Minden kedves olvasónak békés, szeretetteljes karácsonyi ünnepeket és boldog új esztendôt kívánunk!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Minden kedves olvasónak békés, szeretetteljes karácsonyi ünnepeket és boldog új esztendôt kívánunk!"

Átírás

1 A Rászorulókat Támogatók Egyesületének hírlevele III. évfolyam, 3. szám EGY TÁL MELEG ÉTELT KARÁCSONYRA! A Rászorulókat Támogatók Egyesülete meleg ételosztást szervez rászorulóknak, hajléktalanoknak. Az ételosztás ideje: december 22. (aranyvasárnap) 12 óra, helye: Budapest XV. ker. Bánkút utca 71. (Testvériség pálya elôtti parkoló). Egyesületünk anyagi lehetôségei 300 adag babgulyás elkészíttetését teszik lehetôvé, a kiegészítô feltételek biztosítása mellett (mûanyag evôeszközök, mûanyag tálak, mûanyag poharak, papírtálcák, szalvéta, sörpadok, asztalok, stb.). Az ételt egy profi cég készíti el és szállítja a helyszínre és alkalmazottai végzik a kiosztását is. Tervezzük zsíros kenyér és meleg tea osztását is. A tavalyi tapasztalatok alapján ismét felmerült, hogy ha lehetséges süteményekkel, kaláccsal, esetleg gyümölccsel szélesítsük a kínálatot. Pénzbeni illetve természetbeni adományokat (sütemény, gyümölcs) szívesen fogadunk.. Számlaszámunk: K&H Bank A természetbeni felajánlásokat elôzetes egyeztetés alapján fogadjuk. Telefonszám: Budapest, szeptember 09. Németh Angéla elnök Minden kedves olvasónak békés, szeretetteljes karácsonyi ünnepeket és boldog új esztendôt kívánunk! RÁTE Vezetôsége Megjelenés dátuma: december 2. Készült a Nemzeti Együttmûködési Alap támogatásával. Ezt az újságot elolvasás után kérjük adja tovább szomszédjának, ismerôsének.

2 NYÍLT LEVÉL Tisztelt László Úr! 2010 októbere óta kerületünkben lakásgazdálkodásról nem beszélhetünk. Az Önök által lakásgazdálkodásnak nevezett antiszociális intézkedéshalmaz kimerült a évi jelentôs mértékû lakbéremeléssel, (emlékeztetôül: év elejével a szociális alapú lakbéreket 50, a költségelvûeket %-al felemelték, a piaci bérû lakbéreket pedig csökkentették), valamint a kilakoltatásokkal. Több mint 200 lakás áll üresen, a bérlakásokra a pályázat kiírása szinte megszûnt. Forrás-hiány miatt megoldhatatlan az a polgármesteri terv, hogy csak önkormányzat által felújított lakásra jelölnek ki bérlôket. Nem lehet tudni, hogy óta nôtt vagy csökkent-e hátralékok összege és a hátralékokat felhalmozók száma. Mindezekre figyelemmel a következô kérdésekre kérjük szeptember 30.-i helyzetnek megfelelô választ. 1/ Hány üres lakás van, kimutatva a megüresedés évét és hónapját.? 2/ Milyen összegû lakbértôl esett el az önkormányzat szociális alapú lakbérrel számolva az üresedés hónapjától számolva? 3/ Az üresen álló önkormányzati bérlakások után milyen összegû közös költséget, fûtési és egyéb díjat kell átutalni a társasházaknak és a közmûveknek? 4/ Mekkora a három hónapot meghaladó lakbér-hátralékos bérlôk száma és tartozásuk összege? január 1-hez képest romlott, stagnált vagy javult a helyzet? 5/ január 01. és szeptember 30 között hány lakásra írtak ki pályázatot? 6/ Van-e a terve a kerület szociális helyzetének felmérését és elemzését illetôen? Várom válaszát, amelyet javasolunk nyilvánosságra is hozni, mivel ez a kérdés foglalkoztatja az embereket. Budapest, október 15. napján Üdvözlettel: Németh Angéla, Elnök, Önkormányzati képviselô A levelet október 15-én a Polgármesteri Hivatalban átvették. A szavazásra jogosult választópolgárok,mindössze 18,2%-ának szavazatával megválasztott L.T. válasza itt olvasható: Jól látják, ha nem látják, nem tévedés és nem a cenzúra törölte a választ. Egyszerûen a törvényben meghatározott határidôig L.T. nem válaszolt. Mint ahogy az eddigi megkereséseinkre, leveleinkre sem válaszolt. És nem válaszol gyakorlatilag semmilyen megkeresésre, levélre sem. Persze, ha a Fôvárosi Kormányhivatal rádörren, akkor gyorsan megírnak egy visszadátumozott választ. Cato után szabadon: Ceterum censeo: L.T. és társai alkalmatlanok a kerület vezetésére. Budapest november 18. Dr. Németh Péter, szerkesztô Kérjük, támogassa adója 1%-val egyesületünk munkáját! Adószám:

3 AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL ÉS A VAGYONGAZDÁLKODÁS SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ ÚJ RENDELETRÔL. Egy évtizede hatályban lévô rendelet változott meg új tartalommal, melyet az elôterjesztés sokszori napirendre vétele, az elôterjesztés sorozatos leszavazása után sikerült nem kis viták során elfogadnia az önkormányzat képviselôtestületének. Erre mondják, ez férfimunka volt, köszönet érte. Ugyanakkor borítékolható, hogy ez a rendelet nem fog megélni egy évtizedet, de még egy felet sem. A rendelet kiterjed az önkormányzat vagyonának teljes körére, azaz az Alaptörvény szerint meghatározott helyi önkormányzati tulajdonban lévô nemzeti vagyon teljes körére. Tekintsük át e nehezen elfogadott rendelet néhány, figyelemre méltó elemét, és tegyük fel kérdéseinket, tegyük meg észrevételeinket! Fogalomtárunkból hiányolható, hogy mit is jelent egyáltalán az önkormányzati nemzeti vagyon. Milyen alapon, milyen elvek alapján lett meghatározva az önkormányzati nemzeti vagyon, és ezen vagyonnak az egyes elemei, hogyan kerültek bele a különbözô vagyoni elemek és dolgok. Erre az új vagyonrendelet nem tér ki. Az is eléggé homályos, hogy az önkormányzati nemzeti vagyon vajon kinek a tulajdona? A hatályos törvényekbôl kiolvasható, hogy a nemzeti vagyon elsôdleges rendeltetése a közfeladatok ellátásának biztosítása. Közfeladatnak minôsül a jogszabályban meghatározott állami vagy önkormányzati feladat, amit az arra kötelezett közérdekbôl, jogszabályban meghatározott követelményeknek és feltételeknek megfelelôen végez, ideértve a lakosság közszolgáltatásokkal való ellátását is. Tehát minden polgár számára világossá kell válnia, hogyan mûködteti az önkormányzat közfeladatának ellátásához az önkormányzati nemzeti vagyont. Ehhez szükséges az új rendelet elfogadása, és az elfogadott rendelet alkalmazása. A jogszabályi változásokra tekintettel az önkormányzatoknak felül kellett vizsgálnia és módosítania vagyonrendeletét október 31-ig. Ezt a feladatot a Budapest, XV. kerületi önkormányzatnak szeptember 25-i ülésén végül sikerült teljesítenie, október 1-i hatálybalépéssel. Ennek a törvénysértô eljárásnak nem volt különösebb visszhangja, nem foglalkozott vele a helyi média, nem adta tudtul a minden fontos ügyrôl tájékoztatást adó helyi lap, az ügy nem vált helyi thémává. Új fogalomként jelent meg az üzleti vagyon, melynek alkalmazását át kell vezetni mind a vagyonrendelet, mind a vagyonkataszter, mind az analitikus és fôkönyvi számviteli nyilvántartásokon. Az önkormányzati vagyon új tagolási rendszere szerinti felosztásra nincsenek mellékletek, melyek tartalmaznák az önkormányzati vagyon törvény szerinti felosztását. Ennek megfelelô részletezéssel a törzsvagyon, a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentôségû nemzeti vagyon, az üzleti vagyon, a törzsvagyonon belüli forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes vagyon. Hiányzik a fogalmi meghatározások sorából a törzsvagyon, a forgalomképtelen nemzeti vagyon, a kizárólagos önkormányzati vagyon, a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentôségû önkormányzati vagyon, az üzleti vagyon fogalma, bár a törvényi utalás szerepel a rendeletben. Jó lenne tudni e rendelet kapcsán, mi is az a köztulajdon. A vagyoni elemek a vonatkozó törvényben foglalt követelményekben meghatározott elôírásoknak megfelelôen, a hatályos jogszabályok alapján az önkormányzat hivatala tartja nyilván. Az önkormányzat tulajdonában lévô ingatlanvagyont és annak változását az ingatlanvagyon kataszterben kell nyilvántartani. A rendelet egyik érdekessége, hogy a vagyonnyilvántartás szabályait a polgármester a jegyzôvel egyetértésben határozza meg. Mi történik akkor, ha nincs a fônök és a beosztott között egyetértés? Segítséget nyújthat részükre a vagyonnyilvántartásról és adatszolgáltatás rendjérôl szóló kormányrendelet. Amennyiben vagyonról és a vagyonnal való gazdálkodásról beszélünk, részletesen ismerni kellene, mivel rendelkezünk. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyontárgyakat sorol a rendelet, de lehet-e tudni, hogy vannak az önkormányzatnak a tulajdonában mûemlék, vagy mûemlék jellegû épületei, védett természeti területei, muzeális gyûjteményei, vagy olyan vagyon, melyet annak nyilvánít? Ha lennének a rendeletnek megfelelô mellékletei, sok kérdést, észrevételt lehetne megtakarítani. Amennyiben az a kiindulási pont, hogy ez a témakör úgysem érdekel senkit, fárasztó és unalmas, sôt száraz, meg úgysem értünk hozzá, akkor helyben vagyunk. Legyen akkor egy olyan rendeletünk, melyet csak a bennfentesek, a döntési helyzetben lévôk ismernek és alkalmaznak. Erôsen vitatható megoldás, remélhetôen nem válik gyakorlattá, hogy az önkormányzat egy másik rendeletében, a Városrendezési és Építési Szabályzatában megváltoztathatja egy adott terület, területrész jellegét, minôsítését, melynek során egy vagy több ingatlan kikerülhet, vagy akár bekerülhet a törzsvagyoni körbôl, vagy törzsvagyoni körbe további testületi döntés mellôzésével. Tehát egy építési szabályzattal, mely szintén rendelet, módosíthatják a vagyonrendelet egy elemét, vagyoni értékû jogokat egy másik rendeletben módosítanak, átalakítanak. Vitatható a rendelet azon szakasza, mely a három hónapnál nem régebbi értékbecslés - amennyiben a jogügylet nem jön létre három hónap alatt aktualizált változata a döntés elôtt elfogadható. Egy rendeletben nem szerepelhet feltételes módban intézkedés. Egyik esetben valaki elfogadja, másik esetben valaki nem fogadja el az értékbecslés aktualizált változatát. Szubjektív döntési megoldásokat segít elô a rendelet, mely adott esetben súlyos következményekkel járhat. Nem jellemzô, de talán elôfordulhat, miután a rendelet tartalmazza, hogy az önkormányzat költségvetési szerve kaphat ajándékként, vagy örökségként hagyott vagyont. El lehet játszani azzal a gondolattal, hogy milyen nagyságrendben örököl, vagy lesz megajándékozott a költségvetési szerv, ha ezt a szakaszt be kellett építeni a rendeletbe? A rendeletalkotó abban bízik, hogy az örökhagyók tudatuk teljes birtokában az önkormányzatot, vagy költségvetési szervét teszik örökössé, vagy megajándékozottá? Lehet, hogy a végrendelet megfogalmazásánál segédeszközként a vagyonrendeletet is majd forgatják. Törvény adta lehetôség, és a rendelet alkalmazza is azt a lehetôséget, hogy a képviselô-testület dönt az önkormányzati forgalomképtelen nemzeti vagyon korlátozottan forgalomképessé nyilvánításáról, és a törvényben meghatározott esetekben és feltételekkel tulajdonjogot ingyenesen átruházhat. A törvényi lehetôségeket kihasználva lehet a vagyoni kategóriák között mozogni, vagyoni elemeket átminôsíteni, feladatokhoz vagyoni elemeket szorosan kapcsolni, mozgatni. A fogalom-meghatározások közé fel kellene venni a mozgó vagyon fogalmát. A permanens törvényi változások hozadéka, hogy egyes önkormányzati feladatok állami feladattá válásával a feladattal vagyoni elemek is tulajdonost váltanak. Így lehetett megoldani például az önkormányzati közpénzen megvásárolt és felújított Bácska utca 4. szám alatti ingatlan térítésmentes átadását, az ingyenes átadáshoz szükséges megállapodás utólagos legalizálását. Amennyiben a vagyongazdálkodás során folytatódik a rendeletben biztosított lehetôség, hasonló helyzetbe kerülhetnek további intézmények, középületek, közterületek, stb. A rendelet nem tér ki arra, hogyan és milyen szempontok szerint kell eldönteni, hogy egyes feladatokhoz milyen vagyoni elemek kapcsolhatóak, nem tér ki arra, hogy a vagyoni elemek átminôsítésekor milyen szempontokat vesz figyelembe a döntéshozó. Amennyiben a közfeladatok megfelelô ellátása elsôdleges szempontja kell, hogy legyen a döntéshozónak, ebben az esetben a vagyoni elemek átminôsítésekor, illetve hasznosítása elôtt gondoskodnia kell a célszerûségi, valamint a pénzügyi - gazdaságossági vizsgálatok elvégzésérôl. Ennek birtokában lehet megalapozott döntéseket hozni. A jól megalapozott vizsgálatok eredményének birtokában szükségtelenné válhat a kedvezményes használatba adásnál, vagy a kedvezményes tulajdonjog átruházásánál meghatározott minimális 10, illetve 50 százalékos küszöb kötött rögzítése, a vagyoni kategóriák közötti erôsen szubjektívnek tekinthetô szabad átjárások jelenlegi biztosítása. E megoldással elkerülhetô lehet azon feltételezés, hogy a döntéshozók a vagyoni elemek átminôsítésével a tényleges forgalmi érték alatt hasznosítanak, értékesítenek önkormányzati vagyoni elemeket, azaz nem lesz panamai megoldás. A vagyonkezelô köteles gondoskodni a reábízott vagyon megôrzésérôl, megóvásáról, üzemképes állapotának fenntartásáról, a vagyonkezelési szerzôdésben elôírt egyéb kötelezettségek teljesítésérôl. Tehát a vagyonkezelô a reábízott vagyon értékét korlátozott keretek között növelheti, meghatározatlan idejû szerzôdéseket nem köthet, és vagyonkezelôi feladatokat csak önkormányzati cég láthat el. A kötöttségek és mozgástéri korlátozások beépítésével a vagyonkezelô helyzetét a rendeletalkotó rendesen megnehezítette. Ugyanakkor a polgármesterre több feladatot bízott, mint például a kis értékû tárgyi eszközök feletti tulajdonosi jogok gyakorlását, vagyon- nyilvántartási rendszer kidolgozását ( mint ha ez új feladat lenne), pénzben tett közérdekû kötelezettségvállalás elfogadását, késedelmi kamattartozás elengedését, részletfizetés megállapítását, egyezségkötési jogosítványokat, nem szövegszerûen jóváhagyott szerzôdés szövegének megállapítását, önálló szerzôdésbontást, és sorolható tovább. Ez a gyakorlat kis lélekszámú település esetében még elfogadható, de városméretû településnél a feladatok és hatáskörök megosztása azért már elvárható lenne a minôségi és szakszerû munkavégzés érdekében. A rendelet nem ezt a gyakorlatot tükrözi. Az elfogadott vagyonrendelet több szakasza labilis, a vagyoni kategóriákra vonatkozó fontos mellékletek hiányában billegô helyzetben van a törvényesség asztalán. A közigazgatásban dolgozók számára a jogszabály a szerszám. Hibás szerszámmal pedig nem lehet jó terméket elôállítani. Budapest, október 22. gim Ezt az újságot elolvasás után kérjük adja tovább szomszédjának, ismerôsének.

