Összefoglaló. Foglalkoztatási Hivatal. a munkaerı-kölcsönzık évi tevékenységérıl. Budapest május

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Összefoglaló. Foglalkoztatási Hivatal. a munkaerı-kölcsönzık évi tevékenységérıl. Budapest május"

Átírás

1 Foglalkoztatási Hivatal Összefoglaló a munkaerı-kölcsönzık évi tevékenységérıl A munkaerı-kölcsönzı szervezetek adatai és a kölcsönzési esetek számának megoszlása évben Egy munkaerı-kölcsönzıre esı kölcsönzési esetek száma fı fı fı fı 4,0 1,7 Észak- Magyarország 51,6 84,4 8,0 1,2 6,5 1,5 Nyugat- Dunántúl 21,1 4,1 Közép- Dunántúl Közép- Magyarország Észak-Alföld 1,9 0,6 Dél- Dunántúl 6,7 6,5 Dél- Alföld Kölcsönzı cégek és a kölcsönzési esetek régiók közötti megoszlása,% (ország=100%) Kölcsönzı cégek megoszlása Kölcsönzési esetek számának megoszlása Budapest május

2 Készült A Foglalkoztatási Hivatal Kutatási és Elemzési Fıosztályán Fıosztályvezetı: BUSCH IRÉN Készítette: Pénzné Somogyvári Zsuzsanna 2

3 Bevezetés A munkaerı kölcsönzése Magyarországon a Munka Törvénykönyve július 1-jei módosításával vált lehetıvé. Az akkor munkaközvetítéssel foglalkozó cégek egy része új profilként kezdte el a munkaerı-kölcsönzést. A munkaerı-kölcsönzési és a magánmunkaközvetítıi tevékenység nyilvántartásba vételérıl és folytatásának feltételeirıl szóló 118/2001. (VI. 30.), az ezt módosító 182/2009. (IX. 10.) és a 285/2009. (XII. 11.) Korm. rendeletek szabályozzák. A kormányrendelet szigorú feltételekhez kötötte a tevékenység gyakorlását 1, és a nyilvántartásba vételt a székhely szerint illetékes kormányhivatal munkaügyi központjához rendelte. A nyilvántartás vezetésén kívül a munkaügyi központok végzik a feltételek fennállásával és a tevékenység gyakorlásával kapcsolatos hatósági ellenırzést is. A munkaerı-kölcsönzés egy speciális atipikus foglalkoztatási forma, a foglalkoztatás három fél megállapodásával valósul meg: a munkavállaló, a kölcsönvevı, valamint a kölcsönzı cég által. A kölcsönzött munkavállalót a próbaidı letelte után ugyanazok a jogok illetik meg, mint a kölcsönvevı cég belsı dolgozóit. Jelentésünkben a munkaerı-kölcsönzık évi tevékenységét mutatjuk be, évenkénti adatszolgáltatási kötelezettségük alapján, amelyet a cég székhelye szerint illetékes kormányhivatal munkaügyi központjához kell megküldeni. A megyei kormányhivatalok munkaügyi központjaitól kapott adatok országos összesítése a Foglalkoztatási Hivatalban történik. 1 A kölcsönzési tevékenység megkezdését a székhely szerint illetékes munkaügyi központtól kell kérvényezni, amelyhez a következı dokumentumokat kell csatolni: három hónapnál nem régebbi cégkivonatot, vagy közjegyzı által hitelesített másolatát, valamint aláírási címpéldányt, a munkaerı-kölcsönzési tevékenységet tartalmazó okirat három hónapnál nem régebbi, közjegyzı által hitelesített másolatát, az elıírt képesítést bizonyító oklevél közjegyzı által hitelesített másolatát, valamint szükség szerint - a gyakorlatot bizonyító dokumentumot (mőködési bizonyítványt), - az e képesítéssel rendelkezı személy foglalkoztatása érdekében kötött szerzıdést (munkaszerzıdés vagy megbízási szerzıdés), az irodahelyiség használati jogát biztosító okirat hiteles másolatát (bérleti szerzıdés közjegyzı által hitelesített másolatát, vagy tulajdoni lap másolatot) eredeti letéti szerzıdést a vagyoni biztosítékról (a vagyoni biztosíték mértéke Ft). 3

4 A munkaerı-kölcsönzı cégek tevékenysége december 31-én 282 munkaerı-kölcsönzı cég volt nyilvántartva az országban, december 31-én 802, ami nyolc év alatt ami 2,7-szeres növekedést jelent. A munkaerıkölcsönzı cégek közül 125-en munkaerı közvetítést is végeztek az elmúlt évben. A munkaerı-kölcsönzı cégek közül 768 jogi személy és 3 jogi személyiség nélküli gazdasági társaság volt. Az adatszolgáltató cégek közül 748 csak belföldre, 4 csak külföldre és 19 mindkét irányba folytatott kölcsönzési tevékenységet. Az adatszolgáltató munkaerı-kölcsönzı cégek száma a években Budapest Bács-Kiskun Baranya Békés Borsod-Abaúj-Zemplén Csongrád Fejér Győr-Moson-Sopron Hajdú-Bihar Heves Jász-Nagykun-Szolnok Komárom-Esztergom Nógrád Pest Somogy Szabolcs-Szatmár-Bereg Tolna Vas Veszprém Zala december 31-én a nyilvántartásban szereplı (802) cégek közül 771 nyújtotta be kötelezı adatszolgáltatását (96,1%-os visszaérkezési arány), amelybıl 628 munkaerıkölcsönzı végzett az év során kölcsönzési tevékenységet. A évben a megszőnt cégek 4

5 száma 343 volt és 168 újonnan alakult cég kérte nyilvántartásba vételét a székhelye szerint illetékes kormányhivatal munkaügyi központjától. Az adatszolgáltatás elmulasztásának egyik oka lehet, hogy a kormányrendelet az elmúlt években többször változott, így a legutóbbi módosításkor a munkaerı kölcsönzı tevékenységének folytatásához szükséges letéti összeget jelentısen megemelte, amelyet több cég nem teljesített, ezért tevékenységét a kormányrendeletben foglaltaknak megfelelıen a munkaügyi központ felfüggesztette. A másik lehetséges ok, hogy a gazdasági válság és az azt követı recesszió következtében forgalmuk visszaesett, ezért ilyen irányú tevékenységüket nem tudták folytatni, azonban ezt nem jelezték a munkaügyi központok felé. A munkaügyi központok az adatszolgáltatásnak eleget nem tevı cégeknél amennyiben hollétük tisztázható volt eljártak és számos kölcsönzı cégrıl az derült ki, hogy már megszőnt, felszámolták, ill. felszámolás alatt áll. A korábbi évhez képest évben csökkent az adatszolgáltató munkaerı-kölcsönzı cégek száma Nógrád (19 db-ról 1 db-ra, 94,7%-kal), Baranya (16 db-ról 7 db-ra, 56,3%-kal), Veszprém (67 db-ról 29 db-ra, 56,7%-kal), Bács-Kiskun (20 db-ról 10 db-ra, 50,0%-kal), Heves (10 db-ról 4 db-ra, 60,0%-kal), Tolna (9 db-ról 6 db-ra, 33,3%-kal), Hajdú-Bihar (19 db-ról 13 db-ra, 31,6%-kal), Szabolcs-Szatmár-Bereg (16 db-ról 12 db-ra, 25,0%-kal), Vas (17 db-ról 14 db-ra, 17,6%-kal) Fejér (37 db-ról 33 db-ra, 10,8%-kal) valamint Zala (13 dbról 12 db-ra, 7,7%-kal) megyében. A nyilvántartásba vett új cégek Komárom-Esztergom (81) Pest (13) és Csongrád (9), Jász-Nagykun-Szolnok (8), Békés (7), Borsod-Abaúj- Zemplén (4), Gyır-Moson-Sopron (3) és Somogy (1) megyében valamint a fıvárosban (46) kérték bejegyzésüket. A legtöbb, évben tevékenységet végzı munkaerı-kölcsönzı vállalkozás székhelye a Közép-magyarországi régióban van, számuk évben 335, amely az országban mőködı összes munkaerı-kölcsönzı 53,3%-a. A évben kölcsönzési tevékenységet végzı összesen 628 munkaerı-kölcsönzıvel foglalkoztató szerzıdött, azaz egy kölcsönzıre átlagosan 11,3 partner cég jutott az elmúlt évben. Természetesen a megyék között ebben is jelentıs eltérések vannak. Két szélsı példa: Vas megyében 12 kölcsönzı cég 361 foglalkoztatóval volt kapcsolatban, míg Nógrád megyében egy kölcsönzı cég 10 foglalkoztatóval állt kapcsolatban. Jelentıs még ez a mutató Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, ahol az egy kölcsönzıre jutó foglalkoztatók száma 20. 5

6 Az átlagot meghaladó még ez a mutató, Bács-Kiskun (18) és Békés (13) megyében valamint a fıvárosban (19). Ez a fajlagos mutató legalacsonyabb Baranya (0,7) megyében, ami mutathatja azt is, hogy itt több kölcsönzéssel is foglalkozó vállalkozás 2010-ben minimális mértékben végzett ilyen irányú tevékenységet. Az egy kölcsönzı cégre jutó foglalkoztatottak átlagos száma 208 volt, a legmagasabb ez a szám Borsod-Abaúj-Zemplén (1 401) megyében, a legalacsonyabb Baranya (18) megyében évben egy munkaerı-kölcsönzı cégek átlagosan 575 esetben kölcsönözték munkavállalóikat a foglalkoztatóknak. A kikölcsönzési esetek száma az országos átlagot jelentısen meghaladó mértékő Borsod-Abaúj-Zemplén (1 620), Csongrád (1 311) megyében és a fıvárosban (1 048). Az egy kölcsönzıre jutó esetszám a legalacsonyabb Baranya (20) megyében volt. Az egy kölcsönzıre jutó ledolgozott munkanapok szám átlagosan volt. Az egy kölcsönzı cégre jutó munkanapok száma legmagasabb Borsod-Abaúj-Zemplén ( ) a legalacsonyabb Baranya (2 834) megyében volt évben az egy kölcsönzı cégre vetített bruttó keresettömeg 148,6 millió forint volt. A legmagasabb ez a mutató Borsod-Abaúj-Zemplén (718,8 millió forint/kölcsönzı cég), a legalacsonyabb Baranya (12,5 millió forint/kölcsönzı cég) megyében. 6

7 A munkaerı-kölcsönzıkkel szerzıdött foglalkoztatók és a foglalkoztatások adatai A foglalkoztatók száma 2010-ben db volt, a korábbi évhez képest 3017 darabbal (73,9%-kal) több volt, de meghaladta a évi darabszámot is (682 darabbal). A munkaerı-kölcsönzıkkel szerzıdött foglalkoztatók számát ágazatok szerint a években lehet összehasonlítani, mivel az ágazati besorolás (TEÁOR) évtıl változott. Azt vizsgálva, hogy a foglalkoztatók mely nemzetgazdasági ágakba tartoznak, a következıket mondhatjuk: a legnagyobb arányt a feldolgozóipari cégek képviselik (3 508 cég), ez 49,4%-a az összes szerzıdöttnek. A munkaerı-kölcsönzıkkel szerzıdött foglalkoztatók száma ágazatok szerint, a években Mezıgazdaság, erdıgazdálkodás, halászat Bányászat Feldolgozóipar Villamosenergia-, gáz-, gızellátás, légkondicionálás Vízellátás, szenyvíz győjtése, kezelése, Építıipar Kereskedelem, gépjármőjavítás Szállítás, raktározás Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás Információ, kommunikáció Pénzügyi, biztosítási tevékenység Ingatlanügyletek Szakmai, tudományos, mőszaki tevékenység Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység Közigazgatás, védelem; kötelezı társadalombiztosítás Oktatás Humán egészségügyi, szociális ellátás Mővészet, szórakozás, szabad idı Egyéb szolgáltatás Háztartás munkaadói tevékenysége, termék Területen kívüli szervezet év év év 7

