Összefoglaló a Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv megvalósításáról január december 31. közötti időszakban:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Összefoglaló a Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv megvalósításáról 2011. január 1. - 2011. december 31. közötti időszakban:"

Átírás

1 Száma: /2011. Összefoglaló a Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv megvalósításáról január december 31. közötti időszakban: 1./ z esélyegyenlőségi program értékelésére, ellenőrzésére és az ennek során nyert információk visszacsatolására, ill. a programba történő beépítésének garantálására Esélyegyenlőségi Fórumot hoztunk létre 2009 decemberében, mely azóta is folyamatosan működik. Ezen szervezet felügyeli, ellenőrzi az óvodai és az iskolai megalakult esélyegyenlőségi munkacsoport folyamatos munkáját. Csenger Város Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Cselekvési Terve megegyezik a Petőfi Sándor ÁMK iskola és óvoda munkacsoport cselekvési tervével. Közoktatási Esélyegyenlőségi Program egy olyan stratégiai alapdokumentum, melynek megvalósítása során az Óvodai Esélyegyenlőségi Munkacsoport és az Iskolai Inklúziót Támogató Munkacsoport elkészítette önálló, az esélyegyenlőséget biztosító, azt előmozdító munkatervét. Ennek alapját a Települési Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzés és Intézkedési Terv tartalmazza. z Iskolai inklúziót támogató munkacsoport alapvető célkitűzése, hogy munkájával elősegítse a települési szintű, a közoktatás területén megfogalmazott esélyegyenlőségi beavatkozások sikerességét. z intézményben az integrációs támogatás a 2010/2011-es tanévre igénylésre került. munkacsoport munkája során ezért épít az IPR rendszerében létrehozott munkacsoportok munkájára, becsatornázza azt az esélyegyenlőségi terv megvalósításába. Petőfi Sándor ÁMK Óvoda munkacsoport alapvető célja, a település közoktatási esélyegyenlőségi helyzetelemzésében és intézkedési tervében megfogalmazott célok, beavatkozások végrehajtása, az óvodai esélyegyenlőség biztosítása. Ennek megvalósítása érdekében kellett kialakítani azt a szakmai hátteret, amely biztosítja az egyes beavatkozások hatékony végrehajtását, azok eredményességét. z Esélyegyenlőségi Fórum biztosítja a garanciát arra, hogy a továbbiakban is hasonlóan széles körű konzultáció és visszacsatolás kísérje a program megvalósításának folyamatát. 2./,,Közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési terv megvalósítása a Csenger Mikrotérségi Közoktatási Intézményfenntartói Társulásban elnevezésű projekt során elért eredmények: Csenger Város Önkormányzata 2008-ban pályázott a,,közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési terv megvalósítása a Csenger Mikrotérségi Közoktatási Intézményfenntartói Társulásban elnevezésű projekt megvalósítására, valamint a megvalósítási források biztosítását célzó pályázat benyújtására. benyújtott pályázatot a Humán Erőforrás Programok Irányító Hatóságának Vezetője július 26. napján kelt értesítése alapján ,- Ft támogatási összeggel támogatásra érdemesnek ítélte. projekt megvalósulása a szeptember november

2 20. közötti időszak volt. projekt alapvető célja a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók minőségi oktatáshoz való hozzáférésének biztosítása, illetve a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek korai óvodáztatását biztosító szakmai programok működtetése volt. Csenger Város Önkormányzata Társulási Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzés és Intézkedési terv megvalósítása mentorcsoportok felállításával, eszközfejlesztéssel, Szülők Iskolája és Kerekasztal programokkal, humánerőforrás fejlesztéssel és pedagógus továbbképzéssel történt. projekt megvalósítása során a HHH gyerekek óvodáztatásának, és iskoláztatásának biztosítása keretében három fős mentorcsoportok kialakítása megtörtént. 20 mentorcsoport alakult, melyben 30 tanár, 10 óvónő, és 5 cigány kisebbségi képviselő vett részt. mentorcsoportok a projektbe bevont családok látogatása után személyre szabott tanulási, nevelési programot állítottak össze az érintett gyermekek fejlesztése érdekében. projekt során összesen 120 fő HHH óvodás, illetve iskolás diák egyéni fejlesztése történt meg. mentorcsoportok összetételüknél fogva biztosították az érintett gyermekek beóvodázásának, beiskoláztatásának megkönnyítését. csoportok összetétele: 1 fő óvónő, 1 fő tanítónő, 1 fő kisebbségi képviselő,- az óvodások iskolába lépésének előkészítése érdekében, az iskolai oktatás felső tagozatába lépést elősegítendő pedig 1 fő tanító, 1 fő tanár, 1 fő kisebbségi képviselő volt. Havonta egy alkalommal,, Szülők iskolája megnevezéssel találkozók szervezése történt, melynek során a szerzett tapasztalatok cseréje, valamint a gyermekek fejlesztése során elért eredmények értékelése zajlott. z érintettek társadalmi, szociális, mentálhigiénés felkészítése, hátrányos helyzetük csökkentése érdekében meghívott előadók segítségével, előre meghatározott témák mentén történt a szülők felkészítése. projekt céljainak minél hatékonyabb társadalmasítása érdekében havonta egy alkalommal,, Kerekasztal fórum működött. Ennek célja a szülők, civilek bevonásával a projekt céljainak, eredményeinek elmélyítése, értékelése volt. projekt során elért eredmények: Oktatás színvonalának javulása, az esélyegyenlőség szempontjainak figyelembevételével, hátrányos helyzetű gyermekek integrációjának minőségi fejlődése, a HHH tanulók minőségi oktatáshoz való hozzáférésének támogatása, HH és HHH tanulók integrált nevelését támogató módszertanok, a kompetencia alapú oktatás alkalmazása, Munkahelyteremtés, Humánerőforrás fejlesztés, Szakmai munka minőségének növekedése, 20 mentorcsoport kialakítása megtörtént, működésük folyamatos, melyben 30 tanár, 10 óvónő, és 5 cigány kisebbségi képviselő vett részt. szakemberek által biztosított fejlesztő foglalkozások heti óraszáma növekedett (1 gyógypedagógus, 1 fejlesztőpedagógus, 3 pedagógiai asszisztens, 1 tanulószobát vezető pedagógus, 2 utazó pedagógus)

3 Megalakult 12 fővel, folyamatosan működött a Mosolyvirág Kerekasztal, Megalakult és folyamatosan működött a Szülők Iskolája, mely keretében a szülőknek szakemberek tartottak előadásokat, Mindezek eredményeképpen javult az oktatás minősége, Átalakult és színesedett az oktatási kultúra, biztosítva a fejlesztés fenntarthatóságát. projekttel minőségi oktatási szolgáltatás valósul meg, melynek kulcseleme az integráció, a kompetenciafejlesztés, az egyéni, személyre szabott fejlesztései tervek kidolgozása és megvalósítása, a képzési lehetőségek kihasználása. Képzések projekt keretein belül megvalósult pedagógus továbbképzések a hátrányos helyzetű tanulók iskolai sikerességét kedvezően befolyásolták március és április hónapokban megtörtént a projektben résztvevő pedagógusok képzése. Ennek során a pályázat keretében,,a módszertani fejlesztés megvalósítása elnevezéssel, a következő képzéseken vehettek részt a projektmegvalósításba bevont pedagógusok Hatékony kommunikáció a közoktatási intézményekben (OKM- 4/13/2009)- akkreditált pedagógus-továbbképzés 30 órában, 9 fő részére teljesítés ideje: március Együttnevelés, elfogadó, befogadó osztályközösségek kialakítása (OKM 1/18/2010)- akkreditált pedagógus-továbbképzés 30 órában 9 fő részére teljesítés ideje: március tanulók egyéni fejlesztésének tervezése és megvalósításának folyamata (OK- 410/11/2010)- akkreditált pedagógus-továbbképzés 30 órában 9 fő részére teljesítés ideje: április differenciált tanulásszervezés alapjai (OKM-4/14/2009)- akkreditált pedagógus- továbbképzés 30 órában 9 fő részére teljesítés ideje: április Óvodából az iskolába zökkenőmentesen (OKM-4/320/2009)- akkreditált pedagógus- továbbképzés 30 órában 9 fő részére teljesítés ideje: április Eszközbeszerzések: projekt keretein belül megvalósuló eszközbeszerzések a évre lettek ütemezve. pályázat során összesen ,- Ft összegben került sor eszközbeszerzésre, melynek során az osztálytermek berendezése, és az intézmények eszköz ellátottsága jelentősen javult. projekt során megvalósított eszközbeszerzés (beszerzésre