4 NÖVEKSZIK A GYÛLÖLET NÖVEKSZIK A TESTÜLETI ÜLÉS IDÔTARTAMA! A kerület minden polgárának kívánok a polgármestere lenni - mondta az alakuló ülésen a 18.2%-os L.T., polgármester. Meghirdette a Szembenézés és irányváltás kerületi fityesz programot, ugyanazzal a levegôvétellel. Mára frakciótársainak jelentôs része megértette, mi is ez a szembenézés és irányváltás, a polgármesteri felfogásban. A demokrácia csak álca, álszent hivatkozás, valójában egy mindentudó, mindenhez értô kerületvezetônek csak biológiai szavazógépre és nem gondolkodó társakra van szüksége. Aki nem így gondolja, az ellenség, azt a testületi ülés nyilvánossága elôtt lehet kigúnyolni, inszinuálni. Mivel nem ismeri az elôzetes megbeszélés, egyeztetés fogalmát és hasznát, a képviselôtestületi ülés valójában a fityesz nyilvános kibôvített frakció ülése. A szakterületet állítólag felügyelô alpolgármesterek tudta, és támogatása nélkül beterjesztett elôterjesztésekhez, sok kérdés, illetve az azokra adott értékelhetetlen válaszok miatt megy-megy az idô, sokszor éjfél is elmúlik, mire vége az ülésnek. A 18,2%-os L.T. frakciótársait sértegetô beszólásai csak rontják a hangulatot, az ezekre rendre következô személyeskedés miatti viszontválaszok meg viszik az idôt, a munka meg áll. Eredmény: egyre több polgármesteri elôterjesztést szavaz le a képviselôtestület. Reakció: vörös fejjel székébôl felugró és a terembôl kirohanó 18,2%- os miatt fél-, egyórás szünet. Új fejleményként az októberi képviselôtestületi ülésen a jegyzô asszony sértôdött meg és rohant ki a terembôl, és vissza sem jött. Ha ez az a szembenézés és irányváltás, amit hirdettek, akkor ez maga a csôd, a dilettantizmus és a farizeus képmutatás! Ahogyan közeledünk az évvégéhez, úgy növekedik a kormánypárti képviselôkben a feszültség, mert látják, közeledik a csúfos bukás, és nincs fogékonyság a jó szóra, vagy a szakmai egyeztetésre. A tehetetlenség szüli az engesztelhetetlen gyûlöletet, ami mára már megakadályoz minden kompromisszumot. Fôleg annak ismeretében, hogy a 18,2%-os L.T. energiái jó részét a fityesz központba küldendô feljelentgetésekre, kizárási indítványokra fordítja, a megállapodások betartása helyett. A kerület választópolgárai érzik, látják, ami az önkormányzatban történik, és azon néhány haszonélvezôn kívül, akik a 18,2%-os L.T. maradásában érdekeltek, a nagy többség már alig várja, hogy szavazatával oda küldje ezt a veszekedô, gyûlölködô társaságot, ahová való: a kerület történetének szemétdombjára. A RÁTE, mint eddig, most is a baloldal jelöltjét akarja támogatni, ahol megvan a szakértelem, és a szociális érzékenység a tisztességgel párosul. Ezért sajnáljuk, hogy a kerületben kicsinyes személyes ambíciók miatt nem tudott megvalósulni, ez az összefogás. Még van idô, és a remény hal meg utoljára. EGY XV. KERÜLETI NYUGDÍJAS PEDAGÓGUS GONDOLATAI A minap arra ébredtem, hogy már november van és még mindig a tanévkezdés (hol van már???) nehézségeivel küzdenek a kerületi intézmények : - A tankönyvekrôl már ne is beszéljünk? - Pedagógus béremelés, de technikai létszámcsökkentés és a technikai munkakörök felosztása természetesen túlmunka-elszámolás nélkül? Pedagógusok óraszámának emelése méltánytalan besorolási bércsökkenéssel az idôsebbek kárára. - A szükséges fenntartási eszközök biztosításának késedelmes, vagy elmaradó gondjai ellenben a GMK egyre nagyobb létszámmal dolgozik. - Több intézmény felújítása a tanév kezdete utánra sorolódott a kerületi vezetés döntésképtelensége miatt ennek a gyerekek és az ottani alkalmazottak látták kárát. Konkrétan pl. két óvoda (egy Újpalotán, egy régi Palotán) kezdett úgy, hogy más óvodákba költöztek csoportjaik a felújítások miatt tanév-kezdésre. - Több kerületi gyermekintézmény kapott mûfüves pályát, ami nagyon jó lenne, ha biztosítottnak látnánk, hogy a karbantartása is megoldott. Ôsz van és természetesen a falevelek hullanak a mûfüves pályákra is. Talán nem elég söpörni, - igaz erre nincs kertész sem! mert a levelek olyanok, hogy porladnak is, a mûfû szakszerû karbantartása gépesítetten, vagy másként NEM MEGOLDOTT! Meddig lesz így használható? Jön a tél, a fagy, az esô, hó!!! A mûfûre költött milliók meddig lesznek hasznosak? Talán ehhez: a Pestújhelyi Közösségi Ház udvarára is mûfû pálya épül a betonos még használható volt! kosár-röpi pálya helyére most ôsszel. Sok pénzünk van? Még ha pályázatból is, nem lehetne meggondoltabban tervezni, és nem elbontani a mûködô jót, hanem máshová megépíteni az újat?? - Végül: az egészségügy helyzete sem jobb! A minap a Rákos úti Szakorvosi Rendelô földszintjén tapasztaltam: az általam látásból jól ismert sebészeti nôvérke rohant le a földszintre fekvô-betegkocsit keresett egy sürgôôs ellátásra szoruló betegükhöz. A keresett beteg-kocsin az éppen felújítási fázisban lévô épületben festékes kannákat, más kellékeket tároltak az építkezôk. Mint ott a várakozó betegeknek kiderült, ez az egy darab van a rendelôben, a büfé elôtt várakozók segítségével rakodott le róla az egészségügyi alkalmazott, hogy az életmentésre váró beteget le tudják hozni a kocsival a második emeletrôl! Az Igazgató Asszonynak nem feladata, hogy az ilyen vagy ehhez hasonló gondok megelôzésére törekedjen? - Mi van kerületünk bôrgyógyász ellátottságával? Szerencsére az egészségügy gondjaival nem foglalkozom rendszeresen, de biztos mások is tudnának kérdezni, hiányosságokról beszámolni. Budapest Király Csaba önkorm. képvis. Bp nov. 14. nevezzükcsakévanéninek TABUTÉMA-E A BÉRKÖVETÔ NYUGDÍJEMELÉS GONDOLATA? Sajnálom, hogy nem sikerül nyilvánosan meggondolás tárgyává tenni a jelzett témával kapcsolatos problémákat, pedig a gond, ami a nyugdíjasokat foglalkoztatja, nagyon is aktuális lenne. Nyilvánvaló, hogy évtizedek óta a nyugdíjasok számára sérelmes tendencia, hogy a nyugdíjazáskor megállapított nyugdíjak az évek során folyamatosan csökkennek a növekvô bérek alapján a késôbb nyugdíjba vonulók az azonos feltételek szerinti nyugdíjához képest. Ezen az állapoton sokat javított, hogy a korábbi évtizedek során amikor a nyugdíjemelés évenkénti mértéke politikai alku tárgya volt helyette a törvényi szabályozás lépett életbe, ami tekintélyében és mértékében is biztonságosabbá tette a nyugdíjemelés rendszerét. A helyzet azonban, hogy a megállapításkori nyugdíjak mértéke napjainkig is csökkenô állapota lényegében nem változott, hiszen a megállapított nyugdíjak évenkénti csökkenésének mértéke a jelenlegi törvények szabályaiból következik. Ezért volt szükség arra, hogy az utóbbi idôkben az arra illetékes szervek belátták a helyzet tarthatatlanságát és különbözô intézkedéseket tettek a már túlságosan elmaradt nyugdíjak megközelítô pótlására. Volt egy kormány ha nem csal az emlékezetem aki belátta ennek tarthatatlanságát, és a nyugdíjkorrekciós program keretében a nyugdíjba vonulás évétôl függôen részesítette emelésben az érintett nyugdíjasrétegeket. A helyzet aktualitását és a megoldás szükségességét mi sem bizonyítja jobban, hogy ez a program ma is elôkelô helyen szerepel a baloldali programokban, ami teljesen indokolt hisz kimondatlanul is teljes beismerése annak, hogy ez a probléma a szabályozás rendszerébôl fakad. Maga a probléma tehát vitathatatlan, a megoldás viszont várat magára. Teljes biztonságot azonban csak a bérkövetô nyugdíjemelés tudna garantálni, ami úgy tûnik, egyelôre csak a vágyálmok kategóriájába tartozik. Hiszen a bérkövetô rendszerrel a nyugdíjasok együtt sírnának és nevetnének a bérbôl és fizetésbôl élô állampolgárokkal, mivel a nyugdíjemelés mértéke attól függene, hogy mennyi volt az elmúlt évi bérkiáramlás nettó összege. Ezzel egy valamire való állam békén hagyná a nyugdíjasokat, és a politikában nem spekulálna méltatlanul velük, hanem a nyugdíjasok is arra figyelnének, amire minden állampolgár. A kivitelezés bizonyára nagyon összetett és sok figyelmet kíván, de megvalósítható feladat. A KSH kiáramló béradatainak alapján akár a jelenlegi szintnek alapulvételével de annak konszenzuson alapuló korrigálásával egy optimális arány kialakításával is elképzelhetô lenne. Ennek az aránynak az évenkénti spontán alakulását a KSH adatai egyébként ma is kimutatják. Ezzel a TB kasszájának drasztikus felborítása nélkül is rendet lehetne tenni a rendetlen állapotokban. A rendszer pedig nem lenne sem svéd, sem svájci, sem indexált, hanem közérthetô és magyar. Addig viszont a nyugdíjas társadalom ki van téve a megállapított nyugdíjak folyamatos csökkenésének és az abból adódó évek óta tartó tarthatatlan helyzetnek, valamint annak, hogy nagy tömegére és jelentôs társadalmi szerepére tekintettel különbözô méltatlan választási ígéretek szülessenek a megnyerésükre. Budapest, október. Bp.XV.ker Idôsek és Nyugdíjasok Egyeslete Dr. Szabó Miklós, tiszteletbeli elnök Kérjük, támogassa adója 1%-val egyesületünk munkáját! Adószám:

