JELENTÉS a Magyar Igazság és Élet Pártja évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JELENTÉS a Magyar Igazság és Élet Pártja 1999-2000. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről"

Átírás

1 JELENTÉS a Magyar Igazság és Élet Pártja évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről október 0130

2 Az ellenőrzés végrehajtásáért felelős: Halász Gejza számvevő igazgató Az ellenőrzést vezette: dr. Szávai Tamás osztályvezető főtanácsos Az összefoglaló jelentést készítette: Tóth István tanácsadó Az ellenőrzésben részt vettek: Bamberger Mária számvevő tanácsos dr. Faragóné Tóth Mária számvevő Tóth István tanácsadó A pártnál folytatott korábbi vizsgálatok: A Magyar Igazság és Élet Pártja évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzése (1995.) A Magyar Igazság és Élet Pártja évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzése (1997.) A Magyar Igazság és Élet Pártja évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzése (2000.) Jelentéseink az Országgyűlés számítógépes hálózatán és az Interneten a címen is olvashatók.

3 V /2001. TÉMASZÁM:566 TARTALOMJEGYZÉK I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLAT 4 1. Összegző megállapítások 4 2. Felhívás a törvényes állapot helyreállítására 6 3. Javaslat II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK 7 1. A párt gazdálkodásáról szóló évi beszámolók Bevételek Kiadások 8 2. A beszámoló megalapozottságát alátámasztó könyvvezetés A könyvvezetés szabályozottsága, gyakorlata Analitikus nyilvántartások és a bizonylati elv érvényesülése Analitikus nyilvántartások Eszköznyilvántartás Elszámolásra kiadott előlegek, ellátmányok elszámolása Vevők és szállítók Szigorú számadású nyomtatványok Készpénzforgalom nyilvántartása A bizonylati elv és a bizonylati fegyelem érvényesülése Kötelezettségvállalás, utalványozás Bizonylatolás Személyi jellegű kifizetések Külföldi kiküldetések Gépjármű üzemeltetés Az adózásra, illetőleg járulékfizetésre vonatkozó jogszabályok betartása A Párt bevételszerző, gazdálkodó tevékenysége A Párt bevételszerző tevékenysége A Párt alaptevékenységével összefüggő bevételek A Párt gazdálkodásának belső ellenőrzése Az előző ellenőrzés megállapításaira tett intézkedések 17 1

4 J E L E N T É S a Magyar Igazság és Élet Pártja évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről Az Állami Számvevőszékről szóló évi XXXVIII. törvény 5. -a, és 16. (2) bekezdése, valamint a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló - többször módosított évi XXXIII. tv. (továbbiakban: Párttörvény) 10. (1) bekezdése alapján a pártok gazdálkodása törvényességének ellenőrzésére az Állami Számvevőszék (továbbiakban: ÁSZ) jogosult. A törvényi felhatalmazás alapján az ÁSZ évi ellenőrzési tervének megfelelően vizsgálta a Magyar Igazság és Élet Pártja (továbbiakban: Párt) évi gazdálkodása törvényességét. Az ellenőrzött szervezet neve: Magyar Igazság és Élet Pártja Címe: 1085 Budapest, Rökk Szilárd u. 19. Jogállása: önálló jogi személy (6. Pk /93.) Az ellenőrzött időszak: január december 31-ig terjedő beszámolóval lezárt gazdasági évek Az ellenőrzés célja annak megállapítása volt, hogy: a Párt által készített és a Magyar Közlönyben közzétett éves beszámolók a törvényi előírásoknak megfelelnek-e, a könyvvezetéssel és a valósággal megegyező adatokat tartalmaznak-e; a könyvvezetés és a gazdálkodás során betartották-e a számvitelről szóló - többször módosított évi XVIII. tv. (a továbbiakban: Számviteli törvény), valamint az egyéb jogszabályi és belső előírásokat; a Párt a működéséhez szabályszerűen igénybe vehető forrásokat használt-e fel, nem folytatott-e a Párttörvény által tiltott gazdálkodó tevékenységet, illetve nem fogadott-e el tiltott vagyoni hozzájárulást; Az ellenőrzés módszere: törvényességi ellenőrzés véletlenszerű kiválasztás alapján A helyszíni ellenőrzés időszaka: május 2. - június 7. A vizsgálati jelentés megállapításai a Párt által rendelkezésre bocsátott iratok, dokumentumok tanulmányozásával megvalósított ellenőrzés tapasztalatain alapulnak. Ennek köre kiterjedt a Párt Országos Irodájában, valamint a budapesti, a Fejér, Hajdú-Bihar, Heves, Jász - Nagykun - Szolnok, Somogy megyei szervezeti egységeknél lebonyolított gazdasági eseményekre. A Párt gazdálkodása törvényességének ellenőrzését az ÁSZ a Magyar Közlöny évi 42. számában közzétett ÁSZ általános ellenőrzési program alapján végezte. 3

5 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLAT I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLAT 1. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK A Párt az és évi gazdálkodásáról szóló pénzügyi beszámoló elkészítésekor betartotta a Számviteli törvényben megfogalmazott alapelveket, de a beszámolók alapját képező könyvelési adatok hitelessége csak a bizonylatonkénti szabálytalanságok teljes megszűntetésével válhat teljes körűvé. A Párt az Állami Számvevőszék előző vizsgálata által feltárt hiányosságokat a beszámolókkal kapcsolatos szabálytalanságok megszüntetését új főkönyvelő és új könyvelési program alkalmazásával és az évi teljes anyag újrakönyvelésével oldotta meg. Az évi pártbeszámoló határidőre elkészült, de az idő rövidsége miatt a helyi szervezetek elszámolásaiban még mindent rendezni nem tudtak. Az évi könyvelés átdolgozása után az újonnan elkészített módosított pártbeszámolót ismételten közzétették. Az évi két beszámoló (beszámoló és a módosított beszámoló) eltérése megfelelően dokumentált a könyvelésben, az újonnan elkészített számlatükör és számlarend szerinti számlákon tételesen nyomon követhető. A évi beszámoló már a javított adatokra és tételes leltárra épült. A kiemelkedő szakmai színvonalon szervezett könyvvezetés már biztosítja a szabályos és megbízható elszámolások feltételeit. A Párt a beszámolókat a Párttörvényben megjelölt határidőn belül, az abban meghatározott tartalommal, és az előirt formában hozta nyilvánosságra. A közétett - módosított tartalmú - beszámolók a főkönyvi nyilvántartásokra visszavezethetőek, és a Párt szabályzatában rögzített előírások szerint készített nyilvántartásokon alapultak. A Párt beszámolójában szereplő bevételi és kiadási összegek összesen adatai megegyeztek a főkönyvi könyvelés és az egyéb szabályzatai szerinti nyilvántartások adataival. A Párt számviteli rendje jól szabályozott. A Párt a számviteli politikájában a könyvvezetési módok közül a kettős könyvvitel szerinti könyvvezetést választotta. Mindkét vizsgált évben ugyanazt a számítógépes programot alkalmazták. A helyi szervezetek költségvetésük erejéig önállóan gazdálkodnak, de könyvvezetésük központosított. A főkönyvi könyveléshez kapcsolódó, a számviteli politikában előírt analitikus nyilvántartások vezetése csak részben felel meg a jogszabályi és a belső előírásoknak: Az elszámolásra kiadott előlegek kifizetésekor nem történik meg az elszámolási határidő és a felhasználási cél meghatározása. Így ezeket az adatokat a szabályozás ellenére a nyilvántartás sem tartalmazza. 4

6 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLAT A szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartása csak az Országos Iroda által felhasznált nyomtatványokat tartalmazza. Az Országos Irodában a pénztárzáráskor nem készítettek címletjegyzéket, amely a pénztári egyeztetés egyik feltétele. A kötelezettségvállalás és az utalványozás rendjét a Gazdálkodási Rend határozza meg. Az azonban a kis értékű kiskereskedelmi beszerzések kivételével csak a Párt elnökének ad kötelezettségvállalási jogot. Az engedélyezett költségvetésen belül azonban a helyi szervezetek vezetői gyakorolnak kötelezettségvállalási jogot. Központi szerződés-nyilvántartás nincs, így szerződéstől eltérő számlakifizetés is történt. A bizonylati fegyelem betartása - megfelelő szabályozás ellenére - nem volt megfelelő ben több mint 10,5 M Ft, 2000-ben több mint 7,5 M Ft értékben fogadott be és fizetett ki a Párt olyan számlákat, amelyek nem feleltek meg a Számviteli törvény előírásainak, mert azoknál a gazdasági esemény tényleges tartalma, vagy mennyisége nem volt megállapítható. Ugyanakkor a készpénzes kifizetések során a felvételre jogosult nevét nem tüntették fel a kiadási pénztárbizonylaton. Ezekben az esetekben az sem ellenőrizhető, hogy a pénzt az arra jogosult vette-e fel. A Párt a hivatali célú gépjármű használat és elszámolás rendjét megfelelően szabályozta. A gyakorlat az 1999-ben tapasztalt elszámolási hiányosság kiküszöbölése után 2000-ben már megfelelt a követelményeknek. A Pártnál a vizsgált időszakban személyi jövedelemadó, társadalombiztosítási járulékok, továbbá a munkaadói és munkavállalói járulék fizetési kötelezettség nem keletkezett. A Párt a nyilatkozata alapján a vizsgált időszakban részvényt nem vásárolt, gazdasági társaságban részesedést nem szerzett, szabad pénzeszközeit tiltott módon nem használta. Ezzel ellentétes tényt az ellenőrzés nem állapított meg. Egyes szervezeti egységei - más pártokkal azonos elvek alapján - ingyenesen vagy névleges, alacsony bérleti díj ellenében használnak önkormányzati tulajdonú ingatlant. Ez a vagyoni hozzájárulás a Párttörvény rendelkezése szerint nem megengedett, tiltott bevételnek minősül. A tiltott, nem pénzben nyújtott vagyoni hozzájárulás nagyságrendjét - hasonlóan a többi párt ingatlanhasználatához - az Állami Számvevőszék külön eljárás során, a rendezés általános elveit figyelembe véve vizsgálja, illetőleg állapítja meg. A gazdálkodás belső ellenőrzése szabályozott volt és javuló színvonalon működött. A Párt az utóvizsgálat megállapítása szerint a korábbi ÁSZ ellenőrzés által feltárt hibák döntő többségét megszüntette. Nem vizsgálta felül azonban a Párt szervezetei által használt helyiségek használati jogviszonyának a Párttörvény előírásaival való összhangját, és nem biztosította a házipénztári készpénzállomány ellenőrzését sem. 5

7 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLAT 2. FELHÍVÁS A TÖRVÉNYES ÁLLAPOT HELYREÁLLÍTÁSÁRA A vizsgálat megállapításai alapján a Párttörvény 10. (4) bekezdése értelmében kapott felhatalmazás alapján az Állami Számvevőszék felhívja a Párt elnökét, hogy: 1) Szabályozza a helyi szervezetek vezetőinek kötelezettségvállalási jogát. 2) Biztosítsa a szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartása során a számvitelről szóló évi C. törvény előírásainak a Párt egészére vonatkozó érvényesülését. 3) Biztosítsa, hogy a Pártnál alkalmazott külső és belső bizonylatok feleljenek meg a Számviteli törvényben előírt követelményeknek, és így azok hitelt érdemlően támasszák alá a könyvelésben és a beszámolókban rögzített adatokat. 4) Intézkedjen, hogy a Pártnál alkalmazott kötelezettségvállalási gyakorlat kerüljön összhangba a Gazdálkodási Rendben foglaltakkal, és a párhuzamos kötelezettségvállalás gyakorlata szűnjön meg. 5) Intézkedjen, hogy az elszámolási előlegek kiadásának gyakorlata feleljen meg a Párt belső szabályzatában az elszámolási előlegek nyilvántartásával szemben támasztott követelményeknek. 6) Gondoskodjon arról, hogy a házipénztár kezelése és ellenőrzése feleljen meg a Párt belső szabályzatában előírtaknak. 7) Szüntesse meg a Párt által használt önkormányzati tulajdonú ingatlanokra kötött - még meglevő - törvénysértő bérleti jogviszonyokat, illetőleg módosítsa a bérleti szerződéseket, hogy azok összhangban legyenek a Párttörvény előírásaival. Intézkedjen az ingyenes vagy kedvezményes ingatlanhasználatból származó bérleti, térítési díj-különbözet rendezéséről. 3. JAVASLAT Az Állami Számvevőszék javasolja a Kormánynak, hogy: Gyorsítsa fel az önkormányzati tulajdonú ingatlanok használatával kapcsolatos, az Állami Számvevőszék korábbi jelentéseiben és a jelen Jelentés II/3. pontjában is megfogalmazottak miatt a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló, többször módosított évi XXXIII. törvény 4. (2) bekezdése módosításának folyamatát. 6

8 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK 1. A PÁRT GAZDÁLKODÁSÁRÓL SZÓLÓ ÉVI BESZÁMOLÓK A Párt az évi pénzügyi beszámolóját április 30-án a Magyar Közlöny 39. számában, a évi beszámolóját április 27-én a Magyar Közlöny 48. számában jelentette meg. A beszámolókat a Párttörvény 1. sz. mellékletében előírt formában, és a 9. (1) bekezdésében megjelölt határidőn belül hozták nyilvánosságra. Az évi beszámolót - önrevízióval - módosították és április 12-én a Magyar Közlöny 43. számában ismételten megjelentették (1., 2. sz. melléklet). A közétett évi és évi pénzügyi beszámolók az Országos Iroda és az önálló jogi személyiséggel nem rendelkező megyei és budapesti szervezetek gazdálkodásának összesített adatait foglalják magukba. A évi beszámoló már a javított és tételes leltárral is alátámasztott adatokra épült. A beszámoló-készítés szabályait az január 1-jei hatállyal kiadott, a Párt gazdálkodására vonatkozó újrafogalmazott szabályzatok tartalmazzák. Rögzítették a beszámoló összeállításának módszerét. Szabályozták, hogy mit tekint a Párt politikai és mit működési kiadásnak a beszámolóban. Ez a szabályozás teljes körű és lehetővé tette a könyvvezetés és az éves beszámoló összhangját. A Párttörvényben és a Számviteli törvényben a beszámoló-készítéssel összefüggő ellentmondást a belső szabályozás nem oldhatta fel. Így nem tartalmazza a beszámoló bevételi sora adományként a Magyar Út Alapítvány által ingyenesen biztosított gépkocsihasználat értékét annak ellenére, hogy a megtett tényleges kilométer felhasználásokat - a Párttörvény 4. (5) bekezdése szerinti nem pénzbeni hozzájárulás értékét - 8 Ft-os díjjal számolva meghatározták évben Ft-ot és évben Ft-ot adományként kezeltek és könyveltek. Azáltal, hogy az így kimutatott összeg nem a pénzforgalmi tételek között szerepel, - a belső szabályozásukkal összhangban - azt a korrekciónál levonásba helyezték, s így az összeg a pártbeszámolóban nem jelenhetett meg. A beszámoló összeállítása során érvényesültek a Számviteli törvényben megfogalmazott alapelvek, de a beszámolók alapját képező könyvelési adatok hitelessége csak a bizonylatonkénti szabálytalanságok teljes megszűntetésével válhat teljes körűvé. 7

9 A közzétett beszámolók a főkönyvi nyilvántartásra visszavezethetőek voltak, a párt gazdálkodásának szabályai és számviteli politikájában rögzített előírások szerinti nyilvántartásokon alapultak Bevételek A beszámoló tagdíjbevételeket, állami költségvetésből származó támogatást, egyéb hozzájárulásokat, adományokat és egyéb bevételeket nevesített. A beszámoló soraiban szereplő összegek megegyeztek a főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartások. Az évre vonatkozó, eredetileg megjelentetett és a helyesbített beszámoló között a bevételi főösszeg 208 E Ft-tal emelkedett. Az emelkedés a tagdíjbevételeknél, (52 E Ft) az egyéb hozzájárulások és adományoknál (118 E Ft) és az egyéb bevételeknél (38 E Ft) jelentkezett. A Tagdíjak beszámoló soron az évi beszámolóban E Ft szerepelt, ez megegyezett a 91 Tagdíjak bevétele főkönyvi számla összegével. A évi beszámoló tagdíjbevételek során szereplő E Ft megegyezett a 91. sz. főkönyvi számlán könyvelt összeggel. Az Állami költségvetésből származó támogatást a központi költségvetésből kiutalttal azonos értékben tartalmazza a beszámoló. Az Egyéb hozzájárulások, adományok jogcímen megszerzett bevételek évi módosított beszámolóban közzétett E Ft és évi beszámolóban közzétett E Ft egyeznek a főkönyvi könyvelés adataival. Az Egyéb bevétel soron a beszámolóban évben E Ft szerepelt. Ebből E Ft kamatbevételből - nagyrészt a bankszámla időszakos lekötéséből - származott. A Pártnak évben kártérítésből is volt még bevétele. A évi (4.345 E Ft) egyéb bevétel szintén kamatbevételből származott Kiadások Az évre vonatkozó, eredetileg megjelentetett beszámoló és a helyesbített beszámoló között a kiadási főösszeg E Ft-tal emelkedett. Az emelkedés a működési kiadásoknál a politikai tevékenység kiadásainál és az egyéb kiadásoknál jelentkezik a helyi szervezetekkel történt egyeztetést követő, pótlólagos bizonylat átadás eredményeképpen. A Párt kiadásainak meghatározó részét évben 47,3 %-át, évben 70,9 %-át, támogatásként egyéb szervezeteknek utalta át évben E Ft évben pedig E Ft támogatást juttatott a Párt. A beszámolóban és a könyvelésben szereplő összegek megegyeztek egymással. 8

10 A Párt a támogatás nagy részét, évben E Ft-ot (98%-át), évben E Ft-ot (93%-át) a Magyar Út Alapítványnak nyújtotta. A kifizetés dokumentált, a négy éves költségvetési terv, módosított terv és az Országos Elnökségi ülés (1999. január 14. és február 25.) döntésén alapult. A beszámolóban működési kiadások címen évben a módosított beszámolóban E Ft, évben a beszámolóban E Ft szerepelt. Az összegek megegyeztek a nyilvántartások adatainak összegével. Eszközbeszerzés címen a beszámoló évben E Ft-ot, évben 2.49 E Ft-ot rögzít a vásárlások alapdokumentumaival egyezően. A politikai tevékenység kiadásai soron a nyilvántartások adataival egyezően évben E Ft-os és a évben E Ft-os kifizetés szerepelt. Az egyéb kiadások soron évben 212 E Ft, évben 367 E Ft összeget mutattak ki. Itt jelent meg az előző számvevőszéki jelentés által megállapított, a Párttörvény 4. (2) bekezdésébe ütköző Ft, és a 4. (3) bekezdésébe ütköző Ft, összesen Ft, mint jogtalanul igénybe vett támogatás befizetése (2000. október 4.) a központi költségvetésbe. 2. A BESZÁMOLÓ MEGALAPOZOTTSÁGÁT ALÁTÁMASZTÓ KÖNYVVEZETÉS 2.1. A könyvvezetés szabályozottsága, gyakorlata Az Állami Számvevőszék korábbi ellenőrzése a Párt könyvvezetési gyakorlatával kapcsolatban negatív megállapításokat tett. Ezért áprilisában két új társasággal kötött a Párt szerződést, az egyikkel a főkönyvelői, a másikkal a könyvelési feladatok ellátására. A Párt előző könyvelőjétől az évi bizonylatokat április 7-én vették át az új megbízottak. Miután a korábbi könyvelési gyakorlat nem biztosította a számviteli alapelvek érvényesülését, ezért a teljes forgalom újrakönyvelésre került. A főkönyvelő - megbízását követően - elkészítette a Párt gazdálkodásával, számviteli rendjével összefüggő szabályzatokat. A szabályzatokat - a leltározási szabályzat kivételével, visszamenőlegesen január 1-jei hatállyal léptették életbe. A Párt teljes gazdálkodási tevékenységét átfogja a Gazdálkodási Rendről szóló szabályzat. Ebben meghatározták a Párt gazdálkodásáért felelős személyeket, az Országos Iroda vezetőjének irányítása alá tartozó feladatokat és szabályzatokat (a kötelezettségvállalás rendjét, az utalványozási és az iratkezelési szabályzatot), a főkönyvelőség vezetőjének irányítása alá tartozó felada- 9

