Összefoglaló a Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv megvalósításáról január december 31. közötti időszakban:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Összefoglaló a Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv megvalósításáról 2011. január 1. - 2011. december 31. közötti időszakban:"

Átírás

1 Száma: /2011. Összefoglaló a Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv megvalósításáról január december 31. közötti időszakban: 1./ z esélyegyenlőségi program értékelésére, ellenőrzésére és az ennek során nyert információk visszacsatolására, ill. a programba történő beépítésének garantálására Esélyegyenlőségi Fórumot hoztunk létre 2009 decemberében, mely azóta is folyamatosan működik. Ezen szervezet felügyeli, ellenőrzi az óvodai és az iskolai megalakult esélyegyenlőségi munkacsoport folyamatos munkáját. Csenger Város Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Cselekvési Terve megegyezik a Petőfi Sándor ÁMK iskola és óvoda munkacsoport cselekvési tervével. Közoktatási Esélyegyenlőségi Program egy olyan stratégiai alapdokumentum, melynek megvalósítása során az Óvodai Esélyegyenlőségi Munkacsoport és az Iskolai Inklúziót Támogató Munkacsoport elkészítette önálló, az esélyegyenlőséget biztosító, azt előmozdító munkatervét. Ennek alapját a Települési Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzés és Intézkedési Terv tartalmazza. z Iskolai inklúziót támogató munkacsoport alapvető célkitűzése, hogy munkájával elősegítse a települési szintű, a közoktatás területén megfogalmazott esélyegyenlőségi beavatkozások sikerességét. z intézményben az integrációs támogatás a 2010/2011-es tanévre igénylésre került. munkacsoport munkája során ezért épít az IPR rendszerében létrehozott munkacsoportok munkájára, becsatornázza azt az esélyegyenlőségi terv megvalósításába. Petőfi Sándor ÁMK Óvoda munkacsoport alapvető célja, a település közoktatási esélyegyenlőségi helyzetelemzésében és intézkedési tervében megfogalmazott célok, beavatkozások végrehajtása, az óvodai esélyegyenlőség biztosítása. Ennek megvalósítása érdekében kellett kialakítani azt a szakmai hátteret, amely biztosítja az egyes beavatkozások hatékony végrehajtását, azok eredményességét. z Esélyegyenlőségi Fórum biztosítja a garanciát arra, hogy a továbbiakban is hasonlóan széles körű konzultáció és visszacsatolás kísérje a program megvalósításának folyamatát. 2./,,Közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési terv megvalósítása a Csenger Mikrotérségi Közoktatási Intézményfenntartói Társulásban elnevezésű projekt során elért eredmények: Csenger Város Önkormányzata 2008-ban pályázott a,,közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési terv megvalósítása a Csenger Mikrotérségi Közoktatási Intézményfenntartói Társulásban elnevezésű projekt megvalósítására, valamint a megvalósítási források biztosítását célzó pályázat benyújtására. benyújtott pályázatot a Humán Erőforrás Programok Irányító Hatóságának Vezetője július 26. napján kelt értesítése alapján ,- Ft támogatási összeggel támogatásra érdemesnek ítélte. projekt megvalósulása a szeptember november

2 20. közötti időszak volt. projekt alapvető célja a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók minőségi oktatáshoz való hozzáférésének biztosítása, illetve a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek korai óvodáztatását biztosító szakmai programok működtetése volt. Csenger Város Önkormányzata Társulási Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzés és Intézkedési terv megvalósítása mentorcsoportok felállításával, eszközfejlesztéssel, Szülők Iskolája és Kerekasztal programokkal, humánerőforrás fejlesztéssel és pedagógus továbbképzéssel történt. projekt megvalósítása során a HHH gyerekek óvodáztatásának, és iskoláztatásának biztosítása keretében három fős mentorcsoportok kialakítása megtörtént. 20 mentorcsoport alakult, melyben 30 tanár, 10 óvónő, és 5 cigány kisebbségi képviselő vett részt. mentorcsoportok a projektbe bevont családok látogatása után személyre szabott tanulási, nevelési programot állítottak össze az érintett gyermekek fejlesztése érdekében. projekt során összesen 120 fő HHH óvodás, illetve iskolás diák egyéni fejlesztése történt meg. mentorcsoportok összetételüknél fogva biztosították az érintett gyermekek beóvodázásának, beiskoláztatásának megkönnyítését. csoportok összetétele: 1 fő óvónő, 1 fő tanítónő, 1 fő kisebbségi képviselő,- az óvodások iskolába lépésének előkészítése érdekében, az iskolai oktatás felső tagozatába lépést elősegítendő pedig 1 fő tanító, 1 fő tanár, 1 fő kisebbségi képviselő volt. Havonta egy alkalommal,, Szülők iskolája megnevezéssel találkozók szervezése történt, melynek során a szerzett tapasztalatok cseréje, valamint a gyermekek fejlesztése során elért eredmények értékelése zajlott. z érintettek társadalmi, szociális, mentálhigiénés felkészítése, hátrányos helyzetük csökkentése érdekében meghívott előadók segítségével, előre meghatározott témák mentén történt a szülők felkészítése. projekt céljainak minél hatékonyabb társadalmasítása érdekében havonta egy alkalommal,, Kerekasztal fórum működött. Ennek célja a szülők, civilek bevonásával a projekt céljainak, eredményeinek elmélyítése, értékelése volt. projekt során elért eredmények: Oktatás színvonalának javulása, az esélyegyenlőség szempontjainak figyelembevételével, hátrányos helyzetű gyermekek integrációjának minőségi fejlődése, a HHH tanulók minőségi oktatáshoz való hozzáférésének támogatása, HH és HHH tanulók integrált nevelését támogató módszertanok, a kompetencia alapú oktatás alkalmazása, Munkahelyteremtés, Humánerőforrás fejlesztés, Szakmai munka minőségének növekedése, 20 mentorcsoport kialakítása megtörtént, működésük folyamatos, melyben 30 tanár, 10 óvónő, és 5 cigány kisebbségi képviselő vett részt. szakemberek által biztosított fejlesztő foglalkozások heti óraszáma növekedett (1 gyógypedagógus, 1 fejlesztőpedagógus, 3 pedagógiai asszisztens, 1 tanulószobát vezető pedagógus, 2 utazó pedagógus)

