JEGYZŐKÖNYV mely készült a Győri Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsüléséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV mely készült a Győri Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsüléséről"

Átírás

1 JEGYZŐKÖNYV mely készült a Győri Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsüléséről Időpont: október :00 óra Helyszín: Győri Többcélú Kistérségi Társulás tanácsterme (9024 Győr, Baross G. u ) Megjelentek: 1. Szabó Zsolt Polgármester, Abda 2. Dr. Muraközi László Polgármester, Bőny 3. Rácz Róbert Polgármester, Börcs 4. Babos Attila Polgármester, Dunaszeg 5. Major Gábor Polgármester, Gönyű 6. Páternoszter Piroska Népjóléti Osztály, Osztályvezető, Győr 7. Tatai Zoltánné Polgármester, Győrladamér 8. Bognár József Polgármester, Győrújfalu 9. Gergó András Polgármester, Ikrény 10. Kamocsai Sándor Polgármester, Kisbajcs 11. Horváth Lóránt Polgármester, Koroncó 12. Varga József Jegyző, Kunsziget 13. Bogárdi Zoltán Polgármester, Mezörs 13. Unger Vilmos Polgármester, Nagyszentjánosl 14. Németh Dóra Jegyző, Öttevény 15. Komjáti János Jegyző, Pér 16. Jutasi Kálmán Polgármester, Rábapatona 17. Kövi Pál Polgármester, Rétalap

2 18. Réti Csaba Polgármester, Vámosszabadi 19. Sárkány Péter Győri TKT Munkaszervezet-vezető Alvinczi Péter Szeretetszolgálat Gál Beatrix Alvinczi Péter Szeretetszolgálat Keszei lajos NYDRÁH (FIMF) Dr. Fülöp-Tóth Eszter Görbe Ügyvédi Iroda Görbe László Megmentő KHT régi tulajdonos Zelenák Zoltán. Győri TKT Bakó Gizella Győri TKT Kocsis Ivett Napirendi pontok előzetesen küldött meghívó alapján: 1. Az Alvinczi Péter Szeretetszolgálat működésével kapcsolatosban felmerült problémák megvitatása Előadó: Borkai Zsolt, elnök Szakmai referens: Sárkány Péter, munkaszervezet-vezető 2. Szociális intézmény létrehozásának lehetőségei és finanszírozása Előadó: Borkai Zsolt, elnök Szakmai referens: Kocsis Ivett, humán referens 3. Egyebek Az ülést Gergó András Elnökhelyettes Úr nyitotta meg, megállapítva, hogy a Tanács a megjelent 18 fővel határozatképes. Gergó András felteszi a kérdést a Társulási Tanácsnak, hogy a napirendi pontokkal kapcsolatosan felvetés, kérdés, módosítási javaslat van-e. Ezt követően az Elnökhelyettes szavazásra bocsátotta a napirendi pontok elfogadását. Megállapította, hogy a Tanács a napirendi pontokat megismerte és elfogadta. A Tanács 18 igennel, 0 nem és 0 tartózkodás mellett a napirendi pontokat és sorrendjét egyhangúlag elfogadta.

3 52/2009 (X. 05.) Tanácshatározat A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa megismerte a Győri Többcélú Kistérségi Társulás október 05-ei Tanácsülés napirendi pontjait és ezt határozatával elfogadja. Felelős: Borkai Zsolt, elnök Határidő: azonnal 1. napirendi pont Kocsis Ivett tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Társulás úgy döntött, hogy 2009-ben a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást és a sima házi segítségnyújtást a Megmentő Kht-val kívánja elláttatni, illetve Győr közreműködésével még három települést. A szerződések létrejöttek, a feladatellátás megkezdődött. A Megmentő Kht május hónap végétől Alvinczi Péter Szeretetszolgálat néven működik, jogutóddal történt meg a tulajdonosváltás. Elmondja még, hogy körülbelül két hete felmerültek olyan, hogy a településeken dolgozók nem kapták meg bérüket illetve egyéb juttatásokat. Gál Beatrix az Alvinczi Péter Szeretetszolgálat ügyvezetője az elhangzottakra reagálva elmondja, hogy valóban igaz, hogy az elmúlt hónapban nem tudtak fizetést utalni a dolgozóknak, aminek az volt az oka, hogy május végén történt egy átalakulás, akkor lettek a Megmentő Kht-ból Alvinczi Péter Szeretetszolgálat. Elmondja, hogy minden dokumentumot elküldtek a Magyar Államkincstárnak, akinek elvileg 30 nap állt rendelkezésére arra, hogy a jogelőd cég finanszírozását megszüntesse és a jogutód cég finanszírozását megkezdje. A Magyar Államkincstárnak azonban négy hónapjába telt, mire ezt az ügyet teljes egészében le tudta rendezni, addig viszont hiánypótlást sem küldtek. Szeptember közepén született meg a jogerős határozat, a jogelődnél megszüntetni, a jogutódnál pedig megítéli a finanszírozást. Azonban eltelt négy hónap, egyetlen forinttámogatás nélkül. Elmondja, hogy 1000 főt foglalkoztatnak, akiknek semmilyen juttatást nem tudtak adni. A Magyar Államkincstártól azonban

4 azt az ígéretet kapták, hogy október 10-ig az elmaradt kifizetéseket visszamenőleg utalni fogják. Elmondja még, hogy a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal egy teljes körű ellenőrzést írt elő, a Társulás települései az elsők között szerepelt, ahol ellenőriztek, szakmailag nem találtak semmilyen problémát. Keszei Lajos az Alvinczi Péter Szeretetszolgálat területi igazgatója tájékoztatja a megjelenteket, hogy az Foglalkoztatási és Szociális Hivatal egy teljes körű, átfogó, adminisztrációs ellenőrzést hajtott végre náluk. Alapvető hiányosságot, problémát nem találtak, ami miatt a társulásukat elmarasztalták volna. Minden gondozót és gondozónőt a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal választott ki. Az ellenőrzések pozitívan végződtek- ez köszönhető a Társulás, polgármesterek, önkormányzatok segítségének - vagyis olyan munkatársi rendszert tudtak kialakítani, aminek eredményeképpen a csúcsfelügyeleti szerv kiváló minősítést adott. 9:20 órakor Bogárdi Zoltán, Mezőörs polgármestere megérkezik az ülésre. Major Gábor megkérdezi, hogy mi az oka, hogy a Megmentő Kht-t átalakult? Gál Beatrix a kérdésre válaszolva elmondja, hogy az a tulajdonosi kör, aki eddig felügyelte a közhasznú társaságot, alapvetően nem foglalkoztak közszférában ellátott feladatokkal, ezért mindenképpen olyan szervezetnek szerették volna átadni, akinek alapvetően ez a szociális tevékenység az alapfeladatai közé tartozik, így esett a választás az Alvinczi Péter Szeretetszolgálatra. Gergó András megkérdezi a jelenlévőktől, hogy az elhangzottakhoz kérdés, vélemény vane. Babos Attila hiányolja, hogy május végi átalakulástól a szolgálat nem kapott állami finanszírozást valamint a dolgozók tájékoztatták arról, hogy egy bizonyos idő óta nem kapják meg a bérüket. Elvárta volna az Alvinczi Péter Szeretetszolgáltatótól, hogy tájékoztathatták volna a Társulást, hogy milyen probléma lépett fel. Megkérdezi, hogy így a Szeretetszolgálat nagyobb állami támogatásra számíthat, mint az elődje.

5 Gál Beatrix elmondja ezzel kapcsolatban, hogy semmilyen hivatalos papírt nem kaptak. Az Államkincstár részéről olyan kétség merült fele, hogy valóban ennyi főt foglalkoztat-e a szolgálat, mint amennyi jegyezve van. Gál Beatrix azonban elismeri, hogy kellett volna tájékoztatni az önkormányzatokat a problémáról. Szabó Zsolt megkérdezi, hogy a Magyar Államkincstárnak melyik szervezetéhez tartozik az ügy. Gál Beatrix válasza, hogy Somogy megyéhez tartozik, mert a Szeretetszolgálat balatonlellei bejegyzésű. Keszei Lajos elmondja, hogy folyamatos kapcsolatban voltak a Magyar Államkincstárral, akik hónapról hónapra halasztották az ügyintézés határidejét május 27-én az Alvinczi Péter Szeretetszolgálat beadta a normatívára vonatkozó igényét, amire azt az ígéretet kapták, hogy június 25-ére ez meg fog történni június 24-én a lejárat előtt egy nappal a Magyar Államkincstártól megint egy átiratot kaptak, hogy egy hónappal meghosszabbítják a kifizetés határidejét. Majd július 25-én kaptak egy újabb meghosszabbításra vonatkozó átiratot. Azonban bíztak abban, hogy a jogos normatívájuk időben kifizetésére kerül, így ebből a dolgozók nem éreznek meg semmit, és nem akartak felesleges riadalmat kelteni, de is elismeri, hogy hibáztak, mivel nem tájékoztatták a Társulást és az önkormányzatokat az ügy menetéről. Dr. Görbe László a Győri Többcélú Kistérségi Társulás jogi képviselője az elhangzottakra reagálva elmondja, hogy ez nem egy átalakulás volt. Ha átalakulás lett volna és jogutódlásról van szó, akkor az engedélyt nem kell újra megkérni, hanem át kell írni a jogutódra. A kérése az, hogy az átalakulás szó helyett a fenntartóváltást használjuk. Zelenák Zoltán a Megmentő Kht korábbi tulajdonosa is elmondja, hogy nem átalakulásról van szó, hanem fenntartóváltásról, ami jogutódlással történt meg. Elmondja még, hogy a Magyar Államkincstár úgy írt elő egy újabb engedélyeztetési eljárást a fenntartóváltással kapcsolatban, hogy ezt az engedélyeztetési eljárást május 20-ával lezárta és ellenőrizte az

6 engedélyező. Ugyanaz történt az új engedélyezetési eljárásnál, mint a réginél. A Megmentő Kht-nek volt egy jogerős és érvényes engedélye. A dolgozók a szeptember 10-ei bérüket nem kapták meg, de remélhetőleg ez megoldódni látszik. A Megmentő Kht már nem tudta tovább finanszírozni az egész feladatellátást, ezért adta át. Gál Beatrix elmondja, hogy bárkinek szívesen megmutatja azokat a dokumentumokat, amiket a Minisztériumnak elküldtek. Ők mindent jogszabály szerint megtettek, hogy ez az ügy működhessen, sajnos ez nem volt megoldás pontosan a jogutódlás miatt, hogy az egyiket nem adjuk le, mert hogy az egyik megszűnésével lépett életbe a másik. 9:45 órakor Bognár József, Győrújfalu polgármestere megérkezik az ülésre. Gergó András megkérdezi a Társulati ülés tagjaitól, hogy a meghívott vendégekhez hozzászólás, kérdés lenne-e. Bogárdi Zoltán megkérdezi, mi történik akkor, ha a dolgozók mégsem kapják meg a bérüket, milyen pénzforrásból tudjuk őket megmenteni, átsegíteni. Gál Beatrix elmondja, hogy szeptember 10-e után született egy jogerős határozat ezzel kapcsolatban a Magyar Államkincstár részéről, vagyis október 10-e az az utolsó határidő, amikor az elmaradt juttatások kifizetésre kerülnek. 9:40 órakor az Alvinczi Péter Szeretetszolgálat képviselői távoztak a Tanácsülésről. Kocsis Ivett elmondja, hogy ez idáig a Társulás sem fizetett egyetlen forintot sem a Megmentő Kht-nak. Görbe László elmondja, hogy ennek taktikai okai is vannak. Azt tudni kell, hogy azt a szerződést, ami át lett kötve Alvinczi Péter Szeretetszolgálatra, az nagy valószínűséggel meg fog szűnni, mert a jövő évi költségvetésben ezen a jogcímen nem lesz leírható összeg. De ha ők jövőre valamilyen más jogcímen fognak szerepelni, akkor valószínű, hogy a normatívát meg fogják kapni.

7 Sárkány Péter elmondja, hogy a Társulás október 1-én elküldte a levelet az Alvinczi Péter Szeretetszolgálathoz, amiben az szerepelt, hogy felbontják velük a szerződést. Az eredetileg megkötött szerződés, ami még a Megmentő Kht-val történt, jogutódlás, mint olyan, vitte tovább ezt a szerződést, ami egyértelműen kimondta, hogy 3 hónap felmondási idő áll a Társulás rendelkezésére, ami december 31-ével telik le. Azonban január 1-ével a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás nem szerepel a normatívában. A Társulás a jelzőrendszert önmagában a továbbiakban nem tudja ellátni. Réti Csaba megkérdezi, hogy, mint szerződéses partner, kérhetünk-e az Alvinczi Péter Szeretetszolgálattól egy banki igazolást, október 10-ei időponttal, arról, hogy valóban átutalásra kerültek az elmaradt bérek a Magyar Államkincstártól. Görbe László a kérdésre válaszolva elmondja, hogy kérhetünk, de nem köteles adni banki kimutatást. Szabó Zsolt megkérdezi, hogy miért a szerződés miért lett felmondva. Görbe László válasza, hogy a szerződés azt mondja ki, hogy automatikusan megszűnik a szerződés, abban az esetben, ha nem lesz állami támogatás. Bogárdi Zoltán megkérdezi, hogy milyen tájékoztatást adjanak a dolgozóknak az elmaradt bérükkel kapcsolatban. Görbe László javaslata, hogy október 10-ét várják meg, amikor elvileg utalásra kerülnek az elmaradt juttatások. Gergó András megkérdezi a Tanácsülés tagjaitól, hogy az előbb elhangzottakról hozzászólás, kérdés van-e. A Tanács 20 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta..

8 53/2009 (X. 05.) Tanácshatározat A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa megismerte és elfogadta, hogy október 12-ei dátummal az Alvinczi Péter Szeretetszolgálat banki kimutatással igazolja azt, hogy a Magyar Államkincstártól az elmaradt kifizetések átutalásra kerültek. Felelős: Borkai Zsolt, elnök Határidő: október napirendi pont 10:55 órakor Görbe László elmegy a Tanácsülésről. Kocsis Ivett elmondja, hogy 2010-től az ellátási szerződéssel és a külön megállapodással biztosított feladat ellátás eddigi finanszírozása megszűnik, ez azt jelenti, hogy a házi segítségnyújtást és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladat után (a jelenlegi ellátási formába) nem igényelhetünk kiegészítő normatívát. Gyermekjóléti intézmény esetében pedig plusz hiányként fog jelentkezni, hogy Győr és az általa ellátott települések után nem igényelhető normatíva. Számokkal kifejezve annyit jelent, hogy a gyermekjóléti feladat kiadási oldala éves szinten kb millió Ft, bevételi oldala pedig eddig 35 millió Ft volt, az esetleges különbséget pedig másik feladatról való átcsoportosítással pótolta a Társulás től a kiadási oldal várhatóan nem fog jelentősen változni, de a bevételi oldal kb Ft-ra csökken. Többféle lehetőség van arra, hogyan tudná a Társulás a 13 millió Ft-os mínuszt,,eltüntetni,

9 megszüntetni vagy kipótolni. Ilyen például megmaradó normatívákból való átcsoportosítás, a települések is kipótolhatják a hiányt lakosságarányosan vagy a évi pénzmaradványokból veszünk el, azonban ezek nem szerencsés megoldások, már csak azért sem, mert nem szeretnék egyik gyermekjóléti intézményt sem megszüntetni. Javaslata, hogy a szociális feladat ellátását át kellene egy kis mértékben strukturálni, mégpedig úgy, hogy több feladatot vállalunk saját fenntartásban. Elmondja, hogy elsőként a gyermekjóléti intézmény megtartása az alapvető cél, továbbá, hogy ebben a feladatban az összes település részt vesz. A 2000 fő feletti településeken kötelező feladat a családsegítés, így célszerű lenne a feladatot felvállalni, melynek finanszírozása is kedvezőbb. Ahhoz, hogy a családsegítő szolgálat után kiegészítő kistérségi normatívát igényelhessünk szükséges még legalább egy szociális alapszolgáltatási feladat ellátása. Mivel a házi segítségnyújtás a települések jó részén működik/működött szerencsés lenne azt választani. Véleménye szerint egy integrált intézmény létrehozása javasolt, így a jelenlegi mikro központokat meg kellene szüntetni, és a két intézményből egyet készíteni, egy központtal működtetni. Elmondja még, hogy a családsegítés és a gyermekjóléti feladatnál a bevételi és kiadási oldal nem bontható le külön-külön települési szintre, valamint a feladatellátás is szorosan összekapcsolódik és a szakember igény is hasonló, ennek következtében egy kimutatást készített, amik a következők: A jelenlegi 10 fő dolgozóval számolva, melyek közül egy fő intézményvezetőt kijelöltünk és egy egységvezetőt is - az éves bér jellegű kiadás várhatóan: Ft Munkába járás és kiküldetés éves szinten kb: Ft Ruházati költségtérítés: Ft adható Étkezési hozzájárulás: Ft értékben, járulékokkal éves szinten: Ft adható (A járulék csökkenés következtében a kapcsolódó járulékok a évhez képest nem jelentenek plusz kiadást, sőt némi megtakarítás is jelentkezik) Dologi kiadások várhatóan éves szinten: Ft Győri általi ellátás díja kb: Ft Total kiadás: Ft Várható bevételek: Igényelhető alap normatíva: Ft

10 Igényelhető kiegészítő normatíva: Ft Total bevétel: Ft Különbség: Ft Családsegítő intézményegység létrehozása esetén 7 fő családgondozóval számolva, melyek közül egy intézményegység vezető lenne: Fontos megjegyezni, hogy a béreket csak körülbelül tudjuk megállapítani, hiszen nem tudjuk milyen végzettségű és besorolású szakembert sikerül találnunk. 7 fő bérjellegű kiadása várhatóan: Ft Munkába járás és kiküldetés éves szinten kb: Ft Ruházati költségtérítés kb: Ft kötelező Étkezési hozzájárulás: Ft értékben járulékokkal éves szinten: Ft Dologi kiadások kb: Ft Győr általi ellátás dija kb: Ft Total kiadás: Ft Várható bevételek: Igényelhető alap normatíva: Ft Igényelhető kiegészítő normatíva: Ft Total bevétel: Ft Különbség: Ft Összesítve a két feladat kiadási és bevételi oldalát megállapíthatjuk, hogy a családsegítő feladaton fennmaradó összeggel ki lehet pótolni a gyermekjóléti intézmény hiányát. Nagyon fontosnak tartja azt, hogy a családsegítés feladatra kiegészítő normatívát igényeljen le a Társulás, továbbá egy szociális alapszolgáltatási feladat ellátása kötelező. Erre több lehetőség van, ilyen például a nappali ellátás, a házi segítségnyújtás és a szociális étkeztetés. A nappali ellátást azért nem tartja jó megoldásnak, mert a feladatellátásba Győr Városát be kellene venni, és hogyha bármilyen kiadási oldal jelentkezik, akkor azt a Társulásnak meg kellene finanszírozni a nem létező normatívából. Ezért mindenképpen a házi segítségnyújtás lenne a legcélszerűbb megoldás, több okból kifolyólag is, amik a következők: kötelező önkormányzati feladat mindenkinek valamint eddig is el volt látva, az,,ellátottak hozzászoktak

11 az ellátáshoz, ám az Alvinczi Péter Szeretetszolgálat működése a 2010-es évre nézve bizonytalan. Elmondja még, hogy egy fő szociális gondozó szükséges 6 ellátott után, (ami mutatószámot jelent, tehát kb 7-8 ellátott), 6 ellátott után igényelhető alap normatíva: Ft x 6 = Ft 6 fő ellátott után igényelhető kiegészítő normatíva: Ft x 6 = Ft Tehát bevétel: Ft Kiadási oldal: Minimálbérrel számolva 1 fő éves bére járulékokkal kb: Ft Ha helyi gondozót alkalmazunk munkába járás és kiküldetés nem merül fel. Dologi kiadás minimális, az a szociális intézmény dologi kiadásainál tervezve van. Ruházati költségtérítés: kötelező, de a fenntartó határozza meg a feltételeit. Illetve 2010-től a gondozási szükségletet megállapító bizottság díját is a fenntartónak kell megfizetni, ami vizsgálatonként 6000 Ft. 8 fő esetében ez Ft-os összeget jelent. Kocsis Ivett elmondja még, hogy jelenleg Győr Városa látja el a házi segítségnyújtást Kisbajcs, Nagybajcs és Vének településeken. Ez az ellátási mód, mint már említette, től kiegészítő normatívával nem finanszírozható, viszont a jogszabály miatt kötelező Győrrel ellátási szerződést kötni és kötelező Győrnek legalább 2 települést még ellátni. Célszerű 2 olyan települést választani, ahol az ellátotti létszám minimális. Viszont e két település ellátása után keletkező kiadást a Társulásnak meg kellene térítenie Győrnek. Ez várhatóan 1-2 millió körül lehet. (Erre sajnos még nincs évi adat) de a belső ellenőrzésen megmaradó normatívából ezt ide át lehet csoportosítani. A szociális étkeztetést nem lehet ellátási szerződéssel biztosítani, ezért Győrt gyakorlatilag nem tudjuk bevenni a feladat ellátásba, így nem igényelhető kiegészítő normatíva. Páternoszter Piroska a Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti osztály osztályvezetője az elhangzottak alapján elmondja, hogy való igaz, hogy még nincsen elfogadott költségvetése 2010-es évre a Magyar Köztársaságnak, de azok az adatok, táblázatok, amiket látunk nagyon komoly realitása van. Az egész országban kiépítették a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, és rengeteg készülék van kint a településeken. Jó ötletnek tartja azt a gondolatot, hogy hozzanak létre egy kistérségi szociális intézményt, ami integrált legyen. Elmondja még, hogy ők a gyermekjólétnél továbbra is helyt állnak, azzal a minimum-

12 mal, amit a jogszabály előír, és amit a Társulás igényel, ezt meg tudják tenni, és ugyanezt be tudják vállalni a családsegítésnél is. Kérdése az, hogy miért minimálbérrel számol a Társulás a házi segítségnyújtásban, amikor a foglalkoztatottak közalkalmazottként fognak dolgozni. Kocsis Ivett elmondja, hogy a közalkalmazotti bértáblán van egy alapsor, ami a minimálbér összege. Gergó András tájékozatja a tagokat, hogy október 1-jén volt egy összevont elnökségi és pénzügyi ülés, ahol ezt az anyagot beterjesztésre alkalmasnak találták. Az ott megjelent tagok érvelésként elfogadták, hogy jelenleg tervről beszélünk és nem költségvetési rendeletet alkotunk. Rácz Róbert elmondja, hogyha sikerülne a Társulásnak összerakni ezt a szociális intézményt, ami formálódik; adott esetben azokkal a finanszírozási feltételekkel, amik formálódnak, esetleg kiegészítve a házi segítségnyújtásnál azt a hiányzó vagy nem hiányzó pénzt, ami matematikailag nagyon pontosan kiszámítható és mindenkinek adott lesz, hogy mekkora bevételre tehet szert, és milyen költséggel működetheti. Kérdése pedig az, hogy van-e esély arra, hogy a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, ami nem a Társulásé, hanem az Alvinczi Péter Szeretetszolgálat működteti, esetleg átkerülhet-e Győr ellátásába. Páternoszter Piroska válasza, hogyha a pénzügyi és jogi feltételek megfelelőek lennének, ők ettől a dologtól nem zárkóznának el, de sajnos erről nekik sincs semmilyen információjuk. Babos Attila megkérdezi, mi lenne, ha az intézmény vezetését Győr látná el. Páternoszter Piroska a kérdésre válaszolva elmondja, hogy nem lehetséges, ugyanis nem az egész intézményrendszerüket viszik be a Kistérségbe, hanem csak bizonyos elemeket. Határozati javaslat: A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa megismerte a Győri Többcélú Kistérségi Társulás Szakmai Munkaszervezete által - a október 01-én ismeretes 2010-es költségve-

13 tési adatokkal számított-, elkészített egységes szociális intézmény létrehozására vonatkozó elképzeléseket, azt elfogadja. Egyben felkéri a Győri Többcélú Kistérségi Társulás Szakmai Munkaszervezetét az egységes szociális intézmény létrehozására vonatkozó előkészületek megtételére. Határidő: december 31. Felelős: Borkai Zsolt, elnök A Tanács 20 fő igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta. 54/2009 (X. 05.) Tanácshatározat A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa megismerte és elfogadta, a Győri Többcélú Kistérségi Társulás Szakmai Munkaszervezete által - a október 01-én ismeretes 2010-es költségvetési adatokkal számított-, elkészített egységes szociális intézmény létrehozására vonatkozó elképzeléseket, azt elfogadja. Egyben felkéri a Győri Többcélú Kistérségi Társulás Szakmai Munkaszervezetét az egységes szociális intézmény létrehozására vonatkozó előkészületek megtételére. Felelős: Borkai Zsolt, elnök Határidő: december 31. Kocsis Ivett elmondja a családi napközivel kapcsolatban, hogy annak létrehozásáról, tapasztalatairól személyi és tárgyi feltételeiről már az előző tanácsülésen volt szó, most a társulási fenntartás lehetőségéről és finanszírozásáról kell, hogy beszéljenek. Létezik egy kedvező, anyagilag megfinanszírozható megoldása ennek az ügynek - ha ebben Győr Város is

14 részt tudna venni- olyan módon, hogy a feladatot behozza a Társulásnak fenntartással, és ha minden település részt vesz ebben a feladatban, akkor nagyon kedvező, kiegészítő normatíva lenne igényelhető. Ha az összes település részt vesz a feladatban, az nem jelenti azt, hogy akkor mindegyiknél családi napközi lesz létrehozva, hanem csak azokon a településen, ahol igény lenne rá. Azok a gyerekek, akik ebbe a családi napköziben megjelennek, utánuk lehetne leigényelni az alapnormatívát. Az alap normatíva ellátott gyermekenként jár, ami családi napközi telephelyenként 5-7 fő lehet. A heti nyitvatartási időnek meg kell haladnia a 20 órát, hogy a teljes normatíva összeget leigényelhessük. Továbbá elmondjam hogy ez ellátottanként Ft-ot jelent, ami egy 5 fős családi napközi esetében Ft bevétel. Egy 5 fős családi napköziben - szintén alapesettel számolva - egy 8 általános végzettségű gondozó foglalkoztatása megfelelő, aki elvégzi a szükséges tanfolyamot. Minimálbérrel számolva Ft x 12 hó = Ft + a tanfolyam díja, ami kb Ft. Tehát a bér jellegű kiadásokat és tanfolyam díját ez esetben bőven fedezné az alap normatíva. A kiegészítő normatíva a feladatban résztvevő települések 0-17 éves korú lakosság száma után igényelhető. Tehát, ha Győrrel együtt minden település részt vesz a feladatban, akkor a leigényelhető kiegészítő normatíva: Ft. (Győr után: Ft) Ebből kellene még megfinanszírozni a telephelyek működési költségeit, viszont ha Győr nem nem vesz részt ebben a feladatban családfenntartással, akkor a kiegészítő normatíva csupán: Ft-ot tenne ki. Győr Városnak a döntését nagyban befolyásolja egy szakmai kérdés, mert a családi napközi, mint feladat, a gyermekek napközbeni ellátásán belül van, mint bölcsőde, egyéb étkeztetés, alternatív gyermekellátás. Ezek a feladatok egymástól külön mozgathatók-e, még nem tudni, mivel ezzel kapcsolatban még hivatalos állásfoglalást nem kaptak. Természetesen önállóan bárki létrehozhat családi napközit és a finanszírozása is egész jó, bár a kiegészítő normatíva összege nagyon kedvező. Erre az egészre azért lenne szükség, mert október 9-éig le kell adni az Önkormányzati Minisztérium felé, hogy milyen feladatokat kívánunk ellátni azaz egy felmérési mutatószámot. Páternoszter Piroska az elhangzottakra reagálva elmondja, az ő álláspontjuk az, hogy erre a feladatra nem kívánnak társulni, mivel a családi napközi létrehozását szakmailag egy elhibázottnak feladatnak tartják. Nekik, mint nagyobb önkormányzatnak, bölcsődéket kötelesek

15 ellátni. Úgy gondolja, hogy olyan együttműködést alakítottak ki a 26 településsel, amivel biztosítják a térítésmentes lehetőséget. Jutasi Kálmán elmondja, hogy szükség van a településeken a 2-3 éves gyerekek ellátására. Nekik arra nincs keretük, hogy bölcsődét építhessenek, ők ezzel a családi napközi létrehozásával tudják megoldani a kicsi gyermekek felügyeletét. Rábapatonán másfél éve működik ez a családi napközi, és csak jó tapasztalatokról tud beszámolni. Bogárdi Zoltán elmondja, hogy ő személy szerint támogatja a családi napközi elindítását. Gergó András az elhangzottakkal kapcsolatban összefoglalva elmondja, hogy Győr Városa hajlandóságot mutat arra, ugyan nem a szervezeten belül, hanem azon kívül egy megállapodás keretében segítse elő azon településeknek a családi napközi kialakítását, akik ebben szeretnének részt venni. Gergó András megkérdezi, hogy szükséges-e erre vonatkozóan döntést hozni. Kocsis Ivett a kérdésre válaszolva elmondja, hogy mindenképpen szükség van rá, hogy a többi település részt kíván-e venni a feladat ellátásban, mert a számítások csakis így mű ködnek, ha mindenki részt vesz benne, valamint azok települések listájára is szükség van, akik ténylegesen szeretnének működtetni telephelyet. Sárkány Péter elmondja, hogy a családi napközik létrehozása gazdaságilag csak akkor éri meg, ha minden település részt vesz benne. Rácz Róbert megkérdezi, hogy létezik-e az a kategória, hogy a település a feladatban részt vesz, de telephelyet csak később tud működtetni. Sárkány Péter válasza, hogy a településnek lehetőséget kell arra biztosítania, hogy egy másik településről odavigyék az ellátandó gyermekeket. Gergó András megkérdezi a jelenlévőktől, hogy a családi napközi létrehozásával kapcsolat-

16 ban kérdés, vélemény van-e. Határozati javaslat: A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa megismerte a családi napközi szakfeladat ellátására vonatkozó Győr Város álláspontját, mely szerint külön megállapodással vesz részt a feladat ellátásban. Felelős: Borkai Zsolt, elnök Határidő: azonnal A Tanács 20 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta. 55/2009 (X. 05.) Tanácshatározat A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa megismerte és elfogadta a családi napközi ellátására vonatkozó Győr Megyei Jogú Város álláspontját, mely szerint Győr Megyei Jogú Városa külön megállapodás keretében vesz részt a feladat ellátásban. Felelős: Borkai Zsolt, elnök Határidő: azonnal 3. napirendi pont Réti Csaba elmondja, hogy Vámosszabadi területén a határátkelő közelében van egy háromszintes épület, ami nagyon jó állapotban van. Ez az épület a konyha felújításával és egy lift beépítésével alkalmas lehetne tartós, időskorú emberek bentlakására. Javasolja egy 6-8 fős bizottság létrehozását ennek a feladatnak a megvizsgálására.

17 Páternoszter Piroska elmondja, hogy nagyon jó ötletnek tarja ennek a bizottságnak a felállítását. A probléma nem az átalakításban van, hanem a fenntartásban, amit felül kell vizsgálni. Véleménye szerint 50 férőhely alatt nem érdemes egy ilyen bentlakásos intézményt elindítani, mert az gazdaságilag nem érné meg. Ha ez a bizottság megalakul, abban Győr Városa is részt kíván venni. Szabó Zsolt elmondja a közbiztonsági fórum megalakulásával kapcsolatban, hogy még mindig vannak olyan települések, akik nem küldték meg, hogy a részükről ki lenne ennek a bizottságnak a kapcsolattartója. 11:02 órakor Kamocsai Sándor elhagyta a tanácstermet. Kocsis Ivett elmondja, hogy Győr Megyei Jogú Város megkereste a Társulást, hogy konzorciumi partnerként vegyen részt a Szociális képzések fejlesztése, szakemberek képzése, továbbképzése és készségfejlesztése valamint a helyi fejlesztési kapacitások megerősítésű nevű pályázatban. A pályázat 100%-os finanszírozású, önrész nem szükséges. A főpályázó Győr MJV, a Győri Többcélú Kistérségi Társulás, mint konzorciumi partner jelenne meg a pályázatban. A konstrukció általános célja a szakemberek szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ismereteinek, készségeinek, kompetenciáinak fejlesztése, valamint a szakmai támogató szolgáltatások és a gyakorlati munka igényeinek összehangolása. A támogatható tevékenységek köre: humánerőforrás-fejlesztés, képzési stratégiák kialakítása, menedzsment és adminisztrációs tevékenység, tapasztalatcserék, szakértők bevonása a fejlesztésbe, projektek előkészítése. A projektmenedzsment tevékenységet Győr vállalja, a szakmai hátteret, koordinációt az EESZI-n keresztülbiztosítja. A Munkaszervezet javaslata alapján a Győri Többcélú Kistérségi Társulás vegyen részt a pályázatban konzorciumi partnerként, amennyiben Főpályázónak előnyt jelent a pályázat elbírálásában a projekt kistérségi szintre való kiterjesztése, azonban ehhez semmilyen anyagi hozzájárulást nem tud vállalni, ugyanis még nincs arról információ, hogy milyen képzések lesznek azok, amiben a Társulás részt tud venni.

18 Határozati javaslat: A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa megismerte a Győri Többcélú Kistérségi Társulás Szakmai Munkaszervezete által a TÁMOP pályázathoz kapcsolódó elképzeléseket, azt elfogadja. Egyben felkéri a Győri Többcélú Kistérségi Társulás Szakmai Munkaszervezetét, hogy a pályázatban konzorciumi tagként való részvételt a fentebb ismertetett feltételeket figyelembe véve készítse elő, és a pályázati anyagot ennek megfelelően nyújtsa be. Felelős: Borkai Zsolt, elnök Határidő: október 15. A Tanács 19 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta. 56/2009 (X. 05.) Tanácshatározat A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa megismerte és elfogadta a Győri Többcélú Kistérségi Társulás Szakmai Munkaszervezete által a TÁMOP pályázathoz kapcsolódó elképzeléseket, azt elfogadja. Egyben felkéri a Győri Többcélú Kistérségi Társulás Szakmai Munkaszervezetét, hogy a pályázatban konzorciumi tagként való részvételt a fentebb ismertetett feltételeket figyelembe véve készítse elő. Felelős: Borkai Zsolt, elnök Határidő: október 15. Gergó András Elnökhelyettes-úr kérdés, vélemény hiányában az ülést lezárta.

19 K.m.f Készítette: Szigeti Rita Győr, október 08. Borkai Zsolt elnök Hitelesítette: Juhászné Árpási Irma (elnökhelyettes)

JEGYZŐKÖNYV mely készült a Győri Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsüléséről

JEGYZŐKÖNYV mely készült a Győri Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsüléséről JEGYZŐKÖNYV mely készült a Győri Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsüléséről Időpont: 2009. november 16. 09:00 óra Helyszín: Győri Többcélú Kistérségi Társulás tanácsterme (9024 Győr, Baross G. u. 61-63.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV mely készült a Győri Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsüléséről

JEGYZŐKÖNYV mely készült a Győri Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsüléséről JEGYZŐKÖNYV mely készült a Győri Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsüléséről Időpont: 2009. november 04. 13.30 óra Helyszín: Győri Többcélú Kistérségi Társulás tanácsterme (9024 Győr, Baross G. u. 61-63.)

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV mely készült a Gyıri Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsülésérıl

JEGYZİKÖNYV mely készült a Gyıri Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsülésérıl JEGYZİKÖNYV mely készült a Gyıri Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsülésérıl Idıpont: 2009. április 23. 13.30 óra Helyszín: Gyıri Többcélú Kistérségi Társulás tanácsterme (9024 Gyır, Baross G. u. 61-63.)

Részletesebben

1/2010 KT. Szám JEGYZŐKÖNYV KISTELEK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. JANUÁR 14 NAPJÁN MEGTARTOTT I. NYÍLT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL

1/2010 KT. Szám JEGYZŐKÖNYV KISTELEK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. JANUÁR 14 NAPJÁN MEGTARTOTT I. NYÍLT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 1/2010 KT. Szám JEGYZŐKÖNYV KISTELEK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. JANUÁR 14 NAPJÁN MEGTARTOTT I. NYÍLT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 1 Napirendi pontok: 1. napirendi pontok elfogadása 2. HURO/0802/032 pályázat

Részletesebben

Nagyudvarnok Község Önkormányzata (meghatalmazott)

Nagyudvarnok Község Önkormányzata (meghatalmazott) JEGYZŐKÖNYV mely készült az ARRABONA Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás Közgyűlése Időpont: 2015. február 26. 14:30 óra Helyszín: Győr Város Polgármesteri Hivatala Zeichmeister

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vaszar község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 26-án 16,30 órakor megtartott testületi üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vaszar község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 26-án 16,30 órakor megtartott testületi üléséről Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8542 Vaszar, Fő u. 29. Szám: 22-../2012. Ügyintéző: Pfilfné Bagics Judit körjegyző JEGYZŐKÖNYV Készült: Vaszar község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 26-án megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 26-án megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 26-án megtartott üléséről. Jelen vannak: Sisák Imre polgármester, Volek György alpolgármester, Barna Tiborné, dr. Becsó

Részletesebben

Jegyzőkönyv. S i m o n k a György elnök: Jegyzőkönyv hitelesítőnek javaslom Prof. dr. Turcsán Zsolt

Jegyzőkönyv. S i m o n k a György elnök: Jegyzőkönyv hitelesítőnek javaslom Prof. dr. Turcsán Zsolt Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása Cím: 5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. Kistérségi iroda Tel: 68/381-011/121, Fax: 68/381-656 E-mail: irodavezeto@del-bekes.hu Web: www.del-bekes.hu Jegyzőkönyv

Részletesebben

Helye: Kisbajcs, Községháza. Jelen vannak:

Helye: Kisbajcs, Községháza. Jelen vannak: JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. február 7-én (hétfőn) 18.00 órai kezdettel tartott Kisbajcs, Nagybajcs, Vámosszabadi és Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületeinek együttes képviselő-testületi ülésén.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Takács László a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság elnöke:

JEGYZŐKÖNYV. Takács László a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság elnöke: JEGYZŐKÖNYV Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottsága 2015. január 19-én 15.00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helyszíne:

Részletesebben

2. Balatonrendes Önkormányzat 2012. évi költségvetés I. fordulójának tárgyalása.

2. Balatonrendes Önkormányzat 2012. évi költségvetés I. fordulójának tárgyalása. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: B- 29-2 /2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január

Részletesebben

5/2013. JEGYZŐKÖNYVE

5/2013. JEGYZŐKÖNYVE Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2013. március 27-én 9.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi rendkívüli ülésről Ülés helye: Borsosberény

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 28-11/2012. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2012. április 26-án (csütörtökön) 17 órakor a Művelődési

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2. Járási hivatal kialakításával kapcsolatosan Dömösről és Pilismarótról átadandó státuszok tekintetében kötött megállapodás jóváhagyása

Jegyzőkönyv. 2. Járási hivatal kialakításával kapcsolatosan Dömösről és Pilismarótról átadandó státuszok tekintetében kötött megállapodás jóváhagyása Jegyzőkönyv Készült: 2012. október 25-én megtartott rendes üléséről Jelen vannak:pálmai József korelnök Csonka József Dr. Pálinkási Csaba Bartók László képviselők Dr. Szabó Attila jegyző Jegyzőkönyvvezető:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. december 15-én 18 órakor Képviselő-testületének üléséről. kezdődő Csetény

Részletesebben

JEGYZŐKÖNY. Újlőrincfalva Község Képviselő-testülete: Zsebe Zsolt polgármester, Lovász László Györgyné képviselő, Paulik Kálmán képviselő

JEGYZŐKÖNY. Újlőrincfalva Község Képviselő-testülete: Zsebe Zsolt polgármester, Lovász László Györgyné képviselő, Paulik Kálmán képviselő 1 JEGYZŐKÖNY Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. január 26-án (szerdán) 13.30 órai kezdettel tartott együttes nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 9/2010. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö Y V 2010. október 21. napján megtartott RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL Készült: 4 példányban. Fertőd Város Képviselő-testülete 9/2010. számú J E G Y

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bárány Dezsőné Császárné Kovács Erzsébet Győri Csaba Hargitai Istvánné Hatoss Gábor Id. Nagy Ignác Tolnai Ferenc képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Bárány Dezsőné Császárné Kovács Erzsébet Győri Csaba Hargitai Istvánné Hatoss Gábor Id. Nagy Ignác Tolnai Ferenc képviselők JEGYZŐKÖNYV Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. július 1-jén (csütörtök) 16.00 órai kezdettel tartott nyílt képviselő-testületi ülésén Helye: Kisbajcs, Községháza Jelen

Részletesebben

Készült: Salföld Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25.- i nyilvános salföldi faluház hivatali helyiségében.

Készült: Salföld Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25.- i nyilvános salföldi faluház hivatali helyiségében. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: S- 4-67 /2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25.- i nyilvános

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 21/2012. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. július 12. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/79-36/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. július 22-én

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny Község Képviselő-testületének 2012. április 5-én megtartott üléséről Hozott döntések: 21/2012. számú határozat napirend elfogadásáról 22/2012. számú határozat

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./Tájékoztató az Önkormányzat rendelet alkotási kötelezettségével kapcsolatosan.

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./Tájékoztató az Önkormányzat rendelet alkotási kötelezettségével kapcsolatosan. NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2013.március 21.-én megtartott Képviselő-testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A

Részletesebben

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 30-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott nyílt ülésén

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 30-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott nyílt ülésén KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 30-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott nyílt ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/24/2014.ny.

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/24/2014.ny. Psz/59/24/2014.ny. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott rendes, nyilvános üléséről 99/2014. (XII.18.) sz. Képviselőtestületi Határozat

Részletesebben

A testületek által meghatározott feladatok következőképpen alakultak:

A testületek által meghatározott feladatok következőképpen alakultak: Tisztelt Képviselők! Szöveges előterjesztés 2. napirendi ponthoz Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. Tv. 80. -a, valamint Az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési

Részletesebben

NAGYKANIZSAI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 8800 Nagykanizsa, Petőfi u. 5. Telefon/fax: 93/326-323 Internet: hu; e-mail: kanizsaterseg@chello.

NAGYKANIZSAI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 8800 Nagykanizsa, Petőfi u. 5. Telefon/fax: 93/326-323 Internet: hu; e-mail: kanizsaterseg@chello. Ikt.szám: 40/2007. NAGYKANIZSAI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA Jegyzőkönyv Készült: Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulás 2007. január 15-én, 16,00 órai kezdettel, a nagykanizsai Vasemberház Dísztermében

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv.

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes és Balatonőszöd Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2012. február 20-án 13.00 órakor kezdődő a Körjegyzőségi Hivatal tanácskozó termében közösen megtartott

Részletesebben

Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban

Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének és Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 18,00 órai

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2012. augusztus 13.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2012. augusztus 13-án 15.00 órakor

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

JEGYZŐKÖNYV. Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. február 15. napján 11:00 órakor megtartott nyilvános képviselő-testületi üléséről. Helye: Faluház Salföld,

Részletesebben

GYÖNGYÖSTARJÁN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

GYÖNGYÖSTARJÁN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 187 GYÖNGYÖSTARJÁN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. november 8. napján 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 188 Határozat 84/2012. (XI. 8.) Közös önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről. Halmaj Község Képviselő-testülete EGYÜTTES NYÍLT Szám: 7-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi

Részletesebben

Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Informatikai és Településfejlesztési Bizottsága. 10/2012. számú.

Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Informatikai és Településfejlesztési Bizottsága. 10/2012. számú. Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Informatikai és Településfejlesztési Bizottsága 10/2012. számú Jegyzőkönyv Készült: Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Botos Sándor, Görbe Károly, Kiss Katalin, Varga István, Dr. Rédecsi Árpád képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Botos Sándor, Görbe Károly, Kiss Katalin, Varga István, Dr. Rédecsi Árpád képviselő 29 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. február 23-án (szerdán) 13.30 órai kezdettel tartott együttes nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE i J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. július 22-én (kedden) megtartott

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV mely készült a Gyıri Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsülésérıl

JEGYZİKÖNYV mely készült a Gyıri Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsülésérıl JEGYZİKÖNYV mely készült a Gyıri Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsülésérıl Idıpont: 2009. december 11. 18:00 óra Helyszín: Hotel Famulus (9027 Gyır, Budai u. 4.) Megjelentek: 1. Szabó Zsolt Polgármester,

Részletesebben

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Ülés ideje: 2013.02.14. Rendkívüli ülés 15:05 J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Képviselő Voks Frakció

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Ülés ideje: 2013.02.14. Rendkívüli ülés 15:05 J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Képviselő Voks Frakció Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete File: K:\TITKARS\WINWORD6\IRATOK\TESTJKV\2013 Ülés ideje: 2013.02.14. Rendkívüli ülés 15:05 Ülés helye: Polgármesteri Hivatal 108-as terme Testületi névsor:

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2014. MÁRCIUS 13. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2014. MÁRCIUS 13. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2014. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2014. március 13-án 14:00 órai kezdettel tartott nyilvános Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 12-én 17.00 órai kezdettel tartott ülésén.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 12-én 17.00 órai kezdettel tartott ülésén. Farmos Község Önkormányzat J e g y z ő k ö n y v Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 12-én 17.00 órai kezdettel tartott ülésén. Jelen vannak: Horváth László polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 31-én 14 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 83/2012. (X. 31.) Nyugdíjas

Részletesebben

Szám: 334/2013. N é m e t b á n y a

Szám: 334/2013. N é m e t b á n y a Szám: 334/2013. N é m e t b á n y a Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 31. napján 9 órakor megtartott Képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Németbánya Község Önkormányzat

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. SZEPTEMBER 26-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. SZEPTEMBER 26-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. SZEPTEMBER 26-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 9/2011. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 2011. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

Dunaremete Község Önkormányzat. Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Dunaremete Község Önkormányzat. Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Dunaremete Község Önkormányzat Képviselő-testülete 80-3/2013/X J e g y z ő k ö n y v Dunaremete Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 25-én megtartott nyilvános üléséről Készült: Dunaremete

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 16-án megtartott NYÍLT üléséről

Jegyzőkönyv. Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 16-án megtartott NYÍLT üléséről Jegyzőkönyv Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 16-án megtartott NYÍLT üléséről Helyszín: Gyúró Község Önkormányzata tárgyaló terem Jelen vannak: Tóth Béla polgármester dr. Bakonyi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2. Bodorkós László képviselőket jelöli ki az ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítőinek.

Jegyzőkönyv. 2. Bodorkós László képviselőket jelöli ki az ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítőinek. 1 Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült: Bük Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatal Kistárgyalójában 2012. augusztus 30-án, 8.00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 7943/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. NOVEMBER 8. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. NOVEMBER 8. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 27/2012. sz. TERKA Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 8-án 14:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye:

Részletesebben

J E GYZŐ KÖNYV. Megkérdezte a képviselőket, hogy van-e más javaslat a napirendre vonatkozóan.

J E GYZŐ KÖNYV. Megkérdezte a képviselőket, hogy van-e más javaslat a napirendre vonatkozóan. J E GYZŐ KÖNYV Készült Kéthely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 26-án 14.00 órakor, a hivatalban tartott soros nyilvános ülésén. Jelen vannak: Fekete Csaba alpolgármester Havanecz

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Posch János alpolgármester Jobb Gyula alpolgármester Árva Helga jegyző Fekete Ágota, Oberrecht Tamás, Veress Sándor képviselők

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Posch János alpolgármester Jobb Gyula alpolgármester Árva Helga jegyző Fekete Ágota, Oberrecht Tamás, Veress Sándor képviselők J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kulcs Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. október 31. napján 16.30 órakor a Faluházban tartott soron következő nyílt testületi ülésén. Jelen vannak: Posch János

Részletesebben

J e g y zőkönyv NOB-26/2011. (NOB-26/2010-2014.)

J e g y zőkönyv NOB-26/2011. (NOB-26/2010-2014.) NOB-26/2011. (NOB-26/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Nemzeti összetartozás bizottságának 2011. november 9-én, szerdán, 10 óra 07 perckor az Országház földszint 1. számú tanácstermében megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Iktatószám: 1011-4/2011.

JEGYZŐKÖNYV. Iktatószám: 1011-4/2011. Iktatószám: 1011-4/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 31. napján 17:00 órakor, a Művelődési Ház kis tanácstermében (8123 Soponya, Petőfi S. u.

Részletesebben

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. szeptember 26-án 12 órakor megtartott rendkívüli ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. szeptember 26-án 12 órakor megtartott rendkívüli ülésének. J e g y z ő k ö n y v e BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. szeptember 26-án 12

Részletesebben

Szám:... /2014. Jelen vannak: Kiss László polgármester Varga-Dénes Zsuzsanna alpolgármester

Szám:... /2014. Jelen vannak: Kiss László polgármester Varga-Dénes Zsuzsanna alpolgármester Szám:... /2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 10. napján megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Az önkormányzat tanácsterme, 2629 Márianosztra,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kengyel Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. június 16. napján megtartott soron kívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kengyel Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. június 16. napján megtartott soron kívüli üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kengyel Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. június 16. napján megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye:községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Nagy

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. február 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve Rendeletek: 4/2013.(II.15.) Határozatok: 24/2013. (II. 14.) 25/2013. (II. 14.) 26/2013.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 20-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 20-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-14/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 20-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi

Részletesebben

14 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. február 7-én 17 órakor megtartott üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 7/2013.(II. 7.) A

Részletesebben

Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft.

Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. JEGYZŐKÖNYV Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. Felügyelő Bizottsági ülés A jegyzőkönyv száma: 1/2016. (I. 18.) Készült: A Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. hivatalos helyiségében,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Képviselő-testület Hegymagas J e g y z ő k ö n y v Készült Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 17-én 16.00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről. Az ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szólád Község Képviselőtestületének 2010. február 2. napján tartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szólád Község Képviselőtestületének 2010. február 2. napján tartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Szólád Község Képviselőtestületének 2010. február 2. napján tartott üléséről. Jelen vannak: Vörös Gyula polgármester, Paréj István alpolgármester, Bognár Csaba, Fülöpné Kenyér Andrea,

Részletesebben

20. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. június 9-én összehívott rendkívüli üléséről.

20. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. június 9-én összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 572-20/2011. 20. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. június 9-én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácskozó terem

Részletesebben

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2013. 11. 27. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 684-53/2013. Jegyzőkönyv Inárcs Nagyközségi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatala Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2013. január 21-ei ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatala Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2013. január 21-ei ülésén. Jegyzőkönyv Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatala Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2013. január 21-ei ülésén. Jelen vannak: a részéről: Hajdu Imre elnök Egyed Attila Jarecsni János

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 4. Poroszló Község Önkormányzat 2011. évi 1. számú költségvetési rendeletének módosítása.

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 4. Poroszló Község Önkormányzat 2011. évi 1. számú költségvetési rendeletének módosítása. 140 JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. augusztus 31-én (szerdán) 14.00 órai kezdettel tartott nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló Jelen vannak: Meghívottak: Bornemisza János polgármester

Részletesebben

Jegyzőkönyv készült a Humán Ügyek Bizottsága 2011. február 1-jén 15 órakor megtartott 2. nyílt üléséről

Jegyzőkönyv készült a Humán Ügyek Bizottsága 2011. február 1-jén 15 órakor megtartott 2. nyílt üléséről Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Humán Ügyek Bizottsága Jegyzőkönyv készült a Humán Ügyek Bizottsága 2011. február 1-jén 15 órakor megtartott 2. nyílt üléséről Jelen vannak: Illyés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2011. február 10-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2011. február 10-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2011. február 10-én megtartott üléséről Jelen vannak: 1./ Bechtold Tamás polgármester 2./ Ádám Zsuzsanna alpolgármester 3./ Artai Balázs

Részletesebben

Készült: a Kulturális Bizottság 2007. február 20-án a Polgármesteri Hivatal dísztermében megtartott ülésén.

Készült: a Kulturális Bizottság 2007. február 20-án a Polgármesteri Hivatal dísztermében megtartott ülésén. Készült: a Kulturális Bizottság 2007. február 20-án a Polgármesteri Hivatal dísztermében megtartott ülésén. Jelen vannak: a Kulturális Bizottság Hajdu Imre, a bizottság elnöke Lendák Lajos Zoltán Stumpf

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete és Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. május 3.-i együttesen tartott üléséről. Tartalom: Határozatok:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 08-án 14 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 08-án 14 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 08-án 14 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 132/2010. (XII. 8.) Közbeszerzési

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült 2011. június 9-én Dunasziget község Önkormányzatának Képviselő-testületének soros nyilvános testületi üléséről. A lakosság részéről 7 fő Jelen vannak: Baranyai László, Belovitz

Részletesebben

J E G Y ZİKÖNYV. Készült: Vasmegyer Önkormányzat Képviselıtestületének 2010. február 24-én 17 00 órai kezdettel megtartott ülésérıl

J E G Y ZİKÖNYV. Készült: Vasmegyer Önkormányzat Képviselıtestületének 2010. február 24-én 17 00 órai kezdettel megtartott ülésérıl J E G Y ZİKÖNYV Készült: Vasmegyer Önkormányzat Képviselıtestületének 2010. február 24-én 17 00 órai kezdettel megtartott ülésérıl Jelen vannak: Vass Imre polgármester Dr. Márton László alpolgármester,

Részletesebben

1/2011 TERKA JEGYZŐKÖNYV

1/2011 TERKA JEGYZŐKÖNYV 1/2011 TERKA JEGYZŐKÖNYV Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2011. 01. 24-én 14:00 órai kezdettel a Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi bizottság nyílt ülésén.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Takácsné Rompos Bernadett képviselő

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Takácsné Rompos Bernadett képviselő UZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8321 Uzsa, Lázhegy u.21. Szám: 1/200-15/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 10-én 17.00 órai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. november 2-án 18,00 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. november 2-án 18,00 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 21 / 2009. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 2-án 18,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 2/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Tokod Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 2- án, 16 órakor kezdődő rendes ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Tokod Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 2- án, 16 órakor kezdődő rendes ülésén. Jegyzőkönyv Készült: Tokod Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 2- án, 16 órakor kezdődő rendes ülésén. A képviselő-testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácsterme (Öreg

Részletesebben

VÉNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV

VÉNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV VÉNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV Mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 18-án (pénteken) 17,00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásán

Részletesebben

10/2011. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 28- án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve

10/2011. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 28- án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve 10/2011. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 28- án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve J e g y z ő k ö n y v Készült Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGÁNAK

J E G Y Z Ő K Ö N Y V NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGÁNAK Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 7044 Nagydorog Kossuth L. u. 81. Tel.: 75/ 532-019, Fax: 332-047 e-mail: nagydorogonk@axelero.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V NAGYDOROG

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 26/2012. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. augusztus 10. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban

Részletesebben

Milota községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.május 30-án tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT

Milota községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.május 30-án tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT Milota községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.május 30-án tartott ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) határozatai: 37-41., c.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi

Részletesebben

17. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2011. december 01-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből.

17. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2011. december 01-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. 17. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2011. december 01-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív alapján. Pisók István polgármester:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: A Csévharaszti Polgármesteri Hivatal Dísztermében 2012. október 11-én megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről.

Jegyzőkönyv. Készült: A Csévharaszti Polgármesteri Hivatal Dísztermében 2012. október 11-én megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jegyzőkönyv Készült: A Csévharaszti Polgármesteri Hivatal Dísztermében 2012. október 11-én megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint Mocsáry

Részletesebben

Meghívottak: Vörös Attila FEV IX Zrt. elnök-vezérigazgatója, dr. Kovács József FESZ Kft. igazgatója, Szilágyi Zsolt képviselő.

Meghívottak: Vörös Attila FEV IX Zrt. elnök-vezérigazgatója, dr. Kovács József FESZ Kft. igazgatója, Szilágyi Zsolt képviselő. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Gazdasági Bizottság Jegyzőkönyv készült a Gazdasági Bizottság 2015. január 28-án 17.00 órakor tartott rendes üléséről Ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 22.-én megtartott nyilvános testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 22.-én megtartott nyilvános testületi üléséről. Szám: 483-5/2010. JEGYZŐKÖNYV Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 22.-én megtartott nyilvános testületi üléséről. Jelen vannak: jelenléti ív szerint. Kiss László

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 77 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2013. február 12-én 11,00 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. december 9-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. december 9-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről 1 Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. december 9-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről Jelen vannak: Benedek Mihály, dr. Bárdos Balázs, Bárdos

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Buzsák Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. október 19-én megtartott rendkívüli ülésén Jelen vannak: -, -, - Zakariás Zoltán Vilmos alpolgármester, - Góz Mihály,

Részletesebben

Bojt 85/2011. (IX. 19.) BKt határozat Biharkeresztes Város Önkormányzata által készített

Bojt 85/2011. (IX. 19.) BKt határozat Biharkeresztes Város Önkormányzata által készített BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE, valamint ÁRTÁND, BOJT, NAGYKEREKI és TOLD KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETEI 2011. SZEPTEMBER 19-I RENDKÍVÜLI EGYÜTTES NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. október 31-én 18 óra 00 perckor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-án, csütörtökön 18.00 órakor megtartott testületi ülésén.

Részletesebben

Agócs Zoltán, Gyömrői TÜF Kht. ügyvezetője

Agócs Zoltán, Gyömrői TÜF Kht. ügyvezetője J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli testületi ülésén, 2006. március 30-án, Gyömrőn, a Szabadság tér 1. sz. alatti tanácskozó teremben. Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzõkönyv ÁÉT 2008. szeptember 30-án megtartott ülésérõl 2008. November 13.

Jegyzõkönyv ÁÉT 2008. szeptember 30-án megtartott ülésérõl 2008. November 13. Jegyzõkönyv ÁÉT 2008. szeptember 30-án megtartott ülésérõl 2008. November 13. ftsz.hu Szám: HUM/1219/2008 JEGYZÕKÖNYV az Ágazati Érdekegyeztetõ Tanács 2008. szeptember 30-án megtartott ülésérõl Köszöntöm

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2011. október 25. napján megtartott rendes ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E RENDELET száma 16/2011.(X.26.) önkormányzati rendelet 17/2011.(X.26.) önkormányzati

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v (hangszalagos rögzítéssel) Készült: Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének, Hantos Község Önkormányzat Képviselőtestületének és Nagylók Község Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Szeghalom Város Polgármesteri Hivatala Szeghalom, Szabadság tér 4-8., T.: 371-611. 1696-16/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 20-án

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somoskőújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. március 18-án 17 00 órai kezdettel az Önkormányzat Ideiglenes Polgármesteri Hivatalának tanácstermében tartott

Részletesebben

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2011. április 12-i ülésén a Polgármesteri tárgyaló hivatali helyiségében.

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2011. április 12-i ülésén a Polgármesteri tárgyaló hivatali helyiségében. PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: (89) 515-021 Fax: (89) 311-989 e-mail: szoccsoport@papa.hu JEGYZŐKÖNYV Készült: Jelen vannak:

Részletesebben