Bevezető. 1. Pedagógiai alapelveink:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bevezető. 1. Pedagógiai alapelveink:"

Átírás

1

2 Bevezető novemberében született meg a döntés arról, hogy a 12 NATO és Békepartnerségi ország együttműködésében megvalósuló stratégiai légi szállítás kapacitás fejlesztésére a felajánlott bázisok közül a résztvevő nemzetek a magyar bázist, Pápát választották. Az előkészítési folyamat keretében január 28-tól február 1-ig városunkban járt az elhelyezést vizsgáló NATO delegáció. A delegáció 5 munkacsoportban oktatás, egészségügy, rekreáció, elhelyezés, munkaerő piac részletesen vizsgálta a város és térsége nyújtotta lehetőségeket. Az ideérkező családok gyermekei részére szükséges oktatási feltételek biztosítása érdekében Pápa Város Önkormányzata 13/2008.(II.28.) sz. határozatával döntött az érintett intézmények kijelöléséről, felújításáról, valamint a szükséges továbbképzések pénzügyi fedezetének biztosításáról. Az oktatási munkacsoport vezetőjével történt egyeztetések alapján az ideérkező gyermekek számára a legoptimálisabb oktatási feltételek a magyar-angol két tanítási nyelvű iskolai oktatás bevezetésével biztosíthatók. Megvizsgálva a városban működő közoktatási intézményeket, az általános iskolai képzés a Tarczy Lajos Általános Iskolában került bevezetésre. A hazainál szigorúbb biztonsági szabályoknak való megfelelés érdekében szükséges volt, hogy az ideérkező gyermekeket oktató osztályok olyan épületben kerüljenek elhelyezésre, amelyben ezek a biztonsági feltételek megteremthetők voltak. A vizsgáló bizottság döntése szerint erre a célra is megfelelt a Tarczy Lajos Általános Iskola Jókai u. 37. sz. alatti épülete. Ehhez szükséges volt az épület felújítása, átalakítása, akadálymentesítése, zárt kerítés megépítésére, valamint a szükséges biztonsági rendszer kiépítése, melynek költsége meghaladta a 80 millió Ft-ot. Az oktatási feltételek kialakítását követően szeptember 1-jén az Oktatási Minisztérium /2008 sz. határozata alapján megkezdődött az országban egyedülálló, migráns tanulókat is befogadó angol-magyar két tanítási nyelvű oktatás az intézményben. 1. Pedagógiai alapelveink: 1.1. Multikulturális szemlélet: Értéknek tekintjük a tanulók kultúrája és anyanyelve közötti különbözőséget, a gyermekek szabadon megélhetik identitásukat, megtanulják megérteni és elfogadni másokét Interkulturális szemlélet: A külföldi tanulóink ismerjék meg a magyar kultúrát, és a magyar tanulók a külföldi állampolgárok származási országát Integráció: A külföldi tanulók beilleszkedéséhez fontosnak tartjuk, hogy kapcsolatot tudjanak kialakítani az intézmény közösségével, a többi tanulóval. Ennek elősegítésére biztosítjuk számukra a magyar nyelv tantárgyi tanulását, az ország és városunk hagyományainak, kultúrájának megismerését, mindemellett értéknek tartva identitásukat, segítve őket annak megőrzésében. 2