3 Megalakult 12 fővel, folyamatosan működött a Mosolyvirág Kerekasztal, Megalakult és folyamatosan működött a Szülők Iskolája, mely keretében a szülőknek szakemberek tartottak előadásokat, Mindezek eredményeképpen javult az oktatás minősége, Átalakult és színesedett az oktatási kultúra, biztosítva a fejlesztés fenntarthatóságát. projekttel minőségi oktatási szolgáltatás valósul meg, melynek kulcseleme az integráció, a kompetenciafejlesztés, az egyéni, személyre szabott fejlesztései tervek kidolgozása és megvalósítása, a képzési lehetőségek kihasználása. Képzések projekt keretein belül megvalósult pedagógus továbbképzések a hátrányos helyzetű tanulók iskolai sikerességét kedvezően befolyásolták március és április hónapokban megtörtént a projektben résztvevő pedagógusok képzése. Ennek során a pályázat keretében,,a módszertani fejlesztés megvalósítása elnevezéssel, a következő képzéseken vehettek részt a projektmegvalósításba bevont pedagógusok Hatékony kommunikáció a közoktatási intézményekben (OKM- 4/13/2009)- akkreditált pedagógus-továbbképzés 30 órában, 9 fő részére teljesítés ideje: március Együttnevelés, elfogadó, befogadó osztályközösségek kialakítása (OKM 1/18/2010)- akkreditált pedagógus-továbbképzés 30 órában 9 fő részére teljesítés ideje: március tanulók egyéni fejlesztésének tervezése és megvalósításának folyamata (OK- 410/11/2010)- akkreditált pedagógus-továbbképzés 30 órában 9 fő részére teljesítés ideje: április differenciált tanulásszervezés alapjai (OKM-4/14/2009)- akkreditált pedagógus- továbbképzés 30 órában 9 fő részére teljesítés ideje: április Óvodából az iskolába zökkenőmentesen (OKM-4/320/2009)- akkreditált pedagógus- továbbképzés 30 órában 9 fő részére teljesítés ideje: április Eszközbeszerzések: projekt keretein belül megvalósuló eszközbeszerzések a évre lettek ütemezve. pályázat során összesen ,- Ft összegben került sor eszközbeszerzésre, melynek során az osztálytermek berendezése, és az intézmények eszköz ellátottsága jelentősen javult. projekt során megvalósított eszközbeszerzés (beszerzésre

4 kerültek többek között falitérképek, pszichológiai tesztek, társas játékok, fejlesztő eszközök, tanári, tanulói asztalok, székek) hozzájárul mind a nevelési, mind az oktatási intézményekben az oktatás színvonalának emeléséhez. z eszközök beszerzése érdekében július hónapban megtörtént a szerződéskötés, az eszközök augusztus hónapban megérkeztek júliusában a projektgazda kérte a közreműködő szervezetet a projektmegvalósítás időszakának meghosszabbítására, hogy lehetővé váljon a bevont pedagógusok, a pályázatban megjelölt, még meg nem valósított képzése, az alábbiakban meghatározottak szerint: Diagnosztikus Fejlődésvizsgáló Rendszer (DIFER) használata, és az erre alapozott fejlesztés 4-8 éves korban (OKM-4/112/2009) akkreditált pedagógus-továbbképzés 30 órában, 9 fő részére Pedagógiai grafológia (grafológiai alapismeretek pedagógusok számára) OK- 410/45/2010)- akkreditált pedagógus-továbbképzés 30 órában 9 fő részére Multikulturális tartalmak és interkulturális nevelés: a szervezeti kultúra és környezet átalakítása a gyermekek egyenlő lehetőségeinek és aktív részvételének biztosítására közoktatási intézményekben OK- 410/41/2010 akkreditált pedagógus-továbbképzés 160 órában 20 fő részére ugusztus 25-én ünnepélyes keretek között megtörtént a projekt informatikai zárása. záró rendezvényt követően Szülők Iskolája előadássorozat zárásaként Dr. rday ndrás Intézményvezető Főorvos, és Dr. Vassné Dr. Figula Erika, a Nyíregyházi Főiskola dékánjának előadását hallgathatták meg a résztvevők. 3./z Esélyegyenlőségi Program megvalósulását, végrehajtását az Esélyegyenlőségi Fórum ellenőrzi az egyes beavatkozási területek felelőseinek, illetve a létrehozott munkacsoportok esélyegyenlőségi területeken végzett munkájáról készített beszámolói alapján, melyeket minden évben benyújtanak a munkacsoport vezetők a Fórum részére. z óvodai és iskolai munkacsoport 2011-es év munkájáról a következő beszámolókat nyújtották be: z Iskolai inkluziót támogató munkacsoport cselekvési tervének megvalósítása, elért eredményei BESZÁMOLÓ Z ISKOLI INKLÚZIÓT TÁMOGTÓ MUNKCSOPORT 2011-es ÉV TEVÉKENYSÉGÉRŐL

