A PÁSZTÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. OM azonosító:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A PÁSZTÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. OM azonosító: 201303"

Átírás

1 A PÁSZTÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM azonosító:

2 NEVELÉSI ROGRAM Én azt hiszem, annál nincs nagyo öröm, mint valakit megtanítani valamire, amit nem tud, és nagyo jótétemény sem. (Móricz Zsigmond) 2

3 TARTALOMJEGYZÉK INTÉZMÉNYI ADATOK... 5 Helyzetelemzés...6 Dózsa György székhelyintézmény...6 Gárdonyi Géza Általános Iskola Tagintézmény A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI Pedagógiai alapelvek Az iskola nevelési-oktatási céljai és feladatai...11 Esélyegyenlőség iztosítása...14 Sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése...14 Logopédia...15 Gyógytestnevelés A nevelő-oktató munka feladatai, eszközei, eljárásai A PEDAGÓGUSOK ÉS AZ OSZTÁLYFŐNÖKÖK HELYI INTÉZMÉNYI FELADATAI A pedagógusok helyi intézményi feladatai Az osztályfőnöki munka tartalma, osztályfőnök feladatai A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI FELADATOK KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Az egészségstratégia területei Az egészségnevelés feladatai, eszközei Drogprevenciós programterv Az elsősegélynyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos iskolai terv A KÖRNYEZETI NEVELÉS PROGRAMJA környezetvédelmi nevelés alapelvei, céljai, feladatai Tanulásszervezés és tartalmi keretek Kapcsolatrendszer, kommunikáció A KIEMELT FIGYELMET IGÉNYLŐ TANULÓKKAL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉGEK A tehetség, képesség kiontakoztatását segítő tevékenységek A gyermek és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok A eilleszkedési magatartási nehézségekkel összefüggő tevékenységek A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységek A SZÜLŐ, A TANULÓ ÉS AZ INTÉZMÉNY PARTNEREI KAPCSOLATTARTÁSÁNAK FORMÁI Együttműködés különös szakértelmet igénylő ellátás esetén Továi segítő kapcsolatok

4 10. FELVÉTEL, ÁTVÉTEL, TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI A felvétel és az átvétel helyi szaályai Felvétel, átvétel helyi szaályai a felvételi kötelezettség teljesítése után fennmaradó szaad férőhelyekre A tanulmányok alatti vizsgák helyi szaályai Független vizsgaizottság előtti vizsga iránti kérelem...42 HELYI TANTERV AZ EGYES ÉVFOLYAMOKON TANÍTOTT TANTÁRGYAK, TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK ÉS ÓRASZÁMOK A 2013/2014-es tanéven 1. és 5. osztálytól felmenő rendszeren evezetésre kerülő óraterv Az előírt tananyag és követelményei TANKÖNYV, TANULMÁNYI SEGÉDLETEK ÉS TANESZKÖZÖK KIVÁLASZTÁSÁNAK ELVEI A MAGASABB ÉVFOLYAMRA LÉPÉS FELTÉTELEI AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI, A TANULMÁNYI TELJESÍTMÉNY, A MAGATARTÁS ÉS SZORGALOM ÉRTÉKELÉSE, MINŐSÍTÉSE Értékelési alapelveink A szöveges értékelés célja, elvei, szempontjai, módszerei, a szöveges minősítés kategóriái A tanulói teljesítményre vonatkozó követelményszintek, érdemjegyek és osztályzatok A tanuló magatartásának és szorgalmának értékelése, minősítése A tanulók eszámoltatásának, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A tanulók íráseli és szóeli eszámoltatásának szaályai Az otthoni felkészüléshez előírt íráseli és szóeli feladatok meghatározása A tanulók fizikai állóképességének mérése, értékelése...62 ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK Melléklet I. A felmenő rendszeren evezetésre kerülő óratervek kiegészítve a 10%-kal (első tantárgyi és óraszámemelés esetén) II. III. Függelék IV. Kifutó tantárgyi tantervek 2-4. évfolyam Kifutó tantárgyi tantervek 6-8. évfolyam Az 1. és 2. évfolyam szöveges értékelésének, minősítésének helyi szaályai 4

5 INTÉZMÉNYI ADATOK Az iskola hivatalos elnevezése: Pásztói Általános Iskola Az iskola fenntartója: Kleelserg Intézményfenntartó Központ 1055 Budapest, Szalay utca Az iskola székhelye, postacíme: 3060 Pásztó, Nagymező út 36. Tagintézmények/ telephelyek neve: Hatályos alapító okirat szerint Gárdonyi Géza Általános Iskola Tagintézmény 3060 Pásztó Nagymező u. 34. Dózsa György Általános Iskola Tagintézmény 3060 Pásztó Nagymező u. 36. Dózsa György Általános Iskola Tagintézmény 3060 Pásztó Deák Ferenc u. 17. Az intézmény jogállása: A KLIK önálló jogi személyiségű szervezeti egysége. Felvehető tanulók száma a két épületen: fő között. Az intézmény által ellátandó tevékenységek Hatályos alapító okirat szerint. 5

6 Helyzetelemzés Pásztó Városi Önkormányzat 86/2009. (III.26.) számú határozata alapján létrejött a Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája, mely két tagintézményől áll: Dózsa György Általános Iskola Tagintézmény, és a Gárdonyi Géza Általános Iskola Tagintézmény. A két intézmény egymás szomszédságáan működik, diákjai elsősoran pásztóiak, de az egykori és azóta megszűnt társulás következtéen a Mátraszőlős, Alsótold, Bokor, Cserhátszentiván, Felsőtold, Gará és Kutasó községekől ejáró tanulókat is ellátjuk. Iskolánk figyeleme veszi a társadalmi elvárásokat, és különösen a szülőket igyekszik evonni az iskola életée. Erősíti az iskola értékrendje iránti elkötelezettséget. A közös cél érdekéen a szülőkkel való kapcsolattartásan partneri viszonyra törekszünk. Az iskola egészét érintő fontos kérdéseken írásan is kikérjük a szülők véleményét. A tanulócsoportok összetétele, a családi háttér, a képességek szintje, illetve a tanulói attitűdök vonatkozásáan igen differenciált. Az 1-4. évfolyamon iskolaotthonos oktatás folyik, a felső tagozaton pedig a diákok szükségletéhez igazodva napközis csoportot és tanulószoai foglalkozást szervezünk a szülők igényei szerint. Az óvodákkal korrekt, jó kapcsolatunk van. Közös szülői értekezletek, nyílt tanítási napok, óralátogatások st. segítik az együttműködést. A városan működő középiskolával is tartjuk a kapcsolatot az eredményes eiskolázás érdekéen. Tartalmas és hatékony munkakapcsolatunk van a városi TIT-tel, a Nevelési Tanácsadóval, a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálattal, a Gyermekek Átmeneti Otthonával, a városi Rendőrkapitánysággal, a városi könyvtárral és művelődési házzal, zeneiskolával. Továra is tartjuk a régen kiépített jó kapcsolatot a Nógrád Megyei Pedagógiai Intézettel. Dózsa György székhelyintézmény Az iskola közvetlen társadalmi környezete A Dózsa György Általános Iskola /továiakan iskola/ két helyen működik: - a Nagymező úton a központi épület, amely a 4-8. évfolyamosoknak iztosít tanulási lehetőséget, - a Deák Ferenc úton a Kis Dózsa működik, ahol az 1-3. évfolyamosok tanulnak. A környező településekről közel 40 ejáró tanulónk van. Tagiskolánk diákjainak összetétele változó: sok a halmozottan hátrányos helyzetű, tö mint a fele hátrányos helyzetű és jelentős a ejáró tanulók száma is. Iskolánk a pedagógiai szakszolgálati tevékenységét járási szinten látja el logopédiáól és gyógytestnevelésől. 6

