A nem szakrendszerű oktatás bevezetése és gyakorlata a büki Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola és Vendéglátóipari Szakiskolában

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A nem szakrendszerű oktatás bevezetése és gyakorlata a büki Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola és Vendéglátóipari Szakiskolában"

Átírás

1 A nem szakrendszerű oktatás bevezetése és gyakorlata a büki Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola és Vendéglátóipari Szakiskolában Időpont: április 9. Az iskola elérhetőségei: Helyszín: Hotel Famulus, Győr 9737 Bük, Eötvös u Készítették: Galambos Ferencné Tel./Fax: 94/ Hujber Ferenc Előadó: Galambos Ferencné Internet:

2 Iskolánk küldetése: Minden, ami taníttatik, valóság, azaz a lélek épületére vonatkozó legyen, maradjon el, ami a lelket nem formálja, s csupán elfelejteni való, s egyébnek, ami könnyebben és inkább formálná, a helyét veszi el; a tudományt is le kell a lehetségig minden szükségtelentől vetkeztetni, magában is elég nagy, s mind nő. Tanítani kell, de jól tanítani mindent. (Bolyai Farkas: Tentamen )

3

4 Honnan kellett indulnunk a nem szakrendszerű oktatás bevezetésével? Kulcskompetenciák és iskolánk pedagógiai programja - párhuzamosságok Kulcskompetenciák 1. Anyanyelvi kommunikáció 2. Idegen nyelvi kommunikáció 3. Matematikai kompetencia 4. Természettudományos kompetencia Iskolánk pedagógiai programja 1998 Kitüntetett szerepet kap a magyar nyelv és irodalom Emelt szintű nyelvoktatás angol és német nyelvből (heti 5 óra haladó, 3 óra kezdő) Kiemelten fontos a matematika oktatása A környezettel való tudatos és harmonikus együttélés; a természethez való megváltozott viszony pozitív alakítása

5 Kulcskompetenciák 5. Digitális kompetencia 6. A hatékony, önálló tanulás 7. Szociális és állampolgári kompetencia 8. Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia 9. Esztétikai művészeti tudatosság és kifejezőkészség Iskolánk pedagógiai programja 1998 Kiemelt szerep az informatika oktatásának az átlagosnál jobb tárgyi feltételek között Gyakorlatban alkalmazható tudás. A tudáshoz vezető út felfedezése, felfedeztetése, a képességek fejlesztése a tanulók ésszerű terhelésével. Erkölcsi felelősség. Család, nemzet, haza, emberiség, szeretet, a hazafiság, a humanizmus mint legfőbb erkölcsi értékek. Nemzeti érzés, identitástudat, hazaszeretet A háztartástan és gazdálkodás a technika tantárgy órakeretébe épül, az emberismeret és pályaorientáció az osztályfőnöki órák keretébe. A szépség igénye, az esztétikai élmény átélése nélkülözhetetlen az érzelmileg gazdag személyiség kialakításban, kialakulásban.

6 Célmeghatározás: Ha alapvetően kompetenciaközpontú a helyi pedagógiai programunk és tantervünk, miben kell változtatnunk, honnan kell elindulnunk? Személyi feltételek iskolánkban A nem szakrendszerű oktatás helyi tantervének elkészítése, óraterv, tanmenetek, dokumentumaink módosítása A teljesítményértékelés rendjének kidolgozása Élményszerű pedagógia mitől lesz az? Alapozás az alsós eredményekre Szülők tájékoztatása a nem szakrendszerű oktatásról Iskolai továbbképzési terv módosítása Módszertani képzettség megújítása önképzéssel, munkaközösségi keretekben is. Szemléletváltás

7 Kompetencia alapú oktatás a tanulói oldalról Két fontos terület: 1. A tanulás tanítása 2. Önismeret

8 Projektmódszer a nem szakrendszerű oktatásban Előnyei: nincs tanítási óra, nincs tankönyv, lecke, felelés, dolgozat együttes tevékenység, ezért van egymásra figyelés, egymás segítése siker és kudarc is közös élmény; együtt könnyebb a passzív tanórai részvétel helyett aktív tevékenység SNI-s, szorongó, gyengébb tanulók is együtt dolgoznak a többiekkel, megtalálják a feladatot valamennyi kompetencia megjelenik, együttesen alkalmazzuk, fejlesztjük tantárgyi (műveltségi területek közötti) koncentráció így a legmagasabb szintű értékelés, önértékelés a tanulók és a pedagógusok részéről is

9 Projektmódszer a nem szakrendszerű oktatásban Hátrányai vannak? Mi szükséges hozzá? megfelelő célok, feladatok kitűzése alapos szervezés, előkészítés szükséges eszközök beszerzése kapcsolatok az iskolán kívüli helyszínekkel, hogy fogadják a tanulókat ráhangolódás előzetes feladatokkal, gyűjtőmunkával egység megteremtése a szétdarabolódás ellenére megmutatkozni az iskola közössége előtt volt értelme a munkánknak értékelés, önértékelés, jutalmazás

10 Projekthetek iskolánkban 1. Lakóhelyünk (5. évfolyam) 2. Hagyományok, ünnepek; A gyerekek élete régen és ma (5. évfolyam) 3. Egészséges életmód (6. évfolyam) 4. Ép testben ép lélek (5. évfolyam) 5. Önismeret (6. évfolyam) 6. Közlekedés (5. évfolyam)

11 A nem szakrendszerű oktatás dokumentálása iskolánkban (I.) 1. A nem szakrendszerű oktatás előkészítése 2. Előzetes elemzés a 4. és 5. osztály közötti átmenetről 3. Tantestületi értekezlet a nem szakrendszerű oktatás szervezett bevezetéséről 4. A munkaközösségek egyeztetésének összegzése 5. Intézményvezetői összesítés 6. A pedagógiai program módosítása 7. A szülői közösség tájékoztatása 8. A pedagógiai program nevelőtestületi elfogadása (2007. augusztus 21.) 9. A diákönkormányzat elfogadó nyilatkozata 10. A szülői közösség elfogadó nyilatkozata 11. A fenntartó elfogadó határozata 12. Szülői értekezlet a bevezetésben érintett osztályokban 13. Óratervek

12 A nem szakrendszerű oktatás dokumentálása iskolánkban (II.) 1. Résztvevő tanulók névsora 2. Pedagógusok személyi anyaga és nyilatkozatuk 3. Óratervek 4. A tantárgyfelosztás kivonata 5. Órarend az 5. és 6. évfolyamon 6. Taneszközök (címlapbemutató) 7. A szöveges értékelés adatbázisa 8. OSA4TANU adatlap 9. Hátrányos helyzetű tanulók kimutatása 10. Fejlesztési tervek 11. SNI-s tanulók fejlesztési anyaga 12. Mérések mintalapjai 13. Tanmenetek 14. Projekthetek dokumentációja

13