JELENTÉS a Magyar Igazság és Élet Pártja évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JELENTÉS a Magyar Igazság és Élet Pártja 1999-2000. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről"

Átírás

1 JELENTÉS a Magyar Igazság és Élet Pártja évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről október 0130

2 Az ellenőrzés végrehajtásáért felelős: Halász Gejza számvevő igazgató Az ellenőrzést vezette: dr. Szávai Tamás osztályvezető főtanácsos Az összefoglaló jelentést készítette: Tóth István tanácsadó Az ellenőrzésben részt vettek: Bamberger Mária számvevő tanácsos dr. Faragóné Tóth Mária számvevő Tóth István tanácsadó A pártnál folytatott korábbi vizsgálatok: A Magyar Igazság és Élet Pártja évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzése (1995.) A Magyar Igazság és Élet Pártja évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzése (1997.) A Magyar Igazság és Élet Pártja évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzése (2000.) Jelentéseink az Országgyűlés számítógépes hálózatán és az Interneten a címen is olvashatók.

3 V /2001. TÉMASZÁM:566 TARTALOMJEGYZÉK I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLAT 4 1. Összegző megállapítások 4 2. Felhívás a törvényes állapot helyreállítására 6 3. Javaslat II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK 7 1. A párt gazdálkodásáról szóló évi beszámolók Bevételek Kiadások 8 2. A beszámoló megalapozottságát alátámasztó könyvvezetés A könyvvezetés szabályozottsága, gyakorlata Analitikus nyilvántartások és a bizonylati elv érvényesülése Analitikus nyilvántartások Eszköznyilvántartás Elszámolásra kiadott előlegek, ellátmányok elszámolása Vevők és szállítók Szigorú számadású nyomtatványok Készpénzforgalom nyilvántartása A bizonylati elv és a bizonylati fegyelem érvényesülése Kötelezettségvállalás, utalványozás Bizonylatolás Személyi jellegű kifizetések Külföldi kiküldetések Gépjármű üzemeltetés Az adózásra, illetőleg járulékfizetésre vonatkozó jogszabályok betartása A Párt bevételszerző, gazdálkodó tevékenysége A Párt bevételszerző tevékenysége A Párt alaptevékenységével összefüggő bevételek A Párt gazdálkodásának belső ellenőrzése Az előző ellenőrzés megállapításaira tett intézkedések 17 1

4 J E L E N T É S a Magyar Igazság és Élet Pártja évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről Az Állami Számvevőszékről szóló évi XXXVIII. törvény 5. -a, és 16. (2) bekezdése, valamint a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló - többször módosított évi XXXIII. tv. (továbbiakban: Párttörvény) 10. (1) bekezdése alapján a pártok gazdálkodása törvényességének ellenőrzésére az Állami Számvevőszék (továbbiakban: ÁSZ) jogosult. A törvényi felhatalmazás alapján az ÁSZ évi ellenőrzési tervének megfelelően vizsgálta a Magyar Igazság és Élet Pártja (továbbiakban: Párt) évi gazdálkodása törvényességét. Az ellenőrzött szervezet neve: Magyar Igazság és Élet Pártja Címe: 1085 Budapest, Rökk Szilárd u. 19. Jogállása: önálló jogi személy (6. Pk /93.) Az ellenőrzött időszak: január december 31-ig terjedő beszámolóval lezárt gazdasági évek Az ellenőrzés célja annak megállapítása volt, hogy: a Párt által készített és a Magyar Közlönyben közzétett éves beszámolók a törvényi előírásoknak megfelelnek-e, a könyvvezetéssel és a valósággal megegyező adatokat tartalmaznak-e; a könyvvezetés és a gazdálkodás során betartották-e a számvitelről szóló - többször módosított évi XVIII. tv. (a továbbiakban: Számviteli törvény), valamint az egyéb jogszabályi és belső előírásokat; a Párt a működéséhez szabályszerűen igénybe vehető forrásokat használt-e fel, nem folytatott-e a Párttörvény által tiltott gazdálkodó tevékenységet, illetve nem fogadott-e el tiltott vagyoni hozzájárulást; Az ellenőrzés módszere: törvényességi ellenőrzés véletlenszerű kiválasztás alapján A helyszíni ellenőrzés időszaka: május 2. - június 7. A vizsgálati jelentés megállapításai a Párt által rendelkezésre bocsátott iratok, dokumentumok tanulmányozásával megvalósított ellenőrzés tapasztalatain alapulnak. Ennek köre kiterjedt a Párt Országos Irodájában, valamint a budapesti, a Fejér, Hajdú-Bihar, Heves, Jász - Nagykun - Szolnok, Somogy megyei szervezeti egységeknél lebonyolított gazdasági eseményekre. A Párt gazdálkodása törvényességének ellenőrzését az ÁSZ a Magyar Közlöny évi 42. számában közzétett ÁSZ általános ellenőrzési program alapján végezte. 3

5 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLAT I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLAT 1. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK A Párt az és évi gazdálkodásáról szóló pénzügyi beszámoló elkészítésekor betartotta a Számviteli törvényben megfogalmazott alapelveket, de a beszámolók alapját képező könyvelési adatok hitelessége csak a bizonylatonkénti szabálytalanságok teljes megszűntetésével válhat teljes körűvé. A Párt az Állami Számvevőszék előző vizsgálata által feltárt hiányosságokat a beszámolókkal kapcsolatos szabálytalanságok megszüntetését új főkönyvelő és új könyvelési program alkalmazásával és az évi teljes anyag újrakönyvelésével oldotta meg. Az évi pártbeszámoló határidőre elkészült, de az idő rövidsége miatt a helyi szervezetek elszámolásaiban még mindent rendezni nem tudtak. Az évi könyvelés átdolgozása után az újonnan elkészített módosított pártbeszámolót ismételten közzétették. Az évi két beszámoló (beszámoló és a módosított beszámoló) eltérése megfelelően dokumentált a könyvelésben, az újonnan elkészített számlatükör és számlarend szerinti számlákon tételesen nyomon követhető. A évi beszámoló már a javított adatokra és tételes leltárra épült. A kiemelkedő szakmai színvonalon szervezett könyvvezetés már biztosítja a szabályos és megbízható elszámolások feltételeit. A Párt a beszámolókat a Párttörvényben megjelölt határidőn belül, az abban meghatározott tartalommal, és az előirt formában hozta nyilvánosságra. A közétett - módosított tartalmú - beszámolók a főkönyvi nyilvántartásokra visszavezethetőek, és a Párt szabályzatában rögzített előírások szerint készített nyilvántartásokon alapultak. A Párt beszámolójában szereplő bevételi és kiadási összegek összesen adatai megegyeztek a főkönyvi könyvelés és az egyéb szabályzatai szerinti nyilvántartások adataival. A Párt számviteli rendje jól szabályozott. A Párt a számviteli politikájában a könyvvezetési módok közül a kettős könyvvitel szerinti könyvvezetést választotta. Mindkét vizsgált évben ugyanazt a számítógépes programot alkalmazták. A helyi szervezetek költségvetésük erejéig önállóan gazdálkodnak, de könyvvezetésük központosított. A főkönyvi könyveléshez kapcsolódó, a számviteli politikában előírt analitikus nyilvántartások vezetése csak részben felel meg a jogszabályi és a belső előírásoknak: Az elszámolásra kiadott előlegek kifizetésekor nem történik meg az elszámolási határidő és a felhasználási cél meghatározása. Így ezeket az adatokat a szabályozás ellenére a nyilvántartás sem tartalmazza. 4

6 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLAT A szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartása csak az Országos Iroda által felhasznált nyomtatványokat tartalmazza. Az Országos Irodában a pénztárzáráskor nem készítettek címletjegyzéket, amely a pénztári egyeztetés egyik feltétele. A kötelezettségvállalás és az utalványozás rendjét a Gazdálkodási Rend határozza meg. Az azonban a kis értékű kiskereskedelmi beszerzések kivételével csak a Párt elnökének ad kötelezettségvállalási jogot. Az engedélyezett költségvetésen belül azonban a helyi szervezetek vezetői gyakorolnak kötelezettségvállalási jogot. Központi szerződés-nyilvántartás nincs, így szerződéstől eltérő számlakifizetés is történt. A bizonylati fegyelem betartása - megfelelő szabályozás ellenére - nem volt megfelelő ben több mint 10,5 M Ft, 2000-ben több mint 7,5 M Ft értékben fogadott be és fizetett ki a Párt olyan számlákat, amelyek nem feleltek meg a Számviteli törvény előírásainak, mert azoknál a gazdasági esemény tényleges tartalma, vagy mennyisége nem volt megállapítható. Ugyanakkor a készpénzes kifizetések során a felvételre jogosult nevét nem tüntették fel a kiadási pénztárbizonylaton. Ezekben az esetekben az sem ellenőrizhető, hogy a pénzt az arra jogosult vette-e fel. A Párt a hivatali célú gépjármű használat és elszámolás rendjét megfelelően szabályozta. A gyakorlat az 1999-ben tapasztalt elszámolási hiányosság kiküszöbölése után 2000-ben már megfelelt a követelményeknek. A Pártnál a vizsgált időszakban személyi jövedelemadó, társadalombiztosítási járulékok, továbbá a munkaadói és munkavállalói járulék fizetési kötelezettség nem keletkezett. A Párt a nyilatkozata alapján a vizsgált időszakban részvényt nem vásárolt, gazdasági társaságban részesedést nem szerzett, szabad pénzeszközeit tiltott módon nem használta. Ezzel ellentétes tényt az ellenőrzés nem állapított meg. Egyes szervezeti egységei - más pártokkal azonos elvek alapján - ingyenesen vagy névleges, alacsony bérleti díj ellenében használnak önkormányzati tulajdonú ingatlant. Ez a vagyoni hozzájárulás a Párttörvény rendelkezése szerint nem megengedett, tiltott bevételnek minősül. A tiltott, nem pénzben nyújtott vagyoni hozzájárulás nagyságrendjét - hasonlóan a többi párt ingatlanhasználatához - az Állami Számvevőszék külön eljárás során, a rendezés általános elveit figyelembe véve vizsgálja, illetőleg állapítja meg. A gazdálkodás belső ellenőrzése szabályozott volt és javuló színvonalon működött. A Párt az utóvizsgálat megállapítása szerint a korábbi ÁSZ ellenőrzés által feltárt hibák döntő többségét megszüntette. Nem vizsgálta felül azonban a Párt szervezetei által használt helyiségek használati jogviszonyának a Párttörvény előírásaival való összhangját, és nem biztosította a házipénztári készpénzállomány ellenőrzését sem. 5