5 KARAĆSONYI RECEPTEK Céklakrémleves petrezselyemkrémmel 3 közepes fej cékla 5 szál újhagyma (vagy 1 közepes fej vöröshagyma) olívaolaj 1,5 liter zöldségalaplé vagy csirkealaplé fél citrom leve 2 evôkanál tejföl + díszítéshez bors 1 csokor petrezselyem 2 keményre fôtt tojás a tálaláshoz Egy lábasban kevés olívaolajon alacsony lángon kezdjük el párolni a felkarikázott újhagymát (vagy felaprított vöröshagymát). Amikor már üveges, adjuk hozzá a meghámozott és felkockázott céklát, forgassuk és dinszteljük 3-4 percig, majd öntsük fel az alaplevünkkel. Fôzzük percig, amíg a cékla megpuhul, majd tegyük turmixgépbe a levest, és turmixoljuk selymesre. Facsarjuk hozzá fél citrom levét, adjunk hozzá 2 evôkanál tejfölt, ízlés szerint sózzuk, borsozzuk, majd egy utolsót keverjünk rajta a turmix-szal. Közben a felaprított petrezselymet tejföllel keverjük ki. A levest tányérokba szedjük, a petrezselymes tejföllel és a felkockázott fôtt tojásokkal tálaljuk. Áfonyás-diós töltött csirkemell zelleres krumplipürével 4 csirkemellfilé 10 dkg aszalt vörös áfonya 5 dkg méz 10 dkg dió 5 dkg vaj 2 ág friss kakukkfû 4 cl konyak bors A körethez: 20 dkg burgonya 20 dkg zellergumó kevés vaj és fôzôtejszín fehérbors A csirkemellet kétféleképpen is tölthetjük. Vagy zsebet vágunk a filébe, vagy nagyobb, vékony szeleteket vágunk, amihez egy klopfoló segítségét is hívhatjuk, a tölteléket a szeletek közepére helyezzük, majd feltekerjük roládnak, végeit pedig megtûzzük, vagy kötözzük. A töltelékhez egy vágódeszkán felaprítjuk az aszalt vörös áfonyát. A diót durvára vágjuk, egy száraz serpenyôben megpirítjuk. A kakukkfû leveleit lecsipkedjük az ágról, és egy nagyobb keverôtálba szórjuk. Szobahômérsékletû vajjal alaposan összedolgozzuk, sózzuk, borsozzuk, kevés konyakkal bolondítjuk meg. Majd mézet csurgatunk hozzá, legvégül pedig az aprított diót és áfonyát is alaposan belekeverjük. Az így elkészült tölteléket a csirkemellbe töltjük. A csirkemellet egy forró serpenyôben kevés zsiradékon minden oldalán kb. 4-5 perc alatt aranybarnára sütjük, majd tepsibe tesszük, és 20 perc alatt közepesen meleg sütôben megsütjük. A körethez a megtisztított krumplit és zellert sós vízben puhára fôzzük, vajjal és fôzôtjszínnel pürésítjük, fehérborssal ízesítjük. A töltött csirkemelleket szeletelve tálaljuk a frissen elkészült zellerpürével. Természetesen ezt az ételt is a családunk ízlésére szabhatjuk. A csirkemellet tölthetjük sajtkrémmel bazsalikomosan, vörösboros aszalt szilvával, de a püré is készülhet fehérrépával, brokkolival, sütôtökkel. Alakítsuk ízlésünk szerint, de a fenti recept mindent visz! :) Spenótos-sajtkrémes-sütôtökös lepény Hozzávalók egy 28 cm-es kapcsos tortaformához: 1 csomag leveles tészta 45 dkg sütôtök 20 dkg spenót 20 dkg natúr sajtkrém 3 fej fokhagyma 1 ág friss rozmaring 5 dkg vaj bors 1 tojás a pite megkenéséhez A leveles tészta felét kilisztezett vagy sütôpapírral bélelt tortaformába nyújtjuk, 150 fokos sütôben elôsütjük célszerû sütôbabot használnunk súlyként, nehogy összeugorjon a tészta. A spenótot megtisztítjuk, és kevés vajon, aprított fokhagymával pár perc alatt megpároljuk. Pillanatok alatt összeesik a spenót. Az elôsütött tésztára rétegezzük a vékonyan szeletelt sütôtököt, meghintjük aprított rozmaringgal, erre jön a fokhagymás spenót, majd a sajtkrém, több rétegben is tehetjük, amíg el nem fogynak. A maradék tésztát kinyújtjuk, befedjük vele a zöldséges pitét,felvert tojással kenjük meg a tetejét, így szép fényesre, barnára tud sülni. 180 fokos elômelegített sütôben kb perc alatt készre sütjük. Halgulyás 1-1,5 kg hal (egy- vagy többfajta) 15 dkg gomba 1 sárgarépa 1 fehérrépa 2-3 db közepes nagyságú burgonya 1 kávéskanál Erôs Pista /vagy tört chilipaprika/ 1 kisebb fej vöröshagyma ôrölt pirospaprika 2-3 evôkanál olaj szemes bors tárkony citromlé halszósz petrezselyemzöld A konyhakész halról lefejtjük a halhúst /filézzük/, majd nagyobb kockára vágjuk, egyhén sózzuk, és citromlével megcsepegtetjük. A hal többi részébôl /fej, farok, gerinc, haltej/ kb. 2 liter vízzel alaplét fôzünk lassú fôzéssel kb. 2 órán keresztül. Az alaplét ízesítjük sóval, tárkonnyal, pár csepp citromlével. Amikor elkészült, átszûrjük. - A bográcsban /lábasban/ felhevített olajon megfuttatjuk az apróra vágott vöröshagymát, a karikára vágott sárga- és fehérrépát, majd megszórjuk ôrölt pirospaprikával, és felöntjük az alaplével. Felforraljuk és beletesszük a kockára vágott burgonyát, gombát, fûszerezzük a többi hozzávalóval. Amikor a burgonya is megfôtt, beletesszük a kockára vágott haldarabokat, és pár percig - kb még fôzzük. Ízlésünk szerint ekkor tehetünk bele citromlét, halszószt. Tálaljuk petrezselyemzölddel megszórva vagy hegyes erôs paprikákkal. Harcsapaprikás kapros-túrós galuskával A harcsapaprikáshoz: 1 kg harcsafilé (a bôre nem kell) 2-3 evôkanál olaj 1 nagyobb vöröshagyma 2 gerezd fokhagyma 1 zöldpaprika 2 kisebb paradicsom fûszerpaprika borsikafû majoranna 1 evôkanál liszt 1,5 dl tejföl A galuskához: 3 tojás kb. 10 púpos evôkanál liszt 3 dkg olvasztott vaj 25 dkg túró 1 kis csokor friss kapor 2-3 evôkanál olívaolaj A hagymát (néhány könnycsepp kíséretében) finomra vágom, és az olajon megdinsztelem, felöntöm egy kis vízzel, hozzáadom a fokhagymát is, és jól szétfôzöm. Sûrû, tartalmas pörköltalapot készítek. Megszórom pirospaprikával, dobok bele paradicsomot, paprikát (ízlés szerint mehet bele akár halászlékocka is). Belerakom a kockára vágott harcsát (jelen esetben afrikai harcsát választottam), megsózom, fûszerezem borsikafûvel, majorannával, és készre fôzöm. Mielôtt egészen megfô, a tejfölt pici liszttel kikeverem, és a paprikásra öntöm. Ettôl finom, selymes lesz a szaftja. Ezt követôen készítem el a galuskát. A vajat folyósra olvasztom, egy tálban felverem a 3 tojást, majd hozzáadom a lisztet, a vajat, a túrót, az apróra vágott Ezt az újságot elolvasás után kérjük adja tovább szomszédjának, ismerôsének.

