A pedagógusok minősítése. Mit kell tennem?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A pedagógusok minősítése. Mit kell tennem?"

Átírás

1 A pedagógusok minősítése Mit kell tennem?

2 Portfólió dokumentumgyűjtemény Szakmai önéletrajz Nevelő-oktató munka dokumentumai - legalább 10 tanóra óraterve és reflexiók Pedagógiai, egyéb szakmai tevékenységek bemutatása, dokumentumai Önálló alkotó és művészi munka dokumentumai Intézmény bemutatása Szakmai életút értékelése Ki kell derülnie a pedagógiai nézetrendszernek és gyakorlatnak! 2

3 Reflexió a reflexió tudásunk és vélekedésünk aktív, kitartó és pontos megvizsgálása, a belőlük származó következtetések megfontolásával együtt (Dewey) szerepe lehetővé tegye a párbeszédet a reflektáló személy és a problémás szituáció között.. a szakértő elméleti és praktikus tudására támaszkodva keretbe foglalja a problémát.. segítségével képesek vagyunk ésszerűen választani, döntésünkért felelősséget vállalni. (Schön) 3

4 Reflexió részei Leírás helyzetismertetés, dokumentumra utalás Elemzés/érvelés Mit? Milyen megoldások? Miért éppen ez? Önértékelés kovetkezmény, konklúzió 4

5 A pedagógus feladatai A 326/2013. rendelet 8. (3) alapján elkezdeni a gyűjtést Pedagógus kompetenciák értelmezése Elméleti felkészülés a portfólió készítéséhez, védéséhez kapcsolódóan pedagógia, pszichológia, módszertan 5

6 Összeállításánál vegyük figyelembe Központi szabályozók: NAT, SZVK, központi programok, kerettanterv Helyi tanterv és tematikus egységei Nevelési terv (20/2012. EMMI rendelet 7. aa af alapján készült részek) Válasszunk vezérfonalat, ha tudunk, hogy koncepcionális legyen 6

7 Kompetenciák bemutatására alkalmas dokumentumok

8 Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás tanmenetek, óratervek, óravázlatok reflexiókkal saját készítésű segédanyagok, szemléltető eszközök PowerPoint bemutatók, feladatlapok, gyakorló feladatok, gyakorlatok leírásai, egyéni fejlesztési terv és megvalósítása saját készítésű mérőeszközök / verseny feladatlapok javítókulccsal hospitálás, óralátogatás dokumentumai szakmai munkaközösség tantárgyhoz kapcsolódó programjai, ebben való részvétel önképzés a szakterületen 8

9 A pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése, reflexiók különböző tervtípusok összekapcsolva tematikus tervek, projekttervek, ehhez kapcsolódó óratervek, tanórán kívüli foglalkozások tervezetei saját pedagógiai munka értékelése a tervezés szempontjából látogatott tanórák, foglalkozások tervezéshez kötődő tapasztalatai 9

10 A tanulás támogatása tematikus tervek, óratervek, tanórán kívüli foglalkozások tervei általános tanulásmódszertani foglalkozások, tevékenységek tervei tanulásmódszertan az adott szaktárgyban, szakterületen, saját módszergyűjtemény videófelvételek, IKT-eszközök alkalmazása együttműködés dokumentálása mentorálási tevékenység, tanulópárok Kooperativitás alkalmazása diákok, szülők visszajelzései tanulással, tanítással kapcsolatos reflexió, esetelemzés 10

11 A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése pedagógushivatásról vallott nézetek esszé formájában 1-1 tanuló megismerésének dokumentumai (saját fejlesztésű feltáró eszközök, beszélgetés-leírás, környezettanulmány, családlátogatás dokumentumai, esetleírás, személyiségtérkép) egyéni fejlesztési terv, megvalósítása, eredmények kiemelt figyelmet, egyéni bánásmódot igénylő tanulók 11

12 A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése Tanórán osztályfőnöki nevelési tervek közösségfejlesztési tervek neveltségi mérések, szociometria dokumentumai (kérdőívek, elemzések, értékelések, beavatkozások) együttműködés a tanulásban (módszerek), óratervek, megvalósulások (video) átélt konfliktusok elemzése, értékelése közösségi dokumentumok: osztályszabályzat, fényképek osztályteremről 12

13 A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése Tanórán kívül szakkör, önképzőkör dokumentumai projektek dokumentumai, eredményei Iskolán kívül programtervek, programokról készült dokumentumok, videofelvételek, képek, reflektív értékelés tábori, erdei iskolai programok 13

14 A pedagógiai folyamatok és a tanulói személyiségfejlődésének folyamatos értékelése 1-1 tanulócsoportban használt értékelési rendszer leírása (indoklások, reflexiók) Tanulói munkák (témazáró, projektmunka, tárgy, digitális dokumentumok, művészeti alkotások) Tanulói munkák eredményeinek elemzése, értékelése Egyéni értékelési lapok Alkalmazott jutalmazási, ösztönzési formák, formatív értékelések, diagnosztikus értékelések 14

15 A pedagógiai folyamatok és a tanulói személyiségfejlődésének folyamatos értékelése Tanulói önértékelési, társértékelési formák Óratervek, tématervek, melyek a témában igazolják a jártasságot vagy új kezdeményezést Videofelvétel tanulói ön- és társértékelésről Tanulói portfólió Megfigyelt (hospitálás!) pedagógiai folyamatok értékelése Naplóbejegyzések 15

16 Kommunikáció és szakmai együttműködés óralátogatás, hospitálás dokumentumai munkaközösségi szakmai programok, megbeszélések esetelemzések, konfliktusmegoldások, szakmai megbeszélések forgató-, jegyzőkönyvei pedagógusi eseménynaptár kommunikációs tervek másfajta kommunikáció szülőkkel családlátogatás dokumentumai iskolán kívüli segítő szervezetekkel való együttműködés a nonformális tanulási helyszínek bevonása a nevelésbe PR-dokumentumok projektek disszeminációi térségi szakmai együttműködés 16

17 Elkötelezettség és felelősségvállalás a szakmai fejlődésért óratervek és továbbfejlesztésük szakmai belső továbbképzések videofelvétel támogatott felidézéssel, elemzés továbbképzéseken való részvétel igazolása, beszámoló, helyi képzés megtartása szakmai publikációk, kutatási beszámolók, szakmai előadások anyaga önképzés dokumentálása szakmai erősségek, hiányosságok feltérképezése, saját fejlesztési terv és megvalósítása, értékelése 17

18 Összegzés a lehetséges dokumentumtípusokról tantervek, tanmenetek, tanmenet-átalakítások óratervek, foglalkozástervek, projekttervek felmérőlapok, tanulói személyiséget, képességet mérő tesztek, feladatlapok gyakorló feladatsorok, összefoglaló feladatsorok, témazárók, diagnosztikus értékelés, tantárgy mérési rendszere egyéni fejlesztéssel kapcsolatos dokumentumok (HH, tehetség) egyéni tanítási, nevelési módszerek, szemléltető eszközök tanórán kívüli programok, osztálykirándulások, tábori programok, munkaközösségi foglalkozások, együttműködés könyvtárakkal, múzeumokkal, művelődési házakkal konferenciákon való részvétel, szakirodalom figyelése, pályázatokon való részvétel, tanulmányutak 18

19 Intézményi feladat a portfólióhoz kapcsolódóan Óraterv intézményi mintájának kidolgozása Tanmenetek tartalmi és formai kimunkálása tanmenet óraszám + tananyag Intézményi önértékelés kidolgozása Hospitálások rendszerének kialakítása Bemutató órák, óraelemzések (szempontok) Munkaközösségek szerepe!!!! 19

20 Intézményi feladat a portfólióhoz kapcsolódóan Tanulók értékelési rendszerének áttekintése feladatlapok közös elemekre építve Osztályfőnöki munka, követelményeinek, dokumentációjának, a tanulók megismerése módszertanának áttekintése 20

21 Köszönöm a figyelmet Szymczak Judit 21