7 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLAT 2. FELHÍVÁS A TÖRVÉNYES ÁLLAPOT HELYREÁLLÍTÁSÁRA A vizsgálat megállapításai alapján a Párttörvény 10. (4) bekezdése értelmében kapott felhatalmazás alapján az Állami Számvevőszék felhívja a Párt elnökét, hogy: 1) Szabályozza a helyi szervezetek vezetőinek kötelezettségvállalási jogát. 2) Biztosítsa a szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartása során a számvitelről szóló évi C. törvény előírásainak a Párt egészére vonatkozó érvényesülését. 3) Biztosítsa, hogy a Pártnál alkalmazott külső és belső bizonylatok feleljenek meg a Számviteli törvényben előírt követelményeknek, és így azok hitelt érdemlően támasszák alá a könyvelésben és a beszámolókban rögzített adatokat. 4) Intézkedjen, hogy a Pártnál alkalmazott kötelezettségvállalási gyakorlat kerüljön összhangba a Gazdálkodási Rendben foglaltakkal, és a párhuzamos kötelezettségvállalás gyakorlata szűnjön meg. 5) Intézkedjen, hogy az elszámolási előlegek kiadásának gyakorlata feleljen meg a Párt belső szabályzatában az elszámolási előlegek nyilvántartásával szemben támasztott követelményeknek. 6) Gondoskodjon arról, hogy a házipénztár kezelése és ellenőrzése feleljen meg a Párt belső szabályzatában előírtaknak. 7) Szüntesse meg a Párt által használt önkormányzati tulajdonú ingatlanokra kötött - még meglevő - törvénysértő bérleti jogviszonyokat, illetőleg módosítsa a bérleti szerződéseket, hogy azok összhangban legyenek a Párttörvény előírásaival. Intézkedjen az ingyenes vagy kedvezményes ingatlanhasználatból származó bérleti, térítési díj-különbözet rendezéséről. 3. JAVASLAT Az Állami Számvevőszék javasolja a Kormánynak, hogy: Gyorsítsa fel az önkormányzati tulajdonú ingatlanok használatával kapcsolatos, az Állami Számvevőszék korábbi jelentéseiben és a jelen Jelentés II/3. pontjában is megfogalmazottak miatt a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló, többször módosított évi XXXIII. törvény 4. (2) bekezdése módosításának folyamatát. 6

8 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK 1. A PÁRT GAZDÁLKODÁSÁRÓL SZÓLÓ ÉVI BESZÁMOLÓK A Párt az évi pénzügyi beszámolóját április 30-án a Magyar Közlöny 39. számában, a évi beszámolóját április 27-én a Magyar Közlöny 48. számában jelentette meg. A beszámolókat a Párttörvény 1. sz. mellékletében előírt formában, és a 9. (1) bekezdésében megjelölt határidőn belül hozták nyilvánosságra. Az évi beszámolót - önrevízióval - módosították és április 12-én a Magyar Közlöny 43. számában ismételten megjelentették (1., 2. sz. melléklet). A közétett évi és évi pénzügyi beszámolók az Országos Iroda és az önálló jogi személyiséggel nem rendelkező megyei és budapesti szervezetek gazdálkodásának összesített adatait foglalják magukba. A évi beszámoló már a javított és tételes leltárral is alátámasztott adatokra épült. A beszámoló-készítés szabályait az január 1-jei hatállyal kiadott, a Párt gazdálkodására vonatkozó újrafogalmazott szabályzatok tartalmazzák. Rögzítették a beszámoló összeállításának módszerét. Szabályozták, hogy mit tekint a Párt politikai és mit működési kiadásnak a beszámolóban. Ez a szabályozás teljes körű és lehetővé tette a könyvvezetés és az éves beszámoló összhangját. A Párttörvényben és a Számviteli törvényben a beszámoló-készítéssel összefüggő ellentmondást a belső szabályozás nem oldhatta fel. Így nem tartalmazza a beszámoló bevételi sora adományként a Magyar Út Alapítvány által ingyenesen biztosított gépkocsihasználat értékét annak ellenére, hogy a megtett tényleges kilométer felhasználásokat - a Párttörvény 4. (5) bekezdése szerinti nem pénzbeni hozzájárulás értékét - 8 Ft-os díjjal számolva meghatározták évben Ft-ot és évben Ft-ot adományként kezeltek és könyveltek. Azáltal, hogy az így kimutatott összeg nem a pénzforgalmi tételek között szerepel, - a belső szabályozásukkal összhangban - azt a korrekciónál levonásba helyezték, s így az összeg a pártbeszámolóban nem jelenhetett meg. A beszámoló összeállítása során érvényesültek a Számviteli törvényben megfogalmazott alapelvek, de a beszámolók alapját képező könyvelési adatok hitelessége csak a bizonylatonkénti szabálytalanságok teljes megszűntetésével válhat teljes körűvé. 7

9 A közzétett beszámolók a főkönyvi nyilvántartásra visszavezethetőek voltak, a párt gazdálkodásának szabályai és számviteli politikájában rögzített előírások szerinti nyilvántartásokon alapultak Bevételek A beszámoló tagdíjbevételeket, állami költségvetésből származó támogatást, egyéb hozzájárulásokat, adományokat és egyéb bevételeket nevesített. A beszámoló soraiban szereplő összegek megegyeztek a főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartások. Az évre vonatkozó, eredetileg megjelentetett és a helyesbített beszámoló között a bevételi főösszeg 208 E Ft-tal emelkedett. Az emelkedés a tagdíjbevételeknél, (52 E Ft) az egyéb hozzájárulások és adományoknál (118 E Ft) és az egyéb bevételeknél (38 E Ft) jelentkezett. A Tagdíjak beszámoló soron az évi beszámolóban E Ft szerepelt, ez megegyezett a 91 Tagdíjak bevétele főkönyvi számla összegével. A évi beszámoló tagdíjbevételek során szereplő E Ft megegyezett a 91. sz. főkönyvi számlán könyvelt összeggel. Az Állami költségvetésből származó támogatást a központi költségvetésből kiutalttal azonos értékben tartalmazza a beszámoló. Az Egyéb hozzájárulások, adományok jogcímen megszerzett bevételek évi módosított beszámolóban közzétett E Ft és évi beszámolóban közzétett E Ft egyeznek a főkönyvi könyvelés adataival. Az Egyéb bevétel soron a beszámolóban évben E Ft szerepelt. Ebből E Ft kamatbevételből - nagyrészt a bankszámla időszakos lekötéséből - származott. A Pártnak évben kártérítésből is volt még bevétele. A évi (4.345 E Ft) egyéb bevétel szintén kamatbevételből származott Kiadások Az évre vonatkozó, eredetileg megjelentetett beszámoló és a helyesbített beszámoló között a kiadási főösszeg E Ft-tal emelkedett. Az emelkedés a működési kiadásoknál a politikai tevékenység kiadásainál és az egyéb kiadásoknál jelentkezik a helyi szervezetekkel történt egyeztetést követő, pótlólagos bizonylat átadás eredményeképpen. A Párt kiadásainak meghatározó részét évben 47,3 %-át, évben 70,9 %-át, támogatásként egyéb szervezeteknek utalta át évben E Ft évben pedig E Ft támogatást juttatott a Párt. A beszámolóban és a könyvelésben szereplő összegek megegyeztek egymással. 8

