adata a vizsgált években egyeztethető volt a főkönyvi számlákkal és a kapcsolódó bankbizonylatokkal. Az egyéb hozzájárulások jogi személyektől beszámoló sor mindkét évi adata egyezett a főkönyvi nyilvántartással. A párttörvény 1. sz. mellékletében meghatározott minta szerint tovább részletezték a beszámoló sor tartalmát. Az egyéb hozzájárulások belföldi jogi személyektől beszámolósoron évben közölt összeg nem a valós helyzetet tükrözte, mivel három betéti társaságtól származó támogatást is a Jogi személytől származó hozzájárulás főkönyvi számlára könyveltek és ezen a beszámolósoron mutattak ki. Az összesen 21 ezer Ft összeget a párttörvény 1. sz. melléklete szerint a Jogi személynek nem minősülő gazdasági társaságtól beszámolósoron kellett volna szerepeltetni. A hiba következtében sérült a következetesség számviteli alapelve. Az egyéb hozzájárulások magánszemélyektől beszámolósoron az egy adományozótól származó befizetéseket összesítették, a párttörvényben meghatározott összeghatáron felül nevesítették az adományozókat. Az éves beszámolóban közölt összegek megegyeztek a kapcsolódó főkönyvi számlák összesített adataival. A beszámolósoron csak magánszemélyektől származó hozzájárulások voltak találhatók. Az egyéb bevétel beszámolósoron közölt bevételi jogcímeket rögzítette a Párt számlarendje. A évi beszámolósor adata a belső előírással ellentétesen tartalmazta az általános országgyűlési képviselőválasztásra jelöltarányosan kapott összeget. A Párt évben a régi és nem kifogásolt gyakorlatnak megfelelően - nem állapította meg és a beszámolóban nem közölte az önkormányzati ingatlanok kedvezményes bérleti díja és a piaci érték közötti különbségből adódó nem pénzbeli vagyoni hozzájárulások értékét. A Párt az ellenőrzés kérésére összeállított kimutatás szerint évben 5594 ezer Ft-ban állapította meg ennek összegét. Hiánya miatt sérült a teljesség számviteli alapelve Kiadások Az ellenőrzött időszakban a Párt számlarendjének előírása szerint az elsődleges könyvelést követően a 6-os számlaosztályban az éves beszámoló szerkezetének megfelelően az egyes tételek másodlagosan is rögzítésre kerültek, kivéve az éves értékcsökkenés elszámolását és az eszközök állományból történő kivezetését. Ennek megfelelően az ellenőrzés a 6. számlaosztályban rögzített adatokat vizsgálta. A támogatás egyéb szervezeteknek beszámolósoron található összeg mindkét évben egyezett a támogatás egyéb szervezeteknek főkönyvi számla adatával. A beszámolósoron csak szervezeteknek nyújtott támogatások voltak. 10

