J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 20-i közmeghallgatásán, mely órakor kezdődik a Községháza tanácstermében. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint: Csabán Béla polgármester, Vízvári Árpád Gyula alpolgármester, Lócki Ferencné, Moravcsik Mária, Vitéz Józsefné képviselők. Szakmáry Lászlóné jegyző. Meghívottak: Török Ádám Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Főigazgatója, Kelemen Csabáné AVE Tatabánya Zrt munkatársa. A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Szakigazgatási Szervei ill. törzshivatala részéről 10 fő. A lakosság részéről megjelent érdeklődő: 6 fő. Csabán Béla polgármester köszönti a közmeghallgatáson megjelenteket. Külön köszönti Török Ádám Főigazgató Urat a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal részéről. Megállapítja, hogy 4 fő képviselő és a polgármester van jelen, az ülés határozatképes. Nagy Imre Tamás képviselő nem jelezte távolmaradását az ülésről. Tebele Sándor képviselő előzetesen jelezte távolmaradását az ülésről. A közmeghallgatást megnyitja. Javaslatot tesz a napirendre. Csabán Béla polgármester javasolja, hogy a közmeghallgatás napirendjét fogadják el. A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 99/2012. (XI.20.) számú TKÖKt. határozata a közmeghallgatás napirendjéről Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testülete a november 20-i közmeghallgatás napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 1./ Tájékoztatás a járási hivatalok kialakításával kapcsolatosan. Előadó: Török Ádám - Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Főigazgatója. 2./ AVE Zrt. tájékoztatása a lakossági hulladékszállítással kapcsolatban. Előadó: AVE Zrt. munkatársa. Határidő: azonnal. Felelős: Csabán Béla polgármester. 1

2 NAPIREND TÁRGYALÁSA 1. napirend Csabán Béla polgármester felkéri Török Ádám Főigazgató Urat, hogy tájékoztatóját tartsa meg. Török Ádám a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Főigazgatója megköszöni a felkérést. Igyekszik minél több ténnyel szolgálni a képviselő-testület tagjainak, jegyző asszonynak, jelenlévő tardosiaknak, a kollégáknak. A kollégáknak szeretne arról beszámolni, hogy két hét múlva találkoznak Tardoson, mivel a kormánymegbízotti év végi értekezletet december 7-én rendezik Tardoson. Ez is azt mutatja mennyire szeretik a települést. Két héten belül kétszer látogatnak ide. Szabó Erika államtitkár asszonyt sikerült megnyerni a rendezvényhez. Összes szakigazgatási szerv vezetőit, hivatali törzshivatal vezetőit is várják. Nagy Imre Tamás képviselő 18 óra 5 perckor megérkezik az ülésterembe, így a jelenlévő képviselők száma 5 fő. Ennél jóval fontosabb, hogy a járási hivatalokkal kapcsolatosan milyen változás érinti a települést. Mit jelent, hogy a tatai járási hivatal fogja megkezdeni a működését január 1-én, mit jelent az, hogy kormányablak fog működni január 1-től. Az ügysegéd aki ellátogat majd ide a településre, és ügyeket lehet majd nála intézni, milyen feladatokat fog ellátni, milyen ügyekkel lehet majd hozzáfordulni. Nyergesújfalun egy olyan kérdést kapott, hogy tényleg a kormányablak egy olyan csodafegyver-e, ahol 8 00 órától este 8 00 óráig napi 12 órán keresztül lehet majd ügyeket intézni. Igen. Tatabányán működik ez a kormányablak napi 12 órán keresztül lehet ügyet intézni. Milyen feladatok kerülnek majd át a jegyző asszonytól a járási hivatalokba január 1-től? Elsősorban, csak és kizárólag államigazgatási feladatok, melyek túlnyomó része okmányirodai, gyermekvédelmi, gyámügyi, szociális feladatok mintegy %-a, de egyéb természetvédelmi, egyéb környezetvédelmi feladatokról is beszélhetnek. Tényeket ismerteti. 12 millió hatósági ügy van jelenleg a jegyzőkhöz telepítve. Országosan mintegy 90 %-a államigazgatási feladat, nagyságrendileg 10 millió 800 ezer ügy, s ebből 5 millió ügy kerül át a jegyzőktől a járási hivatalokba, mintegy 46,5 %-a kerül át a jegyzői államigazgatási feladatoknak a járási hivatalba. Tardos esetében a Tatai Járási Hivatalhoz 11 település tartozik január 1-től a tatai járáshoz tartozik többek között Tardos is, és Tata központtal fog működni. Tatán a Forrás Házban a törzshivatal kap majd helyet. Földszinten az okmányiroda, jelenlegi Vodafone helyére költöznek majd át a szociális és gyámhivatali kollégák, fönt az emeleten a törzshivatal és a járási hivatal vezető közvetlen kollégái kapnak majd elhelyezést. Arról már beszélt, milyen feladatok kerülnek át, tipikusan olyan feladatok kerülnek majd át, a települési jegyzőktől a járási hivatalokba, amelyek állami feladatok, és amelyek miatt amúgy is utazni kellett, tehát csak kis számban található olyan államigazgatási feladat, amely miatt utazni kell majd a jövőben, de hogy az miatt a kevés ügyszám miatt se kelljen utazni, ezért ügysegédet fognak alkalmazni a településen is. Szervezeti átstrukturálásról is beszélt. A kormányhivatalokhoz 15 szakigazgatási szerv tartozik jelenleg. A jövőben járási hivatalokhoz fog kerülni 6 szakigazgatási szerv területi kirendeltsége, a Munkaügyi Központ Kirendeltsége, a Földhivatal, a Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv, Kistérségi Intézetek, Állategészségügyi - és Élelmiszerláncbiztonsági Szakigazgatási Szerv Kirendeltsége, a Szociális és Gyámhivatal, az Építésügyi Hivatal, csak 3 járásban fog működni, Tatabányán, Komáromban, és Esztergomban január 1-től a szabálysértési feladatok átkerülnek a járási hivatalhoz. Jelenleg a hatósági főosztályhoz lettek telepítve. Kormányablakról mond néhány szót. Integrált ügyfélszolgálatot jelent, és ezt magyarázza el. 2