10 A Párt a támogatás nagy részét, évben E Ft-ot (98%-át), évben E Ft-ot (93%-át) a Magyar Út Alapítványnak nyújtotta. A kifizetés dokumentált, a négy éves költségvetési terv, módosított terv és az Országos Elnökségi ülés (1999. január 14. és február 25.) döntésén alapult. A beszámolóban működési kiadások címen évben a módosított beszámolóban E Ft, évben a beszámolóban E Ft szerepelt. Az összegek megegyeztek a nyilvántartások adatainak összegével. Eszközbeszerzés címen a beszámoló évben E Ft-ot, évben 2.49 E Ft-ot rögzít a vásárlások alapdokumentumaival egyezően. A politikai tevékenység kiadásai soron a nyilvántartások adataival egyezően évben E Ft-os és a évben E Ft-os kifizetés szerepelt. Az egyéb kiadások soron évben 212 E Ft, évben 367 E Ft összeget mutattak ki. Itt jelent meg az előző számvevőszéki jelentés által megállapított, a Párttörvény 4. (2) bekezdésébe ütköző Ft, és a 4. (3) bekezdésébe ütköző Ft, összesen Ft, mint jogtalanul igénybe vett támogatás befizetése (2000. október 4.) a központi költségvetésbe. 2. A BESZÁMOLÓ MEGALAPOZOTTSÁGÁT ALÁTÁMASZTÓ KÖNYVVEZETÉS 2.1. A könyvvezetés szabályozottsága, gyakorlata Az Állami Számvevőszék korábbi ellenőrzése a Párt könyvvezetési gyakorlatával kapcsolatban negatív megállapításokat tett. Ezért áprilisában két új társasággal kötött a Párt szerződést, az egyikkel a főkönyvelői, a másikkal a könyvelési feladatok ellátására. A Párt előző könyvelőjétől az évi bizonylatokat április 7-én vették át az új megbízottak. Miután a korábbi könyvelési gyakorlat nem biztosította a számviteli alapelvek érvényesülését, ezért a teljes forgalom újrakönyvelésre került. A főkönyvelő - megbízását követően - elkészítette a Párt gazdálkodásával, számviteli rendjével összefüggő szabályzatokat. A szabályzatokat - a leltározási szabályzat kivételével, visszamenőlegesen január 1-jei hatállyal léptették életbe. A Párt teljes gazdálkodási tevékenységét átfogja a Gazdálkodási Rendről szóló szabályzat. Ebben meghatározták a Párt gazdálkodásáért felelős személyeket, az Országos Iroda vezetőjének irányítása alá tartozó feladatokat és szabályzatokat (a kötelezettségvállalás rendjét, az utalványozási és az iratkezelési szabályzatot), a főkönyvelőség vezetőjének irányítása alá tartozó felada- 9

11 tokat és szabályzatokat (a pénztár és pénzkezelési szabályzat, a számviteli szabályozás). Meghatározták továbbá a vezetői ellenőrzés és a belső ellenőrzés rendjét, a pártbélyegzők használatát és kezelését, a bankszámlák feletti rendelkezési jogosultságot, a szigorú számadású nyomtatványok körét. A szabályzatot a Párt elnöke írta alá. A főkönyvelő a Számviteli törvény előírásainak betartása érdekében a kötelezően előírt számviteli szabályzatokat átdolgozta, illetve több új szabályzatot készített a hibamentes gyakorlat megvalósítása érdekében. A vizsgált időszakra vonatkozóan új Számviteli Politikát készítettek. A Párt könyvvezetési kötelezettségének továbbra is a kettős könyvvitel vezetésével tesz eleget. A nem önálló helyi szervezetek pénztárkönyvet vezetnek. A beszámoló-készítés szabályainak zárt szakmai, logikai rendjét alakították ki, bár tévesen hivatkoztak arra, hogy a 219/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet előírásait kötelezően kell a párt beszámoló-készítése során alkalmazni. Meghatározták mind a Számviteli törvény szerinti beszámoló, mind a Párttörvény szerinti beszámoló készítésének rendjét, a Számviteli törvény és a Párttörvény alapján készített beszámoló kapcsolatát, a beszámolók közzétételét, a könyvviteli zárlat szabályait, valamint a szöveges értékelés tartalmát. Miután a Párttörvényben és a Számviteli törvényben meghatározott beszámolókészítési kötelezettség szabályai között - az Állami Számvevőszék által többszörösen jelzettek ellenére - továbbra sincs összhang, így a szabályozás ellenére sem sikerült a törvények között meglévő ellentmondást feloldani, a Magyar Közlönyben megjelentetett beszámolókban nem jelenik meg a nem pénzbeli adomány annak ellenére, hogy a Párt könyveiben azt értéken szerepelteti. A Számviteli politika tartalmazza továbbá a Párt költségvetését, a befektetett eszközöknek tekintett eszköz-kört (a kis értékű tárgyi eszközöket értéktől függetlenül befektetett eszközként határozza meg), az amortizáció elszámolási módját, az értékelési, költség-elszámolási módokat és eljárásokat, a rendkívüli események, a lényegesség meghatározását, az elszámolások bizonylati rendjét, a számlarend összeállításának, az eszközök és források leltározási kötelezettségét, a zárlati időpontokat, valamint a beszámolóhoz kapcsolódó szöveges értékelés tartalmának meghatározását. A számlatükör és szöveges számlarend tartalmazza a Párt január 1-jétől alkalmazott főkönyvi számlaszámait. A számlatükörben kijelölésre került, hogy az adott főkönyvi számlák a pártbeszámolóban, valamint a Számviteli törvény szerinti beszámolóban mely sorban szerepelnek. A szöveges számlarend a számlák tartalmát, alkalmazásuk rövid ismertetését mutatja be. A szabályzat tartalmazza az alap számlatükör és keret év közben történt módosításainak rövid magyarázatát is. 10

12 Az Eszközök és Források Értékelési Szabályzata a Pártnak a könyvvezetés és a mérleg beszámolók elkészítése során alkalmazott, értékelési eljárásait írja le részleteiben. A Bizonylatkezelési Szabályzat a Párt tevékenysége folytatása során használt bizonylatok kezelésének, használatának, elszámolásának, nyilvántartásának, a bizonylatok feldolgozásának, szállításának, tárolásának és megőrzésének szabályait írja elő. A szabályzatot kiegészíti a helyi szervezetek számára készített írásos segédlet a pénzügyi elszámolások elkészítéséhez, egy Kitöltési útmutató, melyben az időszaki pénztárjelentések, a bevételi és kiadási pénztárbizonylatok kitöltéséhez kaptak szöveges és minta feladattal levezetett segédletet. Az Analitikus Nyilvántartások Vezetése Szabályzat a Párt működése során alkalmazott számviteli elszámoltatást, nyilvántartást elősegítő bizonylatainak típusait, a nyilvántartások vezetésének módját szabályozza. A számítógépes főkönyvi könyvelésből nyerhető analitikák mellett hét mellékletben határozzák meg teljes körűen a nyilvántartandó adatkört. A Pénztárak Pénzkezelési Szabályzata a Párt működéséhez szükséges készpénz és egyéb értékek forgalmának lebonyolítására és megőrzésére vonatkozó előírásokat szabályozta szervezeti és központi szinten. A Leltározási Szabályzat a könyvek év végi zárásához, a beszámolók elkészítéséhez szükséges leltározási előírásokat mutatja be, mely alapján tételesen és ellenőrizhető módon megállapítható a Párt eszközeinek és forrásainak állománya mennyiségben és értékben egyaránt. E szabályzat alapján első ízben a november 15-én kiadott elnöki leltározási utasítás szerint december 31-i fordulónappal leltároztak. A Selejtezési Szabályzat a Párt tulajdonában lévő, feleslegessé vált vagyontárgyak rendszeres feltárásának, hasznosításának, leértékelésének és selejtezésének szabályait írja elő. A Párt könyveit és években új számítógépes program segítségével vezették, ami biztosította a kettős könyvviteli előírások szerinti könyvvezetést. A program továbbfejlesztésével további információs és elszámoltatási igények kielégítését biztosították, így pl. lehetővé vált a helyi szervezetek pénztárainak tételes kigyűjtése összesítés és ellenőrzés céljából, valamint kimutatható, hogy a helyi szervezetek költségszámláit a megyei vagy a központi pénztárban fizették-e ki, biztosítva az egyes szervezetek között pénzmozgásból eredő halmozódás kizárását. 11

13 2.2. Analitikus nyilvántartások és a bizonylati elv érvényesülése Analitikus nyilvántartások A főkönyvi számlákhoz kapcsolódó analitikus nyilvántartások körét és tartalmát az Analitikus Nyilvántartások Vezetése Szabályzatban határozták meg. A szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartásának szabályait a Gazdálkodási Szabályzat és a Pénzkezelési Szabályzat határozza meg Eszköznyilvántartás A Párt az eszköznyilvántartáson belül a vizsgált időszakban az immateriális javakról és a tárgyi eszközökről vezetett számítógépes analitikus nyilvántartást. A Párt a tárgyi eszközökről ezen kívül egyedi nyilvántartó kartont is vezetett. A nyilvántartások a Párt egészére vonatkozóan tartalmazzák a befektetett eszközöket Elszámolásra kiadott előlegek, ellátmányok elszámolása Az elszámolásra kiadott előlegek nyilvántartásának tartalmát, és elszámolásának szabályait a Pénzkezelési Szabályzat határozza meg. A szabályzat betartása lehetővé tenné a cél szerinti felhasználás és az elszámolási határidő betartásának ellenőrzését. Az elszámolási előleg kiadását azonban nem előzi meg az elszámolási határidőt és a felhasználási célt meghatározó elrendelés. Így a nyilvántartásból sem állapítható meg, hogy az előleget az eredeti célra használták-e fel, valamint, hogy az előleggel határidőre elszámoltak-e. A megyei és a helyi szervezeteknek kifizetett ellátmányokat, a szervezetek által gyűjtött bevételeket és azok felhasználását az Országos Iroda könyvelésében egyedi pénztárkódok alapján, a szervezeteknél időszaki pénztárjelentésben tartják nyilván Vevők és szállítók A Párt tartozásait és követeléseit a főkönyvi könyveléshez kapcsolódóan egyedileg nyilvántartotta. A nyilvántartás tartalma megfelel a követelményeknek. A gyakorlat hiányossága, hogy a helyi szervezetek évi egyszeri elszámolási kötelezettsége miatt a nyilvántartás nem alkalmas a késedelmes kifizetés megelőzésére Szigorú számadású nyomtatványok A szigorú számadási kötelezettség alá vont bizonylatok körét a Gazdálkodási Rendben meghatározták. Ilyen bizonylatként kezelik az időszaki pénztárjelentést; a kiadási pénztárbizonylatot; a bevételi pénztárbizonylatot; a készpénz felvételére jogosító utalványt és a belföldi kiküldetési rendelvényt. Az Országos Irodában vezetett szigorú számadású nyilvántartás azonban nem tartalmazza 12

14 a Párt által felhasznált valamennyi szigorú számadású bizonylat adatait. A megyei, és a helyi szervezetek által felhasznált szigorú számadású nyomtatványok a központi nyilvántartásban nem szerepelnek. Így viszont nem állapítható meg, hogy a felhasznált bizonylatok szigorú számadású nyilvántartása megtörtént-e Készpénzforgalom nyilvántartása A Pártnál a készpénzforgalom nyilvántartására Időszaki Pénztárjelentést rendszeresítettek. Valamennyi szervezeti egység részére előírták a pénztárjelentés vezetési kötelezettséget. Így a Párt a Számviteli törvényben előírt, a készpénzforgalom azonnali nyilvántartására vonatkozó kötelezettségének - a pénztárjelentések dokumentációja szerint - eleget tesz. A pénztárzárással és pénztárellenőrzéssel kapcsolatos előírásokat a központi pénztár kivételével betartották. A központi pénztárban a pénztárzárás alkalmával egy esetben sem készítettek címletjegyzéket és 2000-ben a pénztárellenőrzést is elmulasztották. Csak utólag, a bizonylatok egyeztetése formájában végezték el A bizonylati elv és a bizonylati fegyelem érvényesülése Kötelezettségvállalás, utalványozás A Párt a kötelezettségvállalás és az utalványozás rendjét a Gazdálkodási Rendben határozta meg. A Gazdálkodási Rend szerint minden kifizetés előtt - kivéve a kiskereskedelmi kis értékű beszerzéseket - kötelezettségvállalást kell tenni (megrendelés, megbízás). A kiskereskedelmi kis értékű beszerzés értékhatárát a Számviteli politika Ft-ban határozta meg. A Pártban kötelezettségvállalásra a Párt elnöke jogosult. A kötelezettségvállalás csak írásban történhet és ellenjegyzés után érvényes. Ellenjegyzésre az Országos Iroda vezetője jogosult. Az ellenjegyző köteles ellenőrizni, hogy a kötelezettségvállalás összhangban van-e a költségvetéssel és van-e fedezete. A kötelezettségvállalásra vonatkozó előírásokat a gyakorlatban nem tartják be maradéktalanul: A megyei és a helyi szervezetek működésével kapcsolatos kötelezettségvállalásokat - ingatlanbérleti szerződések, megbízási szerződések - ugyanis nem a Párt elnöke írta alá és az ellenjegyzésük sem történt meg az előírt módon. A szerződések az Országos Irodában nem is találhatók meg. Így az azokhoz kapcsolódó számlák szerződéssel való összhangja - az Országos Irodában - nem ellenőrizhető. A központban vezetett szerződés nyilvántartás hiánya eredményezte, hogy 7 esetben a megbízási szerződésben - szolgáltatásként - más szerepelt, mint amit kiszámláztak. Ennek ellenére a kifizetés megtörtént. 13

15 A Párt elnöke 15 M Ft értékben szerződéseket is aláírt, amelyek nem feleltek meg a Polgári Törvénykönyvnek a szerződések tartalmára vonatkozó előírásainak. Azokból hiányzott a szolgáltatás tárgyának konkrét meghatározása, vagy a mennyisége. Így a kiállított számláról sem lehet megállapítani, hogy a teljesítés a szerződés szerint történt-e. A kötelezettségvállalási gyakorlat hiányosságainak a következménye, hogy ugyanazon szolgáltatásra a Párt elnöke és mások is kötnek szerződést. A megkötött szerződések alapján pedig az Országos Irodában kifizetés is történik. pl.: január 05-én a Párt elnöke egy vállalkozóval kötött szerződést január 10. és december 31. közötti időszakra egyebek mellett szórólapterjesztésre és nyomdai anyag szállítására országos szinten Ft értékben. A szerződés 3. pontja szerint a megállapodás magában foglalja a szerződés időszakába eső időközi országgyűlési és önkormányzati választásokat is. Ezzel párhuzamosan az őszén lezajlott siófoki és székesfehérvári időközi országgyűlési választások kapcsán címzetlen nyomtatványok terjesztésére a Magyar Posta Rt-nek Ft-ot fizettek ki január 05-én a Párt elnöke a fent leírtakkal azonos tartalmú szerződést kötött ugyanazzal a vállalkozóval január 06. és június 30. közötti időszakra. A szerződéssel érintett időszakban lezajlott két időközi országgyűlési választási kampányban címzetlen nyomtatványok terjesztésére a Magyar Posta Rt-nek Ft-ot fizettek ki. Az utalványozás rendjére vonatkozóan a Gazdálkodási Rend előírja, hogy a kiadás teljesítésének és a bevétel beszedésének elrendelése előtt okmányok alapján ellenőrizni kell azok jogosultságát, összegszerűségét, hogy az előírt alaki követelményeket betartották-e. A Pártban utalványozásra az Elnök által felhatalmazott személyek jogosultak. Az utalványozás során a belső szabályzatba foglaltakat betartották Bizonylatolás A korábbi vizsgálati jelentésekben foglaltakhoz képest jelentős javulás következett be a bizonylati rend és fegyelem területén. Bizonylat nélküli könyvelési tételt az ellenőrzés nem tárt fel. A vizsgált évek beszámolóinak összeállítása során feltárt bizonylat nélküli kifizetések esetében, amikor a kifizetéssel összefüggő bizonylatokat a helyi szervezet nem tudta átadni, akkor fizetési felszólítást bocsátottak ki és tartozásként előírták, illetve követelésként nyilvántartásba vették. A könyvvezetés alapjául szolgáló bizonylatok alaki és tartalmi követelményeit, a Számviteli törvény és az ÁFA törvény vonatkozó rendelkezései szabályzatukba illesztésével határozták meg. 14

16 A jogszabályokkal összhangban lévő szabályozás ellenére a megvizsgált bizonylatok közül 1999-ben 30 db, 2000-ben 7 db olyan befogadott számlát találtunk Ft, illetve Ft értékben, amelyek nem feleltek meg a jogszabályi követelményeknek. A számlákon az áru vagy szolgáltatás megnevezése nem volt konkrét, vagy az áru, vagy a szolgáltatás mennyisége és egységára nem volt feltüntetve. A készpénz kifizetéssel kapcsolatos bizonylati hiányosság, hogy 1999-ben a kiállított kiadási pénztárbizonylatok 50%-án, 2000-ben a kiállított bizonylatok 20%-án nem a felvételre jogosult nevét tüntették fel. Így az ellenőrzés során nem állapítható meg, hogy a pénzt a felvételre jogosult vette-e fel, vagyis a Pénzkezelési Szabályzat ezen előírásainak betartása nem ellenőrizhető Személyi jellegű kifizetések Külföldi kiküldetések A Pártnál a vizsgált időszakban külföldi kiküldetést nem számoltak el, így a külföldi kiküldetések teljesítésével kapcsolatos költség sem merült fel Gépjármű üzemeltetés A Pártnál a hivatali célú gépjármű használat és költségelszámolás rendjét a vizsgált időszakban az július 2-án kelt körlevél szabályozta. A szabályozás megfelel a 60/1992. (IV. 1.) Korm. rendelet, valamint a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény 5. számú melléklete II. 7. pontjában leírtaknak. A Pártnál csak üzemanyag-költséget térítettek, egyéb költség elszámolását nem engedélyezték. Az elszámolható üzemanyag-költség meghatározásánál kettős korlátot alkalmaztak. Az elszámolható üzemanyag-költség kiszámítása a norma szerinti fogyasztás alapján, az elszámoláshoz csatolt üzemanyag számlán szereplő egységár figyelembevételével történhetett. A kifizetett üzemanyag-költség azonban nem haladhatta meg a csatolt számlán szereplő értéket. Az elszámolási gyakorlat a vizsgált időszakban megfelelt a jogszabályi és a belső előírásoknak. Egyetlen hiányosság, hogy 1999-ben a kiadási pénztárbizonylathoz csatolt alapbizonylatokról hiányzott a kifizethető üzemanyag költség kiszámítása. A kifizetett összeg azonban minden vizsgált esetben megfelelt a szabályozás alapján számított értéknek. A évben az útnyilvántartásokon, illetve a kiküldetési rendelvényeken az üzemanyagköltség számítás minden esetben szerepelt Az adózásra, illetőleg járulékfizetésre vonatkozó jogszabályok betartása A Pártnál munkaviszony, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében nem foglalkoztatnak senkit, ezért személyi jövedelemadó és TB járulék elszámolási és befizetési kötelezettség a vizsgált időszakban nem keletkezett. 15