4 kerültek többek között falitérképek, pszichológiai tesztek, társas játékok, fejlesztő eszközök, tanári, tanulói asztalok, székek) hozzájárul mind a nevelési, mind az oktatási intézményekben az oktatás színvonalának emeléséhez. z eszközök beszerzése érdekében július hónapban megtörtént a szerződéskötés, az eszközök augusztus hónapban megérkeztek júliusában a projektgazda kérte a közreműködő szervezetet a projektmegvalósítás időszakának meghosszabbítására, hogy lehetővé váljon a bevont pedagógusok, a pályázatban megjelölt, még meg nem valósított képzése, az alábbiakban meghatározottak szerint: Diagnosztikus Fejlődésvizsgáló Rendszer (DIFER) használata, és az erre alapozott fejlesztés 4-8 éves korban (OKM-4/112/2009) akkreditált pedagógus-továbbképzés 30 órában, 9 fő részére Pedagógiai grafológia (grafológiai alapismeretek pedagógusok számára) OK- 410/45/2010)- akkreditált pedagógus-továbbképzés 30 órában 9 fő részére Multikulturális tartalmak és interkulturális nevelés: a szervezeti kultúra és környezet átalakítása a gyermekek egyenlő lehetőségeinek és aktív részvételének biztosítására közoktatási intézményekben OK- 410/41/2010 akkreditált pedagógus-továbbképzés 160 órában 20 fő részére ugusztus 25-én ünnepélyes keretek között megtörtént a projekt informatikai zárása. záró rendezvényt követően Szülők Iskolája előadássorozat zárásaként Dr. rday ndrás Intézményvezető Főorvos, és Dr. Vassné Dr. Figula Erika, a Nyíregyházi Főiskola dékánjának előadását hallgathatták meg a résztvevők. 3./z Esélyegyenlőségi Program megvalósulását, végrehajtását az Esélyegyenlőségi Fórum ellenőrzi az egyes beavatkozási területek felelőseinek, illetve a létrehozott munkacsoportok esélyegyenlőségi területeken végzett munkájáról készített beszámolói alapján, melyeket minden évben benyújtanak a munkacsoport vezetők a Fórum részére. z óvodai és iskolai munkacsoport 2011-es év munkájáról a következő beszámolókat nyújtották be: z Iskolai inkluziót támogató munkacsoport cselekvési tervének megvalósítása, elért eredményei BESZÁMOLÓ Z ISKOLI INKLÚZIÓT TÁMOGTÓ MUNKCSOPORT 2011-es ÉV TEVÉKENYSÉGÉRŐL

5 z iskolai munkacsoport ülésén történt döntések, megállapodások Döntés Felelős Határidő Eredmény z iskolai hiányzás minimalizálása érdekében a pedagógusok 3 óra igazolatlan hiányzás után értesítsék a szülőket valamint a felelőst, hogy tegye meg a további lépéseket. z IPR ből szociális hátrányok enyhítése (melegítő,játék) vásárlása, kulturális programokra való juttatás (Debrecen korcsolya, ajándékosztás). Osztályfőnökök Gyermekvédelmi felelős, CKÖ, Családsegítő szolgálat Igazgatóhelyettes DÖK vezető Folyamatosan minden tanévben szeptember december 31. Csökkent az igazolatlan hiányzások száma HHH-s gyermekek tisztán járnak iskolába, eljutnak nagyvárosokba,kulturális programokon vesznek részt. közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési terv óta történt változások Tevékenység Infrastrukturális különbségek csökkentése az iskolai tagintézmények között; felújítás Módszertani megbeszélések gyakorlatának folytatása Kompetencia fejlesztés elindítása társtelepülésekről bejáró gyerekek napközis, tanulószobás ellátásának bővítése. lacsony a HHH-s tanulók szakköri részvétele Integrációs gyakorlat fenntartása Eredmény (indikátor) csengerújfalui tagintézmény nyílászáróinak cseréje Éves szintén egy alkalommal megbeszélés a terv zárása óta szakértő bevonásával intézkedési terv elkészítése; z iskolai átlagnak megfelelő dokumentáltság nem releváns Jegyzőkönyv, fénykép, jelenléti ív Éves munkaterv, iskolai statisztika Továbblépés Szükség esetén további pályázat benyújtása IPR munkacsoportok felállítása Kompetencia alapú oktatás bevezetése. fenntartása IPR programok szervezése 30 % iskolai statisztika IPR programok szervezése IPR igénylésre került IPR statisztika IPR munkacsoportok felállítása z Esélyegyenlőségi Fórum az Iskolai inklúziót támogató munkacsoport évi cselekvési tervét az alábbiak szerint fogadta el:

6 Helyzetelemzés Cél Intézkedés Megvalósí tás ideje Felelős Rövidtáv 1 év Középtáv 3 év Hosszútáv 6 év Erőforrás z iskolák közötti infrastrukturáli s különbségek tapasztalhatóak z iskolák közötti infrastrukturáli s különbségek tapasztalhatóak Módszertani megbeszélések folytatása Pályázati lehetőségek megkeresése Integrációs pályázat benyújtása a HHH-s gyerekek után tagintézménye kben tanuló gyerekek iskolai körülményeine k a javítása Jó gyakorlatok megbeszélése Elnyert pályázat az infrastrukturális fejlesztés megtörtént Eszközellátottsá g bővítése az integrációs normatívából ban beadott TÁMOP es pályázat elnyerésével a csengerújfalusi tagiskola eszközállomány ának a javítása Évente egyszer rendkívüli nevelési értekezlet, melynek a témája a HHH-s gyermekek oktatásának, Minden tanév szeptembe r-júniusi időszaka alatt iskolaigazgató IPR menedzsment Iskolaigazgatóhelyettesek Nyertes pályázat, a csengerújfal usi iskola felújítása Eszközök beszerzése megtörtént Eszközállom ány fejlesztése iskolaigazgató Évente 1 alkalom Állag megőrzés További eszközök beszerzése Felülvizsgálat az eszközállomán nyal kapcsolatosan Félévente 1 alkalom Állag megőrzés További szükséges eszközök beszerzése Felülvizsgála t az eszközállom ánnyal kapcsolatosa n Félévente legalább 1 alkalom Pályázat, saját erőforrás Pályázat Pályázat

7 kompetenciamé rések eredményei javultak az országos átlagtól jobbak társtelepülésekr ől bejáró gyerekek tanulószobai és napközis ellátása HHH-s tanulók közül egyre többen veszik igénybe az intézményi z eredmények szinten tartása z eredmények szinten tartása Igény szerinti délutáni foglalkozások biztosítása a gyengébb képességű, HHH-s tanulók meggyőzése, a tanulók sikerességének, eredményesség ének növelése Minél több gyermek vegyen részt a délutáni foglalkozásoko nevelésének lehetőségei Fejlesztő, felzárkóztató foglalkozások tartása a gyengén teljesítőknek Humán erőforrás bővítésepedagógiai asszisztensek alkalmazása Délutáni foglalkozások, modulok, tehetséggondoz ás bevezetése gyermekek részére különböző modulokat, szakköröket Minden tanévben folyamato s től folyamato s től folyamato s től folyamato s Iskolaigazgató Iskolaigazgató Iskolaigazgató Iskolaigazgató kompetencia eredmények folyamatosa n javulnak 5-6 fő alkalmazása napközibe, tanulószobá ba járó halmozottan hátrányos helyzetű tanulók létszáma folyamatosa n növekszik Felfigyeljen ek és megkedveljé k az iskola által kompetencia eredményeine k szinten tartása 5-6 fő alkalmazása napközibe, tanulószobába járó halmozottan hátrányos helyzetű tanulók létszáma folyamatosan növekszik szakkörökön a HHH-s tanulók részvételi kompetencia eredményein ek szinten tartása 5-6 fő alkalmazása napközibe, tanulószobáb a járó halmozottan hátrányos helyzetű tanulók létszáma folyamatosan növekszik szakkörökön a HHH-s tanulók részvételi Saját és pályázati forrás Saját és pályázati forrás Saját forrás

8 lehetőségeket a szakkörökön z integrációra minden évben sikeresen pályázunk. n a szabadidő hasznos eltöltése a cél. z IPR adta lehetőségek kihasználása, az egy évfolyamon lévő osztályok 25% alatt tartása. z intézményi munkacsoporto k fenntartása, számuknak bővítése. munka csoportok a munkaterveikb en vállalt feladatokat, rendezvényeke t, programokat valósítsák meg. hirdettünk meg Minden évben a HHH-s tanulók létszámának Önkormányzatt al történt egyezetése után, pályázat benyújtása évente két alkalommal től folyamato s Igazgatóhelyett es nyújtotta lehetőségeke t és minél többen vegyenek részt a foglalkozáso kon IPR fenntartása aránya 10%- kal emelkedjen. IPR fenntartása aránya 15 % emelkedjen. IPR fenntartása Pályázati forrás

9 Tehetséggondoz ás elindítása Minden tanévben pedagógusaink sikeresen pályáznak az Útravaló programban Kompetencia alapú oktatás bevezetése TÁMOP as pályázat pontos elindítása, lebonyolítása Minél több pedagógus és gyermek vegyen részt az útravaló programban 12 osztályban sikeresen bevezetni a kompetencia alapú oktatást Továbbképzése k megszervezése, lebonyolítása, a csoportok beindítása, a hét szokás népszerűsítése, sajtóban megjelenítése. pályázni kívánt gyerekek felmérése a mentor tanárok kiválasztása, szülőkkel egyeztetés, pályázat benyújtása z innováció bevezetése és továbbadása től ig Minden tanévben az elnyert pályázati időszakon belül Projektmenedz sment mentori rendszert működtető csoport vezetője Igazgatóhelyett es pályázat zökkenőmen tes elindítása Sikeres pályázat a HHH-s gyerekek minél nagyobb részvételéve l kompetencia alapú oktatás bevezetése pályázat nyomon követése, további pedagógusok és gyerekek bevonása Sikeres pályázat a HHH-s gyerekek minél nagyobb részvételével kompetencia alapú oktatás fenntartása pályázat nyomon követése, további pedagógusok és gyerekek bevonása Sikeres pályázat a HHH-s gyerekek minél nagyobb részvételével kompetencia alapú oktatás fenntartása Pályázati forrás Pályázati forrás Pályázati forrás

10 z Óvodai munkacsoport cselekvési tervének megvalósítása, elért eredményei BESZÁMOLÓ Z ÓVODI MUNKCSOPORT 2011-es ÉV TEVÉKENYSÉGÉRŐL z óvodai munkacsoport eddigi cél érdekében végzett tevékenységeinek számba vételéről, értékeléséről Tevékenység halmozottan hátrányos helyzetű, 3 évet betöltött óvodás korú gyermekek beóvodázása megtörtént a 2010/11-es tanévben.. gyermekek többsége csak betegség miatt hiányzik az óvodából. Egy- két családnál visszatérő probléma a gyerekek eltetvesednek, emiatt hiányoznak. hhh gyermekek beszoktatása a közösségi életbe. Sajátítsák el a helyes viselkedési szokásokat. z agresszív viselkedésről leszoktatás. z óvodai életbe illeszkedjenek be, társaikkal legyenek képesek együttműködni. Eredmény (indikátor) kihasználtság 99%-os védőnőkkel közvetlen a kapcsolatunk, fokozott figyelmet forditanak ezekre a családokra. szülők is fontosnak tartják a közösségbe való beillesztését a gyermeknek. dokumentáltság Csoportnapló, fejlődési napló, felvételi-mulasztási napló, étkezők nyilvántartása Továbblépés rendszeres óvodába járás még hatékonyabbá tétele már 3 éves kortól a hhh gyermekek esetében, (rossz idő esetén is jöjjenek óvodába). védelembe vett családoknál az óvodáskorú gyermekek érdekében havi rendszerességgel esetmegbeszélések tartása. Betegség miatti hiányzást követően csak orvosi igazolással jöjjenek a gyerekek óvodába. tetvesség minél előbbi megszüntetése, a szülők meggyőzése. z átlagtól eltérő magatartási zavaros gyermekeket vizsgálatra küldjük a pszichológushoz. Egyre kevesebb a

11 hhh gyermekek óvodai hiányzása minimalizálódott. z óvodaköteles gyermekek rendszeresen járnak óvodába, csak betegség esetén hiányoznak. hhh óvodás korú gyermekek szüleinek még hatékonyabb bevonása az óvodai életbe. z esélyegyenlőségi munkacsoport tagjainak hatékony együttműködése magatartási zavaros gyermek. 98% Felvételi-mulasztási napló 100% Csoportnapló, fejlődési napló, felvételi-mulasztási napló, étkezők nyilvántartása 78% Jelenléti ív, Feljegyzés 100% Jelenléti ív, jegyzőkönyv hhh szülőkkel még hatékonyabb együttműködés az óvodai nevelés során hhh gyermekek egyéni differenciált fejlesztése Szülői értekezleten még nagyobb létszámban vegyenek részt a szülők hhh gyermekek családi életének folyamatos figyelemmel kísérése z óvodai ellátás további feladatainak közös tervezése az eddigi tevékenységek értékelésére támaszkodva bevezetés szükséges tevékenységei: Lépés Határidő Partner/felelős Eredmény felelősök kimutatást készítenek az óvodaköteles és a három évet betöltött gyermekekről, a beóvodázásra megteszik a szükséges intézkedéseket munkacsoport tagjainak aktív közreműködésével PH, védőnő Minden óvodakötelest nyilvántartásba veszünk, fontosnak tartjuk, hogy rendszeresen járjanak óvodába. hhh gyermekek beóvodázására kiemelt figyelmet fordítottunk.

12 3 évet betöltött halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek szüleivel kapcsolatfelvétel, családlátogatások óvónők és a felelősök z érintett családok 100%-a felkeresésre megtörtént. sikeres beóvodázást követően csoportok kialakítása, az integrációs törvény figyelembevételével Óvoda vezető, csoportos óvónők Gyermekvédelmi felelősök dokumentációk precíz, pontos elkészültek. halmozottan hátrányos gyermekekről, a támogatásban részesülő gyermekekről kimutatás készítése Óvoda vezető, csoportos óvónők Gyermekvédelmi felelősök Törekedtünk arra, hogy a dokumentációk megfeleljenek a törvényi előírásoknak. Védelembe vett családokról helyzetelemzés készítése Gyermekvédelmi felelős, családgondozó helyzetelemzés megfeleljen a valós helyzetnek. Egészséges hét szervezése az óvodában és a családi környezetben egyaránt, a szülőkkel való hatékony együttműködés fokozása a program sikerének érdekében november 31. Csoportos óvónők, felelősök, szülői munkaközösség tagjai hhh gyermekek szokásává válik a rendszeres testápolás és higiénia megtartása. z integrációs támogatásnak köszönhetően ingyenes színházlátogatás szervezése. lkalomszerűen a Művelődési Ház által szervezett előadásokra. Csoportos óvónők Minden gyermeknek lehetőséget teremtettünk a színházlátogatásra. halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek szüleinek hatékony bevonása az óvodai életbe, nyíltnapok szervezése Óvoda vezető, csoportos óvónők szülők nagyobb betekintést kapnak az óvodai életbe. Ők is részesei az óvodai gyermeknevelésnek.

13 ( Karácsony előkészítése: sütemények, díszek készítése, szülők meghívása az óvodai fenyőünnepségre.) családok szociális helyzetét figyelembevéve anyagi segítségnyújtás ( óvodáztatási támogatás, ruha, cipő,tisztasági csomag vásárlása stb) Csoportos óvónők, felelős CSRHNÖ tagjai Családgondozó Önkormányzat szociális osztálya hhh gyerekek tisztán, rendezetten járnak óvodába Esetmegbeszélések szükség szerint, a munkacsoport tagjainak részvételével Családgondozó, felelős, óvoda vezető csoportos óvónők hhh gyermekek a rendszeres óvodába járással sajátítsák el a közösségi élet szabályait z IPR munkaterv szerint a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek képességszintjének felmérése, fejlesztési terv készítése, az egyéni differenciált fejlesztések megkezdése január 31. Csoportos óvónők, fejlesztő pedagógusok, logopédus, pszichológus, gyógypedagógus z átlagtól eltérő fejlettségi szintű gyermekeket az életkori sajátosságainak megfelelő fejlesztésben részesítik az óvónők. szülőkkel való kapcsolattartás módjainak számbavétele, SZMK éves munkaterve szerint január 31. SzMK vezetője szülőkkel való együttnevelés fokozása sikeresnek bizonyul. z óvodai hiányzás minimalizálása érdekében a jelzőrendszer hatékony működtetése, a felelős koordinálásával január 31. Csoportos óvónők, felelősök, CSRHNÖ tagjai rendszeresen óvodábajáró gyermekek jól beilleszkednek a közösségbe.

14 Gyermekvédelmi kedvezmények érvényességének ellenőrzése Csoportos óvónők, felelősök, szülők PH szociális osztály Minden hhh gyereknek legyen érvényes határozata Farsangi rendezvények szervezése a halmozottan hátrányos szülők bevonásával Csoportos óvónők, szülők, SZMK Minden hhh gyermek vegyen részt a rendezvényen z óvoda- iskola átmenet segítése céljából iskolaérettségi vizsgálatok elvégzése, pszichológus, fejlesztőpedagógus aktív közreműködésével Csoportos óvónők, pszichológus Csak a megfelelő, iskolaérettségifejlettségi szintre jutó gyermek kerül iskolába. szülők tájékoztatása gyermeke fejlődéséről Csoportos óvónők Fejlődési naplóban a fejlődés dokumentálják az óvónők, a fokozatos fejlesztés megvalósul. Közös munkadélutánok, nyíltnapok szervezése. Kiemelt figyelem fordítása a hhh gyermekek szüleinek bevonására. ( pl. udvarrendezés, parkosítás, babaruha varrás, stb) Csoportos óvónők, óvoda vezető Közösségi érzés fejlesztése. munkára nevelés megvalósul. Gyermeknapi kirándulás szervezése, a hhh gyermekek szüleinek meggyőzése arról, hogy engedjék el gyermekiket az autóbuszos kirándulásra. z etnikai kisebbségvezetők hatékony Csoportos óvónők, óvoda vezető, SZMK, szülők CSRHNÖ tagjai Csoportkohézió erő fokozása Feladat és felelősség vállalásra késztetjük a szülőket.

15 közreműködésére számítva. z óvoda- iskola hatékony együttműködésének céljából kölcsönös látogatások megszervezése Csoportos óvónők, tanítónők Zökkenőmentessé tesszük az óvodaiskola átmenetet. Óvodai beiratkozás meghirdetése az új tanévre, az óvodáskorú gyermekek számbavétele a munkacsoport tagjainak közreműködésével kimutatás készítése Óvoda vezető, csoportos óvónők Gyermekvédelmi felelősök, védőnő 3 évet betöltött óvodás korú gyermekekről nyilvántartás készítése 3 évet betöltött hhh gyermekek szüleinek írásbeli értesítés az óvodai felvétel lehetőségéről Óvoda vezető, csoportos óvónők Gyermekvédelmi felelősök z új gyerekek szüleinek kölcsönös kapcsolatfelvétele az óvodával Óvodába hívogató - nyíltnapok szervezése az újonnan beiratkozó gyermekek részére Óvoda vezető, csoportos óvónők, szülők Lehetőséget teremtünk arra, hogy az újonnan beíratott gyermekek ismerkedjenek az óvodai élettel. z ÓVODI munkacsoport ülésén történt döntések, megállapodások Döntés Felelős Határidő Eredmény z óvodai hiányzás minimalizálása érdekében az óvónők a 3 napot meghaladó igazolatlan hiányzásról azonnal tájékoztassák a felelőst, aki tegye meg a szükséges Csoportos óvónők, felelős Folyamatos az egész nevelési évben Csökkent az indokolatlan hiányzások száma.

16 intézkedést minél előbb. Jelzőrendszer még hatékonyabb működtetése. Családsegítő szolgálat, felelősök, CÖK Időben tájékozódunk az elköltözésekről, a vissza költözésekről. z IPR támogatási pénzből tisztasági felszerelést ( fogkefe, fogkrém, törölköző, ágyneműt ) kaptak a HHH gyermekek. Óvodavezető, óvónők Június 30. Minden gyermeknek van óvodai ágyneműje, tisztasági felszerelése. Óvodáztatási támogatásban részesültek a HHH gyerekek. Jegyző, Önkormányzat szociális osztálya. Tisztán, rendezetten járnak a gyerekek óvodába. Óvodai rendezvényeken, kirándulásokon a HHH gyerekek és azok szülei minél többen vegyenek részt. Óvónők, felelősek, HHH-s gyerekek szülei július 30 Játszódélutánon, óvodai kiránduláson a HHH-s gyerekek és azok szüleinek többsége részt vett. munkatervben tervezett programokat sikeresen megvalósították. z Esélyegyenlőségi Fórum december 15-én megtartotta ülését, melyen elfogadásra került az iskolai és az óvodai munkacsoport esélyegyenlőségi területen végzett évi munkáról, a munkacsoport cselekvési terv megvalósításának állásáról szóló beszámoló, meghatározásra kerültek a munkacsoportok következő időszakra (2012. évre) vonatkozó feladatai, a munkacsoportok évi cselekvési ütemtervei elfogadásra kerültek. fórumon elfogadásra került Csenger Város Közoktatási Esélyegyenlőségi Program évre vonatkozó Cselekvési terve, és megbeszélésre kerültek a évben felmerült problémák, aktualizálásra kerültek a taglisták. Fórum által Csenger Város Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Cselekvési terve a 2012-es évre az alábbiak szerint került elfogadásra:

17 1. Teljes beóvodáztatás felelősök kimutatást készítenek az óvodaköteles és a három évet betöltött gyermekekről, a beóvodázásra megteszik a szükséges intézkedéseket munkacsoport tagjainak aktív közreműködésével.; 3 évet betöltött halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek szüleivel kapcsolatfelvétel, családlátogatások; sikeres beóvodázást követően csoportok kialakítása, az integrációs törvény figyelembevételével; halmozottan hátrányos gyermekekről, a támogatásban részesülő gyermekekről kimutatás készítése; Védelembe vett családokról helyzetelemzés készítése Óvodai Esélyegyenlőségi munkacsoport (OEMCs) vezetője Kimutatás elkészülte; z érintett családok 100%-a felkeresésre kerül; dokumentációk precíz, pontos elkészítése; dokumentációk megfeleljenek a törvényi előírásoknak; helyzetelemzés megfeleljen a valós helyzetnek Kimutatások, statisztikák, jegyzőkönyvek 2. Óvodások szociális körülményeinek javítása családok szociális helyzetét figyelembe véve anyagi segítségnyújtás ( óvodáztatási támogatás, ruha, cipő,tisztasági csomag vásárlása stb); Esetmegbeszélések szükség szerint, a munkacsoport tagjainak részvételével. z IPR támogatásnak köszönhetően a hhh gyerekek részére egyéni használatra papírírószer, játék 2011/12-es évben Folyamatos OEMCs vezetője hhh gyerekek tisztán, rendezetten járnak óvodába; hhh gyermekek a rendszeres óvodába járással sajátítsák el a közösségi élet Feljegyzések, megbeszélések jegyzőkönyvei

18 vásárlása.. Kulturális rendezvényekre térítésmentesen vesznek részt a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek. szabályait 3. Óvoda és szülői ház közötti kapcsolat erősítése szülőkkel való kapcsolattartás módjainak számbavétele, SZMK éves munkaterve szerint; halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek szüleinek hatékony bevonása az óvodai életbe, nyíltnapok szervezése; z óvodai hiányzás minimalizálása érdekében a jelzőrendszer hatékony működtetése, a felelős koordinálásával; Egészséges hét szervezése az óvodában és a családi környezetben egyaránt, a szülőkkel való hatékony együttműködés fokozása a program sikerének érdekében; Nyílt napok szervezése, a szülők aktivizálása az együttműködő gyereknevelésre. Közös családi délutánok szervezése. Gyermekvédelmi kedvezmények érvényességének ellenőrzése, folyamatosság fenntartásában való közreműködés. Közös munkadélután szervezése, kiemelt figyelem fordítása a hhh 2011/12.-es tanévben folyamatos OEMCs vezetője z átlagtól eltérő fejlettségi szintű gyermekeket az életkori sajátosságainak megfelelő fejlettségi szintre juttatása; feljegyzés, munkaterv elkészülte; feljegyzés, munkaterv elkészülte; a hhh gyermekek szokásává válik a rendszeres testápolás és higiénia megtartása. Minden hhh gyereknek legyen érvényes feljegyzések, jelenléti ív, munkatervek, programtervek

19 gyermekek szüleinek bevonására. ( pl. udvarrendezés, parkosítás, babaruha varrás, stb); Gyermeknapi kirándulás szervezése, a hhh gyermekek szüleinek meggyőzése arról, hogy engedjék el gyermekiket az autóbuszos kirándulásra. z etnikai kisebbségvezetők hatékony közreműködésére számítva. Szülői értekezletek szervezése. Mindennapi találkozások alkalmával eset megbeszélések. Óvodai rendezvények szervezése a szülők közreműködésével. ( Karácsonyi ünnepség, farsang, Évzáró, Gyermeknap, Kirándulás stb) határozata

20 4. Óvoda-iskola átmenet segítése z IPR munkaterv szerint a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek képességszintjének felmérése, fejlesztési terv készítése, az egyéni differenciált fejlesztések megkezdése; z óvoda- iskola átmenet segítése céljából iskolaérettségi vizsgálatok elvégzése, pszichológus, fejlesztőpedagógus aktív közreműködésével;kölcsönös óvoda-iskola látogatás szervezése. Bemutató órák, foglalkozások szervezése. Óvodapedagógusok, tanítók kölcsönös szakmai tanácskozásának megszervezése. szülők tájékoztatása gyermeke fejlődéséről; beiskolázás segítése, hhh gyerekekről szakmai tapasztalatcsere az óvoda és iskolapedagógusai között /12-os tanévben folyamatos OEMCs vezetője Csak a megfelelő, iskolaérettség i-fejlettségi szintre jutó gyermek kerüljön iskolába; Fejlődési naplóban a fejlődés dokumentálá sa; Közösségi érzés fejlesztése; Csoportkohé zió erő fokozása Kimutatás Fejlődési napló, csoportnapló Jelenléti ív, feljegyzés Feladat felelősség vállalás szülők részéről és a

T Á R G Y S O R O Z A T

T Á R G Y S O R O Z A T Az Esélyegyenlőségi Fórum 2011. december 15. napján (csütörtök) 14.00 órai kezdettel megtartott ülésének: 1./ Jegyzőkönyve 2./ Tárgysorozata 3./ Határozatai 1-8/2011.(XII.15.) 4./ Iktatószáma 3085-1/2012.

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

Az integrációs program célja:

Az integrációs program célja: INTEGRÁCIÓS PROGRAM Az integrációs program célja: Az óvoda körzetében élő valamennyi 3 éves HHH gyermek beóvodázása. Valamennyi 3 7 éves HHH gyermeknek megfelelő minőségű tudatos nevelő fejlesztő munkával

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az óvoda tanulóinak összlétszáma: 70 fő Halmozottan

Részletesebben

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása

Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása 2008/2009. tanév Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása Helyzetelemzés: Minden gyermek életének meghatározó élménye az iskolába lépés időszaka. Ekkor az óvoda játékos világa után

Részletesebben

A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA. Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak)

A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA. Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak) A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak) CSÁMIÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA Óvodánk a Napközi Otthonos Óvoda

Részletesebben

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV. 2013/2014 tanév

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV. 2013/2014 tanév GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2013/2014 tanév Készítette: Kaszáné Szászi Edit Sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskola Szent István Általános Tagiskolájának Gyermek- és ifjúságvédelmi felelőse Nézz

Részletesebben

Beszámoló az iskolai gyermekvédelmi munkáról Abádszalók Város Gyermekvédelmi Tanácskozására 2013. márc.25. Készítette: Oláh Imréné (isk. gyv. fel.

Beszámoló az iskolai gyermekvédelmi munkáról Abádszalók Város Gyermekvédelmi Tanácskozására 2013. márc.25. Készítette: Oláh Imréné (isk. gyv. fel. Beszámoló az iskolai gyermekvédelmi munkáról Abádszalók Város Gyermekvédelmi Tanácskozására 2013. márc.25. Készítette: Oláh Imréné (isk. gyv. fel.) 2010/2011. % 2011/2012. % 2012/2013. % Tanulói létszám

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV SZÉCHENYI ISTVÁN KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV IV. KÖTET Békéscsaba, 2012. 2 2008-2013 2013 Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

JÁSZSÁGI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY JÁNOSHIDAI NAPSUGÁR ÓVODAI TAGINTÉZMÉNY AZ IPR PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA A KOMPLEX PREVENCIÓS PROGRAM TÜKRÉBEN

JÁSZSÁGI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY JÁNOSHIDAI NAPSUGÁR ÓVODAI TAGINTÉZMÉNY AZ IPR PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA A KOMPLEX PREVENCIÓS PROGRAM TÜKRÉBEN JÁSZSÁGI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY JÁNOSHIDAI NAPSUGÁR ÓVODAI TAGINTÉZMÉNY AZ IPR PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA A KOMPLEX PREVENCIÓS PROGRAM TÜKRÉBEN Tárgyi erőforrás 4 csoportos 100 férőhelyes Tornateremmel, differenciált

Részletesebben

I. Iskolánkról. Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat Általános Iskolája

I. Iskolánkról. Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat Általános Iskolája I. Iskolánkról Mottó: Az iskolának nem nevelnie kell az életre az iskola legyen maga az élet! Elbert Hubkord Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat Általános Iskolája

Részletesebben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben Projekt címe: A körmendi Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda

Részletesebben

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ = Inklúzió Integráció (együttnevelés) Inklúzió I-I-I Innováció A saját pedagógiai gyakorlatunk optimalizálására irányuló folyamat Integráció Inklúzió Az integrációval be kívánják

Részletesebben

A projekt szakmai megvalósítása

A projekt szakmai megvalósítása A projekt szakmai megvalósítása sa Előad adó: : Szabó Istvánn nné szakmai vezető A magyar közoktatási rendszerből az egyes korosztályok közel harmada kerül ki úgy,hogy nem rendelkezik a foglalkoztathatóságukhoz

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2011/2012 Készítette: Jantek Lászlóné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Munkaközösség tagjai: Bárányné Szaxon Szilvia Jantek Lászlóné Halász Lászlóné ŐSZI IDŐSZAK:

Részletesebben

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK 1. 2. 3. 4. 5. Képzés címe TÁMASZPONT Projektmenedzsment, változásmenedzsment, innováció a TÁMOP közoktatás-fejlesztési projektjeiben CSAPATTEST: Csapatépítő tréning megújuló közoktatási

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

Eljárásrend a TÁMOP / számú pályázathoz

Eljárásrend a TÁMOP / számú pályázathoz Eljárásrend a TÁMOP-3.3.8-2/12-2012-0092 számú pályázathoz Tartalom: I. Az eljárásrend hatálya II. A projekt általános jellemzői III. A projektmenedzsment tagjai, feladatai, felelősségek, IV. A projektben

Részletesebben

SZOCIÁLIS CSOPORTJA KABA

SZOCIÁLIS CSOPORTJA KABA MUNKATERV Készítette: A SÁRI GUSZTÁV ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA INTEGRÁCIÓS PEDAGÓGIAI RENDSZERÉNEK SZOCIÁLIS CSOPORTJA KABA Helyzetelemzés A Sári Gusztáv Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

Asbóth Sándor TKSZK Aktuális minőségcélok 2011. Aktuális minőségcélok. Vezetők 2011-11. Pedagógusok 2011-11

Asbóth Sándor TKSZK Aktuális minőségcélok 2011. Aktuális minőségcélok. Vezetők 2011-11. Pedagógusok 2011-11 Aktuális (minőség) céljaink Asbóth Sándor Térségi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 1. A jelenlegi tanulólétszám megtartása (növelése) Aktuális minőségcélok Sorszám Minőségcél Felelős, határidő Vezetők

Részletesebben

TÁMOP-3.3.8-12/2-2012-0089 Feladatterv. Megjegyzés. szeptember október. szeptember október. augusztus. augusztus. november. november.

TÁMOP-3.3.8-12/2-2012-0089 Feladatterv. Megjegyzés. szeptember október. szeptember október. augusztus. augusztus. november. november. 1. Projektszervezet kialakítása, működtetése 1. Projekt szervezet kialakítása, működtetése Feljegyzés (jelenléti ív) Havonkénti megbeszélés 2. alkalmazása 1 016 000 Ft Kinevezés módosítása 3. alkalmazása

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére 1 Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére Tárgy: A Wunderland Óvoda Esélyegyenlıségi programjának módosítása Elıterjesztı: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök Elıterjesztést

Részletesebben

TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045

TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045 Kedvezményezett: Szarvas Város Önkormányzata TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045 Esélyegyenlőségi programok megvalósítása a szarvasi közoktatásban ****** Minden gyermeknek joga van a legjobb tanárhoz, a legeredményesebb

Részletesebben

Javaslat a 2014/2015. nevelési év értékelésének szempontjaira

Javaslat a 2014/2015. nevelési év értékelésének szempontjaira Javaslat a 2014/2015. nevelési év értékelésének szempontjaira Tisztelt Humán Bizottság! A korábbi évekhez hasonlóan készült el az az értékelési szempontsor, illetve néhány, az összehasonlítást segítő táblázat,

Részletesebben

Költségvetés. A Kötelezően megvalósítandó tevékenységek 480.000 ft. Az IPR bevezetésével kapcsolatos szolgáltatások, tevékenységek támogatása

Költségvetés. A Kötelezően megvalósítandó tevékenységek 480.000 ft. Az IPR bevezetésével kapcsolatos szolgáltatások, tevékenységek támogatása Az Emberi Erőforrások Minisztériuma mint Támogató, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, mint Lebonyolító által megjelentetett Integrációs Pedagógiai Rendszer 2013. évi támogatására pályázatot hirdetett

Részletesebben

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012 GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012 A gyermekekről rengeteget tanulhatsz. Például azt, hogy mennyire vagy türelmes! Franklin P. Jones Készítette: Hornyákné Tóth Szabó Mária gyvf. Halász Lászlóné

Részletesebben

Projekt előrehaladási jelentés

Projekt előrehaladási jelentés Projekt előrehaladási jelentés Projektazonosító szám: Pályázat címe: Köznevelés az iskolában Intézmény neve: Jászkarajenői Széchenyi István Általános Iskola OM-azonosító: 032339 Időszak, amire a beszámoló

Részletesebben

TÁMOP A Én is továbbtanulok

TÁMOP A Én is továbbtanulok TÁMOP-3.3.10.A-12-2013-0018 Én is továbbtanulok A pályázat indulása Iskolánk, a Szolnoki Műszaki Szakközép és Szakiskola Pálfy-Vízügyi Tagintézménye 2013-ban pályázott a TÁMOP-3.3.10.A-12-2013 kódszámú

Részletesebben

Fekete István Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM IPR 2008/2009.

Fekete István Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM IPR 2008/2009. Fekete István Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM IPR AZ INTEGRÁCIÓS FELKÉSZÍTÉS PEDAGÓGIAI RENDSZERÉNEK BEVEZETÉSI ÜTEMTERVE 2008/2009. I. Az alkalmazás feltételei 1. szakasz Tevékenység Feladat Felelős

Részletesebben

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság.

