JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE május 22. NAPJÁN MEGTARTOTT 10. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. május 22. NAPJÁN MEGTARTOTT 10. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL"

Átírás

1 JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE május 22. NAPJÁN MEGTARTOTT 10. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

2 TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Képviselőtestülete május 22-án tartott nyílt ülésének határozatairól Határozatok száma 96/2013. (V.22.) Kt. sz. határozat Napirend 97/2013. (V.22) Kt. sz. határozat vagyonértékelési szerződés Határozatok tárgya 98/2013. (V.22.) Kt. sz. határozat felhatalmazás az Alföldvíz Zrt.-vel megkötendő bérletiüzemeltetési szerződés aláírására 99/2013. (V.22.) Kt. sz. határozat felhatalmazás a TVI-vel kötött üzemeltetési szerződés felbontásáról szóló megállapodás aláírására 100/2013. (V.22.) Kt. sz. határozat felhatalmazás letéti és opciós szerződés aláírására

3 J e g y z ő k ö n y v Készült: Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 22. napján megtartott 10. számú rendkívüli nyílt üléséről.(meghívó: 1. számú melléklet) Ülés helye:polgármesteri Hivatal /Kistelek, Árpád utca 1-3./ Jelen vannak: Nagy Sándor polgármester Darabos Gábor alpolgármester Dr. Pálinkás Pál alpolgármester Horváth János képviselő Dr. Hajdú Imre képviselő Csányi József képviselő Gyimesi Zoltán képviselő Kácsor Péter képviselő Igazoltan távol: Szabó Sándor - képviselő Tanácskozási joggal meghívottak közül jelen vannak: Dr. Terecskei Erzsébet jegyző Papp Ildikó - ügyintéző (jelenléti ív: 2. sz. melléklet) Nagy Sándor polgármester: Köszöntöm a megjelenteket és megállapítom, hogy a testület 8 fővel jelen van, határozatképes. Az egyebekben szeretnék a szemétszállítással kapcsolatban tájékoztatást adni. Napirendi ponthoz van e egyéb javaslat. Javaslat: nincs Nagy Sándor polgármester: Aki a meghívóban szereplő napirendi pontokkal egyetért kézfelemeléssel jelezze. kérem A testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirend tárgyalását fogadta el. 96/2013. (V. 22.) Kt.sz. határozat A Képviselő testület Nagy Sándor elnök javaslatára az alábbi napirendek tárgyalását fogadta el: 1. Az Alföldvíz Zrt részéről történő víziközmű szolgáltatás előkészítése 2. Egyebek I. Napirendi pont Az Alföldvíz Zrt részéről történő víziközmű szolgáltatás előkészítése Nagy Sándor polgármester: Megvan a bérleti-üzemeltetési szerződés tervezet, amit az Alföldvíz

4 Zrt.-vel kötünk. Megkérem a jegyző nőt, hogy ezt mondja el. Dr. Terecskei Erzsébet jegyző: ismerteti az előterjesztést. (előterjesztés 3. számú melléklet) Dr. Terecskei Erzsébet jegyző: Az áprilisi testületi ülésen döntöttünk arról, hogy az Alföldvízbe vásárolunk részvényeket, így majd az Alföldvízzel fogunk szerződést kötni. Az Alföldvíznek május 31.-ig be kell az Energiahivatal felé adni az engedély iránti kérelmüket, aminek része a bérleti üzemeltetési szerződés. Kaptunk egy tervezetet, amit véleményeztem, ezt elküldtem az Alföldvíz Zrt.-nek. Ahhoz, hogy beadják ezt az engedély iránti kérelmet vagyonértékelést kellett készíteni a víziközmű rendszerre. A vagyonértékelés kötelező eleme az engedélyeztetésnek. Erre a vagyonértékelésre írtunk ki beszerzési eljárást. Három ajánlat érkezett. Papp Ildikó fogja ismertetni, hogy kik az ajánlattevők. Papp Ildikó: Három ajánlatot kértünk le három különböző településen lévő cégtől. Az egyik a BDL Környezetvédelmi Kft. Ez egy budapesti cég. Ők bruttó Ft-ért csinálják meg ezt a vagyonértékelést. A következő cég a Pons Válságkezelő Kft, tatai cég. Ők bruttó Ft- ért csinálnák meg. A következő pedig a Víziközmű Vízgazdálkodási és Vagyonszakértői Mérnöki Iroda. Ők nettóban adták meg, ami Ft. (ajánlat 4. számú melléklet) Nagy Sándor polgármester: Ez mire van, Sándorfalva Kistelek? Dr. Terecskei Erzsébet jegyző: Ez csak Kistelek. Nagy Sándor polgármester: Tudtam, hogy mik az árak formailag, nagyon bitang árajánlatok, de ezt egyébként a vízből fogjuk kifizetni. Én maximum 4 millióra gondoltam. Ildi ezt most kötelező elfogadni? Papp Ildikó: Ha nem fogadjuk el, akkor nem tudják beadni az engedélyt, mert ez a kötelező melléklet. Nagy Sándor polgármester: A tatai cég a legjobb, és ez is 7 millió Ft-ért? Ez rengeteg. Sándorfalva is ezzel csinálja? Dr. Terecskei Erzsébet jegyző: Mindenki ezzel csinálja. Nagy Sándor polgármester: A szerződésben úgy van, hogy csak akkor kapják meg a pénzt, ha az Alföldvíztől megkapjuk a bérleti díjat. Dr. Pálinkás Pál alpolgármester: Kérjük azt, hogy az üzemmérnökség Kisteleken maradjon? Dr. Terecskei Erzsébet jegyző: Ez most csak egy tervezet. Nyilván úgy fogjuk aláírni, hogy előtte át fogjuk nézni, hogy azok a pontok, amiket mi kértünk benne van-e. Az én véleményemben benne van az üzemmérnökség is. Egyeztetünk is ebben, tudják ezt az üzemmérnökséget. Dr. Pálinkás Pál alpolgármester: A tervezetnek a végén fel van sorolva, hogy mit szeretne csinálni ez a vízmű. Ez hogy értendő, mert az a) pontban az szerepel, hogy az egész főépületet újjá akarják csinálni. Ezután a pont után következik majd, hogy esetleg majd hálózatfejlesztés meg egyebek. Dr. Terecskei Erzsébet jegyző: A fejlesztést úgy beszéltük meg, hogy az önkormányzat fogja csinálni. Nagy Sándor polgármester: Két dologból áll a történet. Az ivóvízjavító programban nyertünk arra

5 pénzt, hogy a vízművet kisatírozzuk. Gyakorlatilag ehhez szinte semmi közük. A másik, hogy megkerestek bennünket azzal, hogy Kistelek lesz a központ, van-e olyan épületünk, amit egyébként felajánlanánk, és ők bérbe vennének. Én arra jutottam, hogy a Démász jó lenne. Darabos Gábor alpolgármester: Vagy pedig a régi rendőrség. Dr. Terecskei Erzsébet jegyző: Az kicsi. Gyimesi Zoltán: Szerintem is. Nagy Sándor polgármester: Talán a Démász lenne olyan hely. Annak van udvara is. Az eredeti feltételünk a következő volt, mikor belementünk. Egyik, hogy Kisteleken legyen a központ, másik a térségi szerepkör, valamint a meglévő dolgozók teljes átvétele. Darabos Gábor alpolgármester: Ebből akkor Bartucz Tiborék most kiestek. Nagy Sándor polgármester: Nem, Bartuczék is ugyanehhez tartoznak. A Tibor által kért úgynevezett kiszervezés valószínű, hogy működik egy évig vagy valameddig. Tibor valószínűleg valamilyen százalékban alvállalkozója lesz ennek a dolognak. Kácsor Péter: Van-e információnk arról, hogy mit szóltak a javaslatainkra az Alföldvíznél? Dr. Terecskei Erzsébet jegyző: A jogi kérdésekre azt mondták, hogy rendben van, a többi megállapodás kérdése. Kácsor Péter: Csak azért kérdezem, mert ma dönteni kell arról, hogy ezt elfogadjuk-e. Nagy Sándor polgármester: Ezekkel a feltételekkel. Dr. Terecskei Erzsébet jegyző: Tulajdonképpen most ez csak a tervezet. Ez ki lesz egészítve annak megfelelően, ahogy véleményeztük. Nagy Sándor polgármester: Alapvető feltételek, amit az előbb elmondtam: dolgozók megtartása, átvétele legalább ugyanolyan feltételekkel, az eredetileg ígért Kistelek körzetközpont. Mi egyébként felajánljuk ezzel párhuzamosan bérleménybe a Démászt, és ők rendezik be. Darabos Gábor alpolgármester: Nem nagy nekik az az irodaház? Kell akkora? Nagy Sándor polgármester: Kell persze. Dr. Terecskei Erzsébet jegyző: A preambulum az nyilvánvaló, hogy ami folyamatban van pályázat az ivóvízminőség javító, szennyvízkezelési rendszer, azt esetleg érdemes belevenni az elején. Ezt ők javasolták. Szerintem ennek nincs semmilyen aggálya. Beleírtam azt, hogy munkajogi jogutódlással foglalkoztassa tovább a dolgozókat, illetve hogy az érintett felekkel a külön megállapodást a jelen szerződés hatályba lépésével egyidejűleg kösse meg. Most jelenleg ugye nekünk a TVI-vel van üzemeltetési szerződésünk, ezt fel kell mondani közös megegyezéssel. Tulajdonképpen amikor az üzemeltetést a Magmaplustól átvette a TVI, akkor a Magmaplus és a TVI kötött egy megállapodást a munkavállalók tekintetében, én beleírtam, hogy Magmaplus Kft. alkalmazottait veszi át az Alföldvíz. A fizetési határidőt mi azt kértük, hogy rövidítsük le 90 napra. A mi szerződés időbeli hatályát illeti, úgy lett megjelölve a szerződés tervezetben, hogy a hivatal jóváhagyó határozatának jogerőre emelkedésével lép hatályba ez a szerződés. Viszont hogy legyen egy kis átállási időpont, mi ezt akként módosítottuk, hogy a jóváhagyó határozat jogerőre

6 emelkedését követő 30 napon belül lép hatályba ez a szerződés. Az időbeli hatályhoz igazítottuk az üzemeltetési tevékenység megkezdésének napját, és ezt ők is így javasolták. A véleményben én úgy írtam, hogy ne az ellátásért felelős joga és kötelessége legyen a víziközmű fejlesztések megvalósítása, hanem a víziközmű szolgáltató joga. A véleményben is ezt írtam. Viszont a törvény kimondja egyértelműen, hogy az ellátásért felelős joga és kötelessége, tehát ez marad így. Azt mondták, hogy a mi kötelességünk, jogunk viszont ők ebben a fejlesztésben tudnak segíteni javaslattal, ha erre szükségünk van. Kácsor Péter képviselő: Ez mit jelent? Dr. Terecskei Erzsébet jegyző: Ha bármilyen fejlesztést akarunk, akkor azt mi végezzük el tulajdonképpen. Nagy Sándor polgármester: Mint az ivóvízjavító programot és a szennyvízberuházást is. Kácsor Péter: Ha jól emlékszem volt a tervezetben egy olyan kitétel, hogy vállalkozói szerződés útján kizárólag a szolgáltató végezheti el a fejlesztést? Ez nem aggályos egy picit? Dr. Terecskei Erzsébet jegyző: De, ezt is beszéltük, mert a közbeszerzési törvényre tekintettel tartottuk ezt aggályosnak. Nagy Sándor polgármester: Mit jelent ez konkrétan? Kácsor Péter: Ugye az inhouse értelmezhető, mert van benne tulajdonrészünk. Dr. Terecskei Erzsébet jegyző: Így van, bevételük 80%-a. Kácsor Péter: És ez a folyamatban lévőekre is vonatkozik? Dr. Terecskei Erzsébet jegyző: Folyamatban lévő beruházásokra? Kácsor Péter: Vagy tudjuk-e értelmezni külön például a megvalósítás előtt álló ivóvízjavító programot. A jövőben egyedül az Alföldvíz végezhet egy külön vállalkozási szerződés alapján fejlesztést. Nagy Sándor polgármester: Ezt elképzelhetetlennek tartom egyébként. Szerintem erre nincs kapacitásuk. Mikor lehet in house? Ha benne vagyunk 1%-kal a cégben, akkor az már annak számít? Dr. Terecskei Erzsébet jegyző: Tulajdonrészünk van benne. Kácsor Péter: Önkormányzati többségű tulajdonunknak kell lenni. Dr. Terecskei Erzsébet jegyző: Így van. Nagy Sándor polgármester: ez az üzemeltetés feltétele, de az in house feltétele? Dr. Terecskei Erzsébet jegyző: Az in- house feltétele ez. Nagy Sándor polgármester: Az i -house nem kötelezettséget mond ki, hanem lehetőséget. Eddig mondjuk volt egy fejlesztés, hogy az Orgona utca új részén még vigyük el a vizet nyolc telekre, akkor nyilván ezt a Magmaplussal vagy régen a Bartuczékkal csináltattuk meg. Mint in-house-os

7 történet, akkor is kellett kérnünk egy árajánlatot. Darabos Gábor alpolgármester: És ezt ki fizette ki? Nagy Sándor polgármester: Saját fejlesztésben, mint régen mikor egy utcát nyitottál újra, azt megelőlegezted és utána a telektulajdonosok fizettek. Darabos Gábor alpolgármester: És ez most itt hogy lesz? Nagy Sándor polgármester: Most is kell. Kácsor Péter: Jogszabályi feltételei vannak, hogy mennyi a hálózatfejlesztési tartaléknak a mértéke. Dr. Terecskei Erzsébet jegyző: A 8-as, 6-os és 7-es pontban amik fel vannak sorolva, azok karbantartási tevékenységnek minősülnek, ezért annak költségei ne a bérleti díjban legyenek elszámolva. Erre még nem kaptam semmi választ, hogy ezt az Alföldvíz hogy gondolta, tehát erre észrevétel nem érkezett. Nagy Sándor polgármester: Én úgy gondolom, hogy ez úgy van, hogy a törvény biztosít egy olyan fejlesztési keretet, amit a karbantartásra és egyébre kell fordítani. Ha az embernek van ezen kívül külön megrendelése, akkor azt lehet, hogy nem lehet ebben érvényesíteni. Kácsor Péter képviselő: Azt kellene elkülöníteni, hogy mi minősül fejlesztésnek és karbantartásnak. Nehogy belevegyék a klasszikus karbantartási tételt a fejlesztési tételek közé, és azt fogja mondani, hogy nem elég a fejlesztési keret, és nem csinálják meg. Dr. Terecskei Erzsébet jegyző: Tulajdonképpen akkor az a javaslat, hogy tételesen különítsék el. Nagy Sándor polgármester: Tegyük fel, hogy átadjuk a Démász székházat. Ilyenkor két dolog szokott lenni, hogyha üresen átadjuk jelenlegi állapotában és valaki azt mondja, hogy én berendezem így meg úgy. Szerintem abból induljunk ki, hogy minden az ő költsége és ezt le sem lakhatja. Darabos Gábor alpolgármester: Így van. Az udvart teljesen oda akarjuk nekik adni? Nagy Sándor polgármester: Nem. A tűzoltóság egyébként jobb helynek találja, mint a volt rendőrséget. Abban is partnerek, hogy ha bemegyünk a nagy kapun, akkor a Szeged felőli oldalán van két szolgálati ház, az egyik alkalmas lehet tűzoltó laktanyának. A tűzoltóságnak én azt javasoltam, hogy ha ők bevállalják azt, hogy magát a nagy garázst megépítik hozzá, akkor mi saját munkásainkkal a meglévő épületnek a karbantartását, felújítását, kifestését rendbe rakjuk. Dr. Terecskei Erzsébet jegyző: Itt beletettük az üzemmérnökséget is, hogy a víziközmű szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az ellátásért felelős területi üzemmérnökséget és ügyfélszolgálati irodát működtet. Az ellátásért felelős vállalja, hogy az üzemmérnökség és az ügyfélszolgálati iroda kialakításához szükséges megfelelő ingatlant biztosítja a víziközmű szolgáltató részére külön szerződés alapján. Nagy Sándor polgármester: Jó, rendben van. Dr. Terecskei Erzsébet jegyző: Ehhez képest mi az, amit még esetleg tárgyaljunk tovább? Kácsor Péter képviselő: Van a ban egy ilyen, hogy a személyt megillető jogok.

8 Dr. Terecskei Erzsébet jegyző: Olyan nem áll fenn nálunk. Nagy Sándor polgármester: Bartucz Tibor azt kérte tőlünk, hogy ha Kisteleken létrejön egy üzemmérnökség, akkor ő szeretne bizonyos üzemeltetési dolgokat továbbvinni, és abban kérte az Alföldvizet, hogy ebbe a körbe tartozzon Kistelek is. Ez egy külön szerződés lehet, hogy ha mi ezt így akarjuk. Én azt mondtam, hogy ebben partner vagyok, de Csengele és Sándorfalva is egyértelműen azt kérte, hogy az eddig kialakult úgynevezett bizalmi szakemberek lehetőség szerint maradjanak a rendszerben. Kácsor Péter képviselő: Mi lenne a Magmaplussal? Nagy Sándor polgármester: A Magmaplus az egy más kérdés. Ki kellene vásárolni, hogy 100%-ban önkormányzati tulajdon, és azon el kell gondolkodni, hogy megmaradjon-e. Kácsor Péter képviselő: Akkor alkalmazott nem is marad? Nagy Sándor polgármester: De marad, a Magmaplushoz tartozik a két úszómester, és aki a fűtésrendszereket karban tartja és felügyeli. Akkor részletezzük a dolgot. A Démász úgy ahogy beszéltük rendben van, a teljes alkalmazotti átvételt kérjük, a Démásszal az, hogy körzetközpont legyen. Az egyébként tárgyilagos feltétel, hogy Bartuczzal egyébként alvállalkozói történésnél mibe megyünk át. Azzal, hogy ragaszkodunk a saját emberünkhöz a Priváczky Zsolti is benne van. Ezek a kiegészítések. Papp Ildikó: először a vagyonértékelés miatt a szerződés aláírására kell egy felhatalmazás. Nagy Sándor polgármester: aki felhatalmazását megadja a vagyonértékelési szerződés aláírására kérem kézfelnyújtással jelezze. A képviselő-testület a polgármester javaslatát 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és az alábbi határozatot hozza: 97 /2013. (V.22.) Kt.sz. határozat A Képviselő-testület megtárgyalta Pons Válságkezelő Kft-vel megkötendő vagyonértékelési szerződés aláírására felhatalmazás tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: A Képviselő-testület felhatalmazza Nagy Sándor polgármester jelen jegyzőkönyv mellékletét képező vagyonértékelési szerződés aláírására. (szerződés 5. számú melléklet) Erről a polgármester, jegyző jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak. Nagy Sándor polgármester: Aki ezekkel a kikötésekkel vagy feltételekkel a szerződés előkészítését elfogadásra javasolja kérem kézfelnyújtással jelezze. Dr. Terecskei Erzsébet jegyző: A végleges szerződés aláírására fel kell hatalmazni a polgármester urat. A képviselő-testület a polgármester javaslatát 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és az alábbi határozatot hozza: 98 /2013. (V.22.) Kt.sz. határozat

9 A Képviselő-testület megtárgyalta Alföldvíz Zrt-vel kötendő bérleti-üzemeltetési szerződés jóváhagyása tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: Kistelek Város Képviselő-testülete Kistelek Városi Önkormányzat, mint Ellátásért Felelős tulajdonában álló meglévő és a jövőben létrejövő víziközművek ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű-szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint Víziközmű-szolgáltató általi üzemeltetésére, a víziközmű-szolgáltatási tevékenység Ellátásért Felelős közigazgatási, a Vksztv pontjában meghatározott ellátási területén történő ellátására vonatkozó, a Vksztv. 15. (2) bekezdés c. pontja szerinti bérleti-üzemeltetési szerződés tervezetét az előterjesztéssel egyező tartalommal jóváhagyja és egyúttal felhatalmazza Nagy Sándor polgármestert a szerződés véglegesítésére és aláírására. Határidő: folyamatos Felelős: Nagy Sándor polgármester A határozatról értesítést kap: 1. Nagy Sándor polgármester 2. Dr. Terecskei Erzsébet jegyző 3. Alföldvíz Zrt. Dr.Csák Gyula vezérigazgató Dr. Terecskei Erzsébet jegyző: A TVI-vel fel kell mondani a közös megegyezéssel a megállapodást. Van egy megállapodás tervezet a bérleti üzemeltetés szerződés felbontásáról. Ez arról szól, hogy, amikor az Alföldvízzel kötött szerződésünk hatályba lép, azzal a hatállyal, közös megegyezéssel fel fogjuk bontani a TVI-vel a szerződést. Nagy Sándor polgármester: És Varga Zsolt erre nem mondott semmi aggályt? Dr. Terecskei Erzsébet jegyző: Annyit mondott, hogy nagyon járjuk körbe. Nagy Sándor polgármester: Kérnék egy felhatalmazást a megállapodás aláírására. Kérdés: nincs Hozzászólás: nincs A képviselő-testület a polgármester javaslatát 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és az alábbi határozatot hozza: 99 /2013. (V.22.) Kt.sz. határozat A Képviselő-testület megtárgyalta felhatalmazás a TVI-vel kötött üzemeltetési szerződés felbontásáról szóló megállapodás aláírására tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: A Képviselő-testület Kistelek Városi Önkormányzata és a TVI Térségi Vízmű Korlátolt Felelősségű Társaság között létrejött üzemeltetési szerződés közös megegyezéssel történő felbontásáról szóló megállapodást az előterjesztéssel egyező tartalommal hagyja jóvá, és felhatalmazza Nagy Sándor polgármestert a megállapodás aláírására. (szerződés 6. számú melléklet)

10 Erről polgármester, jegyző, TVI jegyzőkönyvi kivonaton értesítés kapnak. Dr. Terecskei Erzsébet jegyző: Az Alföldvíz Zrt-től kaptam egy letéti szerződést és egy opciós szerződés tervezetet. A letéti szerződés tulajdonképpen arról szól, hogy azokat a részvényeket ők őrzik, amiket vásároltunk 10 db Ft értékben. Ezt akarjuk-e? Nagy Sándor polgármester: Szerintem fölösleges ezzel az 1%-unkkal külön bajlódni nem? Dr. Terecskei Erzsébet jegyző: Van egy opciós szerződés tervezet, ami arról szól, hogy amennyiben az Alföldvízzel nem jön össze ez a dolog, akkor ők visszavásárolják a részvényünket. Nagy Sándor polgármester: Teljesen jó. Azt gondolom mind a kettő szerződést ilyen formában elfogadhatjuk. Kérdés: nincs Hozzászólás: nincs Nagy Sándor polgármester: aki a szerződés elfogadja és felhatalmaz aláírására kézfelemeléssel jelezze. A képviselő-testület a polgármester javaslatát 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és az alábbi határozatot hozza: 100/2013. (V.22.) Kt.sz. határozat A Képviselő-testület megtárgyalta opciós és letéti szerződés elfogadása tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: A Képviselő-testület elfogadja a jelen jegyzőkönyv mellékletét képező opciós és letéti szerződés tartalmát és felhatalmazza Nagy Sándor polgármester a szerződések aláírására. (szerződések 7. számú melléklet) Erről polgármester, jegyző, Alföldvíz Zrt. jegyzőkönyvi kivonaton értesítés kapnak. II. Napirendi pont Egyebek Nagy Sándor polgármester: Szeretnélek benneteket arról tájékoztatni, hogy megkerestem Szegedet a hulladékszállítással kapcsolatban, hogy milyen lehetőségek vannak. Csak akkor tudunk üzemeltetőt váltani in-house-ban, hogyha az ezt üzemeltető Kft.-ben üzletrészünk van. Az a cég, amiben a Településtisztasági cég is benne vannak, az ugye 70-76%-ban a Környezetgazdálkodási Kht. a tulajdonos. Azok partnerek abban, hogy erről tárgyaljunk. Ez azt jelentené, hogy vennénk egy minimális üzletrészt, és akkor gyakorlatilag in-house eljárással bejönnének a történetbe. Darabos Gábor alpolgármester: Én azért mondtam, hogy egy kicsit óvatosabban ezzel, mert egyik oldalról jött az, hogy a Trombitással mennyi baj van, másik oldalról meg az volt mindig, hogy olcsó legyen a szemétszállítás, mert milyen drága a szemétszállítás. Én úgy érzem, hogy ezekkel együtt estünk most két szék közé. Nagy Sándor polgármester: Abban partnerek, hogy esetleg a Trombitás Imre maximum 25%-ig alvállalkozói tevékenységet végezzen. Cél, hogy a jelenlegi gépeit valamilyen szinten tovább tudja használni, de ez maximum 25%. Ha 25%-nál több lenne, akkor a Trombitás Imrének is rendelkeznie

11 kellene mindazokkal az engedélyekkel, amivel egyébként fővállalkozásban is végezhetné. Hajdú Imre képviselő: Ha mondjuk 400 Ft-ért csinálja, és azt mondja az állam, hogy rezsicsökkentés 250 Ft felett nem lehet. Azt nem gondolják, hogy a 150 Ft-ot mi beadjuk? Nagy Sándor polgármester: De azt nekünk kell. Hajdú Imre képviselő: Az önkormányzatoknak most miért kellene fizetni ezt? Nagy Sándor polgármester: A lakost nem terhelheted. Hajdú Imre képviselő: Most csökkentik fél áron a kéményseprő díjat. Ott se fizeti az önkormányzat a másik felét. Nagy Sándor polgármester: Itt az a probléma, hogy mi, a saját akaratunkból üzemeltetőt váltunk. Megkerestek bennünket egy nagyon jó árajánlattal. Mi azt mondtuk képviselők, hogy ha ezt az árajánlatot Trombitás tudja csinálni, akkor egyébként neki adjuk, ha ezt nem bírja, akkor megyünk Szeged felé. Ez volt december 2.-án. Dr. Terecskei Erzsébet jegyző: Trombitás Imre jelezte felém, hogy nem fogja tudni bevállalni a 10%-ot meg még a kedvezmény is, ez már neki nagyon sok. Nagy Sándor polgármester: Mi nem rendelkezünk legalább egy év referenciával. Dr. Terecskei Erzsébet jegyző: Nonprofit Kft.-nek kell január 1-től lenni a közszolgáltatónak, illetve az engedélyek beszerzése szükséges. Nagy Sándor polgármester: Én azt akartam, hogy Trombitástól megvesszük a Pusztaszemet 51%- ban úgy, hogy Balástya, Kistelek, Pusztaszer, Ópusztaszer, és gyakorlatilag Imre behozza az ottani eszközöket vagy béreljük tőle. Csányi József képviselő: És ő mit fog csinálni? Miért nem adja el a céget? Nagy Sándor polgármester: Nincs meg minden engedélye. Darabos Gábor alpolgármester: Én azért intettem óvatosságra, mert ez várható volt. Dr. Hajdú Imre képviselő: És akkor most hogy áll a helyzet? Nagy Sándor polgármester: Úgy áll a helyzet, hogy azt mondták, hogy ha érdekel bennünket, akkor tovább tárgyalásban partnerek. Dr. Hajdú Imre: Meddig kell ezt eldönteni? Nagy Sándor polgármester: Ebben az évben. Szerintem azt kellene, hogy kérjünk konkrét ajánlatot. Dr. Hajdú Imre képviselő: Szerintem akkor ezt húzzuk év végéig. Nagy Sándor polgármester: Jó, de addig az ajánlatokat meg kell kérni. Akkor a következő testületire annyit, hogy nézzük már meg, hogy a kedvezményezettek köre ne alanyi jogon járjon mindenkinek. Én azt javasolnám, hogy a Településtisztasági cégtől kapott levélre egy tovább folytatást csináljunk, ami egy konkrét ajánlatkérést jelenthet.

12 Gyimesi Zoltán képviselő. Pénteken voltam a könyvtárban, és az a cipész, aki ott volt a garázsokban, beköltözött az olvasóterembe. Olyan ragasztó szag terjengett az egész könyvtárban. Hosszú távon szerintem nem lesz jó. A parketta nagyon rossz lesz, mert ha a ragasztó rá cseppen nem lehet onnan felszedni. Nem lehetne a cipészt máshova költöztetni? Nagy Sándor polgármester: Azt mondtuk a bácsinak, hogy két hónap türelmet kérnénk szépen. Addig oda át lett rakva, mert a kőművesek hirtelen neki láttak ott a bontásnak. Gyimesi Zoltán képviselő: Az OTP sarkán, ahol volt Rudi bácsiék boltja, oda nem lehet átköltöztetni? Nagy Sándor polgármester: Én azt mondtam neki, hogy 2 hónap türelmi időt kérünk szépen, és addigra megtaláljuk a helyét. Valószínű Pálinkásné Veronka nemsokára visszaadja az üzletet. Horváth János képviselő: Az nagy lesz szerintem. Nagy Sándor polgármester: Nem lesz nagy. Jó lenne a kisebb, de ha nem találunk jobbat, akkor jelöljük ki ezt arra célra, mert szükség van rá. Gyimesi Zoltán képviselő: Nettáék alapkőletételt szeretnének az Ifjúsági Háznak és le van betonozva teljesen az alap. Ezt most újra feltörik? Nagy Sándor polgármester: Belevágnak egy lyukat. Gyimesi Zoltán: Nagyon jó lesz az a környék. A könyvtár oldala is rendbe lesz hozva az ifjúsági épülettel vagy úgy marad? Szerintem nem olyan nagy pénzből azt is át lehetne alakítani. Nagy Sándor polgármester: Persze megnézzük. Darabos Gábor alpolgármester: Két dolgot szeretnék. Az egyik, hogy volt egy sportbizottsági és ezzel kapcsolatban majd valószínűleg lesz a testületnek is egy kis dolga. Bérleti dolgokról lesz szó. A sportpálya és a tornatermek bérleti díjait rendbe kell tenni a városban. Nagy Sándor polgármester: Tehát akkor a kollegáktól kérjünk erre javaslatot? Darabos Gábor alpolgármester: Így van. A testületnek kell dönteni, hogy ha támogat, akkor mit támogat. Nagy Sándor polgármester: Jó, akkor ezeket megnézzük majd. Nagy Sándor polgármester: az ülést bezárom, köszönöm a részvételt. kmf. Nagy Sándor polgármester Dr. Terecskei Erzsébet jegyző Darabos Gábor jegyzőkönyv hitelesítő Dr. Pálinkás Pál jegyzőkönyv hitelesítő

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. NOVEMBER 18. NAPJÁN MEGTARTOTT 19. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. NOVEMBER 18. NAPJÁN MEGTARTOTT 19. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. NOVEMBER 18. NAPJÁN MEGTARTOTT 19. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK Kistelek Képviselő-testület 2013. November 18-én tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2012.DECEMBER 13. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2012.DECEMBER 13. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2012.DECEMBER 13. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Képviselőtestülete 2012. december 13-án tartott rendkívüli ülésének határozatairól

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. január 13. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. január 13. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. január 13. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL Határozatok száma TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. Január 13-án

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2013. március 25-én 16.00 órakor Kölked Község Képviselő-testülete nyilvános ülésén, a Polgármesteri Hivatal tanácstermében

Jegyzőkönyv. Készült: 2013. március 25-én 16.00 órakor Kölked Község Képviselő-testülete nyilvános ülésén, a Polgármesteri Hivatal tanácstermében Kölked Község Képviselő-testülete 3/2013. Jegyzőkönyv Készült: 2013. március 25-én 16.00 órakor Kölked Község Képviselő-testülete nyilvános ülésén, a Polgármesteri Hivatal tanácstermében Jelen vannak:

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a 1 Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-én megtartott rendkívüli ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 44-46/2011. (VI. 21.) d, rendeletei: Iktatószáma:

Részletesebben

a Képviselő-testület 2013. szeptember 11-én megtartott nyilvános üléséről

a Képviselő-testület 2013. szeptember 11-én megtartott nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2013. szeptember 11-én megtartott nyilvános üléséről Tartalmazza: 193-204/2013.(IX.11.) számú határozatokat 17/2013.(IX.23.) rendeletet JEGYZŐKÖNYV Készült: Csörög Község

Részletesebben

1/2010 KT. Szám JEGYZŐKÖNYV KISTELEK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. JANUÁR 14 NAPJÁN MEGTARTOTT I. NYÍLT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL

1/2010 KT. Szám JEGYZŐKÖNYV KISTELEK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. JANUÁR 14 NAPJÁN MEGTARTOTT I. NYÍLT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 1/2010 KT. Szám JEGYZŐKÖNYV KISTELEK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. JANUÁR 14 NAPJÁN MEGTARTOTT I. NYÍLT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 1 Napirendi pontok: 1. napirendi pontok elfogadása 2. HURO/0802/032 pályázat

Részletesebben

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online. Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.hu Jegyzőkönyv Készült a Faluház tetőterében, a Képviselő-testület

Részletesebben

10/2011 KT. Szám JEGYZŐKÖNYV KISTELEK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. AUGUSZTUS 03. NAPJÁN MEGTARTOTT VIII. NYÍLT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL

10/2011 KT. Szám JEGYZŐKÖNYV KISTELEK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. AUGUSZTUS 03. NAPJÁN MEGTARTOTT VIII. NYÍLT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 10/2011 KT. Szám JEGYZŐKÖNYV KISTELEK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. AUGUSZTUS 03. NAPJÁN MEGTARTOTT VIII. NYÍLT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 1 Napirendi pontok: 1. napirendi pontok elfogadása 2. ingatlan csereszerződés

Részletesebben

J E GYZŐ KÖNYV. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv szerinti nyílt üléséről

J E GYZŐ KÖNYV. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv szerinti nyílt üléséről Polgármesteri Hivatal Oroszlány 5/2015. KTÜ J E GYZŐ KÖNYV Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Távol van: Meghívottak: Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Ikt. szám: 2-1/ 2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Murony Község Murony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 16-án megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Önkormányzat tanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2012. január 24-án 9,00 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. február 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve Rendeletek: 4/2013.(II.15.) Határozatok: 24/2013. (II. 14.) 25/2013. (II. 14.) 26/2013.

Részletesebben

Napirend. Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Napirend. Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Perkáta, 2012. december 19. Határozat: 138-147/2012. (XII. 19.) Rendelet: 19/2012. (XII. 20.) 20/2012. (XII. 20.)

JEGYZŐKÖNYV. Perkáta, 2012. december 19. Határozat: 138-147/2012. (XII. 19.) Rendelet: 19/2012. (XII. 20.) 20/2012. (XII. 20.) PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. december 19-én (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2012. december 19. Határozat:

Részletesebben

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. évi 24. számú Jegyzőkönyve

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. évi 24. számú Jegyzőkönyve Készült: 2009. november 23.-án a legéndi önkormányzat hivatalában megtartott képviselő-testületi ülésről 2009. évi 24. számú Jegyzőkönyve 2 Jelen vannak: Szavlik Zoltán Tóth Sándor al Kristófné Ponicsán

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somoskőújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. március 18-án 17 00 órai kezdettel az Önkormányzat Ideiglenes Polgármesteri Hivatalának tanácstermében tartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV rendes nyílt üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: Bicske Városháza I. emeleti díszterem Bicske, Hősök tere 4. 2015. június 24. 8.30 óra Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők: Pálffy

Részletesebben

SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV

SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. szeptember 25. napján 08:00 órakor megtartott nyilvános képviselő-testületi üléséről. Helye: Faluház Salföld,

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2015. november 23-án 14 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata, 2653

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. október 31-én 18 óra 00 perckor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK a Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság 2012. december 20-án tartott soros ülésének határozatairól. napirend

TARTALOMJEGYZÉK a Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság 2012. december 20-án tartott soros ülésének határozatairól. napirend TARTALOMJEGYZÉK a Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság 2012. december 20-án tartott soros ülésének határozatairól Határozatok száma 483-365/2012. (XII.20.) VFB.sz. határozat 483-366/2012. (XII.20.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2013. július hó 25. napján megtartott rendkívüli testületi üléséről. Az ülés helye: Pitvaros Községi Önkormányzat házasságkötő

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi üléséről Szám: 18/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi üléséről Jelen vannak: Katona Imre polgármester Gróf Zoltán

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ikt.sz.:I/128-28/2013/1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 19-én tartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza nagytanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V UZSA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8321 Uzsa, Lázhegy út 21. Ügyiratszám: 495/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Jelen vannak: Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE i J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. július 22-én (kedden) megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. július 22-én 16,00 órakor megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. július 22-én 16,00 órakor megtartott testületi üléséről. Ügyszám: 23-28/2008. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. július 22-én 16,00 órakor megtartott testületi üléséről. Helye: Faluház, Salföld. Jelen vannak: polgármester

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 12-én megtartott rendes (nyílt) üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 12-én megtartott rendes (nyílt) üléséről J e g y z ő k ö n y v Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 12-én megtartott rendes (nyílt) üléséről Az ülés helye: Balkányi Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő Testülete 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31. 29/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. november 15-én

Részletesebben

2 3. s z á m ú. Készült a 2012. október 15-én megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről.

2 3. s z á m ú. Készült a 2012. október 15-én megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről. 2 3. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a 2012. október 15-én megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről. Képviselő-testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal /Jobbágyi Bencsik utca 10./ Jelen

Részletesebben

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. szeptember 26-án 12 órakor megtartott rendkívüli ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. szeptember 26-án 12 órakor megtartott rendkívüli ülésének. J e g y z ő k ö n y v e BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. szeptember 26-án 12

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Iktatószám: 1011-4/2011.

JEGYZŐKÖNYV. Iktatószám: 1011-4/2011. Iktatószám: 1011-4/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 31. napján 17:00 órakor, a Művelődési Ház kis tanácstermében (8123 Soponya, Petőfi S. u.

Részletesebben

4. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

4. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 1 Ikt. szám: 511-4/2013. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS ÜZEMELTETÉSI BIZOTTSÁGA 2013. április 30 megtartott ülésének 4. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 2 J e g y

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. augusztus 10-én tartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. augusztus 10-én tartott nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi, Gazdasági, és Városfejlesztési Bizottsága 2011. augusztus 10-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. április 11-én a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Buzsák Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. október 19-én megtartott rendkívüli ülésén Jelen vannak: -, -, - Zakariás Zoltán Vilmos alpolgármester, - Góz Mihály,

Részletesebben

VárosKépviselő-testülete

VárosKépviselő-testülete VárosKépviselő-testülete Közművelődési, Ifjúságiés Sport Bizottság 2051 Biatorbágy, BarossGáborutca 2/a Telefon: 06 23 310-174 Fax: 06 23 310-135 E-mail: kisb@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Jegyzőkönyv

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6-3/2013. Készült: Tiszalök Város Önkormányzata képviselő-testületének 2013. január 21-én tartott rendkívüli nyílt ülésén. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester, Fedor László alpolgármester,

Részletesebben

34. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. augusztus 24-én összehívott rendkívüli üléséről.

34. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. augusztus 24-én összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 572-34/2011. 34. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. augusztus 24-én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácskozó terem

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek, 2013. május 08-án 13 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi üléséről. Ülés helye: Jászszentlászló Községháza

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Burgyánné Czibik Éva polgármester. osztályvezető, a Jegyző megbízottja képviselő igazoltan van távol.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Burgyánné Czibik Éva polgármester. osztályvezető, a Jegyző megbízottja képviselő igazoltan van távol. Pécsely Község Önkormányzata P É C S E L Y Szám:201/ 59-61/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2015. november 25-én 17:00-kor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Burgyánné

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. október 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. október 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK 2015. október 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 134/2015.(X.22.)számú határozata- Hantos

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV rendkívüli nyílt üléséről Az ülés helye: Bicske Városháza I. emeleti díszterem Bicske, Hősök tere 4. Az ülés időpontja: 2015. november 19. 8 30 Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők:

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK a Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság 2013. április 18-án tartott rendkívüli ülésének határozatairól.

TARTALOMJEGYZÉK a Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság 2013. április 18-án tartott rendkívüli ülésének határozatairól. TARTALOMJEGYZÉK a Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság 2013. április 18-án tartott rendkívüli ülésének airól Határozatok száma 20411-91/2013. (IV. 18.) VFB. sz. 20411-92/2013. (IV. 18.) VFB. sz.

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. április 8-i soron kívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. április 8-i soron kívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. április 8-i soron kívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 33/2010. (IV. 8.) önkormányzati testületi határozat a 148/2009. (XII. 10.) határozat módosításáról. 34/2010.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről. 20 816/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Heves Városháza 204-es tanácskozó terme

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. Május 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 13. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. Május 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 13. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. Május 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 13. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL Határozatok száma TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. május 29-én

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő K Ö N Y V

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 15/2015 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 16-án, (szerdán) 8:15 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

Részletesebben

1. napirendi pont: Döntés PENSIO Minőségi Közétkeztetés Kft-vel megkötött vállalkozási szerződés felmondásáról.

1. napirendi pont: Döntés PENSIO Minőségi Közétkeztetés Kft-vel megkötött vállalkozási szerződés felmondásáról. JEGYZŐKÖNYV Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülésén, 2013. március 29-én 8.00 órakor, a Polgármesteri Hivatal alpolgármesteri tárgyalójában. Jelen vannak: Mezey Attila,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2009. december 17-én 17.00 órai kezdettel tartott üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2009. december 17-én 17.00 órai kezdettel tartott üléséről. Képviselő-testület Szigliget J e g y z ő k ö n y v Készült a Képviselő-testület 2009. december 17-én 17.00 órai kezdettel tartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Jelen vannak: Balassa Balázs

Részletesebben

10/2011. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 28- án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve

10/2011. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 28- án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve 10/2011. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 28- án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve J e g y z ő k ö n y v Készült Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

366-367, 370-390/2010. sz. határozat 28-29/2010. sz. rendelet

366-367, 370-390/2010. sz. határozat 28-29/2010. sz. rendelet Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740. Abony, Kossuth tér 1. 2-55/2010/JT 366-367, 370-390/2010. sz. határozat 28-29/2010. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült: Sződ Község Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében, 2015. február 5. napján 18.00 órakor megtartott Sződ Község Képviselő-testületének üléséről. Napirendi pontok:

Részletesebben

Agócs Zoltán, Gyömrői TÜF Kht. ügyvezetője

Agócs Zoltán, Gyömrői TÜF Kht. ügyvezetője J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli testületi ülésén, 2006. március 30-án, Gyömrőn, a Szabadság tér 1. sz. alatti tanácskozó teremben. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Papp Krisztina jkv. Meghívottként jelen van: Szaka Zsolt divízióigazgató AVE Zöldfok Zrt.

JEGYZŐKÖNYV. Papp Krisztina jkv. Meghívottként jelen van: Szaka Zsolt divízióigazgató AVE Zöldfok Zrt. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. december 22-én a Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselőtestületének a községháza nagytermében megtartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Gyanó Józsefné Haszon Zsolt Kalmár

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1.Magántulajdonban álló ingatlan vétele Előadó: Oláh Krisztián polgármester

Jegyzőkönyv. 1.Magántulajdonban álló ingatlan vétele Előadó: Oláh Krisztián polgármester Jegyzőkönyv Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. április 25-én 8 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Jegyzői iroda Jelen vannak: Oláh Krisztián polgármester, Ablonczy

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. augusztus 29.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2013. augusztus 29-én 15.00 órakor

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 3-án 10:15 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Határozatai: 181-184 T á r g y s o r o

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. NOVEMBER 8. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. NOVEMBER 8. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 27/2012. sz. TERKA Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 8-án 14:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye:

Részletesebben

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv rendkívüli Képviselő-testületi ülésről 2013. 07. 10. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 684-27/2013. Jegyzőkönyv Inárcs

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának Pénzügyi Bizottsága Cím: 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Elérhetőség: 5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. Tel: 68/381-011, Fax: 68/381-656

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 13.236-2/2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2013. május 30.

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2013. május 30. JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2013. május 30. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 30. napján 8 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt

Részletesebben

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 21-i rendkívüli üléséről.

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 21-i rendkívüli üléséről. Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 21-i rendkívüli üléséről. Tárgykód Határozat- NAPIRENDEK Rendelet száma Az Art-Vital Kft (Nyíregyháza, Sólyom u. 21.) kérelme 118/2001.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazatarányban az alábbi határozatot hozza:

JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazatarányban az alábbi határozatot hozza: JEGYZŐKÖNYV Készült: Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal Polgármesteri Irodájában 2015. október 12-én, 16 10 órai kezdettel megtartott, rendkívüli,

Részletesebben

Szám: 8-19/2014. N é m e t b á n y a

Szám: 8-19/2014. N é m e t b á n y a Szám: 8-19/2014. N é m e t b á n y a Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4. napján 17 órakor megtartott Képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Németbánya Község Önkormányzat

Részletesebben

------------------------------------------------------------------------------------------------- 493-10/2014. ikt.sz. 12/2014.

------------------------------------------------------------------------------------------------- 493-10/2014. ikt.sz. 12/2014. Füzesgyarmat Város Önkormányzatának K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t e 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

5/2013. JEGYZŐKÖNYVE

5/2013. JEGYZŐKÖNYVE Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2013. március 27-én 9.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi rendkívüli ülésről Ülés helye: Borsosberény

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. október 2-án megtartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. október 2-án megtartott üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. október 2-án megtartott üléséről. Helye: Bakonybánk Községháza Jelen vannak: Major László alpolgármester Nagyné Farkas

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:14/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. március 5-i soron kívüli, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. március 5-i soron kívüli, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. március 5-i soron kívüli, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 24/2015. (III. 5.) önkormányzati testületi határozat a Püspökladány a hagyományokra építő aktív

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014.december 18-án tartott rendkívüli, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014.december 18-án tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014.december 18-án tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. augusztus hó 11. napján megtartott rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. augusztus hó 11. napján megtartott rendkívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. augusztus hó 11. napján megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Radó Tibor polgármester Anderkó Attila képviselő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február 20-án 16.00 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február 20-án 16.00 órakor megtartott üléséről Ügyszám: 11/1-2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február 20-án 16.00 órakor megtartott üléséről Ülés helye: Jelen vannak: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2015. november 19-i soros ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2015. november 19-i soros ülésén J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2015. november 19-i soros ülésén Hozott határozatok: 167-179/2015.(11.19.) Hozott rendelet: 13/2015. (XI.23.) 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 17-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 17-én megtartott üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 17-én megtartott üléséről Határozatok száma: 10-13. Rendelet száma: 6-8. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án 08.00 órakor megrendezett nyílt testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án 08.00 órakor megrendezett nyílt testületi üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: Jelen vannak: Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án 08.00 órakor megrendezett nyílt testületi üléséről. Alcsútdoboz Település Önkormányzatának

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. július hó 21. napján megtartott rendkívüli testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. július hó 21. napján megtartott rendkívüli testületi üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. július hó 21. napján megtartott rendkívüli testületi üléséről. Az ülés helye: Pitvaros Községi Önkormányzat házasságkötő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Füzesgyarmat Város Önkormányzat K é p v i s e lő- testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 210. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. október 8-án 11 órától megtartott soron kívüli ülésén Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza Tanácskozó terme

Részletesebben

6/2010 KT. Szám JEGYZŐKÖNYV KISTELEK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. MÁJUS 26. NAPJÁN MEGTARTOTT VI. NYÍLT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL

6/2010 KT. Szám JEGYZŐKÖNYV KISTELEK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. MÁJUS 26. NAPJÁN MEGTARTOTT VI. NYÍLT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 6/2010 KT. Szám JEGYZŐKÖNYV KISTELEK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. MÁJUS 26. NAPJÁN MEGTARTOTT VI. NYÍLT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 1 Napirendi pontok: 1. napirendi pontok elfogadása 2. Kisteleki Térségi Egészségügyi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2012. október 04. NAPJÁN MEGTARTOTT 10. sz. ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2012. október 04. NAPJÁN MEGTARTOTT 10. sz. ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2012. október 04. NAPJÁN MEGTARTOTT 10. sz. ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Képviselőtestülete 2012. október 04-én tartott soros ülésének határozatairól Határozatok

Részletesebben

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. július 29.-i nyilvános ülésén.

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. július 29.-i nyilvános ülésén. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: 21-68 /2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. július

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Devecsery Ildikó Anikó

JEGYZŐKÖNYV. Devecsery Ildikó Anikó JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 25- én 16 órai kezdettel megtartott rendes üléséről. Jelen vannak: Fésüs Sándor Gubiczáné Kocsis Irén Devecsery

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló 74 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. április 27-én (szerdán) 14.30 órai kezdettel tartott együttes nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2012. július 26.

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2012. július 26. JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2012. július 26. I. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 26. napján 15 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Burgyánné Czibik Éva polgármester. Távol lévők: Kósa Gábor képviselő - igazoltan van távol -

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Burgyánné Czibik Éva polgármester. Távol lévők: Kósa Gábor képviselő - igazoltan van távol - Pécsely Község Önkormányzata P É C S E L Y Szám:201/ 59-57 /2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2015. november 11-én 17:00-kor megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Burgyánné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 1-jén megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről Az ülés helye: Ráckevei Polgármesteri Hivatal I. emeleti

Részletesebben

16/2011. Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 17-én megtartott rendes, nyilvános ülésének jegyzőkönyve

16/2011. Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 17-én megtartott rendes, nyilvános ülésének jegyzőkönyve 16/2011. 2011. november 17-én megtartott rendes, nyilvános ülésének jegyzőkönyve J e g y z ő k ö n y v Készült 2011. november 17-én 17.00 órakor, az Önkormányzat Hivatalában (3163 Szalmatercs, Kossuth

Részletesebben

Jegyzőkönyv. S i m o n k a György elnök: Jegyzőkönyv hitelesítőnek javaslom Prof. dr. Turcsán Zsolt

Jegyzőkönyv. S i m o n k a György elnök: Jegyzőkönyv hitelesítőnek javaslom Prof. dr. Turcsán Zsolt Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása Cím: 5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. Kistérségi iroda Tel: 68/381-011/121, Fax: 68/381-656 E-mail: irodavezeto@del-bekes.hu Web: www.del-bekes.hu Jegyzőkönyv

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V PÉNZÜGYI-ELLENŐRZŐ- KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA

J E G Y Z Ő K Ö N Y V PÉNZÜGYI-ELLENŐRZŐ- KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA XII. Iktatószám: 317-8/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ELLENŐRZŐ- KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 2015. június 24-én megtartott, n y i l t s o r o

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny Község Képviselő-testületének 2012. április 5-én megtartott üléséről Hozott döntések: 21/2012. számú határozat napirend elfogadásáról 22/2012. számú határozat

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-8/2009./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. augusztus 18.-án a magyarsarlósi Polgármesteri Hivatal épületében megtartott 17. 30 órakor kezdődő képviselő-testület nyilvános ülésén. Jelen vannak: Dukai Zoltán polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívott: Fedorné dr. Fráter Zsófia Címzetes főjegyző Stumpf Imréné osztályvezető

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívott: Fedorné dr. Fráter Zsófia Címzetes főjegyző Stumpf Imréné osztályvezető Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szám:8-15/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülésén. A Képviselő-testületi ülés helye: 3980 Sátoraljaújhely,

Részletesebben

Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2932 Almásfüzitő Petőfi tér 7. Tel.: 34/348-251

Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2932 Almásfüzitő Petőfi tér 7. Tel.: 34/348-251 Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2932 Almásfüzitő Petőfi tér 7. Tel.: 34/348-251 71-12/2011. Jegyzőkönyv Készült: 2011.07.14.-én 09.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2007. május 02-án 13.00 órai kezdettel Uppony községben megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2007. május 02-án 13.00 órai kezdettel Uppony községben megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2007. május 02-án 13.00 órai kezdettel Uppony községben megtartott üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor József polgármester, Révay István

Részletesebben

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE. 15. számú jegyzőkönyve (2013. JÚNIUS 20.) Határozatok: 100/2013. 104/2013. Kt. hat.

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE. 15. számú jegyzőkönyve (2013. JÚNIUS 20.) Határozatok: 100/2013. 104/2013. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE 15. számú jegyzőkönyve (2013. JÚNIUS 20.) Határozatok: 100/2013. 104/2013. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben

Készült: Salföld Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25.- i nyilvános salföldi faluház hivatali helyiségében.

Készült: Salföld Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25.- i nyilvános salföldi faluház hivatali helyiségében. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: S- 4-67 /2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25.- i nyilvános

Részletesebben