17 3. A PÁRT BEVÉTELSZERZŐ, GAZDÁLKODÓ TEVÉKENYSÉGE 3.1. A Párt bevételszerző tevékenysége A Párt Országos Irodájának vezetője által adott nyilatkozat szerint a vizsgált időszakban a Párt részvényt nem vásárolt, gazdasági társaságban részesedést nem szerzett, egyszemélyes Kft-t nem alapított, a Párttörvény által nem engedélyezett gazdálkodó tevékenységet nem végzett. Ezzel ellentétes megállapítást az ellenőrzés sem tett A Párt alaptevékenységével összefüggő bevételek A Párt alaptevékenységével összefüggő bevételei a vizsgált két évben tagdíjakból, a központi költségvetésből származó támogatásból, adományokból, egyéb hozzájárulásokból, kamatbevételekből álltak. Az Országos Iroda vezetőjének nyilatkozata szerint a Párt a vizsgált időszakban Ft értékben kapott tárgyi adományokat, tiltott pénzforrásokat nem fogadott el. Az ellenőrzés ugyanakkor megállapította, hogy a Párt a vizsgált időszakban a korábbi ellenőrzés során megállapítotthoz hasonlóan a Párttörvény 4. (2) bekezdésébe ütköző módon nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást fogadott el önkormányzatoktól ingyenes ingatlanhasználat formájában. Az ingyenes, illetőleg aránytalanul csekély bérleti díj ellenében történő ingatlanhasználat a Párttörvény 4. (2) bekezdésébe ütközik, mivel párt költségvetési szervtől vagyoni hozzájárulást nem fogadhat el. A Párttörvény hivatkozott rendelkezésére tekintettel ez a nem pénzben nyújtott vagyoni hozzájárulás tiltott bevételnek minősül, amelynek nagyságrendjét - mivel az ügyben több párt is érintett - az ÁSZ nem a jelenlegi ellenőrzés, hanem külön eljárás során vizsgálja, illetőleg állapítja meg. 4. A PÁRT GAZDÁLKODÁSÁNAK BELSŐ ELLENŐRZÉSE A Párt Gazdálkodási Rendje D. fejezete tartalmazza a vezetői ellenőrzés és a belső ellenőrzés rendjét. Ennek alapján a vezetői ellenőrzés körében az Országos Elnökség jogosult irányítani és ellenőrizni a Párt tevékenységét az Országos Gyűlés határozatai és az Alapszabály szerint. Jogosult a végzett feladatokról folyamatosan beszámoltatni és helyszíni ellenőrzéssel meggyőződni a kitűzött feladatok teljesítéséről. A belső ellenőrzés körébe tartozik a Párt működésének, gazdálkodásának, pénzkezelésének, ügyvitelének, az eszközvagyon védelmének rendszeres felmérése, a jogszabályok és a belső szabályzatok betartása, helyes alkalmazásuk megkövetelése. 16

18 Az Országos Számvizsgáló Bizottság feladata az alapszabályban meghatározottakat kiegészítve: A gazdálkodásra vonatkozó szabályok betartásának vizsgálata. A költségvetés alakulásának vizsgálata. Párt éves számviteli és pártbeszámolóinak értékelése és ellenőrzése. A Párt Leltározási Szabályzatában előírtak végrehajtásának ellenőrzése. Az Országos Iroda vezetője köteles ellenőrizni a helyi szervezetek részére kiutalt előlegek (támogatások) költségvetési előirányzatok szerinti felhasználását, az elszámolások (elszámoltatások) szabályszerű vezetését, a tagdíj befizetések és nyilvántartások vezetését. Feladata továbbá haladéktalanul intézkedni a hiányosságok megszüntetéséről, a szükséges anyagi és fegyelmi felelősségrevonást kezdeményezni a gazdálkodást sértő esetekben. A főkönyvelő feladata ellenőrizni a könyvvezetés és az éves beszámoló adatainak egymáshoz rendelését. A Számviteli Politikában az ehhez kapcsolódó számviteli szabályzatokban előírtak betartását. A beszámoló adatai és az azt alátámasztó analitikák kötelező egyezőségét. A beszámoló és a leltárak kötelező egyezőségét. A helyi szervezetek vezetőinek feladata a helyi szervezeteknél a vezetői ellenőrzés végrehajtása, a rendelkezésre bocsátott eszközök (anyagi és pénzbeli) szabályszerű felhasználása a Párt vagyonát képező eszközök védelme és megóvása. E feladatok betartásának eredményeképpen javult a gazdálkodási munka színvonala év folyamán a főkönyvelő az Országos Számvizsgáló Bizottsággal személyes kapcsolatot alakított ki. A bizottság vezetőjét tájékoztatták az évi és a módosított évi, valamint évi pártbeszámolókról és a Számviteli törvény szerint készített beszámolókról. Betekintést nyertek az elkészült szabályzatokba, a könyvelés, könyvvezetés helyzetébe. A bizottság tagjai helyszíni ellenőrzést végeztek a december 31-i fordulónapra vonatkozó leltár kiértékeléssel kapcsolatban. 5. AZ ELŐZŐ ELLENŐRZÉS MEGÁLLAPÍTÁSAIRA TETT INTÉZKEDÉSEK A Párt elnöke az előző ellenőrzésben foglalt felhívás többségének eleget tett. Intézkedése nyomán szabályozott, szervezett számviteli környezet jött létre, ami szükséges feltétele a gazdálkodásra és beszámolásra vonatkozó törvényes előírások betartásának. Jelen jelentésben jelzett hiányosságok azonban arról tanúskodnak, hogy az intézkedések eredményei még nem teljes körűek. A Párt elnöke az éves beszámolókkal kapcsolatos szabálytalanságok megszüntetéséről, a Számviteli törvényben előírt számviteli alapelvek teljes körű érvényesítéséről, illetve ennek alapját képező Párton belüli feltételek biztosításáról gondoskodott. A könyvvezetés gyakorlata megfelel a Számviteli törvényben és a Párt Számviteli Politikájában előírtaknak, de a beszámolók alapját képező könyvelési adatok hitelessége csak a bizonylatolási szabálytalanságok megszüntetésével válhat teljes körűvé. 17

19 A Párt a helyi szervezeteinek elszámolási kötelezettségével kapcsolatban korábban megállapított szabálytalanságokat megszüntette. Megfelelő szervezéssel és ellenőrzéssel biztosította a helyi szervezetek pénzforgalmi adatainak a könyvelésben történő szabályszerű rögzítését. Az Állami Számvevőszék korábbi vizsgálati jelentésében foglaltak alapján a Párt Győr - Moson - Sopron megyei és gödöllői szervezetének évre vonatkozó bizonylati hiányait pótolni nem tudták, az egyik szervezet megszűnt, a másiknál becsületbírósági eljárás van folyamatban. A budaörsi szervezetnél alkalmazott bankszámlát megszüntették. A szigorú számadású nyomtatványok vezetésénél csak az Országos Központ vonatkozásában biztosították a Számviteli törvényben előírt követelmények érvényesülését. A helyi szervezetek által használt nyomtatványok központi kezelésbe vételét a következő időszak feladatai között szerepeltetik. A Párt elnöke a Párt Gazdálkodási Rendjében kijelölte a gazdálkodásért felelős személyeket, valamint a gazdálkodással kapcsolatos feladatokat és hatásköröket is meghatározta. A Pártnál alkalmazott aláírási gyakorlat (kötelezettségvállalás, kifizetés engedélyezése, teljesítés igazolása) javult. A központi házipénztár elhelyezése a korábbi időszakhoz képest változatlan. A pénztárbizonylatok ellenőrzése rendszeres, a házipénztári készpénzállomány ellenőrzése továbbra sem biztosított. Az üzemanyag felhasználás térítése során a rendszeresített útnyilvántartást hiánytalanul és szabályszerűen vezették. Az Állami Számvevőszék által készített korábbi jelentés I/3. pontjában megállapított, a Párttörvény 4. (2) bekezdésébe ütköző Ft, valamint a 4. (3) bekezdésébe ütköző Ft, összesen Ft-ot a Párttörvény 4. (4) bekezdése alapján befizették a központi költségvetésbe. Az Országos Központ a pártigazgató nyilatkozata szerint továbbra sem rendelkezik olyan kimutatással, amelyik tartalmazná a Párt által használt valamennyi, helyiség használati jogviszonyára vonatkozó adatokat. Az Állami Számvevőszék felhívásának e pontjára - vizsgálja meg a Párt által használt valamennyi nem tulajdonában álló helyiség használati jogviszonyának a Párttörvény előírásaival való összhangját, a feltárt törvénysértő gyakorlatot szüntessék meg - a nyilatkozat szerint azért nem tett eleget, mert a vitatott törvényes rendelkezések rendezéséig a párt saját gazdasági érdeke ellenében nem kíván lépéseket tenni. Melléklet: 2 db Budapest, október. 18

20 dr. Kovács Árpád elnök 19

JELENTÉS. a Független Szadáldemokrata Párt 1990-1991. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 1993. augusztus 160.

JELENTÉS. a Független Szadáldemokrata Párt 1990-1991. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 1993. augusztus 160. JELENTÉS a Független Szadáldemokrata Párt 1990-1991. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 1993. augusztus 160. Az ellenőrzést vezette: Dr. Elek János osztályvezető főtanácsos Az ellenőrzést

Részletesebben

9937 Jelentés a Köztársaság Párt 1997-1998. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

9937 Jelentés a Köztársaság Párt 1997-1998. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 9937 Jelentés a Köztársaság Párt 1997-1998. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK 1. A párt gazdálkodásáról szóló 1997-1998. évi beszámolók valódisága

Részletesebben

JELENTÉS a Munkáspárt 2000-2001. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

JELENTÉS a Munkáspárt 2000-2001. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről JELENTÉS a Munkáspárt 2000-2001. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 0303 2003. január 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

Szociális Intézmények Országos Szövetsége BIZONYLATI REND

Szociális Intézmények Országos Szövetsége BIZONYLATI REND Szociális Intézmények Országos Szövetsége BIZONYLATI REND 1. A könyvvezetés módja A Szövetség egyszeres könyvvitelre kötelezett. Az egyszeres könyvvitelt keretében a Szövetség a kezelésében, a használatában,

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL

BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL JUHÁSZ LEJLA OKLEVELES PÉNZÜGYI REVIZOR H-6763 SZATYMAZ, KOSSUTH U.79/B. BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL Ellenőrzött szerv : Csanytelek Községi

Részletesebben

JELENTÉS a Magyar Igazság és Élet Pártja 2003-2004. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

JELENTÉS a Magyar Igazság és Élet Pártja 2003-2004. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről JELENTÉS a Magyar Igazság és Élet Pártja 2003-2004. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 0548 2005. október 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi Ellenőrzési

Részletesebben

inközponti Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2003. április 17.

inközponti Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2003. április 17. inközponti Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2003. április 17. A Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület számviteli politikáját a számvitelről

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28.-án tartandó ülésére.