3 1.4. Adaptivitás-komprehenzivitás: Alkalmazkodás a megváltozott feltételekhez. Külföldi tanulóink esetében, a lakhelyváltással, a megváltozott körülményekkel összefüggően érzelmi és személyiségtraumák alakulhatnak ki. A tanulási szokások, a jövőkép, a távlati elképzelések, életmodellek alapvetően különbözőek az egyes nemzetek között. A pedagógusi adaptivitás a személyiség elfogadását jelenti, a komprehenzív iskola pedig az alkalmazkodás, a különleges bánásmód tere, ahol a magyar tanulóinkat is fel kell készítenünk arra, hogy kezeljék a többnemzetiségű iskolában előforduló sajátos élethelyzeteket. Személyiségük fejlődésének, fejlesztésének fontos eleme, hogy ők is alkalmazkodni tudjanak a megváltozott intézményi környezethez. 2. Célkitűzéseink: 2.1. A különböző nyelvekben és kultúrákban jártas, pozitív életvezetésre képes személyiség kialakítása Egymás anyanyelvének és kultúrájának megismerése a különböző állampolgárságú és anyanyelvű tanulók közös nevelésével Az iskolai és a társadalmi beilleszkedéshez szükséges magyar nyelvtudás megszerzése a magyar nyelv tantárgyi és tannyelvi tanulásával; 2.4. A magyarországi beilleszkedés elősegítése, értékeihez való kötődések kialakítása kultúrájának és civilizációjának megismerése és megértése által A magyar és nem magyar tanulók közös nevelése-oktatása az interkulturális szemlélet és az érdekek, és nézetek sokféleségének elismerő felfogásával A külföldi állampolgárságú és a magyar anyanyelvű tanulók orientációja az angol-magyar két tanítási nyelvű oktatásba A különböző angol és magyar nyelvi ismeretanyaggal rendelkező tanulók differenciált nyelvi felkészítése, egységes szintre hozása. Pedagógiai munkánkban figyelembe vesszük A külföldi állampolgár gyermekek, tanulók interkulturális pedagógiai rendszer szerinti óvodai nevelése és iskolai nevelése-oktatása irányelvének kiadásáról szóló oktatási miniszteri közleményben foglaltakat. 3. A működést meghatározó jogszabályok, engedélyek, határozatok évi LXXIX. törvény a közoktatásról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről 26/1997. (VII. 10.) MKM rendelet a két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvének kiadásáról 15/2009. (IV. 2.) OKM rendelet a pedagógiai szakszolgálatok és a sajátos nevelési igényű tanulók támogatása igénylésének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének rendjéről /2008 sz. OKM határozata /2009. sz. OKM szakállamtitkári határozat a 2009/2010-es tanévtől Magyarországra érkező, a Nehéz Légiszállító Ezred tisztségviselőinek gyermekeinek oktatására vonatkozó eltérő szabályok engedélyezéséről Pápa Város Önkormányzatának 13/2008.(II.28.) sz. határozata 3

4 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 4. A tanulók összetétele A 2009/2010-es tanévben az intézmény 31 tanulócsoportjában 679 gyermeket tanítunk. Ebből az angol - magyar két tanítási nyelvű tagozaton 10 tanulócsoportban a tanulók összlétszáma 165 fő. Míg a 2008/09. tanévben 15 gyermek (9 svéd és 6 amerikai) érkezett, addig 2009/2010-es tanévben 62 külföldi diák kezdi meg tanulmányait iskolánk két tanítási nyelvű tagozatán. Számuk tanév közben az alakulat létszámának feltöltésével várhatóan még nőni fog. osztályok: 1.e 1.f 2.e 2.f 3.e 4.e 5.e 6.e 7.e 8.e osztálylétszám: ebből magyar ebből külföldi AMERIKAI SVÉD NORVÉG HOLLAND TÖRÖK 1 1 BOLGÁR 1 1 ROMÁN 1 1 A tanulók többsége az USA-ból (28), Svédországból (16), Norvégiából (16) és Hollandiából (9) érkezett. Magyar és külföldi tanulók eloszlása (2009/2010. tanév): 4