11 tokat és szabályzatokat (a pénztár és pénzkezelési szabályzat, a számviteli szabályozás). Meghatározták továbbá a vezetői ellenőrzés és a belső ellenőrzés rendjét, a pártbélyegzők használatát és kezelését, a bankszámlák feletti rendelkezési jogosultságot, a szigorú számadású nyomtatványok körét. A szabályzatot a Párt elnöke írta alá. A főkönyvelő a Számviteli törvény előírásainak betartása érdekében a kötelezően előírt számviteli szabályzatokat átdolgozta, illetve több új szabályzatot készített a hibamentes gyakorlat megvalósítása érdekében. A vizsgált időszakra vonatkozóan új Számviteli Politikát készítettek. A Párt könyvvezetési kötelezettségének továbbra is a kettős könyvvitel vezetésével tesz eleget. A nem önálló helyi szervezetek pénztárkönyvet vezetnek. A beszámoló-készítés szabályainak zárt szakmai, logikai rendjét alakították ki, bár tévesen hivatkoztak arra, hogy a 219/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet előírásait kötelezően kell a párt beszámoló-készítése során alkalmazni. Meghatározták mind a Számviteli törvény szerinti beszámoló, mind a Párttörvény szerinti beszámoló készítésének rendjét, a Számviteli törvény és a Párttörvény alapján készített beszámoló kapcsolatát, a beszámolók közzétételét, a könyvviteli zárlat szabályait, valamint a szöveges értékelés tartalmát. Miután a Párttörvényben és a Számviteli törvényben meghatározott beszámolókészítési kötelezettség szabályai között - az Állami Számvevőszék által többszörösen jelzettek ellenére - továbbra sincs összhang, így a szabályozás ellenére sem sikerült a törvények között meglévő ellentmondást feloldani, a Magyar Közlönyben megjelentetett beszámolókban nem jelenik meg a nem pénzbeli adomány annak ellenére, hogy a Párt könyveiben azt értéken szerepelteti. A Számviteli politika tartalmazza továbbá a Párt költségvetését, a befektetett eszközöknek tekintett eszköz-kört (a kis értékű tárgyi eszközöket értéktől függetlenül befektetett eszközként határozza meg), az amortizáció elszámolási módját, az értékelési, költség-elszámolási módokat és eljárásokat, a rendkívüli események, a lényegesség meghatározását, az elszámolások bizonylati rendjét, a számlarend összeállításának, az eszközök és források leltározási kötelezettségét, a zárlati időpontokat, valamint a beszámolóhoz kapcsolódó szöveges értékelés tartalmának meghatározását. A számlatükör és szöveges számlarend tartalmazza a Párt január 1-jétől alkalmazott főkönyvi számlaszámait. A számlatükörben kijelölésre került, hogy az adott főkönyvi számlák a pártbeszámolóban, valamint a Számviteli törvény szerinti beszámolóban mely sorban szerepelnek. A szöveges számlarend a számlák tartalmát, alkalmazásuk rövid ismertetését mutatja be. A szabályzat tartalmazza az alap számlatükör és keret év közben történt módosításainak rövid magyarázatát is. 10

12 Az Eszközök és Források Értékelési Szabályzata a Pártnak a könyvvezetés és a mérleg beszámolók elkészítése során alkalmazott, értékelési eljárásait írja le részleteiben. A Bizonylatkezelési Szabályzat a Párt tevékenysége folytatása során használt bizonylatok kezelésének, használatának, elszámolásának, nyilvántartásának, a bizonylatok feldolgozásának, szállításának, tárolásának és megőrzésének szabályait írja elő. A szabályzatot kiegészíti a helyi szervezetek számára készített írásos segédlet a pénzügyi elszámolások elkészítéséhez, egy Kitöltési útmutató, melyben az időszaki pénztárjelentések, a bevételi és kiadási pénztárbizonylatok kitöltéséhez kaptak szöveges és minta feladattal levezetett segédletet. Az Analitikus Nyilvántartások Vezetése Szabályzat a Párt működése során alkalmazott számviteli elszámoltatást, nyilvántartást elősegítő bizonylatainak típusait, a nyilvántartások vezetésének módját szabályozza. A számítógépes főkönyvi könyvelésből nyerhető analitikák mellett hét mellékletben határozzák meg teljes körűen a nyilvántartandó adatkört. A Pénztárak Pénzkezelési Szabályzata a Párt működéséhez szükséges készpénz és egyéb értékek forgalmának lebonyolítására és megőrzésére vonatkozó előírásokat szabályozta szervezeti és központi szinten. A Leltározási Szabályzat a könyvek év végi zárásához, a beszámolók elkészítéséhez szükséges leltározási előírásokat mutatja be, mely alapján tételesen és ellenőrizhető módon megállapítható a Párt eszközeinek és forrásainak állománya mennyiségben és értékben egyaránt. E szabályzat alapján első ízben a november 15-én kiadott elnöki leltározási utasítás szerint december 31-i fordulónappal leltároztak. A Selejtezési Szabályzat a Párt tulajdonában lévő, feleslegessé vált vagyontárgyak rendszeres feltárásának, hasznosításának, leértékelésének és selejtezésének szabályait írja elő. A Párt könyveit és években új számítógépes program segítségével vezették, ami biztosította a kettős könyvviteli előírások szerinti könyvvezetést. A program továbbfejlesztésével további információs és elszámoltatási igények kielégítését biztosították, így pl. lehetővé vált a helyi szervezetek pénztárainak tételes kigyűjtése összesítés és ellenőrzés céljából, valamint kimutatható, hogy a helyi szervezetek költségszámláit a megyei vagy a központi pénztárban fizették-e ki, biztosítva az egyes szervezetek között pénzmozgásból eredő halmozódás kizárását. 11

13 2.2. Analitikus nyilvántartások és a bizonylati elv érvényesülése Analitikus nyilvántartások A főkönyvi számlákhoz kapcsolódó analitikus nyilvántartások körét és tartalmát az Analitikus Nyilvántartások Vezetése Szabályzatban határozták meg. A szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartásának szabályait a Gazdálkodási Szabályzat és a Pénzkezelési Szabályzat határozza meg Eszköznyilvántartás A Párt az eszköznyilvántartáson belül a vizsgált időszakban az immateriális javakról és a tárgyi eszközökről vezetett számítógépes analitikus nyilvántartást. A Párt a tárgyi eszközökről ezen kívül egyedi nyilvántartó kartont is vezetett. A nyilvántartások a Párt egészére vonatkozóan tartalmazzák a befektetett eszközöket Elszámolásra kiadott előlegek, ellátmányok elszámolása Az elszámolásra kiadott előlegek nyilvántartásának tartalmát, és elszámolásának szabályait a Pénzkezelési Szabályzat határozza meg. A szabályzat betartása lehetővé tenné a cél szerinti felhasználás és az elszámolási határidő betartásának ellenőrzését. Az elszámolási előleg kiadását azonban nem előzi meg az elszámolási határidőt és a felhasználási célt meghatározó elrendelés. Így a nyilvántartásból sem állapítható meg, hogy az előleget az eredeti célra használták-e fel, valamint, hogy az előleggel határidőre elszámoltak-e. A megyei és a helyi szervezeteknek kifizetett ellátmányokat, a szervezetek által gyűjtött bevételeket és azok felhasználását az Országos Iroda könyvelésében egyedi pénztárkódok alapján, a szervezeteknél időszaki pénztárjelentésben tartják nyilván Vevők és szállítók A Párt tartozásait és követeléseit a főkönyvi könyveléshez kapcsolódóan egyedileg nyilvántartotta. A nyilvántartás tartalma megfelel a követelményeknek. A gyakorlat hiányossága, hogy a helyi szervezetek évi egyszeri elszámolási kötelezettsége miatt a nyilvántartás nem alkalmas a késedelmes kifizetés megelőzésére Szigorú számadású nyomtatványok A szigorú számadási kötelezettség alá vont bizonylatok körét a Gazdálkodási Rendben meghatározták. Ilyen bizonylatként kezelik az időszaki pénztárjelentést; a kiadási pénztárbizonylatot; a bevételi pénztárbizonylatot; a készpénz felvételére jogosító utalványt és a belföldi kiküldetési rendelvényt. Az Országos Irodában vezetett szigorú számadású nyilvántartás azonban nem tartalmazza 12