7 Iskolai hagyományok Iskolánk, a tanulók szülőföldhöz kötődését az iskolai hagyományok ápolásával erősíti. Programjaink a gyermekek érdeklődésének, életkori sajátosságaiknak megfelelően széles skálán segítik tanulóink sikerélményhez jutását. A gyermekek aktív ekapcsolásával ünnepeljük a nemzeti ünnepeket, emlékezünk az ismert történelmi eseményekről, kiemelkedő személyiségekről, írókról, költőkről, st. Pedagógiai munkánkan a népszokások felelevenítésével, ünnepi megjelenítésével alkalmat teremtünk a gyermekek számára a szűke közösségen túl a történelmi nagy közösséghez, a nemzethez tartozás intuitív megélésére /szüret, etlehemezés, farsangolás, advent, húsvét, st/. Figyelünk az Európai-uniós polgárrá válás alakítására. Az iskolai élet eseményeit, élményeit, a gyermekmunkákat az évente megjelenő Dózsa Krónika tartalmazza. A diákok által nagyon kedvelt a Dózsa Napok sorozat, amelynek tanórán kívüli programját a gyermekek állítják össze és vezetik le. Sportprogramjaink közül a Miénk a tornaterem, és az évenként két alkalommal megrendezésre kerülő Fut a Suli futóverseny a közös szórakozást, a sportolást szolgálják. Az iskolai életet kiegészítik és színesítik az évenként megrendezésre kerülő táorok. Tárgyi erőforrás jellemzői Iskolánk épületeinek, udvarainak, pályáinak állaga szükségessé teszi a fokozott karantartást, felújítást. Az iskolai könyvtárnak, mint forrásközpont -nak a fejlesztése folyamatos, kiegészült két informatika szaktanteremmel és nyelvi tantermekkel. Az intézmény rendelkezik egy nagyméretű tornateremmel, egy pincehelységen kialakított tornaszoával, illetve itumenes kézilada pályával. A tornaterem kihasználtsága maximális, a szükséges eszközök rendelkezésre állnak, folyamatos fejlesztéssel, karantartással a jó színvonalú munka feltételeit iztosítják. A nevelő-oktató munka eredményei Az iskola heterogén összetétele ellenére a tanulók töségének magatartása és szorgalma jó, illetve elfogadható. A továtanulók főleg a város és a megye középiskoláian folytatják tanulmányaikat, sikeresen. Vannak, akik országosan elismert jó hírű középiskoláka nyernek felvételt. Általáan a tanulók kétharmada gimnáziumokan, ill. szakközépiskolákan, az egyharmada szakiskolákan, ill. pályaorientációs képzésen folytatja tanulmányait. A nevelőtestület kiemelt figyelmet fordít a tehetséges tanulók fejlesztésére, ösztönzésére. Ezt szolgálják az iskolai házi és a megyei tanulmányi versenyek. A versenyek támogatói között vannak iskolánk alapítványai is /Ma a Holnapért Alapítvány, Tehetséges Pásztói Gyermekekért Alapítvány/. Az iskolai versenyeken a tehetséges tanulók nagy száman vesznek részt. Iskolánkan a Herkules Diáksport Egyesület széles skálán kínál lehetőséget a gyerekeknek a különöző szakosztályokan való részvételre. A tanulóközösség összetételéől következően a felzárkóztatás a mindennapi pedagógiai munkánk szerves része. A továhaladáshoz szükséges minimumszint elsajátítását alapfeladatnak tekintjük. Az iskola különös ánásmódot fordít a hátrányos helyzeten élő, lemaradással érkező tanulók felzárkóztatására, valamint a jó képességűek tehetséggondozására. A hátránykompenzáció leküzdése érdekéen számítógépes szakkört, néptánccsoportot szervezünk számukra, melyet nagy lelkesedéssel, szívesen látogatnak. Az eredményességünk kulcsa aan rejlik, hogy törekszünk minden diákunknak sikerélményt nyújtani. 7

8 Iskolánk diákönkormányzata példás munkát végez, iztosítva a gyermekek számára a demokrácia gyakorlását /Diákparlament, vetélkedők, pályázatok, st./. A székhely intézmény közösségének kiemelkedő díjai: Dózsa Emlékplakett a 8 éven át kitűnően végzett munkáért Jó tanuló, jó sportoló Jó sportoló Pedagógus Emlékérem a kollégák elismerésére Szülők Emlékplakettje a szülők elismerésére. A Tehetséges Pásztói Gyermekekért Alapítvány díja: Kimagasló tanulmányi munkáért. Gárdonyi Géza Általános Iskola Tagintézmény Az iskola közvetlen társadalmi környezete Szülői környezetünk, foglalkozását és egzisztenciális helyzetét tekintve heterogén. Egyre jellemző a munkanélküliség, de a széthullott, rossz körülmények között élő család sem ritka. Ez sikereink és kudarcaink alapja. Az iskoláa érkező tanulási vagy magatartási gondokkal küzdő gyermekeink száma évről-évre nő. A környező településekről nagy arányú a ejáró tanulók száma. Iskolánk diákjainak összetétele változó: Emelkedik a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók száma, és egyre tö a hátrányos helyzetű gyermek. Iskolai hagyományok Hagyományainkkal a nevelési és oktatási célok megvalósítását tanítási órán kívüli tevékenységekkel is segítjük. Művelődést, mint értéket tartalmazó hagyományok: tanulmányi versenyek (házi, városi, megyei, országos) kulturális - és sportversenyek kulturális rendezvények kiállítások, színházlátogatások tanulmányi kirándulások Gárdonyi-napok programjai Érzelmeket, emeri kapcsolatot gazdagító hagyományok: nemzeti ünnepeinkhez kapcsolódó műsorok Mikulás adventi gyertyagyújtás a karácsony megünneplése farsang jótékonysági ál anyák napja pedagógusnap gyermeknap, diákönkormányzati nap őszi-tavaszi-téli túrák, sportrendezvények Hagyományértékű rendezvények az évnyitó, évzáró, atyusál, allagás, amelyek az iskolához való kötődést erősítik. 8