5 Az angol-magyar két tanítási nyelvű oktatást intézményünkben nem a Közoktatási törvényben meghatározott módon, az első osztálytól felmenő rendszerben, hanem a felmerült igényeknek megfelelően egyszerre, valamennyi tagozaton beindítottuk az OKM egyedi engedélye alapján. 5. Személyi és tárgyi feltételek megteremtése A SAC / C-17 program keretében érkező külföldi tanulók számára a jelenleg elfogadott pedagógiai programban meghatározottak szerint kívánjuk biztosítani az oktatást: 5.1. Személyi feltételek: - Az angol-magyar két tanítási nyelvű tagozaton 14 új álláshely kialakítására került sor, melyre a program működtetéséhez szükséges végzettségű és szakképzettségű pedagógusok felvétele megtörtént. - A magyar mint idegen nyelvet 2 pedagógus tanítja több csoportban. - Az angol-magyar két tanítási nyelvű oktatás beindításának jogszabályban meghatározott feltétele angol anyanyelvi tanárok alkalmazása. Tekintettel arra, hogy a képzésben résztvevő tanulók több nemzetből érkeznek, különböző szintű angol nyelvismerettel rendelkeznek, öt angol anyanyelvű tanárt foglalkoztat intézményünk. Ők - az általunk előzetesen jelzett munkakör betöltésére - a Central European Teaching Program (CETP) szervezet magyarországi képviseletének közvetítésével kerültek intézményünkhöz. Valamennyien szakképzett pedagógusok. Feladatuk továbbá - szülői igény esetén - a felső tagozatos matematika, fizika, kémia, természetismeret, biológia, kémia tárgyak angol nyelvű oktatása, melyet a magyar gyermekeknek tartott órákkal párhuzamosan, csoportbontásban szervezünk meg. Ennek valamennyi feltételét intézményünk biztosítja. - A svéd, norvég és holland fél kérésére, az Oktatási és Kulturális Minisztérium engedélyével lehetőséget biztosítunk anyanyelvük nyelvtana és felső tagozaton a matematika, fizika és kémia tantárgyak anyanyelvi oktatására is. A svéd, norvég és holland tanulók anyanyelvi oktatását végző két-két tanár alkalmazásának valamennyi költségét az őket delegáló nemzetek fedezik. Továbbá lehetőség van a külföldi tanulók esetében a nemzeti tananyag távoktatás keretében történő elsajátítására Tárgyi feltételek: Az épület felújításának, átalakításának, akadálymentesítésének, a zárt kerítés kialakításának, valamint a szükséges biztonsági rendszer kiépítésének és az idei évben a tető teljes felújításának 100 millió forintot meghaladó költségein felül a fenntartó évben 42 millió Ft összegben az intézmény rendelkezésre bocsátotta az angol-magyar két tanítási nyelvű oktatás feltételinek kialakításához szükséges költségeket. Továbbá évtől éves szinten 42 millió Ft többlettámogatást biztosít a program folytatásához. Az öt angol anyanyelvű tanár elhelyezésére Pápa Város Önkormányzata térítésmentes használatra négy önkormányzati bérlakást biztosít. 5

6 Az angol-magyar két tanítási nyelvű oktatás állami normatívával támogatott, azonban a normatíva a képzés tényleges költségeit nem fedezi. A speciális feltételek miatt jelentkező többletkiadások tovább emelik a két tanítási nyelvű oktatás költségeit. Ez a többletkiadás a Tarczy Lajos Általános Iskola vonatkozásában a évi költségvetésben meghatározott előirányzatokkal számolva ,- Ft/tanuló. Az Amerikai Egyesült Államok kormánya által működtetett NDSP oktatásért felelős szervezet jelezte, hogy az oktatás többletköltségeinek biztosítására a 2008/2009-es tanévre visszamenőleg az amerikai állampolgárságú tanulók után ,- Ft/fő/félév tandíjat fizet. A két tanítási nyelvű multikulturális oktatás megszervezéséhez egyszeri 30 millió Ft összegű támogatást biztosított az intézmény részére az Oktatási és Kulturális Minisztérium, az Oktatás Kutató és Fejlesztő Intézet közreműködésével A külföldi állampolgár gyermekek, tanulók iskolai nevelési-oktatása, megszervezésére, interkulturális pilot-program keretében. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium a migráns gyerekek oktatásával kapcsolatos többletkiadások biztosításához pályázatot írt ki, melyre a fenntartó határidőre benyújtotta pályázatát. 5.3 Pedagógusok felkészítése - továbbképzések Az angol-magyar két tanítási nyelvű oktatás eredményes bevezetése érdekében júliusától kezdődően az intézmény pedagógusai tanfolyamokon, továbbképzéseken vesznek részt: a) Felkészítés a multikulturális, a kompetencia alapú és a nem szakrendszerű oktatásra Kivitelező: Pannon Egyetem Neveléstudományi Intézet Projektvezető: Dr Zsolnai Józsefné Dr Mátyási Mária Tanfolyam időkerete: 4 x 30 óra tanfolyami résztvevők száma: 21 fő b) Szakmai - módszertani továbbképzés Kivitelező: NYME - Apáczai Kar Idegen Nyelvi, Irodalmi és Kommunikációs Tanszék Helyszín: Győr, Apáczai Kar Projektvezető: Szilágyi Magdolna mb. tanszékvezető Tanfolyam időkerete: 32 óra Résztvevők száma: 9 fő c) Tantárgyak idegen nyelvű oktatásának pedagógiai alapjai Kivitelező: Kétnyelvű Iskoláért Egyesület Projektvezető: Dr. Kovács Judit Időpont: szept. 27., okt. 04., 11., nov. 15. Tanfolyam időkerete: 30 óra Résztvevők száma: 10 fő 6