6 KARAĆSONYI RECEPTEK kaprot, sót. Jól elkeverem, míg puha galuskatésztát kapok. Kb. 2,5 liter vizet forralok, picit sózom, és beleszaggatom a galuskát. Amikor megfôtt, leszûröm és meglocsolom az olívaolajjal. Eljött a pillanat, amikor *kész az ebéd* kiáltással végre asztalhoz hívhatjuk az éhes családtagokat. Adventi kalács 50 dkg liszt 5 dkg vaj, vagy Rama 2,5 dl tej 5 dkg cukor 2,5 dkg élesztô 0,5 dkg só Kovászt készítünk: Langyos tejben szétmorzsoljuk az élesztôt, kevés liszttel meg cukorral lágy tésztát keverünk. Tiszta ruhával letakarjuk, kb. 15 percig kelesztjük. A megkelt kovászt bedagasztjuk a többi liszttel, és a többi hozzávalóval. Cipóvá formáljuk, és kb perc alatt duplájára kelesztjük. A tésztát megfonjuk, és koszorú formára alakítjuk. A tetejét megkenjük tojással, és 15 percig pihentetjük. Ismét lekenjük. Tetejét megszórhatjuk cukrozott darált dióval vagy mandulával. Pihentetés után elômelegített forró sütôbe tesszük, és közepes lángon megsütjük. Bejgli sok töltelékkel A tésztához: 1 kg liszt 40 dkg vaj, vagy Rama 5 dkg élesztô 6 dkg porcukor 4 tojássárga csipet só A máktöltelékhez: 50 dkg darált mák 40 dkg porcukor 10 dkg mazsola kb. 2 dl tej 2 csomag vaníliás cukor 6 szem tört szegfûszeg, vagy ennek megfelelô ôrölt szegfûszeg reszelt narancshéj csipet só A diótöltelékhez: 50 dkg darált dió 40 dkg porcukor 2 nagyobb savanykás reszelt alma 10 dkg sárgabaracklekvár 10 dkg mazsola csipet só A tésztához a lisztet a vajjal elmorzsoljuk. A szétmorzsolt élesztôt 2 dl tejben a cukorral felfuttatjuk, és a vajas liszthez öntjük. Hozzátesszük a tészta többi alkotóelemét, és jól összedolgozzuk. Ha a tészta már sima, 8 cipóra osztjuk, konyharuhával letakarva langyos helyen a kétszeresére kelesztjük. A diótöltelékhez a cukrot 1 dl vízben olvadásig hevítjük, levesszük a tûzrôl, belekeverjük a diót és a többi alkotóelemet, majd összekeverjük. A máktöltelékhez a tejben elkeverjük a cukrot a gázon, hozzátesszük a mákot, kevergetjük, míg a cukor el nem olvad. Levesszük a tûzrôl, belekeverjük a többi alkotóelemet. Vigyázzunk, a mák könnyen odaéghet! Ha a tészta megkelt, egyesével kinyújtjuk, megtöltjük, széleit behajtjuk, megkenjük tojásfehérjével, feltekerjük, a sütôpapírral kibélelt tepsibe tesszük. Megkenjük a tetejét tojásfehérjével, villával megszurkáljuk. Ezt megcsináljuk mind a 8 adaggal, 4 diós, 4 mákos lesz belôle. 1 órára a hûtôbe, kamrába tesszük. Onnan kivéve ismét megkenjük tojásfehérjével, fél órát állni hagyjuk. A sütôt elômelegítjük, tegyünk az aljára kislábosban vizet, mert gôzös sütôben kell sütni. Mielôtt betesszük a bejgliket a sütôbe, megkenjük most tojássárgájával, így lesz márványos a teteje. Karácsonyi pulykasült egy fiatal pulyka,, csipetnyi majoránna, 8 dkg vaj, víz A töltelékhez: 10 dkg szalonna, 1 hagyma, 2 dkg vaj, 5 száraz szemle,, bors, kakukkfû, majoránna, 2 tojás, 1,5 dl tej, 40 dkg gesztenye, 40 dkg sovány darált marhahús Elkészítése: Az apróra vágott szalonnát a megtisztított, finomra vágott hagymával vajban megpirítjuk, hozzáadjuk a kockára vágott zsemlebelet, megsózzuk-fûszerezzük, a tojásokkal elvegyített tejet ráöntjük, hozzáadjuk a megsütött, meghámozott gesztenyét és a darált marhahúst. A jól megtisztított pulykát nyakánál kezdve felvágjuk, kívül megsózzuk, belül sóval és majoránnával fûszerezzük. Mellét megtöltjük, a nyílást bevarrjuk. Forró olajjal kikent tûzálló tálba helyezzük, vajjal leöntjük, s vízzel locsolva középerôs tûzön egy-két órát sütjük. Salátával, sült almával, sült burgonyával tálaljuk. HUMOR Két fickó beszélget: - Képzeld, a Józsi tegnap elment az Orbán Viktor-hasonmás versenyre. - De hát a Józsi nem is hasonlít a Viktorra. - Hát, nem is nyerte meg. Két nyugdíjas beszélget egy padon üldögélve egy parkban: - Mondd, mióta nem volt dolgod nôvel? - Hát mióta nyugdíjba mentem! - Nekem sem volt pont azóta dolgom! Ezek valamit raktak a nyugdíjunkba! Fia született a szegény székelynek. Nagy örömében végigszalad a falun, mindenkit meghív, jöjjenek el megnézi a gyereket. - Aztán ha jöttök, csak rúgjátok be a kaput nyugodtan - teszi hozzá. - Már miért kellene berúgnunk a kaput? - csodálkozik valaki. - - Nincsen rajta kilincs? - Hogyne volna. De csak nem fogtok üres kézzel jönni?! Az apa nyitogatja a gyerek ellenôrzôjét. Matek egyes, durr egy pofon. Olvasás egyes, durr egy pofon. Ének ötös, durr egy pofon. A gyerek méltatlankodva így szól: - De apa, ének ötös, miért kaptam a pofont? - Mert két egyes után még volt kedved énekelni. A tyúk és a tojás ül a pszichológiai rendelô várójában. Nyílik az ajtó kijön az asszisztens, rájuk néz, majd megszólal: - Melyikük volt elôbb? Mire azok ketten: - Na elmész te a fenébe!!!!! Kérjük, támogassa adója 1%-val egyesületünk munkáját! Adószám:

Karácsonyi receptek Bede Róbert mesterszakácstól

Karácsonyi receptek Bede Róbert mesterszakácstól Karácsonyi receptek Bede Róbert mesterszakácstól Idei karácsonyi ínycsiklandozó menünket Bede Róbert mesterszakács készítette el. A hozzávalókat megtaláljátok áruházunkban és aktuális gasztronómiai katalógusunkban:

Részletesebben

Péksütemény kakaóval. Szalámis kenyér. Tejleves tésztával Sült csirkecomb párolt zöldséggel Mirinda szelet. Pizza krémes meleg szendvics

Péksütemény kakaóval. Szalámis kenyér. Tejleves tésztával Sült csirkecomb párolt zöldséggel Mirinda szelet. Pizza krémes meleg szendvics Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Reggeli Nutellás kenyér tejjel Szalámis kenyér Péksütemény kakaóval Lekváros kenyér Pirítós kenyér teával Ebéd Palóc gulyás Szilvás gombóc Tejleves tésztával Sült csirkecomb

Részletesebben

RECEPTEK. Sonkás sajtos csirkemell sajtmártásban. Összetevõk. 4 db csirkemell. 4 szelet Ahidai sonka. 8 szelet sajt. 5 dkg vaj. 2 ek liszt.

RECEPTEK. Sonkás sajtos csirkemell sajtmártásban. Összetevõk. 4 db csirkemell. 4 szelet Ahidai sonka. 8 szelet sajt. 5 dkg vaj. 2 ek liszt. RECEPTEK Sonkás sajtos csirkemell sajtmártásban Összetevõk 4 db csirkemell 4 szelet Ahidai sonka 8 szelet sajt 5 dkg vaj 2 ek liszt 3 dl tej só bors 10 dkg reszelt sajt 1-1,5 dl tejszín Elkészítés A csirkemell

Részletesebben

A legjobb ha felkészülsz az ünnepekre.

