JELENTÉS a Magyar Igazság és Élet Pártja évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JELENTÉS a Magyar Igazság és Élet Pártja 1999-2000. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről"

Átírás

1 JELENTÉS a Magyar Igazság és Élet Pártja évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről október 0130

2 Az ellenőrzés végrehajtásáért felelős: Halász Gejza számvevő igazgató Az ellenőrzést vezette: dr. Szávai Tamás osztályvezető főtanácsos Az összefoglaló jelentést készítette: Tóth István tanácsadó Az ellenőrzésben részt vettek: Bamberger Mária számvevő tanácsos dr. Faragóné Tóth Mária számvevő Tóth István tanácsadó A pártnál folytatott korábbi vizsgálatok: A Magyar Igazság és Élet Pártja évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzése (1995.) A Magyar Igazság és Élet Pártja évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzése (1997.) A Magyar Igazság és Élet Pártja évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzése (2000.) Jelentéseink az Országgyűlés számítógépes hálózatán és az Interneten a címen is olvashatók.

3 V /2001. TÉMASZÁM:566 TARTALOMJEGYZÉK I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLAT 4 1. Összegző megállapítások 4 2. Felhívás a törvényes állapot helyreállítására 6 3. Javaslat II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK 7 1. A párt gazdálkodásáról szóló évi beszámolók Bevételek Kiadások 8 2. A beszámoló megalapozottságát alátámasztó könyvvezetés A könyvvezetés szabályozottsága, gyakorlata Analitikus nyilvántartások és a bizonylati elv érvényesülése Analitikus nyilvántartások Eszköznyilvántartás Elszámolásra kiadott előlegek, ellátmányok elszámolása Vevők és szállítók Szigorú számadású nyomtatványok Készpénzforgalom nyilvántartása A bizonylati elv és a bizonylati fegyelem érvényesülése Kötelezettségvállalás, utalványozás Bizonylatolás Személyi jellegű kifizetések Külföldi kiküldetések Gépjármű üzemeltetés Az adózásra, illetőleg járulékfizetésre vonatkozó jogszabályok betartása A Párt bevételszerző, gazdálkodó tevékenysége A Párt bevételszerző tevékenysége A Párt alaptevékenységével összefüggő bevételek A Párt gazdálkodásának belső ellenőrzése Az előző ellenőrzés megállapításaira tett intézkedések 17 1

4 J E L E N T É S a Magyar Igazság és Élet Pártja évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről Az Állami Számvevőszékről szóló évi XXXVIII. törvény 5. -a, és 16. (2) bekezdése, valamint a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló - többször módosított évi XXXIII. tv. (továbbiakban: Párttörvény) 10. (1) bekezdése alapján a pártok gazdálkodása törvényességének ellenőrzésére az Állami Számvevőszék (továbbiakban: ÁSZ) jogosult. A törvényi felhatalmazás alapján az ÁSZ évi ellenőrzési tervének megfelelően vizsgálta a Magyar Igazság és Élet Pártja (továbbiakban: Párt) évi gazdálkodása törvényességét. Az ellenőrzött szervezet neve: Magyar Igazság és Élet Pártja Címe: 1085 Budapest, Rökk Szilárd u. 19. Jogállása: önálló jogi személy (6. Pk /93.) Az ellenőrzött időszak: január december 31-ig terjedő beszámolóval lezárt gazdasági évek Az ellenőrzés célja annak megállapítása volt, hogy: a Párt által készített és a Magyar Közlönyben közzétett éves beszámolók a törvényi előírásoknak megfelelnek-e, a könyvvezetéssel és a valósággal megegyező adatokat tartalmaznak-e; a könyvvezetés és a gazdálkodás során betartották-e a számvitelről szóló - többször módosított évi XVIII. tv. (a továbbiakban: Számviteli törvény), valamint az egyéb jogszabályi és belső előírásokat; a Párt a működéséhez szabályszerűen igénybe vehető forrásokat használt-e fel, nem folytatott-e a Párttörvény által tiltott gazdálkodó tevékenységet, illetve nem fogadott-e el tiltott vagyoni hozzájárulást; Az ellenőrzés módszere: törvényességi ellenőrzés véletlenszerű kiválasztás alapján A helyszíni ellenőrzés időszaka: május 2. - június 7. A vizsgálati jelentés megállapításai a Párt által rendelkezésre bocsátott iratok, dokumentumok tanulmányozásával megvalósított ellenőrzés tapasztalatain alapulnak. Ennek köre kiterjedt a Párt Országos Irodájában, valamint a budapesti, a Fejér, Hajdú-Bihar, Heves, Jász - Nagykun - Szolnok, Somogy megyei szervezeti egységeknél lebonyolított gazdasági eseményekre. A Párt gazdálkodása törvényességének ellenőrzését az ÁSZ a Magyar Közlöny évi 42. számában közzétett ÁSZ általános ellenőrzési program alapján végezte. 3

5 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLAT I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLAT 1. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK A Párt az és évi gazdálkodásáról szóló pénzügyi beszámoló elkészítésekor betartotta a Számviteli törvényben megfogalmazott alapelveket, de a beszámolók alapját képező könyvelési adatok hitelessége csak a bizonylatonkénti szabálytalanságok teljes megszűntetésével válhat teljes körűvé. A Párt az Állami Számvevőszék előző vizsgálata által feltárt hiányosságokat a beszámolókkal kapcsolatos szabálytalanságok megszüntetését új főkönyvelő és új könyvelési program alkalmazásával és az évi teljes anyag újrakönyvelésével oldotta meg. Az évi pártbeszámoló határidőre elkészült, de az idő rövidsége miatt a helyi szervezetek elszámolásaiban még mindent rendezni nem tudtak. Az évi könyvelés átdolgozása után az újonnan elkészített módosított pártbeszámolót ismételten közzétették. Az évi két beszámoló (beszámoló és a módosított beszámoló) eltérése megfelelően dokumentált a könyvelésben, az újonnan elkészített számlatükör és számlarend szerinti számlákon tételesen nyomon követhető. A évi beszámoló már a javított adatokra és tételes leltárra épült. A kiemelkedő szakmai színvonalon szervezett könyvvezetés már biztosítja a szabályos és megbízható elszámolások feltételeit. A Párt a beszámolókat a Párttörvényben megjelölt határidőn belül, az abban meghatározott tartalommal, és az előirt formában hozta nyilvánosságra. A közétett - módosított tartalmú - beszámolók a főkönyvi nyilvántartásokra visszavezethetőek, és a Párt szabályzatában rögzített előírások szerint készített nyilvántartásokon alapultak. A Párt beszámolójában szereplő bevételi és kiadási összegek összesen adatai megegyeztek a főkönyvi könyvelés és az egyéb szabályzatai szerinti nyilvántartások adataival. A Párt számviteli rendje jól szabályozott. A Párt a számviteli politikájában a könyvvezetési módok közül a kettős könyvvitel szerinti könyvvezetést választotta. Mindkét vizsgált évben ugyanazt a számítógépes programot alkalmazták. A helyi szervezetek költségvetésük erejéig önállóan gazdálkodnak, de könyvvezetésük központosított. A főkönyvi könyveléshez kapcsolódó, a számviteli politikában előírt analitikus nyilvántartások vezetése csak részben felel meg a jogszabályi és a belső előírásoknak: Az elszámolásra kiadott előlegek kifizetésekor nem történik meg az elszámolási határidő és a felhasználási cél meghatározása. Így ezeket az adatokat a szabályozás ellenére a nyilvántartás sem tartalmazza. 4

