Jegyzőkönyv. S i m o n k a György elnök: Jegyzőkönyv hitelesítőnek javaslom Prof. dr. Turcsán Zsolt

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzőkönyv. S i m o n k a György elnök: Jegyzőkönyv hitelesítőnek javaslom Prof. dr. Turcsán Zsolt"

Átírás

1 Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása Cím: 5800 Mezőkovácsháza, Árpád u Kistérségi iroda Tel: 68/ /121, Fax: 68/ Web: Jegyzőkönyv K é s z ü l t: a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Tanácsának március 11-én kor, a Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal nagytermében megtartott rendkívüli, nyílt üléséről. J e l e n vannak: Sallai Ildikó alpolgármester Almáskamarás Gajda Istvánné képviselő Dombiratos Bugyi Ferenc polgármester Kevermes Tonka István Jánosné polgármester Kisdombegyház Pápai Zoltán polgármester Kunágota Sódarné Varga Gyöngyi polgármester Magyarbánhegyes Dús Ildikó polgármester Magyardombegyház Krucsai József polgármester Medgyesbodzás Ruck Márton polgármester Medgyesegyháza Krucsóné Gergely Erzsébet alpolgármester Mezőhegyes Prof. dr. Turcsán Zsolt polgármester Mezőkovácsháza Jancsó Ottó polgármester Nagybánhegyes Pelle István polgármester Nagykamarás Simonka György polgármester Pusztaottlaka Varchó István polgármester Végegyháza T á v o l l é v ő tagok: Dr. Karsai József polgármester Battonya Dr. Varga Lajos polgármester Dombegyház Csürhés István polgármester Kaszaper J e l e n volt még: Dr. Szilbereisz Edit Mezőkovácsháza Város Aljegyzője Ágostonné Dohányos Ivett Pénzügyi Csoportvezető Mezőkovácsháza Császár Ildikó Kistérségi adminisztrátor Kálmán András Térségfejlesztő menedzser Királyné Demcsák Ágnes Belső ellenőr Ferenczi László Munkatárs S i m o n k a György elnök: Tisztelettel köszöntöm az ülésen megjelenteket. Megállapítom, hogy a Társulási Tanács jelen ülése határozatképes: 14 fő jelen van, az általuk képviselt lakosságszám is megfelel a jogszabályi feltételeknek, így az ülést megnyitom. Javaslom, hogy a meghívóban közölt napirendi pontokat tárgyaljuk, azzal a kiegészítéssel, hogy az írásos napirendek előtt hallgassuk meg a belső ellenőrünk bemutatkozását és a napirendek közé az írásos előterjesztések után felvennénk egy szóbeli előterjesztést a Kistérség Roma irodával kapcsolatban. Megkérdezem van-e más napirendi javaslat? S i m o n k a György elnök: Jegyzőkönyv hitelesítőnek javaslom Prof. dr. Turcsán Zsolt

2 polgármester Urat. Kérem, aki ezzel egyetért, szavazza meg. Megállapítom, hogy a Tanács 13 igen szavazattal ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással a javaslatot elfogadta. S i m o n k a György elnök: Most először fordult elő, hogy nem voltam a pénzügyi bizottság ülésén és ez most hibának minősül mivel most jutottak a tudomásomra olyan dolgok amelyek befolyásolhatják az egész ülést. A két napirendi pontot amit írásban megkapott mindenki szeretném kiegészíteni egy harmadik napirendi ponttal a bejelentések előtt mégpedig a Kistérségi Roma iroda létrehozásáról készült tájékoztatóval. Kérem aki egyetért szavazza meg. A Tanács 14 egyhangú igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 42/2011(III.11.) számú tanácsi határozat A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása a március 11-i ülés napirendi pontjai közé 3 napirendi pontként felveszi a Roma Iroda létrehozásáról készült tájékoztatót. Határidő: azonnal Felelős: Simonka György elnök Simonka György elnök: Kérdezem, hogy van-e más napirendi pont javaslat, ha nincs, akkor kérem, aki a napirendet elfogadja, szavazza meg. A Tanács 14 egyhangú igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 43/2011(III.11.) számú tanácsi határozat A Dél- Békési Kistérség Többcélú Társulás Tanácsa a március 11-i rendkívüli nyílt ülése napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 1.) Belső ellenőri bemutatkozás 2.) A Társulás önálló munkaszervezetének alapító okirata Előadó: Dr. Szilbereisz Edit aljegyző 3.) Munkaszervezet vezetői álláshelyre pályázati kiírás Előadó: Paulik Katalin Hatósági csoportvezető 4.) Kistérségi Roma Iroda létrehozásáról szóló tájékoztató Előadó: Simonka György elnök 5.) Bejelentések

3 S i m o n k a György elnök: Felkérem Királyné Demcsák Ágnest tartsa meg bemutatkozását. K i r á l y n é Demcsák Ágnes belső ellenőr: Először is szeretném megköszönni, hogy eljöhettünk és bemutatkozhatunk. Én Királyné Demcsák Ágnes vagyok okleveles könyvvizsgáló és belső ellenőr vagyok melyekről bizonyítványokkal is rendelkezem és évek óta belső ellenőrzést végzek az önkormányzatoknál. Miután sikerült ezt a pályázatot elnyernünk, hogy a belső ellenőrzési munkálatokat az önkormányzatoknál mi végezzük akkor kaptam a feladatot, hogy én leszek a belső ellenőrzésnek a vezetője. Két kollégával fogjuk végezni a munkát Csillával és Józseffel, effektíve ők lesznek azok akik az ellenőrzéseket el fogják végezni és az önkormányzatokat fel fogják keresni. Az összefoglaló jelentéseket pedig én saját magam fogom elkészíteni. Helyileg azt szeretném kérni, hogyha tudnak olyan helységet ahol a kollégák a mindennapi munkájukat végezni tudnák úgy kérem azt jelezzék, mert hiszen sokat lesznek kint az önkormányzatoknál mégis szükségünk lenne egy irodára. Technikai felszereltséget mi biztosítani tudjuk. Megvan a két éves tematikánk, kicsi csúszással tudtunk indulni, február közepén sikerült megkötni a szerződést, és már februárban egy ellenőrzést el is végeztünk. A márciusi hónapunk kicsit zsúfolt lesz, hiszen négy településen kell ellenőrzést végezni. Az ellenőrzési dátum előtt a kollégák küldeni fognak egy tájékoztatást, hogy mikor érkeznek. S i m o n k a György elnök: Kérdezem, hogy van-e kérdés a belső ellenőrzéssel kapcsolatban? Ha nincs akkor hadd mondjam el, hogy nagyon bízok abban, hogy nagyon jól fogunk tudni együtt működni és köszönöm szépen a bemutatkozást. I. NAPIREND: A Társulás önálló munkaszervezetének alapító okirata Előadó: Simonka György elnök S i m o n k a György elnök: Először is kérdezem az előterjesztéssel kapcsolatban a pénzügyi bizottság véleményét. P e l l e István pénzügyi bizottság elnöke: A bizottság az Alapító okiratot megvizsgálta, illetve megtárgyalta és elfogadásra javasolja a gréniumnak. S i m o n k a György elnök: Kérdezem van-e hozzászólás vagy kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban? Én is átnéztem és a kollégák elmondták, hogy ez egy standard alapító okirat melyet ha szükséges bármikor tudunk módosítani. Dús Ildikó polgármester az ülésre kor megérkezett, jelenlévő tagok száma 15. S i m o n k a György elnök: Kérem aki az Alapító Okiratot elfogadja szavazza meg. A Tanács 15 egyhangú igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 44/2011(III.11.) számú tanácsi határozat A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Tanácsa, mint alapító szerv a Dél- Békési Kistérség Többcélú Társulás Kistérségi Irodája alapító Okiratát a határozat melléklete szerint fogadja el.