13 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK A vállalkozások alapítására fordított összeg beszámolósoron évben a közölt érték 600 ezer Ft volt. A főkönyvi számlán évben Alapítói vagyon befizetése Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány szöveges megjelöléssel szerepelt az összeg. A párttörvény 6. (3) bekezdésének rendelkezése szerint a Párt vállalatot hozhat létre, továbbá egyszemélyes korlátolt felelősségű társaságot alapíthat. Az alapítvány létrehozása a párttörvény 9/A (1) bekezdése alapján történt, tevékenysége tudományos, ismeretterjesztő, kutatási oktatási célokra irányulhat, a hivatkozott rendelkezés alapján, tehát nem vállalkozás. Alapítvány vállalkozási tevékenységet csak kiegészítő jelleggel végezhet, így a 600 ezer Ft alapítói vagyont nem e beszámolós soron, hanem az egyéb kiadások között kellett volna megjeleníteni. A hiba következtében sérült a következetesség számviteli alapelve. A működési kiadások beszámolósor tartalmát a Párt számlarendje határozta meg a vizsgált időszakban. A rendelkezésre bocsátott kapcsolódó főkönyvi számlák alapján levezethetők voltak az összegek. Érvényesült a működési kiadások jogcímeinek azonossága, a vizsgált időszakban az elszámolás következetes volt. Az eszközbeszerzés beszámolósor tartalmát a vizsgált időszakban a Párt számlarendje rögzítette, a beszámolóban közölt adatok a kapcsolódó főkönyvi számlák összegeivel megegyeztek. A politikai tevékenység kiadása beszámolósor adata mindkét évben megegyezett a Párt számlarendjében meghatározott főkönyvi számlák összegeinek összesített adatával. A vizsgált időszakban érvényesült a politikai kiadások jogcímeinek azonossága. Az egyéb kiadások beszámoló sor tartalma összhangban volt a belső előírásokkal, a közölt összegek levezethetők voltak a kapcsolódó főkönyvi számlák alapján. 2. A PÁRTNAK A BESZÁMOLÓ ÖSSZEÁLLÍTÁSÁRA ÉS AZ AZT ALÁTÁ- MASZTÓ KÖNYVVEZETÉSRE VONATKOZÓ BELSŐ SZABÁLYOZÁSA ÉS GYAKORLATA 2.1. A belső szabályozás rendszere A Párt beszámolási és könyvvezetési szabályozásának rendszere január 1-jétől hatályos számviteli szabályozásokon alapult. A számviteli törvénnyel összhangban, valamint a gazdálkodás sajátosságaira figyelemmel kialakított számviteli politika és hozzákapcsolódott leltározási, értékelési, pénzügyi szabályozatok előírásai a vizsgált időszakban megfeleltek a jogszabályi követelményeknek. A számviteli politikához rendelt számlarendben a beszámolási követelményekhez igazodva meghatározták a beszámolósorok főkönyvi számlakapcsolatait, valamint a sajátos bevételi és kiadási jogcímek fogalmi ismérveit, besorolási kritériumait. 11

14 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK A számlarend előírásai egy kivétellel összhangban voltak a törvényi előírásokkal. Hibásan a következőt rögzítette: a Párt úgy döntött, hogy az Alapítványi részesedését a vállalkozások alapítására fordított összeg soron mutatja ki." Az pontban leírtak szerint az összeget nem lehetett ezen a beszámolósoron kimutatni. A Párt a számviteli rendelkezéseken túlmenően különféle gazdasági szabályzatokat tartott hatályban. A törvényes gazdálkodás érdekében költségvetési gazdálkodási, tagdíjfizetési, gépkocsi üzemeltetési és használati, valamint külföldi kiküldetési szabályzattal rendelkezett. A felsoroltak tartalmazták a szabályzat tárgyával kapcsolatos fogalmakat, feladatokat, továbbá rögzítették a feladatok végrehajtásának módszereit és dokumentációs követelményeit. A szabályzatok megfeleltek a jogszabályi előírásoknak A könyvvezetés gyakorlata, összhangja a törvényi és a belső előírásokkal A könyvvezetést és a beszámoló összeállítását mindkét ellenőrzött évben ugyanaz a külső vállalkozás végezte, határozatlan idejű megbízási szerződés alapján. A könyvvezetés a vizsgált időszakban a kettős könyvvitel rendszerében az alapbizonylatok központilag szervezett számítógépes feldolgozásával történt, mindkét vizsgált évben azonos számítógépes program alapján. Az alapbizonylatok munkafolyamatban történő ellenőrzését biztosították, a könyvelés részére csak ellenőrzött, az előírások követelményeinek megfelelő bizonylatokat adták át feldolgozásra. A könyvvezetés idősorrendben, a törvényi előírásoknak megfelelő alapbizonylatokkal alátámasztva rögzítette a gazdasági eseményeket. Az éves zárlattal kapcsolatos feladatokat a rendelkezésre bocsátott dokumentumok alapján megállapíthatóan mindkét évben szabályszerűen elvégezték. A kialakított számítógépes könyvelési rendszerből minden, az ellenőrzés részére szükséges adat biztosítható volt. A Párt kinyomtatva átadta mindkét év főkönyvi kivonatát és valamennyi főkönyvi számlát, amelyen gazdasági műveletet rögzítettek, a mintához kapcsolódó bizonylatokkal együtt Analitikus nyilvántartások A Párt a pénzügyi szabályzatban és a számlarendben szabályozta a főkönyvi számlákhoz kapcsolódó analitikák körét, tartalmát és vezetési rendjét. A számviteli politika szerint a Párt könyvvitelében biztosította az analitikák és a főkönyvi számlák közötti kapcsolatot. A számlarendben a következő analitikus nyilvántartások körét rögzítették: immateriális javak és tárgyi eszközök egyedi és összesített analitikája, 12

15 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK vevőkövetelés-, adott előleg-, egyéb követelés analitikája, a pénztár és a bankszámla tételeiről vezetett analitika, hosszú és rövid lejáratú hitelekről, kölcsönökről, hitel kamatokról, szállítókról valamint költségvetési kötelezettségek analitikus nyilvántartása, tagdíjbevételek analitikája. A nyilvántartások tartalma megfelelt a törvényi követelményeknek, és a belső előírásoknak. Az éves záráskor a számlarendben előírt egyeztetések megtörténtek. A követelések és a kötelezettségek értékelése megfelelt az értékelési szabályzat előírásainak. A Pártnál ellenőrizhető volt az analitikus nyilvántartások értékadatainak a szintetikával való számszerű egyeztetése. A készpénzforgalom nyilvántartásával kapcsolatos szabályokat a pénzügyi szabályzat rögzítette. A Párt a házipénztárak kezelésének előírásait a központi és területi szervezet adottságaira tekintettel szabályozta és annak megfelelő gyakorlatot folytatott. A házipénztárakra előírt nyilvántartások vezetése a rendelkezésre bocsátott mintában teljes körű volt. A havi pénztári zárásokat és ellenőrzéseket a KH-ban és a területi irodáknál szabályszerűen dokumentálták. A Párt az adott előlegekről felvételenként és személyenként számítógépes analitikus nyilvántartást vezetett. Előleget utólagos elszámolásra csak beszerzésre, kiküldetésre, üzemanyag vásárlásra engedélyeztek. Az előlegekkel határidőre elszámoltak. A szigorú számadású nyomtatványok körét meghatározták. A nyilvántartást a belső előírásoknak megfelelően, teljes körűen vezették. A Párt a leltározási kötelezettségnek mindkét vizsgált évben eleget tett. A leltározást a leltározási szabályzat előírásainak megfelelően a pártigazgató ellenőrzésével végezték. A leltározás kiértékelésénél eltérést nem dokumentáltak A bizonylati elv és a bizonylati fegyelem érvényesülése A Párt a költségvetési és pénzügyi szabályzatban rendelkezett az utalványozás és kötelezettségvállalás rendjéről. A szabályzat a gazdálkodás körébe tartozó e jogkörökkel a hivatalvezetőt és a pénzügyi osztály vezetőjét ruházta fel. A szabályozás kiterjedt az aláírási, utalványozási jogosultak körére, valamint e jogosítványok értékhatáraira. A Párt kötelezettségvállalási, illetve utalványozási jogkörének gyakorlása a vizsgált években az ellenőrzött tételek esetében a belső előírásoknak megfelelt. A bizonylati rend és az okmányfegyelem érvényesült a bizonylatok alaki és tartalmi előírásainak betartásában, valamint a bizonylatok feldolgozásának időrendiségében. A Párt vegyes bizonylatok alapján könyvelt tételeihez megfelelő részletező kimutatások, bizonylatok kapcsolódtak. Az ellenőrzött időszakban a Párt alapvetően betartotta a számviteli törvény a bizonylati elv és bizonylati fegyelemre vonatkozó előírásait. 13

16 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK 3. A PÁRT BEVÉTELSZERZŐ GAZDÁLKODÓ TEVÉKENYSÉGE A gazdálkodó tevékenységgel kapcsolatos alapvető rendelkezéseket az Országos Elnökség által elfogadott alapszabályban rögzítették. Az alapszabály szerint a Párt vagyona: a tagok által befizetett tagdíjakból, az állami költségvetésből juttatott támogatásból, jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok és természetes személyek vagyoni hozzájárulásaiból, a gazdálkodó tevékenységéből származó bevételekből, az általa alapított vállalat és egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság adózott nyereségéből képződik. Ez a fogalomkör a párttörvény előírásaival összhangban került meghatározásra. A Párt gazdálkodására vonatkozó részletes szabályokat a költségvetési és gazdálkodási szabályzat tartalmazta. A Párt bevételei a vizsgált években a következő jogcímekből származtak: tagdíjbevételek, állami költségvetési támogatás, országgyűlési képviselőválasztásra kapott támogatás, egyéb hozzájárulások és adományok, egyéb bevételek, pénzintézettől kapott kamatok. Ezen kívül az éves beszámolóban az egyéb bevétel sor részletező adataként külön kimutatásra került az adott évben felvett hitel, kölcsön, összhangban a vonatkozó belső előírással. A vizsgálat során a rendelkezésre bocsátott mintából megállapítható volt, hogy a Párt vagyonának elemei a párttörvény 4. (1) bekezdése szerinti bevételekből álltak. Továbbá a törvény 4. (2) bekezdésében felsorolt nem megengedett forrásból származó pénzbeli és nem pénzbeli valamint más államtól származó vagyoni hozzájárulást nem fogadott el, tiltott gazdálkodási tevékenységet nem folytatott. Gazdasági társaságot nem alapított, abban részesedést nem szerzett. 4. A GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ, EGYÉB JOGSZABÁLYOKBAN FOGLALT ELŐÍRÁSOK BETARTÁSA 4.1. Személyi jellegű kifizetések A Párt feladatainak teljesítéséhez a tömegközlekedési eszközökön kívül a tulajdonában lévő gépkocsikat vette igénybe, továbbá saját tulajdonú gépkocsi hivatalos célú használatát engedélyezte. A Párt tulajdonában lévő gépkocsik igénybevételének rendjét a gépkocsi üzemeltetési és használati szabályzatban rögzítették. A szabályozás szerint a menetlevél kötelező vezetésének követelményével kizárólag hivatalos célú használatot engedélyeztek. A menetleveleket a vizsgált időszakban szabályosan vezették. A nyilvántartás megfelelt a Szja tv ában, valamint a tv. 5. mellékletének II. 7. pontjában meghatározott adatkövetelményeknek. 14

17 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK A saját tulajdonú gépkocsiknál az üzemanyag elszámolásához az üzemanyagszámlákat csatolták és a szabályzat szerinti üzemanyagköltség elszámolást készítettek, amelyet ellenőrzés után fizettek ki. A Párt az elszámolásnál a közúti gépjárművek, az egyes mezőgazdasági, erdészeti és halászati erőgépek üzemanyag- és kenőanyag felhasználásának igazolás nélkül elszámolható mértékéről szóló 60/1992. (IV. 1.) Korm. rendelet szerint járt el. A saját tulajdonú személygépkocsik hivatali célú használatának és elszámolásának rendjét a fenti szabályzatban rögzítették. A hivatalos kiküldetéseknél saját gépjármű igénybevételét előzetes engedélyhez kötötték. A költség elszámoláshoz egységesen az Szja tv. 25. (3) bekezdés előírása szerinti kiküldetési rendelvényt alkalmazták. A kifizetések szabályszerűen, adómentes normatív mértékkel teljesültek. A Párt dolgozóinak a vidéki munkába járással összefüggő bérlet hozzájárulást fizetett. A kifizetéseket normatív mértékkel teljesítették és a lejárt bérletszelvény leadásához kötötték. A munkavállalóknak adómentes természetbeni juttatásként étkezési utalványt biztosítottak (Szja tv. 1. számú melléklet pont) A társadalombiztosítási és egyéb jogszabályok rendelkezéseinek érvényesítése Az adózási és társadalombiztosítási jogszabályokban előírt bevallási kötelezettségének a Párt eleget tett. A Párt a vizsgált időszakban a személyi jövedelemadót, valamint a munkaadói és munkavállalói járulékot havonta megállapította. Hasonlóan teljesítette nyugdíj- és egészségbiztosítási, továbbá egészségügyi hozzájárulási és magánnyugdíj pénztári számfejtési, levonási kötelezettségeit. Az erről szóló havi bevallásokat és éves bevallást határidőre benyújtották. A pártnál az előírt kötelező nyilvántartásokat vezették. Gondoskodtak az Szja. éves bevallásához szükséges munkáltatói igazolás kiadásáról. A Pártnak az adózással és a társadalombiztosítással kapcsolatos elszámolási nyilvántartásai megegyeztek a főkönyvi könyveléssel és a bevallással. A könyvelés adatait rendszeresen egyeztették a nyilvántartásokkal és az APEH folyószámla kivonattal. A Párt az adó- és társadalombiztosítási befizetési kötelezettségeit határidőben teljesítette. Nyilvántartásai szerint és évben év végi hátralékai nem voltak, ezt igazolta az ellenőrzés rendelkezésére bocsátott APEH folyószámla kivonat is. A Párt a reprezentációs kiadásokat szabályozta, adófizetési kötelezettsége nem keletkezett, mivel a kifizetés az Szja tv. 69. (7) bekezdés b) pontja szerinti mértéket nem érte el. A vizsgált szervezeteknél a reprezentációs kifizetésekhez a számlán kívül minden esetben csatolták a kifizetés engedélyezéséről szóló feljegyzést vagy jegyzőkönyvet, amelyben a kifizetés jogcímét, a résztvevőket és engedélyezett keretet szerepeltették. 15

JELENTÉS a Magyar Szocialista Párt 2003-2004. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

JELENTÉS a Magyar Szocialista Párt 2003-2004. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről JELENTÉS a Magyar Szocialista Párt 2003-2004. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 0561 2005. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi Ellenőrzési

Részletesebben

JELENTÉS a Magyar Igazság és Élet Pártja 2003-2004. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

JELENTÉS a Magyar Igazság és Élet Pártja 2003-2004. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről JELENTÉS a Magyar Igazság és Élet Pártja 2003-2004. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 0548 2005. október 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi Ellenőrzési

Részletesebben

JELENTÉS. a Lehet Más a Politika 2009-2010. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 1207 2012. február

JELENTÉS. a Lehet Más a Politika 2009-2010. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 1207 2012. február JELENTÉS a Lehet Más a Politika 2009-2010. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 1207 2012. február Állami Számvevőszék Iktatószám: V-3059-055/2011-2012. Témaszám: 1034 Vizsgálat-azonosító szám:

Részletesebben

0005 Jelentés a Független Kisgazda-, Földmunkás és Polgári Párt 1997-1998. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

0005 Jelentés a Független Kisgazda-, Földmunkás és Polgári Párt 1997-1998. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 0005 Jelentés a Független Kisgazda-, Földmunkás és Polgári Párt 1997-1998. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Részletes megállapítások 1. A párt gazdálkodásáról szóló 1997-1998.

