A felmérési egység kódja:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A felmérési egység kódja:"

Átírás

1 A felmérési egység lajstromszáma: 0136 ÚMFT Programiroda A felmérési egység adatai A felmérési egység kódja: A kódrészletek jelentése: Hulladé//30/Ksz//Ált Hulladékgazdálkodás szakképesítés-csoportban, a célzott, 30-as szintű szakképesítéssel rokon szakmában szerzett munkatapasztalattal vagy tanulmányi előzménnyel nem rendelkezők szakmatanulás során közvetlenül hasznosuló szakmaspecifikus készségek, képességek, módszer-, társas és személyes kompetenciák mérése. A felmérési egység komplett anyagát tartalmazó jelen dokumentum fájlneve: 0136.pdf Célzott kimenetek, szakképesítések Felmérendő kompetenciák Hulladékfelvásárló Hulladéktelep-kezelő Elektronikai hulladékválogató, - feldolgozó Hulladékfeldolgozógép-kezelő Egyszerű szöveges vázlatot készít Méréseket végez Felismer a sík és térbeli alakzatokat Színjelzéseket értelmez Rajzot értelmez Megérti az olvasottakat Szöveget leír Mértékegységeket átvált Megérti a kapott információkat Megérti mások kommunikációját Az egységen belüli felmérő feladatok (szervezési részletek) összesített, javasolt időtartama: 50 perc A felmérési egységen belüli javasolt szervezési részletek száma: 2 1/12

2 1. szervezési részlet Feladat jellemzői Időtartam: 30 perc A felmérési egységen belül a részlet értéke (elérhető eredmény %-ban): 60 % Tevékenység típusa: írásbeli Feladat meghatározása: A hulladékudvarban a lakosságnál képződött, különböző hulladékfajtákat gyűjtenek be. A mellékelt helyszínrajz alapján állapítsa meg, hogy a feladatlapon felsorolt hulladékokat a hulladékudvar mely részén és hogyan tárolják? Mérje le a hulladékudvar kerítésének hosszát a bejárati kapuval együtt milliméterben, a megadott méretaránnyal számolja át a kapott adatot méterbe és számolja ki az udvar alapterületét négyzetméterben! 2/12

3 Lakossági hulladékudvar Méretarány= 1: 200 észak 1. Portaépület 2. Veszélyes anyagokat tartalmazó hulladékok (gyógyszer, szárazelem, növényvédő szer, akkumulátor, elektronikai és háztartásigép -hulladékok stb.) tárolására szolgáló épületek 3. Fedett konténertároló (papír /kék/, textil /barna/) 4. Nyitott tároló (kerti, zöldterületi hulladék /világoszöld/, gumiabroncs /fekete/) 5. Nyitott konténertároló (üveg / fehér, sötétzöld/, műanyag /sárga/, fém /világosszürke/,) 6. Építési, bontásitörmelék-tároló /sötétszürke/ 7. Közlekedési terület 8. Kerítés 9. Bejárat 3/12

4 1, Hányas számú konténercsoportban, és az udvar melyik részén gyűjtik az üveghulladékokat? 2, Milyen színű konténerben gyűjtik az üveghulladékokat? 3, Hányas számú konténercsoportban, és az udvar melyik égtáj felőli részén gyűjtik a kerti, zöldterületi hulladékokat? 4, A hulladékudvar középső részén milyen hulladékfajtát gyűjtenek és milyen a tárolótér kialakítása? 5, Milyen hulladékfajtát gyűjtenek a 6 számú gyűjtőhelyen? 6, A festékhulladékokat hányas számú gyűjtőhelyen tudná leadni? 7, A kerítés ( a bejárati kapuval) teljes hossza a rajzon [mm]-ben? 8, A kerítés ( a bejárati kapuval) teljes hossza a valóságban [m]-ben? 9, A hulladékudvar alapterülete [m 2 ]-ben? 10, Jogszabályi előírás szerint a hulladékudvar minimális területe 400 m2 lehet. Állapítsa meg, hogy a fenti hulladékudvar területe megfelel-e az előírásnak? Feladattal felmérhető bemeneti kompetenciák: Rajzot értelmez Színjelzéseket értelmez Méréseket végez Egyszerű szöveges vázlatot készít Megérti a kapott információkat Megérti az olvasottakat 4/12

5 1. szervezési részlet Feladat megoldása, értékelése Feladat megoldása: 1, Hányas számú konténercsoportban, és az udvar melyik részén gyűjtik az üveg hulladékokat? pont 5, a keleti kerítés mellett , Milyen színű konténerben gyűjtik az üveghulladékokat? fehér és sötétzöld , Hányas számú konténercsoportban, és az udvar melyik részén gyűjtik a kerti, zöldterületi hulladékokat? 4, a nyugati kerítés mellett 4, A hulladékudvar középső részén milyen hulladékfajtát gyűjtenek és milyen a tárolótér kialakítása? papír és textil hulladékokat fedett konténertároló gyűjtőhelyen , Milyen hulladékfajtát gyűjtenek a 6. számú gyűjtőhelyen? építési, bontási törmelék 3 6, A festékhulladékokat hányas számú gyűjtőhelyen tudná leadni? 2. számú épületben 3 7, A kerítés ( a bejárati kapuval) teljes hossza a rajzon [mm]-ben? = 440 mm 8, A kerítés ( a bejárati kapuval) teljes hossza a valóságban [m]-ben? Méretarány szerint: 1 mm = 200 mm = mm, azaz 88 m 9, A hulladékudvar alapterülete [m 2] -ben? egyik oldal = 100 mm, azaz = mm, tehát 20 m másik oldal = 120 mm, azaz = mm, tehát 24 m terület: = 480 m 2 0,5+0,5 +0,5+0, , Jogszabályi előírás szerint a hulladékudvar minimális területe 400 m 2 lehet. Állapítsa meg, hogy a fenti hulladékudvar területe megfelel-e az előírásnak? Megfelel, területe több mint 400 m 2 3 5/12

6 Feladat értékelése, dokumentálása: ÉRTÉKELŐLAP FELMÉRT FELADAT KOMPETENCIA MAX. 1. kérdés Rajzot értelmez 6 Színjelzéseket 2. kérdés értelmez 6 Méréseket végez 3. kérdés Egyszerű szöveges 6 vázlatot készít Megérti a kapott 4. kérdés 9 információkat Megérti az 5. kérdés 3 olvasottakat 6. kérdés 3 7. kérdés 8. kérdés 9. kérdés 10. kérdés ÖSSZES PONT: 60 3 PONTSZÁM ELÉRT 6/12

7 1. szervezési részlet Felmérés körülményei A felmérési helyszín alapjellege, fontos jellemzői: Tanterem (általános célú vizsgaterem) A tevékenység társas körülményei (a felmért személyek körében): Önállóan írásban dolgozik Információs körülmények: Segédlet nem használható A felméréshez szükséges eszközök, anyagok, gépek: Vonalzó, számológép, íróeszköz, feladatlap A felmérő szerepe, a tevékenység felügyeleti körülményei: Csoportos felügyelet, a vizsgázók között kommunikáció nem alakulhat ki, egymás feladatlapját nem láthatják A személy tevékenysége megfigyelésének különös szempontjai, szabályai: Önálló, folyamatos munkavégzés 7/12

8 2. szervezési részlet Feladat jellemzői Időtartam: 20 perc A felmérési egységen belül a részlet értéke (elérhető eredmény %-ban): 40 % Tevékenység típusa: gyakorlatiba illesztett írásbeli Feladat meghatározása: 1. feladat: A rendelkezésre álló testekből válasszon ki egy hengert, egy téglatestet és egy síklapot! A mérések megkezdése előtt végezze el a mérleg beállításainak ellenőrzését a vizsgabiztos utasítására! Mérje le mérőszalaggal a kiválasztott testek, lapok jellemző méreteit milliméterben, és számolja át méterbe! Mérje le a testek (henger és téglatest) tömegét kilogrammban és számolja át tonnába! A test megnevezése: hossza: milliméter [mm] méter [m] 1 átmérője: sugara: szélessége: 2 hosszúsága: magassága 3 szélessége hosszúsága A test megnevezése 4 tömege: 5 tömege: kilogramm [kg] tonna [t] 8/12

9 Feladattal felmérhető bemeneti kompetenciák: Felismeri a sík és térbeli alakzatokat Méréseket végez Mértékegységeket átvált Megérti mások kommunikációját Szöveget leír ÚMFT Programiroda 9/12

10 Feladat megoldása: A test megnevezése: 1 henger 2 téglatest 3 lap ÚMFT Programiroda 2. szervezési részlet Feladat megoldása, értékelése pontos méret mért érték hiba mérési hiba % < 5% 5-10% 10% felett hossza: átmérője: átvált ás sugara: összes pontszám: szélessége: hosszúsága: magassága összes pontszám: szélessége hosszúsága összes pontszám: pont szám A test megnevezése: pontos tömeg mért érték hiba mérési hiba % < 5% 5-10% 4 tömege: % felett átváltás pont szám 5 tömege: összes pontszám: A mérleg beállításának ellenőrzése pontszám Vízszintbe állítás ellenőrzése 1 Nullpontellenőrzés 1 összes pontszám: 10/12

11 Feladat értékelése, dokumentálása: ÉRTÉKELŐLAP FELMÉRT FELADAT KOMPETENCIA Felismeri a sík és térbeli alakzatokat Méréseket végez 1. feladat 9 2. feladat 9 3. feladat 6 4. feladat 7 5. feladat 7 A mérleg beállításának ellenőrzése ÖSSZES PONT: 40 PONTSZÁM MAX. ELÉRT Értékelés: Ha az 1.(írásbeli) és 2.(gyakorlati) vizsgafeladat összes pontszáma 50 % alatt van, a képzésben való részvétel nem javasolt (Kompetenciafejlesztés javasolható) 2 11/12

12 2. szervezési részlet Felmérés körülményei A felmérési helyszín alapjellege, fontos jellemzői: Olyan gyakorlóhely, ahol a mérési feladat elvégzéséhez szükséges nagyobb méretű testek, illetve mérleg elhelyezhetők A tevékenység társas körülményei (a felmért személyek körében): Önállóan dolgozik, hosszúság és tömegmérést végez Információs körülmények: Segédlet nem használható. A felméréshez szükséges eszközök, anyagok, gépek: Minimálisan 3-5 kg tömegű, jól mérhető testek. Legyenek köztük szabályos alakú téglatestek, hengerek, csövek, illetve szabályos négyzetlap, téglatest alakú, vékony papír vagy fémlemezek (lapok). Milliméter beosztású mérőszalag. Kilogramm tömegű anyagok mérésére alkalmas tolósúlyos, vagy digitális raktári mérleg. Vízmérték Íróeszköz Feladatlap Vonalzó, számológép. A felmérő szerepe, a tevékenység felügyeleti körülményei: A hosszmérésnél csoportos felügyelet, a vizsgázók között kommunikáció nem alakulhat ki, egymás feladatlapját nem láthatják A tömegmérésnél egyéni felügyelet A személy tevékenysége megfigyelésének különös szempontjai, szabályai: Önálló, folyamatos munkavégzés, A mérési pontosság ellenőrzése A tömegmérés előtt a vizsgázónak le kell ellenőrizni a mérleg beállításait: vízszintes állás, nullpontellenőrzés. 12/12

A felmérési egység kódja:

A felmérési egység kódja: A felmérési egység lajstromszáma: 0225 ÚMFT Programiroda A felmérési egység adatai A felmérési egység kódja: A kódrészletek jelentése: ÁltGpüz//30/Ksz/Ált/b Általános gépüzemeltető szakképesítés-csoportban,

Részletesebben

A felmérési egység kódja:

A felmérési egység kódja: A felmérési egység lajstromszáma: 0347 ÚMFT Programiroda A felmérési egység adatai A felmérési egység kódja: A kódrészletek jelentése: Közlműsz//30/IsM/Ált/b// "Közl.gépész területről érkezőknek szakképesítéscsoportban,

Részletesebben

A felmérési egység kódja:

A felmérési egység kódja: A felmérési egység lajstromszáma: 0309 ÚMFT Programiroda A felmérési egység adatai A felmérési egység kódja: A kódrészletek jelentése: FemKrmM//50/Ksz/Ált/b// Fém és kerámiaművészet szakképesítés-csoportban,

Részletesebben

A felmérési egység kódja:

A felmérési egység kódja: A felmérési egység lajstromszáma: 0226 ÚMFT Programiroda A felmérési egység adatai A felmérési egység kódja: A kódrészletek jelentése: ÁltGpüz//50/Ksz/Rok Általános gépüzemeltető szakképesítés-csoportban,

Részletesebben

A felmérési egység kódja:

A felmérési egység kódja: A felmérési egység lajstromszáma: 0078 ÚMFT Programiroda A felmérési egység adatai A felmérési egység kódja: A kódrészletek jelentése: ÁltGpüz//30/Ksz//Ált Általános gépüzemeltető szakképesítés-csoportban,

Részletesebben

A felmérési egység kódja:

A felmérési egység kódja: A felmérési egység lajstromszáma: 0197 A felmérési egység adatai A felmérési egység kódja: Magasép//30/Ksz/Ált/b A kódrészletek jelentése: Magasépítés szakképesítés-csoportban, a célzott, 30- as szintű

Részletesebben

A felmérési egység kódja:

A felmérési egység kódja: A felmérési egység lajstromszáma: 0199 A felmérési egység adatai A felmérési egység kódja: Szipkül//30/Ksz/Ált/b A kódrészletek jelentése: Szakipari kül szakképesítés-csoportban, a célzott, 30- as szintű

Részletesebben

A felmérési egység kódja:

A felmérési egység kódja: A felmérési egység lajstromszáma: 0193 A felmérési egység adatai A felmérési egység kódja: A kódrészletek jelentése: Faipar//30/Ism/Ált/b Faipar szakképesítés-csoportban, a célzott, 30-as szintű szakképesítéssel

Részletesebben

A felmérési egység kódja:

A felmérési egység kódja: A felmérési egység lajstromszáma: 0252 A felmérési egység adatai A felmérési egység kódja: A kódrészletek jelentése: Élipkez//30/Ksz/Rok/b// Élelmiszeripar kézműves szakképesítés-csoportban, a célzott,

Részletesebben

A felmérési egység kódja:

A felmérési egység kódja: A felmérési egység lajstromszáma: 0092 ÚMFT Programiroda A felmérési egység adatai A felmérési egység kódja: A kódrészletek jelentése: Energüz//30/Ksz//Ált Energetikai üzemeltető szakképesítés-csoportban,

Részletesebben

A felmérési egység kódja:

A felmérési egység kódja: A felmérési egység lajstromszáma: 0198 A felmérési egység adatai A felmérési egység kódja: A kódrészletek jelentése: SzipKöz//30/Ksz/Rok Szakipar közös szakképesítés-csoportban, a célzott, 30-as szintű

Részletesebben

A felmérési egység kódja:

A felmérési egység kódja: A felmérési egység lajstromszáma: 0191 ÚMFT Programiroda A felmérési egység adatai A felmérési egység kódja: A kódrészletek jelentése: Épmin//50/Ksz/Ált "Építési minőségellenőr szakképesítés-csoportban,

Részletesebben

A felmérési egység kódja:

A felmérési egység kódja: A felmérési egység lajstromszáma: 0221 A felmérési egység adatai A felmérési egység kódja: A kódrészletek jelentése: Forgács//30/Ksz/Ált/b Forgácsoló szakképesítés-csoportban, a célzott, 30-as szintű szakképesítéssel

Részletesebben

A felmérési egység kódja:

A felmérési egység kódja: A felmérési egység lajstromszáma: 0232 ÚMFT Programiroda A felmérési egység adatai A felmérési egység kódja: A kódrészletek jelentése: Hegeszt//30/Ksz/Ált Hegesztő szakképesítés-csoportban, a célzott,

Részletesebben

A felmérési egység kódja:

A felmérési egység kódja: A felmérési egység lajstromszáma: 0133 ÚMFT Programiroda A felmérési egység adatai A felmérési egység kódja: A kódrészletek jelentése: SzocEüPed//50/Rea//Ált Szociális, egészségügy, pedagógiai asszisztens

Részletesebben

A felmérési egység kódja:

A felmérési egység kódja: A felmérési egység lajstromszáma: 0161 A felmérési egység adatai A felmérési egység kódja: A kódrészletek jelentése: Elektro//50/Ism/Rok Elektronika-távközlés szakképesítés-csoportban, a célzott 50-es

Részletesebben

A felmérési egység kódja:

A felmérési egység kódja: A felmérési egység lajstromszáma: 0037 A felmérési egység adatai A felmérési egység kódja: A kódrészletek jelentése: Vendegl//30/IsM/Ált/ Vendéglátás szakképesítés-csoportban, a célzott, 30-as szintű szakképesítéssel

Részletesebben

A felmérési egység kódja:

A felmérési egység kódja: A felmérési egység lajstromszáma: 0087 ÚMFT Programiroda A felmérési egység adatai A felmérési egység kódja: Épügépé//30/Ksz//Ált A kódrészletek jelentése: Épületgépész szakképesítés-csoportban, a célzott,

Részletesebben

A felmérési egység kódja:

A felmérési egység kódja: A felmérési egység lajstromszáma: 0160 ÚMFT Programiroda A felmérési egység adatai A felmérési egység kódja: A kódrészletek jelentése: Elektro//50/Ism/Ált Elektronika-távközlés szakképesítés-csoportban,

Részletesebben

A felmérési egység kódja:

A felmérési egység kódja: A felmérési egység lajstromszáma: 0058 ÚMFT Programiroda A felmérési egység adatai A felmérési egység kódja: A kódrészletek jelentése: Közlműsz//50/IsM/Rok/2 Más műszaki területről érkezőknek (pl.:villanyszerelő,

Részletesebben

A felmérési egység kódja:

A felmérési egység kódja: A felmérési egység lajstromszáma: 0327 A felmérési egység adatai A felmérési egység kódja: A kódrészletek jelentése: Köiptech//50/Rea//Ált Könnyűipari technikus szakképesítés-csoportban, a célzott, 50-es

Részletesebben

A felmérési egység kódja:

A felmérési egység kódja: A felmérési egység lajstromszáma: 0306 A felmérési egység adatai A felmérési egység kódja: A kódrészletek jelentése: FemKrmM//50/Rea/Ált/c Fém és kerámia művészet szakképesítés-csoportban, a célzott, 50-es

Részletesebben

A felmérési egység kódja:

A felmérési egység kódja: A felmérési egység lajstromszáma: 0079 ÚMFT Programiroda A felmérési egység adatai A felmérési egység kódja: A kódrészletek jelentése: Forgács//30/IsM//Ált Forgácsoló szakképesítés-csoportban, a célzott,

Részletesebben

A felmérési egység kódja:

A felmérési egység kódja: A felmérési egység lajstromszáma: 0343 A felmérési egység adatai A felmérési egység kódja: A kódrészletek jelentése: Közlépí//50/Ksz/Rok/// Közlekedésépítő szakképesítés-csoportban, a célzott, 50-es szintű

Részletesebben

A felmérési egység kódja:

A felmérési egység kódja: A felmérési egység lajstromszáma: 0100 A felmérési egység adatai A felmérési egység kódja: A kódrészletek jelentése: Kertész//50/IsM/Rok/ Kertészet szakképesítés-csoportban, a célzott, 50-es szintű szakképesítéssel

Részletesebben

A felmérési egység kódja:

A felmérési egység kódja: A felmérési egység lajstromszáma: 0053 ÚMFT Programiroda A felmérési egység adatai A felmérési egység kódja: A kódrészletek jelentése: EnikaTavköz//50/IsM/Rok/ Elektronika-távközlés szakképesítés-csoportban,

Részletesebben

A felmérési egység kódja:

A felmérési egység kódja: A felmérési egység lajstromszáma: 0050 ÚMFT Programiroda A felmérési egység adatai A felmérési egység kódja: A kódrészletek jelentése: EnikaTavköz//30/IsM/Ált/ Elektronika-távközlés szakképesítés-csoportban,

Részletesebben

A felmérési egység kódja:

A felmérési egység kódja: A felmérési egység lajstromszáma: 0203 ÚMFT Programiroda A felmérési egység adatai A felmérési egység kódja: A kódrészletek jelentése: Katrend//30/Rea//Ált Katonai, rendészéti szakképesítés-csoportban,

Részletesebben

A felmérési egység kódja:

A felmérési egység kódja: A felmérési egység lajstromszáma: 0164 A felmérési egység adatai A felmérési egység kódja: A kódrészletek jelentése: EnikaTavkoz//50/Ism/Ált Elektronika-távközlés szakképesítés-csoportban, a célzott, 50-es

Részletesebben

A felmérési egység kódja:

A felmérési egység kódja: A felmérési egység adatai A felmérési egység lajstromszáma: 0061 A felmérési egység kódja: Közlműsz//30/Ksz//Ált A kódrészletek jelentése: Közl. gépész területről érkezőknek szakképesítéscsoportban, a

Részletesebben

A felmérési egység kódja:

A felmérési egység kódja: A felmérési egység lajstromszáma: 0111 ÚMFT Programiroda A felmérési egység adatai A felmérési egység kódja: A kódrészletek jelentése: Élipkez//30/Ksz//Ált Élelmiszeripar kézműves szakképesítés-csoportban,

Részletesebben

A felmérési egység kódja:

A felmérési egység kódja: A felmérési egység lajstromszáma: 0351 ÚMFT Programiroda A felmérési egység adatai A felmérési egység kódja: A kódrészletek jelentése: Kertész//30/Ksz/Ált/b// Kertészet szakképesítés-csoportban, a célzott,

Részletesebben

A felmérési egység kódja:

A felmérési egység kódja: A felmérési egység lajstromszáma: 6 A felmérési egység adatai A felmérési egység kódja: A kódrészletek jelentése: mmébköz///ksz/ált Magas-, mély- és közlekedésépítő, bányász közös szakképesítés-csoportban,

Részletesebben

A felmérési egység kódja:

A felmérési egység kódja: A felmérési egység lajstromszáma: 000 A felmérési egység adatai A felmérési egység kódja: Faipari//50/Ksz/Ált A kódrészletek jelentése: Faipari közös szakképesítés-csoportban, a célzott, 50- es szintű

Részletesebben

A felmérési egység kódja:

A felmérési egység kódja: A felmérési egység lajstromszáma: 0277 ÚMFT Programiroda A felmérési egység adatai A felmérési egység kódja: A kódrészletek jelentése: Hulladé//30/Ksz/Rok/// Hulladékgazdálkodás szakképesítés-csoportban,

Részletesebben

A felmérési egység kódja:

A felmérési egység kódja: A felmérési egység lajstromszáma: 0130 A felmérési egység adatai A felmérési egység kódja: A kódrészletek jelentése: TxBrMűv//50/IsM//Ált Textil és bőr művész szakképesítés-csoportban, a célzott, 50-es

Részletesebben

A felmérési egység kódja:

A felmérési egység kódja: A felmérési egység lajstromszáma: 0291 A felmérési egység adatai A felmérési egység kódja: A kódrészletek jelentése: Szofver//50/Ksz/Ált/b// "Szoftverüzemeltető" szakképesítés-csoportban, a célzott 50-es

Részletesebben

A felmérési egység kódja:

A felmérési egység kódja: A felmérési egység lajstromszáma: 0229 ÚMFT Programiroda A felmérési egység adatai A felmérési egység kódja: Épügépé//30/Ksz/Ált/b A kódrészletek jelentése: Épületgépész szakképesítés-csoportban, a célzott,

Részletesebben

A felmérési egység kódja:

A felmérési egység kódja: A felmérési egység lajstromszáma: 0027 ÚMFT Programiroda A felmérési egység adatai A felmérési egység kódja: A kódrészletek jelentése: KerlrldÜgy//50/IsM/Ált Kereskedelem, irodai ügyintéző, idegenforgalom

Részletesebben

A felmérési egység kódja:

A felmérési egység kódja: A felmérési egység lajstromszáma: 0046 A felmérési egység adatai A felmérési egység kódja: A kódrészletek jelentése: Info//50/Ksz//Ált Informatika szakképesítés-csoportban, a célzott, 50-es szintű szakképesítéssel

Részletesebben

A felmérési egység kódja:

A felmérési egység kódja: A felmérési egység lajstromszáma: 0224 ÚMFT Programiroda A felmérési egység adatai A felmérési egység kódja: A kódrészletek jelentése: Energüz//30/Ksz/Ált/b "Energetikai üzemeltető szakképesítés-csoportban,

Részletesebben

A felmérési egység kódja:

A felmérési egység kódja: A felmérési egység lajstromszáma: 0266 ÚMFT Programiroda A felmérési egység adatai A felmérési egység kódja: A kódrészletek jelentése: TxBrMűv//50/IsM//Ált/b// "Textil és bőr művész szakképesítés-csoportban,

Részletesebben

A felmérési egység kódja:

A felmérési egység kódja: A felmérési egység lajstromszáma: 006 A felmérési egység adatai A felmérési egység kódja: A kódrészletek jelentése: KerVeKz//50/Rea//s Kereskedelem, vendéglátás közös szakképesítéscsoportban, a célzott,

Részletesebben

A felmérési egység kódja:

A felmérési egység kódja: A felmérési egység lajstromszáma: 0180 A felmérési egység adatai A felmérési egység kódja: A kódrészletek jelentése: KersKöz//30/Ism/Rok/c Kereskedelem közös szakképesítés-csoportban, a célzott 30-as szintű

Részletesebben

A felmérési egység kódja:

A felmérési egység kódja: A felmérési egység lajstromszáma: 0267 ÚMFT Programiroda A felmérési egység adatai A felmérési egység kódja: A kódrészletek jelentése: TxBrMűv//50/Ksz//Ált/b// Textil és bőr művész szakképesítés-csoportban,

Részletesebben

A felmérési egység kódja:

A felmérési egység kódja: A felmérési egység lajstromszáma: 0251 ÚMFT Programiroda A felmérési egység adatai A felmérési egység kódja: A kódrészletek jelentése: Élipipsz//30/Ksz/Rok/b Élelmiszeripar iparszerű szakképesítés-csoportban,

Részletesebben

A felmérési egység kódja:

A felmérési egység kódja: A felmérési egység lajstromszáma: 0231 ÚMFT Programiroda A felmérési egység adatai A felmérési egység kódja: A kódrészletek jelentése: Szerelő//50/Ksz/Rok Gépszerelő szakképesítés-csoportban, a célzott,

Részletesebben

A felmérési egység kódja:

A felmérési egység kódja: A felmérési egység lajstromszáma: 0271 ÚMFT Programiroda A felmérési egység adatai A felmérési egység kódja: A kódrészletek jelentése: Vegyipa//30/Ksz/Rok/// "Vegyipar" szakképesítés-csoportban, a célzott,

Részletesebben

A felmérési egység kódja:

A felmérési egység kódja: A felmérési egység lajstromszáma: 0307 ÚMFT Programiroda A felmérési egység adatai A felmérési egység kódja: A kódrészletek jelentése: FemKrmM//50/Ism/Ált/b Fém és kerámia művészet szakképesítés-csoportban,

Részletesebben

A felmérési egység kódja:

A felmérési egység kódja: A felmérési egység lajstromszáma: 0294 ÚMFT Programiroda A felmérési egység adatai A felmérési egység kódja: A kódrészletek jelentése: Művált//50/Nyk//Ált/b// Művészet általános (nem média, nem színész)

Részletesebben

A felmérési egység kódja:

A felmérési egység kódja: A felmérési egység lajstromszáma: 0040 ÚMFT Programiroda A felmérési egység adatai A felmérési egység kódja: A kódrészletek jelentése: KatRend//30/Ksz//Ált Katonai és rendészeti szakképesítés-csoportban,

Részletesebben

A felmérési egység kódja:

A felmérési egység kódja: A felmérési egység lajstromszáma: 0219 A felmérési egység adatai A felmérési egység kódja: A kódrészletek jelentése: Forgács//50/Ksz/Rok Forgácsoló szakképesítés-csoportban, a célzott, 50-es szintű szakképesítéssel

Részletesebben

A felmérési egység kódja:

A felmérési egység kódja: A felmérési egység lajstromszáma: 0094 ÚMFT Programiroda A felmérési egység adatai A felmérési egység kódja: A kódrészletek jelentése: Állatte//30/IsM//Ált Állattenyésztő szakképesítés-csoportban, a célzott,

Részletesebben

A felmérési egység kódja:

A felmérési egység kódja: A felmérési egység lajstromszáma: 0272 ÚMFT Programiroda A felmérési egység adatai A felmérési egység kódja: A kódrészletek jelentése: Vegyipa//30/ksz/Rok/b// "Vegyipar" szakképesítés-csoportban, a célzott,

Részletesebben

A felmérési egység kódja:

A felmérési egység kódja: A felmérési egység lajstromszáma: 0289 A felmérési egység adatai A felmérési egység kódja: A kódrészletek jelentése: BáÉpGép//30/Ksz/Rok/b// "Bányászati és építési gépkezelés" szakképesítéscsoportban,

Részletesebben

A felmérési egység kódja:

A felmérési egység kódja: A felmérési egység lajstromszáma: 0055 ÚMFT Programiroda A felmérési egység adatai A felmérési egység kódja: A kódrészletek jelentése: Elektromos//30/Ksz//Ált Elektromosság szakképesítés-csoportban, a

Részletesebben

A felmérési egység kódja:

A felmérési egység kódja: A felmérési egység lajstromszáma: 0187 ÚMFT Programiroda A felmérési egység adatai A felmérési egység kódja: A kódrészletek jelentése: Faipari//30/Ksz/Rok/b Faipar szakképesítés-csoportban, a célzott,

Részletesebben

A felmérési egység kódja:

A felmérési egység kódja: A felmérési egység lajstromszáma: 0154 A felmérési egység adatai A felmérési egység kódja: A kódrészletek jelentése: Földmér//50/Ksz/Ált Földmérő-térképész szakképesítés-csoportban, a célzott 50-es szintű

Részletesebben

A felmérési egység kódja:

A felmérési egység kódja: A felmérési egység lajstromszáma: 0336 ÚMFT Programiroda A felmérési egység adatai A felmérési egység kódja: Egügy//30/Ksz/Ált/// A kódrészletek jelentése: Egészségügyi szakképesítés-csoportban, a célzott,

Részletesebben

A felmérési egység kódja:

A felmérési egység kódja: A felmérési egység lajstromszáma: 0093 ÚMFT Programiroda A felmérési egység adatai A felmérési egység kódja: A kódrészletek jelentése: Energüz//50/Ism/Rok/ Energetikai üzemeltető szakképesítés-csoportban,

Részletesebben

A felmérési egység kódja:

A felmérési egység kódja: A felmérési egység lajstromszáma: 0186 ÚMFT Programiroda TÁMOP-..1-08/1-008-000 A felmérési egység adatai A felmérési egység kódja: A kódrészletek jelentése: SzpFÁIK// 30 //Ksz/Ált/b Belső szakipari és

Részletesebben

A felmérési egység kódja:

A felmérési egység kódja: A felmérési egység lajstromszáma: 0188 ÚMFT Programiroda A felmérési egység adatai A felmérési egység kódja: A kódrészletek jelentése: MmÉBköz/50/Ksz/Rok/b Magas-, mély- és közlekedésépítő, bányász közös

Részletesebben

A felmérési egység kódja:

A felmérési egység kódja: A felmérési egység lajstromszáma: 0339 A felmérési egység adatai A felmérési egység kódja: Egügy//30/Ksz/Ált/b// A kódrészletek jelentése: Egészségügyi szakképesítés-csoportban, a célzott, 30- as szintű

Részletesebben

A felmérési egység kódja:

A felmérési egység kódja: A felmérési egység lajstromszáma: 0049 A felmérési egység adatai A felmérési egység kódja: A kódrészletek jelentése: Info//50/IsM/Rok/ Informatika szakképesítés-csoportban, a célzott, 50-es szintű szakképesítéssel

Részletesebben

A felmérési egység kódja:

A felmérési egység kódja: A felmérési egység lajstromszáma: 0137 ÚMFT Programiroda A felmérési egység adatai A felmérési egység kódja: A kódrészletek jelentése: ViVeHuk//30/Rea/Ált Vízgazdálkodás, vegyipar, hulladékgazdálkodás

Részletesebben

A felmérési egység kódja:

A felmérési egység kódja: A felmérési egység lajstromszáma: 0138 ÚMFT Programiroda A felmérési egység adatai A felmérési egység kódja: A kódrészletek jelentése: Vízgazd//30/Ksz//Ált Vízgazdálkodás szakképesítés-csoportban, a célzott,

Részletesebben

A felmérési egység kódja:

A felmérési egység kódja: A felmérési egység lajstromszáma: 0018 ÚMFT Programiroda A felmérési egység adatai A felmérési egység kódja: A kódrészletek jelentése: Faipari//30/Ism/Rok Faipar szakképesítés-csoportban, a célzott, 30-as

Részletesebben

A felmérési egység kódja:

A felmérési egység kódja: A felmérési egység lajstromszáma: 0255 A felmérési egység adatai A felmérési egység kódja: A kódrészletek jelentése: Élipkez//30/Ksz/Rok/// Élelmiszeripar kézműves szakképesítés-csoportban, a célzott,

Részletesebben

A felmérési egység kódja:

A felmérési egység kódja: A felmérési egység lajstromszáma: 0238 A felmérési egység adatai A felmérési egység kódja: A kódrészletek jelentése: Szocfel//30/Ksz/Rok Szociális felnőtt szakképesítés-csoportban, a célzott, 30-as szintű

Részletesebben

A felmérési egység kódja:

A felmérési egység kódja: A felmérési egység lajstromszáma: 0275 ÚMFT Programiroda A felmérési egység adatai A felmérési egység kódja: A kódrészletek jelentése: Vízgazd//30/Ksz/Rok/// Vízgazdálkodás szakképesítés-csoportban, a

Részletesebben

A felmérési egység kódja:

A felmérési egység kódja: A felmérési egység lajstromszáma: 0153 A felmérési egység adatai A felmérési egység kódja: A kódrészletek jelentése: Földmér//50/Ism/Rok Földmérő-térképész szakképesítés-csoportban, a célzott 50-es szintű

Részletesebben

A felmérési egység kódja:

A felmérési egység kódja: A felmérési egység lajstromszáma: 0274 ÚMFT Programiroda A felmérési egység adatai A felmérési egység kódja: A kódrészletek jelentése: Vízgazd//30Ism/Rok// Vízgazdálkodás szakképesítés-csoportban, a célzott,

Részletesebben

A felmérési egység kódja:

A felmérési egység kódja: A felmérési egység lajstromszáma: 0086 ÚMFT Programiroda A felmérési egység adatai A felmérési egység kódja: A kódrészletek jelentése: Szerelő//30/IsM//Ált Gépszerelő szakképesítés-csoportban, a célzott,

Részletesebben

A felmérési egység kódja:

A felmérési egység kódja: A felmérési egység lajstromszáma: 030 ÚMFT Programiroda TÁMOP-2.2.-08/-2008-0002 A felmérési egység adatai A felmérési egység kódja: Állatte//50/Ksz/Rok/// A kódrészletek jelentése: Állattenyésztő szakképesítés-csoportban,

Részletesebben

A felmérési egység kódja:

A felmérési egység kódja: A felmérési egység lajstromszáma: 0302 ÚMFT Programiroda A felmérési egység adatai A felmérési egység kódja: A kódrészletek jelentése: Köiptech//50/Nyk//Ált/b// Könnyűipari technikus szakképesítés-csoportban,

Részletesebben

A felmérési egység kódja:

A felmérési egység kódja: A felmérési egység lajstromszáma: 0344 ÚMFT Programiroda A felmérési egység adatai A felmérési egység kódja: A kódrészletek jelentése: Közlépí//50/IsM/Ált/// "Közlekedésépítő" szakképesítés-csoportban,

Részletesebben

A felmérési egység kódja:

A felmérési egység kódja: A felmérési egység lajstromszáma: 0060 ÚMFT Programiroda A felmérési egység adatai A felmérési egység kódja: A kódrészletek jelentése: Közlműsz//30/IsM//Ált Közl. gépész területről érkezőknek szakképesítéscsoportban,

Részletesebben

Hulladéktan - A szelektív hulladékgyűjtés módszerei. A hulladékudvarok. a lomtalanítási akciók során sem szállít

Hulladéktan - A szelektív hulladékgyűjtés módszerei. A hulladékudvarok. a lomtalanítási akciók során sem szállít Hulladéktan - A szelektív hulladékgyűjtés módszerei A téma tartalma: A hulladékudvarban gyűjthető hulladékok A hulladékudvarok kialakítása Hulladékudvar példák Egy hulladékudvar Budapesten Kapcsolódó témák:

Részletesebben

A felmérési egység kódja:

A felmérési egység kódja: A felmérési egység lajstromszáma: 0102 A felmérési egység adatai A felmérési egység kódja: A kódrészletek jelentése: Kertész//50/Ksz/Rok/ Kertészet szakképesítés-csoportban, a célzott, 50-es szintű szakképesítéssel

Részletesebben

A felmérési egység kódja:

A felmérési egység kódja: A felmérési egység lajstromszáma: 0218 ÚMFT Programiroda A felmérési egység adatai A felmérési egység kódja: Épügépé//30/Ksz/Rok A kódrészletek jelentése: Épületgépész szakképesítés-csoportban, a célzott,

Részletesebben

A felmérési egység kódja:

A felmérési egység kódja: A felmérési egység lajstromszáma: 0288 ÚMFT Programiroda A felmérési egység adatai A felmérési egység kódja: A kódrészletek jelentése: BáÉpGép//30/Ism/Rok/b// "Bányászati és építési gépkezelés" szakképesítéscsoportban,

Részletesebben

A felmérési egység kódja:

A felmérési egység kódja: A felmérési egység lajstromszáma: 0318 ÚMFT Programiroda A felmérési egység adatai A felmérési egység kódja: A kódrészletek jelentése: Vendégl//30/Ism/Rok/b Vendéglátás szakképesítés-csoportban, a célzott,

Részletesebben

A felmérési egység kódja:

A felmérési egység kódja: A felmérési egység lajstromszáma: 0211 ÚMFT Programiroda A felmérési egység adatai A felmérési egység kódja: A kódrészletek jelentése: Ügyvite//50/Ksz/Ált "Ügyvitel szakképesítés-csoportban, a célzott,

Részletesebben

A felmérési egység kódja:

A felmérési egység kódja: A felmérési egység lajstromszáma: 0316 ÚMFT Programiroda A felmérési egység adatai A felmérési egység kódja: Állatte//30/Ism/Ált/b// A kódrészletek jelentése: Állattenyésztő szakképesítés-csoportban, a

Részletesebben

A felmérési egység kódja:

A felmérési egység kódja: A felmérési egység lajstromszáma: 0147 A felmérési egység adatai A felmérési egység kódja: A kódrészletek jelentése: Szépség//30/Ksz//Ált Szépségipar szakképesítés-csoportban, a célzott, 30-as szintű szakképesítéssel

Részletesebben

A felmérési egység kódja:

A felmérési egység kódja: A felmérési egység lajstromszáma: 0113 A felmérési egység adatai A felmérési egység kódja: A kódrészletek jelentése: Élip1//50/Ksz/Rok/ Élelmiszeripar 1 szakképesítés-csoportban, a célzott, 50-es szintű

Részletesebben

A felmérési egység kódja:

A felmérési egység kódja: A felmérési egység lajstromszáma: 0207 A felmérési egység adatai A felmérési egység kódja: A kódrészletek jelentése: Gazd//50/Rea//Ált/b// Gazdasági szakképesítés-csoportban, a célzott, 50-es szintű szakképesítéssel

Részletesebben

A felmérési egység kódja:

A felmérési egység kódja: A felmérési egység lajstromszáma: 0301 ÚMFT Programiroda A felmérési egység adatai A felmérési egység kódja: A kódrészletek jelentése: Zenész5//50/Ism/Rok/C "Zenész" szakképesítés-csoportban, a célzott

Részletesebben

A felmérési egység kódja:

A felmérési egység kódja: A felmérési egység lajstromszáma: 0208 ÚMFT Programiroda A felmérési egység adatai A felmérési egység kódja: A kódrészletek jelentése: Gazd//50/Táv//Ált/b// Gazdasági szakképesítés-csoportban, a célzott,

Részletesebben

A felmérési egység kódja:

A felmérési egység kódja: A felmérési egység lajstromszáma: 0017 ÚMFT Programiroda A felmérési egység adatai A felmérési egység kódja: A kódrészletek jelentése: Faipari//30/Ism/Ált Faipar szakképesítés-csoportban, a célzott, 30-as

Részletesebben

A felmérési egység kódja:

A felmérési egység kódja: A felmérési egység lajstromszáma: 0020 A felmérési egység adatai A felmérési egység kódja: A kódrészletek jelentése: SzpFÁIK//30/Ksz/Ált Belső szakipari és faipari közös szakképesítéscsoportban, a célzott,

Részletesebben

A felmérési egység kódja:

A felmérési egység kódja: A felmérési egység lajstromszáma: 0043 A felmérési egység adatai A felmérési egység kódja: A kódrészletek jelentése: Info//50/IsM/Ált/ Informatika szakképesítés-csoportban, a célzott, 50-es szintű szakképesítéssel

Részletesebben

A felmérési egység kódja:

A felmérési egység kódja: A felmérési egység lajstromszáma: 0270 ÚMFT Programiroda A felmérési egység adatai A felmérési egység kódja: A kódrészletek jelentése: Vegyipa//30/Ism/rok/// Vegyipar szakképesítés-csoportban, a célzott,

Részletesebben

A felmérési egység kódja:

A felmérési egység kódja: A felmérési egység lajstromszáma: 0167 ÚMFT Programiroda A felmérési egység adatai A felmérési egység kódja: A kódrészletek jelentése: MechatElek//50/Ksz/Ált Mechatronika-elektromechanika szakképesítéscsoportban,

Részletesebben

A felmérési egység kódja:

A felmérési egység kódja: A felmérési egység lajstromszáma: 0292 ÚMFT Programiroda A felmérési egység adatai A felmérési egység kódja: A kódrészletek jelentése: Szofver//50/Ism/Rok/b// "Szoftverüzemeltető" szakképesítés-csoportban,

Részletesebben

A felmérési egység kódja:

A felmérési egység kódja: A felmérési egység lajstromszáma: 0349 ÚMFT Programiroda A felmérési egység adatai A felmérési egység kódja: Agrárgé//30/Ksz/Rok/// A kódrészletek jelentése: Agrárgépész szakképesítés-csoportban, a célzott,

Részletesebben

A felmérési egység kódja:

A felmérési egység kódja: A felmérési egység lajstromszáma: 0101 A felmérési egység adatai A felmérési egység kódja: A kódrészletek jelentése: Kertész//30/Ism//Ált Kertészet szakképesítés-csoportban, a célzott, 30-as szintű szakképesítéssel

Részletesebben

A felmérési egység kódja:

A felmérési egység kódja: A felmérési egység lajstromszáma: 0152 ÚMFT Programiroda A felmérési egység adatai A felmérési egység kódja: A kódrészletek jelentése: Földmér//50/Ism/Ált Földmérő-térképész szakképesítés-csoportban, a

Részletesebben

A felmérési egység kódja:

A felmérési egység kódja: A felmérési egység lajstromszáma: 0032 A felmérési egység adatai A felmérési egység kódja: A kódrészletek jelentése: KerIrIdÜgy//50/Ksz/Ált Kereskedelem, irodai ügyintéző, idegenforgalom szakképesítés-csoportban,

Részletesebben

A felmérési egység kódja:

A felmérési egység kódja: A felmérési egység lajstromszáma: 0135 ÚMFT Programiroda A felmérési egység adatai A felmérési egység kódja: A kódrészletek jelentése: ViVeHuk//30/NyK//Ált Vízgazdálkodás, vegyipar, hulladékgazdálkodás

Részletesebben