7 d) Angol nyelvtanfolyam - "C" típusú középfokú nyelvvizsgára felkészítő Tanfolyam időkerete: 360 óra Résztvevők száma: 4 fő e) Angol nyelvtanfolyam - "C" típusú alapfokú nyelvvizsgára felkészítő Tanfolyam időkerete: 360 óra Résztvevők száma: 6 fő f) Angol nyelvtanfolyam Kezdő csoport Tanfolyam időkerete: 240 óra Résztvevők száma: 2 fő g) Tantárgyak idegen nyelven történő tanítására módszertani továbbképzés Helyszín:NYME Apáczai Csere János Kar, Idegen Nyelvi és Irodalmi Intézeti Tanszék Képzési időkerete: 504 óra Résztvevők száma: 2 fő 6. Oktató-nevelő munka 6.1 Tantárgyi struktúra A magyar-angol két tanítási nyelvű oktatás keretében angolul tanítjuk valamennyi tanulónknak: 1-8. osztályban heti 5 órában az angol nyelvet, évfolyamokon az ének, rajz, természetismeret és testnevelés tantárgyakat, 5-8. évfolyamokon a természetismeret, a biológia, földrajz, történelem és országismeret tantárgyakat, 7-8. évfolyamon az informatika tantárgyat évfolyamon magyart, mint idegen nyelvet tanítunk. Míg a magyar tanulók az angolt, mint idegen nyelvet tanulják, az amerikai tanulók számára 1. osztályban angol nyelvű írás-olvasást, a többi évfolyamon anyanyelvi szintű angol nyelv és irodalmat tanítunk. 7

8 Heti órakeret (valamennyi tanulónak angol nyelven tartott órák kiemelt háttérszínnel jelölve) Alsó tagozat Felső tagozat Osztály: Magyar nyelv és irodalom (külföldieknek ,5 4 4,5 4 Magyar mint idegen nyelv) Történelem 2,5 2,5 2 2 Angol (USA tanulóknak mint anyanyelv) Matematika ,5 3,5 3,5 Informatika Természetismeret ,5 Fizika 1,5 1,5 Kémia 1,5 1,5 Biológia 1,5 1,5 Földrajz 1,5 1,5 Ének Rajz 1 1 1,5 1, ,5 Technika Testnevelés ,5 2,5 2,5 2,5 Osztályfőnöki 0,5 0,5 1 1 Országismeret (USA, Kanada, GB, Ausztrália) 2 2 1,5 1, Egyéni fejlesztés A külföldi tanulók különböző szintű és tartalmú tantervi követelmények alapján, eltérő teljesítményértékelésű oktatási rendszerekben folytatták eddigi tanulányaikat. Intzéményünkben viszont a magyar nemzeti alaptantervre épülő helyi tantervek követelményeinek kell megfelelniük. A nemzeti és a magyar követelményrendszer közötti eltérések áthidalását az egyéni fejlesztési terv segítségével biztosítjuk. Iskolánk az egyéni fejlesztés alkalmazására egy Hollandiában kidolgozott, azóta nemzetközileg továbbfejlesztett Belső Gondozás Rendszer (BGR) elnevezésű modellt vett át. 8

9 6.3. Taneszközök-módszerek Sajnálatos tény, hogy a tankönyvkiadók az angol-magyar két tanítási nyelvű oktatás speciális igényeinek nem, vagy csak nehezen tudnak eleget tenni. Ennek oka egyrészt az, hogy bár az utóbbi pár esztendőben tízszeresére nőtt a két tanítási nyelvű oktatást bevezető iskolák száma, ez még mindig távol marad attól a mennyiségtől, melynek tankönyvellátása kifizetődő lenne a kiadóknak. A tankönyvírás és a tankönyvé nyilvánítás egyaránt lassú folyamat. Jelenleg sem kapható a tankönyvpiacon angol nyelvű 8. osztályos biológia, földrajz és történelem tankönyv. A hiányt az intézmény pedagógusai a tantárgyak tanmenetét követve az interneten gyűjtött interaktív tananyagokkal pótolják. A tavasz folyamán megtörtént a felső tagozatos matematika, fizika és kémia tankönyvek és munkafüzetek törzsanyagának angol nyelvre történő fordítása. Jelenleg az anyagok egy részének lektorálása van folyamatban. A már elkészült anyagot segédletként a külföldi tanulók rendelkezésére bocsátjuk. 6.4 Tanórán kívüli foglalkozások, szabadidős programok A tanórák egy részében a magyar tanulók nincsenek a külföldi társaikkal azonos csoportban. Ezért is tartjuk fontosnak, hogy az iskolai élet más területén a programokat közösen szervezzük számukra. Augusztus utolsó hetében tanévkezdő tábort szerveztünk az ugodi Árnyaserdő vendégházban, ahol játékos szabadtéri foglalkozások vártak a gyerekekre. Idei éves munkatervünk számos olyan tevékenységet tartalmaz, mely egymás személyiségének, kultúrájának megismerését szolgálják. (Halloween day, Thanks giving day, svéd Luca napi műsor, Karácsonyi sütemény kóstoló a nemzetek jellegzetes ételeiből, Multikulturális Nap, Nemzetközi számítógépes rajzverseny, Szent Patrik Day: utcai felvonulással,fúvós zenével) A rendezvényeket a külföldi szülőkkel együttműködve szervezzük. 7. Kutatás fejlesztés Az intézményben folyó egyedi, a meglévő oktatás-szervezési és az oktatás jogi rendszerében nehezen kezelhető pedagógiai tevékenység új irányzatot teremt a két tanítási nyelvű, valamint és a migráns tanulók oktatásban. A városunkban kialakulóban lévő multikulturális közeg egyedülálló kutatási terület. Intézményünk A külföldi állampolgár gyermekek, tanulók iskolai nevelési-oktatása, megszervezésére című interkulturális pilot-program keretében sikeresen együttműködött az Oktatáskutató és fejlesztő Intézet, a Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Karának Irodalmi és Kommunikációs Tanszékének, és a Stadtschulrat für Wien, Europa Büro tudományos Kétnyelvű Iskoláért Egyesület, a Kétnyelvű Iskoláért Egyesület tudományos munkatársaival. Jelezte együttműködési szándékát a Pannon Egyetem Neveléstudományi Intézetének és az Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékének vezetője is. 9

10 8. Összegzés Az angol-magyar két tanítási nyelvű oktatás bevezetése a tervezettnél összetettebb kihívást jelent mind az iskola, mind a fenntartó önkormányzat, mind pedig az Oktatási és Kulturális Minisztérium számára. Úgy gondolom, az elmúlt tanév tapasztalataira építve hosszútávon fenntartható és továbbfejleszthető ez az egyedi képzés. A programban közreműködők mindent elkövetnek annak érdekében, hogy ez az országban egyedülálló képzési forma sikeres legyen, beváltsa a hozzáfűzött reményeket. Célunk, hogy az iskolából kikerülő magyar és külföldi gyerekek a továbblépéshez szükséges tudás és ismeretek birtokában, ezen egyedi oktatás előnyeit kihasználva léphessenek tovább. 10

Beszámoló. a Tarczy Lajos Általános Iskola tevékenységéről

Beszámoló. a Tarczy Lajos Általános Iskola tevékenységéről 77. Beszámoló a Tarczy Lajos Általános Iskola tevékenységéről Készítette: Venczel Csaba sk. intézményvezető Pápa, 2011. május 17. Tartalomjegyzék Bevezető... 1 Iskolahasználók... 2 Igények... 2 A működést

Részletesebben

Beszámoló. a Tarczy Lajos Általános Iskola tevékenységéről

Beszámoló. a Tarczy Lajos Általános Iskola tevékenységéről Beszámoló a Tarczy Lajos Általános Iskola tevékenységéről Készítette: Venczel Csaba intézményvezető Pápa, 2012. június 6. Bevezető Tisztelt Képviselőtestület! A Tarczy Lajos Általános Iskola nyolc évfolyammal

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA B U D A P E S T 2012.

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA B U D A P E S T 2012. Adjátok kezébe a kérdéseket, és hagyjátok, hadd oldja ő meg maga. Ne azért tegyen szert a tudásra, mert ti megmondjátok neki, Hanem azért, mert magától megétette: ne tanulja a tudományt, hanem fedezze

Részletesebben

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ VEZETŐI PÁLYÁZAT A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ A pályázat tárgya: Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola

Részletesebben

Szilágyi Tibor 5650 Mezőberény Kereki u. 10.

Szilágyi Tibor 5650 Mezőberény Kereki u. 10. Szilágyi Tibor 5650 Mezőberény Kereki u. 10. Balog Zoltán Emberi Erőforrások Minisztere részére Klebelsberg Intézményfenntató Központ 1051 Budapest Nádor u. 32. KLIK Személyügyi Főosztály Tárgy: Intézményvezetői

Részletesebben

Éves munkaterve. Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, és Alapfokú Művészeti Iskola 2014/2015. Nyíregyháza, 2014. szeptember 3.

Éves munkaterve. Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, és Alapfokú Művészeti Iskola 2014/2015. Nyíregyháza, 2014. szeptember 3. Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, és Alapfokú Művészeti Iskola Levelezési cím: H - 4400 Nyíregyháza, Gomba utca 7. Telefon és Fax: +36(42)406-079/18; E-mail: info@bethleniskola.hu www.bethleniskola.hu

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Budapest, 2012. augusztus

ELŐTERJESZTÉS. Budapest, 2012. augusztus EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE 38408/2012. ELŐTERJESZTÉS a nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról Budapest, 2012. augusztus készítette: látta: jóváhagyta:

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 162. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. december 29., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 162. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. december 29., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. december 29., csütörtök 162. szám Tartalomjegyzék 2011. évi CXC. törvény A nemzeti köznevelésrõl 39622 2011. évi CXCI. törvény A megváltozott munkaképességû

Részletesebben

Kecskemét Megyei Jogú Város Alpolgármestere 4570-3/2009. ELŐTERJESZTÉS. Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. február 26-án tartandó ülésére

Kecskemét Megyei Jogú Város Alpolgármestere 4570-3/2009. ELŐTERJESZTÉS. Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. február 26-án tartandó ülésére Azonosítószám: 00-01-02 Változat: 2 Kecskemét Megyei Jogú Város Alpolgármestere 4570-3/2009. ELŐTERJESZTÉS Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. február 26-án tartandó ülésére Tárgy: Magyar angol

Részletesebben

Pedagógiai Program. Mottó: Az iskola dolga, hogy megtanítassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat,

Pedagógiai Program. Mottó: Az iskola dolga, hogy megtanítassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, Tarczy Lajos Általános Iskola Székhely: 8500 Pápa, Jókai u. 18. Tel./Fax: 89/324-350 Telephely: 8500 Pápa, Jókai u. 37. E-mail: tarczy@papa.hu; tarczy1@tarczy-papa.sulinet.hu Honlap: www.tarczypapa.hu

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. Kossuth Lajos Baptista Általános Iskola és Kollégium 5310 Kisújszállás, Rákóczi u. 1;. Tel./fax.: 59/321-312; e-mail: kossuth.kisujszallas@baptistaoktatas.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. TARTALOMJEGYZÉK Preambulum...

Részletesebben

A Szentgotthárd és Kistérsége Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A Szentgotthárd és Kistérsége Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Pedagógiai Program Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény 1 A nehézség nem az új eszmék kialakításában rejlik, hanem a régiektől való megszabadulásban. (John Maynard Keynes közgazdász) A Szentgotthárd

Részletesebben

A DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKIOLA KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A 2008-2013. KÖZÖTTI IDŐSZAKRA Készítette: Dr. Kovács Péterné Szombathely, 2008. Derkovits Gyula Általános Iskola 2008. 2 1. Bevezető

Részletesebben

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 8 1. Bevezető... 8 1.1 Intézményünk bemutatása... 10 1.2 Bay Zoltán Általános Iskola Tagintézmény... 13 2.

Részletesebben

P e d a g ó g i a i P r o g r a m

P e d a g ó g i a i P r o g r a m Biharkeresztesi Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 4110 Biharkeresztes, Ady Endre u. 2 Tel/fax: (54) 430-084 e-mail: bocskai@bocskai-bker.sulinet.hu P e d a g ó g i a i

Részletesebben

A nemzeti idegennyelv-oktatás fejlesztésének stratégiája az általános iskolától a diplomáig. Fehér könyv 2012 2018

A nemzeti idegennyelv-oktatás fejlesztésének stratégiája az általános iskolától a diplomáig. Fehér könyv 2012 2018 Napjainkban az idegennyelv-tudás szerepe, jelentősége kulturális és gazdasági szempontból is vitathatatlan. A nyelvtudás javítja a munkaerő-piaci elhelyezkedés esélyeit, hozzájárul a foglalkoztatottság

Részletesebben

243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról. Általános rendelkezések

243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról. Általános rendelkezések 243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról A közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról

Részletesebben

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről egységes szerkezetbe foglalva az 1993. évi LXXIX. törvény hatályos normaszövegével

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről egységes szerkezetbe foglalva az 1993. évi LXXIX. törvény hatályos normaszövegével 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről egységes szerkezetbe foglalva az 1993. évi LXXIX. törvény hatályos normaszövegével 2012. évi CXX. törvénnyel beiktatott módosításokkal és a 2012. évi CXXIV.

Részletesebben

Pedagógiai Program 2010. HERNÁD-PUSZTAVACS KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA. Nevelési Terv Helyi Tanterv. Általános Iskola

Pedagógiai Program 2010. HERNÁD-PUSZTAVACS KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA. Nevelési Terv Helyi Tanterv. Általános Iskola HERNÁD-PUSZTAVACS KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA Nevelési Terv Helyi Tanterv Általános Iskola 2010. 2376 H E R N Á D F Ő ÚT 1 5 0. 2 3 7 8 P U S Z T A V A C S B É K E T É R 1 8. Nevelési Program Tartalomjegyzék

Részletesebben

Gyula Város Önkormányzatának Alapfokú Oktatási, Mővészetoktatási, Sportiskolai és Pedagógiai Szakszolgálati Intézménye. Nevelési program 2008.

Gyula Város Önkormányzatának Alapfokú Oktatási, Mővészetoktatási, Sportiskolai és Pedagógiai Szakszolgálati Intézménye. Nevelési program 2008. Gyula Város Önkormányzatának Alapfokú Oktatási, Mővészetoktatási, Sportiskolai és Pedagógiai Szakszolgálati Intézménye Nevelési program 2008. Tartalomjegyzék I. FEJEZET... 1 1. Bevezető... 1 1.1. A tagintézmények

Részletesebben

PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁT VÉGZETT TANULÓK TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEI HEVES MEGYÉBEN

PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁT VÉGZETT TANULÓK TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEI HEVES MEGYÉBEN HEVES I NTÉZET PEDAGÓGI AI MEGYEI PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁT VÉGZETT TANULÓK TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEI HEVES MEGYÉBEN A 2014/2015-ÖS TANÉVBEN PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ Általános

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK I II A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK 7 A KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ALAPJÁN ELKÉSZÍTETT ÚJ PEDAGÓGIAI PROGRAM

Részletesebben

A Mátészalkai Móricz Zsigmond Magyar- Angol Kéttannyelvű Általános Iskola

A Mátészalkai Móricz Zsigmond Magyar- Angol Kéttannyelvű Általános Iskola A Mátészalkai Móricz Zsigmond Magyar- Angol Kéttannyelvű Általános Iskola Mátészalka Móricz Zsigmond út 96-98. OM: 033393 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Mátészalka, 2014. szeptember 01. Módosítva: 2015. február

Részletesebben

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZOKTATÁSI FELADATELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERVE 2001-2006.

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZOKTATÁSI FELADATELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERVE 2001-2006. DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZOKTATÁSI FELADATELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERVE 2001-2006. 2003. évi felülvizsgálat Elfogadta: 233/2003. (VII.3.) KH számú

Részletesebben

Pedagógiai Program. Hunfalvy János. Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola

Pedagógiai Program. Hunfalvy János. Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola Pedagógiai Program Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola 2010 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010 A Pedagógiai Program 2008-ban készült, melyet a Fővárosi Önkormányzat

Részletesebben

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium. 1138 Budapest, Váci út 107. PEDAGÓGIAI PROGRAM

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium. 1138 Budapest, Váci út 107. PEDAGÓGIAI PROGRAM A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium 1138 Budapest, Váci út 107. PEDAGÓGIAI PROGRAM 006 Tartalomjegyzék I. Az iskola bemutatása, jelenlegi képzési célrendszere 6 1.1 Az iskola

Részletesebben

17. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /666-4/ 2008. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. december 23 i nyilvános ülésére

17. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /666-4/ 2008. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. december 23 i nyilvános ülésére 17. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /666-4/ 2008 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. december 23 i nyilvános ülésére Tárgy: A Tapolcai Általános Iskola Pedagógiai Programjának elfogadása Előterjesztő: Előkészítette:

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FELÜLVIZSGÁLT ÉS MÓDOSÍTOTT KÖZOKTATÁSI INTÉZKEDÉSI TERVE

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FELÜLVIZSGÁLT ÉS MÓDOSÍTOTT KÖZOKTATÁSI INTÉZKEDÉSI TERVE MELLÉKLET A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FELÜLVIZSGÁLT ÉS MÓDOSÍTOTT KÖZOKTATÁSI INTÉZKEDÉSI TERVE 2008-2011 1 Tartalomjegyzék 1. Általános elvek, megállapítások 3. oldal 2. Helyzetelemzés 3. oldal 3. Demográfiai

Részletesebben

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A Lestár Péter Egységes Középiskola, Szakiskola és Óvoda II. Rákóczi Ferenc Tagiskolája tagintézmény

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A Lestár Péter Egységes Középiskola, Szakiskola és Óvoda II. Rákóczi Ferenc Tagiskolája tagintézmény VEZETŐI PÁLYÁZAT A Lestár Péter Egységes Középiskola, Szakiskola és Óvoda II. Rákóczi Ferenc Tagiskolája tagintézmény Tagintézmény-vezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére. Lestár Péter Egységes Középiskola,

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Általános Iskola

Kölcsey Ferenc Általános Iskola 2013. Készült: Mezőzombor, 2013.03.24. Készítette: a KölcseyFerenc Általános Iskola tantestülete Jóváhagyta: Kiss Péterné igazgató Pedagógiai Program 2013 oldal 1 TARTALOMJEGYZÉK Oldal Bevezető 4.oldal

Részletesebben