A legjobb ha felkészülsz az ünnepekre. AamsddmFrafa Mama minden évben készített ilyen mézeskalácsot, több száz darabot, tojásfehérjébe kevert porcukorral kicirkalmazva, mákkal, kókusszal, több színű cukorgyönggyel díszítve. (...) A lényeg viszont

Részletesebben

Csirkepaprikás tésztával

Csirkepaprikás tésztával Csirkepaprikás tésztával - 30-40 dkg csirkemell filé, - Knorr csirkepaprikás alap, - főzőtejszín, - víz, - étolaj, - 250 g Gyermelyi copfocska tészta A húst felkockázzuk, és szárazra csepegtetjük. A 2,8

Részletesebben

Metélıhagymás kukorica krémleves

Metélıhagymás kukorica krémleves Metélıhagymás kukorica krémleves 20 dkg Bonduelle Gold kukorica 4 dl húsleves (kockából) 2 dl tejszín 5 dkg vaj 2 púpozott evıkanál liszt 1 csokor metélıhagyma szerecsendió ırölt fehérbors, só A kukoricáról

Részletesebben

Meggyesek (2010 July 07, Wednesday) - Munkatársunktól

Meggyesek (2010 July 07, Wednesday) - Munkatársunktól Meggyesek (2010 July 07, Wednesday) - Munkatársunktól A meggy finom magában, nyersen is, de aki nem szereti savanyúságát, még megszeretheti piskótában, süteményben, vagy befõttben. Szörpöt és más italt

Részletesebben

Kedves Olvasó! ZSIDEK LÁSZLÓ. gasztronómiai szakértô

Kedves Olvasó! ZSIDEK LÁSZLÓ. gasztronómiai szakértô Kedves Olvasó! Ugye Önnel is többször elôfordult már, hogy munka után szinte beesett a konyhába és gyorsan valami finomat kellett összedobni vacsorára a családnak?! Ehhez azonban elôször be kell vásárolni,

Részletesebben

A Drótgalamb recepttára. 5. Könyv. Összeállította: Klement András

A Drótgalamb recepttára. 5. Könyv. Összeállította: Klement András A Drótgalamb recepttára 5. Könyv PIZZA RECEPTEK Összeállította: Klement András Barcs, 2000. Május 29. Tartalomjegyzék 1.... 5 Burgonyás pizza tészta...5 Búzacsírás pizza tészta...5 Graham-lisztes pizza

Részletesebben

Tepsis zöldségtál (4 adag) 40 dkg burgonya 40 dkg laskagomba 20 dkg vöröshagyma 20 dkg zöldpaprika 40 dkg patisszon 3 ek. olaj só bors bazsalikom

Tepsis zöldségtál (4 adag) 40 dkg burgonya 40 dkg laskagomba 20 dkg vöröshagyma 20 dkg zöldpaprika 40 dkg patisszon 3 ek. olaj só bors bazsalikom Tepsis zöldségtál (4 adag) 40 dkg burgonya 40 dkg laskagomba 20 dkg vöröshagyma 20 dkg zöldpaprika 40 dkg patisszon 3 ek. olaj só bors bazsalikom A burgonyát, vöröshagymát, zöldpaprikát karikára vágjuk,

Részletesebben

Előszó. Egy étel elfogyasztása sokkal többet jelent az éhség csillapításánál: ízeiben megismerhetjük egy térség kultúráját, népeinek szokásait.

Előszó. Egy étel elfogyasztása sokkal többet jelent az éhség csillapításánál: ízeiben megismerhetjük egy térség kultúráját, népeinek szokásait. Gemenci ízek Előszó Bizonyára sok olvasóban felmerül a kérdés, vajon mi köze lehet egy erdõgazdaságnak a gasztronómiához? Nagyon is sok, hiszen a vadászó-halászó életmódjuk során már õseink is rengeteg

Részletesebben

CO-2000 LÉGKEVERÉSES FİZİEDÉNY RECEPTEK

CO-2000 LÉGKEVERÉSES FİZİEDÉNY RECEPTEK CO-2000 LÉGKEVERÉSES FİZİEDÉNY RECEPTEK SERTÉS COMB SZALONNÁVAL TŰZDELVE, HÉJÁBAN SÜLT BURGONYÁVAL ÉS ALMÁS MAZSOLÁS SAVANYÚ KÁPOSZTÁVAL Elkészítéshez szükséges idő: 2 óra 1-1,5kg sertés lapocka 0,50kg

Részletesebben

Receptkönyv DEÁK 2011/2012

Receptkönyv DEÁK 2011/2012 Receptkönyv DEÁK 2011/2012 E l ő s z ó A Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola 2012. június 12-én Egészségnapot tartott. Ennek keretében minden osztály bemutatta az általa

Részletesebben

Világimanap 2010. Kamerun Receptek

Világimanap 2010. Kamerun Receptek Világimanap 2010. Kamerun Receptek Banánkenyér 1-3/4 csésze liszt 1 csésze cukor 1 tk. szódabikarbóna 2 felvert tojás 1 tk. sütıpor 3 közepesen érett banán pürévé nyomva 2 evıkanál margarin csipet só Elkészítés:

Részletesebben

Hájas tészta. Hozzávalók: 80 dkg liszt, 50 dkg háj, 2 egész tojás, 2 evőkanál ecet, 2 dkg élesztő, kevés tej, 1 evőkanál cukor, pici só.

Hájas tészta. Hozzávalók: 80 dkg liszt, 50 dkg háj, 2 egész tojás, 2 evőkanál ecet, 2 dkg élesztő, kevés tej, 1 evőkanál cukor, pici só. Hájas tészta Hozzávalók: 80 dkg liszt, 50 dkg háj, 2 egész tojás, 2 evőkanál ecet, 2 dkg élesztő, kevés tej, 1 evőkanál cukor, pici só. Elkészítése: 50 dkg lisztből a tojásokkal, ecettel, élesztővel rétestésztát

Részletesebben

Recept ajánlataink Aszalt szilvás rétes Böjtös zsidó rétes Burgonyás túrós rétes Debreceni gesztenyés béles

Recept ajánlataink Aszalt szilvás rétes Böjtös zsidó rétes Burgonyás túrós rétes Debreceni gesztenyés béles Aszalt szilvás rétes Hozzávalók: 1 csomag réteslap, 15 dkg zabpehely, 20 dkg aszalt szilva, 3 dl rostos szilvalé, 25 dkg tehéntúró, 2 tojás, 4 evőkanál olaj, ízlés szerint méz (ne legyen nagyon édes),

Részletesebben

Grillételek (2010 August 03, Tuesday) - Munkatársunktól

Grillételek (2010 August 03, Tuesday) - Munkatársunktól Grillételek (2010 August 03, Tuesday) - Munkatársunktól A hagyományos szalonnasütés és nyársalás helyett (vagy mellett) manapság a grillezés a nyári szezon egyik leghangulatosabb programja. Nos, íme sok-sok

Részletesebben

101 PIZZARECEPT ALAPRECEPTEK

101 PIZZARECEPT ALAPRECEPTEK 101 PIZZARECEPT ALAPRECEPTEK www.recept.zug.hu Recept Klub Pizzatészta A pizza lelke a tészta, ügyeljünk rá, hogy az alja jó ropogós legyen, a belseje viszont könnyő és puha! 10 dkg sima és 20 dkg grízes

Részletesebben

Könnyu receptek Kevesebb koleszterin

Könnyu receptek Kevesebb koleszterin Könnyu receptek Kevesebb koleszterin Könnyu receptek Kevesebb koleszterin Az egészséges táplálkozás nem jelent éhezést! És azt sem jelenti, hogy le kell mondania a hagyományos ételekről és édességekről.

Részletesebben

Sörvacsora receptek a Soproni Démontól

Sörvacsora receptek a Soproni Démontól Sörvacsora receptek a Soproni Démontól Szilvakrémleves sörös ropogóssal Hozzávalók 4 főre: Leves - 300 g aszalt szilva - 200 ml Soproni Szilva Démon - 40 g liszt - 50 g cukor - 1 ek vaj - 2 db egész fahéjrúd

Részletesebben

Babareceptek 6 hónapos kortól

Babareceptek 6 hónapos kortól Anyatejes spenót 2 marék spenótlevél (vagy 5-6 kis adag fagyasztott leveles spenót) 2 ek olívaolaj 2 ek kukoricaliszt 150 ml anyatej Jó- ha friss spenótból dolgozunk: a spenótot megmossuk, a levelek ereit

Részletesebben

Kreatív karácsonyi menük konyhatündéreknek

Kreatív karácsonyi menük konyhatündéreknek A recepteket írta: Ganter Klári hivatásos konyhatündér az otthoni főzés szakértője 9+1 Karácsonyi menü azoknak, akik szeretnek időt pénzt energiát spórolni, de nem engednek a kreativitásból 1 A karácsony

Részletesebben

Hozzávalók: Elkészítés: Hozzávalók:

Hozzávalók: Elkészítés: Hozzávalók: Európa édes oldala Az alábbi szöveg a Sweet Europe Let yourself be seduced című kiadványnak (kiadta: Institut der Regionen Europas, Salzburg) nemhivatalos magyar fordítása. Amióta világ a világ, azóta

Részletesebben

Karácsonyi italok. Hozzávalók: Elkészítés: Mézes tojás flip

Karácsonyi italok. Hozzávalók: Elkészítés: Mézes tojás flip Karácsonyi italok Likőrös-kávés forró csoki 1 dl tej (60 kcal) 3 kocka meggylikőrrel töltött csokoládé (kb. 2 dkg = 100 kcal) 1 csomag csokis cappucinopor (4 g = kb. 20 kcal) tejszínhab (1 evőkanál = kb.

Részletesebben

LEVESEK Zöldborsó leves Hozzávalók Gombaleves Hozzávalók Erőleves Hozzávalók Olasz zöldségleves Hozzávalók Zöldséges burgonyapüré leves Hozzávalók

LEVESEK Zöldborsó leves Hozzávalók Gombaleves Hozzávalók Erőleves Hozzávalók Olasz zöldségleves Hozzávalók Zöldséges burgonyapüré leves Hozzávalók LEVESEK Zöldborsó leves Hozzávalók: ½ sárgarépa, ¼ petrezselyemgyökér, ¼ zellergumó, 1 kisebb burgonya, 1.5 dkg zöldborsó, 1 kiskanál olaj, ¼ csokor petrezselyemzöld, 3 dl zöldséglé, só, bors. A zöldségeket,

Részletesebben

S ü t i k s ü t é s n é l k ü l

S ü t i k s ü t é s n é l k ü l 1. Kekszes krémes 1 cs. kocka alakú háztartási keksz, 1,5 cs. vaniliás pudingpor, 2 db tojás, 7 evıkanál cukor, 1 evıkanál liszt, 12.5 dkg margarine, 7,5 dl tej, fél csomag zselatin S ü t i k s ü t é s

Részletesebben

MINTA MENÜ (A bevásárló listát a receptek után találod.)

MINTA MENÜ (A bevásárló listát a receptek után találod.) MINTA MENÜ (A bevásárló listát a receptek után találod.) Kolbászos tészta brokkolival Adag: 4 főre Elkészítési idő: 25 perc 40 dkg tészta (penne, masni) 1 kis fej brokkoli, kis rózsákra szedve 20 dkg száraz

Részletesebben

Receptkönyv Gőzölős sütő

Receptkönyv Gőzölős sütő HU Receptkönyv Gőzölős sütő 2 www.aeg.com 1. AUTOMATIKUS PROGRAMOK 1.1 Zöldségek, hagyományos Főzőedény: Bármilyen főzőedényt választhat, amely legalább 100 C-ig hőálló. 400 g karfiol 200 g sárgarépa 200

Részletesebben

BÉKEBELI VAJAS-, SAJTOS ÉS SZEZÁMMAGOS KIFLI

BÉKEBELI VAJAS-, SAJTOS ÉS SZEZÁMMAGOS KIFLI SÓS SÜTEMÉNYEK, PÉKSÜTEMÉNYEK BÉKEBELI VAJAS-, SAJTOS ÉS SZEZÁMMAGOS KIFLI Hozzávalók : Fél kiló liszt, 2 kiskanál só, fél kocka (2,5 dkg) élesztı, 2 kockacukor, 2 dl langyos tej, 10 dkg olvasztott vaj.

Részletesebben

SOLIER CAFE IV.RECEPTGYŰJTEMÉNY

SOLIER CAFE IV.RECEPTGYŰJTEMÉNY SOLIER CAFE IV.RECEPTGYŰJTEMÉNY FODOR SÁNDOR CHEF MOLNÁR FERENC CUKRÁSZ CHEF SZOLJÁR CSABA ÜZLETVEZETŐ 2009. Ropogós sajtkosárka, juhsajt habbal. Juhsajt hab: kg tejszín 0,30 juhsajt 0,10 fehérbors A tejszínt

Részletesebben

2016/06/09 07:52 1/18 Recept

2016/06/09 07:52 1/18 Recept 2016/06/09 07:52 1/18 Recept < Főoldal Recept Főétel Vegyes maradék 50 dkg babcsíra 15 dkg hús (disznó, marha, csirke) 1 teáskanál (finoman) paradicsompüré hagyma fokhagyma olívaolaj teáskanál méz 2 evőkanál

Részletesebben

Menü - 1800 kcal. 2. Hét

Menü - 1800 kcal. 2. Hét Menü - 1800 kcal Tudnivalók a diétáról: Energiaérték: 1800 kcal Protein tartalom: a napi energia-bevitel 20-%-a, ami 81-90 grammnak felel meg Zsírtartalom: a napi energia-bevitel 30%-a, ami 60 grammnak

Részletesebben

10 gyors és olcsó szendvicskrém

10 gyors és olcsó szendvicskrém 10 gyors és olcsó szendvicskrém Miért készítsünk szendvicskrémet? Mert a házilag készített szendvicskrémek olcsók. Az újdonság élményét hozzák a készen vásárolt kenyérrevalók között. Új ízeket varázsolnak

Részletesebben

Díjnyertes. A debreceni Gyermekhematológiaionkológiai Tanszéken. kezelt gyerekek kedvencei. Leukémiás Gyermekekért. A l a p í t v á n y

Díjnyertes. A debreceni Gyermekhematológiaionkológiai Tanszéken. kezelt gyerekek kedvencei. Leukémiás Gyermekekért. A l a p í t v á n y Díjnyertes Muffin receptek A debreceni Gyermekhematológiaionkológiai Tanszéken kezelt gyerekek kedvencei Leukémiás Gyermekekért A l a p í t v á n y Tudjuk, mi kell egy mosolyhoz. Kedves Sütögető Barátunk!

Részletesebben

7 recept az egészségért

7 recept az egészségért 7 recept az egészségért Készítette: Martincsevicsné Jenei Gizella Rólad Szeretettel üdvözöllek! Martincsevicsné Jenei Gizella vagyok, egészségőr, hidegen sajtolt olajok szakértője, egy 3 éves és egy 6

Részletesebben

Tartalomjegyzék Krémes receptek... 1

Tartalomjegyzék Krémes receptek... 1 Krémes receptek Tartalomjegyzék Krémes receptek... 1 Almás-krémes 1... 4 Almás krémes 2... 4 Almás krémes 3... 4 Almás krémes 4... 4 Almás krémes Anita módra... 5 Almás krémes Ilike módra... 5 Anyósszelídítı

Részletesebben

KUKORICÁS NAP SZENTLÁSZLÓN

KUKORICÁS NAP SZENTLÁSZLÓN A kukorica P KUKORICÁS NAP SZENTLÁSZLÓN Szentlászló község Baranya megye északnyugati részén, a Dél-Zselicben fekszik, a 67-es fõút mentén, Szigetvár és Kaposvár között. 2006 óta itt mûködik az ország

Részletesebben

Menü - 1500 kcal. 3. Hét

Menü - 1500 kcal. 3. Hét Menü - 1500 kcal Tudnivalók a diétáról: Energiaérték: 1500 kcal Protein tartalom: a napi energia-bevitel 20-25%-a, ami 75-93 grammnak felel meg Zsírtartalom: a napi energia-bevitel 30%-a, ami 50 grammnak

Részletesebben

ÜREGI ÉVA. ól enni! DIÉTÁS RECEPTEK

ÜREGI ÉVA. ól enni! DIÉTÁS RECEPTEK ÜREGI ÉVA J ól enni! DIÉTÁS RECEPTEK Üregi Éva Pallas Antikvárium Kft., 2005 Minden jogot fenntartva, beleértve a sokszorosítás, a nyilvános elõadás, a rádió- és televízióadás, valamint a fordítás jogát,

Részletesebben

Sajtos húsfalatok. Sült spárga. * Szezonális: Kiemelt napok a naptárban * Elkészítési idő: 45 perc * Főzési idő: 30 perc.

Sajtos húsfalatok. Sült spárga. * Szezonális: Kiemelt napok a naptárban * Elkészítési idő: 45 perc * Főzési idő: 30 perc. Sajtos húsfalatok - 20 dkg krémsajt (pl. tömlős Camping sajt), - 75 dkg csirkemell, 2 evőkanál olaj, - 1 evőkanál vaj, 2 dl húsleves (akár kockából is), - 2 gerezd fokhagyma, - 1 csokor vegyes zöldfűszer

Részletesebben

Eperszörp (Ezt a receptet az alsó fűtőszálas automatákhoz ajánljuk. Felső fűtőszálas esetében maximum 300 g epret lehet tenni a tartályba.

Eperszörp (Ezt a receptet az alsó fűtőszálas automatákhoz ajánljuk. Felső fűtőszálas esetében maximum 300 g epret lehet tenni a tartályba. Eperszörp (Ezt a receptet az alsó fűtőszálas automatákhoz ajánljuk. Felső fűtőszálas esetében maximum 300 g epret lehet tenni a tartályba.) 600-700 g eper (mosva, darabolva) 150 g nyírfacukor vagy 200

Részletesebben

Ricotta gnocchi aszalt paradicsommal

Ricotta gnocchi aszalt paradicsommal Ricotta gnocchi aszalt paradicsommal Nálunk a családban egy jó ideje már szinte hagyomány lett a gnocchi (és egyéb olasz tésztaételek) készítése. Sajnos én csak havonta egyszer, egy hétvége erejéig tudom

Részletesebben

SOLIER CAFE XI.RECEPTGYŰJTEMÉNY FODOR SÁNDOR CHEF KARÁCSONYI MENÜ 2010. Fácánpástétom, tormás almával. Libamáj Capuccino

SOLIER CAFE XI.RECEPTGYŰJTEMÉNY FODOR SÁNDOR CHEF KARÁCSONYI MENÜ 2010. Fácánpástétom, tormás almával. Libamáj Capuccino SOLIER CAFE XI.RECEPTGYŰJTEMÉNY FODOR SÁNDOR CHEF KARÁCSONYI MENÜ 2010. Fácánpástétom, tormás almával Libamáj Capuccino Bárányborda, sütőtökös derelyével Mák szuflé, meggy raguval Fácánpástétom, tormás

Részletesebben

Menü - 1800 kcal. 4. Hét

Menü - 1800 kcal. 4. Hét Menü - 1800 kcal Tudnivalók a diétáról: Energiaérték: 1800 kcal Protein tartalom: a napi energia-bevitel 20-%-a, ami 81-90 grammnak felel meg Zsírtartalom: a napi energia-bevitel 30%-a, ami 60 grammnak

Részletesebben

A B S O R I C E F E H É R J E P O R RECEPTKÖNYV S Ó S

A B S O R I C E F E H É R J E P O R RECEPTKÖNYV S Ó S ABSORICE FEHÉRJEPOR RECEPTKÖNYV S Ó S TARTALOM 1. Fehérjés pizza 2. Pulykafasírt 3. Kecskesajt szuflé 4. Quiche 5. Sós mugcake 6. Rost dús galuska 7. Sárgaborsó főzelék 8. Brokkoli krémleves 9. Krumplikrokett

Részletesebben

Vegetáriánus ételek wokban

Vegetáriánus ételek wokban Vegetáriánus ételek wokban A wok kiválasztása Öntöttvasból, acélból, nemesacélból (alumíniummaggal) vagy egyszerő vasból készült wokok közül választhatunk. A kereskedelemben rézbıl készült wokot is lehet

Részletesebben

KÖZÖS LÁBOS FŐZÉS A SZIMPLA KERTBEN

KÖZÖS LÁBOS FŐZÉS A SZIMPLA KERTBEN Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi Intézet Andragógia és Művelődéselmélet Tanszék, Andragógia szak Tanár: Berényi Ildikó KÖZÖS LÁBOS FŐZÉS A SZIMPLA KERTBEN

Részletesebben

Aljnélküli túrós. Hozzávalók :

Aljnélküli túrós. Hozzávalók : Aljnélküli túrós Hozzávalók : 1 kg túró 15 dkg lágy margarin 5 evőkanál búzadara 2 evőkanál liszt 10 evőkanál kristálycukor 4 egész tojás csipet só reszelt citromhéj 1-2 csomag vaniliás cukor 1 mokkáskanál

Részletesebben

Sonkakészítő hőmérővel. *kizárólag sonkakészítés Termék száma: 420866

Sonkakészítő hőmérővel. *kizárólag sonkakészítés Termék száma: 420866 Sonkakészítő hőmérővel *kizárólag sonkakészítés Termék száma: 420866 Jelmagyarázat www.tescoma.com/video/420866 PRESTO sonkakészítő hőmérővel Tulajdonságok A PRESTO sonkakészítő kiváló eszköz a házi

Részletesebben

Homoktövis sorbet krém karamellellel szolgált ropogós kecskesajttal

Homoktövis sorbet krém karamellellel szolgált ropogós kecskesajttal Homoktövis sorbet krém karamellellel szolgált ropogós kecskesajttal Hozzávalók Sorbet krém 6 dl homoktövis velő 1 dl homoktövis lekvár 0,6 dl prosorbet Karamell 6 ek. cukor 2 dl Homoktövis velő Ropogós

Részletesebben

F INOM FOGÁSOK MARADÉKOKBÓL. szakácskönyv

F INOM FOGÁSOK MARADÉKOKBÓL. szakácskönyv F INOM FOGÁSOK MARADÉKOKBÓL szakácskönyv Tényleg ennyi pénzt szánunk a kukába? Az Európai Unióban évente 89 millió tonna étel és élelmiszer végzi a szemetesben. A naponta közel 10 000 kamionnyi mennyiség

Részletesebben

DPG Recepttár 293. Máglyarakás, muffin, olcsó omlós tészták

DPG Recepttár 293. Máglyarakás, muffin, olcsó omlós tészták DPG Recepttár 293. Máglyarakás, muffin, olcsó omlós tészták Tartalomjegyzék DPG Recepttár 293... 1 Máglyarakás, muffin, olcsó omlós tészták... 1 Tartalomjegyzék... 2 Máglyarakás receptek... 3 Máglyarakás

Részletesebben

Stahl videó-konyhája Csokoládés édességek

Stahl videó-konyhája Csokoládés édességek Stahl videó-konyhája Csokoládés édességek TARTALOMJEGYZÉK KARAMELLÁS FORRÓ CSOKOLÁDÉ... 3 CSOKOLÁDÉS CSIGÁK... 3 SZICILIAI CITROMHAB FEHÉRCSOKOLÁDÉVAL... 4 CSOKOLÁDÉS KALÁCSFELFÚJT... 4 CSOKOLÁDÉS PALACSINTA

Részletesebben

Fogyókúra napok ebéd mintái

Fogyókúra napok ebéd mintái Fogyókúra napok ebéd mintái Vegetáriánus receptek Töltött cukkíni 15dkg cukkíni 45 1,5-7,5 10 dkg gomba 40 5,9 0,2 3,3 1 db tojás 70 5 5-2 dkg barna rizs 60 2,8 0,2 10,6 5 dkg gomolya 140 9 10,5 1,5 5

Részletesebben

SÓS-BORSOS TINTAHAL VACSORA A TÉVÉ ELÔTT

SÓS-BORSOS TINTAHAL VACSORA A TÉVÉ ELÔTT SÓS-BORSOS TINTAHAL Pusztán az a tény, hogy valamit nem ismerünk, még nem jelenti azt, hogy nehéz is elkészíteni. Rendben van, elismerem, ha tévés vacsoráról beszélünk, nem épp a tintahal jut elõször az

Részletesebben

2015 tavasz, édes RECEPTEK. Fény éve torta (Várhelyi Panni) I. helyezett

2015 tavasz, édes RECEPTEK. Fény éve torta (Várhelyi Panni) I. helyezett 2015 tavasz, édes RECEPTEK Fény éve torta (Várhelyi Panni) I. helyezett Hozzávalók a tésztához: 1 egész tojás, 2 evőkanál méz 3 evőkanál tej 1 kávéskanál szódabikarbóna 5 dkg zsír 18 dkg. cukor 50 dkg

Részletesebben

Készülj teis az ünnepekre! Finomságok karácsonyra, húsvétra és anyák napjára

Készülj teis az ünnepekre! Finomságok karácsonyra, húsvétra és anyák napjára Készülj teis az ünnepekre! Finomságok karácsonyra, húsvétra és anyák napjára Karácsony Mézeskalács Hozzávalók 40 darabhoz 34 dkg liszt + a deszka lisztezéséhez 12 dkg vaj 20 dkg méz 2 tojássárgája 1 teáskanál

Részletesebben

NINCS ELŐMELEGÍTÉS, NINCS VÁRAKOZÁS... CSAK TÖKÉLETES SÜTÉS

NINCS ELŐMELEGÍTÉS, NINCS VÁRAKOZÁS... CSAK TÖKÉLETES SÜTÉS NINCS ELŐMELEGÍTÉS, NINCS VÁRAKOZÁS... CSAK TÖKÉLETES SÜTÉS Ma már nem is lehetne egyszerűbb a konyhában tökéletes eredményeket elérni, a Whirlpool új többfunkciós sütőjének köszönhetően, amely sokféle

Részletesebben

M 2600. Álló mixer. Használati útmutató. http://www.markabolt.hu/

M 2600. Álló mixer. Használati útmutató. http://www.markabolt.hu/ M 2600 Álló mixer Használati útmutató 3 Kedves Vásárló! A készülék első használatba vétele előtt gondosan tanulmányozza át ezt a Használati útmutatót, különösen az első részben található Biztonsági útmutatások

Részletesebben

Egy jó recepttel te is mesterszakács lehetsz

Egy jó recepttel te is mesterszakács lehetsz Egy jó recepttel te is mesterszakács lehetsz Akkor jó egy recept, ha az első alkalommal már ráérzel az étel tökéletes elkészítésére. 1 Csirkemell rizottó (4 adag) 400g csirkemell 125g barna rizs (1 zacskó)

Részletesebben

A Drótpostagalamb recepttára 202. könyv Paradicsomos receptek. A Drótpostagalamb recepttára 202. könyv. Klemi 202. 1

A Drótpostagalamb recepttára 202. könyv Paradicsomos receptek. A Drótpostagalamb recepttára 202. könyv. Klemi 202. 1 A Drótpostagalamb recepttára 202. könyv Klemi 202. 1 Tartalomjegyzék...1 Levesek...6 Fűszeres hideg paradicsomleves...6 Fűszeres paradicsomleves...6 Habart paradicsomleves...6 Hideg tejszínes paradicsomleves...6

Részletesebben

desszertek Karácsonyi Gesztenyemézes gombóc almasorbet-val, sütőtökcoulis-val Frideczky András séf receptjei Gellért Söröző & Brasserie

desszertek Karácsonyi Gesztenyemézes gombóc almasorbet-val, sütőtökcoulis-val Frideczky András séf receptjei Gellért Söröző & Brasserie Karácsonyi desszertek Frideczky András séf receptjei Gellért Söröző & Brasserie 1 Gesztenyemézes gombóc almasorbet-val, sütőtökcoulis-val és tökmaggal Gombóc 250 g burgonya 75 g finomliszt 15 g zsír 1

Részletesebben

Gasztronómiai lexikon

Gasztronómiai lexikon Gasztronómiai lexikon Gasztronómiai lexikon... 1 A la Carte... 3 Abálás... 3 Adagolás... 3 Al dente... 3 Angolos bundázás... 3 Angolos-ra (rare) sütés... 3 Aszpik... 3 Átforralás... 3 Áttörés... 3 Bain-marie...

Részletesebben

Bab gulyás szürkemarhából

Bab gulyás szürkemarhából Bab gulyás szürkemarhából 35 dkg szürkemarha lábszár 5 dkg zsiradék 20 dkg fejtett bab 7,5 dkg vöröshagyma 10 dkg sárgarépa 5 dkg zellergumó 7,5 dkg burgonya 1 db paradicsom Fél tv paprika Fél hegyes erős

Részletesebben

A recepteket összegyűjti és a kiadványt szerkeszti: Vincze Andrea

A recepteket összegyűjti és a kiadványt szerkeszti: Vincze Andrea A szlovák nemzetiség hagyományos ételei a Körös-Maros régióban 0.01 verzió A recepteket összegyűjti és a kiadványt szerkeszti: Vincze Andrea Békés Megyei Könyvtár 2005 A kiadvány a Békés Megyei Könyvtár

Részletesebben

Csokoládés receptek az Aréna kiadó Csodás, csokis sütemények c. kiadványából

Csokoládés receptek az Aréna kiadó Csodás, csokis sütemények c. kiadványából Csokoládés receptek az Aréna kiadó Csodás, csokis sütemények c. kiadványából Fekete-erdı torta 250 g vaj, feldarabolva 1 evıkanál instant kávé 375 ml forró víz 200 g étcsokoládé, feldarabolva 300 g porcukor

Részletesebben

Hagyományos zöldségleves Hozzávalók 112,5 g felaprított zöldségmix (burgonya, vöröshagyma, sárgarépa, zeller stb.) 12,5 g vaj 15 g liszt

Hagyományos zöldségleves Hozzávalók 112,5 g felaprított zöldségmix (burgonya, vöröshagyma, sárgarépa, zeller stb.) 12,5 g vaj 15 g liszt RECEPTEK FŐZŐEDÉNYHEZ RECEPTEK FŐZŐEDÉNYHEZ Próbálja ki receptötleteinket! Amennyiben az elkészítési időt több mint egy órával meghosszabbítja, az befolyásolhatja az étel ízét. Természetesen bizonyos határokon

Részletesebben

83 mézes recept. az egészség megőrzésére

83 mézes recept. az egészség megőrzésére 83 mézes recept az egészség megőrzésére Az ásványianyag-szükséglet kielégítését segítő receptek Zöldségkoktél Hozzávalók 2 adaghoz: 1/4 l vegyes zöldséglé 200 g zsíros joghurt néhány csepp cinomlé só,

Részletesebben

TÁPLÁLKOZÁS ÉS TUDOMÁNY VII. évfolyam 12. szám, 2006. december

TÁPLÁLKOZÁS ÉS TUDOMÁNY VII. évfolyam 12. szám, 2006. december Tisztelt Olvasó! A Táplálkozás és Tudomány címő hírlevél célja az, hogy az újságírók számára hiteles információkat nyújtson az egészséges táplálkozásról, életmódról, valamint a legújabb tudományos kutatási

Részletesebben

A három narancs spanyol népmese

A három narancs spanyol népmese BOLDOG KARÁCSONYT! Veronika meséi A három narancs spanyol népmese Sok-sok évvel ezel tt élt egy faluban egy öregasszony, akinek három feln tt fia volt. Éppen házasulandó korban, de sajnos nem találtak

Részletesebben

Ha kavicsot hajítasz az állóvízbe, máris körök indulnak a csobbanás közepéről...

Ha kavicsot hajítasz az állóvízbe, máris körök indulnak a csobbanás közepéről... 1 Ha kavicsot hajítasz az állóvízbe, máris körök indulnak a csobbanás közepéről... A projekt folyamán mi kaptuk feladatul a Kulturális tudatosság kompetencia fejlesztését. A gyakorlatok között őseink táplálkozásával,

Részletesebben

14 különleges forralt bor recept karácsonyra

14 különleges forralt bor recept karácsonyra 14 különleges forralt bor recept karácsonyra Forrósítsd fel a téli estéket egy különleges ünnepi forralt borral! A következőkben néhány mennyei receptet mutatunk be, különleges fűszerekkel. Hagyományos

Részletesebben

Gasztrobloggerek KONYHÁJÁBÓL - 1. évfolyam 2. szám - 2010. április. kora tavaszi recept

Gasztrobloggerek KONYHÁJÁBÓL - 1. évfolyam 2. szám - 2010. április. kora tavaszi recept Gasztrobloggerek KONYHÁJÁBÓL - 1. évfolyam 2. szám - 2010. április TÖBB MINT 40 kora tavaszi recept Készíts RECEPTJEINKBŐL meglepetést anyák napjára! TARTALOMJEGYZÉK Hideg-meleg előételek, büféasztal Tojásos

Részletesebben

lényege az, hogy mi kerül A sűrűje 2. Borbás Marcsi 100 recept a családi asztalra

lényege az, hogy mi kerül A sűrűje 2. Borbás Marcsi 100 recept a családi asztalra A magyar gasztronómia lényege az, hogy mi kerül otthon a családi asztalra. Borbás Marcsi A sűrűje 2. 100 recept a családi asztalra Borbás Marcsi Asűrűje 2. A könyv alkotói: Borbás Marcsi Antal Csilla Borbás

Részletesebben

s z a k á c s Te v a g y! Borbás Marcsi A sűrűje 10 0 sz í v m e l enge t ő r e cep t

s z a k á c s Te v a g y! Borbás Marcsi A sűrűje 10 0 sz í v m e l enge t ő r e cep t A l e g f o n t o s a b b s z a k á c s Te v a g y! Borbás Marcsi A sűrűje 10 0 sz í v m e l enge t ő r e cep t Borbás Marcsi Asűrűje A könyv alkotói: Borbás Marcsi Antal Csilla Borbás Dorottya Krisztics

Részletesebben

Készítsünk fagylaltot! (2010 July 08, Thursday) - Munkatársunktól

Készítsünk fagylaltot! (2010 July 08, Thursday) - Munkatársunktól Készítsünk fagylaltot! (2010 July 08, Thursday) - Munkatársunktól A nyár sztár édessége kétségtelenül a fagylalt. Érdemes a mélyhûtõben tartani egy-két doboz házilag készített fagyit, ami nem csak önmagában

Részletesebben

Levesek. Spárgakrémleves. Hozzávalók: (1 csésze = 2-2,5 dl )

Levesek. Spárgakrémleves. Hozzávalók: (1 csésze = 2-2,5 dl ) Spárgakrémleves Levesek RÓZSASZÍN- lisztmentes ZÖLD- egészséges (1 csésze = 2-2,5 dl ) 500 g fehér spárga, tisztítva só 1 tk kristáycukor 2 ek vaj 2 ek liszt 1 csésze húsleves 1 csésze tejszín Készíthetjük

Részletesebben

DUOSO modell: BG-F-2313

DUOSO modell: BG-F-2313 DUOSO modell: BG-F-2313 Használati útmutató HU Tisztelt Vásárló! Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Üzembe helyezés előtt olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi áttekintésre is.

Részletesebben

Gasztrokalandok. a salzburgi régióban. Támogatott cikk. Hónapról hónapra

Gasztrokalandok. a salzburgi régióban. Támogatott cikk. Hónapról hónapra Hónapról hónapra Gasztrokalandok a salzburgi régióban Nincs mese, ha az ember síel márpedig sokan tesszük ezt ezekben a hónapokban: egy korábbi felmérés szerint nagyjából 500 ezerre tehető azon magyar

Részletesebben

Szakácskönyv. A Premium program bemutatása a 3 étkezés koncepciójának tükrében

Szakácskönyv. A Premium program bemutatása a 3 étkezés koncepciójának tükrében Szakácskönyv A Premium program bemutatása a 3 étkezés koncepciójának tükrében Receptek:» Levesek» Köretek, főzelékek, zöldséges ételek» Szárnyas finomságok Tartalom A Premium program bemutatása a 3 étkezés

Részletesebben

A nyár zöld kincsei, avagy töltött karalábé és lucskos káposzta

A nyár zöld kincsei, avagy töltött karalábé és lucskos káposzta 2012 június 23. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Értéke: 1/5 Értéke: 2/5 Mérték Értéke: 3/5 Értéke: 4/5 Értéke: 5/5 Legfinomabb hagyományos ételeink egyike. Én a magam részéről annyira

Részletesebben

A látássérültek is láthatnak! Zeneiskola. Alkimista mikroba. kishírek

A látássérültek is láthatnak! Zeneiskola. Alkimista mikroba. kishírek kishírek A látássérültek is láthatnak! Elképesztő, az egész emberiség számára jelentős fejlesztést készített a Second Sight Medical Products vállalat. A cég által elkészített 60 elektródából és egy minikamerával

Részletesebben

Rendelés leadás: telefonon +36 70 422 23 45 - +36 1 206 800 (munkanapokon 8-tól 16 óráig) faxon: +36 1 206 8001 (0-24 h) - online (0-24 h)

Rendelés leadás: telefonon +36 70 422 23 45 - +36 1 206 800 (munkanapokon 8-tól 16 óráig) faxon: +36 1 206 8001 (0-24 h) - online (0-24 h) A0 - XXL menü - Óriás adag A0 - XXL menü - Óriás adag A0 - XXL menü - Óriás adag A0 - XXL menü - Óriás adag A0 - XXL menü - Óriás adag Erdélyi paraszt csorbaleves és bakonyi sertésborda házi galuskával

Részletesebben

MUNKAANYAG. Orosz Tibor. Sűrített levesek. A követelménymodul megnevezése: Ételkészítés

MUNKAANYAG. Orosz Tibor. Sűrített levesek. A követelménymodul megnevezése: Ételkészítés Orosz Tibor Sűrített levesek A követelménymodul megnevezése: Ételkészítés A követelménymodul száma: 1465-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-007-30 SŰRÍTETT LEVESEK ESETFELVETÉS MUNKAHELYZET

Részletesebben

Slim Fitt mintaétrend

Slim Fitt mintaétrend Slim Fitt mintaétrend (gluténmentes, cukormentes) Az alábbi étrend egy jó példa arra, hogy bármilyen egészségügyi probléma mellett lehet egészségesen étkezni. Természetesen számos egyéni tényezőt figyelembe

Részletesebben

GASZTROBLOGGEREK KONYHÁJÁBÓL

GASZTROBLOGGEREK KONYHÁJÁBÓL GASZTROBLOGGEREK KONYHÁJÁBÓL - 2. évfolyam 2. szám - 2011. február TÖBB MINT 50 r e c e p t K É S Z Ü L Ü N K A V A L E N T I N N A P R A! TARTALOMJEGYZÉK Február Még javában tart a farsang, és néhány

Részletesebben

Faluújság Bakonypéterd II. évfolyam 1. szám 2011. január

Faluújság Bakonypéterd II. évfolyam 1. szám 2011. január KÖZSÉGI TÁJÉKOZTATÓ Bakonypéterd Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa Kedves Olvasó! Immáron a második évfolyamhoz érkezett kis újságunk. Nagyon sok visszajelzés érkezett és érkezik ma is a különböző

Részletesebben

Ebéd. a szabadban. Az év első piknikje. menüett piknik

Ebéd. a szabadban. Az év első piknikje. menüett piknik menüett piknik Ebéd a szabadban Az év első piknikje Ki ne akarná egy kicsit süttetni magát az első kellemes tavaszi hétvégén? Bringára vagy autóra, mindenesetre kalandra fel, bátran vágjunk neki a pikniknek!

Részletesebben

A Drótpostagalamb recepttára 207. könyv Tiramisu receptek

A Drótpostagalamb recepttára 207. könyv Tiramisu receptek A Drótpostagalamb recepttára 207. könyv Klemi 207. 1 Tartalomjegyzék A Drótpostagalamb recepttára...1 207. könyv...1...1 Tartalomjegyzék...2 Receptek...3 Ananászos tiramisu......3 Epres tiramisu (Lajos

Részletesebben

Módszertani füzet. Anyákra fókuszáló baba-mama klubok indításához. Szép-Magyar Ágnes

Módszertani füzet. Anyákra fókuszáló baba-mama klubok indításához. Szép-Magyar Ágnes 1 2 Módszertani füzet Anyákra fókuszáló baba-mama klubok indításához Szép-Magyar Ágnes 3 Előszó Pont egy évvel ezelőtt kelt életre egy olyan elképzelés, ami hosszú-hosszú időn át érlelődött bennem. Hihetetlenül

Részletesebben

Nekem ez az életem. Beszélgetés Müller Henriknével, a solti Béke Patika vezetôjével

Nekem ez az életem. Beszélgetés Müller Henriknével, a solti Béke Patika vezetôjével Nekem ez az életem Beszélgetés Müller Henriknével, a solti Béke Patika vezetôjével A patika igényesen felújított, orvosi rendelôknek is helyet adó épületben található a kisváros egyik terének sarkán. A

Részletesebben

Receptötletek Ízletes ételek a Hepashake májdiétához. 17 recept + részletes kalóriatáblázat

Receptötletek Ízletes ételek a Hepashake májdiétához. 17 recept + részletes kalóriatáblázat Receptötletek Ízletes ételek a Hepashake májdiétához 17 recept + részletes kalóriatáblázat Hepashake, zöldség és egyebek a májböjt alatt Kedves Páciensek! A máj zsírtalanításának fázisa alatt egy, illetve

Részletesebben

Mini Torta Gyűjtemény

Mini Torta Gyűjtemény Mini Torta Gyűjtemény Összegyűjtőtte: Szűcs Szilvia Mindenki életében vannak jeles napok mint például a születésnapok, keresztelők, évfordulók, esküvők, amikor az ünnepi asztalra az étkezés lezárásaként

Részletesebben

Sajtos ételek szakácskönyve

Sajtos ételek szakácskönyve Sajtos ételek szakácskönyve Tartalomjegyzék A LEGJOBB RECEPTEK...8 Almás sajtpuding...8 Apuka krumplilevese...8 Becsei sajtos kifli...8 Csirke Pannónia módra...9 Csirkemell bazsalikomos sült paradicsommal...9

Részletesebben

TÁPLÁLKOZÁSI AKADÉMIA

TÁPLÁLKOZÁSI AKADÉMIA TÁPLÁLKOZÁSI AKADÉMIA HÍRLEVÉL 9. ÉVFOLYAM, 5. SZÁM 2016. MÁJUS TÁPLÁLKOZZUNK OKOSAN! TISZTELT OLVASÓ! A TÁPLÁLKOZÁSI AKADÉMIA hírlevél célja az, hogy az újságírók számára hiteles információkat nyújtson

Részletesebben

A Drótpostagalamb recepttára 394. könyv

A Drótpostagalamb recepttára 394. könyv A Drótpostagalamb recepttára 394. könyv Ehetı és iható virágok Receptek Az ehetı virágok divatja meglehetısen új kelető. Ez a hóbort mintegy húsz éve született Ázsiában, s a világot járó európai szakácsok

Részletesebben

Receptfüzet N E G Y E D I K K I A D Á S

Receptfüzet N E G Y E D I K K I A D Á S Receptfüzet N E G Y E D I K K I A D Á S Kedves Vásárlónk! A kezében tartja a gluténérzékenyek számára készített receptes füzetünk egyik példányát. Sok hasznos információt gyûjtöttünk össze benne, mely

Részletesebben

A ZÖLD ÉS PIROS DIÉTA

A ZÖLD ÉS PIROS DIÉTA A ZÖLD ÉS PIROS DIÉTA Ahogy ez a kutatás utat talált a sajtóba, Potter professzor Rákgyógyszer Kutatócsoportjához elkezdtek érkezni a kérések, hogy segítsenek rákban szenvedő embereken. Első válaszként

Részletesebben

Használati utasítás HU FONTOS BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK Elektromos készülékek használatakor mindig be kell tartani többek között a következő alapvető óvintézkedéseket: 1. Olvassa végig a

Részletesebben

tészták 84 primi tészták

tészták 84 primi tészták tészták Mi a csudát lehet elmondani a tésztáról? Bár ha kíváncsi vagy az igazságra, amikor az elázott, ragacsos, unalmas tészták után az olasz otthonokban használatos alapanyagokból és felszereléssel valóban

Részletesebben