1.BEVEZETÉS. Subecz Zoltán 1. Információkinyerés természetes nyelvű szövegekből

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1.BEVEZETÉS. Subecz Zoltán 1. Információkinyerés természetes nyelvű szövegekből"

Átírás

1 Szolnoki Tudományos Közlemények XV. Szolnok, Subecz Zoltán 1 Információkinyerés természetes nyelvű szövegekből STOPSZÓ SZŰRÉS, LEMMATIZÁLÁS HATÁSA ÉS OSZTÁLYOZÁS A VEKTORTÉR MODELLEL A természetes nyelvi feldolgozás egy új interdiszciplináris terület. Ennek a területnek a célja a számítógép segítségül hívása olyan feladatokban, mint a természetes szövegek feldolgozása, az ember-gép közötti kommunikáció elősegítése és egyéb szöveg feldolgozási feladatok. Az Interneten több millió természetes nyelven írt oldal található, amelyek nincsenek feldolgozva. Enne az új kutatási területnek az egyik célja olyan programozási módszerek kidolgozása, amelyek segítségével ezen oldalak szövegéből minél több információ kinyerhető és táblázatokba, adatbázisokba lementhető. A táblázatokból és adatbázisokból a ez az információ a későbbiekben már könynyen lekérdezhető. Jelen publikációban bemutatom a stopszó szűrést és a lemmatizálást és ezek hatását a Vektortér modellre, valamint a szövegek osztályozását a Vektortér modell segítségével. THE EFFECT OF THE STOPWORD FILTERING AND LEMMATIZATION TO THE VECTORSPACE MODEL AND ITS USAGE IN A CLASSIFICATION TASK The natural language processing is a new interdisciplinary field. The goal of this new field is to get computers to perform useful tasks involving human language, tasks like enabling human-machine communication, improving human-human communication, or simply doing useful processing of text or speech. What distinguishes language processing applications from other data processing systems is their use of knowledge of language. The natural language processing uses some formal models or theories. These models and theories are all drawn from the standard toolkits of computer science, mathematics, and linguistics. Among these models is the Vectorspace model. In a classification task, we are given some observations and our job is to determine which of a set of classes a document belongs to. In this article, I rewieved the effect of the stopword filtering and lemmatization to the Vectorspace model and I created a program for text classification and I tested it in a multi-thousand document environment. [1] 1.BEVEZETÉS Kutatási témám: Információkinyerés természetes nyelvű szövegekből. Előző és jelen publikációban is az Interneten megtalálható Ingatlanközvetítői hirdetések természetes nyelvű szövegein vizsgáltam meg az információkinyerés adott módszereit. 1 Szolnoki Főiskola, Gazdaságelemzési és Módszertani Tanszék, főiskolai tanársegéd, A cikket lektorálta: Madaras Lászlóné Dr., Szolnoki Főiskola, főiskolai tanár, PhD.

2 Előző publikációmban áttekintettem a szöveg-feldolgozási lépéseket a Vektortér modellig. [3] Ebben a publikációban bemutatom a stopszó szűrést és a lemmatizálást és ezek hatását a Vektortér modellre, valamint a szövegek osztályozását a Vektortér modell segítségével. A megvalósítás során a következő lépéseket végeztem el: Stopszó szűrés vizsgálata Lemmatizálás vizsgálata Osztályozás a Vektortér modellel A stopszó szűrés és a lemmatizálás hatása az osztályozás eredményére Ezekhez a feladatokhoz Java programozási nyelven írtam programokat. A kutatási anyag a következő weboldalon megtalálható: Ez tartalmazza az alábbiakat: Java nyelven írt forrásprogramok, a programok kimeneti és bemeneti fájljai, a programok részletes leírásai Az információkinyerés és szövegbányászat Az információkinyerés (IE, Information Extraction) technológiájának kutatása dinamikusan fejlődő terület a természetesnyelv-feldolgozásban. Az interneten megjelenő hatalmas információtömeg gépi feldolgozása és a kívánt információ tömör formában történő összegyűjtése napi szükséglet, amelyre a gazdaság, a tudomány, a politika területén is van igény. Míg az információ visszakeresés (IR, Information Retrieval), amely a webes kereső programok jellemző tevékenysége, arra irányul, hogy a felhasználó igényeinek megfelelő dokumentumokat változatlan formában bocsássa rendelkezésre, addig az információkinyerés célja a megtalált dokumentumokban a lényeges információ megjelölése, majd összegyűjtése. Az utóbbi években az informatika egyik leggyorsabban fejlődő részterülete az adatbányászat lett. Ez az új tudományág szolgál a nagy mennyiségű adatokban rejlő információk automatikus feltárására mesterséges intelligencia algoritmusok alkalmazásával (például neurális hálók, szabálygenerálók, asszociációs modellek). Az adatbányászat egyik igen fontos részterülete a szövegbányászat, amely a strukturálatlan (vagy részben strukturált), elektronikus szöveges állományokban megbúvó, nem triviális információk kinyerését jelenti. Az új alkalmazási lehetőségek közül a web-bányászat az egyik legígéretesebb, mivel a világ legnagyobb és leggyorsabban bővülő adattárát, az internetet használja. A web-bányászat célja, hogy az internethez kapcsolható dokumentumokból (honlapok, ek, blogok, fórumok stb.) hasznos információkat automatikus összegyűjtsön. Ilyen feladat lehet például állásajánlatok automatikus összegyűjtése vállalati honlapokról, vagy újsághírekben egy vállalkozásról fellelhető információk kinyerése. Az így nyert információ strukturált szerkezetű (mezőértékekből áll), azaz például betölthető egy adatbázisba A Java programozási nyelv A szövegbányászati feladatokra programokat kell írni valamilyen programozási nyelven. Ehhez a feladathoz a Java programozási nyelvet választott am, mert a Számítógépes Nyelvészet alkalmazásainak nagy része ezen a nyelven íródott. Így a modulok jól illeszthetők egymáshoz. 2

3 A Java általános célú, objektumorientált programozási nyelv, amelyet a Sun Microsystems fejleszt a 90-es évek elejétől kezdve napjainkig. A Java nyelv szintaxisát főleg a C és a C++ nyelvektől örökölte, viszont a Java sokkal egyszerűbb objektummodellel rendelkezik, mint a C A VEKTORTÉR MODELL A szövegbányászatban a tartalmak tömör reprezentációjára a vektortér modell (VTM) nyújtja a legszélesebb körben használt megoldást. A modell minden egyes dokumentumot egy vektorral ír le, amelyben minden elem az egyes termek (általában szavak) előfordulását jelenti. Termek alatt a reprezentáció egységeit, alapesetben az írásjelek által határolt szavakat (unigram) értjük. Adva van egy dokumentumgyűjtemény, amelynek elemein valamilyen rendszerezési műveletet kívánunk végrehajtani. Ehhez olyan modellt kell felépítenünk, amiben a dokumentumok távolságát, vagy hasonlóságát egyszerűen meg tudjuk határozni. Intuitív módon nyilván azok a dokumentumok hasonlítanak egymásra, amelyeknek a szókészlete átfedi egymást, és a hasonlóság mértéke az átfedéssel arányos. Ezt a megfigyelést használja fel az információvisszakeresésben (information retrieval IR) széles körben használt vektortér modell. A vektortér modellben a D={d 1,,d N } dokumentumgyűjteményt a szó-dokumentum mátrixszal (term-document mátrix) reprezentáljuk (D Є R MxN ), ahol a mátrix d ki eleme a k-adik szó(t k ) relevanciáját reprezentálja az i-edik dokumentumban, d i -ben. A d i dokumentumot reprezentáló dokumentumvektort d i =<d 1i,,d Mi >- vel jelöljük. A D mátrixban a sorok száma, M megegyezik az egyedi szavak számával. N pedig a dokumentumok száma. D = d 11 d 12 d 1N d 21 d 22 d 2N d M1 d M2 d MN (1) A dokumentumvektorok tehát a mátrix oszlopai lesznek. A mátrix egy sora azon pozíciókban tartalmaz nullától különböző értéket, amelyekhez tartozó dokumentumokban a szó nem nulla relevanciájú. Ez általában ekvivalens azzal, hogy a szó nem szerepel a dokumentumban, de ettől eltérő esetekben is lehet a relevancia nulla. Az egyedi szavak összességét szótárnak, vagy lexikonnak nevezzük, jelölése: T. A szótár mérete tehát T =M. Mivel általában egy dokumentumban a szótár szavainak csak egy kis töredéke fordul elő, ezért a D mátrix ritka. Ugyanakkor az egyedi szavak száma rendkívül nagy lehet, akár a milliós nagyságrendet is elérheti. 3. BEVEZETŐ LÉPÉSEK A stopszó szűrés és a lemmatizálás vizsgálatához 1000 ingatlanközvetítői oldalt töltöttem le az Internetről. Az 1000 dokumentumhoz elkészítettem a Vektortér mátrixot a következő lépések segítségével. (A lépéshez Java nyelven írtam programokat. Azok részletes leírása megtalálható az előző publikációban [3]) HTML oldalakról szöveg kivétele 3