8 A feldolgozóiparon belül a feldolgozási termék (901 db), a villamos berendezés (335 db), a vegyi anyag, termék (301 db), a gép, gépi berendezés (252 db) valamint a közúti jármő gyártása (218 db) ágazatokban volt a legmagasabb (200 feletti) a foglalkoztatók száma. Jelentıs még a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás (10,9%, 771 cég), az építıipar (7,3%, 517 cég) valamint a szállítás, raktározás (7,0%, 495 cég) ágazatokban foglalkoztatók száma, akik ilyen módon elégítették ki átmeneti vagy tartós munkaerıigényüket. A munkaerı-kölcsönzést igénybe vevı cégek száma egy év alatt emelkedett Veszprém (28,5-szeresére), Vas (12,4-szeresére), Békés (4,4-szeresére), Tolna (2,8-szeresére), Fejér (2,2-szeresére), Szabolcs-Szatmár-Bereg (2,1-szeresére), Pest megyében (2-szeresére) és a fıvárosban (1,8-szeresére). Az elmúlt évhez képest jelentıs, foglalkoztatói szám csökkenés tapasztalható Csongrád (88,4%-os), Baranya (77,9%-os), Gyır-Moson-Sopron (60,4%-os), Nógrád (52,4%-os) Somogy (28,0%-os) és Heves megyében (16,7%). A vizsgált idıszakban Közép-Magyarországon (76,2%), ezen belül elsısorban a fıvárosban (70,3%) található a kölcsönzı cégek szolgáltatásait igénybe vevı foglalkoztatók döntı többsége, a Közép-Dunántúlon mőködik a 8,7%-uk. A foglalkoztatók zöme szinte valamennyi ágazatban Budapestre koncentrálódik (aminek oka lehet az is, hogy székhelyként a fıváros került bejegyzésre és így az adatszolgáltatás itt történik). Egy-egy ágazaton belül a foglalkoztatók régiók közötti megoszlását vizsgálva legnagyobb arányban a vendéglátás 99,1%-a, a pénzügyi, biztosítási tevékenység 98,2%-a, a bányászat 97,6%-a, az egészségügy 97,1%-a, az ingatlanügyletek 96,0%-a, az információ, kommunikáció 94,%-a, a kereskedelem 92,9%-a, a szakmai, tudományos, mőszaki tevékenység 91,5-a%-a, az építıipar 90,9%-a valamint a háztartások tevékenysége 90,0%-a a Közép-magyarországi régióban koncentrálódik. A feldolgozóiparban a foglalkoztatók 59,5%-a a fıvárosban, a területen kívüli szervezetek 90,3%-a, valamint a mezıgazdaságon belül a kölcsönzést igénybe vevık 30%-a Békés, a szállítás, raktározás területén munkaerıt igénylık 23,8%-a és az egyéb szolgáltatásban alkalmazottat igénylık 14,3%-a Borsod-Abaúj-Zemplén és az oktatásban ilyen munkaerıt alkalmazók 12,5%-a Veszprém megyében volt. 8

9 A munkaerı-kölcsönzıkkel szerzıdött foglalkoztatók által igénybe vett foglalkoztatottak átlagos száma Nógrád megyében volt a legmagasabb, az országos átlag 18,4 fı/foglalkoztató (84,3 fı/foglalkoztató), a legalacsonyabb Bács-Kiskun megyében volt (2,6 fı/foglalkoztató). Egy foglalkoztató átlagosan 50,9 esetben oldotta meg munkaerıigényét a munkaerı kölcsönzı cégek segítségével. A fizikai foglalkozásúakat átlagosan 44,8, a szellemi dolgozókat 6,1 esetben kölcsönözték a foglalkoztatók. A szakmunkásokat legtöbbször a vendéglátás területén (38,9 eset/foglalkoztató), a betanított és segédmunkásokat leggyakrabban a szállítás, raktározás nemzetgazdasági ágakban igényelték a foglalkoztatók (az elıbbiek mutatója 120,3, az utóbbiaké 27,0 eset/foglalkoztató). A legmagasabb ez a mutató Csongrád (1 311,2), a legalacsonyabb Bács-Kiskun (3,9) megyében. A szellemi munkára kölcsönzött munkavállalókat legtöbbször az információ, kommunikáció (37,1 eset/foglalkoztató), az oktatás (34,0 eset/foglalkoztató), az energiaipar és a kereskedelem, gépjármőjavítás (egyaránt 21,6 eset/foglalkoztató) ágazatokban kölcsönözték a munkáltatók. Egy foglalkoztató átlagosan munkanapra igényelte a kölcsönzı cégektıl a munkaerıt. Az egy foglalkoztatóra jutó munkanapok száma legmagasabb Nógrád megyében (8 392) a legalacsonyabb Bács-Kiskun megyében (340) volt. Az egy foglalkoztatóra jutó átlagos keresettömeg 13,1 millió forint volt, a legmagasabb ez a mutató Somogyban (44,1 millió forint), a legalacsonyabb Bács-Kiskun megyében volt (közel 1,4 millió forint). 9

10 A munkavállalók foglalkoztatási adatai 2010-ben munkavállalónak volt munkajogi kapcsolata a munkaerıkölcsönzıkkel, ez 64,9%-kal több, mint az elmúlt évi létszám és 11,7%-kal ( fıvel) több, mint a évi létszám. A években a munkaerı-kölcsönzı cégek által foglalkoztatottak száma (határozott és határozatlan idejő munkaszerzıdéssel dolgozók együtt) mintegy 4,3-szeresére növekedett. ezer fı Az alkalmazott munkavállalók állománycsoportonkénti adatai a években Szakmunkás Betanított munkás Állománycsoport Segédmunkás Fizikai összesen Szellemi Mindösszesen év év év év év év év év év A munkaerı-kölcsönzıkkel jogviszonyban állók évi összetételét különbözı ismérvek szerint vizsgálva a következık figyelhetık meg: 10

11 Nemek szerinti bontásban: fı a férfiak közül került ki (52,2%), és fı volt a nık száma (47,8%). Állománycsoportok szerint vizsgálva a kölcsönzöttek 83,1%-a fizikai és 16,9%-a szellemi foglalkozású volt. A fizikai foglalkozásúak közül 24,4% szakmunkás, 59,9% betanított munkás, 15,7% pedig segédmunkás volt. Amennyiben az állománycsoportokat nemek szerint külön vizsgáljuk, az figyelhetı meg, hogy a férfiak esetében 2010-ben is jóval nagyobb volt a fizikai foglalkozásúak száma és aránya a kölcsönzöttek között, mint a nıknél (88,6% >> 77,1%) évben 2009-hez képest a munkaerı kölcsönzéssel foglalkozó vállalkozások száma tizedével, az ilyen módon munkához jutók száma 64,9%-kal, ezen belül a határozatlan idejő munkaszerzıdéssel alkalmazottaké 56,7%-kal, a határozott idejőeké 90,8%-kal nıtt. A ban bekövetkezett gazdasági válság, majd az azt követı recesszió számos munkáltatót létszámleépítésre kényszerített. Az elmúlt évben néhány ágazatban már megindult a stabilizálódás és fellendülés kezdıdött el, de a legtöbb vállalat nem létszámbıvítést hajtott végre, hanem a munkaerı-kölcsönzı cégek segítségével oldotta meg átmeneti vagy tartós munkaerıigényét év során a munkaerı kölcsönzéssel alkalmazott munkavállalók több mint fele (52,2%-a, fı) férfi, és 47,8%-a ( fı) nı volt. A nemek szerinti megoszlást tekintve a férfiak részaránya 0,9%-ponttal magasabb volt, a nıi munkavállalóké pedig 0,9%-ponttal alacsonyabb lett a évinél. Mindkét nemnél betanított munkásokat igényeltek a legnagyobb számban a foglalkoztatók, az összes férfi foglalkoztatott 49,0%-át ( fıt) és a nıi alkalmazottak mintegy felét (50,7%-át, fıt). Mindkét nemnél a határozott és határozatlan idıre alkalmazottak közül a legnagyobb arányban (83,1%ban) fizikai foglalkozásúakat kerestek a foglalkoztatók, a határozatlan idıre szerzıdött férfiaknál a fizikai és szellemi állománycsoport aránya 87,9 12,1%, a nıknél 75,0 25,0% volt. A határozott idıre foglalkoztatottaknál ugyanez az arány a férfiaknál 90,9 9,1%, a nıknél 81,7 18,3%. 11

12 % A munkavállalók számának megoszlása a munkaerı-kölcsönzıvel fennálló munkajogi kapcsolatuk és állománycsoport szerint 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Szakmunkás Betanított munkás Segédmunkás Szellemi Szakmunkás Betanított munkás Segédmunkás Szellemi Férfiak Nık Határozott idejő munkaszerzıdéssel alkalmazott munkavállalók Határozatlan idejő munkaszerzıdéssel alkalmazott munkavállalók A férfi munkavállalók esetében a határozott idejő szerzıdések száma 88,0%-kal, a határozatlan idejőeké pedig 62,2%-kal nıtt. A nıi munkavállalóknál a határozatlan idejő alkalmazások száma 50,6%-kal, a határozott idejő pedig 93,5%-kal emelkedett. Egy-egy földrajzi egységen belül a fizikai és szellemi foglalkozásúak aránya meglehetısen nagy eltéréseket mutat, így Heves megyében csak fizikai állománycsoportú munkaerıket igényeltek a foglalkoztatók, míg Nógrád megyében az összes kölcsönzéssel igényelt munkaerı 55%-a fizikai és 45%-a szellemi foglalkozású volt. 12

13 A munkaerı-kölcsönzıvel szerzıdéses jogviszonyban álló munkavállalók számának megoszlása tevékenységi fıcsoportok szerint területenként az összes kikölcsönzött százalékában Budapest Bács-Kiskun Baranya Békés Borsod-Abaúj-Zemplén Csongrád Fejér Gyır-Moson-Sopron Hajdú-Bihar Heves Jász-Nagykun-Szolnok Komárom-Esztergom Nógrád Pest Somogy Szabolcs-Szatmár-Bereg Tolna Vas Veszprém Zala 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 fizikai szellemi A munkaerı-kölcsönzés keretében dolgozók jogviszonyát vizsgálva a munkaszerzıdés lehet határozott vagy határozatlan idıre szóló. Ez a tény nagymértékben meghatározza, hogy alkalmi jellegő munkáról, vagy a jóval nagyobb biztonságot nyújtó munkaviszonyról van-e szó, amely egyúttal összefügg a végzendı munkák jellegével is évben az összes, a munkaerı kölcsönzık által foglalkoztatott munkavállaló 72,1%-a ( fı) határozatlan, 27,9%-a ( fı) pedig határozott idejő munkaszerzıdéssel volt foglalkoztatva, míg a korábbi évben a kölcsönzöttek 75,9%-a ( fı) határozatlan, 24,1%-a ( fı) pedig határozott idejő munkaszerzıdéssel volt foglalkoztatva. 13

14 A fizikai foglalkozásúaknál, a évhez képest, a férfiak határozatlan idejő munkaszerzıdéssel történt foglalkoztatása 72,4%-kal, a nıké 73,7%-kal növekedett. A határozott idıre alkalmazottak körében a férfiak foglalkoztatása közel kétszeresére (94,6%- kal), a nıké több mint kétszeresére emelkedett az vizsgált idıszakban. A szellemi foglalkozásúak közül határozatlan idıre alkalmazottak létszáma a férfiaknál 13,3%-kal, a nıknél 7.7%-kal nıtt, a határozott idejőek esetében a nıknél 47,1%-kal, a férfiak körében 40,4%-kal emelkedett az elmúlt évhez képest. A határozatlan idejő munkaszerzıdéssel foglalkoztatottak összlétszáma több mint felével (56,2%-kal), a határozott idıre alkalmazottaké pedig 90,8%-kal nıtt az elızı évhez képest. A kölcsönzött munkavállalók több mint fele (54,8%-a) a éves, legjobb munkavállalási korba tartozik, a 25 év alattiak egyharmada, míg az 50 év felettiek 12,5%-os arányt képviselnek. A szellemi foglalkozásúak körében a 25 alattiaknál jóval nagyobb súlyt (41,2%) képviselnek. Az 50 év felettiek relatív gyakorisága a legnagyobb a segédmunkások között. A kölcsönzıkkel jogviszonyban álló munkavállalók korcsoportonkénti megoszlása állománycsoportonként Szakmunkás Betanított munkás Segédmunkás Állománycsoport Fizikai Szellemi 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 25 év alatti éves 50 év és felette Megoszlás, % 14

15 Az iskolai végzettséget tekintve a 8 általánossal vagy annál kevesebbel rendelkezık az összes kölcsönzött 27,1%-át, a szakmunkásképzıvel és szakiskolával rendelkezık 39,1%-át, a szakközépiskolával és technikummal rendelkezık 27,5%-át tették ki. A fıiskolai, egyetemi képesítéssel rendelkezık mindössze 6,3%-át teszik ki az összes kölcsönzöttnek. A munkaerı-kölcsönzıknél állományban lévık számának megoszlása iskolai végzettség szerint, Nem 8 ált. és kevesebb Szakmunkásképzı, szakiskola Szakközépiskola, gimnázium, technikum Fıiskola, egyetem % Együtt Férfiak 26,0 45,2 24,1 4,6 100,0 Nık 28,2 32,4 31,2 8,1 100,0 27,1 39,1 27,5 6,3 100,0 A felsıfokú végzettségőek közül a nıket foglalkoztatták nagyobb arányban a munkaerıkölcsönzı cégekkel kapcsolatban álló munkáltatók. A munkaerı-kölcsönzık által foglalkoztatottak számának iskolai végzettség szerinti megoszlása nemenként és összesen Férfiak Nık 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% 45,0% 50,0% Megoszlás, % 8 ált. és kevesebb Szakmunkásképzı, szakiskola Szakközépiskola, gimnázium, technikum Fıiskola, egyetem 15

16 A foglalkoztatási fıcsoportok szerinti megoszlást tekintve a férfiakat elsısorban a gépkezelık, összeszerelık, jármővezetık, a szakképzettséget nem igénylı (egyszerő) és az ipari, építıipari foglalkozásokban igényelték a munkaerı-kölcsönzıkkel szerzıdött foglalkoztatók. A nıket a szakképzettséget nem igénylı (egyszerő), a gépkezelık, összeszerelık, jármővezetık, valamint az irodai és ügyviteli (ügyfélforgalmi) jellegő foglalkozási fıcsoportokban lévı foglalkozások valamelyikében szerzıdtették a legnagyobb létszámban. % A munkaerı-kölcsönzıvel szerzıdéses jogviszonyban álló munkavállalók FEOR fıcsoportok szerinti megoszlása, munkajogi kapcsolat és nemek szerint 20,0 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Törvényhozók, igazgatási, érdekképviseleti vezetık, gazdasági vezetık Felsıfokú képzettség önálló alkalmazását igénylı foglalkozások Egyéb, felsıfokú vagy középfokú képzettséget igénylı foglalkozások Irodai és ügyviteli (ügyfélforgalmi) jellegő foglalkozások Szolgáltatási jellegő foglalkozások Mezıgazdasági és erdıgazdálkodási foglalkozások Ipari és építıipari foglalkozások Gépkezelık, összeszerelık, jármővezetık Szakképzettséget nem igénylı (egyszerő) foglalkozások Törvényhozók, igazgatási, érdekképviseleti vezetık, gazdasági vezetık Felsıfokú képzettség önálló alkalmazását igénylı foglalkozások Egyéb, felsıfokú vagy középfokú képzettséget igénylı foglalkozások Irodai és ügyviteli (ügyfélforgalmi) jellegő foglalkozások Szolgáltatási jellegő foglalkozások Mezıgazdasági és erdıgazdálkodási foglalkozások Ipari és építıipari foglalkozások Gépkezelık, összeszerelık, jármővezetık Szakképzettséget nem igénylı (egyszerő) foglalkozások Férfiak Nık Határozatlan idejő munkaszerzıdéssel alkalmazott munkavállalók Határozott idejő munkaszerzıdéssel alkalmazott munkavállalók 16

17 A munkavállalók kikölcsönzési eseteinek száma Az elmúlt kilenc év alatt a kölcsönzési esetek száma évrıl évre növekedett. (A év kivétel, amikor is visszaesés történt a kikölcsönzési esetek számában.) 2010-re 6,4-szeresére emelkedett a 2002-es bázisévhez viszonyítva a kikölcsönzési esetszám. A munkavállalók kikölcsönzési eseteinek száma a években Szakmunkás Betanított munkás Segédmunkás Állománycsoport Fizikai összesen Szellemi Mindösszesen ezer eset év év év év év év év év év A évben, a munkaerı-kölcsönzıknél határozott, vagy határozatlan szerzıdéssel munkaviszonyban álló fıt összesen alkalommal kölcsönözték ki, ami az 17

18 elmúlt évhez viszonyítva 86,5%-os növekedést mutat. Ebbıl alkalommal férfi és alkalommal nıi munkavállaló kölcsönzésére került sor. Az összes kikölcsönzési esetszámból alkalommal fizikai munkára (ezen belül alkalommal betanított munkára) és alkalommal szellemi munkára történt munkaerı-kölcsönzés. A kikölcsönzési esetek száma a nıi betanított munkások esetében a legnagyobb (összesen eset). A kölcsönzési esetek megoszlása a és években állománycsoportok szerint, nemenként és összesen % A munkavállalók kikölcsönzési eseteinek megoszlása Állománycsoport Férfiak Nık év év év év év év Szakmunkás 15,8 14,2 6,4 4,9 22,2 19,1 Betanított munkás 24,8 25,4 20,2 25,7 45,0 51,0 Segédmunkás 10,1 12,3 6,8 5,7 16,9 17,9 Fizikai összesen 50,7 51,8 33,3 36,3 84,1 88,1 Szellemi 5,0 5,2 10,9 6,7 15,9 11,9 Mindösszesen 55,8 57,0 44,2 43,0 100,0 100,0 A kölcsönzési esetek számának 88,1%-a a fizikai, 11,9%-a pedig a szellemi foglalkozásúak között valósult meg. Az összes kölcsönzési esetszám mintegy felét (51,0%) a betanított munkára kölcsönzöttek esetszáma tette ki. Az összes kikölcsönzési eset 57,0%-ában férfiakat, 43,0%-ban pedig nıi munkaerıket igényeltek a munkáltatók. Az elmúlt évhez képest a kölcsönzési esetek számában a férfi munkavállalók körében 90,6%-os, a nıknél 81,4%-os növekedés tapasztalható évben a határozott idıre alkalmazottakat esetben, a határozatlan idejő szerzıdéssel foglalkoztatottakat esetben kölcsönözték ki. A határozott idıre alkalmazott férfiak esetében , a nık esetében kikölcsönzési esetre került sor. A határozatlan idejő szerzıdéssel munkát vállalók közül a férfiakat , a nıket esetben kölcsönözték ki. A évhez képest a határozatlan idejő szerzıdések száma több mint kétszeresére és a határozott idıre alkalmazottaké pedig 11,5%-kal nıtt. Az összes esetszám 42,5%-ában betanított munkásokat igényeltek a foglalkoztatók, akik a kölcsönzı cégeknél zömmel határozatlan idıre vannak alkalmazásban. A határozott idejő 18

19 munkaszerzıdéses kikölcsönzési esetek aránya az egyes állománycsoportoknál mindössze 1,2% és 8,6% között lakult. % A kikölcsönzési esetek aránya, az összes esetszám százalékában határozatlan idıre alkalmazott munkavállalók körében Kikölcsönzési esetek aránya a határozott idıre alkalmazott munkavállalók körében 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 Szakmunkás Betanított munkás Segédmunkás Szellemi A kikölcsönzési esetek száma a fizikai állománycsoportban a szakképzettséget nem igénylı (egyszerő) foglalkozások, a gépkezelık, összeszerelık, a szolgáltatási jellegő foglalkozások, a szellemieknél az irodai és ügyviteli (ügyfélforgalmi) és az egyéb, felsıfokú vagy középfokú képzettséget igénylıfoglalkozások esetében volt a legmagasabb. 19

20 % A kikölcsönzési esetek FEOR fıcsoportonkénti megoszlása, munkajogi kapcsolat és nemek szerint 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Törvényhozók, igazgatási, érdekképviseleti vezetık, gazdasági vezetık Felsıfokú képzettség önálló alkalmazását igénylı foglalkozások Egyéb, felsıfokú vagy középfokú képzettséget igénylı foglalkozások Irodai és ügyviteli (ügyfélforgalmi) jellegő foglalkozások Szolgáltatási jellegő foglalkozások Mezıgazdasági és erdıgazdálkodási foglalkozások Ipari és építıipari foglalkozások Gépkezelık, összeszerelık, jármővezetık Szakképzettséget nem igénylı (egyszerő) foglalkozások Törvényhozók, igazgatási, érdekképviseleti vezetık, gazdasági vezetık Felsıfokú képzettség önálló alkalmazását igénylı foglalkozások Egyéb, felsıfokú vagy középfokú képzettséget igénylı foglalkozások Irodai és ügyviteli (ügyfélforgalmi) jellegő foglalkozások Szolgáltatási jellegő foglalkozások Mezıgazdasági és erdıgazdálkodási foglalkozások Ipari és építıipari foglalkozások Gépkezelık, összeszerelık, jármővezetık Szakképzettséget nem igénylı (egyszerő) foglalkozások Férfiak Nık Határozatlan idejő munkaszerzıdéssel alkalmazott munkavállalók Határozott idejő munkaszerzıdéssel alkalmazott munkavállalók A kikölcsönzési esetek száma az elmúlt évben is a feldolgozóiparban (129,0 ezer) volt a legmagasabb, itt a legnagyobb számban fizikai foglalkozásúakat ( alkalommal), ezen belül betanított ( esetben), segéd- ( esetben) és szakmunkásokat ( esetben) kölcsönöztek a foglalkoztatók. A fizikai foglalkozásúakat a feldolgozóiparon belül a legnagyobb létszámban az élelmiszergyártás (24,5 ezer fı), a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása (19.9 ezer fı), a villamos berendezés (15,4 ezer fı),a gép, berendezés gyártása (13,6 ezer fı), az egyéb feldolgozóipari tevékenység (mintegy 11 ezer 20

21 fı), a fémfeldolgozási termék gyártása (9,2 ezer fı) valamint a fémalapanyag gyártása (8,8 ezer fı) ágazatokban kölcsönözték a foglalkoztatók. Az összes munkavállaló kikölcsönzési eseteinek átlaga 2,8 eset/fı, amely magasabb az elmúlt évi átlagnál (2,4 eset/fı). Az egy munkavállalóra jutó esetszám Csongrád megyében a legmagasabb 23,3 eset/fı. A határozatlan idejő munkaszerzıdéssel alkalmazottak esetében ez a fajlagos mutató 3,3 eset/fı, ezt az átlagot a férfiak esetében a segédmunkások (5,4 eset/fı), a nıknél pedig a betanított munkások átlagos kikölcsönzési esetszáma (3,9 eset/fı) haladja meg. A határozott idıre alkalmazottaknál ez az érték 1,4 eset/fı, ami csökkenést mutat a bázisévhez képest (-1 eset/fı). A határozott idejő munkaszerzıdéssel kölcsönzötteknél mindkét nemnél szakmunkások esetszáma csökkent a legnagyobb mértékben (a férfiaknál 5,4 a nıknél 6,6 eset/fı). A szellemi foglalkozásúaknál 2,0 eset/fı volt ez a fajlagos mutató, ami némileg meghaladja a bázis évi értéket (0,3 eset/fıvel). 21

22 A munkavállalók teljesített munkanapjai Az elmúlt kilenc év alatt a munkaerı-kölcsönzı cégekkel szerzıdésben álló munkavállalók teljesített munkanapjainak száma 4,6-szeresére emelkedett évben a kölcsönzés keretében teljesített munkanapok száma 57,7%-kal nıtt az elızı évhez képest. közel 15,9 millió munkanapot dolgoztak 2010-ben kölcsönzési formában, ez a évhez képest mintegy 5,8 millió munkanapos növekedést jelent. A munkavállalók teljesített munkanapjainak száma állománycsoportonként a években Szakmunkás Betanított munkás Állománycsoport Segédmunkás Fizikai összesen Szellemi Mindösszesen ezer nap év év év év év év év év A határozatlan idejő szerzıdéssel dolgozók 12,4 millió, a határozott idejő szerzıdés keretében dolgozók 3,5 millió munkanapot dolgoztak. A határozatlan idıre 22

23 alkalmazottaknál 46,9%-os, a határozott idejő munkaszerzıdéssel foglalkoztatottak esetében több mint kétszeres növekedést jelent a évhez képest. A fizikai foglalkozásúak mintegy 12,7 millió munkanapot teljesítettek a kölcsönvevı cégeknél, ez az összes ledolgozott munkanapnak 80,2%-a. A határozatlan idıre alkalmazott fizikai foglalkozásúak 9,7 millió, a határozott idıre alkalmazottak pedig közel 3,0 millió munkanapot dolgoztak. A legtöbb munkanapot a betanított (7,8 millió) és a szakmunkások (közel 3,2 millió) teljesítették. A határozatlan idıre alkalmazott férfiak közül a betanított (közel 3,0 millió) és szakmunkások (1,8 millió) munkanapjainak száma volt a legmagasabb. Az ezen a módon foglalkoztatott nıi munkavállalók közül a betanított munkát végzık ledolgozott munkanapjainak száma volt a legmagasabb (2,7 millió). A vizsgált idıszakban a határozott idıre alkalmazott férfi munkavállalók közül a betanított (több mint 0,9 millió) és a szakmunkásokat (csaknem 0,4 millió), a nıi alkalmazottaknál pedig a betanított munkásokat (közel 1,2 millió) kölcsönözték a legtöbb munkanapra. ezer munkanap A munkavállalók teljesített munkanapjainak száma, munkajogi kapcsolat, nemek és állománycsoportok szerint Szakmunkás Betanított munkás Segédmunkás Szellemi Szakmunkás Betanított munkás Segédmunkás Szellemi Férfiak Nık Határozatlan idejő munkaszerzıdéssel alkalmazott munkavállalók Határozott idejő munkaszerzıdéssel alkalmazott munkavállalók 23

24 A szellemi foglalkozásúak összesen 3,1 millió munkanapot teljesítettek, ami az összes ledolgozott munkanapnak a 19,8%-a. Ebben az állománycsoportban a határozatlan 2,7 millió, a határozott idejő munkaszerzıdésőek pedig kevesebb mint 0,5 millió munkanapot dolgoztak. Ebben az állománycsoportban teljesített munkanapok száma 8,3%-kal több, mint a 2009-ben (a határozatlan idejőek esetében 3,6%-os, míg a határozott idıre alkalmazottaknál 47,0%-os a növekedés). A évben teljesített munkanapok 33,7%-át (5,3 millió) a gépkezelık, összeszerelık, jármővezetık, 29,5%-át (közel 4,7 millió) a szakképzettséget nem igénylı (egyszerő), 10,8%-át (1,7 millió) az ipari, építıipari. és 10,3%-át (1,6 millió) az irodai és ügyviteli (ügyfélforgalmi) jellegő foglalkozások tették ki. Ez utóbbi foglalkozási fıcsoportban az elmúlt évhez képest közel tizedével csökkent a munkanapok száma. A szolgáltatási jellegő foglalkozások területére kölcsönzöttek munkanapjainak arány 6,2%-os volt, mégis e területen volt a legnagyobb növekedés az elmúlt évhez képest (közel 3,7-szeres). % A munkavállalók munkanapjainak FEOR fıcsoportonkénti megoszlása munkajogi kapcsolat és nemek szerint 20,0 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Törvényhozók, igazgatási, érdekképviseleti vezetık, gazdasági vezetık Felsıfokú képzettség önálló alkalmazását igénylı foglalkozások Egyéb, felsıfokú vagy középfokú képzettséget igénylı foglalkozások Irodai és ügyviteli (ügyfélforgalmi) jellegő foglalkozások Szolgáltatási jellegő foglalkozások Mezıgazdasági és erdıgazdálkodási foglalkozások Ipari és építıipari foglalkozások Gépkezelık, összeszerelık, jármővezetık Szakképzettséget nem igénylı (egyszerő) foglalkozások Törvényhozók, igazgatási, érdekképviseleti vezetık, gazdasági vezetık Felsıfokú képzettség önálló alkalmazását igénylı foglalkozások Egyéb, felsıfokú vagy középfokú képzettséget igénylı foglalkozások Irodai és ügyviteli (ügyfélforgalmi) jellegő foglalkozások Szolgáltatási jellegő foglalkozások Mezıgazdasági és erdıgazdálkodási foglalkozások Ipari és építıipari foglalkozások Gépkezelık, összeszerelık, jármővezetık Szakképzettséget nem igénylı (egyszerő) foglalkozások Férfiak Nık Határozatlan idejő munkaszerzıdéssel alkalmazott munkavállalók Határozott idejő munkaszerzıdéssel alkalmazott munkavállalók 24

25 2010. évben a ledolgozott munkanapok átlagos száma 122 nap/fı volt, 6 nappal kevesebb, mint évben. A fizikai állománycsoportban 117 munkanapot teljesített egy a munkavállaló, ez két munkanappal kevesebb, mint a bázisévben. A betanított munkások (120 nap/fı) 3 nappal többet, a segédmunkások (102 nap/fı) 12 nappal, a szakmunkások (121 nap/ı) 5 nappal dolgoztak kevesebbet, mint 2009-ben. A szellemi foglalkozásúak (143 nap/fı) 10 nappal dolgoztak kevesebbet, mint egy évvel korábban. A határozatlan idıre alkalmazottak által teljesített munkanapok száma átlagosan 132 nap/fı volt, ami 9 munkanappal kevesebb, mint a bázisévi érték. Az egy fıre jutó munkanapok száma az egyéb felsıfokú vagy középfokú képzettséget igénylı (176 nap/fı), a törvényhozók, igazgatási, érdekképviseleti vezetık, gazdasági vezetık (164 nap/fı), az irodai és ügyviteli jellegő (156 nap/fı), a felsıfokú képzettség önálló alkalmazását igénylı (155 nap/fı), az ipari és építıipari (138 nap/fı) valamint a gépkezelık, összeszerelık, jármővezetık (133 nap/fı) foglalkozási fıcsoportokban haladta meg az országos átlagot a határozatlan idıre alkalmazottak körében. A határozott idıre alkalmazottak által ledolgozott munkanapok száma 95 nap/fı volt átlagosan, ami 10 munkanappal több, mint az elmúlt évben. Az egyéb felsıfokú vagy középfokú képzettséget igénylı (138 nap/fı), a törvényhozók, igazgatási, érdekképviseleti vezetık, gazdasági vezetık (120 nap/fı), a mezıgazdasági és erdıgazdálkodási (116 nap/fı), az ipari és építıipari (102 nap fı) és a gépkezelık, összeszerelık, jármővezetık (97 nap/fı) foglalkozási fıcsoportokban haladta meg az országos átlagot a határozott idıre alkalmazottak körében. A kikölcsönzési esetek átlagos hossza 44 nap ezen belül a fizikai 40 nap, a szellemieké 73 nap volt. A kikölcsönzési esetek hossza összesen 8 nappal, a fizikai állománycsoportban 4 nappal és a szellemi foglalkozásúaknál 21 nappal volt kevesebb, mint a bázis évben. A határozatlan idıre alkalmazott munkavállalók körében a kikölcsönzési esetek átlagos hossza 40 nap volt, ami ugyancsak elmarad (17 nappal) a bázisévi értéktıl. A határozott idejő munkaszerzıdéssel alkalmazottak esetében 67 nap volt a kikölcsönzési esetek átlagos hossza. Ez a fajlagos mutató 32 nappal több mint a évi érték. A határozott idıre alkalmazottaknál az egy kikölcsönzési eset átlagos hossza a férfi munkavállalóknál 63 nap, a nıi munkavállalók esetében 70 nap (a férfiak esetében 30, a nıknél pedig 33 nap a 25

26 növekedés a bázisévhez képest). A határozatlan idıre alkalmazottaknál a férfiak körében ez a fajlagos mutató 37, a nıknél 45. Ez mindkét nemnél csökkenést mutat (a férfiak esetében 14, a nıknél pedig 21 nap a csökkenés, a bázisévhez képest). A szellemi állománycsoportúak körében mind a férfiaknál, mind a nıknél a kölcsönzési esetek átlagos hossza kevesebb, mint évben volt (az elıbbieknél 43, az utóbbiaknál 20 napos a csökkenés). A munkavállalóknak kifizetett bruttó keresettömeg A kölcsönzı cégek alkalmazott munkavállalónak 93,3 milliárd forint bruttó keresettömeget fizettek ki. A határozatlan idıre alkalmazottaknál 70,3 milliárd és a határozott szerzıdéssel foglalkoztatottak körében 23,1 milliárd forint került kifizetésre. A évben kifizetett keresettömeg 75,3%-a határozatlan és 24,7%-a a határozott idejő munkaszerzıdéssel foglalkoztattak részére lett kifizetve. A fizikai állománycsoportban ez az arány 72,1 27,9%, a szellemi foglalkozásúaknál 83,1 16,9%. A keresettömeg megoszlása munkajogi kapcsolat, állománycsoport és nemek szerint % Keresettömeg megoszlása Állománycsoport Férfiak Nık Határozatlan Határozott Határozatlan Határozott Határozatlan Határozott idıre alkalmazott munkavállalók körében Szakmunkás 15,6 11,7 5,1 5,8 20,7 17,5 Betanított munkás 21,3 26,0 17,8 28,2 39,0 54,2 Segédmunkás 5,1 3,7 3,6 5,0 8,7 8,7 Fizikai összesen 41,9 41,4 26,5 39,0 68,4 80,4 Szellemi 12,6 7,1 19,0 12,6 31,6 19,6 Mindösszesen 54,5 48,4 45,5 51,6 100,0 100,0 26

27 A határozatlan idıre alkalmazottak létszámának megoszlása és a részükre kifizetett bruttó keresettömeg aránya a határozott és határozatlan idıre alkalmazottak esetében eltéréseket mutat. Így a fizikai állománycsoportban a foglalkoztatottak aránya 47,6%, a részükre kifizetett bruttó keresettömeg 41,9%, a nıknél ugyanez az arány 34,4% a számukra kifizetett bér aránya e munkajogi kapcsolaton belül 26,5%. A szellemi foglalkozásúak esetében a férfiaknál az alacsonyabb létszámarányhoz (6,6%) arányát tekintve nagyobb bértömeg (12,6%) tartozik, ez a nıi foglalkoztatottak esetében is igaz. (A létszám arányuk 11,4%, a bér arányuk 19,0%). A határozott idıre alkalmazottaknál is hasonló tendenciák figyelhetık meg. Az egy munkanapra jutó átlagos kereset Ft/fı,nap volt, ezen belül a határozatlan idıre alkalmazottak napi átlaga Ft/fı,nap a határozatlan idejőeké Ft/fı,nap volt. Az egy napra jutó kereset a bázisévhez képest a 3,3%-kal csökkent, a határozatlan idıre alkalmazottak esetében 5,2%-kal marad el a évi megfelelı mutatótól, a határozott idıre számított napi átlagos kereset nem változott. Ft/nap A munkavállalások fajlagos mutatói, az egy munkanapra jutó keresettömege nemek és állománycsoport szerint a években Szakmunkás Betanított munkás Segédmunkás Szellemi Szakmunkás Betanított munkás Segédmunkás Szellemi Szakmunkás Betanított munkás Segédmunkás Szellemi Férfiak Nık Együtt Határozatlan idejő munkaszerzıdéssel alkalmazott munkavállalók egy munkanapra jutó keresettömege év év év Határozott idejő munkaszerzıdéssel alkalmazott munkavállalók egy munkanapra jutó keresettömege év év év 27

28 2010. évben a havi átlagos munkanapok száma 21,2 nap volt, így a napi bruttó átlag keresetbıl kiindulva a havi átlagkereset Ft/fı volt. A határozatlan idıre alkalmazottaknál Ft/fı, a határozatlan idejőeknél Ft/fı. A fizikai foglalkozásúak havi átlagos kerettömege Ft volt, ezen belül a határozatlan idejőeké Ft, a határozott idejőeké Ft. A szellemi foglalkozásúak havi bruttó átlagos jövedelme Ft/fı volt, ezen belül a határozatlan idejőeké Ft/fı, a határozott idejőeké Ft/fı. Az egy hónapra jutó kereset a bázisévhez képest 4,1%-kal, ezen belül a határozatlan idıre alkalmazottaké 5,9%-kal, a határozott idejőeké 0,8%-kal csökkent a bázisévhez képest. Ennek egyik oka lehet, hogy több részmunkaidıs volt a kölcsönzött alkalmazottak között. Az egy hónapra jutó kereset Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében volt a legmagasabb ( Ft/hó), a legalacsonyabb pedig Gyır-Moson-Sopron megyében volt ( Ft/hó). 28

29 A munkaerı-kölcsönzıkkel szerzıdött külföldi foglalkoztatók és foglalkozások adatai A munkaerı-kölcsönzı cégek évben 9 országba kölcsönöztek összesen 235 fı munkavállalót. A munkavállalók által külföldön teljesített munkanapok száma nap volt évben 12 országban, 290 fı munkanapot, 2008-ban 11 országban, 206 fı munkanapot dolgozott. A munkaerı-kölcsönzıkkel szerzıdött külföldi foglalkoztatók és foglalkozások adatai a években ország, db foglalkoztatók száma, db munkavállalók száma, fı teljestett munkanapok száma, nap év év év Egy kikölcsönzött munkavállaló így átlagosan 75 napot dolgozott külföldön. A kikölcsönzött munkavállalók 68 munkáltatónál 289 esetben kerültek kölcsönzésre. A legnagyobb létszámú munkavállalót Franciaországba (142 fı) és Dániába (76 fı) kölcsönöztek. Franciaországba 8 29

30 foglalkoztató 181 esetben, Dániába 52 munkáltató 83 esetben igényelte a magyar munkaerıkölcsönzık segítségét. A külföldre kölcsönzött munkaerık közül 191 esetben ipari és építıipari, 83 esetben mezıgazdasági és erdıgazdálkodási foglalkozásokba történt a kölcsönzés. Az egy külföldre kölcsönzött munkavállalóra jutó munkanapok száma átlagosan 75 munkanap/fı volt, a legmagasabb az Egyesült Királyságba kikölcsönzött munkavállalónál (1 fı) (255 munkanap) volt, de az átlagot jelentısen meghaladja ez az érték az Írországba kölcsönzött 2 munkavállaló által teljesített 254 nap/fı valamint az a Hollandiában dolgozó, aki 250 napot dolgozott. A legkevesebb átlagos idıt (26,3 nap/fı) Luxemburgban dolgoztak a kölcsönzött munkavállalók. 30

31 Grafikonok 31

32 A kölcsönzıkkel jogviszonyban álló férfi munkavállalók korcsoportonkénti megoszlása állománycsoportonként Szakmunkás Betanított munkás Segédmunkás Állománycsoport Fizikai Szellemi 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% Megoszlás, % 25 év alatti éves 50 év és felette A kölcsönzıkkel jogviszonyban álló nıi munkavállalók korcsoportonkénti megoszlása állománycsoportonként Szakmunkás Betanított munkás Segédmunkás Állománycsoport Fizikai Szellemi 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% Megoszlás, % 25 év alatti éves 50 év és felette 32

33 ezer fı Az alkalmazott férfi munkavállalók létszáma a években Szakmunkás Betanított munkás Segédmunkás Állománycsoport Fizikai összesen Szellemi Mindösszesen év év év év év év év év év ezer fı Az alkalmazott nıi munkavállalók létszáma a években Szakmunkás Betanított munkás Segédmunkás Fizikai összesen Szellemi Mindösszesen év év év év év év év év év 33

34 A munkaerı-kölcsönzıvel határozatlan idejő jogbiszonyban álló munkavállalók számának megoszlása tevékenységi fıcsoport szerint területenként az összes kikölcsönzött százalékában Budapest Bács-Kiskun Baranya Békés Borsod-Abaúj-Zemplén Csongrád Fejér Gyır-Moson-Sopron Hajdú-Bihar Heves Jász-Nagykun-Szolnok Komárom-Esztergom Nógrád Pest Somogy Szabolcs-Szatmár-Bereg Tolna Vas Veszprém Zala 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 fizikai szellemi 34

35 A munkaerı-kölcsönzıvel határozott idejő jogbiszonyban álló munkavállalók számának megoszlása tevékenységi fıcsoport szerint területenként az összes kikölcsönzött százalékában Budapest Bács-Kiskun Baranya Békés Borsod-Abaúj-Zemplén Csongrád Fejér Gyır-Moson-Sopron Hajdú-Bihar Heves Jász-Nagykun-Szolnok Komárom-Esztergom Nógrád Pest Somogy Szabolcs-Szatmár-Bereg Tolna Vas Veszprém Zala 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 fizikai szellemi 35

36 A férfi munkavállalók kikölcsönzési eseteinek száma a években Szakmunkás Betanított munkás Állománycsoport Segédmunkás Fizikai összesen Szellemi Mindösszesen ezer eset év év év év év év év év év A nıi munkavállalók kikölcsönzési eseteinek száma a években Szakmunkás Betanított munkás Segédmunkás Állománycsoport Fizikai összesen Szellemi Mindösszesen ezer eset év év év év év év év év év 36

37 A férfi munkavállalók teljesített munkanapjainak száma a években Szakmunkás Betanított munkás Segédmunkás Állománycsoport Fizikai összesen Szellemi Mindösszesen ezer nap év év év év év év év év A nıi munkavállalók teljesített munkanapjainak száma állománycsoportonként a években Szakmunkás Betanított munkás Segédmunkás Állománycsoport Fizikai összesen Szellemi Mindösszesen ezer nap év év év év év év év év 37

38 Táblázatok 38

39 A munkaerı-kölcsönzı cégek tevékenysége 1.1 A munkaerı-kölcsönzı szervezetek száma Az összes adatszolgáltató munkaerıkölcsönzı cégek Az adatszolgáltatást benyújtó munkaerı-kölcsönzı cégek közül A évben kölcsönzési tevékenységet végzı cégek A munkaerı-kölcsönzıkkel szerzıdött foglalkoztatók Megye/régió száma db számának megoszlása változása az elızı évhez képest % db % jogi személy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság évben kölcsönzési tevékenységet nem folytatók száma db munkaerı közvetítést is végzı cégek száma csak belföldre csak külföldre mindkét irányba folytat munkaerıkölcsönzést db % db % db % Budapest , , , , , ,6 Pest , , ,5 8 13, , ,0 Közép-Magyarország , , , , , ,7 Fejér , , , , , ,0 Komárom-Esztergom , , , , , ,4 Veszprém , , , ,5 57 0, ,0 Közép-Dunántúl , , , , , ,1 Gyır-Moson-Sopron ,1 3 14, ,0 7 58,3 72 1, ,4 Vas , , ,9 0 0, , ,8 Zala ,6-1 -7, ,6 1 11, , ,0 Nyugat-Dunántúl ,5-1 -2, ,5 8 24, , ,8 Baranya , , , ,7 17 0, ,9 Somogy 1 2 0, , , ,0 18 0, ,0 Tolna 9 6 0, , , ,0 47 0, ,5 Dél-Dunántúl , , , ,6 82 1, ,1 Borsod-Abaúj-Zemplén ,4 4 18, ,5 5 29,4 60 0,8-4 -6,3 Heves , , , ,0 10 0, ,7 Nógrád , , , ,1 10 0, ,4 Észak-Magyarország , , , ,0 80 1, ,5 Hajdú-Bihar , , , ,4 31 0,4-1 -3,1 Jász-Nagykun-Szolnok ,8 8 27, , ,3 21 0,3 3 16,7 Szabolcs-Szatmár-Bereg , , ,6 4 66,7 25 0, ,3 Észak-Alföld ,0-2 -3, , ,7 77 1, ,2 Bács-Kiskun , , , , , ,3 Békés ,7 7 50, ,8 2 22, , ,8 Csongrád ,7 9 75, ,4 5 50,0 15 0, ,4 Dél-Alföld ,7 6 13, ,4 2 6, ,2 24 8, , , , , , ,9 db száma megoszlása változása az elızı évhez képest száma megoszlása változása az elızı évhez képest db % 39

40 1.2 A munkaerı-kölcsönzı szervezetek száma és indexei években Terület megye/régió Az adatszolgáltató munkaerı-kölcsönzı cégek száma (db) Az adatszolgáltató munkaerı-kölcsönzı cégek számának indexei években az elızı évhez képest, % Budapest ,4 129,6 124,0 125,8 117,6 73,8 114,3 117,0 310,8 Pest ,2 184,2 148,6 144,2 116,0 108,0 72,3 119,1 623,1 Közép-Magyarország ,9 136,4 128,1 129,4 117,2 81,1 102,4 117,4 346,1 Fejér ,2 150,0 120,8 89,7 119,2 100,0 119,4 89,2 173,7 Komárom-Esztergom ,0 151,6 114,9 103,7 116,1 104,6 29,4 505,0 505,0 Veszprém ,0 142,9 100,0 160,0 106,3 123,5 319,0 43,3 580,0 Közép-Dunántúl ,7 150,0 114,8 105,4 115,3 106,2 103,3 131,5 370,5 Gyır-Moson-Sopron ,0 169,2 109,1 100,0 112,5 96,3 80,8 114,3 240,0 Vas ,5 114,3 175,0 107,1 100,0 100,0 113,3 82,4 175,0 Zala ,0 100,0 166,7 160,0 81,3 100,0 100,0 92,3 240,0 Nyugadt-Dunántúl ,0 138,5 133,3 114,6 100,0 98,2 94,4 98,0 217,4 Baranya ,0 300,0 144,4 92,3 133,3 131,3 76,2 43,8 233,3 Somogy ,0 100,0 100,0 100,0 100,0 125,0 20,0 200,0 100,0 Tolna ,0 116,7 100,0 100,0 85,7 116,7 128,6 66,7 200,0 Dél-Dunántúl ,5 153,8 120,0 95,8 113,0 126,9 78,8 57,7 187,5 Borsod-Abaúj-Zemplén ,4 975,0 89,7 102,9 97,2 85,7 73,3 118,2 113,0 Heves ,0 100,0 62,5 220,0 127,3 107,1 66,7 40,0 80,0 Nógrád ,9 180,0 105,6 126,3 108,3 119,2 61,3 5,3 14,3 Észak-Magyarország ,9 295,5 90,8 120,3 105,6 101,3 67,1 60,8 88,6 Hajdú-Bihar ,4 180,0 100,0 122,2 136,4 133,3 95,0 68,4 185,7 Jász-Nagykun-Szolnok ,6 129,6 94,3 93,9 119,4 118,9 65,9 127,6 176,2 Szabolcs-Szatmár-Bereg ,0 150,0 91,7 136,4 100,0 113,3 94,1 75,0 240,0 Észak-Alföld ,2 140,0 94,6 107,5 117,5 120,9 79,0 96,9 187,9 Bács-Kiskun ,4 107,7 128,6 150,0 92,6 100,0 80,0 50,0 111,1 Békés ,0 115,4 86,7 138,5 133,3 91,7 63,6 150,0 210,0 Csongrád ,0 200,0 87,5 185,7 92,3 125,0 80,0 175,0 420,0 Dél-Alföld ,0 123,3 102,7 152,6 105,2 101,6 74,2 113,0 216,7 Ö sszesen ,2 149,0 115,6 121,6 113,4 94,0 92,6 110,0 273, év adata a évhez képest % 40