9 Tárgyi feltételek: Iskolánk a város legrégi intézménye, 2010-en ünnepelte fennállásának 113. évfordulóját. Intézményünk telephelye Nagymező út tanteremen 16 iskolai és 1 tanulószoai csoportan folyik az oktatás. Tornatermünk kicsi, túlterhelt, de állapota jó. Sportudvarunk száma kettő, melyet pályázati pénzől 2000-en újítottunk fel an az egyik pálya aszfaltorítást kapott. Szemléltetőeszközeinket folyamatosan igyekszünk korszerűsíteni. Informatika és technika szaktantermekkel rendelkezünk. Könyvtárunk felszerelt, de az utói éveken kevés pénz jutott fejlesztésére. Épületeink állagának megóvását a legszükségese karantartásokkal próáljuk iztosítani, ami nem követi az évenkénti elhasználódást. Külső-első felújítása 2003-an megtörtént. Az önkormányzat pályázatáól az iskola fűtéskorszerűsítésére 2008-an került sor. Berendezéseinket, eszközeinket pályázati pénzől folyamatosan újítjuk. Az audiovizuális eszközök, a számítógépek alapvetően iztosítottak, de elhasználódásuk mértékéen folyamatosan felújításra, illetve kicserélésre szorulnak. Feladatunk: a még használható eszközök felújítása, a hiányok pótlása. Nevelő oktató munkánk jellemzői A kedvező adottságok, s remélhetően pedagógiai munkánk eredményeként a szülők szívesen választják tagiskolánkat. Nevelőink szívügyüknek tekintik a hátrányos helyzetű, tanulási nehézségekkel küzdő tanítványaink megsegítését. Sajátos nevelési igényű, tanköteles korú gyerekek részére differenciált oktató- és nevelőmunkát végzünk egyéni adottságaik és képességeik figyelemevételével. Tehetséges tanítványainknak tanórán kívüli foglalkozások szervezésével és versenyeztetéssel is lehetőséget teremtünk képességeik kiontakoztatására. Innovációs készségünket jelzi, hogy 2009-től a Nemzeti Tankönyvkiadó referenciaiskolája vagyunk. Továtanulási mutatók: A fogadó középfokú intézmények visszajelzései alapján a felvett tanulóink jól megálljak helyüket. Az iskola pedagógusainak értékelését megízhatónak, reálisnak minősítik. A Pásztói Általános Iskola humán erőforrásai Tantestületünk stail. Pedagógusaink rendszeresen vesznek részt továképzéseken. Ennek köszönhetően folyamatosan növekszik a másoddiplomával, szakvizsgával, egyetemi végzettséggel rendelkező kollégák száma. Továképzéseink tartalmát és formáját a mindenkori célok és feladatok határozzák meg. Szakmai munkaközösségek irányításával végzik tevékenységüket, amelyek számát az utói éveken - anyagi okok miatt - csökkentettük. A döntések előkészítése széles kören történik, jellemzőek a kollektív döntések. Egyszemélyi vezetői döntések a napi feladatok vonatkozásáan történnek. A döntéshozatalan meghatározott szerepe van a nevelők véleményének. Biztosított a nevelői szaadság, a szakmai és emeri segítségadás. Az iskola munkáját adminisztációs feladatokat végző és technikai alkalmazottak segítik. Az iskolaorvosi és védőnői ellátás rendszeres. 9

10 1. A Pedagógiai program felépítése A Pedagógiai program iskolánk olyan szakmai stratégiai programja, amely meghatározza a nevelés, a tanítás-tanulás folyamatának pedagógiai elveit, céljait, feladatait, tananyagát, gyakorlatát. Rögzíti intézményünk nevelő-oktató munkájának szakmai szaályait és feltételeit, tájékoztatja a szülőket és a tanulókat az intézményünken igénye vehető közoktatási szolgáltatásokról. Pedagógiai Programunk két, egymástól elhatárolható, de nem különálló része a nevelési program és a helyi tanterv. A Nevelési program tartalmazza a helyi tanterv végrehajtásának legfontosa általános szaályait, meghatározza mindazokat a pedagógiai célú feladatokat és módszereket, amelyekkel a helyi tanterveken foglaltakat végre kell hajtani. A Helyi tanterv az egyes évfolyamokon tanított tantárgyakat, tanórai foglalkozásokat azok tananyagát foglalja magáan. 2013/2014-es tanéven 1. és 5. osztálytól felmenő rendszeren evezetésre kerülő óratervek és helyi tanterv A 2013/2014-es tanévtől kifutó óratervek és helyi tantervek (2-4. és 6-8. évfolyam) Mellékletek: A szöveges értékelés (1-2. évfolyam) helyi szaályai 2. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI 1.1 Pedagógiai alapelvek Pedagógiai alapelvünk értékpreferenciáit, iskolánk arculatának jellemzőit az elfogadó, humánus és gyermekközpontú pedagógia, az egyéni képességfejlesztés, iztos alapozás, jól működő első- és külső kapcsolatok, családias légkör határozza meg. A köznevelés nem szolgáltatás, hanem közszolgálat. Az Alaptörvényen foglalt ingyenes és kötelező alapfokú, ingyenes és mindenki számára hozzáférhető középfokú nevelés-oktatáshoz való jog iztosítása az érettségi megszerzéséig, illetve az első szakképzettség megszerzését iztosító első szakmai vizsga efejezéséig a magyar állam közszolgálati feladata. A nem állami (egyházi és magán) intézményrendszer működésének minőségét az állam szaályozással és ellenőrzéssel iztosítja. A köznevelés középpontjáan a gyermek és a pedagógus, továá a szülő áll, akiknek kötelességei és jogai egységet alkotnak. Az alsó tagozat feladata a nevelés, az alapvető kompetenciák életkornak megfelelő fejlesztése, meghatározott ismeretek elsajátíttatása, a művészeti nevelés és a mindennapos testmozgás iztosítása. A felső tagozat feladata a nevelés, a kompetenciák fejlesztése és a mindennapos testmozgás mellett a szaktárgyi tanulmányoka való fokozatos evezetés, felkészítés a középfokú tanulmányok folytatására. 10

11 Alapelvünk lényegét meghatározó törekvéseink: Olyan iskola szeretnénk lenni, kívánunk maradni: ahol a tanulók, és az ott dolgozók jól érzik magukat, ezért törekszünk a szeretetteljes emeri kapcsolatok kialakítására: - tanuló és tanuló, - tanuló és nevelő, - szülő és nevelő, - nevelő és nevelő között. ahol a korszerű ismeretek oktatásával felkészülnek tanulóink a középiskolai tanulmányok folytatására, ahol minden gyermek megkapja azt a pedagógiai gondoskodást, amely adottságai kifejlesztéséhez szükséges, ahol a gyermek nem csupán alanya a nevelő-oktató munkának, hanem tevékeny résztvevője, ahol a tehetséges és a hátrányos helyzetű gyermek is sikereket érhet el, ahol a gyermekközpontú szemlélet nemcsak szólam, hanem életforma, ahol átorítást kap a kezdeményezés és az alkotó munka, ahol a prolémák keletkezésekor közösen keressük a megoldási lehetőségeket. 1.2 Az iskola nevelési-oktatási céljai és feladatai Célok a köznevelési törvény értelméen: - Az emerek tudatáan, tudásáan és értékrendjéen is szükséges nemzeti megújulást elősegítő új oktatási rendszer kialakítása. - Jelentős mértéken javuljon az iskolarendszer eredményessége, húzóerővé váljék a tudás. - Az értékeken alapuló köznevelési rendszer. - Kiemelt cél a leszakadás megakadályozása és a tehetséggondozás. - A leszakadó területek és társadalmi csoportok visszavezetése a minőségi oktatása. - A munka világa, a munkaerőpiac fokozott figyeleme vétele. - Az idegen nyelvek tanulásának minőségi és mennyiségi mutatókkal mérhető jelentős javulása. - Tényleges esélyek teremtése mind a felzárkóztatás, mind a tehetségfejlesztés oldalán. - Az egyéni jogok hangsúlyozása helyett közösségi érdekek és értékek. A személyiség fejlődésének elősegítése, azaz a tágan értelmezett nevelés válik a köznevelési rendszer elsődleges feladatává, amelynek értékalapját az új törvény és a törvényi felhatalmazás alapján készült új Nemzeti alaptanterv teremti meg. 11

12 Minden egyes gyermeknek megadni a lehetőséget és esélyt arra, hogy tanulmányainak, iskolai fejlődésének eredményeképpen majd saját munkájáól megélő, önálló egzisztenciával rendelkező, értelmesen gondolkodni és cselekedni képes polgárrá váljék. A test, a lélek és az értelem arányos fejlesztésének, valamint az ismeretek, készségek, képességek, jártasságok, attitűdök és az erkölcsi rend összhangjának tiszteleten tartásával a személyiség, a közösségek és a természet harmóniájának elősegítése. Egységes, jó minőségű, magas színvonalú oktatás iztosítása minden gyermek részére annak érdekéen, hogy a közjót és mások jogait tiszteleten tartó, képességein elül a lehető legteljese önálló életre, és céljainak elérésére alkalmas emereket neveljen. Az intézményes nevelés keretei között a nevelési feladatokat az intézmények és a pedagógusok megosztják és összehangolják a gyermekek szüleivel illetve gondviselőivel. E közös tevékenység alapja a izalom, az intézmény és a pedagógusok szakmai hitele. A sajátos nevelési igényű és a eilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók speciális igényeinek figyelemevétele, optimális fejlődésük elősegítése, a minél teljese társadalmi eilleszkedés lehetőségeinek megteremtése a nevelési-oktatási rendszer kiemelt feladatai közé tartozik. Az oktatási rendszer töletszolgáltatásokkal iztosítja ezeknek a gyermekeknek a fejlesztését. Fejlesztési területek, nevelési célok a NAT szerint Az erkölcsi nevelés Nemzeti öntudat, hazafias nevelés Állampolgárságra, demokráciára nevelés Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése A családi életre nevelés A testi és lelki egészségre nevelés Felelősségvállalás másokért, önkéntesség Fenntarthatóság, környezettudatosság Pályaorientáció Gazdasági és pénzügyi nevelés Médiatudatosságra nevelés A tanulás tanítása Kompetenciafejlesztés A kulcskompetenciák azok a kompetenciák, amelyekre minden egyénnek szüksége van személyes oldogulásához és fejlődéséhez, az aktív állampolgári léthez, a társadalmi eilleszkedéshez és a munkához. Mindegyik egyformán fontos, mivel mindegyik hozzájárul a sikeres élethez egy tudás alapú társadaloman. Felértékelődik az egyén tanulási kompetenciájának fejlesztése, mert az emeri cselekvőképesség az egész életen át tartó tanulás folyamatáan formálódik. Tö kompetencia részen fedi egymást, és egymása fonódik: az egyikhez szükséges elemek támogatják a másik területet és fordítva. Hasonló egymásra építettség jellemzi a kulcskompetenciák és a kiemelt fejlesztési feladatok viszonyát. 12

13 Számos olyan fejlesztési terület van, amely mindegyik kompetencia részét képezi: pl. a kritikus gondolkodás, a kreativitás, a kezdeményezőképesség, a prolémamegoldás, a kockázatértékelés, a döntéshozatal, az érzelmek kezelése. Nevelőtestületünk a kulcskompetenciák meglétét áttekintette mind a Nevelési Programan, mind a Helyi tanterven, és ahol kellett, a szükséges kiegészítéseket megtette. A kulcskompetenciák: Anyanyelvi kommunikáció Idegen nyelvi kommunikáció Matematika kompetencia Természettudományos kompetencia Digitális kompetencia A hatékony, önálló tanulás Szociális és állampolgári kompetencia Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia Esztétikai- művészeti tudatosság és kifejezőképesség Az alapkészségek fejlesztése, tehetséggondozás, felzárkóztatás, egyéni képességfejlesztés, melyek kifejtése a programunk továi részéen található. A kompetencia alapú oktatás feltételei: módszertan széleskörű megismerése, evezetése és elterjesztése; a tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak egyénre szaott fejlesztése; újszerű tanulásszervezési eljárások evezetése; digitális írástudás elterjesztése. A kompetenciafejlesztés területei, színterei: A kulcskompetenciák közül minden tantárgyól, minden órán és tanórán kívüli foglalkozáson, az iskola teljes tevékenységi köréen kihasználjuk a lehetőségeket: az anyanyelvi kommunikáció, a hatékony, önálló tanulás, gondolkodási képességek, a szociális és állampolgári kompetencia, a kezdeményezőkészség, vállalkozói kompetencia fejlesztésére. A természettudományokhoz kötődő tanórai és tanórán kívüli tevékenység során kiemelten kezeljük a megismerésen, prolémamegoldásan a matematikai kompetenciák, ill. a természettudományos és technikai kompetenciák fejlesztését. Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség fejlesztésének elsődleges színtere a magyar nyelv és irodalom, történelem, ének-zene, rajz és vizuális kultúra, mozgókép- és médiaismeret, valamint a testnevelés. Tanulóinknak és pedagógusainknak közös tanulást ösztönző és feltételező feladata a digitális kompetenciafejlesztés. 13

14 Az idegen nyelvi kommunikáció fejlesztése az idegen nyelvi tanórákon, szakkörön és felzárkóztató foglalkozáson történik. Mindehhez fontos az esélyegyenlőség érvényesítése, szegregációmentes együttnevelési környezet kialakítása. Esélyegyenlőség iztosítása Valljuk, hogy az esélyegyenlőség iztosítása, az egyéni különségekre alapozott nevelés egyaránt fontos és az egyetlen eredményre vezető út a tehetséges, jo körülmények közül érkező gyermekeknek, a sajátos nevelési igényű tanulóknak és a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeknek. A differenciálás mindenki számára a személyiségének leginká megfelelő fejlesztést iztosítja, figyeleme véve előzetes tudását, gyengé és erőse területeit, igényeit, törekvéseit, érdeklődését. A nevelés, az oktatás igazodik a gyermekhez és ahhoz a közeghez, amelynek a gyermek részese. A hátránykompenzálásan kiemelt szerepe van az osztályfőnököknek. Ezt a tevékenységet külső szervezetek evonásával, a Nevelési Tanácsadóval, szakszolgálatokkal, családvédelmi intézményekkel együttműködve végezzük. A eiratkozásnál az iskola gondosan tanulmányozza át az óvodáktól megküldött iskolaérettségi véleményt. Amennyien prolémára utaló jelet találnak, - diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, ezekre utaló jelek, magatartászavar, eszédhia, hyperaktivitás, figyelemzavar vagy egyé részképesség-zavar - a szakvéleményt meg kell ismerni a gyermekkel foglalkozó pedagógusoknak. A gyermekkel foglalkozó logopédus, pszichológus sokat segíthet a proléma eredményes megközelítéséen, a pedagógus kérje ki véleményüket. Iskolánkan csakis normál osztályan integráltan tudjuk e tanulók oktatását, nevelését végezni. A tanítási órákon differenciált foglalkoztatás szükséges. A tanítási órákon túl fejlesztő felzárkóztatást szervezünk számukra. Amennyien SNI-s prolémára a eiratkozásnál nem derül fény, úgy az osztálytanító, szaktanár kötelessége, hogy a proléma észlelésekor a megfelelő intézkedést megtegye: Konzultáljon nevelőtársaival az adott eset kapcsán, valóan a jelzett proléma áll-e fenn. Beszélje meg az észlelt prolémát tapintatosan a szülővel, ifjúságvédelmi felelőssel. Kérje a tanuló nevelési tanácsadói vizsgálatát. Tájékoztatassa az iskolavezetést a vizsgálatokról, kérjen intézkedést, ha szükséges. Sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése Iskolánk felvállalja az integrálható sajátos nevelési igényű tanulók (kivéve az enyhe értelmi fogyatékos tanulókat) nevelését/oktatását, a tanulási esélyek egyenlőségének iztosítása érdekéen. Fontosnak tartjuk, hogy tanulóinkat, tanulói közösségeinket a sérült, fogyatékkal élő emertársaik elfogadására és segítőkész magatartás tanúsítására neveljük. 14

15 A sajátos nevelési igény a szokásos tartalmi és eljáráseli differenciálástól eltérő, nagyo mértékű differenciálást, speciális eljárások alkalmazását, valamint terápiás célú pedagógiai eljárások alkalmazását teszi szükségessé. A fentiek értelméen pedagógiai tevékenységünken fontosnak tartjuk a tanulási, magatartási és eilleszkedési nehézségekkel, motivációs prolémákkal küzdő és az SNI tanulók személyiségének fejlesztését. Célunk a korai észlelés, a prolémák korai felismerése, ezért a személyiségfejlesztési feladatok megtervezését, végzését megelőzi a tanulók köréen végzett felmérés, szűrés. Logopédia Cél: A eszédhiák megelőzése, a már kialakult eszédhiák és azok következményeként fellépő másodlagos elváltozások korrekciójával ép eszéd létrehozása. Feladat Eszközök, eljárás A teljesülés kritériuma Logopédiai diagnosztikus eszközök: Alapos, precíz, korrekt diagnosztika. - nyelv és eszéd alaki és tartalmi vizsgálata A szülők tájékoztatása. - szükség szerinti részképességek vizsgálata. Az ellátási körzete tartozó gyerekek/tanulók eszéd és nyelvi fejlettségének és állapotának szűrése, logopédiai vizsgálata. Nyilvántartása vétel. Szükség esetén továi vizsgálatok kezdeményezése. A kiszűrt gyerekek fejlesztési tervének elkészítése, rendszeres logo-terápiája. A fejlesztő eavatkozások dokumentálása. Az egész személyiség pozitív efolyásolása, az életkor figyelemevétele, csoport és egyén kapcsolata. Esélyegyenlőség, szegregáció mentesség. Folyamatos kapcsolattartás a szülővel, a pedagógusokkal, fejlesztő pedagógusokkal, pszichológussal. Az adott eszédprolémának megfelelő metodikai lépések kidolgozása. Munkanapló, forgalmi napló rendszeres vezetése. - folyamatos fejlesztés - motiváció - kitartás, együttműködés - elfogadás, együttműködés a csoporttal - kudarctűrés - egyenlő ánásmód, fejlesztés - heterogén osztályok - tolerancia Együttműködés más szakemerekkel, team munka fontossága, esetmegeszélés. A legcélravezető módszerek kiválasztása. Tudatosság, tervszerűség. Áttekinthetőség, napra készség, precízség. Stressz mentesség. Frusztráció mentesség. Érzelmi stailitás fontossága. Pozitív tanulási helyzeten a tanuló önmagához mérten fejlődjön! 15

16 A fejlesztést segítő tevékenységformák, módszerek: egyéni ánásmód, egyéni foglalkoztatás egyénre szaott feladatok kijelölése hossza türelmi idő iztosítása pozitív megnyilvánulások megerősítése a tanítási program változatos feldolgozása a gyermek/tanuló sokoldalú tevékenykedtetése; a tananyag differenciált feldolgozása; az egyéni tanulási stílus és ütem tekintete vétele; teljesítményszintek széles sávjának elfogadása; pármunka, csoportmunka, valamint egyéni feldolgozás váltakozása A eszédfogyatékossága miatt sajátos nevelési igényű tanulók integrált neveléséen, oktatásáan, fejlesztéséen részt vevő - a tanuló fogyatékosságának típusához igazodó szakképzettséggel rendelkező - logopédus tanár/terapeuta az együttműködés során: segíti a pedagógiai diagnózis értelmezését; javaslatot tesz a tanuló egyéni igényeihez szükséges környezet kialakítására (a tanuló elhelyezése az osztályteremen, szükséges megvilágítás, hely- és helyzetváltoztatást segítő útorok, eszközök alkalmazása st.); segítséget nyújt a tanuláshoz, művelődéshez szükséges speciális segédeszközök kiválasztásáan, tájékoztat a eszerzési lehetőségekről; javaslatot tesz gyógypedagógiai specifikus módszerek, alkalmazására; figyelemmel kíséri a tanulók haladását, részt vesz a részeredmények értékeléséen, javaslatot tesz az egyéni fejlesztési szükséglethez igazodó módszerváltásokra; együttműködik a töségi pedagógusokkal, figyeleme veszi a tanulóval foglalkozó pedagógus tapasztalatait, észrevételeit, javaslatait; Gyógytestnevelés Cél: Az egyre növekvő számú mozgásszervi, elgyógyászati elváltozásokan szenvedő gyerekek rendszeres foglalkoztatása szakorvosi javaslattal testnevelés eszközeivel, hogy a panaszokat megelőzzük (prevenció), csökkentsük (rehailitáció), illetve megszüntessük. Feladat Eszközök, eljárás A teljesülés kritériuma Az orvosi vizsgálatok: felvételi állapot ellenőrző vizsgálatok Besorolás kategóriáka. Nyilvántartás: dokumentumok megléte, tárolása, vezetése Személyi és tárgyi feltételek kialakítása. Kapcsolatok, szakmai együttműködés: szülő, egészségügyi szakemerek, pedagógusok. A kiszűrt gyerekek fejlesztése. Foglalkozási formák: csoportos óra - szűrés: évente két alkalommal (május 15., októer 1.). - szakorvos, védőnő, gyógytestnevelő - rendszeres foglalkozások tiszta környezet, megfelelő testnevelési és speciális eszközök megléte - tanulók megfelelő sportfelszerelése - szülők tájékoztatása - együttműködés - differenciálás Minden rászoruló tanuló szükség szerint vegyen részt gyógytestnevelés órákon. Nyilvántartás vezetése. Rendszeresség megléte, eszközök rendeltetésszerű használata. A gyermek megfelelő felszerelése. Szülői értekezlet, tájékoztató. Egymás elfogadása, tolerancia. 16

17 (azonos típusú etegség és azonos intellektusú gyermekek egy csoportan). Egyéni órák (egyénre szaottan gyakoroltatni). Otthoni adekvát gyakorlás előkészítése. Testi, lelki harmónia: elemi anatómiai ismeretek, speciális gyakorlatok pontos végrehajtása, játék fontossága. A személyiség pozitív efolyásolása az életkor figyelemevételével. Csoport és egyén kapcsolata. - önkorrekció képessége A mozgás örömének visszaadása. Házi feladat elvégzése. - ismeretszerzés a testünkről (csontváz) - tanulási képességek fejlesztése - tudatosság, kitartás fejlesztése - motiváció - folyamatos fejlesztés - együttműködés - kudarctűrés - egyéni ánásmód - esélyegyenlőség A saját maguk és társuk egészségéért érzett felelősség. A mozgás, a játék örömének megléte. Stresszmentesség. Az állóképesség fejlesztése a gyakorlás, a gyermek igénye legyen. Érzelmi stailizáció. 1.3 A nevelő-oktató munka feladatai, eszközei, eljárásai A nevelő-oktató munka itt emutatott feladatai, eszközei, eljárásai az intézményünk alapelveinek, közös célkitűzéseinek megvalósítását szolgálják. Alapelveinknek megfelelően munkánk középpontjáan a személyiségfejlesztés, az önfejlődés elősegítése áll. Legfontosa feladatunk, hogy az egyéni sajátosságoknak megfelelő, differenciált pedagógiai módszereket alkalmazzunk. Mindehhez olyan széleskörű tevékenységrendszert, eszközöket, eljárásokat rendelünk, amelyek segítik a saját élményű tapasztalatszerzést, az alapkészségek, kompetenciák fejlődését, a továhaladáshoz szükséges ismeretek megszerzését. Feladat Személyiségközpontú nevelés megvalósítása. A tanórai légkör oldottságának, feszültségmentességének iztosítása. Korszerű ismeretek nyújtása, személyre szóló készség- és képességfejlesztés. Tapasztalati és értelmező tanulás elsajátíttatása. Szilárd alapkészségek kialakítása. Kompetencia alapú oktatás evezetése, a kulcskompetenciák fejlesztése, alkalmazásképes tudás kialakítása. Az egyéni teljesítményre, egyéni képességszintre támaszkodó tanulási technikák elfogadása, elsajátítása és fejlesztése Eszköz, eljárás Pozitív pedagógiai attitűd, izalom érvényesülése, motiváló értékelés, a hiányok feladatként való megjelölése. Rendszeres pozitív megerősítés. Tevékenységközpontú pedagógiák alkalmazása, gyakorlatorientált feladatok megoldása. Az adott témának megfelelő tanulásszervezési eljárások alkalmazása: moduláris oktatás projektoktatás témanap, témahét drámapedagógia, st. Differenciált óravezetés. Az adott témának megfelelő tanulási-tanítási módszerek alkalmazása: egyéni, frontális, pár, csoport, kooperatív tanulási módszerek. Belső és külső mérések eredményeinek figyeleme vétele. Az országos kompetenciamérések évenkénti elemzése, értékelése, felhasználása a tanulási 17

18 Feladat Megismerési vágy, önmegvalósítás iránti igény felkeltése, kielégítése, fejlesztése. Tehetségek kiontakoztatása, fejlesztése. Adottságoknak, képességeknek megfelelő követelmények támasztása. Rendszeres visszajelzés az előrehaladásról a tanulók és szülők számára. Munkához szoktatás, kitartás, munkaírás fokozása, akarati nevelés. Pozitív értékrend, szaálytudat, felelősségvállalás kialakítása, fejlesztése. Nehézségek, konfliktusok megoldásához vezető technikák, utak megismertetése, gyakoroltatása. A szülőhelyhez, lakóhelyhez, iskolához, névadóhoz való kötődés, identitás-tudat erősítése. A közösségi tevékenység iránti igény felkeltése, lehetőség iztosítása az iskolai közéleten való aktív részvételre. Egészséges és környezettudatos életmód iránti igény felkeltése, az ennek megfelelő tevékenységek, sportolási lehetőségek iztosítása. Preventív védelem. Önfegyelem, az iskola szaályainak megfelelő viselkedés gyakoroltatása Proléma felismerés és kezelés. Kapcsolati, eilleszkedési, közösségi prolémák feldolgozása. Tartós vagy alkalmi viselkedési, magatartási prolémák, teljesítményzavarok felismerése, kezelése. A halmozottan hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelésének iztosítása. A tolerancia, a másság elfogadásának fejlesztése. A szülőkkel való kapcsolat, együttműködés erősítése Eszköz, eljárás program módosításáan. Felzárkóztató foglalkozások szervezése. Könyvtári, múzeumpedagógiai órák, szakkörök, önképzőkörök, versenyek, tanulók számára kiírt pályázatok (tantárgyi, művészeti, sport). Követelmények egyértelmű megfogalmazása. Tantárgyi értékelések, magatartás és szorgalom értékelése (szóeli és íráseli). Szülői értekezlet, fogadóóra. Aktivizálás, motiválás a tanórákon és egyé foglalkozásokon. Példaadás, pozitív megerősítés. Tanórai és tanórán kívüli alkalmak teremtése, kihasználása. Konfliktuskezelési technikák eépítése a nevelőmunka folyamataia. A tanulók evonásával történő közös esetmegeszélés. Ünnepélyek, kirándulások, osztályfőnöki és tantárgyi órák. Vetélkedők, jeles napok. Osztályszintű feladatok, felelősi rendszer működtetése, diákönkormányzati tevékenységek. Osztályfőnöki órák, egyé foglalkozások. Kirándulások, túrák, erdei iskolák. Mentálhigiénés programok. DSE, ISK foglalkozások. Pedagógus közösség, osztályfőnökök, szaktanárok együttműködése, egységes pedagógiai hatások érvényesítése. Szükség esetén külső segítők: nevelési tanácsadó, pszichológus, családsegítő központ, iskolaorvos, gyermekjóléti szolgálat evonása. Tanórai és tanórán kívüli alkalmak teremtése, kihasználása. A vonatkozó jogszaályi előírások szerint képesség-kiontakoztató és integrációs felkészítés. Gyógypedagógus szakemerek evonása, egyéni fejlesztési tervek készítése és alkalmazása. Családlátogatás, fogadó óra, szülői fórumok, közös programok, partneri igény- és elégedettség felmérése. Az erdei (természeti) iskola az ismeretszerzés és személyiségfejlesztés sajátos színtere. Mindez az iskola falain kívül szervezett, tö napon keresztül tartó (entlakó vagy ejáró), iskolai foglalkozás, melyen főleg a földünk - környezetünk, az emer és természet, életvitel és gyakorlat műveltségterület egy-egy témájának a feldolgozása történik. Az erdei iskoláan és egyé táorokan való részvétel önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük, a hozzájárulás legmagasa összegét az iskolai szülői közösséggel 18

19 kell egyeztetni. A programokon való részvételt nem vállaló tanulók esetéen az intézmény gondoskodik a foglalkoztatásukról. A nevelési módszer a kitűzött nevelési cél elérése érdekéen alkalmazott eljárás. Célja, hogy a tanulókat pozitív tevékenységekre késztessük, valamint kiküszööljük a negatív hatásokat. A nevelés módszereit, eljárásait meghatározó tényezők: a nevelési cél és feladat, a tanulók életkora, értelmi fejlettsége, képessége, a nevelők személyisége, pedagógiai kulturáltsága, felkészültsége, vezetési stílusa, a pedagógiai szituáció és annak tartalma. Pedagógiai munkánkan alkalmazott módszereink alapértékeinkől adódnak. Az értékeinkhez megválasztott, illetve alkalmazott módszereinket az alái tálázat foglalja össze. Gyermekközpontúság Egyéni képességfejlesztés Együttműködés, kapcsolatok Családias légkör Megértés, türelem, családi háttér ismerete. Követelés, megízás, ellenőrzés, értékelés, gyakorlás, pozitív megerősítés, dicséret, iztatás. Példaadás, eszélgetések, iztatás, elismerés, dicséret, jó tanár-diák, diák-diák, tanár-szülő, tanár-tanár kapcsolat. Elfogadás, szeretet, izalom, tolerancia. A nevelési eredmények teljesülésének kritériumai: Biztosítjuk a pedagógiai alapelveink szerinti működést. Iskolánk törekszik a tanulólétszám megtartására. Intézményünk megőrzi gyermekközpontú szemléletét, módszereit, eljárásait. Akkor tekinthetjük nevelő és oktató munkánkat sikeresnek, ha 8. osztály végére diákjaink minden tantárgyól megfelelnek az alapfokú nevelés oktatás kerettanterveien meghatározott továhaladás feltételeinek. Pozitív visszajelzést kapunk partnereinktől. (Tanulási teljesítmény, viselkedésmagatartáskultúra). 3. A PEDAGÓGUSOK ÉS AZ OSZTÁLYFŐNÖKÖK HELYI INTÉZMÉNYI FELADATAI 3.1 A pedagógusok helyi intézményi feladatai Munkakörével összefüggésen, a tantárgyfelosztás, a munkaterv, a munkaköri leírás, illetve a vezető megízása alapján 1 munkaköri feladatként ellátja mindazokat a feladatokat, melyek pedagógiai szakértelmet igényelnek. A pedagógus alapvető feladata a ráízott tanulók nevelése, oktatása, melyen a tantárgyfelosztás szerint vesz részt, így különösen: 1 Köznevelési törvény

20 Munkáját tervszerűen, tanmenet alapján végzi, melyet minden év szeptemer 20-ig a munkaközösség-vezetővel ellenőriztet, és az iskolavezetésnek jóváhagyásra emutat. Tanítási óráira, tanórán kívüli foglalkozásaira rendszeresen felkészül, azokat szakszerűen megtartja. Gondot fordít a helyes tanulási módszerek elsajátíttatására. Aktívan részt vesz a nevelőtestület, munkaközösség munkájáan. Közreműködik a tanulmányi idő alatti vizsgák (javító-, osztályozó-, különözeti-, szintező- vizsga) leonyolításáan. Aktívan közreműködik a gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátásáan. Segíti a diákönkormányzat munkáját. Részt vesz a tanulóalesetek megelőzésével összefüggő feladatok végrehajtásáan, eosztás szerint a tanulók felügyeletének ellátásáan. Gondoskodik a (szak)tárgyához, feladata elvégzéséhez tartozó szakmai anyag, eszköz megfelelő tárolásáról, megőrzéséről, leltározásáról, továá megízásra közreműködik szakleltárak, könyvtári leltár elkészítéséen. A tanulókkal kapcsolatos ellenőrző, értékelő tevékenységével összefüggésen: A tanuló tudását szóan és írásan rendszeresen értékeli. A tanulók íráseli munkáját az intézmény Pedagógiai programjáan és Házirendjéen elfogadottak szerint ellenőrzi, és határidőn elül javítja, értékeli. Együttműködik a tanulók fejlődése érdekéen az osztályfőnökkel, a vele egy osztályan tanító kollégákkal, az intézmény dolgozóival. Részt vállal a tanulók magatartásának és szorgalmának értékeléséen, szükség szerint felveszi a kapcsolatot a szülővel is. Adminisztrációs munka A tanügyi dokumentációit (osztálynapló, csoportnapló, foglalkozási napló) naprakészen, pontosan vezeti. A hét utolsó napján szükség szerint pótolja a ejegyzéseket. A tanulók érdemjegyeit rendszeresen eírja, vagy eíratja az Ellenőrző füzete. A pedagógiai munkával összefüggő egyé adminisztratív feladatait határidőre, pontosan elvégzi. Munkafegyelem Munkájának megkezdése előtt köteles 15 perccel munkahelyén megjelenni. A pedagógus köteles a munkáól való rendkívüli távolmaradást, illetve annak okát lehetőleg egy nappal elő, de legkéső az adott munkanapon 7 óra 40 percig az iskolavezetésnek ejelenteni, ismételt munkáa állásának idejéről legkéső az előtte lévő napon tájékoztatást adni. Helyettesítése esetén hozzájárul a tanítási anyag, valamint a taneszközök mielői átadásával a helyettesítés szakszerűségéhez. Helyettesítési feladatát az intézmény vezetőjének elrendelése szerint pontosan, szakszerűen végzi, dokumentálja. 20

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2015 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2016 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

A ZSIGMOND KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A ZSIGMOND KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A ZSIGMOND KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM azonosító: 201303 2015. NEVELÉSI ROGRAM Én azt hiszem, annál nincs nagyobb öröm, mint valakit megtanítani valamire, amit nem tud, és nagyobb jótétemény

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

Osztályfőnökök szakmai napja Budapest,

Osztályfőnökök szakmai napja Budapest, Osztályfőnökök szakmai napja Budapest, 2017.03.02. 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Önértékelés. Hogyan követi a szakmában megjelenő újdonságokat, a végbemenő változásokat?

Jegyzőkönyv. Önértékelés. Hogyan követi a szakmában megjelenő újdonságokat, a végbemenő változásokat? Jegyzőkönyv Az eljárás azonosítója Az eljárás típusa Az értékelt neve Az értékelt azonosítója Az adatgyűjtés módszere Az adatgyűjtést végző neve Az adatgyűjtést végző oktatási azonosítója Az adatgyűjtés

Részletesebben

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő Nem az számít, hány könyved van, hanem az, hogy milyen jók a könyvek. SENECA Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Társadalomismeret Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő 1

Részletesebben

Speciális Tagozat Munkaközösségének. Éves Munkaterve 2015/2016

Speciális Tagozat Munkaközösségének. Éves Munkaterve 2015/2016 Speciális Tagozat Munkaközösségének Éves Munkaterve 2015/2016 Személyi feltételek a tanév kezdéskor: Tagozatunkon a nevelő-oktató munka összevont csoportokban folyik. Tanulóink nagy része enyhe értelmi

Részletesebben

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben.

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136 Pályázat címe: Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázó neve: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Pályázó címe:

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

1. A Pedagógiai Program módosulása a szöveges értékelés változása miatt

1. A Pedagógiai Program módosulása a szöveges értékelés változása miatt 2010. A Szent László Katolikus Általános Iskola Pedagógiai Programjának módosítását a szöveges értékelés, a nem szakrendszerű oktatás és Sárvár város Intézményfenntartó Társulásának Közoktatási Esélyegyenlőségi

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E a 2010/2011-es tanévre Petőfiszállás, 2010. szeptember Petőfiszállás 2. oldal, összesen: 8 A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A közoktatásról

Részletesebben

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ = Inklúzió Integráció (együttnevelés) Inklúzió I-I-I Innováció A saját pedagógiai gyakorlatunk optimalizálására irányuló folyamat Integráció Inklúzió Az integrációval be kívánják

Részletesebben

A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV

A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV A nevelőtestület összetétele, feladatai A nevelőtestület létszáma 14 fő, csoportok száma 13 Név Szak óraszám feladat Kurinszky László földrajz - népművelő munkaközösség-vezető,

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév Osztályfőnöki munkaterv 2016/17-es tanév Osztályfőnök: 5.a Fódi Judit 5.b Dienes Gábor 6.a Fekete Nagy Marianna 6.b Orbán Noémi 6.c Brotschollné Szabó Valéria 7.a Lóczy Ágnes 7.b Lipovics Mónika 8.a Arnold

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

Polgár Judit Sakk Alapítvány SAKKPALOTA Program: Tehetségfejlesztő Sakk kerettanterv - NAT

Polgár Judit Sakk Alapítvány SAKKPALOTA Program: Tehetségfejlesztő Sakk kerettanterv - NAT Pedagógiai program módosítása Helyi tanterv 63. oldal 1. 2. 64.oldal 3. Az alábbiakkal egészül ki ( kiegészítés aláhúzással különül el ) 1. Iskolánk helyi tanterve az emberi erőforrások minisztere által

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat A pályázat célja: a sikeres munkaerő - piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen

Részletesebben

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 1.1. Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. 1.2. Rendelkezik a szaktárgy tanításához

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2011/2012 Készítette: Jantek Lászlóné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Munkaközösség tagjai: Bárányné Szaxon Szilvia Jantek Lászlóné Halász Lászlóné ŐSZI IDŐSZAK:

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 A tevékenységi formák kialakításakor, megválasztásakor meghatározó a tanulók érdeklődése. A foglalkozások szervezését igényelheti

Részletesebben

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató MUNKATERV Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév Készítette: Kissné Unatényi Katalin igazgató Bevezető gondolatok Nevelő-oktató munkánkat az iskola alapdokumentumai, valamint az azokban megnevezett

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

Petőfiszállás 1. oldal, összesen: 7. A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E. a 2012/2013-as tanévre. Petőfiszállás, 2012.

Petőfiszállás 1. oldal, összesen: 7. A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E. a 2012/2013-as tanévre. Petőfiszállás, 2012. A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E a 2012/2013-as tanévre Petőfiszállás, 2012. augusztus A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. A közoktatásról

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Besnyői Arany

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

BEVEZETŐ. Grúber György igazgató

BEVEZETŐ. Grúber György igazgató BEVEZETŐ 2015. május 25-én került sor az Országos Kompetenciamérésre a 10. évfolyamos tanulók csoportjának körén. A felmérés célja a tanulók szövegértési képességének és matematikai eszköztudásának felmérése

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT NAGYMÁGOCSI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 201172 ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Nagymágocs, 2016. szeptember 19. Reményi Ferencné intézményvezető ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 1. Jelen szabályzat a Nagymágocsi Hunyadi

Részletesebben

Különös közzétételi lista A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Különös közzétételi lista A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista 2016. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Tanító speciális képesítéssel: Tartósan távol: 1 igazgató, 2

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014.09.01.

Különös közzétételi lista 2014.09.01. Különös közzétételi lista 2014.09.01. 1., A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége Osztály Tantárgy Tanítja Végzettsége Szakképesítése Óvoda Óvodai csoportfoglalkozások Óvoda (Autista) Összevont

Részletesebben

Nyíregyháza, március 27. Szabó István Köznevelésért Felelős Államtitkári Kabinet

Nyíregyháza, március 27. Szabó István Köznevelésért Felelős Államtitkári Kabinet Nyíregyháza, 2014. március 27. Szabó István Köznevelésért Felelős Államtitkári Kabinet istvan.szabo@emmi.gov.hu Jogszabályi háttér Kötelező alkalmazandó 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Petőfi Sándor Tagiskola Komoró Közzétételi Lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Tanító Fejlesztő pedagógus /szakvizsga/

Részletesebben

Tanév megnevezése: 2016/2017. Személyi feltételek. 11 fő. magyar nyelv és irodalom 5 fő 5 fő főiskola magyar angol nyelv 4 fő

Tanév megnevezése: 2016/2017. Személyi feltételek. 11 fő. magyar nyelv és irodalom 5 fő 5 fő főiskola magyar angol nyelv 4 fő Az iskola neve: BUDAPEST XVIII. KERÜLETI EÖTVÖS LORÁND ÁLTALÁNOS ISKOLA Az iskola címe: 8 Budapest, Lakatos út. Az iskola OM azonosítószáma: 9 KLIK: 9 Tanév megnevezése: /7. pedagógusok által ellátott

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17.

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17. PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA 2014. február 17. Az iskola rövid története 2001- Az iskola megnyitja kapuit, négy osztály veszi birtokba

Részletesebben

Márki Sándor Általános Iskola

Márki Sándor Általános Iskola Márki Sándor Általános Különös közzétételi lista 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Részletesebben

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol Pedagógiai munka éves ellenőrzési terve Pedagógia munka belső ellenőrzésének rendje Az eredményes munkavégzés érdekében nevelő-oktató munka belső ellenőrzését megszervezését, hatékony működtetését az SZMSZ,

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. tanító,

Részletesebben

A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái. Tanulóbarát környezet re épülő

A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái. Tanulóbarát környezet re épülő 1 A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái Célok Feltételek, szükségletek Mikor? Elvárt eredmény Tevékenységek Tevékenykedtetés-

Részletesebben

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 2014/2015. tanév 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre,

Részletesebben

MUNKATERV A 2014/2015-ÖS TANÉVRE

MUNKATERV A 2014/2015-ÖS TANÉVRE Petőfiszállási Petőfi Sándor Általános Iskola Petőfiszállás Ady Endre u. 3-5 MUNKATERV A 2014/2015-ÖS TANÉVRE Petőfiszállás, 2014. augusztus 29. A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A köznevelésről

Részletesebben

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján)

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. sz. melléklet HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. Intézményi adatok OM azonosító: 032842 Intézmény neve: Fenntartó neve: Napköziotthonos Óvoda

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE

AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE 1 AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE Az intézmény hivatalos elnevezése: BÁTAI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Az intézmény székhelyének címe: 7149 Báta, Fő u. 174. Az intézmény alapításának

Részletesebben

Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján

Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Végzettség Szakok Munkaköre

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette:

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: Magashegyi Ferencné Munkaközösség vezető I. Bevezetés Az oktatásban kiemelt szerep jut azon kompetenciák fejlesztésének, melyek az

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

1. Szervezési feladatok. 1.1. A HHH tanulók beazonosítása Intézményvezető Mindenkori nevelési Megbízás

1. Szervezési feladatok. 1.1. A HHH tanulók beazonosítása Intézményvezető Mindenkori nevelési Megbízás 1. Szervezési feladatok Tevékenység megnevezése Felelős Határidő Dokumentálás módja Eredményességi mutató A HHH Gyermekek beazonosításáért felelős team kijelölése Kapcsolatfelvétel a jegyzővel 1.1. A HHH

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (TISZK) A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében VIII. OTK, 2009. május 29 Hátrányok eredete,

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2011/2012.

Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2011. szeptember 30. A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása 1/a Pedagógusok és diákok környezettudatosságának

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve

2014/2015. tanév munkaterve KT ÁLTALÁNOS -ÉS KÖZÉPISKOLA BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA TELEPHELYE KASKANTYÚ 2014/2015. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves telephelyi feladatok Ütemterv Munkaterv csatolt részei:

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEÍRÁS KÖZÉPISKOLAI TANÁR

MUNKAKÖRI LEÍRÁS KÖZÉPISKOLAI TANÁR 3. számú melléklet MUNKAKÖRI LEÍRÁS KÖZÉPISKOLAI TANÁR Az intézmény neve/címe: Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium; Nyíregyháza, Széchenyi u. 29-37. Tanár Név: Születési hely, idő: Anyja neve:

Részletesebben

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése Kaposi József A szempontok felsorolása a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet( a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről) 2. számú mellékletéből

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola OM azonosító: 201584 4254 Nyíradony, Árpád tér 10. K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

Önértékelés Pedagógiai módszertani felkészültség Elvárások. Alkalmazott módszerei a tanítás-tanulás eredményességét segítetik.

Önértékelés Pedagógiai módszertani felkészültség Elvárások. Alkalmazott módszerei a tanítás-tanulás eredményességét segítetik. I. Pedagógusra vonatkozó elvárások 1. Pedagógiai módszertani felkészültség Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. A szaktárgynak és a tanítási helyzetnek megfelelő,

Részletesebben

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet és a 32/2008.

Részletesebben

JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 2013/2014. tanév munkaterve. Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum:

JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 2013/2014. tanév munkaterve. Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum: JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2013/2014. tanév munkaterve Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum: 2013.09.02. Bevezetés Az idei lesz az első olyan tanév, amely a köznevelési törvény és a hozzá

Részletesebben

Felső tagozatos osztályfőnöki munkaközösség. 2015/2016. tanév

Felső tagozatos osztályfőnöki munkaközösség. 2015/2016. tanév Felső tagozatos osztályfőnöki munkaközösség 2015/2016. tanév Az igazi mester nem az, aki az ideális útra tanít, hanem több utat is megmutat a tanítványának, míg az végül rátalál arra az egyre, amelyik

Részletesebben

A Egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások formái

A Egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások formái A napközi otthoni, tanulószobai ellátás, és az egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások kérelmezésének rendje a) Általános iskolában a nevelés-oktatást a délelőtti és délutáni tanítási időszakban olyan módon

Részletesebben

Kulcskompetenciák fejlesztése. Körzeti Általános Iskola Bükkábrány

Kulcskompetenciák fejlesztése. Körzeti Általános Iskola Bükkábrány Kulcskompetenciák fejlesztése Körzeti Általános Iskola Bükkábrány Iskolánkról Három (évfolyamonként 1-1 osztályos) kisiskola 2005-ben társult Tagintézményenként merőben eltérő szülői háttér Tagintézményeink

Részletesebben