4 A jelen kutatás szempontjából csak az oldalakon lévő természetes nyelvi szövegek az érdekesek. Azokból kell az információt kigyűjteni. Egy hirdetési oldalon a hirdetési szövegen kívül sok egyéb adat, található. Szövegek szavakra bontása A hirdetési szövegekből kigyűjti a szövegben található szavakat egy másik szövegfájlba egymás alá. Átalakítás - Fölösleges karakterek kiszűrése - Szövegek kisbetűssé alakítása Fájlok egymáshoz fűzése (egyutt.txt) fájl szavait összefűzi 1 szöveges fájllá szót tartalmaz a fájl Ez a fájl tartalmazza az 1000 dokumentum minden szavát. Statisztika az előző összefűzött fájlról (4 darab szövegfájl) - Minden szó kigyűjtése, de minden szót csak egyszer. Vannak szavak, amelyek sokszor előfordulnak az 1000 dokumentumban - Minden szó mellé kiírtam, hogy hányszor fordul elő a dokumentumokban összesen. - Készítettem egy olyan szövegfájlt is, amelyikben az előző az előfordulások szerint csökkenően van kigyűjtve. Így a listában előre kerültek a gyakori szavak. Szavak rendezése, egyediek megtartása (rendezett.txt) szó Így abc sorrendbe megkapjuk az 1000 dokumentum egyedi szavait. A Vektortér mátrix elkészítése a feldolgozás során elkészített dokumentumok alapján. 4. STOPSZÓ SZŰRÉS A szövegbányászati feladatok többségénél a gyakran előforduló, tartalmi információt egyáltalán nem tartalmazó, megkülönböztető képesség nélküli un. stop szavakat már a szavakra bontás után elhagyják. A szótárból való elhagyásukkal csökkenthető a szó-dokumentum mátrix bejegyzéseinek a száma. [2] 4.1 A stopszó szűrés bemutatása a saját 1000 dokumentumból álló korpuszon Az előző fejezetben készítettem egy olyan statisztikai fájlt, amiben kiírattam, hogy az egyes szavak hányszor szerepeltek. (Darabszám szerint csökkenően) Ebből az első 50 szó: a: db az: 3730 db és: 3405 db egy: 2005 db es: 1736 db is: 1708 db ház: 1539 db található: 1398 db van: 1156 db lakás: 850 db 2: 811 db nm: 802 db családi: 734 db ingatlan: 726 db épült: 625 db két: 606 db m2: 603 db eladó: 601 db konyha: 570 db 3: 566 db szoba: 550 db fürdőszoba: 543 db nappali: 509 db csendes: 453 db jó: 448 db külön: 412 db ben: 408 db nagy: 396 db garázs: 390 db épület: 359 db telken: 352 db de: 347 db valamint: 339 db perc: 337 db minden: 328 db el: 324 db 1: 319 db wc: 317 db 5: 309 db szinten: 297 db szobás: 290 db tartozik: 290 db m: 287 db megközelíthető: 275 db 4: 274 db belső: 271 db még: 268 db 10: 264 db étkező: 261 db alkalmas: 258 db 1. táblázat. A leggyakoribb szavak 4

5 Azoknak a szavaknak, amelyek sokszor szerepelnek (pl. névelők) kevés a jelentősége. Ezért ezeket kihagyhatjuk a vektortér modellből. Olyan szavakat érdemes csak kihagyni a vektortér modellből, amelyek nem hordoznak információt a későbbi feldolgozáshoz. Igaz, hogy a ház szó sok dokumentumban szerepel (ház: 1539 db), de majd egy olyan osztályozási feladatban, ahol pl. két csoportra kell kigyűjteni a családi házakat és a lakásokat, akkor a ház szónak lesz jelentősége Így látjuk, hogy a stopszavak kiválasztása nem egyszerű feladat. A kiválasztás gyakran az adott feladattól függ: - pl. az épült: 625 db szó nem hordoz önmagában sok információt - De ha azokat a hirdetéseket keresem, amelyek tartalmazzák, hogy mikor épült az épület, akkor már megnő a jelentősége. Így van olyan feladat ahol csak néhány szó hagyható el, de van ahol akár több száz, vagy több ezer is. A leggyakoribb 50 szóból a pirossal jelzettek általában elhagyhatóak. Az osztályozásnál majd megvizsgáljuk a Stopszó szűrés hatását. A Szegedi Tudományegyetem Mesterséges Intelligencia Kutatócsoportja a következő szavakat használja a Stopszó szűréshez: (stopword.txt: 219 db szó) a abban ahhoz ahogy ahol aki akik akkor akár alatt amely amelyek amelyekben amelyeket amelyet amelynek ami amikor amit amolyan amíg annak arra arról az azok azon azonban azt aztán azután azzal azért be belül benne bár cikk cikkek cikkeket csak de e ebben eddig egy egyes egyetlen egyik egyre egyéb egész ehhez ekkor el ellen elő először előtt első elég előtt emilyen ennek erre ez ezek ezen ezt ezzel ezért fel felé ha hanem hiszen hogy hogyan hát ide igen ill ill. illetve ilyen ilyenkor inkább is ismét ison itt jobban jó jól kell kellett keressünk keresztül ki kívül között közül le legalább legyen lehet lehetett lenne lenni lesz lett ma maga magát majd meg mellett mely melyek mert mi miatt mikor milyen minden mindenki mindent mindig mint mintha mit mivel miért mondta most már más másik még míg nagy nagyobb nagyon ne nekem neki nem nincs néha néhány nélkül o oda ők őket olyan ott pedig persze például rá s saját sem semmi sok sokat sokkal stb. szemben szerint szinte számára szét talán te tehát teljes ti tovább továbbá több túl ugyanis utolsó után utána vagy vagyis vagyok valaki valami valamint való van vannak vele vissza viszont volna volt voltak voltam voltunk által általában át én éppen és így ön össze úgy új újabb újra ő őket 2. táblázat Stop szavak gyűjteménye 5

6 A további feladatokban én is ezt a szógyűjteményt fogom használni. 5. LEMMATIZÁLÁS A legtöbb nyelvben a szavaknak vannak toldalékolt vagy módosított alakjai is. Ez különösen jellemző a magyar nyelvre. A vektortér-modell kialakításánál kézenfekvő ötlet, hogy az azonos szavaknak a különböző szóalakú előfordulásait közös kanonikus alakba vonjuk össze, és összesítve reprezentáljuk. Ezzel ugyan a szóalakra vonatkozó információt elveszítjük, de a vektortér modell méretét jelentősen csökkenthetjük. [2] 5.2 A lemmatizálás bemutatása a saját 1000 dokumentumból álló korpuszon A 3. fejezetben készítettem egy olyan statisztikai fájlt, amiben kiírattam az egyedi szavakat abc sorrendben. A következő szavak kezdődtek a ház szótővel: ház háza házacskával házak házakat házakból házakhoz házakkal házaktól házas házasok házasoknak házaspár házat házba házban házból házhoz házi háziasszony háziasszonynak háziasszonyok házigazda házikertben házikó házikót házimozi háziállatok házként házközponti házmesterlakást háznak háznyira háznál házon házra házrésszé házrész házrészhez házrésznek házrészt házról háztartás háztartáshelyiség háztartási háztetők háztól háztömb házukat házvezetőnőnek házzal házzá házát házé 3. táblázat. A ház szótővel kezdődő szavak A szavak lemmájának megtalálása sem mindig egyértelmű feladat. A pirossal bejelölt szavak lemmája lehet a ház szó. A Szegedi Tudományegyetem Mesterséges Intelligencia Kutatócsoportja is használ lemmatizálásra egy fájlt (corpus.lex) mérete: 4,6 MB, Sorainak száma: Ebben a fájlban a következő szavakhoz rendeli a ház lemmát: ház háza házai házaiba házaiban házaiból házait házak házakat házakban házakból házakhoz házakkal házaknak házam házamat házat házba házban házból házhoz háznak háznál házon házra házról háztól házuk házukat házukba házukból házukhoz házunk házunkat házunkba házunkban házunktól házzal házába házában házából házán házának házát házától házával 4. táblázat. A ház lemmához tartozó szavak A további feladatokban én is ezt a fájlt fogom használni lemmatizálásra. 6

7 6. STOPSZÓ SZŰRÉS HATÁSA A VEKTORTÉR MÁTRIXRA A következőkben megvizsgáltam a stopszó szűrés hatását a Vektortér mátrixra. A rendezett.txt fájlból azokat másoltam át a stopszavaknelkul.txt fájlba, amelyek nem szerepeltek a stopword.txt fájlban. A vizsgálat eredménye: Stopszavak száma: 219 (stopword.txt) Beolvasott sorok száma: (rendezett.txt) Kiírt sorok száma: (stopszavaknelkul.txt) A Vektortér mátrix mérete nem csökkent jelentősen. (1%-os csökkenés), de a jelentéssel nem bíró szavak kikerültek a további vizsgálatokból. Szerepelt stop szavak száma: 181 ( ) (megtalált-stopszavak.txt) Nem szerepelt stopszavak száma: 32 ( ) A következő stopszavak szerepeltek a kiindulási (rendezett.txt) fájlban: a csak ha ma ne ugyanis ahhoz de hanem maga nem utolsó ahogy e hiszen magát nincs után ahol ebben hogy majd néhány vagy aki eddig hogyan meg nélkül vagyis akik egy hát mellett oda valaki akkor egyes ide mely olyan valami akár egyetlen igen melyek ott valamint alatt egyik ill mert pedig való amely egyre illetve mi persze van amelyek egyéb ilyen miatt például vannak amelyet egész inkább mikor rá vele amelynek ehhez is milyen s viszont ami ekkor ismét minden saját volna amikor el itt mindenki sem volt amit ellen jó mindent sok voltak amíg első jól mindig sokat által annak elég kell mint sokkal általában arra elő keresztül mintha szemben át az először kívül mit szerint én azok előtt között miért szinte éppen azon ennek közül most számára és azonban erre le már szét így azt ezek legalább más talán ön azzal ezen legyen másik tehát össze be ezt lehet még teljes úgy belül ezzel lenne míg tovább új benne ezért lenni nagy továbbá újabb bár fel lesz nagyobb több újra 7