5 z iskolai munkacsoport ülésén történt döntések, megállapodások Döntés Felelős Határidő Eredmény z iskolai hiányzás minimalizálása érdekében a pedagógusok 3 óra igazolatlan hiányzás után értesítsék a szülőket valamint a felelőst, hogy tegye meg a további lépéseket. z IPR ből szociális hátrányok enyhítése (melegítő,játék) vásárlása, kulturális programokra való juttatás (Debrecen korcsolya, ajándékosztás). Osztályfőnökök Gyermekvédelmi felelős, CKÖ, Családsegítő szolgálat Igazgatóhelyettes DÖK vezető Folyamatosan minden tanévben szeptember december 31. Csökkent az igazolatlan hiányzások száma HHH-s gyermekek tisztán járnak iskolába, eljutnak nagyvárosokba,kulturális programokon vesznek részt. közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési terv óta történt változások Tevékenység Infrastrukturális különbségek csökkentése az iskolai tagintézmények között; felújítás Módszertani megbeszélések gyakorlatának folytatása Kompetencia fejlesztés elindítása társtelepülésekről bejáró gyerekek napközis, tanulószobás ellátásának bővítése. lacsony a HHH-s tanulók szakköri részvétele Integrációs gyakorlat fenntartása Eredmény (indikátor) csengerújfalui tagintézmény nyílászáróinak cseréje Éves szintén egy alkalommal megbeszélés a terv zárása óta szakértő bevonásával intézkedési terv elkészítése; z iskolai átlagnak megfelelő dokumentáltság nem releváns Jegyzőkönyv, fénykép, jelenléti ív Éves munkaterv, iskolai statisztika Továbblépés Szükség esetén további pályázat benyújtása IPR munkacsoportok felállítása Kompetencia alapú oktatás bevezetése. fenntartása IPR programok szervezése 30 % iskolai statisztika IPR programok szervezése IPR igénylésre került IPR statisztika IPR munkacsoportok felállítása z Esélyegyenlőségi Fórum az Iskolai inklúziót támogató munkacsoport évi cselekvési tervét az alábbiak szerint fogadta el:

6 Helyzetelemzés Cél Intézkedés Megvalósí tás ideje Felelős Rövidtáv 1 év Középtáv 3 év Hosszútáv 6 év Erőforrás z iskolák közötti infrastrukturáli s különbségek tapasztalhatóak z iskolák közötti infrastrukturáli s különbségek tapasztalhatóak Módszertani megbeszélések folytatása Pályázati lehetőségek megkeresése Integrációs pályázat benyújtása a HHH-s gyerekek után tagintézménye kben tanuló gyerekek iskolai körülményeine k a javítása Jó gyakorlatok megbeszélése Elnyert pályázat az infrastrukturális fejlesztés megtörtént Eszközellátottsá g bővítése az integrációs normatívából ban beadott TÁMOP es pályázat elnyerésével a csengerújfalusi tagiskola eszközállomány ának a javítása Évente egyszer rendkívüli nevelési értekezlet, melynek a témája a HHH-s gyermekek oktatásának, Minden tanév szeptembe r-júniusi időszaka alatt iskolaigazgató IPR menedzsment Iskolaigazgatóhelyettesek Nyertes pályázat, a csengerújfal usi iskola felújítása Eszközök beszerzése megtörtént Eszközállom ány fejlesztése iskolaigazgató Évente 1 alkalom Állag megőrzés További eszközök beszerzése Felülvizsgálat az eszközállomán nyal kapcsolatosan Félévente 1 alkalom Állag megőrzés További szükséges eszközök beszerzése Felülvizsgála t az eszközállom ánnyal kapcsolatosa n Félévente legalább 1 alkalom Pályázat, saját erőforrás Pályázat Pályázat

7 kompetenciamé rések eredményei javultak az országos átlagtól jobbak társtelepülésekr ől bejáró gyerekek tanulószobai és napközis ellátása HHH-s tanulók közül egyre többen veszik igénybe az intézményi z eredmények szinten tartása z eredmények szinten tartása Igény szerinti délutáni foglalkozások biztosítása a gyengébb képességű, HHH-s tanulók meggyőzése, a tanulók sikerességének, eredményesség ének növelése Minél több gyermek vegyen részt a délutáni foglalkozásoko nevelésének lehetőségei Fejlesztő, felzárkóztató foglalkozások tartása a gyengén teljesítőknek Humán erőforrás bővítésepedagógiai asszisztensek alkalmazása Délutáni foglalkozások, modulok, tehetséggondoz ás bevezetése gyermekek részére különböző modulokat, szakköröket Minden tanévben folyamato s től folyamato s től folyamato s től folyamato s Iskolaigazgató Iskolaigazgató Iskolaigazgató Iskolaigazgató kompetencia eredmények folyamatosa n javulnak 5-6 fő alkalmazása napközibe, tanulószobá ba járó halmozottan hátrányos helyzetű tanulók létszáma folyamatosa n növekszik Felfigyeljen ek és megkedveljé k az iskola által kompetencia eredményeine k szinten tartása 5-6 fő alkalmazása napközibe, tanulószobába járó halmozottan hátrányos helyzetű tanulók létszáma folyamatosan növekszik szakkörökön a HHH-s tanulók részvételi kompetencia eredményein ek szinten tartása 5-6 fő alkalmazása napközibe, tanulószobáb a járó halmozottan hátrányos helyzetű tanulók létszáma folyamatosan növekszik szakkörökön a HHH-s tanulók részvételi Saját és pályázati forrás Saját és pályázati forrás Saját forrás

8 lehetőségeket a szakkörökön z integrációra minden évben sikeresen pályázunk. n a szabadidő hasznos eltöltése a cél. z IPR adta lehetőségek kihasználása, az egy évfolyamon lévő osztályok 25% alatt tartása. z intézményi munkacsoporto k fenntartása, számuknak bővítése. munka csoportok a munkaterveikb en vállalt feladatokat, rendezvényeke t, programokat valósítsák meg. hirdettünk meg Minden évben a HHH-s tanulók létszámának Önkormányzatt al történt egyezetése után, pályázat benyújtása évente két alkalommal től folyamato s Igazgatóhelyett es nyújtotta lehetőségeke t és minél többen vegyenek részt a foglalkozáso kon IPR fenntartása aránya 10%- kal emelkedjen. IPR fenntartása aránya 15 % emelkedjen. IPR fenntartása Pályázati forrás

9 Tehetséggondoz ás elindítása Minden tanévben pedagógusaink sikeresen pályáznak az Útravaló programban Kompetencia alapú oktatás bevezetése TÁMOP as pályázat pontos elindítása, lebonyolítása Minél több pedagógus és gyermek vegyen részt az útravaló programban 12 osztályban sikeresen bevezetni a kompetencia alapú oktatást Továbbképzése k megszervezése, lebonyolítása, a csoportok beindítása, a hét szokás népszerűsítése, sajtóban megjelenítése. pályázni kívánt gyerekek felmérése a mentor tanárok kiválasztása, szülőkkel egyeztetés, pályázat benyújtása z innováció bevezetése és továbbadása től ig Minden tanévben az elnyert pályázati időszakon belül Projektmenedz sment mentori rendszert működtető csoport vezetője Igazgatóhelyett es pályázat zökkenőmen tes elindítása Sikeres pályázat a HHH-s gyerekek minél nagyobb részvételéve l kompetencia alapú oktatás bevezetése pályázat nyomon követése, további pedagógusok és gyerekek bevonása Sikeres pályázat a HHH-s gyerekek minél nagyobb részvételével kompetencia alapú oktatás fenntartása pályázat nyomon követése, további pedagógusok és gyerekek bevonása Sikeres pályázat a HHH-s gyerekek minél nagyobb részvételével kompetencia alapú oktatás fenntartása Pályázati forrás Pályázati forrás Pályázati forrás

10 z Óvodai munkacsoport cselekvési tervének megvalósítása, elért eredményei BESZÁMOLÓ Z ÓVODI MUNKCSOPORT 2011-es ÉV TEVÉKENYSÉGÉRŐL z óvodai munkacsoport eddigi cél érdekében végzett tevékenységeinek számba vételéről, értékeléséről Tevékenység halmozottan hátrányos helyzetű, 3 évet betöltött óvodás korú gyermekek beóvodázása megtörtént a 2010/11-es tanévben.. gyermekek többsége csak betegség miatt hiányzik az óvodából. Egy- két családnál visszatérő probléma a gyerekek eltetvesednek, emiatt hiányoznak. hhh gyermekek beszoktatása a közösségi életbe. Sajátítsák el a helyes viselkedési szokásokat. z agresszív viselkedésről leszoktatás. z óvodai életbe illeszkedjenek be, társaikkal legyenek képesek együttműködni. Eredmény (indikátor) kihasználtság 99%-os védőnőkkel közvetlen a kapcsolatunk, fokozott figyelmet forditanak ezekre a családokra. szülők is fontosnak tartják a közösségbe való beillesztését a gyermeknek. dokumentáltság Csoportnapló, fejlődési napló, felvételi-mulasztási napló, étkezők nyilvántartása Továbblépés rendszeres óvodába járás még hatékonyabbá tétele már 3 éves kortól a hhh gyermekek esetében, (rossz idő esetén is jöjjenek óvodába). védelembe vett családoknál az óvodáskorú gyermekek érdekében havi rendszerességgel esetmegbeszélések tartása. Betegség miatti hiányzást követően csak orvosi igazolással jöjjenek a gyerekek óvodába. tetvesség minél előbbi megszüntetése, a szülők meggyőzése. z átlagtól eltérő magatartási zavaros gyermekeket vizsgálatra küldjük a pszichológushoz. Egyre kevesebb a

11 hhh gyermekek óvodai hiányzása minimalizálódott. z óvodaköteles gyermekek rendszeresen járnak óvodába, csak betegség esetén hiányoznak. hhh óvodás korú gyermekek szüleinek még hatékonyabb bevonása az óvodai életbe. z esélyegyenlőségi munkacsoport tagjainak hatékony együttműködése magatartási zavaros gyermek. 98% Felvételi-mulasztási napló 100% Csoportnapló, fejlődési napló, felvételi-mulasztási napló, étkezők nyilvántartása 78% Jelenléti ív, Feljegyzés 100% Jelenléti ív, jegyzőkönyv hhh szülőkkel még hatékonyabb együttműködés az óvodai nevelés során hhh gyermekek egyéni differenciált fejlesztése Szülői értekezleten még nagyobb létszámban vegyenek részt a szülők hhh gyermekek családi életének folyamatos figyelemmel kísérése z óvodai ellátás további feladatainak közös tervezése az eddigi tevékenységek értékelésére támaszkodva bevezetés szükséges tevékenységei: Lépés Határidő Partner/felelős Eredmény felelősök kimutatást készítenek az óvodaköteles és a három évet betöltött gyermekekről, a beóvodázásra megteszik a szükséges intézkedéseket munkacsoport tagjainak aktív közreműködésével PH, védőnő Minden óvodakötelest nyilvántartásba veszünk, fontosnak tartjuk, hogy rendszeresen járjanak óvodába. hhh gyermekek beóvodázására kiemelt figyelmet fordítottunk.