Részletesebben

JELENTÉS. az Antall József Alapítvány 2006-2007. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 0848 2008. december

JELENTÉS. az Antall József Alapítvány 2006-2007. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 0848 2008. december JELENTÉS az Antall József Alapítvány 2006-2007. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 0848 2008. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi Ellenőrzési

Részletesebben

JELENTÉS. az Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről. 0913 2009. június

JELENTÉS. az Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről. 0913 2009. június JELENTÉS az Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről 0913 2009. június 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi Ellenőrzési

Részletesebben

JELENTÉS a Szabó Miklós Szabadelvű Alapítvány 2003-2004. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

JELENTÉS a Szabó Miklós Szabadelvű Alapítvány 2003-2004. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről JELENTÉS a Szabó Miklós Szabadelvű Alapítvány 2003-2004. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 0559 2005. november 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi

Részletesebben

JELENTÉS. a 2010. évi országgyűlési választásra fordított pénzeszközök elszámolásának ellenőrzéséről a jelölő szervezeteknél és a független jelöltnél

JELENTÉS. a 2010. évi országgyűlési választásra fordított pénzeszközök elszámolásának ellenőrzéséről a jelölő szervezeteknél és a független jelöltnél JELENTÉS a 2010. évi országgyűlési választásra fordított pénzeszközök elszámolásának ellenőrzéséről a jelölő szervezeteknél és a független jelöltnél 1105 2011. május 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési

Részletesebben

JELENTÉS Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről

JELENTÉS Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről JELENTÉS Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről 0355 2003. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3 Átfogó Ellenőrzések Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

JELENTÉS. a Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről. 0720 2007. július

JELENTÉS. a Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről. 0720 2007. július JELENTÉS a Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről 0720 2007. július 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi Ellenőrzési Főcsoport

Részletesebben

JELENTÉS. a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 1993. évi központi költségvetési támogatás felhasználásának.

JELENTÉS. a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 1993. évi központi költségvetési támogatás felhasználásának. JELENTÉS a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 1993. évi központi költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzéséről 1994. szeptember 205. A vizsgálatot vezette: dr. Elek János osztályvezető

Részletesebben

JELENTÉS Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről

JELENTÉS Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről JELENTÉS Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről 0527 2005. július 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó Ellenőrzések Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

JELENTÉS a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről

JELENTÉS a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről JELENTÉS a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről 0507 2005. február 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3 Átfogó Ellenőrzések Főcsoport

Részletesebben

JELENTÉS. a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2006. évi átfogó ellenőrzéséről. 0650 2006.

JELENTÉS. a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2006. évi átfogó ellenőrzéséről. 0650 2006. JELENTÉS a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2006. évi átfogó ellenőrzéséről 0650 2006. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó Ellenőrzések

Részletesebben

JELENTÉS. az önkormányzati vagyongazdálkodás szabályszerűségi. Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. 13078 2013.

JELENTÉS. az önkormányzati vagyongazdálkodás szabályszerűségi. Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. 13078 2013. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az önkormányzati vagyongazdálkodás szabályszerűségi ellenőrzéséről Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet 13078 2013. augusztus Állami Számvevőszék lktatószám: V-0043-020-005-036/2013.

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok közfeladat -ellátásának ellenőrzéséről Bárka Színház Nonprofit Kft. 14056 2014. március Állami Számvevőszék

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok közfeladat-ellátásának ellenőrzéséről Kolibri Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. és jogelődje 14035 2014.

Részletesebben

JELENTÉS. 13025 2013. március

JELENTÉS. 13025 2013. március JELENTÉS Kerepes Nagyközség Önkormányzata belső kontrollrendszerének kialakítása, valamint egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés működése ellenőrzéséről 13025 2013. március Állami Számvevőszék

Részletesebben

JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. az állami tulajdonban (résztulajdonban) lévő gazdálkodó szervezetek

JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. az állami tulajdonban (résztulajdonban) lévő gazdálkodó szervezetek ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az állami tulajdonban (résztulajdonban) lévő gazdálkodó szervezetek vagyonmegőrzési és gazdálkodási tevékenységének ellenőrzése Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Korlátolt

Részletesebben

SEGÉDLET A PÁRTOK MŰKÖDÉSÉT SEGÍTŐ ALAPÍTVÁNYOK GAZDÁLKODÁSA TÖRVÉNYESSÉGÉNEK ELLENŐRZÉSÉHEZ

SEGÉDLET A PÁRTOK MŰKÖDÉSÉT SEGÍTŐ ALAPÍTVÁNYOK GAZDÁLKODÁSA TÖRVÉNYESSÉGÉNEK ELLENŐRZÉSÉHEZ SEGÉDLET A PÁRTOK MŰKÖDÉSÉT SEGÍTŐ ALAPÍTVÁNYOK GAZDÁLKODÁSA TÖRVÉNYESSÉGÉNEK ELLENŐRZÉSÉHEZ 2009. 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi Ellenőrzési Főcsoport 1312.

Részletesebben

JELENTÉS. a Nemzeti Civil Alapprogramból civil szervezeteknek juttatott költségvetési támogatások ellenőrzéséről. 0635 2006.

JELENTÉS. a Nemzeti Civil Alapprogramból civil szervezeteknek juttatott költségvetési támogatások ellenőrzéséről. 0635 2006. JELENTÉS a Nemzeti Civil Alapprogramból civil szervezeteknek juttatott költségvetési támogatások ellenőrzéséről 0635 2006. szeptember 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi

Részletesebben

JELENTÉS. 0233 J/758 2002. szeptember

JELENTÉS. 0233 J/758 2002. szeptember JELENTÉS az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. 2001. évi működésének és a központi költségvetés végrehajtásához kapcsolódó tevékenységének ellenőrzéséről 0233 J/758 2002. szeptember 2. Államháztartás

Részletesebben

JELENTÉS. a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának. Budapest XVl. Ker. Román Nemzetiségi Önkormányzat ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. 2014.

JELENTÉS. a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának. Budapest XVl. Ker. Román Nemzetiségi Önkormányzat ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. 2014. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának ellenőrzéséről Budapest XVl. Ker. Román Nemzetiségi Önkormányzat 14190 2014. július Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0288-010/2014

Részletesebben

JELENTÉS. 13122 2013. november

JELENTÉS. 13122 2013. november JELENTÉS az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának, egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés működésének 2013. évben induló ellenőrzéséről Visegrád 13122 2013. november Állami Számvevőszék

Részletesebben

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 2013. évről

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 2013. évről Zárszámadás B.) része SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Belső ellenőrzése Ikt. szám: 18/2014. Sajószentpéter Városi Önkormányzat Aljegyzője részére Helyben ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 2013. évről 1. A BELSŐ

Részletesebben

JELENTÉS. 13052 2013. július

JELENTÉS. 13052 2013. július JELENTÉS Nagyigmánd Nagyközség Önkormányzata belső kontrollrendszerének kialakítása, valamint egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés működése ellenőrzéséről 13052 2013. július Állami Számvevőszék

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok közfeladat -ellátásának ellenőrzéséről józsef Attila Színház Nonprofit Kft. 14047 2014. április Állami Számvevőszék

Részletesebben

JELENTÉS. 1024 2010. szeptember

JELENTÉS. 1024 2010. szeptember JELENTÉS a fogyatékos személyek támogatásában részt vevő nonprofit szervezeteknek nyújtott nem normatív állami támogatás és ingyenes állami vagyonjuttatás felhasználásának ellenőrzéséről 1024 2010. szeptember

Részletesebben

JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az állami tulajdonban (résztulajdonban) lévő gazdálkodó szervezetek vagyonértékmegőrző és gyarapító tevékenységének ellenőrzéséről egyes kiemeit közszolgáltató társaságoknál

Részletesebben

JELENTÉS. az önkormányzatok vagyongazdálkodása ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. 2014. június

JELENTÉS. az önkormányzatok vagyongazdálkodása ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. 2014. június ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az önkormányzatok vagyongazdálkodása szabályszerűségének ellenőrzéséről Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület 14080 2014. június Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0232-068/2014.

Részletesebben