8 cikk felé lett nagyon túl ő ők 5. táblázat. A dokumentumokban szereplő stop szavak A következő stopszavak nem szerepeltek a fájlban: abban emilyen mivel te amelyekben ez mondta ti amelyeket ill. nekem utána amolyan ilyenkor neki vagyok arról ison néha vissza aztán jobban ő voltam azután kellett ők voltunk azért keressünk őket őket cikkek ki semmi cikkeket lehetett stb. 6. táblázat. A dokumentumokban nem szereplő stop szavak 7. LEMMATIZÁLÁS HATÁSA A VEKTORTÉR MÁTRIXRA A stopszavaknelkul.txt fájlban lévő szavakra ( darab szó) megnéztem, hogy melyik szerepel a corpus.lex fájlban. Amelyik szerepelt, azt a lemmájával helyettesítettem. (Lemmatizált-nyers.txt) A vizsgálat eredménye: corpus.lex fájl sorainak a száma: stopszavaknelkul.txt-ből beolvasott sorok száma: Ennyi szóhoz talált lemmát: 7069 Vagyis a szóból 7069 szóhoz talált lemmát. (42%) Kimeneti fájl: Lemmatizált-nyers.txt (Ez is természetesen db sort tartalmaz.) Szavak rendezése-egyediek megtartása: Mivel több szónak is van azonos lemmája, pl. házakban, házakból, házakhoz, házakkal,. => ház ezért a Lemmatizált-nyers.txt fájlban vannak azonos sorok. Ezért ezt a fájlt rendeztem, és az egyedi szavakat magtartottam. (Lemmatizált.txt) Ennek eredménye: A stopszavaknelkul.txt és a Lemmatizált-nyers.txt fájlok sorainak a száma: Lemmatizált.txt sorainak a száma: A kettő aránya vezet a lemmatizálás hatásfokához: / = 0,82 Így a Lemmatizálás 18%-al csökkentette a Vektortér mátrix sorainak a számát. 8

9 8. DOKUMENTUMOK OSZTÁLYOZÁSA A VEKTORTÉR MODELL SEGÍTSÉGÉVEL 8.1 Az osztályozás elmélete A dokumentumok visszakereshetőségét nagy mértékben segíti, ha rendszerezve tároljuk őket. Például, ha hierarchikus rendszerbe, un. taxonómiába rendszerezzük. Itt a tartalom szerinti besorolást vizsgáljuk. A dokumentumok tartalom szerinti rendszerezésének automatizálása az egyik legalapvetőbb szövegbányászati feladat, amelyet osztályozásnak neveznek. Az osztályozás célja szöveges dokumentumok előre definiált halmazból vett tematikus kategóriacímkékkel való ellátása. Az alkalmazások spektruma igen széles, pl. a rögzített tárgyszó-halmaz alapú dokumentumannotálás, a dokumentumszűrés (pl. kéretlen leveleké), webes dokumentumgyűjtemények feltöltése, vélemények értékelése stb. A gépi tanulási (machine learning) módszernél tanítóadatok alapján készül el a kategóriák jellegzetességeit felismerni képes osztályozó. Az emberi erőforrásra csak a kategóriákból és a hozzájuk rendelt dokumentumokból álló tanító környezet előállításánál van szükség, ettől eltekintve az osztályozó létrehozása teljesen automatizálható. A szövegosztályozás bármely területen való sikeres alkalmazásának előfeltétele a megfelelő minőségű tanítókörnyezet megteremtése. Az osztályozás feladata dokumentumok kategóriacímkékkel való ellátása. Formálisan egy Ф: D 2 C osztályozófüggvény megalkotása a cél, amely a D dokumentumtér elemeihez a C={ c 1,,c C } kategóriarendszerből vett kategóriák (más néven osztályok) halmazát rendeli. A Ф függvényt osztályozónak nevezzük. Az osztályozót ismert kategóriájú dokumentumokból kinyert információk alapján építjük fel. Ezeket tanítódokumentumoknak nevezik. A tanítódokumentumok a hozzájuk rendelt osztályokat jól jellemző mintaadatok. Az osztályozó tanulóalgoritmusa a tanítódokumentumok alapján megtanulja az egyes osztályok jellegzetességeit, ebből modellt készít, amellyel becslés adható ismeretlen kategóriájú dokumentumok címkéjére. A tanulásnak ezt a fajtáját felügyelt tanulásnak (supervised learning) nevezik, ahol a szakértő az általa megadott tanítóadatokon keresztül felügyeli a tanulás folyamatát. A bináris osztályozás esetén csak két osztályunk van. Ahhoz, hogy a felépített osztályozó hatékonyságát meghatározhassuk, szükség van tesztadatokra. Ennek érdekében a kiinduló D dokumentumgyűjteményt két diszjunkt halmazra bontjuk, tanító- és teszthalmazra (training/test set). D Train D Test =0, és D Train U D Test =D Az osztályozót a D Train dokumentumain megfigyelt jellemzők alapján induktív következtetéssel hozzuk létre. A D Test teszthalmaz elemeit az osztályozó hatékonyságának megállapítására használjuk. A tesztadatok nem használhatóak fel az osztályozó felépítésénél. 8.2 Rocchio osztályozó A lineáris osztályozók építésének egyik módja a kategóriát reprezentáló c j kategóriavektornak a dokumentumtér elemeként való meghatározása. A dokumentum és a kategória hasonlósága ekkor egyszerűen meghatározható a két vektor koszinusz-távolságaként. 9

10 s d i, c j = M k =1 w ik w jk M w 2 M k =1 ik w 2 k =1 jk (2) Ez az érték a dokumentum- és a kategóriavektorok által bezárt szög koszinuszát adja meg. A koszinusz távolság kiszámítása a két vektor skaláris szorzatából következik: a*b = a * b *cos α (3) cos α = Két vektor távolságának jellemzésére koszinusz-távolság pontosabb értéket ad, mint a Manhattan vagy az Euklidészi távolság: a b a b N Manhattan távolság (x, y) = i=1 x i y i (5) Euklidészi távolság (x, y) = N i=1 (x i y i ) 2 (6) Az osztályozás folyamata a következőképpen történik: Minden dokumentumot ahhoz a kategóriához rendelünk,a melyikre a koszinusz-távolság nagyobb lesz. Mivel cos 0 = 1 és cos 90 = 0, ezért minél kisebb a távolság két dokumentum között, annál nagyobb a bezárt szög koszinusza. A legegyszerűbb módszer a c j kategóriavektorok meghatározására a centroidok használata. A c j osztály centroidját az osztályba tartozó dokumentumvektorok átlagaként definiáljuk: (4) c j = 1 Pos j di Pos d i (7) j d i : a dokumentumvektorok Pos j : a c j kategóriába tartozó tanítódokumentumok Az osztályozás lépései tehát az alábbiak lesznek: tanulás: a tanítóadatok átlagaként határozzuk meg minden c j kategória centroidját. tesztelés: a d i dokumentum osztályozásakor számítsuk ki a koszinusztávolságot a dokumentum és a centroid között az összes kategóriára, és válasszuk ki azt a kategóriát, amelyikre a koszinusz-távolság a legnagyobb. [2] 8.3 Az osztályozás megvalósítása a Vektortér mátrixszal Kiválasztottam az Ingatlanhirdetések közül 1000 darabot, ami családi házakra és 1000 darabot, ami panel-lakásokra vonatkozott. Ennek módszere: Ezekben az Internetes hirdetési fájlokban van egy kis táblázat, amiben az ingatlan fontosabb adatai össze vannak foglalva. Például: 10

11 Az ingatlan típusa (pl. Családi ház, Panel, Társasházi) is itt található a Típus szó után. A HTML fájlban ennek a helyét megkeresve látható, hogy a Típus a <th>típus</th> kódrészletben van, amit követ pl. a <td>családi ház</td> kódrészlet. Így először meg kell keresni a <th>típus</th> kódrészletet. Majd az ezt követő <td> és </td> közötti részt kell kiválasztani. Erre a dokumentumra is elvégeztem a 3. fejezet lépéseit. Aminek segítségével megkaptam a Vektortér mátrixot. a mátrix sorainak száma: oszlopainak száma: 2000 Így a mátrixnak *2000 = cellája van Vektorter-tomb.t mérete: nagyobb, mint 167 MB A fájlt becsomagolva: kb. 600 KB Ez is mutatja, hogy a Vektortér mátrix egy ritkán kitöltött mátrix: elemeinek nagy része = Centroidok meghatározása (lásd 8.1 fejezet) Tanulás: meghatározzuk mindkét kategória centroidját a tanító adatok alapján Osztályozás: minden új, ismeretlen dokumentumra meghatározzuk a dokumentum a centroidtól való távolságát. Két dokumentum (vektor) távolságának egyik meghatározási lehetősége: a két vektor koszinusz-távolságával. A 2000 dokumentum így 2 osztályra osztható: : Családi házak : Panel-lakások Ez a 2000 dokumentum a tanító adat. Az új dokumentumok lesznek a teszt adatok. 11

12 Mindkét osztályra meghatároztam az osztály centroidját. A Vektortér mátrix sorainak száma: Így mindkét centroid egy elemű vektor (tömb). A centroid jól jellemzi az adott osztályt. Egy új, a rendszernek ismeretlen dokumentum esetén a két centroiddal hasonlítja öszsze a dokumentum vektorát. Amelyikhez közelebb van, abba az osztályba sorolja a dokumentumot. 8.5 Tesztelés az eredeti 2000 dokumentummal Először megnéztem, hogy a program által ismert 2000 dokumentumra hogyan működik az Osztályozás. Ennél csak rosszabb eredmény várható új, ismeretlen dokumentumokra. A dokumentum vektorához kiszámítottam a koszinusz értéket a két centroidhoz képest. amelyikhez nagyobb a koszinusz érték, abba az Osztályba soroltam az adott dokumentumot. A vizsgálat eredménye: jo1= 991; rossz1= 9; jo2= 991; rossz2= 9 Az 1000 családi házból 991-et jól besorolt a családi házak közé. 9-et rosszul a panellakások közé. Az 1000 panel-lakásból 991-et jól besorolt a panel-lakások közé. 9-et rosszul a családi házak közé. (A rossz1= 9.0 és rossz2= 9.0 egybeesés véletlen.) 8.6 Tesztelés új dokumentumokkal Kiválasztottam új, a rendszer számára ismeretlen dokumentumot. Elvégeztem ezekre a dokumentumokra is a 3. fejezetben leírt átalakításokat. Elvégeztem a 8.4 pontban leírt tesztelést mind a 2000 új dokumentumra. A vizsgálat eredménye: jo1= 969; rossz1= 31; jo2= 989; rossz2= 11 Az 1000 családi házból 969-et jól besorolt a családi házak közé. 31-et rosszul a panellakások közé. Az 1000 panel-lakásból 989-et jól besorolt a panel-lakások közé. 11-et rosszul a családi házak közé. Az osztályozás eredményei jók lettek! A felidézés a pontosság értékek jól jellemzik egy osztályozás hatékonyságát: Családi házakra: Recall (Felidézés) R= 969 / ( ) = 969 / 1000 =0,969 Precision (Pontosság) P = 969 / ( ) = 969 /980 = 0,988 Panel lakásokra: Recall (Feidézés) R= 989 / (989+11) = 989 / 1000 = 0,989 Precision (Pontosság) P = 989 / (989+31) = 989 / 1020 = 0,970 12

13 9. A STOPSZÓ SZŰRÉS ÉS LEMMATIZÁLÁS HATÁSA AZ OSZTÁLYOZÁSRA Megvizsgáltam még azt, hogy milyen hatása van annak, ha a bemeneti fájlokra először elvégzem a stopszó szűrést és a lemmatizálást és utána végzem el az osztályozás folyamatát. Azt kaptam, hogy a stopszó szűrés és a lemmatizálás javította az osztályozás eredményét: A Vektortér mátrix mérete most így alakult: Sorok száma: ; Oszlopok száma: 2000 A vizsgálat eredménye: jo1= 991; rossz1= 9, jo2= 990; rossz2= 10 A stopszó szűrés és lemmatizálás nélkül a következő eredmény volt: (lásd 8.5 fejezet ) jo1= 969; rossz1= 31; jo2= 989; rossz2= 11 Családi házakra: Recall (Felidézés) R= 991 / ( ) = 991 / 1000 =0,991 Precision (pontosság) P = 991 / ( ) = 991 /1001 = 0,990 Panel lakásokra: Recall (Felidézés) R= 990 / (990+10) = 990 / 1000 = 0,99 Precision (Pontosság) P = 990 / (990+9) = 990 / 999 = 0,991 Vagyis a stopszó szűrés és a lemmatizálás javította az osztályozás eredményét. 10. ÖSSZEFOGLALÁS TOVÁBBLÉPÉSI LEHETŐSÉGEK Ebben a publikációban először megvizsgáltam a stopszó szűrés és a lemmatizálás hatását a Vektortér modellre. Azt tapasztaltam, hogy segítségükkel ki lehet szűrni a jelentéssel nem bíró szavakat (pl. névelőket) és felhasználásukkal jelentősen csökkenthető a Vektortér mátrix mérete. Majd készítettem egy programot szövegek osztályozására. Az osztályozó tesztelése azt mutatta, hogy a programot jól lehet használni szövegek bináris osztályozására. Majd megvizsgáltam a stopszó szűrés és a lemmatizálás hatását az osztályozásra. Láttuk, hogy felhasználásukkal javult az osztályozás eredménye. Egy következő publikációban tervezem más osztályozó algoritmusok, módszerek vizsgálatát. FELHASZNÁLT IRODALOM [1] Martin Daniel JURAFSKY, James H. MARTIN: Speech and Language Processing: An introduction to natural language processing, computational linguistics, and speech recognition. Stanford, CA: Pearson Prentice Hall, [2] TIKK Domonkos: Szövegbányászat. Typotex, Budapest, [3] SUBECZ Zoltán: Szövegfeldolgozási lépések a Vektortér modellig, Economica, A Szolnoki Főiskola Tudományos Közleményei, Szolnok,

ACTA CAROLUS ROBERTUS

ACTA CAROLUS ROBERTUS ACTA CAROLUS ROBERTUS Károly Róbert Főiskola tudományos közleményei Alapítva: 2011 3 (1) ACTA CAROLUS ROBERTUS 3 (1) Informatika szekció SZÖVEGOSZTÁLYOZÁSI MÓDSZEREK A WEKA ADATBÁNYÁSZATI SZOFTVER SEGÍTSÉGÉVEL

Részletesebben

Gépi tanulás a gyakorlatban. Bevezetés

Gépi tanulás a gyakorlatban. Bevezetés Gépi tanulás a gyakorlatban Bevezetés Motiváció Nagyon gyakran találkozunk gépi tanuló alkalmazásokkal Spam detekció Karakter felismerés Fotó címkézés Szociális háló elemzés Piaci szegmentáció analízis

Részletesebben

Gépi tanulás és Mintafelismerés

Gépi tanulás és Mintafelismerés Gépi tanulás és Mintafelismerés jegyzet Csató Lehel Matematika-Informatika Tanszék BabesBolyai Tudományegyetem, Kolozsvár 2007 Aug. 20 2 1. fejezet Bevezet A mesterséges intelligencia azon módszereit,

Részletesebben

SZTE Eötvös Loránd Kollégium. 2. Móra György: Információkinyerés természetes nyelvű szövegekből

SZTE Eötvös Loránd Kollégium. 2. Móra György: Információkinyerés természetes nyelvű szövegekből 2010/2011 tavaszi félév SZTE Eötvös Loránd Kollégium 1. Dombi József: Fuzzy elmélet és alkalmazásai 2011. március 3. 19:00 2. Móra György: Információkinyerés természetes nyelvű szövegekből 2011. március

Részletesebben

Dodé Réka (ELTE BTK Nyelvtudomány Doktori IskolaAlkalmazott Alknyelvdok 2017 nyelvészet program) február 3. 1 / 17

Dodé Réka (ELTE BTK Nyelvtudomány Doktori IskolaAlkalmazott Alknyelvdok 2017 nyelvészet program) február 3. 1 / 17 Doménspecifikus korpusz építése és validálása Dodé Réka ELTE BTK Nyelvtudomány Doktori Iskola Alkalmazott nyelvészet program 2017. február 3. Dodé Réka (ELTE BTK Nyelvtudomány Doktori IskolaAlkalmazott

Részletesebben

Gépi tanulás a Rapidminer programmal. Stubendek Attila

Gépi tanulás a Rapidminer programmal. Stubendek Attila Gépi tanulás a Rapidminer programmal Stubendek Attila Rapidminer letöltése Google: download rapidminer Rendszer kiválasztása (iskolai gépeken Other Systems java) Kicsomagolás lib/rapidminer.jar elindítása

Részletesebben

Szövegbányászat Információ Visszakeresés és egyéb alkalmazások

Szövegbányászat Információ Visszakeresés és egyéb alkalmazások Szövegbányászat Információ Visszakeresés és egyéb alkalmazások A diák nagyban támaszkodnak a Stanford Egyetem Information Retrieval and Web-mining kurzusának anyagára: http://www-csli.stanford.edu/~schuetze/information-retrieval-book.html

Részletesebben

Írjon olyan programot a standard könyvtár alkalmazásával, amely konzolról megadott valós adatokból meghatározza és kiírja a minimális értékűt!

Írjon olyan programot a standard könyvtár alkalmazásával, amely konzolról megadott valós adatokból meghatározza és kiírja a minimális értékűt! Írjon olyan programot a standard könyvtár alkalmazásával, amely konzolról megadott valós adatokból meghatározza és kiírja a minimális értékűt! valós adatokat növekvő sorrendbe rendezi és egy sorba kiírja

Részletesebben

Tartalom Keresés és rendezés. Vektoralgoritmusok. 1. fejezet. Keresés adatvektorban. A programozás alapjai I.

Tartalom Keresés és rendezés. Vektoralgoritmusok. 1. fejezet. Keresés adatvektorban. A programozás alapjai I. Keresés Rendezés Feladat Keresés Rendezés Feladat Tartalom Keresés és rendezés A programozás alapjai I. Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék Farkas Balázs, Fiala Péter, Vitéz András, Zsóka Zoltán

Részletesebben

Keresés és rendezés. A programozás alapjai I. Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék Farkas Balázs, Fiala Péter, Vitéz András, Zsóka Zoltán

Keresés és rendezés. A programozás alapjai I. Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék Farkas Balázs, Fiala Péter, Vitéz András, Zsóka Zoltán Keresés Rendezés Feladat Keresés és rendezés A programozás alapjai I. Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék Farkas Balázs, Fiala Péter, Vitéz András, Zsóka Zoltán 2016. november 7. Farkas B., Fiala

Részletesebben

Szövegbányászati rendszer fejlesztése a Magyar Elektronikus Könyvtár számára

Szövegbányászati rendszer fejlesztése a Magyar Elektronikus Könyvtár számára Szövegbányászati rendszer fejlesztése a Magyar Elektronikus Könyvtár számára Vázsonyi Miklós VÁZSONYI Informatikai és Tanácsadó Kft. BME Információ- és Tudásmenedzsment Tanszék 1/23 Tartalom A MEK jelenlegi

Részletesebben

2. Készítsen awk szkriptet, amely kiírja az aktuális könyvtár összes alkönyvtárának nevét, amely februári keltezésű (bármely év).

2. Készítsen awk szkriptet, amely kiírja az aktuális könyvtár összes alkönyvtárának nevét, amely februári keltezésű (bármely év). 1. fejezet AWK 1.1. Szűrési feladatok 1. Készítsen awk szkriptet, ami kiírja egy állomány leghosszabb szavát. 2. Készítsen awk szkriptet, amely kiírja az aktuális könyvtár összes alkönyvtárának nevét,

Részletesebben

Általános algoritmustervezési módszerek

Általános algoritmustervezési módszerek Általános algoritmustervezési módszerek Ebben a részben arra mutatunk példát, hogy miként használhatóak olyan általános algoritmustervezési módszerek mint a dinamikus programozás és a korlátozás és szétválasztás

Részletesebben

AZ ÜGYFÉL KOMMUNIKÁCIÓ ÚJ FORMÁI POZITÍV ÜGYFÉLÉLMÉNY SZÖVEGBÁNYÁSZATI MEGOLDÁSOK

AZ ÜGYFÉL KOMMUNIKÁCIÓ ÚJ FORMÁI POZITÍV ÜGYFÉLÉLMÉNY SZÖVEGBÁNYÁSZATI MEGOLDÁSOK AZ ÜGYFÉL KOMMUNIKÁCIÓ ÚJ FORMÁI POZITÍV ÜGYFÉLÉLMÉNY SZÖVEGBÁNYÁSZATI MEGOLDÁSOK HOFGESANG PÉTER ÜZLETI INTELLIGENCIA A JÖVŐ, AHOGY MI LÁTJUK Hagyományos és új kommunikációs formák Szöveges adatok Szöveganalitika

Részletesebben

Felvételi tematika INFORMATIKA

Felvételi tematika INFORMATIKA Felvételi tematika INFORMATIKA 2016 FEJEZETEK 1. Természetes számok feldolgozása számjegyenként. 2. Számsorozatok feldolgozása elemenként. Egydimenziós tömbök. 3. Mátrixok feldolgozása elemenként/soronként/oszloponként.

Részletesebben

KOPI. Fordítási plágiumok keresése MTA SZTAKI DSD. Pataki Máté MSZNY 2011. Department of Distributed Systems

KOPI. Fordítási plágiumok keresése MTA SZTAKI DSD. Pataki Máté MSZNY 2011. Department of Distributed Systems KOPI MTA SZTAKI Department of Distributed Systems Fordítási plágiumok keresése MSZNY 2011 Pataki Máté Probléma 1. Sok a diák 2. Hasznos anyagok az interneten 3. Digitális szakdolgozatok 4. Jó nyelvtudás

Részletesebben

BEKE ANDRÁS, FONETIKAI OSZTÁLY BESZÉDVIZSGÁLATOK GYAKORLATI ALKALMAZÁSA

BEKE ANDRÁS, FONETIKAI OSZTÁLY BESZÉDVIZSGÁLATOK GYAKORLATI ALKALMAZÁSA BEKE ANDRÁS, FONETIKAI OSZTÁLY BESZÉDVIZSGÁLATOK GYAKORLATI ALKALMAZÁSA BESZÉDTUDOMÁNY Az emberi kommunikáció egyik leggyakrabban használt eszköze a nyelv. A nyelv hangzó változta, a beszéd a nyelvi kommunikáció

Részletesebben

Regresszió. Csorba János. Nagyméretű adathalmazok kezelése március 31.

Regresszió. Csorba János. Nagyméretű adathalmazok kezelése március 31. Regresszió Csorba János Nagyméretű adathalmazok kezelése 2010. március 31. A feladat X magyarázó attribútumok halmaza Y magyarázandó attribútumok) Kérdés: f : X -> Y a kapcsolat pár tanítópontban ismert

Részletesebben

15. LINEÁRIS EGYENLETRENDSZEREK

15. LINEÁRIS EGYENLETRENDSZEREK 15 LINEÁRIS EGYENLETRENDSZEREK 151 Lineáris egyenletrendszer, Gauss elimináció 1 Definíció Lineáris egyenletrendszernek nevezzük az (1) a 11 x 1 + a 12 x 2 + + a 1n x n = b 1 a 21 x 1 + a 22 x 2 + + a

Részletesebben

Érdekes informatika feladatok

Érdekes informatika feladatok A keres,kkel és adatbázissal ellátott lengyel honlap számos díjat kapott: Spirit of Delphi '98, Delphi Community Award, Poland on the Internet, Golden Bagel Award stb. Az itt megtalálható komponenseket

Részletesebben

Reguláris kifejezések 1.

Reguláris kifejezések 1. Reguláris kifejezések 1. A nyelvtechnológia eszközei és nyersanyagai 1. gyakorlat A beadandó feladatok be vannak keretezve! 1.1. Miért hívják reguláris kifejezésnek? (!) Az elméleti és a gyakorlati reguláris

Részletesebben

Gyakorló feladatok adatbányászati technikák tantárgyhoz

Gyakorló feladatok adatbányászati technikák tantárgyhoz Gyakorló feladatok adatbányászati technikák tantárgyhoz Buza Krisztián Számítástudományi és Információelméleti Tanszék Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Klaszterezés kiértékelése Feladat:

Részletesebben

Mesterséges Intelligencia. Csató Lehel. Csató Lehel. Matematika-Informatika Tanszék Babeş Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár 2007/2008

Mesterséges Intelligencia. Csató Lehel. Csató Lehel. Matematika-Informatika Tanszék Babeş Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár 2007/2008 Matematika-Informatika Tanszék Babeş Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár 007/008 Az Előadások Témái Bevezető: mi a mesterséges intelligencia... Tudás reprezentáció i stratégiák Szemantikus hálók / Keretrendszerek

Részletesebben

Statisztikai eljárások a mintafelismerésben és a gépi tanulásban

Statisztikai eljárások a mintafelismerésben és a gépi tanulásban Statisztikai eljárások a mintafelismerésben és a gépi tanulásban Varga Domonkos (I.évf. PhD hallgató) 2014 május A prezentáció felépítése 1) Alapfogalmak 2) A gépi tanulás, mintafelismerés alkalmazási

Részletesebben

Lineáris egyenletrendszerek

Lineáris egyenletrendszerek Lineáris egyenletrendszerek Lineáris egyenletrendszernek nevezzük az a 11 x 1 + a 12 x 2 +... +a 1n x n = b 1 a 21 x 1 + a 22 x 2 +... +a 2n x n = b 2.. a k1 x 1 + a k2 x 2 +... +a kn x n = b k n ismeretlenes,

Részletesebben

1. Olvassuk be két pont koordinátáit: (x1, y1) és (x2, y2). Határozzuk meg a két pont távolságát és nyomtassuk ki.

1. Olvassuk be két pont koordinátáit: (x1, y1) és (x2, y2). Határozzuk meg a két pont távolságát és nyomtassuk ki. Számítás:. Olvassuk be két pont koordinátáit: (, y) és (2, y2). Határozzuk meg a két pont távolságát és nyomtassuk ki. 2. Olvassuk be két darab két dimenziós vektor komponenseit: (a, ay) és (b, by). Határozzuk

Részletesebben

A szegénység fogalmának megjelenése a magyar online médiában

A szegénység fogalmának megjelenése a magyar online médiában A szegénység fogalmának megjelenése a magyar online médiában Tartalomelemzés 2000 január és 2015 március között megjelent cikkek alapján Bevezetés Elemzésünk célja, hogy áttekintő képet adjunk a szegénység

Részletesebben

Programozási segédlet

Programozási segédlet Programozási segédlet Programozási tételek Az alábbiakban leírtam néhány alap algoritmust, amit ismernie kell annak, aki programozásra adja a fejét. A lista korántsem teljes, ám ennyi elég kell legyen

Részletesebben

Valasek Gábor valasek@inf.elte.hu

Valasek Gábor valasek@inf.elte.hu Számítógépes Grafika Valasek Gábor valasek@inf.elte.hu Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar 2013/2014. őszi félév ( Eötvös LorándSzámítógépes TudományegyetemInformatikai Grafika Kar) 2013/2014.

Részletesebben

I. LABOR -Mesterséges neuron

I. LABOR -Mesterséges neuron I. LABOR -Mesterséges neuron A GYAKORLAT CÉLJA: A mesterséges neuron struktúrájának az ismertetése, neuronhálókkal kapcsolatos elemek, alapfogalmak bemutatása, aktivációs függvénytípusok szemléltetése,

Részletesebben

Matematikai alapok és valószínőségszámítás. Valószínőségi eloszlások Binomiális eloszlás

Matematikai alapok és valószínőségszámítás. Valószínőségi eloszlások Binomiális eloszlás Matematikai alapok és valószínőségszámítás Valószínőségi eloszlások Binomiális eloszlás Bevezetés A tudományos életben megfigyeléseket teszünk, kísérleteket végzünk. Ezek többféle különbözı eredményre

Részletesebben

Országos Rendezési Tervkataszter

Országos Rendezési Tervkataszter TeIR Országos Rendezési Tervkataszter Felhasználói útmutató Budapest, 2015. április Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 3 2. LEKÉRDEZÉSEK... 3 2.1 TERV ELLÁTOTTSÁG LEKÉRDEZÉS... 4 2.1.1. Kördiagram... 5 2.1.2.

Részletesebben

Döntési fák. (Klasszifikációs és regressziós fák: (Classification And Regression Trees: CART ))

Döntési fák. (Klasszifikációs és regressziós fák: (Classification And Regression Trees: CART )) Döntési fák (Klasszifikációs és regressziós fák: (Classification And Regression Trees: CART )) Rekurzív osztályozó módszer, Klasszifikációs és regressziós fák folytonos, kategóriás, illetve túlélés adatok

Részletesebben

Multimédiás adatbázisok

Multimédiás adatbázisok Multimédiás adatbázisok Multimédiás adatbázis kezelő Olyan adatbázis kezelő, mely támogatja multimédiás adatok (dokumentum, kép, hang, videó) tárolását, módosítását és visszakeresését Minimális elvárás

Részletesebben

Önálló labor feladatkiírásaim tavasz

Önálló labor feladatkiírásaim tavasz Önálló labor feladatkiírásaim 2016. tavasz (ezekhez kapcsolódó saját témával is megkereshetnek) Mészáros Tamás http://www.mit.bme.hu/~meszaros/ Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Méréstechnika

Részletesebben

Aromo Szöveges Értékelés

Aromo Szöveges Értékelés Aromo Szöveges Értékelés AROMO Iskolaadminisztrációs Szoftver v2.50 - Felhasználói kézikönyv- Szöveges értékelés 1 Tartalomjegyzék Aromo Szöveges Értékelés 1 Bevezetés 3 A Szöveges Értékelés modul koncepciója

Részletesebben

KOPI. KOPI A fordítási plágiumok keresője MTA SZTAKI DSD. Pataki Máté Kovács László. Department of Distributed Systems

KOPI. KOPI A fordítási plágiumok keresője MTA SZTAKI DSD. Pataki Máté Kovács László. Department of Distributed Systems KOPI MTA SZTAKI Department of Distributed Systems KOPI A fordítási plágiumok keresője Pataki Máté Kovács László MTA SZTAKI MTA SZTAKI Elosztott Rendszerek Osztály 1995. óta létezik 12 teljes állású munkatárs,

Részletesebben

Mesterséges intelligencia, 7. előadás 2008. október 13. Készítette: Masa Tibor (KPM V.)

Mesterséges intelligencia, 7. előadás 2008. október 13. Készítette: Masa Tibor (KPM V.) Mesterséges intelligencia, 7. előadás 2008. október 13. Készítette: Masa Tibor (KPM V.) Bizonytalanságkezelés: Az eddig vizsgáltakhoz képest teljesen más világ. A korábbi problémák nagy része logikai,

Részletesebben

KOPI. KOPI Online Plágiumkereső és Információs Portál DSD. Pataki Máté MTA SZTAKI. Elosztott Rendszerek Osztály

KOPI. KOPI Online Plágiumkereső és Információs Portál DSD. Pataki Máté MTA SZTAKI. Elosztott Rendszerek Osztály KOPI Rendszerek Osztály KOPI Online Plágiumkereső és Információs Portál Pataki Máté MA SZAKI émakörök Bemutatkozás A KOPI projekt célja A rendszer működése A KOPI portál bemutatása ovábbfejlesztési lehetőségek

Részletesebben

KÖVETKEZŐ GENERÁCIÓS NAGYVÁLLALATI TARTALOMKEZELŐ MEGOLDÁSOK Stratis Kft. / Autonomy üzleti reggeli / 2014.10.16. Mezei Ferenc üzletág-igazgató

KÖVETKEZŐ GENERÁCIÓS NAGYVÁLLALATI TARTALOMKEZELŐ MEGOLDÁSOK Stratis Kft. / Autonomy üzleti reggeli / 2014.10.16. Mezei Ferenc üzletág-igazgató KÖVETKEZŐ GENERÁCIÓS NAGYVÁLLALATI TARTALOMKEZELŐ MEGOLDÁSOK Stratis Kft. / Autonomy üzleti reggeli / 2014.10.16. Mezei Ferenc üzletág-igazgató Hasonló, mégis más Ez se rossz amíg ezt ki nem próbáltad!

Részletesebben

MKVK Informatikai Tagozat. Elnökségi beszámoló 2012

MKVK Informatikai Tagozat. Elnökségi beszámoló 2012 MKVK Informatikai Tagozat Elnökségi beszámoló 2012 1 1/17/2013 Működik ez a tagozat egyáltalán? 2 1/17/2013 A MKVK Informatikai Tagozatának Ügyrendje 1. A Tagozat céljai: A Tagozat önkéntes alapon, a szakmai

Részletesebben

ElektrO-ParT elektronikai alkatrész nyilvántartó program leírás.

ElektrO-ParT elektronikai alkatrész nyilvántartó program leírás. ElektrO-ParT elektronikai alkatrész nyilvántartó program leírás. 1. ábra A program, indítás után az 1. ábra szerint fog megjelenni. Ebben az ablakban tudunk új alkatrészt felvinni vagy meglévőt módosítani.

Részletesebben

9. Entitás modulok. Nagy Gusztáv: Drupal 7 alapismeretek Fejlesztői verzió: 2011. október 6.

9. Entitás modulok. Nagy Gusztáv: Drupal 7 alapismeretek Fejlesztői verzió: 2011. október 6. 9 9. Entitás modulok A szerző véleménye szerint a Drupal legnagyobb erősségei közé tartozik a magas szintű, absztrakt fogalmak mentén történő építkezés. A korábbiakban már megismerkedtünk a tartalmak és

Részletesebben

1. gyakorlat. Mesterséges Intelligencia 2.

1. gyakorlat. Mesterséges Intelligencia 2. 1. gyakorlat Mesterséges Intelligencia. Elérhetőségek web: www.inf.u-szeged.hu/~gulyasg mail: gulyasg@inf.u-szeged.hu Követelmények (nem teljes) gyakorlat látogatása kötelező ZH írása a gyakorlaton elhangzott

Részletesebben

Programozás alapjai Bevezetés

Programozás alapjai Bevezetés Programozás alapjai Bevezetés Miskolci Egyetem Általános Informatikai Tanszék Programozás alapjai Bevezetés SWF1 / 1 Tartalom A gépi kódú programozás és hátrányai A magas szintÿ programozási nyelv fogalma

Részletesebben

Leggyakrabban használt adatbányászási technikák. Vezetői információs rendszerek

Leggyakrabban használt adatbányászási technikák. Vezetői információs rendszerek Leggyakrabban használt adatbányászási technikák ADATBÁNYÁSZÁS II. 1. A társításelemzés társítási szabályok (asszociációs szabályok) feltárását jelenti. Azt vizsgájuk, hogy az adatbázis elemei között létezik-e

Részletesebben

Számítógépes döntéstámogatás. Genetikus algoritmusok

Számítógépes döntéstámogatás. Genetikus algoritmusok BLSZM-10 p. 1/18 Számítógépes döntéstámogatás Genetikus algoritmusok Werner Ágnes Villamosmérnöki és Információs Rendszerek Tanszék e-mail: werner.agnes@virt.uni-pannon.hu BLSZM-10 p. 2/18 Bevezetés 1950-60-as

Részletesebben

The nontrivial extraction of implicit, previously unknown, and potentially useful information from data.

The nontrivial extraction of implicit, previously unknown, and potentially useful information from data. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Méréstechnika és Információs rendszerek Tanszék Adatelemzés intelligens módszerekkel Hullám Gábor Adatelemzés hagyományos megközelítésben I. Megválaszolandó

Részletesebben

HVK Adminisztrátori használati útmutató

HVK Adminisztrátori használati útmutató HVK Adminisztrátori használati útmutató Tartalom felöltés, Hírek karbantartása A www.mvfportal.hu oldalon a bejelentkezést követően a rendszer a felhasználó jogosultsági besorolásának megfelelő nyitó oldalra

Részletesebben

Webes keres rendszerek. Webtechnológiák. Webes keres rendszerek. Webes keres rendszerek. Répási Tibor egyetemi tanársegéd

Webes keres rendszerek. Webtechnológiák. Webes keres rendszerek. Webes keres rendszerek. Répási Tibor egyetemi tanársegéd Webtechnológiák Webes keresrendszerek Répási Tibor egyetemi tanársegéd Miskolc Egyetem,Gépészmérnöki kar, Infomatikai és Villamosmérnöki Tanszékcsoport (IVM) Általános Informatikai Tanszék Iroda: Inf.Int.

Részletesebben

2. 3. Keresés az Interneten. Navigáció az Interneten: Megoldások. Internetes keresés buktatói. 1. Keresőmotorok. Webes keresési lehetőségek

2. 3. Keresés az Interneten. Navigáció az Interneten: Megoldások. Internetes keresés buktatói. 1. Keresőmotorok. Webes keresési lehetőségek Keresés az Interneten Navigáció az Interneten: Keresőrendszerek, keresési tippek Egyszerű keresőrendszerek Tematikus keresőrendszerek, katalógusok Portálok Adatbázisok, online folyóiratok Elektronikus

Részletesebben

Tartalomjegyzék 2. RENDSZER FELÉPÍTÉSE... 3

Tartalomjegyzék 2. RENDSZER FELÉPÍTÉSE... 3 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 2 2. RENDSZER FELÉPÍTÉSE... 3 2.1. FELÜLET... 3 2.2. FELHASZNÁLÓI FUNKCIÓK... 4 2.2.1. Modulok... 4 2.2.2. Előzmények... 4 2.2.3. Lekérdezés működése, beállítások... 5 2.2.4.

Részletesebben

1.1. Definíció. Azt mondjuk, hogy a oszója b-nek, vagy más szóval, b osztható a-val, ha létezik olyan x Z, hogy b = ax. Ennek jelölése a b.

1.1. Definíció. Azt mondjuk, hogy a oszója b-nek, vagy más szóval, b osztható a-val, ha létezik olyan x Z, hogy b = ax. Ennek jelölése a b. 1. Oszthatóság, legnagyobb közös osztó Ebben a jegyzetben minden változó egész számot jelöl. 1.1. Definíció. Azt mondjuk, hogy a oszója b-nek, vagy más szóval, b osztható a-val, ha létezik olyan x Z, hogy

Részletesebben

Adatelemzés SAS Enterprise Guide használatával. Soltész Gábor solteszgabee[at]gmail.com

Adatelemzés SAS Enterprise Guide használatával. Soltész Gábor solteszgabee[at]gmail.com Adatelemzés SAS Enterprise Guide használatával Soltész Gábor solteszgabee[at]gmail.com Tartalom SAS Enterprise Guide bemutatása Kezelőfelület Adatbeolvasás Szűrés, rendezés Új változó létrehozása Elemzések

Részletesebben

1. JELENTKEZŐ ADATBÁZIS MODUL

1. JELENTKEZŐ ADATBÁZIS MODUL A toborzást-kiválasztást támogató humáninformatikai megoldásunk, a nexonjob, rugalmasan a vállalati egyedi igények alapján testre szabható. A rendszer webes felületén keresztül jelentkezhetnek a pályázók

Részletesebben

Turnitin tájékoztató

Turnitin tájékoztató Turnitin tájékoztató Tartalom 1. Tájékoztató a Turnitinbe újonnan regisztrált hallgatók számára 2. Dolgozat feltöltése 3. A plágiumellenőrzés eredményének megtekintése 1. Tájékoztató a Turnitinbe újonnan

Részletesebben

Ismeretlen kifejezések és a szófaji egyértelm sítés

Ismeretlen kifejezések és a szófaji egyértelm sítés Szeged, 2010. december 2 3. 275 Ismeretlen kifejezések és a szófaji egyértelm sítés Zsibrita János 1, Vincze Veronika 1, Farkas Richárd 2 1 Szegedi Tudományegyetem, Informatikai Tanszékcsoport Szeged,

Részletesebben

Adatbányászati technikák (VISZM185) 2015 tavasz

Adatbányászati technikák (VISZM185) 2015 tavasz Adatbányászati technikák (VISZM185) 2015 tavasz Csima Judit BME, VIK, Számítástudományi és Információelméleti Tanszék 2015. február 11. Csima Judit Adatbányászati technikák (VISZM185) 2015 tavasz 1 / 27

Részletesebben

Flynn féle osztályozás Single Isntruction Multiple Instruction Single Data SISD SIMD Multiple Data MISD MIMD

Flynn féle osztályozás Single Isntruction Multiple Instruction Single Data SISD SIMD Multiple Data MISD MIMD M5-. A lineáris algebra párhuzamos algoritmusai. Ismertesse a párhuzamos gépi architektúrák Flynn-féle osztályozását. A párhuzamos lineáris algebrai algoritmusok között mi a BLAS csomag célja, melyek annak

Részletesebben

Kérem, ismerkedjen meg a DigitAudit program AuditTeszt moduljának Adatok tesztelése menüpontjával.

Kérem, ismerkedjen meg a DigitAudit program AuditTeszt moduljának Adatok tesztelése menüpontjával. Tisztelt Felhasználó! Kérem, ismerkedjen meg a DigitAudit program AuditTeszt moduljának Adatok tesztelése menüpontjával. A program céljai: A programot azért fejlesztettük ki, hogy segítséget adjunk a nagytömegű

Részletesebben

Intelligens Rendszerek Elmélete. Versengéses és önszervező tanulás neurális hálózatokban

Intelligens Rendszerek Elmélete. Versengéses és önszervező tanulás neurális hálózatokban Intelligens Rendszerek Elmélete : dr. Kutor László Versengéses és önszervező tanulás neurális hálózatokban http://mobil.nik.bmf.hu/tantargyak/ire.html Login név: ire jelszó: IRE07 IRE 9/1 Processzor Versengéses

Részletesebben

FEGYVERNEKI SÁNDOR, Valószínűség-sZÁMÍTÁs És MATEMATIKAI

FEGYVERNEKI SÁNDOR, Valószínűség-sZÁMÍTÁs És MATEMATIKAI FEGYVERNEKI SÁNDOR, Valószínűség-sZÁMÍTÁs És MATEMATIKAI statisztika 9 IX. ROBUsZTUs statisztika 1. ROBUsZTUssÁG Az eddig kidolgozott módszerek főleg olyanok voltak, amelyek valamilyen értelemben optimálisak,

Részletesebben

FEGYVERNEKI SÁNDOR, Valószínűség-sZÁMÍTÁs És MATEMATIKAI

FEGYVERNEKI SÁNDOR, Valószínűség-sZÁMÍTÁs És MATEMATIKAI FEGYVERNEKI SÁNDOR, Valószínűség-sZÁMÍTÁs És MATEMATIKAI statisztika 10 X. SZIMULÁCIÓ 1. VÉLETLEN számok A véletlen számok fontos szerepet játszanak a véletlen helyzetek generálásában (pénzérme, dobókocka,

Részletesebben

Szövegbányászat és dokumentum kezelés

Szövegbányászat és dokumentum kezelés Szövegbányászat és dokumentum kezelés 1. Szöveg bányászat alapfogalmai Szövegbányászat Szövegbányászat = szöveg + bányászat Rövid történeti áttekintés: 1958 (Luhn): lényeges szavak kiemelése a szövegből

Részletesebben

PwC EKAER Tool felhasználói leírás. 2015. május

PwC EKAER Tool felhasználói leírás. 2015. május www.pwc.com/hu/ekaer PwC EKAER Tool felhasználói leírás 2015. május Tartalom Bejelentések létrehozása 3 1. A forrás Excel állomány kitöltése 3 2. A forrás Excel állomány mentése 4 A szükséges mezők kitöltését

Részletesebben

Gyakorló feladatok az 1. nagy zárthelyire

Gyakorló feladatok az 1. nagy zárthelyire Gyakorló feladatok az 1. nagy zárthelyire 2012. október 7. 1. Egyszerű, bevezető feladatok 1. Kérjen be a felhasználótól egy sugarat. Írja ki az adott sugarú kör kerületét illetve területét! (Elegendő

Részletesebben

Közfoglalkoztatás támogatás megállapítását segítő segédtábla használati útmutatója

Közfoglalkoztatás támogatás megállapítását segítő segédtábla használati útmutatója Közfoglalkoztatás támogatás megállapítását segítő segédtábla használati útmutatója 1.) Általános tudnivalók: A segédtábla két méretben készül, 10, és 50 sort lehet kitölteni. A tábla megnevezéséből amit

Részletesebben

Bevezetés a QGIS program használatába Összeálította dr. Siki Zoltán

Bevezetés a QGIS program használatába Összeálította dr. Siki Zoltán Bevezetés Bevezetés a QGIS program használatába Összeálította dr. Siki Zoltán A QGIS program egy nyiltforrású asztali térinformatikai program, mely a http://www.qgis.org oldalról tölthető le. Ebben a kis

Részletesebben

Webkezdő. A modul célja

Webkezdő. A modul célja Webkezdő A modul célja Az ECDL Webkezdő modulvizsga követelménye (Syllabus 1.5), hogy a jelölt tisztában legyen a Webszerkesztés fogalmával, és képes legyen egy weboldalt létrehozni. A jelöltnek értenie

Részletesebben

Informatika. 3. Az informatika felhasználási területei és gazdasági hatásai

Informatika. 3. Az informatika felhasználási területei és gazdasági hatásai Informatika 1. Hírek, információk, adatok. Kommunikáció. Definiálja a következő fogalmakat: Információ Hír Adat Kommunikáció Ismertesse a kommunikáció modelljét. 2. A számítástechnika története az ENIAC-ig

Részletesebben

Algoritmusok Tervezése. 6. Előadás Algoritmusok 101 Dr. Bécsi Tamás

Algoritmusok Tervezése. 6. Előadás Algoritmusok 101 Dr. Bécsi Tamás Algoritmusok Tervezése 6. Előadás Algoritmusok 101 Dr. Bécsi Tamás Mi az algoritmus? Lépések sorozata egy feladat elvégzéséhez (legáltalánosabban) Informálisan algoritmusnak nevezünk bármilyen jól definiált

Részletesebben

Neurális hálózatok bemutató

Neurális hálózatok bemutató Neurális hálózatok bemutató Füvesi Viktor Miskolci Egyetem Alkalmazott Földtudományi Kutatóintézet Miért? Vannak feladatok amelyeket az agy gyorsabban hajt végre mint a konvencionális számítógépek. Pl.:

Részletesebben

A tananyag beosztása, informatika, szakközépiskola, 9. évfolyam 36

A tananyag beosztása, informatika, szakközépiskola, 9. évfolyam 36 A tananyag beosztása, informatika, szakközépiskola, 9. évfolyam 36 1. Az informatikai eszközök használata 5 4. Infokommunikáció, 5. Az információs társadalom 1 4.1. Információkeresés, információközlési

Részletesebben

Intelligens elektronikus szótár és lexikai adatbázis

Intelligens elektronikus szótár és lexikai adatbázis Intelligens elektronikus szótár és lexikai adatbázis IHM-ITEM 48/2002 Oravecz Csaba MTA Nyelvtudományi Intézet Korpusznyelvészeti osztály oravecz@nytud.hu Bevezetés a jelenlegi helyzet: nincs az informatikai

Részletesebben

Mesterséges Intelligencia II. kötelező feladat (3. forduló) - Ajánló rendszer 2.

Mesterséges Intelligencia II. kötelező feladat (3. forduló) - Ajánló rendszer 2. Mesterséges Intelligencia II. kötelező feladat (3. forduló) - Ajánló rendszer 2. 1. Feladat kiírása A második forduló feladata hasonlóan az előző fordulóhoz egy ajánló rendszer modelljének elkészítése.

Részletesebben

1. Az informatikai eszközök használata

1. Az informatikai eszközök használata 5 6. évfolyam A tanulók az informatikai eszközök használata során megismerik a számítógépet, annak főbb egységeit, a perifériákat. Kezdetben tanári segítséggel, később önállóan használják a legfontosabb

Részletesebben

DETERMINATION OF SHEAR STRENGTH OF SOLID WASTES BASED ON CPT TEST RESULTS

DETERMINATION OF SHEAR STRENGTH OF SOLID WASTES BASED ON CPT TEST RESULTS Műszaki Földtudományi Közlemények, 83. kötet, 1. szám (2012), pp. 271 276. HULLADÉKOK TEHERBÍRÁSÁNAK MEGHATÁROZÁSA CPT-EREDMÉNYEK ALAPJÁN DETERMINATION OF SHEAR STRENGTH OF SOLID WASTES BASED ON CPT TEST

Részletesebben

Bevezetés a programozásba I.

Bevezetés a programozásba I. Bevezetés a programozásba I. 3. gyakorlat Tömbök, programozási tételek Surányi Márton PPKE-ITK 2010.09.21. ZH! PlanG-ból papír alapú zárthelyit írunk el reláthatólag október 5-én! Tömbök Tömbök Eddig egy-egy

Részletesebben

Elengedhetetlen a játékokban, mozi produkciós eszközökben Nélküle kvantum hatás lép fel. Az objektumok áthaladnak a többi objektumon

Elengedhetetlen a játékokban, mozi produkciós eszközökben Nélküle kvantum hatás lép fel. Az objektumok áthaladnak a többi objektumon Bevezetés Ütközés detektálás Elengedhetetlen a játékokban, mozi produkciós eszközökben Nélküle kvantum hatás lép fel Az objektumok áthaladnak a többi objektumon A valósághű megjelenítés része Nem tisztán

Részletesebben

30 MB INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR

30 MB INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR 30 MB DOMBORA SÁNDOR BEVEZETÉS (INFORMATIKA, INFORMATIAKI FÜGGŐSÉG, INFORMATIKAI PROJEKTEK, MÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI FELADATOK TALÁKOZÁSA, TECHNOLÓGIÁK) 2016. 09. 17. MMK- Informatikai

Részletesebben

Skalárszorzat, norma, szög, távolság. Dr. Takách Géza NyME FMK Informatikai Intézet takach@inf.nyme.hu http://inf.nyme.hu/ takach/ 2005.

Skalárszorzat, norma, szög, távolság. Dr. Takách Géza NyME FMK Informatikai Intézet takach@inf.nyme.hu http://inf.nyme.hu/ takach/ 2005. 1 Diszkrét matematika II., 4. el adás Skalárszorzat, norma, szög, távolság Dr. Takách Géza NyME FMK Informatikai Intézet takach@inf.nyme.hu http://inf.nyme.hu/ takach/ 2005. március 1 A téma jelent sége

Részletesebben

Digitális írástudás kompetenciák: IT alpismeretek

Digitális írástudás kompetenciák: IT alpismeretek Digitális írástudás kompetenciák: IT alpismeretek PL-5107 A továbbképzés célja: A program az alapvető számítógépes fogalmakban való jártasságot és a számítógépek alkalmazási területeinek ismeretét nyújtja

Részletesebben

dr.xlsx A programról Szövegműveletekhez használható függvények

dr.xlsx A programról Szövegműveletekhez használható függvények dr.xlsx A programról A CD struktúrája A CD 9 munkafüzetben mutatja be a Microsoft Excel 2003, 2007 és 2010 függvényeit. Az egyes munkafüzetek a "tartalom" munkafüzetből érhetők el a munkafüzet nevére kattintással.

Részletesebben

TESZ INTERNET ÉS KOMMUNIKÁCIÓ M7

TESZ INTERNET ÉS KOMMUNIKÁCIÓ M7 TESZ INTERNET ÉS KOMMUNIKÁCIÓ M7 1. FELADAT 1. Továbbküldés esetén milyen előtaggal egészül ki az e-mail tárgysora? Jelölje a helyes választ (válaszokat)! [1 pont] a) From: b) Fw: c) To: d) Vá: 2. Melyik

Részletesebben

Matematika feladatbank I. Statisztika. és feladatgyűjtemény középiskolásoknak

Matematika feladatbank I. Statisztika. és feladatgyűjtemény középiskolásoknak Matematika feladatbank I. Statisztika Elméleti összefoglaló és feladatgyűjtemény középiskolásoknak ÍRTA ÉS ÖSSZEÁLLÍTOTTA: Dugasz János 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. Dugasz János Tartalom Bevezető 7 Adatok

Részletesebben

AKTUÁTOR MODELLEK KIVÁLASZTÁSA ÉS OBJEKTÍV ÖSSZEHASONLÍTÁSA

AKTUÁTOR MODELLEK KIVÁLASZTÁSA ÉS OBJEKTÍV ÖSSZEHASONLÍTÁSA AKTUÁTOR MODELLEK KIVÁLASZTÁSA ÉS OBJEKTÍV ÖSSZEHASONLÍTÁSA Kovács Ernő 1, Füvesi Viktor 2 1 Egyetemi docens, PhD; 2 tudományos segédmunkatárs 1 Eletrotechnikai és Elektronikai Tanszék, Miskolci Egyetem

Részletesebben

Egy Erlang refaktor lépés: Függvényparaméterek összevonása tuple-ba

Egy Erlang refaktor lépés: Függvényparaméterek összevonása tuple-ba Egy Erlang refaktor lépés: Függvényparaméterek összevonása tuple-ba Témavezető: Horváth Zoltán és Simon Thompson OTDK 2007, Miskolc Egy Erlang refaktor lépés: Függvényparaméterek összevonása tuple-ba OTDK

Részletesebben

A wiki módszer. Internetes tartalom kooperatívan, szabad szoftveres alapon. Gervai Péter

A wiki módszer. Internetes tartalom kooperatívan, szabad szoftveres alapon. Gervai Péter A wiki módszer Internetes tartalom kooperatívan, szabad szoftveres alapon Gervai Péter A wiki módszer Jellegzetességek A leírónyelv Biztonság Az első wiki: WikiWikiWeb A legnagyobb Wiki: a Wikipédia További

Részletesebben

Diszkrét matematika I.

Diszkrét matematika I. Diszkrét matematika I. középszint 2014. ősz 1. Diszkrét matematika I. középszint 10. előadás Mérai László diái alapján Komputeralgebra Tanszék 2014. ősz Felhívás Diszkrét matematika I. középszint 2014.

Részletesebben

Verifikáció és validáció Általános bevezető

Verifikáció és validáció Általános bevezető Verifikáció és validáció Általános bevezető Általános Verifikáció és validáció verification and validation - V&V: ellenőrző és elemző folyamatok amelyek biztosítják, hogy a szoftver megfelel a specifikációjának

Részletesebben

Történet John Little (1970) (Management Science cikk)

Történet John Little (1970) (Management Science cikk) Információ menedzsment Szendrői Etelka Rendszer- és Szoftvertechnológia Tanszék szendroi@witch.pmmf.hu Vezetői információs rendszerek Döntéstámogató rendszerek (Decision Support Systems) Döntések információn

Részletesebben

Babeş Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár Matematika és Informatika Kar Magyar Matematika és Informatika Intézet

Babeş Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár Matematika és Informatika Kar Magyar Matematika és Informatika Intézet / Babeş Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár Matematika és Informatika Kar Magyar Matematika és Informatika Intézet / Tartalom 3/ kernelek segítségével Felügyelt és félig-felügyelt tanulás felügyelt: D =

Részletesebben

"A tízezer mérföldes utazás is egyetlen lépéssel kezdődik."

A tízezer mérföldes utazás is egyetlen lépéssel kezdődik. "A tízezert mérföldes utazás is egyetlen lépéssel kezdődik dik." A BINB INSYS Előadók: Kornafeld Ádám SYS PROJEKT Ádám MTA SZTAKI kadam@sztaki.hu Kovács Attila ELTE IK attila@compalg.inf.elte.hu Társszerzők:

Részletesebben

HC Csoport Ügyfélkapu

HC Csoport Ügyfélkapu HC Csoport Ügyfélkapu Felhasználói útmutató Készült: 2013. augusztus 28. Tartalomjegyzék Bevezető... 2 Bejelentkezés... 2 Jelszóváltás... 3 Főoldal... 3 Szűrések és rendezések... 5 Bejelentés... 6 Üzenet

Részletesebben

Hogyan fogalmazzuk meg egyszerűen, egyértelműen a programozóknak, hogy milyen lekérdezésre, kimutatásra, jelentésre van szükségünk?

Hogyan fogalmazzuk meg egyszerűen, egyértelműen a programozóknak, hogy milyen lekérdezésre, kimutatásra, jelentésre van szükségünk? Hogyan fogalmazzuk meg egyszerűen, egyértelműen a programozóknak, hogy milyen lekérdezésre, kimutatásra, jelentésre van szükségünk? Nem szükséges informatikusnak lennünk, vagy mélységében átlátnunk az

Részletesebben

Mesterséges Intelligencia Elektronikus Almanach. Konzorciumi partnerek

Mesterséges Intelligencia Elektronikus Almanach. Konzorciumi partnerek Mesterséges Intelligencia Elektronikus Almanach Konzorciumi partnerek 1 Konzorcium Budpesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Méréstechnika és Információs Rendszerek

Részletesebben

1. Feladat: beolvas két számot úgy, hogy a-ba kerüljön a nagyobb

1. Feladat: beolvas két számot úgy, hogy a-ba kerüljön a nagyobb 1. Feladat: beolvas két számot úgy, hogy a-ba kerüljön a nagyobb #include main() { int a, b; printf( "a=" ); scanf( "%d", &a ); printf( "b=" ); scanf( "%d", &b ); if( a< b ) { inttmp = a; a =

Részletesebben

Budapesti Mûszaki Fõiskola Rejtõ Sándor Könnyûipari Mérnöki Kar Médiatechnológiai Intézet Nyomdaipari Tanszék. Karbantartás-szervezés a nyomdaiparban

Budapesti Mûszaki Fõiskola Rejtõ Sándor Könnyûipari Mérnöki Kar Médiatechnológiai Intézet Nyomdaipari Tanszék. Karbantartás-szervezés a nyomdaiparban Budapesti Mûszaki Fõiskola Rejtõ Sándor Könnyûipari Mérnöki Kar Médiatechnológiai Intézet Nyomdaipari Tanszék Karbantartás-szervezés a nyomdaiparban 6. előadás Karbantartás irányítási információs rendszer

Részletesebben

Amortizációs költségelemzés

Amortizációs költségelemzés Amortizációs költségelemzés Amennyiben műveleteknek egy M 1,...,M m sorozatának a futási idejét akarjuk meghatározni, akkor egy lehetőség, hogy külön-külön minden egyes művelet futási idejét kifejezzük

Részletesebben

Novell GroupWise levelező rendszer alapok Kiadványunk célja, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen használt Novell GroupWise (a továbbiakban GW)

Novell GroupWise levelező rendszer alapok Kiadványunk célja, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen használt Novell GroupWise (a továbbiakban GW) 1 Novell GroupWise levelező rendszer alapok Kiadványunk célja, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen használt Novell GroupWise (a továbbiakban GW) levelező rendszer 8. verziójának alap szolgáltatásait

Részletesebben