12 3 évet betöltött halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek szüleivel kapcsolatfelvétel, családlátogatások óvónők és a felelősök z érintett családok 100%-a felkeresésre megtörtént. sikeres beóvodázást követően csoportok kialakítása, az integrációs törvény figyelembevételével Óvoda vezető, csoportos óvónők Gyermekvédelmi felelősök dokumentációk precíz, pontos elkészültek. halmozottan hátrányos gyermekekről, a támogatásban részesülő gyermekekről kimutatás készítése Óvoda vezető, csoportos óvónők Gyermekvédelmi felelősök Törekedtünk arra, hogy a dokumentációk megfeleljenek a törvényi előírásoknak. Védelembe vett családokról helyzetelemzés készítése Gyermekvédelmi felelős, családgondozó helyzetelemzés megfeleljen a valós helyzetnek. Egészséges hét szervezése az óvodában és a családi környezetben egyaránt, a szülőkkel való hatékony együttműködés fokozása a program sikerének érdekében november 31. Csoportos óvónők, felelősök, szülői munkaközösség tagjai hhh gyermekek szokásává válik a rendszeres testápolás és higiénia megtartása. z integrációs támogatásnak köszönhetően ingyenes színházlátogatás szervezése. lkalomszerűen a Művelődési Ház által szervezett előadásokra. Csoportos óvónők Minden gyermeknek lehetőséget teremtettünk a színházlátogatásra. halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek szüleinek hatékony bevonása az óvodai életbe, nyíltnapok szervezése Óvoda vezető, csoportos óvónők szülők nagyobb betekintést kapnak az óvodai életbe. Ők is részesei az óvodai gyermeknevelésnek.

13 ( Karácsony előkészítése: sütemények, díszek készítése, szülők meghívása az óvodai fenyőünnepségre.) családok szociális helyzetét figyelembevéve anyagi segítségnyújtás ( óvodáztatási támogatás, ruha, cipő,tisztasági csomag vásárlása stb) Csoportos óvónők, felelős CSRHNÖ tagjai Családgondozó Önkormányzat szociális osztálya hhh gyerekek tisztán, rendezetten járnak óvodába Esetmegbeszélések szükség szerint, a munkacsoport tagjainak részvételével Családgondozó, felelős, óvoda vezető csoportos óvónők hhh gyermekek a rendszeres óvodába járással sajátítsák el a közösségi élet szabályait z IPR munkaterv szerint a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek képességszintjének felmérése, fejlesztési terv készítése, az egyéni differenciált fejlesztések megkezdése január 31. Csoportos óvónők, fejlesztő pedagógusok, logopédus, pszichológus, gyógypedagógus z átlagtól eltérő fejlettségi szintű gyermekeket az életkori sajátosságainak megfelelő fejlesztésben részesítik az óvónők. szülőkkel való kapcsolattartás módjainak számbavétele, SZMK éves munkaterve szerint január 31. SzMK vezetője szülőkkel való együttnevelés fokozása sikeresnek bizonyul. z óvodai hiányzás minimalizálása érdekében a jelzőrendszer hatékony működtetése, a felelős koordinálásával január 31. Csoportos óvónők, felelősök, CSRHNÖ tagjai rendszeresen óvodábajáró gyermekek jól beilleszkednek a közösségbe.

14 Gyermekvédelmi kedvezmények érvényességének ellenőrzése Csoportos óvónők, felelősök, szülők PH szociális osztály Minden hhh gyereknek legyen érvényes határozata Farsangi rendezvények szervezése a halmozottan hátrányos szülők bevonásával Csoportos óvónők, szülők, SZMK Minden hhh gyermek vegyen részt a rendezvényen z óvoda- iskola átmenet segítése céljából iskolaérettségi vizsgálatok elvégzése, pszichológus, fejlesztőpedagógus aktív közreműködésével Csoportos óvónők, pszichológus Csak a megfelelő, iskolaérettségifejlettségi szintre jutó gyermek kerül iskolába. szülők tájékoztatása gyermeke fejlődéséről Csoportos óvónők Fejlődési naplóban a fejlődés dokumentálják az óvónők, a fokozatos fejlesztés megvalósul. Közös munkadélutánok, nyíltnapok szervezése. Kiemelt figyelem fordítása a hhh gyermekek szüleinek bevonására. ( pl. udvarrendezés, parkosítás, babaruha varrás, stb) Csoportos óvónők, óvoda vezető Közösségi érzés fejlesztése. munkára nevelés megvalósul. Gyermeknapi kirándulás szervezése, a hhh gyermekek szüleinek meggyőzése arról, hogy engedjék el gyermekiket az autóbuszos kirándulásra. z etnikai kisebbségvezetők hatékony Csoportos óvónők, óvoda vezető, SZMK, szülők CSRHNÖ tagjai Csoportkohézió erő fokozása Feladat és felelősség vállalásra késztetjük a szülőket.