6 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLAT A szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartása csak az Országos Iroda által felhasznált nyomtatványokat tartalmazza. Az Országos Irodában a pénztárzáráskor nem készítettek címletjegyzéket, amely a pénztári egyeztetés egyik feltétele. A kötelezettségvállalás és az utalványozás rendjét a Gazdálkodási Rend határozza meg. Az azonban a kis értékű kiskereskedelmi beszerzések kivételével csak a Párt elnökének ad kötelezettségvállalási jogot. Az engedélyezett költségvetésen belül azonban a helyi szervezetek vezetői gyakorolnak kötelezettségvállalási jogot. Központi szerződés-nyilvántartás nincs, így szerződéstől eltérő számlakifizetés is történt. A bizonylati fegyelem betartása - megfelelő szabályozás ellenére - nem volt megfelelő ben több mint 10,5 M Ft, 2000-ben több mint 7,5 M Ft értékben fogadott be és fizetett ki a Párt olyan számlákat, amelyek nem feleltek meg a Számviteli törvény előírásainak, mert azoknál a gazdasági esemény tényleges tartalma, vagy mennyisége nem volt megállapítható. Ugyanakkor a készpénzes kifizetések során a felvételre jogosult nevét nem tüntették fel a kiadási pénztárbizonylaton. Ezekben az esetekben az sem ellenőrizhető, hogy a pénzt az arra jogosult vette-e fel. A Párt a hivatali célú gépjármű használat és elszámolás rendjét megfelelően szabályozta. A gyakorlat az 1999-ben tapasztalt elszámolási hiányosság kiküszöbölése után 2000-ben már megfelelt a követelményeknek. A Pártnál a vizsgált időszakban személyi jövedelemadó, társadalombiztosítási járulékok, továbbá a munkaadói és munkavállalói járulék fizetési kötelezettség nem keletkezett. A Párt a nyilatkozata alapján a vizsgált időszakban részvényt nem vásárolt, gazdasági társaságban részesedést nem szerzett, szabad pénzeszközeit tiltott módon nem használta. Ezzel ellentétes tényt az ellenőrzés nem állapított meg. Egyes szervezeti egységei - más pártokkal azonos elvek alapján - ingyenesen vagy névleges, alacsony bérleti díj ellenében használnak önkormányzati tulajdonú ingatlant. Ez a vagyoni hozzájárulás a Párttörvény rendelkezése szerint nem megengedett, tiltott bevételnek minősül. A tiltott, nem pénzben nyújtott vagyoni hozzájárulás nagyságrendjét - hasonlóan a többi párt ingatlanhasználatához - az Állami Számvevőszék külön eljárás során, a rendezés általános elveit figyelembe véve vizsgálja, illetőleg állapítja meg. A gazdálkodás belső ellenőrzése szabályozott volt és javuló színvonalon működött. A Párt az utóvizsgálat megállapítása szerint a korábbi ÁSZ ellenőrzés által feltárt hibák döntő többségét megszüntette. Nem vizsgálta felül azonban a Párt szervezetei által használt helyiségek használati jogviszonyának a Párttörvény előírásaival való összhangját, és nem biztosította a házipénztári készpénzállomány ellenőrzését sem. 5

7 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLAT 2. FELHÍVÁS A TÖRVÉNYES ÁLLAPOT HELYREÁLLÍTÁSÁRA A vizsgálat megállapításai alapján a Párttörvény 10. (4) bekezdése értelmében kapott felhatalmazás alapján az Állami Számvevőszék felhívja a Párt elnökét, hogy: 1) Szabályozza a helyi szervezetek vezetőinek kötelezettségvállalási jogát. 2) Biztosítsa a szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartása során a számvitelről szóló évi C. törvény előírásainak a Párt egészére vonatkozó érvényesülését. 3) Biztosítsa, hogy a Pártnál alkalmazott külső és belső bizonylatok feleljenek meg a Számviteli törvényben előírt követelményeknek, és így azok hitelt érdemlően támasszák alá a könyvelésben és a beszámolókban rögzített adatokat. 4) Intézkedjen, hogy a Pártnál alkalmazott kötelezettségvállalási gyakorlat kerüljön összhangba a Gazdálkodási Rendben foglaltakkal, és a párhuzamos kötelezettségvállalás gyakorlata szűnjön meg. 5) Intézkedjen, hogy az elszámolási előlegek kiadásának gyakorlata feleljen meg a Párt belső szabályzatában az elszámolási előlegek nyilvántartásával szemben támasztott követelményeknek. 6) Gondoskodjon arról, hogy a házipénztár kezelése és ellenőrzése feleljen meg a Párt belső szabályzatában előírtaknak. 7) Szüntesse meg a Párt által használt önkormányzati tulajdonú ingatlanokra kötött - még meglevő - törvénysértő bérleti jogviszonyokat, illetőleg módosítsa a bérleti szerződéseket, hogy azok összhangban legyenek a Párttörvény előírásaival. Intézkedjen az ingyenes vagy kedvezményes ingatlanhasználatból származó bérleti, térítési díj-különbözet rendezéséről. 3. JAVASLAT Az Állami Számvevőszék javasolja a Kormánynak, hogy: Gyorsítsa fel az önkormányzati tulajdonú ingatlanok használatával kapcsolatos, az Állami Számvevőszék korábbi jelentéseiben és a jelen Jelentés II/3. pontjában is megfogalmazottak miatt a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló, többször módosított évi XXXIII. törvény 4. (2) bekezdése módosításának folyamatát. 6

8 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK 1. A PÁRT GAZDÁLKODÁSÁRÓL SZÓLÓ ÉVI BESZÁMOLÓK A Párt az évi pénzügyi beszámolóját április 30-án a Magyar Közlöny 39. számában, a évi beszámolóját április 27-én a Magyar Közlöny 48. számában jelentette meg. A beszámolókat a Párttörvény 1. sz. mellékletében előírt formában, és a 9. (1) bekezdésében megjelölt határidőn belül hozták nyilvánosságra. Az évi beszámolót - önrevízióval - módosították és április 12-én a Magyar Közlöny 43. számában ismételten megjelentették (1., 2. sz. melléklet). A közétett évi és évi pénzügyi beszámolók az Országos Iroda és az önálló jogi személyiséggel nem rendelkező megyei és budapesti szervezetek gazdálkodásának összesített adatait foglalják magukba. A évi beszámoló már a javított és tételes leltárral is alátámasztott adatokra épült. A beszámoló-készítés szabályait az január 1-jei hatállyal kiadott, a Párt gazdálkodására vonatkozó újrafogalmazott szabályzatok tartalmazzák. Rögzítették a beszámoló összeállításának módszerét. Szabályozták, hogy mit tekint a Párt politikai és mit működési kiadásnak a beszámolóban. Ez a szabályozás teljes körű és lehetővé tette a könyvvezetés és az éves beszámoló összhangját. A Párttörvényben és a Számviteli törvényben a beszámoló-készítéssel összefüggő ellentmondást a belső szabályozás nem oldhatta fel. Így nem tartalmazza a beszámoló bevételi sora adományként a Magyar Út Alapítvány által ingyenesen biztosított gépkocsihasználat értékét annak ellenére, hogy a megtett tényleges kilométer felhasználásokat - a Párttörvény 4. (5) bekezdése szerinti nem pénzbeni hozzájárulás értékét - 8 Ft-os díjjal számolva meghatározták évben Ft-ot és évben Ft-ot adományként kezeltek és könyveltek. Azáltal, hogy az így kimutatott összeg nem a pénzforgalmi tételek között szerepel, - a belső szabályozásukkal összhangban - azt a korrekciónál levonásba helyezték, s így az összeg a pártbeszámolóban nem jelenhetett meg. A beszámoló összeállítása során érvényesültek a Számviteli törvényben megfogalmazott alapelvek, de a beszámolók alapját képező könyvelési adatok hitelessége csak a bizonylatonkénti szabálytalanságok teljes megszűntetésével válhat teljes körűvé. 7

9 A közzétett beszámolók a főkönyvi nyilvántartásra visszavezethetőek voltak, a párt gazdálkodásának szabályai és számviteli politikájában rögzített előírások szerinti nyilvántartásokon alapultak Bevételek A beszámoló tagdíjbevételeket, állami költségvetésből származó támogatást, egyéb hozzájárulásokat, adományokat és egyéb bevételeket nevesített. A beszámoló soraiban szereplő összegek megegyeztek a főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartások. Az évre vonatkozó, eredetileg megjelentetett és a helyesbített beszámoló között a bevételi főösszeg 208 E Ft-tal emelkedett. Az emelkedés a tagdíjbevételeknél, (52 E Ft) az egyéb hozzájárulások és adományoknál (118 E Ft) és az egyéb bevételeknél (38 E Ft) jelentkezett. A Tagdíjak beszámoló soron az évi beszámolóban E Ft szerepelt, ez megegyezett a 91 Tagdíjak bevétele főkönyvi számla összegével. A évi beszámoló tagdíjbevételek során szereplő E Ft megegyezett a 91. sz. főkönyvi számlán könyvelt összeggel. Az Állami költségvetésből származó támogatást a központi költségvetésből kiutalttal azonos értékben tartalmazza a beszámoló. Az Egyéb hozzájárulások, adományok jogcímen megszerzett bevételek évi módosított beszámolóban közzétett E Ft és évi beszámolóban közzétett E Ft egyeznek a főkönyvi könyvelés adataival. Az Egyéb bevétel soron a beszámolóban évben E Ft szerepelt. Ebből E Ft kamatbevételből - nagyrészt a bankszámla időszakos lekötéséből - származott. A Pártnak évben kártérítésből is volt még bevétele. A évi (4.345 E Ft) egyéb bevétel szintén kamatbevételből származott Kiadások Az évre vonatkozó, eredetileg megjelentetett beszámoló és a helyesbített beszámoló között a kiadási főösszeg E Ft-tal emelkedett. Az emelkedés a működési kiadásoknál a politikai tevékenység kiadásainál és az egyéb kiadásoknál jelentkezik a helyi szervezetekkel történt egyeztetést követő, pótlólagos bizonylat átadás eredményeképpen. A Párt kiadásainak meghatározó részét évben 47,3 %-át, évben 70,9 %-át, támogatásként egyéb szervezeteknek utalta át évben E Ft évben pedig E Ft támogatást juttatott a Párt. A beszámolóban és a könyvelésben szereplő összegek megegyeztek egymással. 8

10 A Párt a támogatás nagy részét, évben E Ft-ot (98%-át), évben E Ft-ot (93%-át) a Magyar Út Alapítványnak nyújtotta. A kifizetés dokumentált, a négy éves költségvetési terv, módosított terv és az Országos Elnökségi ülés (1999. január 14. és február 25.) döntésén alapult. A beszámolóban működési kiadások címen évben a módosított beszámolóban E Ft, évben a beszámolóban E Ft szerepelt. Az összegek megegyeztek a nyilvántartások adatainak összegével. Eszközbeszerzés címen a beszámoló évben E Ft-ot, évben 2.49 E Ft-ot rögzít a vásárlások alapdokumentumaival egyezően. A politikai tevékenység kiadásai soron a nyilvántartások adataival egyezően évben E Ft-os és a évben E Ft-os kifizetés szerepelt. Az egyéb kiadások soron évben 212 E Ft, évben 367 E Ft összeget mutattak ki. Itt jelent meg az előző számvevőszéki jelentés által megállapított, a Párttörvény 4. (2) bekezdésébe ütköző Ft, és a 4. (3) bekezdésébe ütköző Ft, összesen Ft, mint jogtalanul igénybe vett támogatás befizetése (2000. október 4.) a központi költségvetésbe. 2. A BESZÁMOLÓ MEGALAPOZOTTSÁGÁT ALÁTÁMASZTÓ KÖNYVVEZETÉS 2.1. A könyvvezetés szabályozottsága, gyakorlata Az Állami Számvevőszék korábbi ellenőrzése a Párt könyvvezetési gyakorlatával kapcsolatban negatív megállapításokat tett. Ezért áprilisában két új társasággal kötött a Párt szerződést, az egyikkel a főkönyvelői, a másikkal a könyvelési feladatok ellátására. A Párt előző könyvelőjétől az évi bizonylatokat április 7-én vették át az új megbízottak. Miután a korábbi könyvelési gyakorlat nem biztosította a számviteli alapelvek érvényesülését, ezért a teljes forgalom újrakönyvelésre került. A főkönyvelő - megbízását követően - elkészítette a Párt gazdálkodásával, számviteli rendjével összefüggő szabályzatokat. A szabályzatokat - a leltározási szabályzat kivételével, visszamenőlegesen január 1-jei hatállyal léptették életbe. A Párt teljes gazdálkodási tevékenységét átfogja a Gazdálkodási Rendről szóló szabályzat. Ebben meghatározták a Párt gazdálkodásáért felelős személyeket, az Országos Iroda vezetőjének irányítása alá tartozó feladatokat és szabályzatokat (a kötelezettségvállalás rendjét, az utalványozási és az iratkezelési szabályzatot), a főkönyvelőség vezetőjének irányítása alá tartozó felada- 9

11 tokat és szabályzatokat (a pénztár és pénzkezelési szabályzat, a számviteli szabályozás). Meghatározták továbbá a vezetői ellenőrzés és a belső ellenőrzés rendjét, a pártbélyegzők használatát és kezelését, a bankszámlák feletti rendelkezési jogosultságot, a szigorú számadású nyomtatványok körét. A szabályzatot a Párt elnöke írta alá. A főkönyvelő a Számviteli törvény előírásainak betartása érdekében a kötelezően előírt számviteli szabályzatokat átdolgozta, illetve több új szabályzatot készített a hibamentes gyakorlat megvalósítása érdekében. A vizsgált időszakra vonatkozóan új Számviteli Politikát készítettek. A Párt könyvvezetési kötelezettségének továbbra is a kettős könyvvitel vezetésével tesz eleget. A nem önálló helyi szervezetek pénztárkönyvet vezetnek. A beszámoló-készítés szabályainak zárt szakmai, logikai rendjét alakították ki, bár tévesen hivatkoztak arra, hogy a 219/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet előírásait kötelezően kell a párt beszámoló-készítése során alkalmazni. Meghatározták mind a Számviteli törvény szerinti beszámoló, mind a Párttörvény szerinti beszámoló készítésének rendjét, a Számviteli törvény és a Párttörvény alapján készített beszámoló kapcsolatát, a beszámolók közzétételét, a könyvviteli zárlat szabályait, valamint a szöveges értékelés tartalmát. Miután a Párttörvényben és a Számviteli törvényben meghatározott beszámolókészítési kötelezettség szabályai között - az Állami Számvevőszék által többszörösen jelzettek ellenére - továbbra sincs összhang, így a szabályozás ellenére sem sikerült a törvények között meglévő ellentmondást feloldani, a Magyar Közlönyben megjelentetett beszámolókban nem jelenik meg a nem pénzbeli adomány annak ellenére, hogy a Párt könyveiben azt értéken szerepelteti. A Számviteli politika tartalmazza továbbá a Párt költségvetését, a befektetett eszközöknek tekintett eszköz-kört (a kis értékű tárgyi eszközöket értéktől függetlenül befektetett eszközként határozza meg), az amortizáció elszámolási módját, az értékelési, költség-elszámolási módokat és eljárásokat, a rendkívüli események, a lényegesség meghatározását, az elszámolások bizonylati rendjét, a számlarend összeállításának, az eszközök és források leltározási kötelezettségét, a zárlati időpontokat, valamint a beszámolóhoz kapcsolódó szöveges értékelés tartalmának meghatározását. A számlatükör és szöveges számlarend tartalmazza a Párt január 1-jétől alkalmazott főkönyvi számlaszámait. A számlatükörben kijelölésre került, hogy az adott főkönyvi számlák a pártbeszámolóban, valamint a Számviteli törvény szerinti beszámolóban mely sorban szerepelnek. A szöveges számlarend a számlák tartalmát, alkalmazásuk rövid ismertetését mutatja be. A szabályzat tartalmazza az alap számlatükör és keret év közben történt módosításainak rövid magyarázatát is. 10

12 Az Eszközök és Források Értékelési Szabályzata a Pártnak a könyvvezetés és a mérleg beszámolók elkészítése során alkalmazott, értékelési eljárásait írja le részleteiben. A Bizonylatkezelési Szabályzat a Párt tevékenysége folytatása során használt bizonylatok kezelésének, használatának, elszámolásának, nyilvántartásának, a bizonylatok feldolgozásának, szállításának, tárolásának és megőrzésének szabályait írja elő. A szabályzatot kiegészíti a helyi szervezetek számára készített írásos segédlet a pénzügyi elszámolások elkészítéséhez, egy Kitöltési útmutató, melyben az időszaki pénztárjelentések, a bevételi és kiadási pénztárbizonylatok kitöltéséhez kaptak szöveges és minta feladattal levezetett segédletet. Az Analitikus Nyilvántartások Vezetése Szabályzat a Párt működése során alkalmazott számviteli elszámoltatást, nyilvántartást elősegítő bizonylatainak típusait, a nyilvántartások vezetésének módját szabályozza. A számítógépes főkönyvi könyvelésből nyerhető analitikák mellett hét mellékletben határozzák meg teljes körűen a nyilvántartandó adatkört. A Pénztárak Pénzkezelési Szabályzata a Párt működéséhez szükséges készpénz és egyéb értékek forgalmának lebonyolítására és megőrzésére vonatkozó előírásokat szabályozta szervezeti és központi szinten. A Leltározási Szabályzat a könyvek év végi zárásához, a beszámolók elkészítéséhez szükséges leltározási előírásokat mutatja be, mely alapján tételesen és ellenőrizhető módon megállapítható a Párt eszközeinek és forrásainak állománya mennyiségben és értékben egyaránt. E szabályzat alapján első ízben a november 15-én kiadott elnöki leltározási utasítás szerint december 31-i fordulónappal leltároztak. A Selejtezési Szabályzat a Párt tulajdonában lévő, feleslegessé vált vagyontárgyak rendszeres feltárásának, hasznosításának, leértékelésének és selejtezésének szabályait írja elő. A Párt könyveit és években új számítógépes program segítségével vezették, ami biztosította a kettős könyvviteli előírások szerinti könyvvezetést. A program továbbfejlesztésével további információs és elszámoltatási igények kielégítését biztosították, így pl. lehetővé vált a helyi szervezetek pénztárainak tételes kigyűjtése összesítés és ellenőrzés céljából, valamint kimutatható, hogy a helyi szervezetek költségszámláit a megyei vagy a központi pénztárban fizették-e ki, biztosítva az egyes szervezetek között pénzmozgásból eredő halmozódás kizárását. 11

13 2.2. Analitikus nyilvántartások és a bizonylati elv érvényesülése Analitikus nyilvántartások A főkönyvi számlákhoz kapcsolódó analitikus nyilvántartások körét és tartalmát az Analitikus Nyilvántartások Vezetése Szabályzatban határozták meg. A szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartásának szabályait a Gazdálkodási Szabályzat és a Pénzkezelési Szabályzat határozza meg Eszköznyilvántartás A Párt az eszköznyilvántartáson belül a vizsgált időszakban az immateriális javakról és a tárgyi eszközökről vezetett számítógépes analitikus nyilvántartást. A Párt a tárgyi eszközökről ezen kívül egyedi nyilvántartó kartont is vezetett. A nyilvántartások a Párt egészére vonatkozóan tartalmazzák a befektetett eszközöket Elszámolásra kiadott előlegek, ellátmányok elszámolása Az elszámolásra kiadott előlegek nyilvántartásának tartalmát, és elszámolásának szabályait a Pénzkezelési Szabályzat határozza meg. A szabályzat betartása lehetővé tenné a cél szerinti felhasználás és az elszámolási határidő betartásának ellenőrzését. Az elszámolási előleg kiadását azonban nem előzi meg az elszámolási határidőt és a felhasználási célt meghatározó elrendelés. Így a nyilvántartásból sem állapítható meg, hogy az előleget az eredeti célra használták-e fel, valamint, hogy az előleggel határidőre elszámoltak-e. A megyei és a helyi szervezeteknek kifizetett ellátmányokat, a szervezetek által gyűjtött bevételeket és azok felhasználását az Országos Iroda könyvelésében egyedi pénztárkódok alapján, a szervezeteknél időszaki pénztárjelentésben tartják nyilván Vevők és szállítók A Párt tartozásait és követeléseit a főkönyvi könyveléshez kapcsolódóan egyedileg nyilvántartotta. A nyilvántartás tartalma megfelel a követelményeknek. A gyakorlat hiányossága, hogy a helyi szervezetek évi egyszeri elszámolási kötelezettsége miatt a nyilvántartás nem alkalmas a késedelmes kifizetés megelőzésére Szigorú számadású nyomtatványok A szigorú számadási kötelezettség alá vont bizonylatok körét a Gazdálkodási Rendben meghatározták. Ilyen bizonylatként kezelik az időszaki pénztárjelentést; a kiadási pénztárbizonylatot; a bevételi pénztárbizonylatot; a készpénz felvételére jogosító utalványt és a belföldi kiküldetési rendelvényt. Az Országos Irodában vezetett szigorú számadású nyilvántartás azonban nem tartalmazza 12