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság. Önéletrajz Név Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail discipula@freemail.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1959. 01. 01. munkahelyek Időtartam (-tól -ig)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2010. június 24-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2010. június 24-ei ülésére ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2010. június 24-ei ülésére Tárgy: A Bóbita Óvoda és Bölcsőde nevelési programjának módosítása Tisztelt Képviselő-testület! Az esélyegyenlőséget

Részletesebben

Szolnoki Szolgáltatási Szakközép-és Szakiskola Feldatterv 2012/13. tanév

Szolnoki Szolgáltatási Szakközép-és Szakiskola Feldatterv 2012/13. tanév Szolnoki Szolgáltatási Szakközép-és Szakiskola Feldatterv 2012/13. tanév 2012. 2013. TEVÉKENYSÉG I I II I II III IV V VI VII VIII EREDMÉNYESSÉGI KRITÉRIUM ÉRINTETT ÉVFOLYAM(OK) Kapcsolatfelvétel a programban

Részletesebben

Az európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: FT

Az európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: FT TÁMOP-3.3.8-12/2-2012-0055 A geszterédi gyerekek esélyeinek javítása Az európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 29 831 260 FT Kedvezményezett: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

Részletesebben

1. Szervezési feladatok. 1.1. A HHH tanulók beazonosítása Intézményvezető Mindenkori nevelési Megbízás

1. Szervezési feladatok. 1.1. A HHH tanulók beazonosítása Intézményvezető Mindenkori nevelési Megbízás 1. Szervezési feladatok Tevékenység megnevezése Felelős Határidő Dokumentálás módja Eredményességi mutató A HHH Gyermekek beazonosításáért felelős team kijelölése Kapcsolatfelvétel a jegyzővel 1.1. A HHH

Részletesebben

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 HOGYAN LESZ A NEVELÉSI PROGRAMBÓL PEDAGÓGIAI PROGRAM? Törvényi változás az elnevezésben A tartalmak

Részletesebben

Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv. Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat

Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv. Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat 2012 1 Tartalom I. A helyzetelemzésből következő lépések...3 II. A szükséges beavatkozások Intézkedési Terv

Részletesebben

Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv

Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola Óvoda-iskola átmenet programja Intézkedési terv Intézményvezetık.. Tóthné Mohos Erika. Árva László igazgató Ph Ph Elfogadás

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért!

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! TÁMOP-3.4.2/09/1. 2010. október 28. Pályázó: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Projekt menedzser: Bukovszki Andrásné

Részletesebben

Ferencvárosi Napfény Óvoda 2016/17 évi munkaterv függeléke FÜGGELÉK

Ferencvárosi Napfény Óvoda 2016/17 évi munkaterv függeléke FÜGGELÉK FÜGGELÉK Gyermekvédelmi feladatok ellátásának terve Gyermekvédelmi felelős: 2 Az óvodában a gyermekvédelmi feladatok koordinálására gyermekvédelmi felelős tevékenykedik, aki munkáját a gyermekvédelmi törvényben

Részletesebben

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea tanácsadás intézményi folyamat szaktanácsadó IKT fejlesztési folyamat szaktanácsadó Kompetenciaterületi mentorszaktanácsadó Szent László Általános Iskola Óraszám Pedagógusok 90 60 98 szövegértés-szövegalkotás

Részletesebben

Hazai és európai szakpolitikai irányok a kisgyermekkori nevelésben. 2014. December 2.

Hazai és európai szakpolitikai irányok a kisgyermekkori nevelésben. 2014. December 2. Hazai és európai szakpolitikai irányok a kisgyermekkori nevelésben SZEMINÁRIUM 2014. December 2. Helyzetelemzés - NTFS következtetései Oktatás Oktatási rendszerünk nem képes megfelelő mértékben csökkenteni

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Lévay József Tagiskola Az Oktatási Hivatal 2010. április 14-én kelt értesítése alapján a 2009. évi országos kompetenciamérés eredményeihez viszonyítva a Lévay

Részletesebben

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság Az IKT fejlesztési folyamat-szaktanácsadó, valamint az IKT mentor szaktanácsadó felkészítése a digitális kompetencia fejlesztés támogatására Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE BÁNYAI JÚLIA KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE 2008. Esélyegyenlőségi terv A gyermekek személyiség fejlesztésében, nevelésben jelentős szocializációs színtér a középiskola,

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12 Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Társadalmi Széchenyi Megújulás István Operatív Program Továbbtanulást erősítő Pályázati konstrukció Társadalmi Megújulás Operatív

Részletesebben

Gyermekvédelmi kedvezmények. Rendszeres kedvezmények számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma

Gyermekvédelmi kedvezmények. Rendszeres kedvezmények számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma év Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma Ebből tartósan beteg fogyatékos gyermekek száma Kiegészítő

Részletesebben

Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti védelembe vettek közül

Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti védelembe vettek közül 4.1.1. számú táblázat - Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma 4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyer év védelembe vett 18 év alattiak száma Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti

Részletesebben

AZ INTEGRÁLT PEDAGÓGIAI RENDSZER MUNKACSOPORTJAINAK MŰKÖDTETÉSE a célkitűzések és elvárt eredmények tükrében

AZ INTEGRÁLT PEDAGÓGIAI RENDSZER MUNKACSOPORTJAINAK MŰKÖDTETÉSE a célkitűzések és elvárt eredmények tükrében AZ INTEGRÁLT PEDAGÓGIAI RENDSZER MUNKACSOPORTJAINAK MŰKÖDTETÉSE a célkitűzések és elvárt eredmények tükrében Nevelőtestület együttműködése Valamennyi pedagógusnak feladata a halmozottan hátrányos helyzetű

Részletesebben

IPR munkaterv Helyzetelemzés Személyi feltételek Differenciált tanulás-szervezés Tanulás tanítása

IPR munkaterv Helyzetelemzés Személyi feltételek Differenciált tanulás-szervezés Tanulás tanítása IPR munkaterv Helyzetelemzés Intézményünkben 2004 óta folyik a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrációját segítő program. A tavalyi tanévben is rendszeresen megtörténtek, dokumentálásra

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév Osztályfőnöki munkaterv 2016/17-es tanév Osztályfőnök: 5.a Fódi Judit 5.b Dienes Gábor 6.a Fekete Nagy Marianna 6.b Orbán Noémi 6.c Brotschollné Szabó Valéria 7.a Lóczy Ágnes 7.b Lipovics Mónika 8.a Arnold

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: Anyja neve: Lakcímetartózkodási

Részletesebben

1. sz. melléklet a 23/2009. (V. 22.) OKM rendelethez

1. sz. melléklet a 23/2009. (V. 22.) OKM rendelethez 1. sz. melléklet a 23/2009. (V. 22.) OKM rendelethez Képesség-kibontakoztató, integrációs támogatás felhasználásának kerete általános iskolai székhely, tagintézmény esetén: KÖTELEZŐEN MEGALÓSÍTANDÓ TEVÉKENYSÉGEK

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. melléklet a 152013. (II. 26.) EMMI rendelethez SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail: Ha igen SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely: Születési dátum (év, hó, nap): Anyja neve:

Részletesebben

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27.

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27. A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása 2013. november 27. 1. Keretek - ORÖ megállapodás, Nemzeti Társadalmi Felzárkózási stratégia 2. Keretek - EU 2007-2013 - EU 2020,

Részletesebben

TÁMOP Pályázat iskolai tájékoztató szeptember 14.

TÁMOP Pályázat iskolai tájékoztató szeptember 14. TÁMOP 3.1.4 Pályázat iskolai tájékoztató 2009. szeptember 14. 1 A pályázat Szeged megye jogú város Önkormányzata a TÁMOP-3.1.4-08/2 pályázaton, amely a Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív

Részletesebben

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény komplex szolgáltatásainak

Részletesebben

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján)

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. sz. melléklet HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. Intézményi adatok OM azonosító: 032842 Intézmény neve: Fenntartó neve: Napköziotthonos Óvoda

Részletesebben

A HHH-s tanulók továbbtanulásra felkészítő programja 2011-2012

A HHH-s tanulók továbbtanulásra felkészítő programja 2011-2012 Szepte mber A HHH-s tanulók továbbtanulásra felkészítő programja 2011-2012 IPR Első szülői értekezlet: szept.27. : 2011-2012-es tanév programjainak, feladatainak ismertetése. 7.-8. évfolyamon kiemelkedő

Részletesebben

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2010 2011 A gyermekekről rengeteget tanulhatsz. Például azt, hogy mennyire vagy türelmes! Franklin P. Jones Készítette: Hornyákné Tóth Szabó Mária gyvf. Halász Lászlóné

Részletesebben

TÁMOP-3.3.3-08/1-2009-0019. Iskolai környezeti csoport (IKCS) MUNKATERV. A munkacsoport tagjai:

TÁMOP-3.3.3-08/1-2009-0019. Iskolai környezeti csoport (IKCS) MUNKATERV. A munkacsoport tagjai: TÁMOP-3.3.3-08/1-2009-0019 Iskolai környezeti csoport (IKCS) MUNKATERV A munkacsoport tagjai: - csoportvezető Dég, 2010. január 12. 1 Munkaterv Időpont Tevékenység Felelős Dokumentáció 2010. I. negyedév

Részletesebben

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20.

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális pályázatok kategóriái Megjelentetésre váró közoktatási pályázati konstrukciók: 2010-ben terveink szerint 3 (TÁMOP

Részletesebben

TÁMOP3.1.7-11/2-2011-0401. A ''Babus Jolán Középiskolai Kollégium'' felkészülésének segítése a referencia értékű gyakorlatok átadására

TÁMOP3.1.7-11/2-2011-0401. A ''Babus Jolán Középiskolai Kollégium'' felkészülésének segítése a referencia értékű gyakorlatok átadására A '''' felkészülésének JÓ GYAKORLAT LEÍRÁSA A '''' felkészülésének AZ INTÉZMÉNY JÓ GYAKORLATÁNAK BEMUTATÁSA Szülőkkel való kapcsolattartás módjai A "Jó gyakorlat" célja (folyamatban és eredményben) A szülőkkel

Részletesebben

2013. szeptember 1. TÁMOP B Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. Működési Szabályzat a projekt megvalósítási folyamatára

2013. szeptember 1. TÁMOP B Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. Működési Szabályzat a projekt megvalósítási folyamatára TÁMOP-3.3.10.B-12-2013-0004 Működési Szabályzat a projekt megvalósítási folyamatára 2013. szeptember 1. 1 A Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg a projekt megvalósításában részt vevők feladat-

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Lévay József Tagiskola Az Oktatási Hivatal 2009. május 8-án kelt értesítése alapján - melyet a Fenntartói Társulás az intézményfenntartó részére küldött - a 2008.

Részletesebben

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben

Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok. 2014. Október 13.

Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok. 2014. Október 13. Beruházások a gyermekek érdekében Magyarországon: EU eszközök és támogatási lehetőségek Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok SZEMINÁRIUM 2014. Október 13. Iván Sörös Osztályvezető,

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 0 K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág Óvoda 2015/2016.

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2014/2015 Zalaszentgrót, 2014. augusztus 27. Készítette:

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE . AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM 1.

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063 TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 A TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 Horizontális háló a Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése Megvalósítás: 2012. április 1. 2012. november 0 Az elnyert

Részletesebben

Köszöntjük Vendégeinket!

Köszöntjük Vendégeinket! Köszöntjük Vendégeinket!. MEIXNER EGYMI Gyógypedagógiai óvoda Általános Iskola Speciális Szakiskola Kollégium Kórház-pedagógiai ellátás Oldi tagintézmény Általános iskola Készségfejlesztő spec. szakisk

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

Óvodás szülők tájékoztatása a TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben.

Óvodás szülők tájékoztatása a TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben. Óvodás szülők tájékoztatása a TÁMOP 3.1.4 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben című pályázatról Dr.Karácsonyiné Handl Mária projektmenedzser Kecskéd, 2009. augusztus 27.

Részletesebben

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2016-2017 1 Kiemelt nevelési, oktatási és egyéb feladataink: Folyamatos felkészülés a kompetenciamérésre. Az olvasás- és íráskészség, a szövegértés fejlesztése

Részletesebben

Brunszvik Teréz Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv

Brunszvik Teréz Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv Brunszvik Teréz Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola Óvoda-iskola átmenet programja Intézkedési terv Intézményvezetık.. Ludescherné Maksa Zsuzsanna. Árva László igazgató Ph Ph Elfogadás

Részletesebben

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása Bevezető Az intézmény figyelembe véve a Közoktatási törvényben meghatározottakat, valamint az intézmény

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. melléklet a 152013. (II.26.) EMMI rendelethez SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye:... ir.sz.... (település)... (utca, hsz.) Születési

Részletesebben

Könyvtári munkaterv. 2015/2016. tanév

Könyvtári munkaterv. 2015/2016. tanév Könyvtári munkaterv 2015/2016. tanév Olvassunk tehát minél többet, hiszen az irodalom az örökkévalóság távcsöve: felébreszti bennünk létünk rejtett erőit, amelyek átsegítenek minket sorsunk nagy viharain

Részletesebben

VÉSZTŐ VÁROS HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA

VÉSZTŐ VÁROS HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA VÉSZTŐ VÁROS HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2015. Melléklet a 148/2015. (VI.30) számú KT határozathoz Bevezetés Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról

Részletesebben

IPR MENEDZSMENT 2008/2009. Összeállította: Váradi Istvánné programfelelős 2008. szeptember 1.

IPR MENEDZSMENT 2008/2009. Összeállította: Váradi Istvánné programfelelős 2008. szeptember 1. IPR MENEDZSMENT 2008/2009. Összeállította: programfelelős 2008. szeptember 1. Helyzetelemzés: Jogszabályi alap: Az integrációs és képességkibontakoztató felkészítés szakmai, tartalmi kereteit a nevelési

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4/08/ A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon

TÁMOP-3.1.4/08/ A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0031 A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon Projektindító nap - Szent-Györgyi Albert Általános Iskola Szent-Györgyi Albert Általános Iskola 5000 Szolnok, Széchenyi

Részletesebben

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév Mottó: Ez az én sulim, legyen a tied is! Jól érzed majd magad, mert itt jó a hangulat, sok barátom van, érdekes programok várnak bennünket. KUKUCSKÁLÓ PROGRAM Hevesi József Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (TISZK) A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében VIII. OTK, 2009. május 29 Hátrányok eredete,

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013.

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS augusztus 22. 9 óra bejelentkezés tanév rendje személyi változások tárgyi feltételek alakulása pályázatok tantárgyfelosztás pedagógiai program módosítása

Részletesebben

A projekt részcéljai:

A projekt részcéljai: ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG FEJLESZTÉSE A FELHÍVÁS KÓDSZÁMA: EFOP-3.2.9-16 Magyarország Kormányának felhívása a család-és gyermekjóléti központok vagy az általuk kiszerződött feladatellátó

Részletesebben

Lépésről- lépésre Munkaközösség Munkaterv

Lépésről- lépésre Munkaközösség Munkaterv Lépésről- lépésre Munkaterv 2014/ 2015. nevelési év Készítette: pedagógus Lépésről-lépésre munkaközösség vezető Lépésről-lépésre munkaközösség munkaterv 2014/2015. nevelési év A Lépésről-lépésre munkaközösség

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben