Összefoglaló a munkaerő-kölcsönzők évi tevékenységéről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Összefoglaló a munkaerő-kölcsönzők évi tevékenységéről"

Átírás

1 Foglalkoztatási Hivatal Összefoglaló a munkaerő-kölcsönzők évi tevékenységéről Budapest

2 2 A munkaerőpiac egyre inkább rugalmas foglalkoztatási formákat követel és ehhez mind a vállalkozásoknak, mind pedig az általuk foglalkoztatott munkavállalóknak alkalmazkodniuk kell. Ennek egyik lehetséges formája a munkaerő-kölcsönzés, ami az elmúlt években, a cégek és a munkavállalók piaci kényszerekhez való alkalmazkodásának köszönhetően egyre nagyobb méreteket ölt. A vállalatoknak azért előnyös ez a forma, mert alkalmi nagyobb megrendelések esetében nem kell felvenniük újabb dolgozókat, akikre később, lehet, hogy nem lesz szükségük. A munkavállalók pedig általában akkor fordulnak munkaerő-kölcsönzőkhöz, ha nem sikerül kiszámíthatóbb, stabilabb munkahelyet találniuk. Az évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyve (Mt.) a piaci igényekhez képest csak nagy késéssel szabályozta a munkaerő-kölcsönzés intézményét. Kezdetben kölcsönzéssel a munkaerő-közvetítő cégek foglalkoztak, amelyek megjelenése jószerével egyidős a hazai munkanélküliség megjelenésével. A munkaerő-piaci intézményrendszernek ez az alapvetően profitorientált szegmense a 90-es évtized eleje óta sokfajta jogi és gyakorlati működési problémával küzdött, mára a vezető cégek köre stabilizálódott, tevékenységüket a vonatkozó jogszabályi keretek között végzik. E stabil vállalati kör mellett ma is szép számban vannak a piacon olyan cégek, amelyek működésében a szabályszegés és a munkavállalók helyzetével való visszaélés is fellelhető, működésükről azonban elég keveset tudunk, jellemzőik és magatartásuk a hagyományos adatgyűjtési módszerekkel nem feltárható. A legális és szabályszerű munkaerő-kölcsönzési tevékenység jellemzően a korábban munkaközvetítéssel foglalkozó cégek egyik új profilja, de a cégek egy része kifejezetten munkaerő-kölcsönzésre alakult, az Mt július 1.-én hatályba lépett módosítása után. Jelentésünkben ezeknek a munkaerő-kölcsönzőknek a tevékenységét mutatjuk be, az új szabályozás által előírt évenkénti adatszolgáltatási kötelezettségük

3 3 alapján, amelyet a cég székhelye szerint illetékes megyei (fővárosi) munkaügyi központokhoz kell megküldeniük. A munkaügyi központoktól kapott adatok országos összesítése a Foglalkoztatási Hivatalban történik. A Kormányrendelet szigorú feltételekhez kötötte e tevékenység gyakorlását 1 és a nyilvántartásba vételt a székhely szerint illetékes megyei (fővárosi) munkaügyi központokhoz rendelte. A nyilvántartás vezetésén kívül a megyei (fővárosi) munkaügyi központok végzik a feltételek fennállásával és a tevékenység gyakorlásával kapcsolatos hatósági ellenőrzést is december 31.-én Magyarországon 584 munkaerő-kölcsönző cég volt. Ez 15,6 %-kal magasabb, mint a év végi adat. A legtöbb munkaerő- kölcsönző céget Budapesten találjuk, itt 217 cég működik, ami 37,2%-a az országban található összes munkaerő-kölcsönzők számának. A megyei adatokat vizsgálva az tapasztalható, hogy a legtöbb cég egyrészt a legfejlettebb megyékben (Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Pest) található, mivel legnagyobb számban az 1000 fő feletti vállalatok 2 vették igénybe a munkaerő-kölcsönzést, és itt található a multinacionális cégek többsége; másrészt pedig a legnagyobb munkanélküliséggel küszködő megyékben (Borsod-Abaúj-Zemplén, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád), ahol viszont a nagyszámú munkanélküli rövidebb időszakra találhat munkát ilyen módon. Az 584 munkaerő-kölcsönzővel összesen 2294 foglalkoztató szerződött, azaz egy kölcsönzőre átlagosan majdnem 4 partnercég jut. Természetesen a megyék között jelentős eltérések vannak. A két szélső példa: Somogy megyében a 4 kölcsönző cég összesen 312 foglalkoztató céggel áll szerződésben (vagyis egy kölcsönzőre átlagosan 77,5 munkaerő-kölcsönzést igénybe vevő partner jut). Nógrád megyében a 19 kölcsönzőnek összesen 20 szerződött foglalkoztató partnere van. 1 - Megfelelő szakirányú felsőfokú képzettség, vagy egyéb felső- ill. középfokú képzettség és előírt hosszúságú gyakorlat a szakterületen Ft letétbe helyezése - a tevékenység gyakorlására alkalmas irodahelyiség 2 A Rövidtávú munkaerőpiaci prognózis felmérés alapján (2005. szeptember)

4 4 Azt vizsgálva, hogy a munkaerő-kölcsönzővel szerződött foglalkoztatók mely ágazatokba tartoznak, a következőket tapasztaljuk: a legnagyobb arányt a feldolgozóipari cégek képviselik (927 cég), ez 40,4%-a az összes szerződöttnek; jelentős még a kereskedelmi ágazatba munkaerőt kölcsönözni kívánó cégek (14,2%); valamint a sport-, kulturális és egyéb szolgáltató cégek aránya (10,3%) is. Néhány ágazatból a kikerülő foglalkoztatók szinte csak Budapestre koncentrálódnak: kereskedelem, pénzügy, oktatás, egészségügy; a vendéglátás és a szállítás és raktározás pedig Budapest és Pest megye között oszlik meg. A mezőgazdasági és villamos energiai cégek főleg Somogy megyei kölcsönzőket vesznek igénybe. A legtöbb megyében a szerződött cégeknek több mint kétharmada a feldolgozóiparban tevékenykedik. A kölcsönzés keretében dolgozók jogviszonyát vizsgálva lehet a munkaszerződés határozott vagy határozatlan időre szóló. Ez a tény nagymértékben meghatározza, hogy alkalmi jellegű munkáról, vagy jóval nagyobb biztonságot adó, valódi munkaviszonyról van-e szó, amely egyúttal összefügg a végzendő munkák jellegével is. Az összes munkavállaló közül főnek volt határozatlan idejű munkaszerződése, ez a 67,1%-a az összesnek, míg határozott idejű munkaszerződése főnek volt. Előző évhez képest tovább nőtt a határozatlan idejű szerződések aránya. A férfiak között arányában többnek volt határozatlan idejű szerződése (68,0%), mint a nők között (66,2%), de összességében több nőnek volt (25887 fő) ilyen munkaviszonya, mint férfinak (25221 fő). Állománycsoportok szerinti bontásban a szellemi foglalkozásúak körében gyakoribb volt a határozatlan idejű szerződés (74,4%), mint a fizikai foglalkozásúak körében (65,7%). A segédmunkások között a határozatlan idejű

5 5 szerződés (61,6%) kicsit gyakoribb volt, mint a betanított munkások között (60,5%); de a szakmunkások körében volt a leggyakoribb (82,2%). A határozott idejű munkaszerződések alkalmi jellegét bizonyítja, hogy összességében a határozott idejű munkaszerződéssel dolgozók 79,5%-ával a kölcsönző cégek egyszer kötnek szerződést az év folyamán, és csak 8,7%-ukkal háromszor vagy többször. A háromnál többször szerződéshez jutók aránya magasabb a férfiak körében, mint a nőkében. Az egyszeri munkához jutás aránya legmagasabb a szakmunkás férfiak körében (84,6%). Érdekes, hogy a korábbi években a szellemi foglalkozásúak körében jóval alacsonyabb volt a többször is munkához jutók aránya. Ez 2005-ben már valamivel magasabb volt (8,8%), mint a fizikai foglalkozásúak körében (8,7%). A Foglalkoztatási Hivatal által összesített megyei adatok szerint 2005-ben összesen munkavállalót foglalkoztattak munkaerő-kölcsönzés keretében. Ez a szám 44,6%-kal nagyobb, mint az egy évvel korábban kölcsönzés keretében foglalkoztatottak száma. A 2005-ben munkaerő-kölcsönzőkkel jogviszonyban állók számának megoszlását különböző szempontok szerint vizsgálva a következők figyelhetőek meg: Nemek szerinti bontásban: fő a férfiak közül került ki (48,7%), és fő volt a nők száma (51,3%). (Előző évben még több férfi volt, mint nő.) Állománycsoportok szerint vizsgálva a kölcsönzöttek közül 84,4% fizikai, 15,6% pedig szellemi foglalkozású volt. A fizikai foglalkozásúakon belül 23,5% szakmunkás, 65,9% betanított munkás, 10,6% pedig segédmunkás volt. Amennyiben az állománycsoportokat nemek szerint külön vizsgáljuk megfigyelhető, hogy a férfiak esetében 2005-ben is nagyobb volt a fizikai foglalkozásúak aránya a kölcsönzöttek között (92,5%), mint a nőknél (83,6%).

6 6 A munkaerő-kölcsönzőkkel munkaviszonyban álló munkavállalók számának korcsoportonkénti megoszlását vizsgálva megállapítható, hogy a 20 év alattiak csupán 7,4%-át tették ki az összes kölcsönzöttnek, míg a év közöttiek az 56,6%-át, a év közöttiek a 18,3%-át, a év közöttiek a 13,2%-át, az 55 év felettiek pedig 4,6%-át adták az egésznek. Iskolai végzettség szerint vizsgálva a megoszlást azt tapasztaljuk, hogy az alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők adják a kölcsönzöttek legnagyobb részét. A 8 általános vagy annál kevesebbel rendelkezők aránya 31,8%, a szakmunkásképzővel és szakiskolával rendelkezők aránya 36,8%, a szakközépiskolával és technikummal rendelkezők 14,0%- át teszik ki az összesnek, a gimnáziumot befejezettek aránya 12,0%, míg a főiskolai vagy egyetemi képesítéssel rendelkezők mindössze 5,5%-át teszik ki az összes kölcsönzöttnek. A munkaerő-kölcsönzőkkel munkaviszonyban álló főt összesen alkalommal kölcsönözték ki. Ebből alkalommal férfit és alkalommal nőt, esetben fizikai munkára, esetben szellemire. A kölcsönzési esetek száma egyébként a betanított munkás nők esetében a legnagyobb (összesen darab), míg a korábbi években a betanított munkás férfiak köréből kerültek ki legtöbben. A határozott és határozatlan idejű munkaszerződések arányát vizsgálva a kölcsönzési eseteknél, azt tapasztaljuk, hogy míg az előző évben összességében szinte pontosan 50-50% volt a megoszlás, addig 2005-ben már jóval nagyobb a határozatlan idejű szerződések száma. Határozott időre eset volt, határozatlan időre szerződést kötöttek összesen. Nemenkénti bontásban vizsgálva a szerződéseket a férfiaknál a határozatlan idejű szerződések aránya 57,6%, a nőknél pedig 58,8% volt.

7 7 A kölcsönzési eseteket összehasonlítva a kölcsönzőkkel jogviszonyban állókkal, illetve a munkaerő-kölcsönzőkkel szerződött polgári jogviszonyban álló foglalkoztató cégeknél az tapasztalható, hogy a kikölcsönzési esetek megoszlásánál a feldolgozóipari kölcsönzések aránya még magasabb (54,2%), mint a foglalkoztató cégek közötti arányuk (40,4%). Ebből az következik, hogy az ebbe az ágazatba tartozó cégek egy-egy embert többször is kölcsönöztek. Előző évhez képest a kölcsönzések száma 41,6%-kal lett magasabb. A kölcsönzött szellemiek aránya a pénzügyek területén (91,2%) és az egészségügyben (58,9%) nagyon magas, de a villamos energia ágazatban és a szállítás területén is átlag feletti. Legalacsonyabb a bányászatban (1,0%). közel 8,3 millió munkanapot dolgoztak 2005-ben kölcsönzési formában, ez az indulás óta eltelt három év alatt több, mint 5 millió munkanapos növekedés jelent; és tavalyhoz képest is nagy, 53,2%-os a növekedés. Ebből mintegy 5,7 millió napot határozatlan idejű szerződés keretében dolgoztak le. (A legtöbb munkanapot ebben a formában a betanított munkás nők teljesítették.) Határozott idejű munkaszerződéssel dolgoztak le 2,6 millió munkanapot, ebben a formában is a betanított munkás nők dolgoztak legtöbbet. Az állománycsoportok közötti további különbségek alapján elmondható, hogy 6,7 millió munkanapot a fizikai foglalkozásúak dolgoztak le. A fajlagos mutatók adatai szerint éves átlagban 109 napig dolgozik egy kölcsönzött munkavállaló. A határozatlan idejű munkaszerződéssel dolgozók átlagosan 112 napig dolgoznak, itt egy főre átlagosan egy kikölcsönzési eset jut. A határozott időre szóló munkaszerződés egy főre jutó átlagos munkanapjainak száma 105 nap, de itt magasabb az átlagos kölcsönzési esetek száma (1,5). Három év alatt a ledolgozott napok számának átlaga is jelentősen nőtt, 2002-ben még csak 61 nap volt.

8 8 Nagy különbségeket tapasztalunk az állománycsoportok tekintetében. Míg a határozott időre szerződött segédmunkások átlagosan csak 67 napot dolgoznak, addig a határozatlan idejű szerződéssel foglalkoztatott szellemiek 5 hónapnál is valamivel többet. Itt is érdekes változás történt: korábban a határozott idejű munkaszerződéssel foglalkoztatottak száma és ledolgozott munkanapjainak száma is jóval kisebb volt, mint a határozatlan idejű munkaszerződéssel foglalkoztatottak száma, illetve ledolgozott munkanapjai. Nemek szerint vizsgálva a segédmunkás nők tovább dolgoztak, mint a férfi segédmunkások, az összes többi állománycsoportnál viszont a férfiak átlagos munkanapjainak száma volt hosszabb. Budapest, május Pirisi Károly főigazgató s.k. Melléklet: Munkaerő-kölcsönzők, táblázatok-2005

9 9 Melléklet a munkaerő kölcsönzőkről, táblázatok

10 1. A munkaerőkölcsönző szervezetek adatai 2005 december 31-én Terület száma, db A kölcsöző cégek számának megoszlása. % Index: 2004 = 100 % Budapest ,2 124,0 Baranya 13 2,2 144,4 Bács-Kiskun 18 3,1 128,6 Békés 13 2,2 86,7 Borsod-Abaúj-Z. 35 6,0 89,7 Csongrád 7 1,2 87,5 Fejér 29 5,0 120,8 Győr-Moson-Sopron 24 4,1 109,1 Hajdú-Bihar 9 1,5 100,0 Heves 5 0,9 62,5 Jász-Nagykun-Sz. 33 5,7 94,3 Komárom-Esztergom 54 9,2 114,9 Nógrád 19 3,3 105,6 Pest 52 8,9 148,6 Somogy 4 0,7 100,0 Szabolcs-Szatmár-B. 11 1,9 91,7 Tolna 7 1,2 100,0 Vas 14 2,4 175,0 Veszprém 10 1,7 100,0 Zala 10 1,7 166, ,0 115,6

11 2./ A munkavállalók és a munkaerő-kölcsönző munkajogi kapcsolata 2005 évben Nem, állománycsoport Hat.zatlan Határozott Együtt idejű munkaszerződéssel alkalmazott munkavállalók száma Férfiak fő A határozott idejű szerződésesek közül azok száma akikkel az év folyamán egyszer kétszer háromszor többször kötöttek munkaszerződést szakmunkás betanított munkás segédmunkás fizikai szellemi Nők szakmunkás betanított munkás segédmunkás fizikai szellemi Együtt szakmunkás betanított munkás segédmunkás fizikai szellemi

12 Nem, állománycsoport 2/a. A munkavállalók számának megoszlása a munkaerő-kölcsönzővel fennálló munkajogi kapcsolatuk szerint 2005 évben Hat.zatlan Határozott idejű munkaszerződéssel Együtt alkalmazott munkavállalók számának megoszlása Férfiak % egyszer kétszer háromszor többször szakmunkás 79,9 20,1 100,0 84,6 9,3 3,2 2,9 betanított munkás 61,1 38,9 100,0 76,5 11,4 3,0 9,1 segédmunkás 58,0 42,0 100,0 79,6 10,4 6,3 3,8 fizikai 66,5 33,5 100,0 78,4 10,9 3,5 7,3 szellemi 79,4 20,6 100,0 77,3 9,7 9,4 3,6 68,0 32,0 100,0 78,3 10,8 3,9 7,0 Nők szakmunkás 86,7 13,3 100,0 75,1 21,0 2,8 1,2 betanított munkás 60,0 40,0 100,0 79,5 13,4 3,2 3,9 segédmunkás 65,3 34,7 100,0 85,9 8,6 5,2 0,3 fizikai 64,9 35,1 100,0 79,9 13,4 3,4 3,4 szellemi 71,6 28,4 100,0 84,0 9,0 3,4 3,6 66,2 33,8 100,0 80,6 12,7 3,4 3,4 Együtt A határozott idejű szerződésesek közül azok számának megoszlása akikkel az év folyamán kötöttek munkaszerződést szakmunkás 82,2 17,8 100,0 82,2 12,3 3,1 2,5 betanított munkás 60,5 39,5 100,0 78,1 12,5 3,1 6,2 segédmunkás 61,6 38,4 100,0 82,3 9,6 5,8 2,2 fizikai 65,7 34,3 100,0 79,1 12,1 3,5 5,3 szellemi 74,4 25,6 100,0 82,1 9,2 5,1 3,6 67,1 32,9 100,0 79,5 11,8 3,7 5,1

13 Nem, állománycsoport 2/b. A munkavállalók számának indexei a munkaerő-kölcsönzővel fennálló munkajogi kapcsolatuk szerint 2004 év = 100% Hat.zatlan Határozott idejű munkaszerződéssel Együtt alkalmazott munkavállalók számának indexe Férfiak % egyszer kétszer háromszor többször szakmunkás 122,7 81,7 111,4 75,0 241,6 128,0 87,9 betanított munkás 141,5 132,8 138,0 142,3 118,9 78,5 112,3 segédmunkás 161,2 109,5 134,6 113,9 73,9 166,1 103,7 fizikai 135,5 116,2 128,4 117,6 119,0 97,2 109,5 szellemi 274,9 124,0 219,7 134,9 86,0 89,4 228,6 145,5 116,8 134,9 118,7 116,0 95,7 111,7 szakmunkás 276,4 88,1 215,3 72,1 436,4 105,6 57,1 betanított munkás 147,6 130,7 140,3 142,3 110,8 65,1 108,1 segédmunkás 177,6 87,5 130,8 108,5 45,0 146,3 2,1 Nők fizikai 167,7 120,8 147,6 130,3 108,1 73,0 75,7 szellemi 239,3 136,7 197,2 155,3 78,5 115,9 76,5 178,9 123,2 155,2 134,0 103,5 77,7 75,8 Együtt A határozott idejű szerződésesek közül azok számának indexe akikkel az év folyamán kötöttek munkaszerződést szakmunkás 153,5 83,2 133,4 74,3 300,0 122,1 82,5 betanított munkás 144,7 131,7 139,3 142,3 114,0 70,3 110,9 segédmunkás 169,3 98,6 132,7 111,3 59,0 157,7 29,9 fizikai 149,4 118,5 137,1 123,7 112,7 83,5 95,9 szellemi 251,9 132,7 204,8 149,1 80,7 100,0 94,8 160,7 120,1 144,6 126,4 108,6 85,9 95,8

14 3./ A munkavállalók foglalkoztatási adatai 2005 évben Nem, állománycsoport Határozatlan Határozott időre alkalmazott munkavállalók száma, fő Teljesített munkanapok száma Kikölcsönzési esetek száma a határozatlan a határozott a határozatlan a határozott időre alkalmazott összesen időre alkalmazott összesen munkavállalók körében munkavállalók körében Férfiak szakmunkás betanított munkás segédmunkás fizikai szellemi Nők szakmunkás betanított munkás segédmunkás fizikai szellemi Együtt szakmunkás betanított munkás segédmunkás fizikai szellemi

15 Nem, állománycsoport 3./a A munkavállalók foglalkoztatási adatainak megoszlásai a határozott és a határozatlan időre alkalmazottak között 2005 évben % Határozatlan Határozott Teljesített munkanapok száma Kikölcsönzési esetek száma időre alkalmazott a határozatlan a határozott a határozatlan a határozott összesen összesen munkavállalók száma, fő időre alkalmazott munkavállalók körében időre alkalmazott munkavállalók körében Férfi szakmunkás 79,9 20,1 100,0 80,8 19,2 100,0 77,8 22,2 100,0 betanított munkás 61,1 38,9 100,0 60,7 39,3 100,0 47,5 52,5 100,0 segédmunkás 58,0 42,0 100,0 65,5 34,5 100,0 45,1 54,9 100,0 fizikai 66,5 33,5 100,0 68,3 31,7 100,0 56,1 43,9 100,0 szellemi 79,4 20,6 100,0 80,5 19,5 100,0 71,3 28,7 100,0 68,0 32,0 100,0 70,2 29,8 100,0 57,6 42,4 100,0 Nő szakmunkás 86,7 13,3 100,0 81,8 18,2 100,0 83,3 16,7 100,0 betanított munkás 60,0 40,0 100,0 57,5 42,5 100,0 51,6 48,4 100,0 segédmunkás 65,3 34,7 100,0 81,4 18,6 100,0 61,8 38,2 100,0 fizikai 64,9 35,1 100,0 63,9 36,1 100,0 57,5 42,5 100,0 szellemi 71,6 28,4 100,0 75,9 24,1 100,0 64,1 35,9 100,0 66,2 33,8 100,0 66,8 33,2 100,0 58,8 41,2 100,0 Együtt szakmunkás 82,2 17,8 100,0 81,0 19,0 100,0 79,5 20,5 100 betanított munkás 60,5 39,5 100,0 59,0 41,0 100,0 49,6 50,4 100 segédmunkás 61,6 38,4 100,0 74,6 25,4 100,0 52,4 47,6 100 fizikai 65,7 34,3 100,0 66,3 33,7 100,0 56,7 43,3 100 szellemi 74,4 25,6 100,0 77,8 22,2 100,0 66,7 33, ,1 32,9 100,0 68,6 31,4 100,0 58,2 41,8 100

16 3./b A 2005 évi foglalkoztatási adatok indexei a 2004 éviekhez képest Nem, állománycsoport Határozatlan Határozott időre alkalmazott munkavállalók száma, fő % Teljesített munkanapok száma Kikölcsönzési esetek száma a határozatlan a határozott a határozatlan a határozott időre alkalmazott munkavállalók összesen időre alkalmazott munkavállalók összesen körében körében Férfi szakmunkás 324,3 30,9 111,4 467,9 29,7 121,9 309,4 40,0 124,0 betanított munkás 208,9 90,0 138,0 228,6 105,9 157,1 120,2 159,0 137,9 segédmunkás 151,4 116,6 134,6 175,0 78,0 122,5 109,3 202,9 146,4 fizikai 230,6 68,3 128,4 283,9 66,4 139,3 158,0 112,8 134,4 szellemi 477,0 71,4 219,7 598,9 55,8 206,7 317,1 108,7 204,6 248,0 68,5 134,9 313,1 65,1 146,7 168,7 112,5 139,2 Nő szakmunkás 575,1 42,3 215,3 462,7 29,7 126,9 521,6 57,5 222,5 betanított munkás 196,0 98,4 140,3 198,6 121,4 156,4 127,9 139,0 133,0 segédmunkás 164,5 94,4 130,8 320,5 63,3 182,5 108,1 113,0 109,9 fizikai 223,8 90,5 147,6 236,6 95,8 154,5 150,2 125,7 138,7 szellemi 344,3 95,0 197,2 473,6 63,2 184,5 207,4 134,0 173,3 241,6 91,2 155,2 273,9 87,9 160,8 159,4 127,0 144,2 Együtt szakmunkás 384,8 33,2 133,4 466,7 29,7 123,0 356,7 43,3 143,8 betanított munkás 201,8 94,4 139,3 212,2 113,8 156,7 124,2 148,4 135,4 segédmunkás 157,9 105,7 132,7 244,5 71,1 150,9 108,7 158,4 127,7 fizikai 227,3 77,9 137,1 261,1 78,0 145,9 154,3 118,3 136,3 szellemi 385,7 86,7 204,8 519,8 60,3 193,0 239,3 125,0 183,4 244,7 78,9 144,6 293,4 75,0 153,2 164,0 119,0 141,6

17 Nem, állománycsoport 4./ A munkavállalások fajlagos mutatói 2005 évben Határozatlan időre Határozott időre Az összes munkavállaló alkalmazott munkavállalók egy főre jutó kikölcsönzési kikölcsönzési kikölcsönzési munkanapjai munkanapjai munkanapjai esetei esetei esetei A kikölcsönzési esetek átlagos hossza, nap a határozatlan a határozott az összes időre alkalmazott munkavállalók körében Férfiak szakmunkás 135 1, , , betanított munkás 105 1, , , segédmunkás 95 1,0 69 1,7 84 1, fizikai 115 1, , , szellemi 157 1, , , , , , Nők szakmunkás 74 1, ,4 78 1, betanított munkás 94 1, ,4 98 1, segédmunkás 150 1,0 65 1, , fizikai 95 1, ,4 97 1, szellemi 134 1, , , , , , Együtt szakmunkás 113 1, , , betanított munkás 99 1, , , segédmunkás 124 1,0 67 1, , fizikai 105 1, , , szellemi 143 1, , , , , ,

18 Korcsoportok szerint Nem, állománycsoport 5./ A munkaerő-kölcsönzőkkel jogviszonyban álló munkavállalók száma korcsoportok és iskolai végzettség szerint 2005 évben 20 év alatti éves munkavállalók száma, fő 55 év feletti Férfiak szakmunkás betanított munkás segédmunkás fizikai szellemi Nők szakmunkás betanított munkás segédmunkás fizikai szellemi Együtt szakmunkás betanított munkás segédmunkás fizikai szellemi Iskolai végzettség szerint Nem/iskolai végzettség 8. általános és kevesebb Szakm.képző, szakiskola Szakközép., technikum Gimnázium végzettséggel rendelkezők száma, fő Főiskola, egyetem Férfiak Nők Együtt

19 5./a A munkaerő-kölcsönzőkkel jogviszonyban álló munkavállalók számának megoszlása korcsoportok és iskolai végzettség szerint 2005 évben Korcsoportok szerint Nem, állománycsoport 20 év alatti éves munkavállalók száma, fő 55 év feletti Férfiak szakmunkás 5,4 18,7 32,0 21,3 17,2 5,3 100,0 betanított munkás 9,9 25,4 29,5 18,2 13,0 3,9 100,0 segédmunkás 10,1 21,0 24,7 20,7 14,8 8,6 100,0 fizikai 8,6 22,9 29,7 19,4 14,5 4,8 100,0 szellemi 3,2 36,5 37,7 13,9 6,0 2,8 100,0 7,9 24,5 30,7 18,8 13,5 4,6 100,0 Nők szakmunkás 5,1 34,1 38,6 14,7 5,8 1,7 100,0 betanított munkás 7,9 22,6 29,4 20,9 15,2 4,0 100,0 segédmunkás 5,0 16,8 22,6 19,3 19,1 17,3 100,0 fizikai 7,1 23,9 30,2 19,7 14,0 5,0 100,0 szellemi 5,7 39,4 34,3 10,2 7,9 2,6 100,0 6,9 26,9 31,0 17,8 12,8 4,6 100,0 Együtt szakmunkás 5,3 24,0 34,3 19,1 13,3 4,1 100,0 betanított munkás 8,8 23,9 29,5 19,7 14,2 4,0 100,0 segédmunkás 7,6 19,0 23,7 20,0 16,9 12,8 100,0 fizikai 7,9 23,4 30,0 19,6 14,3 4,9 100,0 szellemi 4,8 38,4 35,5 11,5 7,2 2,6 100,0 7,4 25,7 30,8 18,3 13,2 4,6 100,0 Iskolai végzettség szerint Nem/iskolai végzettség 8. általános és kevesebb Szakm.képző, szakiskola Szakközép., technikum megoszlás, százalék Gimnázium Főiskola, egyetem Férfiak 31,1 40,6 15,4 8,9 4,1 100,0 Nők 32,4 33,2 12,6 15,1 6,8 100,0 Együtt 31,8 36,8 14,0 12,0 5,5 100,0

20 6/ A munkaerő-kölcsönzőkkel jogviszonyban állók száma állománycsoportok szerint területenként 2005 évben férfiak Terület, állománycsoport Szak- Betanított Segéd- Fizikai Szellemi munkás összesen száma, fő Budapest Baranya Bács-Kiskun Békés Borsod-Abaúj-Zemplén Csongrád Fejér Győr-Moson-Sopron Hajdú-Bihar Heves Jász-Nagykun-Szolnok Komárom-Esztergom Nógrád Pest Somogy Szabolcs-Szatmár-Bereg Tolna Vas Veszprém Zala

21 6./ A munkaerő-kölcsönzőkkel jogviszonyban állók száma állománycsoportok szerint területenként nők Terület, állománycsoport Szak- Betanított Segéd- Fizikai Szellemi munkás összesen száma, fő Budapest Baranya Bács-Kiskun Békés Borsod-Abaúj-Zemplén Csongrád Fejér Győr-Moson-Sopron Hajdú-Bihar Heves Jász-Nagykun-Szolnok Komárom-Esztergom Nógrád Pest Somogy Szabolcs-Szatmár-Bereg Tolna Vas Veszprém Zala

22 6./ A munkaerő-kölcsönzőkkel jogviszonyban állók száma állománycsoportok szerint területenként férfiak és nők együtt Terület, állománycsoport Szak- Betanított Segéd- Fizikai Szellemi munkás összesen száma, fő Budapest Baranya Bács-Kiskun Békés Borsod-Abaúj-Zemplén Csongrád Fejér Győr-Moson-Sopron Hajdú-Bihar Heves Jász-Nagykun-Szolnok Komárom-Esztergom Nógrád Pest Somogy Szabolcs-Szatmár-Bereg Tolna Vas Veszprém Zala

23 6./a A munkaerő-kölcsönzőkkel jogviszonyban állók számának megoszlása állománycsoportok szerint területenként 2005 évben férfiak Terület, állománycsoport Szak- Betanított Segéd- Fizikai Szellemi munkás összesen számának megoszlása, % Budapest 23,4 44,7 8,3 76,4 23,6 100,0 Baranya 26,3 44,9 15,7 86,9 13,1 100,0 Bács-Kiskun 16,3 71,4 8,4 96,1 3,9 100,0 Békés 4,9 87,4 6,1 98,3 1,7 100,0 Borsod-Abaúj-Zemplén 11,7 82,7 3,1 97,5 2,5 100,0 Csongrád 2,7 68,1 0,0 70,7 29,3 100,0 Fejér 11,1 75,0 6,9 93,0 7,0 100,0 Győr-Moson-Sopron 5,3 68,4 21,8 95,6 4,4 100,0 Hajdú-Bihar 39,2 50,8 8,4 98,4 1,6 100,0 Heves 55,7 10,9 1,0 100,0 0,0 100,0 Jász-Nagykun-Szolnok 28,4 65,5 5,2 99,1 0,9 100,0 Komárom-Esztergom 5,4 83,6 9,2 98,2 1,8 100,0 Nógrád 65,6 32,3 0,0 97,9 2,1 100,0 Pest 12,0 34,8 27,5 74,2 25,8 100,0 Somogy 8,4 48,9 5,4 62,7 37,3 100,0 Szabolcs-Szatmár-Bereg 16,1 38,2 42,9 97,2 2,8 100,0 Tolna 51,7 8,6 1,0 60,9 39,1 100,0 Vas 15,8 82,8 0,6 99,2 0,8 100,0 Veszprém 37,1 61,7 0,7 99,4 0,6 100,0 Zala 19,2 47,2 15,4 81,9 18,1 100,0 19,5 57,0 8,9 85,5 14,5 100,0

24 6./a A munkaerő-kölcsönzőkkel jogviszonyban állók számának megoszlása állománycsoportok szerint területenként nők Terület, állománycsoport Szak- Betanított Segéd- Fizikai Szellemi munkás összesen számának megoszlása, % Budapest 16,3 37,5 14,0 67,8 32,2 100,0 Baranya 36,7 0,0 3,3 40,0 60,0 100,0 Bács-Kiskun 5,9 44,3 46,5 96,6 3,4 100,0 Békés 2,1 94,2 2,8 99,1 0,9 100,0 Borsod-Abaúj-Zemplén 3,9 89,5 4,1 97,6 2,4 100,0 Csongrád 0,0 38,3 23,3 61,7 38,3 100,0 Fejér 13,0 75,1 6,1 94,2 5,8 100,0 Győr-Moson-Sopron 0,7 60,4 29,2 90,4 9,6 100,0 Hajdú-Bihar 1,0 93,5 2,6 97,1 2,9 100,0 Heves 0,0 20,5 77,3 97,7 2,3 100,0 Jász-Nagykun-Szolnok 5,3 67,0 26,8 99,2 0,8 100,0 Komárom-Esztergom 1,5 96,7 0,2 98,4 1,6 100,0 Nógrád 0,0 94,9 0,0 94,9 5,1 100,0 Pest 7,0 47,2 19,0 73,2 26,8 100,0 Somogy 5,2 50,3 3,6 59,1 40,9 100,0 Szabolcs-Szatmár-Bereg 10,0 78,6 4,3 92,9 7,1 100,0 Tolna 9,9 28,5 0,0 38,4 61,6 100,0 Vas 3,2 94,8 1,2 99,2 0,8 100,0 Veszprém 27,8 72,0 0,0 99,8 0,2 100,0 Zala 1,0 90,9 0,0 91,9 8,1 100,0 9,5 65,1 10,1 84,7 15,3 100,0

25 6./a A munkaerő-kölcsönzőkkel jogviszonyban állók számának megoszlása állománycsoportok szerint területenként férfiak és nők együtt Terület, állománycsoport Szak- Betanított Segéd- Fizikai Szellemi munkás összesen számának megoszlása, % Budapest 22,3 43,5 9,2 75,0 25,0 100,0 Baranya 26,7 42,9 15,2 84,8 15,2 100,0 Bács-Kiskun 13,7 64,7 17,8 96,2 3,8 100,0 Békés 3,7 90,2 4,7 98,7 1,3 100,0 Borsod-Abaúj-Zemplén 9,4 84,8 3,4 97,5 2,5 100,0 Csongrád 2,3 64,0 3,2 69,5 30,5 100,0 Fejér 11,5 75,0 6,7 93,2 6,8 100,0 Győr-Moson-Sopron 4,2 66,5 23,6 94,3 5,7 100,0 Hajdú-Bihar 31,0 59,9 7,2 98,1 1,9 100,0 Heves 44,5 12,8 42,2 99,5 0,5 100,0 Jász-Nagykun-Szolnok 24,5 65,7 8,9 99,1 0,9 100,0 Komárom-Esztergom 4,4 87,0 6,8 98,3 1,7 100,0 Nógrád 47,1 50,0 0,0 97,0 3,0 100,0 Pest 11,1 37,0 25,9 74,0 26,0 100,0 Somogy 7,1 49,5 4,7 61,3 38,7 100,0 Szabolcs-Szatmár-Bereg 15,6 41,8 39,4 96,8 3,2 100,0 Tolna 41,8 13,3 0,5 55,6 44,4 100,0 Vas 13,0 85,4 0,7 99,2 0,8 100,0 Veszprém 34,0 65,1 0,5 99,6 0,4 100,0 Zala 12,1 64,1 9,5 85,7 14,3 100,0 17,4 58,8 9,2 85,3 14,7 100,0

26 7./ A munkaerő-kölcsönzőkkel szerződött foglalkoztatók és foglalkoztatások adatai 2005 évben Ágazat Foglalkoztatók száma Kikölcsönzési esetek száma, db A kikölcsönzési esetek száma állománycsoportonként, db betanított szakmunkás segédmunkás fizikai szellemi munkás Mezőgazd.erdőg.halászat Bányászat Feldolgozóipar Vill.energia, gáz-,hő-víz Építőipar Kereskedelem Vendéglátás Szállítás, posta, távközl Pénzügyek Oktatás Egészségügyi, szoc.ell Sport, kult.és egyéb sz

27 7/a. A munkaerő-kölcsönzőkkel szerződött foglalkoztatók és foglalkoztatások adatainak megoszlása ágazatonként 2005 évben Ágazat Foglalkoztatók száma Kikölcsönzési esetek száma szakmunkás A kikölcsönzési esetek megoszlása állománycsoportok szerint, % betanított munkás segédmunkás fizikai szellemi Mezőgazd.erdőg.halászat 2,3 2,2 15,4 38,6 44,7 98,7 1,3 100,0 Bányászat 0,1 0,1 21,2 73,1 4,8 99,0 1,0 100,0 Feldolgozóipar 40,4 54,2 13,5 73,6 9,6 96,7 3,3 100,0 Vill.energia, gáz-,hő-víz 9,1 3,3 23,5 32,7 1,9 58,0 42,0 100,0 Építőipar 7,3 3,4 62,1 17,9 15,9 96,0 4,0 100,0 Kereskedelem 14,2 9,2 35,9 30,7 12,7 79,4 20,6 100,0 Vendéglátás 4,0 4,2 68,6 19,3 5,5 93,5 6,5 100,0 Szállítás, posta, távközl. 6,3 7,3 19,3 28,2 4,8 52,3 47,7 100,0 Pénzügyek 3,5 2,8 0,6 8,2 0,0 8,8 91,2 100,0 Oktatás 0,5 0,7 0,2 59,4 33,3 92,9 7,1 100,0 Egészségügyi, szoc.ell. 2,0 0,3 13,0 25,4 2,7 41,1 58,9 100,0 Sport, kult.és egyéb sz. 10,3 12,4 10,6 65,9 1,6 78,0 22,0 100,0 100,0 100,0 19,5 57,0 8,9 85,5 14,5 100,0

28 7./c A munkaerő-kölcsönzőkkel szerződött foglalkoztatók és foglalkoztatások adatainak indexei 2004 évhez képest ágazatonként % Ágazat Foglalkoztatók számának indexe Kikölcsönzési esetek számának indexe szakmunkás A kikölcsönzési esetek számának indexe állománycsoportonként betanított munkás segédmunkás fizikai szellemi Mezőgazd.erdőg.halászat 148,6 579,6 444,9 560,6 693,8 587,7 277,8 579,6 Bányászat 150,0 167,7 40,7 2533,3 180,7 20,0 167,7 Feldolgozóipar 123,1 132,3 119,4 134,2 118,8 130,3 236,8 132,3 Vill.energia, gáz-,hő-víz 904,3 160,3 118,6 743,7 54,3 210,0 120,8 160,3 Építőipar 162,1 99,6 138,3 53,7 85,8 99,1 115,7 99,6 Kereskedelem 155,2 183,4 192,5 178,1 589,1 208,5 125,4 183,4 Vendéglátás 242,1 413,6 872,5 145,1 380,4 412,8 425,4 413,6 Szállítás, posta, távközl. 88,3 137,2 108,3 100,5 6460,0 113,9 176,8 137,2 Pénzügyek 135,6 182,2 50,0 83,5 50,0 79,8 208,0 182,2 Oktatás 84,6 95,9 50,0 100,8 102,6 101,3 56,6 95,9 Egészségügyi, szoc.ell. 204,3 249,2 975,0 950,0 33,3 341,7 209,5 249,2 Sport, kult.és egyéb sz. 76,5 123,3 75,5 132,6 15,9 105,9 296,3 123,3 132,4 141,6 143,8 135,4 127,7 136,3 183,4 141,6

29 8./ A munkaerő-kölcsönzőkkel szerződött foglalkoztatók száma ágazatok szerint területenként 2005 évben Mezőgaz- daság- Bányászat Feldolgozóipar Vill.energ., gáz-, gőz- és vízell. Építőipar Kereskedelem ágazatba tartozó foglalkoztatók száma, db Budapest Baranya Bács-Kiskun Békés Borsod-Abaúj-Z Csongrád Fejér Győr-Moson-Sopron Hajdú-Bihar Heves Jász-Nagykun-Szolnok Komárom-Esztergom Nógrád Pest Somogy Szabolcs Tolna Vas Veszprém Zala

30 8./ A munkaerő-kölcsönzőkkel szerződött foglalkoztatók száma ágazatok szerint területenként 2005 évben (folyt.) Vendéglátás Szállítás, raktározás Pénzügyek Oktatás Egészségügy Sport, kult. és egyéb szolg. ágazatba tartozó foglalkoztatók száma, db Budapest Baranya Bács-Kiskun Békés Borsod-Abaúj-Z Csongrád Fejér Győr-Moson-Sopron Hajdú-Bihar Heves Jász-Nkun.-Szolnok Komárom-Esztergom Nógrád Pest Somogy Szabolcs Tolna Vas Veszprém Zala

31 8/a. A munkaerő-kölcsönzőkkel szerződött foglalkoztatók számának megoszlása ágazatok szerint területenként 2005 évben Mezőgaz- daság- Bányászat Feldolgozóipar Vill.energ., gáz-, gőz- és vízell. Építőipar Kereskedelem ágazatba tartozó foglalkoztatók számának megoszlása, % Budapest 0,9-22,4 2,3 9,4 23,7 Baranya ,2 6,9 10,3 10,3 Bács-Kiskun ,4 4,8 23,8 7,1 Békés 14,3-76,2 4,8 - - Borsod-Abaúj-Z. 4,3 1,4 59,4 2,9 15,9 7,2 Csongrád ,4 5,3 10,5 5,3 Fejér - 1,1 60,0 2,1 6,3 5,3 Győr-Moson-Sopro ,9 1,7 5,8 2,5 Hajdú-Bihar 14,3-45,2-4,8 4,8 Heves ,0-20,0 - Jász-Nkun.-Szolnok 1,0-87,9 1,0 6,1 - Komárom-Esztergo 1,2-81,0-3,6 6,0 Nógrád ,0 5,0 5,0 5,0 Pest 3,3 1,1 31,1-3,3 26,7 Somogy 6,4-40,7 51,9-0,3 Szabolcs-Szatmár-B ,7-16,7 8,3 Tolna ,0 12,5 6,3 6,3 Vas ,6-4,3 4,3 Veszprém , Zala 11,9-31,0 11,9 7,1 16,7 2,3 0,1 40,4 9,1 7,3 14,2

32 8./ A munkaerő-kölcsönzőkkel szerződött foglalkoztatók számának megoszlása ágazatok szerint területenként 2005 évben (folyt.) Vendéglátás Szállítás, raktározás Pénzügyek Oktatás Egészségügy Sport, kult. és egyéb szolg. ágazatba tartozó foglalkoztatók számának megoszlása, % Budapest 6,6 10,7 6,2 0,7 3,7 13,4 100,0 Baranya - 3, ,4 10,3 100,0 Bács-Kiskun - 2,4 2, ,1 100,0 Békés ,8-100,0 Borsod-Abaúj-Z. - 1,4 2,9-1,4 2,9 100,0 Csongrád - 5, ,3 100,0 Fejér - 4,2 1,1 2,1 1,1 16,8 100,0 Győr-Moson-Sopron - 1, ,6 100,0 Hajdú-Bihar 7,1 11, ,9 100,0 Heves ,0 100,0 Jász-Nkun.-Szolnok ,0 3,0 100,0 Komárom-Esztergom - 1, ,1 100,0 Nógrád - - 5, ,0 100,0 Pest 14,4 6,7 6, ,7 100,0 Somogy - 0, ,3 100,0 Szabolcs-Szatmár-B ,3-100,0 Tolna ,0 Vas 4, ,3 100,0 Veszprém ,8 100,0 Zala 4,8 4,8-2,4-9,5 100,0 4,0 6,3 3,5 0,5 2,0 10,3 100,0

Összefoglaló a munkaerő-kölcsönzők évi tevékenységéről

Összefoglaló a munkaerő-kölcsönzők évi tevékenységéről Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Összefoglaló a munkaerő-kölcsönzők 2006. évi tevékenységéről Budapest 2007. május Bevezetés Az Mt. 2001. július 1-jei módosításának hatályba lépése után, az addig munkaközvetítéssel

Részletesebben

Foglalkoztatási és Szociális Hivatal. Összefoglaló. a munkaerő-kölcsönzők évi tevékenységéről

Foglalkoztatási és Szociális Hivatal. Összefoglaló. a munkaerő-kölcsönzők évi tevékenységéről Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Összefoglaló a munkaerő-kölcsönzők 2007. évi tevékenységéről A munkaerő-kölcsönző szervezetek adatai és a kölcsönzési esetek és megoszlása Egy munkaerő-kölcsönzőre

Részletesebben

Összefoglaló a magán-munkaközvetítők évi tevékenységéről

Összefoglaló a magán-munkaközvetítők évi tevékenységéről Foglalkoztatási Hivatal Összefoglaló a magán-munkaközvetítők 2005. évi tevékenységéről Budapest 2 A magán-munkaközvetítők működését a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásról szóló

Részletesebben

Összefoglaló a munkaerő-kölcsönzők évi tevékenységéről

Összefoglaló a munkaerő-kölcsönzők évi tevékenységéről Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Összefoglaló a munkaerő-kölcsönzők 2008. évi tevékenységéről A munkaerő-kölcsönző szervezetek adatai és a kölcsönzési esetek száma és megoszlása 2008. december 31-én

Részletesebben

Összefoglaló a munkaerő-kölcsönzők évi tevékenységéről

Összefoglaló a munkaerő-kölcsönzők évi tevékenységéről Nemzeti Munkaügyi Hivatal Összefoglaló a munkaerő-kölcsönzők 2011. évi tevékenységéről 24 Vas 22 Győr- Moson- Sopron 51 Zala Veszprém Somogy 12 18 Budapest 373 Jász- Nagykun- Szolnok 38 Komárom- Esztergom

Részletesebben

Összefoglaló a magán munka-közvetítők évi tevékenységéről

Összefoglaló a magán munka-közvetítők évi tevékenységéről Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Összefoglaló a magán munka-közvetítők 2006. évi tevékenységéről Budapest 2007. május Bevezetés A magán-munkaközvetítők működését a foglalkoztatás elősegítéséről és

Részletesebben

A Dél-Alföld általános gazdasági helyzete és a mögötte meghúzódó EMBER

A Dél-Alföld általános gazdasági helyzete és a mögötte meghúzódó EMBER A Dél-Alföld általános gazdasági helyzete és a mögötte meghúzódó EMBER Központi Statisztikai Hivatal Szegedi főosztálya Kocsis-Nagy Zsolt főosztályvezető Bruttó hazai termék (GDP) 2012 Dél-Alföld gazdasági

Részletesebben

Foglalkoztatási és Szociális Hivatal. Összefoglaló. a magán munka-közvetítők évi tevékenységéről. A magán-munkaközvetítők mutatói 2007.

Foglalkoztatási és Szociális Hivatal. Összefoglaló. a magán munka-közvetítők évi tevékenységéről. A magán-munkaközvetítők mutatói 2007. Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Összefoglaló a magán munka-közvetítők 2007. évi tevékenységéről Egy közvetítőre jutó munkát keresők száma (fő/közvetítő) A magán-munkaközvetítők mutatói 2007. év 1000-4999

Részletesebben

Összefoglaló a munkaerő-kölcsönzők évi tevékenységéről

Összefoglaló a munkaerő-kölcsönzők évi tevékenységéről Nemzeti Munkaügyi Hivatal Összefoglaló a munkaerő-kölcsönzők 2012. évi tevékenységéről 28 Vas 21 Győr- Moson- Sopron 54 Zala Veszprém Somogy 5 25 Budapest 389 Jász- Nagykun- Szolnok 35 Komárom- Esztergom

Részletesebben

Foglalkoztatási Hivatal ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT 2006 január

Foglalkoztatási Hivatal ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT 2006 január Foglalkoztatási Hivatal ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT Megnevezés 2006 január Változás az előző Változás az előző évhez hónaphoz képest képest főben %-ban főben %-ban Regisztrált munkanélküli és nyilvántartott

Részletesebben

2007 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NŐTT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA

2007 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NŐTT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA 2007 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NŐTT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA A foglalkoztatás és a munkanélküliség jellemzően szezonális jelenségek. Az időjárásnak kitett ágazatok miatt és

Részletesebben

2008 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NÖVEKEDETT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA

2008 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NÖVEKEDETT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA 2008 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NÖVEKEDETT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA A foglalkoztatás és a munkanélküliség jellemzően szezonális jelenségek. Az időjárásnak kitett ágazatok miatt

Részletesebben

A legfrissebb foglalkoztatási és aktivitási adatok értékelése május

A legfrissebb foglalkoztatási és aktivitási adatok értékelése május A legfrissebb foglalkoztatási és aktivitási adatok értékelése - 2004. május A regisztrált munkanélküliek főbb adatai - 2004. május Megnevezés 2004 május Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző

Részletesebben

Összefoglaló a munkaerő-kölcsönzők évi tevékenységéről

Összefoglaló a munkaerő-kölcsönzők évi tevékenységéről Nemzeti Munkaügyi Hivatal Összefoglaló a munkaerő-kölcsönzők 2013. évi tevékenységéről Az adatszolgáltatást teljesítõ munkaerõ-kölcsönzõ cégek száma 2 453-453 (1) 53-453 (4) 25-53 (5) 12-25 (7) 0-12 (3)

Részletesebben

Foglalkoztatási Hivatal A regisztrált munkanélküliek főbb adatai

Foglalkoztatási Hivatal A regisztrált munkanélküliek főbb adatai Foglalkoztatási Hivatal A regisztrált munkanélküliek főbb adatai Megnevezés 2004 Változás az előző Változás az előző évhez hónaphoz képest képest főben %-ban főben %-ban Regisztrált munkanélküli 368093

Részletesebben

Foglalkoztatási Hivatal A regisztrált munkanélküliek főbb adatai

Foglalkoztatási Hivatal A regisztrált munkanélküliek főbb adatai Foglalkoztatási Hivatal A regisztrált munkanélküliek főbb adatai Megnevezés 2004 Változás az előző Változás az előző évhez hónaphoz képest képest főben %-ban főben %-ban Regisztrált munkanélküli 378737

Részletesebben

Foglalkoztatási Hivatal A regisztrált munkanélküliek főbb adatai

Foglalkoztatási Hivatal A regisztrált munkanélküliek főbb adatai Foglalkoztatási Hivatal A regisztrált munkanélküliek főbb adatai Megnevezés 2004 Változás az előző Változás az előző évhez hónaphoz képest képest főben %-ban főben %-ban Regisztrált munkanélküli 364858

Részletesebben

Összefoglaló a munkaerő-kölcsönzők évi tevékenységéről

Összefoglaló a munkaerő-kölcsönzők évi tevékenységéről Pénzügyminisztérium Összefoglaló a munkaerő-kölcsönzők 2018. évi tevékenységéről Nógrád 10 Pest 89 Heves 14 Bács- Kiskun 23 Borsod-Abaúj- Zemplén 39 42 Jász-Nagykun- Szolnok Hajdú- Bihar 23 Budapest 401

Részletesebben

2011 SZEPTEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS CSÖKKENT A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA

2011 SZEPTEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS CSÖKKENT A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA 2011 SZEPTEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS CSÖKKENT A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA A foglalkoztatás és a munkanélküliség jellemzően szezonális jelenségek. Az időjárásnak kitett

Részletesebben

Összefoglaló a munkaerő-kölcsönzők évi tevékenységéről

Összefoglaló a munkaerő-kölcsönzők évi tevékenységéről Nemzetgazdasági Minisztérium Összefoglaló a munkaerő-kölcsönzők 2016. évi tevékenységéről Budapest Vas 26 Nógrád 14 Pest 136 Heves 21 Borsod-Abaúj- Zemplén 49 61 Jász-Nagykun- Szolnok 458 Győr-Moson- Komárom-

Részletesebben

Trendek és helyzetkép gazdaság és munkaerőpiac Magyarországon és Veszprém megyében

Trendek és helyzetkép gazdaság és munkaerőpiac Magyarországon és Veszprém megyében Trendek és helyzetkép gazdaság és munkaerőpiac Magyarországon és Veszprém megyében TOP 1+2 kiadvány bemutatója Veszprém 217. november 7. Freid Mónika elnökhelyettes A bruttó hazai termék (GDP) alakulása

Részletesebben

Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál

Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál Megbízható bérezési adatok a DUIHK 2014 es Bérezési Tanulmányában Jövőre átlagosan négy százalékkal szeretnék a külföldi vállalatok munkavállalóik

Részletesebben

Összefoglaló a magán-munkaközvetítők évi tevékenységéről

Összefoglaló a magán-munkaközvetítők évi tevékenységéről Nemzeti Munkaügyi Hivatal Összefoglaló a magán-munkaközvetítők 2011. évi tevékenységéről Vas 22 23 Győr- Moson- Sopron Zala 40 Veszprém Somogy 25 16 Budapest 323 Jász- Nagykun- Szolnok 14 Komárom- Esztergom

Részletesebben

Összefoglaló a munkaerő-kölcsönzők évi tevékenységéről

Összefoglaló a munkaerő-kölcsönzők évi tevékenységéről Nemzetgazdasági Minisztérium Összefoglaló a munkaerő-kölcsönzők 2015. évi tevékenységéről Nógrád 17 Pest 106 Heves 15 Borsod-Abaúj- Zemplén 39 52 Jász-Nagykun- Szolnok Hajdú- Bihar 42 Budapest 421 Győr-Moson-Sopron

Részletesebben

BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE NOVEMBER

BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE NOVEMBER BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 2016. nov. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban Főben %-ban Nyilvántartott

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁJUS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁJUS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁRCIUS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁRCIUS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE OKTÓBER

BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE OKTÓBER BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 2016. aug. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban Főben %-ban Nyilvántartott

Részletesebben

Összefoglaló. Foglalkoztatási Hivatal. a munkaerı-kölcsönzık évi tevékenységérıl. Budapest május

Összefoglaló. Foglalkoztatási Hivatal. a munkaerı-kölcsönzık évi tevékenységérıl. Budapest május Foglalkoztatási Hivatal Összefoglaló a munkaerı-kölcsönzık 2010. évi tevékenységérıl A munkaerı-kölcsönzı szervezetek adatai és a kölcsönzési esetek számának megoszlása 2010. évben Egy munkaerı-kölcsönzıre

Részletesebben

Fellebbezési arányok a év során a helyi bíróságokon befejezett, és a évben a megyei másodfokú bíróságra érkezett perek mennyisége alapján

Fellebbezési arányok a év során a helyi bíróságokon befejezett, és a évben a megyei másodfokú bíróságra érkezett perek mennyisége alapján 1. sz. melléklet Fellebbezési arányok a 2010. év során a helyi bíróságokon befejezett, és a 2011. évben a megyei másodfokú bíróságra érkezett perek mennyisége alapján Büntető peres Gazdasági ebből Szabálysértési

Részletesebben

MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A

MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A Matematika 4. évfolyam eszközök tanítók részére 1. félév 1. modul 7. melléklet 4. évfolyam tanítói karton 145 307 451 495 505 541 370 450 500 504 550 703 2. modul 2. melléklet

Részletesebben

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai július FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai július FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL A munkaerőpiaci helyzet alakulása 2004. júliusában az Állami Foglalkoztatási Szolgálat adatai

Részletesebben

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai december FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai december FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL A munkaerőpiaci helyzet alakulása 2004. decemberben az Állami Foglalkoztatási Szolgálat adatai

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL JÚNIUS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL JÚNIUS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat. Összefoglaló. a magán-munkaközvetítők évi tevékenységéről. Nógrád 5. Heves 6. Pest 35. Bács- Kiskun.

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat. Összefoglaló. a magán-munkaközvetítők évi tevékenységéről. Nógrád 5. Heves 6. Pest 35. Bács- Kiskun. Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat Összefoglaló a magán-munkaközvetítők 2014. évi tevékenységéről Nógrád 5 Pest 35 Heves 6 Borsod-Abaúj- Zemplén 13 38 Jász-Nagykun- Szolnok Hajdú- Bihar 21 Budapest 345

Részletesebben

Adminisztráció

Adminisztráció Pro Bérjelentés Adminisztratív alkalmazott - Adminisztráció Adminisztráció 2019.08.01. Adminisztratív alkalmazott - Adminisztráció A pozíció a fizetések rangsorában a(z) 414. helyet foglalja el A helyzetben

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL JANUÁR

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL JANUÁR TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 2013. jan. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben

Részletesebben

Összefoglaló a évben kiadott Alkalmi Munkavállalói Könyvek felhasználásáról

Összefoglaló a évben kiadott Alkalmi Munkavállalói Könyvek felhasználásáról Foglalkoztatási Hivatal Összefoglaló a 2005. évben kiadott Alkalmi Munkavállalói Könyvek felhasználásáról Budapest 2 Az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatásról és az ahhoz kapcsolódó közterhek

Részletesebben

Összefoglaló a magán-munkaközvetítők évi tevékenységéről

Összefoglaló a magán-munkaközvetítők évi tevékenységéről Nemzeti Munkaügyi Hivatal Összefoglaló a magán-munkaközvetítők 2012. évi tevékenységéről Vas 25 18 Győr- Moson- Sopron Zala 42 Veszprém Somogy 24 14 Budapest 328 Jász- Nagykun- Szolnok 13 Komárom- Esztergom

Részletesebben

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat. Összefoglaló. a magán-munkaközvetítők évi tevékenységéről. Budapest május

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat. Összefoglaló. a magán-munkaközvetítők évi tevékenységéről. Budapest május Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat Összefoglaló a magán-munkaközvetítők 2016. évi tevékenységéről Budapest 2017. május 1 Készült: A Nemzetgazdasági Minisztérium Elemzési és Bérpolitikai Osztályán Osztályvezető:

Részletesebben

ALAPELLÁTÁS III. CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLATOK

ALAPELLÁTÁS III. CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLATOK ALAPELLÁTÁS III. CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLATOK 2003. évi összesítés a 227/2002.(XI.7.) Korm. rendelet alapján 1696. számon elrendelt KIMUTATÁS A CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLATOK 2003. ÉVI MŰ KÖDÉSI ADATAIRÓL című kérdőív

Részletesebben

ALAPELLÁTÁS III. CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLATOK

ALAPELLÁTÁS III. CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLATOK ALAPELLÁTÁS III. CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLATOK 2002. évi összesítés a 198/2001.(X.19.) Korm. rendelet alapján 1696. számon elrendelt KIMUTATÁS A CSALÁDSEGÍTO SZOLGÁLATOK 2002. ÉVI MUKÖDÉSI ADATAIRÓL című kérdőív

Részletesebben

Összefoglaló. Foglalkoztatási és Szociális Hivatal. a munkaerı-kölcsönzık évi tevékenységérıl. Budapest június

Összefoglaló. Foglalkoztatási és Szociális Hivatal. a munkaerı-kölcsönzık évi tevékenységérıl. Budapest június Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Összefoglaló a munkaerı-kölcsönzık 2009. évi tevékenységérıl A munkaerı-kölcsönzı szervezetek adatai és a kölcsönzési esetek számának megoszlása 2009. évben Egy munkaerı-kölcsönzıre

Részletesebben

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat. Összefoglaló. a magán-munkaközvetítők évi tevékenységéről. Nógrád 5. Heves 6. Pest 39. Bács- Kiskun.

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat. Összefoglaló. a magán-munkaközvetítők évi tevékenységéről. Nógrád 5. Heves 6. Pest 39. Bács- Kiskun. Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat Összefoglaló a magán-munkaközvetítők 2015. évi tevékenységéről Nógrád 5 Pest 39 Heves 6 Borsod-Abaúj- Zemplén 13 42 Jász-Nagykun- Szolnok Hajdú- Bihar 39 Budapest 361

Részletesebben

Heringes Anita és Gúr Nándor országgyűlési képvisel ő Budapest

Heringes Anita és Gúr Nándor országgyűlési képvisel ő Budapest NEMZETGAZDASÁG I MINISZTEIZfUM CSLRE;SNYf S Pf Cl R Országgy űlés Hivatala Irományszám li So 1 Érkezett Z01 MÁJ o 5e IIUNKA1 ;RC)PL\CÉRT fa KI!PY.ISSI',.R r F1 ;l,f* ;I,ns AL].ANIT1TKr1 R Iktatószám :

Részletesebben

A Balatonra utazó magyar háztartások utazási szokásai

A Balatonra utazó magyar háztartások utazási szokásai A ra utazó magyar háztartások utazási szokásai Összeállította a Magyar Turizmus Rt. a A Magyar Turizmus Rt. megbízásából a M.Á.S.T. Piac- és Közvéleménykutató Társaság 2000 októberében vizsgálta a magyar

Részletesebben

A Debreceni Egyetem Intézményfejlesztési Terve

A Debreceni Egyetem Intézményfejlesztési Terve A Debreceni Egyetem Intézményfejlesztési Terve 2016 2020 HELYZETÉRTÉKELÉS HÁTTÉRTÁBLÁK I/2. melléklet 2016. március 1. Háttértábla száma Táblázat címe Forrás TABL_01 Az egy főre jutó GDP, 2008 2013 KSH

Részletesebben

Nemzeti Munkaügyi Hivatal. Összefoglaló. a magán-munkaközvetítők évi tevékenységéről. Főváros. 32 Pest

Nemzeti Munkaügyi Hivatal. Összefoglaló. a magán-munkaközvetítők évi tevékenységéről. Főváros. 32 Pest Nemzeti Munkaügyi Hivatal Összefoglaló a magán-munkaközvetítők 2013. évi tevékenységéről Főváros 229 0 Nógrád 40 31 Győr-Moson-Sopron Komárom-Esztergom 21 21 29 32 Pest Vas Veszprém Fejér 24 Zala 17 7

Részletesebben

2012. január augusztus hónap közrendvédelmi helyzete

2012. január augusztus hónap közrendvédelmi helyzete 2012. január augusztus hónap közrendvédelmi helyzete Személyi szabadságot korlátozó intézkedések I./1. Elfogások Az elfogások száma 1,3%-kal csökkent az előző év azonos időszakában regisztráltakhoz viszonyítva

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép Foglalkoztatáspolitikai, szakképzési és felnőttképzési válaszok

Munkaerő-piaci helyzetkép Foglalkoztatáspolitikai, szakképzési és felnőttképzési válaszok Munkaerő-piaci helyzetkép Foglalkoztatáspolitikai, szakképzési és felnőttképzési válaszok Pölöskei Gáborné Szakképzésért és Felnőttképzésért Felelős Helyettes Államtitkár 2017. november 07. 4500,0 FOGLALKOZTATOTTSÁG

Részletesebben

Projekt azonosítószáma: TÁMOP / vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik DOKUMENTUM 5.

Projekt azonosítószáma: TÁMOP / vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik DOKUMENTUM 5. Projekt azonosítószáma: TÁMOP-4.1.1-08/1-2009-005 vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik Projekt azonosítószáma: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 DOKUMENTUM 5. Foglalkoztatottság és munkanélküliség

Részletesebben

Összefoglaló a magán munka-közvetítők évi tevékenységéről

Összefoglaló a magán munka-közvetítők évi tevékenységéről Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Összefoglaló a magán munka-közvetítők 2008. évi tevékenységéről A magán-munkaközvetítők mutatói 2008. december 31-én Egy közvetítőre jutó munkát keresők száma (fő/közvetítő)

Részletesebben

2013. január május hónapok közrendvédelmi helyzete

2013. január május hónapok közrendvédelmi helyzete 2013. január május hónapok közrendvédelmi helyzete Személyi szabadságot korlátozó intézkedések I./1. Elfogások Az elfogások száma 38,9%-kal emelkedett az előző év azonos időszakában regisztráltakhoz viszonyítva

Részletesebben

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai május FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai május FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL A munkaerőpiaci helyzet alakulása 2004. májusában az Állami Foglalkoztatás Szolgálat adatai alapján

Részletesebben

Bajka Gábor: A munkaerőpiaci helyzet változása 1990-ben

Bajka Gábor: A munkaerőpiaci helyzet változása 1990-ben Bajka Gábor: A munkaerőpiaci helyzet változása 1990-ben (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Bajka Gábor (1992): A munkaerőpiaci helyzet változása 1990-

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL JÚLIUS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL JÚLIUS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 2013. júl. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben

Részletesebben

TÁBLAJEGYZÉK. 1/l A éves foglalkoztatottak munkahelyre történő közlekedése nemek és a házastárs/élettárs gazdasági aktivitása szerint

TÁBLAJEGYZÉK. 1/l A éves foglalkoztatottak munkahelyre történő közlekedése nemek és a házastárs/élettárs gazdasági aktivitása szerint TÁBLAJEGYZÉK A munkahelyre történő közlekedés formái 1/a A 15 64 éves foglalkoztatottak munkahelyre történő közlekedése nemek és korcsoportok szerint 1/b A 15 64 éves foglalkoztatottak munkahelyre történő

Részletesebben

1. MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGOT KAPOTT SZEMÉLYEK ELŐZŐ ÁLLAMPOLGÁRSÁG ORSZÁGA SZERINT

1. MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGOT KAPOTT SZEMÉLYEK ELŐZŐ ÁLLAMPOLGÁRSÁG ORSZÁGA SZERINT Tartalom 1. MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGOT KAPOTT SZEMÉLYEK ELŐZŐ ÁLLAMPOLGÁRSÁG ORSZÁGA SZERINT 2. MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGOT KAPOTT SZEMÉLYEK MEGOSZLÁSA ELŐZŐ ÁLLAMPOLGÁRSÁG ORSZÁGA SZERINT 3. MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGOT

Részletesebben

AZ AKTÍV FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI ESZKÖZÖK FONTOSABB LÉTSZÁMADATAI 2017-BEN

AZ AKTÍV FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI ESZKÖZÖK FONTOSABB LÉTSZÁMADATAI 2017-BEN AZ AKTÍV FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI ESZKÖZÖK FONTOSABB LÉTSZÁMADATAI 2017-BEN Pénzügyminisztérium Pénzügyminisztérium Munkaerőpiaci Főosztály Elemzési és Bérpolitikai Osztály Készítette: Gedei Henriett 2

Részletesebben

A foglalkoztatáspolitika időszerű kérdései (TOP projekt Fejér megyében)

A foglalkoztatáspolitika időszerű kérdései (TOP projekt Fejér megyében) A foglalkoztatáspolitika időszerű kérdései (TOP projekt Fejér megyében) Dr. Simon Attila István Nemzetgazdasági Minisztérium Munkaerőpiacért Felelős Helyettes Államtitkár Székesfehérvár, 2017. január 31.

Részletesebben

Tóth Ákos. Bács-Kiskun megye gazdasági teljesítményének vizsgálata

Tóth Ákos. Bács-Kiskun megye gazdasági teljesítményének vizsgálata Tóth Ákos Bács-Kiskun megye gazdasági teljesítményének vizsgálata Az elemzésben arra vállalkozunk, hogy a rendszerváltás első éveitől kezdődően bemutassuk, hogyan alakult át Bács-Kiskun megye gazdasága.

Részletesebben

AZ AKTÍV FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI ESZKÖZÖK FONTOSABB LÉTSZÁMADATAI 2016-BAN

AZ AKTÍV FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI ESZKÖZÖK FONTOSABB LÉTSZÁMADATAI 2016-BAN AZ AKTÍV FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI ESZKÖZÖK FONTOSABB LÉTSZÁMADATAI 2016-BAN Nemzetgazdasági Minisztérium Készült A Nemzetgazdasági Minisztérium Elemzési és Bérpolitikai Osztályán Készítette: Gedei Henriett

Részletesebben

A GDP területi különbségei Magyarországon, 2007

A GDP területi különbségei Magyarországon, 2007 2009/99 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu III. évfolyam 99. szám 2009. július 06. A GDP területi különbségei Magyarországon, 2007 A tartalomból 1 Egy főre jutó GDP 2 Bruttó hozzáadott

Részletesebben

AZ AKTÍV FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI ESZKÖZÖK FONTOSABB LÉTSZÁMADATAI 2015-BEN

AZ AKTÍV FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI ESZKÖZÖK FONTOSABB LÉTSZÁMADATAI 2015-BEN AZ AKTÍV FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI ESZKÖZÖK FONTOSABB LÉTSZÁMADATAI 2015-BEN Nemzetgazdasági Minisztérium Készült A Nemzetgazdasági Minisztérium Elemzési és Bérpolitikai Osztályán Készítette: Gedei Henriett

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA BARANYA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA BARANYA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA Cím 1111 Budapest, Prielle Kornélia utca 4/a 896-21-74 237-48-80 E-mail isz.aso@bfkh.hu 13.00 18.00 13.00 16.00 8.30 13.00 8.30 12.30 BARANYA MEGYEI

Részletesebben

Mire adhat választ az OSAP 1665 felnőttképzési statisztika?

Mire adhat választ az OSAP 1665 felnőttképzési statisztika? Mire adhat választ az OSAP 1665 felnőttképzési statisztika? 14. MellearN Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia 2018. 04.19-20. Debrecen Márkus Edina Ph.D Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi

Részletesebben

5. melléklet a 13/2015. (II. 10.) Korm. Rendelethez

5. melléklet a 13/2015. (II. 10.) Korm. Rendelethez 5. melléklet a 13/2015. (II. 10.) Korm. Rendelethez A 2015/2016-os tanévben induló képzésekben Szabóky Adolf tanulmányi ösztöndíjra jogosító hiány-szakképesítések Megye/Főváros Szakképesítés megnevezése

Részletesebben

STATISZTIKAI JELENTÉSEK

STATISZTIKAI JELENTÉSEK XXI. évfolyam 4. szám 2016 STATISZTIKAI JELENTÉSEK TÁJÉKOZTATÓ JELENTÉS A NYÁRI MEZŐGAZDASÁGI MUNKÁKRÓL (2016. augusztus 15-i operatív jelentések alapján) Tájékoztató jelentés a nyári mezőgazdasági munkákról

Részletesebben

Agrárgazdasági Kutató Intézet Statisztikai Osztály TÁJÉKOZTATÓ JELENTÉS AZ ÖNTÖZÉSRŐL (2009. OKTÓBER 5-I JELENTÉSEK ALAPJÁN) A K I

Agrárgazdasági Kutató Intézet Statisztikai Osztály TÁJÉKOZTATÓ JELENTÉS AZ ÖNTÖZÉSRŐL (2009. OKTÓBER 5-I JELENTÉSEK ALAPJÁN) A K I Agrárgazdasági Kutató Intézet TÁJÉKOZTATÓ JELENTÉS AZ ÖNTÖZÉSRŐL (2009. OKTÓBER 5-I JELENTÉSEK ALAPJÁN) A K I BUDAPEST 2009. október Készült: az Agrárgazdasági Kutató Intézet Gazdaságelemzési Igazgatóság

Részletesebben

Statisztikai Jelentések

Statisztikai Jelentések XX. évfolyam, 4. szám, 2015 Statisztikai Jelentések TÁJÉKOZTATÓ JELENTÉS A NYÁRI MEZŐGAZDASÁGI MUNKÁKRÓL (2015. augusztus 17-i operatív jelentések alapján) Tájékoztató jelentés a nyári mezőgazdasági munkákról

Részletesebben

Megkezdődött hazánkban az influenzajárvány

Megkezdődött hazánkban az influenzajárvány Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2017. 01. hét Megkezdődött hazánkban az influenzajárvány A figyelőszolgálatban résztvevő orvosok jelentései