14 a Párt által felhasznált valamennyi szigorú számadású bizonylat adatait. A megyei, és a helyi szervezetek által felhasznált szigorú számadású nyomtatványok a központi nyilvántartásban nem szerepelnek. Így viszont nem állapítható meg, hogy a felhasznált bizonylatok szigorú számadású nyilvántartása megtörtént-e Készpénzforgalom nyilvántartása A Pártnál a készpénzforgalom nyilvántartására Időszaki Pénztárjelentést rendszeresítettek. Valamennyi szervezeti egység részére előírták a pénztárjelentés vezetési kötelezettséget. Így a Párt a Számviteli törvényben előírt, a készpénzforgalom azonnali nyilvántartására vonatkozó kötelezettségének - a pénztárjelentések dokumentációja szerint - eleget tesz. A pénztárzárással és pénztárellenőrzéssel kapcsolatos előírásokat a központi pénztár kivételével betartották. A központi pénztárban a pénztárzárás alkalmával egy esetben sem készítettek címletjegyzéket és 2000-ben a pénztárellenőrzést is elmulasztották. Csak utólag, a bizonylatok egyeztetése formájában végezték el A bizonylati elv és a bizonylati fegyelem érvényesülése Kötelezettségvállalás, utalványozás A Párt a kötelezettségvállalás és az utalványozás rendjét a Gazdálkodási Rendben határozta meg. A Gazdálkodási Rend szerint minden kifizetés előtt - kivéve a kiskereskedelmi kis értékű beszerzéseket - kötelezettségvállalást kell tenni (megrendelés, megbízás). A kiskereskedelmi kis értékű beszerzés értékhatárát a Számviteli politika Ft-ban határozta meg. A Pártban kötelezettségvállalásra a Párt elnöke jogosult. A kötelezettségvállalás csak írásban történhet és ellenjegyzés után érvényes. Ellenjegyzésre az Országos Iroda vezetője jogosult. Az ellenjegyző köteles ellenőrizni, hogy a kötelezettségvállalás összhangban van-e a költségvetéssel és van-e fedezete. A kötelezettségvállalásra vonatkozó előírásokat a gyakorlatban nem tartják be maradéktalanul: A megyei és a helyi szervezetek működésével kapcsolatos kötelezettségvállalásokat - ingatlanbérleti szerződések, megbízási szerződések - ugyanis nem a Párt elnöke írta alá és az ellenjegyzésük sem történt meg az előírt módon. A szerződések az Országos Irodában nem is találhatók meg. Így az azokhoz kapcsolódó számlák szerződéssel való összhangja - az Országos Irodában - nem ellenőrizhető. A központban vezetett szerződés nyilvántartás hiánya eredményezte, hogy 7 esetben a megbízási szerződésben - szolgáltatásként - más szerepelt, mint amit kiszámláztak. Ennek ellenére a kifizetés megtörtént. 13

15 A Párt elnöke 15 M Ft értékben szerződéseket is aláírt, amelyek nem feleltek meg a Polgári Törvénykönyvnek a szerződések tartalmára vonatkozó előírásainak. Azokból hiányzott a szolgáltatás tárgyának konkrét meghatározása, vagy a mennyisége. Így a kiállított számláról sem lehet megállapítani, hogy a teljesítés a szerződés szerint történt-e. A kötelezettségvállalási gyakorlat hiányosságainak a következménye, hogy ugyanazon szolgáltatásra a Párt elnöke és mások is kötnek szerződést. A megkötött szerződések alapján pedig az Országos Irodában kifizetés is történik. pl.: január 05-én a Párt elnöke egy vállalkozóval kötött szerződést január 10. és december 31. közötti időszakra egyebek mellett szórólapterjesztésre és nyomdai anyag szállítására országos szinten Ft értékben. A szerződés 3. pontja szerint a megállapodás magában foglalja a szerződés időszakába eső időközi országgyűlési és önkormányzati választásokat is. Ezzel párhuzamosan az őszén lezajlott siófoki és székesfehérvári időközi országgyűlési választások kapcsán címzetlen nyomtatványok terjesztésére a Magyar Posta Rt-nek Ft-ot fizettek ki január 05-én a Párt elnöke a fent leírtakkal azonos tartalmú szerződést kötött ugyanazzal a vállalkozóval január 06. és június 30. közötti időszakra. A szerződéssel érintett időszakban lezajlott két időközi országgyűlési választási kampányban címzetlen nyomtatványok terjesztésére a Magyar Posta Rt-nek Ft-ot fizettek ki. Az utalványozás rendjére vonatkozóan a Gazdálkodási Rend előírja, hogy a kiadás teljesítésének és a bevétel beszedésének elrendelése előtt okmányok alapján ellenőrizni kell azok jogosultságát, összegszerűségét, hogy az előírt alaki követelményeket betartották-e. A Pártban utalványozásra az Elnök által felhatalmazott személyek jogosultak. Az utalványozás során a belső szabályzatba foglaltakat betartották Bizonylatolás A korábbi vizsgálati jelentésekben foglaltakhoz képest jelentős javulás következett be a bizonylati rend és fegyelem területén. Bizonylat nélküli könyvelési tételt az ellenőrzés nem tárt fel. A vizsgált évek beszámolóinak összeállítása során feltárt bizonylat nélküli kifizetések esetében, amikor a kifizetéssel összefüggő bizonylatokat a helyi szervezet nem tudta átadni, akkor fizetési felszólítást bocsátottak ki és tartozásként előírták, illetve követelésként nyilvántartásba vették. A könyvvezetés alapjául szolgáló bizonylatok alaki és tartalmi követelményeit, a Számviteli törvény és az ÁFA törvény vonatkozó rendelkezései szabályzatukba illesztésével határozták meg. 14

16 A jogszabályokkal összhangban lévő szabályozás ellenére a megvizsgált bizonylatok közül 1999-ben 30 db, 2000-ben 7 db olyan befogadott számlát találtunk Ft, illetve Ft értékben, amelyek nem feleltek meg a jogszabályi követelményeknek. A számlákon az áru vagy szolgáltatás megnevezése nem volt konkrét, vagy az áru, vagy a szolgáltatás mennyisége és egységára nem volt feltüntetve. A készpénz kifizetéssel kapcsolatos bizonylati hiányosság, hogy 1999-ben a kiállított kiadási pénztárbizonylatok 50%-án, 2000-ben a kiállított bizonylatok 20%-án nem a felvételre jogosult nevét tüntették fel. Így az ellenőrzés során nem állapítható meg, hogy a pénzt a felvételre jogosult vette-e fel, vagyis a Pénzkezelési Szabályzat ezen előírásainak betartása nem ellenőrizhető Személyi jellegű kifizetések Külföldi kiküldetések A Pártnál a vizsgált időszakban külföldi kiküldetést nem számoltak el, így a külföldi kiküldetések teljesítésével kapcsolatos költség sem merült fel Gépjármű üzemeltetés A Pártnál a hivatali célú gépjármű használat és költségelszámolás rendjét a vizsgált időszakban az július 2-án kelt körlevél szabályozta. A szabályozás megfelel a 60/1992. (IV. 1.) Korm. rendelet, valamint a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény 5. számú melléklete II. 7. pontjában leírtaknak. A Pártnál csak üzemanyag-költséget térítettek, egyéb költség elszámolását nem engedélyezték. Az elszámolható üzemanyag-költség meghatározásánál kettős korlátot alkalmaztak. Az elszámolható üzemanyag-költség kiszámítása a norma szerinti fogyasztás alapján, az elszámoláshoz csatolt üzemanyag számlán szereplő egységár figyelembevételével történhetett. A kifizetett üzemanyag-költség azonban nem haladhatta meg a csatolt számlán szereplő értéket. Az elszámolási gyakorlat a vizsgált időszakban megfelelt a jogszabályi és a belső előírásoknak. Egyetlen hiányosság, hogy 1999-ben a kiadási pénztárbizonylathoz csatolt alapbizonylatokról hiányzott a kifizethető üzemanyag költség kiszámítása. A kifizetett összeg azonban minden vizsgált esetben megfelelt a szabályozás alapján számított értéknek. A évben az útnyilvántartásokon, illetve a kiküldetési rendelvényeken az üzemanyagköltség számítás minden esetben szerepelt Az adózásra, illetőleg járulékfizetésre vonatkozó jogszabályok betartása A Pártnál munkaviszony, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében nem foglalkoztatnak senkit, ezért személyi jövedelemadó és TB járulék elszámolási és befizetési kötelezettség a vizsgált időszakban nem keletkezett. 15

17 3. A PÁRT BEVÉTELSZERZŐ, GAZDÁLKODÓ TEVÉKENYSÉGE 3.1. A Párt bevételszerző tevékenysége A Párt Országos Irodájának vezetője által adott nyilatkozat szerint a vizsgált időszakban a Párt részvényt nem vásárolt, gazdasági társaságban részesedést nem szerzett, egyszemélyes Kft-t nem alapított, a Párttörvény által nem engedélyezett gazdálkodó tevékenységet nem végzett. Ezzel ellentétes megállapítást az ellenőrzés sem tett A Párt alaptevékenységével összefüggő bevételek A Párt alaptevékenységével összefüggő bevételei a vizsgált két évben tagdíjakból, a központi költségvetésből származó támogatásból, adományokból, egyéb hozzájárulásokból, kamatbevételekből álltak. Az Országos Iroda vezetőjének nyilatkozata szerint a Párt a vizsgált időszakban Ft értékben kapott tárgyi adományokat, tiltott pénzforrásokat nem fogadott el. Az ellenőrzés ugyanakkor megállapította, hogy a Párt a vizsgált időszakban a korábbi ellenőrzés során megállapítotthoz hasonlóan a Párttörvény 4. (2) bekezdésébe ütköző módon nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást fogadott el önkormányzatoktól ingyenes ingatlanhasználat formájában. Az ingyenes, illetőleg aránytalanul csekély bérleti díj ellenében történő ingatlanhasználat a Párttörvény 4. (2) bekezdésébe ütközik, mivel párt költségvetési szervtől vagyoni hozzájárulást nem fogadhat el. A Párttörvény hivatkozott rendelkezésére tekintettel ez a nem pénzben nyújtott vagyoni hozzájárulás tiltott bevételnek minősül, amelynek nagyságrendjét - mivel az ügyben több párt is érintett - az ÁSZ nem a jelenlegi ellenőrzés, hanem külön eljárás során vizsgálja, illetőleg állapítja meg. 4. A PÁRT GAZDÁLKODÁSÁNAK BELSŐ ELLENŐRZÉSE A Párt Gazdálkodási Rendje D. fejezete tartalmazza a vezetői ellenőrzés és a belső ellenőrzés rendjét. Ennek alapján a vezetői ellenőrzés körében az Országos Elnökség jogosult irányítani és ellenőrizni a Párt tevékenységét az Országos Gyűlés határozatai és az Alapszabály szerint. Jogosult a végzett feladatokról folyamatosan beszámoltatni és helyszíni ellenőrzéssel meggyőződni a kitűzött feladatok teljesítéséről. A belső ellenőrzés körébe tartozik a Párt működésének, gazdálkodásának, pénzkezelésének, ügyvitelének, az eszközvagyon védelmének rendszeres felmérése, a jogszabályok és a belső szabályzatok betartása, helyes alkalmazásuk megkövetelése. 16

18 Az Országos Számvizsgáló Bizottság feladata az alapszabályban meghatározottakat kiegészítve: A gazdálkodásra vonatkozó szabályok betartásának vizsgálata. A költségvetés alakulásának vizsgálata. Párt éves számviteli és pártbeszámolóinak értékelése és ellenőrzése. A Párt Leltározási Szabályzatában előírtak végrehajtásának ellenőrzése. Az Országos Iroda vezetője köteles ellenőrizni a helyi szervezetek részére kiutalt előlegek (támogatások) költségvetési előirányzatok szerinti felhasználását, az elszámolások (elszámoltatások) szabályszerű vezetését, a tagdíj befizetések és nyilvántartások vezetését. Feladata továbbá haladéktalanul intézkedni a hiányosságok megszüntetéséről, a szükséges anyagi és fegyelmi felelősségrevonást kezdeményezni a gazdálkodást sértő esetekben. A főkönyvelő feladata ellenőrizni a könyvvezetés és az éves beszámoló adatainak egymáshoz rendelését. A Számviteli Politikában az ehhez kapcsolódó számviteli szabályzatokban előírtak betartását. A beszámoló adatai és az azt alátámasztó analitikák kötelező egyezőségét. A beszámoló és a leltárak kötelező egyezőségét. A helyi szervezetek vezetőinek feladata a helyi szervezeteknél a vezetői ellenőrzés végrehajtása, a rendelkezésre bocsátott eszközök (anyagi és pénzbeli) szabályszerű felhasználása a Párt vagyonát képező eszközök védelme és megóvása. E feladatok betartásának eredményeképpen javult a gazdálkodási munka színvonala év folyamán a főkönyvelő az Országos Számvizsgáló Bizottsággal személyes kapcsolatot alakított ki. A bizottság vezetőjét tájékoztatták az évi és a módosított évi, valamint évi pártbeszámolókról és a Számviteli törvény szerint készített beszámolókról. Betekintést nyertek az elkészült szabályzatokba, a könyvelés, könyvvezetés helyzetébe. A bizottság tagjai helyszíni ellenőrzést végeztek a december 31-i fordulónapra vonatkozó leltár kiértékeléssel kapcsolatban. 5. AZ ELŐZŐ ELLENŐRZÉS MEGÁLLAPÍTÁSAIRA TETT INTÉZKEDÉSEK A Párt elnöke az előző ellenőrzésben foglalt felhívás többségének eleget tett. Intézkedése nyomán szabályozott, szervezett számviteli környezet jött létre, ami szükséges feltétele a gazdálkodásra és beszámolásra vonatkozó törvényes előírások betartásának. Jelen jelentésben jelzett hiányosságok azonban arról tanúskodnak, hogy az intézkedések eredményei még nem teljes körűek. A Párt elnöke az éves beszámolókkal kapcsolatos szabálytalanságok megszüntetéséről, a Számviteli törvényben előírt számviteli alapelvek teljes körű érvényesítéséről, illetve ennek alapját képező Párton belüli feltételek biztosításáról gondoskodott. A könyvvezetés gyakorlata megfelel a Számviteli törvényben és a Párt Számviteli Politikájában előírtaknak, de a beszámolók alapját képező könyvelési adatok hitelessége csak a bizonylatolási szabálytalanságok megszüntetésével válhat teljes körűvé. 17

19 A Párt a helyi szervezeteinek elszámolási kötelezettségével kapcsolatban korábban megállapított szabálytalanságokat megszüntette. Megfelelő szervezéssel és ellenőrzéssel biztosította a helyi szervezetek pénzforgalmi adatainak a könyvelésben történő szabályszerű rögzítését. Az Állami Számvevőszék korábbi vizsgálati jelentésében foglaltak alapján a Párt Győr - Moson - Sopron megyei és gödöllői szervezetének évre vonatkozó bizonylati hiányait pótolni nem tudták, az egyik szervezet megszűnt, a másiknál becsületbírósági eljárás van folyamatban. A budaörsi szervezetnél alkalmazott bankszámlát megszüntették. A szigorú számadású nyomtatványok vezetésénél csak az Országos Központ vonatkozásában biztosították a Számviteli törvényben előírt követelmények érvényesülését. A helyi szervezetek által használt nyomtatványok központi kezelésbe vételét a következő időszak feladatai között szerepeltetik. A Párt elnöke a Párt Gazdálkodási Rendjében kijelölte a gazdálkodásért felelős személyeket, valamint a gazdálkodással kapcsolatos feladatokat és hatásköröket is meghatározta. A Pártnál alkalmazott aláírási gyakorlat (kötelezettségvállalás, kifizetés engedélyezése, teljesítés igazolása) javult. A központi házipénztár elhelyezése a korábbi időszakhoz képest változatlan. A pénztárbizonylatok ellenőrzése rendszeres, a házipénztári készpénzállomány ellenőrzése továbbra sem biztosított. Az üzemanyag felhasználás térítése során a rendszeresített útnyilvántartást hiánytalanul és szabályszerűen vezették. Az Állami Számvevőszék által készített korábbi jelentés I/3. pontjában megállapított, a Párttörvény 4. (2) bekezdésébe ütköző Ft, valamint a 4. (3) bekezdésébe ütköző Ft, összesen Ft-ot a Párttörvény 4. (4) bekezdése alapján befizették a központi költségvetésbe. Az Országos Központ a pártigazgató nyilatkozata szerint továbbra sem rendelkezik olyan kimutatással, amelyik tartalmazná a Párt által használt valamennyi, helyiség használati jogviszonyára vonatkozó adatokat. Az Állami Számvevőszék felhívásának e pontjára - vizsgálja meg a Párt által használt valamennyi nem tulajdonában álló helyiség használati jogviszonyának a Párttörvény előírásaival való összhangját, a feltárt törvénysértő gyakorlatot szüntessék meg - a nyilatkozat szerint azért nem tett eleget, mert a vitatott törvényes rendelkezések rendezéséig a párt saját gazdasági érdeke ellenében nem kíván lépéseket tenni. Melléklet: 2 db Budapest, október. 18

20 dr. Kovács Árpád elnök 19

JELENTÉS a Magyar Demokrata Fórum 1998-1999. évi gazdálkodása törvényességének ellenõrzésérõl

JELENTÉS a Magyar Demokrata Fórum 1998-1999. évi gazdálkodása törvényességének ellenõrzésérõl JELENTÉS a Magyar Demokrata Fórum 1998-1999. évi gazdálkodása törvényességének ellenõrzésérõl 2001. április 0106 Az ellenőrzés végrehajtásáért felelős: Halász Gejza számvevő igazgató Az ellenőrzést vezette:

Részletesebben

0005 Jelentés a Független Kisgazda-, Földmunkás és Polgári Párt 1997-1998. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

0005 Jelentés a Független Kisgazda-, Földmunkás és Polgári Párt 1997-1998. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 0005 Jelentés a Független Kisgazda-, Földmunkás és Polgári Párt 1997-1998. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Részletes megállapítások 1. A párt gazdálkodásáról szóló 1997-1998.

Részletesebben

JELENTÉS a Magyar Igazság és Élet Pártja 2003-2004. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

JELENTÉS a Magyar Igazság és Élet Pártja 2003-2004. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről JELENTÉS a Magyar Igazság és Élet Pártja 2003-2004. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 0548 2005. október 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi Ellenőrzési

Részletesebben

9937 Jelentés a Köztársaság Párt 1997-1998. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

9937 Jelentés a Köztársaság Párt 1997-1998. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 9937 Jelentés a Köztársaság Párt 1997-1998. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK 1. A párt gazdálkodásáról szóló 1997-1998. évi beszámolók valódisága

Részletesebben

JELENTÉS a FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség 2002-2003. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

JELENTÉS a FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség 2002-2003. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről JELENTÉS a FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség 2002-2003. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 0454 2004. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi Ellenőrzési

Részletesebben

JELENTÉS a Magyar Szocialista Párt 2003-2004. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

JELENTÉS a Magyar Szocialista Párt 2003-2004. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről JELENTÉS a Magyar Szocialista Párt 2003-2004. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 0561 2005. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi Ellenőrzési

Részletesebben

JELENTÉS. a Lehet Más a Politika 2009-2010. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 1207 2012. február

JELENTÉS. a Lehet Más a Politika 2009-2010. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 1207 2012. február JELENTÉS a Lehet Más a Politika 2009-2010. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 1207 2012. február Állami Számvevőszék Iktatószám: V-3059-055/2011-2012. Témaszám: 1034 Vizsgálat-azonosító szám:

Részletesebben

JELENTÉS. a Jobbik Magyarországért Mozgalom 2009-2010. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 1206 2012. február

JELENTÉS. a Jobbik Magyarországért Mozgalom 2009-2010. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 1206 2012. február JELENTÉS a Jobbik Magyarországért Mozgalom 2009-2010. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 1206 2012. február Állami Számvevőszék Iktatószám: V-3058-063/2011. Témaszám: 1033 Vizsgálat-azonosító

Részletesebben

JELENTÉS. az Antall József Alapítvány 2006-2007. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 0848 2008. december

JELENTÉS. az Antall József Alapítvány 2006-2007. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 0848 2008. december JELENTÉS az Antall József Alapítvány 2006-2007. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 0848 2008. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi Ellenőrzési

Részletesebben

JELENTÉS. az Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről. 0913 2009. június

JELENTÉS. az Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről. 0913 2009. június JELENTÉS az Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről 0913 2009. június 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi Ellenőrzési

Részletesebben

JELENTÉS. a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 1993. évi központi költségvetési támogatás felhasználásának.

JELENTÉS. a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 1993. évi központi költségvetési támogatás felhasználásának. JELENTÉS a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 1993. évi központi költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzéséről 1994. szeptember 205. A vizsgálatot vezette: dr. Elek János osztályvezető

Részletesebben

JELENTÉS. 0605 2006. március

JELENTÉS. 0605 2006. március JELENTÉS a Magyar Vöröskereszt 2003-2004. évi gazdálkodásához nyújtott költségvetési támogatások és pénzadományok Országos Titkárságnál való célszerű felhasználásának ellenőrzéséről 0605 2006. március

Részletesebben

9918 Jelentés a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége gazdálkodásának ellenőrzéséről

9918 Jelentés a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége gazdálkodásának ellenőrzéséről 9918 Jelentés a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége gazdálkodásának ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok 1. Összefoglaló megállapítások

Részletesebben

0019 Jelentés a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület gazdálkodásának ellenőrzéséről

0019 Jelentés a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület gazdálkodásának ellenőrzéséről 0019 Jelentés a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület gazdálkodásának ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok 1. Összegző megállapítások, következtetések

Részletesebben

JELENTÉS a Táncsics Mihály Alapítvány 2003-2004. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

JELENTÉS a Táncsics Mihály Alapítvány 2003-2004. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről JELENTÉS a Táncsics Mihály Alapítvány 2003-2004. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 0566 2005. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi Ellenőrzések

Részletesebben

JELENTÉS Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről

JELENTÉS Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről JELENTÉS Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről 0355 2003. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3 Átfogó Ellenőrzések Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

JELENTÉS a Szabó Miklós Szabadelvű Alapítvány 2003-2004. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

JELENTÉS a Szabó Miklós Szabadelvű Alapítvány 2003-2004. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről JELENTÉS a Szabó Miklós Szabadelvű Alapítvány 2003-2004. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 0559 2005. november 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi

Részletesebben

JELENTÉS. a 2010. évi országgyűlési választásra fordított pénzeszközök elszámolásának ellenőrzéséről a jelölő szervezeteknél és a független jelöltnél

JELENTÉS. a 2010. évi országgyűlési választásra fordított pénzeszközök elszámolásának ellenőrzéséről a jelölő szervezeteknél és a független jelöltnél JELENTÉS a 2010. évi országgyűlési választásra fordított pénzeszközök elszámolásának ellenőrzéséről a jelölő szervezeteknél és a független jelöltnél 1105 2011. május 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési

Részletesebben

JELENTÉS. a Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről. 0720 2007. július

JELENTÉS. a Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről. 0720 2007. július JELENTÉS a Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről 0720 2007. július 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi Ellenőrzési Főcsoport

Részletesebben

0209 Jelentés a Szerb Országos Önkormányzat pénzügyi gazdasági tevékenységének vizsgálatáról

0209 Jelentés a Szerb Országos Önkormányzat pénzügyi gazdasági tevékenységének vizsgálatáról 0209 Jelentés a Szerb Országos Önkormányzat pénzügyi gazdasági tevékenységének vizsgálatáról TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások 1. a feladatellátás

Részletesebben

JELENTÉS a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről

JELENTÉS a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről JELENTÉS a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről 0507 2005. február 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3 Átfogó Ellenőrzések Főcsoport

Részletesebben

JELENTÉS. az önkormányzatok vagyongazdálkodása szabályszerűségének ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. 15012 2015. március

JELENTÉS. az önkormányzatok vagyongazdálkodása szabályszerűségének ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. 15012 2015. március ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az önkormányzatok vagyongazdálkodása szabályszerűségének ellenőrzéséről Budapest Főváros XIV. kerület Zugló 15012 2015. március Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0542-062/2014.

Részletesebben

Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás szabályozottságának javítása

Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás szabályozottságának javítása Ercsi polgármesteri hivatal szervezetfejlesztése című ÁROP 1.A.2/A-2008-0116. számon regisztrált európai uniós projekt szervezetfejlesztési feladatok ellátása keretében Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás

Részletesebben

MAGYAR SZAKKÉPZÉSI TÁRSASÁG SZÁMVITELI POLITIKA

MAGYAR SZAKKÉPZÉSI TÁRSASÁG SZÁMVITELI POLITIKA MAGYAR SZAKKÉPZÉSI TÁRSASÁG SZÁMVITELI POLITIKA 2006. Tartalomjegyzék SZÁMVITELI POLITIKA I. A Magyar Szakképzési Társaság ismertetése--------------------------------------------------------5 II. Éves

Részletesebben

JELENTÉS a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata gazdálkodási rendszerének átfogó ellenőrzéséről

JELENTÉS a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata gazdálkodási rendszerének átfogó ellenőrzéséről JELENTÉS a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata gazdálkodási rendszerének átfogó ellenőrzéséről 0554 2005. november 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó

Részletesebben

JELENTÉS Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről

JELENTÉS Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről JELENTÉS Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről 0527 2005. július 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó Ellenőrzések Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

GAZDASÁGI SZERVEZET Ü G Y R E N D J E

GAZDASÁGI SZERVEZET Ü G Y R E N D J E GAZDASÁGI SZERVEZET Ü G Y R E N D J E Hatályos: 2011. március 30-től 1 A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás gazdasági szervezetének feladatait az államháztartásról szóló, többször módosított

Részletesebben

JELENTÉS. 0233 J/758 2002. szeptember

JELENTÉS. 0233 J/758 2002. szeptember JELENTÉS az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. 2001. évi működésének és a központi költségvetés végrehajtásához kapcsolódó tevékenységének ellenőrzéséről 0233 J/758 2002. szeptember 2. Államháztartás

Részletesebben

JELENTÉS. 0450 2004. október

JELENTÉS. 0450 2004. október JELENTÉS a Budapest Főváros Önkormányzatánál a működési célú pénzeszközátadás rendszerének ellenőrzéséről Az önkormányzati gazdálkodás átfogó ellenőrzésének II. üteme 0450 2004. október 3. Önkormányzati

Részletesebben

Ü G Y R E N D TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA

Ü G Y R E N D TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL Ü G Y R E N D TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA Érvényes: 2006. december

Részletesebben