3 Jelenleg 64 féle ügykörrel kapcsolatosan lehet ügyet intézni Tatabányán 8 00 órától este 8 00 óráig, és a terveik szerint a Tatai Kormányablakban is lehet majd a jövőben olyan ügyeket is elintézni, amelyek miatt Tatabányára kellett utazni. Szám szerint az okmányirodai feladatok is a jelenlegi kormányablak feladatai mellett több mint 2000 féle hatósági ügy lesz telepítve majd a kormányablakba. Szinte az összes hatósági ügyet majd Tatán el lehet intézni az ügyfeleknek. Jelenleg folyik a kormányablakban dolgozó ügyintézők kiválasztása. Csak felsőfokú végzettségű kollégák dolgozhatnak a jövőben kormányablakokban. Illetve egy integrált ügyfélszolgálati képzést kell elsajátítaniuk, amely januárban indul majd. Jövő év októberétől, novemberétől munkába is állhatnak a kollégák, legkésőbb január 1-től fog így működni a kormányablak, a már említett napi 12 órában. Egyenlőre január 1-től a változás annyi lesz, az okmányirodák jelenleg ahol működnek továbbra is ugyanilyen formában fognak tovább működni, de már kormányablak néven, egyenlőre névváltozás várható január 1-től, októbertől, de legkésőbb január 1-től több mint 2000 féle hatósági ügyet lehet majd intézni. Amellett, hogy kollégákat választanak ki, ennek egy nagyon komoly informatikai hálózatát meg kell teremteni, amely 8 db uniós pályázattal valósul meg. Vélhetően a közbeszerzési eljárás nem hosszabbítja meg annyira, hogy a január 1-ből kicsússzanak, jelenleg tartják az ütemtervet. Eredetileg minden adott, hogy január 1-től ilyen módon, ilyen kibővített ügykörrel lehessen majd ügyeket intézni a Tatai Kormányablakban is. November végéig vállalták, hogy mind a 76 megyei településen tájékoztatót tartanak. Jövő hét péntekig 74 településre el is jutnak. Két település jelezte, hogy később szeretné tartani a közmeghallgatást. Az egyik településen időközi választás lesz, a másik egyéb okok miatt később tartja meg a közmeghallgatást. Fontosnak tartják, a megállapodás megkötése végett minden településen elmondják, hogy mit jelent ez a változás. Járási hivatal korábban is működött. Ennek több évszázados hagyománya van december 31-én zárt be az utolsó járási hivatal Magyarországon. Akkor nem csak államigazgatási feladata volt a járási hivataloknak. A járási hivatalok élén szakemberek fognak állni január 1-től. Jelenleg ott tartanak a járási hivatal vezetők kiválasztása terén, hogy a javaslataikat a minisztériumnak, miniszter úrnak megküldték. Dr. Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi miniszter úr dönt. Ő lesz a munkáltatója a 198 járási vezetőnek, és az Ő döntése után leghamarabb december elején fogják megkezdeni munkájukat a járási hivatal vezetők. Bő három hetük lesz a felkészülésre, a munkájukra, és hogy kialakítsák a csapatukat. Ügysegédet nem említette még, hogy pontosan mit jelent. Kérdése, hogy falugazdász jár-e a faluba, és milyen gyakorisággal. Szakmáry Lászlóné jegyző válasza: Igen rendszeresen jár. Török Ádám a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Főigazgatója elmondja, hogy az ügysegéd a járási hivatali alkalmazott lesz, kormánytisztviselő, akinek az lesz a feladata, hogy hasonlóan a kormányablakhoz, ügyfélszolgálati feladatokat lásson el, minden egyes településen, ahol legalább körjegyzőség működött korábban. A megye 76 településéből mintegy 60 településen fog ügysegéd dolgozni. Egy héten egy napra 3-4 órát lesz egy településen. A lakosok általános ügyintézést kaphatnak, kérelmet lehet indítani, illetve határozatot is lehet kézbesíteni az ügysegéd folytán. Azt már említette, hogy polgármester úrral, jegyző asszonnyal is tárgyaltak az elmúlt időszakban. Az állam nem biztosít plusz költségvetési fedezetet, és plusz státuszt a járási hivatalok felállításához. Úgy gondolák, hogy a települési önkormányzatok kötelékébe tartozó jó szakemberekre építve szeretnék a járási hivatalokat felállítani. Ez volt az elmúlt egy két hónap legérzékenyebb kérdése. Tardost nem érintette a státusz átadás. Meg kellett, hogy kezdjék a tárgyalást, és arról kellett megállapodni, hogy melyik önkormányzat hány státuszt, kollégát tud átadni a járási hivatalok céljaira. Múlt héten szerdán tartottak sajtótájékoztatót arról, hogy 6 járási törzshivatalba 235 kolléga kezdi meg majd a működését. Nem számítva a szakigazgatási szervek kollégáit. Összességében 235 kolléga átadásáról egyeztek meg a 76 településről. Ez egy nagyon hosszú és aprólékos, 3