14 a Párt által felhasznált valamennyi szigorú számadású bizonylat adatait. A megyei, és a helyi szervezetek által felhasznált szigorú számadású nyomtatványok a központi nyilvántartásban nem szerepelnek. Így viszont nem állapítható meg, hogy a felhasznált bizonylatok szigorú számadású nyilvántartása megtörtént-e Készpénzforgalom nyilvántartása A Pártnál a készpénzforgalom nyilvántartására Időszaki Pénztárjelentést rendszeresítettek. Valamennyi szervezeti egység részére előírták a pénztárjelentés vezetési kötelezettséget. Így a Párt a Számviteli törvényben előírt, a készpénzforgalom azonnali nyilvántartására vonatkozó kötelezettségének - a pénztárjelentések dokumentációja szerint - eleget tesz. A pénztárzárással és pénztárellenőrzéssel kapcsolatos előírásokat a központi pénztár kivételével betartották. A központi pénztárban a pénztárzárás alkalmával egy esetben sem készítettek címletjegyzéket és 2000-ben a pénztárellenőrzést is elmulasztották. Csak utólag, a bizonylatok egyeztetése formájában végezték el A bizonylati elv és a bizonylati fegyelem érvényesülése Kötelezettségvállalás, utalványozás A Párt a kötelezettségvállalás és az utalványozás rendjét a Gazdálkodási Rendben határozta meg. A Gazdálkodási Rend szerint minden kifizetés előtt - kivéve a kiskereskedelmi kis értékű beszerzéseket - kötelezettségvállalást kell tenni (megrendelés, megbízás). A kiskereskedelmi kis értékű beszerzés értékhatárát a Számviteli politika Ft-ban határozta meg. A Pártban kötelezettségvállalásra a Párt elnöke jogosult. A kötelezettségvállalás csak írásban történhet és ellenjegyzés után érvényes. Ellenjegyzésre az Országos Iroda vezetője jogosult. Az ellenjegyző köteles ellenőrizni, hogy a kötelezettségvállalás összhangban van-e a költségvetéssel és van-e fedezete. A kötelezettségvállalásra vonatkozó előírásokat a gyakorlatban nem tartják be maradéktalanul: A megyei és a helyi szervezetek működésével kapcsolatos kötelezettségvállalásokat - ingatlanbérleti szerződések, megbízási szerződések - ugyanis nem a Párt elnöke írta alá és az ellenjegyzésük sem történt meg az előírt módon. A szerződések az Országos Irodában nem is találhatók meg. Így az azokhoz kapcsolódó számlák szerződéssel való összhangja - az Országos Irodában - nem ellenőrizhető. A központban vezetett szerződés nyilvántartás hiánya eredményezte, hogy 7 esetben a megbízási szerződésben - szolgáltatásként - más szerepelt, mint amit kiszámláztak. Ennek ellenére a kifizetés megtörtént. 13

15 A Párt elnöke 15 M Ft értékben szerződéseket is aláírt, amelyek nem feleltek meg a Polgári Törvénykönyvnek a szerződések tartalmára vonatkozó előírásainak. Azokból hiányzott a szolgáltatás tárgyának konkrét meghatározása, vagy a mennyisége. Így a kiállított számláról sem lehet megállapítani, hogy a teljesítés a szerződés szerint történt-e. A kötelezettségvállalási gyakorlat hiányosságainak a következménye, hogy ugyanazon szolgáltatásra a Párt elnöke és mások is kötnek szerződést. A megkötött szerződések alapján pedig az Országos Irodában kifizetés is történik. pl.: január 05-én a Párt elnöke egy vállalkozóval kötött szerződést január 10. és december 31. közötti időszakra egyebek mellett szórólapterjesztésre és nyomdai anyag szállítására országos szinten Ft értékben. A szerződés 3. pontja szerint a megállapodás magában foglalja a szerződés időszakába eső időközi országgyűlési és önkormányzati választásokat is. Ezzel párhuzamosan az őszén lezajlott siófoki és székesfehérvári időközi országgyűlési választások kapcsán címzetlen nyomtatványok terjesztésére a Magyar Posta Rt-nek Ft-ot fizettek ki január 05-én a Párt elnöke a fent leírtakkal azonos tartalmú szerződést kötött ugyanazzal a vállalkozóval január 06. és június 30. közötti időszakra. A szerződéssel érintett időszakban lezajlott két időközi országgyűlési választási kampányban címzetlen nyomtatványok terjesztésére a Magyar Posta Rt-nek Ft-ot fizettek ki. Az utalványozás rendjére vonatkozóan a Gazdálkodási Rend előírja, hogy a kiadás teljesítésének és a bevétel beszedésének elrendelése előtt okmányok alapján ellenőrizni kell azok jogosultságát, összegszerűségét, hogy az előírt alaki követelményeket betartották-e. A Pártban utalványozásra az Elnök által felhatalmazott személyek jogosultak. Az utalványozás során a belső szabályzatba foglaltakat betartották Bizonylatolás A korábbi vizsgálati jelentésekben foglaltakhoz képest jelentős javulás következett be a bizonylati rend és fegyelem területén. Bizonylat nélküli könyvelési tételt az ellenőrzés nem tárt fel. A vizsgált évek beszámolóinak összeállítása során feltárt bizonylat nélküli kifizetések esetében, amikor a kifizetéssel összefüggő bizonylatokat a helyi szervezet nem tudta átadni, akkor fizetési felszólítást bocsátottak ki és tartozásként előírták, illetve követelésként nyilvántartásba vették. A könyvvezetés alapjául szolgáló bizonylatok alaki és tartalmi követelményeit, a Számviteli törvény és az ÁFA törvény vonatkozó rendelkezései szabályzatukba illesztésével határozták meg. 14

16 A jogszabályokkal összhangban lévő szabályozás ellenére a megvizsgált bizonylatok közül 1999-ben 30 db, 2000-ben 7 db olyan befogadott számlát találtunk Ft, illetve Ft értékben, amelyek nem feleltek meg a jogszabályi követelményeknek. A számlákon az áru vagy szolgáltatás megnevezése nem volt konkrét, vagy az áru, vagy a szolgáltatás mennyisége és egységára nem volt feltüntetve. A készpénz kifizetéssel kapcsolatos bizonylati hiányosság, hogy 1999-ben a kiállított kiadási pénztárbizonylatok 50%-án, 2000-ben a kiállított bizonylatok 20%-án nem a felvételre jogosult nevét tüntették fel. Így az ellenőrzés során nem állapítható meg, hogy a pénzt a felvételre jogosult vette-e fel, vagyis a Pénzkezelési Szabályzat ezen előírásainak betartása nem ellenőrizhető Személyi jellegű kifizetések Külföldi kiküldetések A Pártnál a vizsgált időszakban külföldi kiküldetést nem számoltak el, így a külföldi kiküldetések teljesítésével kapcsolatos költség sem merült fel Gépjármű üzemeltetés A Pártnál a hivatali célú gépjármű használat és költségelszámolás rendjét a vizsgált időszakban az július 2-án kelt körlevél szabályozta. A szabályozás megfelel a 60/1992. (IV. 1.) Korm. rendelet, valamint a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény 5. számú melléklete II. 7. pontjában leírtaknak. A Pártnál csak üzemanyag-költséget térítettek, egyéb költség elszámolását nem engedélyezték. Az elszámolható üzemanyag-költség meghatározásánál kettős korlátot alkalmaztak. Az elszámolható üzemanyag-költség kiszámítása a norma szerinti fogyasztás alapján, az elszámoláshoz csatolt üzemanyag számlán szereplő egységár figyelembevételével történhetett. A kifizetett üzemanyag-költség azonban nem haladhatta meg a csatolt számlán szereplő értéket. Az elszámolási gyakorlat a vizsgált időszakban megfelelt a jogszabályi és a belső előírásoknak. Egyetlen hiányosság, hogy 1999-ben a kiadási pénztárbizonylathoz csatolt alapbizonylatokról hiányzott a kifizethető üzemanyag költség kiszámítása. A kifizetett összeg azonban minden vizsgált esetben megfelelt a szabályozás alapján számított értéknek. A évben az útnyilvántartásokon, illetve a kiküldetési rendelvényeken az üzemanyagköltség számítás minden esetben szerepelt Az adózásra, illetőleg járulékfizetésre vonatkozó jogszabályok betartása A Pártnál munkaviszony, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében nem foglalkoztatnak senkit, ezért személyi jövedelemadó és TB járulék elszámolási és befizetési kötelezettség a vizsgált időszakban nem keletkezett. 15

17 3. A PÁRT BEVÉTELSZERZŐ, GAZDÁLKODÓ TEVÉKENYSÉGE 3.1. A Párt bevételszerző tevékenysége A Párt Országos Irodájának vezetője által adott nyilatkozat szerint a vizsgált időszakban a Párt részvényt nem vásárolt, gazdasági társaságban részesedést nem szerzett, egyszemélyes Kft-t nem alapított, a Párttörvény által nem engedélyezett gazdálkodó tevékenységet nem végzett. Ezzel ellentétes megállapítást az ellenőrzés sem tett A Párt alaptevékenységével összefüggő bevételek A Párt alaptevékenységével összefüggő bevételei a vizsgált két évben tagdíjakból, a központi költségvetésből származó támogatásból, adományokból, egyéb hozzájárulásokból, kamatbevételekből álltak. Az Országos Iroda vezetőjének nyilatkozata szerint a Párt a vizsgált időszakban Ft értékben kapott tárgyi adományokat, tiltott pénzforrásokat nem fogadott el. Az ellenőrzés ugyanakkor megállapította, hogy a Párt a vizsgált időszakban a korábbi ellenőrzés során megállapítotthoz hasonlóan a Párttörvény 4. (2) bekezdésébe ütköző módon nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást fogadott el önkormányzatoktól ingyenes ingatlanhasználat formájában. Az ingyenes, illetőleg aránytalanul csekély bérleti díj ellenében történő ingatlanhasználat a Párttörvény 4. (2) bekezdésébe ütközik, mivel párt költségvetési szervtől vagyoni hozzájárulást nem fogadhat el. A Párttörvény hivatkozott rendelkezésére tekintettel ez a nem pénzben nyújtott vagyoni hozzájárulás tiltott bevételnek minősül, amelynek nagyságrendjét - mivel az ügyben több párt is érintett - az ÁSZ nem a jelenlegi ellenőrzés, hanem külön eljárás során vizsgálja, illetőleg állapítja meg. 4. A PÁRT GAZDÁLKODÁSÁNAK BELSŐ ELLENŐRZÉSE A Párt Gazdálkodási Rendje D. fejezete tartalmazza a vezetői ellenőrzés és a belső ellenőrzés rendjét. Ennek alapján a vezetői ellenőrzés körében az Országos Elnökség jogosult irányítani és ellenőrizni a Párt tevékenységét az Országos Gyűlés határozatai és az Alapszabály szerint. Jogosult a végzett feladatokról folyamatosan beszámoltatni és helyszíni ellenőrzéssel meggyőződni a kitűzött feladatok teljesítéséről. A belső ellenőrzés körébe tartozik a Párt működésének, gazdálkodásának, pénzkezelésének, ügyvitelének, az eszközvagyon védelmének rendszeres felmérése, a jogszabályok és a belső szabályzatok betartása, helyes alkalmazásuk megkövetelése. 16

18 Az Országos Számvizsgáló Bizottság feladata az alapszabályban meghatározottakat kiegészítve: A gazdálkodásra vonatkozó szabályok betartásának vizsgálata. A költségvetés alakulásának vizsgálata. Párt éves számviteli és pártbeszámolóinak értékelése és ellenőrzése. A Párt Leltározási Szabályzatában előírtak végrehajtásának ellenőrzése. Az Országos Iroda vezetője köteles ellenőrizni a helyi szervezetek részére kiutalt előlegek (támogatások) költségvetési előirányzatok szerinti felhasználását, az elszámolások (elszámoltatások) szabályszerű vezetését, a tagdíj befizetések és nyilvántartások vezetését. Feladata továbbá haladéktalanul intézkedni a hiányosságok megszüntetéséről, a szükséges anyagi és fegyelmi felelősségrevonást kezdeményezni a gazdálkodást sértő esetekben. A főkönyvelő feladata ellenőrizni a könyvvezetés és az éves beszámoló adatainak egymáshoz rendelését. A Számviteli Politikában az ehhez kapcsolódó számviteli szabályzatokban előírtak betartását. A beszámoló adatai és az azt alátámasztó analitikák kötelező egyezőségét. A beszámoló és a leltárak kötelező egyezőségét. A helyi szervezetek vezetőinek feladata a helyi szervezeteknél a vezetői ellenőrzés végrehajtása, a rendelkezésre bocsátott eszközök (anyagi és pénzbeli) szabályszerű felhasználása a Párt vagyonát képező eszközök védelme és megóvása. E feladatok betartásának eredményeképpen javult a gazdálkodási munka színvonala év folyamán a főkönyvelő az Országos Számvizsgáló Bizottsággal személyes kapcsolatot alakított ki. A bizottság vezetőjét tájékoztatták az évi és a módosított évi, valamint évi pártbeszámolókról és a Számviteli törvény szerint készített beszámolókról. Betekintést nyertek az elkészült szabályzatokba, a könyvelés, könyvvezetés helyzetébe. A bizottság tagjai helyszíni ellenőrzést végeztek a december 31-i fordulónapra vonatkozó leltár kiértékeléssel kapcsolatban. 5. AZ ELŐZŐ ELLENŐRZÉS MEGÁLLAPÍTÁSAIRA TETT INTÉZKEDÉSEK A Párt elnöke az előző ellenőrzésben foglalt felhívás többségének eleget tett. Intézkedése nyomán szabályozott, szervezett számviteli környezet jött létre, ami szükséges feltétele a gazdálkodásra és beszámolásra vonatkozó törvényes előírások betartásának. Jelen jelentésben jelzett hiányosságok azonban arról tanúskodnak, hogy az intézkedések eredményei még nem teljes körűek. A Párt elnöke az éves beszámolókkal kapcsolatos szabálytalanságok megszüntetéséről, a Számviteli törvényben előírt számviteli alapelvek teljes körű érvényesítéséről, illetve ennek alapját képező Párton belüli feltételek biztosításáról gondoskodott. A könyvvezetés gyakorlata megfelel a Számviteli törvényben és a Párt Számviteli Politikájában előírtaknak, de a beszámolók alapját képező könyvelési adatok hitelessége csak a bizonylatolási szabálytalanságok megszüntetésével válhat teljes körűvé. 17

19 A Párt a helyi szervezeteinek elszámolási kötelezettségével kapcsolatban korábban megállapított szabálytalanságokat megszüntette. Megfelelő szervezéssel és ellenőrzéssel biztosította a helyi szervezetek pénzforgalmi adatainak a könyvelésben történő szabályszerű rögzítését. Az Állami Számvevőszék korábbi vizsgálati jelentésében foglaltak alapján a Párt Győr - Moson - Sopron megyei és gödöllői szervezetének évre vonatkozó bizonylati hiányait pótolni nem tudták, az egyik szervezet megszűnt, a másiknál becsületbírósági eljárás van folyamatban. A budaörsi szervezetnél alkalmazott bankszámlát megszüntették. A szigorú számadású nyomtatványok vezetésénél csak az Országos Központ vonatkozásában biztosították a Számviteli törvényben előírt követelmények érvényesülését. A helyi szervezetek által használt nyomtatványok központi kezelésbe vételét a következő időszak feladatai között szerepeltetik. A Párt elnöke a Párt Gazdálkodási Rendjében kijelölte a gazdálkodásért felelős személyeket, valamint a gazdálkodással kapcsolatos feladatokat és hatásköröket is meghatározta. A Pártnál alkalmazott aláírási gyakorlat (kötelezettségvállalás, kifizetés engedélyezése, teljesítés igazolása) javult. A központi házipénztár elhelyezése a korábbi időszakhoz képest változatlan. A pénztárbizonylatok ellenőrzése rendszeres, a házipénztári készpénzállomány ellenőrzése továbbra sem biztosított. Az üzemanyag felhasználás térítése során a rendszeresített útnyilvántartást hiánytalanul és szabályszerűen vezették. Az Állami Számvevőszék által készített korábbi jelentés I/3. pontjában megállapított, a Párttörvény 4. (2) bekezdésébe ütköző Ft, valamint a 4. (3) bekezdésébe ütköző Ft, összesen Ft-ot a Párttörvény 4. (4) bekezdése alapján befizették a központi költségvetésbe. Az Országos Központ a pártigazgató nyilatkozata szerint továbbra sem rendelkezik olyan kimutatással, amelyik tartalmazná a Párt által használt valamennyi, helyiség használati jogviszonyára vonatkozó adatokat. Az Állami Számvevőszék felhívásának e pontjára - vizsgálja meg a Párt által használt valamennyi nem tulajdonában álló helyiség használati jogviszonyának a Párttörvény előírásaival való összhangját, a feltárt törvénysértő gyakorlatot szüntessék meg - a nyilatkozat szerint azért nem tett eleget, mert a vitatott törvényes rendelkezések rendezéséig a párt saját gazdasági érdeke ellenében nem kíván lépéseket tenni. Melléklet: 2 db Budapest, október. 18

20 dr. Kovács Árpád elnök 19

9843 Jelentés az Agrárszövetség-Nemzeti Agrárpárt évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

9843 Jelentés az Agrárszövetség-Nemzeti Agrárpárt évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 9843 Jelentés az Agrárszövetség-Nemzeti Agrárpárt 1996-1997. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Részletes megállapítások 1. A párt gazdálkodásáról szóló 1996-1997. évi

Részletesebben

JELENTÉS. a Független Szadáldemokrata Párt 1990-1991. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 1993. augusztus 160.

JELENTÉS. a Független Szadáldemokrata Párt 1990-1991. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 1993. augusztus 160. JELENTÉS a Független Szadáldemokrata Párt 1990-1991. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 1993. augusztus 160. Az ellenőrzést vezette: Dr. Elek János osztályvezető főtanácsos Az ellenőrzést

Részletesebben

340 Jelentés az Agrárszövetség évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

340 Jelentés az Agrárszövetség évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 340 Jelentés az Agrárszövetség 1994-1995. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK 1. A Szövetség gazdálkodásáról szóló 1994-1995. évi beszámolók ellenőrzésének

Részletesebben

9937 Jelentés a Köztársaság Párt 1997-1998. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

9937 Jelentés a Köztársaság Párt 1997-1998. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 9937 Jelentés a Köztársaság Párt 1997-1998. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK 1. A párt gazdálkodásáról szóló 1997-1998. évi beszámolók valódisága

Részletesebben

JELENTÉS. a Magyar Igazság és Élet Pártja évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről március

JELENTÉS. a Magyar Igazság és Élet Pártja évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről március JELENTÉS a Magyar Igazság és Élet Pártja 2005-2006. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 0902 2009. március 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi Ellenőrzési

Részletesebben

JELENTÉS a Munkáspárt 2000-2001. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

JELENTÉS a Munkáspárt 2000-2001. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről JELENTÉS a Munkáspárt 2000-2001. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 0303 2003. január 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL

BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL JUHÁSZ LEJLA OKLEVELES PÉNZÜGYI REVIZOR H-6763 SZATYMAZ, KOSSUTH U.79/B. BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL Ellenőrzött szerv : Csanytelek Községi

Részletesebben

JELENTÉS a Magyar Igazság és Élet Pártja 2003-2004. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

JELENTÉS a Magyar Igazság és Élet Pártja 2003-2004. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről JELENTÉS a Magyar Igazság és Élet Pártja 2003-2004. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 0548 2005. október 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi Ellenőrzési

Részletesebben

JELENTÉS a Magyar Szocialista Párt 1999-2000. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

JELENTÉS a Magyar Szocialista Párt 1999-2000. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről JELENTÉS a Magyar Szocialista Párt 1999-2000. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 2001. november 0134 Az ellenőrzés végrehajtásáért felelős: dr. Lóránt Zoltán számvevő igazgató Az ellenőrzést

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a költségvetési támogatásban részesülő pártok 2012-2013. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről Jólét és Szabadság Demokrata Közösség 15136 Állami Számvevőszék Iktatószám:

Részletesebben

JELENTÉS a Magyar Szocialista Párt 2003-2004. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

JELENTÉS a Magyar Szocialista Párt 2003-2004. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről JELENTÉS a Magyar Szocialista Párt 2003-2004. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 0561 2005. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi Ellenőrzési

Részletesebben

Szociális Intézmények Országos Szövetsége BIZONYLATI REND

Szociális Intézmények Országos Szövetsége BIZONYLATI REND Szociális Intézmények Országos Szövetsége BIZONYLATI REND 1. A könyvvezetés módja A Szövetség egyszeres könyvvitelre kötelezett. Az egyszeres könyvvitelt keretében a Szövetség a kezelésében, a használatában,

Részletesebben

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása

Részletesebben

inközponti Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2003. április 17.

inközponti Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2003. április 17. inközponti Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2003. április 17. A Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület számviteli politikáját a számvitelről

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28.-án tartandó ülésére.

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28.-án tartandó ülésére. 16.sz. melléklet az /2015.(V.28.) önkormányzati rendelethez. Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Polgármesterétől 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám (66) 491-058, 491-956, Fax: 491-361 E-mail: polgarmester@fuzesgyarmat.hu

Részletesebben

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása 1.

Részletesebben

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok VII. Fejezet Könyvviteli zárlat Az Intézménynél a könyvviteli zárlat meghatározott időszakonként, illetve a költségvetési év végén a folyamatos könyvelés teljessé tétele érdekében végzett: - kiegészítő,

Részletesebben

0005 Jelentés a Független Kisgazda-, Földmunkás és Polgári Párt 1997-1998. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

0005 Jelentés a Független Kisgazda-, Földmunkás és Polgári Párt 1997-1998. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 0005 Jelentés a Független Kisgazda-, Földmunkás és Polgári Párt 1997-1998. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Részletes megállapítások 1. A párt gazdálkodásáról szóló 1997-1998.

Részletesebben

JELENTÉS a Magyar Igazság és Élet Pártja évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

JELENTÉS a Magyar Igazság és Élet Pártja évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről JELENTÉS a Magyar Igazság és Élet Pártja 2001-2002. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 0337 2003. szeptember 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi Ellenőrzési

Részletesebben

G) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK

G) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK G) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK Sorszám Bizonylat megnevezése Bizonylat száma Azonosító 1. Szállítólevél B. 10-70/A/V. r.sz. G01. 2. Bevételi előírások és bevételek analitikus nyilvántartó lapja C. 318-29.

Részletesebben

0009 Jelentés a Magyar Igazság és Élet Pártja 1997-1998. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

0009 Jelentés a Magyar Igazság és Élet Pártja 1997-1998. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 0009 Jelentés a Magyar Igazság és Élet Pártja 1997-1998. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Részletes megállapítások 1. A Párt gazdálkodásáról szóló 1997-1998. évi beszámolók

Részletesebben

INTÉZKEDÉSI TERV. Az ellenőrzés intézkedést igénylő megállapításai és javaslatai a polgármesternek:

INTÉZKEDÉSI TERV. Az ellenőrzés intézkedést igénylő megállapításai és javaslatai a polgármesternek: INTÉZKEDÉSI TERV az Állami Számvevőszék által készített 14207 számú, az önkormányzatok vagyongazdálkodása szabályszerűségének ellenőrzése Budapest Főváros IV. kerület Újpest című jelentéshez. Az ellenőrzés

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK. A tervezésre vonatkozó ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési nyomvonala

ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK. A tervezésre vonatkozó ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési nyomvonala 4. sz. melléklet ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK A tervezésre ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési Az előirányzat felhasználásra ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési A beszámolásra ellenőrzési pontok

Részletesebben

Jelentés Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójáról

Jelentés Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójáról Jelentés Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójáról Elvégeztem Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatát.

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Dr. Cseke László kamarai tag könyvvizsgáló, engedély szám: 001430. 7400 Kaposvár, Kazinczy F. u. 36. tel/fax:82-427-456, 06-30-288-54-23, e-mail:kondit@t-online.hu FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD

Részletesebben

JELENTÉS a Szabad Demokraták Szövetsége 1999-2000. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

JELENTÉS a Szabad Demokraták Szövetsége 1999-2000. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről JELENTÉS a Szabad Demokraták Szövetsége 1999-2000. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 2001. október 0131 Az ellenőrzés végrehajtásáért felelős: Halász Gejza Az ellenőrzést vezette: dr. Szávai

Részletesebben

JELENTÉS A évi időközi országgyűlési választási kampányra a jelölő szervezetek által fordított pénzeszközök ellenőrzéséről

JELENTÉS A évi időközi országgyűlési választási kampányra a jelölő szervezetek által fordított pénzeszközök ellenőrzéséről JELENTÉS A 2004 2005. évi időközi országgyűlési választási kampányra a jelölő szervezetek által fordított pénzeszközök ellenőrzéséről 0562 2005. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság

Részletesebben

kiadott Leltározási Leltározási szabályzat/, a leltárak megfelelő

kiadott Leltározási Leltározási szabályzat/, a leltárak megfelelő Makói Kistérség Többcélú Társulása Ellenőrzési tervjavaslat i belső i terv Ellenőrzési tervet megalapozó elemzés címe, időpontja sor szá m 1. Település Ellenőrzött szerv Ellenőrizendő folyamatok Ambrózfalva

Részletesebben

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009.(III. 19.) Kt. számú határozata

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009.(III. 19.) Kt. számú határozata TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009.(III. 19.) Kt. számú határozata a Tiszavasvári Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2008. évi ellenőrzéséről című számvevői jelentésről,

Részletesebben

Éves ellenőrzési jelentés évre

Éves ellenőrzési jelentés évre Intézményi Gondnokság melléklet 2. számú 9400 Sopron, Halász u.46. Ikt.szám: 28 /2008. Éves ellenőrzési jelentés 2007. évre 2 I.A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása Az Intézményi Gondnokság

Részletesebben

Szűcs és Társa Könyvvizsgáló, Gazdasági Tanács-ADÓ Kft Szolnok Csokonai út 16. I. 3. Kamarai nyilvántartási szám: adószám:

Szűcs és Társa Könyvvizsgáló, Gazdasági Tanács-ADÓ Kft Szolnok Csokonai út 16. I. 3. Kamarai nyilvántartási szám: adószám: Szűcs és Társa Könyvvizsgáló, Gazdasági Tanács-ADÓ Kft. 5000 Szolnok Csokonai út 16. I. 3. Kamarai nyilvántartási szám: 000974 adószám: 11279770-3-16 Könyvvizsgálói értékelés Szajol Község Önkormányzata

Részletesebben

9936 Jelentés a Szabad Demokraták Szövetsége évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

9936 Jelentés a Szabad Demokraták Szövetsége évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 9936 Jelentés a Szabad Demokraták Szövetsége 1997-1998. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK 1. A párt gazdálkodásáról szóló 1997-1998. évi beszámolók

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére

Részletesebben

341 Jelentés a Kereszténydemokrata Néppárt évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

341 Jelentés a Kereszténydemokrata Néppárt évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 341 Jelentés a Kereszténydemokrata Néppárt 1994-1995. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Részletes megállapítások 1. A Párt gazdálkodásáról szóló 1994-1995. évi beszámolók

Részletesebben

343 Jelentés a FIDESZ - Magyar Polgári Párt 1994-1995. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

343 Jelentés a FIDESZ - Magyar Polgári Párt 1994-1995. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 343 Jelentés a FIDESZ - Magyar Polgári Párt 1994-1995. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Részletes megállapítások 1. A párt gazdálkodásáról szóló éves beszámolók ellenőrzésének

Részletesebben

Az intézmény analitikus nyilvántartási rendszerének sajátosságai

Az intézmény analitikus nyilvántartási rendszerének sajátosságai A kötelezettségvállalásokról év közben analitikus nyilvántartást kell vezetni. A gazdasági műveletek, illetve események hatását a kötelezettségvállalások folyamatosan vezetett analitikus nyilvántartásból

Részletesebben

A 1.. Bp., : ker. út... sz.