Összefoglaló. Foglalkoztatási és Szociális Hivatal. a munkaerı-kölcsönzık évi tevékenységérıl. Budapest június

Összefoglaló. Foglalkoztatási és Szociális Hivatal. a munkaerı-kölcsönzık évi tevékenységérıl. Budapest június Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Összefoglaló a munkaerı-kölcsönzık 2009. évi tevékenységérıl A munkaerı-kölcsönzı szervezetek adatai és a kölcsönzési esetek számának megoszlása 2009. évben Egy munkaerı-kölcsönzıre

Részletesebben

Összefoglaló a munkaerő-kölcsönzők évi tevékenységéről

Összefoglaló a munkaerő-kölcsönzők évi tevékenységéről Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Összefoglaló a munkaerő-kölcsönzők 2008. évi tevékenységéről A munkaerő-kölcsönző szervezetek adatai és a kölcsönzési esetek száma és megoszlása 2008. december 31-én

Részletesebben

Foglalkoztatási és Szociális Hivatal. Összefoglaló. a munkaerő-kölcsönzők évi tevékenységéről

Foglalkoztatási és Szociális Hivatal. Összefoglaló. a munkaerő-kölcsönzők évi tevékenységéről Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Összefoglaló a munkaerő-kölcsönzők 2007. évi tevékenységéről A munkaerő-kölcsönző szervezetek adatai és a kölcsönzési esetek és megoszlása Egy munkaerő-kölcsönzőre

Részletesebben

Összefoglaló a munkaerő-kölcsönzők évi tevékenységéről

Összefoglaló a munkaerő-kölcsönzők évi tevékenységéről Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Összefoglaló a munkaerő-kölcsönzők 2006. évi tevékenységéről Budapest 2007. május Bevezetés Az Mt. 2001. július 1-jei módosításának hatályba lépése után, az addig munkaközvetítéssel

Részletesebben

Összefoglaló a munkaerő-kölcsönzők évi tevékenységéről

Összefoglaló a munkaerő-kölcsönzők évi tevékenységéről Foglalkoztatási Hivatal Összefoglaló a munkaerő-kölcsönzők 2005. évi tevékenységéről Budapest 2 A munkaerőpiac egyre inkább rugalmas foglalkoztatási formákat követel és ehhez mind a vállalkozásoknak, mind

Részletesebben

Összefoglaló a munkaerő-kölcsönzők évi tevékenységéről

Összefoglaló a munkaerő-kölcsönzők évi tevékenységéről Nemzeti Munkaügyi Hivatal Összefoglaló a munkaerő-kölcsönzők 2011. évi tevékenységéről 24 Vas 22 Győr- Moson- Sopron 51 Zala Veszprém Somogy 12 18 Budapest 373 Jász- Nagykun- Szolnok 38 Komárom- Esztergom

Részletesebben

Összefoglaló a magán-munkaközvetítők évi tevékenységéről

Összefoglaló a magán-munkaközvetítők évi tevékenységéről Foglalkoztatási Hivatal Összefoglaló a magán-munkaközvetítők 2005. évi tevékenységéről Budapest 2 A magán-munkaközvetítők működését a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásról szóló

Részletesebben

Összefoglaló. Foglalkoztatási Hivatal. a magán munka-közvetítık évi tevékenységérıl. Budapest. A magán-munkaközvetítık mutatói a 2010.

Összefoglaló. Foglalkoztatási Hivatal. a magán munka-közvetítık évi tevékenységérıl. Budapest. A magán-munkaközvetítık mutatói a 2010. Foglalkoztatási Hivatal Összefoglaló a magán munka-közvetítık 2010. évi tevékenységérıl A magán-munkaközvetítık mutatói Egy közvetítıre jutó munkát keresık száma (fı/ közvetítı) 1 250 251 3000 (2) (3)

Részletesebben

Összefoglaló a munkaerő-kölcsönzők évi tevékenységéről

Összefoglaló a munkaerő-kölcsönzők évi tevékenységéről Nemzeti Munkaügyi Hivatal Összefoglaló a munkaerő-kölcsönzők 2012. évi tevékenységéről 28 Vas 21 Győr- Moson- Sopron 54 Zala Veszprém Somogy 5 25 Budapest 389 Jász- Nagykun- Szolnok 35 Komárom- Esztergom

Részletesebben

Összefoglaló a munkaerő-kölcsönzők évi tevékenységéről

Összefoglaló a munkaerő-kölcsönzők évi tevékenységéről Nemzeti Munkaügyi Hivatal Összefoglaló a munkaerő-kölcsönzők 2013. évi tevékenységéről Az adatszolgáltatást teljesítõ munkaerõ-kölcsönzõ cégek száma 2 453-453 (1) 53-453 (4) 25-53 (5) 12-25 (7) 0-12 (3)

Részletesebben

Összefoglaló a magán munka-közvetítők évi tevékenységéről

Összefoglaló a magán munka-közvetítők évi tevékenységéről Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Összefoglaló a magán munka-közvetítők 2006. évi tevékenységéről Budapest 2007. május Bevezetés A magán-munkaközvetítők működését a foglalkoztatás elősegítéséről és

Részletesebben

Foglalkoztatási és Szociális Hivatal. Összefoglaló. a magán munka-közvetítők évi tevékenységéről. A magán-munkaközvetítők mutatói 2007.

Foglalkoztatási és Szociális Hivatal. Összefoglaló. a magán munka-közvetítők évi tevékenységéről. A magán-munkaközvetítők mutatói 2007. Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Összefoglaló a magán munka-közvetítők 2007. évi tevékenységéről Egy közvetítőre jutó munkát keresők száma (fő/közvetítő) A magán-munkaközvetítők mutatói 2007. év 1000-4999

Részletesebben

Összefoglaló a magán-munkaközvetítők évi tevékenységéről

Összefoglaló a magán-munkaközvetítők évi tevékenységéről Nemzeti Munkaügyi Hivatal Összefoglaló a magán-munkaközvetítők 2011. évi tevékenységéről Vas 22 23 Győr- Moson- Sopron Zala 40 Veszprém Somogy 25 16 Budapest 323 Jász- Nagykun- Szolnok 14 Komárom- Esztergom

Részletesebben

Foglalkoztatási és Szociális Hivatal. Összefoglaló. a magán munka-közvetítık évi tevékenységérıl. A magán-munkaközvetítık mutatói 2009.

Foglalkoztatási és Szociális Hivatal. Összefoglaló. a magán munka-közvetítık évi tevékenységérıl. A magán-munkaközvetítık mutatói 2009. Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Összefoglaló a magán munka-közvetítık 2009. évi tevékenységérıl A magán-munkaközvetítık mutatói 2009. évben Egy közvetítıre jutó munkát keresık száma (fı/közvetítı)

Részletesebben

Összefoglaló a munkaerő-kölcsönzők évi tevékenységéről

Összefoglaló a munkaerő-kölcsönzők évi tevékenységéről Pénzügyminisztérium Összefoglaló a munkaerő-kölcsönzők 2018. évi tevékenységéről Nógrád 10 Pest 89 Heves 14 Bács- Kiskun 23 Borsod-Abaúj- Zemplén 39 42 Jász-Nagykun- Szolnok Hajdú- Bihar 23 Budapest 401

Részletesebben

A Dél-Alföld általános gazdasági helyzete és a mögötte meghúzódó EMBER

A Dél-Alföld általános gazdasági helyzete és a mögötte meghúzódó EMBER A Dél-Alföld általános gazdasági helyzete és a mögötte meghúzódó EMBER Központi Statisztikai Hivatal Szegedi főosztálya Kocsis-Nagy Zsolt főosztályvezető Bruttó hazai termék (GDP) 2012 Dél-Alföld gazdasági

Részletesebben

Összefoglaló a munkaerő-kölcsönzők évi tevékenységéről

Összefoglaló a munkaerő-kölcsönzők évi tevékenységéről Nemzetgazdasági Minisztérium Összefoglaló a munkaerő-kölcsönzők 2016. évi tevékenységéről Budapest Vas 26 Nógrád 14 Pest 136 Heves 21 Borsod-Abaúj- Zemplén 49 61 Jász-Nagykun- Szolnok 458 Győr-Moson- Komárom-

Részletesebben

Összefoglaló a magán munka-közvetítők évi tevékenységéről

Összefoglaló a magán munka-közvetítők évi tevékenységéről Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Összefoglaló a magán munka-közvetítők 2008. évi tevékenységéről A magán-munkaközvetítők mutatói 2008. december 31-én Egy közvetítőre jutó munkát keresők száma (fő/közvetítő)

Részletesebben

2007 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NŐTT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA

2007 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NŐTT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA 2007 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NŐTT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA A foglalkoztatás és a munkanélküliség jellemzően szezonális jelenségek. Az időjárásnak kitett ágazatok miatt és

Részletesebben

Összefoglaló a munkaerő-kölcsönzők évi tevékenységéről

Összefoglaló a munkaerő-kölcsönzők évi tevékenységéről Nemzetgazdasági Minisztérium Összefoglaló a munkaerő-kölcsönzők 2015. évi tevékenységéről Nógrád 17 Pest 106 Heves 15 Borsod-Abaúj- Zemplén 39 52 Jász-Nagykun- Szolnok Hajdú- Bihar 42 Budapest 421 Győr-Moson-Sopron

Részletesebben

2008 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NÖVEKEDETT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA

2008 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NÖVEKEDETT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA 2008 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NÖVEKEDETT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA A foglalkoztatás és a munkanélküliség jellemzően szezonális jelenségek. Az időjárásnak kitett ágazatok miatt

Részletesebben

Foglalkoztatási Hivatal ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT 2006 január

Foglalkoztatási Hivatal ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT 2006 január Foglalkoztatási Hivatal ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT Megnevezés 2006 január Változás az előző Változás az előző évhez hónaphoz képest képest főben %-ban főben %-ban Regisztrált munkanélküli és nyilvántartott

Részletesebben

Trendek és helyzetkép gazdaság és munkaerőpiac Magyarországon és Veszprém megyében

Trendek és helyzetkép gazdaság és munkaerőpiac Magyarországon és Veszprém megyében Trendek és helyzetkép gazdaság és munkaerőpiac Magyarországon és Veszprém megyében TOP 1+2 kiadvány bemutatója Veszprém 217. november 7. Freid Mónika elnökhelyettes A bruttó hazai termék (GDP) alakulása

Részletesebben

A legfrissebb foglalkoztatási és aktivitási adatok értékelése május

A legfrissebb foglalkoztatási és aktivitási adatok értékelése május A legfrissebb foglalkoztatási és aktivitási adatok értékelése - 2004. május A regisztrált munkanélküliek főbb adatai - 2004. május Megnevezés 2004 május Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző

Részletesebben

Foglalkoztatási Hivatal A regisztrált munkanélküliek főbb adatai

Foglalkoztatási Hivatal A regisztrált munkanélküliek főbb adatai Foglalkoztatási Hivatal A regisztrált munkanélküliek főbb adatai Megnevezés 2004 Változás az előző Változás az előző évhez hónaphoz képest képest főben %-ban főben %-ban Regisztrált munkanélküli 368093

Részletesebben

Foglalkoztatási Hivatal A regisztrált munkanélküliek főbb adatai

Foglalkoztatási Hivatal A regisztrált munkanélküliek főbb adatai Foglalkoztatási Hivatal A regisztrált munkanélküliek főbb adatai Megnevezés 2004 Változás az előző Változás az előző évhez hónaphoz képest képest főben %-ban főben %-ban Regisztrált munkanélküli 378737

Részletesebben

Foglalkoztatási Hivatal A regisztrált munkanélküliek főbb adatai

Foglalkoztatási Hivatal A regisztrált munkanélküliek főbb adatai Foglalkoztatási Hivatal A regisztrált munkanélküliek főbb adatai Megnevezés 2004 Változás az előző Változás az előző évhez hónaphoz képest képest főben %-ban főben %-ban Regisztrált munkanélküli 364858

Részletesebben

Összefoglaló a magán-munkaközvetítők évi tevékenységéről

Összefoglaló a magán-munkaközvetítők évi tevékenységéről Nemzeti Munkaügyi Hivatal Összefoglaló a magán-munkaközvetítők 2012. évi tevékenységéről Vas 25 18 Győr- Moson- Sopron Zala 42 Veszprém Somogy 24 14 Budapest 328 Jász- Nagykun- Szolnok 13 Komárom- Esztergom

Részletesebben

2011 SZEPTEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS CSÖKKENT A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA

2011 SZEPTEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS CSÖKKENT A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA 2011 SZEPTEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS CSÖKKENT A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA A foglalkoztatás és a munkanélküliség jellemzően szezonális jelenségek. Az időjárásnak kitett

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ máj.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ máj. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2010. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁJUS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁJUS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat. Összefoglaló. a magán-munkaközvetítők évi tevékenységéről. Nógrád 5. Heves 6. Pest 39. Bács- Kiskun.

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat. Összefoglaló. a magán-munkaközvetítők évi tevékenységéről. Nógrád 5. Heves 6. Pest 39. Bács- Kiskun. Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat Összefoglaló a magán-munkaközvetítők 2015. évi tevékenységéről Nógrád 5 Pest 39 Heves 6 Borsod-Abaúj- Zemplén 13 42 Jász-Nagykun- Szolnok Hajdú- Bihar 39 Budapest 361

Részletesebben

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat. Összefoglaló. a magán-munkaközvetítők évi tevékenységéről. Budapest május

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat. Összefoglaló. a magán-munkaközvetítők évi tevékenységéről. Budapest május Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat Összefoglaló a magán-munkaközvetítők 2016. évi tevékenységéről Budapest 2017. május 1 Készült: A Nemzetgazdasági Minisztérium Elemzési és Bérpolitikai Osztályán Osztályvezető:

Részletesebben

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai december FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai december FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL A munkaerőpiaci helyzet alakulása 2004. decemberben az Állami Foglalkoztatási Szolgálat adatai

Részletesebben

BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE NOVEMBER

BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE NOVEMBER BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 2016. nov. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban Főben %-ban Nyilvántartott

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ápr.

TÁJÉKOZTATÓ ápr. TÁJÉKOZTATÓ A DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ MUNKAERİ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2011. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı évhez képest Fıben

Részletesebben

BARANYA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA TÁJÉKOZTATÓ dec.

BARANYA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA TÁJÉKOZTATÓ dec. BARANYA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA TÁJÉKOZTATÓ A DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ MUNKAERİ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2010. Változás az elızı hónaphoz

Részletesebben

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai július FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai július FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL A munkaerőpiaci helyzet alakulása 2004. júliusában az Állami Foglalkoztatási Szolgálat adatai

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁRCIUS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁRCIUS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat. Összefoglaló. a magán-munkaközvetítők évi tevékenységéről. Nógrád 5. Heves 6. Pest 35. Bács- Kiskun.

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat. Összefoglaló. a magán-munkaközvetítők évi tevékenységéről. Nógrád 5. Heves 6. Pest 35. Bács- Kiskun. Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat Összefoglaló a magán-munkaközvetítők 2014. évi tevékenységéről Nógrád 5 Pest 35 Heves 6 Borsod-Abaúj- Zemplén 13 38 Jász-Nagykun- Szolnok Hajdú- Bihar 21 Budapest 345

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ május Fıben %-ban Fıben %-ban

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ május Fıben %-ban Fıben %-ban DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Megnevezés Változás az elızı Változás az elızı 27. hónaphoz képest

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ márc.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ márc. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 21. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı évhez

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ dec.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ dec. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 29. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı évhez

Részletesebben

TÁBLAJEGYZÉK. 1/l A éves foglalkoztatottak munkahelyre történő közlekedése nemek és a házastárs/élettárs gazdasági aktivitása szerint

TÁBLAJEGYZÉK. 1/l A éves foglalkoztatottak munkahelyre történő közlekedése nemek és a házastárs/élettárs gazdasági aktivitása szerint TÁBLAJEGYZÉK A munkahelyre történő közlekedés formái 1/a A 15 64 éves foglalkoztatottak munkahelyre történő közlekedése nemek és korcsoportok szerint 1/b A 15 64 éves foglalkoztatottak munkahelyre történő

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL JANUÁR

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL JANUÁR TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 2013. jan. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben

Részletesebben

Nemzeti Munkaügyi Hivatal. Összefoglaló. a magán-munkaközvetítők évi tevékenységéről. Főváros. 32 Pest

Nemzeti Munkaügyi Hivatal. Összefoglaló. a magán-munkaközvetítők évi tevékenységéről. Főváros. 32 Pest Nemzeti Munkaügyi Hivatal Összefoglaló a magán-munkaközvetítők 2013. évi tevékenységéről Főváros 229 0 Nógrád 40 31 Győr-Moson-Sopron Komárom-Esztergom 21 21 29 32 Pest Vas Veszprém Fejér 24 Zala 17 7

Részletesebben

2012. január augusztus hónap közrendvédelmi helyzete

2012. január augusztus hónap közrendvédelmi helyzete 2012. január augusztus hónap közrendvédelmi helyzete Személyi szabadságot korlátozó intézkedések I./1. Elfogások Az elfogások száma 1,3%-kal csökkent az előző év azonos időszakában regisztráltakhoz viszonyítva

Részletesebben

A Debreceni Egyetem Intézményfejlesztési Terve

A Debreceni Egyetem Intézményfejlesztési Terve A Debreceni Egyetem Intézményfejlesztési Terve 2016 2020 HELYZETÉRTÉKELÉS HÁTTÉRTÁBLÁK I/2. melléklet 2016. március 1. Háttértábla száma Táblázat címe Forrás TABL_01 Az egy főre jutó GDP, 2008 2013 KSH

Részletesebben

A Balatonra utazó magyar háztartások utazási szokásai

A Balatonra utazó magyar háztartások utazási szokásai A ra utazó magyar háztartások utazási szokásai Összeállította a Magyar Turizmus Rt. a A Magyar Turizmus Rt. megbízásából a M.Á.S.T. Piac- és Közvéleménykutató Társaság 2000 októberében vizsgálta a magyar

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL JÚNIUS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL JÚNIUS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál

Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál Megbízható bérezési adatok a DUIHK 2014 es Bérezési Tanulmányában Jövőre átlagosan négy százalékkal szeretnék a külföldi vállalatok munkavállalóik

Részletesebben

Tóth Ákos. Bács-Kiskun megye gazdasági teljesítményének vizsgálata

Tóth Ákos. Bács-Kiskun megye gazdasági teljesítményének vizsgálata Tóth Ákos Bács-Kiskun megye gazdasági teljesítményének vizsgálata Az elemzésben arra vállalkozunk, hogy a rendszerváltás első éveitől kezdődően bemutassuk, hogyan alakult át Bács-Kiskun megye gazdasága.

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ okt.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ okt. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2010. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ febr.

TÁJÉKOZTATÓ febr. TÁJÉKOZTATÓ A DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ MUNKAERİ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2011. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı évhez képest Fıben

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ szept.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ szept. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 29. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı évhez

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ június Fıben %-ban Fıben %-ban

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ június Fıben %-ban Fıben %-ban DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Megnevezés Változás az elızı Változás az elızı 27. hónaphoz képest

Részletesebben

Összesítő táblázat a feladatellátási hely típusa szerint Közoktatási statisztika 2003/2004

Összesítő táblázat a feladatellátási hely típusa szerint Közoktatási statisztika 2003/2004 Feladatellátási hely típusa Gyermekek, tanulók létszáma Összesítő táblázat a feladatellátási hely típusa szerint Közoktatási statisztika 2003/2004 Főmunkaviszony keretében pedagógus-munkakörben alkalmazottak

Részletesebben

AZ AKTÍV FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI ESZKÖZÖK FONTOSABB LÉTSZÁMADATAI 2016-BAN

AZ AKTÍV FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI ESZKÖZÖK FONTOSABB LÉTSZÁMADATAI 2016-BAN AZ AKTÍV FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI ESZKÖZÖK FONTOSABB LÉTSZÁMADATAI 2016-BAN Nemzetgazdasági Minisztérium Készült A Nemzetgazdasági Minisztérium Elemzési és Bérpolitikai Osztályán Készítette: Gedei Henriett

Részletesebben

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai május FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai május FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL A munkaerőpiaci helyzet alakulása 2004. májusában az Állami Foglalkoztatás Szolgálat adatai alapján

Részletesebben

BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE OKTÓBER

BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE OKTÓBER BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 2016. aug. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban Főben %-ban Nyilvántartott

Részletesebben

AZ AKTÍV FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI ESZKÖZÖK FONTOSABB LÉTSZÁMADATAI 2017-BEN

AZ AKTÍV FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI ESZKÖZÖK FONTOSABB LÉTSZÁMADATAI 2017-BEN AZ AKTÍV FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI ESZKÖZÖK FONTOSABB LÉTSZÁMADATAI 2017-BEN Pénzügyminisztérium Pénzügyminisztérium Munkaerőpiaci Főosztály Elemzési és Bérpolitikai Osztály Készítette: Gedei Henriett 2

Részletesebben

1. MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGOT KAPOTT SZEMÉLYEK ELŐZŐ ÁLLAMPOLGÁRSÁG ORSZÁGA SZERINT

1. MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGOT KAPOTT SZEMÉLYEK ELŐZŐ ÁLLAMPOLGÁRSÁG ORSZÁGA SZERINT Tartalom 1. MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGOT KAPOTT SZEMÉLYEK ELŐZŐ ÁLLAMPOLGÁRSÁG ORSZÁGA SZERINT 2. MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGOT KAPOTT SZEMÉLYEK MEGOSZLÁSA ELŐZŐ ÁLLAMPOLGÁRSÁG ORSZÁGA SZERINT 3. MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGOT

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETİ... 1 2. A 2007. ÉVI MONITORING VIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÓ ADATAI... 1 3. A MONITORING VIZSGÁLAT

Részletesebben

2013. január május hónapok közrendvédelmi helyzete

2013. január május hónapok közrendvédelmi helyzete 2013. január május hónapok közrendvédelmi helyzete Személyi szabadságot korlátozó intézkedések I./1. Elfogások Az elfogások száma 38,9%-kal emelkedett az előző év azonos időszakában regisztráltakhoz viszonyítva

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. március 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Összefoglaló a évben kiadott Alkalmi Munkavállalói Könyvek felhasználásáról

Összefoglaló a évben kiadott Alkalmi Munkavállalói Könyvek felhasználásáról Foglalkoztatási Hivatal Összefoglaló a 2005. évben kiadott Alkalmi Munkavállalói Könyvek felhasználásáról Budapest 2 Az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatásról és az ahhoz kapcsolódó közterhek

Részletesebben

A GDP területi különbségei Magyarországon, 2007

A GDP területi különbségei Magyarországon, 2007 2009/99 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu III. évfolyam 99. szám 2009. július 06. A GDP területi különbségei Magyarországon, 2007 A tartalomból 1 Egy főre jutó GDP 2 Bruttó hozzáadott

Részletesebben

Fellebbezési arányok a év során a helyi bíróságokon befejezett, és a évben a megyei másodfokú bíróságra érkezett perek mennyisége alapján

Fellebbezési arányok a év során a helyi bíróságokon befejezett, és a évben a megyei másodfokú bíróságra érkezett perek mennyisége alapján 1. sz. melléklet Fellebbezési arányok a 2010. év során a helyi bíróságokon befejezett, és a 2011. évben a megyei másodfokú bíróságra érkezett perek mennyisége alapján Büntető peres Gazdasági ebből Szabálysértési

Részletesebben

A foglalkoztatáspolitika időszerű kérdései (TOP projekt Fejér megyében)

A foglalkoztatáspolitika időszerű kérdései (TOP projekt Fejér megyében) A foglalkoztatáspolitika időszerű kérdései (TOP projekt Fejér megyében) Dr. Simon Attila István Nemzetgazdasági Minisztérium Munkaerőpiacért Felelős Helyettes Államtitkár Székesfehérvár, 2017. január 31.

Részletesebben

1. óra: Területi statisztikai alapok viszonyszámok, középértékek

1. óra: Területi statisztikai alapok viszonyszámok, középértékek 1. óra: Területi statisztikai alapok viszonyszámok, középértékek Tér és társadalom (TGME0405-GY) gyakorlat 2018-2019. tanév Viszonyszámok Viszonyszá m Viszonyítandó adat (A) Viszonyítási alap (B) 1. Megoszlási

Részletesebben

Adminisztráció

Adminisztráció Pro Bérjelentés Adminisztratív alkalmazott - Adminisztráció Adminisztráció 2019.08.01. Adminisztratív alkalmazott - Adminisztráció A pozíció a fizetések rangsorában a(z) 414. helyet foglalja el A helyzetben

Részletesebben

MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A

MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A Matematika 4. évfolyam eszközök tanítók részére 1. félév 1. modul 7. melléklet 4. évfolyam tanítói karton 145 307 451 495 505 541 370 450 500 504 550 703 2. modul 2. melléklet

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ febr.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ febr. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI nevezés 2008. febr. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az

Részletesebben

STATISZTIKAI JELENTÉSEK

STATISZTIKAI JELENTÉSEK XXI. évfolyam 4. szám 2016 STATISZTIKAI JELENTÉSEK TÁJÉKOZTATÓ JELENTÉS A NYÁRI MEZŐGAZDASÁGI MUNKÁKRÓL (2016. augusztus 15-i operatív jelentések alapján) Tájékoztató jelentés a nyári mezőgazdasági munkákról

Részletesebben

AZ AKTÍV FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI ESZKÖZÖK FONTOSABB LÉTSZÁMADATAI 2015-BEN

AZ AKTÍV FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI ESZKÖZÖK FONTOSABB LÉTSZÁMADATAI 2015-BEN AZ AKTÍV FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI ESZKÖZÖK FONTOSABB LÉTSZÁMADATAI 2015-BEN Nemzetgazdasági Minisztérium Készült A Nemzetgazdasági Minisztérium Elemzési és Bérpolitikai Osztályán Készítette: Gedei Henriett

Részletesebben

AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA 400 EZER ALÁ CSÖKKENT

AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA 400 EZER ALÁ CSÖKKENT A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA A NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT LEGFRISSEBB ADATAI ALAPJÁN 2014. szeptember AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA 400 EZER ALÁ CSÖKKENT NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA, ÖSSZETÉTELE

Részletesebben

OSAP Bér- és létszámstatisztika. Vezetõi összefoglaló

OSAP Bér- és létszámstatisztika. Vezetõi összefoglaló OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika Vezetõi összefoglaló 2003 Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet Vezetői összefoglaló Az OSAP 1626/02 nyilvántartási számú bérstatisztika adatszolgáltatóinak köre a

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL JÚLIUS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL JÚLIUS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 2013. júl. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Hoffmanné Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Hoffmanné Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Készítette: Hoffmanné Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETİ... 1 A MONITORING VIZSGÁLAT RÉSZLETES ADATAI TÁMOGATÁSI FORMÁK SZERINT... 1

Részletesebben

Heringes Anita és Gúr Nándor országgyűlési képvisel ő Budapest

Heringes Anita és Gúr Nándor országgyűlési képvisel ő Budapest NEMZETGAZDASÁG I MINISZTEIZfUM CSLRE;SNYf S Pf Cl R Országgy űlés Hivatala Irományszám li So 1 Érkezett Z01 MÁJ o 5e IIUNKA1 ;RC)PL\CÉRT fa KI!PY.ISSI',.R r F1 ;l,f* ;I,ns AL].ANIT1TKr1 R Iktatószám :

Részletesebben

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat. Összefoglaló. a magán-munkaközvetítők évi tevékenységéről. Budapest november

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat. Összefoglaló. a magán-munkaközvetítők évi tevékenységéről. Budapest november Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat Összefoglaló a magán-munkaközvetítők 2017. évi tevékységéről Budapest 2018. november 1 Készült: A Pénzügyminisztérium Elemzési és Bérpolitikai Osztályán Osztályvezető:

Részletesebben

ALAPELLÁTÁS III. CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLATOK

ALAPELLÁTÁS III. CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLATOK ALAPELLÁTÁS III. CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLATOK 2003. évi összesítés a 227/2002.(XI.7.) Korm. rendelet alapján 1696. számon elrendelt KIMUTATÁS A CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLATOK 2003. ÉVI MŰ KÖDÉSI ADATAIRÓL című kérdőív

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ nov.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ nov. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 29. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı évhez

Részletesebben

ALAPELLÁTÁS III. CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLATOK

ALAPELLÁTÁS III. CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLATOK ALAPELLÁTÁS III. CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLATOK 2002. évi összesítés a 198/2001.(X.19.) Korm. rendelet alapján 1696. számon elrendelt KIMUTATÁS A CSALÁDSEGÍTO SZOLGÁLATOK 2002. ÉVI MUKÖDÉSI ADATAIRÓL című kérdőív

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a munkaerőpiac főbb folyamatairól Heves megyében július

T Á J É K O Z T A T Ó a munkaerőpiac főbb folyamatairól Heves megyében július Heves Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja T Á J É K O Z T A T Ó a munkaerőpiac bb folyamatairól Heves megyében 2012. ius A megye munkáltatói több mint ezer új álláshelyet jelentettek be kirendeltségeinken

Részletesebben

Fejér megye munkaerıpiacának alakulása 2010. október

Fejér megye munkaerıpiacának alakulása 2010. október Közép-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Elemzési Osztály Fejér megye munkaerıpiacának alakulása 2010. október Készült: Székesfehérvár, 2010. november hó 8000 Székesfehérvár, Sörház tér 1., Postacím:

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ nov.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ nov. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2008. nov. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı

Részletesebben

STATISZTIKAI JELENTÉSEK

STATISZTIKAI JELENTÉSEK XXII. évfolyam 4. szám 2017 STATISZTIKAI JELENTÉSEK TÁJÉKOZTATÓ JELENTÉS A NYÁRI MEZŐGAZDASÁGI MUNKÁKRÓL (2017. augusztus 14-i operatív jelentések alapján) Tájékoztató jelentés a nyári mezőgazdasági munkákról

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR. Betöltésre váró álláshelyek, I. negyedév július 11.

STATISZTIKAI TÜKÖR. Betöltésre váró álláshelyek, I. negyedév július 11. STATISZTIKAI TÜKÖR 2016. július 11. A gazdasági teljesítmény bővülésével párhuzamosan hazánkban nem csak a foglalkoztatottak létszáma, de a munkaerő iránti kereslet is folyamatosan növekszik, ami egyes

Részletesebben

Projekt azonosítószáma: TÁMOP / vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik DOKUMENTUM 5.

Projekt azonosítószáma: TÁMOP / vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik DOKUMENTUM 5. Projekt azonosítószáma: TÁMOP-4.1.1-08/1-2009-005 vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik Projekt azonosítószáma: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 DOKUMENTUM 5. Foglalkoztatottság és munkanélküliség

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ aug.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ aug. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2009. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı

Részletesebben

Statisztikai Jelentések

Statisztikai Jelentések XX. évfolyam, 4. szám, 2015 Statisztikai Jelentések TÁJÉKOZTATÓ JELENTÉS A NYÁRI MEZŐGAZDASÁGI MUNKÁKRÓL (2015. augusztus 17-i operatív jelentések alapján) Tájékoztató jelentés a nyári mezőgazdasági munkákról

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerı-felmérés tapasztalatai a dél-dunántúli régióban 2009. I. negyedév A felmérés lényege A PHARE TWINING svéd-dán modernizációs folyamat során

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ augusztus Fıben %-ban Fıben %-ban

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ augusztus Fıben %-ban Fıben %-ban DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Megnevezés 2007. augusztus Változás az elızı Változás az elızı hónaphoz

Részletesebben

Tájékoztató. a munkaerı-kölcsönzési tevékenységrıl

Tájékoztató. a munkaerı-kölcsönzési tevékenységrıl Tájékoztató a munkaerı-kölcsönzési tevékenységrıl A munkaerı-kölcsönzıi tevékenységet a többször módosított Munka Törvénykönyvének (1992. évi XXII. törvény) XI. fejezete, valamint a módosított 118/2001.

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETİ... 1 2. A 2007. I. FÉLÉVI MONITORING VIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÓ ADATAI... 1 3. A MONITORING

Részletesebben

TOVÁBB CSÖKKENT AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA

TOVÁBB CSÖKKENT AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA A NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT LEGFRISSEBB ADATAI ALAPJÁN 2014. augusztus TOVÁBB CSÖKKENT AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA, ÖSSZETÉTELE ÉS

Részletesebben

KÉSZÍTETTE : GEDE ESZTER FŐIGAZGATÓ GYŐRI MŰSZAKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

KÉSZÍTETTE : GEDE ESZTER FŐIGAZGATÓ GYŐRI MŰSZAKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM Változások és eredmények a GINOP 5.2.4-16 Gyakornoki program pályakezdők támogatására és a GINOP 5.2.5-16 Gyakornoki program-támogató szolgáltatások című kiemelt projektekben KÉSZÍTETTE : GEDE ESZTER FŐIGAZGATÓ

Részletesebben

A Kisteleki Kistérség munkaerı-piaci helyzete. (pályakezdı és tartós munkanélküliek helyzetelemzése)

A Kisteleki Kistérség munkaerı-piaci helyzete. (pályakezdı és tartós munkanélküliek helyzetelemzése) A Kisteleki Kistérség munkaerı-piaci helyzete (pályakezdı és tartós munkanélküliek helyzetelemzése) 1 Tartalomjegyzék I. Kisteleki Kistérség elhelyezkedése és népessége... 3 A népesség száma és alakulása...

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ jún.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ jún. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2009. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı

Részletesebben