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28.-án tartandó ülésére. 16.sz. melléklet az /2015.(V.28.) önkormányzati rendelethez. Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Polgármesterétől 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám (66) 491-058, 491-956, Fax: 491-361 E-mail: polgarmester@fuzesgyarmat.hu

Részletesebben

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása 1.

Részletesebben

JELENTÉS a Magyar Szocialista Párt 1999-2000. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

JELENTÉS a Magyar Szocialista Párt 1999-2000. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről JELENTÉS a Magyar Szocialista Párt 1999-2000. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 2001. november 0134 Az ellenőrzés végrehajtásáért felelős: dr. Lóránt Zoltán számvevő igazgató Az ellenőrzést

Részletesebben

INTÉZKEDÉSI TERV. Az ellenőrzés intézkedést igénylő megállapításai és javaslatai a polgármesternek:

INTÉZKEDÉSI TERV. Az ellenőrzés intézkedést igénylő megállapításai és javaslatai a polgármesternek: INTÉZKEDÉSI TERV az Állami Számvevőszék által készített 14207 számú, az önkormányzatok vagyongazdálkodása szabályszerűségének ellenőrzése Budapest Főváros IV. kerület Újpest című jelentéshez. Az ellenőrzés

Részletesebben

G) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK

G) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK G) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK Sorszám Bizonylat megnevezése Bizonylat száma Azonosító 1. Szállítólevél B. 10-70/A/V. r.sz. G01. 2. Bevételi előírások és bevételek analitikus nyilvántartó lapja C. 318-29.

Részletesebben

JELENTÉS a Magyar Szocialista Párt 2003-2004. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

JELENTÉS a Magyar Szocialista Párt 2003-2004. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről JELENTÉS a Magyar Szocialista Párt 2003-2004. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 0561 2005. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi Ellenőrzési

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK. A tervezésre vonatkozó ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési nyomvonala

ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK. A tervezésre vonatkozó ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési nyomvonala 4. sz. melléklet ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK A tervezésre ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési Az előirányzat felhasználásra ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési A beszámolásra ellenőrzési pontok

Részletesebben

0005 Jelentés a Független Kisgazda-, Földmunkás és Polgári Párt 1997-1998. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

0005 Jelentés a Független Kisgazda-, Földmunkás és Polgári Párt 1997-1998. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 0005 Jelentés a Független Kisgazda-, Földmunkás és Polgári Párt 1997-1998. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Részletes megállapítások 1. A párt gazdálkodásáról szóló 1997-1998.

Részletesebben

0009 Jelentés a Magyar Igazság és Élet Pártja 1997-1998. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

0009 Jelentés a Magyar Igazság és Élet Pártja 1997-1998. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 0009 Jelentés a Magyar Igazság és Élet Pártja 1997-1998. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Részletes megállapítások 1. A Párt gazdálkodásáról szóló 1997-1998. évi beszámolók

Részletesebben

Jelentés Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójáról

Jelentés Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójáról Jelentés Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójáról Elvégeztem Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatát.

Részletesebben

kiadott Leltározási Leltározási szabályzat/, a leltárak megfelelő

kiadott Leltározási Leltározási szabályzat/, a leltárak megfelelő Makói Kistérség Többcélú Társulása Ellenőrzési tervjavaslat i belső i terv Ellenőrzési tervet megalapozó elemzés címe, időpontja sor szá m 1. Település Ellenőrzött szerv Ellenőrizendő folyamatok Ambrózfalva

Részletesebben

8. sz. melléklet. A jegyzőnek címzett megállapítások a következők: /. Megállapítás;

8. sz. melléklet. A jegyzőnek címzett megállapítások a következők: /. Megállapítás; 8. sz. melléklet INTÉZKEDÉSI TERV az Állami Számvevőszék által készített a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának ellenőrzéséről Budapest Főváros XVI, Kerületi Német Nemzetiségi önkormányzat"

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére

Részletesebben

JELENTÉS a Szabad Demokraták Szövetsége 1999-2000. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

JELENTÉS a Szabad Demokraták Szövetsége 1999-2000. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről JELENTÉS a Szabad Demokraták Szövetsége 1999-2000. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 2001. október 0131 Az ellenőrzés végrehajtásáért felelős: Halász Gejza Az ellenőrzést vezette: dr. Szávai

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 190/2014.(XII.1) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Dr. Cseke László kamarai tag könyvvizsgáló, engedély szám: 001430. 7400 Kaposvár, Kazinczy F. u. 36. tel/fax:82-427-456, 06-30-288-54-23, e-mail:kondit@t-online.hu FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD

Részletesebben

A Magyar Kórházszövetség Ellenőrző Bizottságának jelentése

A Magyar Kórházszövetség Ellenőrző Bizottságának jelentése A Magyar Kórházszövetség Ellenőrző Bizottságának jelentése Általános rész A Magyar Kórházszövetség 1931-ben alakult, működési területe Magyarország. Székhelye: 1113 Budapest, Ibrahim u. 19. Elnök és képviselője:

Részletesebben

343 Jelentés a FIDESZ - Magyar Polgári Párt 1994-1995. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

343 Jelentés a FIDESZ - Magyar Polgári Párt 1994-1995. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 343 Jelentés a FIDESZ - Magyar Polgári Párt 1994-1995. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Részletes megállapítások 1. A párt gazdálkodásáról szóló éves beszámolók ellenőrzésének

Részletesebben

10. sz. melléklet. A jegyzőnek címzett megállapítások a következők; /. Megállapítás:

10. sz. melléklet. A jegyzőnek címzett megállapítások a következők; /. Megállapítás: 10. sz. melléklet INTÉZKEDÉSI TERV az Állami Számvevőszék által készített a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának ellenőrzéséről XVI. Kerületi örmény önkormányzat" című jelentéshez A jegyzőnek

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK SZÁMVITELI POLITIKÁJA, SZÁMLARENDJE

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK SZÁMVITELI POLITIKÁJA, SZÁMLARENDJE Számviteli kézikönyvek KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK SZÁMVITELI POLITIKÁJA, SZÁMLARENDJE 2011 Budapest, 2011 Szerző: Szamkó Józsefné Lektor: Lilliné Fecz Ildikó ISBN 978 963 638 389 3 ISSN 1787 7342 Kiadja a SALDO

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2003. április 17.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2003. április 17. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2003. április 17. A gazdálkodás általános elvei A gazdálkodás célja: - az Egyesület alapszabályában

Részletesebben

B) PÉNZ - ÉS ÉRTÉKKEZELÉS ÜGYVITELI NYOMTATVÁNYAI

B) PÉNZ - ÉS ÉRTÉKKEZELÉS ÜGYVITELI NYOMTATVÁNYAI B) PÉNZ - ÉS ÉRTÉKKEZELÉS ÜGYVITELI NYOMTATVÁNYAI Sorszám Bizonylat megnevezése Bizonylat száma Azonosító 1. Bevételi pénztárbizonylat FORRÁS SQL C01. 2. Kiadási pénztárbizonylat FORRÁS SQL C02. 3. Napi

Részletesebben

Az intézmény analitikus nyilvántartási rendszerének sajátosságai

Az intézmény analitikus nyilvántartási rendszerének sajátosságai A kötelezettségvállalásokról év közben analitikus nyilvántartást kell vezetni. A gazdasági műveletek, illetve események hatását a kötelezettségvállalások folyamatosan vezetett analitikus nyilvántartásból

Részletesebben

Határozati javaslat melléklete

Határozati javaslat melléklete Határozati javaslat melléklete I. Számviteli beszámoló Általános rész A MUNKÁCSY-TRILÓGIÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY tevékenységét 2001-ben kezdte meg. A közalapítvány célja kulturális tevékenység, a kulturális

Részletesebben

A közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a megállapodások kiegészítéséről, aláírásáról gondoskodjon. M E G Á L L A P O D Á S

A közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a megállapodások kiegészítéséről, aláírásáról gondoskodjon. M E G Á L L A P O D Á S 183/2007. (XI. 8.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Veszprémi Petőfi Színház és a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala közötti a munkamegosztás és felelősségvállalás

Részletesebben

JELENTÉS. a Magyar Szocialista Párt 2005-2006. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 0747 2008. január

JELENTÉS. a Magyar Szocialista Párt 2005-2006. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 0747 2008. január JELENTÉS a Magyar Szocialista Párt 2005-2006. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 0747 2008. január 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi Ellenőrzési Főcsoport

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2014 év Tüttő János Nótaklub Közhasznú Egyesület egyéb szervezet megnevezése 8800 Nagykanizsa, Munkás u. 1/B címe Nagykanizsa,

Részletesebben

JELENTÉS. a CENTRUM Összefogás Magyarországért 2004-2005. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 0704 2007. március

JELENTÉS. a CENTRUM Összefogás Magyarországért 2004-2005. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 0704 2007. március JELENTÉS a CENTRUM Összefogás Magyarországért 2004-2005. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 0704 2007. március 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi Ellenőrzési

Részletesebben

F) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK

F) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK F) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK Sorszám Bizonylat megnevezése Bizonylat száma Azonosító 1. Bevételi előírások és bevételek analitikus nyilvántartó lapja C. 318-29. r.sz. F01. 2. Utalvány Saját készítésű

Részletesebben

- a nyilvántartás mellett el kell helyezni a kölcsönszerződés másolatát is,

- a nyilvántartás mellett el kell helyezni a kölcsönszerződés másolatát is, - a nyilvántartás mellett el kell helyezni a kölcsönszerződés másolatát is, - a kölcsön törlesztésekre vonatkozóan alkalmazni kell a Bevételek analitikus nyilvántartási füzetét, mely segítségével nyomon

Részletesebben

Kötelező érvényű szabályzat sablonok. Pénzkezelési szabályzat

Kötelező érvényű szabályzat sablonok. Pénzkezelési szabályzat Kötelező érvényű szabályzat sablonok Pénzkezelési szabályzat Tartalomjegyzék: 1. A készpénzben történő pénzforgalom lebonyolítási rendje 1.1. A leggyakrabban előforduló pénztári pénzmozgások 2. Bankszámlán

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A Kft. rövid bemutatása : KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A társaságot, mint egyszemélyes Kft.-t Érd Város

Részletesebben

JELENTÉS a FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség 2002-2003. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

JELENTÉS a FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség 2002-2003. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről JELENTÉS a FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség 2002-2003. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 0454 2004. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi Ellenőrzési

Részletesebben

Községi Önkormányzat Balatonberény

Községi Önkormányzat Balatonberény Községi Önkormányzat Balatonberény A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 92/A.. (3) bekezdése szerinti 2011. évi önkormányzati közzététele ESZKÖZÖK költségveté si 21. melléklet a 10./2012.(05.03

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között 1 EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv., valamint a nemzetiségi jogokról

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2012 év Tüttő János Nótaklub Közhasznú Egyesület egyéb szervezet megnevezése 8800 Nagykanizsa, Munkás u. 1/B címe

Részletesebben

La Leche Liga Magyarország EGYESÜLETI JELENTÉS. 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9499-529-01

La Leche Liga Magyarország EGYESÜLETI JELENTÉS. 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9499-529-01 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9499-529-01 EGYESÜLETI JELENTÉS a 2008. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Budapest, 2009.március 2 EGYESÜLETI

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE SZÁMVITELI POLITIKA Érvényes: 2011. január 02. Aktualizálva: 2012. január 02. Készítette: Újhelyiné Bukta Mónika Jóváhagyta: Bukta László elnök A számviteli politika

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. áprilisi ülésére

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. áprilisi ülésére Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l * 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz.( 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS ELLENŐRZÉSI JELENTÉS A Fővárosi Bíróság 2010. évi költségvetési beszámolójának ellenőrzése Az vizsgálatot végezte: Az ellenőrzött szervezeti egység: Fővárosi Bíróság Belső Ellenőrzési Osztály Fővárosi

Részletesebben

JELENTÉS a Szabad Demokraták Szövetsége - Magyar Liberális Párt 2003-2004. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

JELENTÉS a Szabad Demokraták Szövetsége - Magyar Liberális Párt 2003-2004. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről JELENTÉS a Szabad Demokraták Szövetsége - Magyar Liberális Párt 2003-2004. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 0558 2005. november 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1.

Részletesebben

JELENTÉS. a Jólét és Szabadság Demokrata Közösség 2010-2011. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 12110 2012.

JELENTÉS. a Jólét és Szabadság Demokrata Közösség 2010-2011. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 12110 2012. JELENTÉS a Jólét és Szabadság Demokrata Közösség 2010-2011. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 12110 2012. december Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0022-054/2012. Témaszám: 1061 Vizsgálat-azonosító

Részletesebben

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013.

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. Bírósági bejegyzés: PK.60.144/2003/4. Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány Kiegészítő melléklet A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához 2013. év Kistelek, 2014.március

Részletesebben

JELENTÉS. a Szabad Demokraták Szövetsége a Magyar Liberális Párt 2009-2010. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 12100 2012.

JELENTÉS. a Szabad Demokraták Szövetsége a Magyar Liberális Párt 2009-2010. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 12100 2012. JELENTÉS a Szabad Demokraták Szövetsége a Magyar Liberális Párt 2009-2010. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 12100 2012. augusztus Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0007-055/2012. Témaszám:

Részletesebben

La Leche Liga Magyarország EGYESÜLETI JELENTÉS. 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9199- -01

La Leche Liga Magyarország EGYESÜLETI JELENTÉS. 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9199- -01 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9199- -01 EGYESÜLETI JELENTÉS a 2012. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Budapest, 2013. február 2 EGYESÜLETI

Részletesebben

Nyilvántartott tételek száma: 20 A nyilvántartás tartalmi jellemzője a változások követésének módja szerint 4 Állapot Papíralapú 5

Nyilvántartott tételek száma: 20 A nyilvántartás tartalmi jellemzője a változások követésének módja szerint 4 Állapot Papíralapú 5 megnevezése: Pályázati adatlapok Saját elhatározás Oktatási, kulturális Nem hatósági Nyilvántartott tételek száma: 20 A nyilvántartás tartalmi jellemzője a változások követésének módja szerint 4 Állapot

Részletesebben

Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége Szöveges kiegészítő melléklete a 2014. évi beszámolóhoz Budapest, 2015.03.12 a szervezet képviselője 1 K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T 2014. I. Általános

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem [1] Bizonylati Szabályzata. Preambulum

A Pécsi Tudományegyetem [1] Bizonylati Szabályzata. Preambulum A Pécsi Tudományegyetem [1] Bizonylati Szabályzata Preambulum A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól rendelkező

Részletesebben

9901 Jelentés a FIDESZ Magyar Polgári Párt 1996-1997. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

9901 Jelentés a FIDESZ Magyar Polgári Párt 1996-1997. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 9901 Jelentés a FIDESZ Magyar Polgári Párt 1996-1997. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Részletes megállapítások 1. A Párt gazdálkodásáról szóló 1996. és 1997. évi beszámolók

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1970-06 Könyvvezetés és beszámolókészítés A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: Könyvvezetési

Részletesebben

A SZÁMVITELI TÖRVÉNY ÁLLAMHÁZTARTÁSI VONATKOZÁSAI. Kézdi Árpád

A SZÁMVITELI TÖRVÉNY ÁLLAMHÁZTARTÁSI VONATKOZÁSAI. Kézdi Árpád A SZÁMVITELI TÖRVÉNY ÁLLAMHÁZTARTÁSI VONATKOZÁSAI Kézdi Árpád Államháztartási Szabályozási Főosztály Államháztartási Számviteli Osztály Nemzetgazdasági Minisztérium Számviteli törvény 5. Az államháztartás

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL. Szóbeli vizsgatevékenység

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL. Szóbeli vizsgatevékenység KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosító száma, megnevezése: 2142-06 Pénzügyi és könyvvezetési alapfeladatok A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: A

Részletesebben

Sentinel Olimpiai Taekwondo Sportegyesület

Sentinel Olimpiai Taekwondo Sportegyesület Sentinel Olimpiai Taekwondo Sportegyesület Szöveges kiegészítő melléklete a 2014. évi beszámolóhoz Budapest, 2015. 07.03.... a szervezet képviselője 2 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. I. Általános rész A szervezet

Részletesebben

370 Jelentés a Független Kisgazda-, Földmunkás és Polgári Párt 1995-1996. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

370 Jelentés a Független Kisgazda-, Földmunkás és Polgári Párt 1995-1996. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 370 Jelentés a Független Kisgazda-, Földmunkás és Polgári Párt 1995-1996. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Részletes megállapítások 1. A PÁRT GAZDÁLKODÁSÁRÓL SZÓLÓ 1995-1996.

Részletesebben

KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE 8868 Letenye, Kossuth L. u.58. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013 évről Készítette: Talentum Kontakt kft 2014-04-22 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT EGYESÜLET NEVE: Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete Csongrád Megyei Helyi Csoport SZÉKHELYE: 6721 Szeged, Osztrovszky u. 6. BEJEGYZÉS SZÁM: KSH SZÁM: 18455405-199 9-529-06 ADÓSZÁMA : HATÁLYOS:

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 1103 Budapest Kőér 2/B Adószám: 18191970-1-42 Bíróság nyilvántartási szám: 60.092 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Budapest, 2008.03.28 Általános rész A tevékenységét 2006-ben

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2013 Magyar Magánbőrgyógyászok Közhasznú Egyesülete (MMKE) 8000 Székesfehérvár Palotai út 8/b Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. A rendelet hatálya

ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. A rendelet hatálya ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Ecser Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2011 Magánorvosok Országos Szövetsége (MAOOSZ) 1135 Budapest, Kerekes utca 9. 5/7. Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére Ikt.sz: 13-14/2015/221 Heves Megyei Közgyűlés Helyben Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére A Heves Megyei Közgyűlés 2015. évi munkatervének

Részletesebben

Normál egyszerűsített éves beszámoló

Normál egyszerűsített éves beszámoló 1 9 8 3 5 5 2 9 1 Statisztikai számjel 7 2-2 6-9 9 1 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe: A vállalkozás telefonszáma: 39768 Vörösmarty Társaság 1137 Budapest, Jászai Mari tér

Részletesebben

A MARCALI VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT BELFÖLDI KIKÜLDETÉS SZABÁLYZATA

A MARCALI VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT BELFÖLDI KIKÜLDETÉS SZABÁLYZATA A MARCALI VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT BELFÖLDI KIKÜLDETÉS SZABÁLYZATA A Marcali Városi Kulturális Központ kiküldetési rendjét a 1992.évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról, a személyi jövedelemadóról

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:2391-2/2011. 13. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földes

Részletesebben

A költségvetés tervezésének ellenırzési nyomvonala

A költségvetés tervezésének ellenırzési nyomvonala A költségvetés tervezésének ellenırzési nyomvonala Fejlesztési többletigények összeállítása Saját bevételek körének tervévre történı kialakítása 0998. (XII.30.) fejezet tervezési szabályai SZMSZ 7/998.

Részletesebben

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata Kelt: Budapest, 2006.november 16. 2 Az Alapítvány adatai: Az Alapítvány cégneve: Alkalmazott Tudományért

Részletesebben

Vincent Auditor Kft.

Vincent Auditor Kft. Gondolatébresztő ellenőrzési témák a teljesség igénye nélkül: 1. Étkezési térítési díjak beszedésének ellenőrzése, étkezés nyilvántartás vizsgálata Célja: annak megállapítása, hogy az étkezési térítési

Részletesebben

ADATLAP Azonosító: C06

ADATLAP Azonosító: C06 ADATLAP Azonosító: C06 BIZONYLAT MEGNEVEZÉSE: Befektetett pénzügyi eszközök egyedi nyilvántartó lapja Bizonylat száma: Saját készítésű Bizonylat kitöltésére, kezelésére vonatkozó információk: A befektetett

Részletesebben

íll számú előterjesztés

íll számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjesztés íll számú előterjesztés a Képviselő-testület részére a 2014. évi számviteli változásokhoz kapcsolódóana Kőbányai Önkormányzat

Részletesebben

Kunfehértó Község Polgármesterétől. Előterjesztés

Kunfehértó Község Polgármesterétől. Előterjesztés Kunfehértó Község Polgármesterétől Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a részben önálló költségvetési szervei közötti munkamegosztás és felelősségvállalás

Részletesebben

JELENTÉS. az Agrárszövetség 1992-1993. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 1995. január 232.

JELENTÉS. az Agrárszövetség 1992-1993. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 1995. január 232. JELENTÉS az Agrárszövetség 1992-1993. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 1995. január 232. A vizsgálatot vezette: dr. Elek János A vizsgálatot végezték: osztályvezető főtanácsos Écsy Lajosné

Részletesebben

0004 Jelentés a Magyar Szocialista Párt 1997-1998. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

0004 Jelentés a Magyar Szocialista Párt 1997-1998. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 0004 Jelentés a Magyar Szocialista Párt 1997-1998. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Részletes megállapítások 1. A Párt gazdálkodásáról szóló 1997-1998. évi beszámolók

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL ELŐTERJESZTÉS A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2015. FEBRUÁR 12-I ÜLÉSÉRE

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL ELŐTERJESZTÉS A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2015. FEBRUÁR 12-I ÜLÉSÉRE Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-750, (46) 323-600 Telefax: (46) 320-601 http://www.baz.hu elnok@hivatal.baz.hu Iktatószám:III-1606-7/2015.

Részletesebben

A Bolgár Országos Önkormányzat 2013. évi költségvetése

A Bolgár Országos Önkormányzat 2013. évi költségvetése A Bolgár Országos Önkormányzat 2013. évi költségvetése A 2013. évi költségvetés összeállításánál a: 2012. évi CCIV. törvény Magyarország 2013. évi központi költségvetésérõl 2011. évi CLXXIX. törvény A

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA Budapest 2012. (2012. június 22-étől hatályos változat) A Budapesti Gazdasági Főiskola (továbbiakban: Főiskola, BGF, Intézmény) Szenátusa az államháztartásról

Részletesebben

I./ Általános jellegű kiegészítések

I./ Általános jellegű kiegészítések Statisztikai számjel, vagy adószám Egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő melléklet 1 8 9 3 9 8 1 5-9 4 9 9-5 2 9-1 9 egyéb szervezet Bejegyzési szám: Szervezet: Szigligeti Turisztikai Egyesület 6 4

Részletesebben

I./ Általános jellegű kiegészítések

I./ Általános jellegű kiegészítések Statisztikai számjel, vagy adószám Egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő melléklet 1 8 9 3 9 8 1 5-9 4 9 9-5 2 9-1 9 egyéb szervezet Bejegyzési szám: Szervezet: Szigligeti Turisztikai Egyesület 6 4

Részletesebben

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Old. A Megbízás ismertetése 1. B/1 A kiadások jellegének, jogszerûségének és rendszerességének az elemzése és ellenõrzése 2.

Tartalomjegyzék. Old. A Megbízás ismertetése 1. B/1 A kiadások jellegének, jogszerûségének és rendszerességének az elemzése és ellenõrzése 2. Tartalomjegyzék Old. A Megbízás ismertetése 1. B Az ellenõrzés megállapításai 2. B/1 A kiadások jellegének, jogszerûségének és rendszerességének az elemzése és ellenõrzése 2. B/2 Az elõlegek felhasználásának

Részletesebben

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentés Címe: 1065 Budapest, Bajcsy Zsilinszky u. 9. Bírósági végzés száma: 61194 Statisztikai száma: 18023099-9499-569-01 Közhasznúság fokozata:

Részletesebben

Ellenőrzés típusa Költségvetési szerv típusa Ellenőrzött folyamat. szerv

Ellenőrzés típusa Költségvetési szerv típusa Ellenőrzött folyamat. szerv Bankszámlaforgalom lebonyolításának a rendje rendelkeznek-e a számviteli törvényben, valamint a 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendeletben előírt pénzkezelési szabályzattal, szabályozott-e a bankszámlák és

Részletesebben

a Képviselő-testülethez Földes Nagyközség Önkormányzata 2011. évi belső ellenőrzési jelentésének elfogadására

a Képviselő-testülethez Földes Nagyközség Önkormányzata 2011. évi belső ellenőrzési jelentésének elfogadására FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:2311-2/2012. 6. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Földes Nagyközség

Részletesebben

Budapes( Kézilabda Szövetség Gazdálkodási Szabályzata

Budapes( Kézilabda Szövetség Gazdálkodási Szabályzata Budapes( Kézilabda Szövetség Gazdálkodási Szabályzata Hatályos: 2010. január 1- től I. FEJEZET A gazdálkodás általános elvei 1. A gazdálkodás célja biztosítani, hogy a Budapes( Kézilabda Szövetség (továbbiakban:

Részletesebben

Civil SzámAdó Konferencia Kaposvár, 2007. január 16. madó Konferencia. Györfi Gyula

Civil SzámAdó Konferencia Kaposvár, 2007. január 16. madó Konferencia. Györfi Gyula Civil SzámAdó Konferencia Civil SzámAd madó Konferencia Aktuális számviteli kérdk rdések r Györfi Gyula Könyvvetés Egyszeres könyvvitel Pénzforgalmi szemlélet Naplófıkönyv vezetése kézzel, vagy programmal

Részletesebben

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2013. (II.15.), 14/2009

Részletesebben

Belföldi kiküldetési szabályzat

Belföldi kiküldetési szabályzat Testnevelési Egyetem Belföldi kiküldetési szabályzat Jóváhagyta a Testnevelési Egyetem Szenátusa 43/2015. sz. határozatával 1 ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A szabályzat célja, tartalma A Testnevelési Egyetem (továbbiakban:

Részletesebben

SAJÓ-BÓDVA VÖLGYE ÉS KÖRNYÉKE Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás

SAJÓ-BÓDVA VÖLGYE ÉS KÖRNYÉKE Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás SAJÓ-BÓDVA VÖLGYE ÉS KÖRNYÉKE Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2014-2018. ÉVEK IDŐSZAKÁRA SZÓLÓ BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERVÉHEZ SZÜKSÉGES KOCKÁZATELEMZÉS A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről

Részletesebben

4. NAPIRENDI PONT ELŐTERJESZTÉS. a Közgyűlésnek. az Ellenőrző Bizottság 2012. évi tevékenységéről. Budapest, 2013. március

4. NAPIRENDI PONT ELŐTERJESZTÉS. a Közgyűlésnek. az Ellenőrző Bizottság 2012. évi tevékenységéről. Budapest, 2013. március MAGYAR-OROSZ MŰVELŐDÉSI ÉS BARÁTI TÁRSASÁG ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ELŐTERJESZTÉS a Közgyűlésnek az Ellenőrző Bizottság 2012. évi tevékenységéről Budapest, 2013. március ELŐTERJESZTÉS az Ellenőrző Bizottság

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. Szakképz.az Emb. és Áll.kh Alapitvány

Kiegészítő melléklet. Szakképz.az Emb. és Áll.kh Alapitvány A tevékenységét 2010-ben kezdte meg. A társaság alaptevékenysége:. A vállalkozás közhasznú alapitványként működik, a törzstőke nagysága 200 ezer Ft. Székhelye: 7100 Szekszárd Rákóczi utca 41. A társaság

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN. Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete 1/1997. (II.10.) ör. sz. rendelete az önkormányzati biztosról

EGYSÉGES SZERKEZETBEN. Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete 1/1997. (II.10.) ör. sz. rendelete az önkormányzati biztosról EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 9/2005. (v.18.), az 1/2009. (I.30.) és a 11/2011. (III.25.) sz. rendeletekkel módosítva!) Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete 1/1997. (II.10.) ör. sz. rendelete az

Részletesebben