4 részletes feladat volt. Erről a jelenlévő kollégák is be tudnak számolni. Közel két hónapon keresztül napi 8-10 óra munkát jelentett a kollégáinak, kolléga dolgozott rajta folyamatosan, a megye 76 településén 60 megállapodást készítettek elő, 59-et meg is tudtak kötni. Minden adott ahhoz, hogy a járási hivatalokban személyi állomány terén megkezdjék munkájukat. Számítógépek illetve egyéb eszközök átadásáról is meg kellett állapodni településekkel. Ez Tardost nem érintette. Három település van országosan, mellyel nem sikerült megegyezni a kormányhivataloknak. Szeged város, Ercsi város és Dömös község. Dömössel azért mert a polgármester felvan mentve, alpolgármester jelenleg nincs. Az 59 megállapodással elkészült anyagot november 15-ig felküldték a minisztériumba ben a kormányhivatalok létrejöttével célkitűzés volt, egy költséghatékony, racionális, rugalmas ügyfélközpontú közigazgatás kiépítése. Ennek az egyik jele volt a kormányhivatalok létrejötte. Ennek az egyik folytatólagos következő eseménye, hogy 2013-ra a járási hivatalok megalakulnak. Bíznak benne, hogy nagy teherbírású jó szakemberek fognak állni a járási hivatalok élén, a tatai járási hivatal vezetőt is akkor tudják megnevezni, ha miniszter úr jóváhagyja a személyi javaslatukat. Vélhetően november utolsó hetén a sajtóban is be tudják mutatni. Illetve reméli, hogy minél hamarabb megkeresi az illetékességi területéhez tartozó települések polgármestereit, és személyesen is be tud majd mutatkozni. A járási hivatalok létrejöttének az egyik oka egy folyamat ami megindult 2010-ben, a másik folyamat a költséghatékony működés. A korábbi években a kormányhivatalokhoz telepített 15 szakigazgatási szerv 120 milliárd forintból működött, ben további milliárd plusz támogatással tudtak működni ezek a szakigazgatási szervek január 1-től ezt a plusz támogatást nem kapták meg, úgy tűnik, hogy e nélkül is nagyon hatékonyan dolgoznak. Szigorú intézkedések sorával több 100 szerződést néztek át, racionálizálták a hivatal működését, sikerült elérni, hogy a kormányhivatal Komárom-Esztergom Megyében mintegy 3 milliárd forintot tudott éves szinten spórolni. Magyarországon azok közé a hivatalok közé tartoznak, akiknek nincsenek kifizetetlen számlái, sem a megyei intézményfenntartó központ esetében, sem a kormányhivatalnál. Remélik hogy a lakosok, polgármester úr, képviselőtestület megelégedésére fognak majd dolgozni. Nem gondolják azt hogy január 1-től hirtelen egy nagyon jól működő hivatali struktúra fog működni, fél évre lesz szükség ahhoz, hogy a járási hivatalok ténylegesen jól működjenek. Ehhez kéri a segítséget, támogatást. Bármilyen probléma van az ügyintézéssel, kormányablakkal, ügysegéddel, járási hivatal vezetővel kapcsolatosan, jegyző asszonyon, polgármester úron keresztül értesítést kérnek. A negatív észrevételek azért vannak, hogy megpróbálják kijavítani a hibákat. Bármilyen probléma van várják az észrevételeket. Ha kérdés van, akár hozzá akár a kollégákhoz szívesen válaszolnak rá. Megköszöni a figyelmet. Csabán Béla polgármester köszöni a tájékoztatást. Bármiben partnerek, ha kéréssel fordulnak hozzá, ha tudják teljesítik. Sokat beszélnek a községben is, a képviselő-testület tagjai is, a hivatal dolgozói is arról, hogy mit várhatnak. Természetesen vannak félelmek is. Azaz érdekük, hogy addig ameddig tudják a falu érdekeit képviselik. Reméli, hogy kialakul egy olyan járási rendszer ahol Tardos is megtalálja a helyét. Török Ádám a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Főigazgatója a jövőben is lesz olyan feladat, amiben polgármester úr, jegyző asszony segíteni fog az ügyfeleknek. Ez közös ügyük, köszönik a megállapodásban a részvételt, és hogy itt lehettek, tájékoztatóját megtarthatta. Csabán Béla polgármester: Kéri a jelenlévőket, hogy tegyék fel a napirenddel kapcsolatosan kérdéseiket. Vitéz Józsefné képviselő kérdése, hogy a lakosság felé tervezik, hogy népszerűsítik magukat? 4

5 Török Ádám a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Főigazgatója elmondja, hogy lakossági tájékoztatókat nem helyeznek ki. A járási feladat - és hatáskör jegyzék pontosan tartalmazza a feladat átkerülést. Kéri, hogy decemberben egy összefoglalót tegyenek ki a hirdetőtáblára. Rövid tájékoztatót helyben, újságban, sajtó közleményt el tudnak juttatni, konkrét gyakorlati példákon fognak majd megvilágosodni az ügyfelek. Csabán Béla polgármester: Gorba Rádió felvette az elhangzottakat. Török Ádám a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Főigazgatója: Örülnek neki ha elmondhatják mit jelent a járási hivatal működése. 20 éve ilyen változás nem volt a közigazgatás történetében. Fontos, hogy a lakosság, tardosi polgárok megtudják miről van szó. A jegyző asszony, és az ügysegéd fog segíteni. Az ügysegéd elhelyezésében kéri, hogy arról a lakosokat értesítsék majd. Csabán Béla polgármester: Ismételten megköszöni a tájékoztatót. A képviselő-testület a járási hivatalok kialakításával kapcsolatos tájékoztatót tudomásul vette. 2. napirend Csabán Béla polgármester kéri Kelemen Csabánét az AVE Zrt. munkatársát, hogy tartsa meg tájékoztatóját. Kelemen Csabáné az AVE Zrt munkatársa elmondja, hogy igazából tájékoztatóval nagyon nem készült, amennyiben bárkinek kérdése merül fel igyekszik válaszolni. Ha helyben nem tud írásban polgármester úron, jegyző asszonyon keresztül igyekszik válaszolni. Néhány szóban összefoglalja tevékenységüket. A településen 10 éve szolgáltatnak. Igazából a településen az időjárási viszontagságokat leszámítva különösebb gond nem volt. A lakosság együttműködő, ők is igyekeznek a feladataikat munkájukat mindenki megelégedésére végezni. Léptek előre jónéhány dologban. Rendezettebb, fegyelmezettebb, a lakosság is elfogadta ezt a közszolgáltatást. Időközben bevezetésre került a szelektív hulladékgyűjtés. Szelektívsziget van a településen, három frakció szelektív anyag gyűjtésére van lehetőség. A műanyag, papír, üveg. Ezt nem csak Tardoson vezették be. Voltak elején gondok. Mára már eljutottak oda a lakosság, hogy használja, komolyan veszi, megfelelően végzi ezt a tevékenységet. Néhány adatot mondana. A településen egy év alatt 13,5 tonna szelektív hulladék kerül elszállításra. A település méreteit nézve jelentős szám. Érdekes, a lomtalanításnál azt hitték, egyszer elfogy, sose. Arra is egy számadat, ebben az évben 21,5 tonna lomtalanítási hulladékot szállítottak el a településről. Azt tudja mondani, egyre fegyelmezettebb, nincs reklamáció, telefonhívások is nagyon ritkák. Kommunális hulladékban éves szinten a településről 379 tonna kommunális hulladék kerül elszállításra heti rendszerességgel. Ennyit szeretett volna elmondani, ha kérdés van próbál válaszolni rá. Csabán Béla polgármester köszöni szépen a tájékoztatást, és kéri, hogy tegyék fel kérdéseiket. Vitéz Józsefné képviselő kérdése, hogy ezek a számok mi jelentenek, hasonló település nagyságához viszonyítva, milyen sorrendben van Tardos. Kelemen Csabáné az AVE Zrt. munkatársa elmondja, hogy Tardos esetében átlagos számok a környező települések között. Lomtalanításban nincsenek az élen. Ez adódhat többféle dologból. Lehet, hogy máshol a lakók beosztóbbak, és őrzik a lomtalanításra szánt anyagot. Átlagos számok, semmi kirívót nem tud megemlíteni sem pozitív sem negatív irányban. 5