A 1.. Bp., : ker. út... sz. A honlapon fellelhető információkat a VIKTÓRIA TÁRSASHÁZ RENDSZER, mint társasház-kezelési modell dokumentációinak felhasználásával dolgoztuk fel. A rendszer dokumentáció fejlesztése folyamatos és a mindenkori

Részletesebben

JELENTÉS május

JELENTÉS május JELENTÉS a 2010. évi októberi időközi országgyűlési képviselő-választási kampányra fordított pénzeszközök elszámolásának ellenőrzéséről a képviselethez jutott jelölő szervezetnél 1103 2011. május 3. Önkormányzati

Részletesebben

JELENTÉS. a Magyar Szocialista Párt 2005-2006. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 0747 2008. január

JELENTÉS. a Magyar Szocialista Párt 2005-2006. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 0747 2008. január JELENTÉS a Magyar Szocialista Párt 2005-2006. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 0747 2008. január 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi Ellenőrzési Főcsoport

Részletesebben

JELENTÉS. a CENTRUM Összefogás Magyarországért 2004-2005. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 0704 2007. március

JELENTÉS. a CENTRUM Összefogás Magyarországért 2004-2005. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 0704 2007. március JELENTÉS a CENTRUM Összefogás Magyarországért 2004-2005. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 0704 2007. március 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi Ellenőrzési

Részletesebben

Általános rész. Dr. Cziáky Tamás László 3580 Tiszaújváros, Szent István út 91. Dr. Cziáky Tamás László 3580 Tiszaújváros, Szent István út 91

Általános rész. Dr. Cziáky Tamás László 3580 Tiszaújváros, Szent István út 91. Dr. Cziáky Tamás László 3580 Tiszaújváros, Szent István út 91 Általános rész A tevékenységét 2007-ben kezdte meg. A társaság alaptevékenysége: Szakmai érdekképviselet. A szervezet kamaraként működik, a törzstőke nagysága 44502 ezer Ft. Székhelye: 3527 Miskolc Zsolcai

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat és költségvetési szerveinél évben lefolytatott ellenőrzések bemutatása

Csabdi Község Önkormányzat és költségvetési szerveinél évben lefolytatott ellenőrzések bemutatása 1. függelék Csabdi Község Önkormányzat és költségvetési szerveinél 2015. évben lefolytatott ellenőrzések bemutatása Tárgy Cél Módszer Megállapítás / Intézkedési terv készítésére köteles javaslat annak

Részletesebben

JELENTÉS december

JELENTÉS december JELENTÉS a 2009. novemberi időközi országgyűlési képviselő-választási kampányra fordított pénzeszközök elszámolásának ellenőrzéséről a képviselethez jutott jelölő szervezetnél 1032 2010. december 3. Önkormányzati

Részletesebben

KSI SE Felügyelő Bizottság jelentése az Egyesület évi gazdálkodásáról szóló közhasznú egyszerűsített éves beszámolójáról.

KSI SE Felügyelő Bizottság jelentése az Egyesület évi gazdálkodásáról szóló közhasznú egyszerűsített éves beszámolójáról. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület Felügyelő Bizottság KSI SE Felügyelő Bizottság jelentése az Egyesület 2010. évi gazdálkodásáról szóló közhasznú egyszerűsített éves beszámolójáról. Budapest 2011 május

Részletesebben

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013.

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. Bírósági bejegyzés: PK.60.144/2003/4. Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány Kiegészítő melléklet A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához 2013. év Kistelek, 2014.március

Részletesebben

Belföldi kiküldetési szabályzat

Belföldi kiküldetési szabályzat Testnevelési Egyetem Belföldi kiküldetési szabályzat A Szenátus elfogadta a 43/2015. számú határozatával. 2016. december 15-ig elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben. Módosító határozatok: 90/2016.

Részletesebben

8. sz. melléklet. A jegyzőnek címzett megállapítások a következők: /. Megállapítás;

8. sz. melléklet. A jegyzőnek címzett megállapítások a következők: /. Megállapítás; 8. sz. melléklet INTÉZKEDÉSI TERV az Állami Számvevőszék által készített a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának ellenőrzéséről Budapest Főváros XVI, Kerületi Német Nemzetiségi önkormányzat"

Részletesebben

Jelentés. Pártok gazdálkodása

Jelentés. Pártok gazdálkodása Jelentés Pártok gazdálkodása A költségvetési támogatásban részesülő pártok 2013-2014. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzése a Jobbik Magyarországért Mozgalomnál 2016. 16139 www.asz.hu TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. áprilisi ülésére

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. áprilisi ülésére Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l * 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz.( 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE SZÁMVITELI POLITIKA Érvényes: 2011. január 02. Aktualizálva: 2012. január 02. Készítette: Újhelyiné Bukta Mónika Jóváhagyta: Bukta László elnök A számviteli politika

Részletesebben

JELENTÉS a Szabad Demokraták Szövetsége évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

JELENTÉS a Szabad Demokraták Szövetsége évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről JELENTÉS a Szabad Demokraták Szövetsége 2001-2002. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 0352 2003. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi Ellenőrzési

Részletesebben

Kötelező érvényű szabályzat sablonok. Pénzkezelési szabályzat

Kötelező érvényű szabályzat sablonok. Pénzkezelési szabályzat Kötelező érvényű szabályzat sablonok Pénzkezelési szabályzat Tartalomjegyzék: 1. A készpénzben történő pénzforgalom lebonyolítási rendje 1.1. A leggyakrabban előforduló pénztári pénzmozgások 2. Bankszámlán

Részletesebben

JELENTÉS. a Szabad Demokraták Szövetsége a Magyar Liberális Párt évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

JELENTÉS. a Szabad Demokraták Szövetsége a Magyar Liberális Párt évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről JELENTÉS a Szabad Demokraták Szövetsége a Magyar Liberális Párt 2007-2008. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 0951 2009. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1.

Részletesebben

JELENTÉS. a Szabad Demokraták Szövetsége a Magyar Liberális Párt 2009-2010. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 12100 2012.

JELENTÉS. a Szabad Demokraták Szövetsége a Magyar Liberális Párt 2009-2010. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 12100 2012. JELENTÉS a Szabad Demokraták Szövetsége a Magyar Liberális Párt 2009-2010. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 12100 2012. augusztus Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0007-055/2012. Témaszám:

Részletesebben

- a nyilvántartás mellett el kell helyezni a kölcsönszerződés másolatát is,

- a nyilvántartás mellett el kell helyezni a kölcsönszerződés másolatát is, - a nyilvántartás mellett el kell helyezni a kölcsönszerződés másolatát is, - a kölcsön törlesztésekre vonatkozóan alkalmazni kell a Bevételek analitikus nyilvántartási füzetét, mely segítségével nyomon

Részletesebben

A közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a megállapodások kiegészítéséről, aláírásáról gondoskodjon. M E G Á L L A P O D Á S

A közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a megállapodások kiegészítéséről, aláírásáról gondoskodjon. M E G Á L L A P O D Á S 183/2007. (XI. 8.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Veszprémi Petőfi Színház és a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala közötti a munkamegosztás és felelősségvállalás

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2003. április 17.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2003. április 17. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2003. április 17. A gazdálkodás általános elvei A gazdálkodás célja: - az Egyesület alapszabályában

Részletesebben

Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége Szöveges kiegészítő melléklete a 2014. évi beszámolóhoz Budapest, 2015.03.12 a szervezet képviselője 1 K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T 2014. I. Általános

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete november 26-ai ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete november 26-ai ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. november 26-ai ülésének jegyzőkönyvéből: 132/2015.(XI.26.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzat 2016. évi éves ellenőrzési

Részletesebben

KISKANIZSA KULTURÁLIS EGYESÜLET NAGYKANIZSA, HAJGATÓ S. u. 1. A Számviteli Törvénynek a C. számú törvénnyel módosított változata

KISKANIZSA KULTURÁLIS EGYESÜLET NAGYKANIZSA, HAJGATÓ S. u. 1. A Számviteli Törvénynek a C. számú törvénnyel módosított változata KISKANIZSA KULTURÁLIS EGYESÜLET 8800 NAGYKANIZSA, HAJGATÓ S. u. 1. A Számviteli Törvénynek a 2000. C. számú törvénnyel módosított változata 2001. január 01-től hatályos, ennek megfelelően az Egyesület

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2014 év Tüttő János Nótaklub Közhasznú Egyesület egyéb szervezet megnevezése 8800 Nagykanizsa, Munkás u. 1/B címe Nagykanizsa,

Részletesebben

JELENTÉS a Szabad Demokraták Szövetsége - Magyar Liberális Párt 2003-2004. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

JELENTÉS a Szabad Demokraták Szövetsége - Magyar Liberális Párt 2003-2004. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről JELENTÉS a Szabad Demokraták Szövetsége - Magyar Liberális Párt 2003-2004. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 0558 2005. november 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1.

Részletesebben

B) PÉNZ - ÉS ÉRTÉKKEZELÉS ÜGYVITELI NYOMTATVÁNYAI

B) PÉNZ - ÉS ÉRTÉKKEZELÉS ÜGYVITELI NYOMTATVÁNYAI B) PÉNZ - ÉS ÉRTÉKKEZELÉS ÜGYVITELI NYOMTATVÁNYAI Sorszám Bizonylat megnevezése Bizonylat száma Azonosító 1. Bevételi pénztárbizonylat FORRÁS SQL C01. 2. Kiadási pénztárbizonylat FORRÁS SQL C02. 3. Napi

Részletesebben

JELENTÉS. a Jólét és Szabadság Demokrata Közösség 2010-2011. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 12110 2012.

JELENTÉS. a Jólét és Szabadság Demokrata Közösség 2010-2011. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 12110 2012. JELENTÉS a Jólét és Szabadság Demokrata Közösség 2010-2011. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 12110 2012. december Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0022-054/2012. Témaszám: 1061 Vizsgálat-azonosító

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 190/2014.(XII.1) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS ELLENŐRZÉSI JELENTÉS A Fővárosi Bíróság 2010. évi költségvetési beszámolójának ellenőrzése Az vizsgálatot végezte: Az ellenőrzött szervezeti egység: Fővárosi Bíróság Belső Ellenőrzési Osztály Fővárosi

Részletesebben

JELENTÉS a FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség 2002-2003. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

JELENTÉS a FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség 2002-2003. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről JELENTÉS a FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség 2002-2003. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 0454 2004. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi Ellenőrzési

Részletesebben

JELENTÉS a Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

JELENTÉS a Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről JELENTÉS a Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt 1999-2000. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 2001. december 0137 Az ellenőrzés végrehajtásáért felelős: dr. Lóránt Zoltán számvevő

Részletesebben

A Magyar Kórházszövetség Ellenőrző Bizottságának jelentése

A Magyar Kórházszövetség Ellenőrző Bizottságának jelentése A Magyar Kórházszövetség Ellenőrző Bizottságának jelentése Általános rész A Magyar Kórházszövetség 1931-ben alakult, működési területe Magyarország. Székhelye: 1113 Budapest, Ibrahim u. 19. Elnök és képviselője:

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2012 év Tüttő János Nótaklub Közhasznú Egyesület egyéb szervezet megnevezése 8800 Nagykanizsa, Munkás u. 1/B címe

Részletesebben

Könyvviteli zárlat és a nyitás, valamint a hibák javítása

Könyvviteli zárlat és a nyitás, valamint a hibák javítása VII. Fejezet Könyvviteli zárlat és a nyitás, valamint a hibák javítása 1. A könyvviteli zárási feladatok A Intézménynél a könyvviteli zárlat meghatározott időszakonként, illetve a költségvetési év végén

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK SZÁMVITELI POLITIKÁJA, SZÁMLARENDJE

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK SZÁMVITELI POLITIKÁJA, SZÁMLARENDJE Számviteli kézikönyvek KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK SZÁMVITELI POLITIKÁJA, SZÁMLARENDJE 2011 Budapest, 2011 Szerző: Szamkó Józsefné Lektor: Lilliné Fecz Ildikó ISBN 978 963 638 389 3 ISSN 1787 7342 Kiadja a SALDO

Részletesebben

JELENTÉS. a Fidesz - Magyar Polgári Szövetség évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről január

JELENTÉS. a Fidesz - Magyar Polgári Szövetség évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről január JELENTÉS a Fidesz - Magyar Polgári Szövetség 2004-2005. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 0653 2007. január 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi Ellenőrzési

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem [1] Bizonylati Szabályzata. Preambulum

A Pécsi Tudományegyetem [1] Bizonylati Szabályzata. Preambulum A Pécsi Tudományegyetem [1] Bizonylati Szabályzata Preambulum A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól rendelkező

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 3527 Miskolc, Zsigmondy u.2.sz. Adószám: 18142031-1-05 Cégjegyzékszám: - - KSH: 18142031-9499-952-05 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Miskolc, 2015.01.31. Készült a FORINT-Soft

Részletesebben

Normál egyszerűsített éves beszámoló

Normál egyszerűsített éves beszámoló 1 9 8 3 5 5 2 9 1 Statisztikai számjel 7 2-2 6-9 9 1 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe: A vállalkozás telefonszáma: 39768 Vörösmarty Társaság 1137 Budapest, Jászai Mari tér

Részletesebben

9901 Jelentés a FIDESZ Magyar Polgári Párt 1996-1997. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

9901 Jelentés a FIDESZ Magyar Polgári Párt 1996-1997. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 9901 Jelentés a FIDESZ Magyar Polgári Párt 1996-1997. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Részletes megállapítások 1. A Párt gazdálkodásáról szóló 1996. és 1997. évi beszámolók

Részletesebben

JELENTÉS január

JELENTÉS január JELENTÉS a 2011. évi időközi országgyűlési képviselő-választási kampányokra fordított pénzeszközök elszámolásának ellenőrzéséről a képviselethez jutott jelölő szervezeteknél 13001 2013. január Állami Számvevőszék

Részletesebben

La Leche Liga Magyarország EGYESÜLETI JELENTÉS. 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9499-529-01

La Leche Liga Magyarország EGYESÜLETI JELENTÉS. 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9499-529-01 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9499-529-01 EGYESÜLETI JELENTÉS a 2008. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Budapest, 2009.március 2 EGYESÜLETI

Részletesebben

10. sz. melléklet. A jegyzőnek címzett megállapítások a következők; /. Megállapítás:

10. sz. melléklet. A jegyzőnek címzett megállapítások a következők; /. Megállapítás: 10. sz. melléklet INTÉZKEDÉSI TERV az Állami Számvevőszék által készített a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának ellenőrzéséről XVI. Kerületi örmény önkormányzat" című jelentéshez A jegyzőnek

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S PÁPA VÁROS CÍMZETES FŐJEGYZŐJE 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-025 Fax: 89/313-989 E-mail: jegyzo@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. DECEMBER 18-I ÜLÉSÉRE Tárgy: Előadó: 2015.

Részletesebben

Községi Önkormányzat Balatonberény

Községi Önkormányzat Balatonberény Községi Önkormányzat Balatonberény A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 92/A.. (3) bekezdése szerinti 2011. évi önkormányzati közzététele ESZKÖZÖK költségveté si 21. melléklet a 10./2012.(05.03

Részletesebben

Határozati javaslat melléklete

Határozati javaslat melléklete Határozati javaslat melléklete I. Számviteli beszámoló Általános rész A MUNKÁCSY-TRILÓGIÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY tevékenységét 2001-ben kezdte meg. A közalapítvány célja kulturális tevékenység, a kulturális

Részletesebben

370 Jelentés a Független Kisgazda-, Földmunkás és Polgári Párt 1995-1996. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

370 Jelentés a Független Kisgazda-, Földmunkás és Polgári Párt 1995-1996. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 370 Jelentés a Független Kisgazda-, Földmunkás és Polgári Párt 1995-1996. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Részletes megállapítások 1. A PÁRT GAZDÁLKODÁSÁRÓL SZÓLÓ 1995-1996.

Részletesebben

F) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK

F) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK F) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK Sorszám Bizonylat megnevezése Bizonylat száma Azonosító 1. Bevételi előírások és bevételek analitikus nyilvántartó lapja C. 318-29. r.sz. F01. 2. Utalvány Saját készítésű

Részletesebben

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok. A zárlati és egyeztetési feladatokról általában

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok. A zárlati és egyeztetési feladatokról általában VII. Fejezet Könyvviteli zárlat A könyvviteli zárlat meghatározott időszakonként, illetve a költségvetési év végén a folyamatos könyvelés teljessé tétele érdekében végzett: - kiegészítő, - helyesbítő,

Részletesebben

... Intézmény Leltározási és leltárkészítési szabályzata

... Intézmény Leltározási és leltárkészítési szabályzata ... Intézmény Leltározási és leltárkészítési szabályzata 1. A Szabályzat 3. számú melléklete következő 3. számú mellékletre változik: "3. számú melléklet Leltározási ütemterv a 2016. évre 1. A leltározás

Részletesebben

Nyilvántartott tételek száma: 20 A nyilvántartás tartalmi jellemzője a változások követésének módja szerint 4 Állapot Papíralapú 5

Nyilvántartott tételek száma: 20 A nyilvántartás tartalmi jellemzője a változások követésének módja szerint 4 Állapot Papíralapú 5 megnevezése: Pályázati adatlapok Saját elhatározás Oktatási, kulturális Nem hatósági Nyilvántartott tételek száma: 20 A nyilvántartás tartalmi jellemzője a változások követésének módja szerint 4 Állapot

Részletesebben

A költségvetés tervezésének ellenırzési nyomvonala

A költségvetés tervezésének ellenırzési nyomvonala A költségvetés tervezésének ellenırzési nyomvonala Fejlesztési többletigények összeállítása Saját bevételek körének tervévre történı kialakítása 0998. (XII.30.) fejezet tervezési szabályai SZMSZ 7/998.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A Kft. rövid bemutatása : KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A társaságot, mint egyszemélyes Kft.-t Érd Város

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT EGYESÜLET NEVE: Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete Csongrád Megyei Helyi Csoport SZÉKHELYE: 6721 Szeged, Osztrovszky u. 6. BEJEGYZÉS SZÁM: KSH SZÁM: 18455405-199 9-529-06 ADÓSZÁMA : HATÁLYOS:

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a Dunaföldvári Települési és a Dunaföldvári Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat között

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a Dunaföldvári Települési és a Dunaföldvári Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat között EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a Dunaföldvári Települési és a Dunaföldvári Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat között A helyi cigány kisebbség közösségi jogainak érvényesítése érdekében a Dunaföldvári

Részletesebben

JELENTÉS a Kereszténydemokrata Néppárt évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

JELENTÉS a Kereszténydemokrata Néppárt évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről JELENTÉS a Kereszténydemokrata Néppárt 2000-2001. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 0302 2003. január 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi Ellenőrzési

Részletesebben

A SZÁMVITELI TÖRVÉNY ÁLLAMHÁZTARTÁSI VONATKOZÁSAI. Kézdi Árpád

A SZÁMVITELI TÖRVÉNY ÁLLAMHÁZTARTÁSI VONATKOZÁSAI. Kézdi Árpád A SZÁMVITELI TÖRVÉNY ÁLLAMHÁZTARTÁSI VONATKOZÁSAI Kézdi Árpád Államháztartási Szabályozási Főosztály Államháztartási Számviteli Osztály Nemzetgazdasági Minisztérium Számviteli törvény 5. Az államháztartás

Részletesebben

La Leche Liga Magyarország EGYESÜLETI JELENTÉS. 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9199- -01

La Leche Liga Magyarország EGYESÜLETI JELENTÉS. 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9199- -01 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9199- -01 EGYESÜLETI JELENTÉS a 2012. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Budapest, 2013. február 2 EGYESÜLETI

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:2391-2/2011. 13. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földes

Részletesebben

Sentinel Olimpiai Taekwondo Sportegyesület

Sentinel Olimpiai Taekwondo Sportegyesület Sentinel Olimpiai Taekwondo Sportegyesület Szöveges kiegészítő melléklete a 2014. évi beszámolóhoz Budapest, 2015. 07.03.... a szervezet képviselője 2 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. I. Általános rész A szervezet

Részletesebben

JELENTÉS a Munkáspárt évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

JELENTÉS a Munkáspárt évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről JELENTÉS a Munkáspárt 2002-2003. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 0441 2004. augusztus 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 Tárgyalja: minden bizottság E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testület 2012. június 19-i ülésére

Részletesebben

JELENTÉS. a Magyar Igazságért, a Jobb Magyarországért Alapítvány évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

JELENTÉS. a Magyar Igazságért, a Jobb Magyarországért Alapítvány évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről JELENTÉS a Magyar Igazságért, a Jobb Magyarországért Alapítvány 2009-2010. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 12108 2012. november Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0006-051/2012. Témaszám:

Részletesebben