Részletesebben

Negyedéves tájekoztató a juttatásokról

Negyedéves tájekoztató a juttatásokról Negyedéves tájekoztató a juttatásokról Mezőgazdaság, erdészet 2010. 1. negyedév Tartalom Bevezetés Résztvevők összetétele Táblázati rész - Táblázati rész - Mezőgazdaság, erdészet 1 Táblázati rész - Mezőgazdaság,

Részletesebben

Statisztikai Jelentések

Statisztikai Jelentések XX. évfolyam, 3. szám, 2015 Statisztikai Jelentések TÁJÉKOZTATÓ JELENTÉS A NYÁRI MEZŐGAZDASÁGI MUNKÁKRÓL (2015. július 20-i operatív jelentések alapján) Tájékoztató jelentés a nyári mezőgazdasági munkákról

Részletesebben

AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA 400 EZER ALÁ CSÖKKENT

AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA 400 EZER ALÁ CSÖKKENT A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA A NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT LEGFRISSEBB ADATAI ALAPJÁN 2014. szeptember AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA 400 EZER ALÁ CSÖKKENT NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA, ÖSSZETÉTELE

Részletesebben

Tájékoztató. A képzés célja:

Tájékoztató. A képzés célja: Tájékoztató A gyermekvédelmi jelzőrendszeri tagok együttműködésének elősegítése. A kapcsolati erőszak és az emberkereskedelem okozta ártalmak azonosítása és kezelése c. képzésről A képzést szervezi:, EFOP-1.2.4-VEKOP-16-2016-

Részletesebben

XI./1. Létszámleépítési döntést bejelentett cégek száma és bejelentések létszámtartalma állományf csoportok szerint területenként

XI./1. Létszámleépítési döntést bejelentett cégek száma és bejelentések létszámtartalma állományf csoportok szerint területenként XI./1. Létszámleépítési döntést bejelentett cégek száma és bejelentések létszámtartalma állományf csoportok szerint területenként Létszámleépítési döntést bejelent cégek/telephelyek száma A bejelentések

Részletesebben

T/236. számú törvényjavaslat. a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló évi LXIV. törvény módosításáról

T/236. számú törvényjavaslat. a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló évi LXIV. törvény módosításáról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/236. számú törvényjavaslat a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 1990. évi LXIV. törvény módosításáról előadó: dr. Petrétei József igazságügyi

Részletesebben

Tájékoztató az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország hét. Járványosan terjed az influenza

Tájékoztató az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország hét. Járványosan terjed az influenza KÓRHÁZHIGIÉNÉS ÉS JÁRVÁNYÜGYI FELÜGYELETI FŐOSZTÁLY Tájékoztató az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2018. 03. hét Járványosan terjed az influenza A figyelőszolgálatban résztvevő orvosok

Részletesebben

A szójatermesztés színvonala és jövedelmezősége Magyarországon

A szójatermesztés színvonala és jövedelmezősége Magyarországon A szójatermesztés színvonala és jövedelmezősége Magyarországon Tikász Ildikó Edit 216. december 8. Donau Soja Kongresszus Hüvelyesek Nemzetközi Éve GMO-mentes jelölés Rekord szójatermés Termeléshez kötött

Részletesebben

Tájékoztató. A képzés célja:

Tájékoztató. A képzés célja: Tájékoztató A gyermekvédelmi jelzőrendszeri tagok együttműködésének elősegítése. A kapcsolati erőszak és az emberkereskedelem okozta ártalmak azonosítása és kezelése c. képzésről A képzést szervezi:, EFOP-1.2.4-VEKOP-16-2016-

Részletesebben

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE február/ February 2019

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE február/ February 2019 AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE Nyilvántartott álláskeresők összesen Registered jobseekers total Ebből / From this Kategóriák / Categories álláskeresési

Részletesebben

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE június/ June 2018

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE június/ June 2018 AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE Nyilvántartott álláskeresők összesen Registered jobseekers total Ebből / From this Kategóriák / Categories álláskeresési

Részletesebben

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE augusztus/ August 2018

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE augusztus/ August 2018 AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE Nyilvántartott álláskeresők összesen Registered jobseekers total Ebből / From this Kategóriák / Categories álláskeresési

Részletesebben

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE július/ July 2018

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE július/ July 2018 AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE Nyilvántartott álláskeresők összesen Registered jobseekers total Ebből / From this Kategóriák / Categories álláskeresési

Részletesebben

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE október/ October 2018

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE október/ October 2018 AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE Nyilvántartott álláskeresők összesen Registered jobseekers total Ebből / From this Kategóriák / Categories álláskeresési

Részletesebben

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE március/ March 2018

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE március/ March 2018 AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE Nyilvántartott álláskeresők összesen Registered jobseekers total Ebből / From this Kategóriák / Categories álláskeresési

Részletesebben

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE szeptember/ September 2018

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE szeptember/ September 2018 AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE Nyilvántartott álláskeresők összesen Registered jobseekers total Ebből / From this Kategóriák / Categories álláskeresési

Részletesebben

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE december/ December 2018

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE december/ December 2018 AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE Nyilvántartott álláskeresők összesen Registered jobseekers total Ebből / From this Kategóriák / Categories álláskeresési

Részletesebben

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE november/ November 2018

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE november/ November 2018 AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE Nyilvántartott álláskeresők összesen Registered jobseekers total Ebből / From this Kategóriák / Categories álláskeresési

Részletesebben

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE január/ January 2019

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE január/ January 2019 AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE Nyilvántartott álláskeresők összesen Registered jobseekers total Ebből / From this Kategóriák / Categories álláskeresési

Részletesebben

Összesítő táblázat a feladatellátási hely típusa szerint Közoktatási statisztika 2003/2004

Összesítő táblázat a feladatellátási hely típusa szerint Közoktatási statisztika 2003/2004 Feladatellátási hely típusa Gyermekek, tanulók létszáma Összesítő táblázat a feladatellátási hely típusa szerint Közoktatási statisztika 2003/2004 Főmunkaviszony keretében pedagógus-munkakörben alkalmazottak

Részletesebben

STATISZTIKAI JELENTÉSEK

STATISZTIKAI JELENTÉSEK XXII. évfolyam 4. szám 2017 STATISZTIKAI JELENTÉSEK TÁJÉKOZTATÓ JELENTÉS A NYÁRI MEZŐGAZDASÁGI MUNKÁKRÓL (2017. augusztus 14-i operatív jelentések alapján) Tájékoztató jelentés a nyári mezőgazdasági munkákról

Részletesebben

Intenzíven terjed az influenza

Intenzíven terjed az influenza Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2017. 3. hét Intenzíven terjed az influenza A figyelőszolgálatban résztvevő orvosok jelentései alapján

Részletesebben

1. óra: Területi statisztikai alapok viszonyszámok, középértékek

1. óra: Területi statisztikai alapok viszonyszámok, középértékek 1. óra: Területi statisztikai alapok viszonyszámok, középértékek Tér és társadalom (TGME0405-GY) gyakorlat 2018-2019. tanév Viszonyszámok Viszonyszá m Viszonyítandó adat (A) Viszonyítási alap (B) 1. Megoszlási

Részletesebben

A SZERZŐDÉS SZÁMA A SZERZŐDŐ FÉL MEGNEVEZÉSE A SZERZŐDÉS KEZDETE A SZERZŐDÉS ZÁRÁSA BRUTTÓ ÉRTÉK A SZERZŐDÉS TÁRGYA

A SZERZŐDÉS SZÁMA A SZERZŐDŐ FÉL MEGNEVEZÉSE A SZERZŐDÉS KEZDETE A SZERZŐDÉS ZÁRÁSA BRUTTÓ ÉRTÉK A SZERZŐDÉS TÁRGYA A SZERZŐDÉS SZÁMA A SZERZŐDŐ FÉL MEGNEVEZÉSE A SZERZŐDÉS KEZDETE A SZERZŐDÉS ZÁRÁSA BRUTTÓ ÉRTÉK A SZERZŐDÉS TÁRGYA K-2731/1/2010 Tolna Megyei Siketek és Nagyothallók e (TOSINA ) 2010.június 1. 2011.január

Részletesebben

2013-AS PÁLYAKÖVETÉSI EREDMÉNYEK ÉS ÚJDONSÁGOK, KITERJESZTETT CSOPORTOK

2013-AS PÁLYAKÖVETÉSI EREDMÉNYEK ÉS ÚJDONSÁGOK, KITERJESZTETT CSOPORTOK 2013-AS PÁLYAKÖVETÉSI EREDMÉNYEK ÉS ÚJDONSÁGOK, KITERJESZTETT CSOPORTOK Sipos Norbert elemző-közgazdász Pécsi Tudományegyetem Rektori Hivatal, Marketing Osztály Stratégiai Elemző Iroda A 2013-AS DPR KUTATÁSBA

Részletesebben

Jelentés a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazásáról a 2018/2019. tanévben

Jelentés a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazásáról a 2018/2019. tanévben Jelentés a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazásáról a 2018/2019. tanévben 2018. december 1. Jogszabályi háttér A 2018/2019. tanév rendjéről szóló 13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelet írja elő

Részletesebben

támogatás támogatási

támogatás támogatási szerződés tárgya aláírás dátuma 2013.08.24 2013.09.04 szerződés típusa szerződés értéke szerződés hatálya szerződő partner szerződés 500.000 hott 2013.08.31 Alföldkutatásért Alapítvány szerződés 1.000.000

Részletesebben

Statisztikai Jelentések TÁJÉKOZTATÓ JELENTÉS A NYÁRI MEZŐGAZDASÁGI MUNKÁKRÓL

Statisztikai Jelentések TÁJÉKOZTATÓ JELENTÉS A NYÁRI MEZŐGAZDASÁGI MUNKÁKRÓL XIX. évfolyam, 4. szám, 2014 Statisztikai Jelentések TÁJÉKOZTATÓ JELENTÉS A NYÁRI MEZŐGAZDASÁGI MUNKÁKRÓL (2014. augusztus 11-i operatív jelentések alapján) Tájékoztató jelentés a nyári mezőgazdasági munkákról

Részletesebben

Az egész országban terjed az influenza Kiugróan magas volt az orvoshoz forduló betegek száma

Az egész országban terjed az influenza Kiugróan magas volt az orvoshoz forduló betegek száma Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2017. 4. hét Az egész országban terjed az influenza Kiugróan magas volt az orvoshoz forduló betegek

Részletesebben