4 A Társulási Tanács felkéri a Társulás elnökét, hogy nyújtson be kérelmet a Magyar Államkincstár Regionális Igazgatóságához a határozat és az alapító okirat megküldésével a törzskönyvi nyilvántartáson történő átvezetés céljából. Határidő: a törzskönyvi átvezetésre: az aláírást követően azonnal Felelős: Simonka György elnök II. NAPIREND: Munkaszervezet vezetői álláshelyre pályázati kiírás Előadó: Paulik Katalin hatósági csoportvezető S i m o n k a György elnök: Kérdezem a pénzügyi bizottságot, hogy megtárgyalta-e az előterjesztést? P e l l e István pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja a Tanács felé azzal a változtatással, hogy a beadási határidő a pályázati kiírásban változik március 31-e lenne. S i m o n k a György elnök: Szeretném tudatni mindenkivel, hogy a Társulás az önálló munkaszervezet létrehozásáról döntött ezzel kapcsolatban voltak problémák, csúszások, de végül Battonya Város is elfogadta a szervezet létrehozását. Ezzel kapcsolatban az első lépés megtörtént, az imént fogadtuk el az alapító okiratot, a második lépésünk a munkaszervezet vezetőjének pályáztatása. A törvény úgy szól, hogy ha még a mai nap folyamán el tudjuk fogadni a pályázati kiírást akkor, tizenöt napig meg kell hirdetni és ennyi nap áll rendelkezésére a pályázóknak, hogy beadják jelentkezéseiket. Az ülés előtti csúszásunk abból adódott, hogy én azt szerettem volna, ha március 30-val választjuk meg a munkaszervezet vezetőjét ez az én hibám volt mert én 16-tól számoltam a tizenöt napot de 17-től kell számolni. El szeretném mondani továbbá azt is, hogy a március 31-i napunk nagyon zsúfolt lesz, kiváltképpen azoknak, akik bizottsági tagok is lesznek. Ugyanis szeretném, ha 31-e 12 óra lenne a beadási határidő, és az elbírálás határideje is változni fog a 12 óráig beérkezett pályázatokat egy három tagú bizottság fogja elbírálni és személyes meghallgatást is fog eszközölni a bizottság és így a bizottság 13-tól tartja majd ülését. A személyes meghallgatások és a bizottsági ülés után 14-tól kezdődne a Társulási ülés ahol döntenénk a vezető személyéről. Azért fontos, hogy már 31-én döntsünk mert már 1-jével szeretnénk ha felállna az önálló munkaszervezet és ahhoz szükség van egy munkaszervezet vezetőre, viszont a szervezet vezetőjét még 31-én a biztosítotti körbe be kell vinni, hogy elsejével fel tudjuk venni. A munkaszervezet vezetőjének lesz majd jogosultsága, hogy felvegye a munkaszervezet gazdasági vezetőjét, amire szintén pályázatot fogunk kiírni. Van-e hozzászólás, kérdés, észrevétel? Ha nincs, akkor kérem az említett kiegészítésekkel és változtatásokkal fogadjuk el a pályázati kiírást. A Tanács 15 egyhangú igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 45/2011(III.11.) számú tanácsi határozat A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Tanácsa pályázatot ír ki a társulás önálló munkaszervezetének vezetői állására a határozat mellékletében foglalt kiírás alapján.

5 A testület felhatalmazza a Tanács Elnökét a pályázati kiírás honlapon történő publikálásával. Határidő: értelem szerint, Felelős: Simonka György elnök S i m o n k a György: Még nem lépnék át a következő napirendre, hanem szeretném elmondani, hogy a gazdasági vezető pályázatában a kistérségi grénium nem tud dönteni, viszont javaslatot megfogalmazhat és ezt a kiírástervezetet előterjesztésben mindenki meg is kapta. Én szeretném, ha ezalatt a javaslat alapján ami a törvényi minimumom jelzi ez alatt a javaslat alatt javasolnánk egy pályáztatási rendszert és amikor a munkaszervezet vezetője ki lesz nevezve, akkor ez alapján tudna egy kollégát felvenni akivel remélhetőleg sokáig fogunk tudni együtt dolgozni. Aki ezzel egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze. A Tanács 15 egyhangú igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül a tájékoztatást elfogadta. S i m o n k a György elnök: Mivel az előbbiekben már említettem, hogy egy Eseti munkabizottságot kell létrehoznunk, meg kell választani a bizottsági tagokat. Én Prof. dr. Turcsán Zsolt, Ruck Márton és Pelle István polgármester Urakat javaslom a bizottság tagjainak. A javasolt személyek a tagságot elfogadják, így kérem aki a bizottság összetételével egyetért szavazza meg. A Tanács 15 egyhangú igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 46/2011(III.11.) számú tanácsi határozat A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Tanácsa a munkaszervezet vezetői álláshelyre beérkező pályázatok elbírálására saját tagjai közül háromtagú Esteti Munkabizottságot választott, melynek tagjai Prof. dr. Turcsán Zsolt Mezőkovácsháza Város polgármestere, Ruck Márton Medgyesegyháza Város polgármestere és Pelle István Nagykamarás Község polgármestere. Határidő: március 31. Felelős. Simonka György elnök S i m o n k a György elnök: A harmadik napirendi pont előtt, nem napirendi pontként, de ide kötődő bejelentést szeretnék tenni. Március elsejével a munkaszervezeten belül személyi változásokra került sor. Került erre sor azért mert személyek hagyták el a Mezőkovácsházi Önkormányzat kötelékét, illetve az én személyem irányába komoly bizalmi válság keletkezett, nem is szerettem volna mindenkivel együtt dolgozni. Jelen pillanatban van egy olyan érzésem, hogy komoly passzivitásba ütközök akkor, amikor kérek bárminemű ügyiratot, anyagot, illetve a tájékoztatásom nem történt meg minden esetben. Ezért én konzultáltam polgármester Urral akivel a kapcsolatunkra ez nem nyomott bélyeget és a bizalom megmaradt vele és Ő javaslatot tett arra, hogy kik tudják március hónapban ellátni azt a munkakört amire szüksége van a kistérségnek. Többek között látják, látjátok, hogy nagyon sok új dolog például az Alapító okirat, a pályázat volt napirenden amit el kellett végezni. Sajnálatos módon Erzsike megbetegedett, Farkasné Katika elhagyta az önkormányzat kötelékét. Szeretném bejelenteni, hogy nem jelent plusz kiadást a kistérség számára a mostani munkaszervezet a kereten belül maradtunk. Kérem aki a tájékoztatást

6 elfogadja, szavazza meg. A Tanács 15 egyhangú igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül a tájékoztatást elfogadta. III. NAPIREND: Roma Iroda létrehozásáról tájékoztató Előadó: Simonka György elnök S i m o n k a György elnök: Felkérem Kálmán Andrást, hogy tartsa meg tájékoztatóját. Kaptunk egy anyagot, amiben sok minden le van írva, de én mégis szeretném, hogyha szóban kapnánk tájékoztatást. K á l m á n András térségfejlesztő menedzser: Köszönöm szépen elnök Úr. Engedjék meg, hogy röviden tájékoztassam Önöket a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Roma Iroda létrehozása, valamint roma képzési és foglalkoztatási program végrehajtása című projekt jelenlegi helyzetéről. A projekt Mezőkovácsházi kistérség LHH programjában kerül megvalósításra. A korábbi projektgazda a Battonyai Cigány Önkormányzat visszalépett a pályázattól és azért mert ez egy kötelező program és meg kell valósítani ezért lett a pályázó szerv a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása. A pályázatot megfelelően benyújtottuk 100 pontból 100 pontot kapott meg. A Támogatás intenzitása 100%, nem igény hozzájárulást. Jelen állás szerint Varchó István elnökhelyettes Úr és Nyergesné Kovács Erzsébet munkaszervezet vezető a Támogatási szerződést megkötötték január 17-én. A Támogatási szerződés 2. pontját szeretnénk módosítani, a következő okok miatt: az egyik a megvalósítás helyszíne: a Támogatási szerződésben jelen állás szerint még Battonya szerepel, mivel így kellett megkötnünk a szerződést. A korábbi Társulási döntés alapján kevermesi helyszín lett megjelölve, viszont a kevermesi helyszín felújítása közel Ft-ba kerülne, erre sajnos a Kistérségi Társulásnak nincs külön fedezete, hogy a felújítás költségeit ki tudja fizetni és a pályázat költségvetésében sem tudunk ekkora összeget átcsoportosítani az ingatlan felújítására, ezért szeretném Önöket tájékoztatni, hogy Mezőkovácsházán A Roma Közösségi Házban kerülne megvalósításra ez a projekt. Maga az intézmény a projekt végrehajtására megfelel, 25 fő képzésére fős csoportokban történő képzésére az intézmény alkalmas. A Támogatási szerződésben a kőműves és a pedagógiai asszisztens képzés szerepel és ezt szintén szeretnénk módosítani a következő két képzésre: agrár-környezetgazda, és zöldségtermesztő, bionövény-termesztő, ezeknek a változtatása az Irányító Hatóság felé folyamatban van. Jelenleg a hová hagyását várjuk a változtatásoknak. A program hivatalosan a következő hónaptól kezdődik. Röviden ennyit szerettem volna mondani, ha bármi kérdés van szívesen válaszolok rá. S i m o n k a György elnök: Én azt gondolom, hogy ez jól is hangozhatott, probléma nincs. Nekem nem tetszett, azt is elmondom, hogy miért nem. Én vezetőként amit már nagyjából 15 éve gyakorlok önkormányzati és vállalkozói szinten, sok mindent el tudok fogadni de azt, hogy a személyemet nem tájékoztatják folyamatosan arról a változásról ami bekövetkezik, azt soha nem tudtam elfogadni. Ebben az esetben folyamatosan ez előfordult, soha nem voltam képben, amit megbeszéltünk az általában nem következett be és sajnálatos módon nem is tájékoztattak arról, hogy ez nem tud létrejönni és más módon kell megcsinálni. Akkor hadd kérdezem meg, hogy mikor lett aláírva a szerződés? K á l m á n András térségfejlesztési menedzser: A Támogatási kettő pontban lett meghosszabbítva kétszer 45 nappal tehát ez 90 napot jelen. Január 17-én került megkötésre a szerződés, magát a szerződést pedig február 4-én adta fel az Irányító Hatóság a Kistérségi

7 Társulásnak. S i m o n k a György elnök: Mikor történt meg a módosítási kérelem postázása, azok alapján amiket én kértem? Először is azt kértem a helyszínváltoztatással kapcsolatban, hogy legyen Kevermesen a program megvalósítási helyszíne, ugyanis Battonya jelenlegi pénzügyi helyzete, illetve az a helyszín, ami a program megvalósítására meg lett jelölve az már elképzelhető, hogy nem a battonyai önkormányzat tulajdonában lesz. Ezért szerettük volna Kevermesen megvalósítani a programot, ahol a legnagyobb roma populáció él. Erre azt a tájékoztatást kaptam, hogy addig amíg a szerződés nincs aláírva nem lehet módosítást kérni. Ezek szerint január 17-én a szerződést megkötöttük, részünkre február 6-án megérkezett, be lett-e nyújtva a Módosítási Kérelem? K á l m á n András térségfejlesztési menedzser: A Támogatási szerződés megkötéséhez csatolásra került a Többcélú Kistérségi Társulás által elfogadott helyszín módosítás, az Irányító Hatóság jelezte, hogy csak akkor lehet helyszínmódosítást kérnünk, ha megvan a Támogatási Szerződésünk. A helyszín és a képzések módosítása mikor ment el pontosan Laci? F e r e n c z i László projektvezető: Előzetes állásfoglalásokat kértünk mind a két módosításra, melyekre a válasz az volt, hogy gyújtsuk be hivatalos formában a kérelmünket és majd értesítenek a döntésekről. A hivatalos kérelmet a tegnapelőtti napon küldtük meg az ESZA Kht. felé. S i m o n k a György elnök: Minden tiszteletem azoké, akik megírták, és Karsai Józsefé aki bevállalta annak idején, Battonya kontójára ugyanis ha ő ezt akkor nem adta volna be, akkor az egész LHH-s pályázattól elestünk volna. Ez az alapfeltétel, ha ez nem jön létre akkor minden borul és én arra törekszem, hogy ez meg is valósuljon, viszont nem azon az áron, hogy a Kistérség megbukik. Egy hónap csúszással tudtátok csak a kért módosítási kérelmet beküldeni. Kérdezem még, hogy elindult-e a projekt? K á l m á n András térségfejlesztési menedzser: A projekt a következő hónaptól indul hivatalosan. Az Irányító Hatóságtól hosszabbítást kértünk. S i m o n k a György elnök: Hosszabbítást tudtunk kérni az Irányító Hatóságtól és meddig kaptunk? K á l m á n András térségfejlesztési menedzser: A Támogatási Szerződésben szereplő végleges dátum szeptember vége és ezt a dátumot szeretnénk két hónappal meghosszabbítani. S i m o n k a György elnök: Nem ez volt a kérdés. A kérdés az volt, hogy elindult-e a projekt, meg tudtuk-e kezdeni a projekt megvalósítását? K á l m á n András térségfejlesztési menedzser: Az előkészítő tevékenységeket megkezdtük, tehát a projekt hivatalosan elindult. A képzésekre vonatkozó változásbejelentőt elküldtük.

8 S i m o n k a György elnök: Mikor indult el a projekt? K á l m á n András térségfejlesztési menedzser: Program szerint február 1-jén. S i m o n k a György elnök: Mi volt a válaszotok arra, hogy nem lehet módosítást kérni helyszínben, illetve képzésben? Ugye az volt a válasz, hogy nem érkezett meg a szerződés és addig nem lehet tenni semmit. Ez a szerződés február 6-án érkezett meg, akkor, hogy indulhatott el február 1-jével a program? Mit jelent az elindulás? Ki írta alá a szerződéseket? Ki engedélyezte miután én azt mondtam, hogy a következőek a feltételeim: amibe kértem, hogy módosításokat eszközöljünk és ti azt mondtátok, hogy addig nem lehet módosításokat eszközölni amíg a szerződés nincs a kezünkben. Azt kértem, hogy Battonyán valószínűleg nem tud megvalósulni és én szerettem volna Kevermesen, Kevermesről kiderült, hogy az Irányító hatóág nem járul hozzá. A másik kérésem az volt, hogy ne képezzünk munkanélkülieket, ha már csinálunk valamit és elköltünk Ft-ot akkor ne csak az legyen az eredménye, hogy a 3, 7 Milliárdnak biztosítva legyen a helye, hanem az is hogy, 25 olyan embert képezzünk akinek munkája is lesz utána. Elmondtam, hogy szerintem a pedagógia asszisztens munkanélküli szakma, az oktatási rendszer átformálása után valószínű, hogy olyan pedagógus is munkanélkülivé fog válni, aki most iskolába tanít, nem hogy még pedagógiai asszisztenseket vegyenek fel. Azt kértem, hogy keressünk olyan szakmát nekik, amivel utána el fognak tudni helyezkedni. Megjelöltem két irányelvet a turizmust és a mezőgazdaságot. Én ezekben láttam a fantáziát, elmondtam, hogy a mi térségünkben várhatóan ebben a két témában lesz majd lehetőség a legtöbb forrást lehívni. Én elmondtam, hogy akkor szeretném ha indulna a pályázat, amikor erre konkrét állásfoglalást kaptunk, ehhez képest ha jól értem 6-a körül megérkezett a szerződés, de elsején mégis elindította valaki a projektet, ami abban merül ki ha jól értem, hogy pár emberrel munkaszerződés lett kötve. Be lett jelentve jogviszonyra? K á l m á n András térségfejlesztési menedzser: A Támogatási Szerződés megkötésének utolsó dátuma január 17-e volt, amennyiben a Társulás részéről nem került volna aláírásra a Szerződés akkor abban az esetben az Irányító Hatóság eláll a projekt megvalósításától. A február 1-ji időpont a Támogatási szerződében megjelölt időpont volt, már az Irányító Hatóságnál kezdeményeztük, a szerződésben szintén benne van, a projekt megvalósulásának hosszabbítását. S i m o n k a György elnök: Azt akarom elérni, hogy én is világosan lássak, illetve az itt lévő polgármesterek is világosan lássanak, hiszen az Ő bőrükre megy a játék. Ki tudott arról, hogy ti elindítjátok február 1-jével a pályázatot. K á l m á n András térségfejlesztési menedzser: A Támogatási Szerződés törzsszövegét átküldtem elnök Úr, ha jól emlékszem akkor a Balázséknak is átküldtem, ők átolvasták és az időpontok egyeztetésre kerültek. Tehát az a legnagyobb probléma, hogy kilencven napos határidő hosszabbítással lett megkötve a Támogatási szerződés, utolsó nap volt a január 17-e, amennyiben a Társulás nem írja alá a szerződést, úgy a pályázat nem valósul meg. A február 1-ji időpont egy végleges időpont volt amivel a projekt 21 hónapos megvalósulását tudtuk volna tartani. S i m o n k a György elnök: Megint azt tudom mondani, hogy nem ez volt a kérdés. Én nem engedélyeztem, ugyanis nem tartom biztosítottnak, hogy ezt meg tudjuk csinálni, azt sem tartom biztosítottnak, hogy normális képzést fogunk adni az embereknek, azt sem látom biztosítottnak, hogy ki tudjuk írni a közbeszerzési eljárást, azt sem tudom, hogy ki írta alá ezeket a szerződéseket,

9 és azt sem tudom, hogy az utolsó 20%-át a Ft-nak miből fogjuk előteremteni. Tudja ezt valaki a projektmenedzsmentből vagy sem? K á l m á n András térségfejlesztési menedzser: Öt kifizetési kérelem lett beütemezve a projektben. Összesen, hogy számoltad László? F e r e n c z i László projektvezető: 35% előleget kaptunk ami elég jelentős összeg. S i m o n k a György elnök: Itt megszakítalak, az előleget kérni kellett vagy a szerződésben benne volt, hogy ezt automatikusan utalják? K á l m á n András térségfejlesztési menedzser: A Támogatási Szerződésnek ez egy része volt, hogy előleg igényelhető. S i m o n k a György elnök: Része volt amikor Varchó alelnök Úr aláírta a szerződést akkor automatikusan érkezik is a pénz, vagy ezt külön kérnie kellett valakinek, hogy érkezzen le? Az egy dolog, hogy része volt a szerződésnek, hogy kérhető. Külön kellett kérni, vagy automatikusan érkezett? K á l m á n András térségfejlesztési menedzser: Vagy lemondunk az előlegről vagy megkérjük és mi megkértük. S i m o n k a György elnök: Ki engedélyezte, ki írta alá? Mi van az utolsó 20%-kal? F e r e n c z i László projektvezető: A projekt 60%-ánál kell elszámolni az előleggel, majd a végén 95%-nál lesz likviditási problémánk. Durván Ft-ot a végén hozzá kell adni. S i m o n k a György elnök: Nagyon rosszul számoltok. Ha én fejben kiszámolom a Ft-nak a 6%-a az Ft. Mindegy is ez a költség, de ezt is egyeztetni kellene, anélkül nem lehet, hogy nem egyeztetitek. Nekem ettől kiütésem van, nagyon nehéz így dolgozni. Kérdezem még azt, hogy hol tart a közbeszerzési eljárás, és amennyiben csúszik az eljárás, mert én azt mondtam, hogy nem szeretnék munkanélkülieket képezni, akkor ennek van-e következménye? F e r e n c z i László projektvezető: Az egész projekt időtartama 21 hónap, ebből mindösszesen csak 15 hónap a képzés így a képzés előtt és után van három hónapunk arra, hogy a projektet beindítsuk, majd lezárjuk. A közbeszerzési eljárás mivel még nincsenek meg a képzések, ezért csúszik, de mivel rendelkezésre áll három hónap, hogy beindítsuk a projektet ezért ennek nincs következménye? S i m o n k a György elnök: Mi van akkor ha még csúszunk egy hónapot?

10 F e r e n c z i László projektvezető: Akkor a végén nem három hónapunk lesz lezárni a projektet, hanem csak kettő ez pedig megvalósítható. S i m o n k a György elnök: Ezt azt jelenti, hogy valószínűleg arányában a költségeket kevesebbre kell hozni? F e r e n c z i László projektvezető: Nem. Annyival később alkalmazzuk a célcsoportot. A 15 hónapos képzési rész az úgy lesz, hogy négy hónap lesz az elején az előkészítésre és kettő hónap a végén a zárásra. Nem pedig három hónap lesz előkészítésre és zárásra. A képzési modul csúszik egy hónapot. S i m o n k a György elnök: Van még valami hozzáfűzni való, kérdés? K á l m á n András térségfejlesztési menedzser: Én annyit szeretnék még hozzáfűzni, hogy én azt a feladatot kaptam, hogy készítsem el a pályázatot, elkészült hozzá egy megvalósíthatósági tanulmány akkor úgy döntött a Társulás, és a Fejlesztési Bizottság is elfogadta ezeket a képzéseket. A módosításokat minden esetben egyeztetjük az Irányító Hatósággal, a munkatársaikkal, az ESZA Kht-val. Azon vagyunk, hogy ezt a projektet sikeresen meg tudjuk valósítani. A módosításokat amiket elnök Úr kért, azokat az Irányító Hatóság felé, mielőtt bármilyen Szerződésmódosítás bekövetkezne mindenféleképpen egyeztetni fogjuk. S i m o n k a György elnök: Ezt nem sikerült megtenni február 6-a óta idáig és ha én jól értem akkor még a mai napig is kétséges az, hogy az ESZA el foga fogadni a változásokat. Én megmondom őszintén, hogy azért vakarom a fejemet, mert még mindig bonyolult. Ha valaki úgy gondolja, hogy ha valaki átlátja ezt a helyzetet, akkor tegye fel a kezét és magyarázza el nekem, én nem látom át és szeretném bejelenteni a Kistérségi gréniumnak, hogy fegyelmi eljárást fogok elrendelni. B u g y i Ferenc polgármester: Annyit szeretnék csak mondani, hogy mivel a megvalósításban az én településem is érintett, de én az elmondottakból azt veszem ki, hogy van bizonyos tól-ig változtatási lehetőség, tehát ha a projektet koordináló személyek azt mondják, hogy a különböző modulokon belül vannak lehetőségek egy két hónapos csúszásokra lehetőség, mert úgy készítették el a tervet, hogy bizonyos változtatások beleférjenek akkor némi legű teret Andráséknak, akkor nosza csináljátok, mert ennek a projektnek meg kell valósulni. Én is azt mondom, hogy valósuljon meg, ti látjátok, ti tudjátok az eltolódásokat, de csak addig toljátok, és csak olyan változtatásokat eszközöljetek, hogy a program hibátlanul valósuljon meg mind pénzügyi, mind képzési téren. Ha azt mondjátok, hogy így akkor ám nosza legyen úgy, de ez csak az én egyedi meglátásom. S i m o n k a György elnök: Ezzel csak az a problémám, hogy én mint elnök én írok alá mindent és én tartozok felelősséggel azért, mert 2012-ben meg fog bukni a Kistérségi Társulás. Minimum annál fog megbukni, mert nem fogjuk tudni előteremteni az önerőt, mert ha van ennyi pénzünk akkor nosza legyen, de tartozásaink vannak, azért mert 2009 óta húzunk Ft-ot. A fő problémám pedig, hogy annál rosszabb mint, hogy megbukik az egész LHH-s program annál rosszabb nincs, annál talán egy rosszabb van ha Ft-ot még vissza is kell fizetnünk csak

11 azért mert a helyszínváltoztatást nem fogják jóváhagyni Battonyán kell megvalósítani és Battonya nem tud ebben partner lenni a legjobb indulata mellett sem, majd azt mondják, hogy menjünk az egyházhoz. Most az az ingatlan ahol ez a projekt megvalósult volna lehet, hogy át fogják adni az egyháznak. Ha Battonya nagyon jó indulatú és azt mondja, hogy jó legyen akkor fogja helyettünk állni a rezsi költséget, tudjátok, tudják mennyi rezsiköltség van beállítva a pályázatba? Nulla forint, és fogja nekünk ezt állni amikor két telet kell kifűteni, úgy, hogy Ft van beállítva bérleti díjra, nem fogja fedezni a számláinkat és nem tudjuk megvalósítani. Nem tudom elfogadni, hogy olyan dolgok mint a február 1-ji bejelentés az én vagy az alelnökök jóváhagyása nélkül megtörténjen. Valaki ezért felelős, én úgy gondolom, hogy nem én, mert én nem indítottam le. Mi van, ha bebukik a projekt, ki lesz a felelős, találjuk meg most a következő 14 napon belül tájékoztatni fogom a projektben résztvevő minden munkatársat írásban aki fegyelmi alá lesz vonva. Van-e valakinek kérdése, hozzáfűznivalója? Köszönöm szépen ez egy tájékoztató jellegű bejelentésem volt. Azt kérem aki ezzel egyetért az jelezze kézfelemeléssel. A Tanács 14 igen szavazattal 1 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 47/2011(III.11.) számú tanácsi határozat A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Tanácsa a Roma Iroda létrehozása, valamint kistérségi roma képzési és foglalkoztatási program végrehajtása című projekt jelenlegi állásáról szóló tájékoztatót tudomásul vette. Az elnök kezdeményezi a projekt elindításában elnöki jóváhagyás nélkül közreműködő munkatársak felelősségének kivizsgálását. Határidő: azonnal Felelős: Simonka György elnök IV. NAPIREND: Bejelentések S i m o n k a György elnök: Én csak annyit szeretnék mondani, hogy az, hogy Mezőkovácsháza Város apparátusán belül néhány személlyel egy bizalmi válság tudott kialakulni, az nem jelenti azt, hogy Mezőkovácsháza egész önkormányzatával kapcsolatban rossz érzéseink lennének, sőt szeretném megköszönni az eddigi segítségét Mezőkovácsházának, hogy helyet biztosítanak nekünk a Tanácsi ülések megtartására, hogy helyet biztosítanak nekünk fenn az irodában egy fillér bérleti díj és rezsi költség nélkül és egyeztettem polgármester Urral azt az ígéretet kaptam, hogy ha a képviselő-testület is megerősíti akkor a létrejövendő munkaszervezet is bizalommal fordulhat Mezőkovácsháza Városához. Amennyiben nincs több hozzászólás, az ülést kor berekesztem és megköszönöm a részvételt. K.m.f. Simonka György elnök Prof. dr. Turcsán Zsolt jegyzőkönyv hitelesítő

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Nagykamarás polgármestere. Bojczán Nándor Lászlóné Dombiratos polgármestere. Mitykó Zsolt

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Nagykamarás polgármestere. Bojczán Nándor Lászlóné Dombiratos polgármestere. Mitykó Zsolt Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa Székhely: 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Elérhetőség: 5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. Tel: 68/381-011, Fax: 68/381-656 E-mail: kisterseg@mezokovacshaza.hu

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Tanács 10 egyhangú igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

Jegyzőkönyv. A Tanács 10 egyhangú igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása Cím: 5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. Kistérségi iroda Tel: 68/381-011/121, Fax: 68/381-656 E-mail: kisterseg5800@gmail.comweb: www.del-bekes.hu Jegyzőkönyv K

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Távol lévő tagok: Dr. Karsai József polgármester Battonya Dr. Varga Lajos polgármester Dombegyház

Jegyzőkönyv. Távol lévő tagok: Dr. Karsai József polgármester Battonya Dr. Varga Lajos polgármester Dombegyház Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása Cím: 5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. Kistérségi iroda Tel/Fax: 68/381-011/121, E-mail: delbekesi@citromail.hu Web: www.del-bekes.hu Jegyzőkönyv Készült: a Dél-Békési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Szociális Egészségügyi és Oktatási, valamint a Pénzügyi Bizottsága Cím: 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Tel: 68/440-000, Fax: 68/440-860 E-mail: kisterseg@medgyesegyhaza.hu

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Szociális Egészségügyi és Oktatási, valamint Pénzügyi Bizottsága Cím: 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Tel: 68/440-000, Fax: 68/440-860 E-mail: kisterseg@medgyesegyhaza.hu

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Szociális Egészségügyi és Oktatási, valamint Pénzügyi Bizottsága Cím: 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Tel: 68/440-000, Fax: 68/440-860 E-mail: kisterseg@medgyesegyhaza.hu

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának Pénzügyi Bizottsága Cím: 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Elérhetőség: 5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. Tel: 68/381-011, Fax: 68/381-656

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának Pénzügyi Bizottsága 2015. július 24-én tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának Pénzügyi Bizottsága 2015. július 24-én tartott ülésén. Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának Pénzügyi Bizottsága Cím: 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Elérhetőség: 5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. Tel: 68/381-011, Fax: 68/381-656

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. elnök, Nagykamarás polgármestere

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. elnök, Nagykamarás polgármestere Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának Pénzügyi Bizottsága Cím: 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Elérhetőség: 5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. Tel: 68/381-011, Fax: 68/381-656

Részletesebben

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Ülés ideje: 2013.02.14. Rendkívüli ülés 15:05 J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Képviselő Voks Frakció

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Ülés ideje: 2013.02.14. Rendkívüli ülés 15:05 J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Képviselő Voks Frakció Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete File: K:\TITKARS\WINWORD6\IRATOK\TESTJKV\2013 Ülés ideje: 2013.02.14. Rendkívüli ülés 15:05 Ülés helye: Polgármesteri Hivatal 108-as terme Testületi névsor:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny Község Képviselő-testületének 2012. április 5-én megtartott üléséről Hozott döntések: 21/2012. számú határozat napirend elfogadásáról 22/2012. számú határozat

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a 1 Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-én megtartott rendkívüli ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 44-46/2011. (VI. 21.) d, rendeletei: Iktatószáma:

Részletesebben

5/2013. JEGYZŐKÖNYVE

5/2013. JEGYZŐKÖNYVE Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2013. március 27-én 9.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi rendkívüli ülésről Ülés helye: Borsosberény

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. november 2-án 18,00 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. november 2-án 18,00 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 21 / 2009. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 2-án 18,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne:

Részletesebben

ÓPÁLYI ÉS NYÍRPARASZNYA KÖZSÉGEK KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2011. FEBRUÁR 7-ÉN HÉTFŐN 16:00 ÓRAI KEZDETTEL MEGTARTOTT KÖZÖS ÜLÉSÉNEK

ÓPÁLYI ÉS NYÍRPARASZNYA KÖZSÉGEK KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2011. FEBRUÁR 7-ÉN HÉTFŐN 16:00 ÓRAI KEZDETTEL MEGTARTOTT KÖZÖS ÜLÉSÉNEK ÓPÁLYI ÉS NYÍRPARASZNYA KÖZSÉGEK KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2011. FEBRUÁR 7-ÉN HÉTFŐN 16:00 ÓRAI KEZDETTEL MEGTARTOTT KÖZÖS ÜLÉSÉNEK A../ tárgysorozata B./ jegyzőkönyve C./ határozatai: Ópályi 9/2011.(II.07.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jelen vannak: Térmeg György Csonka Csaba Dr.Jaskó Sándor Vinklár László polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGERÁG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. március 11. napján MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV EGERÁG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. március 11. napján MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV EGERÁG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. március 11. napján MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL Hozott határozatok: 13/2013.(III.11.) 14/2013.(III.11.) 15/2013.(III.11.) 16/2013.(III.11.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 29-én 15:00 órakor kezdődött ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 29-én 15:00 órakor kezdődött ülésén. 1 Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Tel: 68/440-000 6/2014. Jegyzőkönyv Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 29-én 15:00

Részletesebben

JELEN VANNAK: Vollmuth Péter polgármester, Széllné Péber Szilvia, Kövesdi Sándor, Horváth István, Potornai Edit képviselők Dr. Harkai Barbara jegyző

JELEN VANNAK: Vollmuth Péter polgármester, Széllné Péber Szilvia, Kövesdi Sándor, Horváth István, Potornai Edit képviselők Dr. Harkai Barbara jegyző BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 6/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 28. napján megtartott rendes

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén. 19/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő terme 5662 Csanádapáca,

Részletesebben

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014.02.25-én 17:00 órakor Verpelét Város Önkormányzat hivatalos helyiségében

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Takács László a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság elnöke:

JEGYZŐKÖNYV. Takács László a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság elnöke: JEGYZŐKÖNYV Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottsága 2015. január 19-én 15.00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helyszíne:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Szobi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulásának Tanácsülésén 2012. március 27-én Szobon a Kistérség Tárgyalótermében.

Jegyzőkönyv. Készült Szobi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulásának Tanácsülésén 2012. március 27-én Szobon a Kistérség Tárgyalótermében. Jegyzőkönyv Készült Szobi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulásának Tanácsülésén 2012. március 27-én Szobon a Kistérség Tárgyalótermében. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint. Napirendi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: 510-3 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28

Részletesebben

Agócs Zoltán, Gyömrői TÜF Kht. ügyvezetője

Agócs Zoltán, Gyömrői TÜF Kht. ügyvezetője J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli testületi ülésén, 2006. március 30-án, Gyömrőn, a Szabadság tér 1. sz. alatti tanácskozó teremben. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV mely készült a Győri Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsüléséről

JEGYZŐKÖNYV mely készült a Győri Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsüléséről JEGYZŐKÖNYV mely készült a Győri Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsüléséről Időpont: 2009. október 05. 09:00 óra Helyszín: Győri Többcélú Kistérségi Társulás tanácsterme (9024 Győr, Baross G. u. 61-63.)

Részletesebben

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 21-i rendkívüli üléséről.

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 21-i rendkívüli üléséről. Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 21-i rendkívüli üléséről. Tárgykód Határozat- NAPIRENDEK Rendelet száma Az Art-Vital Kft (Nyíregyháza, Sólyom u. 21.) kérelme 118/2001.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV rendkívüli nyílt üléséről Az ülés helye: Bicske Városháza I. emeleti díszterem Bicske, Hősök tere 4. Az ülés időpontja: 2015. november 19. 8 30 Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGÁNAK

J E G Y Z Ő K Ö N Y V NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGÁNAK Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 7044 Nagydorog Kossuth L. u. 81. Tel.: 75/ 532-019, Fax: 332-047 e-mail: nagydorogonk@axelero.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V NAGYDOROG

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE Szám: 2-5/2010. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. szeptember 16-i nyílt üléséről. AZ ÜLÉS HELYE: Vármegyeháza díszterme, Szekszárd,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Iktatószám: 1011-4/2011.

JEGYZŐKÖNYV. Iktatószám: 1011-4/2011. Iktatószám: 1011-4/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 31. napján 17:00 órakor, a Művelődési Ház kis tanácstermében (8123 Soponya, Petőfi S. u.

Részletesebben

2 3. s z á m ú. Készült a 2012. október 15-én megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről.

2 3. s z á m ú. Készült a 2012. október 15-én megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről. 2 3. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a 2012. október 15-én megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről. Képviselő-testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal /Jobbágyi Bencsik utca 10./ Jelen

Részletesebben

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 29-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 29-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 29-én megtartott ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 88-95 d, rendelete: 8-9 T á r g y s o r o z a t a 1.)

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én megtartott nyílt ülésér l

JEGYZ KÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én megtartott nyílt ülésér l Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testülete Szám: 1/2015. Határozatok száma: 1-16/2015. (01.21.) Rendelet száma: - JEGYZ KÖNYV Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 18/2013. (II.22.) számú képviselőtestületi. a 2013. február 22. (péntek) napján 7:30

JEGYZŐKÖNYV. 18/2013. (II.22.) számú képviselőtestületi. a 2013. február 22. (péntek) napján 7:30 Iktatószám: 364-3/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 22. napján 7:30 órakor, a Polgármesteri Hivatalban (8123 Soponya, Petőfi S. u. 32.) tartott

Részletesebben

2. Balatonrendes Önkormányzat 2012. évi költségvetés I. fordulójának tárgyalása.

2. Balatonrendes Önkormányzat 2012. évi költségvetés I. fordulójának tárgyalása. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: B- 29-2 /2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV TERKA 18/2013.

J E G Y ZŐKÖNYV TERKA 18/2013. 18/2013. TERKA J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2013. október 28. napján 15:00 órai kezdettel a Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete Gazdasági Bizottságának 2012. július 3l-i rendkívüli üléséről a Polgármesteri Hivatal Nagytanácstermében. Jelen voltak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Páty Község Önkormányzata Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának (PT Bizottság) 2012. május 23-án (szerdán) 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről 1 Az ülés helye: Jelen

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Csanádapáca Képviselő-testület 2011. február 23. napján tartott soros ülésén.

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Csanádapáca Képviselő-testület 2011. február 23. napján tartott soros ülésén. Csanádapáca Képviselő-testülete 5/2011. sz. jkv. J e g y z ő k ö n y v Készült a Csanádapáca Képviselő-testület 2011. február 23. napján tartott soros ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Községháza díszterme

Részletesebben

Készült: A Képviselő-testület 2013. október 16-án megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila Deák Attila k é p v i s e l ő k

Készült: A Képviselő-testület 2013. október 16-án megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila Deák Attila k é p v i s e l ő k Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám:301/ 39- /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2013. október 16-án megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós polgármester

Részletesebben

ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu

ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 1/2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg!

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 21-én megtartott ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről J e g y z ő k ö n y v Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről Az ülés ideje: 2015. július 14. Az ülés helye: Balkányi Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: 317-13/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 2./ A 4/2011.(III.21.) önkormányzati rendelet módosítása (előirányzat módosítás)

T Á R G Y S O R O Z A T A. 2./ A 4/2011.(III.21.) önkormányzati rendelet módosítása (előirányzat módosítás) NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2011. szeptember 15-én megtartott testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A T A 1./

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mezőkovácsháza polgármestere. Kunágota polgármestere. Végegyháza alpolgármestere. Rajos István. Mezőhegyes alpolgármestere

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mezőkovácsháza polgármestere. Kunágota polgármestere. Végegyháza alpolgármestere. Rajos István. Mezőhegyes alpolgármestere Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa Székhely: 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Elérhetőség: 5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. Tel: 68/381-011, Fax: 68/381-656 E-mail: titkarsagpolghiv@mezokovacshaza.hu

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. január 29-én megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. január 29-én megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. január 29-én megtartott üléséről 1-7/2007. (01. 29.) ÖK. sz. határozat 1/2007. (II. 9.) ÖK. sz. rendelet Készült: Ceglédbercel

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 21/2012. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. július 12. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-8/2009./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 15.-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 15.-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 15.-én megtartott ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 35 39. d, rendelete: T á r g y s o r o z a t a 1.) Beszámoló

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Csanádapáca Képviselő-testülete../2011. sz. jkv. J e g y z ő k ö n y v Készült a Csanádapáca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. szeptember hó 15. napján, 14 órakor tartott rendkívüli-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2011. május 16-án 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2011. május 16-án 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2011. május 16-án 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor József polgármester, Elekes Péter,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2012. október 29-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03.04-én megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03.04-én megtartott testületi üléséről. Szám:600/3/2015. 3. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. 03.04-én megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési

Részletesebben

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2013. 11. 27. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 684-53/2013. Jegyzőkönyv Inárcs Nagyközségi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGÁNAK

J E G Y Z Ő K Ö N Y V NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGÁNAK Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 7044 Nagydorog Kossuth L. u. 81. Tel.: 75/ 532-019, Fax: 332-047 e-mail: nagydorogonk@axelero.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V NAGYDOROG

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete és Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. május 3.-i együttesen tartott üléséről. Tartalom: Határozatok:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. november 17-én 16.00 órai kezdettel megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Magtárház Jelen vannak: 1. 2. Cziglerné

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Képviselő-testület Hegymagas J e g y z ő k ö n y v Készült Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 17-én 16.00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről. Az ülés

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46.

Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-2/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyúl Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2008. január 15-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. július 12-én 15.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. július 12-én 15.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Ügyszám: 1/34-17/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. július 12-én 15.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZŐKÖNY. Újlőrincfalva Község Képviselő-testülete: Zsebe Zsolt polgármester, Lovász László Györgyné képviselő, Paulik Kálmán képviselő

JEGYZŐKÖNY. Újlőrincfalva Község Képviselő-testülete: Zsebe Zsolt polgármester, Lovász László Györgyné képviselő, Paulik Kálmán képviselő 1 JEGYZŐKÖNY Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. január 26-án (szerdán) 13.30 órai kezdettel tartott együttes nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26. napján délután 15.00 órakor tartott soros, nyílt ülésének

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26. napján délután 15.00 órakor tartott soros, nyílt ülésének Határozatok: Iktatószám: 1634/5/2015 Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26. napján délután 15.00 órakor tartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 28/2015.

Részletesebben

Szám: 8-19/2014. N é m e t b á n y a

Szám: 8-19/2014. N é m e t b á n y a Szám: 8-19/2014. N é m e t b á n y a Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4. napján 17 órakor megtartott Képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Németbánya Község Önkormányzat

Részletesebben

Készült: A Képviselő-testület 2013. november 28-án megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila Deák Attila k é p v i s e l ő k

Készült: A Képviselő-testület 2013. november 28-án megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila Deák Attila k é p v i s e l ő k Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám:301/39-46/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2013. november 28-án megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Iktatószám:1307-10/2010.

JEGYZŐKÖNYV. Iktatószám:1307-10/2010. Iktatószám:1307-10/2010. JEGYZŐKÖNYV Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. július 7. napján 18:00 órakor, a Művelődési Ház nagytermében (8123 Soponya, Petőfi S. u. 158.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bag Nagyközség Önkormányzat 2010. december 02. képviselő-testületi ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bag Nagyközség Önkormányzat 2010. december 02. képviselő-testületi ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bag Nagyközség Önkormányzat 2010. december 02. képviselő-testületi ülésén. Jelen vannak: Tóth Gábor polgármester, Dr. Balatoni Gyöngyi alpolgármester, Balázs János, Dr. Dénes

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Kovács Sándor polgármester, Perneki László alpolgármester, Erdélyi Sándorné dr. és Hajas Lászlóné képviselő.

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Kovács Sándor polgármester, Perneki László alpolgármester, Erdélyi Sándorné dr. és Hajas Lászlóné képviselő. Jegyzőkönyv Amely készült Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-án 7,30 órai kezdettel a Városháza polgármesteri irodájában megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. SZEPTEMBER 6-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. SZEPTEMBER 6-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. SZEPTEMBER 6-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 70/2012. (IX. 06.) sz. önkormányzati határozat 71/2012. (IX. 06.) sz. önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kóbor Attila bizottsági elnök köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 3 tagú bizottságból 2 fő jelen van. Az ülés határozatképes.

JEGYZŐKÖNYV. Kóbor Attila bizottsági elnök köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 3 tagú bizottságból 2 fő jelen van. Az ülés határozatképes. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága Szám: 1/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 2012. február 13-án (hétfőn) 15

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 1/2014. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. január 22. napján megtartott R E N D K Í V Ű L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1 Fertőd

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2014. december 1-jén megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2014. december 1-jén megtartott üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 10/2014. JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2014. december 1-jén megtartott üléséről Határozatok száma: 58-66. TARTALOMJEGYZÉK 58/2014.(XII.1.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. december 17- én a Körjegyzőségi Hivatal hivatalos helyiségében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti

Részletesebben

NAGYKANIZSAI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 8800 Nagykanizsa, Petőfi u. 5. Telefon/fax: 93/326-323 Internet: hu; e-mail: kanizsaterseg@chello.

NAGYKANIZSAI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 8800 Nagykanizsa, Petőfi u. 5. Telefon/fax: 93/326-323 Internet: hu; e-mail: kanizsaterseg@chello. Ikt.szám: 40/2007. NAGYKANIZSAI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA Jegyzőkönyv Készült: Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulás 2007. január 15-én, 16,00 órai kezdettel, a nagykanizsai Vasemberház Dísztermében

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 16-án megtartott NYÍLT üléséről

Jegyzőkönyv. Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 16-án megtartott NYÍLT üléséről Jegyzőkönyv Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 16-án megtartott NYÍLT üléséről Helyszín: Gyúró Község Önkormányzata tárgyaló terem Jelen vannak: Tóth Béla polgármester dr. Bakonyi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETEI EGYÜTTES ÜLÉSÉRŐL 2009. JÚLIUS 2.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETEI EGYÜTTES ÜLÉSÉRŐL 2009. JÚLIUS 2. J E G Y Z Ő K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETEI EGYÜTTES ÜLÉSÉRŐL 2009. JÚLIUS 2. HATÁROZATOK SZÁMA: 13, 14, 15/2009. 2 Jegyzőkönyv Bak, Sárhida és Zalatárnok

Részletesebben

Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/a. számú nyilvános ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/a. számú nyilvános ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/a. számú nyilvános ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 30-án megtartott nyilvános

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2013. január 30-án megtartott ülésének

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2013. január 30-án megtartott ülésének Szám: 230/2013. TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 2013. január 30-án megtartott ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 1/2013.(I.31.) számú önkormányzati RENDELET A

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2016. május 23. napján 14:00 órai kezdettel az Ügyrendi Bizottság nyilvános ülésén. Jelen vannak: A

Részletesebben

2013. szeptember 12. Rendkívüli nyílt ülés

2013. szeptember 12. Rendkívüli nyílt ülés 588-19 /2013. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. szeptember 12. Rendkívüli nyílt ülés Rendeletek: Határozatok: 169/2013.(IX.12.) 170/2013.(IX. 12.) 171/2013.(IX. 12.) 172/2013.(IX.

Részletesebben

GYÖNGYÖSTARJÁN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

GYÖNGYÖSTARJÁN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 187 GYÖNGYÖSTARJÁN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. november 8. napján 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 188 Határozat 84/2012. (XI. 8.) Közös önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV rendes nyílt üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: Bicske Városháza I. emeleti díszterem Bicske, Hősök tere 4. 2015. június 24. 8.30 óra Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők: Pálffy

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t:

T á r g y s o r o z a t: A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. szeptember 15-én megtartott nyilvános ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014.december 18-án tartott rendkívüli, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014.december 18-án tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014.december 18-án tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30-án megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye: : Községháza (Bakonykúti, Szabadság u.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 56. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselőt-testületének 2016. február 23-án 14 00 órától megtartott rendkívüli üléséről Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE i J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. július 22-én (kedden) megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 4 - én tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 4 - én tartott nyílt üléséről 170/20/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 4 - én tartott nyílt üléséről Határozatok: 167/2014. (XII.4.)

Részletesebben

Csetény-Szápár Község Önkormányzat. Képviselőtestületei 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.:.. /2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Csetény-Szápár Község Önkormányzat. Képviselőtestületei 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.:.. /2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csetény-Szápár Község Önkormányzat Képviselőtestületei 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.:.. /2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csetény és Szápár Község Önkormányzat Képviselőtestületeinek 2015.december

Részletesebben

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete : 8738 Nemesvid, Rákóczi u. 2.; : 85/420-766, fax: 85/521-011, +3630/ 742-0232 e-mail:onkormanyzat@nemesvid.t-online.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2015. november 24.

JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2015. november 24. JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2015. november 24. I. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 24. napján 9 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült 2015. április 14-én (kedd) 9.00 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytermében (1239 Budapest, Grassalkovich út 162.) megtartott nyílt üléséről Jelen vannak: Geiger Ferenc, Weinmann

Részletesebben

Készült: Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 28-án 15.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről.

Készült: Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 28-án 15.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2011. október 28-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: rendkívüli ülésén 2008. július 9-én. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Jelen vannak: Hertlik Mihály, Kochnyák Sándor, Makovics Zoltán, Mészáros János, Nagy Péter,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 55 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2015. február 17-én 14 óra 30 perckor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 Iktatószám: 54-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. január 30-án Dunaalmás

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/24/2014.ny.

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/24/2014.ny. Psz/59/24/2014.ny. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott rendes, nyilvános üléséről 99/2014. (XII.18.) sz. Képviselőtestületi Határozat

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 417 PH-15894/2012 J e g y z ő k ö n y v Készült: Heves város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 10-én (szerda) 16.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Heves Városháza

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről J e g y z ő k ö n y v Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről Az ülés ideje: 2016. március 29. Az ülés helye: Balkányi Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

Részletesebben