15 közreműködésére számítva. z óvoda- iskola hatékony együttműködésének céljából kölcsönös látogatások megszervezése Csoportos óvónők, tanítónők Zökkenőmentessé tesszük az óvodaiskola átmenetet. Óvodai beiratkozás meghirdetése az új tanévre, az óvodáskorú gyermekek számbavétele a munkacsoport tagjainak közreműködésével kimutatás készítése Óvoda vezető, csoportos óvónők Gyermekvédelmi felelősök, védőnő 3 évet betöltött óvodás korú gyermekekről nyilvántartás készítése 3 évet betöltött hhh gyermekek szüleinek írásbeli értesítés az óvodai felvétel lehetőségéről Óvoda vezető, csoportos óvónők Gyermekvédelmi felelősök z új gyerekek szüleinek kölcsönös kapcsolatfelvétele az óvodával Óvodába hívogató - nyíltnapok szervezése az újonnan beiratkozó gyermekek részére Óvoda vezető, csoportos óvónők, szülők Lehetőséget teremtünk arra, hogy az újonnan beíratott gyermekek ismerkedjenek az óvodai élettel. z ÓVODI munkacsoport ülésén történt döntések, megállapodások Döntés Felelős Határidő Eredmény z óvodai hiányzás minimalizálása érdekében az óvónők a 3 napot meghaladó igazolatlan hiányzásról azonnal tájékoztassák a felelőst, aki tegye meg a szükséges Csoportos óvónők, felelős Folyamatos az egész nevelési évben Csökkent az indokolatlan hiányzások száma.

16 intézkedést minél előbb. Jelzőrendszer még hatékonyabb működtetése. Családsegítő szolgálat, felelősök, CÖK Időben tájékozódunk az elköltözésekről, a vissza költözésekről. z IPR támogatási pénzből tisztasági felszerelést ( fogkefe, fogkrém, törölköző, ágyneműt ) kaptak a HHH gyermekek. Óvodavezető, óvónők Június 30. Minden gyermeknek van óvodai ágyneműje, tisztasági felszerelése. Óvodáztatási támogatásban részesültek a HHH gyerekek. Jegyző, Önkormányzat szociális osztálya. Tisztán, rendezetten járnak a gyerekek óvodába. Óvodai rendezvényeken, kirándulásokon a HHH gyerekek és azok szülei minél többen vegyenek részt. Óvónők, felelősek, HHH-s gyerekek szülei július 30 Játszódélutánon, óvodai kiránduláson a HHH-s gyerekek és azok szüleinek többsége részt vett. munkatervben tervezett programokat sikeresen megvalósították. z Esélyegyenlőségi Fórum december 15-én megtartotta ülését, melyen elfogadásra került az iskolai és az óvodai munkacsoport esélyegyenlőségi területen végzett évi munkáról, a munkacsoport cselekvési terv megvalósításának állásáról szóló beszámoló, meghatározásra kerültek a munkacsoportok következő időszakra (2012. évre) vonatkozó feladatai, a munkacsoportok évi cselekvési ütemtervei elfogadásra kerültek. fórumon elfogadásra került Csenger Város Közoktatási Esélyegyenlőségi Program évre vonatkozó Cselekvési terve, és megbeszélésre kerültek a évben felmerült problémák, aktualizálásra kerültek a taglisták. Fórum által Csenger Város Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Cselekvési terve a 2012-es évre az alábbiak szerint került elfogadásra:

17 1. Teljes beóvodáztatás felelősök kimutatást készítenek az óvodaköteles és a három évet betöltött gyermekekről, a beóvodázásra megteszik a szükséges intézkedéseket munkacsoport tagjainak aktív közreműködésével.; 3 évet betöltött halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek szüleivel kapcsolatfelvétel, családlátogatások; sikeres beóvodázást követően csoportok kialakítása, az integrációs törvény figyelembevételével; halmozottan hátrányos gyermekekről, a támogatásban részesülő gyermekekről kimutatás készítése; Védelembe vett családokról helyzetelemzés készítése Óvodai Esélyegyenlőségi munkacsoport (OEMCs) vezetője Kimutatás elkészülte; z érintett családok 100%-a felkeresésre kerül; dokumentációk precíz, pontos elkészítése; dokumentációk megfeleljenek a törvényi előírásoknak; helyzetelemzés megfeleljen a valós helyzetnek Kimutatások, statisztikák, jegyzőkönyvek 2. Óvodások szociális körülményeinek javítása családok szociális helyzetét figyelembe véve anyagi segítségnyújtás ( óvodáztatási támogatás, ruha, cipő,tisztasági csomag vásárlása stb); Esetmegbeszélések szükség szerint, a munkacsoport tagjainak részvételével. z IPR támogatásnak köszönhetően a hhh gyerekek részére egyéni használatra papírírószer, játék 2011/12-es évben Folyamatos OEMCs vezetője hhh gyerekek tisztán, rendezetten járnak óvodába; hhh gyermekek a rendszeres óvodába járással sajátítsák el a közösségi élet Feljegyzések, megbeszélések jegyzőkönyvei

18 vásárlása.. Kulturális rendezvényekre térítésmentesen vesznek részt a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek. szabályait 3. Óvoda és szülői ház közötti kapcsolat erősítése szülőkkel való kapcsolattartás módjainak számbavétele, SZMK éves munkaterve szerint; halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek szüleinek hatékony bevonása az óvodai életbe, nyíltnapok szervezése; z óvodai hiányzás minimalizálása érdekében a jelzőrendszer hatékony működtetése, a felelős koordinálásával; Egészséges hét szervezése az óvodában és a családi környezetben egyaránt, a szülőkkel való hatékony együttműködés fokozása a program sikerének érdekében; Nyílt napok szervezése, a szülők aktivizálása az együttműködő gyereknevelésre. Közös családi délutánok szervezése. Gyermekvédelmi kedvezmények érvényességének ellenőrzése, folyamatosság fenntartásában való közreműködés. Közös munkadélután szervezése, kiemelt figyelem fordítása a hhh 2011/12.-es tanévben folyamatos OEMCs vezetője z átlagtól eltérő fejlettségi szintű gyermekeket az életkori sajátosságainak megfelelő fejlettségi szintre juttatása; feljegyzés, munkaterv elkészülte; feljegyzés, munkaterv elkészülte; a hhh gyermekek szokásává válik a rendszeres testápolás és higiénia megtartása. Minden hhh gyereknek legyen érvényes feljegyzések, jelenléti ív, munkatervek, programtervek

19 gyermekek szüleinek bevonására. ( pl. udvarrendezés, parkosítás, babaruha varrás, stb); Gyermeknapi kirándulás szervezése, a hhh gyermekek szüleinek meggyőzése arról, hogy engedjék el gyermekiket az autóbuszos kirándulásra. z etnikai kisebbségvezetők hatékony közreműködésére számítva. Szülői értekezletek szervezése. Mindennapi találkozások alkalmával eset megbeszélések. Óvodai rendezvények szervezése a szülők közreműködésével. ( Karácsonyi ünnepség, farsang, Évzáró, Gyermeknap, Kirándulás stb) határozata

20 4. Óvoda-iskola átmenet segítése z IPR munkaterv szerint a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek képességszintjének felmérése, fejlesztési terv készítése, az egyéni differenciált fejlesztések megkezdése; z óvoda- iskola átmenet segítése céljából iskolaérettségi vizsgálatok elvégzése, pszichológus, fejlesztőpedagógus aktív közreműködésével;kölcsönös óvoda-iskola látogatás szervezése. Bemutató órák, foglalkozások szervezése. Óvodapedagógusok, tanítók kölcsönös szakmai tanácskozásának megszervezése. szülők tájékoztatása gyermeke fejlődéséről; beiskolázás segítése, hhh gyerekekről szakmai tapasztalatcsere az óvoda és iskolapedagógusai között /12-os tanévben folyamatos OEMCs vezetője Csak a megfelelő, iskolaérettség i-fejlettségi szintre jutó gyermek kerüljön iskolába; Fejlődési naplóban a fejlődés dokumentálá sa; Közösségi érzés fejlesztése; Csoportkohé zió erő fokozása Kimutatás Fejlődési napló, csoportnapló Jelenléti ív, feljegyzés Feladat felelősség vállalás szülők részéről és a

Szigethalom Város Önkormányzata. Közoktatási Esélyegyenlőségi Program. Intézkedési Terv

Szigethalom Város Önkormányzata. Közoktatási Esélyegyenlőségi Program. Intézkedési Terv Szigethalom Város Önkormányzata Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terv 2012 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 3 1.1. Az Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv célja... 3 1.2. Értékeink, küldetésünk...

Részletesebben

SZANY, RÁBASZENTANDRÁS ÉS RÁBACSANAK KÖZSÉGEK TÁRSULÁSI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM HELYZETELEMZÉS

SZANY, RÁBASZENTANDRÁS ÉS RÁBACSANAK KÖZSÉGEK TÁRSULÁSI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM HELYZETELEMZÉS SZANY, RÁBASZENTANDRÁS ÉS RÁBACSANAK KÖZSÉGEK TÁRSULÁSI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM HELYZETELEMZÉS SZANY 2010. Tartalomjegyzék Jogszabályi háttér Bevezetés Helyzetelemzés Célkitűzések 3. oldal

Részletesebben

FEJLESZTÉSI TERV. Intézmény neve: Dömsödi Széchenyi István Általános Iskola Arany János Általános Iskolája

FEJLESZTÉSI TERV. Intézmény neve: Dömsödi Széchenyi István Általános Iskola Arany János Általános Iskolája FEJLESZTÉSI TERV Intézmény neve: Dömsödi Széchenyi István Általános Iskola Arany János Általános Iskolája Intézmény címe: 2345 Apaj Dobó István utca 74. Intézmény OM azonosítója:032537 Intézményvezető

Részletesebben

Integrált Pedagógiai Rendszer

Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Széchenyi István Körzeti Általános Iskolája Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Pedagógiai Programjának 10/8. sz.

Részletesebben

Támogatási konstrukció kódja: IPR-14-A. Támogatási időszak: 2014. május 16-2015. február 28.

Támogatási konstrukció kódja: IPR-14-A. Támogatási időszak: 2014. május 16-2015. február 28. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban : Támogató) megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Lebonyolító) Az Integrációs Pedagógiai Rendszer 2014. évi támogatása elnevezéssel

Részletesebben

Móra Ferenc Katolikus Általános Iskola és Óvoda MÓRA FERENC KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Móra Ferenc Katolikus Általános Iskola és Óvoda MÓRA FERENC KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MÓRA FERENC KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA EGYEK 2014 T A R T A L O M INTÉZMÉNYI ADATOK 6 BEVEZETÉS 6 1. A program módosítás indokolása 6 2. Intézményi jövőkép 7 I. HELYZETELEMZÉS

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2014. május 30 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2014. május 30 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2014. május 30 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 107/2014.(V. 30.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

Integrációs Program Ütemterve. 2014/2015 tanév

Integrációs Program Ütemterve. 2014/2015 tanév Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola 7143 Őcsény, Perczel Mór utca 1. Tel: 7 Tel: 74/496-782 e-mail: amk.ocseny@altisk-ocseny.sulinet.hu Integrációs Program Ütemterve 2014/2015 tanév Készítette: Ősze Józsefné

Részletesebben

KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI HELYZETELEMZÉS ÉS INTÉZKEDÉSI TERV

KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI HELYZETELEMZÉS ÉS INTÉZKEDÉSI TERV Bátai Hunyadi János Általános Iskola 7149 BÁTA, Fő u. 174. : 74/ 490-581, 590-005, 30/2174881 Fax: 74/490-581 e-mail: bata.iskola@gmail.com, KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI HELYZETELEMZÉS ÉS INTÉZKEDÉSI TERV

Részletesebben

I/4. Nevelést segítő szakemberek az óvodában

I/4. Nevelést segítő szakemberek az óvodában 1 Iktatószám: 323-I/2013 Kőbányai Aprók Háza Óvoda Tehetségpont Budapest Újhegyi sétány 5-7. 1108 Email: aprokovi@enternet.hu A 2012/2013-es nevelési év értékelése I. SZEMÉLYI FELTÉTELEK - Humánerőforrás

Részletesebben

Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata

Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola ARANY FOKOZAT Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata 2014. május 16. 4090 Polgár, Zólyom utca 14. I. BEVEZETŐ A hátrányos helyzetű családok gyermekei számára a

Részletesebben

Oklevél érvénytelenítése

Oklevél érvénytelenítése 1250 OKTATÁSI KÖZLÖNY 11. szám Oklevél érvénytelenítése Pásztor Róbert Krisztián Miskolc, 1978. január 2. Törzskönyvi száma: GL-XVI-172/2001. A gépészmérnök végzettséget tanúsító fõiskolai oklevél, melyet

Részletesebben

A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja

A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja Jóváhagyva a tantestület által: 2013. szeptember én 1 Tartalomjegyzék: Tartalomjegyzék:... 2 Beköszöntő... 5 I. HELYZETELEMZÉS...

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-i rendes ülésére 6. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 27-én 16.00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

Készítette: Vajai Anett szociális ügyintéző Galler-Mike Éva Gyermekjóléti Szolgálat kihelyezett családgondozó

Készítette: Vajai Anett szociális ügyintéző Galler-Mike Éva Gyermekjóléti Szolgálat kihelyezett családgondozó ÖCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA AJKAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL POLGÁRMESTER JEGYZŐ 8292 Öcs, Béke u. 35. 8401 AJKA, Városháza Szabadság tér 12. (88) 263-001 fax:(88) 263-001 (88) 521-100 fax:(88) 212-794 Ügyszám:

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÁDAS GYÖRGY ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKOTTHON 5310, Kisújszállás, Bajcsy-Zs. u. 37. E-mail: kadas-altiskola@index.hu

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 21-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 21-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 21-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: 69/2015.(V. 21.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

A. Személyi feltételek

A. Személyi feltételek 1 A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája OM: 036132 A 2011-2012. nevelési év értékelése 2011-2012. Készítette: Simon Attiláné 2 I. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA FELTÉTELEI A. Személyi feltételek 1.

Részletesebben

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 037749 A 2013/2014-ES TANÉV MUNKATERVE II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 2370 Dabas, Rákóczi u. 2. /fax: 06 (29) 364-260 www.rakoczidabas.hu e-mail:

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testületének 2012. október 26-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testületének 2012. október 26-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Békési Kistérségi Iskola elmúlt évi munkájáról és működéséről Előkészítette: Kis Eszter igazgató Békési Kistérségi Iskola Véleményező Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság bizottság:

Részletesebben

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SÁGÚJFALU KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Módosítások 2006. IPR beépítése 2007. Kompetencia alapú oktatás beépítése 2008. nem szakrendszerű

Részletesebben

A Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskolában működő IPR program fő feladatai a következők voltak: Elért eredményeink

A Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskolában működő IPR program fő feladatai a következők voltak: Elért eredményeink A Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskolában működő IPR program fő feladatai a következők voltak: - A hátrányos helyzetű tanulók aránya, csoportok beosztása iskolánkban megfelelt a jogszabályban előírtaknak.

Részletesebben

Fekete István Körzeti Általános Iskola

Fekete István Körzeti Általános Iskola Fekete István Körzeti Általános Iskola MUNKATERV 2011/2012. tanév MUNKATERV 2011/2012. TANÉV Készült: 2011. augusztus 31. Készítette: Bandiné Dr. Liszt Amália Elfogadta: Fekete István Körzeti Általános

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez FÖLDES KÖZSÉGI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA VEZETŐJE 4177 FÖLDES, Rákóczi u. 11. : (54) 464 068 E-mail: juliovoneni@gmail.com Iktatószám: 7333-2/2011. 4. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez a Földes

Részletesebben

Előterjesztés 3. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 21-i ülésére

Előterjesztés 3. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 21-i ülésére Előterjesztés 3. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 21-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az előterjesztést

Részletesebben

Csicsergő Óvoda éves munkaterve

Csicsergő Óvoda éves munkaterve Csicsergő Óvoda éves munkaterve 2011/12 Készítette: Zsírosné Őszi Katalin 1 Működési terv Nevelési év rendje A nevelési év 2011. szeptember 1-én kezdődik és 2012. augusztus 31-ig tart. Az üzemelés szünetel:

Részletesebben

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29.

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 2013 Pedagógiai program Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 TISZAALPÁRI ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA 027907 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0037 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megvalósítása innovatív intézményekben Tiszaalpáron

Részletesebben

Minőségirányítási program

Minőségirányítási program Minőségirányítási program 2007 TARTALOMJEGYZÉK 1. Küldetésnyilatkozat... 3 2. A Békéscsabai Központi Szakképző Iskola felépítése... 3 2.1. Békéscsabai Központi Szakképző Iskola tagintézményei és feladatai...

Részletesebben