Menő Matek Műhely (NTP-MTI ) NTP-MTI MENŐ MATEK MŰHELY 30 ÓRÁS MATEMATIKAI TEHETSÉGGONDOZÓ PROGRAM MEGVALÓSULT TEMATIKÁJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Menő Matek Műhely (NTP-MTI-13-0144) NTP-MTI-13-0144 MENŐ MATEK MŰHELY 30 ÓRÁS MATEMATIKAI TEHETSÉGGONDOZÓ PROGRAM MEGVALÓSULT TEMATIKÁJA"

Átírás

1 NTP-MTI MENŐ MATEK MŰHELY 30 ÓRÁS MATEMATIKAI TEHETSÉGGONDOZÓ PROGRAM MEGVALÓSULT TEMATIKÁJA A program célja: Új tehetséggondozó műhelyprogram kidolgozása 5. évfolyamos tanulók részvételével, ahol matematikai kompetenciáinak erősítése, a matematika szeretetének elmélyítése érdekében, tananyagon kívüli, matematikai érdekességek megismerésére épülő, alkotó, kreatív tevékenységek, és gazdagító programok valósulnak meg. Az egyéb tudományterületeket összekapcsoló (informatika, építészet) feladatok által elsősorban a résztvevők logikai gondolkodása, térlátása, kreativitása fejlődik. Időtartam: Helyszín: Szervátiusz Jenő Általános Iskola, ELTE Matematika Múzeum Műhelyvezető: Karajzné Hidasi Erika Tehetségfejlesztő szakértő: Glückné Márton Gyöngyi Létszám: 12 fő A résztvevők kiválasztása: Az 5. évfolyamos diákok közül a kiválasztott 12 fő (6 fiú) jelentkezéssel került a csoportba. A csoportban 2 fő más nemzetiségű (kínai, vietnámi), 2 fő hátrányos helyzetű diák volt. Bevont szakemberek/kortárs segítők (önkéntesek): Élményműhely program munkatársai: Saxon-Szász János, Szabó Ildikó Matematika Múzeum munkatársai: Holló-Szabó Ferenc, Kabai Sándor Záró vetélkedő önkéntes kortárssegítői: 3 fő, 8. évfolyamos tanuló

2 A Menő Matek tehetséggondozó műhely megvalósított tematikája Időpont 1. fogl fogl fogl A foglalkozás témája A számok (egész vagy tört) összehasonlítása, a számolási készség alapműveletek körében történő fejlesztése. Logikai gondolkodás és kreativitás fejlesztése megadott szabályok alkalmazásával társasjáték tervezése során. Geometriai szerkesztések. Tangram játékkal alakzatok kirakása. Tevékenység Módszerek Tanulásszervezé s A diákok csoportonként számkártyákkal csoport és páros játszanak, miközben az alapműveletek elemzés, munka fejben való elvégzését gyakorolják. értelmezés, A törtek jellemzőit, nagyságát, részeinek gyakorlás, egymáshoz való viszonyát gyakorolják úgy, hogy a kártyákon lévő törtet kell visszajelzés, barkochba játék segítségével kitalálni. Másik verzióban: 1 tanuló húz 1 kártyát és a rajta lévő törtről mond 3 információt. A segítségnyújtás többieknek ezek alapján kell kitalálniuk a kártyán lévő törtet. A játék lényege, hogy a műveleteket fejben kell elvégezni és a szabályrendszer folyamatos alkalmazásához rendszeresen fel kell idézni a megfelelő részletet, ami által fejlődik a memóriájuk és a matematikai memóriájuk is. Nem elhanyagolható mellékhatásként könnyebben, gyorsabban és megbízhatóbban számolnak a törtekkel. Egyszerű matematika alakzatokból álló látványos ábrák készítése, ezáltal a térlátás, szerkesztési precizitás fejlesztése. A kiindulás egy négyzet és egy negyed kör volt, szögfelezésekkel lehet alkotás, kipróbálás, gyakorlás, visszajelzés, gyakoroltatás, felfedezés, tevékenykedteté s, visszajelzés,, kiscsoportos páros munka Megfigyelések, feljegyzések A kártyajáték végén már érezhetően gyorsabban haladtak a gyerekek, felgyorsult a játék. Ez egyértelműen bizonyította a gyakorlottabb feladatmegoldást, és a törtek körében való nagyobb jártasságot. A játék tervezése kreativitást igénylő feladat, élvezték, hogy megvalósíthatják remek ötleteiket. A játék során kipróbálhatták mennyire váltak be ötleteik, mennyire lett élvezetes az általuk megvalósított játék a gyakorlatban. A foglalkozás során szembesültek a diákok azzal, hogy a pontatlanság mennyire szembeötlő lehet adott esetben. Késztetést éreztek a hibák kijavítására, hogy ábrájuk nem térjen el nagyon a kiadott mintától. Ez a

3 4. fogl fogl Ismerkedés Fibonacci számokkal. a Tehetségnap Kreatív program az Élményműhely segítségével megoldani a feladatot. Vetített ábrák segítségével a törvényszerűségek keresése, a szabály felismerése. A szabály alkalmazásával a számsor folytatatása, felhasználása játék során. A tevékenység 2 helyszínen osztott csoporttal, 2 fordulóban folyt. Az óriás vízmolekula építése Zometool elemekből valósult meg. Közben a másik csoport Saxon poliuniverzimával hozott létre művészi alkotásokat, a játék adta logika és törvényszerűségek alkalmazásával. megfigyelés, felismerés, ragasztás, színezés, gyakoroltatás, felfedezés, tevékenykedteté s, visszajelzés, tevékenykedés, alkotás, építés, tapasztalatszerzé s továbbiakban segíteni fogja őket a mértan órákon történő pontosabb feladatmegoldásban. Magabiztosabb lett a körzőhasználatuk, biztosabban tudják felmérni a vonalzó és a ceruzahegy közötti távolságot, ezáltal pontosabban találják el az összekötendő pontokat, ami a precíz szerkesztés alapja. Megismerkedtek a Nim játékkal először csoportjáték formájában, majd a számítógép segítségével, játékkal ismerték fel egyre jobban, mikor milyen állásnál van esély a győzelemre. Tangram játékban a szabály alkalmazása., és A foglalkozásra kibővített keretek között, az 5-6. évfolyamosok részvételével, az iskolai tehetségnap gazdagító programjaként került sor. A molekulaépítés során fejlődött a gyerekek finommotorikája térlátása, megfigyelőképessége. Fegyelmet követelt a mintakövetés a munka

4 6. fogl fogl fogl fogl. Programozás: a Logo program alkalmazásának gyakorlása. A csodálatos arányok. Játszunk matematikát A gyerekek összetett matematikai műveletsor megoldásával kapták meg egy kirakandó kép egyes részeinek sorrendjét. A végső cél a kép összerakása volt. A foglalkozás második felében Tangram játékkal raktak ki megadott alakzatokat. Az aranymetszés, a fraktál és a spirál előállítása, kreatív tovább fejlesztéséhez az informatika órákon már tanult Logo programozási nyelv alkalmazása, Az aranymetszés, a fraktál fogalmának megismerése. Az aranymetszés szabályának megismerése, felismerése az építészetben, a természetben. Vetített képek alapján ismertünk rá az aranymetszés természetes vagy szándékos előfordulásaira. A Matematika Múzeum meglátogatása. A praktikus, logikus gondolkodás foglalkozás magyarázat, gyakorlás, visszajelzés, kiselőadás, bemutatás, elemzés, beszélgetés, előadás, játék, demonstráció, munka, frontális munka, di fferenciált foglalkozás frontális munka, során. A poliuniverzum játék leleményességet, logikát és jó megfigyelőképességet követel. A feladatsor megoldását lerövidítette, ha következtetéssel rájöttek a képek sorrendjére. Ez egyben ellenőrzési lehetőséget biztosított a feladatok megoldása során. A Tangram jó mulatság munkaként is, de a versenyszerűen kiadott feladat nagymértékben inspirálja a diákokat. A már tanult programozási nyelv felidézése és az új fogalmak, ismeretek összekapcsolása szerencsés lehetőséget ad tudás tantárgyaktól független egységének, felismerésére. A kreativitást, ötletességet, kísérletező kedvet adó foglalkozás nagy sikerélményt adott a diákoknak. Az eleinte bátortalan diákok egyre figyelmesebben, egyre nagyobb érdeklődéssel keresték a szabálynak megfelelő részleteket. A gyerekek nagy élvezettel fogták kézbe a mértani testeket, nagy

5 05.28 interaktív foglalkozáson 10. fogl fogl fogl Ismerkedés a számrendszerekkel. Lehetetlen tárgyak alkotása, térbe emelése színezéssel. Térérzék fejlesztése. alkalmazása játékos matematikai feladatokban, hihetetlen geometriai alakzatok megfigyelése. Az ELTE aulájában kialakított visszhangmodell kipróbálása, a Föld forgását modellező Foucault-inga megtekintése. Átváltások gyakorlása, összefüggések felismerése. Rövid meseírás nem tízes számrendszer alkalmazásával leg, majd megfejtése versenyszerűen. Torzuló egyenesek és papírra nyomtatott mozgó ábrák megfigyelése és elemzése. Görbülő egyenesek rajzolása. Optikai csalódások vizsgálata. Lehetetlen testek tervezése. Bűvös kocka kirakásának gyakorlása Szellemi erőpróba Egyéni és csoportos feladatok versenyszerű végrehajtása s foglalkozásokon megismert eszközökkel, játékokkal, a fejlődés, előrehaladás felmérésére. megfigyelés, magyarázat, tapasztalatszerz és értelmezés, kiselőadás, gyakorlás, játék, beszélgetés, ellenőrzés felfedeztetés, elemzés, bemutatás, beszélgetés, magyarázat, ellenőrzés gyakorlás, játék, versengés, ellenőrzés, fejlesztő visszajelzés munka foglalkozás figyelemmel követték az élvezetes, fordulatos bemutató előadást. Remek élmény volt a körjáték is Holló Szabó Ferenc úr vezetésével. A foglalkozás során a különböző számrendszerek közötti áttérés lehetősége is megtárgyalásra került. Az életrajzok megírása, minél nehezebbre alakítása kreativitást igényelt. Az egyenes torzulásának megfigyelése egy ilyen rajz elkészítése során. Színezéssel, elemek megfelelő elhelyezésével előidézhető látszólagos torzulások vizsgálata. A vetélkedő során előtérbe kerültek azok a tevékenységek, melyek kreativitást, logikus gondolkodást, pontosságot, analizálást igényelnek. A megoldott feladatok mennyisége mutatja a diákok fejlődését e téren.

6 A program értékelése, eredménye: A Menő Matek Műhely kitűzött célja, a tehetséges és matematika iránt érdeklődő diákok további fejlesztése megvalósult. A foglalkozásokon érdekes és játékos feladatok, a matematika egyes területeinek alaposabb begyakorlása, illetve új területek megismertetése, a logikus gondolkodás, a térlátás fejlesztése történt. A tervezett gazdagító programok és a vásárolt új játékok segítettek a kitűzött cél elérésében. A résztvevő 12 diák közül 5-nek (12%) volt félévben ötöse matematikából, ők év végén is ezt az érdemjegyet érték el. A többi 7 diák közül 6-nak (86%) a matematika átlaga javult a félévhez képest, 3 (43%) jobb érdemjegyet is szerzett. A műhely foglalkozásain 3 fiú tevékenységében, teljesítményében volt megfigyelhető a kiemelkedő matematikai képesség. A csoportban a lányok gondolkodása lassabb volt, de megoldottak minden feladatot. Budapest, július 15. Műhelyvezető: Karajzné Hidasi Erika Tehetségfejlesztő szakértő: Glückné Márton Gyöngyi.

megkívánjuk a szaknyelv életkornak megfelelő, pontos használatát, a jelölésrendszer helyes alkalmazását írásban és szóban egyaránt.

megkívánjuk a szaknyelv életkornak megfelelő, pontos használatát, a jelölésrendszer helyes alkalmazását írásban és szóban egyaránt. MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről, és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

MATEMATIKA TANTERV. 5-8. évfolyam

MATEMATIKA TANTERV. 5-8. évfolyam MATEMATIKA TANTERV 5-8. évfolyam Célok és feladatok: A matematikatanítás célja és ennek kapcsán feladata: megismertetni a tanulókat az őket körülvevő konkrét környezet mennyiségi és térbeli viszonyaival,

Részletesebben

SNI tanulók matematika oktatását segítő csomag

SNI tanulók matematika oktatását segítő csomag SNI tanulók matematika oktatását segítő csomag Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka

Részletesebben

Ajánlás a helyi tanterv készítéséhez EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.03

Ajánlás a helyi tanterv készítéséhez EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.03 Ajánlás a helyi tanterv készítéséhez EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.03 Matematika az általános iskolák 5 8. évfolyama számára Alapelvek, célok Az iskolai matematikatanítás

Részletesebben

Helyi tanterv. Bevezető. Kerettantervi megfelelés. Alapelvek, célok és feladatok

Helyi tanterv. Bevezető. Kerettantervi megfelelés. Alapelvek, célok és feladatok Helyi tanterv az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. melléklet 2.2.15, a 4. melléklet 4.2.17 és 5. melléklet 5.2.21 változatához Informatika 5 8. évfolyam számára Bevezető Az informatika

Részletesebben

Tananyagfejlesztő keretrendszerrel segített tehetséggondozás

Tananyagfejlesztő keretrendszerrel segített tehetséggondozás Tehetséggondozó módszertani kiadvány Suszter Balázs Tananyagfejlesztő keretrendszerrel segített tehetséggondozás Gazdagítás alkalmazói ismeretek alkalmazásával 5 Tehetséggondozó módszertani kiadvány 5

Részletesebben

Informatika. 4-8. évfolyam

Informatika. 4-8. évfolyam Informatika 4-8. évfolyam Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 2013 Ajánlás Az informatika tanterv a Mozaik Kiadó kerettantervének kiegészített változata. Az átdolgozásnál felhasznált dokumentumok:

Részletesebben

Informatika 5 8. évfolyam számára

Informatika 5 8. évfolyam számára Informatika 5 8. évfolyam számára Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök

Részletesebben

Több egyenlő rész 35. modul feldolgozása a tanulói személyiségfejlesztés tükrében (3. osztály, teljes lefedettség)

Több egyenlő rész 35. modul feldolgozása a tanulói személyiségfejlesztés tükrében (3. osztály, teljes lefedettség) Több egyenlő rész 35. modul feldolgozása a tanulói személyiségfejlesztés tükrében (3. osztály, teljes lefedettség) Nekem először nem tetszett a kompetencia matek, de márciusban már belejöttem. Nagyon tetszett

Részletesebben

MATEMATIKA 1 8. MINTATANTERV

MATEMATIKA 1 8. MINTATANTERV DR. CZEGLÉDY ISTVÁN DR. HAJDU SÁNDOR NOVÁK LÁSZLÓNÉ SCHERLEIN MÁRTA MATEMATIKA 1 8. MINTATANTERV Általános iskola 1 8. osztály Nyolcosztályos gimnázium 1 4. osztály Hatosztályos gimnázium 1 2. osztály

Részletesebben

Jó gyakorlatok a Curie Tehetségpontban

Jó gyakorlatok a Curie Tehetségpontban Jó gyakorlatok a Curie Tehetségpontban A tehetségek iránti igény egyre erőteljesebben jelentkezik, ezért a tehetséggondozás kiemelt fontosságú kérdés. Elkerülhetetlen a tehetséggondozásnak a mindennapi

Részletesebben

HELYI TANTERV 865 SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK NAPPALI RENDSZERŰ, INTEGRÁLT ÁLTALÁNOS ISKOLAI NEVELÉSE, OKTATÁSA

HELYI TANTERV 865 SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK NAPPALI RENDSZERŰ, INTEGRÁLT ÁLTALÁNOS ISKOLAI NEVELÉSE, OKTATÁSA HELYI TANTERV 865 SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK NAPPALI RENDSZERŰ, INTEGRÁLT ÁLTALÁNOS ISKOLAI NEVELÉSE, OKTATÁSA HELYI TANTERV 866 Az 1993. évi közoktatási törvény 121. 29. pontja az alábbiak szerint

Részletesebben

Gazdagító programpárok jó gyakorlatai

Gazdagító programpárok jó gyakorlatai Gazdagító programpárok jó gyakorlatai GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program, valamint a Tehetséghidak Program keretében

Részletesebben

OLVASÓVÁ NEVELŐ PROGRAM A FELSŐ TAGOZATON

OLVASÓVÁ NEVELŐ PROGRAM A FELSŐ TAGOZATON GÉNIUSZ MŰHELY 13. 13/1. Töltszéki Gyuláné: OLVASÓVÁ NEVELŐ PROGRAM A FELSŐ TAGOZATON 13/2. Banáné Szőke Ilona, Sósné Kádár Marianna: A KOMPLEX MODULRENDSZER A TEHETSÉG FEJLESZTÉSÉRE TÖRÖKSZENTMIKLÓSON

Részletesebben

MATEMATIKA MŰVELTSÉGI TERÜLET

MATEMATIKA MŰVELTSÉGI TERÜLET MATEMATIKA MŰVELTSÉGI TERÜLET Bevezetés Jelen tanterv a NAT 2003-ban leírt célok és fejlesztési követelmények alapján készült. A középiskolai szakasz követelményeinek meghatározásánál a középszintű érettségi

Részletesebben

TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2012/2013

TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2012/2013 A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ nyilvántartási száma: 05-0062-05 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-2180 TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2012/2013 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei

Részletesebben

Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Oktatási Hivatal Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Szerzők: Kivovicsné Horváth Ágnes, Rádi Orsolya

Részletesebben

MATEMATIKA (3+3+3+4 óra)

MATEMATIKA (3+3+3+4 óra) MATEMATIKA (3+3+3+4 óra) Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről.

Részletesebben

A MATEMATIKA TANTÁRGY NÉGYÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE. Bevezető

A MATEMATIKA TANTÁRGY NÉGYÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE. Bevezető Bevezető Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika tanulása

Részletesebben

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program VII. SPECIÁLIS TANTÁRGYI TANTERVEK 1-8. évfolyam (2013. szeptember 1-jétől felmenő rendszerben) A kerettantervek kiadásának és jogállásának

Részletesebben

IKT - MOZAIK Kézikönyv pedagógusoknak a számítógép tanórai alkalmazásához

IKT - MOZAIK Kézikönyv pedagógusoknak a számítógép tanórai alkalmazásához IKT - MOZAIK Kézikönyv pedagógusoknak a számítógép tanórai alkalmazásához Kézikönyv pedagógusoknak a számítógép tanórai alkalmazásához Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Budapest, 2010 A kiadvány a TÁMOP

Részletesebben

A matematika tantárgy szakiskolai helyi tanterve

A matematika tantárgy szakiskolai helyi tanterve Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium A matematika tantárgy szakiskolai helyi tanterve Készült az 20/2010 (V. 11.) OM rendelettel módosított 17/2004. (V. 20.) OM rendelettel kiadott kerettanterv

Részletesebben

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program V. TANTÁRGYI TANTERVEK az iskolarendszerű felnőttoktatás számára 1-8. évfolyam (2013. szeptember 1-jétől felmenő rendszerben) A kerettantervek

Részletesebben

TÁMOP 3.2.4. Egyéni tanulási utak, fejlesztő programok kialakítása. Útmutató. Célcsoportok:

TÁMOP 3.2.4. Egyéni tanulási utak, fejlesztő programok kialakítása. Útmutató. Célcsoportok: A Nevelési Tudásdepó projekt helye a közoktatás-fejlesztési stratégiában, különös tekintettel az innovációs potenciál fejlesztésének lehetőségei a nem formális és informális képzés területén TÁMOP 3.2.4

Részletesebben

Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez.

Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez. Oktatási Hivatal Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Szerzők: Misz József, Szokolai Tibor A szakmai

Részletesebben

INFORMATIKA. 5-8. évfolyam

INFORMATIKA. 5-8. évfolyam INFORMATIKA 5-8. évfolyam Ez a helyi tanterv az 51/2012. (XII.21.) EMMI rendelet 2. melléklete: 2.2.15 Informatika 5 8. alapján készült Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak

Részletesebben

2004/68/II. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2141 HUMANISZTIKUS ISKOLAPROGRAM I. HUMANISZTIKUS KOOPERATÍV TANULÁS 1 4. ÉVFOLYAMOS MUNKATERVE

2004/68/II. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2141 HUMANISZTIKUS ISKOLAPROGRAM I. HUMANISZTIKUS KOOPERATÍV TANULÁS 1 4. ÉVFOLYAMOS MUNKATERVE 2004/68/II. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2141 HUMANISZTIKUS ISKOLAPROGRAM I. HUMANISZTIKUS KOOPERATÍV TANULÁS 1 4. ÉVFOLYAMOS MUNKATERVE 2142 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/68/II. szám 1. rész FÕ MODUL,

Részletesebben

KPN 2014. Megújuló köznevelés

KPN 2014. Megújuló köznevelés KPN 2014. Megújuló köznevelés Az idei KPN programjairól sok szélsőséges visszajelzést kaptunk a résztvevő pedagógusoktól, a vélemények azonban egy fontos terület vonatkozásában megegyeztek: minden műveltségterületen

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív Pályázat címe intézményekben. Dunaföldvár Bölcske Madocsa Közoktatási

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív Pályázat címe intézményekben. Dunaföldvár Bölcske Madocsa Közoktatási Pályázati azonosító TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0070 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív Pályázat címe intézményekben. Dunaföldvár Bölcske Madocsa Közoktatási Pályázó neve Intézményfenntartó

Részletesebben

JÓ GYAKORLATOK. elektronikus kiadvány. TANDEM Fejlesztési Alap Mikrotámogatási pályázatok

JÓ GYAKORLATOK. elektronikus kiadvány. TANDEM Fejlesztési Alap Mikrotámogatási pályázatok JÓ GYAKORLATOK elektronikus kiadvány TANDEM Fejlesztési Alap Mikrotámogatási pályázatok 1 Tartalom Ajánlás 4 TANDEM Fejlesztési Alap Mikrotámogatási pályázati rendszer 5 Első pályázati kiírás - Családok

Részletesebben