6 Moravcsik Mária képviselő kérdése, kérése ha kiürítették a kukát a dolgozók lehetőleg egy kicsit az aszfalttól az út szélétől beljebb tegyék a kukát, ne a padkára. Nem mindenki tudja bevinni rögtön ürítés után. Keskeny az út, ha két autó találkozik útban van. Ha egy méterrel beljebb tennék a dolgozók megköszönnék a lakók, a közlekedők. A másik ha eltörik, vagy tönkre megy a kuka amikor ürítenek, mi az ügymenet? Hogy lehet kicserélni ha a dolgozók a hibásak? Hogy kell intézni, hogy a kára megtérüljön a lakónak? Csabán Béla polgármester elmondja, hogy ez valóban nagy, és gyakori probléma, előfordul hogy megnyomorodnak az edények. Egy-két alkalommal sikerült elérni, hogy kicseréljék. Évente többször előfordul. Kelemen Csabáné az AVE Zrt. munkatársa elmondja, hogy felírta magának, a kollégáknak feltétlenül elmondja az észrevételt, úgy gondolja, ha az aszfalt szélén hagyják a kollégák kevesebb az esély, hogy feldől, ha lejtős területen hagyják akkor eldől a kuka ez lehet az ok. Moravcsik Mária képviselő megjegyzi, hogy elég ha oda teszik vissza a szemetes edényt, ahová ki helyezi a lakó. Kelemen Csabáné az AVE Zrt. munkatársa utasítani fogja a kollégákat, hogy ha van rá mód és lehetőség helyezzék el úgy a szemetes edényeket, ahogy kérik. A másik dolog amit megemlítene az ürítés. Jónéhány alkalommal volt kint a községben. A szemetes edényeknek is van, elhasználódási ideje. Átlagban 10 évesek a szemetes edények, baleset- és életveszélyesek. Az emberi fantázia határtalan, milyen módon lehet összetákolni, csavarozni, az ügyfélre és dolgozókra nézve is veszélyes, mozgatják, felrakják. A rozsda kemény dolgokat tud végezni a fém edényekkel. Próbálkoztak már avval, hogy kis cédulákat készítettek, az edényekre tették, de nem történt a felháborodásokon kívül semmi. Megkerestek gyártókat, a régebbi edények többet kibírnak, a műanyagok vékonyabbak. Télen, nyáron kint vannak, hidegben melegben. A túlsúlytól törik az edény füle, vagy rossz állapotban van. Az edény ha túlsúlyos valahol engedni fog. A terhelés nagyrészt a fülénél van, ott fog engedni. Egy 10 éves edény a túlsúly miatt behorpad, ezért nem tudnak felelősséget vállalni. A gyártó szerint 4-5 év az edények kihordási ideje. Csabán Béla polgármester kérdése, hogy mi az eljárás menete? Volt akinél új szemetes edényt tettek tönkre, ebben az esetben kicserélték. Kelemen Csabáné az AVE Zrt. munkatársa elmondja, hogy be kell jelenteni. Kijönnek, megnézik próbálnak kompromisszumot kötni. Lócki Ferencné képviselő elmondja, hogy egy hónapos alumínium szemetes edénye volt. Megsérült és a polgármester úr segítségét kellett kérni a kár rendezésében. A sofőrrel kellet aláíratni jegyzőkönyvet. A fémkukákat az autó nem szereti. Kelemen Csabáné az AVE Zrt. munkatársa elmondja, hogy a gépkocsivezető nincs megbízva ügyintézésre milliós autók gyakorlatilag miden típusú edény ürítésére alkalmasak. Nagy Imre Tamás képviselő szerint a szemetes edény közepén látni, hogy behorpad. Először horpadás keletkezett, abból kezdődött a probléma, már az új edényen is van horpadás. Kelemen Csabáné az AVE Zrt. munkatársa szerint a kézi ürítés kíméletes, mert a gépi neki vágja az ütközőnek. Tardosról éves szinten 10 reklamáció jön, ügyfelet szolgálnak ki. Minimális az edénytörés. Akkor tud segíteni ha bejelentik. Ha jó minőségű anyagból lenne nem nyomódna be. Nagyon jó a gépkocsiparkjuk. Nem öreg autókkal dolgoznak. Elindultak egy fogyasztói társadalom felé, úgy ahogy a mosógép, mosogató gép megadja magát egy 10 6

7 éves szemetes edény rozsdásodását nem kell magyarázni, igyekeznek úgy végezni a munkájukat, hogy ne legyen pansz. Vízvári Árpád Gyula alpolgármester véleménye, hogy, ahogy be van akasztva felemelve a kuka keskeny a támasztó felület, ha túlsúlyos a szemét attól csapódik. Azért horpadnak be, mert erősen vágódnak. Kelemen Csabáné az AVE Zrt. munkatársa is úgy véli, hogy a súlytól vágódnak erősen a kukák. Kommunális hulladékra, nem építési törmelékre, salakra vannak tervezve a szemetes edények. Megígéri, hogy a gépészeti osztállyal felveszi a kapcsolatot, jó szervizeik vannak szakemberek végzik a szervizelést. Vízvári Árpád Gyula alpolgármester elmondja, a kommunális hulladékot, könnyű dolgokat könnyebb felemelni. Nála nem történt olyan probléma, elöregedett, kiszakadt az alja, és a műanyag kukával nincs probléma. Ha a kezelők finomabban bánnának vele, vagy nem biztos, de, hogyha a vezérlő szelep finomabban működne, ami működteti a szemét kidobást nem szakadna össze a szemetes edény. Célszerű a kukába zacskóval helyezni a szemetet, mert a kezelő hiába rángatja, ha ömlesztve van bele téve, és több okból is az edény alján marad a szemét. Kelemen Csabáné az AVE Zrt. munkatársa: Bennmarad a szemét az a baj, ha megpróbálják kiszedni, problémák lesznek. Bele van rohadva az edényekbe a szemét, nem jön ki könnyen. Ez kivédhető, ha zacskóba teszik a szemetet. Csabán Béla polgármester: Annyit szeretne kérni, ha ilyen előfordul dokumentálják, és egy komolyabb elbírálást. Legyen egy fóruma, ahova beküldhetik a képet, leírhatják, ha jogos akkor cseréljék ki a szemetes edényt. Kelemen Csabáné az AVE Zrt. munkatársa: Amennyiben ők, mint szolgáltatók a hibásak kicserélik. Az azért látszik hogy hol törik le túlsúly miatt, vagy öreg. Persze az ügyfél védi a saját érdekét, nem vállalhatják fel, hogy a település összes 10 éves edényét lecserélik azt gondolja el tudják fogadni ezt. Lócki Ferencné képviselő kérdése, hogy akkor mit tehet az ügyfél? Kelemen Csabáné az AVE Zrt. munkatársa: Keressék őket, amennyiben ők a hibásak helyt fognak állni. Csabán Béla polgármester megköszöni az AVE Zrt. tájékoztatását a lakossági hulladékszállítással kapcsolatban. A képviselő-testület tagjai az elhangzottakat tudomásul veszik. Csabán Béla polgármester: Köszöni főigazgató úrnak, munkatársainak, hogy jelen voltak, AVE Zrt. munkatársának is. Mivel több kérdés bejelentés nem hangzik el a közmeghallgatást 18 óra 55 perckor bezárja,s ezt követően nyílt rendkívüli ülésen folytatja tovább munkáját a képviselő-testület. K.m.f. Csabán Béla polgármester Szakmáry Lászlóné jegyző 7

8 8

Szám: 8-13/2014. N é m e t b á n y a

Szám: 8-13/2014. N é m e t b á n y a Szám: 8-13/2014. N é m e t b á n y a Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 28. napján 9 órakor megtartott rendkívüli Képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Németbánya Község

Részletesebben

JELEN VANNAK: Vollmuth Péter polgármester, Széllné Péber Szilvia, Kövesdi Sándor, Horváth István, Potornai Edit képviselők Dr. Harkai Barbara jegyző

JELEN VANNAK: Vollmuth Péter polgármester, Széllné Péber Szilvia, Kövesdi Sándor, Horváth István, Potornai Edit képviselők Dr. Harkai Barbara jegyző BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 6/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 28. napján megtartott rendes

Részletesebben

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 21-i rendkívüli üléséről.

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 21-i rendkívüli üléséről. Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 21-i rendkívüli üléséről. Tárgykód Határozat- NAPIRENDEK Rendelet száma Az Art-Vital Kft (Nyíregyháza, Sólyom u. 21.) kérelme 118/2001.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2012. július 26.

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2012. július 26. JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2012. július 26. I. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 26. napján 15 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T

T Á R G Y S O R O Z A T PAPOS KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2003. január 30-án tartott nyilvános képviselőtestületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Határozatai: 1-2 Rendelete: -- Készült: 2. példányban Kapják: 2. sz. példányát

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny Község Képviselő-testületének 2012. április 5-én megtartott üléséről Hozott döntések: 21/2012. számú határozat napirend elfogadásáról 22/2012. számú határozat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETEI EGYÜTTES ÜLÉSÉRŐL 2009. JÚLIUS 2.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETEI EGYÜTTES ÜLÉSÉRŐL 2009. JÚLIUS 2. J E G Y Z Ő K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETEI EGYÜTTES ÜLÉSÉRŐL 2009. JÚLIUS 2. HATÁROZATOK SZÁMA: 13, 14, 15/2009. 2 Jegyzőkönyv Bak, Sárhida és Zalatárnok

Részletesebben

Készült: Salföld Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25.- i nyilvános salföldi faluház hivatali helyiségében.

Készült: Salföld Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25.- i nyilvános salföldi faluház hivatali helyiségében. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: S- 4-67 /2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25.- i nyilvános

Részletesebben

Készült: 2 példányban. Példány. a.) jegyzőkönyve b.) 51-53/2010.(VI.17.) kt. határozata

Készült: 2 példányban. Példány. a.) jegyzőkönyve b.) 51-53/2010.(VI.17.) kt. határozata 93 6/2010.sz. Készült: 2 példányban. Példány Mérk Nagyközség Képviselő-testületének 2010. június 17-én 14 00 órai kezdettel megtartott ülésének a.) jegyzőkönyve b.) 51-53/2010.(VI.17.) kt. határozata Napirend:

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2011. JÚLIUS 19-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE

AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2011. JÚLIUS 19-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2011. JÚLIUS 19-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE Jó reggelt kívánok! Tisztelettel köszöntöm az Országos Választási Bizottság ülésén megjelenteket, beadványozókat,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó KISSOMLYÓ KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KISSOMLYÓ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kissomlyó község Képviselő-testülete 2011. április 6-án megtartott testületi ülésén Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 12-én, 18.00 órakor tartott közmeghallgatásának jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 12-én, 18.00 órakor tartott közmeghallgatásának jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 12-én, 18.00 órakor tartott közmeghallgatásának jegyzőkönyve 20/2013. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők elfogadása

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről. Ülés helye: Rábai Miklós Művelődési Ház házasságkötő terme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2015. október 08-i soros ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2015. október 08-i soros ülésén J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2015. október 08-i soros ülésén Hozott határozatok: 153-161/2015.(10.08.) Hozott rendelet: 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi

Részletesebben

Szám: 334/2013. N é m e t b á n y a

Szám: 334/2013. N é m e t b á n y a Szám: 334/2013. N é m e t b á n y a Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 31. napján 9 órakor megtartott Képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Németbánya Község Önkormányzat

Részletesebben

Szám: 334-4/2013. N é m e t b á n y a

Szám: 334-4/2013. N é m e t b á n y a Szám: 334-4/2013. N é m e t b á n y a Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 18. napján 8 óra 30 perckor megtartott Képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Németbánya Község

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 4 - én tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 4 - én tartott nyílt üléséről 170/20/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 4 - én tartott nyílt üléséről Határozatok: 167/2014. (XII.4.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napirendet fogadja el:

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napirendet fogadja el: Bak község Önkormányzati Képviselő-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bak község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 05. napján az Önkormányzat Hivatal épületében (8945

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Ikt. szám: 2-1/ 2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Murony Község Murony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 16-án megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Önkormányzat tanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. november 2-án 18,00 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. november 2-án 18,00 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 21 / 2009. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 2-án 18,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. november 17-én 16.00 órai kezdettel megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Magtárház Jelen vannak: 1. 2. Cziglerné

Részletesebben

Körjegyzıség 8452 Halimba, Petıfi S. u. 16. Tel./fax: 88/237-003. 503-420. Szám: 1-14 / 2012. J e g y z ı k ö n y v

Körjegyzıség 8452 Halimba, Petıfi S. u. 16. Tel./fax: 88/237-003. 503-420. Szám: 1-14 / 2012. J e g y z ı k ö n y v Körjegyzıség 8452 Halimba, Petıfi S. u. 16. Tel./fax: 88/237-003. 503-420. Szám: 1-14 / 2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Halimba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2012. június 27-én tartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. április 13 i közmeghallgatásáról J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csákánydoroszló község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 114/ 14/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 24-én

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata JK. 271.022-14/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2015. március 11. napján 08:30 órai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i üléséről, mely 16.00 órakor kezdődik. Helye: Tardos Község Polgármesteri Hivatala (Községháza) tanácsterme.

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Szavazáskor jelen volt 6 képviselő.

J E G Y ZŐKÖNYV. Szavazáskor jelen volt 6 képviselő. 1260 1269 J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-án (csütörtökön) 15 00 órakor megtartott Képviselő-testület nyílt ülésén. Helye: Községháza emeleti

Részletesebben

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. április 22-i közmeghallgatásának j e g y z ő k ö n y v e

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. április 22-i közmeghallgatásának j e g y z ő k ö n y v e 1 ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. április 22-i közmeghallgatásának j e g y z ő k ö n y v e a.) Napirendje b.) Határozata c.) Jegyzőkönyve d.) Mellékletek Napirendek: 1. Tájékoztató

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án ( csütörtökön ) 17.00 órakor tartott üléséről. Az ülés helye: Községháza. Jelen vannak: Fischer

Részletesebben

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. július 29.-i nyilvános ülésén.

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. július 29.-i nyilvános ülésén. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: 21-68 /2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. július

Részletesebben

Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu

Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu 109-24/2013. JEGYZŐKÖNYV Balajt község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi november hó 27. napján, szerdán

Részletesebben

Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Szám: 1/3/2/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza

Részletesebben

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 15.-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 15.-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 15.-én megtartott ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 35 39. d, rendelete: T á r g y s o r o z a t a 1.) Beszámoló

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről. Halmaj Község Képviselő-testülete EGYÜTTES NYÍLT Szám: 7-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 7 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza.

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 7 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza. 5 Jegyzőkönyv Készült Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-én 15.00 h kezdettel a Művelődési Ház tanácskozótermében (Balatonberény, Kossuth tér 1.) megtartott nyilvános

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága

Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 2015. május 27-i soron következő ülésének jegyzőkönyve 31/2015. (V. 27.) sz. Városfejlesztési, Környezetvédelmi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. S i m o n k a György elnök: Jegyzőkönyv hitelesítőnek javaslom Prof. dr. Turcsán Zsolt

Jegyzőkönyv. S i m o n k a György elnök: Jegyzőkönyv hitelesítőnek javaslom Prof. dr. Turcsán Zsolt Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása Cím: 5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. Kistérségi iroda Tel: 68/381-011/121, Fax: 68/381-656 E-mail: irodavezeto@del-bekes.hu Web: www.del-bekes.hu Jegyzőkönyv

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv.

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes, Balatonőszöd és Somogytúr Községi Önkormányzatok Képviselőtestületeinek 2013. április 23-án 16.00. órakor kezdődő, a Latinovits Zoltán Művelődési Ház földszinti kis

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Képviselő-testület 2013. október 16-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. a Képviselő-testület 2013. október 16-án megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2013. október 16-án megtartott üléséről Tartalmazza: 219-226/2013.(X.16.) számú határozatokat 19-20/2013.(X.21.) rendeleteket JEGYZŐKÖNYV Készült: Csörög Község Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 2-án (szerdán) 16:00 órai kezdettel megtartott üléséről 1 Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen vannak:

Részletesebben

2. Balatonrendes Önkormányzat 2012. évi költségvetés I. fordulójának tárgyalása.

2. Balatonrendes Önkormányzat 2012. évi költségvetés I. fordulójának tárgyalása. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: B- 29-2 /2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január

Részletesebben

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. 11/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: - 7 fő települési képviselő, a csatolt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2009. november 12- án tartott közmeghallgatással egybekötött ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS MEZİGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS MEZİGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS MEZİGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA Ikt. szám: III. 41-41/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Pollák Tibor polgármester: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a 7 fő képviselőből 4 fő jelen van.

Jegyzőkönyv. Pollák Tibor polgármester: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a 7 fő képviselőből 4 fő jelen van. Készült: Jegyzőkönyv Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 17-ei soron következő üléséről Jelen vannak: jelenléti ív szerint: Pollák Tibor polgármester, Demjén Imre, Tibádné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. július 12-én 15.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. július 12-én 15.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Ügyszám: 1/34-17/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. július 12-én 15.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2010. június 30-án 17.

Jegyzıkönyv. Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2010. június 30-án 17. Jegyzıkönyv Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2010. június 30-án 17.35 órai kezdettel Jelen vannak: Szathmáry Gergely polgármester Petneházy Gábor alpolgármester

Részletesebben

26. számú JEGYZŐKÖNYV

26. számú JEGYZŐKÖNYV 26. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: Ülés helye: Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 11-én 10 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 09-én 17.00 órai kezdettel megtartott nyilvános rendkívüli testületi ülésén Helye: Pétfürdői Közösségi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2011. május 16-án 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2011. május 16-án 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2011. május 16-án 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor József polgármester, Elekes Péter,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vámosgyörk Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 4-én 17.00 órakor tartott üléséről. Jelen vannak: Gedei Zoltán polgármester Hám László alpolgármester Endrész

Részletesebben

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Arnót, Petőfi S.u. 120. Tel: 46/ 500-740 Szám: 17/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete és Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. május 3.-i együttesen tartott üléséről. Tartalom: Határozatok:

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága

Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 2015. november 25-i soron következő ülésének jegyzőkönyve 51/2015. (XI. 25.) sz. Városfejlesztési, Környezetvédelmi

Részletesebben

Az ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház helyisége Vigántpetend, Kossuth u.32.

Az ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház helyisége Vigántpetend, Kossuth u.32. Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 8293. Vigántpetend, Kossuth u. 32. Szám: 119-5/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 26-án, 17.00 órakor megtartott ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 26-án, 17.00 órakor megtartott ülésének. j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 26-án, 17.00 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e 197/2011. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők elfogadása

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Iktatószám: 1011-4/2011.

JEGYZŐKÖNYV. Iktatószám: 1011-4/2011. Iktatószám: 1011-4/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 31. napján 17:00 órakor, a Művelődési Ház kis tanácstermében (8123 Soponya, Petőfi S. u.

Részletesebben

1./ A rendezési tervet érintő akutális kérdések megtárgyalása. Előadó: Szabó László polgármester

1./ A rendezési tervet érintő akutális kérdések megtárgyalása. Előadó: Szabó László polgármester Jegyzőkönyv Készült: a Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 18. napján 19.00 órakor megkezdett rendkívüli nyílt üléséről a Polgármesteri Hivatalban. Jelen vannak: A képviselő-testület

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Szociális Egészségügyi és Oktatási, valamint Pénzügyi Bizottsága Cím: 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Tel: 68/440-000, Fax: 68/440-860 E-mail: kisterseg@medgyesegyhaza.hu

Részletesebben

2 3. s z á m ú. Készült a 2012. október 15-én megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről.

2 3. s z á m ú. Készült a 2012. október 15-én megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről. 2 3. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a 2012. október 15-én megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről. Képviselő-testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal /Jobbágyi Bencsik utca 10./ Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata JK. 80.055-30/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2014. december 03. napján 15:30 órai

Részletesebben

15/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. december 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve

15/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. december 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve 15/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. december 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve J e g y z ő k ö n y v Készült Endrefalva Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Szob Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. március 26-án megtartott nyílt üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Szob Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. március 26-án megtartott nyílt üléséről. Szám: 568/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szob Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. március 26-án megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Remitzky Zoltán polgármester dr. Holocsi Krisztián

Részletesebben

Távol maradt: Kovács János alpolgármester és Mesterházi László képviselő.

Távol maradt: Kovács János alpolgármester és Mesterházi László képviselő. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 28-11/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. március 21-én (csütörtökön) 17 órakor a Művelődési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 10-én 17.30 órakor megtartott közmeghallgatásáról.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 10-én 17.30 órakor megtartott közmeghallgatásáról. 1 Tömörd Község Önkormányzat 16/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 10-én 17.30 órakor megtartott közmeghallgatásáról. Az ülés helye: Faluház

Részletesebben

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 12.-i nyilvános ülésén.

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 12.-i nyilvános ülésén. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: 21-18 /2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Gyányi Irén igazgatási főelőadó. Szociális Földprogram irányító

JEGYZŐKÖNYV. Gyányi Irén igazgatási főelőadó. Szociális Földprogram irányító II-2/455-2/2011. ikt. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2011. március 22-én megtartott Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 30-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott nyílt ülésén

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 30-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott nyílt ülésén KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 30-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott nyílt ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2009. április 21-én megtartott, nyílt ülésének

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2009. április 21-én megtartott, nyílt ülésének 105/14/2009. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2009. április 21-én megtartott, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 31/2009.(IV.21.) Képviselő-testületi határozat Az önhibájukon kívül hátrányos

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen van: Dr. Pácziné Félix Anna bizottság elnöke, Szalai Gábor, Balogh Gábor, Szucsányiné Csordás Mária bizottsági tag (4 fő)

JEGYZŐKÖNYV. Jelen van: Dr. Pácziné Félix Anna bizottság elnöke, Szalai Gábor, Balogh Gábor, Szucsányiné Csordás Mária bizottsági tag (4 fő) JEGYZŐKÖNYV Készült: Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottsága 2014. május 28-án 15.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott

Részletesebben

ö ö ö ö ő ö ö ő ö ő ő ő ö ö ő ő ö ö ő ő ű ű ő ő ö ű ő ö ö ő ö ő ö ú ő ö ű ű ő ő ö ű ő ö ö ű ű ő ö ű ő ö ö ű ű ű ű ű ű ű ö ű ő É ö ú ö ö ö ö Ő ö ö ö ö ő ö ö ő ö ö ő ö ö ő ű ö ö ö ö ö ö ő Ö ő ö ö ő ö ő ö

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Vázsnok Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. március 22. napján tartott testületi üléséről. Testületi ülés helye: Sásd, Városháza tanácskozóterme Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2. Járási hivatal kialakításával kapcsolatosan Dömösről és Pilismarótról átadandó státuszok tekintetében kötött megállapodás jóváhagyása

Jegyzőkönyv. 2. Járási hivatal kialakításával kapcsolatosan Dömösről és Pilismarótról átadandó státuszok tekintetében kötött megállapodás jóváhagyása Jegyzőkönyv Készült: 2012. október 25-én megtartott rendes üléséről Jelen vannak:pálmai József korelnök Csonka József Dr. Pálinkási Csaba Bartók László képviselők Dr. Szabó Attila jegyző Jegyzőkönyvvezető:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNY. Újlőrincfalva Község Képviselő-testülete: Zsebe Zsolt polgármester, Lovász László Györgyné képviselő, Paulik Kálmán képviselő

JEGYZŐKÖNY. Újlőrincfalva Község Képviselő-testülete: Zsebe Zsolt polgármester, Lovász László Györgyné képviselő, Paulik Kálmán képviselő 1 JEGYZŐKÖNY Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. január 26-án (szerdán) 13.30 órai kezdettel tartott együttes nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

ROMÁNIA HARGITA MEGYE GYERGYÓÚJFALU KÖZSÉG HELYI TANÁCSA JEGYZŐKÖNYV

ROMÁNIA HARGITA MEGYE GYERGYÓÚJFALU KÖZSÉG HELYI TANÁCSA JEGYZŐKÖNYV ROMÁNIA HARGITA MEGYE GYERGYÓÚJFALU KÖZSÉG HELYI TANÁCSA Ikt. szám: 606 /2012 JEGYZŐKÖNYV Jelen jegyzőkönyv a 2012. március 29-én, 18 órai kezdettel tartott munkaterv szerinti Helyi Tanácsülés alkalmával

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvényterme (Dózsa György út 15/a)

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2008. október 14-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2008. október 14-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-9/2008./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2008. október 14-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Majdanics László polgármester a napirendek előtt szót adott Batári Csabának a Tiszalúci Gyermekekért Alapítvány elnökének.

JEGYZŐKÖNYV. Majdanics László polgármester a napirendek előtt szót adott Batári Csabának a Tiszalúci Gyermekekért Alapítvány elnökének. JEGYZŐKÖNYV Készült Tiszalúc Nagyközség Képviselő-testületének 2011. január 25- napján a Községháza tanácskozó termében megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Majdanics László polgármester Tóth Albert

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL a 7011 Alap, Dózsa György u. 31. ' 25/221-102, 6 25/220-370 8 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. december 19-én megtartott nyilvános üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. december 19-én megtartott nyilvános üléséről J e g y z ő k ö n y v 2011. december 19-én megtartott nyilvános üléséről Jelen vannak: Dics ő László polgármester, Ginzer János alpolgármester, Böröcz Dániel, Pandurné Deák Ágnes, Taller József képvisel

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2012. január 31-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2012. január 31-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 248 / 1 /2012 Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2012. január 31-én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve 1/2012.(I.31.) sz. Képviselő-testületi határozat Vagyonnyilatkozatokat kezelő ad-hoc

Részletesebben

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg!

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 21-én megtartott ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2013. július 17-én megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi üléséről

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2013. július 17-én megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi üléséről Dömös Község Önkormányzata 2027 Dömös Táncsics u. 2 Készült 4 példányban! /2013 4. sz. példány Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2013. július 17-én megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében. I-1/17-20/2008.ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében. Jelen vannak: Pap Tibor polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti Komjáthy termében

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti Komjáthy termében JEGYZŐKÖNYV PÉNZÜGYI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁGÁNAK 2016. január 20-án 14,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti Komjáthy

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 18/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny Község Képviselő-testületének 2015. december 14-én megtartott nyilvános üléséről Hozott döntések: 17/2015. (XII.15.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2015.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Takács László a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság elnöke:

JEGYZŐKÖNYV. Takács László a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság elnöke: JEGYZŐKÖNYV Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottsága 2015. január 19-én 15.00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helyszíne:

Részletesebben

Strandfürdő és Gyógyászat szakmai koordinátora

Strandfürdő és Gyógyászat szakmai koordinátora I-1/5-6/2013. ikt.sz. Jegyzőkönyv Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2013. március 14-én megtartott Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság rendkívüli nyílt

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2012. augusztus 13.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2012. augusztus 13-án 15.00 órakor

Részletesebben

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NYÍLT ÜLÉSE 13. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE (2015. DECEMBER 14.) Határozat: 103/2015. 105/2015. Kt. hat.

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NYÍLT ÜLÉSE 13. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE (2015. DECEMBER 14.) Határozat: 103/2015. 105/2015. Kt. hat. NYÁRLŐRINC KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NYÍLT ÜLÉSE 13. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE (2015. DECEMBER 14.) Határozat: 103/2015. 105/2015. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 25 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009. április 22-én megtartott ülésén. Jelen vannak: Csőgér Bálint polgármester, Patkó András alpolgármester, Csikász Zoltánné képviselő, Helli József képviselő, Fónagyné

Részletesebben

J E G Y Z Ő KÖ N Y V

J E G Y Z Ő KÖ N Y V Önkormányzati Képviselő-testület 8551 Nagygyimót Rákóczi u.2. Szám: 326-2/2015 J E G Y Z Ő KÖ N Y V Készült: Nagygyimót Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. április 15-én 18:30 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án, 18.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án, 18.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án, 18.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve 4/2014. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv-hitelesítő elfogadása 5/2014.

Részletesebben

1 7. s z á m ú. Készült a 2011. július 28-án megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről.

1 7. s z á m ú. Készült a 2011. július 28-án megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről. 1 7. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a 2011. július 28-án megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről. Képviselő-testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal /Jobbágyi Bencsik utca 10./ Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. május 22. NAPJÁN MEGTARTOTT 10. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. május 22. NAPJÁN MEGTARTOTT 10. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. május 22. NAPJÁN MEGTARTOTT 10. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Képviselőtestülete 2013. május 22-án tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. május 6-án a Városháza Dísztermében (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének, a Városháza nagytermében tartott, 2008. március 25-i üléséről Jelen vannak: 12 települési képviselő: Antal Ferenc, Daróczi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. december 16-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. december 16-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2010. december 16-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dr. Pálinkási Csaba Dr. Kóthy Miklós Csaba Szilágyi Gábor Pálmai József Csonka

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült: Sződ Község Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében, 2013. április 25. napján 18.00 órakor megtartott Sződ Község Képviselő-testületének üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben